__MAIN_TEXT__

Page 1

Ă…rsrapport 2020


Indholdsfortegnelse Forord af Bestyrelsesformanden 3 Status ved Turistdirektøren 4 Konsolideringen af Destination Himmerland

5

Status på højsæsonen 2020 8 Partnerskaber 14 Samarbejde med andre destinationer

16

Status på markedsføring og kommunikation

18

Digitalisering 23 Status på projekter 25 Bæredygtighed 27 Indsatser i 2021 28 Afslutning 31

Destination Himmerland Løgstørvej 14 9600 Aars Tlf. 7027 1377 www.destinationhimmerland.dk Udgivet: 18. december 2020 Billeder: Destination Himmerland, Mette Johnson, Nicolas Meier, Rene Schutze, Lise Høyer, Simon M. Mørch

2

Statikker, tabeller mv. er fra Danmarks Statistik.


Forord af Bestyrelsesformanden I foråret startede det nye fælles samarbejde omkring vores nye turismedestination - et samarbejde funderet på stærke erfaringer på tværs. Som bestyrelsesformand, vil jeg gerne sende en stor tak til alle, som har været med til at sikre fundamentet for Destination Himmerland, herunder realisering af den nye turismestrategi på trods af en svær tid. En strategi, som sikrer et fortsat højt gæsteserviceniveau samtidig med et øget fokus på at imødekomme turisters efterspørgsel. COVID-19 sætter dybe spor i vores turismelandskab i Himmerland, og der ligger et stort arbejde i at sikre fundamentet for eksistensgrundlaget for vores turismeerhverv. Dette arbejde sikrer også at der fortsat sker vækst og udvikling i vores dejlige område, som derved kan tiltrække flere turister. Men på trods af COVID-19-udfordringerne, har Destination Himmerland taget store skridt. I bestyrelsen har vi målrettet arbejdet med at sikre en fortsat implementering af den resultatkontrakt, også kaldet samarbejdsaftale, der er indgået mellem ejerforeningen Destination Himmerland og kommunerne. Dette for at sikre udmøntningen af de byrådsbeslutninger der ligger til grund for etableringen af Destination Himmerland. 2020 er et ganske specielt år, et etableringsår, hvor fundamentet og retningen sættes for at indfri målene om øget vækst. En rejse er startet. Det er ganske vist en udfordrende start for den nye organisation, og der kommer til at være løbende justeringer.

Da kampen om turisterne skærpes netop i disse år, skal vi sikre en målrettet indsats i tæt knyttet samarbejde med bl.a. partnere, turisme-aktører og andre destinationer. Som formand for den nye destination glæder jeg mig over vores politiske bagland, der virkelig vil turismen, og gerne tænker både nyt og stort. Derfor arbejder bestyrelsen for at organisationen sikrer at kommunerne, samarbejdspartnere, og de mange passionerede kræfter rundt i Himmerland oplever et nærværende Destinationen Himmerland. Destinationsselskabet er desuden med til at sikre en brugbar rådgivning og sparring indenfor forretningsudvikling, netværk, markedsføring og projekter. Bestyrelsen er klar over at det er en stor omvæltning for nogle aktører, og man føler lidt, at man tabte aktører i forbindelse med etablering af Destination Himmerland. Men dertil skal man huske at disse forandringer er en del af en proces, som på sigt skal sikre at alle kan se sig selv i det nye samarbejde. Dette er vigtigt for bestyrelsen da grundstenen i Destination Himmerland er at værne gensidig respekt for turistaktører, foreninger og ildsjæle rundt om i destinationen. På vegne af bestyrelsen i Destination Himmerland ønsker jeg alle en glædelig jul og godt nytår!

Peter Lyngby Hansen, Bestyrelsesformand, Destination Himmerland

3


Status ved Turistdirektøren ikke udnytter det fulde potentiale, tak for jeres tålmodighed, samt en tak for samarbejdet til de øvrige turistdestinationer og VisitDenmark.

Kære samarbejdspartnere Som ny turistorganisation i Himmerland, blev det første år som Destination Himmerland mere udfordrende end nogen havde forestillet sig, da vi den 1. marts startede op som en samlet destination.

Vi ser ind i et spændende 2021, hvor vi for alvor skal få Himmerland synliggjort på landkortet, og fortælle budskabet om de mange dejlige og ikke så kendte områder og events, som vi har. De skal fremhæves som små unikke oplevelsesrum til glæde for turisterne og borgerne. Hertil er Destination Himmerlands personale naturligvis klar til at bære turiststafetten sammen med alle jer samarbejdspartnere, små og store, for at sikre øget kendskab, højere kvalitet samt bedre økonomi – en rejse vi glæder os meget til.

At skulle navigere i et nyt samarbejde samtidig med at assistere et turismeerhverv i Himmerland stærkt påvirket af COVID-19 har medført en række udfordringer. På trods af dette, er vi kommet i mål med at udvikle destinationens overordnede turismestrategi, markedsføringsstrategi, sikre et godt introforløb for det nye turismeteam, samt sikre vores samarbejde med vores mange partnere om at tiltrække flere turister. Alt sammen for at skabe det fundament vi går det nye år i møde på, og for at skabe det fundament vi fremadrettet udvikler os fra for at sikre de bedst mulige samarbejder og formidlingen af vores fantastisk område.

I skrivende stund har vi indgået partnerskabsaftaler med over 140 turismeaktører, hvilket er rigtig flot. Vi er glade for at mange viser os tillid og tro på det samarbejde der skal ligge til grund for flere turister og sikre vi bliver en førende destination med fokus på bæredygtighed og digitalisering. En tillid som vil vi gøre det ypperste for at gøre os fortjent til. Vi er altid klar til at lytte og få en dialog om hvorvidt der er noget, vi kan gøre bedre eller anderledes.

Vi har alle savnet at kunne mødes fysisk med vores erhverv, attraktioner og de lokale ildsjæle, som sikrer, at den lokale DNA omsættes til skønne oplevelser for turisterne. Vi har naturligvis forsøgt at møde mange af jer indimellem de mange nedlukninger der har været, men det har ikke været nemt. Men jeg håber og tror på, at vi igen i 2021 kan få lov at møde jer samarbejdspartnere hos netop jeres unikke forretning eller forening.

Dette er vores første udgave af årsrapporten omkring hvad der foregår i Destination Himmerland, jeg håber I vil tage godt imod det. Skulle I mangle noget, så lad os endelig vide det.

På vegne at mit personale og undertegnedes vil vi gerne anerkende jeres helt utrolige indsats og styrke til at navigere i en svær tid. Jeres omstillingsparathed er imponerende. Den største respekt fra os til jer!

Personalet og undertegnede vil gerne sige tak for samarbejdet i 2020 og glæder os til 2021.

En stor tak skal lyde til embedsværket fra vores ejerkommuner for konstruktiv dialog om samarbejdet med at sikre at turismen bidrager til kommunernes udviklingen. Ligeledes en stor tak til vores advisory board, som er kommet godt fra start, men endnu

4

Sammen sætter vi retningen og satser på fremtiden. Med venlig hilsen Jimmi Stæhr-Petersen Turistdirektør Destination Himmerland


Konsolideringen af Destination Himmerland I foråret 2020 ændrede turismeverdenen sig fuldstændigt, da COVID-19 gjorde sit indtog med store konsekvenser for samfundet som helhed og for turismebranchen og oplevelsesøkonomien i særdeleshed. Hele 2020 er turisternes rejsemønstre blevet brudt af rejseforbud, og turisterhvervet mødte og møder stadig restriktioner, der enten lukker eller begrænser aktiviteterne i en grad, som har fået store økonomiske konsekvenser. Denne pludselige og voldsomme ændring i turismebranchen vil formentlig sætte sit præg på udviklingen i branchen over en længere periode. Fortsatte og skiftende restriktioner på ud- og indrejse viste i sommeren 2020, at der er et stort potentiale i indenlandsk turisme, hvor danske overnatninger har været i stor fremgang i højsæsonen. Regler for forsamlingsstørrelse vil blive ved med at påvirke gennemførelsen af visse arrangementer, der både kan være ‘reason to go’ eller ‘reason to stay longer’. Særlige regler og krav til afstand og rengøring vil blive ved med at påvirke driften af turistvirksomheder og gæsternes adfærd. På samme tidspunkt, som COVID-19 gjorde sit indtog i Danmark, flyttede det nye destinationsselskab ind i nye lokaler, bestyrelsen var sammensat, og den planlagte

5

sammenlægning af VisitVesthimmerland og VisitMariagerfjord var en realitet - nu skulle integration af de to kommuners turismeudviklingsfunktioner implementeres, samtidig med at markedsføringshjulene skulle holdes i gang med henblik på den forestående sæson. Det har været en udfordring at starte en ny organisation samtidig med at navigere i COVID-19 med hjemsendelser i foråret og nedlukning i dele af destinationen i efteråret. Særligt har det været udfordrende ikke at have haft muligheden for at afholde fysiske møder med turisterhvervet, som skal sikre et tæt samarbejde og muligheden for at dele de tanker og muligheder, som et nyt destinationsselskab gerne vil bidrage med til den enkelte turismevirksomhed, organisation eller forening. Vi ved ikke, hvad fremtiden bringer, men sikkert er det, at en simpel fremskrivning af tidligere års turismeomsætning er forbundet med en ganske særlig usikkerhed, der betyder, at Destination Himmerland må agere agilt og målrettet i de kommende år for at tilpasse sig markedet og skabe det bedst mulige grundlag for en sund og bæredygtig udvikling af turismeerhvervet i Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner.


Destination Himmerlands medarbejdere 2020 er etableringsåret for Destination Himmerland både hvad angår strategi, planer for markedsføring og kommende partnersamarbejder til fokus på nye projekter, der kan komme turismeerhvervet til gavn, og i sidste ende, at turisterne får bedre oplevelser og gæsteservice. For at nå strategiens mål, er det vigtig at have det helt rigtige medarbejderteam, processen med at nå dertil er nu fuldendt. Med ansættelsen af Line Gejl Frederiksen som SoMe- og kommunikationsansvarlig, har Destination Himmerland fået en stærk profil til at sikre vores stil og tone i kommunikationen både til turisterne og erhvervet. Destinations og projektkonsulent Sofi Olofsson Bak har, sammen med projektteamet i Vesthimmerlands Kommune, sikret at ‘Next Step Himmerland’ - et projekt støttet med midler fra Dansk Erhvervsfremmebestyrelse med fokus på bæredygtighed blev en realitet, hvilket vi er rigtig glade og stolte over. Dette sikrer, at Louise Storgaard Nielsen ansættes som projektleder på Next Step Himmerland projektet.

Destination Himmerland har stor fokus på projektudvikling og de muligheder, det bringer, f.eks. sikrer det muligheder for at arbejde tæt med foreninger, attraktioner, virksomheder og med produktudvikling og gæsteservice. For at sikre et højt niveau og kvalitet i de projekter, Destination Himmerland arbejder med, er Eva Moss ansat som administrationschef og controller, hvor hun skal sikre kvalitetsstyring i projekter, budgetter og regnskaber. Destination Himmerland er et aktivt turisthus med mange besøg og mailbesvarelser osv., og det kræver et godt overblik. Derfor er Marianne Binderup ansat som servicemedarbejder i et flexjob. Dermed får vi løst mange små løse ender i en travl hverdag. Turismeteamet i Destination Himmerland skal arbejde for at Himmerland rangerer højt i turisternes bevidsthed, når ferierejsen planlægges. Medarbejderne er med til at sikre en høj faglighed og professionel indgang til turisterhvervet, så Destination Himmerland er en solid og let tilgængelig samarbejdspartner.

6


Teamet er som følgende:

Jimmi Stæhr-Petersen

Helene Christensen

Line Gejl Frederiksen

Martin Buch Stengaard

Mette Søgaard Ebbesen

Louise Storgaard Nielsen

Sofi Olofsson Bak

Mikkel Skovsbo

Eva Moos

Turistdirektør

Digitaliseringsansvarlig

Destinations- og projektkonsulent

Marketingansvarlig

Marketingkoordinator og gæsteservice

Turismekonsulent

Marianne Binderup Servicemedarbejder

7

SoMe- og kommunikationsansvarlig

Projektleder i Next Step Himmerland

Administrationschef og controller


Status på højsæsonen 2020 Himmerlands østkyst – dette ses særligt på stigninger i overnatningsstatistikkerne i august.

I perioden juni-august 2020 var der 37.827 flere overnatninger i Himmerland sammenlignet med samme periode i 2019.

Epinions analyser viser, at de danske gæster, der holdt ferie i Himmerland i sommeren 2020, primært kom fra Midtjylland, Hovedstadsområdet, Sønderjylland og Nordjylland. Analyserne viser også, at turisterne fra Hovedstadsområdet er ”nye gæster”, hvilket betyder, at dette er turister, som normalt ikke besøger Himmerland, men det har de valgt at gøre i år, som følge af den målrettede digitale markedsføring i denne Corona-tid.

Denne sommer var der også en tydelig stor stigning i danske turister, nemlig 112.989 flere danske overnatninger i 2020 end i 2019 i Himmerland. På trods af et stort fald i udenlandske turister, som var forventeligt grundet situationen med COVID-19, var der henover sommeren fremgang blandt tyske turister, som havde lejet et sommerhus på

2019

2020

MARIAGERFJORD Juni Juli August

51.614 122.940 61.505

41.192 141.187 80.315

VESTHIMMERLAND Juni Juli August

47.022 103.605 61.913

34.577 111.214 69.777

Ovenstående tabel viser samlede antal overnatninger i perioden juni-august 2020 i Himmerland sammenlignet med samme periode i 2019. Juli og august 2020 har fremgang, hvorimod juni halter efter sammenlignet med 2019.

8


Overnatninger fordelt på nationalitet

Ovenstående figur viser, at august var en rigtig god måned med tyske turister, som blandt andet havde lejet sommerhuse på den himmerlandske østkyst. Der var en stigning på 66,7 % i august 2020 sammenlignet med 2019. På nedenstående figur viser antal overnatninger i Himmerland fordelt på tyske, svenske, norske, hollandske og danske nationaliteter i juni-august 2020.

Sammenlignet med statistikkerne fra 2019, kan man tydeligt se fremgangen på det danske marked i juli og august 2020, hvor overnatningstallene er steget med hhv. 38% og 27%. I forhold til det tyske marked er der også stor fremgang med en stigning på 66,7% i august 2020.

9


Overnatningsformer HOTELLER: Hotellerne i Himmerland har ifølge statistikkerne ikke oplevet nogen tilbagegang i antallet af overnatninger i 2020, og august var den müned i 2020 med størst fremgang pü 36,6% flere overnatninger. Statistikkerne for Mariagerfjord vises ikke vises i tabellen fordi observationen mangler, da det er diskretioneret eller for usikkert til at kunne angives i Danmarks Statistik.

10


CAMPING: På trods af lokale forskelle, viser statistikkerne, at campingpladserne i Himmerland i perioden juni-august 2020 har haft en fin højsæson, hvor der samlet set var fremgang i både juli og august 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. August 2020 var en måned med en flot fremgang på 13,9%. Tilbagegangen i juni skyldes COVID-19 og de restriktioner, der blev pålagt samfundet.

LYSTBÅDEHAVNE: Lystbådehavnene i Himmerland har samlet set oplevet stor fremgang i 2020.

11

I august 2020 var der hele 63% flere overnatninger i de himmerlandske lystbådehavne sammenlignet med august 2019.


FERIEHUSE: Feriehusene i Himmerland har ifølge statistikkerne oplevet tilbagegang i juni 2020, hvorimod der i juli og august 2020 henholdsvis har vÌret 10,3% og hele 44,8%

flere overnatninger i de himmerlandske feriehuse. Det er en rigtig flot fremgang set i lyset af nuvĂŚrende situation.

12


Himmerlands placering i forhold til andre destinationer i 2020 Som billedet nedenfor viser, så er Himmerland placeret godt i forhold til andre danske destinationer i 2020. Som statistikkerne viser, så har Himmerland haft en god højsæson. På trods af dette, ender 2020 overordnet set med tilbagegang for Himmerland, men som billedet til højre viser, har alle destinationer i Danmark i 2020 haft tilbagegang i antal overnatninger grundet COVID-19 - på nær to destinationer, som har haft fremgang. Himmerland har i løbet af 2020, indtil oktober, haft en tilbagegang på -1,2%. Ved en hurtig gennemgang af ovenstående tal, viser det sig, at Himmerland stadig ligger højt placeret i forhold til turisternes besøg, da destinationen ender på en andenplads i forhold til de destinationer, som har haft mindst tilbagegang i 2020.

Destination Himmerland -1,2 pdt.

13


Partnerskaber I året 2020 har Destination Himmerland haft et stort fokus på at lære aktørerne på tværs af de to tidligere destinationer at kende, lytte til deres ønsker for det nye destinationssamarbejde, samt fortælle hvad det nye destinationssamarbejde kan og hvad vores ambitioner og strategiske retning for den nye destination er. Samarbejdet i den nye destination har, som for mange andre i turismebranchen, været præget af de udfordringer, som corona har medført. Dette både ift. Destination Himmerlands muligheder for at møde turismeaktø-

rerne i deres vante rammer, samt at skabe møder mellem turismeaktørerne på tværs af destinationen. På trods af denne komplekse, og på alle måder ukendte situation, så føler vi, hos Destination Himmerland, at det er lykkedes at komme positivt igennem situationen. Selvom det er tydeligt at mange af vores partnere, har været og fortsat er utroligt påvirket af corona-situationen, så oplever vi også troen på og viljen til at komme videre ovenpå efter årets udfordringer, hvilket vi hos Destination Himmerland har stor tro på og tillid til, at vi kan klare i fællesskab. For sammen står vi stærkere.

“Verdensklasse samarbejde – og fedt at organisationen er så agil og at vi igen og igen bliver tænkt ind i projekter.”

“Det er prisværdig med det store arbejde i har gang i.” Askel Krog, Askel Krog Keramik

Bjørn Jakobsen, Uhrehøje - Outdoor, Træning & Events

“Destinationen har været en god makker i forhold til at få vores trætophytter synliggjort ude i verden”

“Jeg synes vi får god hjælp til at realisere vores ideer” Niels Kristian Veggerby, Myrhøj Camping

Nanna Balsby, Løvtag

Destination Himmerland har derfor også lagt et stort arbejde i at udvikle et nyt fælles partnerskabsprogram for Destination Himmerland for 2021, som flest muligt af vores eksisterende partnere skulle kunne se sig selv ind i. Med det nye partnerskabsprogram har vi haft fokus på at skabe professionelle samarbejder

med gensidig kommunikation. Dette har givet os mulighed for at skabe nogle anderledes partnerprogrammer, der sikrer partneren adgang til en bredere vifte af muligheder indenfor bl.a. markedsføring gennem fælles ressourcer som f.eks. GoVisit, GoTours og DuGlemmerDetAldrig.

Det glæder os, at der medio december 2020 allerede er 140 aktører der har valgt at tegne et partnerskab hos Destination Himmerland. Vores erfaring viser, at der fortsat vil blive tegnet partnerskaber i starten af det nye år og vi forventer at lande på ca. 160 aktør-partnerskaber i 2021, hvilket er en stor glæde da jo flere vi står sammen – des stærkere bliver vi.

14


15


Samarbejde med andre destinationer Destination Limfjorden

Udover samarbejdet med de nordjyske destinationer i Fælles Vækst-projektet, så har Destination Himmerland haft markedsføringssamarbejde med Destination Limfjorden i forhold til at markedsføre Limfjorden og oplevelser ved Limfjorden samlet. Derudover har Destination Himmerland fortsat sit samarbejde med VisitAalborg om markedsføring af destinationen i Norge via et fælles markedsføringstiltag i Kristiansandavisen, Fædrelandsvennen. Vi samarbejder desuden om en fortsat udvikling af Himmerlands Østkyst, herunder Øster Hurup.

Meget mere end bare Danmark

I forbindelse med nedlukning af branchen i forhold til COVID-19 ansøgte Destination Himmerland sammen med Danmarks andre destinationer om Genstart-turismen-puljen, og fik sammenlagt 500.000 kr. til markedsføring af destinationen i ”Meget Mere End Bare Danmark”-kampagnen til danske turister. Samlet set har Destination Himmerland haft et markedføringsbudget på ca. 1 mio. kr i 2020.

Turistsamarbejdet Kystlandet og Destination Limfjorden

I projektet Back to Business-Back on Track har Destination Himmerland et tæt samarbejde med Destination Limfjorden og Turistsamarbejdet Kystlandet, hvor vi sammen med nøje udvalgte samarbejdspartnere ønsker,

at videregive kompetencer inden for digitalisering i øjenhøjde, så man som turismevirksomhed kan omstille sin virksomhed til den nye turistadfærd og behov set i lyset af COVID-19. I løbet af den første del af 2021 vil de relevante turistvirksomheder i de tre destinationer blive kontaktet med henblik på en screeningsproces for at få del i projektets aktiviteter, som bl.a. rummer en digital værktøjskasse og mulighed for at få en-tilen-eksperthjælp med nogle af de konkrete udfordringer, man har i virksomheden som følge af COVID-19.

Samarbejde med Erhvervshus Nordjylland

Destination Himmerland har stor interesse i at samarbejde med Erhvervshus Nordjylland om turismen i Nordjylland. Samarbejdet er vigtigt, da vi igennem dette fører en dialog om de forskellige indsatser og dermed sikrer, at indsatserne ikke overlapper. Som led i erhvervsfremmeindsatsen er det vigtigt for Destination Himmerland at have et stærkt samarbejde med Erhvervshus Nordjylland, hvilket bl.a. kommer til udtryk i Erhvervshus Nordjyllands involvering i projektet ‘Next Step Himmerland - et grønt omstillingsprojekt’ samt interesse i projektet ‘Back to Business-Back on Track’.

Samarbejde med de lokale erhvervskontorer

Samarbejdet med de lokale erhvervskontorer - Erhverv Væksthimmerland og Mariagerfjord Erhvervsråd - er også vigtigt for Destination Himmerland. Samarbejdet kommer til udtryk i den daglige dialog på tværs af kommunerne og erhvervskontorerne, men også i form af projektsamarbejder i bl.a. Back to Business-Back on Track, hvor erhvervskontorerne er en del af screeningsprocessen med turismeerhvervet.

16


En af de aktører, som har oplevet både fordele og ulemper ved COVID-19 er Mariager-Handest Veteranjernbane. Antallet af ture med veterantoget har naturlig været reduceret markant. Men under gældende COVID-19 forbehold, har der til gengæld været været markant flere gæster med togene end normalt. Det har kunnet lade sig gøre fordi banen har sat alle banens passagervogne i spil – og på bundlinjen derfor også sikret sig en markant bedre økonomi pr. kørt tur end under normale forhold.

17


Status på markedsføring og kommunikation Grafisk design og hjemmeside

Som nævnt i ovenstående, har det primære fokus for året 2020 været at samle de to tidligere destinationer i én samlet destination. Det gælder også de digitale platforme, hjemmesiden, grafisk identitet – både sprogligt, design og et fælles budskab. I løbet af 2020 har vi fået udarbejdet ny grafisk identitet, ordlyd og visuel design, som skal implementeres i al vores markedsføring – både hvad angår logoer, skilte og andet materiale, som anvendes ved vores fysiske lokationer, men også i det grafiske udtryk på website, online kampagner og meget mere. Dette er en løbende proces, som hele tiden tilpasses og indarbejdes i alt nyt materiale og kampagner. Vi har siden sammenlægningen af destinationerne kørt med en midlertidig fælles løsning som digital indgang til destinationen – nemlig et WordPress website på www.destinationhimmerland.dk. Herpå er der inspiration, der leder de besøgende videre over på de ”gamle” og velkendte ASP-løsninger (hjemmeside-løsninger) for visitvesthimmerland.dk og visitmariagerfjord. dk. Efter længere overvejelser, afprøvninger og tests har vi konkluderet, at den bedste og den mest fremtidssikrede løsning er, at fortsætte på den velkendte ASP-løsning udbudt af VisitDenmark. Her er vi sikret professionel sparring, udvikling og løbende opdateringer på både design, sikkerhed og performance ved FFW, der er udviklerne bag ASP-løsningen.

Derfor er vi nu trukket i arbejdstøjet, og er godt i gang med at opbygge den nye fælles platform for Destination Himmerland. Arbejdet består lige nu af at: • Opbygge strukturen på sitet • Bygge indhold og diverse temaer • Udarbejde nye spændende fortællinger om Himmerland, der skal integreres on site og være et af de bærende elementer • Implementering af vores nye design og ordlyd • Udarbejde en SEO-strategi, der skal sikre vores synlighed og højere rangering på Google Vi forventer, at den grundlæggende del skal være klar ved årsskiftet og forventningen er, at den nye side går i luften og kan ses efter 7. januar. Herefter skal siden udbygges og optimeres i januar og februar med at: • Sikre integrationen af samarbejdspartnere (booking, GoVisit mv.) er optimale og præsenteres bedst muligt • Sikre velfungerende indhold på tysk og engelsk • Integre vores grønne og bæredygtige strategi, så der kommer et ”grønt” spor på sitet • Opbygge en erhvervsside på hjemmesiden, hvor vi kan formidle relevante informationer til erhverv og samarbejdspartnere. • Sikre at SEO fungerer optimalt • Implementere al nødvendig sporing til opsamling af al relevant data til brug ved bl.a. re-marketing

18


19


Samarbejdet med GoVisit

Destination Himmerland indgik samarbejde med GoVisit i 2020 med henblik på at gøre Destination Himmerlands partnere digitalt synlige primært over for de gæster, der er ankommet til destinationen - og sekundært gæster, der skal inspireres. GoVisit er en app, som er et led i at yde den bedste og lokale gæsteservice, der hvor gæsten er. Som partner hos Destination Himmerland får man adgang til GoVisits fordele og værktøjer i forhold til at synliggøre sin virksomhed, arrangementer osv. Jo større partnerskab ved Destination Himmerland, jo flere fordele får partneren ved GoVisit. Samarbejdet med GoVisit-app’en er udvidet til også at give information til Destination Himmerlands informationsskærme, der er placeret rundt omkring i destinationen.

Digitalt magasin

I 2021 udgiver Destination Himmerland to magasiner, som hhv. er et årsmagasin og et sæsonmagasin - begge vil blive udgivet trykt og digitalt. Årsmagasinet vil være et inspirationsmagasin, og vil have en levetid på ca. 1 år, hvor sæsonmagasinet vil have en levetid henover

højsæsonen - fra juni til september. Begge magasiner vil blive distribueret primært online; via SoMe kampagner, via overnatningsstedernes booking bekræftelser, via influencers, o.lign. Især det digitale magasin kommer til at være levende og interaktivt med henvisninger til partneres hjemmesider og med call-to-action booking sider.

GoLitte samarbejde

Et nyt tiltag, som Destination Himmerland vil benytte sig mere af i de kommende år. Samarbejdet blev igangsat i 2020 i form af fortællinger fra destinationen med henblik på at vække interessen hos børnefamilier. Dette samarbejde blev etableret mellem Destination Himmerland og GoLittle, og ender i første omgang ud i 20 fortællinger af ca. 7-8 minutter om historiske attraktioner, skæve og sjove historier, som f.eks. børnefamilier kan høre evt. på vej til destinationen og få lyst til at besøge de steder og attraktioner, som fortællingerne omhandler.

Kampagner

Samlet set har Destination Himmerland benyttet følgende medier i markedsføring og kommunikation målrettet turister: Brochurer, sommeravis, SoMe (organiske og sponsore-

20


ret), web-platforme, app, informationsskærme, advertorials og artikler i trykte medier, influenter, bloggere og pressebesøg. De kampagner, der er kørt op til højsæsonen, blev grundet COVID-19 igangsat sent, men agilt i forhold til gældende retningslinjer og nye tiltag op til sæsonen. Kampagnerne blev kørt på egne kommunikationskanaler på sociale platforme, Facebook og Instagram. Kampagnerne var baseret på følgende temaer: lystfiskeri, camping med og uden børn, vandring, golfophold, fokus på børnefamilier, cykelferie, oplevelser ved Limfjorden og lystsejlads. Disse blev kørt med henblik på at tiltrække de specifikke målgrupper for temaerne også afhængig af demografi, geografi, interesser og tid. Derudover blev der hen over højsæsonen kørt kampagner med fokus på kulturarven, fødevareoplevelser og outdoor aktiviteter i destinationen med henblik på at fortælle turisterne, hvad Destination Himmerland byder på når de er her.

af influenter, som bl.a. bød på besøg af Micki Cheng (Danmark), Sibille Fuhrken (Tyskland), Christian Grau (Danmark), samt en række andre influenter, som besøgte destinationen i forbindelse med markedsføringsprojektet Tidsrejsen.

Markedsfokus

Det primære fokus har været på det danske marked, grundet COVID-19, dog har Fælles Vækst-projektet haft fokus på de udenlandske markeder (Norge, Tyskland, Holland og Sverige), som har foregået meget agilt i 2020 i forhold til at tilpasse sig lukkede og åbne grænser. Sverige har været nedprioriteret pga. corona-tilstanden og restriktionerne i Sverige. I Norge kørte man kampagner med overskriften: ”It’s time” mod målgrupperne “par” og “familier med børn” via Facebook, Instagram, radio, advertorials i online dagblade, samt udendørs annoncering. Desværre har nordmændenes færden været præget af COVID-19 og restriktioner heraf - og mange har valgt at blive hjemme i Norge i 2020.

I efteråret blev følgende kampagner igangsat: Forkælelse for par, efterårsferie med børn, vandring, branding af selve DH, lystfiskeri, julekampagner og kampagne vedr. tilmelding af nyhedsmail. Alle kampagner blev kørt internt fra Destination Himmerlands SoMe-platforme i henhold til det agile årshjul og ud fra specifikt udvalgte målgrupper. I forbindelse med Genstart Turismen-projektet med kampagnen “Meget Mere End Bare Danmark” blev der i løbet af 2020, med start i maj 2020, i igangsat kampagner, både online og trykte, både internt i organisationen og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, såsom Jyllandsposten, Jysk Fynske Medier og Nordjyske Medier. Genstart Turismen-puljen har også bidraget til indsamling af content i form af fortællinger målrettet børnefamilier, influenter, billeder, etc.

Til Tyskland blev der kørt Ostsee- og Nordsee-kampagner i sommeren og i efteråret med henblik på at placere Nordjylland i den tyske målgruppes bevidsthed. Målgruppen var familier såvel par, 25+ og personer, som udviste interesse for Danmark som generelt rejsemål. Kampagnerne blev primært kørt på SoMe-kanaler, Google Adwords og videoer på YouTube. I Holland kørte man en generel Nordjylland-kampagne, men desværre var Holland også udfordret med corona-restriktioner, hvorfor man ikke så mange hollandske turister i 2020.

Viralt og personificeret markedsføring blev anvendt i større stil i 2020 i form af brugen

21


Gæsteservice Vi har i 2020 fået etableret en ny turistinformation på Mariager Saltcenter, som er blevet rigtig fin og fungerer godt. Destination Himmerland er i løbende dialog med personalet på Saltcentret om, hvad der kan gøres for at gøre sæsonen 2021 endnu bedre. Derudover har vi været til stede i Øster Hurup hele sommeren. Det har været et meget anderledes år, men et år, hvor det virkelig har været spændende at følge turisterne. Deres adfærd har været væsentlig anderledes, men har også gjort, at rigtig mange har efterspurgt og søgt inspiration til naturoplevelser og aktiviteter generelt. Vi har startet på arbejdet om en ny gæsteservice strategi i samarbejde med en nedsat

netværksgruppe. Denne strategi, skal være gældende og indeholde mål til 2024. Inden vi færdiggør vores strategi og mål for gæsteservice afventer vi – og arbejder sideløbende med gæsteservice, som en del af konsolideringsprojektet. Det kan der læses mere om på side 25. I dette projekt ligger der bl.a. udvikling af nyt gæsteservice koncept i form af fx shop-in-shop koncept, der skal gøre gæsteservice og turistinformation mere tilgængelig, der hvor turisten er samt fokusere på uddannelse af erhvervet. Vi har desuden indgået samarbejdsaftale med VW Aalestrup & Hobro, således vi i 2021 opstarter vores mobilegæsteservice. Det tillader os at møde turister hvor de er.

22


Digitalisering Infoskærme

Destination Himmerland har i alt 17 digitale infoskærme der er placeret på knudepunkter rundt omkring på destinationen. I 2021 har 39.827 personer interageret med vores infoskærme (1. januar-15. december 2020).

Der er i år blevet præsenteret fire nye udendørs skærme, som skal bidrage til at sikre at turisterne kan tilgå information omkring destinationens oplevelser og aktører, der hvor de befinder sig. Vi har også i år valgt en ny udbyder, som giver os frie tøjler ift. indhold på skærmene, så vi har endnu flere muligheder for præsentation af indhold og websites på skærmene. Læs mere på næste side.

Sprog benyttet på infoskærmene o Dansk: 79% o Tysk: 17% o Engelsk: 4%

De tre infoskærme, hvor der har været flest interaktioner er placeret ved hhv. Landal Rønbjerg Ferie, Infohytten i Hvalpsund og Kulturladen i Løgstør.

Websitets

Sidevisninger på diverse hjemmesider i 2020: • Visitmariagerfjord: 335.321 sidevisninger (1% fald ift. 2019) • Visitvesthimmerland: 272.952 sidevisninger (2% fald ift. 2019) • Destinationhimmerland: 28.532 sidevisninger

Mest besøgte sider på hjemmesiderne 2020 SIDER

ANTAL SIDEVISNINGER

1 PANORAMA-ruten i Bramslev Bakker 20.527 2 Kalender 10.645 3 Mariager - Rosernes By 8.889 4 Planlæg Ferien / Explore (aktøroversigt Vesthimmerland) 7.104 5 Planlæg Ferien / Explore (aktøroversigt Mariagerfjord) 6.861 6 Aktiviteter i Vesthimmerland 6.546 7 Vandreruter i Mariagerfjord 6.155 8 Ferieinspiration - Mariagerfjord 5.801 9 Muslingebyen Løgstør 5.726 10 Attraktioner i Vesthimmerland 5.584 Ovenstående boks er en TOP 10 liste over de mest viste sider på de tre nuværende platforme, men foruden forsiderne.

23


Digitale højdepunkter i 2020

og videoer som vi vil samt planlægge indhold ud i fremtiden.

Digitaliseringssamarbejde med GoVisit

Samarbejde med ActiveCampaign

I forbindelse med samarbejdet med GoVisit, har de valgt at tilføje flere services, udover deres eksisterende app, efter inspiration og behovsafklaring i samarbejde med Destination Himmerland. Derfor har destinationen også indgået samarbejde med GoVisit som værende udbyder for webkalenderen, som kan anvendes på hjemmesiden, via GoVisit-appen samt på infoskærmen. Denne aftale tillader os at lave nyt design, der passer til vores nye elementer, giver nye filtreringsmuligheder og integrering af GoVisit-kalender. I forhold til infoskærme, og i forbindelse med samarbejdet med GoVisit, har destinationen desuden indgået et samarbejde Screen Shark, som i 2021 bliver vores nye softwareog hardware-udbyder på infoskærmene. De nye udbydere har flere muligheder ift. hvad vi kan vise på skærmene. Vi er ikke længere låst af et fast system, og kan nu selv lave menuer samt vise hjemmesider, billeder

I forbindelse med håndtering af nyhedsmail og erhvervskontakt, har destinationen indgået et samarbejde med ActiveCampaign for at effektivisere og forberede oplevelsen hos både turisten og erhvervet. Den nye udbyder tillader udsendelse af nyhedsmails til både turister og erhverv, samt bl.a. filtrering af modtagerne ift. hvad de klikker på til efterfølgende brug, for at mindske følelsen af spam hos turisten og erhvervet.

Retargeting

I 2020 har vi implementeret en retargeting-strategi, som er en strategi for hvor og hvordan vi opsamler data og udnytter den bedst via annoncering på Facebook, Instagram og Google. Vores nye website bygges op omkring temaer, som senere vil blive brugt ift. annonceringen, som målrettes til folk der har været inde og læse på bestemte sider. Ved at benytte os af de erfaringer vi har fået i 2020, har vi udarbejdet en ny og forbedret strategi for retargeting for i 2021.

24


Status på projekter Funding og projektmidler er afgørende for Destination Himmerlands fortsatte udvikling. Destination Himmerland arbejder derfor målrettet på at sikre den fornødne finansiering til projekter, der ligger uden for den økonomiske ramme, som udgøres af de kommunale bidrag. Indsatsen for at sikre projektfinaniseringen har udvikling af destinationen, bedre forretningsmuligheder og flere job som mål og sker i tæt dialog og samarbejde med turismeerhvervet i kommunerne.

MEET Himmerland

MEET Himmerland er et samarbejdsprojekt med fokus på møde- og konferenceturisme. Det er et samarbejde mellem HimmerLand, Hotel Amerika, Vitskøl Kloster, Vesthimmerlands Messecenter og Destination Himmerland. Visionen er at skabe en fælles profilplatform med henblik på salg, øget synlighed, nye produkter, øget indtjening til erhvervet samt ejerskab til at tiltrække flere møde- og konferenceturister til Himmerland. Det at skabe en fælles platform, er motivationen for at tiltrække flere erhvervsturister til Himmerland. En afledt effekt er øget omsætning hos handel og øvrige erhvervsdrivende i Himmerland. Der er i samarbejde med reklamebureauet Weltklasse blevet produceret et gennemgående koncept, samt udarbejdet en hjemmeside, video, billeder og andet markedsføringsmateriale. Hjemmesiden www.meethimmerland.dk er oprettet og opdateres løbende, som projektet udvikler sig.

Der arbejdes pt. på at forberede aktiviteter i 2021, som qua COVID-19 ikke har været mulige at afholde i 2020, for at sikre, at vi er klar til at agere når det igen bliver muligt. Herunder bl.a. forberedelse til messen Meeting Live Vest og site inspections inspections, hvor mødebookere tager ud og ser konference- og mødesteder. I projektet er der netop igangsat en proces med at kontakte potentielle sekundære partnere, som skal udgøre oplevelseselementet i MEET Himmerland konceptet, hvilket også vil sikre involveringen af det bredere turismeerhverv. Derudover, vil der primo 2021 blive ansat en koordinator i projektet, som skal være ansvarlig for bl.a. salg, bookinger, koordinering m.m. Med MEET Himmerland har vi altså fået sat gang i et helt nyt møde- og konferencekoncept, som er baseret på de nuværende samarbejdspartneres forskellige identiteter og det himmerlandske DNA.

Konsolideringsprojekt 2019-2023

Selve konsolideringsprocessen er afsluttet, og der er dermed taget hul på destinationsudviklingen, som også er en del af det 3-årige konsolideringsprojekt, som er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Der arbejdes lige nu med forretningsnetværk, udvikling af gæsteservicekoncept og interne kommunikationsløsninger for erhvervet. Dette arbejder konsulenterne Kvistgaard & Hird, Jerver, Larsen og Rasmussen med i samarbejde med Destination Himmerland.

Derudover er der oprettet en LinkedIn profil for MEET Himmerland, som skal fungere som en kanal til både markedsføring og relationsskabende indhold til relevante erhverv og virksomheder. Inden juleferien er der desuden blevet udsendt en nytårshilsen fra MEET Himmerland til potentielle møde- og konferencegæster.

25


Back to Business-Back on Track

Back to Business - Back on Track er et samarbejde mellem de tre destinationer Destination Limfjorden, Turistsamarbejdet Kystlandet og Destination Himmerland. Med projektet ønsker vi at videregive kompetencer inden for digitalisering i øjenhøjde, så man som turismevirksomhed kan omstille sin virksomhed til den nye turistadfærd og nye målgrupper og behov set i lyset af COVID-19. Lige nu udarbejdes der på en digital værktøjskasse i samarbejde med Orange Elevator, som forventes at være færdig inden 2021. Den digitale værktøjskasse er et digitalt opslagsværk, som indeholder udførlige guides til sociale medier og digitale platforme. Den digitale værktøjskasse bliver præsenteret for erhvervet i uge 3 2021, og der arbejdes på, hvordan vi kan forankre brugen af værktøjskassen hos erhvervet.

Projektets oprindelige 2-årige forløb strakte sig til sommeren 2020, men COVID-19 har gjort det svært at optage landsbyfilmene. Derfor er en del af optagelserne flyttet til 2021, hvor vi forhåbentlig igen kan samles. Version 2.0 af Meet the Locals blev skudt i gang i efteråret 2020 med møder i flere landsbyer, hvor fokus er at arbejde videre med oplevelserne i landsbyerne. Møderne er desværre udskudt pga. COVID-19.

Hærvejen

Natur og Kultur - Outdoor Hobro

I projektet ‘Natur og Kultur - Outdoor Hobro’ er målet udvikling af et samarbejde og netværk med en fælles platform, at de deltagende aktører bliver i stand til at udbyde en bred vifte af outdoor-aktiviteter rettet mod de borgere og turister, der allerede er aktive og dem, der gerne vil være det. Derfor er formålet med projektet også, at der etableres samarbejde - ikke blot mellem de forskellige outdoor-aktører - men også mellem outdoor- og kulturaktører, således at de traditionelle produkter og koncepter for outdoor kan udvides og gentænkes og skabe rum for at nye slags oplevelser på tværs mødes. I første omgang er der fokus på Hobro og omegn, men efter forsøgsprojektets afslutning er målet at udvide projektets metoder og processen i forhold til udvikling af outdoorturismen til resten af Himmerland. Projektet sker i samarbejde med Hobro Turistforening og forventes at begynde i første del af 2021 og løber til 2023.

Meet the Locals

hvor man sætter fokus på branding af 45 landsbyer i Vesthimmerlands Kommune. Brandingen af Vesthimmerlands landsbyer tager sit udspring i et stærkt samarbejde på tværs af Vesthimmerland, hvor lokale ildsjæle fra landsbyerne former egne fortællinger og historier til videoerne. Det betyder, at hver landsbyfilm er skabt af beboerne i landsbyerne.

Meet the Locals er et projekt og samarbejde mellem Destination Himmerland og Landsbyudvalget i Vesthimmerlands Kommune,

Hærvejen er et årelangt fælleskommunalt samarbejde om vandre- og cykelstier gennem Jylland. Nu står organisationen Hærvejen foran en stor forandring, da man forventer, at Nordea Fonden tiltræder projektet med et tocifret millionbeløb for at sikre brugerne (borgere/vandre- og cykelturister) en markant højere oplevelse.

Made in Himmerland

Projektet Made In Himmerland har været et flerårigt fødevare- og outdoorsamarbejde mellem destinationerne Mariagerfjord, Vesthimmerland og Rebild. I forbindelse med dannelsen af Destination Himmerland er det er behov for at gentænke formen og rammerne for samarbejdet, derfor forventes det at der i starten af 2021 igangsættes en proces for redefinering, hvor turisterhvervet inviteres til at deltage i processen. I 2021 vil Made in Himmerland-projektet skifte navn, da Made in Denmark gennemført et navnskift til Made in Himmerland medio december 2020.

26


Bæredygtighed I 2021 har Destination Himmerland har gennemgået en afdækningsproces i forhold til at afklare, hvilken strategisk retning destinationen skal bevæge sig indenfor bæredygtighedsindsatsen. Det er blevet besluttet at der skal arbejdes proaktivt på at blive klar til at sende en ansøgning afsted til HORESTA for at blive certificeret som Green Tourism Organization. Desuden er Destination Himmerland bl.a. i gang med at lave en underside på hjemmesiden om arbejdet med bæredygtighed i organisationen og i destinationen. Interne bæredygtige tiltag er bl.a. affaldssortering, ressourceminimering samt uddannelse af medarbejdere om hvordan FN’s 17 verdensmål anvendes i vores organisation. Der er også arbejdet proaktivt på at skabe et netværk indenfor bæredygtighed og grøn omstilling, som skal sikre videndeling og sparring på området, hvilket bl.a. har inkluderet begge kommuner, Destination Nord, relevante fagpersoner og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Nord (NBE). Sidstnævnte er Destination Himmerland blevet medlem af i efteråret 2020. I efteråret fik Destination Himmerland tilsagn om midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til projektet Next Step Himmerland - et grønt omstillingsprojekt. Miljømærkning Danmark, som er placeret i Løgstør, indgår som samarbejdspartner i projektet, ligesom der vil blive samarbejdet med de to kommunerne, Erhverv Væksthimmerland

og Erhvervshus Nordjylland. Projektet er et ambitiøst 3-årigt projekt med et budget på 4,9 mio. kroner. Projektet har til formål at øge turismeerhvervets viden om grøn omstilling og bæredygtighed samt bidrage til at denne viden omdannes til konkrete handlinger og aktiviteter. Arbejdet med projektet begynder for alvor i januar 2021. Der er i projektet ansat en projektleder, Louise Storgaard Nielsen, som skal sikre at projektet bliver rodfæstet, og at vores turisterhverv bliver godt implementeret i rejsen mod at blive Danmarks mest bæredygtige turistdestination. Dermed vil der i den første del af 2021 være fokus på en opsøgende virksomhedsindsats, der skal afdække turismeerhvervets konkrete behov og udfordringer i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling. Dette vil udmunde i skræddersyede virksomhedsforløb, hvor det involverede turismeerhverv får udarbejdet konkrete handlingsplaner og forretningsmodeller med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Derudover, vil projektet i 2021 fokusere på at etablere og facilitere netværk med fokus på grønne værdikæder og samarbejder. I 2021 vil der også blive afholdt to ”Green Talks”. Den første Green Talk vil være en kick-off på projektet og vil bl.a. have til formål at inspirere turisterhvervet til deltagelse i projektet, samt præsentere projektets samarbejdspartnere.

27


Indsatser i 2021 Udtrædelse af Fælles Vækst

Projektet Fælles Vækst slutter 31. december 2021. Bestyrelsen har pr. 24. november 2020 besluttet af destinationen skal udtræde af samarbejdet herefter, da vi ikke synes man udnytter potentialet i samarbejdet bedst muligt. Destination Himmerland ønsker dialog med de øvrige destinationer om en ny fremtidig struktur for markedsføring- og udviklingssamarbejde.

Markedsføring- og kommunikationsindsatsen i 2021

I løbet af første del af 2021 bliver strategien for Destination Himmerlands markedsførings- og kommunikationsindsatsen (herunder en SoMe-strategi) udarbejdet. Formålet er, at sikre at vores markedsføringsmål bliver formidlet bedst muligt til turisterne, men også at sikre at relevant kommunikation når turismeerhvervet i Himmerland. Derudover skal det sikre at vores kommunikation hele tiden tilpasser sig til turisternes behov, men indenfor de rammer der er sat for kommunikationen på tværs af platforme. Primært vil markedsføringen, herunder kommunikationen til turisterne, foregå digitalt på følgende platforme: www.destinationhimmerland.dk/.de/.eu, Facebook, Instagram, Youtube, Google adwords/banner. Derudover undersøger vi brugen af andre relevante platforme. I løbet 2021 vil Destination Himmerland fokusere på at markedsføre sine temaer i henhold til strategien på egne platforme og på eksterne, som vil blive uddybet i det nedenstående. Af eksterne platforme, vil Destination Himmerland indgå samarbejder med forskellige mediehuse, såsom Nordjyske og Jysk Fynske Medier for at brande og synliggøre attraktioner, events og destinationen generelt. Derudover vil Destination Himmerland også indgå samarbejder med forskellige influencers,

som både skal brande området og forskellige oplevelser. Destination Himmerland vil også anvende pressebesøg - enten som enkeltstående destination eller i samarbejde med andre destinationer - pressebesøgene skal både fungere som branding af destinationen og som contentskabende. Erhvervet, destinationsselskabets partnere, og turisterne vil i højere grad opleve Destination Himmerland være tilstede i turistlandskabet både til events, i sommerlandet, ved udvalgte erhverv etc. i løbet af 2021 - specielt i højsæsonen. Det kalder vi on-location-markedsføring. Et af de nye tiltag i 2021 er at målrette markedsføringen mere præcist via bestemte segmenter, retargeting og til gæster, som enten er på ferie i området (i en nabo-destination) eller gæster, der allerede har udvalgt Himmerland som en feriedestination, som derved bliver yderligere inspireret til oplevelser i Himmerland. En af de kampagner, som skal igangsættes via segmentering og retargeting, er synliggørelse af kommende års- og sæsonmagasiner. Magasinerne bliver primært distribueret online netop via kampagner på SoMe, men også i et samarbejde mellem overnatningsstederne og destinationsselskabet. Mange af overnatningsstederne vil linke til en speciel-designet landingside på www.destinationhimmerland.dk/.eu/.de, hvor magasinet kan findes sammen med information om GoVisit-app og andre nyttige informationer.

28


Kampagnerne, som Destination Himmerland kommer til at køre i 2021, vil blive distribueret i synergi på forskellige medier, således at de kommer til at køre i kølvandet af evt. større landsdækkende kampagner - og/eller de enkelte kampagner vil køre strategisk f.eks. via retargeting, hvilket betyder at målgruppen vil blive ramt på flere medier, som gerne skal ende med et call-to-action. Alt ovenstående i henhold til fastlagte årshjul og medieplan. Destination Himmerland vil være tilstede på følgende markeder: Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Holland, samt en smule på UK - primært i Fælles Vækst-projektet, men også i markedsføringssamarbejder på tværs af destinationer, hvilket kan være med Destination Limfjorden, Destination Nord, Rebild-

Porten og/eller VisitAarhusregionen.

Kommunikationsindsatsen

Et af de store tiltag som Destination Himmerland vil igangsætte i begyndelsen af 2021 er en kommunikationsstrategi, som omhandler, Destination Himmerlands eksterne kommunikation. Herunder hvordan, hvor ofte og på hvilke medier turismeaktørerne skal informeres, da destinationsselskabet vil bestræbe sig på at skabe en tæt kontakt til turismeerhvervet og -aktørerne. Kommunikationsindsatsen til turisterne udarbejdes i tæt samarbejde med markedsføringsindsatsen.

29


Nye destinationssamarbejder

Destination Himmerland arbejder altid på at skabe nye samarbejder. Det er helt naturligt for destinationsselskabet at skabe et tæt samarbejde med blandt andet Destination Limfjorden, da vi har mange tværgående interesser. Temaerne, der skal samarbejdes om i 2021, er bl.a.: • Det maritime • Kulturarv • Havne • Oplevelser på og langs med fjorden og øerne • Madoplevelser • Produktudvikling

Destination Himmerland afsøger også muligheden for et fødevaresamarbejde i regi af Regional Madkultur. Destination Himmerland har i regi af de tidligere destinationer de seneste år fokuseret en del på lokale fødevarer i projektet Made in Himmerland. Lokale fødevarer er et tema, der i stigende grad interesserer turisterne og sammen med bæredygtigheds tankegangen er lokal madkultur dermed også et interessant indsatsområde ift. lokalkendskab og markedsføring m.m. Destination Himmerland er derfor gået i gang med en afdækning af mulighederne for at etablere et nyt og bredere tværgående fødevare-netværk, der skal samle producenter og spisesteder i Himmerland og om muligt sammen med tilsvarende netværk i nabodestinationerne i en form for Regionalt Madkultur netværk. De indledende møder afholdes umiddelbart efter nytår og der er store forventninger til projektet.

30


Afslutning Destination Himmerland glæder sig til at møde turismeerhvervet fysisk

Som følge af COVID-19 har det været en stor udfordring for Destination Himmerland at møde turismeerhvervet i løbet af 2020. At have mulighed for at møde erhvervet fysisk, har været en stor prioritet for det nye destinationsselskab, som står midt i en konsolidering af to destinationer. Som tidligere beskrevet, har COVID-19 gjort konsolideringen sværere opgave for Destination Himmerland, herunder også at møde turismeerhvervet, som vi ellers har været vant til. Derfor vil vi i 2021 have et stort fokus på fysiske møder lige så snart dette er muligt igen set i lyset af de nuværende restriktioner.

om vækst. Dette gøres i samarbejde mellem de to kommuner i destinationen - Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune - og i tæt samarbejde med destinationens turismeaktører. Vi glæder os til at tage hul på et nyt år, hvor vi kan fortsætte samarbejdet om at indfri vores vision om, at vi, i Himmerland, giver vores gæster ægte, enestående og unikke oplevelser. Vi tror og håber på, at 2021 bliver et år, hvor vi igen kan mødes og have nogle gode samtaler, som sætter retningen for destinationen.

Udover fysiske møder, vil Destination Himmerland også prioritere at erhvervet får mulighed for onlinemøder med medarbejderne og de forskellige fagområder. Her vil man som turistaktør få mulighed for at stille spørgsmål til f.eks. markedsføring, online tilstedeværelse, projekter eller noget helt fjerde. Mere information om dette kommer i det nye år. Destination Himmerland arbejder for en sammenhængende destination med forretningsstærke kvalitetsoplevelser. Vi arbejder for at modne og udvikle turismeerhvervet til at professionalisere produkt- og forretningsudviklingen, så destinationen tiltrækker gæster, skaber jobs og således bidrager til den nationale strategi for turisme og dens målsætning

31

”Se det store i det små...”


32

Profile for Destination Himmerland

Årsrapport 2020 - Destination Himmerland  

Årsrapport 2020.

Årsrapport 2020 - Destination Himmerland  

Årsrapport 2020.

Advertisement