Page 1

INTERVJU >> str. 8 >>

003

REVIJA ZA STROKOVNO TURISTIÄŒNO JAVNOST

JAN 2017

Rekordno leto slovenskega turizma TURIZEM STAROSTNIKOV

ANALIZA

str. 4

DESTINACIJA

str. 10

str. 12


DESTINACIJA

Informacije v stroki

VSEBINA

4

////

T

6

////

Od tu in tam, na kratko

foto_Nino Verdnik

urizem na straneh, sem zapisala na naslovnico, ko sem ustvarila in izdala pilotno številko revije Destinacija. Želja je bila, v eni reviji, na enem mestu, zbrati vse informacije o aktualnih produktih in storitvah v turistični branži, zato da bi vsi, ki se v Sloveniji ukvarjate s turizmom, vedeli, kaj je novega, znotraj in izven naših meja. Ob iskanju razloga, zakaj bi slovenska turistična stroka takšno revijo sploh potrebovala, sem dobila dovolj odgovorov, da danes lahko rečem: da, potrebuje jo. Potrebujete jo akterji, nosilci turistične ponudbe, da lahko kolegom sporočite, kaj počnete, kakšne ideje se vam porajajo, kakšne produkte ste ustvarili in kako uspešni ste pri tem. Spet drugi zato, da svoje produkte in storitve predstavite tistim, ki jih bodo uspešno prodajali naprej. Ker revija predstavlja pot, kanal, ki vam omogoča, da bi vaša informacija, vaša ponudba, prišla v prave roke. Želim, da revija s časom postane obvezno izobraževalno čtivo vsem, ki ponudbo domačega in tujega turizma predtavljate končnemu uporabniku oziroma kupcu. Saj si namreč vsi želimo, da bi ta prejel najbolj kvaliteno in verodostojno informacijo in bil na kocu zadovoljen s storitvijo. Zato smo se v ekipi odločili, da gremo korak dlje. Ne samo tiskano revijo in dnevno ažurirano spletno revijo, ponuditi vam želimo skupnost, v kateri bi našli skupen interes v prizadevanjih, da 'incoming' in 'outgoing' turizem v naši SLOVEniji popeljemo na višji nivo. Da stopimo skupaj, ko gre za nastop na globalnem trgu, ali da ostanemo zdravo konkurenčni doma, s ciljem, da bi razvijali kvalitetnejšo ponudbo. Ne govorim, da smo edini, ki delamo v tej smeri ali nekdo, ki ga nujno potrebujete za obstoj v stroki. Ne, svoj položaj ste si s svojim delom ustvarili in zagotovili že dolgo nazaj. Smo pa opcija, ki vam pomaga, da bo vaše delo prepoznavno, vaša ponudba bolj vidna in vaše informacije popolnejše in dostopnejše. Hvala vsem, ki nam že zaupate in ste postali del skupnosti Destinacija, ostale pa vabim, da se nam pridružite. >>>>

Aktualno

Anita Mlakar, odgovorna urednica

//// DESTINACIJA, revija za strokovno turistično javnost //// izdajatelj: DESTINACIJA, Anita Mlakar s.p. //// urednica: ANITA MLAKAR //// e-mail: a nita.makar@destinacija.net //// redakcija: ANITA MLAKAR, BARBARA JERT //// e-mail: urednistvo@destinacija.net, marketing@destinacija.net //// telefon: 041 230 700 //// facebook: Revija Destinacija //// oblikovanje: DRUGAoBLIKA //// tisk: DEMAGO //// foto naslovnica: vir STO

2

DESTINACIJA  \\\\ 003 \\\\  JAN 2017

8

////

10 12

////

////

14

////

Rekordno leto slovenskega turizma

Zelena prestolnica Evrope 2016

Sejem turizma na Dunaju

El Gouna, Egipt


UPORABNO

Turizem starostnikov, priložnost, ki je ne smemo zamuditi Mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak

T

urizmu starostnikov se v preteklosti ni polagalo veliko pozornosti. Z rastjo deleža starejših, v strukturi turistov, pa ta segment turizma postaja vedno bolj pomemben in aktualen. Ter ekonomsko zanimiv. Število starostnikov v Sloveniji (starejših od 65 let) iz leta v leto narašča. Delež starejših, ki je bil v začetku osemdesetih let 20. stoletja na ravni deset odstotkov, se od leta 1987 stalno povečuje in je leta 2011 že presegel 15 odstotkov. Vsako leto se v Sloveniji upokoji med 15 in 20 tisoč oseb, ki izpolnijo pogoje za upokojitev. Projekcije v EU kažejo na to, da bo 2029, vsaj 65 let starih prebivalcev 24,8 odstotkov, leta 2059 pa že 33,5 odstotkov. Omenjeno število starostnikov predstavlja za vsako državo velik turistični potencial. Na eni strani so starostniki zelo hvaležni turisti v lastni državi. Na drugi strani pa tudi veliko potujejo po svetu. Pričakovanja in želje starostnikov kot turistov so drugačne, ter se jim je potrebno posebej prilagoditi. Izoblikovali sta te dve skupini seniorjev. Mladi seniorji med 55 in 64 letom (ti so praviloma še zaposleni) ter starejši seniorji od 65 let (praviloma upokojeni). Ko govorimo o turizmu starostnikov, govorimo o individualnem turizmu na eni in o skupinskem turizmu na drugi strani. Za starostnike so primerne skoraj vse vrste turizma, posebej pa lahko izpostavimo: • Mednarodna in domača tekmovanja za seniorje v Sloveniji. Vedno večje število upokojencev generira tudi vedno več tekmovalnih aktivnosti in posledično tudi tekmovanj. • Enodnevni izleti za seniorje, ki so v času gospodarske krize vedno bolj priljubljeni in seniorjem predstavljajo kvaliteten dogodek in ogled krajev in znamenitosti v oddaljenosti do 300 kilometrov. • Posebni večdnevni paketi za seniorje. Ti nagovarjajo zdrave in dobro situirane upokojence, ki imajo tudi čas za daljše izlete oziroma potovanja. • Aktivne počitnice za seniorje, ki so namenjene nekajdnevnemu oddihu predvsem izven sezone. • Gastronomski turizem, ki povečuje prepoznavnost krajev in destinacij skozi dobro kulinariko, ki jo vedno bolj razvijamo in obujamo stare recepte in jedi naših babic. • Mestni turizem, ki povečuje promocijo krajev in mest, ki se vedno bolj razvijajo in lahko pohvalijo z urejenostjo. • Kulturni turizem, ki predstavlja turistom bogato kulturno dediščino, ki jo premalo tržimo in povezujemo z lokalnimi zgodbami krajev. • Karavaning, kot aktivna oblika preživljanja prostega časa in spoznavanja krajev je namenjena zdravim in dobro situiranim seniorjem. • Aktivni seniorji kot športniki, ki predstavljajo vedno večje število, turistov, ki želijo s pomočjo športnih aktivnosti skrbeti za svoje zdravje in dobro počutje • Zdraviliški in zdravstveni turizem. Ta promovira slovenska

naravna zdravilišča in njihov pomen za seniorje, ki so že sedaj tradicionalno zvesti obiskovalci. • Planinski turizem, v vedno bolj vročih poletjih vabi svežino in lepote slovenskih gora. • Rekreativno pohodništvo, kot najbolj primeren način vzdrževanja kondicije in zdravja starostnikov. • Križarjenja za seniorje, so vedno bolj priljubljena in dostopna. • Kolesarski turizem dobiva na pomembnosti z vedno večjo mrežo kolesarskih poti in urejene infrastrukture. • Religiozni in romarski turizem je ob obilici cerkva in sakralnih objektov še velik potencial, ki ga bo potrebno razvijati. • Izobraževalni turizem, ki nagovarja k vedno intenzivnejšem pridobivanju znanja tudi v tretjem življenjskem obdobju. • Zgodovinski turizem, ki vabi v zgodovino in obujanje na čase naših prednikov, ki ga moramo povezati v zgodbe in skupne produkte. • Nakupovalni turizem, ki vabi k nakupom goste iz celega sveta ne glede na starost. • Lovski in ribiški turizem, ki sta primerna za seniorje in z velikim številom rek in jezer ter gozdov predstavljata velik potencial. V Sloveniji lahko domačim in tujim turistom starostnikom, ponudimo vse zgoraj navedene oblike turizma z izjemo križarjenj. V ta namen morajo ponudniki svojo turistično ponudbo popestriti in jo predvsem za tujce narediti še bolj privlačno in zanimivo v obliki večdnevnih paketov. Vsekakor je potrebno v bodoče več pozornosti nameniti starostnikom-invalidom. Govorimo o vedno bolj popularnem dostopnem turizmu (assessible tourism). Torej dostopni turizem za gibalno ovirane osebe, za senzorno ovirane osebe, za osebe z intelektualnimi in psihičnimi ovirami, za osebe, ki jim je turizem težje dostopen iz drugih razlogov (diabetes, alergije, vegetarijanstvo, veganstvo). Dostopni turizem osebam s posebnimi potrebami omogoča, da lahko funkcionalno neodvisno, pravično in z dostojanstvom koristijo turistične produkte. Naj bo ta članek v razmislek in poziv vsem turističnim punudnikom, da razvijejo in ponudijo starostnikom nove in njim prilagojene turistične produkte.  \\\\ JAN 2017  //// 003 //// DESTINACIJA

3


AKTUALNO

Atlantida Dolenjska

Za tiste, ki iščete drugačna doživetja

I

ščete nova doživetja? Želite svojim gostom ponuditi nekaj novega, drugačnega? Potem morate na Dolenjsko. Ne samo zaradi gostoljubnosti in neokrnjene narave. Razlogov je mnogo več, saj so Dolenjci avtorji mnogih inovativnih turističnih produktov. Kompas Novo mesto je tako v svojo ponudbo zajel kopico doživetij, ki vam jih ponuja Dolenjska: • Splavarjenje z Rudolfovim splavom: 1,5 urna vožnja po reki Krki z bogatim animacijskim programom, perico, Primičevo Julijo in harmonikarjem; možna tudi organizacija dogodka za poslovne partnerje, catering, praznovanje rojstnega dne… • Turizem v zidanicah: nastanitev v zidanici sredi vinskih goric je unikatno doživetje v svetovnem merilu. Gostje uživajo v izjemnem ambientu, razgledih, ob okušanju lokalnih vin in kulinarike… • Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine: številne lokacije naravne in kulturne dediščine: cerkve, galerije, muzeji, samostani, stara mestna jedra, gozdovi, vinogradi, reke… • Srednjeveško doživetje na gradu Struga ali Žužemberk: srednjeveški sprejem, ogled gradu, viteške igre, lokostrelstvo… • Zgodba dolenjskega podeželja na Matjaževi domačiji: sprejem v narodni noši, ogled multivizije v sedmih jezikih, degustacija vin, pohod po vinski gorici, team building program »Izgubljeni med vinogradi« • OŠ Brihtna glava, kjer pri pouku, kakršen je potekal l. 1952, na šaljiv način spoznavate Belo krajino • Obisk številnih priznanih vinarjev in degustacije vin • 3000 km pohodnih, kolesarskih, jahalnih in vodnih poti (Krka in Kolpa) • Dolenjski muzej z izjemno arheološko zbirko (steklene jagode, jantar, situle…) • Adrenalinski park, golf igrišče in grad Otočec • Novo mesto: staro mestno jedro z rotovžem, frančiškansko cerkvijo in knjižnico (inkunabule), znamenitim Bregom in Kandijskim mostom… • Vinske gorice in Gorjanci: različne aktivnosti in doživetja. Za vsakega gosta, za vsako skupino pripravijo poseben program po meri in poskrbijo za popolno zadovoljstvo. Več informacij: KOMPAS NOVO MESTO, www.kompas-nm.si  \\\\ 4

DESTINACIJA  \\\\ 003 \\\\  JAN 2017

Luksuzni hotel v osrčju Rogaške

P

et zvezdični Atlantida boutique hotel je dopolnil in nadgradil hotelsko ponudbo v priljubljenem zdravstveno – turističnem okolju Rogaške Slatine. Situiran je na mirni lokaciji, vpeti v naravo in s pogledom na Rogaško, a vseeno v neposredni bližini Medical centra in centralnega parka. Zgodba hotela je zgrajena na elementih ponudbe destinacije, kjer izpostavljajo vodo Donat Mg in steklo iz Rogaške, naravno kozmetiko Afrodita iz Rogaške, lokalno kulinariko in vrhunske zdravstvene storitve Medical centra Rogaška. Najvišje poslanstvo zaposlenih v hotelu seveda ostaja skrb za gosta in njegovo udobje, ki ga lahko v hotelu, z dovršeno arhitekturo in vrhunskim oblikovanjem, doživljajo skozi zgodbo o potopljenem mestu. Izjemno kakovost izvajanja storitev dosegajo skozi individualen pristop do gostov. Kulinarika v hotelu se prav tako obrača k naravnemu okolju z lokalno sezonsko hrano in tradicionalnimi specialitetami. Ob tem pa niso pozabili na zdravo, dietno prehrano in mednarodno kuhinjo. Bivanje v hotelu Atlantida, pa gostu ponuja še nekaj prednosti: • Transfer za goste – Mercedes V250 z luksuzno opremo (7 sedežev) – lokalni prevozi gostov do 2 km vključeni v ceno. • V ceni vključena vstopnica za pitje vode mineralne vode Donat Mg v pivnici Medical centra (velja za nastanitev v apartmajih nad 3 noči). • Hotelska kozmetika Bvlgari v hotelskih apartmajih. • Press reader – več kot 6000 svetovnih publikacij, gostom brezplačno na voljo v času bivanja. • Lasten Wellness & Spa z zunanjo teraso v naravnem, mirnem okolju. Trenutno v ponudbi posebni paketi: Zimska pravljica do 5. marca, Valentinov paket, 10. do 19.2. in paket ob Veliki noči, 14. do 17.4. Preverite na +386 (0)3 6201 600  \\\\

Splača se V Dalmacijo s Sončkovim avtobusom

V

poletni sezoni nas ponovno čaka dvig hrvaških cestnin. Prehod na visoko sezono med 15. junijem in 15. septembrom, ko večina turistov obiskuje hrvaške obmorske turistične kraje, prinese 10 % povišanje. Za cestnino za osebni avto od Zagreba do Splita in nazaj bomo poleti odšteli čez 50 €. Temu je treba prišteti še gorivo, turisti, ki potujejo na otoke, pa še trajektno karto. Že hiter preračun mnogim porodi misel, da bi bilo smotrneje, če bi se na pot podali z organiziranim avtobusnim prevozom. V Turistični agenciji Sonček so prepričani, da bo povpraševanje po prevozih v Dalmacijo letos še večje. Takole so nam pojasnili: »Že lansko sezono smo do zadnjega sedeža prodali naše poletne počitnice z organiziranim prevozom v Biograd na Moru, na Hvar in Brač, v Omiš ter v Neum. Omenjenim smo letos dodali tudi prevoze na Ugljan. Gre za počitnice v 'naših' hotelih, ki jim paketno dodamo povratni avtobusni prevoz in, kjer je, tudi trajektno karto. V času zgodnje prijave znaša pribitek za avtobus neredko samo 9,99 €, a ne preseže 45 € po osebi.« Prav s hitro rezervacijo in z bivanjem v predsezoni bodo vaši gostje najbolj pridobili. Cene so (kot se to zadnje čase vse bolj dogaja) fleksibilne in so razvidne na spletu, zanje povprašate na Sončkov klicni center (02/22 080 44). Ne gre prezreti tudi, da so avtobusi vezani na njihove najbolj priljubljene in cenovno ugodne objekte, kjer bodo vaši gostje za svoj denar dobili največ. To so Holiday Park Zelena Punta in Villa Stari Dvor na Ugljanu, hotela Adria in Bolero v Biogradu, Holiday Village Sagitta v Omišu, HN Velaris na Braču, Senses Resort na Hvaru ter hotel Sunce v Neumu.  \\\\


AKTUALNO

Kaj se zgodi, ko se kaj zgodi?

D

va težko poškodovana slovenska državljana v Madonni di Campiglio (Italija), dopustnik s poškodbami vratnega dela hrbtenice po nesreči v Kitzbühlskih Alpah (Avstrija). 29-letna Slovenka, ki se je po padcu na Katschbergu vrnila domov z roko v mavcu. To je bilanca smučarskih nesreč pri EVROPSKEM turističnem zavarovanju, ki so se v enem tednu zgodile v zimi 2015. Osem smučarjev se je težko poškodovalo. Samo v Avstriji se zimsko veselje, za približno 350 športnih navdušencev, vsak dan konča v bolnišnici! Pri čemer gre le pri 40 odstotkih poškodovancev za posledice trčenj, padcev, naletov, drugi so doživeli srčni infarkt. »Vzrok za večino nesreč pri zimskih športih niso niti slabe razmere na progah, niti silni snežni plazovi ali trčenja s smučarji. 93 odstotkov nesreč so brez tuje krivde zakrivili poškodovanci sami in so pogosto posledica nezadostne telesne pripravljenosti in precenjevanja svojih zmožnosti,« je povedal urgentni zdravnik enote za reševanje s helikopterjem. Najpogostejše poškodbe pri smučanju so poškodbe kolena. Deskarji na snegu si najpogosteje poškodujejo roke, dlani in ramena. Obsežen celosten paket EVROPSKEGA turističnega zavarovanja vključuje vse velike in male katastrofe. Zavarovana je tudi odpoved potovanja. Evropsko turistično zavarovanje (www.evropsko.si) je z 2,2 milijona strank in več kot 60 odstotkov tržnega deleža, največja turistična zavarovalnica v Avstriji in že leta ponuja potovalna zavarovanja tudi pri slovenskih turističnih agencijah. V nujnih in škodnih primerih Evropsko turistično zavarovanje osebno oskrbi slovenske stranke, in sicer v slovenskem jeziku, v sodelovanju z zavarovalnico Generali.  \\\\

Muzej iluzij Prvi med muzeji na TripAdviserju

Č

eprav je Muzej iluzij svoja vrata odprl šele septembra lani, se na TriAdvisorju pojavlja med najbolj obiskanimi in zaželjenimi destinacijami v Ljubljani, med muzeji je celo na prvem mestu. Takšen uspeh je najbrž rezultat drugačnega pristopa, ki ga muzej ponuja na sprehodu skozi svet iluzij. Gre namreč za muzej zabavnih in poučnih doživetij, kjer preizkušate meje svojega zaznavanja. Iluzije vam omogočijo drugačno doživetje prostora in vsega, kar mislite, da veste o njem. Muzej ponuja okrog 40 eksponatov, optičnih iluzij in hologoramov. Fotografije in hologrami se spreminjajo, pojavljajo in izginjajo pred vašimi očmi. Sprehod vas vodi skozi sobe iluzij, od antigravitacijske do Vortex predora, zaključite pa svojo pot v igralnici z didaktičnimi igračami. Opisi eksponatov so v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku. Muzej pa je postal tudi priljubljen snemalni prostor TV oddaj ter fotografskih prizorišč znanih Slovencev in Slovenk ter tiskanih medijev. Dnevno ga obiskujejo skupine iz vrtcev in šol, vse več je organiziranih skupin, podjetja se odločajo za poslovne dogodke in team buildinge. »Opažamo in z gotovostjo lahko trdimo, da je ogled muzeja nedvomno ponudba, ki služi kot odlično dopolnilo skupinskim in individualnim programom. Povratne informacije tako domačih kot tujih gostov so res odlične, predvsem polne vtisov, novih izzivov, idej kako naprej. Goste navdušujejo konkretna vsebina, jasnost in zabavnost informacij, možnost sprostitve in poučnega na enem mestu, možnost teambuildingov, podjetniških srečanj…« pravi Urška Humar, vodja muzeja. Muzej je tudi priljubljena točka blogerjev in vlogerjev z vsega sveta. Informacije: +386 1 320 54 66, info@muzejiluzij.si.  \\\\

Mond

Igralniško-zabaviščni center od decembra z novim hotelom

H

itov igralniško-zabaviščni center Mond, ena izmed največjih igralnic v tem delu Evrope, se je na širšem Štajerskem dodobra uveljavil kot priljubljeno središče zabavnega dogajanja, kjer se ob igrah na srečo na koledarju dogodkov redno vrstijo koncerti, plesni in zabavni večeri, nagradna žrebanja ter vrhunska kulinarična doživetja. Od decembra 2016 pa je, kot del celovite ponudbe za sproščeno preživljanje prostega časa, zaživel tudi moderen hotel. V hotelu si gostje lahko ob udobni nastanitvi privoščijo trenutke sprostitve v centru dobrega počutja. Ob prijetnih masažah, savnanju v finski in infra rdeči savni, je mogoče uživati tudi v notranjem in zunanjem masažnem bazenu, s čudovitim razgledom na okoliško vinorodno pokrajino. Ob novi hotelski restavraciji, bo vse ljubitelje vin navdušil vinski bar s široko ponudbo vrhunskih vin lokalnih vinogradnikov iz Slovenskih goric, kakor tudi z avstrijske južnoštajerske vinske ceste. Ne nazadnje pa Mond ponuja tudi možnost organizacije različnih dogodkov v večnamenski dvorani. Rdečo nit predstavljajo vinske zgodbe, ki jih v novem hotelu na stičišču štajerskih vinskih poti ne manjka. Hotel je seveda neposredno povezan z igralnico in obstoječima restavracijama, kjer Mondovi gostinci z raznolikostjo kreacij navdušujejo še tako zahtevne okuse. S profesionalnim pristopom vedno znova najdejo pravo kulinarično spremljavo za različne trenutke: od sproščenega druženja s prijatelji ob večerji, do uspešnih poslovnih srečanj, organiziranih dogodkov in praznovanj, tematskih vinskih večerov in manjših festivalov. HOTEL MOND • nosilna tema: vinska doživetja • 35 sob in 5 apartmajev • prireditvena dvorana s 120 sedeži • vinski bar, restavracija • center dobrega počutja Sky • brezplačno parkirišče  \\\\ JAN 2017  //// 003 //// DESTINACIJA

5


OD TU IN TAM

Pridobitev znaka Slovenia Green Destination

L

e še do 10, februarja imate čas, da se prijavite na razpis za destinacije, za pridobitev znaka Slovenia Green Destination. Tega je objavila Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z Zavodom Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace. Trenutno je v shemi 17 destinacij in 10 ponudnikov. Vse informacije boste našli na spletni strni https:// www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/ zelena-shema-slovenskega-turizma. Namen Zelene sheme slovenskega turizma je s praktičnim in učinkovitim orodjem uvajati in pospeševati uvajanje trajnostnih poslovnih modelov v slovenski turizem ter krepiti osnovo za trženje zelene ponudbe. Destinacijam omogoča vstop v nacionalni in globalni sistem presoje trajnosti ter razvoj in pozicioniranje destinacije kot trajnostneturistične destinacije. Obenem nudi promocijo v okviru distribucijskih kanalov STO in podporo s strani akreditiranega partnerja. Zeleni turizem je v razviti turistični ponudbi nujna smer nadaljnjega razvoja, saj bo v prihodnosti konkurenčen le turizem, ki bo temeljil na ekonomski uspešnosti turističnega poslovanja ter bo hkrati prizanesljiv in konstruktiven do naravnega, kulturnega in socialnega okolja. V letu 2016 je v nacionalno shemo vključenih že 17 destinacij: Ljubljana, Kamnik, Idrija, Rogla - Zreče, Radlje ob Dravi, Cerkno, Laško, Žalec, Celje, Velenje, Nova Gorica, Maribor, Brda, Kranjska Gora, Ptuj, Slovenj Gradec in Bela krajina. Prav tako imamo 10 ponudnikov namestitev: Hotel Thermana Park Laško, Kamp Koren Kobarid, Terme Snovik, Turistična kmetija Urška, Ortenia Apartmaji v naravi, Posestvo Trnulja, Hotel Park Ljubljana, Hostel Celica, Sobe z zgodbo Pr' Gavedarjo, Hotel Jožef Idrija.  \\\\ 6

DESTINACIJA  \\\\ 003 \\\\  JAN 2017

Uspešna sezona na Obali, zelen Maribor

Č

eprav se pogosto govori predvsem o turističnem razcvetu in razvoju Ljubljane, pa lep primer napredka predstavlja Piran, kjer je bila letošnja turistična sezona uspešna. Napredek v Piranu je, ni pa idealen, predvsem pa je prepočasen, kot je prepočasna tudi obnova portoroških hotelov. V piranski občini so v treh poletnih mesecih našteli skoraj pol milijona nočitev. Z rezultati pa so zadovoljni tudi v Izoli. Že julijski podatki so pokazali petodstotno rast glede na lansko poletje. Povprečna doba bivanja je bila pri domačih gostih pet dni, medtem ko so tuji gosti v Izoli preživeli v povprečju štiri dni. Še vedno so v poletnih mesecih beležili nekoliko več domačih gostov. V sezoni 2016 so v izolskem turističnem združenju poleg tega opažali velik porast dnevnih gostov. V Portorožu in Piranu so dobre rezultate prinesli tudi božično-novoletni prazniki. Od božiča do 1. januarja so v občini Piran zabeležili dobrih 28.800 hotelskih prenočitev oziroma 6 % več kot v enakem obdobju lani. V Portorožu se trudijo goste pritegniti čez celo leto. Hotelirji so z obilo novih investicij in novosti začrtali strategijo, ki bi zasedenost turističnih kapacitet dvigovala skozi vse leto, trud pa že daje rezultate, saj so januarja hoteli v Portorožu veliko bolj zasedeni kot prejšnja leta. Da bi se stanje obalnega turizma lahko še izboljšalo, pa meni direktor Aerodroma Portorož Robert Krajnc, ki je z odprtim pismom pozval podjetja v obalnem turizmu, naj združijo moči in denar za povečanje letališča, saj je letališče zagotovo konkretna pot, prek katere je mogoče izboljšati turistični produkt destinacije in povečati število gostov oz. nočitev. Na področju zelenega turizma je sicer uspešen tudi Maribor, ki bo uradno prejel srebrni znak Slovenia Green Destination. Gre za priznanje Mariboru kot destinaciji na področju zelenega turizma, zlati znak v Sloveniji pa je od slovenskih mest do sedaj prejela le Ljubljana. Sicer pa se, glede na trende, Mariboru obeta nova rekordna turistična sezona.  \\\\

Krepitev mednarodnih vezi

S

lovenija je med drugim kot butična zelena, aktivna in zdrava dežela navdušila tudi v Združenih Arabskih Emiratih. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, je poudarila, da je cilj predstavitve Slovenije na trgu ZAE, razen povečanja prepoznavnosti Slovenije, tudi vzpostavitev neposredne letalske linije med ZAE in Slovenijo. Zato se je slovenska vladno-gospodarska delegacija sestala tudi s predstavniki letalskih družb Emirates Airlines, Flydubai in Etihad Airways glede možnosti vzpostavitve letalskih povezav med Slovenijo in ZAE. Da gre Slovenija v pravo smer na področju turizma, pa je poudaril črnogorski predsednik Filip Vujanović, ki je v intervjuju ob svojem obisku v Ljubljani, kot pomembno področje sodelovanja med Slovenijo in Črno Goro, izpostavil tudi turizem, kjer Črna gora nima tako bogatih izkušenj in prihodkov ter bi se lahko precej naučila do Slovenije.  \\\\


foto_Andrej Šauperl

NA KRATKO

Slovenija, več kot le »short break« destinacija

P

o mnenju visokošolskega profesorja in avtorja knjige Sodobni trendi v turizmu, Roka Ovsenika, bi lahko potenciale na področju turizma veliko bolje izkoristili, če ne bi ponavljali napak iz preteklosti. Po njegovem mnenju Slovenija ne sme ostati oz. postati le »short break« destinacija. Slovenija potrebuje letalske povezave, hotelske znamke visokih kategorij, saj je zanimiv segment butični hotelski turizem, ki je velika priložnost, a razen v Ljubljani ne ponuja veliko. V zimskem turizmu bi potrebovali preporod, od zakonodaje, novih investicij naprej. V Bovcu, ki ima poleg Ljubljane edina dve glavni sezoni, zimsko in poletno, smo uničili turizem. Pa vendar gre za destinacijo, ki bi lahko bila konkurenčna prednost Slovenije. Tudi v Sloveniji, tako kot v Italiji, želijo doseči, da turisti posameznih destinacij ne bi doživljali sezonsko. V Kranjski Gori turistično sezono raztegujejo na vse leto. Podobna so tudi prizadevanja na Voglu, ki med Slovenci prvenstveno slovi kot smučišče, a kjer je bila letos poletna sezona znova uspešnejša od zimske. V Sloveniji kot priložnost, ki pa še zdaleč ni v polnosti izkoriščena, dojemamo tudi kolesarski turizem. Pri tem je po eni strani pomembno vzpostaviti infrastrukturo, po drugi strani pa na njej zgraditi ciljno oblikovano ponudbo, še meni Ovsenik.  \\\\

Nastopite z inovativnimi turističnimi proizvodi

N

a ministrstvu pripravljajo novo turistično strategijo za obdobje 2017–2021. Objavljen je bil že razpis za inovativne turistične proizvode, na katerega je prišlo 65 prijav, zaključek ocenjevanj pa je bil opravljen do konca oktobra. V letu 2017 naj bi sledil še razpis za razvoj turističnih destinacij. Med uspešnimi področji slovenskega turizma so tudi kampi. V izboru za Naj kamp Adria, ki ga pripravlja slovenski kamping spletni portal www.avtokampi.si, je v kategoriji večjih slovenskih kampov glavno nagrado osvojil kamp Term Čatež. Na drugo mesto se je uvrstil lanski zmagovalec kamp Adria iz Ankarana in na tretje kamp Šobec iz Lesc. Slovenija je v turizmu uspešna tudi na področju glampinga in je z nekaj odličnimi glamping lokacijami vodilna v regiji. Največ glasov so prejele lesene hišice v kampu Bled. Tudi druga nagrada je šla na Bled in sicer v Garden Village. Kamp Term Čatež s ponudbo plavajočih hišic, indijanskih šotorov in kavbojskega voza, pa je osvojil tretje mesto.  \\\\

Zeleni teden v Berlinu v znamenju ekoloških smernic prehrane

O

rganska proizvodnja hrane doživlja pravi razcvet, kar kažejo trendi največjega mednarodnega sejma za hrano, kmetijstvo in hortikulturo, Zeleni teden v Berlinu. Razstavljalci poudarjajo ekološko pridelavo hrane, ki jo iščejo tudi obiskovalci. Med potrošniki je povpraševanje po ekoloških prehranskih izdelkih vedno večje. Posebna hala z organsko prehrano obiskovalcem predstavlja smernice ekološkega kmetijstva v prihodnosti. Pozornost je usmerjena tudi v trajnostni turizem ter dopustovanje na podeželju in kmetijah. Ekološke kmetije so še posebej zanimive za mlajše turiste, kjer dopustovanje obogatijo s pristnimi doživetji podeželskega življenja. Razstavni prostor ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bil letos na 135 kvadratnih metrih. Na njem je poleg interaktivnega paviljona Čebelji svet, predstavljena tudi slovenska tradicionalna kulinarika ter turistična ponudba. Največja atrakcija pa je bil prav čebelarski paviljon. Zeleni teden velja za enega največjih mednarodnih sejmov za kmetijstvo, prehrano in hortikulturo na svetu. Vsako leto ga obišče skoraj pol milijona obiskovalcev, na njem pa se letos predstavlja 1600 razstavljavcev iz 65 držav.  \\\\ JAN 2017  //// 003 //// DESTINACIJA

7


INTERVJU

Rekordno leto slovenskega turizma S

lovenski turizem je v letu 2016 presegel mejo 10 milijonov prenočitev, kar pomeni ponovno rekordne številke. S povečanim številom tujih turistov se uvrščamo nad evropsko povprečje. Trendi kažejo, da postaja Slovenija vse bolj atraktivna destinacija, kar spodbujajo inovativni turistični produkti in digitalna podpora. Sodobni turisti se vse bolj zanimajo za edinstvena in avtentična doživetja v ne-tradicionalnih destinacijah, prednost pri izbiri pa dajejo destinacijam z višjo stopnjo varnosti. Vse bolj je v ospredju aktivni oddih, kulturni turizem, kulinarika ter neokrnjena narava. Zato je bila med ključnimi aktivnostmi Slovenske turistične organizacije (STO) v letu 2016, promocija Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave butične destinacije. Osrednja promocijskih aktivnosti je bila digitalna kampanja Slovenia – Make New Memories. Predstavljen je bil tudi tudi popolnoma prenovljen osrednji slovenski turistični portal slovenia.info, oblikovan v skladu z najsodobnejšimi trendi na področju spletnih tehnologij. Rekordno leto slovenskega turizma zaokrožujejo tudi številna priznanja in uvrstitve Slovenije med najbolj atraktivne in trajnostno usmerjene države.

O vsem naštetem ter o perspektivi Slovenije v turizmu, smo se pogovarjali z direktorico Slovenske turistične organizacije, mag. Majo Pak.

»

SLOVENIJA BELEŽI ŠE ENO REKORDNO LETO NA PODROČJU TURIZMA. KAJ JE BOTROVALO TAKŠNEMU USPEHU?

Odlični rezultati slovenskega turizma na področju prihodov in prenočitev, predvsem tujih, so rezultat spleta več dejavnikov. V lanskem letu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podvojilo investicijo v trženje slovenskega turizma, v promocijo je bilo tako vloženih največ sredstev v zgodovini slovenskega turizma. Izvedli smo obsežno digitalno kampanjo »Slovenia - Make New Memories«, postavili nov nacionalni turistični portal, oglaševali na pomembnih televizijah na ključnih trgih, gostili smo več kot 200 tujih novinarjev, izvedli več kot sto predstavitev tujim organizatorjem potovanj. Pomembno je bilo jasno in konsistentno komuniciranje Slovenije kot butične zelene, aktivne in zdrave destinacije v partnerskem sodelovanju vseh ključnih deležnikov. Na drugi strani nastajajo v Sloveniji v skladu s trendi vedno bolj atraktivni, inovativni in trajnostno naravnani turistični produkti. Slovenija je bila lani razglašena za prvo zeleno državo na svetu, Ljubljana je nosila naziv Zelena prestolnica Evrope. Dejstvo je tudi, da turisti danes iščejo varne destinacije. Rekordni rezultati, številne uvrstitve Slovenije na lestvice najbolj atraktivnih in zelenih držav, priznanja, ki jih je prejel slovenski turizem in številne objave uglednih globalnih medijev dokazujejo, da postaja Slovenija vse bolj prepoznavna in zaželena turistična destinacija.

»

KDO JE, PO VAŠEM MNENJU, ZASLUŽEN ZA TAK USPEH SLOVENIJE, KO GRE ZA PREPOZNAVNOST V SVETU?

Velik vpliv na večjo prepoznavnost Slovenije v tujini ima intenzivna promocija v sodelovanju s ključnimi partnerji, torej turističnimi

8

DESTINACIJA  \\\\ 003 \\\\  JAN 2017

združenji, kot so npr. Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Kongresni urad, Združenje pohodništvo in kolesarjenje, Konzorcij zelenih ponudnikov, Združenje slovenskih kmetij, z destinacijami, podjetji in drugimi institucijami. Slovenija je izjemno raznolika in pomembno je, da imamo trženjsko strategijo za vsak produkt. Velikega zanimanja je bila Slovenija deležna v začetku leta zaradi rojstva človeških ribic v Postojnski jami, dejstva, da je prva dama ZDA Slovenka, prvi mož UEFE je postal Slovenec, veliko zanimanja je zbudilo gostovanje Ane Roš poleg svetovno znanih kuharskih mojstrov v oddaji Netflix, k ugledu Slovenije so zagotovo prispevali naši vrhunski športniki in drugi izjemni posamezniki. Velik pomen ima pravilno začrtana smer razvoja slovenskega turizma s strani resornega ministrstva, to je Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologij.

»

S KAKŠNIMI REZULTATI SE PONAŠAMO, KATERE VELJA IZPOSTAVIT IN ZAKAJ?

Turizem je pomembna gospodarska panoga, ki v bruto družbeni produkt prispeva blizu 13 odstotkov, predstavlja 8 odstotkov celotnega izvoza in ca. 40 odstotkov izvoza storitev. V letu 2015 smo prestopili prag več kot 10 milijonov prenočitev turistov, za lani beležimo blizu 11 milijonov prenočitev, stopnje rasti so nad povprečjem regije in Evrope. V letu 2016 smo v prvih enajstih mesecih beležili za 12 odstotkov več prihodov tujih turistov in 10 odstotkov več tujih prenočitev, s čimer se slovenski turizem ponovno uvršča nad evropsko povprečje. Rast, čeprav majhno, beležimo tudi pri potrošnji tujih turistov - po podatkih Banke Slovenije priliv iz naslova izvoza potovanj v prvih 11-ih mesecih leta 2016 znaša 2,2 milijardi evrov, kar glede na enako obdobje lani predstavlja 3,9 odstotno rast. Tukaj nas čakajo veliki izzivi, saj smo si v novi turistični strategiji postavili precej višje cilje.

»

KATERI TURISTI PA NAJVEČ OBISKUJEJO SLOVENIJO?

Največ turistov beležimo iz tradicionalno pomembnih ključnih trgov slovenskega turizma, to je Italije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Nizozemske, Velike Britanije, Rusije, Srbije, Hrvaške, Češke Republike. Posebej veseli, da iz teh trgov beležimo rasti prihodov in prenočitev turistov – pri prvih treh med 7 in 9 %, pri ostalih trgih pa več celo več kot 10-odstotno rast. Izjema je Ruska federacija, kjer smo, tako kot druge države, zabeležili padec števila gostov, ki pa se zmanjšuje. V prvih enajstih mesecih lanskega leta pa smo visoke rasti prenočitev, to je med 25 in 28 % zabeležili s sledečih trgov: Turčije, Koreje, Latvije in Izraela, iz Grčije pa celo v višini 48 %.

»

JE ZA USPEH SLOVENIJE KOT TURISTIČNE DESTINACIJE ZASLUŽENA TUDI NJENA VARNOST?

Dejstvo je, da ima varnost velik vpliv na turistične tokove, torej na odločitve turistov o obisku določene destinacije. Slovenija se na številnih lestvicah varnosti nahaja v vrhu najbolj varnih držav, kot tako jo tudi turisti dojemajo. Tuji gostje, ki so našo deželo že obiskali, so v Sloveniji najbolj navdušeni nad osebno varnostjo, kar je pokazala Anketa med tujimi turisti iz leta 2015.


DESTINACIJA

Slovenija je ena najbolj raznolikih in zelenih držav na svetu in to znamo ceniti. Doma je najlepše in predvsem blizu.

foto_vir STO

oblikovan v skladu z najnovejšimi trendi v turizmu. Nov portal bo učinkoviteje nagovarjal sodobne turiste v fazi njihovega sanjarjenja oz. raziskovanja destinacij za počitnice. Nagovarjal bo turiste, ki iščejo destinacije za petzvezdična edinstvena doživetja v zeleni, aktivni iz zdravi deželi. To je namreč tisto, kar Slovenijo kot turistično destinacijo odlikuje pred ostalimi destinacijami.

»

KJE ŠE IMAMO MOŽNOSTI, KATERI SO ŠE NEIZKORIŠČENI POTENCIALI SLOVENIJE?

Turizem je ena najpomembnejših in hitro rastočih gospodarskih dejavnosti, kjer smo v zadnjem obdobju dosegli velike rezultate v smislu privabljanja tujih turistov v Slovenijo in v postavitvi jasne razvojne in trženjske usmeritve. Kljub temu ima slovenski turizem še neizkoriščene potenciale. Prihodki rastejo počasneje od števila turistov, primanjkuje sredstev za obnovo in razvoj kapacitet in infrastrukture ter za razvoj novih produktov z visoko dodano vrednostjo, premajhna vlaganja v usposabljanje, izobraževanje in motiviranje zaposlenih, slabe prometne povezave tako letalske kot železniške itd. Zelo koristna bi bila npr. železniška povezava Ljubljane z Benetkami. Slovenski turizem potrebuje jasno organiziranost, ki bo zagotavljala visoko učinkovitost povezovanja ključnih deležnikov tako na produktni kot na regionalni ravni. Prav tako ostajajo izzivi lastniške konsolidacije v turizmu. To so področja, ki jih naslavlja nova turistična strategija, ki nastaja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

»

KAJ SO CILJI KAMPANJE SLOVENIA – MAKE NEW MEMORIES IN KAJ STE Z NJO DOSEGLI V 2016?

Največja sprememba v promocijskih aktivnostih STO, od ponovne osamosvojitve leta 2015, je v močni usmeritvi v digitalni marketing. Lani smo izvedli najobsežnejšo digitalno kampanjo v zgodovini Slovenije »Slovenia – Make New Memories«, s katero smo na trinajstih tujih trgih dosegli več kot 42 milijonov edinstvenih odjemalcev. Rezultati kampanje so bili v celoti preseženi. Odlični rezultati kampanje dokazujejo, da je usmeritev v nastop na digitalnih orodjih z močno usmeritvijo v vsebinski digitalni marketing prava smer, zato bomo v nadgrajeni obliki digitalno kampanjo izvedli tudi v letošnjem letu.

»

PORTAL SLOVENIA.INFO PA JE ŠE EN PROJEKT, KI NAJ BI POMAGAL K VEČJI PREPOZNAVNOSTI SLOVENIJE. KAJ SI OBETATE OD NJEGA V 2017?

Konec lanskega leta smo objavili nov sodoben slovenski turistični portal slovenia.info, ki je v celoti prilagojen mobilnim napravam in

»

LAHKO REČEMO, DA GREDO SVETOVNI TRENDI NA PODROČJU TURIZMA SLOVENIJI NA ROKO?

Zagotovo. Sodobni turisti iščejo destinacije za edinstvena in avtentična doživetja, prav tako imajo prednost pri njihovi izbiri bolj varne destinacije. Vse bolj iskane so destinacije, ki omogočajo aktivni oddih, še posebej kolesarjenje in pohodništvo ter adrenalinska doživetja v neokrnjeni naravi in pa, glede na staranje prebivalstva, zdraviliški programi in programi dobrega počutja. In na teh področjih ima Slovenija odlične produkte. Turisti prav tako iščejo okolju prijazni turizem. Slovenski turizem na področju usmerjenosti v trajnostni razvoj dela opazne premike.

»

SICER PA, KAKŠNI SO NAČRTI IN CILJI ZA NAPREJ. KAM NAJ BI SE POZICIONIRALA SLOVENIJA?

Slovenija se bo tudi v prihodnje pozicionirala kot odlična butična zelena, aktivna in zdrava destinacija za petzvezdična doživetja. Tudi v prihodnje bomo pospeševali trajnostni turizem, kar je v skladu z jedrom nacionalne znamke I feel Slovenia. Pred dvema letoma smo razvili učinkovito nacionalno orodje za razvoj trajnostnega turizma »Zeleno shemo slovenskega turizma«, s katero pospešujemo uvajanje trajnostnih praks v destinacije in pri ponudnikih. Shema temelji na mednarodnih kriterijih trajnosti, hkrati pa gre za certifikacijsko orodje. Veseli me, da je že 17 destinacij certificiranih, 10 pa jih je v postopku evalvacije, ter 10 ponudnikov.

»

KAKO LAHKO PRI TEM POMAGAJO PONUDNIKI TURISTIČNIH STORITEV V SLOVENIJI?

V prvi vrsti z razvojem odličnih inovativnih turističnih produktov, ki spoštujejo trajnostni razvoj naše dežele, in ki bodo presegali pričakovanja turistov. To bo posledično prispevalo tudi k večji zasedenosti in višjim prihodkom v slovenskem turizmu.

»

MORDA ŠE TOLE, ALI SLOVENCI DOVOLJ DOBRO POZNAMO SVOJO DRŽAVO? ALI JO DOVOLJ RAZISKUJEMO, ALI DOVOLJ DOPUSTUJEMO DOMA?

Slovenci kot narod radi potujemo in radi raziskujemo – tako tuje dežele kot Slovenijo. Slovenija je dežela, ki »skriva« še številne neodkrite kotičke ter privlačno turistično ponudbo. Z razvojem številnih inovativnih produktov na področju aktivnih počitnic in zdraviliško termalnega oddiha, doživetij v naravi, gastronomskih doživetij, in kulturne ponudbe nastajajo izjemne možnosti za doživetja doma. Slovenija je ena najbolj raznolikih in zelenih držav na svetu in to znamo ceniti. Doma je najlepše in predvsem blizu.  \\\\ JAN 2017  //// 003 //// DESTINACIJA

9


ANALIZA

Mestna občina Ljubljana Zelena prestolnica Evrope 2016

L

eta 2016 se je Mestna občina Ljubljana ponašala z zvenečim imenom Zelena prestolnica Evrope. Če v Ljubljani živite, delate ali jo zgolj obiskujete, ste to gotovo opazili po različnih promocijskih akcijah, ki so mesto dodatno obogatile za različne urbane prostore in dogodke. Ne glede na to ali vam je uspelo Ljubljano videti in doživeti, kot ponosno nosilko prestižne titule, lahko njeno zeleno leto podoživite na družbenih omrežjih.

Aktivnosti na družbenih omrežjih

MO Ljubljana je Zeleni prestolnici Evrope namenila dva virtualna naslova: enega na Facebooku z imenom ZelenaprestolnicaEvrope in enega na Instagramu, ki se odziva na ime mestnaobcinaljubljana. Mi smo spomine na to, kako je mesto dihalo in živelo v minulem letu, pogledali skozi nekoliko drugačno perspektivo. Zanimalo nas je, kaj je Ljubljana ponudila virtualnim obiskovalcem svojih družbenih omrežij in kako so se ti odzvali na njene čare. Osnovna statistika je pokazala, da ima ZPE na na FB omrežju 6.994 sledilcev, na Instagramu pa 5.005 sledilcev. V povprečju ima objava na FBju 55 odzivov, medtem ko ima objava na Instagramu v povprečju 127 odzivov. Na FB-ju so imele največ odziva fotografije (44% vseh reakcij), sledile so povezave (25%), zatem videi (21%) in naposled statusi (10%). Tudi na Instagramu, ki je primarno znan predvsem kot medij za objavljanje fotografij, so po odzivnosti, pričakovano, prednjačile fotografije. Kar 94 % odstotkov vseh odzivov lahko pripišemo ravno tem, preostalih 6% pa video posnetkom.

Kaj je Ljubljana dosegla?

Z manj kot objavo na dan (na Instagramu in FB-ju je v letu 2016 bilo objavljenih 297 objav) so administratorji dosegli, da so njihovi sledilci in prijatelji sledilcev, s stranema komunicirali kar 25.928 krat. Skoraj šestindvajset tisočkrat! To je kakor, da bi se na eno objavo vsak dan v letu 2016 nabralo 71 odzivov. To se nam lahko zdi malo ali veliko, vendar, če vemo, da prestolnica ni ničesar prodajala in da svojih sledilcev ni nagovarjala zgolj z nagradnimi igrami, kakor to radi počnejo administratorji družbenih omrežij na katerih se trudijo kaj tako ali drugače »prodati«, je potrebno priznati, da je to lepo število odzivov na vsebinsko zgovorne, zanimive, informativne in lepe objave. Če ne delate in ne živite v Ljubljani, si boste po ogledu njenih fotografij, ki so vsekakor prednjačile v popularnosti na družbenih omrežjih, zagotovo zaželeli Ljubljano vsaj obiskati, če ne celo živeti v njej.

In katera je bila najpopularnejša objava?

Zmaga video, ki sporoča izvirno novico o listkih za zavijanje žvečilnih ali ti. »čigumijev«. Kar 773 reakcij je pospremilo 15 komentarjev in kar 439 delitev. Pa vi, bi drugače vedeli kje dobiti listek, da odvržete čigumi tako, da z njim ne povzročite škode smetnjakom in pločnikom?

Kliping d.o.o., www.kliping.si

a Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je 24. in Deveta Nborza 25. januarja potekala Conventa, največja poslovna kongresni turizem tako imenovane Nove Conventa Evrope.zaLetos je gostila največje število ponudnikov kongresnih storitev doslej. z rekordno Ponudniki kongresnih storitev, so prišli iz Slovenije, Hrvaške in Srbije, prvič pa so bili prisotni ponudbo Avstrije, tudi predstavniki Ukrajine, Poljske in Slovaške. 149

razstavljavcev je prišlo iz skupno 15 držav, kar je največ doslej.

10

DESTINACIJA  \\\\ 003 \\\\  JAN 2017

Velik poudarek so namenili študijskim potovanjem, na katerih vabljenim organizatorjem srečanj predstavljajo različne slovenske destinacije. Letos je bilo 11 potovanj, med drugim na Bled, v Portorož, Kranjsko Goro, Maribor s Pohorjem in v Zagreb. Soorganizator dogodka in odgovorni urednik revije Kongres Gorazd Čad je poudaril, da je Conventa tudi pregled razmer na trgu in »prišel je čas, ko bo Slovenija lahko požela deset let trdega dela«.  \\\\


NAPOVEDNIK

Napovednik dogodkov FEBRUAR Dogodek

Kraj

Datum

Spletna stran

MENT Ljubljana, glasbeni festival

Ljubljana

1. - 3. 2.

www.ment.si/

Natour, Alpe-Adria, sejem

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče

1. - 4. 2.

www.natour-alpeadria.si/

Recital na Prešernovem trgu, razstava z Robbovim vodnjakom v Narodni galeriji, prireditve po Sloveniji

Ljubljana in drugod po Sloveniji

8. 2.

www.delo.si/kultura/kam-na-presernov-dan.html

11. mednarodni festival gorniškega filma

Ljubljana, Cankarjev dom

20. - 26. 2.

gorniski.si/

9. istrski karneval

Koper, Portorož

24. 2. - 1. 3.

www.istrski-karneval.si/

Zmajev karneval

Ljubljana, staro mestno jedro

25. 2.

www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/vsrediscu/93889/detail.html

Beneški karneval 2017

Benetke

11. - 28. 2.

venice-carnival-italy.com/

Karnevali

Firence

nedelje v februarju

www.carnevale-viareggio.it/

Sezona karnevalskih plesov

Dunaj

11. 11. 2016 1. 4. 2017

www.wien.info/en/music-stage-shows/dance/ ball-season

104. Rudolfina-Redoute

Dunaj, Vienna Hofburg

27. 2.

www.rudolfina.at/

Mangalica Festival

Budimpešta, Szabadság tér

10. - 12. 2.

mangalicafesztival.hu/

Budapest Fish Festival, ribji festival

Grad Vajdahunyad

10. - 12. 2.

visitbudapest.travel/budapest-events/ budapest-fish-festival/

Festival of St Blaise/Festa svetoga Vlaha

Dubrovnik

3. 2.

www.dubrovnik-online.net/english/st_blaise_ festival_dubrovnik.php

Rijeka Carnival/Riječki karneval

Zagreb

februar, marec

http://www.rijecki-karneval.hr/

SLOVENIJA

ITALIJA

AVSTRIJA

MADŽARSKA

HRVAŠKA

pomembna je turistom varnost, dokazuje Varnost Kako tudi primer Turčije, kjer je ravno zaradi vprašavarnosti trpel turizem. Bombni napadi, nemiri turistom nja na jugovzhodu države in silovit poskus državnega udara, ki so mu sledile še aretacije v času izrednega naj­ stanja, so odgnali turiste. Po podatkih Zveze turških agencij, je imela Turčija v 2016, do dve pomebnejša potovalnih in pol milijardi manj prihodkov od turizma, kot jih je imela v prejšnjih, turistično uspešnih sezonah. Še dodatni udarec je bilo zmanjšanje števila

ruskih gostov po incidentu s sestreljenim vojaškim letalom. Generalni sekretar Svetovne turistične organizacije v ZN Taleb Rifai, je glede preusmerjanja turističnih tokov poudaril, da nobena destinacija ne more graditi svojega uspešnega poslovanja na nesreči drugih destinacij. Če bi torej vsi, ki niso šli v Egipt ali Turčijo, šli v Španijo, to ne bi pojasnilo velike španske rasti. Španiji gre dobro, ker dela dobro in dela prave stvari. Sloveniji bo šlo dobro, ker bo delala dobro, meni Rifai.  \\\\ JAN 2017  //// 003 //// DESTINACIJA

11


SEJEM

Sejem turizma na Dunaju 850

razstavljalcev iz 80 držav. Takšna je statistika sejma turizma, Ferien messe Dunaj, ki je namenjen počitnicam, potovanju in je vodilni turistični sejem v Avstriji za splošno javnost. Pravo razkošje informacij iz sveta turizma, kjer so se na 1900 kvadratih predstavili vsi, ki v tem svetu kaj veljajo. Na sejmu, ki se je med 12. in 15. januarjem dogajal na razstavišču na

12

DESTINACIJA  \\\\ 003 \\\\  JAN 2017

Dunaju, se je predstavljala tudi Slovenija, kot turistična destinacija, pod okriljem Slovenske turistične organizacije in navdušila z zeleno obarvanim razstaviščem na 120 kvadratnih metrih in sporočilom I feel Slovenija. Nosilno temo slovenske predstavitve je predstavljala Postojnska jama. Predstavila se je z repliko jamskega vlakca in 3D video posnetki ogleda jame

z virtualnimi očali. Skupaj se je na razstavnem prostoru Slovenije in slovenskega turizma predstavilo 24 podjetij: Hotel Bioterme, Blejski grad, Zeleni Kras, Eden, Postojnska jama, Hotel Jelovica Bled, Hoteli Bernardin, Julijske Alpe, LifeClass Hotels & Spa Portorož, Turizem Ljubljana, Maribor – Pohorje, Portorož in Piran, Ptuj, Regijski park Škocjanske jame, Rimske


DRUŽABNO

Študijska potovanja Sončkovih agentov terme, Rogaška hoteli in ROI Medico Spa, Sava Hotels & Resorts, Terme Čatež, Terme Krka, Terme Olimia, Terme Vivat, Terme Zreče in Rogla ter Thermana Laško. Avstrijski trg je za Slovenijo ključnega pomena, saj avstrijski gosti ustvarijo velik del prenočitev v slovenskih zdraviliščih, pomemben pa je tudi delež prenočitev na Obali.  \\\\

S

ončkovi agenti so zimo posvetili tudi delu na terenu. Saj veste, tistemu »težkemu delu« služb turističnih agentov. Obiskali so številne kraje, predvsem zadnji dve leti ponovno zelo iskani Španiji, tudi na Kanarskih otokih. Rdeča nit vseh študijskih potovanj je bila: doživetje. Obiskovali so predvsem kulturne in zgodovinske znamenitosti, okušali špansko hrano, si predstavljali, kako so poleti videti prostrane španske plaže in začutili utrip temperamentnih španskih mest. A skupinica, ki jo je vodil Tomaž, vodja novomeškega Sončka, je prišla domov popolnoma nostalgična. Dan so namreč preživeli v Nerji, kjer so nekoč snemali mladinsko nadaljevanko Modro poletje. Saj se še spomnite Julije, Tita, Bee, Javija, Pancha in Chanqueteve ladje? No, tudi tja vam bodo Sončki letos pomagali pripeljati vaše stranke.  \\\\

JAN 2017  //// 003 //// DESTINACIJA

13


DESTINACIJA

El Gouna, Egipt FTI

v svojem novem katalogu, ki mu pravijo kar magalog (nov prodajni katalog za življensjki slog), predstavlja vročo ponudbo na Rdečem morju. Na 84 straneh boste našli podroben pregled ponudbe v destinaciji El Gouna, kjer ponujajo 18 luksuznih hotelov, športnih in akcijskih paketov, kot tudi wellness storitev. Katalog z novo ponudbo velja vse do 31. oktobra 2017. 'Življenje, kot bi moralo biti'. Pod tem sloganom FTI prikazuje značaj mesta, raznolikost ponudbe in široko paleto hotelov. V ponudbi je skupina hotelov v lagunskem mestu, v razponu od tri do šest zvezdic. Ponudba vključuje večje sisteme, kot so LABRANDA Club Paradisio ali Steigenberger Golf Resort, manjše šarmantne hotele kot je Ali Pasha in Turtle’s Inn, kot tudi, zaradi plaže priljubljenega med turisti, Bellevue Beach Resort. El Gouna velja za raj za golfiste, potapljače in kitesurferje. Razlogi: konstanten lahek veter, pet kite centrov s certifikatom, eden največjih kabelskih parkov za kitesurferje na svetu, golf igrišče z devetimi in osemnajstimi luknjami, tudi za prvenstva, in nenazadnje čisto novo potapljaška šola s PADI certifikatom. Vse to resnično zagotavlja popolne pogoje. Katalog El Gouna ponuja 18 izvrstnih paketov za golf, potapljanje in kite-surfanje za vsako počitniško željo, za vse ravni znanja, od začetnikov do strokovnih poznavalcev. Kot poseben vrhunec, ponujajo »FTI- prednosti«, ekskluzivno za svoje goste. Te vključujejo pozornost v hotelski sobi, dodatno pijačo v baru, posebne popuste za številne izlete ter brezplačno vožnjo po laguni. Zelo priljubljeno pri gostih FTI je tudi celostni kulinarični koncept imenovan Dine-Around (obeduj naokrog), ki ponuja priložnost obiska številnih restavracij v El Gouni, brez ali z majhno pristojbino za uporabnika. Dvakrat na teden pripelje FTI svoje goste iz Avstrije, v štirih urah, v raj ležeč v laguni in s popolnoma prilagodljivim bivanjem. Rezervirati je možno tri, sedem, deset in tudi štirinajst nočitev.

Primer ponudbe, termin 16.7.

Sheraton Miramar Resort El Gouna***** http://hotelbeschreibung.fti.de/pdb/crs/HRG417.html teden v dvoposteljni sobi s polpenzionom vključeno letalo iz Gradca in letališki transferji EDV Koda: HRG417 DZP H

Cena na osebo 14

že od 699 €

DESTINACIJA  \\\\ 003 \\\\  JAN 2017

Poskeniraj me in poglej celotno ponudbo!


DESTINACIJA

Postanite del skupnosti Destinacija! Revija

Predstavljamo vam Destinacijo, slovensko revijo za strokovno turistično javnost, ki brezplačno prihaja v nabiralnike vseh vas, ki se v Sloveniji, pa tudi izven njenih meja, ukvarjate s turizmom. NAŠ CILJ JE, da Destinacija postane prva revija, na katero pomislite in se nanjo obrnete, ko želite nekaj najti ali želite nekaj sporočiti ljudem iz vaše branže. Se pravi, VI STE DESTINACIJA. Vaše informacije so gradniki revije in portala, zato vam je ves čas na voljo email: urednistvo@destinacija.net.

Dejstva o Destinaciji!

Objavljali bomo informacije o tem kaj počnete, o novostih v vašem podjetju, o novostih vaše ponudbe, novih projektih, vaših praznovanjih in druženjih. Objavljali bomo aktualne novice, želje, potrebe po sodelavcih, kadrovske spremembe, napovednike dogodkov.... //// REVIJA IZHAJA 1-krat mesečno

Skupaj bomo kreirali strani revije Destinacija, ki jo boste vsaj enkrat mesečno brezplačno prejeli po pošti. V letu 2017, bo 12-krat pristala na vaši delovni mizi.

//// SPLETNI PORTAL DESTINACIJA (od marca 2017), kjer bomo ažurno objavljali vse vaše informacije.

//// VIRTUALNO DRUŽENJE NA FACEBOOKU www.facebook.com/RevijaDestinacija

Vsakodnevno se družimo na Facebooku, kjer bomo ažurni in aktualni z vsem, kar nam sporočite.

//// SREČANJA NA SKUPNIH DOGODKIH (vsaj enkrat letno)

//// MOŽNOSTI SODELOVANJA – LETNI ZAKUP TRETJINE STRANI VSEBINE GRAFIČNI PRIKAZ

ŠTEVILO ZNAKOV

LETNO PLAČILO

1/3 - tretjina strani - 1.800 znakov

1.200 EUR

MESEČNO PLAČILO

125 EUR

//// OGLAŠEVANJE – POKLIČITE ZA VEČ INFORMACIJ E-mail: anita.mlakar@destinacija.net, Tel: 041 230 700

Veselim se našega sodelovanja,

Anita Mlakar urednica Destinacije z najboljšo ekipo

Kontakt

, revija za strokovno turistično javnost //// //// //// ////

Urednica: Anita Mlakar  ////  anita.mlakar@destinacija.net  ////  Tel: 00386 41 230 700 Novinarka: Barbara Jert  ////  Oblikovalec: Robert Rošker, drugaOblika E-mail: urednistvo@destinacija.net  ////  marketing@destinacija.net FB: www.facebook.com/RevijaDestinacija JAN 2017  //// 003 //// DESTINACIJA

15


Profile for destinacija.net

Destinacija 003 1701 web  

Destinacija 003 1701 web  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded