Page 1

Christiansø

FARTPLAN 2013 FAHRPLAN / TIMETABLE

Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København Simrishamn

København Ystad

Tag børnene gratis med

Christiansø Allinge Gudhjem

29/6 - 11/8 Se mere på side 11

BORNHOLM

www.bornholmexpress.dk


Indhold

Velkommen om bord.................................................3 Christiansø ........................................................... 4 - 9 Oplevelser på Christiansø og Frederiksø....... 10 -11 Overnatning............................................................ 11 Fartplan Christiansø......................................... 14 -15 Priser........................................................................ 16 København.............................................................. 17 Shopping tur Malmø / Lund / Kristiansstad ........ 18 Kiviks marknad ....................................................... 18 Tosselilla ................................................................. 18 Ture på Bornholm .................................................. 19 Fartplan København .............................................. 20 Fartplan Simrishamn .............................................. 21 Praktiske oplysninger ............................................ 22 Kontakt.....................................................................24

Velkommen ombord Christiansøfarten ApS driver ruterne Gudhjem - Christiansø, Allinge - Christiansø samt Allinge - Simrishamn. Derudover har Christiansøfarten et samarbejde, der sørger for bustransport mellem København og Simrishamn, således at man i sommerperioden kan komme mellem København og Allinge på 3 timer med direkte videreforbindelse til Christiansø.

Willkommen am Bord Christiansøfarten ApS betreibt die Routen Gudhjem - Christiansø, Allinge - Christiansø und Allinge - Simrishamn. Darüber hinaus besteht eine Kooperation mit Christiansøfarten über den Bustransport zwischen Kopenhagen und Simrishamn, so dass man im Sommer innerhalb von 3 Stunden von Kopenhagen nach Allinge mit Direktanschluss nach Christiansø reisen kann.

Welcome on Bord Christiansøfarten ApS operates the ferry routes Gudhjem–Christiansø, Allinge–Christiansø and Allinge–Simrishamn. In addition Christiansøfarten teams up with partners to provide bus transportation between Copenhagen (Denmark) and Simrishamn (Sweden), making it possible to travel between Copenhagen and Allinge in three hours, followed by a direct connecting ferry service to Christiansø.

2

3


Fæstningen Christiansø Start rundturen på museum Se side 11

The Christiansø Fortress Die Festung Christiansø

Ertholmene ligger og lokker ude i horisonten nordøst for Bornholm. Øgruppen består af to beboede øer, Christiansø og Frederiksø samt fuglereservatet Græsholmen og et antal større og mindre skær. Fra at være en samling øde klippeknolde, der stak op af havet, ændrede øerne sig til i dag at være et eftertragtet udflugtsmål for turister. Det hele startede i 1684 da Christian den V (1670 - 1699) bestemte, at der skulle bygges et forsvarsværk til flådens skibe i Østersøen. Ved freden i Roskilde 1658 havde Danmark mistet Skåne, Halland og Blekinge, det var derfor nødvendigt at kontrollere den svenske flådes bevægelser i Østersøen. På Ertholmene fandtes en naturhavn mellem to af øerne. Her byggede man fæstningen Christiansø, verdens første flåde base. Først opførtes de to karakteristiske tårne, St. Tårn på Chris­tiansø og Lille Tårn på Frederiksø.

The Ertholmene Archipelago lies temptingly on the horizon north-east of Bornholm. The archipelago comprises the inhabited islands of Christiansø and Frederiksø, Græsholmen (a bird sanctuary) and a number of islets and skerries. Over the centuries the islands have been transformed from a collection of remote, rocky knolls jutting up from the sea into a popular tourist destination. This all started in 1684 when Denmark’s king Christian V (1670-1699) decided that a fortress should be built for the ships of the Danish navy in the Baltic Sea. Under the Treaty of Roskilde in 1658, Denmark was stripped of the now Swedish provinces of Scania, Halland and Blekinge, making it more vital than ever to monitor the movements of the Swedish navy in the Baltic Sea. A natural harbour located between two of the islands in the Ertholmene Archipelago is where the fortress of Christiansø was built, making it the first naval base in the world. The first structures to be built were the two distinctive cannon turrets St. Tårn (Big Tower) on the island of Christiansø and Lille Tårn (Little Tower) on the island of Frederiksø.

Die Inselgruppe der Erbseninseln, Ertholmene, liegt verlockend am Horizont, nordöstlich von Bornholm. Sie besteht aus den beiden bewohnten Inseln Christiansø und Frederiksø sowie dem Vogelreservat Græsholmen und einer Anzahl größerer und kleinerer Felsen. Während die Inselgruppe früher ein Haufen öder Felsknollen war, die aus dem Meer herausragten, haben sich die Insel heute zu einem beliebten Ausflugsziel für Touristen gemausert. Die Entwicklung der Inselgruppe begann 1684, als Christian V. (1670-1699) beschloss, eine Festungsanlage zur Verteidigung der Flotte in der Ostsee zu errichten.

4

5


På begge øer byggede man bastioner og ringmur mod det åbne hav. Godt skærmet bag dem ligger fæstningens mange andre bygninger. Et imponerende bygningsværk der blev arbejdet på under hele fæstningstiden. I havnen kunne den danske flådes skibe søge beskyttelse, hente vand og proviant og få repareret skader under deres togter i Østersøen. I 1855 blev fæstningen Christiansø nedlagt. Tiden var løbet fra den slags forsvarsværker. Men den ligger der endnu, intakt og fortæller et stykke dansk kulturhistorie. I de historiske kulisser eksisterer i dag et velfungerende lille civilt samfund med ca. 100 beboere. På Christiansø er der f. eks. skole, kirke, fyr, posthus, bibliotek, forsamlingshus, museum, teltplads, købmand og gæstgiveri. Øen har sit eget brand- og redningsvæsen, el og vandværk. Drikkevandet er regnvand opsamlet i store åbne klippebrønde. I 2006 blev der fundet grundvand i 50 meters dybde. Grundvandet bruges nu som et supplement til det opsamlede regnvand som suppleres med ferskvand fra undergrunden. Fiskeriet, som tidligere var hovederhvervet, er nu skrænket ind til en enkelt erhvervsfisker og et par fritidsfiskere.

Mit dem Friedensvertrag von Roskilde 1658 hatte Dänemark Schonen, Halland und Blekinge verloren, so dass es notwendig geworden war, die Bewegungen der schwedischen Flotte in der Ostsee zu kontrollieren. Auf Ertholmene gab es zwischen zwei der Inseln einen Naturhafen. Hier errichtete man die Festung Christiansø als weltweit erste Flottenbasis. Zunächst wurden die beiden charakteristischen Türme gebaut, der große Turm, Store Tårn, auf Christiansø und der kleine Turm, Lille Tårn, auf Frederiksø. Auf beiden Inseln wurden Bastionen und Mauerringe zum offenen Meer hin gebaut. Gut dahinter geschützt liegen die vielen anderen Gebäude der Festung. Ein imposantes Gesamtbauwerk, an dem während der kompletten Festungszeit gearbeitet wurde. Im Hafen konnten dänische Schiffe bei ihren Feldzügen in der Ostsee Schutz suchen, Wasser und Proviant holen sowie Schäden reparieren lassen. 1855 wurde die Festung Christiansø stillgelegt. Die Zeit derartiger Verteidigungsbauten war vorüber. Aber die Festungsanlage steht noch, gut intakt, und erzählt ein Stück dänischer Kulturgeschichte. In der historischen Kulisse lebt heute eine gut funktionierende zivile Gesellschaft mit ca. 100 Einwohnern. Auf Christiansø gibt es z.B. eine Schule, eine Kirche, einen Leuchtturm, ein Posthaus, eine Bibliothek, ein Versammlungshaus, ein Museum, einen Zeltplatz, einen Einkaufsladen und eine Gastwirtschaft. Die Insel hat ihre eigene Feuerwehr, ein eigenes Elektrizitätswerk und ein Wasserwerk. Regenwasser wird in großen offenen Felsenbrunnen als Trinkwasser gesammelt. 2006 wurde in 50 m Tiefe Grundwasser gefunden. Dieses Süßwasser aus dem Boden wird inzwischen als Ergänzung zum gesammelten Regenwasser genutzt. Die Fischerei, früher einer der wichtigsten Wirtschaftszweige, beschränkt sich heute auf einen einzigen Berufsfischer und einige Freizeitangler. Auf Frederiksø gibt es eine Produktionsanlage für Verarbeitung und Verkauf marinierter Heringe (Kryddersild), die nach einem alten Privatrezept zubereitet werden.

6

vil du ikke hjem igen? Tilbring natten på Christiansø Se side 11

7


På Frederiksø findes et produktionssted, hvor man forarbejder og sælger kryddersild efter en gammel privat opskrift. Christiansø sorterer ikke under en kommune. Forsvarsministeriet ejer stadig Christiansø, og til at varetage øens daglige ledelse er der ansat en administrator. Han er tillige øverste myndighed. Til administrationen er knyttet håndværkere, service- og kontorpersonale, lærere og læge. På Christiansø er alting fredet. Fæstningsmure, bygninger og alt i naturen. Øens befolkning lever med disse restriktioner, og er indstillet på at værne om en unik kulturarv, som ikke må gå tabt. Vore gæster kan være med til at bevare og beskytte denne arv, ved at overholde få færdselsregler, som er uddrag af fredningsbestemmelserne. Velkommen til Christiansø

Bastions and ring walls facing the open sea were built on both islands. The many other buildings of the fortress were well protected behind the fortifications. It was an impressive edifice that was enlarged and rebuilt throughout the era the islands served as a fortress. Danish naval ships could seek protection in the harbour, stock up on drinking water, and repair damage sustained during their expeditions in the Baltic Sea. Christiansø was abandoned as a fortress in 1855 as this type of fortification had become outdated. It is still intact, however, as a tangible depiction of a segment of Denmark’s cultural history. Today, this historic setting is inhabited by a small civilian community of around 100 people. The islands of Christiansø and Frederiksø have a school, church, lighthouse, post office, library, community centre, a museum, a tenting area, a grocery shop and an inn. The islands have their own fire-fighting and rescue services, power station and water works. Drinking water comes from rainwater collected in large open rock wells. Groundwater was discovered in 2006 at a depth of 50 metres. This groundwater is now pumped up to supplement the collected rainwater which itself is supplemented with fresh water from the under the ground. Fishing was once the primary trade but has now declined to only one full-time fisherman and a couple of anglers. Welcome to Christiansø

oplev christiansø med guide Se side 11

8

Christiansø gilt nicht als Verwaltungsgemeinde. Die Insel ist immer noch in Besitz des Verteidigungsministeriums und die tägliche Verwaltung der Insel wird durch einen Verwalter wahrgenommen. Er ist zugleich die oberste behördliche Instanz der Insel. Handwerker, Service- und Büropersonal, Lehrer und Ärzte unterliegen dieser Verwaltung. Ganz Christiansø steht unter Natur- bzw. Denkmalschutz, Festungsmauern, Gebäude und sämtliche Natur. Die Inselbevölkerung lebt mit diesen Auflagen und hat sich darauf eingestellt, ein einzigartiges Kulturerbe zu schützen, das nicht verloren gehen darf. Unsere Gäste können uns dabei durch Einhaltung der folgenden wenigen Verhaltensregeln helfen, die nur ein Auszug aus den Schutzbestimmungen sind. Willkommen auf Christiansø

9


oplevelser på christiansø & frederiksø Museet lille tårn & store tårn Begge har åbent for besøg og det er et godt udgangspunkt for en rundtur. Særligt Lille Tårn indeholder en flot og spændende udstilling om historien og naturen på Ertholmene. Se åbningstider på vores hjemmeside.

Guidet tur med Søren Sillehoved

Oplev en smuk aftentur til Christiansø Afgang fra Gudhjem kl. 15.00 17. juli, 24. juli, 31. juli og 7. August

Besøg Christiansø udenfor "normal åbningstid" Denne tur udføres kun 4 gange i løbet af sommeren og det kan være en god ide at booke nogle dage i forvejen hvis man vil sikre sig en plads. Christiansø er altid en fantastisk oplevelse. Men man oplever først den rigtige Ø-stemning når alle endagsturisterne har forladt øen sidst på eftermiddagen. Turen inkluderer en guided rundtur på ca. en time hvor I hører om øens historie og smukke natur og bagefter kan man enten nyde den medbragte mad eller spise en god middag på kroens terrasse hvor man har en skøn udsigt over øen.

Reserver bord på 56462015 Afgang Christiansø kl. 20.00

Den populære naturvejleder Søren Sillehoved guider om sommeren op til flere gange om ugen på Christiansø. Den guidede tur inkluderer rundtur på begge øer, Christiansø og Frederiksø, hvor du får fortællingen om fæstningens spændende historie, om kaperne, slavernes liv og Danmarks første politiske fange. En rigtig spændende tur!  Den guidede tur tager knap 2 timer og du får en 1 time på egen hånd.  Afgang fra Gudhjem 23/4 – 1/7 + 31/8 – 15/10: Tirsdag kl. 10.00 2/7 – 11/8: Tirsdag og fredag kl. 10.00 og søndag kl. 12.30 12/8 – 30/8: Tirsdag og fredag kl. 10.00 Pris: 50 kr. (+ bådbillet)

Guidet tur med Thora Thora’s familie har boet på Christiansø siden fæstningstiden. Gennem bedsteforældre og tanter, historiebøger og egne oplevelser, giver Thora dig indblik i øens historie og natur, både fortid og nutid. Turen varer en time og alle kan gå 1200 meter kan være med. Afgang fra Gudhjem & Allinge 5/6 – 26/6 + 4/9 - 25/9: Onsdag 1/7 – 11/8: Mandag til fredag ( Alle afgange ) 13/8 – 31/8: Mandag, onsdag og torsdag ( 10.00 & 10.45 ) Pris: 40 kr. (+ bådbillet)

KUN

260 kr. (barn 130 kr.)

Ta' børnene gratis med i højsæsonen 29/6 - 11/8. På afgangene fra Gudhjem kl. 12.30 og fra Allinge kl. 13.15 kan hver fuldt betalende voksen medtage et barn, 0 - 14 år, gratis.

OVERNATNING Christiansø Gæstgiveri Tlf. 56 46 20 15, Fax 56 46 20 86, www.christiansoekro.dk Se mere på

bornholmexpress.dk 10

Christiansø camping www.christiansoe.dk 11


Endagstur fra københavn KUN 500 Kr. Se side 16

Endagstur fra simrishamn KUN 380 Kr. Se side 16


BORNHOLM

Fartplan 2013 Gudhjem - Christiansø  Tlf. 56 48 51 76 Fartplan 2012 Udenfor sæsonen er der afgang fra Gudhjem med "Postbåden PETER" mandag - torsdag kl. 10.00 og fredage kl. 10.30. Der sejles retur fra Christiansø kl. 13.00.

25/3 - 21/4 Afg./Abf./Dep. M T O T F L S Gudhjem • • • • • 10.00

Afg./Abf. Ank. Christiansø Gudhjem 14.00 15.10

I forbindelse med Påsken sejles også lørdag d. 30. marts. Der er ingen sejlads d. 29. marts.

22/4 - 16/6 & 2/9 - 20/10

Allinge - Christiansø 14/5 - 16/6 & 2/9 - 12/9 (Undtagen/Ausser/Except 20/5) Afg./Abf./Dep. M T O T F L S Allinge • • • • 12.30 m/s Ertholm

17/6 - 1/9

✔ ✔ ✔ ✔

Afg./Abf. Ank. Christiansø Gudhjem

Afg./Abf. Ank. Christiansø Allinge 16.15 17.25

Højsæson / Hochsaison \ Peak season

Afg./Abf./Dep. M T O T F L S Allinge

Afg./Abf. Ank. Christiansø Allinge

10.45 h/f B.Express

14.30 15.15

13.15 h/f B.Express

Afg./Abf./Dep. M T O T F L S Gudhjem • • • • • • • 10.00 15.00

Fartplan 2013

• • • • • • • • •

• • • 15.15 h/f B.Express

16.30 17.15

14.00 14.55

✔ Kun i perioden 14/5 - 16/6 & 2/9 - 12/9 (ikke helligdage).

17/6 - 28/6 & 12/8 - 1/9 Afg./Abf./Dep. M T O T F L S Gudhjem

Afg./Abf. Ank. Christiansø Gudhjem

10.00 m/s Ertholm

14.00 14.55

• • • • • •

12.30 m/s Ertholm

• • •

16.15

17.10

12.30 h/f B. Express

16.15

16.45

15.00 m/s Ertholm

29/6 - 11/8 Højsæson / Hochsaison / Peak season Afg./Abf./Dep. M T O T F L S Gudhjem

Afg./Abf. Ank. Christiansø Gudhjem

10.00 m/s Ertholm

• • • • • •

14.00 14.55

12.30 m/s Ertholm

• • • • • • 16.15

12.30 h/f B. Express 15.00 m/s Ertholm

14

• • • • •

16.15

17.10 16.45

15


Priser / Preise / Fares Bornholm - Christiansø

Éndagsbilletter / Eintägige Fährkarten / DaytickeT 1. januar - 25. april & 19. oktober - 31. december Voksen / Erwachsen / Adult ......................................................200 kr. Barn 6 - 14* / Kind 6 - 14* / Child 6 - 14*..................................100 kr. 26. april - 28. juni & 12. august - 20. oktober Voksen / Erwachsen / Adult ......................................................220 kr. Barn 6 - 14* / Kind 6 - 14* / Child 6 - 14*..................................110 kr. 29. juni - 11. august Voksen / Erwachsen / Adult ......................................................240 kr. Barn 6 - 14* / Kind 6 - 14* / Child 6 - 14*..................................120 kr.

* Barn ifølge med forældre, bedsteforældre - (Ellers 6 - 11 år) * Kind zusammen mit Eltern - (Sonst 6 - 11 Jahre) * Child together with parents - (Else 6 - 11 year) Éndagsbilletter gælder kun til den tur, hvortil de er købt. For billetter der ikke følger turene, - se specialbilletter. Die eintägige Fahrkarten gelten nur für die Fahrt, für die sie gelöst sind. The dayticket is only valid for the trip, upon which it is purchased.

Bornholm express tilbyder KØBENHAVN Éndagstur til København Ophold i København i 6 timer. pris: 300 Kr. for voksne og 150 Kr. for børn (6 - 14 år) Se mere på

bornholmexpress.dk

Endagstur

til københavn fra bornholm

KUN 300 Kr.

Specialbilletter: Hvis man ikke ønsker at følge de normale ture. Grøn retur: Returrejse fra Christiansø på formiddagsafgang. Tillægsreservation: Ved returrejse på eftermiddagsafgang skal der løses tillægsreservation som købes ved afrejse fra Bornholm til 30 kr.. På hårdt belastede afgange kan dette ikke lade sig gøre.

Endagsture FRA KØBENHAVN ELlER SIMRISHAMN – CHRISTIANSØ I perioden 17/6 – 1/9 kan du tage på éndagstur til Christiansø Fra København for KUN 500 Kr. Fra Simrishamn for KUN 380 Kr. Der er 3 timers ophold på Christiansø og 3 timer på Bornholm

16

17


bornholm Éndagstur til bornholm Fra København, inkl. buskort til lokale busser pris: kun 400 kr.

guidet busrundtur på bornholm - 4 timer Hver tirsdag og torsdag fra 12. juni - 1. september. pris: 130 Kr. for voksne og 65 Kr. for børn (6 - 14 år)

Tag cyklen med fra København 14.30 og fra Allinge 15.30 torsdag, fredag og søndag Pris: 100 Kr. Se mere på

bornholmexpress.dk

Skønne simrishamn og österlen på 1 time Éndagsudflugt til simrishamn Pris: kun 200 Kr. (søndag)

se bornholm på 4 timer KUN 130 Kr.

Shoppingtur Incl. bus Malmø, Lund og Kristianstad Pris: kun 275 Kr.

Billig søndag Simrishamn eller bornholm Pris: kun 220 Kr.

BESØG KIVIKS marknad Sveriges største marked 16 juli pris: 300 Kr. for voksne og 150 Kr. for børn (6 - 14 år)

BESØG tosselilla Færgebillet retur inkl. entre til Tosselilla pris: 400 Kr. for voksne og 200 Kr. for børn (6 - 14 år) Se www.tosselilla.se. Gratis bus tirsdag og lørdag fra 2. juli - 13. august. Se mere på

bornholmexpress.dk 18

19


København - Bornholm fra 300 kr. tur/Retur BORNHOLM

Fartplan 2013

Fartplan 2013 Allinge - Simrishamn

Allinge - København via Simrishamn

12/6 - 1/9

12/6 - 1/9

Afg./Abf./Dep. Afg./Abf./Dep. Ank. M T O T F L S Christiansø Allinge Simrishamn

Afg./Abf./Dep. Afg./Abf./Dep. Ank. Ank. M T O T F L S Christiansø Allinge Simrishamn Kbh.

08.00 h/f B. Express

• • • • • • • 09.00

08.00 h/f B. Express

14.30 15.30 h/f B. Express

• • • 16.30

14.30* 18.15 h/f B. Express

• • • • • • • 19.15

*Desuden tirsdag & onsdag kl. 16.30 og lørdag kl. 16.15.

Afg./Abf./Dep. Ank. Ank. M T O T F L S Simrishamn Allinge Christiansø

19.30 h/f B. Express

• • • • • • •

10.30 11.30

• • • 17.45

• • •

16.30 18.45

14.30* 18.15 h/f B. Express

• • • • • • •

19.15 21.30

*Desuden tirsdag og onsdag kl. 16.30 samt lørdag kl. 16.15.

Afg./Abf./Dep. Afg./Abf./Dep. Ank. Ank. M T O T F L S København Simrishamn Allinge Chr. Ø 07.15 Bus

09.30 h/f B. Express

• • • • • • •

10.30 11.30

14.30 Bus

16.45 h/f B. Express

• • • 17.45

17.15 Bus

19.30 h/f B. Express

• • • • • • • 20.30

Forbindelse mellem Simrishamn og København foregår med bus. Bussen holder i Vesterbrogade ud for Radisson Blu Royal Hotel lige ved Frihedsstøtten og Hovedbanegården. Mødetid 10 minutter før afgang.

• • • • • • • 20.30

Voksen Priser / Preise / Fares Erwachsen Adult

14.30 15.30 h/f B. Express

12/6 - 1/9

12/6 - 1/9

16.45 h/f B. Express

09.00 11.15

København - Allinge via Simrishamn

Simrishamn - Allinge

09.30 h/f B. Express

• • • • • • •

Barn Pensionist Kind/Child fra 60 år 6 - 14 år

Priser / Preise / Fares

Voksen Barn Pensionist Erwachsen Kind/Child fra Adult 6-14 år 60 år

Éndagsretur

275 kr.

135 kr.

260 kr.

København - Allinge E/T

260 kr.

130 kr.

235 kr.

Enkel

190 kr.

95 kr.

170 kr.

København - Christiansø E/T

380 kr.

190 kr.

345 kr.

Afg. 8.00 fra Allinge E/T

200 kr.

100 kr.

180 kr.

København - Bornholm Endags-retur

400 kr.

200 kr.

400 kr.

500 kr.

250 kr.

500 kr.

100 kr.

100 kr.

100 kr.

Éndagstur inkl. Simrishamn - Chr.ø.

380 kr.

190 kr.

345 kr.

Enkel Simrishamn - Christiansø

275 kr.

135 kr.

250 kr.

Billig søndag Cykel Enkel

220 kr.

110 kr.

200 kr.

30 kr.

Se særlig fartplan for Folkemødet 12/6 - 16/6.

Foretages returrejsen ikke samme dag, koster billetten det samme som 2 x enkeltbilletter.

København - Christiansø Endags-retur Cykel fra København kl. 14.30 og Fra Allinge kl. 15.30

Rejs imellem København og Allinge t/r for kun 300 kr. Gælder når du benytter afgangene fra København kl. 17.15 og fra Allinge 08.00 Billetten skal betales ved bestilling og kan ikke ændres eller refunderes. Se særlig fartplan for Folkemødet 12/6 - 16/6.

20

21


Praktiske oplysninger Refundering af billetter Du kan altid afbestille og få refunderet din billet. Det forudsætter, at du senest 1 time før afgang kontakter Christiansøfarten/BornholmExpress. Ved afrejse fra København 07.15 og fra Allinge kl. 08.00 er fristen senest aftenen før inden kl. 18.00 pr. telefon 56485176 eller på mail@bexp.dk. Billig-retur (København) se side 20.

Cancellation right You may cancel your ticket and have the amount refunded up to one hour before departure. To get a refund, you must contact Christiansøfarten/BornholmExpress min. 1 houre before departure and cancel or change your booking. Departures from Copenhagen 07.15 and Allinge 08.00 the day before at 18.00 (Phone +45 5648 5176 or mail@ bexp.dk)

H/F Bornholm Express 245 passagerer, 30 min. Gudhjem - Christiansø, 40 min. Allinge - Christiansø, 60 min. Simrishamn - Allinge, Fart 25 knob

Transportbetingelser Transportbetingelserne er opslået ombord samt på vores hjemmeside. Ved befordring af passagerer og rejsegods, håndbagage og værdigenstande, er rederiets ansvar begrænset i overensstemmelse med sølovens kapitel 15. Rederiet påtager sig ikke ansvar for forsinkelser eller aflyste afgange forårsaget af tekniske årsager, vejrforhold samt force majure. Rederiet tager forbehold for evt. trykfejl og prisændringer.

Transport conditions The shipping company can not be held responsible for loss of life, personal injury, loss of or damage to bagage and delays which lawfully can be renounced in accordanced with Section 15 of the Danish Merchant Shipping Act. for the conveyance of passangers, luggage and valuable. In terms of compensation for injury or damage claimed in accordance with the rules cited, the ferry company is entitled to deduct own risk.

M/S Ertholm 294 passagerer, 55 min. Gudhjem - Christiansø, 70 min. Allinge - Christiansø, Fart 13 knob

Fragt M/S Peter sejler fragt til Christiansø mandag til fredag hele året. Gods skal afleveres i Gudhjem senest kl. 09.00 for at komme med samme dag. Større mængder gods skal anmeldes i forvejen til tlf. 21 45 61 78.

Hunde / Dogs Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr til Christiansø. Hunde oder andere Tiere dürfen nicht nach Christiansø mitgebracht werden. It is not permitted to bring dogs or other animals to Christiansø.

22

M/S Peter 147 passagerer, 70 min. Gudhjem - Christiansø, Fart 9 knob

23


kontakt

Åbningstider på kontorerne

Telefon

Gudhjem 25/3 - 16/6 & 2/9 - 20/10 Man. - fre. kl. 08.00 - 15.00 Lør. - søn. kl. 08.00 - 11.00

12/6 - 1/9 Alle dage 07.30 - 19.00

25/3 - 11/6 & 2/9 - 20/10 Alle dage 08.00 - 15.00

Gudhjem 17/6 - 1/9 Alle dage kl. 08.00 - 15.00

Uden for sæsonen: Man. - Fre. kl. 08.00 - 12.00

Gudhjem uden for sæsonen: Man. - Fre. kl. 08.00 - 12.00

Bornholm: Tlf. +45 5648 5176 Sverige: Tlf. +46 414 10700

Allinge 12/6 - 1/9 kl. 07.30 - 18.30 Resten af sæsonen: Ca. 45 minutter før en afgang

Mail

Simrishamn 12/6 - 1/9 kl. 08.00 - 12.00 samt kl. 16.00 - 19.30 Derudover efter behov

mail@bexp.dk

Postadresse Einar Mikkelsens Vej 25, 3760 Gudhjem

www.bornholmexpress.dk

Bornholm Express Fartplan 2013  
Bornholm Express Fartplan 2013  

Bornholm Express Fartplan 2013