Page 142

høgare utdanning

NORA SIMONHJELL OG BENEDIKT JAGER (RED.)

NORSK LITTERÆR ÅRBOK 2019 Norsk litterær årbok er ein årleg litteraturvitskapleg antologi. I 2019-utgåva undersøkjer Eivind Tjønneland korleis den sjølvframstillande tendensen og skjønnlitterære framstillingsteknikkar pregar sakprosaen som blei skriven i 2018. Kva skjer med sakprosaen når forfattarane har skjønnlitterære ambisjonar? Lyrikkåret blir sett under lupa, og det same blir vinnaren av Nordisk råds litteraturpris, den islandske forfattaren Auður Ava Olafsdottirs roman Arr. Jan Inge Sørbøs storverk Nynorsk

ISBN 978-82-521-9927-7 høgare utdanning | ISBN: 9788252199277 PRIS KR 329,- | UTG. SEPTEMBER

litteraturhistorie (2018) blir drøfta som litteraturhistorisk verk. Kva kjenneteiknar samisk ungdomslitteratur? Silje Solheim Karlsen set denne særeigne og lite kjende forma for skjønnlitteratur inn i både

9 7 8 8 2 5 2 1 9 9 2 7 7

9 788252 199277

eit historisk og samtidig perspektiv. Christine Hamm tek for seg korleis Sigrid Undset skreiv om den aldrande kvinnekroppen i den siste romanen om Kristin Lavransdatter.

nora simonhjell (f. 1970) er førsteamanuensis

Morten Auklend følgjer sniglemotivet i ei

ved Institutt for nordisk og mediefag ved

novelle av Merethe Lindstrøm.

Universitetet i Agder. Ho arbeider mest med spørsmål kring litteratur, kropp, kjønn og sjukdom. benedikt jager (f. 1966) er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Han har særleg interessert seg for og forska på kulturelle samband mellom Noreg og Aust-Tyskland.

1 42

Årboka inneheld også artiklar om Maja Lundes roman Bienes historie lese frå eit økofeministisk perspektiv, norske bestseljarar i Tyskland, Dorothe Engelbretsdatter og digital litteraturforsking i Skandinavia.

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019