Page 1

Destination Bornholm ApS

AKTIVITETSR APPORT 2009/2010

Aktivitetsrapporten omhandler de vigtigste udfordringer og opgaver, Destination Bornholm har beskæftiget sig med i året 2009/2010. Rapporten tager afsæt i selskabets strategiplan 2010–2014, fremlagt på selskabets generalforsamling den 15. september 2009. Selskabets resultater er sat i forhold til de opstillede mål i strategiplanen. Aktivitetsrapporten henviser til de samme overordnede indsatsområder som strategien 2010-2014, d.v.s.: Synlighed, Tilgængelighed, Oplevelsesværdi samt Mennesker og Virksomheder. God læselyst. September 2010

Kim Caspersen Direktør


Indhold: Vision og Mission Første år med den nye strategi Destination Bornholms aktiviteter for den bornholmske turisme i 2008/2009 Synlighed: Tilgængelighed: Oplevelsesværdi: Mennesker og Virksomheder: Status i forhold til opstillede mål: Organisation: Selskabets økonomi Bilag: Nøgletal for regnskabsåret 2009/2010 Anvendelse af de indkomne bidrag til Bornholms Synlighed 2010:

2 3 5 5 8 9 10 11 12 13 14 16

Vision, Mission og Løfte - Hvad er det vi stiler efter? Hvorfor vi gør det? Hvad lover vi gæsterne?

Vision: Fuld tilfredshed – tur/retur Vi skaber forventningen om det perfekte ophold for kvalitetsbevidste og købedygtige gæster. Sammen med det bornholmske samfund opfylder vi forventningen; fra planlægning til hjemkomst – hele året rundt.

Mission: Vores markedsførings- og udviklingsaktiviteter skaber økonomisk vækst og øger beskæftigelsen på Bornholm. Vi er erhvervets talerør og interesseorganisation i forhold til offentlige myndigheder og andre væsentlige turismeaktører.

Løfte: Bornholm er fristedet, som du vil elske at udforske på alle tider af året. Hos os får du mere ro, mere energi, mere kreativitet, mere tid, kort sagt mere Bornholm.

2


Første år med den nye strategi. Fortsat tilbagegang for dansk turisme 2009 blev ikke noget jubelår for hverken dansk eller bornholmsk turisme. Selvom vi klarede os bedre end landsgennemsnittet, satte den globale finanskrise også sine spor hos os. Danmark som helhed måtte notere sig en tilbagegang i overnatninger på 5,7% mens Bornholm gik 4,5% tilbage i forhold til 2008. Omstilling Destination Bornholm har samtidig med implementering af den ny strategi måttet kigge indad og kritisk overveje, hvordan vi bedst anvender vores ressourcer. I sensommeren 2009 startede en proces med det formål at frigøre ressourcer til øget indsats på markedsføringsopgaver. Det har resulteret i en organisationsændring, hvor marketing og produktudvikling er slået sammen til én afdeling. Samtidig vil vi i forbindelse med fremtidige udviklingsopgaver primært koncentrere os om nye temaer og events, der udvikles i samarbejde med andre brancher og organisationer, og som umiddelbart kan markedsføres af overnatnings- og transportsektoren. Medarbejderstaben er reduceret med en person, og i den forbindelse er enkelte større opgaver som fx salget og produktionen af kataloget ”Bornholm – kort & godt” outsourcet i et samarbejde med Bornholms Tidende. Vi har endvidere forsøgt at rationalisere og mindske omfanget af administrationen. Partnerskaber og samarbejder på tværs Erhvervspartnerskaberne i regi af VistDenmark er endnu ikke helt på plads. Den omstillingsproces, som VisitDenmark har gennemgået det seneste år, har medført stor usikkerhed og forsinkelser i etableringen af de landsdækkende erhvervspartnerskaber, som skulle defineres ud fra gæstens rejsemotiv. Derfor har vi i det forløbne år fortsat markedsføringen af Bornholm gennem de ”gammelkendte” lokale partnerskaber bestående af transportører, overnatningssektor, oplevelsessektor og VisitDenmarks markedskontorer på vores primære markeder. I forhold til målgrupperne, er de på nogle af markederne imidlertid blevet defineret med afsæt i de tiltænkte rejsemotiver, der karakteriserede erhvervspartnerskaberne – fx ’Det Gode Liv’ og ’Sjov, Leg og Læring’ – uanset at selve erhvervspartnerskaberne endnu ikke er helt på plads. Oplevelserne i centrum De seneste år har Bornholm oplevet et sandt boom i forhold til tilbud om oplevelser. På musiksiden er der i højsæsonen mulighed for at opleve live musik næsten dagligt. Uden for sæsonen er der lidt længere mellem tilbuddene, men de er der. Klassisk-, opera-, jazz-, kor-, folkemusik og rockkoncerter afløser hinanden, og efterhånden kommer der større og større navne på plakaten. Sports og motionstilbud er næsten lige så talrige med mere eller mindre ekstreme varianter som Etape Bornholm, adventure-racet: island eXplorer, Bornholm Rundt på cykel, kajaksejladsen rundt om Bornholm: Sea challenge Bornholm og Handigolf Bornholm. På fødevaresiden er det især de søde sager, der er i fokus, så der nu er flere producenter af bolcher, chokolade, is, karameller og lakrids. Flere og flere restauranter markerer sig med høj kvalitet i tilberedningen af de bornholmske råvarer. For andet år i træk gennemførtes kokkekonkurrencen ”Sol over Gudhjem” i foråret og fødevarefestivallen Mad med Oplevelser om efteråret. Kunst og kunsthåndværk kan opleves dels på de etablerede attraktioner som Bornholms Kunstmuseum, Gudhjem Museum, Oluf Høst Museet og Grønbechs Gård, men også den store underskov af gallerier og åbne værksteder byder på mange oplevelser og arrangementer. Historien og naturen formidles i mange variationer og temaer på steder som Bornholms Middelaldercenter, Bornholms Museum og Natur Bornholm, og oven i dette kommer så de internationale events som European Ceramic/Glass Context hvert andet år. Flere lokalsamfund har markeret sig med mindre begivenheder, som Svanekes Kærlighedsweekend, Halloween i Gudhjem, Aakirke-juleby m.fl. Så Bornholm mangler i den forstand ikke oplevelsestilbud. Der hvor behovet melder sig er på koordinerings- og markedsføringssiden. Problemet er stadig, at sæsonen er for kort og kendskabet til de mange muligheder for ringe både i resten af Danmark og i udlandet.

3


Udvikling af nye tema- eller eventbaserede turismeprodukter Projektet kan blive den løftestang, som afhjælper behovet for sæsonspredning, koordinering og markedsføring af de mange oplevelsestilbud. Bornholm har som nævnt oplagte styrker indenfor mange temaer. Naturen er traditionelt vores største aktiv, som kan udnyttes både rekreativt, men også som ramme om de mange sportsaktiviteter. Traditionerne for kunst og kunsthåndværk skal heller ikke glemmes. De mange gallerier og åbne værksteder sammen med store events som glas og keramik biennalen kan også indgå som selvstændigt tema. Dertil kommer musikkens mange genrer og endelig fødevarerne. Alle disse temaer er båret af ildsjæle, der brænder for lige hver deres sag. Projektet kan være med til at skabe overblik og danne nye alliancer omkring udvikling og markedsføring til relevante målgrupper og markeder. Det nye projekt har et budget på kr. 2.491.885 og løber i 2 ½ år. Der er 1 mio. til konkret produktudvikling, og udfordringen for projektet er at finde frem til de nye temaer eller events (udbygning af eksisterende er også en mulighed), som kan være med til – på længere sigt - at forlænge turistsæsonen på en rentabel facon for aktørerne. Der er afholdt møder med repræsentation fra lokale erhvervs- og handelsstandsforeninger, turisterhvervet m.fl., og de første temaer ”Juleø” og ”Fang motivet” er udpeget. Hvor langt er vi nået i forhold til det forventede? I 2009 indledte vi strategien således: Vi vil: a) sætte fokus på værditilvækst og målgruppens forbrug i stedet for antal overnatninger. b) tiltrække turister fra flere geografiske markeder, primært vore nærmarkeder, men samtidig fastholde vor position hos danskerne. c) prioritere temaer, der kan tiltrække udenfor hovedsæsonen, herunder erhvervsturisme. d) søge større økonomisk opbakning fra offentlig side til selskabets drift (resultatkontrakt med Vækstforum/Kommune). e) øge markedsføringskraften ved, at endnu flere midler til specifik markedsføring kanaliseres gennem selskabet. f) forbedre kommunikation til erhvervsliv med hensyn til anvendelse af bidrag herfra. g) arbejde for en mere grøn profil såvel i modtageapparat (Velkomstcenter) som i overnatningssektor. (ref. Vækstforums vision om Bright Green Island) h) øge antallet af arbejdspladser (årsværk) genereret af turismen.

Nedenfor opsummerer vi, hvilke tiltag, vi har sat i værk: Vi har: a) igangsat analyseprojektet ”Turismebarometer for Bornholm” hos Center for regional- og Turismeforskning. b) gennemført første egentlige kampagne i Holland uden at nedprioritere markederne Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Polen, samt samarbejdet med Business Center Bornholm om etablring af sekretariat/salgskontor for erhvervsturisme. Projektet Film- og Erhvervsturisme – nu kaldet Plan Ø – er blevet et produkt, der indgår i sekretariatets salgskatalog. c) startet en proces, hvor tiltag udenfor hovedsæsonen skal tiltrække gæster, ved projektet ”Udvikling af nye tema- eller eventbaserede turismeprodukter”. d) forbedret offentlig økonomisk opbakning med ca. 500.000 årligt i henhold til resultatkontrakt med Vækstforum/Bornholms regionskommune. e) øget midler til specifik markedsføring kanaliseret gennem Destination Bornholm med 574.000 i forhold til året før. f) indarbejdet oversigt over fordelingen af bidragsmidler i indeværende aktivitetsrapport. g) nedsat intern ”grøn gruppe” blandt medarbejderne, som udstikker retningslinjer for grønne tiltag i virksomheden. (Et planlagt tiltag for at øge den grønne profil blandt erhvervsaktører foregår nu i et projekt i regi af Business Center Bornholm). h) øget antal arbejdspladser, genereret af turismen, er det ikke for nærværende muligt at påvise.

4


Destination Bornholms aktiviteter for den bornholmske turisme i 2009/2010 Synlighed: Synlighed for Bornholm og synlighed for vores samarbejdspartnere skal være resultaterne af vores markedsføringstiltag. Markedsføringen skal målrettes rejsemotiv på tværs af markeder. Stigning på 2 mio. kr. til den samlede markedsføring, så der i 2009/2010 blev anvendt i alt 13,2 mio. gennem Destinationen. Markedsføringsindsatsen er nu opdelt i tre hovedgrupper: Basismarkedsføring, Partnerskaber og Temaprojekter. I forbindelse med ændringerne i organisationsstrukturen blev det besluttet, at der skulle tilføres flere ressourcer, såvel økonomiske som personalemæssige til opgaven omkring Bornholms synlighed. Dette er bl.a. blevet muligt ved et øget tilskud fra Vækstforum i forhold til selskabets resultatkontrakt, som dækker en andel af løn- og administrationsudgifterne. Herved er flere midler fra de indkomne bidrag fra erhvervslivet blevet frigivet til eksterne markedsføringstiltag. Basismarkedsføring for 2,3 mio. kr. Basismarkedsføring dækker opgaver som PR og pressearbejde, deltagelse på messer, imageannoncering, drift af internetportaler, udgivelse af brochurer. Hertil er der anvendt 2,3 mio. kr. plus selvfølgelig lønninger til gennemførelsen. En del er annoncefinansieret, internetdrift får tilskud fra regionskommunen, og resten er betalt med de indkomne bidrag fra det bornholmske erhvervsliv. Der er gennemført 21 presseture fra Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, England, USA og Australien. Desuden har vi ydet tilskud til Energy Tours, som Business Center Bornholm har gennemført. Pressen serviceres typisk med planlægning af rejse og ophold, samt besøg hos attraktioner og virksomheder. Ofte er vi også værter ved en middag. Desuden forsynes journalisterne med informationer og billeder. Der udsendes løbende pressemeddelelser om begivenheder på Bornholm. Tilbagemeldinger fra journalister og agenter understreger, at de er særdeles tilfredse med den service, selskabet yder, ligesom langt hovedparten af pressedækningen må betegnes som yderst positiv i sin tilgang og vurdering af Bornholm som ferieø. Lokalt har der som sædvanlig været stor opmærksomhed om Destinationens arbejde, og igen i år har vi deltaget med omtale af aktiviteter i sommermånederne i såvel Danmarks Radio’s P4 som i TV2Bornholm. Pressearbejdet er kendetegnet ved at være stærkt ressourcekrævende rent tidsmæssigt, mens de eksterne omkostninger er begrænsede. Til gengæld er fx presseomtale den form for markedsføring, der betragtes som mest troværdig hos modtageren.

5


Efter udtalt ønske fra erhvervet har vi de seneste to år arrangeret messedeltagelsen på de to store danske feriemesser i Herning og Bellacentret. I forbindelse med evalueringen af de to danske messer blev det besluttet, at der i 2011 skal langt større fokus på oplevelsestilbuddene. Til messer i udlandet har vi igen ydet tilskud til de deltagende virksomheder. Alle bidragydere 2010 har fået synlighed med kontaktinformationer på internetportalen bornholm.info. En fornyelse af portalen er påtrængende og Vækstforum vil blive ansøgt om midler hertil. Ny portal med større interaktivitet med brugerne forventes at være klar inden sæsonen 2011. Et nyt samarbejde så dagens lys i 2010, hvor vi indgik aftale med Bornholms Tidende om udgivelsen af kataloget bornholm.info, der fremover udkommer under navnet ’Bornholm, kort & godt’. Aftalen indebar samtidig, at Bornholms Tidende lukkede deres Guide Bornholm. Denne reduktion i annoncefinansierede medier vil være til fordel for annoncørerne, som nu kun behøver at annoncere ét sted for at nå øens gæster. Samtidig har vi sikret, at vores bidragydere får rabat, så deres annonce ikke stiger i pris. Regionalkataloget udkom i 2010 i ny form, hvor det er bornholmerne selv, der beretter om deres ø. Det er ikke endeligt afklaret om næste års regionalkatalog alene udkommer i digital form. I året 2009/2010 er temabrochurerne for cykel og lejrskole blevet genoptrykt i revideret form. Til 2010/11 er der udformet helt nyt koncept for lejrskolenetværket med nyt katalog og større vægt på de digitale medier. Rejsemotiverne Sjov, leg og læring, Det gode Liv, og de specialiserede rejser som Cykelferie, golfferie, Wellness, Gastronomi, Lystfiskeri, Kultur og Natur, Vandring og Lejrskoleophold er alle blevet markedsført på websites, og ellers er de enkelte temaer markedsført i kataloger og brochurer, ved pressebesøg og/eller på messer. Møderelaterede rejser har vi arbejdet med i det nu afsluttede projekt Film og Erhvervsturisme og gennem oprettelsen af et egentligt Erhvervsturismesekretariat i samarbejde med Business Center Bornholm. I slutfasen af projektet Film og Erhvervsturisme blev et netværk bestående af leverandører af kreative løsninger samt overnatningsteder etableret og navngivet ”Plan Ø”. Gruppen har fremstillet markedsføringsmateriale, bl.a. websitet planø.dk og har taget kontakt til den eksterne sælger, som er ansat i erhvervturismesekretariatet, således at gruppens produkt nu er at finde på linje med de andre bornholmske leverandørers. Værdierne fra brandingstrategien om Mere Bornholm er indarbejdet i regionalkataloget og Bornholm Kort & Godt, indgår i messestandene og Plan Ø’s hjemmeside.

res ø

n til vo

DK

me Velkom

6


Partnerskaber for 9,9 mio. kr. svarende til en vækst på 0,9 mio. Partnerskaberne har stået for kampagner i Danmark, Sverige, Norge, Polen og Holland. Partnerindskuddene udgjorde 9,6 mio. og selskabet tilføjede yderligere 0,3 mio. fra de indkomne bidrag til eksterne omkostninger. Kampagnerne består af TV-spots, dagblads-, magasin- og internetannoncering. Som en del af kampagnerne er der bl.a. markedsført aktiviteter og temaer i forbindelse med forårskampagnen og kulturugen. Bortset fra kampagnen i Sverige, som kom uheldigt og forsinket fra start, har der været vilje til at øge partnerbetalingen til alle markeder. Dette gælder især for kampagnen i Tyskland, som er næsten fordoblet til 1,6 mio. De traditionelle VisitDenmark kampagner taber fortsat terræn, når det gælder bornholmsk opbakning. Der har været deltagelse i publikationerne i Norge, Polen og Holland. I Holland var det specifikt en kampagne for campingturisme, som Bornholm deltog i. Deltagerne i partnerskaberne var lokale turismeaktører, Bornholmstrafikken, Widerøe og VisitDenmarks markedskontorer. Bornholmstrafikken er langt den største partner, som derfor også har bestemmende indflydelse på kampagnernes indhold og udformning. Kampagnerne har indeholdt rejsemotiverne Sjov, leg og læring, Det gode Liv, wellness, gastronomi, musik, vandring, cykel, kunst og kunsthåndværk. Tema markedsføringsprojekter med et volumen på 0,9 mio. Endnu udgør den specifikke og målrettede temamarkedsføring kun en beskeden del af den samlede markedsføringsindsats om end den er øget med 80% i forhold til året før. Men vi tror på, at stadig flere midler skal kanaliseres til en temabaseret markedsføring for bedre at ramme de attraktive og højtforbrugende målgrupper. Aktiviteterne har været koordinering og markedsføring af ”Kulturugen 2009”, ”Mad med oplevelser 2009” og ”Forårsprojektet 2010”, samt opstarten på projektet ”Udvikling af tema- eller eventbaserede turismeprodukter”. Ud over partnerbetalingen til markedsføring er der ydet bidrag/tilskud fra Bornholmstrafikken, Bornholms Brand Fond, HORESTA-Bornholm, Regionale udviklingsmidler fra regionskommunen og EU’s regionalfond. I øvrigt har uddelingen af midler fra Bornholms Brand tilgodeset temaprojeker som: • Møderelaterede rejser, tilskud til afvikling af ISISA-konference • Cykeltemaet ved Team Bornholm Cycling, • Bæredygtighed ved Bright Green Transport og Hammershus Fairtrade Koncert, • Kunst ved Bornholm Art Trambus • Julemarked på Rønne Torv Og temaevents som • Musik ved Hammershus Fairtrade Koncert og Wonderfestiwall, • Sport ved Handigolf-Bornholm og Bornholms Baltic Race Week (sejlsport) Bidrag til Bornholms Synlighed 2010 på 2,3 mio. kr. En stor tak skal lyde til hele det bornholmske erhvervsliv for den økonomiske opbakning til turismeaktiviteterne. Bidraget er på niveau med 2009, og det vidner om stor forståelse for den betydning, dette erhverv har for udviklingen af vores samfund, at man i tider med afmatning ikke skærer ned eller fjerner disse bidrag.

7


Tilgængelighed: Fysisk tilgængelighed både hvad angår trafikbetjening og åbningstider hos oplevelsesudbyderne er desværre områder, hvor Destination Bornholms indflydelse er stærkt begrænset. I forhold til trafikbetjening sidder Destination Bornholm med i trafikkontaktrådet og gør turismens synspunkter gældende her. I forhold til åbningstider er situationen en anden. Her mener nogen, at hvis bare efterspørgslen er stor nok, så vil tilgængeligheden også bliver tilvejebragt i den takt, det er rentabelt. Men samtidig er det svært at lokke gæster til øen, hvis de har det indtryk, at ”alt” er lukket. Så her er tale om en ond spiral, det gælder om at bryde. Opfattelsen af det lukkede Bornholm har vi dog mulighed for i nogen grad at påvirke ved information om og markedsføring af de tiltag, som er tilgængelige. Virksomhederne kan også hjælpe til ved at indgå samarbejde med kolleger og i stedet for det traditionelle skilt ”Tak for i år – på gensyn i 2011” udvide dette med en anbefaling om at besøge tilsvarende virksomheder, der holder åbent hele året. Specielt på restaurationsområdet ville dette være kærkomment for mangen en turist, som går forgæves og ikke kender lokalområdet. Dette forslag har været drøftet med øens handelstandsforeninger. En anden form for samarbejde, som dog ikke er omkostningsfri, er at dele ugen op, så hver enkelt virksomhed holder åbent 1 eller 2 dage om ugen, men på en måde, så der er tilbud til gæsten på alle ugedage. Foreløbig fortsætter vi arbejdet med at synliggøre hvilke virksomheder/oplevelsesmuligheder, der holder åbent udenfor højsæsonen. Disse offentliggøres i månederne november – maj på www.bornholm.info. uden udgift for de pågældende. Samtidig har alle temamarkedsføringsprojekter (omtalt i afsnittet om synlighed) det formål at forlænge sæsonen ved at gøre det mere attraktivt at holde åbent. Det samme gælder udviklingsprojekterne, der omtales i afsnittet om Oplevelsesværdi. Gennem udlodning af midler fra Bornholms Brand har vi desuden støttet projekter, der ansporer til besøg udenfor sæsonen. Fornyelse af webportalen bornholm.info med underportaler er blevet forsinket, men ansøgning om finansiering gennem Vækstforum er nu fastsat til mødet i september og vil give et nødvendigt løft til tilgængeligheden via internet. Portalerne skal indbyde til langt større interaktion med brugerne og tematiseres efter rejsemotiv. 84.000 fik informationer fra Velkomstcentret. Og af disse mødte 74.000 personligt op. Omkring 10.000 henvendte sig primært via hjemmesiden, hvor de enten stillede spørgsmål pr. e-mail eller rekvirerede brochurer. Telefonbetjening registreres kun, hvor den udløser en brochureforsendelse. Den personlige betjening, hvor man kan få uddybende information er et efterspurgt supplement til de mange informationer, der er tilgængelige på internettet. Ved driften af Bornholms Velkomstcenter servicerer vi gæsterne både før og efter ankomst med information om hvor og hvornår, de enkelte oplevelser er tilgængelige. Og med etableringen af det nye erhvervsturismesekretariat er serviceringen forbedret med hensyn til konferencer, kreative arbejdsmøder, traditionelle mødearrangementer samt de mere specielle Energy Tours. Omkring den trafikale tilgængelighed arbejder vi først og fremmest i Trafikkontaktrådet for at fremme turismens interesser på færgeområdet. Men også samarbejde med lufthavnen og diverse flyselskaber har vores bevågenhed. For flytrafikkens vedkommende har vi haft op- og nedture, med et, to, tre og igen to selskaber til at betjene indenrigstrafikken. Angående færgetrafikken ser vi frem til virkningerne af det nye færgeforlig og den dermed øgede kapacitet. Det ville være særdeles velkomment, hvis dette også kunne smitte positivt af på forbindelsen til Tyskland, som i dag ikke giver optimal betjening af dette for Bornholm så vigtige marked.

8


Oplevelsesværdi: Det er forestillingen om den unikke oplevelse, der får gæsten til at vælge destination. Kvaliteten på overnatningsstedet eller transporten dertil tages som en selvfølge, der kan opnås lige meget hvilken destination, man vælger. Derfor er det værdien af oplevelserne, der afgør valget. Projektet ”Anvendelse af ny teknologi i turistinformationen” blev afsluttet i regnskabsperioden og har resulteret i faciliteter i Velkomstcentret med bluetooth tavle til download af spil, ringetoner og turistinformation. Der er desuden udviklet nye geocaches i Rønne, og det er muligt at leje en GPS. Middelaldercentret er blevet forsynet med rollespil til mobilen. I Velkomstcentret arbejder selskabet med oplevelsesværdi ved at give gæsterne råd og information om de mange muligheder, Bornholm tilbyder. Gode råd i højsæsonen i DR’s morgenradio til hvad man som turist kunne opleve samme dag blev i 2010 gentaget for tredie år. De ugentlige TV-udsendelser i TV2 Bornholm efter tilsvarende koncept blev også videreført. Et andet nyligt afsluttet projekt hed ”Film og Erhvervsturisme”. I løbet af projektperioden blev fokus udvidet fra film til kreativ sparring, således at det nyetablerede netværk Plan Ø kan tilbyde ophold til virksomheder, der vil udvikle ”verdens bedste idé”. Et gennemført testophold med deltagere fra Finansforbundet viser, at netværket formår at løfte opgaven til stor tilfredshed for kunden. Lejrskolebrochure og hjemmeside optrådte i 2009/2010 for sidste gang i sin gamle version. Et opdateret koncept foreligger nu til udgaven, der lanceres dette efterår. Dette har samme høje faglighed, som forgængeren, men er opdateret med hensyn til medier og udtryk, så det bedre rammer den unge målgruppe. Under overskriften Den lærende Ø, beretter en gruppe bornholmske skoleelever om deres yndlingssteder i lighed med konceptet for det seneste regionalkatalog. I samarbejde med BAT er distributionen udvidet med to direct mail runder til alle skoler, hvor kataloget selvfølgelig indgår. Anden fase af Middelalderuniverset står for afslutning i august 2010. Projektet har haft fokus på udvikling af selve Historama-delen på Bornholms Middelaldercenter såvel som oplevelser ude på resten af øen og aktiviteter indenfor den nyetablerede oplevelsesklynge. I forhold til Historamaet er det første større tilsagn om medfinansiering kommet fra Arbejdsmarkedets Feriefond, der har givet tilsagn på 10 mio. kr. En af forudsætningerne for tilsagnet er en driftsgaranti fra Bornholms Regionskommune, og det forhandles der p.t. med kommunen om. Bornholms Middelaldercenter har i juli måned afholdt to Ildnætter på Hammershus, med samlet ca. 3000 besøgende, og det er gode eksempler på den type aktiviteter, som man planlægger at gennemføre fremover i samarbejde med eksterne aktører på Bornholm og i regi af Oplevelsesklyngen. Destination Bornholm vil fortsat deltage i projektet, som skal munde ud i en fyrtårnsattraktion, der kan medvirke til forlængelse af sæsonen med middelalderen som tema. Alliancer og samarbejder på tværs af brancher, alliancer mellem traditionelle turismeaktører (overnatning og transport) på den ene side og udbydere af oplevelser på den anden er blevet udbygget i perioden i projekter som Mad med oplevelser, Kulturugen, Forår Bornholm, og det nye tema og eventprojekt. Men også i forbindelse med markedsføring af årets mange events, som eksempelvis Trollingmaster, Etape Bornholm, Sol over Gudhjem, Fair Trade Koncert, Wonderfestiwall, Danish Open 2010 Matchrace med mange flere.

9


Mennesker og Virksomheder: Arbejdet har været koncentreret om møder for virksomhederne, nyhedsbreve og information via hjemmesiden destinationen.dk, samt omkring arbejdet i styregruppen for Serviceskolen. De fleste møder blev afholdt i projektregi. Der er afholdt i alt 6 arrangementer med følgende emner: • • • • • •

Partnerskabskampagnen i DK Kick off for Tema- og eventprojektet Releaseparty for det nye regionalkatalog Destinationsbranding med Jørgen Duus på middelaldercentret Tur på Rispebjerg med Finn Ole Nielsen og Jan Cirkola Bornholm som juleø

Der er udsendt 37 nyhedsbreve fra www.destinationen.dk. Nyhedsbrevene er udsendt til ca. 685 modtagere, og de har en åbningsprocent på 39. Billeddatabasen på samme websted er fortsat særdeles populær, og vil i starten af august fremstå i ny og forbedret udgave. Destinationen sidder i Serviceskolens styregruppe. Serviceskolen har med stor succes gennemført en række kursusforløb. Alle kurser er annonceret på www.destinationen.dk Vi vil stadig arbejde for at endnu flere ansatte i turisterhvervet gennemfører uddannelsen. Endelig er det lykkedes gennem projektet Turismebarometer, som destinationen er projektejer af, at sikre, at det bornholmske turisterhverv fremover vil få adgang til opdaterede data og analyser af turismens betydning og turisternes oplevelser. Opgaven løses af Center for Regional- og Turismeforskning. Alle delrapporter er færdige i første udkast, der bliver arbejdet på det dynamiske, webbaserede barometer og de første resultater er offentliggjort i august og september.

10


Status i forhold til opstillede mål: Overnatninger: Mål 2014: Stigning på 15% Status 2008: 1.411.852 Status 2009: 1.347.727 (-4,5) Kilde: Center for Regional- og turismeforskning Turismeforbrug: Mål 2014: Stigning på 15% Status 2006: 1,328 mio. Status 2009: NA Kilde: VisitDenmark/Tøbbe Opfyldelse af forventning til serviceniveau: Mål 2014: 80% af adspurgte svarer: ”i høj eller i nogen grad” Status 2009: 72 % (heraf 35% i høj grad) Opfyldelse af forventning til udbud af aktiviteter: Mål 2014: 80% af adspurgte svarer: ”i høj eller i nogen grad” Status 2009: NA (datagrundlag utilstrækkeligt) Faktisk oplevelse af Bornholm som destination i forhold til forventning: Mål 2014: 80% af adspurgte svarer: ”i høj eller i nogen grad” Status 2009: 98% (heraf 74% i høj grad) Kilde: Center for Regional- og turismeforskning/Turismebarometer Markedsfordeling, målt på overnatninger: Mål 2014: 50% udenlandske turistovernatninger Status 2008: 45,1% Status 2009: 44,5% (nedgang 0,6%) Kilde: Center for Regional- og turismeforskning Sæsonspredning: Mål 2014: 33% af alle overnatninger udenfor højsæson (01/06-30/8) Status 2008: 25,6%* Status 2009: 25.0%* Kilde: Center for Regional- og turismeforskning * Baseret på tal for hoteller, feriecentre, vandrerhjem, camping og lystbåde. Volumen på kontrakt med Vækstforum: Mål 2014: Honorering med et beløb svarende til omkostningerne, forbundet med udførelsen af de beskrevne opgaver. Status 2010: Ny aftale for 2010-2012 med en stigning på 500.000 årligt opfylder målet. Øget markedsføringskraft: Mål 2014: 15.mio.kr. Status 2009/2010: 13.mio.kr. (+9,5%) Kilde: Årsregnskab Flere arbejdspladser genereret af turismen: Mål 2014: stigning i antal årsværk på 20% Status 2006: 1.514 årsværk (8,4% af arbejdsstyrken) Status 2009: NA Kilde: Center for Regional- og turismeforskning

11


Organisation: Bestyrelse pr. august 2010: Formand: Næstformand:

Mads Krage (udpeget af Bornholms Erhvervsråd) Jørgen Jensen (udpeget af færgetrafikselskabet) Trine Richter (valgt på generalforsamling) Per Ole Petersen (udpeget af Bornholms Regionskommune) Niels Erik Rasmussen (udpeget af Bornholms Turistudvalg) Kristian Goertz (udpeget af Bornholms Turistudvalg) Jacob Lund (udpeget af Bornholms Turistudvalg)

Observatør:

Flemming Bruhn (udpeget af VisitDenmark)

Generalforsamling

Bestyrelse: 6 udpegede, 1 generalforsamlingsvalgt, 1 observatør Direktør: 0,88 årsværk

Administration: Administrationschef: 0,6 årsværk Assistent: 0,33 årsværk I alt: 0,93 årsværk

Markedsføring og udvikling: Produktmarkedsføring: Marketingschef: 1 årsværk

Temamarkedsføring/udvikling Udviklingschef: 1 årsværk.

Assistent: 0,8 årsværk Assistent og grafisk designer: 1 årsværk Webmaster: 0,4 årsværk I alt: 4,2 årsværk

Bornholms Velkomstcenter (egen økonomi): Direktør: 0,12 årsværk Administrationschef/daglig leder: 0,4 årsværk Assistenter: 3,25 årsværk Webmaster: 0,4 årsværk I alt 4,17 årsværk

12


Selskabets økonomi Basisdrift Basisindtægter

2009/2010

2008/2009

i t.kr

i t.kr

Tilskud Vækstforum/Regionskommunen

1.306

1.099

Indtægter finansieringsmodel

2.301

2.326

Konsulenthonorar

839

719

Annoncesalg internet

595

658

Annoncesalg kataloger

1.918

1.901

Andre basisindtægter

72

62

Basisindtægter i alt

7.031

6.765

126

132

Basisomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Informations- og erhvervsservice Basismarkedsføringsomkostninger Basisudviklingsomkostninger

615

633

3.479

3.570

36

69

2.374

2.413

2

0

6.632

6.817

399

-52

Partnerindskud

9.637

9.063

Omkostninger til partnermarkedsføring

9.954

9.024

Markedsføringsopgaver med partnere i alt

-317

39

Basisomkostninger i alt Resultat før partneropgaver Markedsføringsopgaver med partnere

Temamarkedsføringsprojekter Tilskud og deltagerfinansiering

891

522

Omkostninger til temamarkedsføringsprojekter

901

525

Temamarkedsføringsprojekter i alt

-10

-3

Tilskud og erhvervsfinansiering

1.948

1.571

Projektomkostninger

1.988

1.571

-40

0

Indtægter Bornholms Velkomstcenter

2.016

1.928

Omkostninger Bornholms Velkomstcenter

2.016

1.928

0

0

Resultat før afskrivninger og renter

32

-16

Afskrivninger

31

31

1

-47

Udviklingsprojekter

Udviklingsprojekter i alt Turistinformation

Turistinformation i alt

Resultat før renter Renter

7

71

Resultat før skat

8

24

Skatter

4

7

Årets resultat

4

17

13


Bilag: Nøgletal for regnskabsåret 2009/2010 Alle indtægter Tilskud Vækstforum/regionskommunen Konsulenthonorar Annoncesalg mv. Partnerindskud til markedsføring Tilskud/deltagerfinansiering, temaprojekter Indtægter finansieringsmodel Tilskud/erhvervsfinansiering, produktudvikling Tilskud/indtægter, turistinformation Renter

t.kr. 1.306 1.839 2.585 9.637 1.891 2.301 1.948 2.016 1.008 21.531

14


Bilag: Nøgletal for regnskabsåret 2009/2010 Aktiviteter* Basismarkedsføring Partnermarkedsføring Temaprojekter Basisudviklingsopgaver Udviklingsprojekter Information- og erhvervsservice Lokaler ig administration Turistinformation Afskrivning, skat, overskud

t.kr. 3.180 10.391 1.336 129 2.292 461 1.685 2.016 1.0410 21.531

15


Anvendelse af de indkomne bidrag til Bornholms Synlighed 2010: Resultat 2009/2010 Note: Som konsekvens af den ny organisationsstruktur er regnskabsopstillingen udvidet med den ny aktivitetskategori Temaprojekter, der i overvejende grad er markedsføringsprojekter. Markedsføring er opdelt i basis og partner markedsføring.

Vores ambition for 2014 (fra Strategien, 2009)

Aktivitetsrapport 09-10  

Kim Caspersen Direktør Aktivitetsrapporten omhandler de vigtigste udfordringer og opgaver, Destination Bornholm har beskæftiget sig med i år...

Aktivitetsrapport 09-10  

Kim Caspersen Direktør Aktivitetsrapporten omhandler de vigtigste udfordringer og opgaver, Destination Bornholm har beskæftiget sig med i år...