Page 1

www.psipiping.com met brander

JANUARI JULI 2017 MEI 2016 UITGAVE SEPTEMBER

88 Maandelijks vakblad voor de scheepvaartbranche en -makelaardij | Oplage 17.500 exemplaren | jaargang 6, editie 94 92 90 84

WAALWIJK BLIJFT BIJ SCHUTLENGTE VAN 82 METER

CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) DIESEL PARTICULATE FILTERS ■

www.scheepswerfboer.nl Tel. +31 (0) 184-412303 ■

VREES VOOR MEER ‘KRAPPE’ SLUIZEN Maritime Industry

Volg ons op:

@StromingCourant

De Stroming Courant

De Stroming Courantwww.destromingmedia.nl

• STUURMACHINES • ROEREN • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK • ALUMINIUM CONSTRUCTIES • HYDRAULIEKEVENEMENTENHAL • REPARATIE • MACHINEFABRIEK GORINCHEM

SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS 2017

In deze IN editie: BIJLAGE DEZE KRANT | 26 EN 27 SEPTEMBER Uitneembare bijlage

9 - 10 - 11 MEI

www.scheepswerfboer.nl Tel. +31 (0) 184-412303 Schroefreparatie

• STUURMACHINES Schroefreparatie• ROEREN Scheepsschroeven Scheepsschroeven Schroefassen • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK Schroefassen • ALUMINIUM CONSTRUCTIES Authorised Promarin dealer: Service • HYDRAULIEK • REPARATIE 0184-493888 Promarin Service Havenkant 8 - 4781 AA Moerdijk • MACHINEFABRIEK

AXCES EMISSION TECH Havenkant 8 - 4781 AA Moerdijk AXCES EMISSION TECHNOLOGY Tel: +31www.teusvlot.com 168 416310 - info@promarin.nl info@ promarin.nl 0184-493888 Tel: +31 168 416310 info@promarin.nl www.promarin.nl ERVAAR DE KRACHT KRACHT VANNABEHANDEL VAKMANSCHAP UITLAAT ERVAAR DE VAN VAKMANSCHAP ERVAAR KRACHT VANNABEHANDELINGSSYSTEMEN VAKMANSCHAP TEL: 0166 - DE 603285 www.axces.com www.teusvlot.com UITLAAT www.promarin.nl

Schippersinternaat

Steeds meer ouders kiezen ervoor om met hun kinderen aan de wal te gaan wonen. Foto: Lex Broere/Buitenfotografie een spotje bij een vlogger plaatsen’, aldus het BVB.

HONDERDEN BANEN TE SCHIPPERS MASSAAL VERWEER TEGEN HOGERE BOETES Gevreesd dat meer sluizen inIN Nederland te krap voor Schippers komen massaal in verweer tegenvan destraks toename vanzijn Er gaat ditwordt jaarschippersinternaat een groot jongerenoffensief start. Bureau VoorHet klassieke lijkt z’n langste tijd te hebben Nieuwe Kwestierechtstreekse Waalwijk: Opvallend goed vervangen voor gezinshuizen VERGEVEN IN DEricht BINNENVAART 86-meter-schepen. Waalwijk, dat zijnpijlen sluisop renoveerde voor 5 miljoen boetebedragen en het handhavingsbeleid bij overtredingen. lichting Binnenvaart (BVB) alle het rekruteren van binnenvaartdienst voor

‘DEZE REGELGEVING NIJPEND BVB HOOPT TEKORT OP GENOEG IS BESPOTTELIJK’ AAN PERSONEEL GELD OM JONGEREN

gehad. Ook dit schooljaar zijn er minder aanmeldingen. Internaten euro, zit nu met meter ‘kleinere’ waterdoorgang. De minister Het regent klachten bij4 de Algemeene Schippers jongeren voor deeen binnenvaart. De omvang van deVereeniging campagne hangt herbezinnen zich noodgedwongen op een nieuwe werkelijkheid wordt erbij gehaald. (ASV) sinds die een petitie is gestart ultieme pogingbeschikom de af vande deopzet hoogte van het budget dat in deeen sector zelf mede zoals van gezinshuizen. ‘klopjacht op binnenvaartschippers te stoppen’ en politiek Den baar Ellen stelt. Lengkeek Hierdoor neemt de schutcapaciteit af van HaagClaudia op andere gedachten te brengen. 86 naar 82 meter. het schutten twee Wichard van VlietBijvan Stichtingmet Limena Langendoen

Urea

Urea injectie Geluiddemper

BLNcontainers overweegt jaar

containers juridische stappen SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS 2016 in Rotterdam

27 - 28 september 2016 EN BETROUWBAAR VEELZIJDIG

VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR

MACHINE UITLIJNINGEN VIBRATIE ANALYSES ON-SITE MACHINEREN Scheepvaartweg 9 Betere service ILT: ‘Boetes Einde aan ® TeCHOCKFAST hard varen PRODUCTEN 3356 LL EPOXY Papendrecht ®effect.’ Amsterdamse haven hebben MECLEV FUNDATIE ELEMENTEN ‘onaanvaardbare’ Nieuwe Maas T +31 (0)78 641 68 88 E info@psipiping.com Schippers woedend dubbele boetes Regeneratie beboet www.psipiping.com met brander

MACHINE UITLIJNINGEN Scheepvaartweg 9 VIBRATIE ANALYSES 3356 LL Papendrecht ON-SITE MACHINEREN Scheepvaartweg 9 3356 LL®Filter Papendrecht EPOXY DPFCHOCKFAST Diesel Particulate T +31 (0)78 641PRODUCTEN 68 68 ® FUNDATIE T +31 (0)78 641ELEMENTEN 68 88 MECLEV EE info@breko.com info@psipiping.com Regeneratie www.psipiping.com met brander www.breko.com

SPECIAL LEESMEER MEEROP OPPAGINA PAGINA LEES 55

TE MOTIVEREN VOOR DE BINNENVAART

aan. ja, het zou ergDriemaster mooi zijn als sets deuren, waarmee weDe voor de renovatie Terwijl de overheid pleit voor een fijnmazig Volker waartoe de En internaten in Ellen Lengkeek binnenkomt reclamehet schutproces hadden zijn de vaarnetwerk, loopt het in Waalwijk juist mis. er devoldoende Inspectie Leefomgeving en Transport DPF Diese Krimpen aangeld den IJssel ingericht, en voor Eben Haezer SCR Katalysator Claudia Langendoen Hoewel de vraag gerechtvaardigd is op de betonconstructie te groot’’, Schippers wachten al op een oplossing enDordrecht de politie hebben met de isbinnenvaartinkrachten behoren. ,,Dat tegenwoorOpnieuw nemen ditlang schooljaar minder spotjes. of dat per se reclamespotjes op tv zou moeten Snuffelstages op binnenvaartschepen voor aldus burgemeester Er nog voor de ‘te kleine’ sluis tussenop deinternaten Bergsche sector kennelijk een Kleijngeld. goudmijn aangeboord dig geen vanzelfsprekendheid meer. Steeds schipperskinderen hun intrek zijn. De boodschap moet wel op de juiste vmbo-leerlingen zodat ze al op jonge leefeen kleine miljoen euro nodig zijn om de Maas en de haven in Waalwijk. De sluis is voor de Nederlandse schatkist.’’ Sommige De petitie is al door meer dan tweemeer vrouwen en complete gezinnen kiezen verspreid door heel het land. Kleine wijzigingeuit Dete jeugd kijkt tijd kennismaken binnenvaart; een sluis weer ‘op lengte’ krijgen. Dat wil na niet met meer geschikt voormaar binboetes zijnworden. inderdaad tien keer hoger geduizend binnenvaartondernemers en plek ervoor om met de kinderen aan deimmers walhet te genrenovatie in de aantallen zijnde nog mogelijk, LEES MEER OP PAGINA 57 EMISSION TECHNOLOGY LEES PAGINA LEESMEER MEEROP OP PAGINA11 steeds minder tv, beseft Wilco Volker. En des virtual reality-bril waarbij hetZe leven op college niet. Ook alInspectie bestaat deLeefomgeving mogelijkheid nenvaartschepen langer dan 82 meter. Dat LEES MEER OP PAGINA 17 worden, beaamt sympathisanten ondertekend. worden gaan wonen.’’ eindAXCES vorige maand bleef de teller steken +31 (0) 180 48 43 43 www.emhabv.nl +31 (0) 180 48 43 43 www.emhabv.nl te meer naar YouTube en soortgelijke kanaeen binnenvaartschip levensecht wordt dat bedrijven een claim bij Waalwijk indiekomt door de Machinerichtlijn, die van enen Transport. straks aangeboden aan Tweede Kamer. 694 kinderen. Zo blijkt uitdede berekeningen UITLAAT NABEHANDELINGSSYSTEMEN 88 JANUARI Maandelijks vakblad voor scheepvaartbranche -makelaardij | Oplage 17.500 exemplaren | jaargang 6, editie 92 JULI 2017 90 MEI 2016 84 UITGAVE SEPTEMBER ,,Misschien moeten we wel een spotje bij nagebootst; aantrekkelijke spreekbeurtpaknen. kracht isdeals een machine (wat sluismet is) len. Veel binnenvaartondernemers zitten Censis, Centrale Stichting vaneen Internaten Urea injectie TOEKOMST bekende vlogger plaatsen”, verduidelijkt ketten voor scholieren in zo plaats vanhoudt algemene De burgemeester waarschuwt voor een wordt gerenoveerd. Het college vast een ,,Doordat boetes voor schippers-eigenaars de handen in hetenhaar, blijkt uit talrijke voor SchippersKermisjeugd. De daling Nieuwe rubriek! Geluiddemper Rijnhaven Wageningen Drukker dan Oplossing hij. is vanproblematiek. alles mogelijk. folders nu toegestuurd als landelijke Kleijngeld: ,,Vanaan de die schutlengte van 82 meter zijn en Er werkgevers-reders gelijk zijn getroknoodkreten dienogdeworden Algemeene is weliswaar minder groot dan het Schippers jaarindaarDe veranderende tijdsgeest noopt instelKOEDOOD Met recht: bestaat ooit op Maritime Botlekbrug D300 I E SConflict Ejaar L S E R V I C E B .V. isomdat om debeiden binnenvaartsector onder de kinderen ofbinnenkrijgt. tieners informatiemateriaal af eind jaren 60 zijn er meer sluizen zoals Havenverordening, die in In september wordt Doel ken, zelf kunnen beslissen Vereniging voor, maar zet wel om door. 2015 woonden lingen tot continue zelfreflectie. Want heeft aandacht te brengen van zoveel mogelijk jonover liggeld ... vragen, en een reclamespot op tv. Plannen in Waalwijk opgeleverd. Ook deze moebesproken. Koninklijke BLN-Schuttevaer is hoe zij schepen bemannen’’, verduidelijkt ,,Het is kennelijk bijzonder lucratief geIndustry nog 719 kinderen op een schippersinternaat. het internaat in klassieke vorm met woonnabij CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) 1 (SCR) diein binnenkort voor een beroepskeuze genoeg. Maar alles of staat vooral met ten straks worden gerenoveerd waarbij woest, stappen en833 haalt een woordvoerster. ,,Een voorbeeld van de worden om voor de kleinste overtredingen In 2014overweegt waren datjuridische ervalt nog 794. In 2013 en geren groepen grotere gebouwen nog toekomst? SELECTIVEFrankepad CATALYTIC REDUCTION www.scheepswerfboer.nl www.scheepswerfboer.nl DIESEL PARTICULATE FILTERS DIESEL PARTICULATE FILTERS 3341 LV Hendrik Ido Ambacht Watstijging dat betreft, nog eennaleven wereld hoogte het budget dat namelijk beschikbaar de nieuwe Machinerichtlijn geldt.’’ BLNde minister erbij. Waalwijk zou grootste zie jeisbijerhet niet boetes tot vele tienduizenden euro’s opwel te staan. in 2012 860van kinderen. Ter vergelijk: in 2000 ,,Dat betwijfel ik’’, reageert Van Vliet. ,,Met LEES MEER OP PAGINA LEESMEER MEER OPPAGINA PAGINA1775 9 LEES OP Tel. +31 (0) 184-412303 Tel. +31 (0) 184-412303 te winnen, merkt BVB, dat vindt dat er op komt. ,,Daarvoor zijn we nu met partijen Schuttevaer overweegt juridische stappen eens de opmaat kunnen zijn voor meer van van de kinderen bemanningsvoorschriften. Voor het leggen’’, ASV-voorzitter Sunniva zaten er verwoordt nog 1475 schipperskinderen op inminder moeten we de bedrijfsvoeTel : 078-6813127 het gebied van arbeidsmarktcommunicatie in gesprek’’, schetst directeur Wilco Volker en vraagt bij de minister om aandacht. ,,We dergelijke sluizen in Nederland. varen met één matroos te weinig moeten Fluitsma. ,,Dat gebeurt ook bij schippers ternaten. In 1980 waren dat er zelfs 3411. telkens anders organiseren en wellicht Volg ons op: @StromingCourant Dering Stroming Courant De Stroming Courant www.destromingmedia.nlFax : 078-6812025 Schroefreparatie nu nog kansen onbenut blijven. ,,Terwijl het van Bureau Voorlichting Binnenvaart het nemen dit gaan hoog op. evenveel Ook al tot vanwege een ,,De aannemer, die debinnenvaart werkzaamheden schippers-eigenaren betalen als uit de particuliere die,teheeft zoals De gestage terugloop is grotendeels veruiteindelijk inkrimpen gezinshui• STUURMACHINES • STUURMACHINES • ROEREN Schroefreparatie• ROEREN Scheepsschroeven moeilijker wordt om aan goed gekwatijdspad. ,,We praten de brancheorganiprecedentwerking voor renovatieronde uitgevoerd, heeft de met veiligheidscriteria uit steeds Email : nog info@koedood.nl werkgevers-reders: 3000 euro. Eerder bewe allemaal weten, al jarenlang beneden Vibia wil SPECIAL: klaren uit de keuzevrijheid die vrouwen zen zoals die er al zijn indehet land, waarbij BBB-borrel wordt Meer gevaarlijke • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK Scheepsschroeven • NIEUWBOUW • één LEIDINGWERK Schroefassen Diesel Particulate Filter SCR Katalysator Geluiddemper personeel te komen.’’ saties. En onder andere met scholen. ZieDPF het die nodig is voorkinderen de kunstwerken in de kleide Machinerichtlijn getoetst. Uit ,,Trouwde deze bewww.koedood.nl taalden schippers 300 euro.’’ hun lading vervoeren. Sinds de lificeerd metkostprijs kinderen anno 2016 hebben. kleine groepjes in woningen met Schroefassen jaar knallen Opleidingsschip MATE: • ALUMINIUM CONSTRUCTIES BBBB-borrel op • ALUMINIUM CONSTRUCTIES stoffen over deze editie: in Nederland.’’ als crowdfunding sector. Iedereen Authorised dealer: nere vaarwegen schouwing is geconcludeerd datschipper debedragen krachten verhoging van debinnen boetes de je dertig jaar geleden metdezijn een dan Inalleen groepsleiding wonen.’’ Promarin Service • HYDRAULIEK • REPARATIE • HYDRAULIEK • REPARATIE 0184-493888 Maritime Industry Regeneratie binnenwater EVENEMENTENHAL is enthousiast.’’ die tijdens het schutproces op de deuren en soms vertienvoudigd’’, benadrukt Uitneembare bijlage wist jetot als wel vrouw één ding zeker: eventuele Promarin Service met brander Havenkant 8 - 4781 AA Moerdijk • MACHINEFABRIEK • MACHINEFABRIEK GORINCHEM www.teusvlot.com Komend jaar moeten zoveel mogelijk plande sluiskolk ontstaan, verdeeld moet worzij. ,,Bijzondere Opsporings Ambtenaren AXCES EMISSION TECHNOLOGY AXCES EMISSION Havenkant 8 - 4781 AA Moerdijk kinderen zouden uiteindelijk naar een 0184-493888 LEES MEER PAGINA 11 VERVOLG 5 Steeds meer ouders kiezen ervoor om metinterhun kinderen aan de wal teOP gaan wonen. Tel: +31 168 416310 -•info@promarin.nl info@ promarin.nl LEES MEER OP PAGINA 7 Foto: Lex Broere/Buitenfotografie  www.tb-plus.nl 078-684 1400 TECH nen concreet uitgevoerd, geeft LEES MEER OP PAGINA25 21 den setsworden in plaats van (boa’s) bijvier Rijkswaterstaat en instanties als een spotje bij een vlogger plaatsen’, aldus het BVB. Tel: +31 168 416310 info@promarin.nl naat gaan’’, verwoordt algemeen directeur LEES MEER OP PAGINA In deover binnenvaart isdeuren veel werk te vinden. Ertwee. zijn honderden vacatures. LEES VANAF PAGINA 17 23 ERVAAR DE KRACHT VAN VAKMANSCHAP www.promarin.nl ERVAAR DE KRACHT VAN VAKMANSCHAP TEL: 0166 - 603285 www.axces.com www.teusvlot.com UITLAAT NABEHANDELINGSSYSTEMEN UITLAAT NABEHANDEL TEL: 0166 - 603285 www.axces.com www.promarin.nl

WAALWIJK BLIJFT BIJ SCHUTLENGTE VAN 82 METER

VREES VOOR MEER ‘KRAPPE’ SLUIZEN Maritime Industry9 - 10 - 11 MEI

Schippersinternaat SCHIPPERS MASSAAL IN VERWEER TEGEN HOGERE BOETES Gevreesd dat meerjongerenoffensief sluizen Nederland te krap zijn voor Schippers komen massaal inom verweer tegen destraks toename vanvlot Het is steeds moeilijker ininlijkt de binnenvaartsector Er ditwordt jaarschippersinternaat een groot van start. Bureau VoorHetgaat klassieke z’n langste tijd te hebben vervangen voor gezinshuizen 86-meter-schepen. Waalwijk, zijnpijlen sluis renoveerde voor 5 miljoen boetebedragen en het handhavingsbeleid bij overtredingen. lichting Binnenvaart (BVB) richt alle op het rekruteren van vakbekwaam personeel tedat vinden. Het aantal openstaande gehad. Ook dit schooljaar zijn er minder aanmeldingen. Internaten

Urea injectie

‘DEZE REGELGEVING BVB HOOPT OP GENOEG IS BESPOTTELIJK’ GELD OM JONGEREN

Nieuwe Kwestierechtstreekse Waalwijk: Opvallend goed LNG-tankers binnenvaartdienst voor BLN overweegt jaar containers nog slimmer euro, zit nu met een 4 de meter ‘kleinere’ waterdoorgang. De minister Het regent klachten bij Algemeene Schippers Vereeniging jongeren voor de binnenvaart. De omvang van de campagne hangt containers juridische stappen SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS 2016 vacatures voor met name matrozen blijft groeien. in Rotterdam gemaakt herbezinnen zichVONKENVANGERS noodgedwongen op een nieuwe werkelijkheid wordt erbij gehaald. CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS (ASV) sinds die een petitie is gestart in een ultieme poging om de af van de hoogte van het budget dat de sector zelf mede beschik27 28 september 2016 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) www.scheepswerfboer.nl OFFICIEEL zoals opzet van gezinshuizen. Er zijnde honderden banen te vergeven. Bureau Voorlichting VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR DIESEL PARTICULATE FILTERS Uw verfleverancier CUMMINS DEALER Onderhoud, revisie, service en reparatie REINTJES Service ‘klopjacht op binnenvaartschippers te stoppen’ en politiek Den SPECIAL LEESMEER MEEROP OPPAGINA PAGINA LEES 55 baar stelt. OFFICIEEL Tel. +31 (0) 184-412303 Ellen Lengkeek van de meest voorkomende diesel REINTJES Hierdoor neemt de schutcapaciteit af van Snel, Betrouwbaar engaat Competent in de binnenvaart Binnenvaart nog meer gerichte campagne voeren MACHINE UITLIJNINGEN CUMMINS DEALER SERVICE MOTOREN motoren. Gespecialiseerd in Haag op andere gedachten te brengen. ■ ■

Urea Geluiddemper

■ ■

■ ■

■ ■

SIGMA TE jongeren. MOTIVEREN VOOR onder

De beste keuze 86 naarHERMOTORISERINGEN 82 meter. het schutten twee Cummins en Detroit Diesel. Wichard van VlietBijvan Stichtingmet Limena Claudia Langendoen LEVERING MOTOREN uw schip! Levering van nieuwe en gebruikte motoren Volker aan. En ja, het zou erg mooi zijn als sets deuren, waarmee we voor de renovatie Terwijl de overheidvoor pleit voor een fijnmazig • STUURMACHINES • ROEREN waartoe de internaten De Driemaster in ServiceMotoren Motoren••Hermotoriseringen Hermotoriseringen Service LEVERING ONDERDELEN Ellen Lengkeek binnenkomt reclamehet schutproces hadden zijn de vaarnetwerk, loopt het in Waalwijk juist mis. er devoldoende Inspectie Leefomgeving en Transport • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK Krimpen aangeld den IJssel ingericht, en voor Eben Haezer

DE BINNENVAART Levering Leveringmotoren motoren •• Levering Levering onderdelen onderdelen

Claudia Langendoen Hoewel de vraag gerechtvaardigd is krachten op,,Tot de betonconstructie tenog groot’’, Schippers wachten al op een oplossing en de politie hebben de isdaar binnenvaartStarre. nu toemet zijn we niet inder Dordrecht behoren. ,,Dat tegenwoorOpnieuw nemen ditlang schooljaar minder spotjes. • ALUMINIUM CONSTRUCTIES Ellendealer: Lengkeek Authorised Fuutweg 2 -4791 PB KLUNDERT of dat per se reclamespotjes op tv moeten Snuffelstages op binnenvaartschepen voor aldus burgemeester Kleijngeld. Er zou nog voor de ‘te kleine’ sluis tussen de Bergsche sector kennelijk een goudmijn aangeboord voldoende in geslaagd. Om allerlei redenen: dig geen vanzelfsprekendheid meer.Havennr. Steeds460A - Moerdijk schipperskinderen intrek op internaten • HYDRAULIEK • hun REPARATIE 0184-493888 078 - 616 55 99 De moet wel opzijn deom juiste vmbo-leerlingen ze meer alKleine op dan jonge leefeen kleine miljoen euro nodig Maas en de haven in Waalwijk. Dewijziginsluis is zijn. voor de boodschap Nederlandse schatkist.’’ Sommige De petitie is alzodat door tweede crisis, krapte de arbeidsmarkt, meer vrouwen enop complete gezinnen kiezen verspreid door heel het land. inno+31de (0)78-612 29 52 •www.teusvlot.com MACHINEFABRIEK Service boegschroeven Service www.psmarine.nl info@degrootmarine.com info@dgstechniek.nl  +31 (0)6-25 02 7173 plek geuit worden. De kijkt immers tijd kennismaken met binnenvaart; een sluis weer ‘op lengte’ te jeugd krijgen. Dat wil het na renovatie niet in meer geschikt voorLevering binboetes zijn inderdaad tien keer hoger geduizend binnenvaartondernemers enboegschroefsystemen vatie en daarmee behoefte aan specifiek De dede Tweede Kamer, met ervoor om met de kinderen aan de wal te gen‘nieuwkomers’ in de0184-493888 aantallen zijn nog mogelijk, maar Levering psmarine@psmarine.nl www.degrootmarine.com www.dgstechniek.nl AXCES EMISSION TECHNOLOGY Levering onderdelen REINTJES Benelux BVBA | www.reintjes-gears.com ERVAAR DE KRACHT VAN VAKMANSCHAP steeds minder tv, beseft Wilco Volker. En des virtual reality-bril waarbij het leven op college niet. Ook al bestaat de mogelijkheid nenvaartschepen langer dan 82 meter. Dat Levering www.teusvlot.com worden, beaamt Inspectie Leefomgeving sympathisanten ondertekend. Ze worden geschoold personeel, versnippering van binnenvaart in de portefeuille, zijn zich er gaan wonen.’’ eind vorige maand bleef de teller steken TEL: 0166 - 603285 www.axces.com www.simase.nl Tel. 078 - 693 10 10 Leveringen plaatsen van ballastpompen Leveringen naarvanuit YouTube enbij soortgelijke kanaeen binnenvaartschip levensecht wordt dat bedrijven een claim Waalwijk komt door Machinerichtlijn, van en te enmeer Transport. straks aangeboden aanuitde Tweede Kamer. initiatieven de sector zelf en te indiegeneinmiddels ookdeZo van bewust evenals dedie nieuwe 694UITLAAT kinderen. blijkt berekeningen NABEHANDELINGSSYSTEMEN ,,Misschien we weldoelgroep. een spotjeWe bij nagebootst; aantrekkelijke spreekbeurtpaknen. kracht isdeals eenvan machine (wat een sluismet is) len. Veel binnenvaartondernemers zitten Tweede Merwede in DORDRECHT. rieke communicatie richting projectmanager het Bureau Tweede Merwede haven havenmoeten Censis, Centrale Stichting vanVoorlichting Internaten Urea injectie Grevelingenweg Grevelingenweg 23, 23, 3313 LB DORDRECHT. TOEKOMST bekende vlogger plaatsen”, verduidelijkt ketten voor scholieren in zo plaats vanhoudt algemene De waarschuwt voor een wordt gerenoveerd. Het college vast een Tel 078-6165599, ,,Doordat voor schippers-eigenaars de handen in Het hetenhaar, blijkt uit talrijke moeten deboetes handen ineen slaan en gezamenBinnenvaart. isKermisjeugd. voor de nieuwe BVBTelburgemeester 078-6165599, voor SchippersDe daling Geluiddemper E-mail: E-mail: info@dgstechniek.nl. hij. isinfo@dgstechniek.nl. van mogelijk. folders nu toegestuurd als landelijke problematiek. Kleijngeld: ,,Vanaan de die schutlengte 82 meter indaarzijn Website: www.dgstechniek.nl en Er werkgevers-reders gelijk zijn getroknoodkreten dienogdeworden Algemeene Website: www.dgstechniek.nl lijk een op dealles doelgroep gerichte campagne frontvrouw, Mariska van der Starre, een van is weliswaar minder groot dan het Schippers jaar De veranderende tijdsgeest noopt instelDoel is om de binnenvaartsector onder de kinderen of tieners om informatiemateriaal af eind jaren 60 er meer sluizen zoals Havenverordening, die in september wordt ken, omdat beiden zelf kunnen beslissen Vereniging binnenkrijgt. voeren.’’ de speerpunten de komende periode. voor, maar zet wel door. In 2015 woonden lingen tot continuezijn zelfreflectie. Want heeft te brengen van zoveel jonvragen, enkennelijk een reclamespot oplucratief tv. sector Plannen in Waalwijk opgeleverd. Ookmogelijk deze moebesproken. Koninklijke BLN-Schuttevaer hoeinternaat zij schepen bemannen’’, verduidelijkt ,,Het is kinderen geAan boord van nieuwe binnenvaartscheAan aandacht voor de is aandacht nog 719 op bijzonder eenmaritieme schippersinternaat. het in klassieke vorm met woondiein binnenkort voor een beroepskeuze genoeg. Maar alles of staat vooral met ten straks gerenoveerd waarbij woest, juridische stappen en haalt een woordvoerster. ,,Een voorbeeld vanaan de worden om voor de kleinste overtredingen pen wordt alworden meer aandacht gegeven onder jongeren BVB geen gebrek. In 2014overweegt waren datvolgens ervalt nog 794. In 2013 833 en geren groepen grotere gebouwen nog toekomst? Watstijging dat betreft, nog een wereld de hoogte het datopleidingen beschikbaar de nieuwe Machinerichtlijn geldt.’’ BLNminister erbij. Waalwijk zou namelijk grootste zie jeisbijerhet niet naleven boetes tot vele tienduizenden euro’s opwel te een prettige leefomgeving voor personeel. ,,De instroom in debudget diverse is staan. in 2012 860van kinderen. Ter vergelijk: in 2000 ,,Dat betwijfel ik’’, reageert Van Vliet. ,,Met winnen, merkt BVB, dat dat er het op komt. ,,Daarvoor zijn met partijen Schuttevaer overweegt juridische stappen eens opmaat kunnen voor van dehet bemanningsvoorschriften. Voor leggen’’, verwoordt ASV-voorzitter Sunniva Waar vooral om gaat pure mensenvoldoende. iswezijn om ookmeer enthouzatende er nogBelangrijk 1475 schipperskinderen opvan in- te minder kinderen moeten weisvindt de bedrijfsvoeScheepvaartweg 9 nuze het gebied van arbeidsmarktcommunicatie in gesprek’’, schetst directeur Wilco Volker en vraagt bij deschatting minister om aandacht. ,,We dergelijke sluizen in Nederland. varen met één matroos te weinig moeten Fluitsma. ,,Dat gebeurt ooker bij schippers kracht. Naar komt al bijna 30 siast te3356 krijgen voor een varend beroep. Daar ternaten. In 1980 waren dat zelfs 3411. ring telkens anders organiseren en wellicht LL Papendrecht nu nog kansen blijven. ,,Terwijl het van Bureau Voorlichting Binnenvaart het nemen dit hoog op. evenveel Ook al tot vanwege een ,,De aannemer, die debinnenvaart werkzaamheden schippers-eigenaren betalen als uit de particuliere die,teheeft zoals procent vangaan deonbenut schippers en matrozen nu is behoorlijk wat werk aan de winkel.’’ Denog gestage terugloop is grotendeels veruiteindelijk inkrimpen gezinshuiTtekort +31 (0)78 641 68jarenlang 68neemt wordt om aan goed gekwatijdspad. ,,We praten de brancheorganiprecedentwerking voor renovatieronde uitgevoerd, heeft de met veiligheidscriteria uit steeds werkgevers-reders: 3000 euro. Eerder bewe allemaal weten, al beneden uit hetmoeilijker buitenland waarbij Polen, Tsjechië ,,Het aan personeel serieuze klaren uit de keuzevrijheid die vrouwen zen zoals die er al zijn indehet land, waarbij Diesel Particulate Filter SCR Katalysator Geluiddemper Eaan info@breko.com personeel te komen.’’ saties. En onder andere met scholen. ZieDPF het die nodig is voor de kunstwerken in de kleide Machinerichtlijn getoetst. Uit deze betaalden schippers 300 euro.’’ hun lading vervoeren. Sinds de lificeerd en Roemenië hoog scoren. scholen is vormen enanno er wordt al veel gebruik gemetkostprijs kinderen 2016 hebben. ,,Trouwde kleine groepjes kinderen in Aan woningen met als crowdfunding dezijn sector. Iedereen nere in Nederland.’’ schouwing is geconcludeerd datschipper debedragen krachten verhoging van debinnen boetes de in devaarwegen afgelopen jaren al meer geld gegeven maakt van personeel uit het buitenland. Dat www.breko.com je dertig jaar geleden met een dan alleen groepsleiding wonen.’’ Regeneratie enthousiast.’’ die tijdens het schutproces op de benadrukt deuren en soms vertienvoudigd’’, om leerlingen te begeleiden naar werk in de is niet nieuw, maar alsding sector moeten we nu wist jetot als wel vrouw één zeker: eventuele met brander Komend jaar moeten zoveel mogelijk plande sluiskolk ontstaan, verdeeld moet worSteeds meer ouders kiezen om metinterhun kinderen aan deOok wal te gaan wonen. Foto: Lex Broere/Buitenfotografie zij. ,,Bijzondere Opsporings Ambtenaren sector. volwassenen kunnen met hulp wel serieus aan deuiteindelijk slag omervoor ook jongeren uit kinderen zouden naar een LEES MEER VERVOLG 5 LEES MEER OP OP PAGINA PAGINA 11 7  een spotje bij een vlogger plaatsen’, het BVB. nen concreet uitgevoerd, geeft den setsworden in plaats van twee. (boa’s) bijvier Rijkswaterstaat en instanties als versneld aldus instromen. eigen land warm tedeuren krijgen’’, waarschuwt Van naatover gaan’’, verwoordt algemeen directeur

WAALWIJK BLIJFT BIJ SCHUTLENGTE VAN 82 METER

VREES VOOR MEER ‘KRAPPE’ SLUIZEN

VIBRATIE ANALYSES ON-SITE MACHINEREN 9 Scheepvaartweg Betere service ILT: ‘Boetes Einde aan Onrust over TeCHOCKFAST hard varen PRODUCTEN 3356 LL® EPOXY Papendrecht ®effect.’ Amsterdamse haven T +31 (0)78 641 68 88 hebben MECLEV FUNDATIE ELEMENTEN ‘onaanvaardbare’ BP-voorwaarden Nieuwe Maas E info@psipiping.com Regeneratie Schippers woedend dubbele boetes voor tankvaart beboet www.psipiping.com met brander

MACHINE UITLIJNINGEN UITLIJNINGEN MACHINE Scheepvaartweg 9 VIBRATIE ANALYSES VIBRATIE ANALYSES ON-SITE MACHINEREN 3356 LL Papendrecht ON-SITE MACHINEREN 9 Scheepvaartweg ® EPOXY PRODUCTEN CHOCKFAST DPFCHOCKFAST Diesel Particulate T 3356 +31 (0)78 641PRODUCTEN 68 68 LL®Filter Papendrecht EPOXY ® FUNDATIE ELEMENTEN MECLEV ® FUNDATIE T +31 (0)78 641 68 88 MECLEV ELEMENTEN E info@breko.com E info@psipiping.com Regeneratie www.breko.com www.psipiping.com met brander

www.tb-plus.nl • 078-684 1400 LEES MEER OP PAGINA 57 LEES LEESMEER MEEROP OPPAGINA PAGINA11

LEES MEER OP PAGINA 17

MEER PAGINA 9 +31 (0) LEES 180 48 43 43 OP www.emhabv.nl

Nieuwe rubriek! Rijnhaven Wageningen Drukker dan Ontdekken en Oplossing KOEDOOD Met recht: Conflict bestaat jaar ooit op Maritime ontmoeten Botlekbrug D300 I E S Eop L S E R V I C E B .V. over liggeld ... Industry STL-beurs Kalkar nabij CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS ■

SELECTIVEFrankepad CATALYTIC REDUCTION 1 (SCR) DIESEL PARTICULATE FILTERS

3341 LV Hendrik Ido Ambacht ■

LEES MEER OP PAGINA 75 9 LEES MEER OPPAGINA PAGINA17 LEES MEER VANAF PAGINA 15 LEES MEER OP

Tel : 078-6813127 Fax : 078-6812025

: nog info@koedood.nl Vibia wil één SPECIAL: Transafe Academy BBB-borrel wordt MeerEmail gevaarlijke www.koedood.nl jaar knallen Opleidingsschip gestart in Antwerpen BBBB-borrel stoffen over op MATE: Maritime Industry binnenwater LEES MEER OPPAGINA PAGINA25 21 LEES MEER OP LEES VANAF PAGINA 17 LEES MEER OP 39 23 TEL: 0166 - 603285 www.axces.com

Gevreesd dat meerjongerenoffensief sluizen in Nederland te krap voor Schippers komen massaal in verweer tegenvan destraks toename vanzijn Er ditwordt jaarschippersinternaat een groot start. Bureau VoorHetgaat klassieke lijkt z’n langste tijd te hebben Nieuwe Kwestierechtstreekse Waalwijk: Opvallend goed 86-meter-schepen. Waalwijk, dat zijn sluis renoveerde voor 5 miljoen boetebedragen en het handhavingsbeleid bijhet overtredingen. lichting Binnenvaart (BVB) richt alle pijlenaanmeldingen. op rekruteren van binnenvaartdienst gehad. Ook dit schooljaar zijn er minder Internaten BLNcontainers overweegt voor jaar euro, zit nu met een meter ‘kleinere’ waterdoorgang. De minister Het regent klachten bij4 de Algemeene Schippers Vereeniging jongeren voor de binnenvaart. De omvang van de campagne hangt containers juridische stappen SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS 2016 in Rotterdam herbezinnen zich noodgedwongen op een nieuwe werkelijkheid wordt erbij gehaald. CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS (ASV) sinds die een petitie is gestart in een ultieme pogingbeschikom de af van de hoogte van het budget dat de sector zelf mede 27 - 28 september 2016 EN BETROUWBAAR SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION www.scheepswerfboer.nl zoals de opzet van(SCR) gezinshuizen. VEELZIJDIG Uw verfleverancier DIESEL PARTICULATE FILTERS Uw verfleverancier Onderhoud, revisie, service reparatie REINTJES Service ‘klopjacht op binnenvaartschippers te stoppen’ en politiek Den SPECIAL Onderhoud, revisie, service en reparatie LEES MEER OPen PAGINA 5 REINTJES Service LEES MEER OP PAGINA baar stelt. OFFICIEEL Ellen OFFICIEEL van de meest voorkomende diesel 5 Tel. +31Lengkeek (0) 184-412303 REINTJES -de schutcapaciteit van deaf meest voorkomende diesel Hierdoor neemt van de binnenvaart REINTJES Snel, Betrouwbaar en Competent MACHINE UITLIJNINGEN CUMMINS DEALER Snel,in Betrouwbaar en Competent SERVICE MOTOREN in de binnenvaart motoren. Gespecialiseerd in CUMMINS DEALER SERVICE MOTOREN motoren. Gespecialiseerd in HaagClaudia opSchroefreparatie andere gedachten te brengen. De beste keuze 86 naarHERMOTORISERINGEN 82 meter. Bijvan het schutten twee Cummins en Detroit Diesel. De beste keuze HERMOTORISERINGEN Wichard van Vliet Stichtingmet Limena VIBRATIE ANALYSES Langendoen Cummins en Detroit Diesel. ■ ■

VEELZIJDIG EN EN BETROUWBAAR BETROUWBAAR VEELZIJDIG

+31 (0) (0) 180 180 48 48 43 43 43 43 +31

SCR Katalysator DPF Diese

www.emhabv.nl www.emhabv.nl

KOEDOOD D I E S E L S E R V I C E B .V.

CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS VONKENVANGERS

1 (SCR) SELECTIVEFrankepad CATALYTIC REDUCTION www.scheepswerfboer.nl PARTICULATE 3341 DIESEL LV Hendrik IdoFILTERS Ambacht Tel. +31 (0) 184-412303

Tel : 078-6813127 FaxSchroefreparatie : 078-6812025 • STUURMACHINES Schroefreparatie• ROEREN Scheepsschroeven Email : info@koedood.nl Scheepsschroeven • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK Schroefassen www.koedood.nl Schroefassen • ALUMINIUM CONSTRUCTIES Promarin Service • HYDRAULIEK • REPARATIE Promarin Service Havenkant 8 - 4781 AA Moerdijk • MACHINEFABRIEK AXCES EMISSION Havenkant 8 - 4781 AA Moerdijk Tel: +31 168 416310 - info@promarin.nl info@ promarin.nl www.tb-plus.nl 078-684 1400 Tel: +31 168 416310 - •info@promarin.nl

TECH www.promarin.nl ERVAAR KRACHT VANNABEHANDEL VAKMANSCHAP UITLAAT TEL: 0166 - DE 603285 www.axces.com www.promarin.nl Urea

■ ■

■ ■

OFFICIEEL CUMMINS DEALER

■ ■

Schroefreparatie Scheepsschroeven

SIGMA

OFFICIEEL CUMMINS DEALER

HERMOTORISERINGEN voor uw Volker aan. ja,schip! het zou ergDriemaster mooi zijn als LEVERING MOTOREN sets deuren, waarmee weDe voor de renovatie Levering van nieuwe gebruikteMOTOREN motoren waartoe de En internaten in enLEVERING LEVERING ONDERDELEN erhet geld binnenkomt voor reclameschutproces hadden ingericht, zijn de LEVERING ONDERDELEN devoldoende Inspectie Leefomgeving en Transport

Terwijl deScheepsschroeven overheid pleituwvoor een fijnmazig voor schip! • STUURMACHINES Service Motoren • Hermotoriseringen Schroefassen • ROEREN ServiceMotoren Motoren••Hermotoriseringen Hermotoriseringen Service Ellen Lengkeek vaarnetwerk, loopt het in Waalwijk mis. Krimpen aan den IJssel en Levering Eben Haezer Schroefassen • NIEUWBOUW • LEIDINGWERK juist Levering motoren • Levering onderdelen •• Levering Leveringmotoren motoren Levering onderdelen Claudia Langendoen Hoewel de vraag gerechtvaardigd is op onderdelen de betonconstructie te groot’’, Schippers wachten al op een oplossing enDordrecht de politie hebben met de isbinnenvaartinkrachten behoren. ,,Dat tegenwoorOpnieuw nemen ditlang schooljaar minder spotjes. Promarin Service • ALUMINIUM CONSTRUCTIES Authorised dealer: of dat per se reclamespotjes op tv moeten Snuffelstages op binnenvaartschepen voor aldus burgemeester Kleijngeld. Er zou nog voor de ‘tePromarin kleine’ sluis tussenop deinternaten Bergsche Fuutweg 2 -4791 PB KLUNDERT Service sector kennelijk een goudmijn aangeboord dig geen vanzelfsprekendheid meer. Steeds schipperskinderen hun intrek Havenkant 8 4781 AA Moerdijk • HYDRAULIEK • REPARATIE 078 -460A 99 Moerdijk 0184-493888 - De 616 55 99 zijn. moet wel opzijn deHavennr. juiste vmbo-leerlingen ze meer alKleine op dan jonge leefHavenkant 8 -heel 4781 AA Moerdijk een kleine miljoen euro nodig om de616 -55 Maas en168 de haven in Waalwijk. Dewijziginsluis is 078 voor de boodschap Nederlandse schatkist.’’ Sommige De is al-zodat door tweemeer vrouwen en complete gezinnen kiezen verspreid door het land. Tel:petitie +31 416310 info@promarin.nl  +31 (0)78-612 29 52 www.psmarine.nl Service boegschroeven • MACHINEFABRIEK info@degrootmarine.com Service boegschroeven Service www.psmarine.nl info@degrootmarine.com www.teusvlot.com 168 416310 plek geuit Dete jeugd kijkt tijd kennismaken met binnenvaart; een sluis weer ‘op lengte’ krijgen. Dat wil het na renovatie niet- info@promarin.nl meer geschikt voorLevering bin +31 (0)6-25 boetes zijnworden. inderdaad tien keer hoger geduizend binnenvaartondernemers en info@dgstechniek.nl 0184-493888 ervoor om met de kinderen aan deimmers wal te 02 7173 genTel: in+31psmarine@psmarine.nl de aantallen zijnde nog mogelijk, maar www.promarin.nl Levering boegschroefsystemen Levering boegschroefsystemen www.degrootmarine.com psmarine@psmarine.nl www.degrootmarine.com AXCES EMISSION TECHNOLOGY www.dgstechniek.nl www.promarin.nl steeds minder tv, beseft Wilco Volker. En des Levering onderdelen virtual reality-bril waarbij het leven op REINTJES Benelux BVBAwonen.’’ | www.reintjes-gears.com college niet. Ook al bestaat de mogelijkheid nenvaartschepen langer dan 82 meter. Dat worden, beaamt Inspectie Leefomgeving sympathisanten ondertekend. Ze worden gaan eind vorige maand bleef de teller steken Levering onderdelen REINTJES Benelux BVBA | www.reintjes-gears.com ERVAAR DE KRACHT VAN VAKMANSCHAP Levering www.teusvlot.com 078 - 693 10www.axces.com 10 TEL: 0166 - Tel. 603285 www.simase.nl Tel. 078 van - 693 10 10 Leveringen en plaatsen ballastpompen Leveringen van ballastpompen Leveringen tedat naar YouTube enbij soortgelijke kanaeen binnenvaartschip levensecht wordt bedrijven een claim Waalwijk indiekomt door deZoMachinerichtlijn, enmeer Transport. straks aangeboden aanuitde Tweededie Kamer. 694UITLAAT kinderen. blijkt berekeningen van en plaatsen NABEHANDELINGSSYSTEMEN ,,Misschien moeten we wel een spotje bij nagebootst; aantrekkelijke spreekbeurtpaknen. kracht isdeals een machine (wat sluismet is) len. Veel binnenvaartondernemers zitten Tweede Merwede haven in DORDRECHT. Censis, Centrale Stichting vaneen Internaten Tweede Tweede Merwede Merwede haven haven in DORDRECHT. Urea injectie Grevelingenweg 23, 3313 LB DORDRECHT. Grevelingenweg 23, 3313 LB DORDRECHT. TOEKOMST Grevelingenweg 23, bekende vlogger plaatsen”, verduidelijkt ketten voor scholieren in zo plaats vanhoudt algemene De burgemeester waarschuwt voor een wordt gerenoveerd. Het college vast een Tel 078-6165599, ,,Doordat boetes voor schippers-eigenaars de handen in hetenhaar, blijkt uit talrijke voor SchippersKermisjeugd. De daling Tel Tel 078-6165599, 078-6165599, Geluiddemper E-mail: info@dgstechniek.nl. E-mail: info@dgstechniek.nl. E-mail: info@dgstechniek.nl. hij. is vanproblematiek. alles mogelijk. folders nudienogdeworden als landelijke Kleijngeld: ,,Vanaan de die schutlengte van 82toegestuurd meter in zijn Website: www.dgstechniek.nl en Er werkgevers-reders gelijk zijn getroknoodkreten Algemeene Schippers

Levering van nieuwe en gebruikte motoren

ON-SITE MACHINEREN

Betere service ILT: ‘Boetes Einde aan ® EPOXY PRODUCTEN TeCHOCKFAST hard varen Amsterdamse hebben MECLEV®effect.’ FUNDATIE ELEMENTEN ‘onaanvaardbare’ Nieuwe Maas haven Fuutweg 2 -4791 PB KLUNDERT Schippers woedend Havennr. 460A - Moerdijk dubbele boetes beboet  +31 (0)78-612 29 52  +31 (0)6-25 02 7173

LEES MEER OP PAGINA 57 www.tb-plus.nl • OP 078-684 1400 LEES 11 LEESMEER MEER OPPAGINA PAGINA LEES MEER OP PAGINA 17 +31 (0)www.simase.nl 180 48 43 43 www.emhabv.nl

Nieuwe rubriek! Rijnhaven Wageningen Drukker dan Oplossing

VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR MACHINE UITLIJNINGEN VIBRATIE ANALYSES ON-SITE MACHINEREN 9 Scheepvaartweg CHOCKFAST PRODUCTEN 3356 LL® EPOXY Papendrecht ® FUNDATIE T +31 (0)78 641ELEMENTEN 68 88 MECLEV E info@psipiping.com Regeneratie www.psipiping.com met brander

www.tb-plus.nl • 078-684 1400 +31 (0) 180 48 43 43

www.emhabv.nl

DPF Dies


VACATURES

Uw vacature plaatsen? info@destromingmedia.nl

Wij zijn verhuisd Noordeinde 115, 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht

Ben jij op zoek naar een: kapitein, stuurman of matroos

06 47 11 11 01

www.aflosser-binnenvaart.nl

Duraship B.V. is gespecialiseerd in het vervoer over water. Dankzij onze wereldwijde kennis en expertise zijn wij een betrouwbare partner in het transport over water. Onze vloot telt momenteel 10 schepen, schepen, zowel zowel droge droge lading lading schepen, schepen, 12 containerschepen als tankers. Naast onze eigen schepen voeren wij ook het management over diverse andere binnenvaartschepen.

Kapiteins • • • •

Rijnpatent Radarpatent ADN basis Dienstboekje

Schippers • • • • • •

Rijnpatent Radarpatent Groot vaarbewijs Dienstboekje Marifooncertificaat

Matrozen

• Dienstboekje • Marifooncertificaat •

K

Wij zijn op zoek naar een:

PITEIN

 i.b.v. Rijnpatent tot Keulen  Solliciteer direct bij je collega’s en ervaar een nieuwe werkwijze

Wij bieden

Leuke functies in diverse enthousiaste teams. Samenwerking, resultaat gerichtheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en vakkundigheid staan hoog in ons vaandel.

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde medewerkers! Geïnteresseerd? Geïnteresseerd Geïnteresseerd? Mail naar kantoor@duraship.nl Bel naar 010 - 29 40 800 Maildan naar kantoor@duraship.net Of naar kantoor@duraship.nl of mail kijk op www.duraship.net

Leerling? Volg ons op facebook voor alle vacatures

Wij zijn een erkend leerbedrijf. Vraag naar de opleidingsmogelijkheden.

www.duraship.net www.duraship.nl

RS GROUP VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR DIVERSE

KAPITEINS STUURMANNEN EN MATROZEN Neem voor meer informatie contact met ons op

Wij zoeken:

Een Schippers(echt)paar dat met beunschip Grevelingen onze klanten gaat bevoorraden in Nederland. RS staat voor Recruitment & Ship Solutions, wij bieden onze klanten een totaaloplossing: van het plaatsen van gespecialiseerd nautisch personeel tot scheeps- en crew management. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

 Lindtsedijk 88 e • 3336 LE Zwijndrecht Nederland info@rsgroupbv.nl +31 (0)85 303 1530

WEEKENDS VRIJ Van der Waal B.V. Zandhandel en Overslagbedrijf Tel. 078-6151286 E-mail info@vanderwaalbv.nl www.vanderwaalbv.nl


DE STROMING COURANT ∠ SEPTEMBER 2017 ∠ PAGINA 3

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

IN GESPREK MET:

COR VAN DE LINDE (54) DIRECTEUR ITANKS

Wat is je favoriete horecagelegenheid en wat bestel je dan? Een goed restaurant, maakt niet zoveel uit welk soort. Ik bestel dan om te beginnen een goed glas wijn en ben altijd geïnteresseerd in de specialiteiten van het huis. Het maakt niet uit of het vlees of vis is. Wie inspireert je? Ricardo Semler, een Braziliaanse ondernemer die de industriële democratie heeft bedacht, waarbij het personeel zelf bepaalt hoe hun werkomstandigheden eruit zien. Zoals omgeving, salaris, vakantiedagen, enzovoort. Naast wie (behalve je partner) zou je graag in het vliegtuig willen zitten en waarheen? Robbert Dijkgraaf. De bestemming zal dan Antartica worden. Daar zou ik buiten het bewonderen van de natuur graag met hem in gesprek gaan over hoe we met de toekomst moeten omgaan. Waar kan jij je echt druk over maken? Waarom wij als mensen het ons zo moeilijk maken en egoïstisch zijn terwijl we op een prachtige planeet leven.

Wat was je eerste baantje? Machinist op een binnenvaartschip (tankvaart) bij Gebr. Broere te Dordrecht. Wat zou je doen als je dit werk niet deed? Waarschijnlijk zou ik maintenance manager zijn. Het werk dat ik voor deze baan had. Wiens baan zou je absoluut niet willen? Ik zou niet de baan van een minister willen hebben. Het afbreukrisico is wat mij betreft te groot. Wiens baan zou je voor één dag willen uitvoeren? Ik zou graag de CEO van Google willen zijn. Alleen al om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen die er binnen Google lopen. Wat doe je als je niet aan het werk bent? Wielrennen, uitgaan en reizen.

Wat moet beter in de binnenvaartwereld? Er zou meer aandacht moeten gaan naar duurzaamheid en innovatie om enerzijds concurrerend te blijven ten opzichte van onze omringende landen en anderzijds om ons milieu een handje te helpen. Ook zou het goed zijn dat er betere aansluiting komt vanuit de zeehavens (zoals inland teminals) om het vervoer over de weg te ontlasten. Wat gaat goed in de binnenvaart? De kwaliteit van de totale vloot is over het algemeen van hoog niveau en we hebben de modernste vloot in Europa. Welke netwerkborrels bezoek je? Verschillende netwerkevenementen in de regio op gebied van innovatie & techniek zowel voor de industrie als het maritieme cluster.

CALAMITREINTJE Het verbaast me keer op keer hoe de binnenvaart op een zijspoor wordt gezet. De Alpenroute, een cruciale spoorverbinding vanaf Rotterdam, via onder andere Duisburg en Bazel, naar Milaan is tijdelijk uitgerangeerd door een verzakking. Bij ons heet dat laagwater en kunnen we, weliswaar met meer schepen, gewoon blijven leveren. De alternatieve spoorroutes kunnen niet benut worden door werkzaamheden, de binnenvaart koerst met gepaste snelheid langs werkzaamheden en kan altijd door. Hooguit met iets vertraging, een fenomeen op het spoor welbekend dus te verwaarlozen. En de stremming na het omslaan van de Walthof past ook niet in m’n verkooppitch. De binnenvaart wordt, op één bedrijf na, niet vanzelfsprekend als alternatief voor zo’n spoormankement gekend, dat is toch opmerkelijk? Wellicht dat de binnenvaart voortaan als hét alternatief bij calamiteiten opgenomen kan worden in de noodprocedures van spoorwegvervoerders? De kunst is om dan te excelleren en te borgen dat deze lading nooit meer terug zal vloeien. Ook het verplaatsen van de zogenaamde ‘giftreinen’ naar de binnenvaart vindt weinig steun. Hoe bestaat het, maatschappelijk verantwoorder kan haast niet! De heer Van Helvert, CDA-er in de Tweede Kamer, stelt dat veel te weinig over binnenvaart gesproken wordt in de Kamer. Dat is een begin, het probleem erkennen om vervolgens eraan te werken, dat is Van Helvert dan ook van plan. Ik zou zeggen als sector meer inzetten op politieke lobby, dat kost dan wel geld maar verdient zich terug. We moeten wel, want als de binnenvaart zo structureel genegeerd wordt zijn ze toch helemaal het spoor bijster?

Wie moet volgende maand in deze rubriek staan? Waarom? Ivo van der Gaag. Hij is technical manager bij VTTI, een terminal die veel binnenvaartschepen ontvangt.

Wat dacht je als eerste toen je vanochtend wakker werd? Zo eerst de krant lezen en dan alles wegwerken voordat ik met vakantie ga.

COLUMN | REMCO PIKAART #columnRemco

De scheepswerf met een dwarshelling tot 97,5 meter voor al uw onderhoud! UW LEVERANCIER VOOR:

O.A. FLENZEN, FITTINGEN, LASBOCHTEN, BUIZEN EN AFSLUITERS

Oostdijk 25, 3077 CP Rotterdam Tel. 010 - 479 55 44 • E-mail: info@docksidebv.nl

Van Utrechtweg 29 2921 LN Krimpen aan den IJssel Tel : 0180-551460 | Fax: 0180-518711 Email: verkoop@hilto.nl | www.hilto.nl


VACATURES

Uw vacature plaatsen? info@destromingmedia.nl

17 augustus 2017

ICR

hiep hiep hoera.............

InlandCrewing Crewing Rott Rotterdam Inland erdam

POWERFUL IN CREW MANAGEMENT

PATRICK HOEKSTRA

50

jaar

POWERFUL IN CREW MANAGEMENT GEVRAAGD:

 Venkelbaan 31, 2908 KE Capelle a/d IJssel The Netherlands

WEGENS UITBREIDING VAN ONZE VLOOT ZIJN WIJ MET SPOED OP ZOEK NAAR  +31(0) 10 45 033 33 info@icrotterdam.com  www.icrotterdam.com

KAPITEINS STUURMANNEN MATROZEN

MACHINIST OP MOTORKRAANSCHIP Het betreft baggerwerk met een PLM 50 in de regio Rotterdam. Daarnaast is Maritieme kennis binnenvaart een pré. Dagvaart. Voor inlichtingen: Jarno van Vliet 06-51026753 / Hans van Vliet 06-51606455

 Venkelbaan 31, 2908 KE Capelle a/d IJssel , The Netherlands  +31(0) 10 45 033 33  info@icrotterdam.com  www.icrotterdam.com

A.J. VAN VLIET & ZN IJssellaan 10, 2935 CW Ouderkerk a.d. IJssel Telefoon 0180 - 684984 • Mobiel 06 - 50883185 • b.g.g. 06-51606455 Mail info@vanvlietenzn.nl • Internet www.vanvlietenzn.nl

UITBREIDING VAN ONS TEAM

Boot zoekt schipper... Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker als

Schipper/verkoper

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker als

Op de Arno of de Duo

Schipper / verkoper

Op de Arno of de Duo Bunkerstation Papendrecht is al meer dan veertig jaar Wij bieden een vertrouwd adres voor Papendrecht de binnenscheepvaart. Bunkerstation is al meerMet dan Wij bieden een klein team vanjaar enthousiaste medewerkers voorzien vijftig een vertrouwd adres voor de Als schipper/verkoper op de Arno of de Duo (140 Als schipper/verkoper Arnokoers. of de Duo (140 ton) vaar je jeop en binnenscheepvaart. Met een klein team en van wij de schippers van brandstof, smeermiddelen ton) vaar jeopjede eigen Je zoekt je klanten enthousiaste medewerkers voorzien eigen koers. Je zoekt klanten op en je levert watplezierig ze nodig andere artikelen en materialen. je levert zejewat ze nodig hebben. Jeze kunt wij de schippers vanDaar brandstof, hebben. Je met kunt mensen plezierig met mensen je hebt eengevoel beetje Onze thuisbasis is Papendrecht. ligt onssmeermiddelen 60 meter omgaan enomgaan je hebteneen beetje en andere artikelen en materialen. voor handel. Je bent verantwoordelijk de en gevoel voor handel. Je bent verantwoordelijk voor devoor veiligheid lange bunkerstation/winkelschip met ons kantoor. Wij Onze thuisbasisinisde Papendrecht. Daarenligt veiligheid het onderhoud je uitmaakt schip envan hoewel van jeenschip en hoewel jevan deel een hebben twee bunkerboten vaart, de Arno deons het onderhoud 60 meter lange bunkerstation/winkelschip met je deel uitmaakt van een team en veel overlegt team en veel overlegt met de thuisbasis, vertrouwen we er op dat Duo. Hiermee doorkruisen we zeven dagen in de week Wij hebben twee bunkerboten de thuisbasis, vertrouwen er op je weet je weet watmet je doet. Je krijgt daarom een grotewe mate vandat vrijheid en de rivieren ons in dekantoor. drechtstedenregio om onze klanten in de vaart, de Arno en de Duo. Hiermee wat je doet. Je krijgt daarom een grote mate vanbij zelfstandigheid. We zijn een klein team en je hebt daarom ook op te zoeken. Klantgericht denken, een servicegerichte we zeven dagen in de week de vrijheid zelfstandigheid. We zijniseen klein toerbeurt avondenen weekenddienst. Je basissalaris volgens deteam CAO opstelling endoorkruisen zelfstandigheid zijn sleutelbegrippen voor rivieren in de drechtstedenregio om onze en je hebt daarom ook bij toerbeurt avondvoor de brandstoffenhandelaren en als je overwerkt, wordt en dat dus al onze mensen. klanten op te zoeken. Klantgericht denken, een weekenddienst. ook goed betaald.

servicegerichte opstelling en zelfstandigheid zijn sleutelbegrippen voor al onze mensen.

En jij? En jij? Je woont in de buurt van Papendrecht. Je bent in het bezit van een woont in de buurt van Papendrecht. Je bent Vaarbewijs,Je Marifooncertificaat en ADN. Radarpatent is een pre. in het bezit van een Vaarbewijs, Marifooncertificaat, Als je een diploma nog niet hebt, moet je daar voor willen studeren. ADN en Radarpatent. Wij investeren graag in Wij investeren graag in de kwaliteit van onze mensen en vergoeden

de kwaliteit van onze mensen en vergoeden de cursuskosten, zodat het jou alleen maar wat tijd

kost. Een paar jaar ervaring als schipper en een beetje talenkennis zijn meegenomen, maar ook als je net van de opleiding af komt, ben je welkom. Als je maar enthousiast bent, wilt leren en een klantgerichte instelling hebt. Dat willen we bij je zien.

de cursuskosten, zodat het jou alleen maar wat tijd kost. Een paar jaar ervaring als schipper en een beetje talenkennis zijn meegenomen, Meer weten of solliciteren? maar ook als je net van de opleiding af komt, ben je welkom. Als je maar bent, over wilt leren en een klantgerichte instelling hebt. Hebenthousiast je nog vragen de baan? Dat bij je zien. Bel met ons kantoor Of willen wil je we solliciteren?

(078 – 641 11 11) en vraag naar de heer J.A. van

Meer weten of hen solliciteren? der Hoff. Je kunt ook een brief of een e-mail

(administratie@bunkerstationpapendrecht.nl) Heb je nog vragen over de baan? Of wil je solliciteren? sturen, waarin je (078 wat –meer vertelt ervaring, Bel met ons kantoor 641 11 11) enover vraagjenaar de je papieren en waar we je kunnen bereiken. heer J.A. van der Hoff. Je kunt hen ook een brief of een e-mail (administratie@bunkerstationpapendrecht.nl) sturen, waarin je wat Op internet, www.bunkerstationpapendrecht.nl, meer vertelt over je ervaring, je papieren en waar we je kunnen kun je meer informatie over ons bedrijf vinden. bereiken. Op internet, www.bunkerstationpapendrecht.nl, kun je meer Bezoekadres: informatie over ons bedrijf vinden. Merwedesingel 48, 3353 GN Papendrecht Postadres: Postbus 54, 3350 AB Papendrecht

Bezoekadres: Merwedesingel 48, 3353 GN Papendrecht Postadres: Postbus 54, 3350 AB Papendrecht

BUNKERSTATION PAPENDRECHT B.V.


DE STROMING COURANT ∠ SEPTEMBER 2017 ∠ PAGINA 5

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

Slimmere LNG-schepen opnieuw in de vaart

LNG wordt langzaam maar zeker meer ingevoerd in de transportwereld. Vanuit de Gate terminal in Rotterdam wordt LNG nu ook door een Rolande LNG-truck opgehaald waarmee de alternatieve brandstof ook voor scheepvaart wordt getransporteerd. Ook het eerste LNG bunkerschip van Shell, genaamd de Cardissa, is onlangs aangekomen in de haven van Rotterdam zodat schepen de schonere brandstof kunnen bunkeren. Het schip heeft de capaciteit om 6.500 m3 LNG te vervoeren en heeft een innovatief transfersysteem. Het kan zo klanten in heel Europa, ook door binnenvaartschepen, bedienen.

De bijzondere LNG-binnenvaarttankers Greenstream en Green Rhine worden omgebouwd en verder geïnnoveerd. De jonge binnenvaartonderneming AMS uit Zwijndrecht is momenteel bezig om deze enige twee volledige LNG-elektrische binnenvaarttankers in Europa nog slimmer te maken.

De Ecotanker III van Ton van der Molen en Igor Jansen wordt momenteel omgebouwd. De dubbelwandige producten tanker heeft een capaciteit van 3.127 m³. Aan boord zijn twee LNG bunkertanks met verdamper installatie. AMS werkt samen met Titan LNG, waarvan Rolande een zusterbedrijf is.

Ellen Lengkeek

De ombouw van de schepen, op initiatief van de eigenaren Ton van der Molen en Igor Jansen, is als project opgenomen in de SMART-challenge van Rijkswaterstaat waarin vernieuwing en de toekomst van de binnenvaartsector centraal staan. In deze Smart Shipping Challenge laten ondernemers, kennisinstellingen en vaarwegbeheerders zien wat er mogelijk is als de scheepvaart slim wordt geïnformatiseerd. Duurzaamheid, veiligheid en kostenbesparingen zijn bepalend. De komende jaren wordt de logistiek op het water steeds slimmer en in een later stadium ook autonomer. ,,LNG als brandstof past in onze visie voor

Cardissa

de toekomst. 100 procent LNG is nu nog geen succesverhaal, maar wij gaan dit er wel van maken met de Ecotanker II en III. Daarvoor hebben we de techniek doorontwikkeld waarmee we in onze Ecotanker I, het dieselelektrische mts Amulet, uitstekende resultaten hebben bereikt qua zuinig en schoon varen’’, aldus Van der Molen. De schepen worden dit jaar opnieuw in de vaart genomen.

sinds 2010, hebben we bewezen dat het kan met een uitgekiend power management systeem in combinatie met de juiste motoren en schroeven. Door te kiezen voor een slim voortstuwingssysteem, dat nooit eerder was toegepast op een binnenvaartschip, waren wij onze tijd vooruit. We anticiperen ermee op de Europese emissierichtlijn StageV die de sector in 2019 tot veel veranderingen dwingt. Smart shipping betekent voor ons niet alleen het benutten van voor de binnenvaart nieuwe milieuvriendelijke brandstoffen, zoals LNG. Daarbij hoort ook het afstemmen van

elektrische systemen en ict om de beste resultaten te behalen, zowel milieutechnisch als financieel.’’ AMS hoopt ook jonge binnenvaartondernemers met kennis te motiveren en ziet een uitdaging in het oplossen van technische problemen in complexe geïntegreerde systemen op binnenvaartschepen. Zo was het betrokken bij de ontwikkeling van de eerste LNG-bunkertanker in opdracht van Argos, die is gebaseerd op de Amulet. En bij het oplossen van de technische problemen van de diesel-elektrische tanker Copenhagen en nu dus bij de voormalige Greenstream en Green Rhine. AMS werkt hierin samen met Titan LNG. Rijkswaterstaat organiseert 30 november in de Rijnhaven in Rotterdam een grote presentatie rondom Smart Shipping alwaar het vernieuwde schip Ecotanker III te zien is.

Op zoek naar flexibel personeel De juiste werknemers en werkgevers bij elkaar brengen is wat ons drijft! in de binnenvaart? Swets is per direct op zoek naar: Kapiteins Stuurmannen Matrozen Bel 085 4840200 ●

SLIMME VOORTSTUWING

,,Wij kiezen voor competitief én groen. Met onze eerste Ecotanker Amulet, die vaart

Wij bieden jou een baan met een vast dienstverband. Met eventueel ruimte tot het volgen van opleidingen en daarmee een carrière vol variatie.

Ben jij de juiste match? Stuur je CV naar werving@swetsgroup.nl of bel 085-4840292.

Voor de juiste match, www.swetsgroup.nl Voor de juiste match,

www.swetsgroup.nl


De nieuwe standaard voor Is legionella veilig water ook de waterbehandeling deuscheepvaart! nieuwe maatstafinbij aan boord? Huidige situatie aan boord:  Hydrofoor met druktank  Losse UV met vaste voorfilter  Drinkwater uit opslagtank Bewaking door bemonstering via derden = eigen verantwoording

VERKOOP REVISIE REPARATIE

Resultaat = 95% vaart rond met legionellabesmetting!!!

Pure Water situatie aan boord:

Point of Entry  Hydrofoor met frequentiesturing  UV  Voorspoel/filterunit  Waterontharder

Scheeps en tankvaartappendages Centrifugaal- en wormpompen

Point of Use  Osmose systeem voor altijd veilig drinkwater Bewakings- en beheersprogramma = Legionella Veilig Jaarrond begeleiding door Pure Water = Ontzorgen Resultaat = schepen zijn en blijven Legionella Veilig

Niveau-, temperatuur- en manometers Forellenweg 26 4941 SJ Raamsdonksveer T: +31 (0)162 - 522225 F: +31 (0)162 - 519535 M: +31 (0)653 - 982539 info@marineservice.nl www.marineservice.nl

Flens-, stopbus- en tankdekselpakkingen Compensatoren en laad/losslangen

Ook uw schip legionellaveilig? veilig? Ook uw schip legionella Neem contact met ons op voor Neem contact met ons op vooreen een gratis inventarisatie en bemonstering. gratis inventarisatie en bemonstering.

Pure Water BV

 +31 (0)13 4550540 Pure Water13 BV  +31 (0)13 4550540  Puccinistraat  info@purewater.nl

Het adres voor de tankvaart!

5049 GD 13 Tilburg  info@purewater.nl  Puccinistraat 5049 GD Tilburg  www.purewater.nl  www.legionellaveiligvaren.nl

UW PARTNER IN ZONWERING & STOFFERING OP MAAT

VE-woning en scheepsstoffering Ve-stoffering is een betrouwbare partner, denkt met u mee en weet wat kwaliteit is of het nu gaat om uw woning, schip of kantoor. Onze kracht is de ervaring en goede samenwerking met u als klant, de interieurbouwers en andere aannemers zodat alles perfect op elkaar afgestemd en opgeleverd wordt. Ook voor uw (her)stoffering van banken en stuurstoelen tot aan matrassen en bed textiel. En natuurlijk het plaatsen van onze eigen Ve-screen zonwering.

VE

SCREEN SUN PROTECTION

Hoofdstraat 23/25 - 2931 CE - Krimpen a/d Lek T 0180-519071 F 0180-554747 E-mail ve-stoveringwinkel@kpnmail.nl ve-stofferingwinkel@kpnmail.nl

www.ve-screen.nl


DE STROMING COURANT ∠ SEPTEMBER 2017 ∠ PAGINA 7

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

Onderzoek naar handhaving in Dordtse haven en de Merwede

Elektronische speurneuzen leveren nauwelijks iets op van het verbod op varend ontgassen. De dienst, die de wettelijke milieutaken voor de zeventien gemeenten in Zuid-Holland Zuid uitvoert, adviseert de provincie en de betrokken instellingen dan ook om het enose netwerk nog tenminste drie jaar in stand te houden. Weliswaar met aanpassingen. Niet alleen het totale proces van het signaleren van ontgassingen tot en met het toezicht moet worden verbeterd. Ook zijn er technische aanpassingen gewenst en zou het aantal meetinstrumenten moeten worden uitgebreid. Er staan er nu nog te weinig om een afdoende tijdig signalerende waarde te hebben, concludeert de dienst.

Het is sterk de vraag of de elektronische speurneuzen in de Dordtse haven en langs de Merwede worden gehandhaafd. De effectiviteit laat flink te wensen over. De eerste anderhalf jaar is één boete uitgedeeld. De provincie onderzoekt in het najaar of de e-noses mogen blijven. Claudia Langendoen

Het is een dubbeltje op z’n kant, schat de omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid - die recent de effectiviteit onderzocht - de kans op een vervolg in. De beslissing is aan de provincie Zuid-Holland die voortaan voor de kosten moet opdraaien. De eerste twee jaar betaalde het ministerie van Infrastructuur en Milieu nog mee. Deze deal eindigt echter in oktober en vanuit het ministerie wordt niet opnieuw geld beschikbaar gesteld. De achtenveertig e-noses, die illegale ontgassingen van benzeen en benzeen-houdende stoffen door de scheepvaart moeten signaleren, sloegen in ruim anderhalf jaar tijd 120 keer alarm. Dat was vijfentwintig keer toe te schrijven aan een specifiek verdacht schip en uiteindelijk werden twee schepen daadwerkelijk gecontroleerd, waarbij op slechts één schip een proces-verbaal werd opgemaakt.

SAMENWERKING De plekken waar de elektronische speurneuzen nu staan en nog moeten komen.

en die boot opstapt’’, verduidelijkt een woordvoerder. ,,In de praktijk blijkt dat nog moeilijk te zijn.’’ Dat succes heeft uiteraard alles te maken met de samenwerking tussen de betrokken partijen, zoals de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR), de omgevingsdiensten Zuid-Holland-Zuid en Midden- en West-Brabant, Rijkswaterstaat en de politie. Die samenwerking moet beter,

MENSELIJK REAGEREN Dat is niet al te veel, beseffen de betrokken instanties. De crux van het succes zit ‘m in het toezicht en handhaving op het water. Oftewel: in menselijk reageren. Dat heeft nog niet het gewenste niveau bereikt, stelt de omgevingsdienst. ,,Het gaat erom dat iemand ook daadwerkelijk naar een schip toegaat

E-noses in de haven van Dordt en langs de Merwede moeten het varend ontgassen van schepen in kaart brengen en tegengaan.

meent de omgevingsdienst. De provincie geeft weliswaar aan groot voorstander te zijn van het handhaven van e-noses en daarvan hoge verwachtingen te hebben. Maar laat zich verder niet in de kaart kijken over het al dan niet in stand houden van de elektronische speurneuzen rond Dordrecht en langs de Merwede. ,,Wij vinden het gebruik zeer nuttig. We zijn echter niet de enige partij’’, reageert een woordvoerder. De provincie gaat daarom komende maanden in gesprek met betrokken partijen over de toekomst van het ontgasverbod, de rolverdeling, gewenste effecten, kosten van het voortzetten van de e-noses en de wijze van financiering. Daarna wordt beslist. ,,Er is natuurlijk druk vanuit de samenleving om iets aan de ontgassingen te doen’’, verwoordt de woordvoerder van de omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid de noodzaak van effectievere handhaving

Op dit moment wordt ingezet op het verbeteren van de samenwerking. Daartoe is sinds begin mei een werkgroep Ontgassen Zuid-Holland actief waarin de instanties zich buigen over verbeteringen en het protocol voor ontgassen van de scheepvaart in Zuid-Holland wordt geactualiseerd. Ook hebben de DCMR en de omgevingsdiensten West-Brabant en Zuid-Holland-Zuid eigen protocollen opgesteld voor het signaleren en melden van ontgassingen. Die gewenningsperiode hoort erbij, stelt de provincie. ,,Er is vooraf rekening gehouden met een leerperiode. Met het verbod is al bereikt dat andere provincies ook verboden hebben ingesteld, het bedrijfsleven zich heeft aangepast en de totstandkoming van het CDNI-verdrag is versneld’’, benadrukt een woordvoerder. ,,Daarmee staat het probleem van het varend ontgassen op de kaart en is er al sprake van een forse vermindering van de luchtverontreiniging, met zicht op meer.’’

EEN GOED ZICHT OP EN RONDOM HET SCHIP IS ESSENTIEEL HET VAREN, EEN GOED ZICHT OP ENTIJDENS RONDOM HET EEN GOED ZICHT OP EN RONDOM HET AANMEREN EN PASSEREN VAN SLUIZEN. SCHIP IS ESSENTIEEL TIJDENS HET VAREN, SCHIP IS ESSENTIEEL TIJDENS HET VAREN, AANMEREN EN PASSEREN VAN SLUIZEN. AANMEREN EN PASSEREN VAN SLUIZEN. Marinetec Holland heeft een assortiment hoogwaardige camera’s

die volledig is afgestemd de binnenvaart. Dankzij de vele Marinetec Holland heeft eenop assortiment hoogwaardige camera’s toepassingsmogelijkheden is binnenvaart. er een geschikte camera voor vrijwel Marinetec heeft een assortiment hoogwaardige camera’s die volledigHolland is afgestemd op de Dankzij de vele situatie aan boord.op Van domecamera tot dieelke volledig is afgestemd binnenvaart. devoor velevrijwel toepassingsmogelijkheden is de ermultifunctionele een geschikteDankzij camera compacte bolcamera metismultifunctionele kleine juist grote kijkhoek. toepassingsmogelijkheden er eenofgeschikte camera voortotvrijwel elke situatie aan boord. Van domecamera

elke situatie aan boord. Van multifunctionele tot compacte bolcamera met kleine of juist grotedomecamera kijkhoek. Neem voor meer informatie of een vrijblijvend advies (aan boord) compacte bolcamera met kleine of juist grote kijkhoek. contact ons op. Neem voormet meer informatie of een vrijblijvend advies (aan boord) Neem voor meer informatie of een vrijblijvend advies (aan boord) contact met ons op. contact met ons op.

MTH RADAR | MTH CAMERA’S | PILOOT | BOCHTAANWIJZER | AIS | GPS KOMPAS | TACHOGRAAF | MARIFOON | MONITOREN

- 41 35 90 | |www.marinetec-holland.nl MTH RADAR | MTH CAMERA’S | PILOOTT. | 0184 BOCHTAANWIJZER AIS | GPS KOMPAS | TACHOGRAAF | MARIFOON | MONITOREN MTH RADAR | MTH CAMERA’S | PILOOT | BOCHTAANWIJZER | AIS | GPS KOMPAS | TACHOGRAAF | MARIFOON | MONITOREN T. 0184 - 41 35 90 | www.marinetec-holland.nl

WIJ ZOEKEN ENTHOUSIASTE OM ONZE BUITENDIENST TE VERSTERKEN T. 0184 -NIEUWE 41 35 90COLLEGA’S | www.marinetec-holland.nl


SHIP’S INTERIORS AND INSULATION NEWBUILDINGS AND REPAIRS www.epsbv.com

MASTERS IN INNOVATIVE PUMPSYSTEMS • Pomp systemen voor Maritime Logistics • Industriële automatiseringssystemen • ITT Bornemann twin-screw pompen • ITT Goulds centrifugaal pompen • Test faciliteit tot 4000 m3 / uur • Uitleg en advies voor complete pomp systemen • Systemen voor hoog visceuze producten • Hoge veiligheids- en kwaliteitseisen

Bezoek ons in hal 2, stand # 2107 tijdens Europort 2017

Ringdijk 506 2987 VZ Ridderkerk The Netherlands Telefoon # +31 (0)180 – 44 01 43 Fax # +31 (0)180 – 44 22 69

sales@epsbv.com

 Complete interiors  Lining and ceilings  Furniture  Upholstery  Floor coverings  Sub-floors  Sanitary cabins  Galleys / laundries  Provision stores  Insulation

Wat we beloven maken we waar! #5a98c7 Kranendonk BV is specialist in scheepsbetimmeringen, scheepsinterieurs en scheepsisolatie. De kracht van Kranendonk is het turn-key ontwerpen, leveren en installeren van de complete betimmering en het interieur van accommodaties in de maritieme en de offshore sector. Uiteraard is het uitvoeren van diverse isolatiewerkzaamheden aan boord van schepen nog steeds een hoofdactiviteit.

SCHEEPSBETIMMERINGEN EN SCHEEPSINTERIEURS

KRANENDONK Slikkerveerstraat 31 3076 JX Rotterdam • tel: +31 (0)10 4329011 • fax: +31 (0)10 4324891 info@kranendonkbv.nl • www.kranendonkbv.nl

SCHROEFASSEN TOT 12 METER

Het vervaardigen en monteren van complete schroefasleidingen is al jaren één van onze specialismen. Assen worden in opdracht gefabriceerd op draaibanken van respectievelijk 8 en 12 meter lengte. Vakmanschap zorgt er voor dat dit tot op 1/100 millimeter nauwkeurig gebeurt. Montage kan plaatsvinden op locatie of in één van onze dokken. Eerste klas kwaliteit is verzekerd. Hardinxveld-Giessendam T +31 (0)184 - 676 140. www.breejen-shipyard.nl


DE STROMING COURANT ∠ SEPTEMBER 2017 ∠ PAGINA 9

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

‘Nieuwe BP-voorwaarden zeer risicovol voor de tankvaart’ Er is grote onrust ontstaan in de tankvaartsector sinds BP eenzijdig de algemene bevrachtingsvoorwaarden heeft gewijzigd, onder meer gebaseerd op Engels recht. Met angst en beven zien schippers de gevolgen tegemoet. Die zouden zeer nadelig kunnen uitpakken voor vervoerders, beaamt voorzitter Alain Devos van de ledengroep Tankvaart van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Claudia Langendoen Waardoor is de onrust ontstaan? ,,BP heeft zijn bevrachtingsvoorwaarden aangepast. Op zich is dat geen probleem. Het actualiseren van algemene voorwaarden behoort uiteraard tot een reguliere bedrijfsvoering. Maar de nieuwe regels die zijn vastgelegd in de BP BARGE VOY2 (Europe) – Voyage Charter Party wijken tot onze grote verbazing erg af van de afspraken uit de ASDEM Barge VOY1 Charter Party Europe waarbij in 2016 talrijke majors, brokers, bevrachters en owners betrokken waren.’’

delijk worden gesteld voor gevolgschade. Dat kan betekenen dat als BP verantwoordelijk is voor vertraging op een eerste transport het schip aansprakelijk is voor de schade die ontstaat vanwege een te late aankomst bij een tweede transport daarna. Dat is natuurlijk zeer nadelig voor schippers.’’ En wat betreft verdere wijzingen? ,,Enkele voorbeelden. Wanneer BP meent schade te hebben opgelopen door handelingen of nalatigheden van het schip of de bevrachter, mag het veronderstelde schade-

bedrag direct worden verrekend met het te betalen vrachtgeld of de liggeldclaims. Als schipper krijg je dan je reis niet betaald en moet je zelf een procedure opstarten volgens Engels recht. Liggeld wordt alleen nog gerekend op geladen gewicht in plaats van op ijktonnage van een schip. Bij het nomineren neemt BP twee volle werkdagen als uitgangspunt. Dit betekent dat er al voor het weekend moet worden genomineerd als op woensdag wordt beladen. En in tegenstrijd met het CDNI geeft BP aan dat het geen verplichting meer heeft wat betreft reinigen van schepen. BP zegt niet aansprakelijk te zijn, tenzij de schipper kan aantonen waar de vervuiling vandaan is gekomen.’’ En verder op juridisch gebied? ,,Voor alle reizen die voor BP London worden uitgevoerd is voortaan Engels recht van

Wellicht was BP het met die voorwaarden niet eens? ,,BP was juist een van de betrokken majors die met elkaar de door alle partijen gedragen bevrachtingsvoorwaarden hebben ontwikkeld. Dat leidde tot afspraken waarmee BP akkoord is gegaan. Dat resultaat was weliswaar nog niet helemaal naar onze zin, maar was in elk geval een stap in de goede richting.’’ Wat betekenen de nieuwe voorwaarden voor de tankvaartsector? Schippers maken zich ernstige zorgen! ,,Het kan inderdaad een substantiële verslechtering voor vervoerders tot gevolg hebben. Zo kunnen vervoerders verantwoor-

adv_Europort2017_265x195mm.indd 1

Alain Devos: ,,Deze affaire met BP toont opnieuw aan hoe belangrijk het is dat we als sector over eigen algemene voorwaarden beschikken.’’

toepassing - wat sowieso in conflict is met het ADN - en worden geschillen onder de 100.000 euro onder London-arbitration afgehandeld. Je kunt dan als vervoerder geen beroep doen op je rechtsbijstandverzekering. Onder Engels recht wordt ‘overliggeld’ beschouwd als een schadevergoeding, wat inhoudt dat het als dusdanig wordt behandeld. Nog enkele voorbeelden. Voortaan moet de volledige reis worden uitgeprint vanuit AIS/Tresco om de liggeldnota betaald te krijgen. En liggeld telt tot het afkoppelen van de slangen.’’ Hoe kunnen schippers op dit alles reageren? ,,Lees als je vervoert in mineraal spot CPPproducten op z’n minst de voorwaarden goed en schat de gevolgen correct in. En teken niet klakkeloos.’’ En wie weet, smaakt dit alles naar meer en nemen andere majors en grote spelers de nieuwe voorwaarden eenzijdig over? ,,Het zou inderdaad kunnen dat de nieuwe BP-voorwaarden zich als een olievlek uitbreiden. We vinden het erg belangrijk dat particuliere schippers goed geïnformeerd zijn. Als BLN zetten we daar stevig op in. Deze affaire met BP toont opnieuw aan hoe belangrijk het is dat we als sector over eigen algemene voorwaarden beschikken. Die hebben we nog niet. Maar daaraan werken we op dit moment hard. Natuurlijk zullen die dan niet zomaar worden aanvaard. Maar dan kunnen de vervoerders in elk geval tegenwicht bieden. Nu hebben ze niets in handen en starten onderhandelingen steeds op basis van voorwaarden van de klant. Een meer dan volwassen sector beschikt over eigen algemene voorwaarden, dat kan collectief beter afgedwongen worden dan als individu.’’ BP laat in een reactie weten geen informatie te kunnen geven over commerciële aangelegenheden.

12-6-2017 10:12:01


DÉ telecomspecialist voor de binnenvaart Mobiele telefonie • Vaste telefonie • Internet • Hardware • 24/7 Support Advies op maat • Persoonlijk contact • Kennis van de maritieme sector

Nu leverbaar: ZIGGO THUIS

• Supersnel internet tot 500 Mbit/s • Eerste zes maanden 50% Korting • Gratis wifi-modem • Gratis installatie thuis

Bel: 078 - 750 17 35 Bel: advies@4com.nl 078 - 750 17 35 Mail: Mail: advies@4com.nl www.4com.nl www.4com.nl

Combineer Vodafone en Ziggo en ontvang VEEL extra’s, WAARONDER dubbele data en extra zender pakket

Traditie combineren met moderne kennis. Luxe passagiersschepen, grote jachten en binnenvaartschepen worden door Da-Capo voorzien van een volledig interieur.  Gespecialiseerd in levering en installatie van pijpleidingen voor de scheepvaart en industrie.  Advies bij ontwerp, fabricage en montage  Reparatiewerkzaamheden

Jacobus Lipsweg 91, 3316 BP Dordrecht Tel. : 078 6171517, Fax: 078 6170221 E-mail : info@ankopiping.nl Internet : www.ankopiping.nl

Direct, flexibel en een goede service Da-Capo BV | Rivierdijk 423a, 3372 BV Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184 - 61 31 50 | Fax: 0184 - 61 86 01 | info@da-capobv.nl | www.da-capobv.nl


DE STROMING COURANT ∠ SEPTEMBER 2017 ∠ PAGINA 11

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

MECC ALTE GENERATOREN:

Innovatief, betrouwbaar en uitermate geschikt voor de scheepvaart Generatorsets die door Machineen Motorenfabriek De Maas B.V. uit Zwijndrecht en Brinkmann & Niemeijer Motoren B.V. uit Twello worden geleverd, zijn standaard uitgerust met een Mecc Alte generator. Dat is uiteraard niet zonder reden. Claudia Langendoen Een Mecc Alte generator biedt tal van voordelen, verduidelijkt directeur Willem Verheij van De Maas B.V. ,,Een Mecc Alte generator is elektronisch geregeld en biedt daardoor een stabiele spanning. Een Mecc Alte gene-

rator heeft ook een gunstige efficiency. Hij is standaard uitgerust met een hulpwikkeling (ma-AUX) voor de regelaar, waardoor de generator maximaal twintig seconden een overbelasting kan doorstaan van driehonderd procent. Bovendien is de generator leverbaar in verschillende beschermingsniveaus, te weten: Standaard, Standaard+, Grijs, Total en Total Plus. ,,Dankzij die verschillende niveaus kan invloed worden uitgeoefend op de bescherming van de stator en rotor wat uiteraard de levensduur van de generator ten goede komt’’, aldus Verheij.

MARITIEM Mecc Alte-generatoren zijn uitermate geschikt voor de scheepvaart. Mecc Alte beschikt namelijk naast de bekende industriële lijn ook over een reeks generatoren die specifiek bedoeld zijn voor de maritieme sector. De Maas B.V. is voor Nederland de importeur van de generatoren. ,,Wij betrekken alle generatoren uit de fabriek in Oakham in the UK. Daar worden ze geproduceerd met een vermogen van 6,5 kVA tot > 500 kVA’’, zegt Verheij.

ONTWIKKELING

De Mecc Alte testruimte.

Brinkmann & Niemeijer Motoren B.V. en De Maas B.V. zouden niet anders meer willen en zijn zeer te spreken over de producten van Mecc Alte die zich de grootste onafhankelijke generatorenfabrikant ter wereld mag noemen. Doordat de fabrikant zich al ruim zestig jaar specialiseert in de ontwikkeling

en productie van innovatieve generatoren zijn die op uiteenlopende terreinen prima toepasbaar. En doordat de focus continu op onderzoek en ontwikkeling wat betreft technologie, organisatie en kwaliteit ligt, zijn de producten van Mecc Alte aan voortdurende verbetering onderhevig. Met onder andere ISO 9001 certificering als resultaat. De Mecc Alte generator.

ONDER KLASSE Nog enkele voordelen: met een testfaciliteit die in juni 2016 in gebruik is genomen, kunnen de marine generatoren onder klasse worden afgenomen door verschillende klasse-bureaus. En dankzij een goed doordachte productiemethode kunnen Mecc Alte generatoren in een hoogwaardige kwaliteit tegen een concurrerende prijs worden geleverd. Redenen te over om te kiezen voor een Mecc

Alte generator, stellen Brinkmann & Niemeijer Motoren B.V. en De Maas B.V. die in Mecc Alte niet alleen een ambitieuze maar ook een zeer betrouwbare partner hebben gevonden. Of zoals de fabrikant het zelf uitdrukt: ,,Van het ontwerp en aanpassen van synchroon generatoren tot after sales service en perfecte technische ondersteuning: Mecc Alte is klaar voor de uitdagingen in elke sector waar energie benodigd is.’’

De Maas B.V al decennialang toonaangevend Machine- en Motorenfabriek De Maas B.V is ook importeur van onder andere Doosan en beschikt in Zwijndrecht over een grote en geoutilleerde werkplaats. De Maas is al decennialang een naam van betekenis in de binnenvaart. Het bedrijf werd in 1922 opgericht door ondernemende Rotterdammers die hart hadden voor hun klanten en hen zoveel mogelijk wilden ontzorgen. Die mentaliteit is na al die jaren nog altijd voelbaar

in het bedrijf dat haar naam dankt aan de verbondenheid met de stad Rotterdam en haar rivier. Mede dankzij de nauwe samenwerking met zusterbedrijf Brinkmann & Niemeijer Motoren B.V. uit Twello kan zeer snel worden geschakeld en tegemoet worden gekomen aan de wensen van de klant. De stad Rotterdam heeft De Maas B.V. intussen verlaten. Maar die band met de stad en haar rivier? Die is onverminderd groot.

“Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste factoren bij de investering in nieuwe producten.”

ALWAYS MOVING FORWARD Voor scheepsmotoren en generatoren:

Voor generatorset en powerpacks:

www.demaasbv.nl info@demaasbv.nl +31 (0)10-419 6530

www.bnmotoren.nl info@bnmotoren.nl +31 (0) 571-27 69 00

Molenvliet 51, 3335 LH Zwijndrecht

Engelenburgstraat 45, 7391 AM Twello

BN_adv2_266x189_2014128.indd 1

02-05-14 15:59


DE ONAFHANKELIJKE SCHEPENSITE VOOR MAKELAARS! SHIPSALE.NL

DE STROMING COURANT ∠MAART 2016 ∠ PAGINA 19 DE DESTROMING STROMINGCOURANT COURANT ∠∠ JUNI JULI 2017 ∠ PAGINA 25 27

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

kimo’s (Inuït) als ze elkaar groeten. Ook mijn ouders hadden een scheepsnaam met een groet: Vaya con Dios en het tankschip van mijn broer heet Servus.

FF DUBBEL

stuurhut omhoog. Daar moet je zo snel mogelijk zien weg te komen.�

Eindeloos zijn de7mogelijkheden op De Rotterdammer Zwolle Oud wint tegen 7 schippers-voetbaltoernooi

aanschaf van de partyboot een prachtige toevoeging tot stand heeft gebracht aan zijn activiteiten als scheepsmakelaar. Broer Bert is ook al jarenlang thuis in de Rotterdamse haven als eigenaar-directeur van VKV Service B.V. dat een vloot bestaande uit zeven voetbaltoernooi sleep- en duwboten in eigendom heeft. ,,De Rotterdammer is voor ons een gewelKLEEDKAMER dige verrijking�, beaamt Luuk Vos dan ook. Dehet samenwerking En schip voeltmet eengastlocatie beetje alsTransvaliaZW thuiskomen verliep goed. Als extra service aan met name de voor de op het water geboren schippersdeelnemende dames had de club zelfs een extra zoons die hun jeugd doorbrachten het kleedkamer ter beschikking gesteld. ,,Datop werd binnenvaartschip ouders. Tegen goed gewaardeerd�,van aldushun Arnold. ,,Ook voor de doorstroming na afloop van hetze toernooi was het De Rotterdammer liepen toevallig op. fijn kreeg dat meer zich tegelijk kondenaangedou,,Ik hetmensen als scheepsmakelaar chen en omkleden. TransvaliaZW overweegt nu boden met het verzoek om het te verkopen. zelfs om de portakabins te laten staan voor hun We hadden echter een beter idee: we kochten Scheepsnaam : Maria-Helena eigen teams.� Scheepstype Motorvrachtschip het zelf.’’ Een :goede beslissing, zo blijkt uit Afmetingen : 84.00 9.50mannen x 3.28 het enthousiasme datxde aan de dag Tonnage : 1814 leggen. ,,Vertel ons uw wensen. Wij barsten Bouwjaar : 1970 van de ideeÍn: en creativiteit en Pk, gaan graag Voortstuwing Caterpillar 3508, 1065 aan de slag!’’ Bj. 2015

Nieuw in Rotterdamse haven 7TEGEN Partyschip 7 ‘Goede sfeer bij sportief toernooi’ CONTEMPORARY VIEW ON SHIPPING Voor welke bevrachter/rederij vaar je? ,,Wij hebben heel veel werk gedaan voor Gommers in Zwijndrecht. Momenteel zijn we ingehuurd door Pro-Log.�

Hoeveel man zijn er meestal aan boord? ,,Wij varen gemiddeld met vier man aan boord.â€? GROUP hapjes, uitgebreid buffet tot live cooking Eigenlijk wasMANDEMAKER het bijna te warm, zaterdag. Maar tochEindeloos besloten de 28de ingeschreven Hoe beneen je begonnen? De Rotterdamse haven is eendie fraai partyschip rijker. zijn PATRICK (38) en een goed verzorgde is allemaal ,,Ik ben begonnen aanlunch: boord het bij mijn ouders Ben je zelfstandig of in loondienst? teams het 27 meiop tegen elkaar op te nemen 7 tegen mogelijkheden De Rotterdammer, die in te het huur is voor7-schippers-voetbaltoernooi. bedrijfs- en mogelijk. Daarbij wordt altijd binnen het been mijn broer, we voeren op het koppelver,,Wij zijn zelfstandig. Ik ben dat geworden Het resultaat? Zwollevergaderingen, Oud ging voor de tweede keerworkshops met de personeelsfeesten, presentaties, maar ook voor schikbare budget gewerkt doorde middel van band Vaya con Dios wekelijks Moezel op in 1997 in het bedrijf van mijn ouders, en wisselbeker naar huis. En niet geheel onverwacht, blijkbaar‌ rondvaarten en themacruises en voor het vieren van bruiloften en jubilea. all inclusive-formule. Met specifieke en af.â€? in 2000 ben ik gezamenlijk met mijn vrouw een begonnen, en hebben we de eerste Chimo wensen op het gebied van voedselvoorkeur en dieetomstandigheden wordt De bekers staan te wachten Zatbijvoorbeeld je op een internaat? gekocht.â€? Margot Heesakker rekening gehouden. EnDordrecht. de drankkeuze is onof havengids. Bedenk het en het opvoorzitter de prijswinnaars. Claudia Langendoen ,,Ja, op De Singel in In het bewordtvaar geregeld. gin had ik last van heimwee, maar ik heb Waar je? ,,Wij zorgen dat alles naar beperkt. wens verlooptâ€?, Luuk Vos. we contaiHet kan allemaal op: het schip dat eigendom ,,De Scheepsnaam Alfa-Mea Scheepsnaam : Alida Scheepsnaam : Arie Leendert goede herinneringen aan de saamhorigheid laatste tweebelooft jaar vervoeren Motorvrachtschip : Motorvrachtschip Scheepstype : Motorvrachtschip HetScheepstype schip is te boeken voor grotere groeis vanScheepstype de gebroeders: Luuk en Bert Vos. Luuk ners en loyaliteit naar elkaar Mijn kinderen in het ARA-gebied. Varen is een mooi TOEVAL : 86.00 x 9.50 x 3.04 : 61.09 x 6.60 x 2.39 Afmetingen : 85.94 x 9.47toe. x 3.06 penAfmetingen totmaar maximaal 250 personen, maar is als Afmetingen gastheer Getrouwd met: altijd paraat tijdens een vaart, beroep, krijgen hopelijk ook. De mooiste het :gezin Tonnage : 1620 Tonnage 630 is het belangrijkst, Tonnage dat later : 1636 Linda Haan individueel meevaren ookdrie tijdens heel Mandemaker-de vaak bijgestaan door duizendpoot Jan dus blij zijn wij ook de met de aanwezigBouwjaar : 1999 Bouwjaar : 1961kan Bouwjaar :waren 1980 herinneringen Hemelvaartkamblijft Zwijndrecht – waar vanspecionze ,,Erg Namen kinderen: ale Voortstuwing arrangementen. ,,Hou voor toekomstige de Korte die gepokt :enCummins gemazeld is 1200 in de heid van een lift en een invalidentoilet Voortstuwing KTA 38, Pk,ho- kinderen : Caterpillar C18, 609 Pk, Voortstuwing : Volvo, 1200 Pk, Bj. 2004 Kampopin pen en natuurlijk het Nationaal op het internaat zitten – trekken Wessel (12), Silke (11), Ferron (7) en Minke (5) Bj 1999, koprevisie 2016 Bj. 2012 cruises goed onze Facebook-pagina in de reca. ons schipâ€?, benadrukt Luuk Vos die met de Verkoeling zoeken onder de tuinsproeier. Hattem.â€? als een magneet. Alle jaren hiervoor voeren Lid vanPrijs een branchevereniging: Scheepsnaam : â‚Ź 1.625.000,00 Prijs :: Gitana â‚Ź 265.000,00 Prijs : N.O.T.K. Prijs : â‚Ź 825.000,00 gaten.’’ ,,Stap eens bijSchuttevaer ons aan boord’’, nodigt Luuk we Koninklijke BLNScheepstype : Motorvrachtschip overal heen waar het financieel aantrekWARM, DUS Afmetingen : 104.85 jarenlang x 10.52 x 3.19 ervaring De bemanning heeft Vos gastvrij uit. Net als heel veel mensen vo- kelijk Levensmotto: Hoe zie je de toekomst van de binnenvaart? was.â€? Tonnage : 2435 Gezondheid is belangrijker dannog gelddeden tijdens Het was wel erg warm, die dag. Arnold: ,,We kremet het organiseren van evenementen voor rige maand bijvoorbeeld Bouwjaar : 2003 ,,Ik hoop positief, maar dan moeten we wel gen de dag ervoor wat vragen van mensen of grotere en kleinere groepen. het evenement Mosselen aan de Maas op Motor : Mitsubishi S 16Kwaliteit R-MPTA, staat Wat is het leukste dat je varend hebt meemeer gaan Voor hoop Mooiste plek om langs te varen? het door zousamenwerken. gaan. We besloten datonszelf we het zouAfgesteld op 1520 Pk/1600 altijd centraal op De Rotterdammer, die rehet RDM-terrein in de haven van Rotterdam omw. gemaakt? ik die samenwerking in de toekomst aan te ,,Er zijn veel mooie plekken waar je langs den aankijken, maar voor de kinderen hebben Leo van Teeffelen cent volledig opnieuw is gestoffeerd en luxe waar de mannen de pre- ĂŠn afterparty verPrijs we op de valreep nog een zwembadje gere,,Dat waren en zijn nog steeds de spontane gaan.â€? vaart. Meestal zijn ze vanaf het water mooier uitstraalt maar tegelijkertijd een bruin cafĂŠzorgden. Met geweldige feesten tot gevolg. geld. En een toeschouwer had een tuinsproeier gezellige avonden als je met meerdere schedan als je er doorheen wandelt. De MoeVraagprijs: vinden achtig gevoel oproept. ,,Gezelligheid ,,GenietLengt: van ons schip dat altijd een prachtig meegenomen, waar ze lekker onder konden pen bij elkaar ligt en bij elkaar buurt.â€? Wat is je laatste zakelijke aankoop? zel heeft mooie plekken: Beilstein en Trier, rondspringen en spelen. Helemaal goed dus! we erg belangrijk’’, verwoordt Luuk Vos. ,,We uitzicht biedt op onze wereldhaven met al ,,Mijn Macbook, daar zit ik op dit moment maar ook de Neckar met NO.T.K. Neckarsteinach en We merkten wel aan het eind van de dag dat het doen altijd ons best om een activiteit of evezijn diversiteit, bedrijvigheid, zee-reuzen â‚Ź 2.700.000 De Stroming Courant gaat elke maanden Hirshorn. Heb je nog hobby’s of andere interesses? achter.â€? En De Maintemet Afschaffenburg batterijtje bij de spelers zo’n beetje op was. Niet nement tot een succes maken.’’ grootse cruiseschepen die Rotterdam aan85.96 9.85 1966 1762 â‚Ź 800.000 Scheepsnaam : Miryana Scheepsnaam : Navitas Scheepsnaam : Traviata Scheepsnaam : Tygo ff dubbel. Nu met Patrick Mandemaker, en WĂźrzburg. vreemd ook. De afterparty is daarom een uurtje ,,Van wintersport hebben met hetde geEn de Rijn met het middelgeBezoekers zochten tijdens de we wedstrijden Scheepstype : Motorvrachtschip Scheepstype : Motorvrachtschip Scheepstype : Motorvrachtschip Scheepstype : Duwboot 1022 â‚Ź 350.000 doen. Dat73.00 beleef je vanaf het8.20 water uiteraard 1962 eerder gestopt, rond negen uur ‘s in avonds.â€? schaduw op.plezier. eigenaar van de Chimo. hele gezin En ook van het helpen in Wat is je grootste ergernis de binnenbergte is ook supermooi net als de Donau Afmetingen : 105.00 x 11.40 x 3.48 Afmetingen : 85.99 x 8.62 x 3.25 Afmetingen : 98.14 x 11.40 x 3.25 Afmetingen : 24.10 x 6.00 x 2.10 72.72 8.20 1962 1080 â‚Ź 375.000 allemaal anders.’’ ste Tonnage : 2800 Tonnage : 1629 Tonnage : 2640 Tonnage : 0 Hattem om het 59 vaart? LIVE COOKING met het Wachau-gebergte.â€? Nationaal Kamp te or110.00 11.45 ,,OnsBouwjaar vaargebied bestaat uit de hele haven 2000 Bouwjaar 2704: 1980 N.O.T.K. : 1994je? Bouwjaar : 1966 Bouwjaar :JAAR 1942 er ,,Het respectloos benaderd worden door ganiseren. Ik kom al sinds mijn elfde en Wat voor type schip vaar VOLGEND WEER? 62.95 6.60 1963 691 â‚Ź 145.000 van Rotterdam waterwegen De Voortstuwing Rotterdammer: Cummins, heeft alsKTAthuishaven Voortstuwing en alle : MTU 4000, Bj. 2005,in Zuid38, 1000 Pk, de Voortstuwing : Mitsubishi, 860 Pk, Bj 2005 Voortstuwing : General Motors, 830 Pk, mensen die schippers minderwaardig vinMooiste plek om te overnachten? heb daar ook Linda leren kennen. We zijn nu ,,Een multifunctioneel schip van 105 bij 15.55 11.22 1971 0 â‚Ź 1.300.000 Ondanks de hitte waren de bezoekersaantallen Revisie Bj. 2005, Revisie Revisie Nov. 2015 Hollandâ€?, verduidelijkt Vos.2016 ,,Wil je tot aan kade aan de Stieltjesstraat in 2015 Rotterdam, 7.38Prima! 940: en 195.000 den. ,,Heidelberg beneden de â‚Ź sluis een drie paarbars dabegeleiders de eendeuit11,45 meter. Dat zijn : deâ‚Ź 2.100.000,00 maximale afmetingoed. ,,Je zietvan niet kampwachten, op de foto’s, omdat Prijs 73.00 PrijsVilla Zebra, N.O.T.K. Prijs We zijn professionele : â‚Ź 1.100.000,00ondernemers die Prijs : het â‚Ź 350.000,00 de Tweede Maasvlakte gaan? Maar 1957 achter beschikt over mensen om zoveel mogelijkdat de zij schaduw opzoch- het 105.00 9.50 1780 950.000 voor miljoenen euro’s aan goederen vervoegen voor kerst. Dan lig je â‚Źlekker dicht bij de daging te zorgen het ondanks gen voor de Neckar, daar is het schip in 2007 1957 weHet varen ook gerust naar de Brouwersdam. en twee zalen met dansvloer. Gasten hebten. Maar er was veel belangstelling. Er waren winnendeDe team, Zwolle ren, maar sommigen aan de wal behandelen harde werken naar hun zin hebben.â€? voor gebouwd. motor isOud. een Caterpillar Allemaal geen probleem. Waar water is, Weihnachtsmarkt.â€? ben binnenin het schip alle ruimte en mooi ook veel mensen die de wedstrijden via de app ď„ Dringend gezocht: schepen tot 1500t ons met een denigrerende toon.â€? van 1.521 pk. Vorig jaar april hebben we een ď‚‚ ď‚ ď‚Œ ď…§ volgdenâ€?, vertelt Arnold. Volgend jaar komt er kunnen we immers varen.’’ zicht op de omgeving. En bij lekker weer is ZELFVERZEKERD, HOEZO? Waar wil je altijd zoop snel mogelijk langs? waterstofinjectie geplaatst voor een schoneVolgende keer in 7ff dubbel: Ooms zeker weer een tegen 7 Wilco schippers-voetbalhet heerlijk toeven het bovendek en geOrganisator Arnold Valkema moet er hartelijk om lachen. ,,We aan winnende elk jaar in toernooi, alleen de datum staat nog niet vast. ,,We zijnvragen ooit methet een ladingteam schroot re uitstoot en gasoliebesparing.â€? deeltelijk overkapt buitendek. De catering om het plaatje staat dat zij gewonnen hebben voor de wisselbeker te laten maken. Maar Zwolle Arnold: ,,We moeten rekening houden met anGROEPEN ENwaarop INDIVIDUEEL Charleroi geweest.met Alsmaken!â€? daar bij de ovens een ‘Bij de ovens in Charleroi werd vloeibaar staal overgegoten, toewijding verzorgd. Oud had, toen ze in 2016 wonnen, meteen ook al eenwordt plaatje eveneens voor 2017 laten De Zwollenaren dere evenementen natuurlijk, maar we mikken Biesboschhaven Noord 7 –| lading 4251die NL Werkendam +31 183 91 | e info@concordiagroup.nl | www.concordiagroup.nl gloeiend vloeibaar werd Hoe heet schip? Want vormt een|belangrijk in-60 03 Dat alleshet uiteraard gewenst met live waren dan ook in de indien finale – tegen Vreeswijk Oud oppermachtig: met natuurlijk 1heet doelpunt tegen 0.t staal Ondanks de hitte werd er stevig gevoetbald. op begin juni.â€? de temperatuur in de stuurhut schoot omhoog’ overgegoten, de temperatuur de Luuk Vos (vooraan) en medewerker Jan de Korte. ‘Stap eens bij ons aan boord.’ ,,Chimo! wordt door de dagEsgrediĂŤnt voorschoot een succesvol feest. Vaninluxe muziek Chimo aan boord. Ofgebruikt een gastspreker,

WWW.CONCORDIAGROUP.NL

Uiteten eten Uit

REDERIJ

FORTUNA BRASSERIE • BAR RESTAURANT • CORNER

BBB

MARLINA

Binnenvaart Business Borrel

VANAF Opleveringen, 25 Personeelsfeesten, TO T Recepties, 50 Bruiloften, Partyboot De Rotterdammer is een nieuwe varende0 PE RS Partyboot De Rotterdammer is een nieuwe varende Partyboot De Rotterdammer een nieuwe toplocatie voor elk evenement.isGeniet van devarende altijd . Productpresentatie toplocatie voor elk evenement. Geniet van de altijd

Belgaisvcohned

Donderdag 10 mrt. v.a.: 17.00 uur Kom gezellig langs, iedereen is welkom

Het grootste terras van Zwijndrecht met de hele dag zon Bij mooi weer zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur geopend

Voor reserveringen bel: 078 - 610 34 07

UIT

Onze openingstijden zijn : Dinsdag t/m vrijdag vanaf 11.00 uur Zaterdag en zondag vanaf 16.00 uur EBijT mooi E N weer B Ezaterdag G I N Ten zondag BIJ W vanaf 12.00 uur geopend

WiQui’s Brasserie

WiQui’s Bar- Restaurant

Maandag gesloten Jericholaan 82b Fruiteniersstraat 2 3061 HH Rotterdam 3334 KA Zwijndrecht Tel:010-2374298 Tel:078-6103407 Restaurant & Bar WiQui Mail:Info@wiqui.nl Mail:Info@wiqui.nl

Ons adres:

IQUI!

WiQui’s Corner Stationsplein 4c 3331LL Zwijndrecht Tel:078-7470027 Mail:Info@wiqui.nl

Fruiteniersstraat 2 Zwijndrecht E-mail: info@wiqui.nl • Internet: www.WiQui.nl

voor meer informatie kijk op:

www.wiqui.com

COLOFON COLOFON

UITGEVERIJ UITGEVERIJ DE STROMING MEDIA DE STROMING MEDIA 078 64 54 286 078 64 54 286 info@destromingmedia.nl info@destromingmedia.nl www.destromingmedia.nl www.destromingmedia.nl

REDACTIE

GRATIS PARKEREN BIJ HET WINKELCE NTRUM ons adres: Passage 1, Zwi jndrecht

t 078 612 28 48 w www.bistromichel.nl

ADVERTENTIES

toplocatie voor elk evenement. Geniet dezalen altijd betoverende uitzichten op het water. Metvan twee betoverende uitzichten op het water. Met twee zalen met bar en dansvloer, een enMet een twee gedeeltelijk betoverende uitzichten opbovendek het water. zalen met bar en dansvloer, een bovendek en een gedeeltelijk overkapt buitendek, zijn de mogelijkheden onbegrensd. met bar en dansvloer, een bovendek en een gedeeltelijk overkapt buitendek, zijn de mogelijkheden onbegrensd. overkapt buitendek, zijn de mogelijkheden onbegrensd. Voor meer informatie: Voor meer informatie: Voor meer informatie: derotterdammer.eu

derotterdammer.eu

derotterdammer.eu of 010-40 48 717 of 010-40 48 717

of 010-40 48 717 Ook open inschrijvingen zie vaaragenda Onze ervaring is uw garantie REDERIJ Onze ervaring is uw garantie www.partyschepen.org voor een probleemloos avontuur Onze ervaring is uw FORTUNA garantie voor een probleemloos avontuur Info : Rederij Fortuna bv Spijkenisse : 0181-626126 Tel. voor een probleemloos E-mail : info@partyschepen.org

avontuur

Op de advertentiecontracten of plaatsingsovereenkomsten voor losse Op de advertentiecontracten of plaatsingsovereenkomsten voor losse advertenties advertenties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing zoals zijn de

REDACTIE ADVERTENTIES Beatrijs Bonarius (hoofdredactie), Ellen Lengkeek (nieuws), Jan van Laar 06 2359 2993Algemenegedeponeerd Leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van bij de Kamervan vantoepassing Koophandel Dordrecht onder nummer 24468657. Beatrijs Bonarius (hoofdredactie), Ellen Jan van Laar Sieg 2359 2993 06 2251 6221Koophandel Dordrecht onder nummer 24468657. 06 Verzendaal AngĂŠlique Annink-Hoogstad, Claudia Langendoen, Matthijs 06 2251 6221 Lengkeek (nieuws), AngĂŠlique AnninkSieg Verzendaal Rijsdijk Jolanda 06 5254 9450 Daniels, Margot Heesakker, Leo van Teeffelen DISCLAIMER Jolanda Rijsdijk Hoogstad, Matthijs Daniels, Claudia E : jolanda@destromingmedia.nl 06 5254 9450 DISCLAIMER ConnyLangendoen, Taheij, HeikeHeike Elbert Pikaart-Elbert, en AndrĂŠ Oerlemans De redactie is niet aansprakelijk voor gegevens door derden verstrekt. E : jolanda@destromingmedia.nl Drukvoorbehouden. De Stroming Courant is een gratis De redactie is en nietzetfouten aansprakelijk voor gegevens door derden verstrekt. Druk- en Conny Taheij, Leo van Teeffelen uitgave van De Stroming deze uitgave mag zetfoutenmaandelijkse voorbehouden. De Stroming CourantMedia. is een Niets gratisvan maandelijkse uitgave

FOTOGRAFIE MEDEWERKERS op welkeMedia. wijze dan ook worden verveelvoudigd van De Stroming Niets van deze uitgave mag op en/of welkeopenbaar wijze danworden ook worden MEDEWERKERS FOTOGRAFIE gemaakten/of zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Maurits Bot www.binnenvaart-fotos.nl Kock Jos Hubens, Ynke Ooijkaas, Remco Pikaart, Alwin Debbyde Tinnemans verveelvoudigd openbaar wordenschriftelijke gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke Jos Hubens, Remco Pikaart

Maurits Bot www.binnenvaart-fotos.nl

toestemming van de uitgever.


DE STROMING COURANT ∠ SEPTEMBER 2017 ∠ PAGINA 13

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

Surface treatment door VERM Services:

‘Hoge kwaliteit is onze standaard’ VERM Services levert sinds 2014 een volledig pakket aan ‘surface treatment services’, oftewel het behandelen en schoon en roestvrij houden van machines, tanks, leidingsystemen en dergelijke voor scheepvaart en industrie.

zeg’’, lacht Jurrie Vermeulen. ,,Ik ben gewoon een van de medewerkers, al besteed ik tegenwoordig meer tijd aan zaken als administratie, logistiek en plannen. De kern is en blijft hard werken. Het streven is om de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren aan mijn klanten. Zo heb ik het bedrijf opgezet, en dat blijft hetzelfde.’’

Margot Heesakker

OP LOCATIE De bedrijfsfilosofie is simpel: hard werken en hoge kwaliteit leveren. Dat dat resultaat oplevert blijkt: met een nieuw pand in Businesspark ’s Gravendeel, een wagenpark en vijf medewerkers kan eigenaar Jurrie Vermeulen tevreden zijn. Hoewel? ,,Het kan altijd beter.’’ Directeur wil hij zichzelf niet noemen. ,,Nee

VERM Services streeft altijd naar klanttevredenheid. ,,Voor onze klanten is het meestal het handigst als wij bij hen langskomen, dus werken we vooral op locatie. We werken veel in de havens van Rotterdam en Antwerpen, en dat maakt ’s Gravendeel een ideale uitvalsbasis. Ingewikkelde klussen kunnen we ook in onze werkplaats hier in ’s

Gravendeel uitvoeren. Met vijf man opgeleid personeel zijn we vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar.’’ En dat betaalt zich terug in tevreden klanten. ,,We krijgen veel positieve feedback. En tevreden klanten vertellen anderen over ons; zo zijn we het afgelopen jaar aan veel nieuwe klanten gekomen. Daarbij merk je ook dat de markt aan het aantrekken is: we worden de laatste tijd veel ingehuurd door andere bedrijven, die menskracht tekortkomen.’’

DIVERSE DIENSTEN De diensten die VERM Services aanbiedt zijn divers: slijpen, schuren en polijsten van tanks, chemisch reinigen, beitsen en passiveren (staal voorzien van een gecontroleerd oxidelaagje om roest te voorkomen), ont-

Vier leden van het team van VERM Services voor het nieuwe bedrijfspand. Van links naar rechts: Ron Huisman, Jurrie Vermeulen, Richard Robberecht en Hans Jochims (Dawid Kasprzak ontbreekt).

vetten, desinfecteren, glasparelstralen en volledig onderhoud aan ketels. ,,Glasparelstralen is een mooi voorbeeld van het nut van reinigen: wat je doet is zorgen dat het oppervlak van een plaat, container of tank minder ruw wordt. Daarmee maak je het oppervlak niet alleen makkelijker te reinigen in de toekomst, maar zorg je ook dat het voor bacteriën moeilijker wordt om zich op het oppervlak te hechten.’’ Behalve reinigings- en oppervlaktebehandelingsdiensten biedt VERM Services ook een eigen range aan reinigingsproducten en geeft het bedrijf desgewenst reinigingsadvies. ,,De producten die het VERM-etiket dragen zijn producten waarmee we zelf ook werken, en die in onze ervaring de beste producten zijn om een bepaald oppervlak mee te reinigen. VERM Services ontwikkelt dus niet zelf producten, maar voert diegene waarmee we de beste resultaten kunnen garanderen.’’

PLANNEN De toekomst ziet er rooskleurig uit voor VERM Services, en Jurrie Vermeulen is dan ook altijd aan het plannen. ,,Met de huidige werkdruk lopen we allemaal te rennen. Op dit moment ben ik daarom op zoek naar een zesde man om ons team te komen versterken. Zoals altijd moet dat iemand zijn die van aanpakken weet, die vooral geen 9 tot 5 mentaliteit heeft en voor wie de klant op nummer één staat. Dat is de mentaliteit van ons bedrijf.’’ ,,En verder? We hebben geen plannen om de bedrijfsactiviteiten uit te breiden. Ik denk dat we een mooi, breed en volledig pakket aan oppervlaktebehandelingsdiensten leveren. Wel willen we de beste en de grootste worden in ons vakgebied. Daar werken we hard aan, door hoge kwaliteit af te leveren. En dat wordt gezien, want al onze klanten zijn tevreden.’’ Voor meer informatie: www.vermservices.nl

You Call, We Clean It All...

CHEMISCHE EN MECHANISCHE REINIGING

BEITSEN/PASSIVEREN KETEL REINIGING POLIJSTEN VAN SCHROEVEN POLIJSTEN VAN TANKCONTAINERS SCHUUR/SLIJPWERKZAAMHEDEN +31 (0)78 750 3908

 +31 (0)6 343 048 51

 www.vermservices.nl


Voordeel en gemak voor de binnenvaart de onderscheidende cascoverzekering

OVERVLIET LANCEERT

Speciaal voor schippers hebben wij een huismerkverzekering. De Zicht binnenvaartverzekering. Dit zijn al uw verzekeringen voor uw schip in één pakket samen met goede voorwaarden. Dat biedt u voordeel en gemak. Ondersteund met onze expertise. U kunt rekenen op de kennis van ons speciale binnenvaartteam. Een team dat we recent door het grote succes hebben uitgebreid. Daar vaart u wel bij! Wij zijn u graag van dienst! Ettensebaan 31 4813 AH Breda binnenvaart@zichtadviseurs.nl 076 - 527 24 20 www.zichtadviseurs.nl/binnenvaart

‘Uw verzekeringsspecialist voor’ Binnenvaart Zeevaart Transport en Logistiek Werk- en Landmateriaal Aansprakelijkheid Brand- en Bedrijfsschade Pensioen, Zorg en Inkomen Risicoanalyse en Maatwerk advies

SAA OVERVLIET ASSURANTIEMAKELAARS +31 (0)10-411 95 95 - WWW.OVERVLIET.NL

WWW.DCSINT.NL

Productie van kwaliteit trek- & duwkabels

VERKOOP INSTALLATIE REPARATIE

MEET- EN ALARM SYSTEMEN! C.E. van `t Hof BV levert, installeert en onderhoudt al sinds vele jarenvan meeten BV alarmsystemen aan boord van zowelalzeegaandeC.E. `t Hof levert, installeert en onderhoudt sinds vele als binnenvaart tankers. Steeds aan voorop als van het zowel gaat om innovaties, jaren meet- en alarmsystemen boord zeegaandehet gaat om service kortom: alsbetrouwbaar binnenvaart als tankers. Steeds vooropen alsondersteuning, het gaat om innovaties, een stabiele partner de scheepseigenaar énkortom: de betrouwbaar als het gaat waarop om service en ondersteuning, bemanning kunnen bouwen. een stabiele partner waarop de scheepseigenaar én de bemanning kunnen bouwen.

SERVICE 24/7

Distributeur

MECHANICAL SEALS

Julianastraat 1 3331 XG Zwijndrecht +31 (0)78 6192003 info@dcsint.nl

OMRU SCHEEPSRAMEN

C.E. van t Hof BV ELECTROTECHNISCH SCHEEPSINSTALLATIE BUREA U Keurmeesterstraat 15D - 2984 BA Ridderkerk Tel : 0180 - 430 327 - info@cevanthof.nl www.cevanthof.nl - www.hofshop.nl

Distributeur Benelux

Omru Scheepsramen levert: • kwaliteitsramen die voldoen aan alle geldende normen; • standaard profi elen én geïsoleerde profi elen; profielen profielen; • vaste ramen, schuiframen, buitenklap of binnenklap; • enkel glas, isolatieglas, noise reduction glas.

ssttaa MMee 55 nnddnn ssss 0022 r.r. eeKK aalklk aarr

UW HELPENDE HAND BIJ

Marine Jet Power waterjets. RVS en aluminium waterjets met mixedof axial-flow van 112kW tot 21Mw

Offerte aanvragen? Kijk op www.omruscheepsramen.com/offerte

Het beste zicht op service, kwaliteit en innovatie Bij onze hoogwaardige aluminium scheepsramen krijgt u standaard de allerbeste service. Daar zorgen onze vakspecialisten voor. Zij begeleiden uw opdracht met veel aandacht en zorg. En informeren u van begin tot eind over de voortgang.

OMRU. Kelvinweg Scheepsramen Kelvinweg 12a(Afstand . 6101 WT EchtMaasbracht 2 km) OMRU Scheepsramen 12a . . 6101 WT Echt vanaf +31(0) 475 475 58 55 04 10 88 23 .. EE info@omruscheepsramen.com info@omruscheepsramen.com .. II www.omruscheepsramen.com TT +31(0) www.omruscheepsramen.com


Uitgave september 2017

DE ENIGE VAKBEURS VOOR BINNENSCHEEPVAART IN DUITSLAND

IN DEZE SPECIAL O.A.:

PAGINA 3 ONTDEKKEN EN ONTMOETEN OP SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS PAGINA 5 SCHIFFAHRTS- EN SCHIFFBAUMUSEUM IN WÖRTH AM MAIN PAGINA 7 EOC SCHEEPSVERZEKERINGEN HOUDT KOERS PAGINA 9 ALLROUND VAKMANSCHAP BIJ MARKERINK


Shipping-Technics-Logistics 26 - 27 SEPTEMBER 2017 Nr.

Firmenname / Bedrijfsnaam

212 ABATO Motoren BV 507 Abhitech Energycon s.r.o. 414 Akademie Barth 500 Aktionsbühne 503 Albert seine GmbH 142 Allianz Esa 141 Alphatron 192 Armador Marine Services 166 August Storm GmbH & Co. KG 405 Ausbildungsinitiative Binnenschiffahrt e.V. 113 Auto Gilles 187 Bank für Schiffahrt 125 Bargelink 186 Baudouin 314 BDS Abt. Binnenschiffahrt 308 Bekker Transporte und Logistik GmbH 107 Bing Kaiser 149 Blommaert NV 125 Bonapart 205 Bondewel IST B.V. 178 Boterman Techniek B.V 210 Bridgescout BV 122 Brinkmann & Niemeijer Motoren 152 Buchloh Handels- und Vertriebsn GmbH 207 Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. 207 Bundesverband Öffentlicher Binnenhäfen e.V. 120 Bunkerpartner Millingen 120 Bunkerstation Heijmen 158 Burmeister Feuerschutz GmbH 181 BUSS DATA GmbH 157 Carl Baguhn GmbH & Co KG 200 Catec Oberflächentechnik 100 Caterpillar 192 Cibalia scheepsbouw en reparatie B.V. 192 Cummins Engine 160 Cuneus Duisburg GmbH 117 Damen Marine Components 151 De Binnenvaartkrant BV 313 De Graveur 192 De Groot Diesel Marine Service 114 De Ruyter Dieseltechniek B.V. 209 De Stroming Media 186 Detegasa 150 Deutz 121 Dintra Transmissies V.O.F. 409 Dockmarks BV 132 DOEN Waterjets 501 Donaldson Europe b.v.b.a 410 Double Energy GmbH 154 Draaijer Turbo Service BV 195 Dräger Safety AG & Co. KGaA 168 Drews Marine 134 Dromec B.V. 404 DST Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V. 103 DTG Deutsche Transport-Genossenschaft 197 Duisburger Kettenfabrik u. Hammerwerk H.D’Hone GmbH & Co.KG 140 E&M Engel & Meier Schiffselektronik Duisburg GmbH 129 EBR B.V. 99 Emigreen B.V. 141 Endress & Hauser 147 EOC onderlingen schepenverzekering U.A. 171 Esco Antriebstechnik GmbH 107 Eurotehnic Grup SRL 131 F.K.H. Batterijen B.V. 190 FDMAN B.V. 180 Fischer Abgastechnik GmbH & Co. KG 111 Formstaal GmbH & Co KG 111 FS Schiffstechnik 186 GE 174 Gebr. de Jonge Shipbuilding Services B.V. 126 Gebr. Sluyter BV 142 Generalvertretung Allianz Versicherungs-AG 204 Glass’n fit BV 182 GS Yard 125 Guspaf GmbH 137 H.Lohmann Schiffs- und Industriebedarf e.k. 109 Haisma Scheeps- & Industriemotoren 161 Hamann A.G. 318 HDX perts A/S 168 Heinen & Hopman 111 Heinrich Harbisch Schiffswerft GmbH 150 Henkelhausen GmbH & Co. KG 191 Heuwinkel & Boeing Hydraulik GmbH 132 Himoinsa 412 HKD Systems GmbH 124 Hoenderop BV 154 Holland Energie Service B.V. 311 HUG Engineering GmbH 99 Hybrid Ship Propulsion 401 HYDRO ARMOR 119 Hyflexar Hydaulik-Technik Schlauch-u. Armaturen GmbH 508 IG-Binnenschiffe 408 Imperial Shipping Services GmbH 140 Innovative Navigation 127 IPS Industrial Powersystems N.V. 113 Jacobs NCI 307 Jonkmanfotografie 141 Kadlec & Brödlin GmbH 165 Kalkman Scheepstechniek 152 Karl Kaerker 195 Kind Arbeitssicherheit GmbH 132 Kobelt Manufacturing Co. Ltd. 110 Koedood Dieselservice B.V. 130 Koedood Propulsion GmbH 177 Kölner Schiffswerft Deutz GmbH & Co.KG 183 Koning Technisch Bedrijf BV 179 Koninklijke BLN-Schuttevaer 111 Kräutler Elektromaschinen 194 Krohne Messtechnik GmbH 406 Kuhne Industrie BV 195 Lalizas

Ort / Plaats

Land

Nr.

Firmenname / Bedrijfsnaam

Tilburg Bohumin Duisburg Messe Kalkar Dülmen Duisburg Rotterdam Antwerpen Spelle Duisburg-Homberg Emmerich am Rhein Hannover Xanten Spijkernisse Bonn Emmerich am Rhein Neckargemünd Wijnegem Köln Terneuzen Zwolle Drunen Twello Duisburg Duisburg Berlin Millingen a/d Rijn Millingen a/d Rijn Duisburg Leer Hamburg Uedem Duisburg Rotterdam Dordrecht Duisburg Hardinxveld-Giessendam Rotterdam Zierikzee Dordrecht Sliedrecht Dordrecht Spijkernisse Krefeld Putten Zwijndrecht Spydeberg Leuven Düsseldorf Dordrecht Krefeld Hamburg Rhenen

NL CZ D D D D NL B D D D D D NL D D D B D NL NL NL NL D D D NL NL D D D D D NL NL D NL NL NL NL NL NL NL D NL NL N NL D NL D D NL

Duisburg Duisburg

D D

Duisburg Duisburg Lage Zwaluwe Sliedrecht Weil am Rhein Meppel Troisdorf Oltenita Nijmegen Hengelo GLD Emsdetten Stralsund Duisburg Spijkernisse Lochem Rotterdam Duisburg Rijen Waterhuizen Xanten Haren Harlingen Hollenstedt Kolding Bunschoten Spakenburg Duisburg Krefeld Kamp-Lintfort Murcia Moenchengladbach Ridderkerk Schiedam Magdeburg Rotterdam Gendt Düsseldorf Duisburg Duisburg Kornwestheim Paramaribo Lomm Werkendam Duisburg Krimpen a/d Ijssel Duisburg Burgwedel Surrey Hendrik-Ido-Ambacht Duisburg Köln Meppel Zwijndrecht Lustenau Duisburg Nijkerk Piraeus

D D NL NL D NL D RO NL NL D D D NL NL NL D NL NL D D NL D D NL D D D SP D NL NL D NL NL D D D D SUR NL NL D NL D D CA NL D D NL NL A D NL GR

310 LCGB 207 LogistikCluster NRW 100 MaK Motoren 192 MAN Official Dealer 176 MARIKO GmbH 102 Marinetec Holland BV 305 Maritime Holland 305 Maritime Vacaturebank.nl 139 Markerink BV 132 Marx, Friedrich Marx GmbH & Co. KG 132 Mase Generators Spa 306 Mediacorner 199 Meidericher Schiffswerft GmbH 202 Micfil Filters Fine Filters Ltd. 157 MIM GmbH 406 MIM Marine- und Industrie-Montage GmbH 110 Mitsubishi 127 MRC-Motoren Revisie Curacao 133 MSG eG 504 Museum der Deutschen Binnenschifffahrt 150 MWM 102 Naval Marine GmbH 305 Navingo BV 505 NDI tec GmbH 132 Neander Shark GmbH 186 NedPower Marine Engine Solutions 98 Neptun Werft GmbH & Co. KG 207 Niederrheinische Industrie- und Handelskammer 145 Observator Vision 99 Oechies 192 Official MAN Dealer: De Groot Diesel Marine Service 105 Offshore & Maritime krant 211 OMRU Scheepsramen 127 Pasman Motoren & Aggregaten C.V. 184 PAT -Kueger systems GmbH 191 PIRTEK Wesel/ Rees 316 Pörtner Seats GmbH 413 Powerworld 194 PPG Coatings Deutschland GmbH 117 Promarin Propeller - u. Marinetechnik GmbH 113 Protec GmbH 140 Radio Holland 117 Reintjes GmbH 317 Rheinmuseum Emmerich 155 Roechling Engineering Plastics 319 RRG Industrietechnik GmbH 402 Salamon und Zimmermann Reinigungstechnik AG 166 Scan Diesel GmbH 166 Scania 105 Scheepvaartkrant Media 185 Scheepvaartwinkel Marine BV 123 Schiffahrt und Technik Verlags GmbH 159 Schiffahrts-Verlag Hansa GmbH & Co. KG 404 Schiffer-Berufskolleg Rhein 207 Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort e.V. 112 Schottel GmbH 210 Sensor Partners BV 189 Shipyard Gelria B.V. 174 Shipyard Kladovo 506 SpecTec GmbH 413 Staplerworld 206 Steffens-Engineering GmbH 173 Stoll Seal System UG 111 Straathof Controls BV 123 SUT Verlags GmbH 172 SW Steger & Windhagen GmbH Windenbau 550 Tagungsraum 413 TechTex-Verlag GmbH & Co. KG 198 Tehag Deutschland GmbH 406 TENMAT / RAILKO Marine Bearings 406 Tenmat Ltd 182 THG Schiffsmakler 190 Timm Ropes 115 Tischlerei und Alubau Wessels GmbH 300 Toyota Material Handling Deutschland 175 Triton Werft Jacobs Formstahl GmbH 113 TÜV Nord 136 TVM Verzekeringen 207 Unternehmerverband Ruhr-Niederrhein e.V. 105 Used Maritime (Dé maritime marktplaats) 403 UW Bed Professional 141 Vacon 192 Van Ballegooy boegschroefsystemen 104 Van der Velden Marine Systems B.V. 192 VDE Marine 193 VEKA Group BV 207 Verband Verkehrswirtschaft u. Logistik NRW e.V. 207 Verein f. Europäische Binnenschifffahrt u. Wasserstraßen e.V. 188 Vereinigte Schiffs-Versicherung V.A.G. 128 Verhaar Omega BV 312 Virtus GmbH 109 Visscher Scheepsreparatie B.V. 157 Volvo Penta / Carl Baguhn GmbH & Co KG 109 Volvo Penta Nederland 107 VOS Kaiser GmbH 207 VSM-Verband für Schiffbau 502 W. Arnold GmbH 207 Walter-Eucken-Berufskolleg 110 Wärtsilä 194 WEICON GmbH & Co. 415 Weihe GmbH 301 Wein- u. Sektkellerei Jakob Gerhardt Niersteiner GmbH & Co.KG 97 Wilh. Schroer Schiffselektrik GmbH 194 Wittig GmbH 195 Wittig GmbH 132 Yanmar 313 Zeeuws Welvaren Evenementen en Maritieme Ambachtslieden 100 Zeppelin Power Systems GmbH u. Co KG

Ort / Plaats

Land

Luxemburg LU Dortmund D Duisburg D Dordrecht NL Leer D Sliedrecht NL Schiedam NL Schiedam NL Tolkamer NL Hamburg D Cesena I Messe Kalkar D Duisburg D Binau D Hamburg D Hamburg D Hendrik-Ido-Ambacht NL Curacao CUW Würzburg D Duisburg D Krefeld D Duisburg D Schiedam NL Xanten D Kiel D Spijkernisse NL Rostock D Duisburg D Ridderkerk NL Rotterdam NL Dordrecht NL Rotterdam NL Echt NL Baak NL Essen D Rees D Spenge D Budenheim D Hamburg D Erftstadt D Mülheim an der Ruhr D Rotterdam NL Hameln D Emmerich am Rhein D Haren D Mülheim an der Ruhr D Duisburg-Grossenbaum D Bremen D Bremen D Rotterdam NL Arnhem NL Sankt Augustin D Hamburg D Duisburg D Duisburg D Spay D Drunen NL Nijmegen NL Kladovo SRB Düsseldorf D Budenheim D Emmerich am Rhein D Freiburg im Breisgau D Dronten NL Sankt Augustin D Duisburg D Messe Kalkar D Budenheim D Moers NL Manchester UK Manchester UK Marktheidenfeld D Oslo NOR Haren D Duisburg D Duisburg D Duisburg D Hoogeveen NL Duisburg D Rotterdam NL Kaatsheuvel NL Essen D Dordrecht NL Krimpen a/d Ijssel NL Dordrecht NL Werkendam NL Düsseldorf D Duisburg Hannover Sassenheim Osten Sliedrecht Hamburg Sliedrecht Neckargemünd Hamburg Langen Düsseldorf Helsinki Münster Altenholz

D D NL D NL D NL D D D D FIN D D

Mönchengladbach Duisburg Duisburg Duisburg Hamburg

D D D D D

Zierikzee Duisburg

NL D


SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS 2017

DE STROMING COURANT ∠ SEPTEMBER 2017 ∠ PAGINA 3

Ontdekken en ontmoeten op

SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS Shipping-Technics-Logistics. Het is de vierde editie van dé binnenvaartbeurs in Duitsland, dé plek om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de branche en om relaties te ontmoeten. Shipping-Technics-Logistics vindt op 26 en 27 september plaats in de Messe Kalkar. Matthijs Daniels

Shipping-Technics-Logistics is de enige grote beurs voor de binnenvaart in Duitsland en dus het ideale podium om in contact te komen met standhouders en vakpubliek uit Duitsland. ,,We verwelkomen weer veel nieuwe deelnemers we gaan richting de tweehonderdvijftig in totaal - en nog meer Duitse vakbezoekers’’, verwacht organisator Leon Westerhof. Het beursconcept is na drie afleveringen voor de vaste standhouders inmiddels vertrouwd. ,,In vorige jaren hebben we de routing verbeterd en hebben we de openingstijden aangepast naar 11.00 tot 19.00 uur. Dat klopt nu allemaal. Je moet verder niet veranderen om het veranderen alleen. Zo hebben we best eens gesproken

over een derde beursdag, maar voor nu is twee dagen prima. Wat we bijvoorbeeld wel hebben gedaan is het WiFi-netwerk uitgebreid in het hotel.’’ Zowel deelnemers als bezoekers worden volledig in de watten gelegd met complete standbouw, hapjes, drankjes en gratis parkeren.

Programma

Impressie van Shipping-Technics-Logistics 2016.

Shipping-Technics-Logistics gaat dinsdag 26 september van start om 11.00 uur. Vanaf 10.30 uur vindt de officiële opening plaats. Vanaf 11.00 uur begint in de Kalkarraum ook het programma van het Forum der Deutsche Binnenschifffahrt, met onder andere aandacht voor het System Wasserstrasse en de uitreiking van de innovatieprijs voor de binnenvaart. Op de tweede beursdag zijn er in beurshal A verschillende lezingen bij te wonen. Het programma voor beide dagen is te vinden op de website: www.shipping-technics-logistics.de/ nl.

Dock & Rock Leon Westerhof: ,,We verwelkomen veel nieuwe deelnemers en verwachten nog meer vakbezoekers.’’

Bij een goede, intensieve beurs hoort een goed feest. Na gedane zaken lekker ontspannen met collega’s en relaties met een hapje en

een drankje en een muziekje en een dansje. Op Shipping-Technics-Logistics is dat gegarandeerd, want de Dock & Rock party in de Messe

Wanneer & waar: Datum: 26 en 27 september van 11.00 tot 19.00 uur. Adres: Griether Strasse 110-120 D47546 Kalkar 30 minuten van Arnhem – 1,5 uur van Rotterdam, Amsterdam en Maastricht – 40 minuten van Duisburg Entree: Na registratie gratis voor vakbezoekers.

HALLENPLAN Ingang

B A

Ingang

C RHEIN LIVE

TERASSE

Uitgang

Doorgang naar hal A/B/C

D

Kalkar is een begrip onder deelnemers en bezoekers van de beurs. ,,Het is echt een dikke party geworden’’, zo verheugt Leon Westerhof zich alweer op de komende editie. ,,Het hotel loopt er altijd voor vol met zeshonderd tot achthonderd mensen. ,,Met een VIP-ticket heb je voor 25 euro toegang, en dan is het feest inclusief avondeten, drankjes en live muziek.’’ In de smaak viel vorig jaar het live-cooking-concept op de beursvloer, met ter plaatse bereide gerechten met verse en streekproducten. Dat gebeurt dit jaar weer. Vakbezoekers kunnen hun gratis entreetickets aanvragen op: www.shipping-technics-logistics.de.


Comfort in elk seizoen

BUITEN 27 C VOCHTIGHEID 74%

21

ºC Binnen

VERZORGD DOOR HEINEN & HOPMAN

Als leverancier aan vele binnenvaartschepen, verzekert Heinen & Hopman dat aan boord de verwarming-, ventilatie- en airconditioningsystemen aan de hoogste specificaties voldoen. Het resultaat is een comfortabel klimaat aan boord van hoogstaande kwaliteit en een goede service.

Verwarming

Ventilatie

Airconditioning

Hoogwaardige stuurhuttrappen

Koeling

www.heinenhopmanbinnenvaart.nl T: 078 890 8050 Bezoek ons op Shipping-TechnicsLogistics in Kalkar: 168 Volg ons op:

Seit über 100 Jahren im Dienst der Binnenschifffahrt.

VOOR IEDER SCHIP, VOOR IEDERE STUURHUT

Bezoek ons tijdens Shipping-TechnicsLogistics Messe Kalkar stand nr. 149

HOOGGLANS GEPOLIJSTE LEUNING MOGELIJK LEVERING VAN ONDERDELEN UIT VOORRAAD

HA-DU Service: Zwei moderne Stevendocks für alle Schiffsgrößen • Dockmöglichkeit bei jedem Wasserstand Reparaturen aller Art, eine Leistungsstarke Dreherei, Instandsetzung und Neuanfertigung von Ruder- und Wellenanlagen • Herstellung von HA-DU Schiffskupplungen und HA-DU Ankern (Spezial- und PowerAnker)

GEKEURD DOOR BUREAU VERITAS

Stokerijstraat 35 2110 Wijnegem, België

T. +32 (0)3 353 26 89 F. +32 (0)3 353 35 90

Biesboschhaven Zuid 10-E 4251 NM Werkendam, NL

I. info@blommaertalu.be

www.blommaertalu.COM

HEINRICH HARBISCH Schiffswerft GmbH • 47053 Duisburg • Außenhafen • Marientor • Werftstraße 47 • Telefon: +49 (0) 203 61024 • Telefax: +49 (0) 203 61846 • E-Mail: harbisch@ha-du.de • www.ha-du.de


DE STROMING COURANT  SEPTEMBER 2017  PAGINA 5

SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS 2017

Ontstaan

DE GESCHIEDENIS VAN...

.....HET SCHIFFAHRTS- EN SCHIFFBAUMUSEUM IN WÖRTH AM MAIN. Jos Hubens ambassadeur De Binnenvaart

Zondags onderweg naar onze vakantiebestemming, de Neckar, zijn wij via schippersstad Wörth aan de Main gereden. Wörth ligt aan de linkeroever van de rivier op kilometer 110. Daar wilden wij de plaatselijke kerk bezoeken om het binnenvaart- en scheepsbouwmuseum te zien. Het museum is ondergebracht in de voormalige Rooms Katholieke St. Wolfgangskerk en is alleen op zaterdag- en zondagmiddag te bezoeken. De rivier Main mondt op kilometer 497 aan de rechteroever bij Mainz in de Rijn. De Main is bevaarbaar tot Bamberg, via de Regnitz en het Main-Donaukanaal vormen deze waterwegen de belangrijke binnenvaartverbinding met de Donau. De Main is de enige rivier van betekenis in Duitsland die van oost naar west stroomt en volgt grofweg de vijftigste noorderbreedtegraad. Met zijn grote lussen en vele bochten is de Main van Mainz naar Bamberg 384 kilometer lang. Hemelsbreed gezien is dit ongeveer de helft. Over het ontstaan van de naam Main zijn meerdere theorieën. De Kelten noemden hun rivier de Moin, afgeleid van ‘mohin’ wat machtig en groot betekent. De Romeinen noemden de rivier weer de Moenus.

Op 17 oktober 1980 werd door onder andere de Schiffer- und Fisherverein en de gemeenteraad van Wörth de Förderverein für das Schiffahrts- und Schiffbaumuseum opgericht. Deze projectvereniging geeft elk jaar een Mainschiffahrts berichtenbrochure uit. Het museum zou ondergebracht moeten worden in de voormalige St. Wolfgangskerk. Deze kerk verloor haar oorspronkelijke functie en werd in 1903 ontheiligd. De gemeenteraad van Wörth kocht in 1985 het kerkgebouw en gaf opdracht de kerk te renoveren en om te bouwen tot expositieruimte voor een toekomstig binnenvaartmuseum. De opening van het museum vond plaats op 27 juni 1991 tijdens de viering van het 700-jarig bestaan van de stad Wörth am Main. Het museum ligt op twee minuten loopafstand van de Main waar een aanlegplaats is en een grote vlaggenmast aan de oever staat. Tegenover Wörth aan de rechteroever heeft men zicht op de scheepswerf van Erlenbach, de Erlenbacher Schiffswerft Maschinen und Stahlbau GmbH.

Scheepsbouw Het museum met zijn speciale scheepsbouwthema is in Wörth gevestigd, omdat de ligging van de stad aan de Main tussen Spessart en Odenwald is, waar de houthandel en daarmee de houten scheepsbouw floreerde. Op diverse scheepswerven aan de oever van de Main in Wörth zijn vele houten Mainschepen gebouwd. Het ieder jaar terugkerende hoogwater was een grote belemmering voor deze scheepswerfjes en er was onvoldoende ruimte. Schepen groter bouwen dan 400 ton was niet mogelijk. Aan het einde van de negentiende eeuw begon men met de bouw van ijzeren schepen. Anton Schellenberger voerde een scheepswerf tegenover Wörth in Erlenbach. Hier waren wel uitbreidingsmogelijkheden voorhanden en de oever is hoger gelegen zodat er minder last van hoog water is. Na de Eerste Wereldoorlog is in Erlenbach een grote scheepswerf gebouwd

EBR, voor kwaliteit service én veiligheid.

De bovenetage van het middenschip, van de barokke museumkerk met aan stuurboord een groen en aan bakboord een rood omlijnd glas-in-loodraam. Foto: Jos Hubens.

om grote Main- en Rijnschepen te bouwen. Vandaag de dag is deze scheepswerf nog steeds in bedrijf.

sluizen) was in 1936 deze manier van slepen op de Main voorbij. In 1938 werd dan ook de ketting uit de Main verwijderd.

Kettingsleepvaart

Motorsleepvaart

Vanaf 1886 begon men met de bouw van zogenaamde kettingsleepboten die zich met een stoom aangedreven kettinglier aan een, op de Main-bodem uitgelegde, ketting in het vaarwater vooruit trokken. De kettingsleepboten waren 50 meter lang, hadden een of twee stoommachine(s) van elk 130 pk en konden tot wel twaalf sleepschepen meenemen. Deze sleep was slecht manoeuvreerbaar en voor elke bocht of engte gaven zij een aandachtsein. Dit geluidsein had een dof en een lage toon en daardoor noemde men deze kettingsleepboten ‘Mainkuh’ (Mainkoe). Door de bouw van motorsleepboten en de Mainkanalisatie (het bouwen van stuwen en

Er is nog meer te zien in dit museum, zoals de geschiedenis van de drie waterwegverbindingen die de Main met de Donau had en heeft: de Karlsgraben, Ludwig-Donau-Main-kanaal en het sinds 1992 geopende Main-Donaukanaal. Opvallend is, als men vanuit noordelijke richting de stad Wörth binnenrijdt, een sleepboot die aan de rechterkant van de weg in het gras staat. De Pax is in 1933 op de scheepswerf in Erlenbach gebouwd, in opdracht van de heren A. Orgeldinger en A. Wüst uit Wörth. Eigenaar van het museumschip Pax is de stad Wörth in 1993 geworden. Het is onderdeel van en blikvanger voor het Schiffahrts- und Schiffsbaumuseum.

You’ve got to feel it to believe it Bezoek ons tijdens Shipping-TechnicsLogistics Messe Kalkar stand nr. 171

Leveringsprogramma Construc tions: • Stuurhuizen • Stuurhuis-hefinstallaties • Autok ranen • Dek luiken • Luikenk ranen • Aluminium roefdeuren • Verbouw / modernisering van schepen • O nderhoud en reparatie • Alle voorkomende reparaties boven de waterlijn

Uit voorraad leverbaar:

Twin Disc Quickshift

• Ankers • Ankerlieren Bezoek ons tijdens Shipping-TechnicsLogistics Messe Kalkar stand nr. 129

• Koppellieren

MARINE CONSTRUCTIONS

• Verhaallieren • Verhaalkoppen • Kettingen

w w w. e b r - b v. n l

Biesboschweg 5 4926 SJ Lage Zwaluwe P.O. box 144 4940 AC Raamsdonksveer Tel: 00 31(0)168 - 48 45 55 Fax: 00 31 (0)168 - 48 42 24 e-mail: info@ebr-bv.nl

de snelst en zachtst schakelende keerkoppeling ter wereld Esco Aandrijvingen BV Ondernemingsweg 19 | 2404 HM Alphen a/d Rijn T 0172 – 42 33 33 | F 0172 – 42 33 42 E info@esco-aandrijvingen.nl | I www.esco-aandrijvingen.nl

2015-08 Esco Advertentie 130x195mm.indd 1

25/08/2015 11:49:30


Voor al uw Volvo Penta onderdelen. Voor al uw Volvo Penta onderdelen. Voor al uw Volvo Penta onderdelen. Industrieterrein de Oostpoort Industrieterrein de Oostpoort Kelvinstraat 5, 8861 ND Harlingen Industrieterrein de Oostpoort Kelvinstraat 5, 8861 ND Harlingen T +31 (0) 517418411 Kelvinstraat 5, 418411 8861 ND Harlingen T +31 (0) 517info@haismascheepsmotoren.nl T +31 (0) 517- 418411 info@haismascheepsmotoren.nl info@haismascheepsmotoren.nl

www.haismascheepsmotoren.nl www.haismascheepsmotoren.nl www.haismascheepsmotoren.nl

POWER EN PASSIE

Visscher V isscher Scheepsreparatie is de Visscher Scheepsreparatie is de . Visscher per per .

D9-MH 300D9-MH t/m 355 PK R1 425300 PK t/m R2 355 PK R1 425 PK R2

VISSCHER SCHEEPSREPARATIE IS DE PERFECTE COMBINATIE MET UW MOTOR

D13-MH (FE) 400D13-MH t/m 500 PK (FE)R1 550400 t/m t/m 600500 PK PK R2 R1

D16-MH 500D16-MH t/m 650 PK R1 750500 PK t/m R2 650 PK R1

550 t/m 600 PK R2

750 PK R2

Visscher Scheepsreparatie B.V. is in ruim 30 jaar uitgegroeid tot een zeer betrouwbare partner met 15 ervaren medewerkers. U kunt ons vinden in is deingemeentehaven van Sliedrecht debetrouwbare Merwede. partner met 15 ervaren Visscher Scheepsreparatie B.V. ruim 30 jaar uitgegroeid tot eenaan zeer Afmeren kan voor de wal, zodat de werkzaamheden snel en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Maar ook het medewerkers. U kunt ons vinden in de gemeentehaven van Sliedrecht aan de Merwede. uitvoeren van werkzaamheden op locatie is geen enkel probleem. Afmeren kan voor de wal, zodat de werkzaamheden snel en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Maar ook het

uitvoeren van werkzaamheden op locatie is geen enkel probleem. Veel klanten weten ons reeds te vinden door onze service en flexibiliteit. Graag heten wij u welkom als nieuwe klant. Veel klanten weten ons reeds te vinden door onze service en flexibiliteit. Graag heten wij u welkom als nieuwe klant.

■ ■ ■ ■

Uit voorraad leverbaar Volvo Penta motoren, generatorsets en onderdelen Hermotoriseren en reviseren van Volvo Penta motoren en overige merken motoren Het uitlijnen van motoren en keerkoppelingen met behulp van een laser Het afbouwen van schepen en Constructie- en ijzerwerkzaamheden

Dealer van

Dealer van

24/7 Service 24/7 Service

www.visscherscheepsreparatie.nl www.visscherscheepsreparatie.nl Tel. 0031 (0)184-496363 Tel. 0031 (0)184-496363 Visscher en Haisma heten u welkom op standnr. 109


SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS 2017

DE STROMING COURANT ∠ SEPTEMBER 2017 ∠ PAGINA 7

EOC SCHEEPSVERZEKERINGEN HOUDT KOERS Het is ruim drie jaar geleden dat EOC Scheepsverzekeringen na een fusie ontstond. ,,Dat deed veel stof opwaaien. Mensen houden niet van fusies, verwachten daarvan nadelige veranderingen. Bij ons is het anders uitgepakt. We hebben bewezen dat we koers houden en we zijn sterker dan ooit’’, vertelt directeur leden Ton van Dongen. Het gaat nu om terugkeer van oud-leden, aantrekken van nieuwe leden, verbetering van voorwaarden en productinnovatie.

Productinnovatie

Leo van Teeffelen

,,EOC Scheepsverzekeringen telt 3.200 leden in de beroepsvaart en 16.000 in de watersport. Het zijn mensen die het unieke karakter waarderen, we zijn de enige onderlinge verzekeringsmaatschappij -zonder winstoogmerk waar de leden aan het roer staan’’, stelt Van Dongen voor. ,,Het gaat ons erom dat een schip ingeval van schade goed gerepareerd wordt en dat ons lid snel weer kan varen. Doordat we weten waarover we het hebben en 24/7 bereikbaar zijn kunnen we snel handelen. Dat kan niet iedereen en het is leuk om te zien dat oud-leden, na een uitstapje elders, weer bij ons terugkeren.

als efficiencyslag, maar ook om alle kennis en vaardigheden te verenigen; beroepsvaart, watersport, de assurantiebemiddeling voor overige verzekeringen (Assumair), schadebehandeling en expertise. Zo is er een kenniscentrum ontstaan waar de schipper kan rekenen op een compleet advies. En je kunt zo binnenlopen. EOC Scheepsverzekeringen heeft nog een troef in handen: specialisatie in de markt voor beroepsvaart en watersport. Van Dongen: ,,Wij zijn geen verzekeraar die schepen er een beetje bij doet. Wij zijn een specialist. Het stelt ons in staat onderzoek te plegen naar het voorkomen van schades, want dat is voor iedereen het fijnst. Voor dat doel hebben we een preventiemanager in dienst. Denk aan preventief onderzoek naar motorschades, aansprakelijkheden, of gevaarlijke situaties aan boord of op de waterwegen.’’

De stand van EOC Scheepsverzekeringen tijdens de beurs in Kalkar van vorig jaar. Je hoort nog weleens dat er bij ons theoretisch een risico bestaat van naheffing op de premie. Nou, in de praktijk is die kans vrijwel nihil. Twee jaar geleden konden we zelfs 12 procent teruggeven aan de leden. Dat kan dankzij een gedegen solvabiliteitsbeleid, kostenbeheersing en schadepreventie.’’

Efficiency Een voorbeeld van kostenbesparing zagen we in 2016 toen EOC Scheepsverzekeringen haar expertiseactiviteiten vanuit een vestiging in Hardinxveld-Giessendam overbracht naar haar kantoor in Zwijndrecht. Niet alleen

Er is een aantal voorbeelden van productinnovatie. Zo is er, onder bepaalde voorwaarden, geen sprake meer van ‘aftrek nieuw voor oud’ bij motorschade, zonder dat dit extra premie kost. Verder is er - wel tegen een premie - een hermotoriseringsclausule mogelijk die de financiering tussen de dagwaarde van de oude en nieuwe motor dekt. In de vestigingen in Zwijndrecht en Meppel verzekert EOC Scheepsverzekeringen de risico’s voor de beroepsvaart van een spits tot en met rederijen met een flinke vloot. ,,Niet alleen in Nederland, maar ook in België en Duitsland. Daarom zijn we bijvoorbeeld ook lid van VBW. In Kalkar hebben we alle gelegenheid om bestaande leden te spreken en nieuwe te werven. Na de succesvolle deelname vorig jaar kijken we uit naar de editie van 2017.’’ www.eoc.nl Standnummer 147 Shipping-Technics-Logistics

HRE 180 JA D NIS UN KENNT RUNG ERFAH V O O RT VA R E N D V E R Z E K E R D

AUF ! R A K L KA STAND 147

■ Nummer Eins in Europa ■ Gewinnbeteiligung ■ Schnelle Schadenabwicklung und Zahlung

+31 (0)88 6699500 | eoc.nl |

@EOCverzekering

/EOCverzekering


Bezoek ons tijdens Shipping-TechnicsLogistics Messe Kalkar stand nr. 174

JJ

Diverse nieuwbouwmogelijkheden in Kladovo, Servië voor: Motorschepen, Koppelverbanden, Duwbakken, Tankers, Pontons en-/of ander drijvend materiaal, meerdere afmetingen zijn mogelijk.

GEBR DE JONGE

SHIPBUILDING SERVICES B.V.

 Koedijk 4, 7241CL Lochem 0031 573 250 680 0031 573 250 685  0031 65330 8248 / 0040 720 400 853  0031 65312 5543 info@shipbuildingservice.nl  www.shipbuildingservice.nl advt 140 x 200 Scheepsalmanak 29-09-2011 09:40 Pagina 1

DIVERSE

NIEUWBOUWMOGELIJKHEDE Koppelverbanden, Duwbakk meerdere afmetingen zijn mo

Koersbepalend in verzekeren Bezoek ons tijdens Shipping-TechnicsLogistics Messe Kalkar stand nr. 126

Gespecialiseerd in e d verzekeringen voorart Zee- en Binnenva

OFFICEEL MAN DEALER

Tweede Merwede haven in DORDRECHT | Grevelingenweg 23, 3313 LB DORDRECHT Tel 078-6165599, E-mail: info@degrootmarine.com Website: www.degrootmarine.com

BEURSMAG2017_ADV_DEGROOTMARINE.indd 1

www.gebrsluyter.nl

Beurs-World Trade Center. Beursplein 37, Rotterdam. Telefoon: 010 - 405 2000 E-mail: casco@gebrsluyter.nl

OFFICEEL CUMMINS DEALER

BEZOEK ONS OP DE SHIPPING TECHNICS LOGISTICS IN KALKAR STANDNUMMER 192.

20-04-17 10:34


SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS 2017

DE STROMING COURANT  SEPTEMBER 2017  PAGINA 9

MARKERINK BV: Allround vakmanschap bij ‘ANWB en Formule 1 team’ in binnenvaart ,,Kalkar ligt in onze achtertuin, dus voor ons is de locatie voor Shipping-Technics-Logistics bijzonder gunstig’’, zegt algemeen directeur Alexander Markerink van Markerink BV met een knipoog. Het reparatie-, installatie- en garagebedrijf uit Tolkamer is ook tijdens de vierde editie van de beurs van de partij. ‘STL’ is een mooie gelegenheid om de vele Duitse relaties te ontmoeten. Matthijs Daniels

Markerink BV is al bijna negentig jaar een begrip in Tolkamer, vlakbij de Duitse grens.

Markerink BV is een gewaardeerde partner voor de Duitse markt. Logisch natuurlijk, voor een bedrijf dat zo dicht bij de grens is gevestigd. ,,Ik schat de verhouding op 70-30’’, vertelt Alexander Markerink, die de vierde generatie is aan het hoofd van het bijna negentig jaar oude familiebedrijf. ,,70 procent van onze klanten ongeveer komt uit Duitsland en 30 uit Nederland, België en andere landen.’’ Pal aan de Rijn vormen reparatie- en onderhoudswerkzaamheden én hermotoriseringen de core business van Markerink. Op het grote bedrijfsterrein staan twee grote loodsen, een kantoorruimte en een kleinere loods voor opslag van motoren, generatorsets en onderdelen. In de vluchthaven heeft Markerink een werkschip liggen; als aanlegsteiger waaraan onbeperkt schepen kunnen liggen.

generatoren en elektromotoren, maar ook de volledige stuurhuisinstallatie. Voor hermotorisering is Markerink gespecialiseerd in Caterpillar en Mitsubishi voor de voorstuwing. Daaraan verleent het ook 24/7 service. ,,We kunnen ook motoren van andere merken inbouwen, maar dan kunnen we hetzelfde hele hoge serviceniveau helaas niet

Service

Elektrische installatie Qua reparatie en onderhoud kan Markerink alle werkzaamheden boven de waterlijn uitvoeren. Het bouwt alle elektrische voorzieningen in en verzorgt bijna de complete elektrische installatie. Daaronder vallen revisie, onderhoud en verkoop van dynamo’s, startmotoren,

garanderen.’’ Ook complete generatorsets, boegschroefinstallaties, keerkoppelingen, waterpompensets en andere voorzieningen worden bij Markerink op maat gebouwd en ingebouwd. Het magazijn van Markerink geniet behoorlijke faam, door de grote hoeveelheid onderdelen (nieuw en gebruikt) die altijd voorradig is. Alexander Markerink: ,,We hebben bijvoorbeeld een zeer grote voorraad aan gebruikte en de - met alle respect - wat oudere Deutzmotoren en -onderdelen. We hoeven zelden ‘nee’ te verkopen.’’

De werkzaamheden in volle gang voor de snelle hermotorisering van het passagiersschip.

Klanten weten daarnaast dat ze altijd en overal op de service van Markerink kunnen rekenen. ,,We zijn 365 dagen 24 uur bereikbaar’’, stelt de algemeen directeur. ,,Als hulp snel gewenst is rijden of vliegen we er meteen naartoe; op de Rijn, Donau, Rhône en alle andere grote rivieren in Europa. We zijn de ANWB van de binnenvaart. Of, voor de Duitse klanten: de ADAC van de binnenvaart.’’ ,,Onlangs hadden we nog te maken met een calamiteit voor een passagiersschip, dat to-

taalschade had aan een van de hoofdmotoren van achttien jaar oud. Binnen een week voer dat weer weg met een nieuwe motor van een ander merk. ‘Even’ een hermotorisering dus, waardoor de schade door stilliggen voor de klant zoveel mogelijk werd beperkt. Zoiets kan alleen met mensen die hart voor de zaak hebben. Ik ben daar heel blij mee. Niks is onze mensen te veel. We zijn bijna een Formule 1 team binnen de binnenvaart.’’ Lachend: ,,Alleen blijft alles langer heel.’’ Net als zijn voorgangers en toekomstige opvolgers begon Alexander Markerink als scholier als vakantiekracht in het bedrijf. ,,Ik heb stage gelopen bij Deutz in Keulen, heb in Australië zes maanden bij mijn oom gewerkt en in 1990 ben ik ‘officieel’ in het bedrijf gekomen. Gewoon als monteur, net zoals mijn vader vroeger. Dat is voor iedereen goede bagage. Er staat hier echt niet vanzelfsprekend een stoel voor je klaar.’’

www.markerink.nl Standnummer 139 tijdens Shipping-Technics-Logistics

REPARATIE BEDRIJF

Bezoek ons tijdens Shipping-TechnicsLogistics Messe Kalkar stand nr. 139

Markerink B.V. 7X24 UUR SERVICE DOOR GEHEEL EUROPA

 NIEUWE, GEBRUIKTE EN GEREVISEERDE MOTOREN EN KEERKOPPELINGEN REVISEREN VAN SCHEEPSMOTOREN EN KEERKOPPELINGEN SERVICE AAN ELEKTRISCHE EN HYDRAULISCHE INSTALLATIE’S MAGAZIJN MET DIVERSE NIEUWE, GEBRUIKTE EN GEREVISEERDE ONDERDELEN HERMOTORISEREN AFBOUW VAN NIEUWBOUW CASCO’S Markerink BV is een reparatie-, installatie- en garagebedrijf, wat gespecialiseerd is in de binnenvaart met een 7X24-uurs service staat onze team klaar om uw schip in de vaart te brengen en te houden. De hoofdtaken bestaan uit het repareren en onderhouden van scheepsdieselmotoren in de binnenvaart, het inbouwen van nieuwe motoren, keerkoppelingen, generatorsets en het afbouwen van casco’s. Tot het servicegebied behoren alle Europese binnenwateren.

Markerink B.V.

BIJLANDSEWEG 30 6916 BJ TOLKAMER TEL. (0031) 316 541041 WWW.MARKERINK.NL INFO@MARKERINK.NL


V-POD

BEZOEK ONS TIJDENS SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS MESSE KALKAR

STANDNUMMER 128 MANOEUVRING EQUIPMENT

KANALEN BOEGSCHROEVEN 2, 3 of 4 kanalen uitvoering | 220 – 955 kW (300 – 1300 pk)

STUURROOSTERS 103 – 662 kW (140 – 900 pk)

MARINE AIR SYSTEMS

PERSLUCHT SYSTEMEN Startlucht- en werkluchtcompressoren

Official dealer for Atlas Copco marine compressors

VERHAAR OMEGA T: +31 (0)252 745 300 • info@verhaar.com • www.verhaar.com

Draaijer Turbo Service is een state-of-the-art service station in Dordrecht, dat is uitgerust om alle typen Turbochargers te kunnen onderhouden en te repareren. De engineers en technici met zeer ruime ervaring op het gebied van Turbochargers en een zeer up-to date technisch kennisniveau, zijn de sterke punten van Draaijer Turbo Service. De kwaliteit van onze service en onze materialen zorgen ervoor dat onze klanten ons keer op keer weer weten te vinden.

* vraag naar de voorwaarden

Bezoek ons tijdens Shipping-TechnicsLogistics Messe Kalkar stand nr. 154

24/7 SERVICE OP LOCATIE Het is logisch dat u 24 uur per dag, zeven dagen per week de best mogelijke service verwacht. Onze bekwame en zeer ervaren field service engineers kunnen u van betrouwbare service voorzien, ongeacht het type turbocharger. WILT U MEER INFORMATIE? Neem dan contact op met ons op: info@draaijerturboservice.nl

Draaijer Turbo Service BV Planckstraat 44 3316 GS Dordrecht, the Netherlands phone: +31(0)78 617 19 17

WWW.DRAAIJERTURBOSERVICE.NL


DE STROMING COURANT  SEPTEMBER 2017  PAGINA 11

Ingezonden: uitbreiding checklist EBIS De redactie ontving een uitvoerige ingezonden brief van Pim de Goede (pseudoniem) over de uitbreiding van de checklist van EBIS met persoonsgegevens van bemanningsleden. De brief was veel te lang om in z’n geheel te publiceren. Hieronder een kleine passage. De hele brief is te lezen in de digitale krant op www.destromingmedia.nl. ‘Geachte lezer! De aanleiding tot het schrijven van deze open brief is het voornemen van het EBIS General Management om in de reeds ellenlange checklist ter controle van de veiligheid/kwaliteit aan boord van binnenvaarttankers een nieuw item op te nemen; het vergaren van persoonsgegevens van alle betrokken bemanningsleden. ‘EBIS’ staat voor European Barge Inspection Scheme en is eenzijdig door de olie- en chemische industrie ontwikkeld, om de veiligheid bij het gebruik van binnenvaarttankers op een hoger niveau te brengen. De belangrijkste doelstelling is een systeem te beheren, dat ‘objectieve’ gegevens m.b.t. de kwaliteit en de veiligheid van tankschepen ter beschikking stelt. Een Ebis-lid kan de gegevens uit de databank gebruiken, om een ‘weloverwogen’ beslissing te nemen, een schip voor een reis al dan niet in te zetten of aan een terminal wenst te ontvangen, aldus de formulering op de EBIS-site. Bewust heb ik twee woorden tussen aanhalingstekens gezet, daar er in mijn ogen van enige vorm van objectiviteit absoluut geen sprake is, laat staan van weloverwogen

beslissingen. Inmiddels is de vragenlijst van EBIS met de vraag of het tankschip een gekeurd stabiliteitsprogramma aan boord heeft uitgebreid. Ondergetekende heeft bij enkele vragen sowieso zijn bedenkingen. Reeds meer dan vijftien jaar antwoordt ondergetekende bijvoorbeeld op de vraag, of het schip bij een spill betrokken is geweest, negatief. Resulteert dit in meer werk? Alles behalve. Beter betaald werk? Ook niet. Appeltaart van de EBIS? No! Ondergetekende vraagt zich ook af, wat schepen invullen die zeebootjes op de Westerschelde en stuwen in de Maas over het hoofd zien? Deze binnenvaarttankschepen varen gewoon door, voor dezelfde bevrachter en voor dezelfde klanten. Wat is het nut dan eigenlijk nog van zo’n vraag? Papiervulling? Een stok om mee te slaan, wanneer het een EBISlid uitkomt? Rang: kapitein. Nationaliteit: Italiaanse. Vaartijd in dienst van de exploitant: 10 jaar. Vaartijd in de rang van kapitein: 6 jaar. Vaartijd op huidige type schip: 6 jaar. Vaartijd op huidig schip: 2 jaar. Vaarpatent: wereldwijd. Land van afgifte vaarpatent: Italië. Betreffende kapitein is uit een familie van zeevarenden afkomstig. Zijn opleiding genoot hij aan de Hogere Zeevaartschool Nino Bixio in Piano di Sorrento. Wederom laat de matrix slechts pure kwaliteit zien. Zijn naam: Francesco Schettino, u allen eveneens bekend als kapitein van het cruiseschip dat kapseisde in 2012, waarbij 32 mensen het leven lieten. De heer Schettino zelf wist het zinkende schip als een van de eerste personen te verlaten. Ook geleerd op de Hogere Zeevaartschool? Ondergetekende denkt zich niet op glad ijs te begeven wanneer hij stelt dat het verzamelen van persoonsgebonden gegevens van werknemers in een matrix geen enkele bijdrage aan

BBB

Binnenvaart l e r r o B s s e n i s u B

SHIPPING-TECHNICS-LOGISTICS 2017

welke kwaliteit dan ook levert en zeer zeker geen garantie is dat er niets zou kunnen gebeuren veroorzaakt door puur menselijk falen. Het is dan ook naar mijn bescheiden mening slechts een ziekelijke illusie van de EBIS-gedelegeerden dat dit wel zo zou zijn. Er is echter nog een reden waarom de schrijver het plan van het EBIS-comité resoluut verwerpt. Het verzamelen van persoonsgebonden gegevens zou EBIS-leden de mogelijkheid kunnen geven in tijden van overcapaciteit op de tankermarkt bepaalde schepen op grond van informatie uit de experience matrix met persoonsgegevens kunnen weren. Een ieder kent het voorbeeld van het meisje Leila Casablanca dat summa cum laude afgestudeerd en met een lederen koffer vol diploma’s naar een functie solliciteert, maar hier door Truus Jansen met een plastic tasje vol toiletpapier wordt gepasseerd. Discriminatie op grond van afkomst. Wie kan ons garanderen, dat EBIS-leden niet dezelfde tactiek gaan toepassen, wanneer het aanbod aan tankschepen groter dan de vraag is? Dat een schip door een Duits EBIS-lid niet wordt geboekt, omdat de schipper een Belgisch in plaats van een Duits patent heeft bijvoorbeeld? Tot slot zou ik het EBIS-comité er op willen attenderen, dat het ontwikkelen van nog meer vragen in de EBIS-checklist, het opstellen van nog meer procedures en instructies niet de ultieme oplossing is, falend menselijk handelen definitief te voorkomen, mocht men dit denken. Het is echter een uitdaging iemand anders zo te motiveren, dat hij het ook goed doet! Dit kan heel eenvoudig door een schip te belonen ( bijvoorbeeld met een goed contract) , door een band met een schip op te bouwen, door de bemanning van een schip het gevoel te geven, dat men het samen doet. Hiervoor heb je echt geen LOI-cursus management nodig. Gewoon gezond boerenverstand en met je werk bezig zijn!’

Open botendag Boeren, Burgers en Buitenlui. Dat is het thema van het Monumentenweekend 2017. Wie behoren daar meer toe dan oude schippers? Buitenlui bij uitstek! Bovendien is het schippersberoep onder meer ontstaan in de agrarische sector waar boeren hun producten naar de markten vervoerden. Dus wordt zaterdag 9 september een Open Botendag gehouden op Open Monumentendag bij Museumhaven Vreeswijk. Bezoekers zijn van 10.00 uur tot 18.00 uur welkom aan boord van oude bedrijfsvaartuigen. De eigenaren vertellen u graag over de geschiedenis, het leven aan boord en de bijzondere eigenschappen van hun monumentale schepen. Dankzij de inzet van de particuliere eigenaren van de schepen blijft het varend erfgoed behouden. De scheepseigenaren vertellen er graag over tijdens de open dag. Museumhaven Vreeswijk ligt aan de Prins Hendriklaan en is onderdeel van Museumwerf Vreeswijk, gevestigd aan Wierselaan 113 in Nieuwegein. Tijdens Open Monumentendag is de Museumwerf gratis toegankelijk.

Schippersdag Een schippersdag wordt zondag 10 september gehouden in de speeltuin IJsselmonde aan de Hendrik van Winkelhofstraat 10 in Rotterdam. Met zendpiraten, zingende schippersvrouwen, de IJsselmannen, haring en paling te eten, modelbouw en een grote verloting. Van 10.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis.

IA D E M G N I M O R T S E D

E S N A A P S OND VRDAG 14 SEPT. A NDE DO

De Stroming Courant organiseert maandelijks de BBB (Binnenvaart Business Borrel) bij WiQui in Zwijndrecht. Het concept is eenvoudig: iedereen is van harte welkom. Geen lidmaatschap, voorafgaand inschrijven of all in tarief. MEER INFORMATIE KIJK OP: WWW.DESTROMINGMEDIA.NL

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Locatie: WiQui Zwijndrecht Aanvang: vanaf 17.00 uur Fruiteniersstraat 2, Zwijndrecht

www.scheepswerfboer.nl


7530

PMS 7528

2935

PMS 2925

Wegens uitbreiding van onze vloot zoeken wij gemotiveerde Nederlandse en/of Duitse kapiteins voor:

207

PMS 206

5767

PMS 5787

7530

PMS 7528

2935

PMS 2925

207

5767

PMS 206

PMS 5787

Koppelverband Montana + Montana II

Tanker Nevada

 Patent tot minimaal Mannheim Radarpatent Adn Basis

 Patent tot minimaal Mannheim Radarpatent Adn basis

Hybride Zembla

Tanker Colorado

 Leerling schipper Patent tot minimaal Keulen Enthousiast

 Patent tot minimaal Mannheim Radarpatent Adn basis

Wat bieden wij?

Waar zitten wij?

 Contract onder Nederlandse condities Doorgroeimogelijkheden Vervoer d.m.v. bedrijfsauto’s Professionele begeleiding Goede werksfeer

Schuitenwal 8 3332 BZ Zwijndrecht 078 647 57 14 info@wijgaart.com www.wijgaart.com

Volg ons op  


DE STROMING COURANT ∠ SEPTEMBER 2017 ∠ PAGINA 15

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

EOC Scheepsverzekeringen zoekt maandelijks Belgische leden op

‘We staan letterlijk dichtbij onze leden’ EOC Scheepsverzekeringen, met vestigingen in Meppel en Zwijndrecht, is ook internationaal meer en meer aanwezig. Sinds een paar maanden is de onderlinge scheepsverzekeraar regelmatig te vinden in de haven van Antwerpen.

re groei van de markt bij haar zuiderburen. Van Dongen: ,,We komen hiermee tegemoet aan de wens van de Belgische leden om gemakkelijk aanspreekbaar te zijn. Natuurlijk zijn we al 24/7 bereikbaar via telefoon en mail, maar het is ook heel belangrijk om de leden te kennen.’’

markt aanwezig te zijn.’’ Aan Haven 140 zitten ook veel andere toeleveranciers voor de scheepvaartbranche. ,,Het is een vrij drukke plaats in de haven en er is veel bedrijvigheid. Het komt regelmatig voor dat we bij leden aan boord stappen. Dichtbij de leden dus.’’

MOORDTGAT

ANDERE TIJDEN

In een spreekkamer staan directeur leden Ton van Dongen en hoofd schade Jozien van der Waal de Belgische leden en relaties te woord. Ook kan snel worden gereageerd als er offertes met andere binnenvaartondernemers dienen te worden besproken. Met de regelmatige aanwezigheid in België is EOC niet alleen beter bereikbaar voor de huidige leden, maar wordt ook ingezet op een verde-

EOC is maandelijks op een vrijdag aanwezig aan Havennummer 140, nabij scheepswerf Moordtgat. ,,Jozien en ik hebben veel relaties en kennen veel scheepseigenaren in België’’, vertelt Van Dongen. ,,Sommigen zijn EOC lid, maar een aardig aantal nog niet. We werken met meerdere Belgische makelaars samen, maar het is belangrijk om zelf in de Belgische

Van Dongen is verantwoordelijk voor relatiebeheer en het verzekeringstechnische advies. Van der Waal is op haar beurt druk met de schadezaken, contacten met relaties en de onderhandelingen met de werven voor schades en reparaties. Van Dongen: ,,Sommige zaken veranderen in de wereld. Zo gaat het Nederlands elftal tegenwoordig met knikkende knieën het veld op als ze tegen de

COLUMN

ALWIN DE KOCK directeur Solfic, partner Xeamos

081045_T_Poster:A2

23-04-2008

10:23

In de lift… Het is intussen duidelijk dat de magere jaren voorbij zijn. De economie trekt in alle sectoren weer flink aan. De orderportefeuilles zijn gevuld en er wordt er naarstig naar goed, maar vaak schaars personeel gezocht. Wie wordt daar nu niet blij van? Ook bij ons in de ‘groene hoek’ lijkt de wal het schip te keren. Voor de grotere luxe jachten is de IMO III

Rode Duivels spelen. Dat was ooit anders… Misschien is nu de tijd rijp dat meer Belgische binnenvaartondernemers zich in de nabije toekomst bij EOC gaan verzekeren. We hopen natuurlijk dat steeds meer bekend wordt dat wij maandelijks in Antwerpen te vinden zijn.’’ In principe is EOC elke laatste vrijdag van de maand tijdens kantooruren beschikbaar, maar voor de zekerheid kan men contact opnemen met Jozien van der Waal (0610562415) of Ton van Dongen (0620-879884). In de special over Shipping-TechnicsLogistics in Kalkar bij deze krant is nog een verhaal te vinden over EOC Scheepsverzekeringen.

wetgeving intussen van toepassing. Dat levert mooie projecten op met SCR systemen. Generatoren die letterlijk roet en nare luchtjes in het eten gooien tijdens een mooie zonsondergang in de Cariben zijn not done. Vroeger wist men niet beter en hoorde het erbij. Nu niet meer. Voor generatoren in de industrie is de nieuwe BEMS richtlijn van kracht geworden en voor de binnenvaart komt de Stage V eraan. Daarnaast is het nu eerder regel dan uitzondering dat maritieme vaartuigen die door de overheid worden aanbesteed voorzien moeten zijn van een emissiereductiesysteem. Hoe anders was de situatie enige tijd terug voor ons

en onze concullega’s die, zeg maar, tien jaar geleden besloten te investeren in groene technologie? De crisis sloeg toe en als de interesse in al dit groene ‘gedoe’ er al was, dan ontbraken het geld en de business case. Een paar riante subsidieregelingen brachten hoop in donkere dagen. Zoals verwacht was het subsidieinfuus tijdelijk en niet bedoeld voor de langere termijn. Maar nu de seinen op groen staan kunnen we snel doorpakken met uitontwikkelde oplossingen voor emissiereductie. Zo hebben deze subsidiemaatregelen uiteindelijk toch een langetermijneffect opgeleverd. In positieve zin wel te verstaan.

Pagina 1

Thuis in de scheepvaart

Wij geven vorm aan uw stijl

KEUKEN-LINE KEUKEN-LINE Hoveniersplein 2, 3331 GJ - Zwijndrecht T 078 6192955 E info@keuken-line.nl

www.keuken-line.nl

Uw advertentie hier? Uw advertentie hier? Informeernaar naar de de mogelijkheden: Informeer mogelijkheden: Informeer naar de mogelijkheden:

Scheepswerf en Machinefabriek Machinefabriek’t’tAmbacht AmbachtB.V. B.V. Scheepswerf en Noordeinde LWAA Hendrik idoIdo ambacht Nieuwe Bosweg34• IPostbus Postbus14 14• •3341 3340 Hendrik Ambacht Tel. (078) (078) 681 Fax. (078) (078) 681 Tel. 68141 4177 77• Fax. 68150 5056 56 E-mail: post@scheepswerfambacht.nl post@scheepswerfambacht.nl • internet: www.scheepswerfambacht.nl E-mail: www.scheepswerfambacht.nl

info@destromingmedia.nl info@destromingmedia.nl www.destromingmedia.nl www.destromingmedia.nl

DE STROMING COURANT DE STROMING COURANT


V-POD

Official dealer for Atlas Copco marine compressors

MANOEUVRING EQUIPMENT

Al 35 jaar lang maken wij

KANALEN BOEGSCHROEVEN

afval voor 95% geschikt voor hergebruik. En dit doen we 24/7 met 216 collega’s veilig en verantwoord.

2, 3 of 4 kanalen uitvoering | 220 – 955 kW (300 – 1300 pk)

STUUR ROOSTERS 103 – 662 kW (140 – 900 pk)

MARINE AIR SYSTEMS

PERSLUCHT SYSTEMEN Startlucht- en werkluchtcompressoren

Verpakt chemisch afval Verontreinigde grond Oliehoudend slib Scheepsreiniging Scheepsafval Afvalwater Ontgassing

VERHAAR OMEGA T: +31 (0)252 745 300 • info@verhaar.com • www.verhaar.com

0168 - 389 289 | info@atm.nl | www.atm.nl

P.H. Tinnemans & Zonen bv

DOKSERVICE

CONTACT P.H. Tinnemans scheepsreparatie & Zonen bv Industrieweg 16 6051 AE Maasbracht Contactpersoon: Jan Tinnemans T. +31 - 475 46 19 59 E. info@tinnemansscheepsbouw.nl I. www.tinnemansscheepsbouw.nl


DE STROMING COURANT ∠ SEPTEMBER 2017 ∠ PAGINA 17

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

MET RECHT

LNG-bunkerschip in Rotterdam

Ynke Ooykaas, advocaat van VANDIJK Advocaten uit Rotterdam, belicht elke maand een juridische kwestie.

Varen doe je samen

Het hypermoderne bunkerschip Cardissa van Shell is in Rotterdam aangekomen. Het zeewaardige schip stelt Shell in staat om klanten door heel Europa te bevoorraden met liquefied natural gas (LNG) vanuit de Gas Access to Europe (Gate) terminal in Rotterdam. De Cardissa kan 6500 kubieke meter LNG vervoeren. Shell heeft tevens een tijdcharterovereenkomst gesloten met Victrol en CFT voor een bunkerschip met een capaciteit van 3000 m3

Ynke Ooykaas, advocaat bij VANDIJK Advocaten.

Op een mooie zomerdag ligt schipper Lucebert met zijn schip Terra Nova bijna vast in de sluis. Zijn schip ligt diep geladen en de schroef draait nog terwijl de matroos de laatste draad vastzet. Aan stuurboord ligt het motorjacht Betelgeuze. Het jacht Marieke komt de sluis binnenvaren en wil vast maken, maar dat valt niet mee. Lucebert ziet het fout gaan: de jachtschipper, die alleen aan bord is, geeft vol gas vooruit, vol gas achteruit en komt vervolgens, ook door het schroefwater van de Terra Nova, met een flinke klap tegen de Betelgeuze die daardoor ook nog eens tegen de sluiswand knalt. Er is een hoop geschreeuw en beide jachtjes hebben flink wat schade. Lucebert geeft zijn gegevens door voor het geval iemand contact met hem wil opnemen. Dan vaart hij verder.

Een aantal jaren later ligt hij toevallig weer met de Betelgeuze in de sluis. Lucebert maakt een praatje en vraagt, toch nieuwsgierig, hoe de aanvaring van destijds is afgehandeld. Joop Admiraal, de eigenaar van de Betelgeuze, vertelt dat de verzekeringen er niet uit kwamen en de rechter er uiteindelijk aan te pas moest komen. De eigenaar van de Marieke verweet de Betelgeuze dat die in de sluis niet ver naar voren was gevaren waardoor de Marieke lastig moest manoeuvreren en door het schroefwater van de Terra Nova in problemen was gekomen. De rechter was het niet eens met die argumenten, vertelt Admiraal. Hij oordeelde dat de Betelgeuze op het moment van de aanvaring lag afgemeerd en niets kon doen om de aanvaring te voorkomen. De schipper van de Marieke kon bij het invaren zien dat de schroef van het vrachtschip nog in werking was en had daar rekening mee moeten houden. Zeker omdat hij alleen aan boord was, had hij beter moeten inschatten of hij op dat moment veilig de sluis in kon varen. Ook in dat soort gevallen geldt volgens de rechter: in geval van twijfel, niet doen.

LNG. Het schip krijgt Rotterdam als standplaats. ,,LNG als scheepsbrandstof heeft een belangrijke rol te spelen in de energiemix van de toekomst’’, zegt Steve Hill, executive vice-president van Shell Energy. ,,Met deze bunkerschepen en de gate terminal laten we zien dat Shell toegewijd is aan het bouwen van een robuuste en betrouwbare bevoorrading van onze klanten. Met onze klanten en partners werken we aan schonere energieoplossingen.’’

Feestelijke uitreiking binnenvaartdiploma’s Een nieuwe lichting van 85 afgestudeerde matrozen, schippers en kapiteins voor de Binnenvaart ontving onlangs het diploma tijdens een feestelijke uitreiking op het Nova College Maritiem in IJmuiden. De aula van de school zat vol trotse ouders, grootouders en andere belangstellenden toen de zesenzeventig jongens en negen meisje hun diploma ontvingen.Directeur Arjan Nieuwenhuizen vertelde in zijn inleiding dat de binnenvaart moeilijke jaren achter de rug heeft, maar nu in de lift zit. Goed nieuws voor de net gediplomeerden en voor nieuwe studenten.

Voor meer informatie: www.novacollege.nl/maritiem

gallemakelaars.nl

MS. KATHAROS

MS. FIDUCIA

Bouwjaar:

1980

Bouwjaar:

1960

Bouwjaar:

2001

Bouwjaar:

1988

Bouwwerf :

Smits & Zn. te Westerbroek

Bouwwerf:

Lefevre te Boom

Bouwwerf :

Orsova, Roemenië

Bouwwerf:

Stcznia Remontova

Afmetingen:

85 x 8.53 x 3.17

Afmetingen:

80 x 8.22 x 2.74 m

Afmetingen:

109.88 x 11.45 x 3.24

Afmetingen:

110 x 9.50 x 3.17 m

Tonnage:

1533 ton

Tonnage:

1211 ton

Inhoud:

3200 m³

Tonnage:

2191 ton

Inhoud:

1900 m³

Inhoud:

1850 m³

Kopschroef:

Daf - 450 pk

Inhoud:

3000 m³

Kopschroef:

Scania - 300 pk (2017)

Kopschroef:

DAF - 220 pk

Hoofdmotor :

Caterpillar - 1700 pk

Kopschroef:

Cummins - 320 pk

Hoofdmotor:

2x Caterpillar - 486 pk

Koprevisie 2013

Hoofdmotor:

Caterpillar - 1521 pk

Hoofdmotor : Mitusbishi - 862 pk (2013)

MS. RIVAL

MS. MARISDY

Sinds 1923 is Galle makelaars in schepen het vertrouwde adres voor de aan- en verkoop van binnenvaart schepen. De bovenstaande schepen zijn een kleine greep uit ons verkoopbestand : Ms. Katharos, Ms. Fiducia, Ms. Rival & Ms. Marisdy. Voor vragen of een afspraak kunt u ons bellen of e-mailen. T +31 (0)183 50 70 40

|

E info@gallemakelaars.nl

|

Biesboschhaven Noord 12

|

4251 NL Werkendam


Kwaliteit en Service staan bij ons op nummer 1

Dankzij onze snelle levertijd, goede klantenservice, ruime assortiment en grote winkel kunnen wij u van alle scheepsmaterialen voorzien. FEMM Antwerpen heeft vrijwel alle producten direct uit voorraad leverbaar. FEMM is groothandel in alle denkbare materialen die nodig zijn voor het onderhoud van een schip. Een team staat elke dag klaar om vakkundig advies te geven en snel te leveren met een eigen bezorgdienst in Antwerpen. FEMM heeft een zeer ruim assortiment maritieme producten voor de scheepvaart, binnenvaart en Industrie. Van touw tot pompen en van batterijen tot verven. Wij hebben vrijwel alle producten direct uit voorraad leverbaar vanuit onze winkel. Het is mogelijk dat producten niet op voorraad zijn. In dat geval kunt u bij ons altijd een bestelling plaatsen. Wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk uw product aangeleverd krijgt, meestal lukt dat binnen 2 a 3 dagen.

 + 32 (0)3 225 14 44 + 32 (0)3 225 33 46 info@femm.be www.femm.be DOK 138 - UNIT 4 BOTERHAMVAARTWEG 2 • 2030 ANTWERPEN BELGIЁ

Uw lading is onze zorg

Transport Vervoer over water

Flexibel Passende oplossingen

QHSE Safety first

One-stop-shop

Service Altijd bereikbaar

Vanuit ons efficiënt ingerichte kantoor in de Rotterdamse haven bedienen wij u van snelle service en houden wij onze schepen met uw kostbare vracht continu in de gaten. Wij vervoeren uw vloeibare lading door het FARAG-gebied (Vlissingen-Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen-Gent) en over de Rijn, de Moezel en de Main van en naar Duitsland.

 Veiligheid  Kwaliteit  Flexibel  Innovatie  Klantgericht

Burando Maritime Services is the ‘one-stop-shop’ service provider for the maritime industry. Providing both maritime and oil logistic services to seagoing vessels, oil majors, inland navigation, offshore industries and tank storage facilities.

Contactgegevens: Arie den Toomweg 37 3089 KA Rotterdam Tel.:+31 (0) 88 501 25 60 • E-mail: ops@rtrbarging.com • www.rtrbarging.com

Contactgegevens: Arie den Toomweg 37 3089 KA Rotterdam The Netherlands Tel.: +31 (0)88 501 25 50 • E-mail: bunkers@burando.eu • www.burando.eu

Onze speerpunten zijn dan ook:


DE STROMING COURANT ∠SEPT 2017 ∠ PAGINA 19

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

Wat is de naam van het schip en hoe is die ontstaan? ,,Concordia, die naam stond op ons eerste schip. Het betekent eendracht of samenwerking. Deze betekenis was ook op ons van toepassing, dus hebben we die naam behouden.’’

FF DUBBEL

 ESTHER GOUDRIAAN (44)

Hoeveel man zijn er meestal aan boord? ,,Meestal vier. Wij als echtpaar, onze zoon die matroos is en nog een medewerker die ook schipper is. Soms zijn we met vijf als onze dochter (stuurman) ook aan boord is.’’ Ben je zelfstandig/eigenaar of in loondienst? ,,Zelfstandig. We zijn begonnen in een firma samen met familie Heuvelman van de Ferramenta. In 2005 zijn we in goede harmonie uit elkaar gegaan en leiden Rinus en ik samen het bedrijf Gomatrans BV. We zijn begonnen in 1994 op een 86 m schip, nu de Harmonie. In 1997 zijn we naar een 105 m schip gegaan, nu de Avensis. In 2002 hebben we onze huidige Concordia laten bouwen.’’

Getrouwd met: Rinus (47) Kinderen: Caroline (22) en Robin (18) Lid van een branchevereniging: BLN en CBOB Levensmotto: ‘Ik heb geen levensmotto, ik leef bij de dag en geniet zoveel mogelijk van de dingen om me heen.’

Leo van Teeffelen

Wat voor type schip vaar je? ,,Een motorschip van 110 bij 11,45 meter, voorzien van een Mitsubishi S16R met inmiddels 50.000 uur op het klokje. Sinds een aantal jaren gebruiken wij op aanraden van Koedood Dieselservice BV een gasolietoevoeging: Long Life Pure. Elk jaar checken we met een endoscoop de motor en wij zien goed verschil met voor en na de behandeling.’’

In welk vaargebied varen jullie? ,,In principe overal waar we heen kunnen, alleen het Main-Donaukanaal is voor ons onbekend terrein. We varen erg graag in het noorden van het land en naar Noord-Duitsland. Maar het komt ook regelmatig voor dat we de Rijn of de Moezel helemaal opgaan.’’ Mooiste plek om langs te varen? ,,Heel clichÊ, maar het gebergte is erg mooi. Elk seizoen is anders en het heeft telkens iets bijzonders. Ik ben ook erg gecharmeerd van Friesland en Groningen. Lekker kalm aan varen en vooral in het voorjaar is het ontzettend genieten van de jonge dieren langs het kanaal.’’

Vleesch aan Huis SERVICE

Mooiste plek om te overnachten? ,,Overal waar de voorzieningen optimaal zijn. Met goede palen om vast te maken, een afloopsteiger of een mooie kade met voldoende bolders. Liefst met stroom en de

‘Ik was een meisje van de wal’ mogelijkheid om water te laden. Die plekken zijn schaars, maar bijvoorbeeld in de haven van Farmsum is dat erg goed geregeld.’’ Waar wil je altijd zo snel mogelijk langs? ,,Ik ben altijd blij als we de ‘diepe wateren’ kunnen vermijden, bijvoorbeeld de Oosterschelde en de Westerschelde. Daar heb ik niks mee. En Rinus gelukkig ook niet.’’ Voor welke bevrachter/rederij vaar je? ,,We varen ‘los’ in de markt, maar doen veel werk voor WaterLand BV uit Franeker.’’ Hoe en waar ben je begonnen in de binnenvaart? ,,Ik ben ‘erin getuind’. Ik leerde Rinus kennen. Hij zei meteen dat hij op de binnenvaart zat en dat ik dan maar mee moest. Ik ben er wat naĂŻef ingegaan, maar het was mij allang prima.’’ Zat je op een internaat? ,,Nee, ik was een meisje van de wal.’’ Hoe zie je de toekomst van de binnenvaart? ,,De binnenvaart zal nodig blijven, ik hoop dus dat de branche daarvan mag profiteren. Voor onszelf zie ik nog wel een aantal jaren aan boord, maar ik hoop dat we niet hoeven te varen tot ons zeventigste. Over een jaar of tien, vijftien een beetje afbouwen zou voor mij wel genoeg zijn.’’

Wat is je laatste zakelijke aankoop? ,,Een nieuwe voormast en we hebben de woning helemaal opgeknapt. Ook hebben we een warmtewisselaar laten installeren om de woning en de boiler te kunnen verwarmen tijdens het varen met het koelwater van de motor.’’ Wat is je grootste ergernis in de binnenvaart? ,,Ik ben het nu gewend, maar niet goed kunnen plannen vind ik nog altijd lastig. Feestjes waar je graag heengaat, je moet maar afwachten of het klopt met je vaarschema. Ook vind ik dat het marifoonverkeer af en toe iets vriendelijker mag. Zelf probeer ik altijd vriendelijk te zijn en kalm te blijven, al is de situatie er soms niet naar. Laten we een beetje normaal met elkaar omgaan.’’ Wat is het leukste dat je hebt meegemaakt in de binnenvaart? ,,Het onverwacht buurten met vrienden of bekenden. Dat zijn altijd wel de kersjes op de taart.’’ Heb je naast de binnenvaart nog hobby’s of andere interesses? ,,Ik lees graag, doe aan handlettering, kook graag en ik kan niet zonder mijn tablet.’’ Volgende keer in FF DUBBEL: DaniÍlla Pulleman van ms Rapide

ADVIES

PARTNER

(ER)VAAR KWALITEIT

PRODUCTIE

PLANNING

KWALITEIT KNOW HOW

INNOVATIEF

Er zijn genoeg bedrijven die u een meetinstrument kunnen leveren. Voor de keuze van het bÊste instrument voor een specifieke toepassing is het plezierig als u kunt samenwerken met een bedrijf dat meer biedt: een bedrijf als Berg MM. Wij denken mee en nemen verantwoordelijkheid voor het totale project, dragen oplossingen aan, houden de hand aan planningen en zorgen dat het project stipt op tijd wordt opgeleverd. Van advies tot productie tot montage en – niet onbelangrijk – after sales: wij leveren het complete pakket.

NIEUWSGIERIG WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

Scheepvaartadministraties Bedrijfsadviezen Accountancy Fiscaliteit Riegman & Klaverdijk is als onafhankelijk accountantskantoor actief in alle segmenten van het midden- en kleinbedrijf. Kennis, ervaring en een diepgewortelde interesse in onder meer de binnenvaart, zijn de pijlers onder Riegman & Klaverdijk. Een dynamisch bedrijf dat haar huidige vooraanstaande positie in de branche vooral dankt aan de actieve en persoonlijke benadering van cliĂŤnten. Tot de cliĂŤnten behoren ondernemingen die actief zijn in de binnenvaart, kustvaart, detailhandel, bouw, IT, etc.

 Burg. Keijzerweg 16b 3352AR Papendrecht 0183 - 648 248 088 BERGMMS info@bergmm.nl www.bergmm.nl

Riegman &Klaverdijk B.V. Scheepmakerij 360, 3331 MC Zwijndrecht tel.: 078 625 60 00, fax: 078 625 60 09

info@riegman-klaverdijk.nl www.riegman-klaverdijk.nl


Wij zijn nu

Marine dealer

Diesel Motoren Service BV, uw Cummins industrie én marine dealer

Wij zijn nu o ok gevestig d in Den He lder W ooijkzijngenuveoosktigevestigd gd in Din D eldeer en eHn eHld r

Dräger composiet blusser

Zoll AED Plus

Dräger composiet blusser

Waarom DMS?

Dräger composiet blusser

Ervaren specialisten, volledig Cummins gecertificeerd Ruim 20 jaar ervaring met Cummins in industrie en marine.

Voor industrie & marine Geschikt voor industrie, grondverzet, bagger-, zeeen binnenvaart.

Originele onderdelen De kwaliteit van de componenten, de specifieke know-how staat garant voor de best mogelijke prestaties.

Onderhoud & revisie Onze specialisatie ligt op het onderhouden en reviseren van Cummins diesel motoren.

Diesel Motoren Service B.V. Kaartenmakerstraat 3 2984 CB Ridderkerk

Zoll AED Plus

Zoll AED Plus

Secumar Golf 275 FR AC Secumar Golf 275 FR AC

Dräger DrugCheck 3000 Dräger DrugCheck 3000

Veiligheid Veiligheid aan aan boord boord Dräger Marine & Offshore levert, installeert en onderhoudt

Dräger Marine & Offshore levert, installeert en onderhoudt brandblus-, reddings- en veiligheidsmaterialen brandblus-, reddings- en veiligheidsmaterialen Secumar Golf 275 FR DrugCheck 3000 aanAC boord van binnenvaartDräger - en zeeschepen. aan boord van binnenvaart- en zeeschepen.

T +31 (0)180 48 72 84 E info @ dieselmotorenservice.nl I www.dieselmotorenservice.nl

Dräger Marine & Offshore Dräger Marine & Offshore Beurtschipperstraat 1 Beurtschipperstraat 3194 DK Hoogvliet 1 3194 DK Hoogvliet 010 295 2740 010 295 2740 sales-mo.sd.nl@draeger.com sales-mo.sd.nl@draeger.com

Den Helder Service Center Den Helder Service Koperslagersweg 14f Center Koperslagersweg 14f 1786 RA Den Helder 1786 RA Den Helder 0223 787 007 0223 787 007 denhelder-mo.sd.nl@draeger.com denhelder-mo.sd.nl@draeger.com

Veiligheid aan boord

Member of the Teus Vlot Group

www.draeger-mo.com www.draeger-mo.com

Dräger Marine & Offshore levert, installeert en onderhoudt

U DE LUSTEN ......

brandblus-, reddings- en veiligheidsmaterialen

aan boord van binnenvaart - en zeeschepen. Dé Partner binnen

zorgen wij voor de lasten!

Dräger Marine & Offshore Beurtschipperstraat 1 3194 DK Hoogvliet 010 295 2740 sales-mo.sd.nl@draeger.com

Raadviseurs Zwetsloot & Vlot BV Accountancy en Belastingadvies

Grote Haarsekade 122, 4205 VL Gorinchem Postbus 433, 4200 AK Gorinchem Tel Fax

: 0183 - 820 240 : 0183 - 820 241

Internet : www.raadviseurs.nl

E-mail : info@raadviseurs.nl

de scheepvaart

Den Helder Service Center Koperslagersweg 14f 1786 RA Den Helder 0223 787 007 denhelder-mo.sd.nl@draeger.com

Raadviseurs Zwetsloot & Vlot BV

www.draeger-mo.com


DE STROMING COURANT ∠ SEPTEMBER 2017 ∠ PAGINA 21

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

Binnenvaartondernemers treden toe tot EICB Innovation Lab

dienen als varend testlaboratorium. Vergelijk het met de vernieuwende producten van Apple. Zij hebben de iPhone, in een grotere context zie ik Innovation Lab als iEICB.’’

‘Wij zijn nu aan de beurt’ In het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) in Rotterdam bestaat veel kennis over vergroening in de binnenvaart. De boodschap is: vergroening van de branche is noodzakelijk om te overleven. De toetreding van twee innovatieve binnenvaartondernemers tot het Innovation Lab van het EICB wordt dan ook als zeer waardevol ervaren. Leo van Teeffelen

Het zijn Sebastiaan van der Meer namens Sendo-Shipping en Patrick Hut namens The Blue World. Pioniers op het gebied van re-fit van diesel-direct naar hybride. Sendo-Shipping liet in 2014 ms Nadorias ombouwen tot hybride met twee generatoren in het voorschip. Dit na gemeten te hebben welk vermogen er in de praktijk werkelijk nodig is. Dat bleek met gemiddeld een derde van de hoofdmotor verbluffend veel lager. ,,In de praktijk varen we voor 98 procent op de elektromotor’’, vertelt Sebastiaan van der Meer. ,,Alleen in geval van nood of bij extreme haast schakelen we de hoofdmotor nog in.” Twee jaar later volgde ms Borelli van The

Blue World. Patrick Hut: ,,We hebben intensief contact gehad met Sendo-Shipping en hebben daarvan veel geleerd. Wij hebben het iets anders aangepakt, maar het principe is hetzelfde. Bijvangst is de stilte op het schip; bijzonder en heel prettig!’’ De exploitatiekosten en de uitstoot zijn bij de Nadorias en Borelli na de re-fit aanzienlijk lager, maar realisme over de forse investering is er ook. ,,Het is maatwerk, dus duur. Een kwestie van grote getallen; een vrachtwagenfabrikant kan de kosten verdelen over duizenden vrachtwagens, wij niet’’, constateert Sebastiaan van der Meer. ,,Wel zijn we ervan overtuigd dat de binnenvaart moet vergroenen. Anders missen we de slag ten opzichte van het vrachtverkeer. We kunnen feedback geven vanuit de praktijk, ook omdat

MS Borelli van The Blue World.

BEWUSTZIJN

de theorie soms haaks staat op de praktijk.’’ Er is nog een belang: ,,De CO2-uitstoot gaat door het plafond. De klimaatgevolgen zijn er al’’, stelt Patrick Hut. ,,We moeten dus iets doen en denken aan onze kinderen.’’

iEICB De inbreng gaat verder dan de eigen hybride ervaring. Patrick Hut: ,,Met de beste techniek en een verkeerde mentaliteit bereik je nog niet veel. Als je door rustiger varen veel minder verbruikt en uitstoot, moet je dat doen. Ik ben trots op mijn bemanning die meedenkt over de energiehuishouding aan boord. Als je stilligt, is het geweldig als je de generator uit kunt laten door toepassing van een accupakket en goede ledverlichting. Je kunt klein beginnen met die verlichting uitdoen of op sensors zetten. Zo is het bij ons ook begonnen.’’ ,,Het Innovation Lab van EICB is één van de weinige platforms waar producenten en leveranciers bij elkaar komen. Daar kunnen wij iets aan toevoegen. We kunnen zelfs

,,Opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen op het gebied van uitstoot en verbruik en Stage V komt er aan. Nog even een snelle refit volgens de oude eisen is niet ver genoeg naar de toekomst kijken’’, merkt Sebastiaan van der Meer op. Hij wijst nadrukkelijk op regelgeving die vaak dwarsligt. ,,Waarom mogen we geen gemariniseerde Euro VI vrachtwagenmotoren gebruiken? Wij zijn een groot voorstander van informatie delen. Wat dat betreft moeten we als binnenvaart veel meer samenwerken. En realistisch zijn; schippers van de toekomst zijn procesmanagers. Ga dus monitoren wat je waardes zijn, kom tot bewustzijn over onze branche. Wij kunnen nu input geven aan de leveranciers en daarom is het Innovation Lab van EICB zo’n goed platform. Vergroenen is in de andere transportbranches al volop in ontwikkeling. Wij staan in de binnenvaart nog in de kinderschoenen, maar zijn nu aan de beurt.” www.eicb.nl

MS Nadorias van Sendo-Shipping.

HET TEAM VAN EXPERTISE- EN INNOVATIECENTRUM BINNENVAART (EICB) ZET ZICH DAGELIJKS IN OM TRANSPORT PER BINNENVAART NÓG SLIMMER EN DUURZAMER TE MAKEN. Door deelname in verschillende (internationale) onderzoeksprojecten levert EICB een actieve bijdrage aan de totstandkoming van innovaties in de sector. Daardoor beschikt ons team altijd over de meest actuele kennis op het gebied van technische en beleidsmatige ontwikkelingen in de sector. Deze kennis stellen wij graag beschikbaar aan binnenvaartondernemers. Kijk voor meer informatie over onze projecten op www.eicb.nl

E I C B – Vasteland 78 Rotterdam – 010 798 98 30 – info@eicb.nl – www.eicb.nl


KI ELEMENTS ASSORTIMENT KI ELEMENTS BIJ SLURINK ASSORTIMENT UITGEBREID! BIJ SLURINK UITGEBREID! KI Reddingsjas • KI Reddingsbodywarmer

AL MEER DAN 45 JAAR IN ISOLATIE!

AL MEER DAN 45 JAAR IN•ISOLATIE! KI Reddingsjas • • KI vlamvertragend KI Reddingsjas Reddingsjas antistatisch • KI KI Reddingsbodywarmer Reddingsbodywarmer • vlamvertragend • KI Reddingsbodywarmer antistatisch vlamvertragend • KI KI Reddingsjas Reddingsjas antistatisch antistatisch vlamvertragend • KI Reddingsbodywarmer antistatisch vlamvertragend KI 100% waterdicht • KI reddingsvest easyfit KIRegenjas Reddingsbodywarmer antistatisch vlamvertragend KI Regenjas 100% waterdicht • KI reddingsvest • KI regenbroek visserijmodel 100% waterdicht • KI Regenjas 100% waterdicht • KI reddingsvest easyfit easyfit • • KI KI regenbroek regenbroek visserijmodel visserijmodel 100% 100% waterdicht waterdicht • •

ISOLATIESPECIALISTEN IN: • Scheepvaart / jachtbouw • On – Offshore • Isolatiematrassen • Brand technische, thermische en akoestische isolatie • Steigerbouw Kerkstraat 32a, 6651 KG DRUTEN Tel. (0487) 510 716 Fax (0487) 510 745

ISOLATIESPECIALISTEN IN: • Scheepvaart / jachtbouw • On – Offshore • Isolatiematrassen • Brand technische, thermische en akoestische isolatie • Steigerbouw

www.franssen.nl

Kerkstraat 32a, 6651 KG DRUTEN Tel. (0487) 510 716 Fax (0487) 510 745

www.franssen.nl ISOLATIESPECIALISTEN IN: • Scheepvaart/jachtbouw • On-Offshore • Isolatiematrassen • Brand technische, thermische en akoestische isolatie • Steigerbouw Tel.: 078 - 613 31 77 • 0316 - 54 15 74 • info@slurink.nl Meer informatie: http://slurink.nl/over-slurink/product-informatie Tel.: Tel.: 078 078 -- 613 613 31 31 77 77 • • 0316 0316 -- 54 54 15 15 74 74 • • info@slurink.nl info@slurink.nl Meer informatie: http://slurink.nl/over-slurink/product-informatie Meer informatie: http://slurink.nl/over-slurink/product-informatie

RUBICON

Scheepsnaam : Rubicon Type : Motorvrachtschip L/B/D : 104,84 x 9,50 x 3,12 m Bouwjaar : 2007 nw. achterschip 2002 voorschip Ton/teu : 2204 ton / 108 Teu Motor : Mitsubishi s12r-mptk 1278 bij 1600 2007 Generator 1 : Iveco 40 kva 220/380 volt van bouwjaar 2007 voorschip Generator 2 : Iveco 40 kva van bouwjaar 2007 op achterschip

MICANTO

Scheepsnaam Type L/B/D Ton/m3/teu Bouwjaar Motor Boegschroef Opmerking

: Micanto : Vrachtschip : 79,92 x 8,97 x 2,70 m : 1272 ton / 1650 m3 / 32 teu : 1973 : MTU / 1197 pk / 2005 rebild 2007 : Ballegooy met 320 pk Daf / 2006 : Inruil schip van 100 x 9.50 max 4.20 hoog is mogelijk

Kerkstraat 32a, 6651 KG DRUTEN Tel. (0487) 510 716 Fax (0487) 510 745

www.franssen.nl

NOOITGEDACHT

ARGO

Scheepsnaam : Argo Type : Duwboot L/B/D : 27,21 x 8,70 x 1,20 m Duwcapaciteit : Rijnvaart 3700 ton Bouwjaar : 1986 Motor : 2x Volvo Penta van 550 pk type 162 C bouwjaar 1994 revisie 2013 Generator 1 : Iveco van 35 kva 220/380 volt bj 2013 Generator 2 : Dosan 30kva 220/380 volt van bj 2012 en 1x Wola 35 kva 220/380

BO GIJS

Scheepsnaam Type L/B/D Bouwjaar Tonnage Motor

: Bo Gijs : Grew tender met zeeklasse : 21.90 x 5 x 1.90/2.20 mtr : 1965 : 22 ton : Scania 368 pk type DSI 1160 revisie maart 2015 Generator : SDMO 6 kva bouwjaar 2015 Bijzonderheden : Nieuw zeeradar merk koden met navigo papieren tot 11-2015

Scheepvaart Bedrijf

“Renate” B.V.

Scheepsnaam : Nooitgedacht Type : Beunschip L/B/D : 57 x 7,55 x 2,30 m Ton / m3 : 584 ton / 318 m3 Bouwjaar : 1956 Motor : Baudouin 465 pk bouwjaar 2000 Boegschroef : Jetpomp met Daf 200 pk

SALUTÉ

Scheepsnaam : Saluté Type : Duw/sleepboot L/B/D : 21.90 x 5.50 x 2.20 meter Duwcapaciteit : 4200 m3, 2000 ton Bouwjaar : 1928 Motor : Deutz /900 pk/ ’06 rev ‘16 Generator 1 : Iveco 25 Kva 220/380 volt / ‘09 Generator 2 : John Deere 70 Kva 220/380 / ‘09 Opmerking : Zeer nette boot

ARWEN

Scheepsnaam Type L/B/D Ton/m3 Bouwjaar Motor

: Arwen : Motorvrachtschip : 54.99 x 6.64 x 2.63 m : 645 ton, 930 m3 : 1964 : 2x Detroit Diesel, 180 pk 1800 rpm, revisie 1997 Boegschroef : DAF 1160, 220 pk 1800 rpm, revisie 2009, systeem Boterman

DOLFIJN

Scheepsnaam : Dolfijn Type : Duw/Sleepboot L/B/D : 21,34 x 5,30 x 2,00 m Duwcapaciteit : Communautair 3770 m3, Rijnvaart 1500 ton Bouwjaar : 1950 Motor : Mitsubishi van 700 pk type S6R 23MPTAW 3 bj 2012, 6300 uur

Bemiddeling, in- & verkoop van alle drijvende materialen Oude Heijningsedijk 207 4794 AK Heijningen Tel : +31(0)168 - 46 54 68 Fax : +31(0)168 - 46 54 69 Mob : +31(0)6 - 54 20 69 39

www.svbrenate.nl


DE STROMING COURANT ∠ SEPTEMBER 2017 ∠ PAGINA 23

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

Staal-straalbedrijf A.J. den Breejen en Zonen

Bij specialist in overdekt stralen is elke klant koning Hoewel uitwendig gritstralen de corebusiness is van staal-straalbedrijf A.J. den Breejen en Zonen gebeurt er veel meer bij dé specialist in overdekt stralen. Zo draait het Dordtse bedrijf de hand niet om voor het aanbrengen van coatings en kan de klant terecht voor een totaalpakket. En dat boven én onder de waterlijn, in een overdekt droogdok. Claudia Langendoen

Van het aanbrengen van aluminiumverf in het ruim van een binnenvaartschip tot het spuiten van scheepshuiden: het is allemaal mogelijk bij het staal-straalbedrijf. Kwaliteit, efficiency en zorgvuldig werken staan daarbij voorop. Zo wordt standaard alles met folie afgedekt om te voorkomen dat bijvoorbeeld nevel zich verspreidt. ,,Een vereiste’’, vindt Arjan den Breejen, die samen met zijn beide broers het management vormt. ,,Je wilt als schipper natuurlijk niet dat er ook maar iets op je schip terechtkomt waar het niet hoort.’’ Intussen werkt de derde generatie Den Breejen mee in het familiebedrijf. Dat ontstond begin jaren zeventig bij toeval toen oprichter Ad den Breejen - destijds nog binnenvaartondernemer - straalwerkzaamheden wilde laten uitvoeren aan zijn kraanschip Rian. Het bedrijf dat hij op het oog had, kwam de afspraak niet na. Toen besloot Den Breejen

de klus zelf maar te klaren. Dat pakte zo goed uit dat collega-ondernemers hem benaderden; of hij ook voor hen straalwerk wilde uitvoeren. Van het een kwam het ander en de nodige investeringen volgden, waarna Den Breejen senior een eigen straalbedrijf oprichtte.

TOEN EN NU Natuurlijk zijn de werkomstandigheden niet meer te vergelijken met destijds, vertelt Arjan den Breejen, wiens oudste broer al op zijn zestiende bij hun pa aan de slag ging. Aan milieuzorg en milieuregelgeving werd in die tijd amper gedaan. ,,Onze vader voerde het werk nog gewoon uit op locatie bij klanten, in de open lucht. Dat was toen nog mogelijk qua regelgeving, maar praktisch was het niet. Hij was te afhankelijk van de weersomstandigheden. Was je net klaar, begon het te regenen en kon je opnieuw beginnen.’’ In 1977 installeerde Ad den Breejen daarom een drijvende houten overkapping op een

Kwaliteit, efficiency en zorgvuldig werken staan voorop.

‘‘

Van de perfecte ondergrond naar een mooi eindresultaat

,,

• • • • • •

vaste locatie. ,,Die stond op verplaatsbare pontons. Ideaal natuurlijk!’’ Al snel volgde een drijvende straalhal en toen die vanwege verscherpte milieuregelgeving halverwege de jaren tachtig niet meer voldeed, bouwde de familie eigenhandig een overdekt droogdok, compleet met drijfkasten en een vloer. ,,Mijn vader was erg vindingrijk. Hij sliep ergens een nachtje over en ging aan de slag’’, herinnert Arjan den Breejen zich. Vanaf 1986 werd dan ook elk jaar gedurende drie tot vier maanden aan het dok gebouwd, totdat het in 1991 klaar was.

TROTS

A.J. DEN BREEJEN & ZONEN B.V.

Werk in uitvoering bij dé specialist in overdekt stralen.

Overdekt droogdok waardoor óók onder de waterlijn stralen en coaten op de best denkbare wijze kan worden uitgevoerd Snelle doorlooptijden Uitwendig stralen en conserveren van schepen, duwbakken en verder alles wat drijvend kan worden aangeleverd Mogelijkheid tot stralen van laad- en binnenruimten, ook tanks Scheepslengtes tot 110 meter, langer op aanvraag mogelijk! Scheepsbreedte tot 13 meter Maximale hoogte vanaf dokvloer is 12,50 meter

Vestigingadres: 3e Merwedehaven/Vogelaarsweg te Dordrecht Postadres: Salvia 5, 3317 JN Dordrecht • Tel: 078-6164517 E-mail: breejen9@planet.nl • Website: www.overdekt-stralen.nl

Den Breejen senior leeft al vele jaren niet meer. Maar zijn bedrijf staat nog altijd als een huis. Het wordt trots voortgezet door zijn zonen, kleinzoon en medewerkers die de milieuregelgeving op de voet volgen en beschikken over alle benodigde certificeringen. Tegenwoordig werkt het bedrijf zelfs met een eigen recyclestraat waarbij grit

wordt hergebruikt. En hoewel er veel veranderde, bleef ook veel bij het oude. Zoals de kenmerkende werkwijze: no-nonsense, hard én eerlijk werken en vakmanschap. ,,Aan kwaliteit doen wij nooit concessies. En we zullen echt nóóit adviseren om bijvoorbeeld bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren wanneer dat helemaal niet nodig is.’’ De drie broers werken bovendien elke dag keihard mee in het bedrijf dat bestaat uit elf professionele stralers en verfspuiters en dat beschikt over een flexibele schil zodat de klant nooit hoeft te worden teleurgesteld. Elke klant is koning, van het grootste schip tot het kleinste spitsje. Dankzij de flexibele indeling die mogelijk is bij het staal-straalbedrijf kunnen kleinere oppervlakten en objecten tegen een gunstig tarief worden behandeld. En wat betreft de positieve en eerlijke bedrijfsmentaliteit: die spreekt kennelijk niet alleen klanten aan. Den Breejen veelbetekenend: ,,Mensen die bij ons komen werken, vertrekken niet zo snel meer. Dat zegt wel iets, toch?’’


Wij gaan het over een andere boeg gooien.

Maasland

MS Morgenstond Afmetingen Bouwjaar Hoofdmotor Bijzonderheden

: : : :

70 x 7.20 x 2.98 1970 Mitsubishi 600 pk Stalen vloer / Stuurrooster boegschroef / Schuifluiken / Leuk model schip / Inruil 86 x 9.50 bespreekbaar.

TE KOOP

MS Target

Nieuwbouw

MS Amandus

Afmetingen Tonnage Bouwjaar Hoofdmotor Bijzonderheden

Afmetingen Tonnage Leverbaar

: 135 x 11.45 x 3.76 : 4250 Ton : Als Casco of als Compleet schip levering medio Maart 2018. Bijzonderheden : Inruil bestaande 135 of 110 m. mogelijk. Afbouw nog volledig zelf te bepalen.

Afmetingen Tonnage Bouwjaar Hoofdmotor Bijzonderheden

MS Descanso

MS Mira Auratus

MS Cetera

Afmetingen Tonnage Bouwjaar Hoofdmotor

135 x 11.45 x 3.65 3950 ton 2007 2 x 1065 PK Caterpillar 2007 / 2x Boegschroef Bijzonderheden : Inruil mogelijk

Afmetingen Tonnage Bouwjaar Hoofdmotor Bijzonderheden

Afmetingen Tonnage Bouwjaar Hoofdmotor Bijzonderheden

MS Provocatio

MS Myos

MS Hendricus

Afmetingen Tonnage Bouwjaar Hoofdmotor Bijzonderheden

Afmetingen Tonnage Bouwjaar Hoofdmotor Bijzonderheden

Afmetingen Tonnage Bouwjaar Hoofdmotor Bijzonderheden

: : : : :

63 x 7.00 x 2.63 700 ton 1963 Caterpillar 680 PK 2004 13.000 uur Nieuw vlak / Stalen vloer / Leverbaar met vast werk / Financierings mogelijkheden

: : : :

: : : : :

86 x 9.50 x 2.81 1499 ton 1965 1300 PK Cummins 2005 Veel vernieuwingen laatste jaren / IJzerenvloer 2012 / Boegschroef gereviseerd / Nieuwe Roeren / Inruil op groter schip mogelijk

: : : : :

: : : : :

95 x 11 x 3.30 2480 ton 1912 1521 pk Caterp. 1999 / van Tiem 320 pk Daf IJzeren vloer inclusief sporen 2016 / Inruil 110 of 135 meter mogelijk

55 x 7.20 x 2.60 683 ton 1961 2 x 240 GM beide gereviseerd Stalen vloer / Stuurrooster boegschroef / Inruil en financiering mogelijk

: : : : :

: : : : :

: : : : :

100 x 9.50 x 2.95 2047 ton 1972 Caterpillar 1065 pk bouwjaar 2013 Complete Schip vernieuwd 2013 / Inruil op groter schip mogelijk

80 x 8.20 x 2.66 1200 ton 1926 608 PK Caterpillar totale revisie 2016 IJzeren vloer Semi beun / Kruiphoogte 4.00 / 1900 m3

67 x 8.20 x 2.52 893 ton 1957 Motor GM 800 pk recent gereviseerd Azobe vloer / Schuifluiken / Net onderhouden schip / Starters hulp mogelijk / Inruil Kempenaar

Maasland Shipbrokers

E-mail

Telefoon

Kruchterstraat 31 6051 CA Maasbracht

info@maaslandshipbrokers.com

+31 (0) 475 46 00 60 +31 (0) 617 59 18 49

kijk voor meer info op: www.maaslandshipbrokers.com


DE STROMING COURANT ∠ SEPTEMBER 2017 ∠ PAGINA 25

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

Grote Cummins voorraad is de kracht van Diesel Engines Online De naam Diesel Engines Online doet denken aan een websitebedrijf. Zo is oprichter Perry Andriese in 2002 inderdaad begonnen. Nu is het een bedrijf met een grote voorraad aan Cummins-motoren en onderdelen. ReCon speelt er een grote rol, net als het dealerschap van D-I keerkoppelingen. Leo van Teeffelen ,,Ik ben opgegroeid tussen de Cummins dieselmotoren, dus het was logisch geweest als ik in de voetsporen van mijn vader was getreden. Maar zo is het niet gegaan’’, vertelt Perry Andriese. Hij doelt daarmee op vader Bram die ruim 45 jaar geleden begon met het reviseren van Cummins motoren en onderdelen. ,,Directe opvolging zag ik niet zitten. Daarom ben ik in de ICT terechtgekomen. Een vak waarin genoeg viel te verdienen, maar het voelde niet als mijn bestemming.’’ Toch kwam de ICT-ervaring goed van pas toen hij in het begin van dit millennium een plan schreef voor het maken van een portal om vraag en aanbod naar dieselmotoren bij elkaar te brengen. ,,Ik ben er in 2002 vanaf mijn slaapkamer in Rotterdam mee begonnen. We kochten rechtstreeks in Amerika onderdelen in en verkochten ze in Afrika en Rusland. Het grote verschil met de concurrentie was een kleine winstmarge.’’ Het buitenland werd steeds groter. ,,Voor

de Europese markt golden kleinere, maar snellere leveringen. Dat werd het begin van de opbouw van een voorraad, nu onze kracht.’’ In 2004 volgde een verhuizing naar Barendrecht, waar er niet alleen Cummins onderdelen, maar ook complete motoren en generatorsets bij kwamen.

RECON Met ReCon; reconditioning van Cummins injectoren en brandstofpompen volgens de strikte eisen van de Amerikaanse motorenfabrikant, krijgt Diesel Engines Online er een nieuwe specialisatie bij. Daarnaast worden ook waterpompen, cilinderkoppen, turbo’s en STC kleppen op een niveau gebracht dat gelijk staat aan nieuw. Vader Bram krijgt er, met al zijn revisiekennis, een grote rol toebedeeld. Hij werkt er als 70-jarige - voor een paar dagen per week nog steeds enthousiast mee.

KEERKOPPELINGEN Perry Andriese: ,,We kochten zo’n vijftien jaar geleden motoren in met onbekende keerkoppelingen. Het bleek te gaan om Zuid-Koreaanse makelij; D-I Industrial keerkoppelingen. De kwaliteit is supergoed en de prijs concurrerend. Zij waren op zoek naar distributeurs. Zo zijn we officieel dealer voor de Benelux en Duitsland geworden. We hebber er al meer dan tweeduizend verkocht.’’ Met de uitbreiding van het assortiment bleef Andriese trouw aan het streven

Genemuiden

Delfzijl

AANLEG VAN TOTALE SYSTEMEN NAUTISCHE APPARATUUR CAMERA SYSTEMEN KEURING EN CERTIFICERING TOUCH SCREEN BEDIENINGEN SERVICE EN ONDERHOUD SNIJDER SCHEEPSELEKTRO BV Sisalstraat 9, 8281 JJ Genemuiden Telefoon 038 385 71 23 Mobiel 06 532 91 879 E-mail: info@snijderscheepselektro.com

Piet Hollemans (oom van Perry Andriese) aan het werk achter de Cummins injector testapparatuur.

In het magazijn staan uitsluitend originele Cummins onderdelen.

de binding met de klant te behouden en tevens de winstmarges laag te houden. Sinds 2011 is echtgenote Cynthia, met haar ruime verkoopervaring, toegetreden tot het compacte team waarin het verloop van het personeel te verwaarlozen is. Ze vervult er een belangrijke rol op het gebied van sales en PR. In 2014 volgde een verhuizing naar Augustapolder 11 om onderdak te bieden aan de steeds grotere voorraad en testfaciliteiten. Die locatie, vlakbij Rotterdam en de Drechtsteden, is logistiek ideaal. Ook voor

de binnenvaart, die naast offshore, mijnbouw en industrie een belangrijke markt vormt. Een markt waar weer groei inzit, merkt Perry Andriese op. De ruilvoorraad aan gereviseerde onderdelen zorgt ervoor dat de downtime voor schippers tot een minimum beperkt blijft. Vooral revisiebedrijven, maar ook schippers, weten Diesel Engines Online te vinden. ,,De winst investeren we altijd weer in verbetering van ons bedrijf om onze servicegraad verder te vergroten. We willen zo min mogelijk afhankelijk zijn van financiers.’’ Een driedelig pak, luxe auto’s of een directiekantoor vinden we dan ook niet in Barendrecht. Als het aankomt op contact met collega’s en klanten is Diesel Engines Online te vinden op Maritime Industry, Europort en tegenwoordig ook op een specifieke revisievakbeurs als ReMaTEc in Amsterdam. Op de nieuwe website: http://dieselenginesonline.com staat een actuele lijst van de voorraad nieuwe en ReCon Cummins motoren.

We got the power!

Cummins Specialist Genuine Cummins Parts Cummins Fuel Pump- & Injector Service Cummins Engines Genuine Caterpillar Parts

24

Fleetguard Filters D-I Gearboxes & Steering Systems

UUR

SERVICE

Barendrecht - the Netherlands, + 31 (0)180 699 273, info@dieselenginesonline.com

www.dieselenginesonline.com


Altijd de juiste koers

U vaart wel met Huisman Etech Experts. Onze engineers koppelen specialistische kennis aan groot oplossend vermogen. Vanaf het eerste ontwerp tot en met de oplevering van uw schip kunt u rekenen op de ervaring en inzet van onze experts. Maar ook daarna staan de specialisten van onze service- & onderhoudsdienst dag en nacht voor u klaar. Vakkundig en snel verhelpen zij uw storing, zodat u snel weer zorgeloos kunt doorvaren. Vestigingen in: Druten, Elst, Nijmegen (NL) Hamburg, (D) Monaco

T +31 487 51 85 55 W www.huismanetech.nl

Perfect voor prestatie

De nieuwe Volvo Penta D8 combineert geweldige presetaties met lage emmissies, laag brandstofverbruik en laag geluidsniveau. De D8 is perfect voor toepassingen die een laag gewicht en een hoog vermogen vragen om topprestaties te kunnen leveren, vaak bij veeleisende omstandigheden. Er zijn twee verschillende versies. Binnenboord, met 450, 510 of 550 pk en Volvo Penta IPS met nieuwe robuste bedieninsghendels; ontwikkeld om te werken als totaal

Volvo Penta D8 24206 Adv MC D8 265x195.indd 1

geintereerd systeem van schroef tot stuurplek.

www.volvopenta.com

22-08-17 09:18


DE STROMING COURANT ∠ SEPTEMBER 2017 ∠ PAGINA 27

BBB BINNENVAART BUSINESS BORREL | WWW.DESTROMINGMEDIA.NL/BBB | OF KIJK OP: 

Transafe Academy gestart in Antwerpen Kennisoverdracht, enthousiasme en gebak. Dát waren de ingrediënten van de allereerste ADN cursus van Transafe BVBA op Belgische bodem. Maar er is meer. Binnenkort wordt ook een state-of-the-art maritiem trainingscentrum operationeel met maar liefst 59 simulatoren. In Antwerpen ging vorige week de allereerste ADN-training van start met vijf cursisten. In een prima sfeer werd door de mannen hard gewerkt. En met resultaat. De deelnemers haalden voor de herhalingscursus stuk voor stuk de eindstreep. Geen uitzondering want het slagingspercentage bij de Transafe Academy is hoog. Volgens Bart Vervaart, veiligheidsadviseur én de enthousiaste trainer voor de klas, ligt boven de 90 procent. Dat resultaat krijgen de mannen niet cadeau. ,,Daar moeten de deelnemers wel wat voor doen’’, vult managing director Cristiaan Heuvelman aan. ,,Want je kunt zeker zakken. Maar wij gebruiken een onderscheidende formule. Wij werken heel bewust met kleine groepen en met ervaren en praktijkgerichte trainers. Persoonlijke begeleiding staat daarbij hoog in het vaandel. Mensen ervaren die zaken ook echt als meerwaarde. Dat zijn de sleutels voor het hoge slagingspercentage en daarmee tegelijk het onderscheidende element.’’

BEST PRACTICE De basis van Transafe is te vinden in Hendrik-Ido-Ambacht. Vorig jaar volgden meer dan vijfhonderd deelnemers een cursus of training via de Transafe Academy. Een aantal dat in 2017 naar verwachting overschreden gaat worden.

heidsadviseur kennen wij die branche ook heel goed. Dat is belangrijk.’’ Voor de binnenvaart verzorgt Transafe ADN trainingen, RID trainingen voor het spoor en ADR trainingen voor het wegtransport. Als er vraag is naar knowhow omtrent vervoer van gevaarlijke stoffen voor zeevaart- en luchttransport, verzorgt de opleider deze trajecten ook. ,,Daar hebben wij mensen voor in huis. Net als voor incidentmanagement, audits, opfriscursussen en diverse andere veiligheidstrainingen. Onze trainers komen uit alle sectoren en weten waar zij over praten. Cursisten merken dat ook.’’

SIMWAVE

De eerste ADN-training in Antwerpen werd door alle deelnemers met succes afgerond.

Vanwege die grote vraag opereert Transafe sinds mei dit jaar ook vanuit het hart van het Antwerpse havengebied. In een goed geoutilleerd gebouw, tussen het tweede en derde havendok, levert de opleider trainingen aan Belgische klanten. Lokale roerganger Thijs Goedeme is daarbinnen verantwoordelijk voor Quality, Health, Safety, Security, Environment (QHSSE). Hij zorgde ook voor erkenning door de Belgische overheid. Klanten worden vanuit de Vosseschijnstraat servicegericht bediend als het gaat om het ontzorgen, supporten en continu verbeteren van processen gerelateerd aan veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu, kwaliteit en

beveiliging. Alles gebaseerd op actuele, wettelijke regelgeving en best practice.

SECTOREN Transafe biedt een scala aan opleidingen voor de binnenvaart, offshore en terminalpersoneel. Steeds met de scoop op klantbehoefte en klantgerichtheid. Heuvelman: ,,Daar doen wij veel moeite voor. Wij zorgen voor goede lesruimte met de benodigde faciliteiten en steken veel tijd in kwalitatief en actueel cursusmateriaal. Voor schepen met LNG aangedreven motoren, ontwikkelden wij de LNG cursus. Als Veilig-

Een ander interessant nieuwtje uit de kombuis van Transafe is de bouw van een spraakmakend maritiem simulatiecentrum. Het nieuwe bedrijf Simwave BV werkt hard om dat in Barendrecht te realiseren. Het centrum beslaat straks een vloeroppervlakte van maar liefst 5.000 vierkante meter. Heuvelman: ,,In het gebouw komen zogenaamde full mission simulatoren. Er is een complete scheepsbrug nagebouwd, één op één, die wordt ondersteund door 360-gradenprojectie. Verder zijn er machinekamersimulatoren die in een volledige nagebouwde machinekamer staan opgesteld, verdeeld over twee verdiepingen van het gebouw.’’ Ook komen er simulatoren voor sleepboten, cruise- en binnenvaartschepen. Voor navigatie, communicatie en emergency respons operations voor het vervoer van chemicaliën, LNG en olieproducten beschikt Simwave, en daarmee Transafe, straks ook over de nodige simulatoren. ,,Al met al wordt het een unieke trainingsfaciliteit.’’ Naar verwachting gaat dit trainingscentrum medio november van start.

TRANSAFE GET A GRIP ON SAFETY

TRANSAFE ACADEMY 2017 NU OOK IN

ANTWERPEN Fijne feestdagen

Bezoekadres

Bezoekadres Langesteijn 116 Langesteijn 3342 LG 116 H.I. Ambacht

3342 LG H.l. Ambacht

Postadres

Postadres Postbus 11 11H.I. Postbus 3340 AA

Ambacht

3340 AA H.l. Ambacht

T +31 (0) 78 682 43 00 +31(0) (0)78 78681 682 43 43 00 FT +31 29 +31 (0) 78 681 43 29 EF info@transafe.info E

info@transafe.info

Transafe BVBA Vosseschijnstraat 140 B-2030 Antwerpen

WWW.TRANSAFE.INFO


reikon.nl / 0181 614 466

Service 24/7

DE STROMING COURANT

UITGELICHT

SEPTEMBER 2017

24/7 service

SLIMME OPLOSSINGEN VOOR EEN SCHONERE WERELD

Gun je schip

‘Onderschat nooit het belang van een tandwielkast-inspectie’ Onderhoud

Roetfilter en SCR katalysator-systemen EU Stage V emissiereductie

Gun je schip EEN LANGER LEVEN

www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl

www.solfic.nl EEN LANGER LEVEN

Contact

Gun je schip

Gun je schip

SDK Diesel Support BV

+31 (0) 787 370 355

Rosmolenweg 9-a

www.sdkdieselsupport.nl

3356 LK Papendrecht (the Netherlands)

info@sdkdieselsupport.nl

CATERPILLAR MOTOR?

EEN LANGER LEVEN

scheepsliften • eigen Een langer leven

Verhelpen van elektrische storingen

scheepsliften • eigenservicedienst • grote • eigen scheepsliften • grote servicedienst IVR-keuringsbedrijf • grote servicedienst • erkend IVR-keuringsbedrijf • erkend • erkend IVR-keuringsbedrijf

Reparatie / Revisie

Revisie van een tandwielkast aan boord.

Onderhoud / Onderdelen

• eigen scheepsliften • grote servicedienst • erkend IVR-keuringsbedrijf

Service

Biesboschhaven Noord 4 • 4251 Werkendam Biesboschhaven Noord 4 • NL 4251 NL Werkendam Biesboschhaven Noord 4 • 4251 NL Werkendam T 501362 • info@dewaalbv.nl T (0183) 0183 501811 501811• F•(0183) info@dewaalbv.nl

Service en reparatie enals reparatie vaste Service als vaste en reparatie koers! als vaste koers! koers!

T (0183) 501811 • F (0183) 501362 Biesboschhaven • info@dewaalbv.nl Noord 4 • 4251 NL Werkendam

T (0183) 501811 • F (0183) 501362 • info@dewaalbv.nl

wwww.dewaalbv.nl w w. d e w aal bdv. n llb v. n l w w w. e w aa

Problemen in de machinekamer? Behoefte aan reparatie, revisie of inspectie van een tandwielkast, al dan niet op locatie? Schakel tandwielkastspecialist Reikon in. Vanuit Spijkenisse staan ervaren monteurs van het veelzijdige, dichtbij het Rotterdamse havengebied gesitueerde bedrijf 24 uur per dag, zeven dagen in de week paraat. Claudia Langendoen

Scheepsservice BV

WIJ STAAN VOOR U KLAAR! Gecertificeerd IVR Stuurwerk keurder

We power your future

Officieel service punt

 Handelsweg 75, 6541 CS Nijmegen 024 3731919 06 53 10 90 65 info@vpgscheepsservice.nl www.vpgscheepsservice.nl

TURBO EXPERTISE AROUND THE CLOCK AROUND THE WORLD

Draaijer Turbo Service BV Planckstraat 44 • 3316 GS Dordrecht, tel.: +31(0)78 617 19 17 E-mail: info@draaijerturboservice.nl

www.draaijerturboservice.nl

Reikon is gespecialiseerd in het inspecteren, repareren en reviseren van tandwielkasten, ongeacht type en fabrikant. ,,Dankzij onze veertig jaar ervaring kennen tandwielkasten voor ons geen geheimen meer’’, stelt accountmanager Xander de Bruin. ,,Doet er zich bijvoorbeeld een niet alledaags probleem voor? Dan weten wij raad, vaak omdat we eerder al te maken hebben gehad met een soortgelijk probleem.’’ Daar komt het grote voordeel van het zeer geringe personeelsverloop bij Reikon tot uiting. Kennis en vakmanschap blijven behouden binnen het bedrijf waar diverse medewerkers al tientallen jaren werken en kennis en expertise worden doorgegeven aan jong talent. Als specialist op het gebied van reparaties, onderhoud en leveringen voor machinekamers is Reikon niet aan ÊÊn merk gebonden. En dankzij een veelzijdige voorraad kunnen onderdelen snel worden geleverd. Van kleine onderhoudswerkzaamheden, demontages en inspecties tot complexe reparaties en revisies: Reikon gaat graag aan de slag.

TANDWIELKAST-INSPECTIE ,,Maak gebruik van onze expertise’’, nodigt De Bruin uit. Hij wijst vooral ook op het belang van een professionele

tandwielkast-inspectie. ,,Onderschat dat niet. Soms zijn mensen geneigd te denken dat een inspectie niet nodig is. Zij gaan er vanuit dat een olieanalyse en een snelle blik in de kast afdoende zijn. Als de olie goed is, dan zal de tandwielkast dat ook zijn, zo luidt dan de zelf getrokken conclusie. Dat is echter niet juist. Wij kijken breder. Zo letten wij op axiale en radiale spelingen van de in- en uitgaande as. Wij inspecteren de flexibele koppeling tussen de keerkoppeling en motor en voeren een visuele controle uit van de loopvlakken. We controleren de smeeroliefilter op vervuiling en controleren tijdens het draaien op schakelgedrag, drukken, temperaturen en olielekkages.’’

TOEGEVOEGDE WAARDE ,,Waarom? Omdat preventief onderhoud een toegevoegde waarde heeft wat betreft de verzekeringspolis en omdat het bijdraagt aan inzicht in toekomstige kosten, tendensbepaling en algehele conditie van de tandwielkast.’’ Een tandwielkast-inspectie kan bij Reikon al voor 230 euro voor een kast, inclusief vier uren arbeid, tot op 50 kilometer van Spijkenisse. Inspectie van meerdere tandwielkasten kan voor twee kasten vanaf 330 euro, inclusief zes uren arbeid waarbij eveneens de 50 kilometer-regeling van toepassing is.

24/7 Service wereldwijd SDK Diesel Support BV Hulsenboschstraat 3-1, 4251 LR Werkendam +31 (0) 183-745 694 • info@sdkdieselsupport.nl www.sdkdieselsupport.nl

Wij repareren, reviseren en inspecteren ABC dieselmotoren, keerkoppelingen en pompen. reikon.nl / 0181 614 466

24/7 service

Ook voor service, ďŹ lters en parts het juiste adres:

Racor

Fleetguard

ÂŽ

CUSTOM MADE GENERATOR SETS

Parabool 101, 3364 DH Sliedrecht T +31(0)184 - 424 295 E info@deruyterdieseltechniek.nl W www.deruyterdieseltechniek.nl

ALL PUMPS HOLLAND mpen Per fect in po

Uw pompenspecialist voor de scheepvaart!

A.P.H.

Ambachtsweg 28 - 3831 KB LEUSDEN Tel.: +31 33 494 50 40 • E-mail: info@rafa.nl Internet: www.rafa.nl

 Buitendijks 11, 3356 LX Papendrecht +31 (0) 78-6414090 info@allpumpsholland.nl www.allpumpsholland.nl

CHEMISCHE EN MECHANISCHE REINIGING - Beitsen/passiveren - Ketel reiniging - Polijsten van schroeven - Polijsten van tankcontainers - Schuur/slijpwerkzaamheden Tel. +31 (0)78 750 3908 • Mob. +31 (0)6 34304851

www.vermservices.nl

Kwaliteit - Service Innovatie - Duurzaamheid T +3178 615 22 66

E info@veth.net

www.veth.net

De Stroming Courant | September 2017  

De Stroming Courant is een uitgave van De Stroming Media

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you