Page 121

ungdom

ROBERT MUCHAMORE

MONSTERBØLGJA CHERUB 12 Spektakulær finale i Cherub-serien! Etter at ein tsunami fører til store øydeleggingar på ei tropeøy, sender guvernøren på øya inn bulldosarar for å jamne landsbyane med jorda og erstatte dei med luksushotell. James får i oppdrag å vakte familien til den korrupte guvernøren, eit oppdrag han ikkje tykkjer noko om. Samstundes pønskar tidlegare agentkollega Kyle Blueman ut sin eigen uoffisielle og svært farlege plan. James må no velje mellom lojaliteten til CHERUB og lojaliteten til den eldste vennen sin.

roman | ISBN: 9788252194173

ISBN 978-82-521-9417-3 PRIS KR 199,- | I SAL

CHERUB-agentar har ein avgjerande fordel:

e-bok | ISBN: 9788252194180

Vaksne får aldri mistanke om at barn og

PRIS KR 149,- | I SAL

ungdommar spionerer på dei. Men offisielt finst ikkje desse agentane. Omsett frå engelsk av Øystein Rosse.

9 7 8 8 2 5 2 1 9 4 1 7 3

9 788252 194173

robert muchamore (f. 1972) jobba som privatetterforskar i mange år, men slutta då bøkene hans gjorde suksess. Bøkene er utgitt på meir enn 20 språk og har selt i fleire millionar eksemplar.

121

Profile for Det Norske Samlaget

Årets bøker 2019  

Årets bøker 2019