Page 1

PB- PP B-209319 BELGIE(N) - BELGIQUE

nr 46 twee centra, één visie, één team

oktober 2018 - januari 2019 Dit magazine verschijnt viermaandelijks.

EEN TERUGBLIK OP EEN INSPIRERENDE ZOMER ULRIKE BOLENZ TOONT ONS DE TOEKOMST INSIDE ADJ MET Free De Backer en Gerd Vertommen GROUNDWORK: EEN VOEDINGSBODEM VOOR NIEUW TALENT © Barbara Jovanovic


IN DIT MAGAZINE

EXPO: Ulrike Bolenz..................................................................................................................................... pag. 4 JAARARTIEST: Alice van Innis................................................................................................................ pag. 8 TERUGBLIK: Brunch in het Bos.............................................................................................................. pag. 11 BRUSSEL PROJECT: GROUNDWORK.....................................................................................................pag. 14 TERUGBLIK: De zomer in Destelheide & Hanenbos............................................................. pag. 21 INSIDE: Free De Backer en Gerd Vertommen geven zuurstof aan Destelheide & Hanenbos.......................................................................................................................pag. 24 INTERNATIONAAL: terugblik FeMENism........................................................................................... pag. 31 2

INTERNATIONAAL: Finland training.................................................................................................... pag. 32

' INTERNATIONAAL: EVS: Bye bye Barbara Jovanovic........................................................ pag. 34 ARTIEST IN HUIS: overzicht.................................................................................................................... pag. 35 TELEX.................................................................................................................................................................... pag. 38

Colofon

' Eline Leonard, Lies Jacob, Marianne Maes, Guy Uyttebroeck Redactie: Lien Annicaert, Peter D’Herde, Barbara Jovanovic, Vormgeving: www.nelson.be Oplage: 2000 exemplaren ' Coverbeeld: Expo Ulrike Bolenz © Barbara Jovanovic


VOORWOORD

Wanneer ik dit schrijf, ligt de zomervakantie officieel achter ons. Kinderen, jongeren, studenten en leerkrachten vertrokken – al dan niet goedgemutst – weer naar school en in Destelheide & Hanenbos is het even stil geworden. Best onwennig na de creatieve drukte van de zomer, waarin onze gebouwen zich vulden met de meest expressieve kleuren en klanken. Ervaringen werden uitgewisseld en er vonden ontmoetingen plaats die soms een leven lang hun impact hebben.

Dat beamen ook Free De Backer en Gerd Vertommen, voorzitter en ondervoorzitter van ADJ, in het Insideinterview in dit magazine (p. 24). Destelheide & Hanenbos zijn ‘unieke plekken waar nog veel mensen gebruik van kunnen maken en waar ze veel inspiratie kunnen vinden om verder te gaan'. Dat geldt ook over lands-, taal- en culturele grenzen heen.

‘Aan deze unieke plek hangen voor mij heel wat herinneringen vast’, beaamt Alice van Innis, jaarartieste van Destelheide. Zij vormde haar nostalgie om tot prachtige raamtekeningen in de bar en het restaurant van Destelheide (p.8). Youness van Timiss noemt Destelheide dan weer ‘een ander Destelheide & Hanenbos De Youth Exchange bracht ook universum’, eentje ‘waarin we blijven immers deze zomer weer prachtige ons creatief vrij voelen’ (p. 14). plaatsen ontmoetingen en evenveel mooie Samen met Destelheide cureert waar nog zo inzichten met zich mee en met Timiss dit najaar de eerste een Destelheide International editie van GROUNDWORK, veel mogelijk is, Club in de stellingen willen we een artistieke werkweek voor dankzij de geweldige de jongeren ook zelf engageren selfmade performers. Met dit infrastructuur om samen met Destelheide vernieuwende initiatief willen en een & Hanenbos internationale we het stedelijke talent dat de initiatieven op poten te zetten. laatste jaren steeds meer de weg goed team. naar onze centra vond, op een Met al deze nieuwe projecten duurzame manier ondersteunen. op komst blikt Destelheide & Destelheide & Hanenbos blijven immers de plaatsen Hanenbos verwachtingsvol vooruit naar het najaar. waar nog zo veel mogelijk is, dankzij de geweldige De expo van Ulrike Bolenz, die vanaf eind oktober infrastructuur en een goed team. in Destelheide te bezichtigen is, past perfect in dit plaatje. Haar portretten van jonge mensen zullen drie maanden lang door de inkomhal marcheren, met hun blik krachtig op de toekomst gericht.

Kortom, laat die jongeren en jeugdorganisaties maar komen. Wij zijn er klaar voor!

Guy Uyttebroeck Directeur Destelheide & Hanenbos

3


4

DESTELHEIDE EXPO: ULRIKE BOLENZ AVANÇANTES Vanaf 24 oktober gunt kunstenares Ulrike Bolenz Destelheide en zijn bezoekers een blik op de maatschappij van morgen. Mens en techniek worden één in haar grote installaties op platen van plexiglas. Enkele figuren marcheren recht vooruit, de ogen fel naar de toekomst gericht. Maar ziet Ulrike die eerder positief of negatief tegemoet? We vroegen het haar tijdens een bezoek aan haar atelier. © Barbara Jovanovic


EXPO: ULRIKE BOLENZ

Grote naaktportretten en schilderijen met karakterkoppen staan tegen de muren gestapeld, naast machines en rekken vol chemische producten. Het atelier van Ulrike Bolenz was vroeger een garage. Een muursticker met de letters UBO verwijst nog naar een oud bandenmerk. Dat de afkorting ook de eerste letters van Ulrikes naam zijn, is puur toeval, al is dat niet de enige link tussen automechanica en de kunstenares. Ulrike: Mijn vader gaf les in automechanica en mijn ouders hadden een garage waar ik van ’s morgens tot ’s avonds aan de machines zat te prutsen. Daar ligt volgens mij ook de kiem voor mijn fascinatie voor technische processen, een belangrijk element in mijn kunst. Van kinds af aan ben ik geïnteresseerd in het uitproberen en bedenken van nieuwe technieken en dat is niet anders in mijn creatieproces. Je maakt, naast de meer klassieke schilderijen op hout, vooral gebruik van transparante materialen. Het lijkt me inderdaad niet zo evident om daar afbeeldingen op af te drukken. Nee, helemaal niet. In de jaren ’90, toen ik net met transparante platen begon te werken, was het nog niet mogelijk om op dit materiaal fotografische afdrukken te maken. Ik ben zelf op zoek moeten gaan naar een geschikte werkwijze en liet me hiervoor inspireren door een oude techniek uit de analoge fotografie: de daguerreotypie. Deze methode, ontwikkeld in de eerste helft van de 19de eeuw, bestond uit het vastleggen van een beeld op een verzilverde koperen plaat met behulp van bepaalde chemische stoffen. Het heeft me best wat

tijd en heel wat experimenten gekost om dit principe over te zetten naar plexiglas, het materiaal waar ik vaak mee werk. Het proces is heel technisch en chemisch. Ik was dus blij toen de techniek geavanceerder werd en ik me een oude plotter kon aanschaffen, waarmee ik vlotter afbeeldingen kon printen. Maar ook om deze prints over te brengen naar de materialen waarmee ik werk, was een heel eigen methode nodig. Die werkwijze is zo specifiek dat ik ze liever niet prijsgeef. Vanwaar komt de keuze om te werken met transparante materialen zoals plexiglas, polyester en polycarbonaatfilm? Momenteel zie je deze materialen wel vaker opduiken in de beeldende kunst, maar ik werk er al 25 jaar mee. De materiaalkeuze is heel erg beïnvloed door de opkomst van de computer en de steeds grotere impact ervan op ons alledaagse leven. Net zoals bij een beeldscherm, waarop de werkelijkheid gevormd wordt door een combinatie van verschillende lagen, punten en pixels, wil ik in mijn kunst de werkelijkheid simuleren door de ene transparante laag voor de andere te plaatsen.

5

© Barbara Jovanovic


DESTELHEIDE

6 © Barbara Jovanovic

Technologie is heel erg aanwezig in je kunst, zowel in de keuze van het materiaal als in het creatieproces. Toch vormt de mens het middelpunt van je werk. De mens vormt inderdaad hét onderwerp in mijn kunst. Toen ik studeerde aan de kunstschool in Kassel was dat compleet not done, toen moest je vooral abstracte kunstwerken maken. Maar de menselijke figuur heeft mij altijd aangesproken. Vooral de ‘Würde’ – Duits voor waardigheid of zelfrespect – trekt mij aan. Die wil ik zo krachtig mogelijk overbrengen. Je ziet dan ook weinig anders in mijn kunstwerken dan de mens op zich, zonder kleren, zonder attributen, zonder achtergrond.

uit pixels, streepjes of ruis. Ik beeld de mens af, zoals die vervormd wordt door de lens van een computer of een ander technologisch voorwerp. Ik vertrek daarom vaak niet vanuit een foto, maar eerder vanuit het beeld van een oude filmcamera, dat al uit zichzelf niet scherp is en uit gekleurde lijnen en stippen bestaat.

Je voegt ook elementen uit de natuur toe, zoals in je werk '"Libellenvrouw'". Dat werk zou kunnen verwijzen naar de film Avatar, die zich afspeelt in de toekomst en waarin hybride wezens de hoofdrol spelen. De technologische en wetenschappelijke vooruitMijn werk gaat over gang prikkelt onze fantasie. die hedendaagse symbiose De symbiose tussen mens en computer is er al, maar tussen mens en machine, we weten niet waarheen de tussen mens en computer. ontwikkelingen ons zullen brengen.

Wel zie je hier en daar elementen opduiken die verwijzen naar de technologische vooruitgang, zoals bijvoorbeeld de cijfers van de barcode bij de groep marcherende vrouwen. De mens staat centraal in mijn werk, maar steeds in combinatie met een verwijzing naar de realiteit en de moderne technologie. We zijn vandaag immers onlosmakelijk verbonden met zoveel technologische apparaten, dat kunnen we niet ontkennen. Mijn werk gaat over die hedendaagse symbiose tussen mens en machine, tussen mens en computer. De naaktportretten die ik maak, zijn daarom geen realistische afbeeldingen van een mens, ook al lijkt dat op het eerste gezicht zo. Als je goed kijkt, kan je zien dat het beeld is opgebouwd

Zie jij die evolutie van mens en computer eerder optimistisch of pessimistisch tegemoet? De vooruitgang heeft — zoals steeds — positieve en negatieve gevolgen, maar ik wil met mijn kunstwerken een hoopvol beeld van de toekomst uitdragen. Die ingesteldheid heeft zijn wortels in de periode toen ik in Berlijn woonde. De muur was net gevallen, Oost- en West-Berlijn kwamen weer samen en er hing een zinderende, euforische sfeer in de stad. Er heerste een groot geloof in een betere toekomst. Geïnspireerd door


EXPO: ULRIKE BOLENZ

die euforie wilde ik graag een positief statement maken Heeft dat een speciale betekenis voor jou? met mijn kunst en zo ontstond het idee om lachende Ik ben opgegroeid in de periode van ’68 en heb dus een vrouwen te schilderen. Zeven van deze naakte lachende heel vrije opvoeding gekregen. Naakt was en is voor mij zo vrouwen stelde ik trouwens tentoon in de Berlijnse Dom, vanzelfsprekend. Ook in mijn kunst heeft het niet echt een tijdens de inwijding van de eerste vrouwelijke Anglicaanse speciale waarde. Ik wil de mens priesters in 1995. Dat was een afbeelden zoals hij is, zonder groots evenement dat zelfs live bijzaken. Geïnspireerd door die op televisie werd uitgezonden. Ik merk wel een evolutie in de euforie wilde ik graag Die reeks van lachende vrouwen reacties op het naakt in mijn zet ik nu, zoveel jaren later, nog een positief statement werk. De laatste jaren krijg ik er steeds verder. In de eerste plaats immers veel meer opmerkingen maken met mijn kunst waren die vrouwen bedoeld als over, ook van galerijhouders. en zo ontstond het idee symbool van geluk en vrijheid, Vroeger stelde men zulke daarna werden ze ook meer en vragen niet. Maar ik doe geen om lachende vrouwen meer een politiek statement aanpassingen. Waarom zou ik? te schilderen. voor de rechten van de vrouw. De naakte mens staat voor mij De bedoeling is om deze lachende symbool voor vrijheid. vrouwen op verschillende plaatsen in de wereld tentoon te stellen, van het MMOMA in Hoe hoop je dat de bezoekers van Destelheide op je werk Moskou tot het Sheba ziekenhuis in Tel Aviv (een plek waar zullen reageren? mensen, ongeacht hun geloof, worden behandeld). Ze zijn Ik hoop dat mijn werk herkenbaar is voor jongeren. Het een stoet vrouwen die de wereld intrekt met een krachtige is gebaseerd op de technologische ontwikkelingen van de en hoopvolle boodschap. laatste 15 jaar. De grote platen in plexiglas kunnen ze zien als een verwijzing naar alle schermen die hen omringen. Het beeld van de krachtige vrouw is zeker passend in Ik hoop dat ze dat erin kunnen lezen en dat ze erdoor deze tijden van #metoo. Je beeldt de vrouw naakt af. geïnspireerd worden, dat deze werken hun fantasie prikkelen.

© Barbara Jovanovic

VERNISSAGE OP 24/10 OM 20.00 IN DESTELHEIDE De expo van Ulrike Bolenz is te zien van 24 oktober 2018 tot begin februari 2019 in de inkomhal van Destelheide, tijdens de openingsuren. Wil je graag met je klas of groep aan de slag rond deze tentoonstelling? Vraag een begeleide rondleiding aan bij DHarts, de kunsteducatieve dienst van Destelheide.

Meer info op: www.destelheide.be

7


8

DESTELHEIDE JAARARTIEST: ALICE VAN INNIS

Vreemde figuren op de ramen van het restaurant en de bar, vliegende frietjes en schijfjes tomaat, vrolijke postkaartjes om mee naar huis te nemen… Jaarartiest Alice van Innis heeft met haar speelse kunstzinnige ingrepen Destelheide ingepalmd. © Barbara Jovanovic


JAARARTIEST: ALICE VAN INNIS

Elk jaar nodigt Destelheide een jonge kunstenaar uit om het domein artistiek onder handen te nemen. Van de slaapblokken tot het restaurant en de bar, elke muur of elk raam kan het canvas worden van deze artiest. In maart 2018 was het de beurt aan de Brusselse Alice van Innis, die haar persoonlijke herinneringen en ervaringen met Destelheide vertaalde naar kleurrijke figuren op de ramen van het restaurant en de bar.

Alice, wanneer is het allemaal begonnen? Ik kan niet echt één moment aanduiden waarop ik bewust heb gekozen om artiest te worden, het is eerder iets dat organisch is gegroeid. Ik ben van nature altijd bezig met dingen maken en creëren en ik hou enorm van tekenen. Na het middelbaar wist ik niet zeker welke richting ik uit wilde. Ik nam een jaar pauze en koos uiteindelijk voor de richting Textiel in het KASK in Gent. Ik hield enorm van het materiaal en de technieken die ik er leerde, maar op het einde van mijn opleiding voelde het textiel te beperkend. Ik had andere media nodig om me uit te drukken. Hoe mijn werk er dan wel zou uitzien en op welke manier ik zou creëren, daar had ik toen nog het raden naar, maar ik wist wel zeker dat ik zelf mijn vormen wilde kiezen en dat ik voor niemand anders wilde werken dan voor mezelf. Dat klinkt heel zelfzeker, maar ik heb me vaak verloren gevoeld. Het is een lang en moeilijk proces geweest, maar ik ben koppig blijven geloven in mijn werk en ik ben blij te staan waar ik nu sta.

9

Hoe heb je uiteindelijk de andere media gevonden, naast het textiel? Voor mijn allereerste opdracht moest ik iets uitwerken voor grote ramen, zo'n beetje als deze hier in Destelheide. Ik koos ervoor om te werken met gekleurde stickers, een techniek die toen voor mij nog volledig nieuw was. Het ziet er heel speels uit, maar het vergt veel concentratie en precisiewerk. De kleuren en vormen die zo eigen zijn aan mijn werk, zijn geïnspireerd op wat ik rondom me zie en wat me raakt. Als kind namen mijn ouders me mee naar musea en daar leerde ik geconcentreerd te kijken naar de verschillende kunststijlen. Vooral het werk van Alexander Calder en dat van Jean-Jacques Sempé bleef me bij. Wat inspireerde je voor de werken die je maakte in Destelheide? Aan deze unieke plek hangen voor mij heel wat herinneringen vast. Ik kwam hier voor het eerst toen ik 14 was, met school, later toen ik een animatorcursus volgde en daarna als vrijwilliger bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Destelheide is een plaats waar serieus werk en gekke spelletjes hand in hand gaan. Ook het domein zelf heeft twee gezichten: de structuur van de 'brutalistische' gebouwen versus de chaos van de natuur. Hier is zoveel mogelijk! Voor mijn werk in de bar wilde

Het uiteindelijke kunstwerk is zelden identiek aan wat ik als schets op papier zet, het groeit terwijl ik er aan werk.


JAARARTIEST: ALICE VAN INNIS ik me concentreren op de mensen die hier komen en gaan. Ik ontwikkelde personages en tekende schetsen uit, maar tijdens het werkproces liet ik me leiden door het moment zelf en zo transformeerden de tekeningen naar iets abstracter. Dat is hoe ik meestal te werk ga: het uiteindelijke kunstwerk is zelden identiek aan wat ik als schets op papier zet, het groeit terwijl ik er aan werk. Je werk in Destelheide maakt deel uit van de openbare ruimte en wordt zo op een heel andere manier tentoongesteld dan in een galerij. Is die keuze bewust? Ik heb enkele kleinere tentoonstellingen gehad, maar niet in galerijen. Ik hou enorm van het creatieproces en dat de mensen die in Destelheide verblijven, mij hier aan het werk kunnen zien, vind ik een fijn idee. Ik hoop dat het plezier dat ik heb gehad in het maken van deze raamtekeningen zich vertaalt naar de kijkers. Ik hoop dat mijn werk hun verbeelding prikkelt.

10

Je moedigt mensen niet alleen via je kunst aan om hun verbeelding te gebruiken, je geeft ook zelf workshops. Kan je ons daar wat meer over vertellen? Als jongere was ik als animator heel erg betrokken bij de plaatselijke speelpleinwerking. Later werd ik vrijwilliger bij VDS en dit vrijwilligerswerk heeft altijd wel een impact gehad op mijn eigen werk. Momenteel organiseer ik een tekenatelier voor kinderen, op woensdagmiddag. Verder werk ik mee aan diverse participatieve projecten, meestal met en voor kinderen. Ik vind het heerlijk om mijn liefde voor het creĂŤren door te geven en tegelijkertijd inspireert het werk van anderen me.

De raamtekeningen van Alice kan je nog tot maart 2019 bewonderen in het restaurant en de bar van Destelheide, tijdens de openingsuren. Ben je op bezoek in Destelheide? Neem dan zeker ook een paar postkaartjes van Alice van Innis mee. Of pronk met de totebag die de kunstenares speciaal voor Destelheide ontwierp! Te koop aan het onthaal of de bar van Destelheide.

foto's Š Barbara Jovanovic


11

HANENBOS TERUGBLIK: BRUNCH IN HET BOS Op 9 september 2018 konden meer dan 200 vrienden, familie, buurtbewoners en andere bezoekers in Hanenbos genieten van een heerlijke Brunch in het Bos. Onder een stralende zon konden we smullen van een overheerlijk buffet en spannende en speelse randactiviteiten. Sabien Clement leerde de allerkleinsten eekhoorns tekenen terwijl Dimitri Leue het hele bos entertainde met zijn enthousiaste voorleessessie. Geen betere zondag om het schooljaar mee te starten! We kijken dan ook reikhalzend uit naar de volgende editie.


TERUGBLIK: BRUNCH IN HET BOS

12


HANENBOS

13


14

DESTELHEIDE BRUSSELPROJECT: GROUNDWORK You’ve got the ideas, We’ve got the tools, Let’s do some GROUNDWORK! Van 29/10 tot 2/11 komen 30 jonge selfmade performers in Destelheide samen om vijf volle dagen te creëren, te experimenteren, ideeën uit te wisselen en te groeien als makers. GROUNDWORK legt de voedingsbodem voor het stedelijke talent van morgen! © Barbara Jovanovic


DESTELHEIDE

Timiss Festival #2 in Zinnema © Matteo Toggia

Vijf jaar geleden startte Destelheide met een project om de band met Brussel te verstevigen. De hoofdstad is zo dichtbij en toch vonden maar weinig initiatieven en kunstenaars hun weg naar deze groene plek. Met de Brusselwerking en de nauwe samenwerking met organisaties als Zinnema en Citylab (Pianofabriek) kwam daar verandering in. Meer en meer stedelijke artiesten vonden in Destelheide hun artistieke thuis. Deze evolutie willen we vanaf dit jaar een extra duwtje in de rug geven. Na een grondige dialoog met de stedelijke partners zag GROUNDWORK het licht, een jaarlijks terugkerende werkweek waarin selfmade performers de tijd en de ruimte krijgen om zich professioneel te ontwikkelen. Het initiatief werd vanaf het begin mee ondersteund door Timiss, het platform voor jonge urban artiesten, gelegen in Anderlecht. Youness en Mouss van Timiss zijn overigens geen onbekenden voor Destelheide: ze kwamen hier reeds als deelnemer van het project Puzzel B (met Zinnema), als artiesten in huis met hun danscollectief RONIN (met de Pianofabriek) en als begeleiders van hun eigen danskamp. Dé ideale metgezellen dus om deze intensieve werkweek mee vorm te geven. Kunnen jullie kort omschrijven wat GROUNDWORK voor jullie betekent? Mouss: Voor mij is het een antwoord op een collectieve vraag. Veel mensen uit de artistieke urban dansscene van Brussel en omstreken zijn op zoek naar degelijke professionele vormingen. We leren voornamelijk van onszelf en missen nog tools om sneller en verder vooruit te gaan. Met deze werkweek willen we aan die vraag tegemoetkomen.

wat meer artistieke hiphop-voorstellingen naast hedendaagse dans opnemen. Ik hoop dat de deelnemers de tools die ze krijgen tijdens GROUNDWORK, inzetten om hun eigen creaties op de kaart te zetten. Naar welke jonge kunstenaars richt GROUNDWORK zich?

Wat hopen jullie met GROUNDWORK te bereiken?

Youness: We richten ons vooral naar jonge performancekunstenaars die ofwel willen creëren ofwel hun eigen werk beter willen onderzoeken, artiesten die op zoek zijn naar nieuwe tools. Dit hoeven zeker geen professionele makers te zijn. Het gaat hier niet om je cv of je ervaring, wel om een open geest en bakken goesting om samen te creëren.

Mouss: Ik zou graag binnen één jaar terugkomen naar Destelheide om de deelnemers van GROUNDWORK hier aan de slag te zien als Artiest in Huis, terwijl hun voorstellingen op verschillende theater- en dansfestivals spelen. Festivals mogen in hun programmatie best

Mouss: Leeftijd en ervaring zijn voor mij minder belangrijk dan de energie en de motivatie van een persoon. Zet je goeie energieën bij elkaar, dan kan je iets groots creëren. We hopen op mensen die zin hebben om een zoektocht aan te gaan …

Youness: Het gaat ook over het creëren van opportuniteiten voor deze jonge makers. We willen hen met GROUNDWORK bewustmaken van hun kunstenaarschap.

15


BRUSSELPROJECT: GROUNDWORK

Youness: … om uitgedaagd te worden om verder te en een goeie manier om dat bewustzijn te trainen is groeien dan wat voor jou misschien natuurlijk aanvoelt. via dans. (Urban) dans en beweging kunnen dan een In dat traject is externe coaching essentieel, omdat het belangrijke toevoeging zijn aan het acteursspel, of het nu gaat over acteren op de je anders laat kijken naar je werk. planken of in film. Tijdens GROUNDWORK Ik zou graag binnen combineren we daarenboven één jaar terugkomen Jullie organiseerden met Timiss al coaching in urban dans met verschillende events, kampen e.a. coaching in theater of dance naar Destelheide om Wat is Timiss eigenlijk? storytelling, omdat we geloven de deelnemers van dat een goeie performer iets Youness: Timiss is een organisatie GROUNDWORK hier van beide disciplines kan leren. binnen het sociaal-culturele veld Emoties, personages of een die zich focust op urban dans en aan de slag te zien narratief zijn bijvoorbeeld niet alle raakvlakken die die discipline als Artiest in Huis. onbelangrijk binnen dans. Ze heeft met andere kunsten. We kunnen een dansstuk echt organiseren evenementen, battles, verrijken. Dance storytelling kan dan tools aanreiken om expo’s, voorstellingen, workshops, kampen, coaching…. je eigen dansstijl in die richting verder te onderzoeken. De drie hoofdelementen van Timiss zijn kunst, cultuur en Mouss: En voor mensen die eerder thuis zijn in theater, jongeren. is het ontzettend belangrijk om je lichaam te kennen Mouss: Daarnaast hechten we ook heel veel belang aan

Try-out AiH Kifesh Djimi Kahunda & Oumar Diallo in Destelheide

16


DESTELHEIDE

de 'mix'. Te vaak zijn mensen enkel bezig binnen hun Youness: Waarvandaan de jongeren of kunstenaars ook eigen domein: dans, theater… Timiss wil bruggen creëren komen, wat ze hebben meegemaakt of wat hun familiale tussen de verschillende disciplines, zodat mensen van situatie is, we spreken met iedereen op dezelfde manier. Wij zijn wie we zijn en daar blijven elkaar kunnen leren en kunnen we dichtbij, of we nu in het hiphop evolueren. Destelheide is een milieu werken of in een culturele Daar komt ook zeker het sociale instelling. ander universum, aspect bij kijken. Timiss wil diverse mensen samenbrengen, zonder hier voelen Destelheide heeft jullie gevraagd taalbarrières, sociale of culturele we ons om GROUNDWORK te cureren drempels. De melting pot die we en verschillende kunstenaars te hier in Brussel hebben, is echt een creatief vrij. contacteren om de jonge makers richesse. Daarenboven vinden we tijdens de vorming te coachen. het belangrijk dat mensen geen opportuniteiten mislopen, omdat ze niet op gelijke voet Wat is voor jullie een goeie coach? zijn kunnen starten. Als je bent opgegroeid in een gezin Mouss: Een goeie coach is iemand die in de eerste plaats waarin het financieel niet gemakkelijk is en men niet goed luistert, want er bestaat geen uitgeschreven methode die weet welke vormingsmogelijkheden er bestaan, kan je voor iedereen werkt. Het is iemand die weet wat hij/zij de nog altijd boordevol talent zitten. Sociale aspecten mogen deelnemers individueel moet geven, zodat ze vooruitgaan. geen rem zijn. Een tijd geleden nam ik, samen met Youness, deel aan

17

© Barbara Jovanovic


BRUSSELPROJECT: BRUSSELPROJECT: GROUNDWORK GROUNDWORK

Timiss Festival #2 in Zinnema © Matteo Toggia

18

1000 Pieces Puzzle. Dat is een vorming, georganiseerd door Zinnema. De noden van iedereen daar waren heel uiteenlopend. Zelf kampte ik met een gebrek aan zelfvertrouwen en ik twijfelde enorm aan mijn deelname. Cindy Claes (ook een coach voor GROUNDWORK) heeft toen de nodige tijd genomen om me persoonlijk te overtuigen en te steunen. Zij heeft me ook gepusht om Timiss uit de grond te stampen. Als deze persoon niet naar mijn noden had geluisterd, dan had dit allemaal niet bestaan… Youness: Dat geldt ook voor mij. Door die vorming ben ik me bewust geworden van mijn capaciteiten en van wat ik nog allemaal zou kunnen bereiken. Daarenboven leerde ik er Mouss kennen. Hij droomde er net als ik van om een organisatie op te richten. Door die ontmoeting is Timiss ontstaan. Had ik die coaching niet gekregen, dan was ik andere dingen gaan doen in mijn leven. Een goeie coach is trouwens ook iemand die zelf blijft bijleren, iemand die zich niet superieur opstelt ten opzichte van de deelnemers, maar samen met hen leert. Iedereen heeft de anderen iets te bieden. Jullie spraken reeds over het project 1000 Pieces

Puzzle van Zinnema en het feit dat dit iets in gang heeft gezet in de urban scene. Net zoals Zinnema voelen we ook in Destelheide dat we een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van selfmade kunstenaars. Hoe zien jullie deze evolutie? Mouss: Met het project van Zinnema hebben we grote stappen kunnen zetten in de scene. Voor dans, waar ik het meest in thuis ben, was het vroeger simpel: er waren battles, choreo’s of competities. Het creatieve aspect en het onderzoek rond beweging kwamen niet of nauwelijks aan bod. Dat veranderde door 1000 Pieces Puzzle. Daarin kwamen het artistieke en de nood om te experimenteren met de bestaande codes voor het eerst ter sprake en zo kwam ook Destelheide in the picture. Jenny Ambukiyenyi Onya, de winnares van 1000 Pieces Puzzle, won immers een residentie in Destelheide om te repeteren voor haar voorstelling Elikya Na Ngai, waar ik ook aan meewerkte. Doordat we in Destelheide als artiest werden ontvangen, rees al snel het besef dat we hier niet wat kwamen trainen, zoals in de stations. In Destelheide krijgen we toegang tot professionele zalen, met mensen die ons respecteren en ons erkennen als kunstenaars. Dat is voor ons van onschatbare waarde. Alleen dat al motiveert ons om door te gaan. Ook de try-outs of de toonmomenten van work in progress voor de


DESTELHEIDE

Try-out AiH Kifesh Djimi Kahunda & Oumar Diallo in Destelheide

19

© Barbara Jovanovic

andere groepen die in Destelheide verblijven, en de positieve en Destelheide is ook heel belangrijk. Enerzijds neemt feedback die op deze momenten volgt, geven ons altijd een Destelheide als grote instelling het initiatief om de urban scene te ondersteunen, om te luisteren naar de boost. Youness: Destelheide is echt een bubbel op zich. Wanneer noden en er een antwoord aan te bieden. Tegelijkertijd we hier naar het onthaal gaan, denken we soms: vragen we erkent en respecteert ze ook onze expertise en laat ze de nu niet te veel…? Zo zitten we in elkaar: we komen van het programmatie aan ons over, ook al zijn we het niet per buitenland, van de straat, dus we proberen zo weinig mogelijk se gewend om in zulke grote infrastructuur te werken. Het zijn zulke initiatieven waar we tot last te zijn en zo min mogelijk op te vallen. Eenmaal buiten de muren GROUNDWORK gaat voor nood aan hebben. Het toont onze gemeenschap dat er interesse van Destelheide botsen we weer op mij ook over het is, zonder dat zij zich gebruikt die realiteit. voelt. Bij Zinnema, Pianofabriek creëren van nieuwe Destelheide is een ander universum, en Destelheide gaat het niet om hier voelen we ons creatief vrij. We leaders/makers uit zalen vullen. Het zijn instellingen ontmoeten er mensen van overal die de gemeenschap echt willen Brussel en omstreken, en we slagen erin om met elkaar ondersteunen. Je voelt dat het te discussiëren, om elkaar dag te mensen die de allemaal eerlijk is. zeggen, naar elkaar te lachen… dingen veranderen allemaal in een vrije, artistieke Destelheide hoopt hiermee ook van binnenuit. context. Daarnet nog kwam iemand de deuren open te zetten voor ons vragen wat we aan het doen bestaande initiatieven en jonge waren tijdens deze week. Het is fijn voor ons om op een plek kunstenaars. Hoe zien jullie als Timiss dit project nog te komen waar we op ons gemak zijn en waar we creatief ons verder ontwikkelen? ding kunnen doen. Youness: Het lijkt me interessant om het initiatief in de Mouss: De basis van deze samenwerking tussen Timiss toekomst ook open te stellen voor andere kunstvormen, zoals


BRUSSELPROJECT: BRUSSELPROJECT: GROUNDWORK GROUNDWORK

muziek. Voor jonge muzikanten is het enorm duur om in de stad een opnamestudio te huren en in Destelheide kan dit heel goedkoop. Als je weet dat deze mensen op korte tijd al straffe dingen kunnen ontwikkelen, wat zal er dan niet gebeuren als ze hier een week creatietijd krijgen? GROUNDWORK gaat voor mij ook over het creëren van nieuwe leaders/makers uit Brussel en omstreken, mensen die de dingen veranderen van binnenuit. Mouss: Ik hoop dat er na enkele edities van GROUNDWORK een soort festival plaatsvindt, waarop alle mensen die hebben deelgenomen, hun creaties kunnen laten zien. Zo’n festival bestaat nog niet in de scene, omdat er momenteel nog niet genoeg aanbod is. Er zijn er maar enkelen die echt met creatie bezig zijn. Een podium krijgen op een plek waar je je thuis voelt, waar je je werk durft te tonen, met de juiste ondersteuning, kan alles veranderen.

20

Waarom moeten mensen zeker komen kijken naar de toonmomenten op 2/11? Youness: Je kan artiesten aan het werk zien die nu aan het begin van hun traject staan, maar nog veel zullen groeien en later dus groot, erkend en bekend zullen zijn. (Lacht). Of misschien twijfelde je om je dit jaar in te schrijven, dan kan je komen kijken en kan je beslissen of je je kandidaat wilt stellen voor de volgende editie. Het zal sowieso een inspirerend moment zijn! Bedankt Mouss en Youness voor dit gesprek!

© Barbara Jovanovic

Timiss Festival #2 in Zinnema © Matteo Toggia



Op vrijdag 2 november tonen de deelnemers van GROUNDWORK de resultaten van hun werkweek. Wil je erbij zijn? Hou DAN onze Facebookpagina en de nieuwsbrief in de gaten voor meer info!

GROUNDWORK is een initiatief van Destelheide & Hanenbos in nauwe samenwerking met Timiss




21

TERUGBLIK ZOMER IN DESTELHEIDE & HANENBOS De zomer is traditioneel een drukke periode in Destelheide & Hanenbos: jeugdgroepen komen en gaan, uit de lokalen klinkt nu eens musical, dan weer jazz, overal op onze domeinen valt wel iets te beleven‌ Tijd voor een terugblik!


DESTELHEIDE & HANENBOS

PROJECT CENTRUM WEST

© Eline Leonard © Barbara Jovanovic

© Eline Leonard

TRY-OUT SHHH ENSEMBLE

© Eline Leonard

22

© Eline Leonard

WORKSHOPS HANENBOS


A place full of creative people, who are curious towards each other, who are generous and open-minded. - Laura © Piet Vranckx

© Piet Vranckx

© Barbara Jovanovic

ZOMERACADEMIE

© Piet Vranckx

TERUGBLIK ZOMER

© Piet Vranckx

© Piet Vranckx

Een heerlijk moment van prikkeling dat de zintuigen en de verbeelding weer openzet. - Elke

23


24

INSIDE DESTELHEIDE & HANENBOS Vier jaar nadat Free De Backer aangesteld werd als voorzitter van ADJ peilt Guy Uyttebroeck, directeur van Destelheide & Hanenbos, naar een stand van zaken. Ook ondervoorzitter Gerd Vertommen schuift mee aan tafel. Er is veel gebeurd ondertussen: Destelheide werd Destelheide & Hanenbos, het Masterplan werd concreet‌ Wat heeft de toekomst in petto? Je leest het in deze Inside. Barbara Jovanovic


INSIDE

Free De Backer en Gerd Vertommen geven zuurstof aan ADJ De vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, kortweg ADJ, staat in opdracht van de Vlaamse overheid in voor het beheer en de uitbating van Destelheide, De Hoge Rielen en sinds kort ook Hanenbos. De algemene vergadering en de raad van bestuur van ADJ functioneren volgens de zogenaamde gemengde formule. Dat wil zeggen dat ze zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en jeugdwerkvertegenwoordigers. Een ploeg van gemotiveerde mensen werkt zo samen aan de verdere uitbouw van deze 3 unieke verblijfsdomeinen. Voor deze Inside haalde directeur Guy Uyttebroeck even diep adem voor een intens gesprek met Free De Backer en Gerd Vertommen, voorzitter en ondervoorzitter van ADJ.

Guy: Free, bijna exact 4 jaar geleden hadden we ook een gesprek voor dit magazine. Jouw doel als kersvers voorzitter van ADJ was toen om Destelheide als een unieke plek op de kaart te zetten. Hoe kijk je daar nu op terug? Free: Er zijn zeker grote stappen gezet. Via het Masterplan zijn we op zoek gegaan naar het unieke van Destelheide en dat proberen we door te trekken in alle aspecten van de werking. We hebben ook nagedacht over de rol die Destelheide op zich kan nemen in de hele sector, voor artiesten en groepen. En met initiatieven

als de Zomeracademie zetten we Destelheide steeds nadrukkelijker op de kaart. Gerd: Destelheide is inderdaad een centrum met zo veel mogelijkheden. Wat mij bezig houdt is hoe we ervoor kunnen zorgen dat nog meer jongeren de weg ernaartoe vinden. Nog te veel mensen kennen Destelheide niet en zijn verbaasd dat zoiets bestaat. Free: Dat klopt. Toen we een locatie zochten voor de viering van 40 jaar Agogiek aan de VUB, suggereerde ik Destelheide naar analogie van ons 30-jarig bestaan. Er werd getwijfeld, aangezien de voorkeur uitging naar een plek

Wij ademen Destelheide & Hanenbos!'

25


DESTELHEIDE & HANDENBOS

26

in Brussel. Maar toen een collega die hier ook al was Guy: Op 1 januari is Hanenbos bij ADJ gekomen en ging geweest, alle voordelen begon op te sommen, zag je de het plots van twee centra naar drie. Dat was dus een hele vertwijfeling wegebben. uitdaging. Hoe hebben jullie dat ervaren? Gerd: De rust, de natuur, de infrastructuur en de goede Gerd: Objectief bekeken geeft dit een aantal keuken bieden inderdaad zo veel mogelijkheden. Al blijft opportuniteiten. Hanenbos heeft een eigen karakter, de bereikbaarheid via het openbaar waardoor het specifieke groepen vervoer nog een zwak punt. Onze kan aantrekken. Persoonlijk heb ik Destelheide & reisbegeleiders bij Karavaan wel een aantal bedenkingen bij de Hanenbos moeten stellen me soms ook de vraag: manier waarop de communicatie waarom altijd naar Destelheide? vanuit de overheid is verlopen. een plaats Waarom naar dat ‘verre’ Dworp? Als raad van bestuur waren we kunnen blijven Gelukkig kan ik hen altijd snel soms de speelbal van beslissingen overtuigen van het unieke van die boven onze hoofden werden voor innovatie deze plek. De combinatie van de genomen. Maar kijk: uiteindelijk en experiment uitgebreide infrastructuur, de is het toch gelukt om Hanenbos fantastische ligging in de natuur en binnen de vooropgestelde timing [ Gerd ] ook de prijs maken van Destelheide te integreren in de werking van écht een bijzondere plaats. ADJ en kan dit een mooie winwinsituatie worden. Guy: Op vlak van communicatie is er dus nog werk? Free: Het hele dossier is in een stroomversnelling Gerd: Ja, onbekend is onbemind hé! Mond-tot- gekomen toen ADJ zelf aan het stuur is gaan zitten. En mondreclame werkt volgens mij daarom nog het best. chapeau daarbij voor het personeel. Wij, als bestuur, Free: Het reserveringssysteem van Destelheide kan beter. hebben het hele proces mee begeleid, maar alles werd Al blijft online reserveren moeilijk door de complexiteit toch vooral geleid door de directie en de medewerkers van de aanvragen. Groepen reserveren immers zelf. Voor het personeel van Hanenbos was dit geen overnachtingen, maaltijden én zalen. Ik merk zelf dat het gemakkelijke operatie, maar het is mede door hun drive vaak nog altijd makkelijker is om de telefoon te nemen en en goesting dat we er een succesverhaal van kunnen maken. dan is de dienstverlening altijd top!

© Barbara Jovanovic


INSIDE

Gerd: Er werden inderdaad al snel resultaten geboekt in de manier van werken en de praktisch-organisatorische aanpak. En daar zijn we uiteraard blij mee. Met Karavaan hebben we bijvoorbeeld ook al een weekend in Hanenbos vastgelegd. Guy: Er werd daarnet al verwezen naar het Masterplan. We komen nu in de fase van de uitvoering: de omschakeling van stookolie naar gas is bezig en de eerste steen van het nieuwe slaapblok zal (waarschijnlijk) in 2019 worden gelegd. Ook op dat vlak beweegt er dus wel wat. Free: Ja, maar de gemiddelde doorlooptijd van de infrastructuurdossiers is te lang. Dat is voor ons als bestuur van ADJ toch wat frustrerend en daar blijven we op hameren. We zien het als onze taak om de overheid te laten nadenken over de toekomst van dit centrum. En daarbij is geen tussenoplossing mogelijk. Er moet permanent worden geïnvesteerd of anders kan je beter de deuren sluiten. Guy: Na de verkiezingen van 2019 komt er misschien wel een nieuwe minister bij wie we ons verhaal opnieuw zullen moeten verdedigen. Gerd: De weg om letterlijk te investeren in de toekomst moeten we blijven bewandelen en als raad van bestuur moeten we dat dossier dus blijven opvolgen. We moeten dat niet voor onszelf doen hé, maar voor de toekomstige gebruiker! Destelheide & Hanenbos moeten een plaats kunnen blijven voor innovatie en experiment. En ik mag maar hopen dat de volgende minister van Jeugd ons daar in volgt.

27

Guy: We zitten op dit ogenblik in een positieve flow. De neuzen van bestuur, directie, personeel en overheid wijzen in dezelfde richting. Daardoor is er een dynamiek ontstaan en kan er ook veel worden gerealiseerd. Free: Dat is inderdaad zo. Maar we moeten los van dat moment en die specifieke personen denken. We moeten dat momentum in de werking consolideren en een aantal zaken stroomlijnen. Zo hebben we samen met de algemene vergadering een charter opgemaakt, waarin de verwachtingen en verantwoordelijkheden duidelijk worden omschreven. Ik vind het als voorzitter erg belangrijk dat we in het bestuur en de algemene vergadering samenwerken aan de doelstellingen van ADJ. Dat is onze gezamelijke pet, en onze enige pet op dat moment. Gerd: In die balans is het belang van ADJ steeds prioritair op dat van de eigen organisatie. Ik zit hier dus niet om de belangen van Karavaan te verdedigen. Maar omdat we hier veel komen, kennen we de organisatie heel goed. De afstand tussen bestuur en personeel is klein en daardoor is samenwerken ook makkelijker. Guy: Hoe verloopt de samenwerking tussen jullie als voorzitter en ondervoorzitter? Free: Ik vind het beeld van de tandem wel mooi. Mijn

© Barbara Jovanovic


DESTELHEIDE & HANDENBOS

enige doel is om de drie domeinen zuurstof te geven, zonder daar zelf iets bij te willen winnen. Dat was ongeveer het eerste wat ik tegen Gerd zei en ik voelde datzelfde bij haar. Ik heb het gevoel dat Gerd me daarin vertrouwt en ik kan altijd op haar rekenen. Als ik over iets twijfel of iets wil afstemmen, bel ik haar op. Ze kan de zaken nuchter en vanaf een afstand bekijken, los van emoties. En dat doet ze bovendien met plezier en goesting. Gerd: En ik voel me heel goed in die rol van ondervoorzitter. Ik had een aantal actiepunten die ik binnen het bestuur wilde realiseren, maar ik heb zelf niet de tijd en de energie om als voorzitter in alle dossiers te duiken. Samen kunnen we echter heel wat bereiken.

28

Guy: Jullie delen een gezonde kritische ingesteldheid en slagen erin om het strategische en operationele van elkaar gescheiden te houden. Gerd: Ik voel me betrokken bij de werking en probeer de dingen met gezond verstand te benaderen. Maar ik ben inderdaad ook kritisch. Het is maar door de juiste vragen te stellen dat je verder raakt, uiteraard altijd constructief en in functie van de toekomst van ADJ. Met jaknikkers alleen kom je er niet, maar ook niet met alleen maar dwarsliggers.

Free: Het heeft ook geen zin om als bestuur aan het personeel te gaan dicteren wat er moet gebeuren. We werken er zelf niet, dus we moeten wel vertrouwen hebben in de directie en het personeel. We gaan in overleg, zetten mee de lijnen uit en houden ze kritisch tegen het licht. Guy: Wat mij binnen het bestuur van ADJ steeds opvalt, is de passie voor onze centra. Dat ervaar ik bij jullie ook heel sterk. Gerd: Mijn geloof in de mogelijkheden van onze centra is inderdaad groot. Het zijn unieke plaatsen en die moeten we koesteren. Onze groep bestuurders is gepassioneerd, maar ook zo divers dat we heel veel kennis en expertise binnen brengen. Maar omgekeerd haal ik er zelf ook veel uit, ik kan hier veel bijleren. Het is dus niet alleen geven, maar ook heel veel ontvangen. Free: Ik zoek graag naar manieren en systemen om de werking verder te stroomlijnen en onze centra nog sterker op de kaart te zetten. Dus heb ik heel vaak contact met de directie om zaken te bespreken en voor te breiden voor de raad van bestuur. Bestuursleden delen ook graag hun expertise, wat de vzw doet groeien. Er is veel vertrouwen en dat zorgt voor een positieve flow.


INSIDE

Guy: Op dit ogenblik is er ook geen waarnemer meer van termijn zullen zijn. Vaak hebben we ook resultaat gehaald dankzij de rechtstreekse contacten met de minister. de Vlaamse overheid in de raad van bestuur. Gerd: Maar zal er nog een minister Free: Dat is zo, al heb ik dat nooit van Jeugd zijn in de toekomst? als een belemmering gevoeld. Ik ben trots Het is niet dat we als bestuurders Guy: Waar dromen jullie nog van? constant werden terug gefloten. In op de realisaties de praktijk verandert er dus niet Gerd: Ik droom van drie centra die van ADJ veel. Het contact met de overheid duurzaam zijn in alle betekenissen, en dat mag is nu minder intensief en dat is wel zowel qua infrastructuur als op jammer. We hebben niet langer de inhoudelijk vlak. Unieke plekken worden getoond vinger aan de pols inzake beleid. En waar nog veel mensen gebruik aan de het feit dat we nu binnen de week van kunnen maken en waar ze een verslag van de bijeenkomsten veel inspiratie kunnen vinden om buitenwereld. moeten bezorgen is een extra verder te gaan. Daar moeten we [ Free ] administratieve last. als bestuur mee voor gaan! De persoonlijke relatie tussen het Guy: De afdeling Jeugd bestaat personeel en de klanten is hier niet langer. Kan dat op de lange termijn een probleem echt uniek. Dat warm gevoel moeten we vasthouden en vormen voor ADJ? koesteren. Gerd: Het gaat uiteraard niet om de naam of om de Free: Ik ben trots op de realisaties van ADJ en dat mag organisatie op zich. Maar de zaken moeten wel worden worden getoond aan de buitenwereld. We moeten niet opgevolgd natuurlijk. Maar wat dat strategisch wil zeggen te bescheiden zijn. De passie is er bij het bestuur en het voor de netwerken en contacten is me nog niet volledig personeel. Wij ademen Destelheide & Hanenbos en dat duidelijk. moeten we nog meer laten zien in onze communicatie en Free: We weten nog niet wat de implicaties op de lange marketing.

Wie is Free De Backer?

Wie is Gerd Vertommen?

Als lid en leiding in de jeugdbeweging was ze gebruiker van De Hoge Rielen. Als docent in de vakgroep Educatiewetenschappen van de VUB, dompelt ze haar studenten regelmatig onder in het kunstzinnige klimaat van Destelheide. Kwam begin 2011 in de raad van bestuur van ADJ. Sinds 2013 voorzitter van ADJ, eerst ad-interim en sinds 2014 effectief.

Startte als 15-jarige met vrijwilligerswerk in het jeugdhuis, was jarenlang monitor bij Jeugd en Gezondheid (het huidige Kazou nvdr) en engageerde zich ook in andere initiatieven in het jeugdwerk en daarbuiten. Is als coรถrdinator van Karavaan vzw een regelmatige gebruiker van Destelheide en Hanenbos. 10 jaar lid van de AV van ADJ en 7 jaar van de RvB. Door er zo in te duiken ziet ze de mogelijkheden van beide centra.

29


30

DESTELHEIDE INTERNATIONAAL Destelheide & Hanenbos ontvangen niet alleen jongeren van over heel Europa tijdens internationale projecten, zoals EVS of de Youth Exchange, we willen ook het engagement bij de jongeren zelf aanwakkeren om eigen projecten uit te denken, te organiseren en misschien zelfs te leiden. Zo kwam Lea, onze EVS’er van 2017, terug als Trainer op de Youth Exchange en trokken 3 Belgische jongeren naar Finland op training. Onze huidige EVS’er Barbara verlaat ons dan weer in oktober, maar iets zegt ons dat we haar hier gauw terug zullen zien...


INTERNATIONAAL

Terugblik: FeMENism Wat krijg je als je 28 jongeren uit België, Frankrijk, Servië en Griekenland een week lang laat debatteren en creëren rond het thema gender? Knetterende discussies, luide lachsalvo’s, maar ook intens intieme momenten. Een terugblik...

31

It’s about the small revolutions. It’s about thinking differently. It’s about equality. foto's © Barbara Jovanovic


DESTELHEIDE

International Club: Finland Training

Begin deze zomer zond Destelheide Jecsan Jimenez Leon, GaĂŤlle Callewaert en Evelyne Van Hecke naar Kokkola in Finland, om daar tijdens een internationale training kennis en ervaring op te doen voor de uitbouw van een heuse International Club in Destelheide. Evelyne schreef een verslag.

32

Hoe rekruteer je deelnemers? Hoe komen verschillende ideeĂŤn tot 1 project? Hoe schrijf je een dossier voor een Erasmus+-project? Hoe pak je dit organisatorisch aan? Bij onze aankomst in de mooie Villa Elba hadden we veel vragen. We waren er maar enkele dagen en wilden veel leren.

Dag 1 bestond uit kennismakingsspelletjes en teambuildingactiviteiten. Niet onbelangrijk, maar we vroegen ons af waar de inhoud bleef. Zoals we al zeiden: we waren ongeduldig om bij te leren! Wat we wel die dag te weten kwamen is dat een microgolfoven in het Welsh een Popty Ping is. Dat zullen we alvast niet gauw vergeten.

Op dag 2 kregen we gelukkig vaker een antwoord op onze vragen. Het ontstaan van de International Club werd toegelicht en we kregen een handleiding mee voor het organiseren van meetings, iets wat we meteen ookzelf konden uittesten. Business manager Lars Losik gaf een energieke lezing en Jecsan was volledig in de ban van deze man. Het was inspirerend om hem te horen praten over leadership en hoe we als jonge kunstenaars jongeren kunnen helpen om hundromen te realiseren.


INTERNATIONAAL: Finland training

Op dag 3 trokken we op pad met enkele jeugdleiders om het te hebben over de praktische organisatie van een international club of youth exchange. Helaas werd er weinig teruggekoppeld naar wat wij essentieel vonden: tips voor dossiers, organisatie, enz. De teleurstelling werd weggewerkt in een stadsspel in Kokkola, waar we met de groep uit Wales een leuke namiddag hadden met mooie herinneringen. In de sauna achteraf werd alles uitgezweet, terwijl de zee voor verkoeling zorgde. Op de laatste dag was het tijd om zelf projecten voor te stellen en wat meer info te geven over onze eigen organisatie. Destelheide viel enorm in de smaak bij zowel de jongeren als de jeugdleiders. Niet zo gek, want Destelheide is geweldig! We riepen op om meer samen te werken rond kunst en mensenrechten en heel wat jongeren en enkele jeugdhuizen, zoals die van Duitsland en SloveniĂŤ, waren hier enorm voor te vinden. We hebben een erg fijne tijd gehad in Villa Elba en hebben prachtige mensen leren kennen uit heel Europa, uit Rusland, ArmeniĂŤ en Turkije. Of we op al onze vragen een antwoord hebben gekregen? Niet echt, maar wat we daar meegemaakt hebben, zal sowieso op een of andere manier nog uitstralen op de toekomstige International Club van Destelheide. We zoeken verder en blijven bijleren!

33

Heb je zelf zin om internationale activiteiten te organiseren of ben je benieuwd naar alle internationale projecten van Destelheide? word dan lid van onze Facebookpagina: Destelheide Internationaal!


DESTELHEIDE INTERNATIONAAL: EVS

MY EVS JOURNEY in Destelheide The role of content creator in Destelheide turned out to be exactly what I was looking for.

34

When wandering around the picturesque property – always carrying my camera –, I had the opportunity to witness the creative process of many different artists that came here. Meeting new artists every week and listening to their stories is incredibly motivating. I loved documenting the creation of their artwork from the very beginning until their try-out for an audience or an exhibition in the many spaces in Destelheide. Every artist brings something new to this place, and we all greatly benefit from it: New ideas, new ways of expression, sometimes a whole new way of seeing. I quickly got used to this influx of inspiring individuals and the lively atmosphere of Destelheide. The employees made it feel like home (insider tip – if you smile, they give you extra chocolate!). They also gave me enough freedom and support to pursue my interests and to travel around Belgium. Every weekend, a different city to explore! Meeting new people and learning about their EVS projects was also an enlightening experience. EVS volunteers are in general very open-minded people, with a passion and the will to make a change. It is a community that I loved being a part of. My team in Destelheide made me feel welcomed and appreciated. They gave me the opportunity to do exactly what I came here for – to create, to learn, and get inspired. Thank you to Destelheide & Hanenbos and especially the DHarts-team for the laughs, the chocolate and the magic. I am bringing some of it with me home (mostly chocolate)!

Barbara Jovanovic follow me @pustimenecu


35

DESTELHEIDE ARTIEST IN HUIS Terwijl de toekomstige Artiesten in Huis worden klaargestoomd op GROUNDWORK, werken de volgende gezelschappen aan hun nieuwste theater-, dans- of circusvoorstelling. Maak kennis met de Artiesten in Huis van oktober 2018 tot februari 2019.


ARTIEST IN HUIS

1 – 12 oktober

A FOR FAKE DANS

Aan welk project komen jullie hier in Destelheide werken? Het project waar Anna Heuer Hansen en ik aan komen werken is een duet met als titel Like God in drag. We zijn in juli 2017 begonnen met een onderzoek over authenticiteit en 'fake'. Intussen zitten we in de laatste fases van onze creatie. Wat is je favoriete plek in Destelheide en waarom? Ik hou van de groene omgeving en het grote terras. Destelheide is niet zo ver van Brussel en toch voel ik me er lekker rustig, als door het groen beschermd van de drukte van de stad. Na jullie komt Minne De Lange, een textielkunstenares, op residentie. Welke inspiratietip zouden jullie haar geven? Vanuit Destelheide kan je een leuke wandeling maken langs kleine wegen met chique huizen naar een vijvertje met eenden, ganzen en misschien zelfs zwanen. Kan inspirerend werken als je de betonnen gebouwen even beu bent.

36

2 – 24 oktober Aan welk project kom je hier in Destelheide werken? Ik maak miniatuur handborduurwerk, meestal geïnspireerd op landschappen die de relatie van menselijke collectieven met de natuur weerspiegelen.

MINNE DE LANGE BEELDENDE KUNST

Wat trekt je aan in Destelheide als residentieplek? Ik reis van residentie naar residentie en België leek me interessant omdat het dicht bij huis is maar toch zo anders qua omgeving en cultuur. Destelheide sprak me aan omdat er zowel beeldende kunstenaars als theatermakers en muzikanten komen. Die unieke mix van mensen, dat lijkt me inspirerend. Na jou komt The Girl Who Cried Wolf, een Belgische band, op residentie. Welke inspiratietip zou jij hen geven? Hou je vooral niet te strak vast aan het plan dat je had voor je kwam! Het is altijd anders dan je denkt en er is inspiratie te vinden in dingen die je niet van tevoren kunt voorspellen. Blijf openstaan voor nieuwe invloeden van de plek waar je bent en de nieuwe mensen die je gaat ontmoeten. © Minne De Lange

Ben je zelf een professionele artiest en zoek je een inspirerende plek om aan je volgende productie te werken? Verblijf in Destelheide en maak gratis gebruik van onze professionele repetitieruimtes!


ARTIEST IN HUIS

19 – 21 oktober Aan welk project komen jullie hier in Destelheide werken? We komen eind november uit met een nieuw album A(R)MOR. Om die release te ondersteunen staan er heel wat shows gepland in België en Nederland en we willen onze live performance op punt zetten met een repetitie van een volledig weekend. Een bezoek aan Destelheide geeft onze live shows altijd een enorme boost.

THE GIRL WHO CRIED WOLF MUZIEK

Wat is je favoriete ruimte in Destelheide? Dat is ongetwijfeld 'De Put'. Veel ruimte, goede akoestiek, veel licht, een prachtig uitzicht... Na jullie komt TG Vagevuur, een Belgische theatergroep, op residentie. Welke inspiratietip zouden jullie hen geven? Zet de ramen van 'De Put' open en laat je inspireren door de natuur en repeteer 's nachts door, dat is een fantastisch moment voor je creativiteit.

© Frederik Van Melle

23 – 27 november

TG VAGEVUUR THEATER

Aan welk project komen jullie hier in Destelheide werken? Peter Spaepen en ik (Koen Boesman) komen met TG Vagevuur & Brussels Experimental de laatste hand leggen aan onze nieuwe muziektheatervoorstelling (ook wel ‘duikbootopera’) UB29. Daarin volgen we de laatste uren van de bemanning van de gelijknamige duikboot die in 1917 zonk voor de kust van Oostende. 3 acteurs en een 10-koppig koor vertolken de teksten die 13 auteurs in de mond van de personages hebben gelegd. Wat is je favoriete plek in Destelheide en waarom? Oei. Er zijn zoveel plekken, waar zoveel verhalen aan vast hangen. Ik zou kunnen zeggen de bar, of de zwevende vloer van de danszaal, maar ik denk toch meteen aan de inkomhal. Het is dé plek waar iedereen ooit zijn eerste voet in Destelheide gezet heeft. De rode zeteltjes waarin je eerst vol verwachting en spanning zit en dan uiteindelijk uitgeput, maar voldaan. Al dwaal ik ook altijd graag door de gangen en over de trappen van Destelheide. Momenten van stilte en de echo van je voetstappen tussen al het intensieve werken door. In oktober komt het dansgezelschap A For Fake op residentie. Hebben jullie een inspiratietip voor hen? Amai. Een moeilijke vraag. Concreet liep ik deze zomer min of meer toevallig de fototentoonstelling ‘The Family of Man’, samengesteld door Edward Steichen, in Clervaux (Luxemburg) binnen. Dat vat het wel samen.

© Minne De Lange

Check onze voorwaarden op www.destelheide.be/artiest-in-huis of stuur een mailtje naar info@destelheide.be voor meer informatie.

37


TELEX

 In Destelheide gaat het beroep barvrouw over van generatie op generatie. Na moeder Marina Weemaels staat nu ook dochter Soraya Darcis achter onze toog. Welkom, Soraya!

© Piet Vranckx

 Karine Elpers is dan weer al jaren een vertrouwd gezicht in onze keuken. Vanaf 1 juli ging ze als de nieuwe chef de partie in Destelheide & Hanenbos echter een nieuwe uitdaging aan. Succes, Karine!

38  En er zijn nog verschuivingen binnen het team van Destelheide & Hanenbos: Lucinda Moerenhoudt, die jaren met enthousiasme en energie de administratie opvolgde, besliste om op 31 december met pensioen te gaan. Merci voor de fijne samenwerking en je ongelofelijke inzet! Vanaf 1 januari neemt Leen Jespers, die voorheen mee het onthaal van Destelheide & Hanenbos verzorgde, de fakkel van Lucinda over. Proficiat!

 In oktober nemen we afscheid van Barbara Jovanovic' onze geweldige EVS-vrijwilligster. Met haar prachtige foto's en filmpjes leverde ze maandenlang een professionele bijdrage aan de communicatie van Destelheide & Hanenbos. We zullen haar constante opgewektheid en werkijver missen!

 In Hanenbos installeerden ze een paar maand terug waterkraantjes en wasbakken. Zo kunnen kinderen na het bosspel buiten hun handen wassen en blijft het binnen schoon.

© Valentina Talijan


#destelheidedesteleuker #hallohanenbos

39

Destelheide & Hanenbos, de twee verblijfscentra van Dworp, vormen één team met één visie. Middenin het groen willen wij een inspirerend en verrijkend verblijf bieden aan jongeren, jeugdwerkgroepen, onderwijsinstellingen en socioculturele organisaties uit binnen- en buitenland. Met dit magazine houden we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen en verschillende activiteiten in Destelheide & Hanenbos en bieden we je een kijkje achter de schermen. Wil je dit magazine graag (gratis) thuis ontvangen of wil je via onze nieuwsbrief op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van Destelheide & Hanenbos, schrijf je hiervoor dan in op onze site www.destelheide.be.

Destelheide & Hanenbos worden, samen met De Hoge Rielen, uitgebaat door vzw ADJ in opdracht van de Vlaamse Overheid.


Volg ons op de sociale media facebook.com/destelheide facebook.com/hanenbos twitter.com/destelheide vimeo.com/destelheide issuu.com/destelheide instagram.com/ destelheide_hanenbos

V.U. Guy Uyttebroeck, Destelheidestraat 66, 1653 Dworp. Destelheide & Hanenbos worden samen met de Hoge Rielen in opdracht van de Vlaamse Overheid beheerd door de vzw ADJ, Molenstraat 62, 2460 Kasterlee.

Profile for Destelheide

DHHB-magazine nr.46 okt 2018 - feb 2019  

Lees o.a. meer over: - de nieuwe expo in Destelheide met werk van Ulrike Bolenz - onze jaarartiest Alice van Innis - het Brusselproject GROU...

DHHB-magazine nr.46 okt 2018 - feb 2019  

Lees o.a. meer over: - de nieuwe expo in Destelheide met werk van Ulrike Bolenz - onze jaarartiest Alice van Innis - het Brusselproject GROU...

Advertisement