Page 1

I KT B

UPPSALA UNIVERSITET MARGARETA PAULSSON HT 201 2


t (Eva Lindqvist: Digitala uppföljningssystem i skolan värld - möjligheter och hinder) (Jonas Söderström: Jävla

skitsystem).

MargaretMargaret a

MArgareta a


Ut

g n i r e d r v채

N

l 책 m ya

Unde


Pl a

ne

g ri n

ervisning


?


"

s."

"


a .


Upsala Nya Tidning v. 47-48


Tidning 2  

tidning om dokumentation i edWise

Tidning 2  

tidning om dokumentation i edWise

Advertisement