Page 15

jon fosse 60 år

DAG SKARSTEIN OG INGER VEDERHUS

JON FOSSE I SKULEN Tekstar av Jon Fosse gir høve til konsentrasjon og aktiv utforsking i skulen. Dei relativt små skriftene i ulike sjangrar opnar for variert didaktisk tilrettelegging og individuell tilpassing av undervisninga, både for kommunikasjon og stillelesing. Urøynde lesarar blir fanga av kort tekst som overraskar, medan røynde lesarar finn noko nytt å bryne seg på. Boka er skriven for alle fosselesarar, for undervisarar og for lærarstudentar både på grunn- og vidareutdanninga, og er gjennomgåande litteraturdidaktisk. fagbok | ISBN: 9788234001185

ISBN 978-82-340-0118-5 PRIS KR 359,- | UTG. NOVEMBER

e-bok | ISBN: 9788234001178 PRIS KR 299,- | UTG. NOVEMBER

9 7 8 8 2 3 4 0 0 1 1 8 5

9 788234 001185 dag skarstein (f. 1971) er førsteamanuensis i norsk og inger vederhus (f. 1953) er førstelektor i norsk ved Oslomet – Storbyuniversitetet. Dei er begge tilsette ved lærarutdanninga.

15

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019