__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Teckenförklaring / Legend / Zeichenerklärung Markerad sommar - och vinterled

Raststuga, rastskydd; vindskydd

Markerad vinterled

Campingplats; badplats

Markerad sommarled

Parkering

Lämplig färdväg, omarkerad

Rastplats; sevärdhet

Gräns för förbud mot terrängfordon

Hjälptelefon

Färdväg för skoter

Allmän väg, minst 7 m bred

Well-defined trail for summer and winter use Markierter W anderweg, ganzjährig Well-defined trail for winter use only Markierter W interwanderweg Well-defined trail for summer use only Markierter Sommerwanderweg Recommended trail, unmarked Geeignete W anderroute, nicht markiert Prohibited area for cross-country vehicles Sperrgebiet für Geländefahrzeuge Trail for snowscooter Route für Motorschlitten

Camping site; bathing Campingplatz; Badeplatz Parking Parkplatz

Lay-by; place of tourist interest Rastplatz; Sehenswürdigkeit Emergency telephone Nottelefon Public road, at least 7 m wide Autostraße, mindestens 7 m

Påbjuden färdväg vid skoteråkning

Bro; vad

Skidspår

Ancient monument of special interest Frühgeschichtliche F undstätte

Mandatory trail for snowscooters Vorgeschriebene Route für Motorschlitten Skiing trail Skiloipe

Renstängsel

Reindeer fence Rentiergehege

Vattendrag, mindre än 20 m brett

Watercourse, less than 20 m wide Wasserlauf , schmäler als 20 m

Vattendrag, minst 20 m brett

Watercourse, at least 20 m wide Wasserlauf , mindestens 20 m breit

Sankmark, svårframkomlig

Marsh, liable to flooding Sumpfgelände, zeitweise wassergefüllt

VANDRA I LOFSDALSFJÄLLEN

Hut; wind shelter Rasthütte, Rastschutz; W indschutz

Sankmark Marsh

Enkel vandring, perfekt för familjer. Easy hike, perfect for families. Leicht zu Fuß, perfekt für Familien.

Längre vandring med en del stigning. Longer hike with some climb. Längere Wanderung mit einigen Anstiegen.

Svårare vandring, med sten, spång och stigning.

Difficult hiking, stones, wooden bridges and many height meters. Schwieriges Gehen mit Steinen und vielen Höhenmessern.

Bridge; ford

Höjdinformation, ekvidistans 20 m Contour lines, vertical interval 20 m. Höhenstufen, Äquidistanz 20 Meter

Höjdangivelse

Height above m.s.l. in metres Höhe ü. d. M. in Metern

Öppen mark; kalfjäll

Open land area, area above tree line Offens Gelände, Gelände über Baumgrenze

Skogsmark Forest Wald

Skog av fjälltyp

Forest of mountain type Bergwald

Tät vegetation, svårframkomlig

Dense vegetation, area difficult to cross Buschvegetation, Gehbehinderung

Enstaka träd, små skogsbestånd Scattered trees, copse Einzelne Bäume, W aldflecken

Utedass

Outhouse Außentoilette

VÄLKOMMEN TILL LOFSDALENS FJÄLLVANDRING Stillheten, lugnet och tystnaden är tre ledord vi gärna förknippar med fjällvandring. Vi i Lofsdalen vill gärna sammanfatta en fjällvistelse hos oss med ett enda ord: SJÄLAVÅRD.

RÅD OCH TIPS INFÖR DIN VANDRING 1. Planera din vandring 2. Lämna färdmeddelande 3. Fjällvädret ändras snabbt, packa alltid extra kläder och nödproviant. 4. Följ alltid markerade leder och ha med en bra karta, tänk på att många områden är utan mobiltäckning. 5. Respektera eldningsförbud och använd de befintliga eldstäderna. 6. Hunden ska hållas kopplad Det finns många strategiskt utplacerade vindskydd/ raststugor där det finns eldstäder för att njuta av sin matsäck eller söka skydd om vädret plötsligt skulle slå om. Det är viktigt att fylla på med vätska under vandringsturen. Samtliga vandringsleder är markerade med ledskyltar och avståndet anger enkel väg till slutmålet. Tänk på att följa sommarmarkeringarna (stenar och låga stolpar) Ledkryss avser vinterleder och går ofta över våtmarker och sjöar.

1 SOLGROPEN 1,2 KM Start: Hovärkens spårcentral. Lättsam familjevänlig fjälltur med milsvid utsikt över Hovärken, Sömlingshågna och Dalafjällen.

2 GLÖTDALSVALLEN 4,5 KM Start: Hovärkens spårcentral. Följ den kryssmarkerade leden mot Glötdalsvallens raststuga och Glötån. Enkel vandring med vackra vyer.

3 HOVÄRKEN 2 KM

5 NATURSTIGEN 3,3 KM

Start: Hovärkens spårcentral. Vandringsled till toppen av Hovär- Start: Lofsdalens bycentrum. Vandringsled från byn till Hovärkens ken 1125 m.ö.h. Fantastisk utsikt över svenska och norska fjäll. topp 1125 m.ö.h. Längs med leden finns informationstavlor om djur och natur gjorda av eleverna i Lofsdalens skola.

4 PILGRIMSLEDEN 22 KM

Start: Högvålen. En del av Romboleden som går från Dalarna till Trondheim. Starta vandringen med fantastiska fjällvyer och njut av skogsterräng längs med Stråån sista biten till Rombovallen.


SÖDRA LOFSDALSFJÄLLEN 6 NEDRE HÅGNVALLEN 17 KM (TUR OCH RETUR)

Start:Strax innan Västvallen. En längre tur i varierande terräng upp mot gamla fäbodvallarna vid Nedre Hågnvallen. Slut vid Västvallens Spårcentral.

7 HÅGNTJÄRN 23 KM (TUR OCH RETUR) Start: Västvallens Spårcentral. En av de mer längre, utmanande turerna som startar i skogsterräng, går över fjället och tillbaka ner till Västvallen. Vid Hågntjärn kan du välja mellan att gå runt Sömlingshågna eller att vandra genom passet mot Stenrutsstugan.

8 DAMMKOJAN 2 KM

Start: Sömlingdalsvägen. Kortare, familjevänlig utflykt längs med Sömlingån med goda förutsättningar för fiske.

9 RUTTJÄRN 3 KM Start: Västvallen spårcentral. Perfekt alternativ för en dagstur, fin utsikt till en liten tjärn. Bitvis väldigt stenig stig.

10 SVANHÅGNA 16 KM (TUR OCH RETUR) Start: Västvallens spårcentral. Start i skogsterräng med stigning upp till kalfjället och de enorma vyerna där innan du rundar Svanhågna och går via passet tillbaka till Västvallen.

11 STORFJÄTEN TILL LOFSDALEN 15 KM Start: Vid Storfjätern. Följ leden längs Fonnfjället ner mot Västvallen. Fantastiska vyer över Sömlingshågna och en väldigt vacker led.

Profile for Destination Lofsdalen

Vandra i Lofsdalsfjällen  

Karta och ledtips för vandring i Lofsdalen

Vandra i Lofsdalsfjällen  

Karta och ledtips för vandring i Lofsdalen

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded