Page 1

MINI OPSLAG www.hollebollebox.nl +0623042836

Dorpskrant voor Swifterbant en zijn buitenwegen

De Sw fterbanter

24/7 bereibaar, droog, schoon, veilig.

Mede mogelijk gemaakt door Winkeliersvereniging Swifterbant

2 • SHORTGOLF

3 • DOUANE

5 • GYMNASTIEK

7 • ZWEMBAD

JAARGANG 3 (NIEUWE STIJL) | WEEK 28 | 10 JULI 2018 | WWW.DESWIFTERBANTER.NL

VERSLAG JULI FEEST 2018

AGENDA

What’s Up ?? What’s App ! Dit was het thema voor de tentdienst van het Juli Feest. Chapeau voor de organisatie “de Klokbeker” met al haar vrijwilligers, Winkeliers vereniging en niet te vergeten alle sponsoren die met elkaar dit Juli Feest hebben mogelijk gemaakt.

10 JULI • Informatiebijeenkomst windpark Windplan Blauw in De Hoeksteen, van 19.00 uur tot 21.00 uur

Via What’s app als Facebook zijn veel foto’s gedeeld, dus we kunnen er nog lekker lang van nagenieten! Want het was weer een fantastisch feest. In de tent, bij de winkels, op de Greente en op de hoek van het Kombuis, het hele dorp bruiste van fantastische activiteiten. Zowel jong als oud hebben genoten om met elkaar dit mooie feest mee te maken.

13 JULI • Het Familie-golftoernooi • Boekverkoop Flevomeer Bibliotheek Swifterbant

Namens Dorpsbelangen Swifterbant heel hartelijk dank en gefeliciteerd met dit prachtige Juli Feest.

14 JULI • Shortgolf Business Open • Boekverkoop Flevomeer Bibliotheek Swifterbant

Foto Facebook Kraakt Helder

21 SEPTEMBER • Startdag van het nieuwe seizoen Het Pluspunt, programma volgt.

OVDD ZOEKT EEN NIEUWE VOORZITTER Wegens het vertrek van Hester Vroegop zoekt Ondernemersvereniging De Driehoek een nieuwe voorzitter. Op 7 juni heeft Hester Vroegop bekend gemaakt dat zij vertrekt als voorzitter van Ondernemersvereniging De Driehoek. Met ingang van 22 mei is zij begonnen als coach/docent bij de Landstede Groep. Hester blijft tot 1 september voorzitter en daarna worden haar taken overgenomen door Peter Dekker, de huidige vicevoorzitter van OVDD. Als voorzitter leid je de Algemene Ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen van OVDD. Ook maak je deel uit van het bestuur van VNO-NCW als bestuurslid. Verder ben je, samen met de andere bestuursleden van OVDD, de gesprekspartner voor Gemeente Dronten, provincie Flevoland en andere, relevante (overheids)organisaties. De rol van de nieuwe voorzitter is erop gericht om de ingezette samenwerking met Gemeente Dronten verder te continueren en te verstevigen. Aandachtsgebieden daarbij zijn Infrastructuur, Vitale Centra en Floriade 2022. De organisatie van OVDD is ingericht naar 4 hoofddossiers, die zijn onderverdeeld in sub-thema’s. Elk sub-thema wordt verte-

genwoordigd door een OVDD bestuurslid en indien gewenst aangevuld met leden van OVDD. Het bestuur van OVDD is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten, met een taakverdeling die afgestemd wordt in onderling overleg. Er wordt naar gestreefd om van elke dorpskern minimaal 2 ondernemers in het bestuur te laten plaatsnemen. De samenwerking binnen het bestuur van OVDD is plezierig en respectvol naar elkaar. Er vinden goede discussies plaats, waar ruimte is voor ieders inbreng ten behoeve van alle dossiers. OVDD behartigt de collectieve belangen van ondernemers in de gemeente Dronten met betrekking tot de ontwikkeling van overheidsbeleid op lokaal en regionaal niveau. Dit doet zij onder andere door het stimuleren van samenwerkingen tussen ondernemers en overheid, onderwijs en onderzoeksinstellingen, kennis te delen en een netwerkplatform te bieden. Met als doel een positief ondernemersklimaat te creëren in gemeente Dronten. Voor vragen over de functie kan contact worden opgenomen met het verenigingsmanagement via info@ovdd.nl of 06-82 69 59 70. Reacties kunnen gestuurd worden naar info@ovdd.nl, voorzien van een motivatie en CV.

INLOOPAVOND WINDPLAN BLAUW

Dinsdagavond 10 juli, van 18.30 - 21.00 organiseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en initiatiefnemers van

Vergelijking toren Swifterbant - moderne windmolen “Windplan Blauw”

213 Meter

Wij zijn niet tegen windmolens, maar wel als ze het woonplezier gaan verstoren. Denkend aan geluidsoverlast, slagschaduw en dat niet de kerktoren HET herkenningspunt is van Swifterbant, maar 5 mega windmolens. Het maakt Swifterbant niet aantrekkelijker om te komen wonen. We zijn zowel op internet als op papier een petitie gestart. 800 handtekeningen hebben wij ontvangen van mensen die tegen de plaatsing zijn van deze 5 molens!

Windplan Blauw een inloopavond. U kunt hier uw vragen stellen en bezwaren uiten. Van 22 juni t/m 8 augustus 2018 ligt het ontwerp inpassingsplan en de ontwerpbesluiten van Windplan Blauw ter inzage. In de gemeenteraad is opgeroepen om met zoveel mogelijk inwoners van het dorp hun stem te laten horen. Dit is HET moment om uw officiële zienswijze in te dienen tegen de plaatsing van deze 5 molens . Wij hopen u dan ook allen te zien op dinsdag 10 juli in De Hoeksteen. 45 Meter

Van veel inwoners hebben wij het verzoek gekregen dat we iets moeten doen aan de voorgenomen komst van 5 windmolens (214 meter hoog), die te dichtbij het dorp en zelfs 2 in het bos komen.

Dorpsbelangen Swifterbant

Zaterdag 14 juli Het Familie-golftoernooi KIJK OP SHORTGOLF.NL VOOR MEER INFO.

APK, & REPARATIE DeONDERHOUD Kolk 8 • 0321-321155

De Kolk 8 • 0321-321155

WWW.SHORTGOLF.NL

22 SEPTEMBER • Burendag 2018

Like ons op Facebook Belangrijke telefoonnummers Huisartsenpraktijk Swifterbant: 0321 - 321 314 Alphega apotheek Swifterbant: 0321 - 323 270 Tandartspraktijk: 0321 - 321 806 Centrum Fysiotherapie Swifterbant: 0321 - 321 374 Logopedie: 0321 - 322 915 Verloskundigen: 0321 - 700 207 (Morgenland) 0321 - 382 473 (Verloskundigen Dronten) Gemeente Dronten – klachtenlijn: 0321 - 388 220 Daar red je levens mee: 112 Politieburo Dronten: 0900-8844 (geen spoed, wel politie) Wijkagent Gerrit de Ruiter spreekuur: iedere dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur in De Steiger, De Heraldiek 2, Swifterbant. Senioren informatieloket; spreekuur di. 13.00 tot 14.00 uur in De Steiger: 0321 - 388 710 Dierenambulance regio Lelystad: 06 - 3629 3327 / 144 RED EEN DIER

Colofon De Swifterbanter is een editie van PrintOnMedia bv De Redepassage 24 | 8254 KD Dronten telefoon: 0321 32 11 85 | mail: contact@printonmedia.nl Totale oplage: 3.000 stuks Concept & realisatie: PrintOnMedia bv Klachten bezorging of bezorger worden: bezorgers@jelmar-verspreiding.nl Advertentieverkoop: Martijn Horich | 06 - 83 90 52 65 Niets uit deze krant mag, zonder toestemming van de uitgever, ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook. Op advertenties en commerciële producties in deze krant die niet eigendom zijn van de opdrachtgever of reclamebureau, berust het copyright bij de uitgever. Aan zet- en/of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend.


NIEUWS GOLFPROFESSIONALS SLAAN DE HANDEN INEEN DE RONDE VAN TWAALF Een keer per jaar vindt De Ronde van Twaalf plaats. Deze wielertoertocht voert door alle 12 provincies van Nederland. Dit kan als meerdaagse tocht, maar de echte wielerfanaten leggen de tocht in 1 dag af. Dit is met 431 km de langste racefiets toertocht van Nederland. Afgelopen zaterdag, 7 juli, werd deze tocht gereden en de route kwam door Swifterbant. De deelnemers starten even na middernacht en hebben, als ze in Swifterbant aankomen al driekwart van het parcours afgelegd. Een bijzondere deelnemer is Johannes van Slageren uit Broekhuizen, in Limburg. Hij legt de tocht af in zijn velomobiel. Hij is al maanden aan het trainen en heeft hierover geregeld geschreven in De Mini Koerier, hét mededelingenblad van Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Dit dorpsblad verschijnt iedere 2 weken en heeft 450 betalende abonnees. Ook is er een website met een agenda en het laatste nieuws: www. minikoerier.nl . Sinds een jaar wordt het blad uitgegeven door vrijwilligers. Johannes is lid van de redactieraad en zorgt onder meer voor de website en de bezorging. Swifterbant was voor Johannes een belangrijke mijlpaal: bij Pizzeria Picasso stond om 17.17 uur de pasta voor hem klaar, zodat hij verkwikt en gelaafd de laatste 100 km kon afleggen naar Leek in Groningen.

Golfen is een sport die vrijwel iedereen kan beoefenen. Dat blijkt ook wel uit de enorme groei van het ledenaantal van Shortgolf Swifterbant en de toename van deelnemers aan cursussen en lessen van de Golfacademie Flevoland. Steeds meer mensen weten de golfbaan te vinden voor een sportieve netwerkafspraak, een leerzame clinic of een ontspannen ronde over de 18 holes baan.

De volledig verzorgde dag bij Shortgolf Swifterbant begint om 13:13 uur en kost €50,- inclusief deelname, greenfee, drankjes en buffet. Aanmelden kan via mark@golfacademieflevoland.nl

Om al deze startende en geoefende golfspelers een goed aanbod te kunnen blijven bieden, hebben Golfacademie Flevoland, PGA-professionals Peter van Rooij en Lawrence Möger en Auke Hempenius van Inner Genius Golf de handen ineen geslagen. ‘Het is fantastisch om te merken dat steeds meer organisaties, verenigingen en ondernemers op deze ontspannen manier kennis leren maken met het golfspel’ vertelt Mark Kerkvliet, mede-eigenaar van Golfacademie Flevoland. ‘Met name de groep ondernemers die hier wekelijks in Swifterbant een balletje slaat neemt nog steeds toe’. Nu wij samenwerken met deze, in Nederland zeker geen onbekende, golfprofessionals, hebben wij ons aanbod van clinics en lessen nog verder uit kunnen breiden. ‘En daar zijn wij zeker heel trots op’ sluit Mark af. Shortgolf Business Open Op vrijdag 13 juli organiseren bovengenoemde partijen een sportief business programma voor iedereen die kennis wil maken met de sport of al jarenlang de golfsport beoefent.

Shortgolf Business Open vrijdag de 13e i.s.m. Golfacademie Flevoland, Möger Golf, Inner Genius Golf

WIJLAND FESTIVAL 2018 In het Wisentbos te Dronten vindt van vrijdag 13 t/m zondag 15 juli het WijLand Festival plaats. In een sprookjesachtige setting bieden we een intiem festival gelegen aan een sfeervolle waterpartij. Overdag kent het programma vele activiteiten voor kinderen, maar ook volwassenen zullen zich vermaken met de gratis muziek en vertelvoorstellingen. In de avonduren kun je genieten van wederom gratis muziekoptredens en diverse theatervoortellingen. Tussendoor eet je natuurlijk op het festivalterrein bij een van de food-trucks.

Datum: Vrijdag 13 juli 2018 Kosten: 50 euro all-inclusive (Deelname, greenfee, prijzen, drankjes, buffet/bbq) Opgeven via: mark@golfacademieflevoland.nl Wedstrijdtafel open vanaf 13:13 uur. Mogelijk om bepaalde programma-onderdelen over te slaan

Programma 14:00 14:00

Shortgame parcours (voor de ervaren golfer) Clinic (voor deelnemers zonder golfervaring)

15:30 Spelvorm:

Start 18-holes wedstrijd (2 categorieën) Texas Scramble

17:30 Black Cat Challenge en prijsuitreiking 18:00 Buffet / BBQ 20:00 Einde

Diverse holes zijn voorzien van een ludiek en verrassend spelthema.

powered by golfacademieflevoland


De Sw fterbanter ZO’N 70% VAN DE FLEVOLANDSE VAKANTIEGANGERS BUITEN DE EU KOOPT SOUVENIRS, MAAR WEET VAAK NIET WAT DE DOUANEREGELS ZIJN Ook deze zomervakantie kiezen Nederlanders massaal voor een vakantie naar een zonnig oord buiten de Europese Unie. De absolute favoriet is Turkije, gevolgd door de Nederlandse Antillen. Ook Kaapverdië doet het goed. Dit blijkt uit de meest recente boekingscijfers uit de ANVR/GfK Travelscan. Hoewel ruim de helft (54,5%) van de reizigers uit Flevoland kofferruimte vrijhoudt voor aankopen en souvenirs, is er veel onwetendheid over wat nu wel en niet mee mag door de Nederlandse Douane. Vier op de tien van hen (40,9%) heeft hier weleens over getwijfeld blijkt uit onderzoek in opdracht van de Douane. Om duidelijkheid te bieden voert de Nederlandse Douane de zomercampagne ‘De Wereldreiziger’. Via een handige app check je snel en eenvoudig per bestemming wat wel en niet mee terug mag naar Nederland. Hoe zit het met die exotische souvenirs en aankopen? Je ziet ze steeds vaker terug als woonaccessoire: schoongemaakte en sierlijk bewerkte dierenschedels van bijvoorbeeld een koe of buffel. Maar of je dit nu wel of niet mee naar huis mag nemen uit Indonesië is een lastige vraag. Dit blijkt uit een peiling van de Douane onder 1046 Nederlanders die een of meerdere bestemmingen uit de top-10 reisbestemmingen heeft bezocht. 90,9% van de Flevolanders denkt dat dit niet mag, maar dit mag gewoon mits deze goed is schoongemaakt. Ook over de vraag of een literfles Mexicaanse Mezcal met de bekende worm mee naar huis mag is veel twijfel. 81,8% denkt dat dit niet mag. Dit mag wel omdat een worm geen bedreigde diersoort is. Wie in New York een nieuwe pro tablet of laptop koopt met een aankoopwaarde boven de € 430 kan juist niet zomaar langs de Douane lopen. Deze hoor je aan te geven en je moet hier belasting over betalen. Slechts 31,8% is hiervan op de hoogte.

2-3 BOEKENBINGO IN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK Lekker lezen op de camping, het strand of in de tuin. Wat is er leuker dan dat? Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen deelnemen aan de BoekenBingo van FlevoMeer Bibliotheek. Vanaf vrijdag 13 juli 2018 kunnen de kinderen een bingokaart ophalen met opdrachten. Gedurende de hele schoolvakantie gaan ze hiermee aan de slag; ze lezen thuis, op vakantie of waar ze maar willen en vinken deze activiteit af op hun bingokaart. De bingokaart is ook te gebruiken als boekenlegger.

Souvenirs JA, weggeven NEE Bijna 7 op de 10 Flevolandse reizigers (68,2%) zegt weleens een souvenir of ander product te kopen op reis. Verrassend genoeg blijken deze aankopen vooral voor eigen gebruik (92,9%). Ruim de helft van de (schoon)ouders (64,3%) kan een presentje verwachten.

Voor maandag 3 september 2018 leveren de boekenwurmen hun bingokaart in bij de bibliotheek en kiezen de kinderen een leuke prijsje uit. Er zijn twee versies in omloop, één voor de onderbouw met plaatjes en één voor de bovenbouw zonder plaatjes.

Eenvoudige check Vertrek jij binnenkort naar een vakantiebestemming buiten de EU? Met de Douane Reizen App voor Android en iOS check je eenvoudig wat mee terug naar huis mag. Twijfel je alsnog? Check Douane.nl of deel je vraag of foto op Facebook of Twitter via #magditmee en de douaniers zoeken het voor je uit.

HET FAMILIE-GOLFTOERNOOI OP ZATERDAG 14 JULI In 2018 wordt de 19e editie van het familiegolftoernooi (voorheen ouder-kind toernooi) gespeeld Shortgolf Vereniging Flevoland heeft zich dit jaar wederom bij het initiatief aangesloten en organiseert op zaterdag 14 juli 2017 het familietoernooi. Dit jaar komt het inschrijfgeld van het familietoernooi ten bate van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit fonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Het inschrijfgeld is € 20.- per koppel. Er kunnen maximaal 36 koppels meedoen, dus schrijf u snel in! Inschrijving staat open voor ieder koppel waarbij sprake is van een familierelatie. Alle leden die het leuk vinden om samen met een familielid (jong of oud) de golfstrijd aan te gaan met andere familie combinaties zijn van harte welkom op de baan van Shortgolf Swifterbant. Er wordt gespeeld volgens het Greensome Stableford principe. Beide spelers slaan op elke hole af en bepalen vervolgens met welke bal zij de hole uitspelen. De speler wiens bal niet is gekozen slaat de tweede slag en vervolgens slaan de spelers om beurten. De korte holes bij Shortgolf maken de baan uitstekend geschikt voor zowel de oudere als de jongere speler en de

speler met weinig of geen ervaring. Een golf vaardigheid bewijs is niet noodzakelijk, dus ook familiecombinaties die nog niet veel met de golfsport in aanraking zijn geweest, worden uitgenodigd mee te spelen.

BOEKVERKOOP IN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK SWIFTERBANT

Deelnemers kunnen zich tussen 13.00 uur en 13.45 uur melden bij de wedstrijdtafel. De wedstrijd start om 14.00 uur met een gunshot. Voor de finale, die wordt gehouden op zondag 7 oktober 2018 op de Nunspeetse, plaatsen zich de beste 44 koppels bruto en de beste 24 koppels netto die winnaar zijn geworden van de landelijke voorronden op de golfverenigingen.

FlevoMeer Bibliotheek Dronten en Swifterbant houden vrijdag 13 juli en zaterdag 14 juli 2018 een verkoop van boeken. Haal extra boeken in huis voor de zomervakantie. Er is een divers aanbod, er worden zowel jeugdboeken als boeken voor volwassenen verkocht. Naast leesboeken en romans worden er zowel informatieve boeken over uiteenlopende onderwerpen als ook dvd’s aangeboden.

Om een evenredige verdeling tussen de finalisten van golfclubs te bewerkstellingen, kunnen maximaal drie koppels (bruto en netto) afkomstig zijn van banen korter dan 2.750 meter (over 18 holes).

De prijzen zijn € 0,75 per boek en € 5,- per 10 boeken.

U kunt zich inschrijven in de inschrijfmap op de balie van het restaurant van de Shortgolf of via de button op de nieuwsbrief of per mail naar info@shortgolf.nl

Elke zwangerschap is uniek

Info@bouw-slim.nl Tel: 0321-384691 nieuwbouw | verbouw | onderhoud epdm dakbedekking

Daniëlle Wesseling, Rolande Kempenaar & Floor Pol Rolande Kempenaar & Daniëlle Wesseling

T 0321-700207 | W www.vpmorgenland.nl


Nieuw in ons assortiment

m o k n e is n n e k k a Ma PROEVEN

De Redepassage 24-26 • 8254 KD Dronten


SPORT

5

De Sw fterbanter

GYMNASTIEK Clubkampioenschap Gymnastiek Swift ‘64 zeer geslaagd Op zaterdag 30 juni werd het Clubkampioenschap van de Afdeling Gymnastiek van Swift ‘64 gehouden. De dag ging van start met optredens van de afdeling Dans. Onder leiding van trainster Maaike werden door 5 dansgroepen en 1 balletgroep hele mooie optredens gegeven! Daarna was het tijd voor de wedstrijd freerunning. Alle deelnemers hebben laten zien wat zij kunnen terwijl trainer Mark een toelichting gaf op de sprongen. Iedereen verdiende een medaille.

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde dag!

Huurders van Oost Flevoland Woondiensten (OFW) kunnen nu ook bij de corporatie terecht voor een tuinonderhoudsbeurt; De TuinAPK. Tegen betaling wordt de tuin twee keer per jaar onderhouden door een hovenier. OFW start deze TuinAPK eerst als proef voor maximaal 30 huurders. Na 1 juli 2019 wordt er geëvalueerd.

De middag ging van start met de wedstrijden gym en turnen. Op verschillende niveaus lieten de deelnemers zich van hun beste kant zien. Na afloop kregen ook zij een medaille. Tot slot was het de beurt aan de meiden van groepsspringen die onder leiding van trainster Margaretha deelnamen aan de wedstrijd. Vervolgens gaven zij gezamenlijk een mooie demonstratie van het groepsspringen op muziek.

EXCURSIE LANGS BEELDHOUWWERKEN Na het succes van vorig jaar organiseert Sport in Dronten wederom een ‘Excursie in de buurt’ in samenwerking met Stichting Geschiedschrijving Dronten. Dit jaar bestaat de excursie uit een tocht langs de beeldhouwwerken van Dronten. De excursie staat gepland op woensdag 18 juli vanaf 14.00 uur. De excursie langs de beeldhouwwerken is een initiatief van de ouderenbond KBO-PCOB. Aangezien er weinig bekend is over deze kunstwerken is er samen met de buurtsportcoaches besloten een excursie langs deze beelden te maken.

OFW BIEDT HUURDERS DE TUINAPK

Nieuw dit jaar is dat de tocht niet wandelend afgelegd wordt maar op een (eigen) fiets of scootmobiel. De afstand is namelijk te groot om wandelend de tocht af te leggen. Gedurende de excursie, die onder leiding staat van F. Schmidt van Stichting Geschiedschrijving Dronten, zal er een visje door meneer L. Klunder en een vers geperste appelsap van zorgboerderij de Pruimenpot worden aangeboden. Het start- en eindpunt van de excursie is bij Dorpsboerderij Dronten. De start is om 14.00 uur en er geldt een maximum van 20 deelnemers. Aanmelden kan bij buurtsportcoach André Warners via a.warners@meerpaal.nl.

Huurders zijn volgens de huurvoorwaarden zelf verantwoordelijk voor de tuin, maar soms lukt het hen niet om deze door bijvoorbeeld gezondheidsproblemen te onderhouden. Tegen kostprijs kunnen huurders zich aanmelden voor de TuinAPK. In het voor- en najaar bieden medewerkers van IMpact voor twee uur ondersteuning bij het tuinonderhoud. Huurders kunnen uit een basispakket een keuze maken uit een aantal werkzaamheden. Te denken valt aan het knippen van hagen, het verwijderen van onkruid en het maaien van gras. Oudere huurders, huurders met een lichamelijke beperking en huurders waarvoor het tuinonderhoud een zware belasting is, krijgen voorrang op de TuinAPK. Daarnaast kunnen huurders die geen hulp in hun omgeving en onvoldoende financiële middelen hebben een korting krijgen op de maandelijkse kosten. Win-winsituatie door social return OFW vindt het belangrijk om samen te werken met maatschappelijke partners. OFW is dan ook erg blij met de samenwerking met IMpact. Het is een winwinsituatie: OFW biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk en we ondersteunen huurders in hun verantwoordelijkheid voor het onderhouden van een verzorgde woonomgeving.

KOERSBAL ZOMERACTIE!

In de gemeente wordt heel fanatiek koersbal gespeeld. Het spel is afgeleid van het Engelse ‘Bowls’ en wordt gespeeld op een mat van acht bij twee meter. De bedoeling is dat de koersbal zo dicht mogelijk bij het doelballetje rolt. De koersbal heeft een ovale vorm en het zwaartepunt. Liefhebbers kunnen vrijblijvend een kijkje nemen bij één van de Koersbalgroepen.

2 maanden onbeperkt sporten voor € 75 Inschrijven vóór 1 augustus 2018

In Swifterbant (De Steiger) wordt fanatiek koersbal gespeeld op woensdag van 9.30 tot 12.00 uur en op donderdag van 14.00 tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.meerpaal.nl.

UW ADVERTENTIE HIER? ADVERTEREN@DESWIFTERBANTER.NL

Het Blazoen 82-86 - 8255CT Swifterbant


WINKEL

De Sw fterbanter

Uw Fleurop bloemist in Swifterbant

Voor de mooiste boeketten en bloemen arrangementen. Elk seizoen weer een verrassend assortiment bloemen en cadeau artikelen.

www.bloem-thuis.nl zuidsingel 44, 8255 CH Swifterbant

Pain céréales

6

ZWEMT DAAR EEN BEVER? Het is lastig om een zwemmende bever en muskusrat uit elkaar te houden, een vergissing is snel gemaakt. Landschapsbeheer Flevoland organiseert jaarlijks in juni en juli enkele beverteldagen. Ervaren tellers leren nieuwkomers de kneepjes van het vak. Hoe zie je het verschil tussen een bever en een muskusrat? Hoe zie je het verschil tussen een volwassen en jonge bever? Eenmaal ervaren in het herkennen, zwermen de vrijwilligers uit over Flevoland om ook daar te bevers te tellen. Lijkt het u leuk om ook bevers te spotten? Meldt u dan aan voor de bevertelavond op 13 juli in het Natuurpark in Lelystad. Veel mensen vergissen zich in de grootte van een volwassen bever. Inclusief 30 cm staart komt de lengte rond de 120 cm. Een muskusrat (inclusief staart rond de 55 cm ) is een stuk kleiner. Maar een jonge bever meet zo tussen de 50 en 70 cm waardoor gemakkelijk verwarring kan ontstaan. Bovendien wonen muskusratten ook regelmatig in een beverburcht, waardoor ze ‘door elkaar’ zwemmen. Een volwassen bever ligt diep in het water, alleen de kop is zichtbaar. Muskusratten liggen juist hoog in het water. Maar ook bij jonge bevers steken kop, rug en achterwerk boven

water uit. Als de staart zichtbaar is, wordt het snel duidelijk. Maar in de meeste gevallen is die niet goed te zien. Als je goed kijkt, kan je zien dat een muskusrat bij het zwemmen gebruik maakt van zijn staart. Je ziet dan voortdurend een duidelijke werveling achter het dier. Bij een bever is dit niet te zien. Die gebruiken hun staart wel weer om bij onraad een klap op het water te geven. Dat maakt dan wel weer veel duidelijk. Zomeravond Bevers zijn in de zomer vooral tijdens de schemering en ’s nachts actief. Van mei tot augustus verlaten ze de burcht in de vroege avond op zoek naar voedsel. Daarom tellen de vrijwilligers van Landschapsbeheer in de avonduren. Voordat de schemer valt zoekt de beverteller zijn plekje op de oever op, vlakbij de beverburcht. Hoeveel dieren zouden er uit de burcht komen? Zijn er al jongen? Wilt u dit ook meemaken en leren? Meldt u dan aan voor de bevertelling op vrijdagavond 13 juli bij Petra Borsch, tel (0320) 294938 of borsch@landschapsbeheer.net

Heerlijk licht meergranenbrood met veel zaden

Nu € 1.35

NR.1

C C

& NT SIG S DE US ILL TIE RA i

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Caroline Design

NR.3

Tekst = Lettercontouren Logo de Meiden 2017

C

& IGNT S S S DE LUTIE IL A R

Met vriendelijke groet, Caroline Poelhekke Styling Design & Illustraties M| 06 10118469 T| 0321 322300 info@carolinedesign.nl | www.carolinedesign.nl Elandweg 28 | 8255 RK | Swifterbant

Gesloten 10:00 – 20:00 uur 10:00 – 20:00 uur 10:00 – 20:00 uur 10:00 – 20:30 uur 10:00 – 20:30 uur 12:00 – 20:00 uur Met vriendelijke groet, Caroline Poelhekke Styling Design & Illustraties M| 06 10118469 T| 0321 322300 info@carolinedesign.nl | www.carolinedesign.nl Elandweg 28 | 8255 RK | Swifterbant

NR.2

CC

& NT SIG S DE US ILL TIE RA i

Met vriendelijke groet, Caroline Poelhekke Styling Design & Illustraties M| 06 10118469 T| 0321 322300 info@carolinedesign.nl | www.carolinedesign.nl Elandweg 28 | 8255 RK | Swifterbant

ZUIDSINGEL 46 • SWIFTERBANT • DE-MEIDEN.NL

ZINGEN IN DE PATIO IN DE HOEKSTEEN TE SWIFTERBANT

UW ADVERTENTIE HIER? ADVERTEREN@DESWIFTERBANTER.NL

Heerlijk de zomer is er al volop, toch moeten de vakanties nog beginnen. In de vakantie is er voor de thuisblijvers weer 6 weken lang zondagsavond “Zingen in de Patio”. We starten op zondag 22 juli om 19.00 en dan elke zondagavond t/m 26 augustus. We zingen uit een map vol liederen die samen gesteld is uit de liederen die de mensen de afgelopen 15 jaar hebben opgegeven. Zoals elk jaar wordt er muzikale medewerking verleend door diverse organisten en pianisten. Ook kunnen we genieten van de muzikale talenten uit het

dorp en omgeving. De eerste zondag start gelijk goed met het jongerenkoor Heartbeat4Kids. Om de stemmen even rust te geven zal er een korte meditatie zijn. Heerlijk samen zingen, zoals geestelijke liederen maar ook bekende gospel en kinderliederen. Kortom, het gaat weer een heerlijke zingende zomer worden, kom en neem je vrienden mee. Het gaat altijd door, ook als het toch mocht regen, maar dan in de foyer Van harte welkom, Het team zingen in de Patio.


COMMUNITY

7

De Sw fterbanter

SWIFTERBANT VOORUIT! De afgelopen weken heb ik veel last gehad van sombere buien, ondanks het prachtige weer. Die somberheid heeft te maken met wat er de laatste jaren speelt in ons mooie dorp Swifterbant. Wij Swifterbanters zijn behoorlijk van streek. Waar is ons optimisme gebleven, waar onze saamhorigheid. Het lijkt er veel op dat we overal tegen zijn. Dat is niet goed of beter gezegd heel slecht voor ons dorp. Elke keer denk ik dan weer, ach dat zal wel weer overwaaien, maar ondanks dat het altijd waait in de polder is dat nog steeds niet het geval. Het lijkt zelfs steeds erger te worden. Door al deze somberheid gaat het slapen ook niet zo best. In weer zo’n onrustige nacht, kreeg ik opeens een droom. Geen nachtmerrie deze keer maar een mooie droom. Ik wil deze droom graag met jullie delen. Ik was aan het wandelen door ons mooie Swifterbant en zag het volgende in mijn droom. Op de locatie van het zogenaamde plan zuid op het voormalige land van boer Dijkveld Stol staan veel nieuwe woningen allemaal met zonnepanelen op het dak. In de ruime straten staan allemaal electrisch aangedreven auto’s. In de huizen wonen gelukkige mensen die elkaar regematig spreken en vriendelijk met elkaar omgaan. Er zijn veel buurtfeesten en als deze bewoners elkaar buiten tegen komen, wijzen ze elkaar trots op de windmolens die rondom het dorp staan.

Deze windmolens zorgen voor de vele energie die nodig is voor een fijn leven in Swifterbant. Ook zorgen de opbrengsten van deze windmolens voor een bloeiend verenigingsleven in de vorm van een jaarlijks toe te kennen geldbedrag. Het bos tussen de nieuwe wijk en De Zwanebloem is gekapt en op die plek is het nieuwe winkelcentrum gebouwd met daarbij alle voorzieningen die nodig zijn. De terrassen bij de horeca zitten bij mooi weer bomvol. Er is een nieuw bos aangelegd in de hoek Bosweg – Biddingweg met daarin geintegreerd de paardenweiden. Dit bos sluit aan bij het bestaande Swifterbos. Op het bestaande industrieterrein De Spelwijk wordt een begin gemaakt met het bouwen van hoogbouw voor het realiseren van luxe appartementen van waaruit de mensen kunnen (neer) kijken op Dronten. Om de leefbaarheid van Swifterbant nog meer te vergroten is er een groot strand met alle daarbij behorende voorzieningen aangelegd tussen de Ketelbrug en de Tarpanweg. Voor de toeristen die hier dan vertoeven wordt een appartementencomplex gebouwd aan het einde van de Tarpanweg. En de bewoners van Swifterbant zijn gelukkig en tevreden. De meeste dromen zijn bedrog. Maar heel soms komt een droom uit…... De Swifterbantman.

PROTESTANTSE GEMEENTE SWIFTERBANT IN DE HOEKSTEEN Zondag 15 juli • Morgendienst, voorganger: ds. G.J. Heeringa aanvang: 9.30 uur • Avonddienst, voorganger: ds. E.P. van der Veen uit Emmeloord, aanvang: 19.00 uur Zondag 22 juli • Morgendienst, voorganger: ds. W.L. Terlouw aanvang: 9.30 uur • Eerste zomeravonddienst ‘Zingen in de Patio’ aanvang: 19.00 uur • Thema: ‘De tien geboden’. De liturgie wordt verzorgd door mevr. Marijke Palsma en de meditatie door mevr. Ada Groenewoud. Er is een optreden van ‘Heartbeat4kids’ en enkele leerlingen van ‘De Branding’ en de muzikale begeleiding is in handen van dhr. Peter Palsma.

ZWEMBAD DE ABELEN De afgelopen maanden heeft het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant een aantal zeer positieve gesprekken gevoerd met een ondernemer en de gemeente Dronten, over de mogelijkheden voor een andere vorm van beheer van buitenzwembad De Abelen in Swifterbant.

Ziet u bijvoorbeeld mogelijkheden om het bezoekersaantal van het zwembad te verhogen omdat u iets extra’s kunt bieden? Of heeft u een goed idee voor het beheer van het zwembad en wilt u uw bijdrage hier aan leveren, neem dan contact op met secretaris@dorpsbelangenswifterbant.nl

Helaas heeft deze ondernemer recent aangegeven vanwege familie omstandigheden af te zien van verdere samenwerking. Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant respecteert dit besluit uiteraard, maar betreurt het wel.

GELOOFSGEMEENSCHAP WILLIBRORD DE HOEKSTEEN Vrijdag 13 juli – Schoolviering • 9.00 uur – Woord Communieviering • Voorganger: Evelien Reeuwijk Zondag 15 juli - 15e zondag door het jaar • 9.00 uur – Woord Communieviering • Voorganger: Anne-Marie Swater

De gemeente Dronten heeft Dorpsbelangen Swifterbant, inwoners en gebruikers van het zwembad gevraagd om mee te denken over andere manieren van het beheren van het zwembad. Nu voornoemde ondernemer is afgevallen begint de zoektocht opnieuw.

Zondag 22 juli - 16e zondag door het jaar • 10.00 uur – Bijzondere Ontmoeting • Voorganger: werkgroep BO

Nu recent bekend is geworden dat het contract met Optisport verlengd is door de gemeente Dronten, zal Dorpsbelangen Swifterbant uiteraard met hen in gesprek gaan over de mogelijkheid om komende periode wel met vrijwilligers een bijdrage te kunnen leveren. Toch wil het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant de zoektocht naar andere vormen van beheren niet stoppen. Daarom doen zij een oproep aan ondernemers én inwoners om creatief maar vooral ook heel concreet mee te denken over zwembad de Abelen.

OPENBARE VERGADERINGEN JEHOVAH’S GETUIGEN Elke zaterdag om 18.30 uur een Openbare Bijbellezing, en Bijbelstudie in onze Koninkrijkszaal, Fuikhoren 48. Elke zaterdag en zondag vanaf 09.50 uur een Kringvergadering, in onze nieuwe Congreshal aan de Randweg 1-3. Meer informatie: www.jw.org/nl of 0321 - 383 476

(Ver)bouw plannen?

ALTIJD

ZELF DE KEUZE OVER DE INVULLING

én de kosten

VAN EEN UITVAART

Wilt u een indicatie van wat een uitvaart bij ons kan kosten op basis van uw wensen? Kijk op:

Kaptein Bouwgroep Kaptein Bouwgroep combineert 45 jaar vakmanschap met een frisse, innovatieve kijk op de toekomst. Hiermee zijn we een eigentijdse partner op het gebied van woningbouw, aan- of verbouw, retail- en utiliteitsbouw projectontwikkeling. Advies en maatwerk Onze goed opgeleide vakmensen nemen u alle zorgen uit handen die met een bouwproject gepaard kunnen gaan. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan bij ons hoog in het vaandel. Werken bij Kaptein Bouwgroep? Kijk voor onze vacatures op onze website.

Melden overlijden:

0321 31 61 74 (24 uur per dag)

www.jager-uitvaartbegeleiding.nl

en

De Wieling 1 8255 RP Swifterbant 0527- 68 21 40 info@kapteinbouwgroep.nl

www.kapteinbouwgroep.nl

Afscheidshuis | De Morinel 65 8251 HT Dronten


Openingstijden:

Ma t/m woe 08:00 – 20:00uur Do t/m za 08:00 – 21:00uur

Gratis parkeren Ruim assortiment Cadeaukaarten Inpak-/bezorgservice OV-oplaadpunt Pinnen PostNL

BESTEL LOKAAL

De Swifterbanter - Week 28  

De Swifterbanter - Week 28

De Swifterbanter - Week 28  

De Swifterbanter - Week 28

Advertisement