Page 1

9. - 13. oktober www.litteratursymposiet.no


9. - 13. oktober www.litteratursymposiet.no

ODDA KOMMUNE


Unorsk i Odda Kjære symposievenner. Årets tema er unorsk. Det rommar både geografiske og språklige, men også kvalitative, verdimessige og moralske spørsmål. At noko er unorsk er nokre gonger bra, andre gonger ikkje. Ein internasjonal restaurant er vel bra? Men kva med norsk litteratur? Er det ein kvalitet eller ein mangel ved bøker som handlar om oss sjølv og vår eiga steinrøys? Det unorske rører ved ei rekke tema frå litteraturen og samfunnsdebatten, ikkje minst om motsetnaden: Kva er det norske? Viss Lars Myttings kioskveltar Hel ved representerer oss og våre verdiar, korleis kan vi forklare bokas internasjonale suksess? Forholdet mellom det norske og det unorske er også eit spørsmål om nasjonal identitet, om å flytte og komme heim. Det handlar om slekt og røter, og det er ikkje minst eit tema i dei litterære reisene. Kanskje er det norske først og fremst å finne i sjølve språket? Men kor norsk er eigentlig norsk? Og kva med dei som ikkje kan snakke? Korleis kan vi, som i Syng ja av Lars Amund Vaage, forstå dei som ikkje let seg forstå? Det unorske er også litteratur som blir omsett til andre språk. Kva slags Odda er det lesarane møter i den tyske, bosniske og kinesiske utgåva av Frode Gryttens Bikubesong? Kom til Symposiet sjølv, så får de sjå og høre, g jennom debattar, opplesingar, seminar, samtalar, byvandringar og konsertar. I fem heile dagar fyller vi gatene og romma i Odda med litteratur - slik vi har g jort det sidan 2002. Vi ser fram til å sjå dykk! Marit Eikemo, Leiar for Litteratursymposiet i Odda. Festivalleiing: Marit Eikemo, festivalleiar Ingvild Ystanes, festivalkoordinator Else Marie Sandal, biblioteksjef, konst. kultursjef. Programansvarlig for barn og unge Nina Kongtorp, kultursjef i permisjon og symposievenn Blueslaget Lokst Utøve, teknisk ansvarlig

Billettar: • Tenestetorget i Odda • www.litteratursymposiet.no • I døra 30 min. før arrangementstart.


C L

G A P

N

I

S J E

O B

4

F


Bikubegang

M

1 MURBOLIGEN 2 F O L G E F O N N G ATA 3 FRELSESARMEEN 4 BARNESKULEN 5 P L AT E S J A P PA 6 F LY T E B R Y G G A 7 TORGET 8 B U S S TA S J O N E N 9 A L M E R K E PA R K E N 1 0 G Å G A T A 1 1 M E R C U R C A F É 1 2 S K R E V E T 1 3 D O M U S 1 4 S M E L T A R E N 1 5 H A R D A N G E R H O T E L 1 6 R Å D H U S E T / B I B L I O T E K E T 1 7 K I N O E N 1 8 O P O 1 9 E R R A F L O T 2 0 T Y S S E D A L S V E G E N 2 1 L I N D E H U S E T 2 2 S M E L T E H U S E T 2 3 H J Ø L L O 2 4 R Ø L D A L S V E G E N

R

D

Litteratursymposiet

H

A L I N D E H U S E T B H A R D A N G E R H O T E L C M E I E R I E T D K I N O S A L E N E O D D A K Y R K J E F S M E LT C A F É G S E N T R A L B A D E T L I T T E R AT U R H U S H O D D A B I B L I O T E K I M U R B O L I G E N ( S TA RT B I K U B E G A N G ) J IRIS SCENE K N L I L KINSARVIK BIBLIOTEK M K A L V A T R Æ E T N NITROGENANLEGGET O Z A N Z P ODDA VITENSENTER Q I D R E T T S M U S E E T, F O L G E F O N N G ATA R O D D A E N E R G I S E S P E L A N D D A M E

Q

F E S T I V A L K O N T O R

K 5


ONSDAG 9. OKTOBER Symposieseminaret. Arne Olav Nygard, Bjørn Ingvaldsen, 10:00 Meieriet Guri Fjeldberg, Åshild Kanstad Johnsen, Dag Skarstein. 500,16:00 Smelt Opning av Symposieutstillinga “KAJO-landskap”. Åshild og Mari Kanstad Johnsen. gratis 17:00 Sentralbadet Språka i smeltegrytene. Språkforskar Helene Hildremyr og Randi Netland i samtale om dialekter på industristader. 100,18:00 Nitrogenanl. Opning av utstilling: Hans Rosenström 19:00 Lindehuset Litterær kraftstasjon. Symposiets opningsforestilling med musikk, taler, teater og overraskelser. Frode Grytten, Erlend O. Nødtvedt, Mari Kvien Brunvoll m.fl. 250,Nye Oddastemmer. Paal Elstad, Fredrik Stenhjem Hagen. 21:30 Iris scene Programvert: Lars Ove Seljestad. The Limestone Cowboys. Konsert med Synergy ( jazz). 100,22:00 Hard. hotel Dj Lundski. Gratis TORSDAG 10. OKTOBER 11:30 Meieriet Ordbok for underklassen. V/Arne Klyve og Jon Severud.

12:00 Sentralbadet 13:00 Sentralbadet 14:00 Sentralbadet 15:00 Biblioteket 16:00 Biblioteket 16:00 Sentralbadet 17:00 Iris scene 18:00 Odda kyrkje 19:30 Hard. hotel 20:30 Hard. hotel 22:00 Lindehuset 22:00 Hard. hotel

Senioruniversitetet. Bill. i døra

Fabrikkdiktaren. Bokprat med Lars Ove Seljestad v/ Henning H. Bergsvåg. 50,- Steinrøysa nedi bakken. Erik Fosnes Hansen, Frode Grytten, Agnes Ravatn. 100,Møte med Marie Lundquist og Steinar Opstad Programvert: Henning H. Bergsvåg. 50,Odda translated. Bekim Sejranovic, Ina Kronenberger, Frode Grytten. Ordstyrar: Pedro Carmona-Alvarez. 100,- Unorsk på norsk. Helene Uri og Sylfest Lomheim i samtale. 100,Rom i Odda: Ekskursjon inn i filosofien. 50,Hel ved. Ein samtale om ved og verdiar. Lars Mytting i samtale med Agnes Ravatn. 50,Enke-Enke. Bestillingsverk med Cecilie Løveid og Mari Kvien Brunvoll. 150,- Bokprat med Helene Uri v/Anne Oterholm. 50,Kulinariske Odda. Essay ved Erik Fosnes Hansen. 100,- Nebraska/Norge. Frode Grytten, Pedro Carmona-Alvarez m.fl. 150,DJ Charlotte Myrbråten snurrer plater i hotellbaren. gratis

FREDAG 11. OKTOBER 11:00 NLI Bedriftsbesøk.* Sylfest Lomheim. 11:00 Odda Energi Bedriftsbesøk.* Lars Mytting. 11:00 Odda Kommune Bedriftsbesøk.* Ordbok for underklassen. 11:00 Sentralbadet Bedriftsbesøk.* Voksenopplæringa: Bekim Sejranovic 11:00 Zanz Bedriftsbesøk.* Cecilie Løveid. 11:00 Espeland dame Bedriftsbesøk.* Ingelin Røssland. 12:00 Biblioteket Rapport frå likestillingslandet. Hilde Danielsen, Olaug Nilssen og Linn Stalsberg. Ordstyrar: Charlotte Myrbråten. 100,14:00 Biblioteket Internasjonal suksess. Lars Mytting, Åshild Kanstad Johnsen, Nikolaj Frobenius, Erik Fosnes Hansen. 100,14:00 Murboligen Bikubesalong. Frode Grytten, Erlend Loe og Hanne Ørstavik. 200,15:00 Biblioteket Kem trur du at du er? Helene Uri og Dag Solstad i samtale om slektsforsking. Ordstyrar: Erlend O. Nødtvedt. 100,6


16:00 Odda vitens. Smelteverket rundt på 100 minutt. (start) Lars Ove Seljestad og Terje Kollbotn. gratis 16:00 Sentralbadet Vareopptelling med Erlend Loe. 100,17:00 Sentralbadet Arbeid pågår. Anne Oterholm, Lars Mytting, Marit Eikemo, Rønnaug Kleiva. 50,17:45 Sentralbadet Pisspreik. (Bak Sentralbadet) 18:00 Nitrogenanl. Rom i Odda: Ei kvinne i sola. 50,18:00 Sentralbadet Skrivekunstakademiet. Møt årets studentar og lærarane. 50,19:00 Lindehuset Litterær heilaften. Agnes Ravatn, Hanne Ørstavik, Nikolaj Frobenius, Erlend Loe, Synergy. Bokprat med Dag Solstad v/Alf van der Hagen. 250,20:30 Hard. hotel Fotballfredag. Landskamp og fotballdebatt. Davy Wathne, Frode Grytten, Agnes Ravatn, Håkon Opdal og Dag Solstad. 200,LAURDAG 12. OKTOBER 11:00 Meieriet SmåSymp. Åshild Kanstad Johnsen, Rune Belsvik. 150,-/75,- 11:00 Idrettsmuseet Grytten på museum. Frode Grytten les og fortel frå Folgefonngata oppveksten i Odda, sett frå eit idretts- og fotballperspektiv. Gratis 12:00 Sentralbadet Bokprat med Agnes Ravatn v/Alf van der Hagen. 50,Møte med Rønnaug Kleiva v/Olaug Nilssen. 50,12:00 Hard. hotel 13:00 Sentralbadet Flyttesamtalar. Cecilie Løveid, Pedro Carmona-Alvarez, Bekim Sejranovic. 100,13:00 Hard. hotel Jazz og lyrikk. Quest møter Lars Amund Vaage 100,14:00 Lindehuset MagiSymp med Radek Makar, tryllekunstner. 50,- /100,Kvinner som reiser, kvinner som skriv. 14:00 Hard. hotel Rønnaug Kleiva, Anne Oterholm, Hanne Ørstavik. 100,- 14:00 Sentralbadet Sentralbadet poesi. Cecilie Løveid, Henning H. Bergsvåg, Pedro Carmona-Alvarez. 50,14:00 Kinsarvik bibl. Eg er Lisa. Barneforestilling med musikk og dans. Gratis. 14:45 Sentralbadet Pisspreik (Bak Sentralbadet). Bikubegang med Frode Grytten. 15:00 Murboligen Musikk ved Pedro Carmona-Alvarez. Gratis. 15:00 Iris scene Gje meg en B! – Brannkviss med Davy Wathne. 50,16:00 Hard. hotel Bergeners. Tomas Espedal, Henning H. Bergsvåg, Erlend O.Nødtvedt og Cecilie Løveid i samtale med Alf van der Hagen, om Tomas Espedals nye roman. 100,17:00 Smelt kafé Rom i Odda: Hus i skumringen. Gratis 18:00 Lindehuset Full Clash. Frode Grytten med band. 200,20:00 Kinosalen Festforestillinga Urnorsk-unorsk-oddisk. Karl Seglem akustiske kvartett, Odda Musikklag, Frode Grytten, lokale band, Radek Makar. Konferansier: Sven Olaf Brekke. 250,- 22:00 Hard. hotel Sølvsuper spelar til dans. 150,SØNDAG 13. OKTOBER 12:00 Sentralbadet Språklaus. Lars Amund Vaage og Olaug Nilssen i samtale. 50,13:00 Sentralbadet Jazz og poesi. Karl Seglem trio, Ann Kavli og Lars Ove Seljestad. 100,14:00 Kalvatræet Opplesing ved Agnes Ravatn og konsert ved Arild Helleland Gratis. i Røldal

* alle bedriftsbesøk fredag kl. 11:00 er opne 7


Vi opnar haustens vakraste eventyr med Litterær kraftstasjon. Nokre av våre finaste forfattarar og musikarar møtes i skjerings-punktet mellom det seremonielle, det humor-istiske og det kunstnarisk nyskapande for å feire at vi har Litteratursymposium i Odda. . Poeten Erlend O. Nødtvedt kastar glans over årets tema med bestillingsteksten Unorsk. Tyssedalkoret, Teatergruppa Plastic fantastic, Oddingen Helge Olsen, Mari Kvien Brunvoll, Frode Grytten, Erik Fosnes Hansen. Steinar Opstad og Marie Lundquist med fleire står på programmet denne kvelden i Lindehuset.

Rom ved havet. Rom i byen. Plakatfoto

Foto: Torunn N. Momtazi

Foto: Marcel Leliënhof

Det blir talar og helsingar og utdeling av årets Melsompris.

Litterær kr Onsdag kl. 19.00 i Lindehuset 8


Foto: Åse Holte

Foto: Paal Audestad

Foto: Thomas Wågström

raftstasjon

9


ONSDAG KL. 10.00 / MEIERIET KULTURHUS SYMPOSIESEMINARET: FRÅ BOK TIL BRETT Symposiets fagleg-pedagogiske seminar tar i år for seg mogelegheiter, utfordringar og dilemma knytt til den digitale utviklinga. Arne Olav Nygard, Universitetet i Stavanger, Guri Fjeldberg, litteraturvitar og barnebokkritikar, Åshild Kanstad Johnsen, forfattar, illustratør og biletkunstnar, Bjørn Ingvaldsen, forfattar og leiar for NBU, og Dag Skarstein, forskar.

ONSDAG KL. 16.00 / SMELT OPNING AV SYMPOSIEUTSTILLINGA: “KAJO-LANDSKAP” Åshild og Mari Kanstad Johansen er søstre, illustratørar, forfattarar og biletkunstnarar frå Bergen. Til tross for store ulikskapar i uttrykk, har dei ein felles fascinasjon for landskap. Element frå naturen blir sett saman på nye måtar, og slik oppstår dei unike universa som er karakteristiske for både Åshild og Mari sine arbeid. Her kan forteljingar starte, her får historiene eit eige fristilt rom å leva i.

10


ONSDAG KL. 18.00 / NITROGENANLEGGET OPNING AV UTSTILLING: HANS ROSENSTRÖM Installasjon, i samarbeid med VOLT.

ONSDAG KL. 17.00 / SENTRALBADET SPRÅKA I SMELTEGRYTENE Språkforskarane Helene Hildremyr og Randi Netland forskar på talemålet i dei store industristadane Odda, Tyssedal, Årdal og Sauda. Korleis har dei gått fram – og kva funn har dei g jort? Ordstyrar: Marit Eikemo

ONSDAG KL. 19.00 / LINDEHUSET LITTERÆR KRAFTSTASJON

Foto: Renate Espe Aase

Tradisjonsrik og storslått opningsforestilling i symposiets storstove, Lindehuset. Ei blanding av seremonielle, humoristiske og kunstnarleg nyskapande innslag. Sjå eige oppslag s. 8 - 9

ONSDAG KL. 21.30 / IRIS SCENE NYE ODDASTEMMER Like sikkert som det rasar steinar og snø nedover fjellsidene, dukkar det opp nye forfattarar frå Odda. Lars Ove Seljestad presenterer nye oddastemmer: Paal Elstad og Fredrik Stenhjem Hagen.The Limestone Cowboys gir oss rytmisk industripoesimusikk: Lars Ove Seljestad (vokal) og Øyvind Salvesen Tømmernes (orgel/elpiano). Etterpå blir det jazzkonsert med Synergy.

ONSDAG KL. 22.00 / HARDANGER HOTEL DJ Lundski 11


SmåSymp

Laurdag kl. 11.00 / Meieriet kulturhus SMÅSYMP Til vårt yngste publikum presenterer vi det beste frå to ulike generasjonar: Åshild Kanstad Johnsen har skrive dei fantastiske og nydelig illustrerte bøkene om den vesle vedkubben Kubbe, som no går verda rundt. Rune Belsvik har lenge vore ein av landets mest elska barne- og ungdomsbokforfattarar, med klassikarane om til dømes Dustefjerten og Verdas mest forelska par, har han for lengst skrive seg inn i den litterære kanon for barn og unge.

Laurdag kl. 14.00 / Kinsarvik bibliotek EG ER LISA, EG ER FIN “ Eg er Lisa, eg er fin i den nye kjolen min,” syng Lisa. Ho er på veg til skulen. Saman med dansaren Magdalena From Delis har Atle Hansen laga den vesle førestellinga om Lisa, som inneheld både dikt og dans, song og leik med ord og rytmar.

Laurdag kl. 14.00 / Nitrogenanlegget MAGISYMP Familieunderholdning med tryllekunstnaren Radek Makar.

Skole- og barnehagebesøk Elevar og barnehagebarn i Odda og Ullensvang får besøk av tetsjiktet blant barne- og ungdomsforfattarar: Ingelin Røssland, Rune Belsvik, Endre Lund Eriksen, Bjørn Ingvaldsen, Magnhild Bruheim, Anna Folkestad, Øyvind Kvalnes, Mari Kanstad Johnsen, Åshild Kanstad Johnsen, Helene Uri, Liv Eirill Evensen, Ingelin Røssland og Erlend O. Nødtvedt og Atle Hansen. For fullstendig skoleprogram: www.litteratursymposiet.no 12


Torsdag kl. 16.00 / Sentralbadet litteraturhuset / Ekskursjon inn i filosofien Fredag kl. 18.00 / Nitrogenanlegget / Ei kvinne i sola Laurdag kl. 17.00 / Smelt kafe / Hus i skumringen

Rom i Odda Frode Gryttens Rom ved havet, rom i byen er eit resultat av møte med Edward Hoppers måleri. Sårbar intimitet, fastfrosne relasjonar, fortviling, galskap og refleksjon over kjærleiken møter oss i novellene ”Ei kvinne i sola”, ”Hus i skumringen” og ”Ekskursjon inn i filosofien”. Måleri har blitt til novelle og novelle har blitt til teater i Plastic Fantastic sitt scenespråk. Litteratursymposiet har invitert teatergruppa til Odda for å iscenesette Frode Gryttens tekstar i nokre av Odda sine rom.

13


TORSDAG KL. 11.30 / MEIERIET KULTURHUS ORDBOK FOR UNDERKLASSEN Senioruniversitetet Det var eit heilt naturlig val å invitere forfattarane av Ordbok for underklassen til Odda. Arne Klyve og Jon Severud slår tilbake mot byråkratispråk og nyord frå nærings­livet. Etter å ha møtt dei i Odda, kan du sjølv avsløre dei språklige hersketeknikkane som bedriftsøkonomien og New Public Management har innført på arbeidsplassen din.

Foto: Aschehoug

TORSDAG KL. 12.00 / SENTRALBADET FABRIKKDIKTAREN «Mine kjensler er i Fabrikken støypt. Av stein og eld er mine kjensler smidd», skriv Lars Ove Seljestad i den siste boka si, det episke langdiktet Storspring: Fabrikkdikt, som også er eit rekviem over Odda Smelteverk. Møt Lars Ove Seljestad i samtale med Henning H. Bergsvåg.

TORSDAG KL. 13.00 / SENTRALBADET STEINRØYSA NEDI BAKKEN Erik Fosnes Hansen spør om norsk litteratur ofte blir for norsk? Skriv norske forfattarar først og fremst om seg sjølv og det norske, utan eit europeisk eller globale perspektiv som kan gi litteraturen internasjonal relevans? Agnes Ravatn og Frode Grytten deltar i den påfølg jande diskusjonen.

14


Foto: Torunn N. Momtazi

Foto: Thomas Wågström

TORSDAG KL. 14.00 / SENTRALBADET MØTE MED STEINAR OPSTAD OG MARIE LUNDQUIST

Foto: Paal Audestad

Foto: Arhiva NL

Foto: Arhiva NL

I fjor blei eit utval av Steinar Opstad sine dikt omsett til svensk av forfattaren og omsettaren Marie Lundquist. Begge kjem til Litteratursymposiet i Odda med kvar si bok av året, høvesvis diktsamlinga Å, høye dag og romanen Så länge jag kan minnas har jag varit ensam. Henning H. Bergsvåg vil introdusere og samtale med forfattarane i dette unike møte mellom to av Nordens finaste forfattarar, om samarbeidet mellom dei, om omsetting, poesi og romanskriving.

TORSDAG KL. 15.00 / BIBLIOTEKET ODDA TRANSLATED

Foto: Nina Kammersten

Frode Gryttens Bikubesong er omsett til ei rekke språk, mellom anna til bosnisk og tysk. Kva slags Odda får lesarane møte etter Ina Kronenbergers og Bekim Sejranovic’ nitidige omsettingsarbeid? Frode Grytten deltar i samtalen med sine omsettarar og deler nokre av sine erfaringar med å få bøkene sine omsett til andre språk. Finst det til dømes eit godt kinesisk ord for Fittetjuven? Pedro Carmona-Alvarez er ordstyrar.

TORSDAG KL. 16.00 / BIBLIOTEKET UNORSK PÅ NORSK Det norske språket er ein av dei sterkaste indikatorane på det norske. Men kor norsk er det, eigentlig? Samtale med Helene Uri og Sylfest Lomheim. Gry Folkvord er ordstyrar. 15


Enke◊Enke Kanskje Dorothe Engelbretsdatter vil synge, ikke bare spise gråt? Silhuetten er det viktigste ved drakten. Kanskje silhuetten er det viktigste ved personen. Halve kirken kunne være fylt med silhuetten av Dorothe. Mindre og mindre bakover. Jeg ser på Dorothe som en karamell. Som skal smelte veeeeldig langsomt på tungen. Smelter veeeeeeeldig langsomt på tonen. Jeg visste bare om gråten som var hennes spise, ikke grøten, jeg hadde hørt om om rosene hennes, som fikk en merkelig fasong når blomsten falt. Skyer og dager som går bort og blir netter svarte og ny diing av gråt. Nå får vi se. Muligheten for at denne kirkefolketonen av en gråtekone kan bli en karamell søt og god, hvor stor er den? Med Mari Kvien Brunvoll tar vi kjempesteg. Silhuetten er det viktigste ved drakten.

Illustrasjon: Nhu Diep

Cecilie Løveid

16


Bestillingsverk om Dorothe Engelbretsdatter med Cecilie Løveid og Mari Kvien Brunvoll.

Torsdag kl. 18.00 / Odda kyrkje Eit samarbeid mellom Litteratursymposiet og Odda Kyrkje.

17

Foto: Åse Holte

Foto: Søren Bruun


TORSDAG KL. 16.00 / SENTRALBADET ROM I ODDA: EKSKURSJON INN I FILOSOFIEN

Foto: Erik Lindholm Hansen

Sjå eige oppslag s. 13

TORSDAG KL. 17.00 / IRIS SCENE HEIL VED Ein samtale om ved og verdiar Møt mannen bak fenomenet Hel ved. Lars Mytting i samtale med Agnes Ravatn.

TORSDAG KL. 18.00 / ODDA KYRKJE ENKE◊ENKE (BESTILLINGSVERK)

Foto: Nina Kammersten

Litteratursymposiet presenterer stolt eit nytt og unikt samarbeid mellom to av våre fremste kunstnarar: poeten og dramtikaren Cecilie Løveid og elektronikamusikaren Mari Kvien Brunvoll. Dei kjem frå kvar sin generasjon med kvar si tilnærming til den store salmediktaren frå barokkens Bergen - Norges første kvinnelige forfattar: Dorothe Engelbretsdatter. Sjå eige oppslag s. 16

TORSDAG KL. 19.30 / HARDANGER HOTEL BOKPRAT MED HELENE URI 28. april 2012 dør Helene Uris mor etter å ha vore alvorlig sjuk i mange år. Det viser seg då at Uri sin oldefar var av samisk opphav. Uri reiser til Finnmark for å nøste opp i si eiga historie. Parallelt fortel ho historia om den fiktive språkforskaren Ellinor som reiser til same stad for å forske på språkdød. Møt Helene Uri i samtale med Anne Oterholm om sin siste roman, Rydde ut. 18


Foto: MarcelLeliënhof

TORSDAG KL. 20.30 / HARDANGER HOTEL KULINARISKE ODDA

Foto: Helge Skodvin

Erik Fosnes Hansen er ikkje bare kjent som internasjonal suksessforfattar. Han har også skapt ein del kontroverser som restaurantmeldar i VG. Vi ønsker Erik Fosnes Hansen velkommen til Odda, og sender han ut på restaurantvandring i vår vesle by. Hans dom over det kulinariske Odda får vi i dette essayet.

TORSDAG KL. 22.00 / LINDEHUSET NEBRASKA/NORGE Nebraska-albumet til Bruce Springsteen er hans mørkaste, fullt av seriemordarar, gamblarar, krigsveteranar, trulause ektemenn og arbeidslause på drift. Pedro Carmona Alvarez og Frode Grytten tar Nebraska med ut på norske vegar, for å sjå om ein kan finne ig jen karakterane i Norge anno 2012. Det blir ein musikalsk og tekstlig utflukt som også hyller ein av vår tids fremste låtskrivarar. Med: Frode Grytten (røyst), Pedro Carmona-Alvarez (song, gitar), Annlaug Børsheim (song, gitar, fele), Odd Erik Fostervoll. (song, gitar)

TORSDAG KL. 22.00 / HARDANGER HOTEL DJ Charlotte Myrbråten snurrer plater i hotellbaren

19


Lau

0 18.0

h s a l C

kl. rdag

av nd ilsta sta til t in øy ! E re r ndre rock ville ve ville e så s n jo i h r, s e s å u l d la o Rev ! The C rasjon, m-seks ira er e e e k f d n k n sjo eil ge øda i lett arve l h det ei g . Men 013 er d som ein d , a n i2 ed verd dei n nde. No r eit ba g som n o a a bran g veks lash v enkte den av t C lo ly a e k l t e h i eit T v fo sjølv dei leis å at å sj ka kor skapte st var ssiske r is la em påve iljant v t og fr i rad k y med e r s tø b r d s ø e op. på m vit .F hiph and te k ring end stisk b sjoner b, funk, Brenn a u fu st, ie fant r som , ska, d i hau histor a n e g a a n k m g s o i g so r t e tr poe ens svar Grytt rtel ei lash e o d f o , år C med r f d F e t n t n se huse ndet. Lindehu . Sama lt band a l t b i t u i f r m n og f g o age linge ez o e på ny d r r a u v k l n La A a e g on gan rmona er s son a ro C n gå ov . d e e P ! g lash rytt tnin vil G i i si re t! Full C våg e e ergs B . vri d yr i telt gH . f nnin n Full il He Grytte v s i e v d s Fro iing Innle ale med t m sa tar) e g, gi te, t) d n s n o y a s ø ( r fløy verk rez en ( Med Grytt a-Alva sofon, e n k Frod Carmo es (sa ) ro rn mer Ped el Ba rom a t h ( c i r ) n M ) te usjo bass dsæ perk hormo rsvik ( iano) p e T j , Ivar mund G (orgel d A Ole Sogsta r Eina

l l Fu

uset

deh

i Lin

Photo: Pennie Smith

20


21


FREDAG KL. 11.00 / DIV. STADER BEDRIFTSBESØK Foto: Lars Myhren Holand

Opplesingar på arbeidsplassane i Odda. Besøka er opne.

FREDAG KL. 12.00 / BIBLIOTEKET RAPPORT FRÅ LIKESTILLINGSLANDET

Foto: Christian Elgvin

Foto: Augon Johnsen

Foto: Erik Lindholm Hansen

Korleis står det til i Likestillingslandet, hundre år etter at kvinner fekk stemmerett på linje med menn? Er vi frie no? Hilde Danielsen har skrive Norsk Likestillingshistorie 1814-2013, Linn Stalsberg kom tidligare i år med boka Er jeg fri nå?, og Olaug Nilssen har skrive Kjøkkenbenkrealisme. Møt dei i samtale, med Charlotte Myrbråten som ordstyrar.

FREDAG KL. 14.00 / BIBLIOTEKET INTERNASJONAL SUKSESS Kvifor blir nokre bøker omsett til mange språk, mens andre er dømde til eit evig liv innanfor den norske litterære ålmenta? Møt fire ulike forfattarar med internasjonal suksess: Lars Mytting, Åshild Kanstad Johnsen, Erik Fosnes Hansen og Nikolaj Frobenius.

22


FREDAG KL. 14.00 / MURBOLIGEN BIKUBESALONG

Foto: Helge Skodvin

Eksklusive opplesingar i Frode Gryttens bikube, Murboligen i Odda sentrum. Med Erlend Loe, Frode Grytten og Hanne Ørstavik.

Foto: Augon Johnsen

FREDAG KL. 15.00 / BIBLIOTEKET KEM TRUR DU AT DU ER? Tilfeldigheitene skal ha det til at to så ulike forfattarar som Dag Solstad og Helene Uri begge tar utganspunkt i si eiga slekt i sine siste romanar. Står vi med dette overfor ei slektshistorisk vending i norsk litteratur? Erlend O. Nødtvedt er ordstyrar for samtalen mellom Solstad og Uri. 23


FREDAG KL. 16.00 / ODDA VITENSENTER (START) SMELTEVERKET RUNDT PÅ 100 MINUTT Ei Smelteverksvandring med to kjemper frå Odda: Fabrikkdiktar og Oddas heimkomne son, sosiolog og tidligare smelteverksarbeidar: Lars Ove Seljestad og den legendariske fagforeiningsleiaren og Rødt-politikaren Terje Kollbotn. Sjå eige oppslag s. 26-27

Foto: Fredrik Arff

FREDAG KL. 16.00 / SENTRALBADET/LINDEHUSET VAREOPPTELLING MED ERLEND LOE Med utgangspunkt i Erlend Loes siste roman, tar vi diskusjonen om den til tider incestuøse og pompøse litteraturbransjen. Erlend Loe i møte med ein av sine kritikarar (TBA). Charlotte Myrbråten er ordstyrar.

FREDAG KL. 17.45 / SENTRALBADET (BAK) PISSPREIK

Foto: Erik Lindholm Hansen

Bli med inn til dei verneverdige pissoara på Sentralbadet for eksklusivt pisspreik med nokre av våre g jester.

FREDAG KL. 17.00 / SENTRALBADET ARBEID PÅGÅR Hør fire forfattarar lese frå sine endå upubliserte bøker: Lars Mytting, Anne Oterholm, Marit Eikemo og Rønnaug Kleiva. 24


FREDAG KL. 18.00 / SENTRALBADET SKRIVEKUNSTAKADEMIET Opplesingar med årets studentar og lærarar ved Skrivekunstakademiet.

FREDAG KL. 18.00 / NITROGENANLEGGET ROM I ODDA: EI KVINNE I SOLA

Foto: Christian Elgvin

Foto: Linda Bournane Engelberth

Sjå eige oppslag s. 13

Foto: Augon Johnsen

Foto: Trude Eng

FREDAG KL. 19.00 / LINDEHUSET LITTERÆR HEILAFTEN Hør forfattarane sjølve lese frå nokre av årets beste bøker: Agnes Ravatn, Erlend Loe, Hanne Ørstavik og Nikolaj Frobenius. Etterpå vil Alf van der Hagen samtale med Dag Solstad om hans siste roman, Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591 – 1895. Marit Eikemo er kveldens konferansier.

Foto: TV2

FREDAG KL. 20.30 / HARDANGER HOTEL FOTBALLFREDAG Vi innleier Norges mest spektakulære fotballdebatt med å sende landskampen mellom Norge og Slovenia på storskjerm. Vår faste ekspertkommentator Davy Wathne kommenterer i tospann med Frode Grytten. Wathne er også det naturlige midtpunkt og administrator når vi slepper laus Dag Solstad, Agnes Ravatn, Håkon Opdal og Frode Grytten til å diskutere landslaget og andre meir og mindre fotballrelaterte spørsmål. Velkommen til ein stor kveld i Odda!

FREDAG KL. 20.30 / HARDANGER HOTEL DJ LUFTPUS 25


Fredag kl. 16.00 / Odda vitensenter (start)

Foto: Augon Johnsen

Smelteverket run

26


ndt på 100 minutt «Mine kjensler er i Fabrikken stoypt. Av stein og eld er mine kjensler smidd», skriv Lars Ove Seljestad i Storspring: Fabrikkdikt. Det hadde aldri vore bygd så store fabrikkar i Norge då Odda smelteverk stod ferdig i 1908. Sidan dunka og g jekk det i nesten hundre år, som eit stort svart hjarte g jennom Odda sentrum. Fabrikken har gitt liv og arbeid til oddingane og inspirasjon til forfattarane. Frode Grytten, Lars Ove Seljestad og Marit Eikemo er blant dei som for lengst har skrive fabrikken inn i litteraturen. Etter konkursen i 2003 har ruinane av fabrikken splitta oddingane i ein bitter strid om bruk og vern og riving. Bli med på ei unik vandring med to kjemper frå Odda: Fabrikkdiktar og Oddas heimkomne son, sosiolog og tidligare smelteverksarbeidar: Lars Ove Seljestad og den legendariske fagforeiningsleiaren og Rødt-politikaren Terje Kollbotn. Saman tar dei oss med inn i ruinane av det legendariske Odda smelteverk. 27


LAURDAG KL. 11.00 / IDRETTSMUSEET I ODDA GRYTTEN PÅ MUSEUM

Foto: Agnete Brun

Frode Grytten les og fortel frå oppveksten i Odda, sett frå eit idretts- og fotballperspektiv.

LAURDAG KL. 12.00 / SENTRALBADET BOKPRAT MED AGNES RAVATN

Agnes Ravatn har fått strålande meldingar for den siste romanen sin, Fugletribunalet, om TV-kjendisen Allis Hagtorn som forlèt mann og jobb etter ei offentleg sexskandale og byrjar som hushjelp for mystiske Sigurd Bagge. Møt Agnes i samtale med Alf van der Hagen.

LAURDAG KL. 12.00 / HARDANGER HOTEL MØTE MED RØNNAUG KLEIVA

Foto: Søren Bruun

Blant eliten av syrlige nynorskfolk, skreiv Dagbladet då ho lanserte sin siste roman, den sjølvbiografiske reiseboka Armenia, Albania, Argentina i fjor. Etter snart 30 år som forfattar, med 20 bøker i ulike sjangrar, tilhøyrer ho i tillegg A-laget i norsk skjønnlitteratur. Møt Rønnaug Kleiva i samtale med Olaug Nilssen.

LAURDAG KL. 13.00 / SENTRALBADET FLYTTESAMTALER I 2011 flytta Cecilie Løveid tilbake til Bergen etter mange år i København og fekk braksuksess med diktsamlinga Flytterester. Pedro Carmona-Alvarez er halvt chilensk, halvt norsk, bur og arbeider i Bergen. Bekim Sejranovic er født i Bosnia-Hercegovina, og kom som flyktning til Norge i 1993. Han bur og arbeider no i Zagreb. Møt dei tre forfattarane i ein samtale om nasjonal identitet, flytting og skriving. 28


LAURDAG KL. 13.00 / HARDANGER HOTEL JAZZ OG LYRIKK

Foto: Eva Lene Gilje Østensen

Gruppa Quest møter Lars Amund Vaages poesi, med impulsar frå jazz, progrock, folkemusikk og improvisasjon. Medverkande: Lars Amund Vaage. Andreas Barth (perkusjon), Erik Fooladi (perkusjon), Geir Hjorthol (trompet, elektronikk, stemme), Torleif Sagstad (gitar, elektronikk)

LAURDAG KL. 14.00 / SENTRALBADET SENTRALBADET POESI

Foto: Linda Bournane Engelberth

Tre høgt skatta poetar frå Bergen vil lese på dette populære poesiprogrammet. Pedro Carmona-Alvarez kjem med ny diktsamling etter ti år i romanskrivingas teneste. Cecilie Løveid kjem til Odda med heilt nye Kina-dikt, og Henning H. Bergsvåg les frå si siste, kritikarroste samling, Den engelske hagen.

LAURDAG KL. 14.00 / HARDANGER HOTEL KVINNER SOM REISER. KVINNER SOM SKRIV Hanne Ørstavik, Anne Oterholm og Rønnaug Kleiva er alle kvinner som reiser og skriv. Korleis bruker dei reisa som litterært motiv i bøkene sine og korleis navigerer dei mellom liv og litteratur? Charlotte Myrbråten er ordstyrar.

LAURDAG KL. 14.45 / SENTRALBADET (BAK) PISSPREIK Bli med inn til dei verneverdige pissoara på Sentralbadet for eksklusivt pisspreik med nokre av våre g jester.

LAURDAG KL. 15.00 / MURBOLIGEN (START) BIKUBEGANG Bli med Frode Grytten på ei unik byvandring g jennom det mytiske Odda. Musikk v/ Pedro Carmona-Alvarez. Sjå oppslag siste side. 29


LAURDAG KL. 15.00 / IRIS SCENE GJE MEG EN B!

Foto: Helge Skodvin

Vår mann i Brann, Davy Wathne, har skrive bok om sitt liv som Brann-supportar g jennom 50 år. Bli med på Brann-kviss med Davy Wathne som kviss-master!

LAURDAG KL. 16.00 / HARDANGER HOTEL BERGENERS

I Bergeners skriv Tomas Espedal om Bergen, og om livet. Han skriv også om forfattarkollegaene Erlend O. Nødtvedt, Henning Bergsvåg og Cecilie Løveid. Det ligg an til ein festkveld med uforutseielige innslag, litterære diskusjonar og myter om Bergen når Alf van der Hagen møter Tomas Espedal og hans venner til samtale om Bergeners.

LØRDAG KL. 17.00 / SMELT KAFÉ ROM I ODDA: HUS I SKUMRINGEN Sjå eige oppslag s. 13

Foto: Apneseth

LAURDAG KL. 18.00 / LINDEHUSET FULL CLASH Sjå eige oppslag s. 20-21

LAURDAG KL. 20.00 / ODDA KINO URNORSK-UNORSK-ODDISK Festforestilling med Karl Seglems akustiske kvartett, Odda musikklag, Frode Grytten, lokale band og tryllekunstnar Radek Makar med fleire. Kveldens konferansier: Sven Olaf Brekke. 30


Foto: Lars Myren Holand

Foto: Hans Jørgen Brun

LAURDAG KL. 22.00 / HARDANGER HOTEL SØLVSUPER SPELAR TIL DANS

SØNDAG KL. 12.00 / SENTRALBADET LITT. HUS SPRÅKLAUS

Foto: Aschehoug

Foto: Lisbeth Michelsen

Med utgangspunkt i Lars Amund Vaages roman Syng ja og Olaug Nilssens teaterstykke Stort og stygt, møtes forfattarane til ein samtale om det språklause barnet, forventningar og uro knytt til foreldrerolla, og korleis ein skal forstå dei som ikkje let seg forstå. Ordstyrar: Marit Eikemo.

SØNDAG KL. 13.00 / SENTRALBADET JAZZ OG POESI Karl Seglem trio, Ann Kavli og Lars Ove Seljestad.

SØNDAG KL. 14.00 / KALVATRÆET I RØLDAL KONSERT OG OPPLESING Opplesing ved Agnes Ravatn og konsert med Arild Helleland.

31


Litteratursymposiets lågterskeltilbod

Frode Grytten og Pedro Carmona-Alvarez

Laurdag kl. 15.00 / Murboligen (start)

Bikubegang

32

Bli med inn i Frode Gryttens univers og det mytiske Odda. Bikubegang er ei vandring i det litterære og heilt konkrete Odda, med opplesingar og folkesnakk og historiske kuriosa. Grytten startar byvandringa utanfor Murboligen og stoppar ved fleire sentrale punkt i Odda. Her får vi høre om den gamle platesjappa til Betzy og dei legendariske snopedamene i Gågata. Vi får høre om partisekretæren frå Bikubesong som ramlar i Sørfjorden og endar opp med ein våt og uleselig 1. mai-tale. Vi får høre om slaget i Skrevet i 1931, då kommu­nistane og sosialdemokratane sine 1. mai-tog brasa saman i eit gedigent masseslagsmål. Og på kino­trappa syng Pedro.

Program2013issuu  

Program

Program2013issuu  

Program