Page 1

17.- 25. SEPTEMBER 2016


2

BORNHOLMS KULTURUGE 2016

Mange bud på Brud D

et er endnu engang en stor fornøjelse at byde

og hos erhvervsdrivende rundt om på øen. Læs mere om dette

velkommen til Kulturuge på Bornholm. Temaet for

her i avisen og på vores hjemmeside. Det er absolut en god

dette års Kulturuge er `Brud´ – og som tidligere år

investering.

har temaet givet anledning til en lang række forskellige tolkninger, som det ses af programmets mange arrangementer.

Mad er også kultur – og det oplevede vi tydeligt med sidste års nye satsning på Gaarden i Melsted. Med to vellykkede og ud-

I 2015 prøvede vi tre nye ting, som det absolut er værd at vide-

solgte arrangementer, er Madkulturfesten kommet for at blive,

reføre i år:

og er i år blevet udvidet til tre eftertragtede aftener.

Vi sætter på de forskellige ugedage i Kulturugen fokus på en

Selvom årets tema er `Brud´, er vi glade for og stolte af, at en

udvalgt by på Bornholm, således at der er lagt flere arrange-

række faste sponsorer, med Færgen og Vækstforum i spidsen,

menter i den pågældende by på den samme dag. Initiativerne

til stadighed vælger at støtte op om Kulturugen – og vi byder

har stået i kø ude i lokalsamfundene, hvor vi med glæde har

velkommen til årets nye sponsorer. Uden alle disse ville Born-

oplevet en stor lyst til at være med og stå for arrangementer

holms Kulturuge ikke være mulig.

Om Bornholms Kulturuge Bornholms Kulturuge er startet tilbage i 2001 som et amtsligt projekt, der ved kommunesammenlægningen blev til et kommunalt projekt. I 2002 stiftedes Foreningen Bornholms Kulturuge, som har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre Kulturugen hvert år. I 2009 og 2010 gennemførtes Kulturugen med sponsormidler alene, for så i årene 2011–2016 at være finansieret med en kombination af kommunale midler og sponsorater fra fonde og erhvervsvirksomheder.

der fortæller om netop den enkelte bys særkender. Velkommen til Bornholms Kulturuge 2016 og rigtig god fornøSamtidig påbegyndte vi salget af Kulturugebadges til støtte for Kulturugen. Årets badge, som sælges fra den 1. august, giver gratis adgang, rabat og / eller andre fordele til arrangementer

jelse. Ole Ligaard Formand for Bornholms Kulturuge

Indhold Åbningsarrangement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Touché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Brud med pesticider. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Christiansø og Frederiksø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Afbrud, udbrud og gennembrud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Jakob Hansens Litteraturfestival. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Hasle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Musikalsk byvandring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 BRUDe gennem tiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kulbryderne i Hasle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Brudstykker af Italien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866. . . . . . . . . . . . . . 5 Biennale på Grønbechs Gård. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kammerkoret Tourdion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Gospelkoncert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nyker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Livets træ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Fryd Dig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Rønne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Besøg Rønne Theater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Fest, Forskning og Forbindelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Byvandring i Rønne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Musikalsk tidsrejse på Christiansø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Brud på film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Gudhjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Glas på bornholmsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Sejltur med THOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Brud, når nedbrud skaber vækst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Gudhjembanen 100 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Strip Tease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Gaardens Madkulturfest 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Melstedgaard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Køb årets Kulturugebadge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kalender. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Brug årets Kulturugebadge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Aakirkeby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Natur- og kulturskabte BRUD i landskabet . . . . . . . . . . . . . . . 19 Syng med på bornholmske viser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Digtinstallation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Skrivetalentaften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Klippebjerget (1:2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Klippebjerget (2:2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Svaneke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Brudstykker af Svaneke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Skybrud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Fraktur – Skriften på Væggen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Kunsthåndværkermarked ved ACAB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Film uden af-Brud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Frihed i bevægelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Jazzbrud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Nexø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Brudflader imellem land og hav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Galleri Benmel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Jesper Thilo Kvartet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Brud i Gennem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Klassisk på Kanten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Bornholms Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 En kongelig gravplads? 1.del. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 En kongelig gravplads? 2. del. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Erichsens Gaard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Hjorths Fabrik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Østermarie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kød og brud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Et brud på traditionen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 BRUDstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Smagen af Bornholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Allinge-Sandvig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Sandvig Kultursti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Natur bryder Kultur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Forfatteraften i Rådstuen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Hammersholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 New Nordic Meditation Concerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Udbrud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Lækre glasurer og Finurlige figurer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Karoline le Dous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Rådstuen i Sandvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Det gamle Nexø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Besøg en spritter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Jernbanen – et brud med fortiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Fra stenbrud til hovedbrud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Værftet åbent til leg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Kammerkoret Tourdion synger brudstykker. . . . . . . . . . . . 28 Lys, Lyd og Liv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Festfyrværkeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Brudstykker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Udenfor Sæsonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Info Bornholms Kulturuge arrangeres af Foreningen Bornholms Kulturuge. Bestyrelse: Ole Ligaard (formand), Mikkel Jensen (næstformand), Hanne Strøby (kasserer), Anita Jakobsen Aird, Louise Krogsriis, Daniel Mühlendorpf, Jens Svane Boutrup og Steffen Brandt. Kulturugekoordinator: Laila Lund Balle

Færgen · Brdr. E. S. & A. Larsens Legat · Nordeafonden Sparekassen Bornholms Fond · Bornholms Brand Bornholmerflyet.dk · Beck Pack Systems · Horesta HJB Byggeforretning · Wonderfestiwall · Funder Kaas Bornholms Mosteri A/S · JF Kontor og Data ApS Bornholms Tidende A/S · Destination Bornholm ApS Bornholms Revision · Bornholms Vækstforum

Redaktion: Forsidebillede: Fotograf, forside: Layout: Tryk:

Hanne Strøby, Laila Lund Balle, Tommy Kaas og Allan Funder Kaas Trio Zoom Karoline Lieberkind Funder Kaas Niveau2 Trykt på FSC-mærket papir

Der tages forbehold for ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Følg med på www.facebook.com/BornholmsKulturuge og se hele programmet på www.bornholmskulturuge.dk


3

Åbningsarrangement HabenGoods Street Stomp Gade show åbner årets Kulturuge på St. Torv i Rønne HabenGoods gør skrot til musikalske gadgets med bling effect og shiny performance. Oplev kendte film temaer i unikke fremførelser, når HabenGoods folder deres show ud med deres originale HabenGoods Gadgets, med hårdtslående beats og charmerende rytmer. HabenGoods stomp show er spektakulære iscenesættelser, svingende rytmer og godt humør som spreder sig til hele publikummet. Små børn, unge og voksne elsker deres show og hver gang de optræder, udendørs eller indendørs skaber de postyr på den gode måde.

INFO

Lørdag 17. september ca. 11.30 Laksetorvet Cirkus Stjerneskud Efterfulgt af trylleri med den Mystiske Mr. Mox Kl. 12.00 Store Torv Formand for Bornholms Kulturuge Ole Ligaard byder velkommen Efterfulgt af HabenGoods Show Husk der også er Torvemarked på St. Torv www.habengoods.dk www.cirkusstjerneskud.dk www.moxmagic.dkw

Touché Touché er en flyvende danseforestilling af Manon Siv Duquesnay & Pere Joseph Vilaplana med levende musik af Pol Jubany. Det er en spændende og engagerende forestilling, der skifter mellem bekendte lege, håndtegn og berøringer, med virtuose kast og fangster.

Manon Siv er opvokset på Bornholm, i Olsker og senere i Rønne. Hun har studeret dans i Stockholm og Barcelona, hvor hun mødte Pere og Pol i 2014. Derfra begyndte deres arbejde at blomstre og har spredt sig i Spanien og til Sverige for nu endelig at komme til Bornholm.

I en verden, hvor hovedparten af interaktion medmennesker imellem finder sted ved hjælp af teknologiske medier, og hvor en mindre tilfældig kontakt med nogen på gaden ofte vækker stress eller øjeblikkelig tilbagetrækning, sætter Touché spørgsmålstegn ved vores forhold til fysisk kontakt. Eller måske manglen herpå?

Dansere: Manon Siv Duquesnay (Bornholm, Danmark/Frankrig) og Pere Joseph Vilaplana (Barcelona, Spanien). Musiker: Pol Jubany (Barcelona, Spanien)

Der danses med livsglæde og udholdenhed, når løftet og dets flyvende momentum afprøves i en refleksion over samfundets manglende evne til netop at opløfte hinanden.

Hele Kulturugen på tilfældige tidspunkter Kig efter dem i dagens Kulturugeby collectifinsolite.wordpress.com

INFO


4

HASLE

Hyggelige Hasle Hasle er en uspoleret, hyggelig lille by midt på den bornholmske vestkyst med ca. 1.685 indbyggere (2013). Hasle ligger op af skrænterne ovenfor havnen og har sin helt egen charme.

Musikalsk byvandring Oplev en musikalsk byvandring med den unge Hasle-bo Liam Siebeneicher. 15-årige Liam har spillet accordeon siden 2009 og kom i 2012 ind på Bornholms Musikskoles talentlinje. Nu går han på andet år på Musikalsk Grund Kursus (MGK), der er et 3-årigt konservatorieforberedende kursus. Der modtager han soloundervisning, sammespilsundvisning, undervisning i musikteori samt sang, spil og bevægelse (SSB). Liam spiller fire steder i Hasle – både hele stykker musik, samt BRUDstykker – han fortæller selv om musikken her: Pietro Frosini Pietro Frosini var én af de første berømte accordionstjerner, og han startede med at spille accordion da han var 6 år. Han blev født i Catania, Siciliens næststørste by. Som 20-årig i 1905 immigrerede han til San Fransisco, og blev opdaget af en talentspejder fra ”Orpheum Vaudeville Circuit”. Jeg har ikke været til ret mange harmonikafestivals, men på de, jeg har været til, har Frosini altid fyldt en god del af programmet. Og med god grund. Det er perfekt ”entertainment music”. Folk elsker det, både fordi der er gang i det, men også fordi det bare lyder virkelig fedt.

Folkemusik Folkemusik er, som navnet antyder, folkets musik. Man kunne sige at det var det modsatte af klassisk musik. Overklassen lyttede til sofistikeret og intellektuel klassisk musik, imens den lavere halvdel af folket sang og spillede folkemusik. Der er masser af forskellige stilarter af folkemusik, og der bliver spillet folkemusik mange steder rundt om i verden. Der er den danske, som vi alle kender. Der er også svensk folkemusik, irsk folkemusik og sydstats ”country” folkemusik, som ligger tæt op af ”singer-songwriter” genren. Og de eksempler her, er bare en lille sjat af hele verdens folkemusik. Astor Piazzolla Tangomesteren, Astor Piazzolla, var en argentinsk musiker, som revolutionerede den traditionelle tangoform ved at blande det passionerede og melankolske fra tangoen, med nogle elementer fra klassisk musik og jazz. Denne musik bliver kaldt for ”Tango Nuevo” (på dansk ”Ny Tango”). Personligt er denne her Tango Nuevo min yndlings musikgenre at spille. Jeg elsker virkelig den blanding af passion, melankoli, jazz og så med lidt klassisk musik oveni.

Filmmusik, klassisk musik og musicals Storslået, passioneret og brave. Filmmusik bliver brugt som baggrundsmusik i film, og er skrevet specifikt til den film. Klassisk musik bliver også af og til brugt i film, men de slags stykker er jo ikke lavet til lige netop den film. Og selvom al musik fortæller en form for historie, så fortæller musicalmusikken ekstra meget, fordi at musikken bliver brugt som den vigtigste form for kommunikation. Og til Kulturugen når jeg spiller disse 3 genre, vil der være en meget vigtig ting, som de har til fælles. Man vil lægge mærke til det, og man vil højest sandsynligt tænke ”den musik kender jeg”.

INFO

Søndag 18. september kl. 10.00- ca. 12.00 Start på Hasle Torv og slut ved havnebadet Her afslutter spillemandsorkestret Folk og Fæ Gratis for gæster med Kulturugebadge www.hasle.dk

Kulbryderne i Hasle

Brudstykker af Italien

BRUDe gennem tiden

Interview-film med ansatte fra Kulbrud i Hasle under henholdsvis 1. og 2. Verdenskrig.

Italiensk mad, Italienske vine, brudstykker fra de populære italienske operaer samt Le Ports smukke udsigt. Sopran: Ursula Bambuch. Baryton: Frederik Päevatalu Rolin. Pianist: Henrik Krogsgaard. Gratis Velkomstdrink til gæster med Kulturugebadge

BRUD, BRUDe, BRUDebilleder, BRUDebuket, BRUDebørn, BRUDekjole, BRUDekrone, BRUDesko, BRUDepar, BRUD... Foto: 1963 Merete f. Andersen 1941 i Olsk. og Hans Jørgen Svendsen f. 1934 på Brønhøj Rutsker

INFO

Fredag 23. september kl. 19.00 Hasle Medborgerhus Storegade 64, Hasle Gratis for gæster med Kulturugebadge www.haslelokalhistorie.dk

Fredag 16. september kl. 18.30 Lørdag 17. september kl. 18.30 Le Port, Vang 81, Hasle www.leport.dk

INFO

INFO

Søndag 18. september kl. 16.00-18.00 19.-23. september kl. 11.00-14.00 Karetmagergården, Havnegade 1, Hasle Gratis for gæster med Kulturugebadge www.haslelokalhistorie.dk


NYKER

Rundt om Nyker Nyker (udtales ”nøkker”) er en aktiv lille by med 699 indbyggere (2016) og især berømt for sin rundkirke, der er den mindste og sandsynligvis yngste af de fire rundkirker på Bornholm. Helt frem til slutningen af det 19. århundrede var Nyker, foruden sin kirke, præstegård og smedie, alene kendetegnet ved gårdene langs Kirkebyvej. En egenlig bydannelse kommer først omkring århundredeskiftet, og byudviklingen tog for alvor fart efter åbningen i 1913 af Rønne – Allinge Jernbane, der fik station i Nyker.

Kammerkoret Tourdion - under ledelse af dirigent Jørgen Graven Nielsen. Jørgen er uddannet som Almen Musikpædagog og som Musikleder fra Det Fynske Musikkonservatorium. Jørgen har undervist i korledelse på Nordjysk Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, samt på Sjællands Kirkemusikskole. Koret synger motetter af Bernhard Lewkovitch, samt korsange af Svend. S. Schultz. Sverige repræsenteres af deres store korkomponist Hugo Alfvén. Desuden synger koret udpluk fra årets markering af 400-året for Shakespeares død, samt sange af Brahms og Reger – en anden af årets jubilarer – Reger døde i 1916.

INFO

Lørdag 24. september kl. 19.30 Hasle Kirke Kirkegade 4A, Hasle Entré. Rabat med Kulturugebadge www.tourdion.dk

Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 En film om ”Dampskibsselskabet paa Bornholm”, senere, omkring 1876, døbt om til ”Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866” som derefter i folkemunde blev kaldt ”66-selskabet”. I filmen bliver der vist billeder, korte filmklip og fortalt om alle selskabets skibe, fra dampskibet ”Skandia”, der blev bygget i 1866 til motorfærgen ”Rotna”, som blev købt i 1971, og ind imellem krydret med interviews fra forhenværende ansatte i 66-selskabet. Ca. 60 min.

INFO

Søndag 18. september kl. 14.00 Onsdag 21. september kl. 21.00 Hasle Medborgerhus Storegade 64, Hasle Gratis for gæster med Kulturugebadge www.haslelokalhistorie.dk

Livets træ - brud fra naturen Kvist og kvas arbejder med rå naturmaterialer. Sammen med interesserede gæster samler vi Livets træ og skaber et 2 meter højt kunstværk, skabt af brud fundet på stranden. For gæster med Kulturugebadge Mandag 19. september kl. 11.00-16.00 Nyker Hovedgade 45, Nyker www.kvistogkvas.dk

INFO

Fryd Dig - Du Jesu Brud

Gospelkoncert Østerlen Gospelkor er et veletableret svensk gospelkor som ledes af Gunilla Hylen. Koret har medvirket ved koncerter i både Sverige, England og USA. AmaZing er et bornholmsk gospelkor ledet af Ninna Langstrup Mortensen. Koret blev etableret i 2013 og har 75 medlemmer. Koret deltaget ved flere koncerter i Danmark, sidst ved Tivoli Gospelfestival og ved Folkemødet. De to kor vil ved koncerten præsentere nyere gospelnumre heraf enkelte numre skrevet af svenske og danske sangskrivere. Korene ser frem til en koncert med glæde, bevægelse og publikums medleven. Søndag 25. september kl. 15.00 Væksthuzet, Bykærvej 4, Hasle Entré. Rabat med Kulturugebadge www.gospelbornholm.dk

INFO

Biennale på Grønbechs Gård Her har alle individer og grupper kunne søge om optagelse af værker, siden har en kurator gruppe fra flere europæiske lande udvalgt de mest eksperimenterende værker. I udstillingen vil der både indgå skulpturelt glas, men også værker hvor filmmediet er det bærende element har fundet vej gennem nåleøjet til den 6. Europæiske Biennale på Bornholm.

INFO

Hele Kulturugen kl. 10.00-17.00 Grønbechs Gård, Hasle Gratis entré for gæster med Kulturugebadge søndag 18. september. www.groenbechsgaard.dk

Temagudstjeneste ved Per Munch. Menigheden kaldes Jesu BRUD. Dette tema vil blive udfoldet i en bred vifte af salmer og sange med stor variation i melodier. Ny Kirke er den mindste af de fire bornholmske rundkirker. Det er en stor oplevelse at holde gudstjeneste i denne ”lille søde kirke”, som mange udtrykker det. Akustikken i sig selv er en oplevelse. Har du et Kulturugebadge? Med Kulturugebadge er der efter Gudstjenesten fremvisning af kirkens nyrenoverede kalkmalerier med orientering om selve restaureringen og deres historie. Mandag 19. september kl. 19.30 Ny Kirke, Ellebyvej 1A, Nyker www.ny-kirke.dk

INFO

5


6

RØNNE

Bornholms største by Rønne er Bornholms største by med ca. 13.730 indbyggere (2013). Hvis du kommer sejlende til Bornholm, stævner du ind i Rønne Havn ved foden af Sct. Nicolai Kirke. Havnen er Bornholms største og livligt befærdet af færger, fiskerbåde og fragtskibe. Her blander havet og landet luft med hinanden.

Brud i Gennem Brud i Gennem er en anamorfisk installation i Galleri Raschs, af kunstneren Ben Woodhams. Med Brud som udgangspunkt, laver Ben en kæmpe installation med penselstreger – og måske lidt mere – hvor tilskuerne selv kan komme ind, og gå rundt i kunstværket. Anamorfisme er en meget gammel perspektiv-tegningsteknik, der giver en meget realistisk og lidt uhyggelig fornemmelse af dybden, fra et bestemt punkt. Mens Ben laver installationen (med lidt hjælp fra andre kunstner og elever fra Bornholms Billedskole), er galleriet åben for publikum, og man må gerne gå rundt og se processen. I Kulturugen laver Ben også perspektiv-workshops.

INFO

Installation: 12. til 16. september kl. 12.00-16.00 Fernisering: Lørdag 17. september kl.12.00 Åbent: Søndag 18. til lørdag 24. september, hverdage kl. 12.00-16.00, lørdag kl. 10.00-14.00 Galleri Rasch, Nørregade 19, Rønne Entré. Gratis for gæster med Kulturugebadge www.raschs.dk

Fest, Forskning og Forbindelser

Byvandring i Rønne

CRT inviterer til Videnscafé og brud med faste forestillinger om, at når man flytter fra Bornholm, er man forsvundet. Mange unge bryder nemlig ikke med deres fødehjem. Det gælder også på Bornholm, hvor de unge kommer tilbage og arrangerer events, musik, konkurrencer og festivaler. Center for Regional- og Turismeforskning har undersøgt de stærke bånd mellem Bornholm og de unge, der ikke længere bor her. ’Festforskningen’ viser, hvilken stor betydning disse forbindelser har både for den unge selv, men i særlig grad også for Bornholms udvikling både økonomisk, socialt og kulturelt.

Vi går en tur gennem Store Torvegade. Vi vil kigge på hvilke forretninger der har ligget der gennem tiderne, og de fysiske ændringer der er sket i gaden. Underbygget af et righoldigt billedmateriale. Vi tager udgangspunkt i året 1945. Turen vil forme sig som en dialog-byvandring, forstået på den måde, at deltagerne gerne må komme med deres egne erindringer og oplevelser. Vi starter ved Hafniahus og slutter ved Store Torv. Turen vil tage ca. 2 timer. Dialogen styres af Jens Rehfeld.

Mandag 19. september kl. 15.00 Rønne Theater, Teaterstræde 2 For gæster med Kulturugebadge www.crt.dk

INFO

Mandag 19. september kl. 16.00 Mødested: Hafniahus, Rønne Gratis med Kulturugebadge www.erindringscenter.dk

INFO

Besøg Rønne Theater Rønne Theater er landets ældste fungerende teater. Det er grundlagt i 1823 og har fungeret som ethvert andet teater lige siden. I august og september er der rundvisninger tirsdage kl. 11.00 og torsdage kl. 14.00. Og vi laver to ekstra rundvisninger på Rønnedagen mandag 19. september hhv. kl. 11.00 og 14.00. Med Kulturugebadge får du 20% rabat på rundvisningen hele ugen. En rundvisning tage en lille time. Man kommer igennem foyererne, teatersalen, op på scenen, ind bagved i

skuespiller garderoberne, og får en grundig gennemgang af, hvordan teaterstykkerne løb over scenen i gamle dage. Det hele krydres med anekdoter om skuespillerne og teatrets historie.

Mandag 19., tirsdag 20. og torsdag 22. september kl. 11.00 og kl. 14.00 Rønne Theater, Teaterstræde 2, Rønne www.roennetheater.dk

INFO


KLASSISK PÅ KANTEN

Nybrud I

år skal vi opleve den klassiske musik, når den

som bl.a. Frederiksværk Musikfestival, Hindsgavl Musik-

bryder ud, bryder op og skaber nyt.

festival, Copenhagen Jazzfestival, Roskilde Festival, Spot og Spor festival. I 2009 optrådte trioen i den meget prestigiøse

The Piazzolla Orchestra møder Trio Zoom med pianisten

sal på Moscow State Conservatory (Grand Hall), og i foråret

Tanja Zapolski i orkanens øje! Sammen med saxofon og

2010 turnerede Trio Zoom i Polen. Efterfølgende spillede

percussion vil de løfte taget på det gamle Rønne Theater i

trioen galla koncert på den internationale kammermusik-

en teaterkoncert med fokus på overraskelsen! Tag din nys-

konkurrence for ny musik i Krakow.

gerrighed i hånden og lad dig byde op til det uforudsigelige.

Klassisk på Kanten

Trio Zoom er tre karismatiske solister forenet i virtuos, sit-

Trio Zoom består af: Matias Escudero Seibæk, slagtøj Stefan Baur, sax, Tanja Zapolski, klaver samt hele The Piazzolla Orchestra: Accordeon: Bjarke Mogensen Violin: Philippe Benjamin Skow Piano: Tanja Zapolski Guitar: Per Arne Ferner Bass: Jesper Thorn Mezzosopran og arrangør: Andrea Pellegrini

rende og inderlig klassisk kammermusik i opdateret form. Trioen har en international profil med Danmark som base og med rødder i Rusland, Ukraine, Taiwan og Kina. Musikerne har desuden lange studier bag sig på bl.a. Juilliard School, New York, og Conservatorium Van Amsterdam. Trioens vision er at formidle den klassiske musik med friskhed, en innovativ lyd og et stærkt visuelt udtryk. Desuden inkluderer de nye og gamle folkloristiske strømninger fra bl.a. Østen, Balkan og Argentina. Med instrumenterne klaver, saxofon og slagtøj repræsenterer trioen et klassisk ensemble, der har en stor kærlighed til og respekt for den klassiske tradition og samtidig en vision for fremtiden. Trio Zoom har spillet over det meste af landet i kammermusikforeninger, højskoler, kirker og desuden på festivaler

INFO

Lørdag 17. september kl. 19.30 Søndag 18. september kl. 15.00 Rønne Theater, Teaterstræde 2, Rønne Entré. Billetsalg fra 1. august. www.bornholmsteater.dk

7


8

BORNHOLMS MUSEUM

Bornholms Museum rider på en bølge af succes B

ornholms Museum stiller i stærkeste opstilling til dette års

Museumsbranchen rider på en lang bølge af succes, og Bornholm flyder

Kulturuge og disker op med en perlerække af arrangementer,

med.

fordi man har noget at byde ind med, og fordi man har lyst til

at være en endnu større del af det mangefacetterede Kulturugeprogram.

– Og når man har et grundfundament, der er i orden, så er der mulighed for at bygge ovenpå.

– Måske var vi lidt for lidt med i de første år, siger museumsdirektør Jacob Bjerring-Hansen.

Så det gør man hos Bornholms Museum; Med masser af arrangementer spredt ud på hele året og med planer om fysiske udvidelser.

– I dag har Kulturugen fundet en rigtig god form, som trækker mange mennesker til Bornholm, så det er en helt naturlig ting for os at være

Om museets planer i Tejn fortæller Jacob Bjerring-Hansen:

med. – Vi har de seneste fem-syv år haft besøg af cirka 120 arkæologistudeSamtidig, bemærker museumsdirektøren, er det forholdsvis nye tiltag,

rende om året. De kommer til Bornholm og opbygger en relation til øen.

hvor dagene i Kulturugen er delt ud på de bornholmske byer, en genial

Dem vil vi gerne give nogle nye muligheder.

idé. – De kommer fra Polen, Tyskland, Sverige, England og selvfølgelig det – Det gør, at man kan fokusere sin indsats. Når det er Rønnedag, kan vi

øvrige Danmark, og de bliver alle sammen fanget af det, som Bornholm

gøre en ekstra indsats på vores afdelinger i Rønne, og når Kulturugen

kan give dem.

kommer til Gudhjem, sætter vi en ekstraordinær indsats ind dér. Det er godt tænkt.

– Vi vil gerne give dem endnu mere: Vi vil gerne give dem muligheden for at tage den ekstra uge på Bornholm, hvor de kan behandle de fund,

Og der bliver tale om en ekstra indsats, påpeger Jacob Bjerring-Hansen.

de har gjort. Og så vil vi selvfølgelig gerne give dem muligheden for at bygge videre på den gode relation, de har til Bornholm.

– Vi folder os ud. Det bliver godt, lover han. Den fysiske udfoldelse af planerne i Tejn og Rø er langt fra noget, der Der er i det hele taget røre i den bornholmske museumsverden, hvor der

bliver klar til dette års Kulturuge – men finansieringen i Rø er på plads,

er planer om et stort museum i Rø, hvor det kulturhistoriske museum

og i Tejn skal man i gang med den helt store fundraising.

samles med kunstmuseum – ikke så langt fra et nyt, stort arkæologisk center i Tejn.

– Lige nu er jeg superoptimist på museets og på den bornholmske kulturarvs vegne. Vi er i gang med at gøre øen en 100-årig tjeneste, siger

Dét er en naturlig vej at gå i disse år, hvor folk går mere og mere på

Jacob Bjerring-Hansen.

museum. Har du et Kulturugebadge?

– Sidste år havde vi 64.000 besøgende, og det er helt utroligt for et sted

Personer med Kulturugebadge får 50% rabat på klippekort til museets fire

af vores størrelse, så der er god grund til at udvide, siger Jacob Bjerring-

afdelingerne. Kortet gælder alle dage i Kulturugen.

Hansen.

Se www.bornholmsmuseum.dk for salgssteder.


9

En kongelig gravplads? 2. del

Tyvstart i Gudhjem fredag 16. september:

En kongelig gravplads? 1.del I 2014 blev arkæologernes teori om bornholmsk selvstyre i jernalderen understøttet af fund i et stort gravfelt ved Gudhjem. Udgravningerne viste et felt af langt større dimensioner end forventet – og i området fandt man ryttergrave med krigere, der var begravet med sværd, spyd og heste, samt kvinder begravet med farverige glasperler og brocher. Finn Ole Nielsen, chefarkæolog ved Bornholms Museum mener, at det afspejler, at Bornholm havde sin egen konge omkring år 650 – 750. I september 2014 var der åben udgravning umiddelbart før udgravningerne blev dækket til igen. Det blev et stort tilløbsstykke, hvor arkæologerne viste frem og forklarede.

Nu genoptages de arkæologiske undersøgelser, og vi tyvstarter Bornholms Kulturuge 2016 ved at invitere til åben udgravning den 16. september – umiddelbart inden der skal dækkes til igen! Du finder stedet overfor Sannes Familiecamping – i hjørnet mellem Kobbevej og Melstedvej.

Fredag 16. september kl. 15.30 Pladsen overfor Sannes Familiecamping på Melstedvej Entré. Gratis for gæster med Kulturugebadge

INFO

Bornholms Museum udstiller de spændende fund fra gravpladsen Nørre Sandegaard Vest. I 2016 genoptages de arkæologiske undersøgelser, og på Bornholms Museum kan man se fund fra gravpladsen og arkæologerne vil fortælle om fundene og livet på Bornholm i jernalderen.

Mandag den 19. september kl. 14.00 Bornholms Museum Sct. Mortensgade 24, Rønne Entré. Gratis for gæster med Kulturugebadge

INFO

Hjorths Fabrik

Erichsens Gaard

Hjorths Fabrik viser unge japanske kunstnere og deres helt særlige greb på keramikken. Trods værkernes form af vaser eller skåle arbejder disse kunstnere i en Fine Art tradition. De er mere billedkunstnere end de er pottemagere og deres værker er i høj grad vejen til den personlige fortælling og det særegne udtryk. Værkerne bærer alle elementer af tilfældigheder og eksperimentering, idet kunstnerne alle forholder sig forskende til deres materiale.

Kom og nyd Erichsens Gårds helt særlige atmosfære og den bornholmske by-, have- og madkultur. På Rønne-dagen vil der være omvisning i huset, haveundvisning og pandekager.

Sideløbende hermed viser vi værker af den danske keramiker Jette Löwen Dahl. Jette arbejder narrativt med keramikken. Hendes fortællinger har reminiscenser af barndommens land, hvor fantasien flyver frit. Hendes værker er farveglade, morsomme og frem for alt fantastisk forarbejdet. Hele Kulturugen undt. søndag kl. 10.00-17.00 Hjorths Fabrik, Krystalgade 5, Rønne Entré. Gratis entré mandag 19. september for gæster med Kulturugebadge

INFO

Besøg denne lille perle af en oase i Rønnes gamle bydel. Den gamle have emmer af ro og fredfyldt stemning. Huset ligner sig selv og giver mindelser om et andet liv i en svunden tid. Nyd de fine stuer, hvor bl.a. digteren og maleren Holger Drachmann og vennen maleren Kristian Zahrtmann havde sin gang. I de mere ydmyge køkkenregioner huserer damerne i huset og i havehuset finder man ly for vejret og der er en lille udstilling. Mandag 19. september kl. 10.00 – 16.00 Erichsens Gaard, Laksegade 7 Entré. Gratis for gæster med Kulturugebadge

INFO


10

ØSTERMARIE

Centralt placeret Østermarie ligger som et knudepunkt på det nordøstlige Bornholm med 485 indbyggere (2016), og nabobyerne Gudhjem, Østerlars og Svaneke. Brugsen har til huse i den gamle højskolebygning midt i byen. Martin Andersen Nexø gik på højskolen og var med til at bygge den nye kirke i 1891. Byen hører til Østermarie Sogn, og Østermarie Kirke ligger i byens udkant.

Kød og brud Et godt stykke vej efter at du har tænk ”nu har jeg kørt forkert”, finder du Hallegaard. Gårdbutik, café, pølsemageri, small batch bryggeri, fritgående dyr, snart et eget slagteri samt en frittalende Jørgen samlet på et sted. Mange tror at Jørgen hedder Hallegaard til efternavn. Men det gør han altså ikke. Han hedder Christensen. Har du et Kulturugebadge? Kom og hør Jørgen fortælle om produktionsmetoder, råvarer, bryggeri og det nye slagteri. Begrænset antal pladser pr. rundtur, i evt. ventetid kan der kan købes frokost med 10% Kulturugebadge rabat. Kun for gæster med Kulturugebadge. Tirsdag 20. september kl. 13.00-15.00 Hallegaard, Aspevej 3, Østermarie www.hallegaard.dk

INFO

I

1996 omlagde gårdejer Thor Kure fra Mønstergård i Østermarie fra konventionelt til økologisk landbrug. I cirka 10 år havde han drevet

et konventionelt landbrud med malkekvæg og grise, men nysgerrigheden for at afprøve sin naturvidenskabelige viden fra studietiden på universitetet trængte sig på, og da bevidstheden og opmærksomheden omkring økologi langsomt udviklede sig i samfundet, tog han springet. Godt hjulpet af et politisk flertal, der bakkede op om store tilskud til landmænd, der ville omlægge til økologi, blev Mønstergård økologisk.

Et brud på traditionen? Nej, som alle årene er der byvandring i Østermarie til veje med kunstnernavne – i år blot kl. 16.00.

BRUDstilling Kunstudstilling med 15 internationale kunstnere, som giver deres personlige bud på emnet “BRUD”. Kunstnerne arbejder bl.a. med maleri, keramik, grafik, fotografi og installation. Udover udstillingen vil der være et dagligt kulturprogram med dukketeater, musik, gøgl og yoga. Med Kulturugebadge er der rundvisning gennem udstillingen. Tirsdag 20. september kl. 12.00-20.00 21.-25. september kl. 14.00-18.00 Det Gamle Slagteri, Godthåbsvej 23 www.annelass.de

INFO

Vi går fra Benny Andersens Boldgade (ved Idrætshallen/skolen) til Svend Asmussens Sving, Bodil Udsens Plads, Ghita Nørbys Runddel osv. og hører om de fornøjelige kunstnere, der har medvirket i de sidste 25 år. Vi slutter med en øl eller et glas vin. (Vinsmagning ved Torben Pind på Torvet ca. 17.00). Bagefter bliver der mulighed for at kigge ind hos Jesper Reinfeldt og se hans model af Christiansborg og restaureringen af sporvogne. For gæster med Kulturugebadge. Tirsdag 20. september kl. 16.00 Start: Idrætshallens P-plads www.kulturbornholm.dk

INFO

På mange måder var Thor Kure en first mover på Bornholm og på landsplan. Han viste tidligt en vej, som mange siden har valgt at gå. I Kulturugen viser han Mønstergård frem. – Jeg vil vise markerne, som de ser ud efter høst, fortæller Thor Kure. Hvis vejret arter sig, vil der blive vist et par maskiner i brug, som udøver bekæmpelse af ukrudt. Arter vejret sig ikke, vil maskinerne blive vist frem inde på gården, fortæller han. Han vil vise sædskiftet, variationen i afgrøder fra år til år på den enkelte mark, og han vil argumentere for sin dyrkningspraksis. – I år høstes oldtidskonsorterne vinterspelt og ølandshvede, som afsættes til Bornholms Valsemølle, fortæller Thor Kure.


11

Han brød med sprøjtemidlerne for 20 år siden Foto: Allan Rieck, Bornholms Tidende

– Derudover høstes ært/vikke/havre/bygblanding til

ter de vil blive fragtet til Hallegård i Østermarie, hvor det

modenhed samt lucerne og kløvergræs til hø og insilage.

nye slagtehus vil stå for bearbejdningen af det friske kød.

Vi dyrker også emmer på gården – det sælges blandt andet via valsemøllen og til flere restauranter, heriblandt

– På den måde kan almindelige husstande komme til at

Kadeau.

købe direkte af landmanden uden fordyrende mellemled, og restauranterne kan sælge kød med en bedre historie

Han vil demonstrere et lille forsøg, som han kalder det,

omkring dyrevelfærd, siger Thor Kure.

hvor han vil vise os, hvordan markdriften har mere fokus på jordbundens liv end de planter, der ses over jorden.

Men inden dét er en realitet, rykker det økologiske land-

Alt sammen, når der kaldes til det store brud med pesti-

brug og dyrevelfærden altså helt ind i Kulturugen – sam-

ciderne hos Thor Kure under Bornholms Kulturuge.

men med et stort og forskelligartet program med kunst, musik, teater og meget andet.

– Og vi har ikke nået et tipping point med hensyn til øko-

– Kulturugen er et af de fantastiske tilbud, som Born-

logi på Bornholm, mener landmanden fra Mønstergård.

holm kan byde på, mener Thor Kure.

Brud med pesticider Mønstergård drives med ca. 120 ha. omdriftsarealer og et tilsvarende areal med naturpleje i bl.a. Ølene, i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. Har du et Kulturugebadge? Markvandring med oplæg undervejs, om dyrkningspraksis og udfordringer når der ikke må bruges kemisk bekæmpelse af ukrudt, insekter og svampe samt udføres stråforkortning. Begrænset antal pladser. Tilmelding på moenstergaard@gmail.com – entré, 50% rabat med Kulturugebadge.

Tirsdag 20. september kl. 10.00-12.00 Mønstergård Havrehøjvej 9, Østermarie www.moenstergaard.dk

INFO

Det betyder, at økologi i dag i stor udstrækning består af

– Vi deltog sidste år i madkulturhusets sansearran-

et samarbejde mellem de konventionelle og de økologi-

gement på Melstedgård. Det var helt fantastisk – på

ske landmænd. Thor Kure forklarer, at noget af årsagen

moderne dansk, outstanding. Byvandringerne har også

skal findes i den pris, der kan opnås hos den gennem-

fanget os, hvor man kan blive klogere på en lokalitet.

snitlige handlende i supermarkedet. Nu glæder han sig til at være en endnu større del af – Økologisk kød – ud over fars fra udtjente malkekøer

programmet.

– er vanskeligt at fremstille til en pris, som den almindelige forbruger er villig til at betale, hvis det skal ind over

– Kombinationen har motiveret os til at deltage som

en supermarkedskæde, siger han.

aktør i år. Vi vil jo så gerne fortælle andre om det, vi brænder for, og som samfundet har så meget opmærk-

I den sammenhæng – indskyder Thor Kure – er et nyt lokalt slagtehus en gave til Bornholm. For sådan et er nemlig på vej til Hallegård, som midt i juni tog det første spadestik, og som til oktober regner med at kunne booste den bornholmske dyrevelfærd med et helt nyt tiltag. Som oftest vil dyrene blive skudt eller stukket på den gård, hvor de har det bedst og føler sig hjemme, hvoref-

somhed på, siger Thor Kure.


12

CHRISTIANSØ

Har du oplevet magien på Christiansø?

Musikalsk tidsrejse på Christiansø

C

hristiansø. Hvornår har du senest været på Christiansø? Hvis det er mere end et år siden, skal du se at komme af sted igen. Når man sætter sine ben på Ertholmene efter

En totaloplevelse, der består af tur til Christiansø med 2-retters middag på kroen, koncert i kirken og fælles hjemtur.

den hyggelige tur over et lille stykke af Østersøen, træder man ind i en anden verden. På Christiansø glemmer man alt det, der er uvæsentligt og kommer i tanker om sig selv. Christiansø er en time væk fra Bornholm og et stykke intens natur og kultur, som du bare ikke finder andre steder. Og Bornholms Kulturuge har oven i købet anledningen til at tage turen til Ertholmene i år: Trioen Ursula Bambuch, ChrisTina Gornitzka og Kevin Duggan sørger for at ledsage den rolige østemning med en musikalsk tur tilbage i historien. Det lille stræde mellem Christiansø og Frederiksø – mener man – har for mere end 1.000 år siden været anvendt som lille havn, hvor sørøvere og fiskere har gjort holdt. Det var inden øerne blev lavet til en fæstning – noget, som Dronning Margrethe 1. så tidligt som i 1300-tallet lagde planer for, for at holde ubudne gæster i skak. Det var dog først i 1684, at fæstningen Christiansø blev opført som et led i Svenskekrigene. Det var blandt andet nordmænd, der tog del i det hårde arbejde, som blev gjort endnu hårdere af det lunefulde vejr i Østersøen. Øen fungerede som fæstning frem til midten af 1800-tallet. Livstidsfangen Dr. Dampe opholdt sig blandt andet i 15 år på fæstningen i første del af 1800-tallet, efter at han var blevet forvist for et forsøg på at vælte det danske enevælde. I starten af 1900-tallet havde Christiansø en helt central rolle i udformningen af den danske modernisme, da malere som Edvard Weie og Karl Isakson blandt mange flere tog ophold på øen. Christiansø blev kunstnerkoloni og fiskersamfund – og kan stadig betragtes som sådan. Altid med historiens vingesus på førsteviolin. – Når man tager til Christiansø, er historien synlig overalt – ja, på lang afstand, siger ChrisTina Gornitzka, der på den musikalske rejse

Med musik fra tidsperioden 1100-tallet til 1750’erne tager trioen Ursula Bambuch (sopran), ChrisTina D. Gornitzka (historiske instrumenter og blokfløjter) og Kevin Duggan (orgel) publikum med på en spændende tidsrejse fra musikkens spæde begyndelse langs pilgrimsruten til Santiago di Compostela, hen til højbarokkens polyfone kunstmusik. Trioen spiller under koncerten musik fra Spanien, England, de flamske lande, Tyskland og Italien – barokkens vugge. Vejen gennem musikhistorien ledsages af et program med korte skriftlige informationer, som sætter musikoplevelsen i en faktuel forståelsesramme. De mange forskellige melodier og stemninger, ChrisTinas forskellige historiske blæseinstrumenter og Kevins orgelregistre bindes sammen af Ursulas klare sangstemme – afvekslende og lærerig underholdning for både voksne og børn. Ved ankomsten til Christiansø kl. 16.15 er der tid til at opleve øerne på egen hånd. I middelalderen var Ertholmene et øde sted, som blev brugt af de vendiske sørøvere. Fæstningsanlægget blev grundlagt i 1684 og i dag står mure, bastioner og tårne næsten som dengang den sidste soldat forlod anlægget. Middagen indtages fra kl. 17.45 til 19.00 på kroen og kl. 19.15 går man i samlet flok fra Lille Tårn på Frederiksø til kirken på Christiansø, hvor koncerten starter. Ved dårligt vejr mødes man i stedet foran Store Tårn. Mødested oplyses på dagen. Turen slutter i Gudhjem kl. ca. 22.15.

under Bornholms Kulturuge, spiller fløjte og flere forskellige historiske instrumenter. 1700-1800-tallet er fortsat synlig på Christiansø, påpeger hun, og

INFO

Tirsdag 20. september kl. 15.00-ca. 22.15 Gudhjem/Christiansø – Kro og Kirke Entré. Rabat til gæster med Kulturugebadge www.bornholmexpress.dk www.christiansoe.dk

netop barokken er et kerneområde for trioen, som mener, at historien om musikken er lidt som historien om Christiansø: Der er sket en masse i tiden, inden historien satte sine spor. Men hvad?

Christiansø og Frederiksø

– Den musikalske tid inden barokken vil vi gerne gøre synlig og hør-

Du finder Ertholmene knapt 20 km nordøst for Gudhjem. Ertholmene består af to beboede øer, nemlig Christiansø og Frederiksø (der er forbundet af en hængebro), fuglereservatet Græsholmen samt adskillige mindre skær – heriblandt Danmarks østligste punkt, Østerskær.

bar, siger ChrisTina Gornitzka. – Vi er kun os tre, fortæller hun. Bare os. Vi er aldeles ikke noget stort og kan ikke levere et klangbillede svarende til et stort kor eller orkester. Men småt er også godt, for småt kan være meget intenst – som livet og naturen på Christiansø.

Brud på film Bag ethvert brud ligger der et drama og en konflikt. Og dermed er brud også et oplagt tema for filmmagere. Bare inden for de seneste år har fire spændende og medrivende film fortalt om brud i forhold til kærligheden, brud i forhold til fortiden, brud i forhold til samfundets normer og brud i forhold til den opfattelse, omgivelserne har af dig. Scala Gudhjem viser alle disse fire film i løbet af Kulturugen. Der er gratis adgang. Og hvis du har en Kulturugebadge, får du endda en gratis popcorn med ind i mørket. Her (Hende) Lørdag 17. og onsdag 21. september Et brud med kærligheden: Spike Jonzes film om en mand, der befinder sig midt i en skilsmisse, men i stedet finder sig den perfekte kærlighed: Det nye, feminine styresystem til hans computer. Nånting måste gå sönder Søndag 18. og torsdag 22. september Et brud med normerne: Svensk drama fra 2014 om nogle unge mennesker i Stockholm, hvis seksuelle tilbøjeligheder i høj grad bryder med normen. Det giver nogle vanskeligheder. 1989 Mandag 19. og fredag 23. september Et brud med Sovjet: Den danske dokumentarist Anders Østergaards stærke beretning om sammenbruddet bag Jerntæppet i skæbneåret 1989. Finding Vivian Maier Tirsdag 20. og lørdag 24 september Et ukendt brudstykke af et liv: Ingen anede, at Vivian Maier overhovedet tog billeder, før de blev opdaget efter hendes død. Men nu har den helt upåagtede kunstfotograf opnået berømmelse.

INFO

Alle dage kl. 19.15 Scala Gudhjem Brøddegade 10, Gudhjem Gratis popcorn med Kulturugebadge www.scalagudhjem.dk


GUDHJEM

13

Guds hjem på Bornholm Besøg Gudhjem, en unik lille bjergby på den nordlige del af Bornholm med 712 indbyggere (2014). Gudhjem – også kaldet ”Guds hjem” – er et fast programpunkt for de fleste af Bornholms gæster, og vi kan anbefale dig at bruge mere end blot nogle få timer her, for Gudhjem er langt mere end den stejle Brøddegade med butikker, cafeer og restauranter samt havnen. Faktisk kan du få nogle oplevelser med dig hjem fra Gudhjem og det lille fiskerleje Melsted, som er helt unikke i Danmark.

Glas på bornholmsk Brud, når nedbrud skaber vækst En guided tur gennem Lyngbos permahave, hvor der fortælles om næringskredsløb, bæredygtige løsninger og permakultur. Gæster med Kulturugebadge får en pose frø fra nyttehaven med hjem. Onsdag 21. september kl. 15.00 Krashavevej 34, Gudhjem www.lyngbopermahave.wordpress.com

INFO

I forbindelse med den store glas-biennale ”European Glass Context”, hvor førende europæiske glaskunstnere deltager i udstillinger på Bornholms Kunstmuseum i Rø samt på Grønbechs Gård i Hasle, viser Gudhjem Museum, hvad de bornholmske glaskunstnere arbejder med netop nu. Udstillerne er alle medlem af ACAB – Arts & Crafts Association Bornholm: Pernille Bastrup, Elsebeth Belgsting, Lise Eggers og Ulla Hein, Svend Holst-Pedersen samt Maibritt Jønsson og Pete Hunner.

INFO

Hele Kulturugen kl. 13.00-17.00 Gudhjem Museum, Stationsvej 1, Gudhjem Entré. Halv pris for gæster med Kulturugebadge hele ugen og gratis adgang med badge onsdag 21. september www.gudhjembyogmindeforening.dk

Strip Tease En metaforisk afklædning af et menneskes psyke En visuel teaterforestilling – af og med Helene Høm – der balancerer på paradoksernes knivsæg. ”STRIP TEASE” er et æstetisk horror show om identitet, synlighed og selvopfattelse, hvor ydre fremtoning og indre sandhed skriger mod hinanden. Hovedpersonen iscenesætter sig selv i en blå kjole, der viser sig at afsløre en række urovækkende hemmeligheder. Pludselig befinder tilskuerne sig i rollen som voyeurs, der på den ene side vil se mere, og på den anden side ønsker at lukke øjnene for det, de bliver vidner til. Scenekunstner Helene Høm skaber med ”STRIP TEASE” et hudløst ærligt psykologisk portræt fuld af brud og krakeleringer. Hun bruger et visuelt skarpt billedsprog og bruger kostumet som forestillingens dramaturgisk motor. Musiker og lydkunstner Gry Næhr Bagøien har komponeret en underverden af sang, lyde, samplinger, cello og hammondorgel til forestillingen. Fra 14 år.

Gudhjembanen 100 år Gudhjem By- og Mindeforening fejrer 100 året for Gudhjembanens åbning og byder på gratis foredrag for gæster med Kulturugebadge. Der afholdes en særudstilling på Gudhjem Station som rummer en del af Gudhjem Museum. Udstillingen viser bl.a. arkitekterne Kay Fisker og Aage Rafn’s entré i dansk arkitektur og deres brud med traditionelt stationsbyggeri. Der er foredrag ved arkitekt Jørgen Hegner Christiansen i stationsbygningens særprægede vestibule. Han har bl.a. studeret Fisker og Rafn’s arkitektur og har et indgående kendskab til Gudhjembanens bygninger og deres historie og arkitektur. Onsdag 21. september kl. 17.00 Gudhjem Museum, Stationsvej 1, Gudhjem Gratis med Kulturugebadge www.gudhjembyogmindeforening.dk

INFO

Sejltur med THOR En sejltur med passagerbåden M/S Thor fra Gudhjem havn, langs kysten til Helligdomsklipperne er en stor oplevelse. En erfaren guide, fortæller under turen om seværdighederne. På sejlturen passeres de skønneste klippepartier på Bornholm. Der tages forbehold for vejret – spørg på dagen. Onsdag 21. september kl. 11.30 Gudhjem Havn Entré. For gæster med Kulturugebadge www.ms-thor.dk

INFO

Har du et Kulturugebadge? Gæster med Kulturbadge kan lørdag kl. 17.00 komme gratis ”Bag forestillingen” til en artist talk med Helene Høm og få et kik ind i hendes scenografiske værksted (varighed max 45 min).

INFO

Onsdag 21. september kl. 19.30 (Repremiere) 22. og 23. september kl. 19.30 24. og 25. september kl. 16.00 Undreværket, Kirkevej 2, Gudhjem Entré. Billetbestilling: undrevaerket@gmail.com www.undrevaerket.dk Støttet af: Statens Kunstfond og Bornholms Regionskommunes Musik- og Teaterråd


14

MELSTED

Gaardens Madkulturfest M

ed inspiration fra koncertrækken Udenfor Sæsonen fik

Mette samler et hold af både erfarne kokke og nye talenter: ”Jeg glæder

madkulturen sit eget arrangement i 2015, hvor etablerede

mig enormt til igen at udfordre os selv, Gaardens folk og naturligvis

kokke og madkunstnere sammen med unge kokkeelever

publikum med overraskende indtryk, anderledes sanse-oplevelser og

skabte en enestående symfoni af sanseoplevelser.

dejlig mad. Årets vidunderlige tema BRUD kan jeg næsten ikke vente med at dykke ned i og vi inviterer vores gæster med på en rejse, hvor

I 2015 var der totalt udsolgt til de to aftener på Gaarden og publikums reaktioner efterfølgende var heller ikke til at tage fejl af. Ved evaluering af Kulturugen opnåede arrangementet topkarakteren 9,6 i snit på en skala 1-10. Gaarden – Bornholms madkulturhus danner igen rammen om en kulinarisk event ud over det sædvanlige. Der arbejdes på tværs af alder og stil med de bornholmske råvarer og specialiteter som udgangspunkt. Årets kurator er igen Mette Martinussen. Mette er Danmarks dygtigste mad-iscenesætter, og hun har blandt andet leveret oplevelser på den intime og hjemlige restaurant 1.th, men også i Mette Sias Madbus, som var på Bornholm i 2001, i Madeleines Madteater, på Det kongelige Tea-

temaet bliver nærværende i alle sanser. Det bliver så spændende.”

Gaardens Madkulturfest 2016 Madkulturhuset ligger sammen med det gamle landbrugsmuseum Melstedgaard, og både stranden ved Melsted, den gamle gård med tilhørende udlænger og den fine have er med til at skabe en særlig stemning omkring arrangementet. Gaardens Madkulturfest arrangeres i samarbejde mellem Gaarden og Mette Martinussen

INFO

Tirsdag 20., onsdag 21. og torsdag 22. september Kl. 18.00 – forventet sluttidspunkt kl. 21.00 Gaarden – Bornholms Madkulturhus Melstedvej 25A, Gudhjem Entré. Billetsalg fra 1. august www.gaarden.nu

ter og under Copenhagen Cooking.

Melstedgaard Det levende museum ved Gudhjem formidler gammeldags landbrug og bornholmsk madkultur. Her er dyr og aktiviteter i takt med årets gang på gården. Oplev alt fra karlens kammer til den fine stue. Livets gang på gården med levende dyr og gamle maskiner og redskaber. Aktiviteter for børn og voksne. Demonstrationer af de gamle redskaber og metoder. Melstedgaard kan føres tilbage til begyndelsen af 1600-tallet. I kilderne om gården kan man læse, at gården var et ”øde stæl”, det betyder at der ingen bygninger var. Jorden blev derfor dyrket af en bonde, der boede nær ved

Melsted. Først i slutningen af 1600-tallet blev der bygget en gård – Melstedgaard. Stuehuset (der hvor man boede) blev revet ned omkring 1796, hvor et nyt og mere moderne hus blev opført. Huset står den dag i dag.

Onsdag 21. september kl. 10.00-16.00 Melstedgaard, Melstedvej 25, Gudhjem Entré. Gratis med Kulturugebadge www.bornholmsmuseum.dk

INFO


15

Køb årets Kulturugebadge Sidste år introducerede Bornholms Kulturuge by-dage med fokus på en bestemt by den enkelte dag i ugen. I år slår konceptet for alvor igennem med det resultat, at arrangementerne i langt højere grad er koncentreret på by-dagene. Men ikke nok med det – antallet af arrangementer er nærmest fordoblet! Hvis det er historien og kulturhistorien, der interesserer dig, så kan du besøge alle Bornholms Museums afdelinger, som præsenterer særlige aktiviteter på by-dagen. Eller du kan komme på guidet tur ved Hammersholm og blive meget klogere på bronzealderens helleristninger og den omgivende natur. Du kan også deltage i byvandringer med guide i Hasle, Østermarie, Svaneke, Rønne og Nexø. I Hasle vises bl.a. film om Færgens historie

og om kulbrydningen i området under 1. og 2. verdenskrig. Blandt by-aktiviteter finder du også åbent hus hos fødevareproducenter og i Nexø kan du besøge Stenbrudsgården, som nu er forskningscenter. Og det her er blot et lille udpluk. Bornholms Kulturuges badge vil i 2016 være adgangstegn til mange af disse by-aktiviteter. En del aktiviteter er forbeholdt personer med badge, og hvor der opkræves entré eller deltagergebyr vil der typisk være en god rabat til jer med badge. Badget koster stadig 75,- kr. og kan købes på webshop.bornholm.info, klik på Diverse, samt hos følgende forhandlere: (Se www.bornholmskulturuge.dk for den opdaterede salgsliste)

Rønne: Færgens Kundeservice, Dampskibskajen 3 Bornholms Velkomstcenter, Ndr. Kystvej 3 Rådhuskiosken, Snellemark 34 Kvickly, Ndr. Kystvej 28 Meny, Store Torv 11 Hasle: Turistinformation, Storegade 64 Grønbechs Gård, Grønbechs Gård 4 Gudhjem: Christiansøfarten, Ejnar Mikkelsensvej 25 Gudhjem Glasrøgeri, Ejnar Mikkelsensvej 13A Provianten, Ejnar Mikkelsensvej 28 Gudhjem Museum, Stationsvej 1 Nexø: Turistinformation, Sdr Hammer 2A Galleri Benmel, Nørre Strandvej 2 Aakirkeby: Bornholms Vinforsyning, Torvet 2

VOXPOP: Hvorfor er Kulturugen vigtig for Bornholm? – Fordi teaterinteresserede bliver kunstinteresserede – og omvendt. Kulturugen tiltrækker folk med forskellige interesser, men leverer et program, der er så bredt, at man pludselig får lyst til at gå på oplevelse i nye dele af kulturen.

– Kulturfeltet er der, hvor mennesker mødes. Hvor man skaber en fælles fortælling og forståelse for hinanden. Mai Ørsted, leder af Grønbechs Gaard i Hasle

Jacob Bjerring-Hansen, direktør, Bornholms Museum

– Kulturugen sætter ting i bevægelse, inspirerer og fører mennesker sammen på kryds og tværs.

– Fordi det svarer til at tage en uges højskoleophold om kogekunst: Det koncentrerede fokus vil påvirke ens mad til det bedre hele året rundt. Torben Østergaard Møller, journalist, Bornholms Tidende

Jo Dam Kærgaard, billedkunstner, Gudhjem

– Det er den, fordi vi vil livet. Ghita Nørby og Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm får nemlig ikke held med at finde hver anden herovre – vi elsker kulturen i alle dens former. Mikkel Bach Jensen, leder af madkulturhuset Gaarden i Melsted

– Det har stor værdi for øen, at vi har et stærkt kulturliv, som år efter år leverer så mangfoldig en Kulturuge over hele Bornholm. Kulturugen er vigtig, fordi det er kultur for enhver smag, der både trækker bornholmere og turister til. Med alt fra de populære gengangere som Udenfor Sæsonen til nye eksperimenterende oplevelser. Lea Wermelin (S), folketingsmedlem for Bornholm


16

Se hele programmet på www.bornholmskulturuge.dk

Hele Kulturugen Touché Hele Kulturugen på tilfældige tidspunkter Kig efter dem i dagens Kulturugeby collectifinsolite.wordpress.com

side 3

Brudflader imellem land og hav Hele døgnet Skulpturnexø.dk, Stenbrudsvej, på engstykket i Nexø nordlige udkant www.facebook.com/skulpturnexo.dk

side 27

Lys, Lyd og Liv Hele døgnet Rundt på havnen i Nexø www.facebook.com/LyslydNexo

side 29

NaturBornholm Kl. 10.00-16.00 NaturBornholm, Grønningen 30, Aakirkeby www.naturbornholm.dk

side 19

side 5

Hjorths Fabrik Kl. 10.00-17.00 (undt. søndag) Hjorths Fabrik, Krystalgade 5, Rønne www.bornholmsmuseum.dk

side 9

Udbrud Kl. 11.00-16.00 23. september åbent til kl. 18.00 Engholms Brændpunkt, Sandvig Indgang Bredgade og Nygade www.brandpunkt.dk

side 21

Galleri Benmel Kl. 11.00-17.00 Fernisering lørdag kl. 13.00 Nørre Strandvej 2, Nexø www.facebook.com/skulpturnexo.dk

side 27

Glas på bornholmsk Kl. 13.00-17.00 Gudhjem Museum, Stationsvej 1, Gudhjem www.gudhjembyogmindeforening.dk

Klassisk på Kanten – Nybrud Kl. 19.30 Rønne Theater, Teaterstræde 2, Rønne www.bornholmsteater.dk

side 12

side 7

Søndag 18. september

Grønbechs Gård Kl. 10.00-17.00 Grønbechs Gaard, Hasle www.groenbechsgaard.dk

Brud i Gennem Hverdage kl. 12.00-16.00 Weekend kl. 10.00-14.00 (Undt. søndag 25. september) Galleri Rasch, Nørregade 19, Rønne www.raschs.dk

Brud på film Kl. 19.15 Scala Gudhjem, Brøddegade 10, Gudhjem www.scalagudhjem.dk

side 6

side 13

Fredag 16. september En kongelig gravplads? 1.del Kl. 15.30 Pladsen overfor Sannes Familiecamping på Melstedvej www.bornholmsmuseum.dk

side 9

Brudstykker af Italien Kl. 18.30 Le Port, Vang 81, Hasle www.leport.dk

side 4

Lørdag 17. september Lækre glasurer og Finurlige figurer Kl. 11.00-16.00 Strandgade 2, Sandvig www.majafrendrupkeramik.dk www.madebynynne.dk www.hejdesign.dk

side 21

Rådstuen i Sandvig Kl. 11.00-17.00 Rådstuen, Strandpromenaden 24, Sandvig www.majafrendrupkeramik.dk www.fahlgrensfoto.net

side 21

Åbningsarrangement Kl. 11.30-ca.12.30 Laksetorvet og St. Torv, Rønne www.habengoods.dk www.cirkusstjerneskud.dk www.moxmagic.dk

side 3

Brudstykker af Italien Kl. 18.30 Le Port, Vang 81, Hasle www.leport.dk

side 4

Musikalsk byvandring Kl. 10.00- ca.12.00 Start på Hasle Torv og slut ved havnebadet www.hasle.dk

side 4

Karoline le Dous Kl. 10.00-18.00 Hammershusvej 31, Sandvig www.facebook.com/HusflidUdsalg

side 21

Lækre glasurer og Finurlige figurer Kl. 11.00-16.00 Strandgade 2, Sandvig www.majafrendrupkeramik.dk www.madebynynne.dk www.hejdesign.dk

side 21

Rådstuen i Sandvig Kl. 11.00-17.00 Rådstuen, Strandpromenaden 24, Sandvig www.majafrendrupkeramik.dk www.fahlgrensfoto.net

side 21

Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 side 5 kl. 14.00 Hasle Medborgerhus, Storegade 64, Hasle www.haslelokalhistorie.dk Syng med på bornholmske viser side 19 Kl. 14.00 Aakirkeby-Hallerne, Grønningen 3, Aakirkeby www.bornholmsvinforsyning.dk Klassisk på Kanten – Nybrud Kl. 15.00 Rønne Theater, Teaterstræde 2, Rønne www.bornholmsteater.dk

side 7

BRUDe gennem tiden Kl. 16.00-18.00 Karetmagergården, Havnegade 1, Hasle www.haslelokalhistorie.dk

side 4

Brud på film Kl. 19.15 Scala Gudhjem, Brøddegade 10, Gudhjem www.scalagudhjem.dk

side 12

Mandag 19. september Erichsens Gaard Kl. 10.00-16.00 Erichsens Gaard, Laksegade 7, Rønne www.bornholmsmuseum.dk

side 9

Jernbanen – et brud med fortiden Kl. 10.00-16.00 DBJ Museum, Ndr. Strandvej 8, Nexø www.dbj.dk

side 28

Karoline le Dous Kl. 10.00-18.00 Hammershusvej 31, Sandvig www.facebook.com/HusflidUdsalg

side 21

BRUDe gennem tiden Kl. 11.00-14.00 Karetmagergården, Havnegade 1, Hasle www.haslelokalhistorie.dk

side 4

Livets træ Kl. 11.00-16.00 Nyker Hovedgade 45, Nyker www.kvistogkvas.dk

side 5

Lækre glasurer og Finurlige figurer Kl. 11.00-16.00 Strandgade 2, Sandvig www.majafrendrupkeramik.dk www.madebynynne.dk www.hejdesign.dk

side 21

Rådstuen i Sandvig Kl. 11.00-17.00 Rådstuen, Strandpromenaden 24, Sandvig www.majafrendrupkeramik.dk www.fahlgrensfoto.net

side 21

Besøg Rønne Theater Kl. 11.00 og kl.14.00 Rønne Theater, Teaterstræde 2, Rønne www.roennetheater.dk

Musikalsk tidsrejse på Christiansø Kl. 15.00-ca. 22.15 Gudhjem/Christiansø – Kro og Kirke www.bornholmexpress.dk www.christiansoe.dk

side 12

Et brud på traditionen? Kl. 16.00 Start: Idrætshallens P-plads, Østermarie www.kulturbornholm.dk

side 10

En kongelig gravplads? 2. del side 9 Kl. 14.00 Bornholms Museum, Sct. Mortensgade 24, Rønne www.bornholmsmuseum.dk

Gaardens Madkulturfest 2016 Kl. 18.00 Gaarden – Bornholms Madkulturhus, Melstedvej 25A, Gudhjem www.gaarden.nu

side 14

Fest, Forskning og Forbindelser Kl. 15.00 Rønne Theater, Teaterstræde 2, Rønne www.crt.dk

side 6

Galleri Benmel Kl. 19.00 Nørre Strandvej 2, Nexø www.facebook.com/skulpturnexo.dk

side 27

Byvandring i Rønne Kl. 16.00 Mødested: Hafniahus, Rønne www.erindringscenter.dk

side 6

Brud på film Kl. 19.15 Scala Gudhjem, Brøddegade 10, Gudhjem www.scalagudhjem.dk

side 12

Fraktur – Skriften på Væggen Kl. 13.00-17.00 BANKEN, Brøddegade 6, Gudhjem R2 Galleri, Søndergade 2, Svaneke www.gudhjembanken.dk www.r2galleri.com

side 6

side 25

Brudstykker Kl. 19.00 Raschs Pakhus, St. Torv 6, Rønne www.billings.dk

side 29

Brud på film Kl. 19.15 Scala Gudhjem, Brøddegade 10, Gudhjem www.scalagudhjem.dk

side 12

Fryd Dig Kl. 19.30 Ny Kirke, Ellebyvej 1A, Nyker www.ny-kirke.dk

side 5

Tirsdag 20. september Brud med pesticider Kl. 10.00-12.00 Mønstergård, Havrehøjvej 9, Østermarie www.moenstergaard.dk

side 11

Jernbanen – et brud med fortiden Kl. 10.00-16.00 DBJ Museum, Ndr. Strandvej 8, Nexø www.dbj.dk

side 28

Karoline le Dous Kl. 10.00-18.00 Hammershusvej 31, Sandvig www.facebook.com/HusflidUdsalg

side 21

BRUDe gennem tiden Kl. 11.00-14.00 Karetmagergården, Havnegade 1, Hasle www.haslelokalhistorie.dk

side 4

Lækre glasurer og Finurlige figurer Kl. 11.00-16.00 Strandgade 2, Sandvig www.majafrendrupkeramik.dk www.madebynynne.dk www.hejdesign.dk

side 21

Rådstuen i Sandvig Kl. 11.00-17.00 Rådstuen, Strandpromenaden 24, Sandvig www.majafrendrupkeramik.dk www.fahlgrensfoto.net

side 21

Besøg Rønne Theater Kl. 11.00 og kl. 14.00 Rønne Theater, Teaterstræde 2, Rønne www.roennetheater.dk

side 6

BRUDstilling side 10 Kl. 12.00-20.00 Det Gamle Slagteri, Godthåbsvej 23, Østermarie www.annelass.de Kød og brud Kl. 13.00-15.00 Hallegaard, Aspevej 3, Østermarie www.hallegaard.dk

side 10

Fraktur – Skriften på Væggen Kl. 13.00-17.00 BANKEN, Brøddegade 6, Gudhjem R2 Galleri, Søndergade 2, Svaneke www.gudhjembanken.dk www.r2galleri.com

side 25

Der tages forbehold for ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl

Onsdag 21. september Melstedgaard Kl. 10.00-16.00 Melstedgaard, Melstedvej 25, Gudhjem www.bornholmsmuseum.dk

side 14

Jernbanen – et brud med fortiden Kl. 10.00-16.00 DBJ Museum, Ndr. Strandvej 8, Nexø www.dbj.dk

side 28

Karoline le Dous Kl. 10.00-18.00 Hammershusvej 31, Sandvig www.facebook.com/HusflidUdsalg

side 21

Lækre glasurer og Finurlige figurer Kl. 11.00-16.00 Strandgade 2, Sandvig www.majafrendrupkeramik.dk www.madebynynne.dk www.hejdesign.dk

side 21

Rådstuen i Sandvig Kl. 11.00-17.00 Rådstuen, Strandpromenaden 24, Sandvig www.majafrendrupkeramik.dk www.fahlgrensfoto.net

side 21

Sejltur med THOR – med vejrforbehold Kl. 11.30 Gudhjem Havn, Gudhjem www.ms-thor.dk

side 13

Jakob Hansens Litteraturfestival Digtinstallation side 22 Kl. 12.00 Indvielse med Morten Søndergaard Kæmpestranden, Allinge www.jhfestival.dk Fraktur – Skriften på Væggen Kl. 13.00-17.00 BANKEN, Brøddegade 6, Gudhjem R2 Galleri, Søndergade 2, Svaneke www.gudhjembanken.dk www.r2galleri.com

side 25

BRUDstilling side 10 Kl. 14.00-18.00 Det Gamle Slagteri, Godthåbsvej 23, Østermarie www.annelass.de Brud, når nedbrud skaber vækst Kl. 15.00 Krashavevej 34, 3760 Gudhjem www.lyngbopermahave.wordpress.com

side 13

Gudhjembanen 100 år Kl. 17.00 Gudhjem Museum, Stationsvej 1, Gudhjem www.gudhjembyogmindeforening.dk

side 13

Gaardens Madkulturfest 2016 Kl. 18.00 Gaarden – Bornholms Madkulturhus, Melstedvej 25A, Gudhjem www.gaarden.nu

side 14

Brud på film Kl. 19.15 Scala Gudhjem, Brøddegade 10, Gudhjem www.scalagudhjem.dk

side 12


17

Strip Tease Kl. 19.30 Undreværket, Kirkevej 2, Gudhjem www.undrevaerket.dk Jakob Hansens Litteraturfestival Skrivetalentaften Kl. 20.00 Missionshuset, Pilegade 7B, Allinge www.jhfestival.dk Skybrud Kl. 20.00 Banken, Brøddegade 6, Gudhjem www.steiner.dk

side 13

side 22

side 24

Afbrud, udbrud og gennembrud side 21 Kl. 19.00 Bornholms Højskole, Almindingsvej 35, Aakirkeby www.facebook.com/VuvuzelaJam

Afbrud, udbrud og gennembrud side 21 Kl. 19.00 Dideriks Veranda, Strandpromenaden 5, Sandvig www.facebook.com/VuvuzelaJam

Udenfor Sæsonen Kl. 20.00 Musikhuzet, St. Torv 6, Rønne www.musikhuzet.dk

side 30

Brud på film Kl. 19.15 Scala Gudhjem, Brøddegade 10, Gudhjem www.scalagudhjem.dk

side 12

Brudstykker Kl. 19.00 Domen, Strandvejen 2, Allinge www.billings.dk

side 29

Skybrud Kl. 20.00 R2 Galleri, Søndergade 2, Svaneke www.steiner.dk

side 24

Strip Tease Kl. 19.30 Undreværket, Kirkevej 2, Gudhjem www.undrevaerket.dk

side 13

Brud på film Kl. 19.15 Scala Gudhjem, Brøddegade 10, Gudhjem www.scalagudhjem.dk

side 12

Lys, Lyd og Liv Kl. 20.30 Galleri Benmel, Nørre Strandvej 2, Nexø www.facebook.com/LyslydNexo

side 29

Strip Tease Kl. 19.30 Undreværket, Kirkevej 2, Gudhjem www.undrevaerket.dk

side 13

Skybruds vin Kl. 21.30 R2 Galleri, Søndergade 2, Svaneke www.proviantengudhjem.dk

side 25

Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 side 5 Kl. 21.00 Hasle Medborgerhus, Storegade 64, Hasle www.haslelokalhistorie.dk

Jakob Hansens Litteraturfestival Klippebjerget (1:2) Kl. 20.00 Missionshuset, Pilegade 7B, Allinge www.jhfestival.dk

Skybruds vin Kl. 21.30 BANKEN, Brøddegade 6, Gudhjem www.proviantengudhjem.dk

Udenfor Sæsonen side 30 Kl. 20.00 Kulturhuset FREM, Brænderigænget 10, Svaneke www.musikhuzet.dk

side 25

Torsdag 22. september

Fredag 23. september

Jakob Hansens Litteraturfestival Digtinstallation Hele døgnet Kæmpestranden, Allinge www.jhfestival.dk

Jakob Hansens Litteraturfestival Digtinstallation Hele døgnet Kæmpestranden, Allinge www.jhfestival.dk

side 22

Natur bryder Kultur Kl. 9.00-12.00, workshop for grupper Kl. 16.00-18.00, workshop for børn Cirkus Stjerneskud, Nygade 2, Sandvig www.cederstrand.dk

side 20

Jernbanen – et brud med fortiden Kl. 10.00-16.00 DBJ Museum, Ndr. Strandvej 8, Nexø www.dbj.dk

side 28

Karoline le Dous Kl. 10.00-18.00 Hammershusvej 31, Sandvig www.facebook.com/HusflidUdsalg

side 21

Natur bryder Kultur Kl. 9.00-12.00, workshop for grupper Kl. 18.30-20.30, workshop og fernisering Cirkus Stjerneskud, Nygade 2, Sandvig www.cederstrand.dk

side 21

BRUDe gennem tiden Kl. 11.00-14.00 Karetmagergården, Havnegade 1, Hasle www.haslelokalhistorie.dk

side 4

BRUDe gennem tiden Kl. 11.00-14.00 Karetmagergården, Havnegade 1, Hasle www.haslelokalhistorie.dk

Rådstuen i Sandvig Kl. 11.00-17.00 Rådstuen, Strandpromenaden 24, Sandvig www.majafrendrupkeramik.dk www.fahlgrensfoto.net

side 21

Smagen af Bornholm Kl. 13.00-17.00 Bagergården ved Torvet i Aakirkeby www.aakirkeby.dk

side 19

Fraktur – Skriften på Væggen Kl. 13.00-17.00 BANKEN, Brøddegade 6, Gudhjem R2 Galleri, Søndergade 2, Svaneke www.gudhjembanken.dk www.r2galleri.com

side 25

BRUDstilling side 10 Kl. 14.00-18.00 Det Gamle Slagteri, Godthåbsvej 23, Østermarie www.annelass.de Natur- og kulturskabte BRUD i landskabet side 19 Kl. 15.00 NaturBornholm, Grønningen 30, Aakirkeby www.naturbornholm.dk Gaardens Madkulturfest 2016 Kl. 18.00 Gaarden – Bornholms Madkulturhus, Melstedvej 25A, Gudhjem www.gaarden.nu

side 14

side 20

side 28

Karoline le Dous Kl. 10.00-18.00 Hammershusvej 31, Sandvig www.facebook.com/HusflidUdsalg

side 4

Sandvig Kultursti Kl. 11.00-18.00 Kan startes flere steder i Sandvig

side 20

Lækre glasurer og Finurlige figurer Kl. 11.00-18.00 Strandgade 2, Sandvig www.majafrendrupkeramik.dk www.madebynynne.dk www.hejdesign.dk

side 21

Rådstuen i Sandvig Kl. 11.00-18.00 Rådstuen, Strandpromenaden 24, Sandvig www.majafrendrupkeramik.dk www.fahlgrensfoto.net

side 21

Fraktur – Skriften på Væggen Kl. 13.00-17.00 BANKEN, Brøddegade 6, Gudhjem R2 Galleri, Søndergade 2, Svaneke www.gudhjembanken.dk www.r2galleri.com

side 25

Kulbryderne i Hasle Kl. 19.00 Hasle Medborgerhus, Storegade 64, Hasle www.haslelokalhistorie.dk

Udenfor Sæsonen side 30 Kl. 20.00 Kyllingemoderen, Segensvej 48, Aakirkeby www.musikhuzet.dk

side 20

side 4

Søndag 25. september Det gamle Nexø side 28 Kl. 10.00 Start: Hornminen foran Nexø Museum, Havnen 3 www.nexoemuseum.dk Frihed i bevægelse Kl. 10.00-11.30 Lily Collé, Buskevej 4, Svaneke www.lilycolle.wordpress.com

side 26

Karoline le Dous Kl. 10.00-18.00 Hammershusvej 31, Sandvig www.facebook.com/HusflidUdsalg

side 21

Besøg en spritter Kl. 11.00-13.00 åbent hus Kl. 12.00 Rundvisning Den Bornholmske Spritfabrik, Sønder Hammer 156, Nexø www.bornholmersnaps.dk

side 28

Jernbanen – et brud med fortiden Kl. 11.00-15.00 DBJ Museum, Ndr. Strandvej 8, Nexø www.dbj.dk

side 28

Natur bryder Kultur Kl. 12.00-16.00 Cirkus Stjerneskud, Nygade 2, Sandvig www.cederstrand.dk

side 20

Frihed i bevægelse Kl. 9.00-10.30 Lily Collé, Buskevej 4, Svaneke www.lilycolle.wordpress.com

side 26

Kunsthåndværkermarked ved ACAB Kl. 10.00-15.00 Svaneke Torv, Svaneke www.acab.dk

side 26

Karoline le Dous Kl. 10.00-18.00 Hammershusvej 31, Sandvig www.facebook.com/HusflidUdsalg

side 21

Film uden af-Brud Kl. 10.00 til ca.00.00 Kulturhuset FREM, Brænderigænget 10 www.cassiopeia-bio.dk www.radiobiografen.dk

side 26

Jernbanen – et brud med fortiden Kl. 11.00-15.00 DBJ Museum, Ndr. Strandvej 8, Nexø www.dbj.dk

side 28

Fra stenbrud til hovedbrud Kl. 14.00 CRT, Stenbrudsgården 55, Nexø www.crt.dk

side 28

Fraktur – Skriften på Væggen Kl. 13.00-17.00 BANKEN, Brøddegade 6, Gudhjem R2 Galleri, Søndergade 2, Svaneke www.gudhjembanken.dk www.r2galleri.com

side 25

Værftet åbent til leg Kl. 14.00-17.00 Værftet, Kystvej 2, Nexø (nordenden af havnen) www.værftet.dk

side 28

BRUDstilling side 10 Kl. 14.00-18.00 Det Gamle Slagteri, Godthåbsvej 23, Østermarie www.annelass.de

BRUDstilling side 10 Kl. 14.00-18.00 Det Gamle Slagteri, Godthåbsvej 23, Østermarie www.annelass.de New Nordic Meditation Concerts Kl. 16.00 Allinge Kirke, Kirkeplads 5, Allinge www.facebook.com/ New-Nordic-Meditation-Concerts

Jakob Hansens Litteraturfestival Klippebjerget (2:2) side 23 Kl. 20.00 Missionshuset, Pilegade 7B, Allinge www.jhfestival.dk

Lørdag 24. september

Jernbanen – et brud med fortiden Kl. 10.00-16.00 DBJ Museum, Ndr. Strandvej 8, Nexø www.dbj.dk

side 6

side 21

side 23

Hammersholm – helleristninger og natur side 20 Kl. 10.00-12.00 Hammersholm, Langebjergvej 15, Allinge www.naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/bornholm

Besøg Rønne Theater Kl. 11.00 og kl. 14.00 Rønne Theater, Teaterstræde 2, Rønne www.roennetheater.dk

Lækre glasurer og Finurlige figurer Kl. 11.00-16.00 Strandgade 2, Sandvig www.majafrendrupkeramik.dk www.madebynynne.dk www.hejdesign.dk

side 23

BRUDstilling side 10 Kl. 14.00-18.00 Det Gamle Slagteri, Godthåbsvej 23, Østermarie www.annelass.de Gospelkoncert Kl. 15.00 Væksthuzet, Bykærvej 4, Hasle www.gospelbornholm.dk

side 5

Natur bryder Kultur Kl. 14.00-18.00 Cirkus Stjerneskud, Nygade 2, Sandvig www.cederstrand.dk

side 20

Brudstykker af Svaneke Kl. 15.00-17.00 Mødested: Søllingsgaard på Svaneke Torv www.svanekesvenner.dk

side 24

Strip Tease Kl. 16.00 – Bag forestillingen kl. 17.00 Undreværket, Kirkevej 2, Gudhjem www.undrevaerket.dk

side 13

Strip Tease Kl. 16.00 Undreværket, Kirkevej 2, Gudhjem www.undrevaerket.dk

side 13

Jazzbrud Kl. 19.00 Svanekegaarden, Skippergade 2, Svaneke www.svanekegaarden.dk

side 26

Jesper Thilo Kvartet Kl. 16.00 Galleri Benmel, Nørre Strandvej 2, Nexø www.østersøjazz.dk

side 27

Brud på film Kl. 19.15 Scala Gudhjem, Brøddegade 10, Gudhjem www.scalagudhjem.dk

side 12

Brudstykker Kl. 19.00 Scene 2, Kirkestræde 28, Nexø www.billings.dk

side 29

Festfyrværkeri Kl. 20.30 Havnen i Nexø www.bornholmskulturuge.dk

side 29

Kammerkoret Tourdion Kl. 19.30 Hasle Kirke, Kirkegade 4A, Hasle www.tourdion.dk

Der tages forbehold for ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl

side 5

Kammerkoret Tourdion synger brudstykker Kl. 15.00 Nexø Kirke, Kirkestræde 2, Nexø www.tourdion.dk

side 28


18

23/9

ALLINGE

21/9 18/9

GUDHJEM

Brug årets Kulturugebadge HASLE

20/9

ØSTERMARIE

19/9 RØNNE

18. og 21. september:

Onsdag 21. september:

Glas på bornholmsk, kulturugebadge giver rabat på entrebilletten hele ugen, side 13 NaturBornholm, kulturugebadge giver rabat på entrebilletten hele ugen, side 19 Udbrud, 10% rabat ved salg til gæster med Kulturugebadge, side 21 Granitten, Havnegade 13, Allinge, www.granitten.com, 10% rabat på alle varer med undtagelse af frimærker Madam Dunk, Møllebakken 18, www.madamdunk.dk, giver 20% rabat på sommer- og festkjoler

Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866, gratis for gæster med Kulturugebadge, side 5

Gudhjem Glasrøgeri, Ejnar Mikkelsensvej 13A, www.gudhjem-glasroegeri.dk, 20% rabat på udvalgte varer Karamel Kompagniet, Holkavej 2, www.KaramelKompagniet.dk, 10% rabat på alle varer i Gudhjem butikken Beck Chokolade Gudhjem, Ejnar Mikkelsensvej 19, www.beck-chokolade-gudhjem.dk, 10% rabat i butikken Gudhjem Røgeri, Ejnar Mikkelsensvej 9, www. smokedfish.dk, 10% rabat på regningen Café Klint, Ejnar Mikkelsensvej 20, www.cafeklintgudhjem.com, 10% rabat på regningen LifeStone, Brøddegade 19-21, www.lifestone.dk, 20% rabat på alle varer i Gudhjem Melstedgaard, gratis entré, side 12 Sejltur med THOR, for gæster med Kulturugebadge, side 13 Glas på bornholmsk, gratis entré med kulturugebadge, side 13 Gudhjembanen 100 år, Gudhjem Museum, gratis foredrag, side 13 Brud når nedbrud skaber vækst, gratis pose frø fra nyttehaven, side 13 Jakob Hansens Litteraturfestival: Skrivetalentaften, gratis entré med Kulturugebadge, side 22 Skybrud i Banken, lodtrækning blandt publikum med badge, side 24 Skybruds vin, Banken, Brøddegade 6, Gudhjem. Gratis med badge, side 25

Kulturugebadge giver 50% rabat på klippekort til Bornholms Museums fire afdelingerne. Kortet gælder alle dage i Kulturugen. Se www. bornholmsmuseum.dk for salgssteder Svaneke Diner giver vinen til jeres bryllup i 2017 Køb alt maden til jeres bryllup fra Svaneke Diner, og få 6 x 10 ltr. vin med i prisen. Minimumskøb kr. 8.000,- Tilbuddet gælder alle dage i kulturugen ved henvendelse på diner@restaurantpakhuset. dk eller 3030 5958 12.-24. september: Brud i Gennem, gratis entré for gæster med Kulturugebadge, side 6 Fredag 16. september: En kongelig gravplads? 1.del, åben udgravning, side 9 16. og 17. september: Brudstykker af Italien, gratis velkomstdrink med Kulturugebadge, side 4

18.-23. september: BRUDe gennem tiden, gratis for gæster med Kulturugebadge, side 4 18.-24. september: Kunstudstilling i Galleri Vang, Vang Havn, www. blemsted.dk, 10% rabat til gæster med Kulturugebadge 18.-25. september: Jernbanen – et brud med fortiden, rabat på entré, side 28 Mandag 19. september: Byvandring i Rønne, gratis med Kulturugebadge, side 6 Fest, Forskning og Forbindelser, CRT inviterer til Videnscafé, side 6 En kongelig gravplads? 2. del, de spændende fund fra gravpladsen, side 9 Brudstykker, rabat med Kulturugebadge, samt gratis brudstykker i pausen (hjemmebag), side 29 Erichsens Gaard, gratis entré for gæster med Kulturugebadge og omvisning i huset, haveundvisning og pandekager, side 9 Hjorths Fabrik, gratis entré for gæster med Kulturugebadge, side 9 Ny Kirke, fremvisning af kirkens nyrenoverede kalkmalerier med orientering om selve restaureringen og deres historie, side 5 Kvist og kvas, sammen med interesserede gæster samler vi Livets træ og skaber et 2 meter højt kunstværk, side 5

17.-23. september: Udstillinger i Rådstuen i Sandvig, gratis adgang med Kulturugebadge, side 21

19., 20. og 22. september: Besøg Rønne Theater, 20% rabat på rundvisningen, side 6

17.-24. september: Brud på film, Scala Gudhjem, gratis popcorn, side 12 Søndag 18. september: Lille Viol, Storegade 32, www.lilleviol.dk, giver 20% rabat på alle varer i butikken Hasle Røgeri, Søndre Bæk 20, www.hasleroegeri. dk, kr. 125,- for Fiskebuffet, incl. en lille øl eller vand (kl. 12.00-16.00) Born Antik, Storegade 61, www.BornAntik.dk, 20% rabat på alle varer til folk med Kulturugebadge Musikalsk byvandring, gratis for gæster med Kulturugebadge, side 4 Grønbechs Gård, gratis for gæster med Kulturugebadge, side 5

21. og 22. september: Besøg søfæstningen ChristiansØ med 25% rabat på overfartsprisen (begrænset antal), www.christiansoefarten.dk Torsdag 22. september: NaturBornholm, Gratis entré og guidet tur, side 19 Bornholms Vinforsyning, Torvet 2, 10% rabat hele dagen, side 19 Afbrud, udbrud og gennembrud, med Kulturugebadge får du rabat ved køb af bøger, som signeres af forfatteren på stedet, side 21

Tirsdag 20. september: Brud med pesticider, markvandring med mere og med 50% rabat, side 11 Kød og brud, fortælling og frokost med Kulturugerabat, side 10 Et brud på traditionen?, byvandring og vinsmagning med badge, side 10 BRUDstilling, rundvisning med badge, side 10 Musikalsk tidsrejse, Christiansø, side 12 Kunstfilm og foredrag, halv pris med Kulturugebadge, side 27

22.-25. september: Natur bryder Kultur, gratis deltagelse i workshops, side 20 Fredag 23. september: Kulbryderne i Hasle, gratis for gæster med Kulturugebadge, side 4 Karoline le Dous, 10% rabat ved salg til gæster med Kulturugebadge, side 21 Hammersholm – helleristninger og natur, kun for gæster med Kulturugebadge, side 20 New Nordic Meditation Concerts, gratis for gæster med Kulturugebadge, side 20

SVANEKE

22/9

AAKIRKEBY

Hele Kulturugen:

24/9

25/9 NEXØ

Forfatteraften i Rådstuen, 50% rabat på entré med Kulturugebadge, side 20 Brudstykker, rabat med Kulturugebadge, samt gratis brudstykker i pausen (hjemmebag), side 29 Afbrud, udbrud og gennembrud, med Kulturugebadge får du rabat ved køb af bøger, som signeres af forfatteren på stedet, side 21 Lørdag 24. september: Restaurant Pakhuset Svaneke, Brænderigænget 3, www.restautantpakhuset.dk, 10% rabat på maden og gratis kaffe/the efter maden (kl. 12.00-20.30) Reflax, Glastorvet 2A, www.reflax.dk, 10% rabat på alt tøj og accessories fra REFLAX for gæster med Kulturugebage Kammerkoret Tourdion, rabat på entré med Kulturugebadge, side 5 Strip Tease, Bag forestillingen med Helene Høm, side 13 Kunsthåndværkermarked ved ACAB, 10% rabat med Kulturugebadge, side 26 Film uden af-Brud, halv pris med Kulturugebadge, side 26 Brudstykker af Svaneke, gratis med Kulturugebadge, side 24 Frihed i bevægelse, rabat med Kulturugebadge, side 26 Jazzbrud, rabat med Kulturugebadge, side 26 Skybrud i R2, lodtrækning blandt publikum med badge, side 24 Skybruds vin – R2 Galleri, Søndergade 2, Svaneke. Gratis med badge, side 25 Musik og en forfriskning til gæster med Kulturugebadge, side 29 Søndag 25. september: Guldbønnen, Havnen 7, Nexø www.guldbønnen.dk har specialtilbud til gæster med Kulturugebadge Pølse Boden, Nexø Havn, Nexø giver 10% rabat på mad og drikke til gæster med Kulturugebadge LifeStone, Hovedgaden 14 A, www.lifestone.dk, 20% rabat på alle varer i Snogebæk Gospelkoncert, rabat på entré med Kulturugebadge, side 5 Jernbanen – et brud med fortiden, rabat på entré og gratis rundvisning, side 28 Brudstykker, rabat med Kulturugebadge, samt gratis brudstykker i pausen (hjemmebag), side 29 Jesper Thilo Kvartet, Galleri Benmel, rabat med Kulturugebadge, side 27 Det Gamle Nexø, byvandring, rabat til gæster med Kulturugebadge, side 28 Besøg en Spritter, rundvisning for gæster med Kulturugebadge, side 28 Fra stenbrud til hovedbrud, åbent hus for gæster med Kulturugebadge, side 28 Kammerkoret Tourdion synger brudstykker, rabat til gæster med Kulturugebadge, side 28 Den opdaterede liste over badgetilbud findes på www.bornholmskulturuge.dk


AAKIRKEBY

19

Bornholms tredjestørste by Aakirkeby er en driftig turist- og handelsby med ca. 2.060 indbyggere (2013). Her finder du en hyggelig og kundevenlig atmosfære og mange spændende oplevelser. I Aakirkeby er der sammenhold og samarbejde mellem erhvervsliv, foreninger og private, hvilket kommer alle gæster til gode. Du kan roligt gøre holdt i Aakirkeby, hvor handel, hygge og historie tiltrækker bornholmere og gæster fra hele øen. Aakirkeby eller Åkirkeby er den største by på den sydlige del Bornholm mellem Rønne og Nexø, og den er øens tredjestørste by. Byens navn kommer af Aa Kirke, der ligger midt i byen.

Bruddet mellem natur og kultur U

nder Bornholms Kulturuge inviterer oplevelsescentret NaturBornholm i Aakirkeby til en spændende guidet tur med naturvejleder rundt ved den fredede grønne kile, Klintebakken.

Klintebakken er en forkastning skabt af naturens voldsomme kræfter i jordens oldtid. For mere end 200 millioner år siden opstod der spændinger i jordskorpen, som udløste jordskælv og brud – brud, som altså i dag ses tydeligt i landskabet. Det forklarer Peter Haase, der er direktør for NaturBornholm. – Ved Klintebakken manifesterer brudzonen sig mellem Nordbornholms ældgamle granit og gnejs og det lavereliggende sydbornholmske landskab med langt yngre lag af sandsten og kalksten og skifre, siger han. – Her finder man også de kulturskabte brud – de tidligere sandstens- og kalkstensbrud, hvorfra man i mange år har hentet materialer til veje og bygninger. Det er de interessante historier fra dette område, man vil få fortalt, hvis man tager del i NaturBornholms arrangement under Kulturugen. Det finder sted på ugens Aakirkebydag, torsdag. Det er i år 16 år siden, at byen midt på Bornholm fik et oplevelsescenter, som forinden havde været megen snak og en del år undervejs. Otte år gik der, fra man i de spæde 1990’ere for første gang luftede idéen om at fortælle Bornholms 1.700 millioner år gamle historie, til det hele blev levende i et 3.000 kvadratmeter stort nybyggeri lidt uden for Aakirkebys bymidte i maj måned 2000. NaturBornholm er selvfølgelig udgangspunktet for den guidede tur ved Klintebakken, og et kig ind i oplevelsescentret er også anbefalelsesværdigt, idet Kulturugebadget selvfølgelig på dagen giver gratis adgang til det fine center, bemærker Peter Haase.

Natur- og kulturskabte BRUD i landskabet Aakirkebys placering, højt i landskabet på kanten af det bornholmske grundfjeld med udsigt over det lavtliggende Sydbornholm, markerer et tydeligt BRUD i landskabet. BRUDzonen løber øst vest som en manifestation af de naturkræfter der for millioner af år siden skabte Bornholms karakteristiske form gennemskåret at brud. I det flade Sydbornholm er landskabet arret af kulturskabte BRUD, hvor mennesket gennem århundreder har hentet byggemateriale til kirke og borg. I de tidligere kalkbrud og sandstenbrud har årmillioners livsformer efterladt spor fra en svunden tid. Med udgangspunkt af besøg på NaturBornholms udstillingerne inviteres på en guidet tur i landskabet med fokus på at læse landskabet og dets mange BRUD. Har du et Kulturugebadge? Kulturugebadge giver rabat på entrebilletten hele ugen. Gratis entré og guidet tur med naturvejleder for gæster med Kulturugebadge torsdag 22. september kl. 15.00. Turen varer godt én time.

Det populære oplevelsescenter, som i år blandt andet har budt en række kæmpe, naturtro dinosaurer velkommen til udstillingerne, byder blandt meget andet også på en tidsmaskine, fingerede jordskælv, Østersø-akvarium og levende krokodiller.

Hele Kulturugen kl. 10.00-16.00 NaturBornholm, Grønningen 30 www.naturbornholm.dk

INFO

Syng med på bornholmske viser Det bornholmske folkemusikerpar Henning & AnnCathrin Larsen kommer til sangeftermiddag i Kulturuge og synger og spiller for og fortæller om baggrunden for mange af de bornholmske viser. Vi synger en række bornholmske sange, både fra Klippeøens Sange og fra den store skat af sange, som forskellige bornholmere har samlet. Søndag 18. september kl. 14.00 Aakirkeby-Hallerne, Grønningen 3 Entré. Billetter på tlf. 5694 0060 www.bornholmsvinforsyning.dk

INFO

Smagen af Bornholm Smagsprøver på og salg af bornholmske delikatesser. Her er også mulighed for at møde nogle af de bornholmske producenter. Samme dag gives der 10% rabat med Kulturugebadge i Bornholms Vinforsyning, Torvet 2. Torsdag 22. september kl. 13.00-17.00 Bagergården ved Torvet i Aakirkeby www.aakirkeby.dk

INFO


20

ALLINGE-SANDVIG

Nordbornholms tvillinge-byer

Natur bryder Kultur

Allinge-Sandvig tager imod dig med åbne arme. Besøger du Nordbornholms tvillinge-byer, vil du hurtigt fornemme den særlige blanding af fantastisk natur, historiske by-miljøer og den naturlige gæstfrihed, som stammer fra over 100 års erfaring som turistmål.

Hammersholm

New Nordic Meditation Concerts

– helleristninger og natur

På en bund af nordiske farver byder programmet på en bred palet af meditativ musik for stemme og orgel. Stemmen indgår med en instrumental karakter, og der synges kun ganske lidt på egentlig tekst. Orgel og stemme smelter sammen, og giver musikken et fælles meditativt sprog. Programmet byder bl.a. på Arvo Pärt’s Spiegel im Spiegel, hvorom Politikens musikanmelder Thomas Michelsen har skrevet: ”Prøv Arvo Pärts lille glasperle af et stykke Spiegel im Spiegel. Du spejler dig i perlen. Du anede ikke, du kunne få så meget ro i sjælen.”

I forbindelse med Realdanias store projekt ”Stedet tæller” er der etableret en ny oplevelsessti i et samarbejde mellem Realdania, Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen i området ved Hammersholm. Kom med på en vandretur, hvor Dr.fil.h.c. Gerhard Milstreu, Tanums Hällristnings Museum, Göteborgs Universitet og Biolog og ph.d. Michael Stoltze, Naturstyrelsen, Bornholm viser rundt i området og fortæller om stedets mange kulturspor og natur. Omkring efterårsjævndøgn kan sommeren få en renæssance med nyt blomsterflor og mange sommerfugle, og samtidig er det højsæson for svampe, træernes frugtsætning og fugletrækket mod syd. Alt dette og meget mere vil der blive rig lejlighed til at møde og høre om. Turen er for alle aldre, men terrænet er ikke egnet for gangbesværede og brug af kørestole og barnevogne.

Sanger Lene Lorentzen og organist Hans Ole Thers har et mangeårigt musikalsk samarbejde, hvor begge værdsætter musikalsk lydhørhed og hvor også minutiøse detaljer i det kammermusikalske samspil forbinder stemme og orgel i helt unikke klange og stemninger. Samtidig bringer deres meditative leg og improvisationer over salmer og folkesange ofte en ny og berigende oplevelse ind i nuet i musikken. Altid med en genklang af ro til fordybelse.

Fredag 23. september kl. 10.00-12.00 Hammersholm, Langebjergvej 15, Allinge Kun for gæster med Kulturugebadge www.naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/bornholm

INFO

Fredag 23. september kl. 16.00 Allinge Kirke, Kirkeplads 5, Allinge Entré. Gratis for gæster med Kulturugebadge www.facebook.com/New-Nordic-Meditation-Concerts

INFO

Natur bryder Kultur – et dynamisk kunstværk skabt i samarbejde mellem to kunstnere, lokale børn og voksne, og studerende fra Bornholms Højskole. Det er en konstant voksende og foranderlig bevægelig installation af naturmaterialer fundet på Bornholm, iscenesat i Cirkus Stjerneskuds teaterrum. De deltagende kunstnere er Tinka Slavicek, der tidligere bl.a. har gæstet Bornholm som dukkespiller med Clogless Lobsters forestillinger og Sarah Piyannah Cederstrand, der bl.a. også stod for lyd- og skyggeinstallationen Skyggespil under sidste års Kulturuge. Læs mere på www.cloglesslobster.co.uk og www.puppetellers.co.uk, samt www.tidsrum.org og www. cederstrand.dk Workshops: Skab installationen i samarbejde med kunstnerne For grupper: Torsdag og fredag kl. 9.00-12.00 For børn fra 10 år: Torsdag kl. 16.00-18.00 Tilmelding på tidsrummail@gmail.com Drop-in workshops for familier: Se udstillingen, mød kunstnerne og vær selv med til at skabe nye elementer til installationen. (Børn under 10 år behøver hjælp af en voksen) Fredag 23. kl. 18.30-20.30 Lørdag 24. kl. 15.00-17.00 Søndag 25. kl. 13.00-15.00 Har du et Kulturugebadge? Adgang til udstillingen er gratis. Deltagelse i workshops og drop-ind workshops koster 10 kr. pr. person – gratis med Kulturbadge. En del af Sandvig Kultursti.

INFO

Torsdag 22. til søndag 25. september Fernisering 23. september kl. 18.00-21.00 Åben udstilling lørdag 24. kl. 14.00-18.00 og søndag 25. september kl. 12.00-16.00 Cirkus Stjerneskud Nygade 2, Sandvig

Forfatteraften i Rådstuen Forfatteren Rakel Haslund-Gjerrild, der er født på Bornholm og aktuel med novellesamlingen Øer, vil blive interviewet af Brian Christensen fra TV2 Bornholm – han er også indehaver af Bornholms Lille Boghandel i lufthavnen. Rakel Haslund-Gjerrild kommer direkte fra Kina til Bornholm og hun vil derfor ikke alene blive krydsforhørt om forfatterskabet og Øer, men også om hendes besøg i Kina, den bog hun skal skrive om at rejse til Kina og om den inspiration, hun henter i kinesisk litteratur. Desuden vil hun læse op til akkompagnement af lyde, som er optaget forskellige steder, hun har været.

INFO

Fredag 23. september kl. 19.00, start 19.30 Rådstuen, Strandpromenaden 24, Sandvig Entré. 50% rabat på entré med Kulturugebadge

Sandvig Kultursti Sandvig Kultursti finder du optegnet på byens hyggelige gader og stræder. Den fører dig rundt til udstillinger, værksteder, caféer og andre aktiviteter, som byen byder på i Kulturugen. Til de heldige venter en overraskelse på ruten, som kan indløses af folk med Kulturugebadge på et anvist sted. Besøg blandt andet Engholms Brændpunkt, Foto og Keramik udstilling i Rådstuen, gæsteudstillere hos Maja Frendrup Keramik, Cirkus Stjerneskud, Husflid Udsalg, ”Maleri”, Sandvig Mini Golf, Dideriks Veranda, Kalas-Kalas. Fredag 23. september kl. 11.00-18.00 Man kan begynde turen ved hvilket som helst af de nævnte steder

INFO


21

Afbrud, udbrud og gennembrud

Rådstuen i Sandvig

Var der et liv før pædagogerne snuppede friheden? Var der et liv før skærmen stjal fritiden? Var der et liv før bilerne tog fristederne? Og var der et liv før mobiltelefonen huggede resten?

Rådstuen i Sandvig, der også er en del af Sandvig Kunststi, viser to udstillinger i Kulturugen: fotoudstillingen “Naturen på Bornholm” og keramikudstillingen “Glaze Club I”.

Lars Holmsteds humoristiske fortællinger fra en barndom i 60’erne afbryder Vuvuzelas sejt swingende fusionsjazz. Oplev en aften med løssluppen musik, vanvittige udbrud og musikalske afbrud. Er dine ører klar til et gennembrud? Vuvuzela består af Nils Jespersen: saxofoner – Allan Jensen: trommer – Allan Werenberg: bas – Simon Lund Koefoed: tangenter – Morten Schwennesen: guitar – Lars Holmsted: rytmer, oplæsning og lidt af hvert. Illustrationen er fra “Det kan altså godt være farligt” og “Det kan altså stadig være farligt” og er tegnet af Jon Ranheimsæter ABC forlag. Torsdag 22. september kl. 19.00 Bornholms Højskole, Almindingsvej 35, Aakirkeby

INFO

Fredag 23. september kl. 19.00 Dideriks Veranda, Strandpromenaden 5, Sandvig Med Kulturugebadge får du rabat ved køb af bøger, som signeres af forfatteren på stedet Entré. Billetter købes i døren eller bestilles på 2031 0945 www.facebook.com/VuvuzelaJam

Lækre glasurer og Finurlige figurer Hos Maja Frendrup Keramik i Sandvig kan Kulturugens gæster opleve udstillingen ”Lækre glasurer og Finurlige figurer. Kunstnerne er: Cæcilie Kaas Jørgensen: Tegning/ Keramik Nynne Rosenkrantz: Keramik Rikke Wulff: Keramik. En del af Sandvig Kultursti.

INFO

17. til 22. september kl. 11.00-16.00 23. september kl. 11.00-18.00 Strandgade 2, Sandvig www.majafrendrupkeramik.dk www.madebynynne.dk www.hejdesign.dk

Glaze Club I Maja Frendrup er inviteret til at udstille keramik på Sandvig Rådstue i Kulturugen. Til denne udstilling vil Maja fokusere på at udnytte brud, der opstår i glasur og ler under brænding, i det endelige udtryk. Maja dimitterede fra Kunstakademiets Designskole Bornholm I 2014 med sit afgangsprojekt “Detaljens Fortælling” om glasurkvaliteter og detaljer i den keramiske overflade. Maja er siden fortsat med at eksperimentere med glasur og overflade for at skabe udtryksfulde krukker der taler til sanserne. Maja Frendrup er medlem af ACAB (Arts and Crafts Association Bornholm) og Danske Kunsthåndværkere og Designere. I løbet af året deltager hun på forskellige udstillinger og markeder som fx Frue Plads Marked i København. Maja vil være til stede i Rådstuen tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11.00-13.00. Naturen på Bornholm Den 59-årige naturfotograf, og medlem af bestyrelsen i NaturFotografer i Danmark, Michael Fahlgren, udstiller sine naturfotos i Rådstuen i Sandvig. Michael har

fotograferet, siden han i 5-års alderen fik et brugt Kodak bokskamera foræret af sine forældre. Det var også hans forældre, som vakte hans livslange interesse og kærlighed til Bornholm, ved de årlige sommerferier til fru Sonne, der ejede en Krølle Bølle-iskiosk i Rønne. De billeder han nu udstiller i Rådstuen, portrætterer naturen fra sider, som mange blot går forbi i hverdagen – for naturen er fuld af ”brud” i et utal af former. Da NaturFotografer i Danmark i april fejrede sit 20-års jubilæum i forbindelse med en stor naturfotofestival, var det Michael Fahlgren, der stod for udarbejdelse af den meget flotte jubilæumsbog, som en række af foreningens hobby- samt professionelle fotografer har leveret meget personlige naturfotos til. De besøgende i Rådstuen vil også kunne beundre denne smukke, danske naturfotobog.

INFO

Lørdag 17. til fredag 23. september kl. 11.00-17.00 Fredag 23. september åbent til kl. 18.00 Rådstuen, Strandpromenaden 24, Sandvig Gratis adgang med Kulturugebadge www.majafrendrupkeramik.dk www.fahlgrensfoto.net

Karoline le Dous

Udbrud

I 2015 blev en gammel drøm en realitet, da Karoline le Dous åbnede sin egen butik i Sandvig, hvorfra hun sælger og viser sit vævehåndværk frem til inspiration for andre der måske kunne tænke sig at begynde at væve. Kom og se hvordan man væver, og hvordan en væv virker. Der gives 10% rabat ved salg til gæster med Kulturugebadge. En del af Sandvig Kultursti.

Maleri, grafik og keramiske fliser. Husets kunstnere har deres eget rum hvor de udstiller deres forskellige fortolkning af ordet ”udbrud”. De udstillende kunstnere er Lone Schiøtz, Svend Huth Meyer, Anne-Lise Olsen, Aase Meyer, Barbara Sørensen. Vi giver 10% ved salg til gæster med Kulturugebadge. En del af Sandvig Kulturtsti.

18. til 25. september kl. 10.00-18.00 Hammershusvej 31, Sandvig www.facebook.com/HusflidUdsalg

INFO

INFO

Hele Kulturugen kl. 11.00-16.00 23. september åbent til kl. 18.00 Engholms Brændpunkt, Sandvig Indgang Bredgade og Nygade www.brandpunkt.dk


22

LITTERATUR

Morten Søndergård

Rakel Haslund-Gjerrild

Pia Tafdrup

Olga Ravn

Jakob Hansens Litteraturfestival ″

Er jeg ikke Gudedatter? mine Øjne ligner Havets sorte Bunde grønne Vande over Tang og Klipper”

Mens andre kunstnerkolonier rundt omkring i det danske sommerland oftest huskes som noget med gyldent bølgende kornmarker og kunstnere, der promenerer langs stranden i luftigt, hvidt tøj, har de bornholmske kunstnerkolonier været kendetegnet ved en anderledes mørk understrøm. Et brud i den tilsyneladende idyl, hvor naturens kræfter gør sig gældende. Det var hertil den surrealistiske digter Bodil Bech kom i 1930’erne og levede kummerligt på sine venner og kollegers nåde, indtil hun med et skrig faldt død om i Oluf Høsts have i 1942. Jakob Hansens Litteraturfestival tager i år afsæt i hendes digtkreds Gudhjem, som vi har bedt seks forfattere om at skrive nye tekster ud fra, hen over eller rundt om. De nyskrevne tekster bliver udgivet i et katalog, der kan købes på festivalen. Derudover er årets digtinstallation den hidtil tungeste, vi

Digtinstallation

Skrivetalentaften

Morten Søndergaard er ikke bare alsidig, han er decideret ud over det hele i sit arbejde på kryds og tværs af formater, genrer og kunstformer.

Tre bornholmske forfatterspirer får mulighed for at hjælpe hinanden med at få det bedste frem i det, de har skrevet, i et månedlangt undervisningsforløb med forfatteren Dennis Gade Kofod op til Jakob Hansens Litteraturfestival. De tre bliver valgt ud blandt dem, der sender tekster ind for at komme i betragtning til forløbet, og med kritik og gode råd fra hinanden får de gjort teksterne klar til at blive præsenteret for publikum på festivalens første aften. Navnene på de tre deltagere offentliggøres medio juli.

Udover en snes digtsamlinger, prosasamlinger og romaner, som han to gange er blevet indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris for, har han udgivet plader, lavet lydinstallationer, skrevet digte i lys på facaden af en boligblok og en metrostation, opfundet et ordapotek og en hel del mere. Og så har han i en årrække arbejdet med at få tekster graveret i sten. Indkøbssedler, sms-beskeder, kommentarer, digte og ting, man ikke normalt ville tænke var noget, man graverede i sten. For hvis der er noget, der har kendetegnet Morten Søndergaards arbejde, er det et forsøg på at afdække, hvad der ligger bag sproget: hvad det egentlig er, vi siger med de ting, vi siger, og hvilken værdi vi tillægger det, der bliver sagt. Og altså ikke mindst hvad den ramme, det bliver præsenteret i, betyder. Til festivalen skriver han en tekst, der bliver indgraveret i en 1,5 ton tung granitsten, som kommer til at ligge på Kæmpestranden.

En af de tre, der var med, da festivalen første gang blev afholdt i 2014, var Rakel Haslund-Gjerrild. I maj måned debuterede hun på Forlaget Kronstork med novellesamlingen Øer, der handler om såvel den bornholmske som den grønlandske og islandske øtilstand. Derfor er hun inviteret til at komme som årets gæst i skrivetalentforløbet og fortælle de tre deltagere om, hvordan man kommer videre med sine tekster efter sådan en workshop. Rakel Haslund-Gjerrild læser også op denne aften.

har lavet: 1,5 ton digt hugget ind i granit. Og så har vi en aften med tre bornholmske skrivetalenter flankeret af et tidligere skrivetalent fra vores første festival, der netop er debuteret. For billetter og yderligere information, se www.jhfestival.dk, www.williamdam.dk og da-dk.facebook.com/jakobhansenlitfest

Onsdag 21. til fredag 23. september Kæmpestranden, Allinge Indvielse onsdag kl. 12.00 med Morten Søndergaard Åbent hele døgnet

INFO

Onsdag 21. september kl. 20.00 Missionshuset, Pilegade 7B, Allinge Gratis for gæster med Kulturugebadge

INFO


23

Lars Frost

Svend Åge Madsen

Thomas Boberg

Ursula Scavenius

Klippebjerget (1:2)

Klippebjerget (2:2)

Når Jakob Hansens Litteraturfestival opfordrer de optrædende forfattere til at skrive tekster med afsæt i Bodil Bechs digtkreds Gudhjem, er det godt nok en bunden opgave, men vi giver dem plads til at få det ud af opgaven, som giver mest mening for dem. Når det samtidig er seks så vidt forskellige forfattere, som det er, betyder det, at der kan ske hvad som helst, men også, at der kan opstå uforudsete forbindelser teksterne imellem.

Et spøgelse, der fortæller en menneskehistorie, en række fragmenter og programerklæringer fra Sydamerika til Bornholm, en efterladt hund, der gør sig selv ihjel, og en indlæggelse på et mareridtshospital: Hvis det, de tre første forfattere får ud af Bodil Bechs Gudhjem-digte på festivalens anden aften, synes at stikke i alle mulige retninger, er det intet imod, hvad der sker med forlægget på festivalens tredje og sidste dag. Samtidig med at det er, som om trådene bliver samlet. Den diskussion kommer vi uden tvivl til at tage på aftenen efter at have hørt de tre optrædende.

Forskellige er i hvert fald de tre forfattere denne aften: Som medlem af Det Danske Akademi er Pia Tafdrup en af de vægtigste stemmer i nyere dansk poesi. Fra debuten Når der går hul på en engel i 1981 markerede hun sig med en inderlighed og tyngde, som stod i kontrast til den konfronterende stil, der var oppe i tiden. Pia Tafdrup insisterede på en egen agenda med udspring i kroppen og overskridelsen af dens grænser, og i 1999 indbragte det hende Nordisk Råds Litteraturpris for Dronningeporten. Senest har hun i foråret udgivet Lugten af sne, som er anden del i en planlagt pentalogi om de fem sanser. Olga Ravn tilhører den yngre generation af forfattere og har markeret sig som debattør med rede meninger om både køn og litteraturen, og så har hun vist sig i stand til med sproget at indkredse med stor præcision, hvad det vil sige at prøve at fungere som ung kvinde i 10’erne. Efter at have debuteret med digtsamlingen Jeg æder mig selv som lyng skrev hun romanen Celestine, og i eftersommeren kommer hendes anden digtsamling Den hvide rose. Olga Ravn modtog Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat i 2016. På samme måde som Olga Ravn skriver om at være ung kvinde, kan Lars Frost med en vis ret siges at skrive rundt om det at prøve at fungere som ikke længere nær så ung mand i en tid, hvor kønnet på den ene side konstant er til forhandling og debat og på den anden side ikke har været mere stivnet og fastlåst siden før den seksuelle frigørelse. Lars Frost er en reflekterende, eksperimenterende og stærkt skeptisk indstillet forfatter med en åbenhed overfor det pludseligt skønne. Det sås i gennembrudsromanen Smukke biler efter krigen og i den tekst, han skrev til festivalen i vinters, som blev trykt på en gammel Heidelberg-vingemaskine og delt gratis ud til de heldige. Lars Frost har tidligere modtaget bl.a. Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat og Kritikerprisen.

Torsdag 22. september kl. 20.00 Missionshuset Pilegade 7B, Allinge Entré. Billetsalg fra 1. august

INFO

Svend Åge Madsen står bag et af de mest særegne og vedholdende forunderlige forfatterskaber i nyere dansk litteratur. I mere end et halvt århundrede har fantasten fra Aarhus undersøgt den menneskelige eksistens med et blik udefra, der er i stand til at påvise dårskaben i så meget af det, vi tager for givet, fordi vi selv går rundt i det. I hovedværket Tugt og utugt i mellemtiden fra 1976 opnås det ved at henlægge ikke handlingen, men gengivelsen af den, til en fremtid, hvor man dels savner forståelse for de normer, der var gældende i 1970’ernes Danmark, dels for længst har opgivet romanen og kun genopliver den som arkaisk eksperiment. I et andet hovedværk, Syv aldres galskab fra 1994, er det selve tiden og religionen, Svend Åge Madsen undersøger. Hvor Svend Åge Madsen i vid udstrækning har brugt sit hjemlige Århus som scene, er Thomas Boberg en forfatter konstant på rejse væk for at finde ud af, hvad det er, han lader bag sig, på flugt fra rastløsheden som grundvilkår eller på jagt efter noget fremmed. I sine rejseskildringer og digte skriver han særlig meget om det Sydamerika, som han har rejst i, og det kommer også op igen i de tekstfragmenter, han har skrevet med afsæt i Bodil Bechs digte. Thomas Boberg har bl.a. modtaget Det Danske Akademis store pris og har senest udgivet trilogien Hesteæderne. Da Ursula Scavenius sidste år debuterede med Fjer, vidste vi med det samme, at hende var vi nødt til at få med på festivalen. I de tre lange noveller, der udgør bogen, lyder Ursula Scavenius ikke rigtig som noget andet fra hverken Danmark eller bare indeværende århundrede. Med en urovækkende grundtone trækker den unge forfatter tråde til såvel sydamerikanske intellektuelles eksistentielle mareridtsscenarier i midten af sidste århundrede som til 80’erne og 90’ernes nordamerikanske horror, samtidig med at intet er til at afskrive som ren fantasi, bare fordi det er fantastisk. Vi er stolte af at kunne præsentere Ursula Scavenius med to tekster, der lægger sig i forlængelse af såvel Fjer som af Bodil Bechs surrealistiske digte. Fredag 23. september kl. 20.00 Missionshuset Piilegade 7B, Allinge Entré. Billetsalg fra 1. august

INFO


24

SVANEKE

Danmarks smukkeste købstad Svaneke er i 2013 kåret til Danmarks smukkeste købstad. 15 byer fra hele landet var indstillet til prisen som Danmarks Smukkeste Købstad og Svaneke vandt! Bygningskultur Danmark stod bag konkurrencen, der havde til formål at sætte fokus på de historiske bykerners kvaliteter. Svaneke er desuden én af Bornholms smukkeste og bedst bevarede gamle byer på den nordøstlige del af øen, og værner om det oprindelige miljø. Også i 1975 fik Svaneke hæder, da byen fik tildelt den Europæiske Guldmedalje for bybevaring, hvilket har styrket borgernes fælles indsats for at sikre, at Svaneke restaureres med omhu. Svaneke har i alt ca. 1.075 indbyggere (2013).

Brudstykker af Svaneke En speciel byvandring i Danmarks smukkeste købstad med små overraskelser og smagsprøver, som har ”ophav” i Svaneke. Særlig fokus på havnen, som har 200 års jubilæum 22. august i år. Vi går ad de små hyggelige gader, hvor der fortælles om nogle af de ting, vi møder og ruten lægges mod havet og havnen. En ”historiefortæller” beretter om havnens historie, skibsbyggeri og skibbruddene og spørgsmålet stilles via sangkor ”kan man sejle foruden vind”?

Vi ser på nogle af de små hyggelige specialbutikker, der findes på havnearealet. Mon ikke der kommer en lille smagsprøve af et af Svanekes søde produkter? Der fortælles lidt om Svanekes mange små iværksættere. Via tilbageturen til Torvet besøges en skulpturhave, hvor der hygges med lidt havnemusik og en lille drik og sejlerkage.

Madvigsgade, hvor der igen sker spændende ting. Der sluttes med et besøg på Nansens Gaard, der også har stor relation til havnens tidligere skibsbygning og firmaet Peter F. Heering.

Vi lægger et sving ud til Svanekes anden havn ”Vigehavnen”, hvor der berettes om det smukke område med klipper og hav og vi er så nået til

Lørdag 24. september kl. 15.00-17.00 Mødested: Søllingsgaard på Svaneke Torv Gratis for gæster med Kulturugebadge www.svanekesvenner.dk

INFO

Skybrud Film noir musisk fortælleforestilling, med live musik og et overraskende krimiplot. Publikum skal gætte med på hvem der er den skyldige. Forestillingen er inspireret af sort/hvid Humphrey Bogart film med skygger og intriger – en lokkende skøn kvinde, som ved mere end der er godt for hende. SkyBrud afslører hvornår vi mennesker bryder med vores egne rammer og gør ting vi ellers ikke ville. Sæt dig godt til rette på kanten af stolen og lad dig suge ind i SkyBrud.

Har du et Kulturugebadge? Der bliver trukket lod blandt de publikummer, som har Kulturugebadge. Præmien er et historiearrangement med Steiner.

INFO

Onsdag 21. september kl. 20.00 Banken, Brøddegade 6, Gudhjem Lørdag 24. september kl. 20.00 R2 Galleri, Søndergade 2, Svaneke Entré. www.billetto.dk www.steiner.dk


25

Fraktur – Skriften på Væggen – dialog-udstilling i BANKEN i Gudhjem og i R2 Galleri i Svaneke Kunstner Jo Dam Kærgaard, har indrettet værksted og galleri i BANKEN i Gudhjem i 2015. Hun arbejder med tegning, tryk, ord, skulptur, foto og grafisk design. Har blandt andet stået for bandet tv-2’s covers siden begyndelsen af 1980’erne. Kunstner og gallerist Stig Rex Thomsen, startede R2 Galleri i 2013 i Svaneke og repræsenterer i dag, udover skiftende udstillere, 14 kunstnere. Arbejder med maleri, tegning, grafik og skulptur. ”Fraktur- Skriften på Væggen” kan udlægges som “klar tale” og det er det Jo Dam Kærgaard og Stig Rex Thomsen har indbudt 5 kollegaer til. At fortolke BRUD som noget, alle kan forholde sig til. Udstillingerne er processuelle, det vil sige, at de bygges op i forløbet. Det blev sidste år afprøvet i R2 Galleri. Publikum var glade for at kunne følge med i, hvordan de enkelte kunstnere arbejdede med deres udtryk frem til de endelige værker og Kulturugen gav projektet en rosende evaluering. I år vil hver af de deltagene kunstnere arbejde to steder, det vil sige mindst én dag i BANKEN i Gudhjem og én dag i R2 Galleri i Svaneke. Det er helt op til hver enkelt kunstner, hvad de vil byde ind med, men der er lagt op til en god dialog mellem kunstnere og publikum, kunstnerne indbyrdes og ikke mindst mellem de to udstillingssteder. Udover Jo Dam Kærgaard og Stig

Rex Thomsen deltager følgende fem kunstnere i udstillingsprojektet ”Fraktur – Skriften på Væggen”, alle med en relation til Bornholm:

færdiguddannet fra Oerrit Rietveld Academie i Amsterdam. Deltog i 2015 på Bornholms Censurerede Forårsudstilling og Skulptur Nexø.

Keramiker, Heidi Hentze, bor i Nexø og er uddannet på Glas- og Keramikskolen Bornholm (nu KADK). Har, udover Danmark, deltaget i udstillinger i Tyskland, Japan, England, Italien og deltog i 2013 i Gyeonggi int’l Ceramix Biennale i Sydkorea. Har modtaget en række priser og legater. Udstiller i efteråret i Boston, USA.

Forfatter, Peter Poulsen, bor i Svaneke. Har skrevet inden for genrerne lyrik, roman, journalistik, filmmanuskript, radiospil og skuespil, er ikke mindst kendt for oversættelser af verdensberømte lyrikere som Charles Baudelaire, Gottfried Benn, Jorge Luis Borges og Fernando Pessoa. Seneste udgivelse er digtsamlingen ”Aflytning af stilheden”.

Kunstner, Hans E. Madsen, bor i København, men har et husmandssted på Bornholms sydkyst. Arbejder med lys og farver og har udført en lang række større udsmykninger, blandt andre til Centralstation, Malmö, Novo Science og Retten i Roskilde. Er desuden kendt for sine udgivelser af bøger med fotografiske serier. Kunstner, Eli Benveniste, bor i Italien, men er ofte på Bornholm, hvor hun i år blandt andet har afholdt kursus på Bornholms Kunstmuseum. Arbejder med skulptur og relief, tegning og videoer. Har sammen med sin mand, billedhugger Jørgen Haugen Sørensen, udført en lang række kunstneriske opgaver. Kunstner, Inger Sif Heeschen er opvokset på Bornholm. Arbejder blandt andet med installation og performance. Er denne sommer

Særarrangementer i Banken onsdag den 21. september og i R2 lørdag 24. september: Kl. 20.00: Skybrud Film noir musisk fortælleforestilling. Læs mere på dette opslag. Entré Kl. 21.30: Skybruds vin præsenteret af Maria Gill fra Provianten i Gudhjem. www.proviantengudhjem.dk. Gratis med Kulturugebadge.

INFO

Mandag 18.-lørdag 24. september kl. 13.00-17.00 BANKEN, Brøddegade 6, Gudhjem R2 Galleri, Søndergade 2, Svaneke Kulturugebadge giver en lille surprise www.gudhjembanken.dk www.r2galleri.com


26

SVANEKE

Kunsthåndværkermarked ved ACAB Sammenslutningen af bornholmske kunsthåndværkere, ACAB, holder i anledning af Bornholms Kulturuge marked på Svaneke Torv. Der gives 10% rabat med Kulturugebadge. Få stillet din nysgerrighed og interesse for, hvad der rører sig inden for bornholmsk kunsthåndværk og oplev et udvalg i smykker, glas, keramik, tekstil, og meget mere i

alle former, farver og mønstre. Kom og vær med til at gøre denne dag hyggelig og fornøjelig for alle. Lørdag 24. september kl. 10.00-15.00 Svaneke Torv, Svaneke www.acab.dk

INFO

Jazzbrud

Frihed i bevægelse

Film uden af-Brud

En aften på Svanekegaarden, der bryder med traditionen, det gamle, det etablerede brydes mod det unge og det nye. Er det et gennembrud for den ene eller den anden?

Vær med til 2 x 1 ½ times Vinyasa Flow Yoga under emnet Frihed i bevægelse. Vi kommer til at fokusere på det område i vores krop hvor mange døjer med kronisk spænding: skuldre, brystkasse og øverste del af ryggen.

Svanekes fedeste biograf Cassiopeia viser film non-stop – uden af-”brud”: Kl. 10.00 og kl. 12.00: Film for børn Kl. 14.00, 16.00, 18.00 og 20.00: Særligt udvalgte dokumentarfilm og bornholmsk premiere på Radio Biograf, præsenteret af radiodokumentarist, Rikke Houd Kl. 22.00: Midnatsfilm – et fiktions-”brud” på dagligdagen

I den ubrudte verden kommer Søren Høst (Tenor sax) med Jacob Artved (guitar), Felix Moseholm (kontrabas), Malte Arndal (trommer) og Thor Backhausen kommer med Henrik Salinas (guitar), Michael Friis (bas) Lars Juul (trommer) men i en brydningstid kan alt ske og måske venter et gennembrud på den ene eller anden måde. Svanekegaarden glæder sig til at give de otte musikere en brudzone hvor de hver især vil komme med deres tolkning på et gennembrud af jazzens mange brudflader.

INFO

Lørdag 24. september kl. 19.00 Svanekegaarden, Skippergade 2, Svaneke Entré. Rabat til gæster med Kulturugebadge Bestil på booking@svanekegaarden.dk / tlf. 56497372 www.svanekegaarden.dk

Om lørdagen ligger fokus på skulderområdet, om søndagen på rygsøjlen og nakken. Kom og oplev din krop at være fri i bevægelse mens dit sind giver slip på hverdagens udfordringer og bekymringer. Klasserne henvender sig til begyndere og let-øvede og kan bookes samlet eller enkeltvis. Namasté

INFO

Lørdag 24. september kl. 9.00-10.30 Søndag 25. september kl. 10.00-11.30 Lily Collé, Buskevej 4, Svaneke Entré. Begrænset antal pladser. Rabat med Kulturugebadge Tilmelding: lilly-colle@hotmail.com www.lilycolle.wordpress.com

INFO

Lørdag 24. september kl. 10.00-ca. 00.00 Kulturhuset FREM, Brænderigænget 10 Entré. Halv pris med Kulturugebadge www.cassiopeia-bio.dk www.radiobiografen.dk


NEXØ

27

Østbornholms gamle hovedstad Nexø er Østbornholms gamle hovedstad samt Danmarks østligste og Bornholms største fiskerihavn. Fiskefartøjer fra Østersøområdet – og Jylland med – sejler til Nexø med råvarer til byens fiskeindustri. Nexø har i alt 3.686 indbyggere (2014)

Jesper Thilo Kvartet

Brudflader imellem land og hav

Galleri Benmel

Skulpturudstilling “Brudflader” og “Art in progres” – skulpturnexø.dk 2016 er på banen igen. Adressen på udstillingsarealet er StenBRUDsvej så den ligger jo lige til højrebenet... Vi arbejder i år med den lidt mere indsnævrede arbejdstitel “Brudflader”. Men rolig… der skal nok komme spræl i BRUDdet.

I Galleri Benmel på Nexø Nordhavn udstilles mindre skulpturer, maleri og keramik. Det er også i Galleri Benmel der laves fernisering og andre events under Kulturugen.

Vi regner med at kunne præsentere 30-40 skulptører m.v. fra ind og udland. Mange tidligere udstillere som Sunny Asemota, Peter Gildberg, Jan Kuloj, Leif Dione Joensen suppleret med nye som f.eks. Massar Seck fra Ghana og Sean Mc Kenna fra Irland. Vi har gjort lidt en dyd ud af, at give unge kunstnere en udstillingsplatform. Vi kan i år igen præsenterer Inger Heschen, som nu er færdiguddannet på Kunstakademiet i Amsterdam. Der udstilles skulpturer på engstykket ved havet nord for Nexø. I Galleri Benmel på Nexø Nordhavn udstilles mindre skulpturer, maleri og keramik. Det er også i Galleri Benmel der laves fernisering og andre events under Kulturugen. Hvis grupper, skoler eller enkeltpersoner vil have mere baggrund om kunstnere og værker laver vi gerne en guidet rundvisning efter aftale på tlf. 2925 2613. Skulpturnexø.dk Stenbrudsvej,på engstykket i Nexø nordlige udkant Gratis, hele Kulturugen, hele døgnet www.facebook.com/skulpturnexo.dk

INFO

INFO

17.- 25. september Udstilling af mindre skulpturer, malerier, keramik m.v. Hele Kulturugen kl. 11.00-17.00. Gratis entré

17. september kl. 13.00 Fernisering i Galleri Benmel Musik, performance og en til halsen

20. september kl. 19.00 Kunstfilm og foredrag Entré. Halv pris med Kulturugebadge

24. september kl. 20.30: Lyd, lys og liv Musik og en forfriskning til gæster med Kulturugebadge. Arr.: Silo2 – se mere info her på næste side

25. september kl. 16.00: Jesper Thilo Kvartet Entré. Halv pris med Kulturugebadge. Billetsalg ved indgangen – se mere info her på siden Jazz i samarbejde med www.østersøjazz.dk Galleri Benmel, Nørre Strandvej 2, Nexø

Jesper Thilo er kendt i hele den danske jazzverden som eksponent for den bedste swing- og mainstream jazz. I over 40 år har han medvirket i utallige sammenhænge med sin tenorsax (klarinet og altsax) og spillet med Danmarks Radios Big Band i 23 år. Siden 1990’erne har Thilo primært dyrket sine egne små grupper; således også her, hvor Daniel Franck, Morten Lund og Søren Kristiansen på tangenter danner suveræn rytmegruppe for den på én gang store, rummelige, fortællende og autoritative tone, der kendetegner Thilo. Et alsidigt samarbejde som dækker hele Thilos store repertoire af jazzstandards, blues og bebop. Der lægges vægt på swingende fremadrettet jazz, som både tilfredsstiller et lyttende og et evt. dansende publikum. Kort sagt udadvendt underholdning med Thilo som midtpunkt og garanti for en god jazzoplevelse. Daniel Franck er født og opvokset i Helsingborg. Han flyttede i 1997 til København for at studere på Det Rytmiske Musikkonservatorium, hvor han tog eksamen i 2001. Han etablerede sig hurtigt som en af Danmarks mest lovende unge basister og har arbejdet sammen med mange af Danmarks mest betydningsfulde musikere. De seneste år har han regelmæssigt turneret i Europa og Norden, hvor hans basspil er meget eftertragtet. Søren Kristiansen er i dag en af dansk jazz’ væsentligste pianister. Han er fra før den tid, hvor jazzpianister var noget, man producerede på en uddannelsesinstitution med blankpolerede flygler. I stedet har han som alle store musikere stået i mesterlære på jazzklubberne hos dem, som kom før ham, herunder Jesper Thilo og Jørgen Svare. I de senere år har Søren Kristiansen udgivet en stribe flot anmeldte plader i eget navn og fremstår i dag som en af de mest personlige pianister, vi har, samtidig med at han har styr på traditionen. Morten Lund blev født ind i en musikalsk familie i Viborg i 1972. Hans far spillede både trommer, trompet og guitar og var en meget aktiv del af byens jazzscene. Hans mor spillede fløjte. I en alder af 6 år startede Morten med at spille trommer og kom senere med i forskellige konstellationer og genre. Han spillede sit første betalte job som 15-årig. I 1993 blev han accepteret på Det Kongelige Musikakademi i Århus og kun et år senere, stadig som studerende, kom han med i det internationalt kendte Klüvers Big Band. Det var med dette orkester han indspillede sin første CD. Efter at have fået sit afgangsdiplom i 1997, flyttede han til København og blev hurtigt involveret i adskillige projekter, pladeindspilninger og tournéer. Sidenhen har Morten Lund etableret sig som en af de mest eftertragtede og aktive trommeslagere i Danmark.


28

NEXØ Det gamle Nexø En bytur om Nexø i 1930’erne. Der fortælles små historier om livet i byen hvor Rationeringen trådte i kraft 1938 for kaffe, the, kakao og smør. Senere også gummi, benzin, tobak og næsten alle andre varer. Der fortælles om fiskeriet efter sild, torsk og laks fra de ca. 25 lokale fiskerbåde. Eksporten til Stettin og Kolberg med skuder under hele krigen. Der fortælles om bådebygning hos Magnus Larsen og om silderøgningen fra hele 5 røgerier ved havnen.

fra ”Hafen Wachstelle” på Nexø Toldkammer med 10 marine soldater. Gefreiteren ”Emil” der advarer Kystpolitiet mod en oplagt arrestation og deportation i 1944. Der kom også mange nye handlende med genbrugs varer, og en Isenkræmmer der sælger alt fra Knappenåle til Ubåde. Varighed 2 timer. Formidlet af Niels Aakjær, naturvejler.

Dengang torsken kostede 56 øre pr. kilo og silden 65 øre med fiskeret 3 gange om ugen. Mørklægning og køkkenet med Høkasse, Flueskab og gasrationering. Med olierationering for de nye dieselskibe og derefter sejlads med dampskibet ”Carl”. Om tyskernes kontrol af al trafik på havnen

INFO

Søndag 25. september kl. 10.00 Mødested: Hornminen foran Nexø Museum, Havnen 3 Entré. Rabat til gæster med Kulturugebadge www.nexoemuseum.dk

Værftet åbent til leg

Fra stenbrud til hovedbrud

Værftet holder åbent for børn der gerne vil indenfor og lege. Kom og besøg vores not-for-profit indendørs legeplads for børn og unge. Test dig selv i skaterhallen, lad ungerne lege i legelandet eller prøv nogle af vores udendørs aktiviteter.

Stenbrudsgården har de seneste 20 år været rammen om Center for Regional- og Turismeforskning. Kom og hør hvad der egentlig foregår bag de tykke mure. Opdag hvorfor stedet har så stor betydning for Bornholm. Og se de helt enestående rum, der er i nænsomt istandsat af Kulturarvsstyrelsen.

Søndag 25. september kl. 14.00-17.00 Værftet, Kystvej 2, Nexø (nordenden af havnen) www.værftet.dk

INFO

Søndag 25. september kl. 14.00 CRT, Stenbrudsgården 55, Nexø For gæster med Kulturugebadge www.crt.dk

INFO

Jernbanen – et brud med fortiden Besøg en spritter I perioden fra 1855 til 1920 lå der et dampbrænderi i Hasle, hvor man blandt andet producerede anerkendte Akvavitter. Produktionen var karakteriseret af håndværksmæssig omhu og gode råvarer – og det gælder også i dag, hvilket kan smages i hver eneste dråbe. Med etableringen af Den Bornholmske Spritfabrik i 1994 blev produktionen af akvavit genoptaget på Bornholm.

INFO

Søndag 25. september Åbent hus: kl. 11.00-13.00 Kl. 12.00 Rundvisning for gæster med Kulturugebadge Den Bornholmske Spritfabrik, Sønder Hammer 156, Nexø www.bornholmersnaps.dk

13. december 1900 kørte det første tog på Bornholm. Fra den dag tog det kun 2 timer at komme fra Nexø til Rønne. Inden jernbanen kom, kunne turen over øen tage to dage. Jernbanen var et brud med fortiden. Nu kunne man komme ud og se verden på kort tid til en rimelig pris. Man kunne sende varer hurtigt tværs over øen og de unge kunne komme på gymnasium, handelsskole osv. Jernbanen var første skridt ind i det moderne mobile samfund. På DBJ museum i Nexø kan du se hvordan det hele begyndte, og søndag 25. september kl. 13.00 er der gratis rundvisning for gæster med Kulturugebadge

INFO

Mandag 18. til søndag 25. september Hverdage kl. 10.00-16.00 – weekend kl. 11.00-15.00 DBJ Museum, Ndr. Strandvej 8, Nexø Entré. Rabat til gæster med Kulturugebadge www.dbj.dk

Kammerkoret Tourdion synger brudstykker Kammerkoret Tourdion under ledelse af dirigent Jørgen Graven Nielsen. Koncerten består bl.a. af et lille nyt værk af Jesper Mejlvang, skrevet specielt til dette års Kulturuge og koret. Værket hedder ″Brudstykker″ og indgår i programmet som også indeholder værker af Brahms, Max Reger samt et spændende projekt med sange til tekster af William Shakespeare – forskellige satser komponeret af Mäntyjärvi, Nils Lindberg, Martin Lutz og Vaughan William. Søndag 25. september kl. 15.00 Nexø Kirke, Kirkestræde 2, Nexø Entré. Rabat til gæster med Kulturugebadge www.tourdion.dk

INFO


29

Lys, Lyd og Liv Den gamle del af Nexø havn lys-og lydsættes i perioden august og september, med temaet før og nu. Temaet er bruddet mellem før og nu på Nexø Havn og illustreres ved lyssætningen af havnens bygninger og projicering af arkivbilleder af havnens historie på havnebygningernes facader, samt afspilning af lydkulisser der ligeledes illustrerer før og nu. Der afholdes i hele perioden et antal live koncerter med Ambient musik, der optages og indgår i lydkulisserne som en slags efterklang af nuet – igen illustrerende bruddet mellem nuet og fortiden. Ideen er at gengive det liv der engang var på havnen, og derved skabe nyt liv. Kunstnere: Kim Propel, PropelArt, Bornholmsk multikunstner og Carsten Johannesen, Ambient Lifeforms, Bornholmsk musiker og producer Har du et Kulturugebadge? Lørdag 24. september fra kl. 20.30 vil der være live koncert med improviseret ambient/chillout musik i og omkring Galleri Benmel. Ved dette event vil der være en gratis forfriskning til gæster med Kulturugebadge. Hele Kulturugen, hele døgnet Rundt på havnen i Nexø www.facebook.com/LyslydNexo/

INFO

Festfyrværkeri Bornholms Kulturuge sluttes søndag 25. september kl. 20.30 af med et festfyrværkeri af fyrmester Jens Ole Fassel, og vi håber det vil trække rigtig mange til havnen i Nexø. Søndag 25. september kl. 20.30 Nexø Havn www.bornholmskulturuge.dk

INFO

Brudstykker Enhver komponist, sangskriver og musiker ligger inde med en samling musikalske brudstykker, som af en eller anden grund aldrig fandt deres endelige form. En eller anden musikalsk kvalitet må disse brudstykker jo indeholde, siden de så stædigt bliver ved at trænge sig på og endda kan forfølge ejermanden i årevis.

Brud associerer også til begrebet ’break’. Altså et planlagt brud, eller pause i et musikstykke. Traditionelt egentlig blot et fravær af lyd i et antal takter. Vi har tænkt os at gøre flittigt brug af sådanne brud, tillige med andre slags udbrud, stilbrud og tøbrud. Vi vil om muligt undgå nedbrud, opbrud, sammenbrud, stenbrud, indbrud, benbrud og løftebrud…

Det kan være A-stykke der mangler sit B-stykke. En skøn melodi der søger en tekst. Et ensomt riff. Et forladt C-stykke. En intro der står mutters alene. En solo uden sit akkompagnement. Fortabte brudstykker der af en eller anden grund, må henslæbe en ufuldstændig tilværelse uden anerkendelse og liv…

Medvirkende: Henriette Engelhart sanger, sangskriver, percusionist & korleder Thor Backhausen pianist, accordionist, komponist & producer Henrik Billing sanger, sangskriver & guitarist Michael Friis bassist, komponist, producer & orkesterleder

Hvad nu hvis ejermanden delte rundhåndet ud af sine brudstykker og lod et par kolleger arbejde videre med nogle af stykkerne. Ville disse musikalske brudstykker så få nyt liv? Ville de endelig finde ro og glide stille ind i deres rette toneleje og finde hjem på deres helt naturlige plads blandt de færdige værker? Det har vi tænkt os at finde ud af. Musikhistorien er fyldt med musikalske brud. Partnerskaber og bands der er brudt sammen på toppen af deres kreative karriere. For ikke at tale om de uforglemmelige første sange, der lige netop betød et gennembrud for en række elskede kunstnere. Her er et rigeligt udvalg af materiale at fortælle om og fortolke, hvilket vi ikke vil undlade at give eksempler på.

Mandag 19. september kl. 19.00 Raschs Pakhus, St. Torv 6, Rønne

INFO

Fredag 23. september kl. 19.00 Domen, Strandvejen 2, Allinge Søndag 25. september kl. 19.00 Scene 2, Kirkestræde 28, Nexø Entré. Rabat med Kulturugebadge, samt gratis brudstykker i pausen (hjemmebag) www.billings.dk www.bornholmbilletten.dk


30

UDENFOR SÆSONEN

I kan forvente en varm tak til Færgen U

denfor sæsonen er Bornholms Kulturuges

– Vi i ”Udenfor sæsonen” vil i al ydmyghed tilbyde

– Projektet bliver til ud fra en fornemmelse af, at

flagskib. Det er et musikalsk projekt, der

muligheden for en oplevelse specielt tilrettelagt for

vi almindelige danskere ikke altid svarer helt til de

trækker unge, lovende talenter og et sultent

øens beboere og de tilrejsende til Kulturugen. Det er

segmenter, venlige mennesker inddeler os i for bedre

musikpublikum til Bornholm. Udenfor sæsonen er

en koncertrække, som kun kan fanges på Bornholm,

at kunne målrette deres budskab, hvad enten det er en

TV-2’s karismatiske forsanger Steffen Brandts opfin-

og som derfor får den helt specielle stemning af, at det,

vare eller et tvprogram.

delse, og i denne udgave af Bornholms Kulturuge

der foregår, er lige nu og så aldrig mere.

skruer han op for lyden og forventningerne for 15. gang.

– Vi tror, at mennesker er bedre end deres rygte, at – I år vil unge og etablerede kunstnere udfordre hin-

nysgerrigheden er derude og lysten til at møde det,

anden, spille sammen og hver for sig. Kendte og helt

man kender, sammen med det, man tror, man ikke

Og hvad kan vi mon forvente os i år?

nye sange vil blive fortolket i samspil med det elskede

kan li’ er til stede.

– Vi kan forvente, at der fra scenen vil lyde en stor

og frygtede “Udenfor sæsonen all stars orkester”. Du har fortalt det tusind gange før, men hvad

og varm tak til Færgen, fordi den gennem årene har støttet ikke kun Kulturugen, men hele kulturlivet på

– Solisterne er Mathias Heise, ung og prisbelønnet

er det, der sker, når gode mennesker sætter sig

Bornholm, så det ikke blot er muligt at komme til

mundharpespiller, Katinka, der blandt andet har

sammen nogle dage på Bornholm – langt væk

Bornholm, men at der rent faktisk osse er noget at

vundet P3´s karrierekanon, sammen med Marie Chri-

fra deres dagligdag – og skaber noget nyt sam-

komme efter.

stiansen, sangerinde fra Allinge, Lis Sørensen og så

men?

altså mig. Orkestret er Gustaf Ljunggren, Christoffer

– Når færgen går i havn i Rønne, ryger skuldrene ned

Møller, Jeppe Gram, Jeppe Skovbakke.

og rummeligheden op. Man tænker “hey, vi skal være

Sådan siger Steffen Brandt med henvisning til, at rederiet Færgen, der gennem mange år har været en klip-

sammen i fire dage omkring nothing but fun an mu-

pefast og gavmild støtte for det bornholmske samfund,

Hvad er det for et projekt, du har skabt her?

sic. Og så endda på solskinsøen Bornholm”. Det er lidt

fra den 1. september 2018 ikke længere står for den

Hvad er det, der gør, at det bliver ved med at

ligesom Folkemødet – en slags lejrskole for voksne

samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm.

være sjovt at være en del af?

med mulighed for at sætte alle rutiner på stand by og

Gustaf Ljunggren er en svensk musiker, komponist og producer, bosat i København. Han er anerkendt som en ægte multiinstrumentalist som ubesværet spiller på både strenge- blæse- og tangentinstrumenter i mange forskellige musikalske sammenhænge. Gustaf har samarbejdet med nogle af samtidens største musikkunstnere fra Skandinavien og udlandet, og er i Danmark kendt for et bredt publikum som kapelmester i det populære ”Det nye talkshow” med Anders Lund Madsen. I 2015 modtog Gustaf hæderstitlen ”Årets Gudman”.

Jeppe Gram er en alsidig trommeslager og komponist, der har spillet med et hav af danske artister, bl.a. igennem sine mange års medvirken i koncertprojektet Udenfor Sæsonen. Imens har hans virke som jazztrommeslager ført til koncerter med eksempelvis Benny Golson, Stacey Kent, Kurt Rosenwinkel og Bernt Rosengren. Jeppe har desuden komponereret musik til Danmarks Radios Big band, samt en række egne bands. Der i blandt den DMA-vindende gruppe Grammofunch, jazzgruppen Jeppe Gram 4-tet, samt det nystiftede musikalske kollektiv, Fællesskabet. Jeppe kan desuden opleves med navne som Aske Jacoby, Off piste Gurus, Cecilie Norby og Tue West blandt mange.

Jeppe Skovbakke blev i 1977 født ind i en musikalsk familie og et hus fuldt af instrumenter. I starten af teenageårene blev bassen hans hovedinstrument og interessen for jazz fik ham til at lære sig selv at spille kontrabas, da der ikke fandtes en lærer i hjembyen Lemvig. Som 20-årig flyttede han til København for at slutte sig til byens blomstrende musikscene og med regelmæssige turnéer på fire kontinenter og en liste på godt 50 album udgivelser bag sig har der sjældent været et stille øjeblik siden.

Christoffer Møller (født 1977) er solistuddannet komponist og pianist fra Det Fynske Musikkonservatorium og Det Rytmiske Musikkonservatorium, samt organist og klokkenist fra Løgumkloster Kirkemusikskole. Han har udgivet flere albums i eget navn bl.a. San: San og Christoffer Møller with Palle Mikkelborg: To The Long Lost. Sidstnævnte modtog Statens Præmiering. Han har skrevet musik til de fleste danske symfoniorkestre og bidraget med musik til flere film. Christoffer er med i flere danske bands bl.a. med Tim Christensen, Søren Huss, Michael Falch m.fl. Han har produceret adskillige albums og har medvirket på over 50 danske og udenlandske plader.


31

prøve nye ting af in front of a sædvanligvis meget live audience. De folk, du inviterer indenfor – eller udenfor... Hvordan finder du dem? – Det er altid nysgerrigheden, som styrer begivenhederne og valgene. Jeg så for eksempel Katinka til Kronprinsparrets prisfest og tænkte, hvordan vil det lyde, hvis hun skulle fortolke en af Lis Sørensens helt store sange. Og Mathias Heise, som er lige i begyndelsen af 20’erne, men allerede har spillet med mange store jazzkoryfæer herhjemme og i udlandet. Kunne man drømme om at høre ham fortolke “Bag duggede ruder”? Gudhjem – hvad er det, der er så dejligt ved Gudhjem? – Gudhjem er den by, jeg tilfældigvis landede i tilbage i folkeskolen. Det var kærlighed ved første hik, undskyld klichéen, men vi var ret unge og kendte ikke vores begrænsning og Martiniens skadelige indvirkning på helt friske hjerner. – Siden er jeg kommet der mange gange med bandet og er nu etableret i Løkkegade på det, jeg fornemmer er mere end tålt ophold. Du har engageret dig lidt i lokalsamfundet med vejfester (har jeg hørt) og mad-arrangementer på Gaarden. Er der noget andet skægt på vej? – Jeg håber, at vi fortsat må være med til at fortælle den gode historie om Bornholm som en grøn mad- og kulturø, og der er helt sikkert planer om mere mad og retfærdighed til flere.

Lis Sørensen’s stemme har gennem fire årtier præget den danske musik med sange, som når tæt på hjertet og som kompromisløst insisterer på nærhed, – sange som ”Stille før storm”, ”Mine øjne de skal se” og “Verden er i farver” er forlængst blevet til sprællevende klassikere som følger danskerne på tværs af generationer.

Udenfor Sæsonen Udenfor sæsonen er efterhånden blevet en fast del af Kulturugen. Idéen er fortsat at udfordre det trygge, det vante og det vi ved, vi kan lide. Hos de medvirkende kunstnere og hos publikum. Brud har altid været et tema i sammensætningen af Udenfor Sæsonens program og de flader som kommer frem under processen vil igen i år søge at vise nye og anderledes sider af det vi troede vi kendte alt til. Ingen kan læne sig tilbage og gøre ligesom de plejer. Ingen kan vide sig sikre på andet end at alle vil få en aften, som er helt speciel for Kulturugen. De tre koncerter bliver kun spillet på Bornholm. De medvirkende kunstnere arbejder gennem måneder på at skabe en koncert på tværs af alder og genrer. Den helt unge mundharpe virtuos Mathias Heise møder den velvoksne sangskriver Steffen Brandt og Lis Sørensen deler ud af sit enorme sangkatalog. Sammen giver de plads til en ny sangskriver Katinka, og bornholmske Marie Kristensen blander sig i koret. Alt sammen akkompagneret af nogle af landets bedste musikere, Gustaf Ljunggren, Christoffer Møller, Jeppe Gram og Jeppe Skovbakke.

Torsdag 22. september kl. 20.00 Kulturhuset FREM Brænderigænget 10 Svaneke

INFO

Fredag 23. september kl. 20.00 Kyllingemoderen Segensvej 48, Aakirkeby Lørdag 24. september kl. 20.00 Musikhuzet St. Torv 6, Rønne Billetsalget starter mandag 1. august kl. 10.00 OBS: Begrænset antal www.musikhuzet.dk Udenfor Sæsonen produceres af Musikhuzet i samarbejde med Steffen Brandt og Dansk Rock Samråd. Støttet af Bikubenfonden og Lærerstandens BrandforsikringSteffen Brandt og Lis Sørensen`s samarbejde strækker sig helt tilbage til slutfirserne hvor Brandt skrev tekster til to betydelige sange fra Sørensen`s gyldne bagkatalog, nemlig ”Ind til dig igen” og ”Fri for at drømme om dig”. Lis Sørensen runder en lang sommerturne af med at besøge Bornholm og deltage i Udenfor Sæsonenkoncerterne. I løbet af sommeren lægges ligeledes sidste hånd på et længe ventet studiealbum fra Lis med forventet udgivelse til oktober 2016, og mon ikke vi kan forvente at høre en smagsprøve fra det nye album til Udenfor Sæsonen.

Mathias Heise er en af de få jazz mundharpister i Danmark. Som den første i Danmark kom han ind på Rytmisk Konservatorium med mundharpe som hovedinstrument, i 2012 blev han tildelt Rødovre Musikpris på 40.000 kroner, i 2013 vandt han verdensmesterskabet i kromatisk jazz mundharpe ved World Harmonica Festival i Trossingen, Tyskland, og i 2014 vandt han DPAs komponistkonkurrence ”Årets nye jazzstjerne”.

Katinka Bjerregaard er sangerinde og sangskriver i bandet Katinka, der de sidste par år har gjort sig bemærkede på den danske musikscene, med en karismatisk sceneoptræden, hvor Katinka leverer tidløs og hæs sangskrivning, sat sammen med et eksperimenterende lydbillede. Sidste år udgav hun debut-EP’en “I Røntgen”. Siden da er det gået stærkt. 2015 blev nemlig året hvor Katinka, med sin poetiske og eksperimenterende popmusik, vandt Karrierekanonen, og blandt andet spillede til Kronprinsparrets prisuddeling.

Marie Hageltorn Christiansen er musiker og korsanger i bandet Katinka, som vandt Karrierekanonen i 2015. Hun er uddannet bachelor i Musikvidenskab og Filosofi fra Københavns Universitet og synger i flere klassiske kor, heriblandt Musikvidenskabs Kor MUKO, Akademisk Kor og vokalgruppen oktober. Marie er født og opvokset på Bornholm i Allinge.

Steffen Brandt er tovholder på det altid grænsesøgende projekt Udenfor Sæsonen. Den lige ved og næsten herboende bornholmer har siden sidst modtaget Statens Kunstfonds hæderspris med samt Grundtvig prisen for livslangt bidrag til den nye folkelige sang. Udover at spille festivaler med bandet tv-2 har den lune sanger i foråret fyldt landets koncerthuse sammen med Tina Dickow.


Billetter til arrangementer

Transport TIL Bornholm

Transport PÅ Bornholm

Til nogle af de mest populære koncerter er det nødvendigt at sikre sig billet i forvejen. Disse kan købes på nettet. Enkelte koncerter kan betales ved indgangen eller reserveres pr. mail. Mange udstillinger, rundvisninger og andre arrangementer er gratis, når du har et Kulturugebadge. Se her i avisen eller på vores web om der skal bookes billet i forvejen.

Du kan komme til Bornholm på flere måder – og det er både hurtigt og nemt. Enten booker du selv din rejse eller du køber en færdig pakke. Find den rejseform, der passer dig bedst – fly eller færge – egen bil eller tog/ bus. Du kan flyve til Bornholm fra Kastrup på blot 35 minutter eller sejle fra Ystad i Sverige på blot 1 time og 20 minutter. Hos vores annoncører finder du pakkerejser, der inkluderer rejse, ophold og Kulturugebadges.

Det er nemt at komme rundt på Bornholm. Den største afstand på tværs af øen er kun 40 km. Landeveje, små kommuneveje og cykelveje dækker hele øen. Det lokale busselskab BAT, cyklen eller bilen bringer dig frem til Kulturugens mange arrangementer.

www.bornholmskulturuge.dk/ program

Overnatning Der er noget indenfor alle kategorier: Sommerhuse, pensionater, hoteller, feriecentre og campinghytter. Det er ligesom med kulturugens program. Mangfoldighed og høj kvalitet – vælg mellem de mange gode tilbud!

Andre events på Bornholm Tjek kalenderen over hele året. Bornholm har masser at byde på også forår, sommer og vinter. www.Bornholm.info/events

www.bornholmskulturuge.dk/ sovspisshop

Generel information om Bornholm Læs om alle seværdighederne, naturen, historien og de mange andre oplevelsesmuligheder. www.bornholm.info

Åbningstider Du kan hurtigt tjekke, hvem der holder åbent på Bornholm lige nu – et slags virtuelt visitkort. Her kan du finde åbningstider på spisesteder, kunst og design, attraktioner, aktiviteter, overnatning, shopping etc. www.open2day.dk/bornholm


Velkommen ombord B

ornholms Kulturuge finder sted hvert år i uge 38, og det har den gjort siden 2001. Derimod skifter temaet hvert år, og i år er ingen undtagelse.

Temaet er BRUD i år – et tema som kunstnere og arrangører skal forholde sig til og fortolke. BRUD symboliserer for mig bruddet med dagligdagen og mødet med ferieoplevelsen på Bornholm. Bornholm rummer så mange muligheder og oplevelser. Bornholm er smuk natur, klipper, sandstrande, attraktioner som Hammershus og rundkirkerne, men også madoplevelser og mulighed for at bruge naturen aktivt. Naturen er noget særligt på Bornholm. Jeg nyder, når jeg kan lægge hverdagens opgaver til side og komme ud i naturen sammen med familie eller venner, og på Bornholm kan man slet ikke lade være. Selv har jeg med stor glæde prøvet kræfter med klipperne i et af vores granitBRUD, men også en cykeltur på cykelstierne anlagt på de tidligere jernbanespor kan jeg varmt anbefale. Flere og flere outdoortilbud kommer til og går så fint hånd i hånd med de øvrige aktiviteter. Øen er også fødevarernes mekka. Producenter findes i stort antal, restauranterne byder på lokal mad. Bornholm smager af mer’ – og produkter som hindbærBRUD kan anbefales. Flere og flere iværksættere og ildsjæle finder vej til Bornholm og etablerer sig, fordi Bornholm byder på unikke rammer for erhverv. Vi kender hinanden, og vi hjælper hinanden. Bornholm er BRUD med det velkendte og mødet med en ny hverdag på Bornholm. Bornholm fængsler og 80 procent af vores gæster kommer igen. Bornholm rammer og rammer hårdt. Pludselig bliver det svært at gøre andet end at tage til øen i Østersøen, et BRUD med traditionen bliver utænkeligt. Øen bliver ramme for ferie, venskaber, fest og farver og måske bosætning. Vi tager med glæde imod alle. Men først og fremmest inviterer vi dig til Kulturuge med temaet BRUD i september måned. Vi har et overflødighedshorn af oplevelser til dig og dine. Jeg fortalte, at Kulturugen finder sted hvert år i uge 38, men i år tyvstarter eventen faktisk allerede fredag i uge 37, så skynd dig at få booket turen til Bornholm. Vi glæder os til at møde dig ombord. Lindy Kjøller Salgs- og marketingschef

Bornholms Kulturuge 2016 Programavis  

Læs alt om programmet for Bornholms Kulturuge d. 17.-25. september 2016.

Bornholms Kulturuge 2016 Programavis  

Læs alt om programmet for Bornholms Kulturuge d. 17.-25. september 2016.