__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Програма за тридневен туристически пакет

Традициите разказват... Теми Културен туризъм с акцент върху етнографското наследство Продължителност 3 дни с активни занимания; 2 нощувки Сезонност Пакетът може да се реализира целогодишно. Общини Дупница, Бобошево и Рила Целеви групи Пакетът е насочен към български и чуждестранни туристи с интереси към българския фолклор, традиции и кухня, като представя по атрактивен и нетрадиционен начин културното наследство на региона. Предварителна подготовка Подходящ за малки и големи групи от всякакви възрасти. Не се изисква специална екипировка или друга предварителна подготовка от страна на участниците.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие 2007 - 2013 г.” Инвестираме във Вашето бъдеще! www.bgregio.eu Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Програма за тридневен туристически пакет

Традициите разказват...

Ден 1 10:00

Пристигане и настаняване в гр. Дупница

10:30

Посещение на Общинския исторически музей, художествената галерия „Околийска къща”, Часовниковата кула и етнографската сбирка в града

12:00

Обяд с местни ястия

13:00

Посещение на местност Кулата (Костницата) – с възможност за беседа за историята на региона за групи или по предварителна уговорка

15:00

Посещение на храм „Св. Спас” в с. Червен брег - единствената запазена късносредновековна църква в община Дупница, датираща от 1500 г.

16:30

Обиколка на религиозните храмове в гр. Дупница - „Св. Никола”, „Св. Богородица” и „Св. влкм. Георги Победоносец”, както и нефункциониращата джамия от XV-XVI в.

19:30

Вечеря с местни ястия и вина – с възможност за фолклорна програма по предварителна уговорка

2/5


Програма за тридневен туристически пакет

Традициите разказват...

Ден 2 08:30

Закуска

09:30

Отпътуване за гр. Бобошево

10:00

Посещение на религиозните храмове в града, манастир „Св. Димитър” и Руенски манастир „Св. Иван Рилски”– с възможност за екскурзоводска беседа

12:00

Обяд в гр. Бобошево

13:00

Отпътуване към Рилския манастир

14:00

Посещение на метосите „Орлица” (църква „Св. Петър и Павел”) и „Пчелино” (църква „Успение Богородично”) - част от комплекс „Рилски манастир”

15:00

Обиколка на Рилския манастир – с възможност за беседа за историята на манастира и житието на св. Иван Рилски

16:00

Посещение на пещерата, в която е живял св. Иван Рилски

19:00

Вечеря и нощувка в манастира или в някой от близкоразположените комплекси – в манастира не могат да спят в една стая двойки, които не са сключили брак

3/5


Програма за тридневен туристически пакет

Традициите разказват...

Ден 3 08:30

Закуска

09:30

Отпътуване към гр. Рила

10:30

Посещение на етнографската сбирка в града

12:00

Обяд в традиционна механа

13:00

Посещение на архитектурен комплекс „Бабинска махала” - с възможност за демонстрация на местни обичаи с предварителна уговорка

14:00

Посещение на гробищна църква „Св. Архангел Михаил” със стенописи от XII-XIII в.

14:30

Посещение на винарска изба в с. Смочево - с възможност за дегустация на местни вина

17:00

Отпътуване

4/5


Програма за тридневен туристически пакет

Традициите разказват...

Програма за тридневен туристически пакет

Традициите разказват... е разработена в изпълнение на договор за „Изработване на туристически продукти и пакети и изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност по „Туристически район „Рила”“ По проект „Туристически район „Рила“”, в изпълнение на договор BG161PO001/3.2-03/2012/012, възлаган по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

5/5

Profile for Destination Rila

Традициите разказват... - тридневен туристически пакет  

Традициите разказват... - тридневен туристически пакет

Традициите разказват... - тридневен туристически пакет  

Традициите разказват... - тридневен туристически пакет

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded