Page 22

april 2014 - nr. 2

actueel 22 Nieuw on- en offline loket moet problemen mkb’er eerder signaleren tekst: Niels Achtereekte foto: Zuidweg & Partners

Tijdige signalering en betere samenwerking tussen betrokken instanties moeten het tij keren voor mkb-bedrijven die in de kern gezond zijn, maar (dreigende) financiële problemen hebben. Het is in het kort de opzet van MKB Doorstart, een online en fysieke portal. Begin maart gestart in Flevoland is de ambitie om uit te breiden naar heel Nederland. Oude wijn in nieuwe zakken of een nuttige aanvulling?

J

acqueline Zuidweg, één van de initiatiefneemsters en eigenaar van schuldhulpverleningsbureau Zuidweg & Partners: „We richtten ons aanvankelijk alleen op informatieverstrekking, maar we wilden een stap verder gaan. Een ondernemer die zijn bedrijf steeds slechter ziet draaien, wil actie ondernemen, maar in de praktijk blijkt het lastig om op zo’n moment de juiste weg te vinden.” Het leidde tot de creatie van een online en fysiek loket, dat de bestaande hulpmiddelen voor ondernemers op een nieuwe manier ontsluit. Onder de betrokken partijen schaart Zuidweg niet alleen de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel banken en overheden, maar ook ondernemersnetwerken en accountants. ,,Zij staan dicht bij de ondernemer en weten vlot wanneer zaken de verkeerde kant op gaan. De nadruk ligt dan ook op vroege signalering.”

Ontkenning en schaamte Ondernemers waar het minder goed mee gaat, maken volgens Zuidweg dezelfde fases door. Eerst is er ontkenning, daarna schaamte en uiteindelijk de fase van bewustwording en hulp zoeken. ,,Die fase van schaamte heeft erg grote impact”, stelt ze. ,,Je ziet dat mensen op dat moment weinig doen om uit de problemen te komen. Ze trekken de ontwikkelingen erg naar zichzelf toe en zoeken geen hulp. Maar het is juist die fase waarin de schade beperkt kan worden. Door actie te nemen op signalen die bijvoorbeeld banken, de Belastingdienst en boekhouders krijgen.” Drie grote banken hebben al aangegeven dat zij eerder in het traject op mogelijkheden kunnen wijzen. Het hulptraject van MKB Door-

Jacqueline Zuidweg initiatiefneemster van MKB Doorstart: ,,Door actie te nemen op signalen die bijvoorbeeld banken, de Belastingdienst en boekhouders geven kun je actie ondernemen.” start start met een informatief gesprek en een quickscan. Besluit een ondernemer daarna verder te gaan, dan zal hij in contact worden gebracht met de eerder genoemde partijen.

Vrijwillig Deelname is vrijwillig en door de betrokkenheid van maatschappelijk investeerder Start Foundation en (gemeentelijke) overheden kosteloos. Financiële verplichtingen zijn er alleen in de vorm van het terugbetalen van leningen, als die worden aangegaan. Leningen die overigens niet per definitie via de bank verstrekt worden. Zuidweg: ,,We zijn momenteel bezig een tussen wal en schipfonds op te zetten, waarin geld beschikbaar komt van verschillende partijen. Er zijn altijd ondernemers die net geen aanspraak kunnen maken op bestaande voorzieningen en die kunnen we hiermee opvangen.” Zuidweg toont zich realistisch over de mogelijkheden en weet ook dat niet ieder bedrijf is te redden. MKB Doorstart richt zich dan ook op bedrijven die in de kern gezond zijn.

Maatregelen treffen Een bedrijf dat goede producten maakt, maar een verkeerde financieringsstructuur heeft bijvoorbeeld. Of een bedrijf dat te snel gegroeid is. ,,Je wilt maatregelen treffen, voordat schuldeisers de stekker uit kansrijke bedrijven trek-

ken. Dat kan passende financiering, coaching, begeleiding of een noodzakelijke schuldregeling zijn.” Het is zeker niet voor het eerst dat getracht wordt de kloof tussen financiers en ondernemers te dichten. Zo wijst Hans Bakker, regiomanagerMKB-Nederland/ Midden, onder andere op de Ondernemerskredietdesk, een initiatief van MKB-Nederland, VNONCW, het ministerie van EL&I en de Nederlandse Vereniging van Banken. De insteek van MKB Doorstart is volgens hem positief, maar waakzaamheid is nodig om te voorkomen dat het zijn doel voorbij streeft. „Een ondernemer die het financieel moeilijk heeft, zoekt naar geld. Er zijn veel initiatieven die daarop inspelen en die naast elkaar bestaan. Het belangrijkste is de weg er naartoe duidelijk te houden.” De rol die het directe netwerk van de ondernemer in de probleemoplossing kan spelen, herkent Bakker. „Van brancheorganisaties, die veel bij hun leden over de vloer komen, hoor ik vaak dat ze problemen al vroeg herkennen. Maar uiteindelijk blijft het toch de ondernemer zelf die over zijn schaduw heen moet stappen en hulp moet zoeken.”

Uitbreiding Dat het eerste loket van MKB Doorstart is geopend in Flevoland is geen toeval. Zuidweg: „Die provincie voldoet aan alle criteria die

wij op het oog hebben. Er zijn al veel voorzieningen aanwezig op het gebied van kredietfaciliteiten, coaching en schuldhulp, en er was ook al een fysiek loket vanuit de BBZ-regeling.” De ambitie is het project snel uit te breiden en er een landelijk toegankelijke portal van te maken.

,,Uitbreiding naar andere regio’s gaat er zeker komen, ook in Overijssel. Wanneer dat is, hangt af van hoe vlot we de samenwerking kunnen optuigen.” Bakker is benieuwd naar de praktijk. „Het kan een prima aanvulling zijn, maar zal zijn meerwaarde moeten bewijzen.”

RECORDAANTAL FAILLISSEMENTEN 䢇

Het CBS spreekt van een landelijk recordaantal faillissementen over 2013. Het aantal bedrijven (exclusief eenmanszaken) dat in 2013 failliet ging, steeg met 12 procent tot 8.275. De handel scoorde het hoogst, gevolgd voor de bouwsector. Ondanks faillissementen is het aantal bedrijven in Overijssel in

2013 gegroeid met 1,1 procent. De groei kwam voor rekening van kleine bedrijven (1 tot 5 werkzame personen), stelt de provincie. De werkgelegenheid liet juist een daling van 1,1 procent zien, tot een totaal aantal banen van 539.000, wat een sterkere afname is dan in 2012.

de Ondernemer Deventer  
de Ondernemer Deventer  
Advertisement