Page 23

romanar og noveller

LAURA DJUPVIK

HJARTET ER INGEN LOGRANDE HUND Om å fri seg frå fortida Ei kvinne reiser til barndomsheimen for å pleie den dødssjuke mora. Ho kjenner på skamma over å ikkje ha klart å skape sitt eige liv: Det er som om ho lever livet for foreldra sine, som om ho framleis var eit barn i deira hus. Men i møtet med sjukdom og død oppstår spørsmålet om kven ho er og vil vere. Kan ho konfrontere den dominerande faren? Kan ho frigjere seg frå fortida, bli seg sjølv og igjen komme nær mannen ho har avvist? Hjartet er ingen logrande hund handlar om korleis religiøs oppvekst festar seg til både

roman | ISBN: 9788252195958

ISBN 978-82-521-9595-8 PRIS KR 349,- | I SAL

tanke og kropp og pregar relasjonar seinare i

e-bok | ISBN: 9788252195965

livet.

PRIS KR 299,- | I SAL

«Djupvik løfter frem tankevekkende innsikter om konsekvensene av å ha religion som den dominerende faktoren i livet [...]. Hjartet er ingen logrande hund oppleves som et

9 7 8 8 2 5 2 1 9 5 9 5 8

9 788252 195958

engasjerende bidrag til den eksistensielle samtalen vi alle før eller siden har med oss selv.» kristian wikborg wiese, vårt land

«Laura Djupvik har skrive ei medrivande bok med tvisyn om det krevjande livet i fellesskap laura djupvik (f. 1970) debuterte med romanen

og kvar for oss». dagfinn worren, vestlandsny tt

Båten er så liten i 2004. I 2013 kom romanen Kvitt. Ho har også skrive bøker for barn.

23

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019