__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ПЪТЕВОДИТЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.” Инвестираме във Вашето бъдеще! www.bgregio.eu ПРОЕКТ „ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „РИЛА“ Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ГРАД ДУПНИЦА

ВО

ОБОЩЕ ГРАД Б

БЪЛГАРИЯ

РИЛСКИ МАНАСТИР

РИЯ

БЪЛГА

БЪЛГАРИЯ

Този документ е създаден в рамките на проект „Туристически район „Рила”, в изпълнение на договор BG161PO001/3.2-03/2012/012, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално

Легенда

с бъдеще

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на

Културен, еко и селски

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви

туризъм в региона на

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Дупница, Рила и Бобошево

www.go.dupnitsa.bg


2

Обща информация за региона

4

Дупница

7

Рила, Бобошево

8

Исторически забележителности в региона

10

Рилски манастир

12

Животът и делото на св. Иван Рилски

13

Религиозни забележителности в региона

14

Природни забележителности

15

Резервати и защитени местности

16

Селски туризъм

17

Приключенски туризъм

18

Лов и риболов, Културен календар

20

Програма за двудневен туристически пакет „По стъпките на историята“

е великолепно съчетание от спираща дъха природа,

22

Програма за двудневен туристически пакет „Една легенда оживява“

ческо наследство. Тук всеки би могъл да намери по

24

Програма за двудневен туристически пакет „Изворът на местната история“

вековните гори на региона, така и привържениците

26

Програма за двудневен туристически пакет „Палитра от емоции“

Рила очарова с многобройните възможности за кул-

28

Програма за тридневен туристически пакет „Традициите разказват“

които предлага на своите гости.

30

Програма за четиридневен туристически пакет „Магията на природното богатство“

32

Програма за четиридневен туристически пакет „Към корените на историята“

34

Програма за четиридневен туристически пакет „Приключения сред магичната природа“

36

Информация

П роект

Дупница

Рила

Бобошево

Добре дошли в дестинацията Рила! Туристическият регион Дупница – Рила – Бобошево вековни традиции, приказни митове и богато историнещо за себе си – както търсещите спокойствие сред на приключенията и активния отдих. Дестинацията турен, еко, поклоннически и приключенски туризъм,

Добре дошли в земята на митичната природа!


ПЪТЕВОДИТЕЛ

www.go.dupnitsa.bg

Обща информация за региона

Туристическият регион Дупница – Рила – Бобошево е разположен на около един час път от столицата на България София и на 2 часа от границата със съседна Гърция. Районът ползва преимуществата на река Струма и нейните притоци – Рилска, Джерман, Бистрица и Отовица, и трите планини – Рила, Руен и Влахина. В границите му е разположен един от символите на България – Рилският манастир „Св. Йоан Рилски“, датиращ от Х в. Релефът на региона е изключително разнообразен – от равнинен до високопланински, като в преобладаващата си част е планински и полупланински. Това, от своя страна, определя климата тук – преобладаващо умерено-континентален със средиземноморско влияние, нахлуващо по долината на р. Струма. Климатът прави ра-

2

йона изключително привлекателен от туристическа гледна точка, със сравнително мека зима в ниските части, ранна пролет и продължително лято. Териториите, разположени на по-голяма надморска височина, се отличават с типично планински климат. Удобните транспортни връзки осигуряват бърз достъп до всички туристически забележителности, разположени на територията на дестинацията. Възможностите за транспорт включват автомобилен и железопътен. Алтернатива за чуждестранните туристи е пътуването със самолет до летище София, откъдето до Дупница са около 60 км по магистрала „Струма“. Тя е най-важната пътна артерия в района, част от трансевропейския международен транспортен коридор № 4. Второкласните пътища в гра-

Дестинация Рила

ниците на отделните общини са добре поддържани. Най-големият от трите града – Дупница – се слави с древно и интересно минало, доказателства за което са многобройните исторически забележителности – тракийски некрополи, римски гробници, средновековни храмове и др. Природата и добре устроените градски паркове са сред другите преимущества на града и околностите му. Град Рила е разположен на единствения път, който води към една от най-големите културни и религиозни забележителности в България – Рилския манастир. Великолепната природа около града предлага изключително разнообразие от дейности за свободното време – от дълги пешеходни преходи в Рила планина до рафтинг в бурните води на река Рилска. Третият по големина град Бобошево, разположен на границата между планините Рила и Осогово, е наследник на стари култури – траки и римляни. Бобошево и регионът впечатляват с многобройни религиозни паметници и спиращи дъха природни гледки. На територията на община Бобошево са разположени и две

от защитените зони за опазване на дивите птици в България – „Бобошево” и „Скрино”. В Дупница има клонове на повечето банки, функциониращи на територията на България, а в останалите населени места има, с някои изключения, само банкомати. Полезна информация както за природните и културните забележителности в региона, така и за хотелите, местата за настаняване, заведенията за хранене и възможностите за придвижване между отделите населени места може да получите в Туристическия информационен център в гр. Рила.


ПЪТЕВОДИТЕЛ

www.go.dupnitsa.bg

Дупница Град Дупница е разположен в северозападното подножие на Рила планина, на изток от Конявска планина и на юг от Верила. Удобни транспортни връзки го свързват както със столицата София (63 км), така и с две от външните граници на България – Гърция е на 110 км, а Македония на 62 км. Местоположението му го превръща в идеална дестинация за кратки екскурзии, съчетавайки величествената природа на Рила, градския комфорт и многовековната история. Според историческите

4

справки поселищен живот в района на Дупница съществува от периода на късната каменна епоха. В Дупница и околностите са разкрити следи от тракийската култура, антично селище и некропол, гробница от римската епоха. Археологическите разкопки в местността Кулата, хълма в североизточната част на града, разкриват основи на крепост, съществувала през IV-V в. За пръв път Дупница се споменава в османски регистър от XV в. По-късно описание на града и населението се среща в записки на пътешествениците рицаря Арнолд фон Харф (XV в.), Евлия Челеби (ХVІІІ в.) и Ами Буе (ХІХв.). В предосвобожденската епоха стопанският живот на Дупница е свързан предимно с рударството. Занаятите и търговията също са преуспявали. Съществували са различни занаятчийски и еснафски организации – фурнаджийски, кожухарски, абаджийски,

Дестинация Рила

железарски, дюлгерски, мутафчийски. Индустриализацията на града започва през втората половина на XIX в., а през XX в. Дупница е един от големите тютюнопроизводителни центрове в България, което е причината да стане част от повествованието на един от най-известните български романи – „Тютюн” на Димитър Димов. Днес Дупница предлага изключително добри условия за културен и еко туризъм. В рамките на града интерес за туристите представляват Общинският исторически музей, чийто фонд включва голям брой движими паметници на културата – музейни експонати,

художествената галерия, помещаваща се в сградата на джамия от XVI в., построена върху основите на християнски храм, и часовниковата кула от XVIII в. – символ на града. В Дупница има и паметник-костница на участниците в Междусъюзническата, Балканската и Първата световна война от VІІ Рилска дивизия. Църквите „Св. влкм. Георги Победоносец”, „Св. Никола” и „Св. Богородица” са привлекателни забележителности за любителите на поклонническия туризъм. В дупнишкото село Червен брег се намира късносредновековният храм „Св. Спас” (Възнесение Господне) – паметник на културата, съхра-

Дестинация Рила

5


ПЪТЕВОДИТЕЛ

www.go.dupnitsa.bg

Рила

няващ стенописи от XII-XIV в. Дупница и регионът около града се гордеят с не една впечатляваща природна забележителност. Величествената игра на природата е създала земните пирамиди до с. Джерман. Бистришкият водопад, известен и като Самоковището, е разположен непосредствено на пътеката за хижа „Иван Вазов” в Рила, в живописна местност от вековни иглолистни гори. Продължавайки нагоре в планината, природолюбителите могат да се насладят на спиращата дъха местност Морените, която представлява каменна морена, някога чело на масивен ледник. Свободното време и отдихът имат своето запазено място в Дупница и то е най-новият и модерен парк в България – „Рила”, намиращ се на едва 1,5 км от сър-

цето на града, в подножието на планината, чието име носи. Паркът е впечатляващ проект на 280 дка, включващ езеро с водни колела, спортни игрища, тенис кортове, басейн с олимпийски размери, зоокът, театрални сцени, детски кът, места за пикник и множество заведения. През територията му преминава река Бистрица, над която са изградени 8 моста. Над парка се намира параклисът „Света Петка“. До парка е изградена специална велоалея с дължина 1,2 км. За удобство на посетителите е изграден специализиран паркинг, което прави атракцията изключително привлекателна и за гости от София и други градове. За любителите на екстремните преживявания в града се предлагат полети с делтапланер.

Град Рила е административен център на едноименната община, разположен на 28 км от Дупница и на 20 км от Рилския манастир. Градът води началото си от края на II в. и началото на III век. За античната история на Рила свидетелстват археологическите находки – зидана засводена гробница от I-II век, останки от антично селище с надписи на гръцки език; олтар от края на II и началото на III в., битова керамика, монети и др. Многобройните еко маршрути и реките в Рила планина предлагат прекрасни условия за еко и приключенски туризъм. Освен Рилския манастир внимание заслужават и архитектурният комплекс „Бабинска махала”, включващ къщи, килийно училище и гробищната църква „Св. Архангел

Михаил”, датираща от XII-XIII в., както и музейната сбирка в гр. Рила, разкриваща богатото културно-историческо наследство на града от античността до днес.

Бобошево Град Бобошево е разположен в подножието на Руен планина, на 81 км от София и на 19 км от Дупница. Бобошево е селище с дълга и интересна история. През античността северно от днешния град, в местността Мърдище, е съществувало селище. Важна част от историята на региона е и средновековната крепост Градището, останки от която са запазени до днес. Община Бобошево е известна с религиозните забележителности, разположени на територията й. Тук се намира църквата от

средновековния манастир „Св. Димитър”, където се замонашва св. Йоан Рилски. От X-XII в. датира и храм „Св. Тодор”. От периода между XV и XVII век в района са съхранени храмовете „Свети Илия“ и „Свети Атанасий“ в Бобошево, както и „Света Петка“ и „Свети Никола“ в с. Вуково. Възрожденската църква „Света Богородица“ впечатлява с богатите си стенописи и 18 купола. Над село Скрино е разположен един от най-новите манастири в България – Руенският манастир „Св. Йоан Рилски”.


ПЪТЕВОДИТЕЛ

www.go.dupnitsa.bg

Исторически

забележителности в региона Из цялата територия на туристическия регион Дупница – Рила – Бобошево са съхранени културно-исторически паметници, свидетелстващи за дългата му история. Общинският исторически музей в Дупница е създаден през 1992 г., а началото си свързва с основаването на Археологическото дружество в града в първите десетилетия на миналия век. Музеят разполага с богат фонд от музейни експонати от

8

всички сфери на материалната и духовната култура на града и околностите му. Към музея функционира и етнографска експозиция, разположена в къщата на Васил Демиревски (Жельо), виден гражданин на Дупница. В къщата са подредени експонати от градския и от селския бит, както и отделни елементи от традиционната материална култура. Градската художествена галерия в Дупница се помещава в сградата на джамия от XVI в., изградена върху останките на православна църква. Галерията, което е обявена за архитектурен паметник на културата, разполага с колекция от над хиляда произведения на изобразителното изкуство на видни творци от областта и страната. Част от фонда на галерията са и 37 произведения на именития български художник Владимир Димитров-Майстора. Красива градина около някогашната джамия предлага отдих непосредствено до река Бистрица. Над централния площад в

Дестинация Рила

Дупница сред красив парк е разположена часовниковата кула – символ на града, датираща от 1782 г. Първоначало е изградена като бейска бойна кула, а в края на XVIII век е приспособена за часовникова. В местността Кулата (Костницата), разположена на възвишение северно от града, са съхранени исторически артефакти от няколко епохи. Археологическите проучвания на местността показват, че там е била изградена ранновизантийска крепост от V-VІ в., която е просъществувала до ХІІ в. Според легендите по-късно на това място се е издигала Дупнишката крепост, разрушена от турския пълководец Лала Шахин. През 1994 г. в местността са положени останките на около 1200 офицери, подофицери и войници от VІІ Рилска пехотна дивизия, починали във Военната болница на общината по време на Междусъюзническата, Балканската и Първата световна война. На хълма е издигнат кръст в памет на загиналите. Архитектурният комплекс „Бабинска махала” в гр. Рила включва общо 27 архитектурни паметника на културата – частни домове, килийно училище и гробищна църква, съхранили колорита на Възраждането. Църквата „Св. Архангел Михаил”,

датираща от XII-XIII в., е построена под протекцията на Рилския манастир и е една от малкото запазени в България кръстокуполни, вписани в квадрат църкви. В град Рила функционира и музейна сбирка, която разказва в 240 фотографии и 215 експоната богатата история на града и региона. Средновековната крепост Градището е разположена западно от Бобошево, в местността Горно поле. От крепостта са съхранени останки от крепостен зид, граден от ломени камъни и хоросан. Крепостта е датирана от периода на Второто българско царство.


ПЪТЕВОДИТЕЛ

www.go.dupnitsa.bg

Рилски манастир Рилската света обител – един от символите на България – е разположена в югозападната част на страната, на 120 км от София и 41 км от Благоевград. Основан през X в. от българския отшелник и светец Иван Рилски, манастирът днес е със статут на ставропигиален и е част от Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. С впечатляващата си площ от

10

8800 кв.м и своите над 300 помещения Рилският манастир се нарежда на челно място по големина сред манастирите в България. Първоначално манастирът е бил разположен в близост до пещерата, която Иван Рилски избрал за своя обител. През вековете той е бил духовният, просветен и културен център на България. В сегашния си вид Рилският манастир е от XIX в., като само новата част на източното манастирско крило е от XX в. Манастирът е бил разрушаван и обновяван неколкократно през годините на своето съществуване. През XIV в. е възстановен от българския владетел Хрельо Драговол, като от този период до днес е запазена най-старата сграда в манастира – Хрельовата кула. В смутните времена на османското владичество кулата е била използвана като укрепление на монасите при нападение. На последния

Дестинация Рила

пети етаж на високата 24 метра кула се намира параклисът „Преображение Господне”, в който са съхранени ценни стенописи от XIV в. На мястото на стария манастирски храм през 1834-1837 г. е била построена съборната централна манастирска църква „Рождество Богородично”. Тя е изключително красива – петкуполна, кръстокуполна, с два странични параклиса и три олтарни ниши. Впечатляващи са дърворезбованите иконостаси и стенописите, дело на самоковски и бански майстори. В църквата се намира и ковчегът с мощите на основателя на манастира св. Иван Рилски. Тук се намира и единственият известен автопортрет на ненадминатия и до днес иконописец Захари Зограф. В музея на манастира са изложени ценни образци на българското и чуждестранно православно изкуство от периода ХIV-XIX век. Най-впечатляващият експонат е дървеният Рафаилов кръст. Върху него са изобразени 36 библейски сцени и над 600 миниатюрни фигури. Сред забележителностите на светата обител са експозицията на манастирското стопанство, възрожденските гостни стаи, магерницата, етнографският музей. Част от манастирския комплекс са и разположените извън стените на манастира

постници „Успение на св. Иван Рилски“ и „Св. Лука“ и метосите „Орлица“ и „Пчелина“. Манастирът е разположен сред вековните гори на природния парк „Рилски манастир”. Тук природата е изключително красива, а районът предлага много възможности за разходки, излети или по-сериозни планинарски преходи. Рилският манастир е действащ мъжки манастир и предлага стаи за нощувка за поклонници. Възможности за настаняване се предлагат и в близост до манастира.

Дестинация Рила

11


ПЪТЕВОДИТЕЛ

www.go.dupnitsa.bg

Религиозни забележителности в региона

Животът и делото на св Иван Рилски Личността на св. Йоан Рилски е изначално свързана с региона на Дупница, Рила и Бобошево. Легендите за неговите дела и живота му се носят от уста на уста през поколенията. Св. Йоан Рилски е роден в с. Скрино, днес в община Бобошево, около 876 г. От ранна детска възраст той проявявал силната си вяра в Господа. Според летописите след смъртта на родителите си раздал наследеното от тях и решил да се посвети на монашески живот. Първоначално се установява в манастира „Св. Димитър”, който е бил разположен над с. Скрино през Средновековието, а впоследствие е преместен над град Бобошево. Там Йоан Рилски получил образование и придобил религиозни и богослужебни знания. Светецът не останал дълго там. След като станал монах, Йоан Рилски напуснал светата обител и се отдал на отшелнически живот в пещера, разположе-

12

на над днешния Руенски манастир, където прекарал 12 години от живота си в молитви и уединение. След това светецът се преселил в Рила планина. Името на Йоан Рилски се прославило с това, че със силни молитви успявал да измоли здраве за болните и нуждаещите се. Легендата разказва, че цар Петър научил за светия отшелник и пожелал да го посети. Йоан Рилски отклонил почтително посещението на царя и върнал даровете му, но му описал своите съвети в писмо. Този му жест увеличил неимоверно популярността му и около него започнали да се събират ученици последователи. През Х век на мястото на стара постница в планината е основан и Рилският манастир, чийто първи игумен е бил самият Йоан Рилски. През 946 г. светецът починал и бил погребан в постницата, носеща неговото име, която може да бъде видяна и днес.

Дестинация Рила

Храмовете и манастирите в границите на туристическия регион Дупница – Рила – Бобошево са известни като люлка на вярата и просветата от стотици години. Най-старият от манастирите е средновековният „Св. Димитър”, разположен над Бобошево, където Йоан Рилски се е замонашил. Днес от манастира е останала само църквата, която е архитектурно-художествен паметник на културата с национално значение. В нея се съхраняват стенописи от XV в. Един от найновите манастири в България – Руенският, построен през 2002 г., се намира над с. Скрино. От манастира водят пътеки до пещерата, в която Йоан Рилски се е заселил след замонашването си, и до местността Кръста, от която според местните легенди светецът е отлетял в посока Рила. Манастирът спазва строго примера на отшелничеството и посетители не се допускат в понеделник, сряда и петък. Манастирът не предлага настаняване и се очаква посетителите да зачитат уединението на монасите и да се обличат подобаващо за посещение на светата обител. Великолепни паметници на културата са и църквите в региона. В с. Червен брег до Дупница е разположен параклисът

„Св. Спас”, датиращ от XVI в. Гробищната църква „Св. Архангел Михаил” в гр. Рила разкрива стенописи от края на XII и началото на XIII в. В Бобошево са запазени три църкви, датиращи от Средновековието – „Свети Тодор” (X-XI в.), „Свети Атанас” (XVI в.) и „Свети Илия” (XVII в.). Единственият действащ християнски храм в града е църквата „Успение на Света Богородица” от XIXв., който буди възхита с богато изографисаните си стени и 18 купола. В село Вуково се намира малката църква „Св. Петка” от XVI в. и енорийската църква „Св. Николай” (XVI в.). И двата храма са архитектурно- художествени паметници с национално значение.


ПЪТЕВОДИТЕЛ

www.go.dupnitsa.bg

Резервати и защитени местности

П риродни

забележителности Туристическата дестинация Дупница – Рила – Бобошево е дарена с изключителни природни богатства и впечатлява със забележителни природни феномени, което я прави високо ценена от любителите на природните пейзажи и еко туризма. Екопътека, започваща от дупнишкото село Бистрица, води запалените планинари към Седемте рилски езера и хижа „Иван Вазов”, минавайки покрай уникалните природни забележителности – местността Морените и Бистришкия водопад. Местността Морените представлява каменна река, разположена на голяма площ в близост до р. Бистрица. Едрите блокове са били някога чело на масивен ледник. Под Морените,

над с. Бистрица, сред вековни иглолистни гори се намира Бистришкият водопад. Водата на река Бистрица пада по него стъпаловидно от около 20 метра. Джерманските пирамиди представляват земни образувания, които впечатляват със своите цветове, оформени от силата на водата и вятъра. Пирамидите са разположени в землището на с. Джерман, откъдето идва и името им, в северозападното подножие на Рила. Разнообразните по форма скални феномени са относително ниски, най-големите достигат височина от 10 метра. По-голямата част от тях силно наподобяват пещерни сталагмити. Най-голямата от скалните форми е обявена за природна забележителност.

На територията на туристическия регион Дупница – Рила – Бобошево са останали съхранени някои наистина ценни природни места в рамките на природни паркове, резервати и защитени местности. В границите на община Рила се намира резерватът „Риломанастирска гора“, обхващащ площ от 3676 ха. Той е част от горската територия със средна възраст на повечето дървесни видове над 160 години, като отделни дървесни видове достигат до 300 години. Резерватът е много интересен в геоморфоложко отношение. Особено забележителен е районът около Кирилова поляна с красивата скалиста дъга, включваща върховете Купените, Ловница, Злият зъб, Двуглав, Иглата, Орловец и Елени връх. Друга защитена територия в община Рила е природен парк „Рилски манастир“ с площ от 25 253,2 ха. гори и високопланински пасища. Тези територии включват местообитания на множество ценни животински и растителни видове като царски орел, картал, видра, сляпо куче, балканска чучулига и др. От растенията се срещат ендемити като рилска иглика, рилски ревен, светииваново подрумиче. Тук

се намират едни от най-ценните в Европа масиви от царборисова ела и рилски дъб. Аристотеловият миграционен път на птиците минава по долината на р. Струма, което обуславя наличието и на двете защитени зони за опазване на дивите птици – „Скрино” и „Бобошево”. Предмет на опазване в защитена зона „Бобошево“ са видовете осояд, скален орел, сокол скитник, червеногърба сврачка, сирийски пъстър кълвач и др., а защитена зона „Скрино“ има национално значение за опазването на бял щъркел, чухал, земеродно рибарче, черен кълвач и др.


ПЪТЕВОДИТЕЛ

www.go.dupnitsa.bg

Селски туризъм Опознаването на туристическия регион Дупница – Рила – Бобошево предполага близката среща с корените, кухнята, обичаите и атмосферата му. Жителите на региона са прочути със своето гостоприемство, а спокойният отдих на село може да се съчетае с дълги пешеходни преходи, посещения на културни забележителности и поклоннически туризъм. Изпод ръцете на стари майстори излизат вкусни гозби и типичните за региона зелници и баници от екологично чисти продукти. Кулинарните традиции на региона впечатляват с единствения постен курбан, който се прави ежегодно за празника на църквата „Св. Тодор” в Бобошево. По планинските склонове може да се наберат лечебни билки, а в селските градини да се откъснат вкусни плодове и зеленчуци. Удоволствието да създадеш нещо свое с ръцете си, да се докоснеш до земята е желание на всеки, притиснат от динамиката на градското ежедне-

16

вие. Идеални отправни точки за почивка в уюта на селския бит са градовете Рила и Бобошево и селата Пастух, Пастра, Смочево и Самораново. Пословичното гостоприемство на хората тук може да се усети в местните семейни хотели и къщи за гости, където ще ви посрещнат като скъпи гости в уютна атмосфера. Те с охота ще разкажат историята на региона, ще споделят местните митове и легенди и ще ви помогнат да организирате една незабравима ваканция.

Дестинация Рила

П риключенски туризъм За любителите на приключенския туризъм и активния отдих регионът на Дупница, Рила и Бобошево предлага многобройни възможности за спортни занимания и емоции сред природата. Планините Рила, Руен и Влахина заемат почти цялата територия на региона и предлагат на своите гости гъста мрежа от екопътеки и разнообразни маршрути, които разкриват красотата на местните природни забележителности. Една от най-популярните дестинации в Рила е местността Кирилова поляна с красивата скалиста дъга, включваща върховете Злият зъб, Иглата, Купените, Ловница, Орловец и Елени връх, които са отправна точка на алпийски изкачвания. По-дългите пешеходни преходи предполагат пренощуване в планината, което е възможно в туристическите хижи, функциониращи на територията на региона. Друга възможност за нощувка е Рилският манастир, който е и начало на няколко маршрута в рамките на едноименния природен парк,

както и прекрасен вариант за съчетаване на приключенския с културен туризъм. За тези, които търсят повече адреналин, се предлагат рафтинг спускания по река Рилска и каякинг по река Струма. Особено вълнуващо е изживяването през месеците май и юни, когато реките са найпълноводни. Специфичният планински релеф на региона е и възможност за практикуване на скално катерене, катерене по ледове и маунтинбайк. В региона се предлагат и офроуд обиколки, конна езда и панорамни полети с делтапланер.

Дестинация Рила

17


ПЪТЕВОДИТЕЛ

ТУРИСТ ИЧЕСКИ ПАКЕТ И

Лов и риболов Географските особености на региона Дупница – Рила – Бобошево предполагат отлични условия за ловни и риболовни излети, които могат да бъдат съчетани с разходки до многобройните културно-исторически и природни забележителности в околностите. Районът е предпочитана дестинация за запалените риболовци. Предлагат се възможности и за спортен ри-

болов. Реките Струма, Рилска, Бистрица и Джерман предлагат улов от бабушка, каракуда, клен, шаран, бяла мряна и др. В язовир „Дяково“, намиращ се на 15 км от Дупница, могат да се хванат шаран, сом, каракуда, костур, пъстърва, бяла риба, червеноперка и клен. В региона съществуват условия и за лов на дива свиня, сърна, заек, лисица, яребици и пъдпъдък.

Културен календар Програмата на културния календар на дестинация Рила включва предимно събития от традиционния български календар и празници и чествания с местно значение. Основната му цел е опазването и възраждането на местните традиции и съхраняването на културно-историческото наследство. Празникът на Св. Иван Рилски – 19 октомври, се почита в цялата област, а в Дупница е и официален празник на града. Селищният събор на град Рила се

18

чества всяка година на Деня на Св. Дух, а Бобошево отбелязва своя празник в последната събота и неделя на август. Майските празници на културата в Дупница обединяват всяка година събития от различни жанрове, сред които е и Международният фолклорен фестивал „Мир за Балканите”. Други значими мероприятия и чествания в региона са празниците Сурва, Бабинден, Тодоровден, Водици, както и професионалните празници на типичните за региона занаяти.

Двудневни, Тридневен и Четиридневни туристически пакети в региона на Дупница, Рила и Бобошево

www.go.dupnitsa.bg Дестинация Рила


ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ

Двудневен пакет По стъпките на историята Теми Културен туризъм Продължителност 2 дни с активни занимания; 1 нощувка Сезонност Пакетът може да се реализира целогодишно. Най-подходящ сезон за провеждане: пролет, лято и есен. Общини Дупница и Бобошево Целеви групи Пакетът има за цел да привлече туристи от страната и от чуждестранни пазари, като представи по атрактивен и нетрадиционен начин културното наследство на региона. Предварителна подготовка Подходящ за малки и големи групи от всякакви възрасти. Не се изисква специална екипировка или друга предварителна подготовка от страна на участниците.

www.go.dupnitsa.bg

Ден 1 10:00 Пристигане и настаняване в гр. Дупница 10:30 Посещение на Общинския исторически музей – с възможност за беседа за историята на региона 11:30 Посещение на художествената галерия „Околийска къща” 12:30 Обяд в битова механа с типични за региона ястия 13:30 Отпътуване за с. Джерман 14:00 Посещение на земната пирамида край с. Джерман 15:00 Посещение на храм „Св. Спас” в с. Червен брег – единствената запазена късносредновековна църква в община Дупница, датираща от 1500 г. 17:00 Посещение на най-новия и модерен парк „Рила” край гр. Дупница – с възможност за разнообразни туристически атракциони (водни колела, басейн, зоокът, театрални сцени) 19:30 Вечеря с фолклорна програма – изисква се предварителна организация Ден 2 08:30 Закуска 09:30 Посещение на православните храмове „Св. Никола”, „Св. Богородица” и „Св. влкм. Георги Победоносец”, както и нефункциониращата джамия от XV-XVI в. в гр. Дупница 11:00 Посещение на Часовниковата кула и кратка обиколка на централната част на Дупница – с възможност за беседа за историята на града и известните личности 12:00 Обяд с ястия от местната кухня 13:00 Отпътуване за гр. Бобошево 14:00 Посещение на Руенския манастир „Св. Иван Рилски” и родното място на св. Иван Рилски с. Скрино – с възможност за беседа за житието и делото на светеца 15:30 Посещение на защитена местност в с. Скрино 16:30 Отпътуване


ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ

Двудневен пакет

Е дна легенда оживява Теми Културен туризъм с акцент върху религиозните обекти Продължителност 2 дни с активни занимания; 1 нощувка Сезонност Пакетът може да се реализира целогодишно. Най-подходящ сезон за провеждане: пролет, лято и есен. Общини Рила Целеви групи Пакетът е подходящ както за български, така и за чуждестранни пазари (в т.ч. западноевропейските пазари – Германия, Великобритания и др.). Специфични целеви групи са и българските емигранти в чужбина, както и чужденците резиденти или посетители на София. Предварителна подготовка Подходящ за малки и големи групи от всякакви възрасти. Не се изисква специална екипировка или друга предварителна подготовка от страна на участниците.

22

Дестинация Рила

www.go.dupnitsa.bg

Ден 1 10:00 11:00 12:30 13:30 14:30 16:00 19:30

Посещение на праисторическото селище в местността Чардако край с. Слатино със следи от живот от 5 хил. г. пр. Хр. Пристигане и настаняване в гр. Рила Обяд с ястия от местната кухня Посещение на зиданата засводена гробница от I-II в., музейната сбирка в гр. Рила и архитектурния комплекс „Бабинска махала” – с възможност за демонстриране на местни занаяти при предварителна заявка Посещение на гробищната църква „Св. Архангел Михаил” със стенописи от XII-XIII в. Посещение на винарска изба в с. Смочево – с възможност за дегустация на местни вина Вечеря

Ден 2 08:30 Закуска 09:30 Посещение на метосите „Орлица” (църква „Св. Петър и Павел”) и „Пчелино” (църква „Успение Богородично”) – част от комплекса „Рилски манастир” 11:00 Пристигане в Рилския манастир и посещение на историческия музей на светата обител 12:00 Обяд в магерницата на манастира 13:00 Обиколен тур на Рилския манастир – с възможност за беседа за историята му и житието на св. Иван Рилски 14:00 Посещение на постниците „Св. Евангелист Лука” и „Св. Иван Рилски”, където се е намирал първият гроб на светеца 16:30 Отпътуване

Дестинация Рила

23


ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ

Двудневен пакет

И зворът на местната история

Теми Културен и екотуризъм Продължителност 2 дни с активни занимания; 1 нощувка Сезонност Пакетът може да се реализира целогодишно. Най-подходящ сезон за провеждане: късна пролет, лято и есен. Общини Бобошево Целеви групи Пакетът е предназначен да представи по атрактивен начин културното наследство на региона, като същевременно удовлетворява и потребностите от приключения в природна среда и включва тематични (орнитоложки) маршрути. Предварителна подготовка Подходящ за малки и големи групи от всякакви възрасти. Не се изисква специална екипировка или друга предварителна подготовка от страна на участниците.

www.go.dupnitsa.bg

Ден 1 10:00 Пристигане и настаняване в гр. Бобошево 10:30 Посещение на православните храмове „Свети Тодор” (X-XI в.), „Свети Атанас” (XVI в.), „Свети Илия” (XVII в.) и „Успение на св. Богородица” (XIX в.) – с възможност за беседа за историята и традициите в региона на Бобошево 12:30 Обяд с местни ястия 13:30 Посещение на родното място на св. Иван Рилски – с. Скрино, Руенския манастир „Св. Иван Рилски” и пещерата, в която е живял светецът – в Руенския манастир не се допускат посетители в понеделник, сряда и петък 16:30 Посещение на Бобошевския манастир „Св. Димитър” 19:30 Вечеря *През месец януари в гр. Бобошево се чества Празникът на виното. Ден 2 08:30 Закуска 09:30 Посещение на защитена зона за опазване на птиците “Бобошево” и орнитоложки тур 12:30 Обяд с типични за региона ястия 13:00 Отпътуване за с. Вуково 13:30 Посещение на църквите „Св. Петка” и „Св. Николай”, датиращи от XVI в. 15:00 Отпътуване


ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ

Двудневен пакет

Палитра от емоции Теми Екотуризъм, съчетан с екстремен туризъм Продължителност 2 дни с активни занимания; 1 нощувка Сезонност Пакетът може да се реализира в три сезона. Най-подходящ сезон за провеждане: късна пролет, лято и ранна есен. Общини Рила Целеви групи Пакетът е предназначен да удовлетвори потребностите от активен отдих, приключения в природна среда и тематични маршрути, като по атрактивен начин предоставя възможност да се съпреживеят и докоснат природата, културата и духът на дестинация Рила.

www.go.dupnitsa.bg

Ден 1 10:00 11:30 12:00 15:30 16:00 16:30 19:30

Посещение на архитектурния комплекс „Бабинска махала” и килийно училище от XIX в. – едно от първите в България Обяд с местни ястия Преход по екопътека „Водопади Бохемия” и посещение на оброчище „Св. Неделя” Отпътуване за Рилския манастир Обиколка на манастира – с възможност за беседа за историята на Рилския манастир и житието на св. Иван Рилски Кратък преход до постниците „Св. Евангелист Лука” и „Св. Иван Рилски” Вечеря и нощувка в манастира или в някой от близкоразположените комплекси – в манастира не могат да спят в една стая двойки, които не са сключили брак

Ден 2 08:30 Закуска 09:30 Отпътуване за гр. Рила 10:00 Практикуване на екстремни спортове (рафтинг, конна езда, делтапланер или алпинизъм) – по избор и в зависимост от сезона 14:00 Обяд с типични за региона ястия 15:00 Посещение на гробищната църква „Св. Архангел Михаил” 15:30 Отпътуване

Предварителна подготовка Подходящ за малки и средно големи групи. Препоръчително е участниците да бъдат с подходяща екипировка, за да се осигури техният комфорт и безопасност по време на преходите и активните занимания.

26

Дестинация Рила

Дестинация Рила

27


ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ

Тридневен пакет

Т радициите разказват Теми Културен туризъм с акцент върху етнографското наследство Продължителност 3 дни с активни занимания; 2 нощувки Сезонност Пакетът може да се реализира целогодишно. Общини Дупница, Бобошево и Рила Целеви групи Пакетът е насочен към български и чуждестранни туристи с интереси към българския фолклор, традиции и кухня, като представя по атрактивен и нетрадиционен начин културното наследство на региона. Предварителна подготовка Подходящ за малки и големи групи от всякакви възрасти. Не се изисква специална екипировка или друга предварителна подготовка от страна на участниците.

www.go.dupnitsa.bg

Ден 1 10:00 10:30 12:00 13:00 15:00 16:30 19:30

Пристигане и настаняване в гр. Дупница Посещение на Общинския исторически музей, художествената галерия „Околийска къща”, Часовниковата кула и етнографската сбирка в града Обяд с местни ястия Посещение на местността Кулата (Костницата) – с възможност за беседа за историята на региона за групи или по предварителна уговорка Посещение на храм „Св. Спас” в с. Червен брег – единствената запазена късносредновековна църква в община Дупница, датираща от 1500 г. Обиколка на религиозните храмове в гр. Дупница – „Св. Никола”, „Св. Богородица” и „Св. влкм. Георги Победоносец”, както и нефункциониращата джамия от XV-XVI в. Вечеря с местни ястия и вина – с възможност за фолклорна програма по предварителна уговорка

Ден 2 08:30 Закуска 09:30 Отпътуване за гр. Бобошево 10:00 Посещение на религиозните храмове в града, манастира „Св. Димитър” и Руенския манастир „Св. Иван Рилски”– с възможност за екскурзоводска беседа 12:00 Обяд в гр. Бобошево 13:00 14:00 15:00 16:00 19:00

Отпътуване към Рилския манастир Посещение на метосите „Орлица” (църква „Св. Петър и Павел”) и „Пчелино” (църква „Успение Богородично”) – част от комплекс „Рилски манастир” Обиколка на Рилския манастир – с възможност за беседа за историята на манастира и житието на св. Иван Рилски Посещение на пещерата, в която е живял св. Иван Рилски Вечеря и нощувка в манастира или в някой от близкоразположените комплекси – в манастира не могат да спят в една стая двойки, които не са сключили брак

Ден 3 08:30 Закуска 09:30 Отпътуване към гр. Рила 10:30 Посещение на етнографската сбирка в града 12:00 Обяд в традиционна механа 13:00 Посещение на архитектурния комплекс „Бабинска махала” – с възможност за демонстрация на местни обичаи с предварителна уговорка 14:00 Посещение на гробищната църква „Св. Архангел Михаил” със стенописи от XII-XIII в. 14:30 Посещение на винарска изба в с. Смочево – с възможност за дегустация на местни вина 17:00 Отпътуване

Дестинация Рила

29


ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ

www.go.dupnitsa.bg

Ден 1 10:00 10:30 11:30 12:30 13:30 14:00 19:00

Четиридневен пакет

Магията на природното богатство Теми Екотуризъм, съчетан с екстремен туризъм Продължителност 4 дни с активни занимания; 3 нощувки Сезонност Пакетът може да се реализира в три сезона. Най-подходящ сезон за провеждане: пролет, лято и ранна есен. Общини Дупница, Рила Бобошево Целеви групи Продуктът е предназначен да удовлетвори потребностите от активен отдих, приключения в природна среда и тематични маршрути, като по атрактивен начин предоставя възможност да се съпреживеят и докоснат природата, културата и духът на дестинация Рила. Предварителна подготовка Подходящ за малки и средно големи групи. Препоръчително е участниците да бъдат с подходяща екипировка, за да се осигури техният комфорт и безопасност по време на преходите и активните занимания.

30

Дестинация Рила

Пристигане и настаняване в гр. Дупница Посещение на местността Кулата (Костницата) Посещение на земната пирамида край с. Джерман Обяд с традиционни за региона ястия Отпътуване към с. Бистрица Посещение на Бистришкия водопад и обиколка в околността Вечеря в гр. Дупница

Ден 2 07:30 Закуска 08:00 Отпътуване към Рилския манастир 09:00 Преход по избран маршрут (до Рибните езера, до Сухото езеро, по дендрологичен маршрут; до Седемте рилски езера) – всеки от тях има маркировка, различна степен на трудност и продължителност 12:30 Обяд на открито *Връщане в Рилския манастир (или околните места за настаняване) при кратки маршрути или преспиване в планинска хижа при по-дълги Ден 3 08:00 Закуска 08:30 Отпътуване към гр. Рила 09:30 Практикуване на екстремни спортове (рафтинг, конна езда, делтапланер или алпинизъм) – по избор и в зависимост от сезона 13:30 Обяд в традиционна механа 15:00 Посещение на Защитена зона за опазване на птиците „Бобошево” – с възможност за беседа за видовете птици в региона 16:30 Отпътуване за гр. Дупница 17:30 Настаняване в Дупница и свободно време 19:30 Вечеря Ден 4 08:00 Закуска 08:30 Отпътуване


ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ

Четиридневен пакет

Към корените на историята Теми Еко и културен туризъм с акцент върху етнографското наследство Продължителност 4 дни с активни занимания; 3 нощувки Сезонност Пакетът може да се реализира в три сезона. Най-подходящ сезон за провеждане: пролет, лято и есен. Общини Дупница, Бобошево и Рила Целеви групи Пакетът е насочен към български и чуждестранни туристи с интереси към българския фолклор, традиции и кухня, които имат и потребност от активен отдих и приключения в природна среда. Предварителна подготовка Подходящ за малки и големи групи от всякакви възрасти. Не се изисква специална екипировка или друга предварителна подготовка от страна на участниците.

www.go.dupnitsa.bg

Ден 1 10:00 10:30 11:30 12:30 13:30 16:00 19:30

Пристигане и настаняване в гр. Дупница Посещение на Общинския исторически музей – с възможност за беседа за историята на региона Посещение на художествената галерия „Околийска къща” Обяд с местни ястия Посещение на местността Кулата (Костницата) край Дупница и земната пирамида край с. Джерман Обиколка на православните храмове в Дупница – „Св. Никола”, „Св. Богородица” и „Св. влкм. Георги Победоносец”, както и нефункциониращата джамия от XV-XVI в. Вечеря с местни ястия и вина

Ден 2 08:30 Закуска 09:00 Отпътуване за гр. Бобошево 09:30 Посещение на Бобошевския манастир „Св. Димитър” и Руенския манастир „Св. Иван Рилски” 11:30 Посещение на Защитена зона за опазване на птиците “Бобошево” 13:00 Обяд в Бобошево с типични за региона ястия 14:00 Отпътуване към гр. Рила 14:30 Посещение на винарска изба в с. Смочево 16:00 Настаняване в гр. Рила 16:30 Посещение на културните и религиозните забележителности в града – с възможност за екскурзоводска беседа 19:30 Вечеря с фолклорна програма – по предварителна заявка Ден 3 08:30 Закуска 09:30 Отпътуване към Рилския манастир 10:00 Посещение на историческия музей към манастира и Хрельовата кула 12:00 Обяд в магерницата на манастира 13:00 Посещение на постниците „Св. Иван Рилски” и „Св. Лука” – кратък преход в резерват „Риломанастирска гора” по маркиран маршрут 19:00 Вечеря и нощувка в манастира или в някой от близкоразположените комплекси – в манастира не могат да спят в една стая двойки, които не са сключили брак Ден 4 08:00 Закуска 08:30 Преход в Природен парк „Рилски манастир”. Свободно време сред природата 12:30 Обяд в планинска хижа 14:30 Посещение на метосите „Орлица” (църква „Св. Петър и Павел”)и „Пчелино” (църква „Успение Богородично”) – с възможност за екскурзоводски беседи 16:30 Отпътуване

Дестинация Рила

33


ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ

www.go.dupnitsa.bg

Ден 1 10:00 Пристигане и настаняване в гр. Рила 10:30 Практикуване на екстремни спортове (рафтинг, конна езда, делтапланер или алпинизъм) – по избор и в зависимост от сезона 14:00 Обяд с ястия от местната кухня 17:00 Посещение на културни забележителности в гр. Рила 19:30 Вечеря Ден 2 07:30 Закуска 08:00 Преход по маркиран маршрут от Рилския манастир към хижа „Иван Вазов” в Национален парк „Рила” и настаняване в хижата – преходът отнема около 4 часа и 30 мин. 13:00 Обяд 14:00 Свободно време сред природата *по желание изкачване на Вазов връх (вр. Дамга) – преходът отнема около 1 час 19:00 Вечеря

Четиридневен пакет

П риключения

сред магичната природа Теми Екотуризъм, съчетан с екстремен туризъм Продължителност 4 дни с активни занимания; 3 нощувки Сезонност Пакетът може да се реализира в три сезона. Най-подходящ сезон за провеждане: пролет, лято и ранна есен. Общини Дупница, Рила и Бобошево

Ден 3 07:30 Закуска 08:00 Преход до с. Бистрица по маркиран маршрут – преходът отнема около 5 часа и 30 мин. 13:30 Посещение на Бистришкия водопад 14:30 Обяд 15:30 Посещение на земната пирамида край с. Джерман 16:30 Настаняване в гр. Дупница и свободно време *по желание кратка обиколка на културните забележителности в града 19:00 Вечеря с местни ястия и вина Ден 4 08:00 Закуска 08:30 Отпътуване към гр. Бобошево 09:30 Посещение на праисторическото селище в местността Чардако край с. Слатино 12:30 Обяд 13:30 Посещение на защитена зона „Скрино”, родното място на св. Иван Рилски – с. Скрино, и Руенския манастир „Св. Иван Рилски” 16:00 Отпътуване

Целеви групи Продуктът е предназначен да удовлетвори потребностите от активен отдих, приключения в природна среда и тематични маршрути. Предварителна подготовка Подходящ за малки и средно големи групи. Препоръчително е участниците да бъдат с подходяща екипировка.

34

Дестинация Рила

Дестинация Рила

35


ТИЦ – Рила пл. „Възраждане” Телефон: 0701/98 403, 0886 89 89 56 E-mail: rila_dianaivanova@abv.bg; tic.rila@abv.bg Работно време: 08:00 ч. - 17:00 ч.

Дупница, жп гара Тел.: 0701/218 366, 31 127

Дупница, автогара Тел.: 0701/40 854 природен обект

информационен център

културен обект

селски туризъм

8. Четиридневен пакет „Приключения сред магичната природа”

7. Четиридневен пакет „Към корените на историята”

6. Тридневен пакет „Магията на природното богатство”

5. Тридневен пакет „Традициите разказват…”

4. Двудневен пакет „Палитра от емоции”

3. Двудневен пакет „Изворът на местната история”

2. Двудневен пакет „Една легенда оживява”

1. Двудневен пакет „По стъпките на историята”

Туристически пакети по проект „Туристически район „Рила“

Информация 42°10’55”N 22°57’23”E

Скрино

W

42°11’37”N 22°58’2”E

E

42°9’41”N 23°3’24”E

Слатино

Бобошево 42°8’58”N 23°0’17”E

Вуково

S

N

42°13’16”N 23°5’17”E

42°8’49”N 23°5’31”E

Смочево

Джерман

42°7’27”N 23°7’52”E

42°15’40”N 23°9’54”E

Самораново

Рила

42°14’25”N 23°9’33”E

Бистрица

42°15’52”N 23°7’4”E

Дупница

42°18’40”N 23°10’23”E

Червен брег

42°7’30”N 23°13’23”E

Пастра

Легенда

село

град

граница на община

железопътна линия

второкласен път

първокласен път

Profile for Destination Rila

Дестинация Рила - Пътеводител Дупница - Рила - Бобошево  

Дестинация Рила - Пътеводител Дупница - Рила - Бобошево

Дестинация Рила - Пътеводител Дупница - Рила - Бобошево  

Дестинация Рила - Пътеводител Дупница - Рила - Бобошево

Advertisement