Page 1

Zorg & Welzijn september 2011


Spraakafzien en beter communiceren

Vijf redenen om bij Sensire te werken 1. Je hebt de tijd om je klant persoonlijk te leren kennen, in zijn eigen omgeving 2. Je werkt op eigen kracht, met alle ondersteuning die je nodig hebt 3. Sensire heeft aandacht voor een goede balans tussen werk en privé

4. Je maakt gebruik van vernieuwende technieken, zodat je meer tijd hebt om dátgene te doen waarvoor jij de zorg in ging 5. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen

Bent u slechthorend en verstaat u onvoldoende, ondanks een goed werkend hoorapparaat? Doe dan een cursus Spraakafzien (liplezen) bij logopediste Rita Meijer in Gezondheidscentrum Borgele in Deventer. In een kleine groep krijgt u 15 lessen van een uur, waarin u leert hoe klanken eruitzien en oefent u veel met elkaar. Ook worden luisterstrategieën aangeleerd. De eerstvolgende cursus start zodra er voldoende aanmeldingen zijn. Dag en ƟjdsƟp wordt in overleg met de deelnemers vastgelegd. Vergoeding van de lessen valt binnen het basispakket van uw zorgverzekering.

Zie ook website www.logopediemeijer.nl (onder speciale aandachtsgebieden) Telefoon: 0570 – 536617 U bent van harte welkom. Gezondheidscentrum Borgele LogopedieprakƟjk Meijer, Dreef 1-B, 7414 EA Deventer

Nu ook grote contracten

Durf jij het beste uit jezelf te halen? Dan is Sensire op zoek naar jou! Ga naar www.sensire.nl voor een actueel vacatureoverzicht en solliciteer vandaag nog.

Samen en persoonlijk

Wat als je partner of familielid je niet meer herkent?

Zorggroep Solis biedt hulp. ➜ Thuiszorg ➜ Personenalarmering ➜ Een verzorgings- of verpleeghuis ➜ Dagactiviteiten ➜ Lotgenotencontact

Voor meer informatie over alle mogelijkheden bel afdeling Cliëntbemiddeling tel.: (0570) 698 298 of mail naar clientbemiddeling@zorggroepsolis.nl

Zorggroep Solis: Aangenaam, betrokken en zorgzaam Zorggroep Solis verleent sinds 1267 zorg aan mensen in Deventer en omgeving. We weten de weg in de zorgwereld. Van begin tot eind, van kraamzorg tot begeleiding in de laatste levensfase.

www.zorggroepsolis.nl


Zorg & Welzijn p Regio zet in o org behoud basisz De marktwerking in de gezondheidzorg is al enkele jaren in volle gang en patiënten merken dat bijvoorbeeld in de marketingstrategieën en de premies van de ziektekostenverzekeraars. De komende tijd staan de schijnwerpers gericht op de ziekenhuizen. De afgelopen jaren hebben de Nederlandse ziekenhuizen hun budget overschreden met jaarlijks 6 tot 7 procent, inclusief loon- en prijsbijstelling. Dat moet worden teruggebracht tot maximaal 5,3 procent. De overheid wil dat ziekenhuizen specialiseren om zo kosten te besparen.

Dure instrumenten en apparaten hoeven niet meer in elk ziekenhuis aanwezig te zijn en de expertise kan geconcentreerd worden ontwikkeld, zo is de overheidsgedachte. De minister veronderstelt dat hiermee ook de kwaliteit van de zorg omhoog gaat. Minister Schippers heeft hierover onderhandeld met ziekenhuizen, privéklinieken en zorgverzekeraars. Op 5 juli heeft ze met deze partijen een overeenkomst ondertekend: het akkoord over beheerste kostenontwikkeling ziekenhuiszorg. Dit betekent onder meer dat niet alle ziekenhuizen meer het gehele pakket van behandelingen kunnen aanbieden zoals ze dat nu doen. Zij zullen zich verder moeten specialiseren. De zorgverzekeraars krijgen een grote rol toebedeeld in deze stoelendans. Zij zullen de specialismen gaan toewijzen op grond van criteria als kosten en kwaliteit en zullen afwegingen maken die moeten leiden tot een goede balans in het aanbod.

Specialisatie ziekenhuizen moet kosten besparen volgt op het akkoord: “De Isala klinieken hebben een derdelijnsfunctie in een wijde regio. We zijn een topklinisch ziekenhuis en zullen die functie blijven vervullen. Wij onderstrepen wel de bewaking en het terugdringen van de kosten. Maar daar zetten wij al enkele jaren actief op in door onder andere de herinrichting van werkprocessen en het slimmer inrichten van inkoopprocessen.”

Open houding Ook Jorrit de Jong, algemeen directeur van Eno zorgverzekeraar (waaronder Salland verzekeringen) kan nog niet veel concreets zeggen over de impact van het akkoord, maar is wel duidelijk over de insteek: “Als zorgverzekeraar hebben wij de verantwoordelijkheid om goed om te gaan met het geld (de zorgpremie) van onze klanten. Doordat we met elkaar ouder worden en het aantal chronisch zieken toeneemt, stijgen de kosten van zorg. We proberen om die stijging beperkt te houden, zodat het voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft. Dit doen we door contracten te sluiten met zorgverleners en in de onderhandelingen te letten op prijs en kwaliteit. Wij onderhandelen met ziekenhuizen over maximumprijzen voor behandelingen.

een goede prijs-/kwaliteitverhouding van behandelingen en aan klanten betrouwbare informatie bieden over de prestaties van ziekenhuizen.” Tineke Hirschler, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis (DZ), vindt de voorgestelde concentratie van behandelcentra voor weinig voorkomende ernstige ziekten een goede zaak. Verder stelt zij: “Het DZ vindt het belangrijk dat inwoners van Deventer en Salland voor hun basiszorg in het DZ kunnen blijven komen zodat in ieder geval alle diagnoses hier gesteld kunnen worden en zij hier ook behandeld kunnen worden. Dat is ook waar de meeste mensen voor naar het ziekenhuis komen. Ook voor de mensen met chronische ziekten is zorg dichtbij in samenwerking met de huisartsen - van groot belang. In een concentratie voor behandelingen van veel voorkomende ernstige ziekten zien we geen voordeel; niet wat betreft de kwaliteit, maar ook niet wat betreft een besparing.” Roy Lantain, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Gelre ziekenhuizen, stelt zich ook coöperatief op, vanuit een sterke eigen positie: “Gelre ziekenhuizen is een van de

Taakstelling De tendens tot enige specialisering is niet geheel nieuw, maar is al lang geleden in gang gezet. Voorbeelden daarvan zijn slokdarmchirurgie en alvleesklieroperaties die niet meer in alle ziekenhuizen worden verricht. Het grote verschil is nu dat deze ontwikkeling van bovenaf wordt opgelegd en dat er een taakstelling mee gepaard gaat. Naar verwachting zullen de basiszorg en de zorg voor chronisch zieken op dezelfde voet worden voortgezet. Voor veel behandelingen zullen patiënten echter moeten reizen naar die ziekenhuizen waarmee de zorgverzekeraars contracten hebben afgesloten. Dat staat overigens op gespannen voet met de keuzevrijheid van de patiënt, zoals die voorheen werd beleden. Er wordt in den lande verschillend geoordeeld over deze ontwikkeling. Artsen en ziekenhuisdirecties zien over het algemeen wel wetenschappelijk onderbouwde voordelen in de concentratie van kennis en kunde. Zorgverzekeraars Nederland ziet bij monde van vice-voorzitter Bontje mogelijkheden tot een verminderde stijging van de premiedruk. Anderen lopen te hoop tegen de beperking van de keuzevrijheid van de patiënt en de financiële consequenties die dit beleid heeft voor de individuele patiënt, zoals reis- en mogelijk verblijfskosten. Bestuurder Berden van het ziekenhuis in Tilburg stelt daarbij nog vragen over de mate waarin de zorgverzekeraars in staat zijn om de goede, medisch-wetenschappelijke onderbouwde afwegingen te maken. In onze regio kennen we drie ziekenhuizen of combinaties van ziekenhuizen. Marjanne Sint, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Isala Klinieken in Zwolle, reageert als

Voor de kwaliteit kijken wij naar wetenschappelijke standaarden, de eisen en richtlijnen die vanuit de overheid worden gesteld en naar afspraken vanuit brancheverenigingen. Het aantal behandelingen dat een ziekenhuis per jaar uitvoert kan daar bijvoorbeeld onderdeel van zijn. Maar ook of richtlijnen in de praktijk worden gevolgd. Want daar merkt de patiënt het. Dit vraagt om een open houding van ziekenhuizen om bekend te maken hoe zij presteren. En gelukkig gebeurt dat steeds meer. Bereikbaarheid van de zorg speelt ook een rol. Welke reisafstand is bijvoorbeeld acceptabel voor patiënten en hoe verhoudt die zich tot de kosten en kwaliteit van de behandeling. Via onze website bieden wij klanten informatie over de kwaliteit van behandelingen. Ook het oordeel van de patiënt is hierin meegenomen. Zo vullen wij onze rol in: zorgen voor

grotere topklinische ziekenhuizen in Nederland en biedt vele behandelingen aan zijn patiënten, ook behandelingen op het gebied van de zogenaamde ‘low-volume-chirugie’. Deze categorie ingrepen kent inmiddels volumenormen, die maken dat - om in de toekomst deze behandelingen in de stedendriehoek Apeldoorn/Deventer/Zwolle te kunnen blijven aanbieden -, het nodig is om met elkaar in gesprek te gaan over de noodzakelijke concentratie van deze zorg.” Lantain ziet echter wel een obstakel: “De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) beschouwt afspraken van ziekenhuizen onderling als concurrentievervalsing. De zorgverzekeraars zullen daarom bij het maken van deze concentratieafspraken de regie moeten nemen. Gelre ziekenhuizen wil daar graag aan meewerken.”

3


“Samen mogelijkheden benutten” Heeft u een lichamelijke beperking? Of heeft u hersenletsel opgelopen door bijvoorbeeld een ongeluk of beroerte? Dan kan InteraktContour u de juiste zorg bieden. Dit kan bij u thuis of in één van onze activiteitencentra of woonlocaties (24-uurs zorg). InteraktContour is actief in de provincies Overijssel, Flevoland, Utrecht en Gelderland. Interesse in ons zorgaanbod? Neem dan contact met ons op via tel. 0341 255 777, iedere werkdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Of kijk op onze website voor meer informatie.

Wonen • Dagbesteding • Ambulante dienstverlening

www.interaktcontour.nl

Bestuursbureau Eperweg 21 8071 AW Nunspeet Telefoon 0341 25 41 14

Advertorial

Open dag Spataderkliniek Enschede zaterdag 1 oktober Spatadervrij door professionele zorg De belangstelling voor de behandelingen bij de Spataderkliniek Enschede is groot. Veel mensen zijn nieuwsgierig naar de moderne behandelmethoden van de kliniek die zich volledig richt op spataderbehandelingen.

u Debby Koehorst U Enschede

Bijna anderhalf jaar is de Spataderkliniek Enschede nu gevestigd aan de Emmastraat in Enschede. Begon dokter Rutgers in Utrecht met een kliniek die zich volledig richt op de behandeling van spataderen, nu weten ook talloze patiënten uit het oosten van het land zijn kliniek te vinden. “Mensen zijn nieuwsgierig naar onze aanpak,” aldus dokter Vafi, behandeld chirurg van de Spataderkliniek Enschede. Vaatchirurgen Rutgers en Vafi hebben veel ervaring opgedaan in ziekenhuizen. “Vaatchirurgie beslaat veel meer dan spataders alleen, maar we hebben besloten om ons volledig op de spataderbehandeling te richten. Een dergelijke focus zorgt voor maatwerk, waardoor de patiënten optimaal behandeld worden.”

De kliniek heeft veiligheid, steriliteit en kwaliteit hoog in het vaandel. Dat straalt de Spataderkliniek Enschede dan ook ooit: het is er modern en ziet er perfect verzorgd uit. De modernste behandelwijzen worden er toegepast. “Vroeger werden spataders gestript. In principe een goede methode, maar erg ingrijpend. Wij maken tegenwoordig gebruik van moderne behandelmethodes die een stuk vriendelijker zijn.

De modernste technieken en bijzonder korte wachttijden Er is geen narcose meer nodig en patiënten kunnen de werkzaamheden direct weer oppakken. Bovendien zijn de methodes minstens zo effectief.” Laser, radiogolven en stoom: dat zijn de moderne behandelingmethodes die de Spataderkliniek Enschede toepast. Om te bepalen welke methode geschikt is voor een patiënt, wordt eerst een duplexonderzoek uitgevoerd, een pijnloze methode die werkt als een echo-onderzoek. “Daardoor

Vaatchirurgen Vafi en Rutgers van de Spataderkliniek Enschede staan garant voor de modernste technieken en korte wachttijden. FOTO: KOOS VAN DIJK

weten we direct wat er aan de hand is en kunnen we dus ook meteen advies op maat geven.” De kliniek staat bekend om de bijzonder korte wachttijden: binnen twee weken een afspraak en vervolgens binnen twee weken de behandeling. Tel daar de ervaring van de chirurgen én de moderne

behandelmethoden bij op en het is al snel duidelijk waarom veel patiënten kiezen voor de Spataderkliniek Enschede. Medio 2012 wordt de Spataderkliniek Apeldoorn geopend. Tot die tijd bent u van harte welkom in de kliniek te Enschede.

Contact Spataderkliniek Enschede Emmastraat186-188 7513 BG Enschede Telefoon: 053-4308040 Website: www.spataderkliniekenschede.nl Een behandeling door Spataderkliniek Utrecht wordt vergoed door alle zorgverzekeraars waarmee de kliniek een contract heeft afgesloten.


Zorg & Welzijn

Huiselijk ingerichte ruimte voor de dementerende bewoners bij Woonzorgcentrum Groote & Voorster. (Foto Patrick van Gemert).

f mensen Een op de vij tie krijgt demen Niet meer weten welke dag het is. Welk jaar het is. Of wie je dochter is. Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Hoewel dementie geen ouderdomsverschijnsel is maar een hersenziekte, wordt de kans dat je het krijgt wel groter naarmate je ouder wordt. Als gevolg van de vergrijzing zal ook het aantal mensen met dementie in de toekomst stijgen. De verwachting is dat in 2050 meer dan een half miljoen mensen dementie zullen hebben.

Geheugenstoornissen zijn de bekendste kenmerken van dementie. Vaak komt dit voor in combinatie met één of meerdere andere stoornissen. Zo komt het voor dat mensen met dementie geen objecten meer kunnen herkennen, zich niet meer goed kunnen uitdrukken in woorden of niet meer kunnen organiseren. Onder de noemer dementie vallen 52 soorten ziektes, die allemaal leiden tot een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm: 70 procent van de mensen met dementie lijdt aan deze ziekte. Mensen met dementie leven gemiddeld acht jaar met de ziekte. Uiteindelijk zal een patiënt overlijden aan de gevolgen hiervan. Er is op dit moment geen genezing mogelijk, wel zijn de gevolgen van dementie in sommige gevallen tijdelijk te remmen met medicijnen. Behandelingen als muziek- en gesprekstherapie richten zich vooral op bestrijding van symptomen van dementie, waaronder agressie, hallucinaties, passiviteit en gedragsstoornissen.

Afstervende hersenen Maar hoe ontstaat dementie nu eigenlijk? Daarvoor moeten we een kijkje nemen in de hersenen. Hersencellen staan permanent met elkaar in verbinding, waardoor we kunnen bewegen, denken, voelen en onthouden. In de hersenen van alzheimerpatiënten stapelt een bepaald eiwit (amyloïd bèta) zich op tussen de hersencellen. Door deze ophoping wordt de communicatie tussen de cellen moeilijker, waardoor ze minder gebruikt worden en uiteindelijk afsterven. Bij de opstapeling van de eiwitten zijn er tekenen van een ontsteking in de hersenen. Specialisten

De regie over je leven kwijt gaan er al jaren vanuit dat die ontsteking wordt veroorzaakt door hetzelfde eiwit. Doctorandus Ilona Bruinsma, die vandaag promoveert aan de afdeling Neurologie van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, ontdekte met haar promotieonderzoek dat een ander eiwit de boosdoener zou kunnen zijn. Dat klinkt voorzichtig, want zo vertelt Bruinsma: “Dit hebben we onderzocht met celkweek, dus we weten niet of het in de hersenen ook zo’n sterke reactie geeft. Maar het is zeker interessant om verder onderzoek naar te doen.” Door verder onderzoek zou een medicijn ontwikkeld kunnen worden, dat zich richt op de andere eiwitten. “Daar gaan jaren overheen. Maar dit is een klein begin.” Dementie kan erfelijk zijn, maar is dat in de meeste gevallen niet. Wel zijn er factoren waardoor het risico op dementie verhoogd wordt. Leeftijd is de belangrijkste risicofactor. Maar daarnaast vergroten hart- en vaatziekten of andere ziekten die zorgen voor schade aan hart en bloedvaten, de kans op dementie. Ook iemand die ongezond leeft, weinig sport en vet eet, en rookt maakt meer kans op dementie.

Alzheimer cafés Mensen die worden geconfronteerd met dementie, weten bijna niets van de ziekte af, merkt Ad Meijers, voorzitter van Alzheimer Nederland in de regio Zutphen, Lochem en Vorden. De stichting vindt het dan ook van belang om goede informatie te verstrekken. Dit gebeurt landelijk en regionaal onder meer in de Alzheimer Cafés. Hier komen dementerenden, mantelzorgers en familie bij elkaar voor informatie en om te praten over de ziekte. “Het helpt bij het verwerken van het verdriet”, zegt Meijers, “want al die jaren ga je eigenlijk door een rouwproces.” Wat veel wordt besproken, is hoe je om moet gaan met het vreemde gedrag dat mensen met dementie soms vertonen. Meijers: “Je moet patiënten geen vragen stellen. Ze weten het antwoord niet, waardoor agressie en verdriet ontstaat. Ook moet je geen lange verhalen vertellen, want de hersenen kunnen dat niet verwerken. De hersenen verdwijnen.” Alzheimer Nederland werkt veel samen met lokale instanties, om de belangenbehartiging voor patiënten optimaal te maken en één aanspreekpunt te creëren. In Zutphen en omgeving is dat het Dementienetwerk.

Zorggroep Solis uit Deventer heeft verschillende afdelingen voor mensen met dementie, en is in elke fase van dementie betrokken bij de cliënten. Cliëntbemiddelaar Netty van de Grootevheen legt uit: “Sommige mensen kunnen wel de regie voeren over hun eigen leven, anderen niet meer. Zij hebben een andere benadering nodig. Om opname in een verpleeghuis te voorkomen, werken we aan het vasthouden van het niveau van de dementerende. Dat gebeurt door een vaste dagstructuur aan te bieden.” Om mensen die wel verpleging nodig hebben een prettig gevoel te geven, werkt de zorginstelling met een pilot om het gevoel van vroeger terug te brengen. Komend voorjaar wordt een alzheimertuin en –belevenisgang opgeleverd. Om de lange gangen aan te kleden komen er onder meer een bioscoop met oude films en het Polygoonjournaal en een babyhoek. In de tuin komen veel kleuren en geuren, om de bewoners te prikkelen. Mensen met dementie kunnen verschillend reageren. Zo zijn er mensen die erg in zichzelf gekeerd zijn of veel rondlopen. Door de tuin en de belevenisgang wordt geprobeerd in te springen op de verschillende behoeftes van de bewoners. Overigens wordt in de volksmond iemand al snel ‘een beetje dementerend’ genoemd. Maar dementie is een diagnose die moet worden vastgesteld door de huisarts of geriater, aldus Van de Grootevheen. Zij vindt het belangrijk dat mensen weten dat er ook andere oorzaken kunnen zijn voor geheugenverlies. “Als iemand geen goede voeding krijgt, kan diegene terechtkomen in een delirium. En bepaalde symptomen van dementie kunnen ook veroorzaakt worden door een depressie. Zulke dingen moeten heel anders behandeld worden dan dementie.”

Vandaag Wereld Alzheimer Dag Vandaag, 21 september, is door World Health Organization (WHO) uitgeroepen tot Wereld Alzheimerdag. Alzheimer Nederland verzorgt door het hele land activiteiten voor belangstellenden. Zo wordt in Almen een cabaretvoorstelling gegeven, maar in andere plaatsen zijn wandelingen, fietstochten of informatiemarkten.

5


www.laserontharingskliniek.nl GEGARANDEERDVAN UW OVERBEHARINGAF! IN MAXIMAAL 3-6 BEHANDELINGEN

Werken met Werken met of ofwerken werkenbij bijVérian? Vérian?

OfOf u nu verzorging of of verpleging nodig heeft, ófófeen je nu verzorging verpleging nodig hebt, een leuke leuke baan zoekt om hulp die hulp te verlenen … Vérian bij Vérian baan zoekt om die te verlenen … bij ben je aanuhet adres. WantWant hoe je hetu ook of keert, bent aanjuiste het juiste adres. hoe het wendt ook wendt de afgelopen 16 jaren wezijn uitgegroeid tot ééntot van of in keert, in de afgelopen 16zijn jaren we uitgegroeid devan meest toonaangevende thuiszorgorganisaties. één de meest toonaangevende thuiszorgorganisaties. Ook regio! Ook in in uwjouw regio! Meer weten over onze dienstverlening?

Loolaan 37, Apeldoorn Bel: 055-5795579 voor een GRATIS INTAKE GESPREK en kies ook voor de ENIGE DEFINITIEVE OPLOSSING!

Meer onze0900 dienstverlening? Bel dan de Bel weten dan deover zorglijn - 9255. zorglijn - 9255. Heeft interesse één van onze Heb je0900 interesse in één vanu onze leukeinjobs? leuke Kijk daninternetsite op onze internetsite Kijkjobs? dan op onze of bel metof bel met Werving enen Selectie 088 3232. Werving Selectie 088– –126 126 3232.

www.verian.nl

U wilt in 2 maanden 15kg afslanken Getest in Flair

Voor een beter silhouette

Het SilproXs proteïnedieet is gemakkelijk vol te houden. De protëine producten zijn verkrijgbaar in verschillende gerechten, zowel zoet als hartig. Tijdens de wekelijkse controle wordt u gewogen, begeleid en gemotiveerd. U wilt: • Tussen de 6 en 10 kilo per maand afvallen • Geen hongergevoel • Geen jojo-effect • Snel & doeltreffend Ondersteuning door behandelingen met Cavitatie en de Starvac-SP (vergelijkbaar met Endermologie) belangrijk voor het verstevigen van de verslapte huid, afvoer van afvalstoffen en de bestrijding van cellulite.

• Contour verbetering • Meer energie • Geen verlies van spiermassa • Uniek gewichtsverbetering • Geen vermoeid gevoel • Persoonlijke begeleiding

Snel, doeltreffend, verantwoord, gewicht verliezen

VOOR INFORMATIE EN AFSPRAKEN: SILHOUETTE HEALTH & BEAUTY HET ZWANEVLOT 323 - 7206 CS ZUTPHEN TEL: 0575-544680 www.silhouette-wellness.nl Medisch onderbouwd

Ligt jouw roeping in de zorg?

Meld je aan voor een Deltion opleiding! MBO-diploma’s Zorg en Welzijn: - van niveau 1 tot en met 4-plus - voltijd, deeltijd en leren & werken - meerdere startmomenten - ook voor Herregistratie Wet BIG en EVC Meer weten? Kijk op www.deltion.nl of bel (038) 850 30 00.


Zorg & Welzijn Behandeling t rekent af me aargroei ongewenste h Scheren, epileren, harsen of ontharingscrème. Wie af wil van ongewenste haargroei, is een leven lang bezig. Bij de laserontharingskliniek loopt het storm. “Steeds meer mensen komen erachter dat laseren de enige manier is om definitief van overbeharing af te komen”, vertelt Hannelore Hofman van de Laserontharingskliniek in Apeldoorn.

Ontharen met laser populair Apeldoorner Hans Vervoort is de man achter de Laserontharingsklinieken in Apeldoorn, Arnhem, Utrecht en Doetinchem. Deze maand wordt een vijfde kliniek geopend in Winterswijk en voor het eind van het jaar staan er nog twee nieuw te openen filialen op het programma. Het laser ontharen heeft de wind mee. In 2005 begon Vervoort met één vestiging in Apeldoorn. Hannelore Hofman zwaait er de scepter. Haar werkruimte is een kamer in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Loolaan, het zogenoemde Businesscentre Loolaan in Apeldoorn. Een beetje verstopt eigenlijk, maar de keuze voor deze locatie is een heel bewuste. Er staat geen groot bord Laserontharingskliniek op de gevel en doordat er meerdere bedrijven in het gebouw gevestigd zijn, kunnen cliënten vrij anoniem blijven als ze naar binnen gaan. “Er is altijd een groep mensen die het niet prettig vindt dat andere mensen kunnen zien dat ze naar een ontharingskliniek gaan. Ze willen liever anoniem blijven. Plezierig is ook dat ze ook ’s avonds hier terecht kunnen”. Een tafel met stoelen, een behandelstoel en het 60.000 euro kostende laserapparaat is alles wat er in de behandelkamer staat. Hannelore Hofman werkt zo’n 30 uur per week en helpt in die tijd vrouwen èn mannen van hun ongewenste haargroei af. “Eigenlijk liep de kliniek meteen, we maakten echt een vliegende start omdat er veel belangstelling is voor wat we doen”, zegt Hofman. De niets aan de verbeelding overlatende naam van de kliniek helpt ook mee aan het succes, denkt ze. “De naam dekt de lading. De naam is ook de naam van onze website en ontharen met laser is het enige dat we doen. Dat is wel zo duidelijk”.

Psychisch Zowel vrouwen als mannen bezoeken de kliniek. Volgens Hofman is 60 procent van haar klanten vrouw en 40 procent man. Gebieden die het meest behandeld worden zijn bij vrouwen de bovenlip, oksels, bikinilijn en benen. Bij de heren gaat het vooral om de rug, maar er zijn ook mannen die hun borstharen weg willen laten laseren. Hofman: “Vroeger vonden we borsthaar bij mannen heel normaal, maar nu is een gladde borst in de mode. De meeste mensen willen zich laten ontharen uit kosmetische overwegingen, maar soms hebben mensen er echt psychisch last van. Dat zijn de meest dankbare klanten. Ze worden namelijk echt van hun probleem afgeholpen. Het geeft heel veel voldoening als je die mensen kunt helpen. Ik heb wel eens mensen behandeld die nooit in het zwembad durfden te komen en er sinds de behandelingen voor het eerst heengingen”.

De laserbehandeling is nagenoeg pijnloos, op een wat licht prikkend gevoel na. Het laseren van de bovenlip kost 79 euro en duurt ongeveer een kwartier. Met een rug is Hofman zo’n anderhalf uur bezig. De laser vernietigt de haarzakjes en stopt daarmee de haargroei definitief. Na zes tot zeven behandelingen is het behandelde gebied gegarandeerd haarvrij. Het eerste resultaat is te zien na drie tot vijf weken. Bijwerkingen zijn er niet, volgens Hofman. Zelfs mensen met pigmentvlekken in het gezicht kunnen de behandeling ondergaan. De laser vernietigt namelijk alleen actief pigment, vandaar dat mensen die nog een bruine huidskleur hebben van de vakantiezon of van de zonnebank, moeten wachten tot ze weer hun normale kleur terug hebben. De laser brandt namelijk het bruin weg. Mensen met blonde of rossige overbeharing hebben ook pech. De laser werkt alleen bij haar met meer pigment, ofwel donkere haren. “Het resultaat bij blonde of rossige haren is heel slecht, ik laser ze dan ook niet”, zegt Hofman.

Veilig De telefoon gaat om de haverklap en Hannelore geeft rustig uitleg: “Ja, het is volkomen veilig. Nee, u mag niet epileren vóór de behandeling”. De advertenties in de krant voor een gratis intake, werpen hun vruchten af. “We hebben natuurlijk steeds nieuwe klanten nodig, want na zes of maximaal zeven behandelingen zijn de mensen klaar en dan zie ik ze niet meer terug. Gelukkig hebben we een constante aanwas van nieuwe klanten. Najaar en winter is dé tijd voor laseren, want in de zomer zijn mensen met vakantie of ze zijn té bruin. De meeste mensen willen in de zomer haarvrij zijn, maar omdat er tussen de behandelingen vier tot zes weken tijd moet zitten, ben je inclusief rustpauzes gauw een half jaar verder. Voor de rug moet je zelfs rekenen op een jaar, omdat de rustpauzes tussen de behandelingen dan tien weken zijn”, vertelt Hofman. Een intakegesprek van ongeveer drie kwartier gaat aan de behandelingen vooraf. Vier weken voor de eerste behandelingen mag er niet geëpileerd of geharst worden. “Je hoeft het niet te laten groeien, je mag het haar scheren, maar absoluut niet epileren. Dat vinden mensen nog wel eens moeilijk. Maar het is een fabeltje dat je haar door scheren sneller groeit of dat je meer haar krijgt. Niet epileren, maar scheren dus en na zes tot zeven behandelingen ben je van je haar af. Dat is het grote voordeel”, aldus Hofman.

Hannelore Hofman aan het werk: “Na, zes tot zeven behandelingen ben je van het haar af”. (foto: Maarten Sprangh).

De Laserontharingskliniek is zes dagen per week geopend, zowel overdag als ‘s avonds. Behandelingen zijn op afspraak. Meer informatie: www.laserontharingskliniek.nl of 055-5795579 (Apeldoorn).

Colofon Zorg en Welzijn is een commerciële bijlage van de Stentor en valt buiten de verantwoordelijkheid van de dagbladredactie

Uitgever: De Stentor B.V.

Algemeen directeur a.i.: Gerda Bastet

Bladmanager: Trudie van der Veen

Commercieel redactiemanagement: Esther Talboom

Redactie: Linda Passies Eugen de Reuver Esther Talboom

Advertentieverkoop: Verkoopteam de Stentor

Vormgeving: Operations Zwolle

Druk: Wegener Nieuwsdruk

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

7


RUG- EN NEKKLACHTEN Deventer – In de afgelopen 10 jaar hebben vele duizenden patiënten hun weg naar de praktijk Chiropractie Deventer gevonden. Zij hebben ontdekt dat chiropractie niet alleen de symptomen maar ook de oorzaak van veel uiteenlopende klachten aanpakt. Chiropractor Jan Geert Wagenaar van Chiropractie Deventer, vindt de soms verbaasde reacties van zijn patiënten niet onbegrijpelijk. “Het is natuurlijk ook onvoorstelbaar dat rug- of nekklachten die al jarenlang aanwezig zijn opeens verdwijnen na behandeld te zijn door een chiropractor”. Veel patiënten lopen jarenlang met klachten en hebben vaak last van een zeurende pijn en/of stijfheid van rug en nek. Dit gaat vaak gepaard met uitstraling naar armen of benen, een krachteloos en/of moe gevoel in de schouders, armen of benen, hoofdpijn, migraine, duizeligheid. De oorzaak van al deze klachten is vaak een bewegingsstoornis en slecht werkende spieren in de wervelkolom of ledematen. Dit kan het gevolg zijn van te weinig beweging, overbelasting, een verkeerde houding, spanning of een whiplash. Door zo’n ‘verstoring’ van de gewrichtsfunctie raakt de prikkelgeleiding en sturing van de hersenen naar de rest van het lichaam ook verstoord en zodoende ontstaan de klachten. Wagenaar: “Niet iedere soort klacht wordt op dezelfde manier behandeld. Een chiropractor beschikt over een groot aantal technieken om de uiteenlopende klachten te behandelen. De toepassing van milde druktechnieken op de gewrichten en de aanliggende spieren staan vaak centraal in de behandeling. Hierdoor worden de blokkades en storingen opgeheven en wordt de soepelheid hersteld”.

Raster

altijd in de buurt! Of het nu gaat om peuterspeelzalen, opvoedingsondersteuning, kinderopvang, advies aan ouderen, begeleiding van kinderen, jongeren of ouderen door middel van activiteiten: Raster is altijd in de buurt.

Chiropractie een doelgerichte oplossing Chiropractie biedt voor patiënten met onder andere nek- en rugklachten een goede oplossing. Een universitaire achtergrond en jarenlange ervaring staan bij Chiropractie Deventer garant voor grote deskundigheid. Onze chiropractoren zijn aangesloten bij de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) en ingeschreven bij de Stichting Chiropractie Nederland (SCN). Behandelingen van een NCA/SCN chiropractor worden door bijna alle verzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. Chiropractie Deventer Korte Schoolstraat 35/37 7412 VM DEVENTER 0570-619797 www.chiropractie-deventer.nl Wij houden iedere derde maandag van de maand van 17.00-19.00 uur een gratis inloopspreekuur. In een oriënterend gesprek heeft u de gelegenheid uw klachten te bespreken en bieden wij u een lichamelijke screening aan. Dit alles is geheel vrijblijvend. Een afspraak maken is niet nodig evenals een verwijzing van uw huisarts.

(infotorial)

Zorg & Welzijn Saskia Saunier is al zeven en een half jaar als vrijwilligster actief bij een Turks gezin in de buurt. Om de twee weken gaat de Deventerse op woensdagmiddag naar het gezin toe.

r Saskia Saunie iszorg vrijwillige thu bij Turks gezin Vrijwillige Thuiszorg Vrijwillige Thuiszorg van Carinova is een aanvulling op de reguliere zorg. Vrijwillige Thuiszorg biedt hulp van een vaste vrijwilliger aan o.a. kinderen of volwassenen met een chronische ziekte, een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Vrijwilligers doen hun werk eenmaal per week of per veertien dagen. Ze krijgen een basiscursus en kunnen voor vragen altijd terugvallen op het vaste team van Vrijwillige Thuiszorg.

Europees jaar 2011 is het Europees jaar van de vrijwilliger. In het kader van dit thema werd van 11 tot 18 september de Week van het applaus gehouden. Carinova zette toen haar vrijwilligers in het zonnetje. Op 24 september wordt in Zwolle de provinciale vrijwilligersmanifestatie gehouden.

“Tijdens mijn studie ontwikkelingspsychologie wilde ik al graag met kinderen werken en daarom gaf ik me op bij de Vrijwilligers Centrale Deventer, die me doorverwees naar de Vrijwillige Thuiszorg. Al snel werd me het gezin met drie kinderen toegewezen. Het klikte meteen. In het begin kwam ik elke week, nu eens in de twee weken.”

Spelletjes Saskia is bij de familie gekomen voor de jongste. Al gauw kreeg ze ook de vier jaar oudere broer onder haar hoede. “Beide jongens krijgen speciaal onderwijs en hebben een (lichte) verstandelijke beperking. De jongste sprak nauwelijks Nederlands toen ik voor het eerst kwam. Het is fantastisch om de positieve ontwikkeling van de kinderen te zien. Achteraf gezien komt mijn studie me ook goed van pas.” Saskia doet alledaagse activiteiten bij ‘haar’ gezin. “We maken puzzels en doen veel spelletjes. We doen ook creatieve dingen zoals vliegtuigbouwpakketten maken. Bij mooi weer gaan we buiten voetballen. Ook bied ik ondersteuning bij schooltaken. De kinderen zien uit naar mijn komst.”

“Ik kan het vrijwilligerswerk iedereen aanbevelen” Carinova, tel. 0900 86 62 (lokaal tarief) www.carinova.nl

Verjaardag Saskia zou haar vrijwilligerswerk niet graag missen, ook al heeft ze een drukke baan. “Ik ben helemaal onderdeel van de familie geworden. Als er een verjaardag is, word ik enorm verwend met Turkse hapjes. Daarnaast deelt de moeder veel persoonlijke dingen. Als ik er ben, ontlast ik haar ook want dan heeft ze even niet de zorg voor de kinderen. Ik kan het vrijwilligerswerk iedereen aanbevelen.”

Saskia Saunier: “Als er een verjaardag is, word ik helemaal verwend met Turkse hapjes…” Foto: Bob Bakker

Zorg en Welzijn 2011  
Zorg en Welzijn 2011  

Zorg en Welzijn 2011 regio Deventer

Advertisement