Page 21

romanar og noveller

MONICA BJERMELAND

63 MÅTAR Å ELSKE DEG PÅ Saknet etter far Ti år gammal får Gabriella vite at far hennar ikkje er far hennar likevel. Det finst ein genetisk-biologisk far. Han bur ein busstur unna, og han er tyrkisk. Betyr det at ho ikkje er norsk? Først då mor hennar døyr, tek Gabriella kontakt. Ho er 15 år og treng ein far. Korleis skal ho elles bli heil att? Men faren har fire søner og treng inga dotter. Som vaksen bestemmer Gabriella seg for igjen å oppsøkje faren, som no har flytta attende til eit Tyrkia der tilhøyrsle ikkje er noko ein kan ta for gitt. Ho tek med seg dottera på fire år og reiser til den vesle landsbyen Tokaçlı heilt sør i landet, på grensa til Syria. 63 måtar å elske deg på er ikkje ei bok

roman | ISBN: 9788252199147

ISBN 978-82-521-9914-7 PRIS KR 349,- | UTG. AUGUST

e-bok | ISBN: 9788252199154 PRIS KR 269,- | UTG. AUGUST

om forsoning. Monica Bjermeland skriv innsiktsfullt og levande om mot, kulturforskjellar og om å stå opp for den ein er.

9 7 8 8 2 5 2 1 9 9 1 4 7

9 788252 199147

Debutant

monica bjermeland (f. 1975) kjem frå Vestnes. Ho bur i Oslo og arbeider ved HL-senteret. 63 måtar å elske deg på er den første romanen hennar.

21

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019