Page 1


Deventer traditie

S

de scholen de kinderen vrij moeten geven tot 12.00 uur. Misschien past dit niet meer in deze tijd, met veel werkende vaders en moeders en een 24 uurs-economie. Ook de vele studiedagen dragen daar niet aan bij. De viering van Sinterklaas is hét evenement van Nederland, zowel voor kinderen als ouderen. Zo gauw de intocht in Deventer op een zaterdag is , zoals vorig jaar, staan de Wellekade en de route van de optocht vol met kinderen, ouders en grootouders. Een genot om naar kijken. Volgend jaar valt 5 december op een maandag en dat betekent dat alle winkels dicht zijn, en er vrijwel geen kinderen langs de route staan, laat staan op het Pietenplein. Momenteel zijn wij de scholen in de stad Deventer aan het bezoeken of er een mogelijkheid is om de kinderen elk jaar vrij te geven tot 12.00 uur. De Sinterklaas-commissie zal zich dan gaan beraden, treedt in overleg met Burgemeester en Wethouders en zal na gesprekken met de scholen bekijken of we de traditie voortzetten, of dat het beter is om de intocht te laten plaatsvinden op de zaterdag voor 5 december. Alle kinderen krijgen dan wel de mogelijkheid om de intocht mee te maken. Het is een feest mét, maar vooral vóór de kinderen. Bij deze bedank ik alvast alle vrijwilligers, commissieleden, Gemeente Deventer , politie, de financieel ondersteunende bedrijven en de Vrienden van Sinterklaas. Ik wens u mede namens de stichting ADSC, een feestelijke intocht en een hele gezellige pakjesavond toe op 5 december.

interklaas komt dit jaar aan op zaterdag 4 december. Traditioneel zou de Goedheiligman aankomen op zondag 5 december, maar de zondag is voor de bisschop een rustdag. Buiten de traditie dat Sinterklaas altijd aankomt op 5 december, waren er ook nog vele andere tradities die inmiddels zijn verdwenen. Tot zo‘n 15 jaar geleden waren de scholen nog druk met het organiseren en hielpen de schoolhoofden zelf mee om de intocht tot een groot feest te maken voor de kindertjes. Met bussen werden de kinderen vervoerd naar de Kapjeswelle om de intocht mee te maken. Er werden zelfs musicals op de plank gebracht en films vertoond en daarna kwam de Sint op school. Dit alles is verleden tijd maar de traditie van 5 december zou eigenlijk niet mogen verdwijnen. Echter, ook deze traditie staat onder druk. Het is gebleken dat de laatste jaren, op de doordeweekse dagen, er steeds minder kinderen naar de intocht komen. De reden hiervan is, dat de kinderen veel te vroeg weer op school moeten zijn om daar het sinterklaasfeest te vieren. De ene school geeft geen vrij en andere maar tot 10.00 uur. Dan zijn er ook nog wat scholen die de ruimte geven tot 10.30 uur. Om de gehele intocht mee te maken, en ook nog gebruik te kunnen maken van het Pietenplein op het Grote Kerkhof, zouden

Peter van Wezenbeek Voorzitter Stichting ADSC

Programma 4 december

Sint vraagt aandacht voor de KanjerKetting

La ng eB iss ch op str aa t

t Str om ark

Grot e Poot

Grote Kerkhof

As se ns tra at

poo

We llep

11.10 uur: Sinterklaas begeeft zich onder de kinderen en gaat samen met hen genieten van de activiteiten op het Pietenplein en in de Grote Kerk.

Aankomst Sinterklaas om 10.00 uur aan de Verlaagde Wellepad

13.00 uur: Einde activiteiten op Pietenplein en in de kerk

Brink

ad

Zan d

11.00 uur: Aankomst Sinterklaas en optocht op het Grote Kerkhof. Burgemeester Heidema spreekt de goedheiligman toe.

12.00 uur: Sinterklaas gaat in optocht op weg naar de kinderen in het Deventer Ziekenhuis.

Gr ot eO ve rst raa t Klei ne O ver str aat

rt

Om 11.00 uur ontvangst op bordes van het stadhuis

at tra ps

10.00 uur: Sint Nicolaas komt met zijn gevolg aan wal, de kanonnen knallen, de bazuinen schallen en de kinderen zingen het hoogste lied.

10.30 uur: De optocht door de binnenstad begint.

o ch

iss

Lamme van Dieseplein

9.30 uur: De activiteiten op het Pietenplein en in de grote kerk beginnen, de gezelligheid in Deventer begint dan al lekker op stoom te komen.

10.10 uur: Sinterklaas wordt kort welkom geheten door de burgemeester en daarna gaat Sinterklaas de handen van vele kinderen schudden op de Welle.

Keiz e

B rte Ko

9.00 uur: Het feest op de Verlaagde Wellekade begint. Zanger Mark van Veen zingt met de kinderen Sinterklaas toe. De presentatie bij de intocht is in handen van Ria Mol. 9.10 uur: De armada van boten vol met Zwarte Pieten legt aan. Natuurlijk is burgemeester Heidema aanwezig om de goede Sint in Deventer te ontvangen.

rstra at

8.15 uur: De vlaggen worden aan de Deventer toren gehangen ten teken dat het feest doorgaat.

We lle

IJssel

Heel triest maar waar: sommige kinderen vieren dit jaar misschien voor het laatst sinterklaas. Ze zijn ongeneeslijk ziek. Sinterklaas heeft zich hun lot aangetrokken, als dat van álle zieke kinderen. Om die reden gaat hij ook elk jaar naar het Deventer Ziekenhuis. Verderop in deze bijlage kunt u daar van alles over lezen. Sint constateert dat veel grote en kleine mensen voor 5 december iets aan Sinterklaas vragen. „Ik wil aan al die mensen vragen om eens op www.vokk.nl van de Vereniging Ouder Kinderen en Kanker te kijken. Als we met elkaar een kraaltje voor onze rekening nemen dan ontstaat er een enorm snoer. De gedachte daaraan maakt Sint blij.” De harde realiteit is dat elk jaar zo’n 550 kinderen tot 18 jaar een vorm van kanker krijgen in Nederland. Dat zijn tien kinderen per week. Ruim 70 procent van de kinderen met kanker geneest gelukkig. De VOKK zet zich in voor een toekomst van deze kinderen. Zij steunen kinderen, ouders en gezinnen door middel van persoonlijk contact, voorlichting en belangenbehartiging. Met verschillende activiteiten, zoals voorlichting, groepsgesprekken en steun ná de ziekte. Om de kinderen in elke stap van hun ziekte te steunen, beloont de VOKK kinderen met de zogeheten KanjerKetting. Bij elke behandeling krijgen ze een kraal om aan hun ketting te rijgen. Elke kraal is verbonden aan een bepaalde ingreep, chemokuur, prikken, spoedopname, scan, operatie of haarverlies. Ook zijn er kralen voor een supergoede of superslechte dagen. De ketting vertelt de persoonlijke geschiedenis van een kind. Ze krijgen de kralen in het Kinderoncologische Centrum waar ze onder behandeling zijn. Voor behandelingen in het ziekenhuis dicht bij huis is er een spaarkaart. Daarmee kunnen zij bij het eerstvolgende bezoek aan het Kinderoncologisch Centrum hun kralen ophalen. Kinderen vinden de ketting leuk en mooi, maar de KanjerKetting biedt ook steun tijdens de ziekte. Kinderen gebruiken de ketting om hun verhaal uit te leggen aan opa’s en oma’s, ooms en tantes, vriendjes en klasgenootjes.


Kies je cadeau bij ‘simpele’ dorpsjongen door Paolo Laconi

H

ij zag hoe bedrijven veel energie verspilden aan het organiseren van het sinterklaasfeest voor hun personeel en dacht: dat kan ik veel beter en efficiënter. Hij ontwikkelde de webwinkel kies-je-kado.nl en gelooft heilig in zijn nieuwe formule. ,,Mijn webwinkel is een uitkomst voor P&O-afdelingen.’’ In Lettele kent iedereen Erwin Kleine Koerkamp, eigenaar van de Firma Roesink. Sinds jaar en dag is zijn dorpswinkel een begrip in het dorp op de Letteler es. Allerlei artikelen heeft hij voor de Lettelenaar in huis, maar zijn ondernemershart zei hem verder te denken dan het Sallandse dorp. En dus bedacht hij een webwinkelformule waarmee de markt van sinterklaasfeesten bij bedrijven voor het veroveren ligt. Dat ging zo: ,,Als je in een klein dorp als ondernemer wilt overleven, heb je niet genoeg aan alleen een winkel’’, legt Kleine Koerkamp uit. ,,De winkel kabbelt voort, ook al heb je het niet breed en mis je op zeker moment de uitdaging. Ik ben toen gaan nadenken en al snel kwam ik op

het idee om de organisatie van sinterklaasfeesten bij bedrijven op me te nemen.’’ Voor P&O-afdelingen is het organiseren van het sinterklaasfeest voor hun personeel een enorme klus, zo dacht Kleine Koerkamp. Ouders en kinderen krijgen een honderden pagina’s dikke gids van de grote speelgoedketens, noteren hun favoriete cadeaus op een wensenlijstje en leveren deze in bij de organisatie van het feest. Medewerkers struinen vervolgens speelgoedwinkels af op zoek naar de juiste cadeaus. ,,Het is tijdrovend en totaal niet efficiënt’’, vertelt Kleine Koerkamp. ,,P&O-afdelingen zijn dagen bezig met het organiseren van hun Sinterklaasfeest. Dat kan veel slimmer. Daarom heb ik een webwinkel ontwikkeld. Bedrijven hoeven mij alleen nog maar een lijstje met namen, e-mailadressen, het aantal kinderen en het budget per kind te leveren. De rest regel ik voor ze.’’ Iedere medewerker kiest vervolgens uit het duizend artikelen tellende assortiment van de webwinkel een cadeau. Ook geven ze aan of hun kind een gesprekje wil met de Sint en vullen ze een leuke anekdote in. Met deze informatie maakt Kleine Koerkamp een sinterklaasboek. Als alle bestellingen zijn gedaan, pakt de ondernemer de cadeaus in en levert ze sa-

men met het sinterklaasboek af bij het bedrijf. ,,Zo neem ik de organisatie alle zorg uit handen en is het bedrijf bijna geen tijd kwijt aan het organiseren van zijn sinterklaasfeest.’’ Volgens de speelgoedhandelaar is dat niet het enige voordeel van zijn formule. ,,Het budget kan niet worden overschreden, alle kinderen krijgen cadeaus van gelijke waarde en ik lever gegarandeerd het bestelde artikel.’’ De webwinkelformule werpt inmiddels vruchten af. Rabobank Salland, bouwbedrijf Van Wijnen en Ernst & Young behoren tot de klantenkring. ,,In het begin was het klantenwerven wat onwennig’’, zegt Kleine Koerkamp. ,,Dan kwam ik als simpele dorpsjongen grote bedrijven vertellen dat het organiseren van hun sinterklaasfeest sneller en efficiënter kan. Maar het werven gaat me steeds beter af. Ik heb hoop dat kies-je-kado.nl uitgroeit tot een groot succes.’’

Paniek Ons vertrouwen in en enthousiasme over Sinterklaas is rotsvast. Ik kom uit een groot gezin en toen er eenmaal kleinkinderen en later ook achterkleinkinderen waren, wist mijn moeder via de scouting altijd een afspraak voor een bezoek van Sinterklaas te regelen. De Sint kwam voor de kleine kinderen, maar wist nog zoveel over de jeugd van de inmiddels volwassen ouders en jonge grootouders dat het bezoek een feest voor jong en oud was. Het was mijn taak om Sinterklaas te ontvangen, de pieten te wijzen waar de cadeaus stonden en Sint nog een

bladzijde voor zijn boek aan te reiken. Op een dag vroeg Sint aan mij voor hoeveel mensen hij kwam. Ik zei ‘een stuk of 8’. Toen Sint de kamer in kwam en naast deze kinderen nog 40 volwassenen en grote kinderen zag, raakte hij in paniek. Hij liet de kleintjes bij zich komen en vertelde hen dingen die beter bij een ouder neefje of nichtje pasten. Hij zei heel verkeerde dingen tegen een kind dat op het randje van geloven balanceerde. Na een benauwd half uurtje liet Sint een geschokte familie achter. Ik had een nep-Sinterklaas binnen gelaten! Gelukkig kwam een jaar later de echte weer. Riekie de Vrieze, Deventer


De magie van Sinterklaas in het ziekenhuis door Ingrid Willems

Z

e noemt het zonder aarzelen het hoogtepunt van het jaar. De komst van Sinterklaas naar de kinderafdeling en de afdeling neonatologie van het Deventer Ziekenhuis, aansluitend aan de intocht. Een traditie die niet meer weg te denken is. ,,Het heeft elk jaar weer iets magisch, de periode van Sinterklaas en zijn komst hier.’’ Pedagogisch medewerker Anke Kraaijenzank van het ziekenhuis is inmiddels acht jaar nauw betrokken bij de ontvangst van Sinterklaas. Nadat de goedheiligman is aangekomen met de boot en de optocht in de binnenstad heeft voltooid, spoedt hij zich met zijn hoge leeftijd richting het ziekenhuis. Er komt veel bij kijken om zijn komst mogelijk te maken, weten Kraaijenzank en communicatiewoordvoerder Rob van Putten uit ervaring. ,,Er is veel veranderd de afgelopen jaren. Voorheen hadden we een gezamenlijke happening in de speelkamer. Dat kon ook omdat kinderen doorgaans langer in het ziekenhuis verbleven. Nu is de verblijftijd korter, kinderen gaan zo-

dra het kan naar huis. We streven er naar zoveel mogelijk kinderen met Sinterklaas thuis te laten zijn. Dat betekent dat de kinderen die hier wél liggen toch vaak wat zieker zijn. Voor die kinderen is een bijeenkomst met Sinterklaas in de speelzaal toch een beetje te druk. Daarom bezoekt Sinterklaas de kinderen nu individueel. Het is in de loop der jaren dus een stuk individueler geworden, maar de ervaringen zijn goed.’’ Kraaijenzank weet dat er tijdens de sinterklaasperiode altijd een positieve spanning op de afdeling heerst. ,,Kinderen kijken er naar uit. De magie van Sinterklaas blijft groot. Zelfs oudere kinderen, die al lang niet meer in Sinterklaas geloven, kijken vol spanning uit naar zijn komst. Ik kan me bijvoorbeeld nog een zestienjarige stoere jongen herinneren. Hij keek weken uit naar de komst van Sinterklaas en kreeg bier. Dat was wel met zijn ouders overlegd hoor. Die jongen was heel geluk-

Sinterklaas wordt in de hal van het Deventer Ziekenhuis ontvangen. Het personeel kijkt toe. kig. En ja, natuurlijk mogen de kinderen als hun gezondheid dat toelaat lekker snoepen op 5 december.’’ Voor Kraaijenzank is de komst van Sinterklaas altijd een hele logistieke operatie. ,,We kopen bijvoorbeeld voor alle kinderen een cadeautje. Dat moet wel passen bij de leeftijd van het kind. Als er op de dag ook broertjes en zusjes meekomen moeten daar ook cadeautjes voor zijn. We vragen dat aan de ouders. Sin-

Pedagogisch medewerker Anke Kraaijenzank en communicatiewoordvoerder Rob van Putten.

terklaas komt hier meestal vóór 5 december een kijkje nemen. Dan nemen we met hem door welke kinderen hier liggen en wat ze mankeert. Op de dag zelf loop ik met Sinterklaas mee en vertel ik hem altijd welk kind

er in de kamer ligt. En natuurlijk komt het ook voor dat een kind vlak voor de komst van Sinterklaas is opgenomen. Dan moeten we nog snel een cadeautje kopen.’’ Zodra Sinterklaas in Neder-

land aankomt begint de kinderafdeling met het aanbrengen van versieringen. ,,De hele afdeling ademt Sinterklaas. En kinderen mogen twee keer hun schoen zetten. Het is elk jaar weer een feest.’’

Lijfarts houdt Sint in topvorm

D

e Sint bezoekt sinds oudsher (de kinderafdeling) van het Deventer Ziekenhuis. De Sinterklaascommissie, die de Sint helpt met het organiseren van de intocht, vergadert gedurende het jaar regelmatig en het Deventer Ziekenhuis stelt daarvoor al sinds jaar en dag een vergaderruimte beschikbaar. Na de enerverende intocht via de IJssel, de ronde door de stad en het bezoek aan het ziekenhuis, vindt voor de Sint en zijn gevolg tot slot in het Ziekenhuis een afsluitende maaltijd plaats. Sinds 2 jaar is huisarts Pieter Kapsenberg de ‘lijfarts’ van de Sint. Hij neemt in die hoedanigheid zitting in de Algemene Deventer Sinterklaas Commissie. Vorig jaar was de 150e intocht van de goedheiligman. Kapsenberg volgde huisarts Jan Willem Holthuis op die de functie van lijfarts gedurende ongeveer een decennium bekleedde. Daarvoor was internist J.B. Scholten de lijfarts, hij nam deze functie in 1965 over van zijn vader, G.J. Scholten die een algemeen bekend huisarts in Deventer was, met als bijnaam de Ooievaar, omdat hij vele Deventer kinderen op wereld heeft gezet. Scholten was al vanaf 1934 de lijfarts en was ook een periode waarnemend voorzitter van de Sinterklaascommissie. Tot 1934 was huisarts A. van Delden de lijfarts. De lijfarts van Sinterklaas is een bijna even oud instituut als Sinterklaas zelf. De belangrijkste functie is natuurlijk om Sinterklaas in de week voor zijn aankomst in goede conditie te houden. Sinterklaas belde wel eens met de lijfarts als hij griep had, en dan voor de zekerheid penicilline moest hebben. Op de dag van de intocht zelf is de tocht om zeven uur in de ochtend naar de Lebuïnustoren onontbeerlijk. Daar moet de dokter zijn vinger in de lucht houden en voelen of het weer geschikt is. Daarna kan de vlag worden uitgestoken als teken dat de intocht doorgang kan vinden.

Aanrijding Zo’n acht jaar geleden speelden mijn dochter en ik voor Zwarte Piet en Sinterklaas bij mensen aan huis. Ik had op 5 december net circa drie weken een nieuwe auto. Mijn toenmalige schoonzoon reed ons die avond naar de diverse adressen. Zo hadden wij ook enkele adressen op de Deventer wijk de Vijfhoek. Het was omstreeks 7 uur ‘s avonds, wij moesten stoppen voor de spoorwegovergang bij station Colmschate. Wij stonden net stil, toen wij van achteren werden

aangereden. Mijn schoonzoon stapte uit om te kijken of en wat de schade was. Terwijl hij met de tegenpartij stond te praten, stapte Piet ook uit en ging zich er mee bemoeien en als klap op de vuurpijl kwam even later Sint ook nog uit de auto. De tegenpartij keek zeer verbaasd. Wij hadden geen schade, want hij was tegen de trekhaak gereden. Het geheel liep met een sisser en een handjevol pepernoten af. Jan Jonkman Epse


Programma Huis van Zwarte Piet 18 nov. - 3 dec. 2010 Donderdag 18 nov. 16.00 uur Sinterklaasfilm: Sinterklaas en de verdwenen pakjesboot Opgeven info@obdeventer.nl Vrijdag 19 nov. 16.00 - 17.00 uur Voorlezen/zingen door de hulppieten; ook voor de radio, live uitzending Zaterdag 20 nov. 12.00 - 16.00 uur Schoen zetten in de bibliotheek; met een tekening of gedicht voor Sinterklaas; voor de mooiste tekening of gedicht is er een prijs - uitreiking op dinsdag 23 nov. Knutselen en zingen met de hoofdpiet en Riemer van der Meulen Pietenorkest is er ook! Zondag 21 nov. 14.00 uur Het Paard van Sinterklaas 15.30 uur Waar is het paard van Sinterklaas Opgeven info@obdeventer.nl Dinsdag 23 nov. 16.00 - 17.00 uur Ophalen schoenen. Prijsuitreiking voor de mooiste tekening en het mooiste gedicht. Optreden van de circuspieten van Circus KNAL Woensdag 24 nov. 14.00 - 16.00 uur Kinderen kunnen een videoboodschap inspreken voor de Sint, samen met de Stentor internetredactie. Hoofdpiet helpt de kinderen hierbij. Donderdag 25 nov. 16.00-17.00 uur Voorlezen/zingen met de hulppieten e.a. Vrijdag 26 nov. 16.00 uur Sinterklaasfilm: Sinterklaas en het geheim van het grote boek Opgeven info@obdeventer.nl

Vermoeid van de lange reis is Hoofdpiet even gaan liggen. Welterusten Hoofdpiet!

Hoofdpiet slaapt in de bieb

D

e Openbare Bibliotheek aan de Brink in Deventer is tot en met 3 december Het Huis van Zwarte Piet. Drie weken lang logeert de Hoofdpiet in de mooi ingerichte kamer in zijn Huis aan de Brink. Op zaterdag 13 november kwam de Hoofdpiet om 15.00 uur aan op het centraal NS-station in Deventer. Direct na de aankomst van Sinterklaas en zijn gevolg in Harderwijk, reisde de Hoofdpiet door naar Deventer. Samen met de kinderen, de circuspieten van Circus KNAL ging de stoet in een feestelijke stemming en met muzikale begeleiding naar de Brink. De Hoofdpiet werd welkom geheten door wethouder Marc Jan Ahne, onder meer verantwoordelijk voor alle Sinterklaas-aangelegenheden in Deventer. Het was de start van een uitgebreid programma, dat de komende drie weken in en rond Het Huis wordt aangeboden.

Van schoen zetten tot sinterklaasfilms In Het Huis van Zwarte Piet is tot en met 3 december een uitgebreid programma voor kinderen; er is bijna elke dag wel een activiteit. Er worden veel sinterklaasfilms vertoond in de Kleine Keizerin; er kan worden geknutseld: koekversieren, surprises maken en inpakpapier zelf ontwerpen. Op zaterdag 20 november kunnen alle kinderen hun schoen zetten in Het Huis van Zwarte Piet. Er is ook een wedstrijd aan verbonden: voor het mooiste gedicht of de mooiste tekening is er een mooi boek te winnen. De feestelijke prijsuitreiking is op dinsdag 23 november. De Hoofdpiet en de hulppieten zijn trouwens op woensdagen en zaterdagen aanwezig om voor te lezen en sinterklaasliedjes te zingen bij de schoorsteen in de pietenkamer.

Op vrijdag 3 december verlaat de Hoofdpiet het Huis, en voegt hij zich weer bij Sinterklaas. De volgende dag immers komt Sinterklaas officieel aan in Deventer. Ook buiten Het Huis van Zwarte Piet zal het niemand kunnen ontgaan dat Deventer dĂŠ Sinterklaasstad is van Oost-Nederland, onder meer door optredens van het grote Zwarte Pietenorkest in de historische binnenstad van Deventer. De organisatie van Het Huis van Zwarte Piet is een gezamenlijke activiteit van de Openbare Bibliotheek Deventer en het Evenementenbureau van de VVV Deventer. Het volledige programma van Het Huis van Zwarte Piet is te vinden op een speciale website: www.huisvanzwartepiet.nl

Zaterdag 27 nov. 11.15 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur Kinderen van de Leeuwenkuil komen zingen met accordeonbegeleiding, koekversieren en tekenen met de Hoofdpiet. Pietenorkest is er ook ! Zondag 28 nov. 14.00 uur Vertelvoorstelling De Witte Piet Hoofdpiet en het Pietenorkest zijn er ook ! Dinsdag 30 nov. 16.00 uur Sinterklaasfilm: Sinterklaas en het geheim van het grote boek Opgeven info@obdeventer.nl Woensdag 1 dec. 14.00 - 16.00 uur Knutselen en koekversieren met Rike Beekman en de Hoofdpiet. Voorlezen met de hulppieten Donderdag 2 dec. 16.00 uur Sinterklaasfilm: Sinterklaas en de verdwenen pakjesboot Opgeven info@obdeventer.nl Vrijdag 3 dec. 16.00 uur Afscheid hoofdpiet. Zaterdag 4 dec. Aankomst Sinterklaas

Pijnlijk Begin jaren negentig was ik samen met een collega van ons bedrijf zwarte piet. De directeur was Sinterklaas. Wij werden door een andere collega per auto vervoerd naar De Lindeboom, waar het sinterklaasfeest voor de kinderen was. Omdat Sint lang was, lag hij voorin in de autostoel. Bij het uitstappen moest hij zich dan ook omhoog hijsen. Met zijn rechterhand hield hij de buitenkant van het portier vast. Op het moment dat hij bijna overeind was,

gooide zwarte piet de portier dicht, zodat Sint zijn hand tussen de deur zat. Het kostte hem veel moeite om niet te gaan huilen en met heel zere vingers heeft hij die middag kinderen een hand gegeven... Na afloop moesten wij ons weer omkleden en afschminken bij Bessels aan de Rielerweg waar boven een bidet was met allemaal koud water!! Jolanda Bergman Deventer


Sint doet Lettele en andere dorpen aan

T

ussen de aankomsten in Harderwijk en Deventer doet Sint de dorpen aan. Dit jaar heeft hij ook tijd gevonden om Lettele weer eens met een bezoek te vereren. „Ik was er al jaren niet meer geweest”, herinnert de bejaarde bisschop van Myra zich nog goed. „Hoogste tijd om er weer te komen. Een goed initiatief van de VV Lettele!”

14.00 uur aankomen bij de sporthal. In de sporthal zal de Sint worden ontvangen door alle kinderen en wordt er natuurlijk gezongen voor de Sint. Misschien gebeurt er nog wel meer…

LETTELE

Tijdens de koopzondag op 28 november houdt de winkeliersvereniging van het Winkelhart van Colmschate het jaarlijkse Zwarte Pieten Festival, dat van 12 - 17 uur duurt. Op een groot podium maken twee presentatiepieten er een dolle boel van! Zij doen spelletjes met de kinderen (waarbij leuke prijzen te winnen zijn) en presenteren het feest dat 5 uur lang op het podium wordt gehouden. Diverse artiesten en groepen komen langs, zoals Quinty, Pip en Merel (bekend van het Junior Songfestival), Robina Souilljee, Pieter de Boer, danspieten en Michel Bodifee. Laatstgenoemde, een rasechte Deventer (Colmschate) zanger, zorgt voor een primeur: de release van zijn nieuwe cd zal tijdens het podiumfeest plaatsvinden. De groep van La Talentia laat op het podium zien waartoe zij in staat is op het gebied van zang en musical. Het hele gebeuren wordt muzikaal begeleid door de Zwarte Pieten House Band. Eten met de Pieten is niet meer weg te denken bij het Zwarte Pieten Festival. Bij binnenkomst wordt een pakketje met eten en drinken uitgereikt, waarna een plekje gezocht kan worden in de tent, die dan helemaal is omgebouwd tot eetzaal. Als het eten op is, dan start de muziekpiet zijn geluidsinstallatie en breekt het feest los! Deelname aan dit onderdeel kost € 2,00 (waarvan 50% gedoneerd wordt aan de Sterrestichting). Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Keurslagerij Vrielink en Gall & Gall

Het programma op zondag 28 november. Kinderen verzamelen zich om 13.45 uur op het kerkplein voor de intocht van Sinterklaas en zijn zwarte pieten. Om 14 uur komt de Pakjesboot 12 ‘op wielen’ aan. Aansluitend zullen de goedheiligman en zijn gevolg worden welkom geheten in Lettele. Om 14.15 uur gaan Sinterklaas en zijn zwarte pieten na een korte rondgang door het dorp, onder begeleiding van muziek en de kinderen naar zaal ‘De Koerkamp’. Om 16.15 uur: uitzwaaien van Sinterklaas en zijn zwarte pieten.

HOLTEN Vanuit Spanje is tevens het bericht gekomen dat Sinterklaas en zijn zwarte pieten onderweg zijn naar Holten, om daar op zaterdag 20 november op ludieke wijze aan te komen. Iedereen is van harte welkom op het Smidsbelt, voor deze speciale gelegenheid omgedoopt tot Sinterklaasplein. Het voorprogramma met de alvast vooruitgekomen muziekgroep ‘De braandheultjes’ zullen omstreeks om 14.30 uur arriveren op het Smidsbelt. De Sint wordt officieel ontvangen door de burgemeester van Rijssen-Holten Arco Hofland. Sinterklaas heeft dit jaar een kleurwedstrijd aan zijn bezoek in Holten verbonden. De kinderen kunnen de kleurplaat inleveren bij het Kulturhus. De kleurplaten worden verspreid onder de scholen en zijn tevens bij enkele winkeliers te verkrijgen in het dorp. Ook zal Sinterklaas vanaf 20 november overnachten in het Kulturhus. Een speciaal hoekje is voor de Sint ingericht, welke door de kinderen kan worden bezichtigd tot en met 4 december.

COLMSCHATE

Jos Komen in het Winkelhart van Colmschate. Elk heel uur start een ‘nieuwe’ sessie, dus er is keuze uit meerdere tijdstippen (maar vol = vol). De Zwarte Pieten Express wordt bestuurd door de stuurpiet en hij zorgt voor een leuke gratis rit op en rondom het winkelgebied. Ook kan er weer geschaatst worden op de Flora. Er wordt een grote kunststof baan geplaatst en kinderen mogen hier gratis op komen schaatsen. Schaatsen hoef je daarbij niet eens mee te nemen, die liggen gewoon klaar. Kinderen kunnen verder onder meer een pietendiploma halen bij een spelletjescircuit.

HARFSEN Harfsen en de Sint, er schijnt al vele jaren een hechte band te zijn. Badmeesters geven de behaalde diploma’s door, ouders e-mailen eerste doelpunten en ook meesters en juffen houden de Goedheiligman op de hoogte van het wel en wee van de Harfsense kinderen. Vandaar natuurlijk dat de Sint zoveel weet ieder jaar. Dat kunnen de kinderen en hun ouders op zaterdag 20 november ook weer ervaren. Dan komt de oude man met vijf pieten op bezoek. Om 13.30 uur komt het gezelschap aan op de hoek Reeverweg-Wilhelminalaan. Dan gaat het in optocht naar Buitenlust, waar het welkomstfeest plaats heeft.

DIEPENVEEN Op vrijdag 3 december wordt Sinterklaas welkom geheten in Diepenveen. Alle kinderen van de basisscholen Slingerbos en Zonnewijzer verzamelen zich op beide schoolpleinen en gaan in gezamenlijke optocht onder begeleiding van muziekkorps Sempre Crescendo naar de Gewestlaan in Diepenveen. Sinterklaas komt daar tussen 8.30 en 8.45 uur aan en wordt daar verwelkomd door alle kinderen van groep 1 tot en met 4 van beide scholen. Aansluitend zal Sint beide scholen bezoeken en zetten de sintactiviteiten zich binnen de scholen voort.

SCHALKHAAR Sint heeft laten weten dat hij op zondag 21 november in Schalkhaar zal zijn. Zal het dit jaar eens zonder problemen, boeven en politie verlopen? Stel je toch eens voor dat er weer iets aan de hand is. Dat er bijvoorbeeld cadeautjes weg zijn. We moeten er niet aan denken. Wat gaat er op 21 november allemaal gebeuren? Eerst gaat Sinterklaas om 13.30 uur in een koets vanaf Park Braband (Kon. Wilhelminalaan) naar de sporthal van Schalkhaar (Garderegimentsweg, Westenberg). Hij zal om ongeveer

In de stromende regen De week voor Sinterklaas was ik altijd erg druk met spelen bij verenigingen en ook al enkele huisbezoeken. Ik vervulde de rol van hulpsint zo serieus mogelijk, ook de bijbehorende administratie van de afspraken werd door mijn vrouw secuur bijgehouden. Toch gebeurde me, door een misverstand, het volgende. Op 4 december moest ik met mijn Piet een huisbezoek afleggen bij een gezin bij ons in de buurt. Het regende pijpenstelen. Toen de chauffeur van onze auto zag dat de deur voor ons geopend werd, reed hij weg om even snel een bakje koffie te halen. Er werd echter helemaal niet op

de Sint gerekend. De persoon die het huisbezoek had afgesproken had 5 december bedoeld i.p.v. 4 december. Zijn kinderen zaten niet klaar en hij deed de deur weer dicht. Daar stonden we. In de stromende regen zonder vervoer. We konden ook niet wandelend naar huis i.v.m. de kleding, de schmink en de gemeentelijke verordening. Dat zou ons ook nog een boete op kunnen leveren. Wij hebben dus een kwartier staan schuilen onder de dakgoot, tegen de muur aangedrukt. We waren erg blij dat onze auto weer verscheen. Mijn vrouw is ‘s avonds lang bezig geweest om de kleding, de baard en pietenpruik weer mooi en droog te krijgen. Maar ook dat jaar is het haar weer prima gelukt. F. Stempher, Deventer


Wie zoet is krijgt K door Francisca Muller

Pepernootjes 䢇 Hoewel wij bij pepernoten vaak den-

ken aan de halve, harde bolletjes, heten deze lekkernijen eigenlijk kruidnoten. 䢇 De echte pepernoot is meer langwerpig en veel zachter. 䢇 Van Delft maakt behalve pepernoten ook taaitaai en andere sinterklaasartikelen. 䢇 Nederlanders eten jaarlijks 3,15 miljard pepernoten. 䢇 Pepernoten zijn een Nederlandse traditie. 䢇 De oorsprong gaat terug naar de 16e eeuw. 䢇 Kinderen kregen bij het sinterklaasfeest pepernoten gemaakt van deegresten van peper- en kruidkoek. 䢇 Schilderijen van Jan Steen laten het eten van pepernoten zien. 䢇 De pepernoot had destijds nog een wat geblokte vorm. 䢇 De pepernoot van vandaag de dag stamt uit de 18e eeuw. 䢇 Het strooien van pepernoten zou symbool zijn voor vruchtbaarheid.

unstwerkje op de vierkante centimeter: een piepklein pietje voor op een chocoladeletter. Perfect afgewerkt met een witte kraag, een muts met een veer, een rood mondje en bruin-witte oogjes van hoogstens een paar millimeter doorsnee. ,,Maken we zelf’’, zegt banketbakker Arjan Lentelink opgewekt. ,,Juist dat soort details maken het zo leuk.’’ De sinterklaastijd is de drukste, maar ook leukste tijd van het jaar, vindt hij. En dat terwijl je zou denken dat een banketbakker onderhand een keer uitgekeken is op al die verplichte nummers rond sinterklaas. Het draait immers allemaal om de ‘grote vijf’ uit de kinderliedjes: speculaas, marsepein, borstplaat, chocoladeletters en banketletters. Is daar nou nog eer aan te behalen? ,,Zeker weten’’, zegt de Deventer bakker. In de werkruimte achter de winkel aan de Gibsonstraat in Deventer ruikt het heerlijk naar allerlei zoete lekkernijen. Tussen het ‘gewone’ gebak door ook ruim aandacht voor de 5 decemberproducten. Op een van de werkbanken liggen mallen met ronde gaatjes erin. ,,Voor de borstplaat’’, vertelt Lentelink (34), die samen met zijn vrouw en een aantal medewerkers het bedrijf runt. Hij nam de zaak vijf jaar geleden over van zijn vader. Als de vloeibare borstplaat-massa de juiste temperatuur heeft bereikt vult de banketbakker met behulp van een

soort trechter alle gaatjes een voor een. En zo heeft hij in een mum van tijd weer een paar honderd ronde suikerwerkjes vervaardigd. Deze borstplaat lijkt in geen velden of wegen op de borstplaat die je vroeger als kind kreeg. Met de grote harten kon je je broer of zus gemakkelijk een gat in de kop slaan, zo hard waren ze. Nee, dan de échte. Lekker zacht en romig met toch een beetje een korrelige structuur voor de ‘bite’. Op een andere werkbank liggen chocoladeletters in slagorde te wachten op versiering. Lentelink maakt ze in series, maar ook op bestelling, bijvoorbeeld voor bedrijven of voor één enkele klant. De banketbakker kan in de versieringen al zijn creativiteit kwijt. Maar het meeste werkplezier haalt Lentelink toch wel uit marsepein. Hij toont vol trots kratten vol met ware kunstwerkjes. Beertjes, kikkertjes, varkentjes en andere figuurtjes, kunstig gemodelleerd en daarna gekleurd. ,,Dat doen we met airbrush’’, vertelt de banketbakker. ,,Net zoals in de autospuiterij.’’ Bij Lentelink kun je ook terecht voor een bak patat, een frikandel of een zoute haring. In de vorm van marsepein, welteverstaan. Vooral de frieten zien er smakelijk echt uit. Maar het top-

Miljarden pepernoten in honderd jaar u door Xandra Boersma

D

e geur van pepernoten is al ver van de fabriek vandaan te ruiken. Binnen zijn tientallen mensen nog druk bezig met de voorbereidingen op de landelijke intocht van Sinterklaas in Harderwijk, die inmiddels al weer is geweest. Al meer dan honderd jaar is Van Delft Biscuits officieel leverancier van de pepernoten voor Sinterklaas, het is dan ook de grootste pepernotenfabriek van Nederland. Vorige week bakten de bakkers de 2,5 miljardste pepernoot van het jaar, een record.

Van Delft Biscuit werd opgericht in 1880 i n Zaandam, in 1958 is het het eerste bedrijf dat zich vestigt op bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk. Het weggetje dat van de fabriek naar het centrum loopt werd toen al liefkozend het Pepernoten Paadje genoemd. De koeien rondom de fabriek waren taaitaaikoeien, omdat zij de overtollige taaipoppen te eten kregen. „Soms beginnen we voor de zomer al met het bakken van pepernoten”, legt de commercieel manager van Van Delft Biscuits, Bert Slagter, uit. „Het ligt eraan hoe groot de vraag is, die is de laatste jaren wel gestegen.” Mensen eten dus steeds meer pepernoten en willen niet meer

wachten tot ze in december in de winkel liggen. Waarom dit is weet Slagter niet, maar een idee heeft hij wel. „Het is nooit onderzocht, maar ik denk dat huiselijke gezelligheid steeds belangrijker wordt. Het leven is vluchtiger dus we willen thuis terug naar de basis, pepernoten zijn oer-Hollands.” De Harderwijker pepernotenfabriek maakt per jaar ongeveer 4,2 miljoen kilo pepernoten, maar liefst 324 vrachtwagens vol. Elke Nederlander eet gemiddeld dan ook 400 gram pepernoten per jaar. Het verwijt dat pepernoten steeds eerder in de winkel liggen

klopt volgens Slagter niet. „Pepernoten liggen vanaf de maandag in week 36 in de winkel, dat is al ruim twintig jaar zo.” Toch komen ze de klant enigszins tegemoet. „Het is wel zo dat er tegenwoordig geen sinterklaasverpakking, maar een winterverpakking om zit.” Voor mensen die op dieet zijn en dus eigenlijk geen pepernoten mogen eten, heeft Van Delft een alternatief. Naast pepernoten maken zij namelijk ook bijna negentig procent van alle taaitaai in Nederland, een traktatie die erg weinig vet bevat. Ze maken zo’n 550 duizend kilo taaitaai per

Zo zwart als roet In de jaren vijftig van de vorige eeuw heb ik eens zwarte piet gespeeld bij een ministersgezin in Laren, Noord-Holland. Ik studeerde indertijd aan een kweekschoolinternaat in Hilversum en samen met een medestudent waren we gevraagd het sinterklaasfeest op te luisteren. Alles verliep uitstekend: er waren prachtige kostuums, we speelden het spel voortreffelijk, de familie was meer dan tevreden. Maar…. voor zwarte piet, ik dus, was er geen goede schmink gebruikt. Die was er sim-

pelweg niet. Ik was letterlijk roetzwart gemaakt. Het zag er prachtig uit, maar terug in Hilversum was de roet er zeer moeilijk af te krijgen. En ik mocht ‘s middags naar huis in Deventer voor het weekend! Van alles werd geprobeerd. Het resultaat was dat ik op de trein stapte met een van vaseline glimmende rode kop met een kapot geschuurde huid. Ik heb me rot geschaamd en zal die treinreis nooit vergeten: iedereen keek naar mij of ik dácht dat iedereen naar me keek. Mijn familie in Deventer heeft alleen maar gelachen. Ik ben dat weekend mijn huis niet meer uitgekomen…. Jan Overvelde Deventer


t lekkers punt vormen de bitterballen op een schaaltje, compleet met mosterd en een Hollands vlaggetje. Niet van echt te onderscheiden. Hoe-ie dat voor elkaar krijg? Lentelink wil wel een tipje van de sluier oplichten. ,,Ik rol de marsepeinballetjes door een mengsel van heel fijn gehakte hazelnoten vermengd met suikerstroop. En als de bitterballen dan nog niet donker genoeg zijn ga ik ook daar weer met de airbrush overheen.’’ Dus: saai, die sinterklaastijd? Helemaal niet. ,,Elk jaar probeer je weer wat nieuws te bedenken. Soms zie je iets in de vakbladen of bij de collega’s, of je haakt aan bij een populaire televisieserie.We hebben ook wel eens Bob de Bouwer van marsepein gemaakt. We maken ook veel dingen op bestelling. Ik heb wel eens bh’s van marsepein gemaakt, of theedoeken.’’ Met evenveel plezier duikt Lentelink echter ook in de oude kookboeken van zijn vader, waarin nog traditionele sinterklaasrecepten staan. ,,Altijd leuk om te zien hoe ze het vroeger deden, en om te kijken of je iets van de oude recepten kunt terugbrengen. Zo zag ik er laatst iets instaan over gevulde borstplaat. Dat is dan iets dat ik wel eens wil uitproberen. Ach, dat is altijd een beetje een gok, maar je merkt snel genoeg of het aanslaat.’’

Op een van de werkbanken liggen mallen met ronde gaatjes erin. ,,Voor de borstplaat’’, aldus banketbakker Arjan Lentelink. Als de vloeibare borstplaat-massa de juiste temperatuur heeft bereikt, vult hij de gaatjes een voor een met een soort trechter. Eind oktober, begin november liggen de meeste sinterklaasproducten wel bij Lentelink in de winkel. Daarna gaat het bijna volcontinu door tot 5 december. ,,Nee, en het verveelt me nooit’’, lacht Lentelink die zelf het liefst zijn tanden zet in een stuk gevulde speculaas of

banketstaaf. De bakker woont met zijn gezin boven de zaak. Vinden zijn kinderen (1,5 en 3) het niet raar dat hun vader chocoladeletters staat op te spuiten? ,,Nee hoor. Ik doe dat allemaal in opdracht van de sint. Die beste man kan wel wat hulp gebruiken.’’

uit pepernotenstad jaar. In 1995 maakte de Harderwijker fabriek zelfs de grootste taaitaai koek ter wereld, waarmee ze een plek in het Guinness World Records boek bemachtigde. Ook dit jaar komen de pepernoten die gestrooid worden tijdens de intocht van Sinterklaas uit de fabriek van Van Delft. Toch is er iets bijzonders aan de hand met de jaarlijkse pepernoten, ze zijn namelijk biologisch en dragen het EKO-keurmerk. Dit betekent dat ze geen kleur-, geur- of smaakstoffen, maar wel biologische grondstoffen bevatten. Van Delft krijgt bij het leveren van het strooigoed hulp van twee andere Harderwijker bedrijven. „Wij zorgen

voor de pepernoten en transportbedrijf Ploeger voor het vervoer ervan. Natudis, leverancier van natuurvoeding en reformproducten, heeft toen gezegd dat zij de pepernoten graag biologisch wilden.” De reden voor de samenwerking is simpel, volgens Slagter. „We zijn alle drie grote bedrijven in Harderwijk. De stad moet op de kaart gezet worden als pepernotenstad.”

Een angstige Sint Jaren geleden werd Sinterklaas, met bestemming de school in Lettele, omgekleed in één van de lokalen bij de sportvelden aldaar. Gehezen op een witte schimmel begon meteen al de spanning en ellende. De staf in de rechterhand en het grote boek in de andere maakten het onmogelijk de door de laaghangende takken scheefgetrokken mijter recht te zetten. Gebukt ging het daarom verder om erger te voorkomen. Nadit dit probleem was opgelost met behulp van één van de pieten werd de reis op

de grote straat voortgezet richting de school. Daar begonnen de echte problemen pas. De aanstormende en joelende schoolkinderen maakten de schimmel aan het schrikken, waarna het begon te stijgeren met een doodsbange Sint op de rug. Gelukkig kon tijdig erger leed worden voorkomen waardoor een extra krantenbericht overbodig werd. Lijkbleek achter zijn witte baard werd Sint met zijn pieten door een onbegrijpelijk lachend schoolteam begroet. De angst verdween en het echte feest kon hierna beginnen. G.J. Koops Epse


Radiopieten opgesloten in glazen pietenkasteel door Nancy Boswerger

F

m-piet, kabelpiet en antennepiet maken zondag 28 november tot en met 4 december de dienst uit op het Boreelplein. De radiopieten worden zondag de 28e op het plein opgesloten in het glazen pietenkasteel. Een week lang draaien de pieten plaatjes voor Deventer Radio en leven ze enkel op sapjes. De pieten zamelen geld in voor het Rode Kruis en eten daarom een weeklang niets. „Geen hap”, zegt fm-piet resoluut. Het opgehaalde geld gaat naar kinderen en hiv: ‘Aids nam hun ouders weg, geef ze hun toekomst terug.’ De pieten gebruiken hetzelfde concept als bij het glazen huis van radiozender 3fm, ook wel Serious Request genoemd. De drie pieten zitten, net als de dj’s van 3fm, een week lang opgesloten en draaien non-stop liedjes. Mensen kunnen geld doneren door een plaat aan te vragen en geld te bieden tijdens de veiling. Ook kunnen geïnteresseerden een bijdrage door de brievenbus van het glazen pietenkasteel schuiven. De pieten zien zichzelf niet als een replica van het glazen huis maar als een verlengstuk. „We hebben bewust ook voor het Rode Kruis gekozen’’, legt antennepiet uit. En enthousiast voegt kabelpiet toe. „We gaan het opgehaalde geld naar Serious Request brengen.’’ De radiopieten worden zondag 28 november om 19.00 uur opgesloten

in het glazen pietenkasteel door burgemeester Heidema. Ze zijn vervolgens zeven hele dagen te horen op Deventer Radio. Antennepiet: „We maken een mix van 3fm en Radio 2. We proberen ons echt te richten op de leeftijden van 15 tot ongeveer 35 jaar. Natuurlijk komt er wel eens een sinterklaasliedje voorbij, maar we gaan geen oude kinderkoorliedjes draaien.’’ Naast het draaien van muziek zijn de pieten druk met de live-optredens en met het ontvangen van gasten. Kabelpiet: „In het glazen pietenkasteel wisselen we tussen de artiesten en een lokaal karakter.” Zo brengen Henk Westbroek en Sjon & Sjeffrie belangeloos een bezoekje aan het Pietenkasteel. Coole Piet Diego betreedt donderdag 2 december om 16.00 uur het podium naast het onderkomen van de radiopieten. Voor het lokale nieuws ‘doorkruist een verslaggeverpiet Deventer’, althans volgens antennepiet. Politici, sporters en andere bekende Deventenaren blijven een nachtje slapen in het glazen pietenkasteel. Ook bij de veiling gaan zowel nationale als echt lokale artikelen onder de hamer. Zo worden zowel de dvd van het concert Witlicht als de gelijknamige film, gesigneerd door Marco Borsato, geveild. Bang voor de week zonder eten zijn de radiopieten niet. „Je bent daar zo druk’’, zegt antennepiet. „Je hebt helemaal geen tijd om eten te missen’’, vult fm-piet aan. „Misschien mis je de handeling’’, denkt kabelpiet hardop. De pieten zijn om de beurt vier uur lang te horen op de radio, waarna ze acht uur ‘vrij’ zijn. Voor onderlinge ruzies zijn de drie pieten niet bang. Fm-piet: „Natuurlijk ben je op een gegeven moment moe en word je chagrijnig, maar de radio-uitzending gaat door.’’ Een grote steun heeft het drietal aan Sinterklaas. Kabel-piet: „We hebben dagelijkse contact met de Sint.’’ De goedheiligman komt de radiopieten 4 december bevrijden.


Sint heeft weinig last van crisis door Martijn Ubels

D

e geldzak van Si n t e r klaas lijkt ook in tijden van crisis nog goed gevuld. ,,De bestedingen rond sinterklaas zijn dit jaar mogelijk een fractie lager dan voor de crisis’’, verwacht bedrijfsleider Peter van den Nulft van V&D Deventer. Maar voor hetzelfde geld merkt de winkel er (nagenoeg) niets van. Zoals rond de sintperiode vorig jaar. Bij parfumerie Douglas, eind oktober al in pakjesavondsfeer met prachtige 5 december-versieringen, is men ook vol vertrouwen. Anouk van de filiaal-

bedrijfsleiding: ,,Vorig jaar hebben we rond die feestdagen niets van de crisis gemerkt. Het was een topperiode. Alhoewel we toen al wel in een verbouwd en groter filiaal zaten. Wij zijn er daardoor sowieso flink op vooruitgaan. We rekenen ook dit jaar op een goede Sint.’’ Marco Kok van het Deventer Midden- en Klein Bedrijf, heeft geen cijfers van het lokale beeld, maar verwacht ook dat de sintverkoop nagenoeg als vanouds gaat. ,,Het is de nummer één traditie van Nederland en op cadeautjes voor kinderen willen mensen, als ze moeten bezuinigen, niet besparen.’’ Simone van Koning Willem Spellen in de Kleine Overstraat meldt exact hetzelfde: van de kredietcrisis niets te merken en niet alleen rond de feestdagen. ,,Het gaat het hele jaar al goed’’, meldt Simone van de zaak die zich onderscheidt met

een gevariëerde mix van modern en authentiek speelgoed en spellen. ,,Ook de vorige Sint en Kerst liepen goed. We verwachten dit jaar hetzelfde. Als mensen moet bezuinigen, doen ze dat liever op bijvoorbeeld kleren dan op iets voor de kinderen.’’ Minke van der Ven van speelgoedwinkel de Korenbloem in de Grote Overstraat onderschrijft die woorden. Haar sintomzet lag vorig jaar iets onder de tijd van voor de crisis, maar het verschil is te verwaarlozen, zegt ze. ,,Ik verwacht nu een gelijke sintverkoop als vorige jaar. Ik merk wel dat mensen bewuster kiezen wat ze kopen. Je ziet minder impulsaankopen, men koopt doordachter.’’ De Korenbloem heeft veel speelgoed van hout en en ander duurzaam materiaal. Zoals de diertjes van het merk van Schleich, een actuele verkoopt-

465 miljoen extra voor Sint

opper. ,,Duurzaam speelgoed is in trek bij de mensen: het gaat lang mee, dat telt zeker nu, en het is van verantwoord materiaal gemaakt.’’ De Deventer vestigingen van speelgoedzaken Bart Smit en Intertoys hebben vast ook een verhaal, maar communiceren met de pers blijkt daar uit den boze. Intertoys laat zich nog wel ontvallen dat de crisis aan Sint nagenoeg voorbijgaat. De winkels zijn dan ook goed gevuld voor de shoppende goedheiligman. ,,Maar de klant is wel wat kritischer met de dure uitgaven.’’ Bijvoorbeeld wat betreft de spellen in het hogere prijssegment. Detailhandel Nederland constateerde vorig jaar dat - crisis of niet - de consument met Sint geld massaal lieten rollen en niet bespaarde op cadeaus. Het bestedingsbedrag lag maar een fractie lager dan andere jaren. ,,We denken

dat dat ook voor dit jaar geldt. We sluiten niet uit dat er weer niets tot weinig van de crisis te merken is’’, zegt woordvoerster Yvonne Fernhout van Detailhandel Nederland. Sint en Kerst, dat nog steeds een deel van de omzet van sinterklaas afsnoept, zijn tradities waar de Nederlander kennelijk niet aan tornt. Toch is er wel íets van de crisis te merken. Van den Nulft (V&D): ,,We zagen vorig jaar al dat de consument langer wacht met inkopen doen. Dat gebeurt wat meer op het laatste moment.’’ Douglas ziet het hele jaar al een wat ander consumentengedrag: ,,Voorheen had je een gelijkmatiger spreiding wat betreft de bestedingen. Tegenwoordig zie je een piek als de salarissen zijn uitbetaald.’’

Kleine cadeautjes voor in de schoen

Detailhandel Nederland verwacht op basis van de eerste signalen van de winkeliers met Sinterklaas een extra omzet van 465 miljoen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Verassend dit jaar is dat kinderen weer uitgedaagd willen worden door hun speelgoed; interactief speelgoed dat zingt, meedenkt en prikkelt. Deze hersenkrakers zijn er elektronisch en traditioneel. Naast het aloude Lego komt dit jaar Lego Minotaurus: bij dit spel bouw je het speelbord, de dobbelstenen en bepaal je zelf de spelregels. Duidelijk is ook dat de consument dit jaar bewust cadeaus koopt en kiest voor speelwaarde, veiligheid en duurzaamheid. Een andere opvallende nieuwkomer is de John’s Phone: dwars tegen alle ontwikkelingen in kan je met deze telefoon alleen bellen en gebeld worden. Bij zowel kinderen als volwassenen zijn bordspellen ook dit jaar zeer geliefd. Ook komen er veel populaire games uit, vlak voor sinterklaas. De volwassenen kopen voor elkaar elektronische gadgets zoals mp3-spelers, maar ook de betere parfums en kleding, zoals hippe, warme sloffen. Voor banketbakkers is Sinterklaas ook belangrijk; dit jaar koopt de goedheiligman extra luxe chocoladeletters, net als luxe taarten met bijzondere smaken.

Terre des Hommes Nederland bestaat al sinds 1965, maar sinds mei van dit jaar is er ook in Deventer een winkel aan de Zwolseweg 45. Vooral in de feestelijke decembermaand is de winkel geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een origineel en betaalbaar cadeau, een surprise of iets kleins voor in de schoen. De artikelen zijn tweedehands, maar van goede kwaliteit. In de week voor sinterklaas is er een kortingsactie, waarbij de klant de korting bepaalt met grabbelen. Op 3 december is de zaak geopend tot 20.00 uur. Klanten kunnen ook goedbedoelde sint- of kerstcadeaus komen brengen waarmee zij zelf niet zo blij waren. Terre des Hommes is een kinderhulporganisatie. De winkel, met alleen vrijwilligers, steunt met haar opbrengst een onderwijsproject voor kinderen in Bangladesh. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Hulp-boef De vrijwilligers uit de Geulstraat waren al een paar weken bezig om te zoeken naar een leuk verhaal rond de sinterklaasviering in de wijk. We hadden net de opening van onze speeltuin ‘Het Geultje’ achter de rug. Eerst werd er huis-aan-huis geld opgehaald voor strooigoed, cadeautjes en chocolademelk. De kinderen moesten hun schoentjes brengen naar het Geultje met een mooie tekening of kleurplaat. Toen kregen wij een leuk idee om alles in een grote sinterklaaszak te verstoppen in de wijk. Alleen de gezichtjes al bij het speeltuintje: waar zijn onze schoenen nou? „Dat weten wij niet. Weet je jongens en meisjes, we

gaan samen naar het politiebureau om aangifte te doen.” De agenten hebben alles aangehoord en zijn samen met de jeugd de wijk ingegaan om te zoeken naar de sinterklaaszak met schoenen. Wij als vrijwilligers hadden afgesproken om mijn oudste dochter Jannie als boef verkleed met die zak schoenen door de wijk te laten lopen. De politie heeft haar gearresteerd uit gein. Sinterklaas was in aantocht en ook Zwarte Piet. Nou dat was leuk, maar wij waren nog steeds onze schoenen kwijt. Maar als Sinter een extra glas water mocht drinken dan ging hij wel even mee naar het politiebureau waar de boef gevangen zat. Zo gezegd, zo gedaan. Samen met Sint en Piet naar het politiebureau om de dief vrij te laten. Dat kwam dik voor mekaar met een handje pepernoten. Dat kan allemaal in de Rivierenwijk met lieve grote en kleine kinderen. Gerrie Scholten, Deventer


Horrorsint komt over 23 jaar weer terug door Jelte Posthumus

V

ol verwachting kloppen 180 harten, wanneer ‘Sint’ in bioscoop Luxor zijn voorpremière beleeft. De veelbesproken filmposter, waar de Reclame Code Commissie ondanks duizenden klachten tamelijk mild over was, had al de nodige hype gecreëerd. Maar nu directeur Albert Jan Vos van Luxor de première ook nog eens een officieel tintje geeft door de microfoon te grijpen terwijl de zaal volloopt, kan de film eigenlijk alleen nog maar teleurstellen. Maar dat doet hij niet. De popcorn is nog onaangeroerd wanneer het eerste bloed al van het scherm spat. Toch even wennen, een bloeddorstige Sint, al laat hij ook in de film het werk - dat in een moordend tempo plaatsvindt - vooral uitvoeren door zijn pieten. Op een vakkundige manier vermoorden zij nietsvermoedende kinderen, die braaf voor de open haard staan te zingen of in een kindertehuis liggen te slapen. De besneeuwde straten van Amsterdam kleuren langzaamaan rood. Afschuw en hilariteit

maken zich meester van de bioscoopbezoekers, die niet goed lijken te weten of ze nu moeten schrikken van het brute geweld of moeten lachen om de subtiele humor die in de dialogen verwerkt is. ,,Lopen de betrekkingen met Spanje gevaar?’’, vraagt een reporter aan de Amsterdamse burgemeester, nadat de bloeddorstige Sint hen net door de vingers geglipt is. Regisseur Dick Maas, wiens werk onder andere bekend staat om de uitbundige stunts en ‘special effects’, heeft de goedheiligman getransformeerd tot een moordlustige zombie, die de Amsterdamse politie lang te snel af is. In volle draf gaat het over de daken van Amsterdam, terwijl scholier Frank (Egbert Jan Weeber) op zoek gaat maar het schip van de Sint, dat verborgen ligt in een vergeten, mistige uithoek van het Amsterdamse IJ. Weeber ziet de film zelf als ,,een thriller met horror-elementen’’, maar de omschrijving ‘komische horrorfilm’ lijkt meer op zijn plaats. Het geweld is zo ‘over the top’, dat de minimumleeftijd van 16 jaar zonder schadelijke effecten best wat jaren teruggeschroefd

kan worden. Het plot is daarnaast zo eenvoudig, dat ook de jongere kijker de bloedrode draad niet uit het oog zal verliezen. Held Frank slaagt er net op tijd in om het schip van Sint op te blazen, waarna deze in de nacht verdwijnt om pas over 23 jaar - wanneer het weer volle maan is op 5 december - terug te keren. Na die laatste explosie van geweld kunnen bezoekers rustig gaan slapen. Wakker liggen doe je niet van de film. Niet van het geweld, maar ook niet van de acteerprestaties of de verhaallijn. Maar de moeite waard, dat is deze grappige moordpartij zeker. ,,Eng? De film is zo bizar dat je eerder hard moet lachen. Het is meer een komedie dan een horrorfilm. Hij heeft wel wat van Scary Movie’’, aldus vier tieners die samen naar de film gingen. En een van de medewerkers van Luxor, die bij de ingang kaartjes checkte en mensen naar de juiste zaal verwees wist het zeker: ,,We hebben veel te danken aan deze film. Maas lacht zich kapot, want mede dankzij alle aandacht voor die filmposter wordt het een kaskra- De gewraakte filmposter: niet geschikt voor kinderen. Mede door alle opker, let maar op.’’ hef erover zou de film zomaar eens een kaskraker kunnen worden.

Vrienden van Sinterklaas De Algemene Deventer Sinterklaas Commissie (ADSC) organiseert jaarlijks de intocht van Sinterklaas in Deventer. Mede dankzij de steun van deze bedrijven wordt een spectaculaire intocht mogelijk gemaakt. Zij verdienen het predicaat Vrienden van Sinterklaas.

Duizenden mensen staan elk jaar bij de IJssel te wachten als Sinterklaas in Deventer aan komt.

- Van Lente Elektrotechniek BV - Van Wijnen Deventer Architecten en ing. Bur. Kristinsson - MKB Deventer - Zandhuis & Zwart - Karel Lassche Vastgoed - Toyota Morrenhof - OCD Opleidingen - Autobedrijf Bouwman BV - Fibbe Begeleiding - Car Masters - BAM Woningbouw - Etos Van Remmen - Container Centralen Full Service

- Kobus Bosch Installatietechniek - WK Scooter Centre - Rabobank - Bakkerij Bart - Rijwielhandel J. Bos en Zn - Nefit - Autobedrijf Slagter - Rederij Scheers - The S factor Design - Guard Group - De Stentor - Beeld en geluid - Benno Snoep & Cadeauswinkel

Sint Walterlaas Mijn zoons, die in december 1978 anderhalf jaar oud waren, hadden nog geen enkel benul van het sinterklaasfeest. Om ze er toch mee vertrouwd te maken zong ik gezellig sinterklaasliedjes voor hen. ,,Sint Nicolaas, Sint Nicolaas, breng ons vanavond een bezoek”. Sint Nicolaas met van die lekkere lange uithalen. Na een tijdje begon één van de jongens te huilen. Dikke tranen rol-

de over zijn wangen terwijl hij steeds maar dezelfde woordjes brabbelde. Ik snapte maar niet wat hij bedoelde. Ineens begreep ik zijn ‘probleem’ toen ik tussen twee snikken door opving: Nu Sint Walterlaas. Het toeval wil dat zijn broer Nico heet en hij Walter. Na het eindeloze Sint Nicolaas wachtte hij vol spanning op het moment dat zijn naam te horen zou zijn in Sint Walterlaas, wat dus maar steeds niet kwam. Vandaar de tranen. Sindsdien werd er bij ons ook gezongen over Sint Walterlaas. Tot volle tevredenheid van de tweeling. Eerlijk delen gaat niet alleen over suikergoed en marsepein. Ria Kuijper, Deventer.

Colofon De officiële Sinterklaaskrant is een uitgave van de Stentor/ Deventer Dagblad i.s.m. de stichting ADSC. Coördinatie: René Nijland Vormgeving: Angelique Volkers Voorpagina: Hans den Hoedt Advertenties: Verkoopteam Deventer Foto’s: ANP, Ab Hakeboom, archief de Stentor Oplage: 68.000 stuks


Groot kinderfeest op het Pietenplein

A

an het eind van de sinterklaasintocht op 4 december, maar ook al eerder die dag, zijn er samenkomsten op het Pietenplein, waar een groot trainingscircuit voor zwarte pieten staat opgesteld. Voor kinderen is er dus van alles te doen. Sinterklaas en jongleerpieten, goochelpieten, acropieten, ballonpieten en nog veel meer soorten pieten komen op 4 december tussen 11 en 12 uur naar het Pietenplein op het Grote Kerkhof. Daar is het plein namelijk (en niet op de Brink, zoals de afbeelding hiernaast suggereert). Hopelijk valt er niet zoveel regen als vorig jaar. Een groot deel van de spelen staat overigens binnen, in de kerk. Daar wordt ook de recordpoging koekhappen gehouden. Wat is er zoal te doen:

Nokdaken spel: Met een zak vol cadeautjes over 10 meter nokdaken lopen. Helaas liggen sommige nokdaken los. Er zijn twee hindernissen in de nokdaken, namelijk een wipwap en een verlaging. De kinderen mogen niet van de daken vallen. Zwarte pieten hindernisbaan: Een opblaaskussenspel waarbij de kinderen met zakken cadeautjes allerlei hindernissen moeten nemen.

De ballenbak: Een grote ballenbak waar de kinderen lekker kunnen ravotten en de gouden bal proberen te zoeken. Het ‘Hoe kom ik ergens spel’: Een opblaasspel van dertien meter in doorsnede met allerlei spelen eraan, zoals glijden, klimmen en kruipen. Springkussen: Welke Zwarte Piet kan niet springen? Het reuze vier-op-een-rij: Pieten moeten altijd nadenken of ze wel de goede pakjes in de goede schoorsteen gooien. Dit spelt helpt hierbij. Cadeautjes-schietspel: Cadeautjes schieten met de grote katapult. Dit spel staat buiten en wordt alleen gespeeld tot het tijdstip dat de Sint op het bordes staat. Richtspel: Een spel waar je met een houten vogel, die vast zit aan een touwtje, iets moet proberen te raken. Katapultspel: Kinderen moeten met een bal tegen een bepaald punt gooien. Gooi je raak dan gaat de katapult af en schiet een zakje pepernoten weg en dat moet het kind weer vangen en lekker opeten.

Verkleedrace: Kinderen moeten zich zo snel mogelijk verkleden als sinterklaas met pruik en baard of zwarte piet. Als ze klaar zijn wordt er een foto gemaakt en de foto’s komen een internetsite. Lastig is het omdat in de verkleedkist ook andere verkleedkleren zitten. Kinderen moeten dus goed uitkijken wat ze aantrekken.

Cadeauvoelspel: Er staat een bak met daarin een zak met voorwerpen. Kinderen moeten raden wat het is door alleen te voelen. Attractie en eten/drinken: Draaimolen, suikerspin, popcornwagen, chocolademelkkraam. Allemaal gratis.

Het labyrint: Voor de ouders. In een labyrint van 6 bij 3 meter komen 200 foto’s te hangen van de afgelopen jaren. Het labyrint eindigt in een soort filmzaaltje waar oude fragmenten van de intocht van de afgelopen 30 jaar te zien zijn. Zwarte Piet airwalker: Kinderen kunnen in speciaal kostuum worden gehesen. Ze krijgen twee riemen om. Aan de één zit een accu, aan de ander een blower. Als dat allemaal wordt aangeloten, blaast het pak zichzelf flink op en kan je er inlopen. Binnen én buitenattractie.

Sleetjebrugspel: Van een podium van één meter hoog gaan kinderen op een slee naar beneden. Achterop de slee staat een zak met cadeautjes, want ook als het sneeuwt en vriest moeten de pieten de cadeautjes rondbrengen. Pepernotengooispel: Er staat een opblaasspel met daarop een mannetje en een vrouwtje. Ze houden een mandje vast en in dat mandje moet je pepernoten van schuimrubber gooien. Schoorsteengooispel: Er staat een schoorsteen van 2 meter 40 hoog en de kinderen moeten daarin pakjes gooien. Grimeerpietenkraam: Laat je hier als Zwarte Piet grimeren.

Intocht Pakjesboot Op zaterdag 20 november zal Pakjesboot 15 weer afmeren aan het Verlaagde Wellepad. In twee weken zullen meer dan veertig voorstellingen worden gespeeld. Op zaterdag en woensdagmiddag is er een aantal vrije voorstellingen. Reserveren is aanbevolen. Vorig jaar werden de voorstellingen door bijna 2200 kinderen bezocht. www.theaterschip.nl

Juffrouw Wil als Zwarte Piet Al 25 jaar bezoekt Sint de katholieke basisschool Adwaita. Eens vroeg juffrouw Wil aan Sint of zij niet eens Zwarte Piet mocht zijn. Waarom niet, dacht de Sint en op 5 december bezocht de Sint samen met wel 4 Pieten de school. Bij de groepen 1 en 2 ging het allemaal prima. Een Piet meer bij de Sint was alleen maar leuk voor de kinderen. Bij de groepen 3 en 4 niet. Regelmatig zaten de kinderen met elkaar te smoezen en werd er gekeken en gewezen naar die ene Piet. Sint zag ouders achterin zitten en ook hier begon de angst te groeien dat de kinderen het ‘bedrog’ zouden ontdekken. Sint vroeg aan de kinderen wie zij wel dachten

dat de ene Piet was. Men durfde niet direct te zeggen ‘juf Wil’ maar Sint zag dat men dit wel dacht. Tot grote schrik van de aanwezige ouders zei Sint: „Kinderen, jullie hebben gelijk. Het is juffrouw Wil...’ De ouders waren geschokt. Toen Sint vertelde dat juffrouw Wil graag een keer Piet wilde zijn, zei hij dat ze dus nu ook mee moest gaan naar Spanje. Toen kreeg Sint een probleem. Wat Sint ook wilde, juf mocht niet mee naar Spanje, het was hun juf en die mocht Sint dus niet meenemen. Toen Sint dus met de kinderen had afgesproken dat juffrouw Wil op school zou blijven was de rust weergekeerd. Bij het afscheid van Sint is hij dan ook door alle kinderen en juffrouw Wil en de geschrokken ouders heel vriendelijk uitgezwaaid. Aloys Alma, Deventer (al 30 jaar Sinterklaas)


Sinterklaasbijlage Deventer 2010  
Sinterklaasbijlage Deventer 2010  

Sinterklaasbijlage Deventer 2010

Advertisement