__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Програма за двудневен туристически пакет

По стъпките на историята Теми Културен туризъм Продължителност 2 дни с активни занимания; 1 нощувка Сезонност Пакетът може да се реализира целогодишно. Най-подходящ сезон за провеждане: пролет, лято и есен. Общини Дупница и Бобошево Целеви групи Пакетът има за цел да привлече туристи от страната и от чуждестранни пазари, като представи по атрактивен и нетрадиционен начин културното наследство на региона. Предварителна подготовка Подходящ за малки и големи групи от всякакви възрасти. Не се изисква специална екипировка или друга предварителна подготовка от страна на участниците.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие 2007 - 2013 г.” Инвестираме във Вашето бъдеще! www.bgregio.eu Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Програма за двудневен туристически пакет

По стъпките на историята

Ден 1 10:00

Пристигане и настаняване в гр. Дупница

10:30

Посещение на Общинския исторически музей – с възможност за беседа за историята на региона

11:30

Посещение на художествената галерия „Околийска къща”

12:30

Обяд в битова механа с типични за региона ястия

13:30

Отпътуване за с. Джерман

14:00

Посещение на земната пирамида край с. Джерман

15:00

Посещение на храм „Св. Спас” в с. Червен брег - единствената запазена късносредновековна църква в община Дупница, датираща от 1500 г.

17:00

Посещение на най-новия и модерен парк „Рила” край гр. Дупница – с възможност за разнообразни туристически атракциони (водни колела, басейн, зоокът, театрални сцени)

19:30

Вечеря с фолклорна програма - изисква предварителна организация

2/4


Програма за двудневен туристически пакет

По стъпките на историята

Ден 2 08:30

Закуска

09:30

Посещение на православните храмове „Св. Никола”, „Св. Богородица” и „Св. влкм. Георги Победоносец”, както и нефункциониращата джамия от XV-XVI в. в гр. Дупница

11:00

Посещение на Часовниковата кула и кратка обиколка на централната част на Дупница – с възможност за беседа за историята на града и известните личности

12:00

Обяд с ястия от местната кухня

13:00

Отпътуване за гр. Бобошево

14:00

Посещение на Руенския манастир „Св. Иван Рилски” и родното място на св. Иван Рилски с. Скрино – с възможност за беседа за житието и делото на светеца

15:30

Посещение на защитена местност в с. Скрино

16:30

Отпътуване

3/4


Програма за двудневен туристически пакет

По стъпките на историята

Програма за двудневен туристически пакет

По стъпките на историята е разработена в изпълнение на договор за „Изработване на туристически продукти и пакети и изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност по „Туристически район „Рила”“ По проект „Туристически район „Рила“”, възлаган по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

4/4

Profile for Destination Rila

По стъпките на историята - двудневен туристически пакет  

По стъпките на историята - двудневен туристически пакет

По стъпките на историята - двудневен туристически пакет  

По стъпките на историята - двудневен туристически пакет

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded