Page 1

 & Welzijn november 2011

Dit is een commerciĂŤle bijlage van:


(infotorial)

 & Welzijn bewoners aangenaam. De activiteiten lopen uiteen van koffie schenken tot het fietsen op de duofiets. We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Zo zoeken we nog mensen die mee willen draaien in onze winkel.” De individuele behoefte van de cliënt staat voorop bij Humanitas. Diens persoonlijke wensen en achtergrond zijn leidraad in de dagelijkse omgang met de bewoners. Thea van der Weegh is manager verpleging en verzorging, Anyta Brouwer manager welzijn en dienstverlening. Ze zeggen: “Zorg en welzijn zijn bij ons niet gescheiden. Uiteraard hebben we ons te houden aan de indicatie, maar er worden vaak onnodige grenzen aangebracht. Wanneer een verzorgende een eindje wandelt met een bewoner, valt de grens tussen zorg en welzijn weg. Welbevinden vormt de basis voor ons handelen.’’

Boulevard Humanitas heeft veel voorzieningen. Op de Boulevard vind je behalve de winkel (maandag t/m zaterdag geopend) ook de kapper, de fysiotherapeut en de druk bezochte gezellige ruimte. De ruimte is er gekomen op verzoek van de Cliëntenraad. Ook het activiteitenprogramma wordt in nauw overleg met hen vastgesteld. Bijzonder is verder dat de receptie de hele week geopend is.

Vrijwilligers Het werk van Humanitas wordt ondersteund door vijfentachtig vrijwilligers. “Zij maken het leven voor de

Spreekuur Humanitas houdt eenmaal in de veertien dagen van 14.00 – 15.00 uur spreekuur in de Wijkwinkel bij winkelcentrum Keizerslanden.

Geworteld Humanitas is geworteld in de Deventer samenleving. “We zijn een echt Deventer tehuis. De meeste bewoners zijn mensen die een leven lang of een groot deel daarvan in de stad hebben gewoond. Wij onderhouden goede relaties met de wijk. Zo komen Molukse ouderen bij ons voor dagbesteding en eten wijkbewoners mee in ons gezellige restaurant.”

Bij Humanitas draait ‘t om de cliënt Humanitas Radboudlaan 1 7415 VA Deventer Tel. 0570-628633 www.humanitasdeventer.nl

Sfeer Sfeer, de warmte van het personeel en kleinschaligheid zijn belangrijke kenmerken van het verzorgingstehuis. “Wij vragen nieuwe bewoners en familie altijd wat ze opvalt als ze voor het eerst binnenkomen en dan worden deze aspecten meestal direct genoemd. Ook het feit dat we een zelfstandig tehuis zijn, geeft voor velen de doorslag om bij ons te komen wonen. Omdat we kleinschalig zijn, bestaan er korte lijnen tussen management, personeel en cliënt en dat komt zowel zorg als welzijn zeer ten goede.”

Thea (rechts) en Anyta in de gezellige ruimte. (foto: Bob Bakker).

RUG- EN NEKKLACHTEN Ik zoek een baan als VERZORGENDE of VERPLEEGKUNDIGE, kan dat bij jullie?

en d e (IG) of Ik ben ve rzorg g d e ka ns e en zou g ra a ig nd ku eg le ve rp g a a n in n het werk te krijg en om a a ie f en at iti e wa a ri n in ee n org a ni sati a rd ee rd. a ew n wordt g zi gs in em n er on d lli e? re s he b ben ju Welke va catu

10-jarig jubileum Chiropractie Deventer

Deventer – Op 14 november jl. bestond de praktijk Chiropractie Deventer 10 jaar! Gedurende deze 10 jaar heeft de praktijk een enorme groei doorgemaakt en hebben inmiddels duizenden patiënten hun weg naar de praktijk aan de Korte Schoolstraat gevonden. Zij hebben ontdekt dat chiropractie niet alleen de symptomen maar ook de oorzaak van veel uiteenlopende klachten aanpakt. Chiropractor Jan Geert Wagenaar van Chiropractie Deventer, vindt de soms verbaasde reacties van zijn patiënten niet onbegrijpelijk. “Het is natuurlijk ook onvoorstelbaar dat rug- of nekklachten die al jarenlang aanwezig zijn opeens verdwijnen na behandeld te zijn door een chiropractor”. In 2001 opende de heer Jan Geert Wagenaar, zelf chiropractor, de deuren van zijn praktijk. Al snel bleek dat de praktijk door velen werd bezocht en een tweede chiropractor, mevr. Ailsa van Poecke-Barrett, deed haar intrede. Inmiddels werken zij al jaren samen, ondersteund door een drietal assistentes en een praktijkmanager. Veel patiënten lopen jarenlang met klachten en hebben vaak last van een zeurende pijn en/of stijfheid van rug en nek. Dit gaat vaak gepaard met uitstraling naar armen of benen, een krachteloos en/of moe gevoel in de schouders, armen of benen, hoofdpijn, migraine, duizeligheid. De oorzaak van al deze klachten is vaak een bewegingsstoornis en slecht werkende spieren in de wervelkolom of ledematen. Dit kan het gevolg zijn van te weinig beweging, overbelasting, een verkeerde houding, spanning of een whiplash. Door zo’n ‘verstoring’ van de gewrichtsfunctie raakt de prikkelgeleiding en sturing van de hersenen naar de rest van het lichaam ook verstoord en zodoende ontstaan de klachten. Wagenaar: “Niet iedere soort klacht wordt op dezelfde manier behandeld. Een chiropractor beschikt over een groot aantal technieken om de uiteenlopende klachten te behandelen. De toepassing van milde druktechnieken op de gewrichten en de aanliggende spieren staan vaak centraal in de behandeling. Hierdoor worden de blokkades en storingen opgeheven en wordt de soepelheid hersteld”.

Wij zoeken:

Chiropractie een doelgerichte oplossing

• Verpleegkundige (24-32 uur) m/v locatie Koningin Wilhelmina

Chiropractie biedt voor patiënten met onder andere nek- en rugklachten een goede oplossing. Een universitaire achtergrond en jarenlange ervaring staan bij Chiropractie Deventer garant voor grote deskundigheid. Onze chiropractoren zijn aangesloten bij de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) en ingeschreven bij de Stichting Chiropractie Nederland (SCN). Behandelingen van een NCA/SCN chiropractor worden door bijna alle verzekeraars (gedeeltelijk) vergoed.

• Verzorgende IG (24-32 uur) m/v locatie Koningin Wilhelmina • Verpleegkundige (24 uur) m/v locatie Marken-Haven (Beekbergen) Kijk voor deze en onze andere vacatures op onze site www.atlant.nl

www.atlant.nl

Chiropractie Deventer Korte Schoolstraat 35/37 7412 VM DEVENTER 0570-619797 www.chiropractie-deventer.nl Gratis lichamelijke screening tijdens inloopspreekuur Wij houden iedere derde maandag van de maand van 17.00-19.00 uur een gratis inloopspreekuur. In een orienterend gesprek heeft u de gelegenheid uw klachten te bespreken en bieden wij u een lichamelijke screening aan. Dit alles is geheel vrijblijvend en een afspraak maken is niet nodig.


 & Welzijn Peuters sterker en zelfstandiger maken door extra aandacht Ieder kind is uniek. Daarom heeft de ene peuter wat meer ontwikkelingsstimulering nodig dan de ander. Deze peuters hebben er baat bij als er meer tijd wordt genomen om iets uit te leggen, in een lager tempo. Ook hebben ze veel herhaling nodig. Op een gewone peuterspeelzaal is hier niet altijd de tijd en de aandacht voor. Daarom bestaat in Raalte de PeuterPlus Groep, een samenwerking van de Stichting Peuterspeelzalen Raalte en Stichting de Parabool. In deze groep kunnen peuters terecht met een vermoedelijke ontwikkelingsachterstand. Dit kan op het gebied van taal, motoriek of cognitieve vaardigheden zijn. Het zijn vermoedelijke achterstanden, want zo vertelt Lianne Hagen: “De peuters zijn meestal nog niet gediagnosticeerd als ze bij ons komen. Dat doet een orthopedagoog van ons dan.” De groep is ontstaan vanuit ervaringen van paramedici uit Raalte. De ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten merkten dat peuters voor extra begeleiding naar Deventer of Zwolle moesten.

Multidisciplinair “Wij bieden op een kleinschalige manier kinderen tot en met vier jaar extra ontwikkelingsstimulering”, vertelt Hagen. Dat gebeurt op een multidisciplinaire manier, dus ook behandelingen van paramedici maken deel uit van het programma. “Het voordeel daarvan is dat de ouders niet nog apart naar bijvoorbeeld fysiotherapie hoeven.” De peuters krijgen individuele behandelingen, maar de behandelingen worden ook geïntegreerd in de groep. Zo wordt er spelenderwijs gekeken wat de peuters nodig hebben om te kunnen leren. De PeuterPlus Groep is nu twee ochtenden per week gehuisvest in het pand van basisschool de Schutse. Er is bewust gekozen voor een plek binnen de reguliere setting. Hagen: “Onze peuters spelen buiten of op de gang samen met de kinderen van groep 1 en 2”. De groep bestaat nu bijna een jaar, en het loopt zo goed dat wordt gekeken naar uitbreiding. Waarschijnlijk zal de groep vanaf januari meer ochtenden per week open zijn.

Handleiding Vaak wordt pas op de basisschool duidelijk dat het kind een achterstand heeft. Als het al wel eerder duidelijk is, is een kind aangewezen op voorzieningen buiten Raalte. Het doel van de PeuterPlus Groep in Raalte is om samen met ouders en behandelaars te kijken wat de mogelijkheden van het kind zijn én hoe die zo goed mogelijk gestimuleerd kunnen worden. “Als ze bij ons weggaan, hebben we min of meer een handleiding samengesteld van de mogelijkheden van het kind, en van welke basisvaardigheden het nodig heeft om zich zo goed mogelijk verder te ontwikkelen binnen een vorm van onderwijs die bij hem past”, zegt Hagen. Hagen vertelt dat peuters met een achterstand op regu-

liere peuterspeelzalen onzeker kunnen worden. Zij zeggen het antwoord op een vraag net iets later dan hun leeftijdsgenoten. Of ze hebben minder fysieke kracht, waardoor ze hun stoel niet zo gemakkelijk in de kring kunnen zetten. “Deze kinderen zijn vaak als laatste, of komen net niet aan bod. Door ze in hun eigen tempo dingen aan te leren, maken we ze sterker en zelfstandiger.”

De PeuterPlus Groep in Raalte biedt de peuters overzicht en structuur door een vast dagprogramma, zodat de peuters weten wat er die dag gaat gebeuren. Er wordt net als op een gewone peuterspeelzaal gewerkt met thema’s, alleen wordt alles aangepast aan het ontwikkelingsniveau van het kind. Ouders krijgen tips en spelletjes mee naar huis, zodat zij ook thuis spelenderwijs kunnen oefenen.

Binnen de lijntjes kleuren Hagen: “Binnen de PeuterPlus Groep wordt multi-disciplinair gewerkt, dat wil zeggen dat de begeleidsters en behandelaars samen naar het kind kijken. Dat een kind niet uit een normale beker kan drinken, heeft er misschien mee te maken dat de mondmotoriek of de slikbewegingen niet goed zijn ontwikkeld. De logopediste kijkt mee en geeft hiervoor tips en adviezen. Daarom is de multidisciplinaire aanpak zo belangrijk. Want als een kind zijn potlood niet goed vasthoudt, omdat de fijne motoriek niet goed is ontwikkeld, hoe kan je hem dan vragen binnen de lijntjes te kleuren?” Voor plaatsing in de PeuterPlus groep is een AWBZ-indicatie nodig. Kinderen die geen indicatie hebben, kunnen op advies van de orthopedagoog vanuit de reguliere peuterspeelzaal (gedeeltelijk) door worden geplaatst. Meer informatie: www.deparabool.nl

3


(infotorial)

 & Welzijn Nederland vergrijst. De groep ouderen in Nederland groeit explosief. Dit betekent dat er steeds meer vraag is naar gekwalificeerd personeel in de ouderenzorg. Deltion speelt hierop in door een nieuwe cursus aan te bieden met de titel “werken in de ouderenzorg.” Met deze cursus schoolt Deltion mensen met het diploma Helpende Zorg & Welzijn/Gastouder om tot Helpende in de ouderenzorg.

Omscholen Paul Marcus, opleidingsmanager van Deltion, vertelt meer over het doel van de cursus: “Als een gastouder in het bezit is van een diploma Helpende Zorg & Welzijn, dan kan men ook aan de slag in de ouderenzorg.” Op dit moment is er veel vraag naar helpenden in de ouderenzorg. Maar omscholing van de gastouder is noodzakelijk. Met een diploma Helpende Zorg & Welzijn komt men officieel in aanmerking voor een baan in verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg. Toch zullen veel van deze werkgevers de gastouder niet zomaar aannemen. Ervaring in de ouderenzorg is vaak een pre. De cursus bij Deltion zorgt voor een gedegen voorbereiding op het werk.

Tien avonden De cursus wordt op tien avonden aangeboden, waarbij de deelnemer diverse onderwerpen de revue ziet pas-

Gastouder omscholen naar Helpende Ouderenzorg seren. Paul: “De cursus wordt op de woensdagavond gegeven. In drie uur per avond worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: hygiëne, uiterlijke verzorging, psychogeriatrische zorgvrager, voeding en omgang met rouw. Ook leert de deelnemer om te gaan met doelgroepspecifieke hulpmiddelen, leert men zorgplannen lezen en begrijpen en maakt men kennis met de woon- en leefomstandigheden van de ouderen. ” Omdat de cursus aangeboden wordt in de avonduren is het makkelijker te combineren met een werk- en/of gezinssituatie. “Daarnaast wordt er per week maximaal drie uur zelfstudie verwacht,” vult Paul aan.

Start Gastouders die geïnteresseerd zijn in een baan in de ouderenzorg kunnen contact opnemen met Deltion Business. Dit kan telefonisch op 038 850 3150 of per mail business@deltion.nl. De cursus start in januari 2012. Willen geïnteresseerden graag persoonlijk contact? Dat kan ook! Deltion organiseert maandag 28 november een Studiekiesdag. Ook Deltion Business is aanwezig met het volledige cursusaanbod. Men is van harte welkom tussen 18.00 uur en 21.00 uur op de campus van Deltion aan de Mozartlaan 15 in Zwolle. Meer informatie? www.deltion.nl/business

C ZELF HET RO G N I T L A O S N E M Christelijk

 Kleinschalig Gezellige sfeer

“Samen mogelijkheden benutten”

 Dynamisch

Heeft u een lichamelijke beperking? Of heeft u hersenletsel opgelopen door bijvoorbeeld een ongeluk of beroerte? Dan kan InteraktContour u de juiste zorg bieden. Dit kan bij u thuis of in één van onze activiteitencentra of woonlocaties (24-uurs zorg). InteraktContour is actief in de provincies Overijssel, Flevoland, Utrecht en Gelderland. Interesse in ons zorgaanbod? Neem dan contact met ons op via tel. 0341 255 777, iedere werkdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Of kijk op onze website voor meer informatie.

Wonen • Dagbesteding • Ambulante dienstverlening

www.interaktcontour.nl

Bestuursbureau Eperweg 21 8071 AW Nunspeet Telefoon 0341 25 41 14

E L L O W Z S I U H N E P O MBER 2011 > 17.00 - 21.00 UUR 17 NOVE ASSENDORPERDIJK 55

WWW.ROCMENSOALTING.NL > gereformeerd mbo > voor christenen


 & Welzijn Wat als je kind overlijdt?

“Wij willen zo graag ons verhaal kwijt” ‘Je hebt nog twee kinderen’, of ‘Het leven gaat door’, dat zijn opmerkingen die ouders soms horen wanneer zij een kind verliezen. Vaak zijn het goedbedoelde adviezen, die de plank totaal misslaan. Dertig jaar geleden werd VOOK opgericht, de Vereniging voor Ouders van een Overleden Kind. Op die manier konden ouders op een gestructureerde manier met lotgenoten in contact komen. Voorzitter Bert Jannink vertelt: “Praten met lotgenoten geeft je een veilig gevoel. Je weet dat de ander het ook heeft moeten meemaken, dat er begrip is.” Ouders die hun kind verloren, hebben een enorme behoefte om erover te praten. Maar omdat zij bang zijn om zich op te dringen aan anderen, of omdat ze anderen niet met problemen willen opzadelen, houden ze hun verhaal voor zich. Dat kan ervoor zorgen dat ze in een isolement terechtkomen. Jannink: “VOOK voorkomt dat deze mensen in een nog zwarter gat terechtkomen.”

Subsidie

gesteund heeft.” Jacqueline de Koning, regiovertegenwoordiger van VOOK in Gelderland-Veluwe, merkte na het overlijden van haar dochter Patricia (21) in 2005 dat mensen liever met een bocht om haar heen liepen. Toen ze hulp zocht voor haar andere kinderen, kwam ze in contact met VOOK.

Drempel De drempel om naar een lotgenotenorganisatie te gaan, ligt vaak hoog. Dat merkte De Koning ook. Half lachend zegt ze: “Op de dag dat ik er heen zou gaan, voelde ik me helemaal niet lekker, en dacht ik: ik ga niet.” Toch is ze blij dat ze er overheen is gestapt. “Je vindt steun, warmte en begrip. Ik dacht vaak ‘waarom overkomt mij dit allemaal, waarom ik?’ Maar ik merkte dat ik niet de enige was. Dat is heel goed voor me geweest.” Bij bijeenkomsten van VOOK wordt zowel gelachen als gehuild. De Koning: “Het is niet De dochter Patricia van Jacqueline de Koning stierf op haar 21e aan een hartstilstand. (foto Zutphens Persbureau)

zo dat je de hele tijd alleen maar zit te huilen, al heb je natuurlijk ook moeilijke momenten.” Tijdens creatieve middagen ontstaan andere gesprekken dan tijdens de praatgroepen. Dit omdat het doel is om iets te doen, zoals schilderen of bloemschikken. Tijdens de praatgroepen zijn er thema’s en onderwerpen die worden besproken, zoals feest- en verjaardagen, vakanties en de omgeving. De Koning kan inmiddels iets beter omgaan met haar verdriet. “Het doet me goed om met andere mensen te praten, en iets voor ze te betekenen.” Andere ouders adviseert ze dan ook om toch over de drempel te gaan en contact te zoeken met VOOK. “Ga naar een inloopmiddag, vraag informatie op. Het is allemaal vrijblijvend, je bent niets verplicht. Maar probeer het gewoon eens. Alleen wij kunnen elkaar begrijpen.” Vereniging voor Ouders van een Overleden Kind. www.vook.nl hulplijn:0900 2022723

In de afgelopen dertig jaar heeft de vereniging zich ontwikkeld van een kleine, regionale naar een brede organisatie. De regionale werkgroepen bestaan nog steeds, maar hebben inmiddels een landelijke dekking. Ook worden landelijke, overkoepelende bijeenkomsten georganiseerd. In de beginjaren was VOOK financieel afhankelijk van leden en donaties, maar tegenwoordig ontvangt de organisatie subsidie. Jannink: “Door de steun die mensen bij ons voelen, is het voor hen soms niet nodig om professionele hulp te zoeken. Dat scheelt enorm veel geld.” Belangrijk zijn ook de workshops en gastlessen die leden van VOOK geven aan professionele organisaties. “Zij leren veel van onze ervaringsdeskundigheid”, aldus Jannink. Zo leren politieagenten hoe zij een slechtnieuwsgesprek kunnen voeren en kinderverpleegkundigen hoe zij de ouders kunnen steunen. Voor de leden houdt de vereniging praatgroepen, inloopmiddagen en andere bijeenkomsten voor ouders die hun kind(eren) hebben verloren. Ook zijn er creatieve middagen en bemant VOOK een telefonische hulplijn. Tevens is er een werkgroep voor broers en zussen. VOOK maakt onderscheid in de situaties waar de ouders in zitten. Ouders met een pasgeboren kind dat is overleden, of een doodgeboren baby, ouders die een volwassen kind hebben verloren, of ouders die een kind hebben verloren door zelfdoding, hebben er behoefte aan om ervaringen uit te wisselen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Een gat in het gezin Jannink verloor zelf twee kinderen. Bij Sophie werd in haar puberteit vastgesteld dat ze borderline had. Zij pleegde zelfmoord toen ze in een psychiatrische inrichting zat. Jeroen stierf in 2003, op 30-jarige leeftijd. Hij leed aan een hersentumor, maar overleed aan de gevolgen van een verkeersongeluk. “Het verlies blijft absoluut”, vertelt Jannink. “Er is een blijvend gat in het gezin geslagen.” Voor zijn verdriet maakte het niet uit, maar hij merkte wel verschil in hoe hij gesteund werd door de samenleving. “Een tumor of ongeluk begrijpen mensen, dat vinden ze erg. Maar een psychische aandoening wordt vaak niet begrepen. Lotgenoten hoef je niets uit te leggen.” Na het overlijden van Sophie nam Janninks vrouw contact op met VOOK. “Zelf had ik er geen behoefte aan. Ik dacht: ik heb al genoeg aan mezelf, wat moet ik met het verdriet van anderen?’” Toch zag hij aan zijn vrouw dat het haar erg goed deed, en geleidelijk raakte hij zelf ook betrokken bij de vereniging. “Toen Jeroen overleed, hadden we dus al een hele kring om ons heen, die zich over ons ontfermde en ons heel goed

5


Werken met Werken met of ofwerken werkenbij bijVérian? Vérian?

OfOf u nu verzorging of of verpleging nodig heeft, ófófeen je nu verzorging verpleging nodig hebt, een leuke leuke baan zoekt om hulp die hulp te verlenen … Vérian bij Vérian baan zoekt om die te verlenen … bij ben je aanuhet adres. WantWant hoe je hetu ook of keert, bent aanjuiste het juiste adres. hoe het wendt ook wendt de afgelopen 16 jaren wezijn uitgegroeid tot ééntot van of in keert, in de afgelopen 16zijn jaren we uitgegroeid devan meest toonaangevende thuiszorgorganisaties. één de meest toonaangevende thuiszorgorganisaties. Ook regio! Ook in in uwjouw regio!

Yunio en Sensire overal in thuis

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Meer weten over onze dienstverlening?

Meer onze0900 dienstverlening? Bel dan de Bel weten dan deover zorglijn - 9255. zorglijn - 9255. Heeft interesse één van onze Heb je0900 interesse in één vanu onze leukeinjobs? leuke Kijk daninternetsite op onze internetsite Kijkjobs? dan op onze of bel metof bel met Werving enen Selectie 088 3232. Werving Selectie 088– –126 126 3232.

Gezondheid, zorg en welzijn. Dat is waar Sensire voor staat. Wij ondersteunen u in alle levensfasen met zorg die nodig is om gezond te zijn én te blijven. En op een manier die bij ons past: persoonlijk en dichtbij.

www.verian.nl

Voor meer info, 24 uur per dag: Sensire www.sensire.nl 0900 - 88 56 (10 ct/min) Yunio www.yunio.nl 0900 - 98 64 (10 ct/min)

U wilt in 2 maanden 15kg afslanken Getest in Flair

Voor een beter silhouette

Het SilproXs proteïnedieet is gemakkelijk vol te houden. De protëine producten zijn verkrijgbaar in verschillende gerechten, zowel zoet als hartig. Tijdens de wekelijkse controle wordt u gewogen, begeleid en gemotiveerd. U wilt: • Tussen de 6 en 10 kilo per maand afvallen • Geen hongergevoel • Geen jojo-effect • Snel & doeltreffend Ondersteuning door behandelingen met Cavitatie en de Starvac-SP (vergelijkbaar met Endermologie) belangrijk voor het verstevigen van de verslapte huid, afvoer van afvalstoffen en de bestrijding van cellulite.

• Contour verbetering • Meer energie • Geen verlies van spiermassa • Uniek gewichtsverbetering • Geen vermoeid gevoel • Persoonlijke begeleiding

Snel, doeltreffend, verantwoord, gewicht verliezen

VOOR INFORMATIE EN AFSPRAKEN: SILHOUETTE HEALTH & BEAUTY HET ZWANEVLOT 323 - 7206 CS ZUTPHEN TEL: 0575-544680 www.silhouette-wellness.nl Medisch onderbouwd

Zozijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking

• Ondersteuning thuis • Opvang • Wonen • Werken • Leren MBO

• Logeren

NIEUW:

• Observatie

Medewerker Zorg & Welzijn

Wilt u weten of Zozijn iets voor u kan betekenen?

Wil jij met deze niveau 3-opleiding twee diploma’s halen? Leren in, aan en van de praktijk bij interessante zorginstellingen? En wil je daarbij persoonlijk gecoacht worden? Laat jezelf dan zien bij Landstede MBO!

Neem dan contact op: telefoon 0575 593900 E-mail zorgloket@zozijn.nl

LANDSTEDE MBO OPEN Kom in november of januari naar één van onze locaties! Harderwijk (Westeinde 33) • Lelystad (Ravelijn 1) Raalte (Zwolsestraat 63A)

• Zwolle (Fuchsiastraat 1)

www.landstedembo.nl

www.zozijn.nl

Laat jezelf zien


 & Welzijn Management by walking around bestaat al een tijdje. Lunchwandelen is een trend van recentere datum. Laatste mode: verwandelen, ofwel wandelend vergaderen. En dan is er wandelcoaching. Samen met je coach of counsellor wandelen door het bos, praten, luisteren en zo tot nieuwe inzichten komen. Marieke Buitink (50) uit Apeldoorn is wandelcoach. Ze had vijftien jaar lang een praktijk in klassieke homeopathie voordat ze de overstap maakte naar coaching en counselling. “Ik merkte dat praten veel kan doen met mensen. Coaching en counselling sprak me aan.â€? Toen Buitink hoorde dat een collega-homeopaat de opleiding tot coach had gevolgd, besloot ze dit ook te doen. Ze stopte haar homeopathie-praktijk en ging studeren aan de Academie voor Coaching en Counselling. “Het was heel leuk om te doen. De opleiding heeft me veel gebracht, ook voor mezelf. Je leert er naar je zelf te kijkenâ€?. Sinds ze wandelcoach en personal coach is, maakt ze vrijwel dagelijks lange boswandelingen met cliĂŤnten. De mensen die ze coacht, neemt ze graag mee naar Hoog Buurlo, Paleispark Het Loo of natuurlijk de Hoge Veluwe. CliĂŤnten kunnen kiezen voor wandelingen van twee uur tot meerdaagse wandelcoacharrangementen. Haar cliĂŤntèle bestaat uit mensen die door hun werkgever naar haar zijn verwezen. “Bijvoorbeeld omdat er in een functioneringsgesprek is gezegd dat ze ze maar op 60 of 70 procent van hun vermogen functioneren. Dat er meer in hen zitâ€?. Maar ook mensen die privĂŠ ergens mee worstelen, bijvoorbeeld een slecht lopende relatie, kunnen en komen bij Buitink terecht. Al wandelend komen die thema’s en levensvragen aan bod waar de cliĂŤnt mee worstelt. De wandelcoach helpt om oplossingen te vinden en de juiste keuzes te maken om het levensdoel te bereiken.

In beweging Op de website van Marieke Buitink staan vragen als: Heb je alles om gelukkig te zijn maar ben je het niet? Wil je het maximale uit jezelf en uit je leven halen? Zou je dingen graag anders willen maar weet je niet hoe? Wie het antwoord zoekt op deze vragen, kan bij de wandelcoach terecht. Wandelen hoeft niet per se, de gesprekken kunnen ook binnenskamers plaatsvinden. Maar wandelend praten werkt wel goed, is Buitinks ervaring. “Je hoeft elkaar niet aan te kijken en mensen praten makkelijker als ze wandelen. Je komt in beweging en het bos geeft rust en

Marieke Buitink (rechts) en counsellor en coach Eppie van den Hoven. (foto Maarten Sprangh).

Wandelcoaching: rust en ruimte voor nieuwe inzichten ruimte om te denken. Door de rust en de stilte kun je ook makkelijker bij je gevoel komenâ€?. Wandelend door het bos waar Marieke vanuit haar huis naartoe kan lopen, wordt een coaching nagespeeld. Het probleem wordt benoemd en verrassend snel gaat het gesprek de diepte in en wordt het persoonlijk. Buitink komt niet met adviezen maar met vragen die de hersens ink aan het werk zetten. Halverwege de wandeling staat ze stil en kijkt achterom: Hoe kijk je terug op die tijd en hoe heeft je dat gevormd? En dan draait ze zich weer om en vraagt: Als dat pad je toekomst is, wat zou je dan willen dat er aan het einde zou staan?â€?. Wat later, op een plekje in de zon mag je jezelf letterlijk in het licht stellen, en de vraag beantwoorden wat je goede eigenschappen zijn. Hoewel het voelt alsof Buitink een goede vriendin is met wie je een boswandeling maakt, zijn er duidelijke verschillen tussen de coach en de goede vriend als wandelgesprekspartner. “De coach probeert de cliĂŤnt zelf tot inzichten te laten komen en zelf geen oordeel of mening te gevenâ€?, zegt Buitink. “Een goede vriend of vriendin zal, na jaren de verhalen van een vriendin over bijvoorbeeld relatieproblemen te hebben aangehoord, misschien zeggen: ga toch scheiden. Maar misschien wil die vriendin wel getrouwd blijven om wat voor redenen dan ook, ondanks dat ze een slechte relatie heeft. Ook dat is goed. Adviezen en oordelen van anderen belemmeren je soms om te doen wat je wilt. Bij coaching gaat het erom dat de cliĂŤnt zelf tot inzicht komt wat hij of zij wil en wat voor hem of haar belangrijk is om op basis daarvan een eigen keus te makenâ€?.

50-plussers Marieke Buitink houdt 1 december samen met counsellor en coach Eppie van de Hoven een dag speciaal voor 50-plussers. Voor mensen van 50 jaar en ouder die dingen (anders) willen doen, maar niet weten hoe. “Ik ben gek op mensen en het leven. Haal het maximale eruit. Ik zie soms het kaarsje uitgaan bij 50-plussers, terwijl er nog zoveel mooie branduren zijn. Je hebt nog een heel leven voor je. Als je wilt, is er een weg�, zegt Buitink tot besluit. Meer info: www.wandelcoach.nu

Colofon Zorg en Welzijn is een commerciĂŤle bijlage van de Stentor en valt buiten de verantwoordelijkheid van de dagbladredactie

Uitgever: De Stentor B.V.

Algemeen directeur a.i.: Rob de Spa

Bladmanager: Trudie van der Veen

Commercieel redactiemanagement: Esther Talboom

Redactie:

   

 

 

 

  

    

 

 Ook voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel

Linda Passies Esther Talboom

Advertentieverkoop: Verkoopteam de Stentor

Vormgeving: Operations Zwolle

Druk: Wegener Nieuwsdruk

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

   

   

7


Raster

Voor opvang en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking in Zuidwest Overijssel

altijd in de buurt!

De Parabool is een kleine Sallandse organisatie met het persoonlijke aspect hoog in het vaandel. Als cliënt krijg je zorg op maat én op een manier waarbij jij je prettig voelt. Ook als medewerker zien we je als individu en krijg je de ruimte om je optimaal te ontwikkelen. Wij denken in mogelijkheden. Niet in beperkingen.

www.deparabool.nl

Of het nu gaat om peuterspeelzalen, opvoedingsondersteuning, kinderopvang, advies aan ouderen, begeleiding van kinderen, jongeren of ouderen door middel van

Stichting de Parabool Colmschaterstraatweg 6A 7433 PR Schalkhaar Tel. 0570-627973

activiteiten: Raster is altijd in de buurt.

zorg in ontwikkeling

Orthopedagogisch centrum Ambiq bundelt kennis en ervaring die van grote meerwaarde is voor het bieden van zorg. Met een breed pakket behandelvormen kunnen wij veel mensen helpen. We bieden specialistische zorg vanuit een vertrouwde basis aan kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

[ voor cliënten van 0 tot 80 ]

Nieuwsgierig naar ons zorgaanbod? Kijk voor meer informatie op www.ambiq.nl

VACATURE

Nieuwe locatie van Driezorg: Westenhage!

Driezorg is een moderne, groeiende en vooral dynamische organisatie op het gebied van ouderenzorg en ouderenhuisvesting.

Ben jij op zoek naar uitdagingen en wil je werken in een dynamische zorgorganisatie? Dan is Driezorg dé plek voor jou! Voor onze nieuwe locatie Westenhage, zijn wij op zoek naar enthousiaste flexibele medewerkers die samen actief zullen zijn bij het opstarten van een nieuwe locatie. De medewerkers zullen bereid moeten zijn om alle voorkomende werkzaamheden te verrichten, juist om voor de nieuwe bewoners een omgeving te creëren waar zij zich thuis voelen.

Voor Driezorg, locatie Westenhage, zijn wij begin 2012 op zoek naar:

 

Verzorgende(n) IG Helpende(n) zorg en welzijn Interieurverzorgende(n)

Wij zijn op zoek naar medewerkers met een afgeronde opleiding in de zorg voor de functie van verzorgende IG en helpende zorg en welzijn. Ruime ervaring in een soortgelijke functie is een pre. Je hebt kennis van sociale en lichamelijk zorgbehoeften van ouderen en bent flexibel inzetbaar. Tevens leveren wij zorg aan de BeMa (Bij elkaar Maar apart), daar waar huisvesting wordt geboden aan (jong)volwassenen met autistische handicap, hiervoor zijn wij op zoek naar:

  

Coördinerend begeleider (meewerkend) Begeleider(s) Assistent begeleider(s) Activiteitenbegeleider(s)

Wij zijn op zoek naar medewerkers met een afgeronde opleiding zorg en welzijn/SPW/MMZ en/of activiteitenbegeleiding. Deze medewerkers zullen werkzaam zijn voor de bewoners van de BeMa-woningen, die een stoornis in het autistisch spectrum hebben. Ruime ervaring met het werken met deze doelgroep is een pre. Wij bieden verschillende contracten tot 24 uur. Daarnaast is het mogelijk om via 3Flex, ons eigen flexbureau, meeruren te werken. Ga jij de uitdaging aan? Bel, schrijf of mail dan je sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae, naar Driezorg, T.a.v. afdeling P&O Postbus 658 8000 AR ZWOLLE Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.driezorg.nl

De locaties zijn: Serviceflat Arcadia Woonzorgcentra Fermate, de Havezate, Hof van Blom, de Kievitsbloem, Rivierenhof, de Venus Driezorgwoningen de Wendakker / Ensemble Nieuwbouwlocatie Westenhage

Aan ongeveer 1.500 cliënten wordt wonen, zorg en welzijn geboden door 800 medewerkers. Driezorg heeft een gemeenschappelijke zorgvisie met de nadruk op kwaliteit en met respect voor eigen cultuur en grondslag van de verschillende locaties.

Begin 2012 zal de tiende locatie van Driezorg worden opgeleverd: “Westenhage”. Hiermee heeft Westenholte eindelijk een plek, waar (zorgafhankelijke) ouderen kunnen wonen in de nabijheid van hun familie, vrienden en bekenden in hun eigen vertrouwde “dorp”. Westenholte is een levendige gemeenschap. De bevolking wil per se haar eigenheid vasthouden: geen onderdeel van de stad Zwolle en/of nieuwbouwwijk Stadshagen worden, maar dorpsgemeenschap binnen de gemeente Zwolle. Het verenigingsleven is een belangrijk onderdeel van Westenholte. Maar ook een wijkcentrum als het Anker is een belangrijk ontmoetingspunt voor de Westenholtenaren. Daarom hebben de Westenholtenaren jaren lang gestreden voor hun eigen voorziening voor ouderen. Gelukkig komt daar ook weer een huisartsenpraktijk bij en apotheek en een praktijk fysiotherapeuten. Kortom: aan de Voorsterweg kan men verschillende diensten afnemen als “dorpsbewoner”. Driezorg is al jaren in gesprek met inwoners van Westenholte, met de wijkvereniging en met het Anker. Wij zijn ons terdege bewust van de geëmancipeerde houding van de gemeenschap. Daarom is dit ook een wijk, waar wij onze diensten juist heel erg cliëntgericht of dorpsgericht willen aanbieden. Niet in de trant van: dit kunt u van ons verwachten, maar meer in de trant van: waar is er behoefte aan? Hoe kunnen wij inspelen op de sociale verbanden en de mantelzorg, die er in zo’n gemeenschap volop aanwezig zijn. Eigenlijk kun je stellen dat wij het welzijn een veel prominentere plek willen geven in deze locatie dan de zorg. Natuurlijk is de zorgverlening van belang; niet voor niets hebben de mensen in Westenholte zich jaren druk gemaakt voor dit nieuwe complex. Men wil in de eigen woonomgeving juist de zorg ontvangen, wanneer dat nodig is. Maar Driezorg heeft te maken met een dorpsgemeenschap, die actief meedenkt en haar vragen wel stelt. Daarom willen wij ons aansluiten op de zorg, die de dorpsgenoten om elkaar hebben en waar men ondersteuning in nodig heeft. We spreken in de wandelgangen al steeds meer over “dorpzorg”. Als professionele organisatie in een vloeiende lijn en op een natuurlijke manier aansluiten op de behoeftes, die er leven bij individuele bewoners en bij groepen bewoners. Hoe dat gaat uitpakken, is niet altijd van tevoren duidelijk te zeggen. Dat zal de uitdaging - samen met de Westenholtenaren - zijn. Een spannende en leuke uitdaging. Zeker is dat welzijn meer is dan gesubsidieerd bloemschikken! Het sluit naadloos aan bij de Ondersteuning Eigen Regievoering van individuen en van een dorp als Westenholte. De uitdaging zit er in dat cliënten in Westenhage via toekomstige cliënttevredenheidsonderzoeken zullen laten blijken dat zij ingenomen zijn met de dienstverlening en dat deze aansluit bij hun wensen op gebied van wonen, welzijn en zorg! In de komende maanden gaan wij ons richten op de werving van medewerkers voor de locatie. Als aanvullende informatie: veertien woningen in Westenhage worden verhuurd aan de BeMa. De BeMa is een ouderinitiatief, dat huisvesting zoekt voor (jong) volwassenen met een stoornis in het autistische spectrum (in de volksmond: autisme genoemd). In onze locatie Ensemble werken wij al voor en met BeMa. Naast verzorgende(n), interieurverzorgende(n) zullen we dus ook op zoek gaan naar medewerkers die een opleiding Welzijn en Zorg of MMZ (SPW -3 en SPH-4) hebben gevolgd. Zo wordt Driezorg meer en meer een aantrekkelijke werkgever, waar je je als medewerker breed kunt oriënteren – in de thuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg of gehandicaptenzorg.

Zorg en Welzijn 2011  
Zorg en Welzijn 2011  

Zorg en Welzijn 2011November regio Deventer

Advertisement