Page 41

julehefte

HERBORG KRÅKEVIK (RED.)

BARNAS JULEROSER 2019

JULEROSER 2019

Julemagi for dei viktigaste lesarane

Juleroser er eit rikt illustrert, litterært

I fjor fekk barna sitt eige litterære julehefte.

julehefte med bidrag frå nokre av dei fremste

I år kjem ei ny utgåve av Barnas Juleroser.

forfattarane og kunstnarane i vår tid.

Det blir vakre illustrasjonar og magiske

Herborg Kråkevik, som er redaktør for det

forteljingar. Nok ein gong har vi med fleire

vakre juleheftet, ønskjer å gi lesarane store

av dei fremste forfattarane og illustratørane

kunstopplevingar til jul.

for barn og unge. I år er det bidrag frå blant andre Tom Egeland, Herborg Kråkevik,

I år har Juleroser 5-årsjubileum og har bidrag

Iben Akerlie, Simon Stranger, Mari Kanstad

frå mellom andre Siri Hustvedt, Tore Kvæven,

Johnsen, Åshild Kanstad Johnsen, Lars

Maja Lunde, Lars Saabye Christensen, Sumaya

Mæhle, Kari Stai, Jenny Jordahl, Åshild

Jirde Ali og Ståle Blæsterdalen. Tre vakre

Irgens, Andreas Wahl og Jens Kristensen.

kunsttrykk er inkluderte. Juleroser er eit samarbeid mellom Samlaget og Egmont Kids Media Nordic AS.

«Herborg Kråkeviks Juleroser er fremdeles standarden alle må måle seg mot. Lekker design på tjukt papir rammer inn godt og variert innhold.» gerd elin stava sandve, dagsavisen

«Samme høye kvalitet dette året også.» geir flatøe, stavanger aftenblad

ISBN 978-82-429-6464-9

ISBN 978-82-429-6465-6

julehefte | ISBN: 9788242964649

julehefte | ISBN: 9788242964656

PRIS KR 169,90 | UTG. NOVEMBER

PRIS KR 129,- | UTG. OKTOBER

9 7 8 8 2 4 2 9 6 4 6 4 9

9 7 8 8 2 4 2 9 6 4 6 5 6

9 788242 964649

9 788242 964656

herborg kråkevik (f. 1973) er ein av våre mest folkekjære artistar og ein engasjert kulturformidlar. I 2015 tok Kråkevik opp att den gamle tradisjonen med litterære julehefte, med umiddelbar suksess; Juleroser er igjen

eit av dei aller mest etterspurde julehefta.

41

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019