Page 122

ungdom

LINN T. SUNNE

MARERITT Mareritt til alle døgnets tider! Mattias bråvaknar av skriket til ei jente. Han har drøymt om røyk og flammer. Det både lukta og høyrdest ut som ekte brann. Det er som om skrekken til jenta set seg i Mattias. Draumane vil ikkje gi seg. Kven er jenta som skrik? Kva vil ho? Boka er del av GRØSS OG GRU – ein grøssarserie for ungdom, utvikla i samarbeid med Leser søker bok.

ungdom | ISBN: 9788252195125 ISBN 978-82-521-9512-5 PRIS KR 249,- | I SAL

e-bok | ISBN: 9788252195132 PRIS KR 199,- | I SAL

9 7 8 8 2 5 2 1 9 5 1 2 5

9 788252 195125

linn t. sunne (f. 1971) har skrive fleire bøker for barn og unge. Ho har vunne Brageprisen to gonger. Sunne er utdanna allmennlærar og har arbeidd i barne- og ungdomsskulen. Ho bur no på Dokka og arbeider med litteraturformidling for barn og unge.

122

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019