Page 138

høgare utdanning

ERLEND EIDSVIK, ERIK W. KOLSTAD, PÅL RINGKJØB NIELSEN OG VIBEKE VÅGENES

VERDA OG VI INNFØRING I GEOGRAFI

Kva styrer vêr- og klimamekanismane på kloden, og kva konsekvensar har klimaendringar for natur og samfunn? Korleis blir ressursane på kloden brukte og forvalta, og kvifor ligg grenser der dei ligg? Kvifor er det slik her, nett no?

ISBN 978-82-521-9507-1 høgare utdanning | ISBN: 9788252195071 PRIS KR 599,- | I SAL

Verda og vi. Innføring i geografi er den første norskspråklege læreboka i geografi som er tilpassa lærarutdanninga. «Kvifor slik, nett her?» er spørsmålet som går igjen i heile boka, som ein inngang til både

9 7 8 8 2 5 2 1 9 5 0 7 1

9 788252 195071 erlend eidsvik (f. 1973) er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, religion og

naturgeografi og samfunnsgeografi. Det andre gjennomgangstemaet i boka er berekraft. I den nye læreplanen, «Fagfornyinga», er berekraft eit kjerneelement, og geografifaget er ein nøkkel til å kople berekraft i samfunn og skule på konkrete måtar. Boka gir ein gjennomgang

samfunnsfag, Fakultet for lærarutdanning, kultur

av dei sentrale temaa i geografi og inneheld tips

og idrett, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen.

til undervisning og ressursar til bruk i skulen.

erik w. kolstad (f. 1974) er forskar ved NORCE

Den første delen omhandlar naturgeografi og

Klima og professor II ved Universitetet i Bergen.

tek for seg vêr, klima og dei ulike prosessane som endrar landformene på jorda. Den

pål ringkjøb nielsen (f. 1986) er postdoktor på

samfunnsgeografiske delen omhandlar mellom

Institutt for geografi, Universitetet i Bergen.

anna ressursar, globalisering, migrasjon og urbanisering. Boka er gjennomillustrert.

vibeke vågenes (f. 1963) er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen.

138

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019