__MAIN_TEXT__

Page 1

PB- PP 

BELGIE(N) - BELGIQUE

P209319 3000 Leuven

nr 48 Informatieblad van Destelheide & Hanenbos

februari 2019 – mei 2019 Trimestrieel magazine

DESTELHEIDE INVESTEERT IN NIEUWE KUNST OP HET DOMEIN Joke Raes stelt prikkelende kunstwerken tentoon OP BEZOEK BIJ DE BUREN VAN PROVINCIEDOMEIN HUIZINGEN WEG MET DE LENTE, HIER IS DE ZOMERACADEMIE! © Barbara Jovanovic


IN DIT MAGAZINE

EXPO: Destelheide investeert in kunstwerken in de openbare ruimte.................... p. 5 EXPO: Welkom in het wondere universum van Joke Raes..................................................p.6 BRUSSELPROJECTEN: Maak je klaar voor Museum Night Fever......................................p.10 HANENBOS: Een kijkje bij de buren van Provinciedomein Huizingen..........................p. 13 INSIDE: Een interview met Pieter Nuytinck........................................................................................p.17 INTERNATIONAAL: De grenzeloze plannen voor 2019.............................................................p.23 INTERNATIONAAL: Evelyne Van Hecke stuwt de Destelheide International Club................................................................................................................................................p.25 INTERNATIONAAL: Welkom Alice, Katica & Marta, onze nieuwe Europese vrijwilligers.................................................................................................p.26 2

INTERNATIONAAL: Vaarwel Valentina.....................................................................................................p.28 ARTIEST IN HUIS: Overzicht............................................................................................................................p.30 ARTISTIEKE VORMINGEN: De Zomeracademie...................................................................................p.31

' TELEX............................................................................................................................................................................p.34

Colofon Redactie: Lien Annicaert, Peter D'Herde, Lies Jacob, Eline Leonard, Liesbet Van Lil, Guy Uyttebroeck Vormgeving: www.nelson.be Oplage: 2000 exemplaren Coverbeeld: Kunst op het domein, Jan Van Oost © Katica Nišavic'


VOORWOORD

Ik kreeg deze kerst van vrienden een boek over Shinrin-yoku cadeau. Zegt u niks? Mij eerst ook niet. Het woord, en de praktijk erachter, is Japans en staat voor ‘bosbaden’ of simpelweg de gezonde invloed van het doorbrengen van tijd in het bos. Het is een interessant gegeven, maar laten we eerlijk zijn, los van Japanse praktijken die momenteel erg hip zijn, weten we al langer dat het gezond is om even de stad te laten voor wat ze is, de veters van de bottines te strikken en de natuur in te trekken.

In 2019 willen we de groepen die in Destelheide & Hanenbos verblijven, nog meer stimuleren om naar buiten te gaan en dus investeerden we in een aantal prikkelende projecten. Hanenbos laat zich door onze Net dat is wat Destelheide & Hanenbos zo aantrek- vrienden van De Hoge Rielen inspireren om hun kelijk maakt voor zoveel scholen en verenigingen. aanbod buitenactiviteiten uit te breiden, zonder in Beide domeinen zijn groene eilanden waarin in alle te boeten aan het geweldige aanbod dat er nu al is door de samenwerking met rust gewerkt, gespeeld, gebrainde buren van Provinciedomein stormd… kan worden. Ver van alle Huizingen. Lieven Dierick, die drukte en verplichtingen zorgt daar verantwoordelijk is voor de de werking van onze centra voor In 2019 willen we milieu- en natuureducatie, licht frisse inspiratie, nieuwe ideeën de groepen die in in een interview toe waarom het en unieke ontmoetingen. Pieter zo noodzakelijk is om kinderen Nuytinck, vrijwilliger bij Scouts Destelheide & buiten te laten spelen (p. 14en Gidsen Vlaanderen en lid van Hanenbos verblijven, 16). Destelheide heeft er dan de algemene vergadering van nog meer stimuleren weer twee nieuwe bewoners ADJ vzw, stelt het in het Insideom naar buiten bij: twee unieke kunstwerken interview als volgt: ‘Het idee dat van hedendaagse kunstenaars je afgezonderd zit van de wereld, te gaan vonden een prominente plaats spreekt aan. Vaak kom je gedutussen het groen en wakkeren rende een weekend niet buiten de verbeelding aan. Ze kunnen de poorten van Destelheide’ (p. 18-21). Het Brusselse theatercollectief TransfoCollect, een aanzet geven tot nieuwe ideeën of vormen. Zoals dat hier in februari twee weekends komt werken aan de kunstenares Joke Raes het verwoordt: ‘een soort zijn performances voor Museum Night Fever, beaamt gestolde herinnering aan al de vluchtige momenten’ de meerwaarde van die ‘groene bubbel’: ‘Samen even die groepen beleven op onze domeinen. in afzondering zijn en tijd doorbrengen met elkaar, helpt om elkaar beter en op een andere manier te leren Voer genoeg om dit voorjaar een kijkje te komen nemen in Destelheide & Hanenbos. En wie het buiten kennen’ (p. 11-12). momenteel toch nog wat te fris vindt, verwijs ik graag naar p. 32 en p. 33 in dit magazine. Daar kan je met het gloednieuwe programma van de Zomeracademie alvast beginnen te dromen van de zomer. Tot gauw in Destelheide & Hanenbos.

Guy Uyttebroeck Directeur Destelheide & Hanenbos

3


4

DESTELHEIDE INVESTEERT IN KUNST Het domein van Destelheide is sinds kort twee bewoners rijker. Een bronzen beeld en een sculptuur, opgebouwd uit duizenden stukjes industrieel afval, pronken permanent tussen het groen. Twee heel verschillende kunstenaars, ieder daarenboven behorende tot een andere generatie, vertaalden de missie van Destelheide om jongeren te inspireren tot unieke kunstwerken.


KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE

Tussen brons en industrieel afval Destelheide inspireert met nieuw werk van twee generaties kunstenaars. Het viel verblijvende groepen misschien al op dat lijst van 35 voorstellen uiteindelijk twee sculpturen die elk Destelheide er sinds een paar maanden een nieuwe op een heel eigen manier een materiële verbeelding zijn bewoner bij heeft: een statige man, keurig gekleed, met van de visie, de werking en de context van ons centrum.’ een boek in de hand en een masker op het gezicht. Dit in Het tweede kunstwerk, dat begin 2019 werd geplaatst, brons gegoten beeld van de internationaal gerenommeerde is van de hand van Joke Raes, een jonge kunstenares kunstenaar Jan van Oost vond die vooral bekend is om haar in juni zijn vaste stek achteraan experimentele en vernieuwende in het domein, tussen het werk. (Op de volgende pagina’s ‘We willen de jongeren restaurant en de slaapblokken. lees je meer over haar artistieke ‘Het beeld symboliseert de parcours in een interview naar die hier verblijven — de kunstenaar als verteller’, aldus aanleiding van haar expo in volgende generatie Jan van Oost. ‘De man leunt ook Destelheide, nvdr.) iets naar voren, alsof hij met kunstenaars? — via een soort urgentie zijn publiek ‘De twee kunstwerken zijn zeer deze kunstwerken wil toespreken.’ Veel jonge complementair,’ aldus Guy Uytconfronteren met een bezoekers zijn alvast speels tebroeck, ‘zowel wat het materigeïntrigeerd door de mysterieuze aal (brons versus industrieel afbreed spectrum aan man met het masker. ‘Dat val) en de vormgeving (figuratief masker verwijst naar het theater, expressiemogelijkheden.’ versus abstract) betreft, als de terwijl het boek gelinkt is aan het thematiek (het kunstenaarschap schrijverschap. Daarnaast houdt versus de band tussen cultuur en zo’n masker ook de identiteit van de kunstenaar geheim natuur). Bij de keuze van deze twee kunstwerken was het en prikkelt het tegelijkertijd onze verbeelding.’ voor ons belangrijk dat we hiermee ook een lijn trekken Het beeld kadert in het project van directeur Guy tussen twee generaties kunstenaars en zo de jongeren Uyttebroeck om jongeren niet alleen in het gebouw te die hier verblijven — de volgende generatie kunstenaars? confronteren met kunst, maar ook in de buitenruimte, — confronteren met een breed spectrum aan expressiezonder daarvoor te veel groene speelruimte in te nemen. mogelijkheden. De twee kunstwerken zijn trouwens naar ‘In 2017 stelden we Prof. Dr. Willem Elias aan als curator elkaar gericht — het werk van Joke Raes bevindt zich boen vroegen hem om een selectie van interessante venaan het wandelpad dat naar het restaurant leidt — wat kunstenaars samen te stellen voor een kunstwerk in de de band tussen de twee nog versterkt.’ openbare ruimte van Destelheide. Een jury koos uit een

© Joke Raes

5


DESTELHEIDE

Van het theater tot het Amazonewoud, van Japan tot een atelier in Gent, het artistieke parcours van kunstenares Joke Raes is allerminst rechtlijnig te noemen. Met een grote nieuwsgierigheid naar de band tussen mens en natuur bewandelt ze een pad even fascinerend en veelvormig als haar kunstwerken. We spreken haar in haar atelier, terwijl we samen het buitenkunstwerk voor Destelheide ‘stekel per stekel’ aan elkaar lijmen.

WELKOM IN HET WONDERLIJKE UNIVERSUM VAN 6

© Joke Raes


EXPO: JOKE RAES

Wanneer is deze artistieke tocht begonnen? Mijn ouders schreven me al vrij jong in aan de kunstacademie. Dat was voor mij een prachtige plek, ik vond er als kind de vrijheid om me op mijn manier te ontwikkelen. Ik was toen erg verlegen, maar op de kunstacademie amuseerde ik me en slaagde ik erin om me uit te drukken, niet met woorden, maar via het materiaal dat voorhanden was. Toen ik later in het middelbaar de richting Woordkunst-Drama koos, vond ik diezelfde vrijheid om me te uiten terug op de scène.

KUNSTENARES

Beeldende kunst biedt voor mij ook het voordeel dat je als kijker de tijd kan nemen om het werk te aanschouwen. Het werk is minder vluchtig en je belevenis ervan wordt niet gedirigeerd. Wel betrap ik me erop dat ik ook tijdens de creatie van mijn beeldend werk de rol van regisseur op me neem. Het creatieproces mag dan individueler zijn, naast dit creatieve aspect zijn er zo veel elementen die je mee moet aansturen, zoals transport, materiaalkeuze, techniek enz. Ik maak het mezelf ook niet makkelijk. Het realiseren van

JOKE RAES

mijn sculpturen, zoals deze die ik maak voor Destelheide, Wat trok je in de eerste plaats zo aan in het theater? Theater was voor mij een totaalspektakel, een plek waar is vaak een monnikenwerk dat ik onmogelijk in mijn ik alles kon doen: teksten schrijven, regisseren, spelen, eentje kan verrichten. Dit interactieve en sociale karakter maar ook kostuums, decor, muziek… creëren. Ik had en van het productieproces vind ik een meerwaarde in mijn heb nog steeds een grote speeldrang, maar toen ik toege- werk, nog afgezien van het eindresultaat. laten werd aan de toneelopleiding van Dora Van der Groen Voor Destelheide maakte je een in Antwerpen, kreeg ik steeds te werk voor de publieke ruimte. Hoe horen dat ik té veel fantasie had. Het interactieve en belangrijk is die interactie met het ‘Less is more’ was daar het motto, publiek voor jou? wat nu niet meteen overeenkomt sociale karakter van Het is een van de redenen waarom met mijn werk (lacht). Ik realihet productieproces ik kunst maak: de mogelijkheid seerde me snel dat ik niet een om via mijn werk de perceptie uitvoerend acteur wilde zijn, maar vind ik een van de mensen open te trekken zelf wilde ‘maken’. Die ruimte om meerwaarde in mijn en misschien zelfs te veranderen. te creëren was er wel in mijn opDoor mijn beelden kan ik de leiding Experimenteel Atelier aan werk. kijker iets nieuws aanreiken, Sint-Lucas Gent en later in het iets wat vaste denkbeelden kan HISK (Hoger instituut voor Schone doorbreken. Kunst is voor mij het toppunt van delen. Ik Kunsten). vertaal mijn intiemste zielenroerselen in een werk dat Hoeveel van je theaterverleden schuilt er nu nog in je uiteindelijk autonoom wordt en hopelijk op zijn beurt het publiek op een intieme manier raakt. In het beste geval beeldende kunst? Ik word nog steeds gevraagd voor performances, maar ze wordt de kijker er gelukkig van, maar het kan ook zijn dat vormen niet meer de kern van mijn werk. Mijn medium is een werk iemand meer bewust maakt van de wereld en de mee geëvolueerd met mijn experimenten met materiaal. processen die er zich in afspelen.

Kunst is voor mij het toppunt van delen. © Joke Raes

7


DESTELHEIDE

8

het zet de verbeelding aan het werk. Ik ben er trouwens ook Op welke manier is je werk verbonden met die wereld? De natuur en de positie van de mens in de natuur vormen nog steeds zelf over verwonderd dat ik in staat ben om deze belangrijke inspiratiebronnen. In 2012 mocht ik op werken te creëren. Dat vind ik de luxe van kunst, ik kan me artistieke residentie in het Amazonewoud in Peru. Daar – net als een kind – blijven verbazen over nieuwe sculpturen, werkte ik rond het verschijnen en verdwijnen van de mens nieuw werk, nieuwe vormen. in de natuur. In de jungle merk je pas echt hoe klein en fragiel de mens is ten opzichte van de natuur, terwijl wij, Hoe komen die unieke vormen tot stand? mensen, toch vaak claimen de natuur te domineren. Ik laat me vaak leiden door het materiaal waarmee ik Ook de complexe vormen die je werk, zonder vooraf precies te terugvindt in de natuur, fascineren waar ik ga uitkomen. Bij het Dat vind ik de luxe van weten me eindeloos. Telkens als ik de tekenen bijvoorbeeld begin ik met uiterst gedetailleerde tekeningen kunst, ik kan me – net het plaatsen van mijn potlood op van anemonen, wieren, schelpen… het witte blad, waarna het proces als een kind – blijven van de Duitse bioloog, filosoof en het als het ware overneemt. kunstenaar Ernst Haeckel zie, verbazen over nieuwe Of ik combineer verschillende verwondert het me dat deze wezens materialen op basis van hun sculpturen, nieuw op onze planeet voorkomen. tactiele verschil en kijk wat er werk, nieuwe vormen. ontstaat. Sommige materialen Verwondering is een belangrijk element in je werk. bevatten uit zichzelf al zo veel karakter, dat ze bepalen welke Inderdaad, het is de verwondering die het artistieke proces in gang zet en het is dat wat ik vorm het kunstwerk zal aannemen. voor een stuk hoop te los te maken bij mijn publiek. Ik vind het interessant als mijn werken anders zijn dan je De materialen waarmee je werkt, zijn ook heel verwacht, dat ze bijvoorbeeld anders aanvoelen dan hoe verschillend en vaak niet voor de hand liggend. ze eruitzien of dat je pas later beseft uit welk materiaal Ik experimenteer graag. Tijdens mijn opleiding in Sint-Lucas ze zijn gemaakt. Ik speel graag met dit soort spanning, en HISK kon ik van heel wat disciplines proeven. Alles waar

Er zijn zo veel mogelijkheden qua materiaal, dat ik het zonde zou vinden om niet zo veel mogelijk af te tasten en uit te zoeken.


EXPO: JOKE RAES machinerie bij kwam kijken, trok me aan: keramiek, textiel, weer zichtbaar, maar krijgt het ook opnieuw waarde. De lasercutting… Ook het experimentele, dat de basis vormde zoektocht naar dit materiaal werd ook gestuurd door een van die opleiding, lag me heel erg, het voedde mijn nieuws- aantal technische beperkingen. In tegenstelling tot het fragiele en vaak natuurlijke materiaal waarmee ik werk, gierigheid om veel verschillende dingen uit te proberen. Telkens als ik daarna de kans kreeg om met nieuw materiaal moet deze materie ontzettend duurzaam zijn. Het werk aan de slag te gaan, heb ik die gegrepen. Ik volgde de opleiding moet bestand zijn tegen weer en wind en het moet veilig Textielontwerp, in samenwerking met de KU Leuven kon ik zijn om te plaatsen op een domein waar veel jongeren resideren en met lasercutters werken in een Fablab. In het rondhangen. Bij de keuze van het product kwam er heel Europees Keramisch Centrum leerde ik met verschillende wat technisch opzoekwerk aan te pas. soorten klei werken, in Japan mocht ik 3 maanden met het unieke Arita-porselein aan de slag… Er zijn zo veel Heb je je voor de vorm van deze sculptuur ook laten leiden door het materiaal? mogelijkheden qua materiaal, dat ik het zonde zou vinden om niet zo Het afvalmateriaal In zekere zin wel. Zowel de veel mogelijk af te tasten en uit te stekels uit industrieel afval als de vormt een soort zoeken. gelaste structuur, de lijm en de gestolde herinnering synthetische lagen eronder zijn zeer Voor de sculptuur in Destelheide onnatuurlijk. In een tegenreactie aan al de vluchtige werk je met industrieel afval. hierop zocht ik in de eerste plaats momenten. Vanwaar die keuze? naar een vorm die heel organisch was. Bovendien wilde ik graag Ik liet me inspireren door de vele ervaringen, ontmoetingen, creatieprocessen, try-outs… de creatieve energie van Destelheide vatten. Zo kwam die in Destelheide plaatsvinden, maar waarvan er vaak ik uiteindelijk bij deze losstaande elementen die op een geen tastbaar bewijs op het domein achterblijft. Het kronkelende en golvende manier in elkaar verweven zijn, afvalmateriaal vormt een soort gestolde herinnering zodat het lijkt alsof het beeld uit één stuk bestaat. Ik wil aan al deze vluchtige momenten. Interessant is ook in de vorm niet te bepalend zijn en ook de titel mag niet dat materiaal dat normaal wordt weggesmeten, toch te veel sturen. De toeschouwer mag en kan voor zichzelf wordt gebruikt. Op die manier wordt het niet alleen invullen wat de sculptuur bij hem oproept.

9

De expo van Joke Raes loopt van 22 maart tot juli tijdens de openingsuren van Destelheide. Meer info op www.destelheide.be of www.jokeraes.org Verblijf je in Destelheide of in Hanenbos en wil je graag met je groep of klas aan de slag rond deze expo? Vraag dan een begeleide rondleiding aan bij DHarts, de kunsteducatieve werking van Destelheide, via info@destelheide.be.

alle afbeeldingen: © Joke Raes


10

DESTELHEIDE BRUSSELPROJECTEN Destelheide en Brussel zijn dikke vrienden en de gemeenschappelijke agenda staat dan ook dit voorjaar vol toffe projecten. De Vaartkapoen uit Molenbeek brengt in januari zijn beats naar onze muziekstudio met Elektro Jam, in maart leggen we opnieuw ons oor te luisteren bij de ‘jeugd van tegenwoordig’ tijdens de voorbereidingen van Next Generation, Please! (meer daarover in ons volgende magazine) en in april komen oude bekenden Oumar en Djimi repeteren voor hun voorstelling Kifesh. En in februari? Dan bereiden we Museum Night Fever voor, of wat dacht je?! foto's © Barbara Jovanovic


BRUSSELPROJECTEN

MIMA MIMA, wat is dat? MIMA is een voor Europa uniek museum, dat het publiek laat kennismaken met de geschiedenis van de 2.0-cultuur, de cultuur die rond het jaar 2000 wereldwijd vorm kreeg. We tonen werk uit zeer uiteenlopende domeinen, van muziek (punkrock, electro, hiphop, folk), grafische creaties (grafische vormgeving, illustratie, design) en sport (skateboarding, surf, extreme sporten) tot de artistieke (film, beeldende kunst, performance, strips, tatoeage, styling) en de stadscultuur (graffiti, streetart). Al deze eclectische kunst clasht op een goede manier met het gebouw waarin MIMA is ondergebracht: de oude brouwerij van Belle-Vue aan de Molenbeekse kanaaloever. Hoe ziet de ideale Museum Night Fever-avond eruit in MIMA? Een onvergetelijke nacht waarin de bezoeker wordt meegesleept in een onverwacht avontuur. Een verrassende ontdekkingstocht die het museum van een andere kant laat zien.

Midden in de nacht door musea dwalen, meegevoerd door levende kunstwerken, dat is Museum Night Fever, op 23 februari 2019 in Brussel. Het is een (koorts)droom die werkelijkheid wordt. The place te be dit jaar is MIMA, het hippe museum aan het kanaal. Daar gooit Destelheide de theatermakers van TransfoCollect en kunstenaar Louis Vanhaverbeke in de mix. Wie zeg je? Tijd voor een korte kennismaking met onze drie partners!

Bezoekers ontdekken op een interactieve manier jullie nieuwste expo. Waarrond draait die?

DREAM BOX is een magische expo. Letterlijk zelfs, de kunstwerken doen immers beroep op de trukendoos van illusionisten. Optische illusies, visuele en muzikale effecten en gegoochel dompelen de bezoekers op een ludieke manier onder in een droomwereld. Dé perfecte setting voor Museum Night Fever dus!

LOUIS VANHAVERBEKE

11

C’est qui, Louis? Ik maak voorstellingen met dans, objecten, muziek en spoken-word. Een misschien niet zo voor de hand liggende mix, die ontstaat uit experimenten die ik uitvoer in mijn atelier of zelfs op straat. Ik vind het belangrijk om mijn inspiratie buiten het theater te zoeken en ben gefascineerd door alles wat ik niet ken.

© Pascale Brischoux

©MIMA

©MIMA


DESTELHEIDE

Ook MNF ligt buiten het theater. Hoe zal dit het werk beïnvloeden? Ik presenteerde de voorbije jaren al in musea, maar ook in fabriekspanden of in de openlucht. Ik vind het interessant om telkens opnieuw mijn werk aan te passen aan de bijzonderheden én beperkingen van een ruimte. Op MNF heb je als bijkomende moeilijkheid dat er geen duidelijk start- en eindmoment is. De toeschouwer baant zich een weg door een wirwar van gebeurtenissen en kiest zelf of hij daarin meegaat of niet. Dat vind ik boeiend.

12

TRANSFOCOLLECT Wie houdt er zich schuil onder de noemer TransfoCollect? Een zeer uiteenlopende roedel hongerige jonge podiumwolven, elk met hun persoonlijke verhaal en interesses. De een danst flamenco, de ander, aangespoeld uit Mexico, jongleert. Een vluchteling met een lang traject doorheen Afrika en Europa wil spelen en rappen. De jongste, een meisje van zestien, maakt documentaires. En dat zijn maar enkele leden van dit ‘collectief’. Een enkele voertaal is er niet en de groep onder één noemer vatten is onmogelijk. Enkel de plek, Brussel, is gemeenschappelijk, het is de plaats om elkaar te ontmoeten en met elkaar op het podium aan de slag te gaan. Voor MNF gaan jullie de ontmoeting aan met Louis Vanhaverbeke en de nieuwe expo in MIMA. Is dat voer voor de roedel? Met het werk van de verschillende kunstenaars in MIMA zijn we niet zo vertrouwd. Maar naar de samenwerking met Louis Vanhaverbeke kijken we heel erg uit. Als echte ‘bricoleur’, danser, zanger, schrijver, maker, knutselaar, performer en zoveel meer lijkt hij ons een ideale begeleider voor dit project. Zijn multitalent kan vele deelnemers aanspreken en inspireren. De stad is jullie biotoop, maar voor dit project komen jullie enkele weekends werken in het groene Destelheide. Wat hopen jullie hier te vinden? De stad is onze plek, onze inspiratiebron, maar een verblijf in Destelheide is zeker een meerwaarde. Samen even in afzondering zijn en tijd doorbrengen met elkaar, helpt om elkaar beter en op een andere manier te leren kennen. Om een plek als MIMA in te palmen is het zeker interessant om even uit de stad te trekken, om haar daarna opnieuw te kunnen verbeelden.

Benieuwd naar de samenwerking tussen TransfoCollect en Louis Vanhaverbeke? MUSEUM NIGHT FEVER gaat door op 23 februari 2019 van 19.00 u. tot 1.00 u. in 30 Brusselse musea. Maar MIMA is dé plek waar je écht moet zijn geweest!

© TransfoCollect


HANENBOS NATUUR EN AVONTUUR Dat vertoeven in de natuur een positief effect heeft op het mentale en fysieke welzijn van jong en oud, hoeft niemand je nog te vertellen. Wandel een halfuur tussen de bomen en weg is de stress. Een frisse neus en gezonde buitenlucht zijn wondermiddeltjes voor de rust en de concentratie. Dus strik je veters en trek met je klas, groep of vereniging richting natuur. En laat dat in Hanenbos nu net een van onze troeven zijn!

13


HANENBOS


Op bezoek bij de buren van Provinciedomein Huizingen Het zou zonde zijn om tijdens je verblijf in Hanenbos binnen te blijven. Om groepen die in Hanenbos verblijven, te stimuleren om nog meer naar buiten te gaan, breiden we vanaf dit jaar ons activiteitenaanbod uit. Geïnspireerd door onze vrienden van De Hoge Rielen werken we nieuwe workshops en avontuurlijke parcoursen uit en binnenkort kan je ook sjorbalken en teambuildingkoffers vinden in ons uitleenmateriaal. Naast al die nieuwigheden blijven we zeker nog samenwerken met onze goeie buren van het aangrenzende Provinciedomein Huizingen. Al jaren kunnen onze groepen daar terecht voor nog meer plezier en uitdaging in de natuur. Lieven Decrick is er sinds 2011 verantwoordelijk voor de natuur- en milieueducatie (NME). Lieven, hoe ben je bij NME terechtgekomen? Al op jonge leeftijd was ik aangesloten bij de JNM. Dit is een jeugdbeweging voor kinderen en jongeren die zich goed voelen in de natuur en die hun schouders niet ophalen voor milieuproblemen. Met die vrienden trokken we de mooiste stukjes natuur in en staken we de handen uit de mouwen om ruimte te maken voor natuur. Na het beëindigen van mijn studies Groenmanagement en Landbouwingenieur kon ik terecht in het Provinciedomein Huizingen, eerst halftijds, maar algauw werd het een voltijdse baan. Wat houdt je job in? Samen met een poule van vrijwilligers bouwen we activiteiten uit rond natuur en milieu. Deze activiteiten worden begeleid door de vrijwilligers of door mezelf. Daarnaast kan de individuele bezoeker, via onze infoborden en brochures, heel wat te weten komen over de natuur in het domein. Tot wie richten jullie zich? We hebben een ruim activiteitenaanbod voor scholen, van de kleuterklas tot de eerste graad secundair onderwijs. Ook hebben we een aanbod voor gezinnen met kinderen, zoals een paaseierenraap, een fakkeltocht of een film in het bos. Maandelijks organiseren we een open thematische wandeling voor natuurliefhebbers. Verder kan je bij ons gratis natuurkoffers en bosrugzakjes lenen. Zo kan je ook zonder gids en buiten het provinciedomein op pad gaan in de natuur. Wie bereiken jullie? De scholen die wij ontvangen, komen voornamelijk uit de directe omgeving, maar ook uit Brussel. Daarnaast ontvangen we jaarlijks ook heel wat scholen die in Hanenbos logeren. Deze groepen komen uit verschillende uithoeken van Vlaanderen en uit Brussel. Op onze open wandelingen ontvangen we hoofdzakelijk mensen uit de gemeente Beersel, terwijl de deelnemers aan onze gezinsactiviteiten al grotere verplaatsingen afleggen.

Hoe reageren de kinderen op de natuuractiviteiten? Waarover verbaas je je nog? Dikwijls hebben de meeste kinderen zelfs geen basiskennis over de natuur, maar zijn ze er wel enorm door gefascineerd, vaak door de kleinste dingen. Zo was er eens een klas uitermate geïnteresseerd in een hommel, waarschijnlijk een koningin. Meer dan 10 minuten lang bleef het groepje geïntrigeerd kijken naar dat ene beestje. Of neem nu een fazant, veel kinderen blijken die nog nooit gezien te hebben. Wanneer ik vertel dat een haan met 5 kippen samenleeft, krijg ik vaak verbaasde reacties: ‘Mijn papa heeft maar 1 vrouw’. Maar in elke klas zit er toch wel minstens 1 leerling die al wat meer weet over de natuur, een leerling die al eens vaker de natuur in trekt of die natuurboeken verslindt. Op welke manier werken jullie samen met Hanenbos? Groepen die in Hanenbos logeren, worden naar ons doorverwezen wanneer ze samen met een gids een natuureducatieve activiteit willen ondernemen in het provinciedomein. Na een stevig ontbijt of een flinke lunch wachten onze gidsen de gasten op in Hanenbos of in het provinciedomein. Afhankelijk van de activiteit gebeurt het wel eens dat die niet doorgaat in het provinciedomein, maar in Hanenbos zelf. Een biotoopstudie, bijvoorbeeld, kan perfect in Hanenbos. Daarnaast gaat de glühweinwandeling, die onze gidsen uitwerken, ook elk jaar in Hanenbos door. Waarvoor kunnen onze gasten nog in het Provinciedomein Huizingen terecht? Wanneer je via Hanenbos het domein betreedt, bots je meteen op het BMX-parcours van de MOEV (de nieuwe naam van Stichting Vlaamse Schoolsport), waarvan scholen gebruik kunnen maken. Er is een avonturenparcours en we bieden tal van spannende en sportieve activiteiten aan. Tijdens het seizoen (van april tot en met september) kan je minigolf spelen, genieten van een ritje op ons treintje, bootje varen of een waterfiets huren. Van 15 mei tot 15 september is het openluchtzwembad open. Heel het jaar door kunnen kinderen zich uitleven in onze avontuurlijke speeltuinen, terwijl onze bezoekers van de ene verbazing in de andere vallen in onze unieke rotstuin of in ons dierenpark.

15


HANENBOS

Wat zijn de toekomstplannen van het provinciedomein? De laatste jaren gaan we meer in op trends. De deelnemers in contact brengen met de natuur blijft de hoofdzaak, maar we willen hen ook confronteren met verschillende milieuproblematieken. Zo hebben we een activiteit ontwikkeld die we ‘Weer en klimaat’ hebben genoemd en waarin we samen met de leerlingen ontdekken wie verantwoordelijk is voor de klimaatverandering. Daarna gaan we samen op zoek naar oplossingen. We spelen ook in op de mogelijkheden in het domein. Op een braakliggend stuk grond plantten we een snoepbos, de speeltuin vloeit nu naadloos over in het speelbos en het Brabants trekpaard krijgt ook een meer prominente plaats in ons aanbod. Waar haal je voldoening uit? Ik geniet van de samenwerking met natuurgidsen, een groep gemotiveerde vrijwilligers die hun passie voor de natuur graag delen en dit ook willen overbrengen op een divers publiek. Wanneer ik na een activiteit merk dat de kinderen er iets van opgestoken hebben, geeft dat mij voldoening.

16

Wat is jouw favoriete plekje in het provinciedomein? In de rotstuin waan je je op sommige plekken echt in een berglandschap, naast een kabbelend riviertje met watervalletjes vind je er op de rotsen wel eens een edelweiss. De hoge naaldbomen doen me dan weer aan een Noors landschap denken. Ook de natuur in het bos van het domein verrast soms. Er zijn enkele prachtige stukjes in het bos te ontdekken.

Verblijf je in Hanenbos en kriebelt het om zelf met je klas, groep of vereniging op ontdekkingstocht te gaan in het bos of in het nabijgelegen Provinciedomein Huizingen? Ben je benieuwd naar ons avontuurlijke workshop- en teambuildingaanbod? Of heb je een meer specifieke vraag rond onze natuureducatieve activiteiten? Informeer naar wat Hanenbos jou nog extra kan bieden tijdens je verblijf, via info@destelheide-hanenbos.be!


17

INSIDE DESTELHEIDE & HANENBOS Voor de rubriek Inside maakt directeur Guy Uyttebroeck in elke editie tijd vrij voor een goed gesprek met mensen die betrokken zijn bij de werking van Destelheide en Hanenbos. Deze keer is dat scoutsvrijwilliger Pieter Nuytinck, die vanuit de Vlaamse Jeugdraad actief is binnen de vzw ADJ.


DESTELHEIDEBRUSSELPROJECT: & HANENBOS GROUNDWORK

' Telkens als ik in Destelheide kom, zie ik de veranderingen!' Guy: Pieter, hoe ben je in contact gekomen met de ADJ? Pieter: In 2014 kwam ik vanuit de Vlaamse Jeugdraad bij de algemene vergadering en de raad van bestuur van de ADJ. Recent heb ik mijn mandaat in het bestuur niet verlengd, maar ik blijf wel lid van de algemene vergadering. Binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen was ik als vrijwilliger betrokken bij de Hopper-jeugdverblijven. Momenteel ben ik nog steeds voorzitter van de vrijwilligersgroep van het jeugdverblijf in Moerkensheide in De Pinte.

18

Guy: En wat doe je professioneel? Pieter: Ik heb Politieke Wetenschappen gestudeerd en deed nog een master na master Overheidsmanagement. Na mijn studies zocht ik een job met een maatschappelijke meerwaarde en die heb ik gevonden bij het Rekenhof. Ik werk er als auditeur en ben vooral bezig ben met performantie-audits. We kijken dus naar de efficiëntie en de effectiviteit van de besteding van de overheidsmiddelen, in dienst van het parlement. Guy: Zijn er links tussen je job en je engagement bij de ADJ? Pieter: Er zijn vooral veel overeenkomsten met mijn vrijwilligerswerk binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen. Professioneel denk ik dan vooral aan de goede besteding van het overheidsgeld. Ook de ADJ moet natuurlijk goed draaien en efficiënt werken en die ervaring breng ik mee vanuit het Rekenhof. Guy: En omgekeerd: kan je je ervaring binnen de ADJ meenemen naar de Vlaamse Jeugdraad en Scouts en Gidsen Vlaanderen? Zie je een wisselwerking? Pieter: Absoluut! De ADJ is een grote organisatie, met een hoog niveau van professionaliteit en daar streven we ook binnen de scouting naar. Het idee om het Pendelfonds te gebruiken om de mobiliteit van de medewerkers van de ADJ te verduurzamen, is iets wat we ook binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen zouden kunnen doen. Guy: Wat is je totem trouwens bij de scouts? Pieter: Dat is ‘Gemoedelijk Sikahert’ (lacht). Gemoedelijk spreekt voor zich en het sikahert voelt zich beter in kleine dan in grote groepen. Het staat ook voor opgewekt, voorzichtig en verstandig. Het is natuurlijk een beeld van mijn 16-jarige ik en mensen evolueren. Maar toch klopt het nog steeds en blijf ik er trots op. Guy: Heb je vaak in onze centra verbleven? Pieter: Zeker! Op de Hoge Rielen ben ik verschillende

keren op scoutskamp geweest. Het is ook de vaste stek voor onze Herfstontmoeting, het startweekend voor de leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Met dat domein heb ik dus een grote affiniteit. Later kwam ik ook regelmatig in Destelheide en ook dit centrum heeft gaandeweg een plek in mijn hart veroverd. Ik ben 6 jaar leider geweest bij de scouts, waaronder 2 jaar bij Akabe, onze werking voor kinderen met een mentale beperking. Met Akabe trokken we naar Destelheide voor onze vormingsweekends en als structuurvrijwilliger kwam ik naar hier voor het jaarlijkse methodiekenweekend. Ik denk dat ik in totaal toch wel een 7-tal keer in Destelheide verbleven heb. Enkel in Hanenbos heb ik tot nu toe nog nooit geslapen. Guy: Wat is je bijgebleven van die verblijven in Destelheide? Pieter: Absoluut de mooie gebouwen. De architectuur schept een bepaalde sfeer. Ik hou wel van die rechte vormen, die kubussen die duidelijkheid geven. Ook het idee dat je afgezonderd zit van de wereld, spreekt me aan. Vaak kom je heel het weekend niet buiten de poorten van Destelheide. En het uitzicht op de omringende valleien vanuit de refter is gewoonweg schitterend. Guy: En zijn er bepaalde zaken die minder leuk waren? Pieter: Nee, niet direct. Je kan hier bijvoorbeeld ook altijd heel lekker eten, in tegenstelling tot de hotdog die we op zondagmiddag op onze scoutsweekends vaak kregen (lacht).


INSIDE

Als er één ding wat minder is, dan is het misschien het feit dat je hier met 6 op een kamer verblijft. En het is niet evident om dan 1 douche te delen. Als gevolg daarvan heb ik dan ook niet dagelijks gedoucht tijdens mijn verblijven op Destelheide (lacht).

in de begroting en als er een centrum bijkomt, mag dat evenwicht niet worden verstoord. Dat was zeker een aandachtspunt. Ook bij de rest van het personeel mocht het geen wrevel opwekken. Hanenbos kwam van de provincie en de ADJ is een private vzw. Maar Ik ben blij dat er nu we een jaar bezig zijn, lijkt alles wel goed te lopen. zoveel beweegt.

Guy: Maar daar gaan we iets aan doen met de bouw van het nieuwe Dat zorgt slaapblok! Destelheide is ook een Guy: Je bent als bestuurder heel voor dynamiek. centrum voor artistieke expressie. gedreven en actief. Vanwaar die Heb je zelf affiniteit met kunst? passie voor onze centra? Pieter: Ik heb veel bewondering Pieter: Doordat ik er ook vaak voor mensen die artistiek bezig zijn. Zelf speelde ik zelf verbleven heb, besef ik het belang ervan voor het vroeger hobo, maar daar doe ik nu niets meer mee. Ik jeugdwerk en de scholen. Hier kunnen ze hun ding doen. probeer wel regelmatig een tentoonstelling te bezoeken. Ik ben dus best wel trots op onze centra. De ADJ wil een Ik heb een open blik, leer graag nieuwe dingen kennen. De voorloper zijn binnen de sector. Dat is ambitieus, maar expo’s in Destelheide geven ook altijd een leuke invulling geeft wel energie! aan het gebouw, ze zorgen voor een bepaalde sfeer bij het binnenkomen. Guy: Binnen het bestuur van de ADJ zijn het strategische en het operationele goed van elkaar gescheiden. Dat is Guy: Recent is Hanenbos bij de ADJ gekomen. Hoe heb je niet altijd evident. Is het moeilijk om vooral op strategisch die beslissing ervaren? niveau bezig te zijn? Pieter: Ik had er vertrouwen in dat het wel zou lukken, Pieter: Op zich vind ik het wel goed dat anderen zorgen onder meer door de ervaring van de directeurs. De werking voor het operationele aspect. Voor mij is dat een efficiënte van Destelheide en Hoge Rielen loopt gesmeerd, dus ik manier van werken. Het is niet haalbaar om van alle wist dat de integratie van Hanenbos ook wel zou lukken. concrete zaken op de hoogte te zijn. En ik ben blij dat onze © Barbara Jovanovic Maar het bleef onze gezamenlijke taak om de overdracht voorzitter dat ook goed bewaakt. goed te laten verlopen. Zeker voor de medewerkers was dat zeer belangrijk. Guy: In ons bestuur zitten sterke mensen met een duidelijk profiel en een pak knowhow. Je bent zelf positief, maar Guy: Was dat ook een bron van stress, onzekerheid? Want soms ook kritisch. Is dat de aard van het beestje? opeens komt daar iets onbekends bij. Pieter: Ja, en misschien ook wel wat beroepsmisvorming Pieter: Deels wel, want de goede werking van de ADJ (lacht), door mijn werk bij het Rekenhof. Ik ben het mocht niet in het gedrang komen. Financieel moest gewend om een organisatie tegen het licht houden, uit alles goed zijn geregeld. Er zitten heel wat evenwichten te kijken naar onvolkomenheden en daarover vragen te stellen en te reflecteren. Ik probeer dat wel steeds op een opbouwende manier te doen. Guy: Het bestuur is nu heel complementair samengesteld. Hoe kan dat in de toekomst in balans worden gehouden? Wat moeten nieuwe bestuurders weten, kunnen en doen? Pieter: Dat is een moeilijke vraag. Een goede voorbereiding op de vergaderingen is zeker nodig. Onze beleidsnota is daarbij een belangrijk document, het is de leidraad voor de hele werking. Op het eind van de rit kan je dan zien of de zaken zijn uitgevoerd. Ik vind het verder belangrijk om het strategische en het operationele gescheiden te houden. Guy: Heeft het lang geduurd om je in te werken? Pieter: Ja, toch wel. Het heeft wel even geduurd om mijn plaats te vinden. De andere bestuurders zijn meestal coördinator binnen een jeugdwerkorganisatie en hebben veel ervaring. Ik was ook een van de jongsten. Maar door me goed voor te bereiden en een eigen mening te vormen, lukte dat wel.

19


DESTELHEIDEBRUSSELPROJECT: & HANENBOS GROUNDWORK Guy: Ik merk momenteel een hele dynamiek binnen de organisatie en er zijn nog heel wat uitdagingen: masterplan, communicatieplan, integratie met Hanenbos … Lukt het als bestuurder om van al die zaken op de hoogte te zijn? Pieter: Dat lukt omdat we daarin goed begeleid worden. Voor de opmaak van ons communicatieplan bijvoorbeeld werden we bijgestaan door het bureau BBDO. Maar ik ben vooral blij dat er zoveel beweegt binnen de ADJ. Dat zorgt voor dynamiek. Telkens als ik in Destelheide kom, zie ik de veranderingen. Op die manier blijven we als organisatie bij de tijd. Ik ben blij dat het centrum niet stilstaat.

20

Guy: Waar droom je nog van als afscheidnemend bestuurder binnen de ADJ? Pieter: Ik wil de werking van onze centra nog ecologischer maken, zodat we ook daar koploper in zijn. We zouden bijvoorbeeld kunnen aansluiten bij de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid. Dat thema leeft momenteel heel erg, en zeker jongeren staan er voor open. We zouden als verblijfscentrum ook het ecolabel Groene Sleutel kunnen proberen te halen. Ook de bereikbaarheid van Destelheide met het openbaar vervoer is verre van ideaal. Als dat in de toekomst anders kan, zou dat echt een verbetering zijn. Guy: Je bent zelf een jonge vader. Er komt een nieuwe generatie gebruikers aan. Waar zie jij de ADJ binnen 10, 20 jaar staan? Op welke manier hoop je dat jouw zoon onze huizen ervaart? Pieter: Ik hoop dat elke organisatie waarin hij ook mag belanden, terechtkan in de infrastructuur van de ADJ en dat ze aangepast blijft aan de noden van het jeugdwerk. Guy: Wat zie je als de grootste bedreiging daarvoor? Pieter: De infrastructuur is goed, maar permanente zorg is nodig. We moeten dus investeren in die infrastructuur.

Wie is Pieter Nuytinck? 34 jaar, woont in Gent en is auditeur bij het Rekenhof. Lid van de algemene vergadering en tot november 2018 ook lid van de raad van bestuur. Vrijwilliger bij Scouts en Gidsen Vlaanderen en daar ook gekend onder zijn totem ‘Gemoedelijk Sikahert’.

Net zoals we hier met het masterplan doen, moeten we bezig zijn met de toekomst. Stilstaan is achteruitgaan. Je moet blijven investeren of er komt een moment waarop je de boeken dicht moet doen. Guy: Hoe zie je de samenwerking met de jeugdverblijven van Scouts en Gidsen Vlaanderen? Pieter: Elke infrastructuur heeft zijn eigenheid en het aanbod is perfect complementair. De huizen van Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn in eerste instantie bedoeld om de eigen scoutsgroepen op kamp te laten gaan. Voor bepaalde activiteiten wijken we zelf ook uit naar de huizen van de ADJ. Destelheide bijvoorbeeld is ideaal om een grote groep op vorming te ontvangen, met aangepaste ruimtes en een restaurant met volpension. Het startweekend voor de leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen gaat door op de Hoge Rielen. Zeker in Vlaanderen is een domein van die grootte uniek. Guy: Jammer dat je stopt! En wat brengt de toekomst? Pieter: Ik stop er vooral mee omwille van de tijdsinvestering. De meeste vergaderingen zijn overdag. Ik moest dan telkens verlof nemen om aanwezig te kunnen zijn en dat woog wel wat door. Ik probeer ook alle verplaatsingen zonder auto te maken en dan is hier geraken niet altijd evident. Ik woon in Gent, dus ik moet eerst met de trein naar Halle en dan verder met de bus of fiets naar hier. Telkens een hele reis dus. Ik maak nu plaats, zodat ook andere mensen bestuurder kunnen worden. Jan De Troyer van Koning Kevin zal me vervangen. Ik zal dus wat minder komen, maar het engagement blijft. De komende 3 jaar blijf ik lid van de algemene vergadering. Gelukkig maar, want anders zou het afscheid me echt te zwaar vallen.


INSIDE

21

Ik droom ervan om de werking van onze centra nog ecologischer te maken, zodat we ook daar koploper in zijn. Pieter Nuytinck


DESTELHEIDE & HANENBOS INTERNATIONAAL We beginnen 2019 alvast met topnieuws voor onze internationale werking: ons Quality Label for Youth Centers wordt verlengd voor Destelheide en ook Hanenbos krijgt de stempel. Zo kunnen we ook de volgende vijf jaar met de steun van Europa prachtprojecten op poten zetten om jongeren over de grenzen heen te inspireren. We hebben trouwens best wel wat in petto: 3 nieuwe Europese vrijwilligers komen ons team versterken, de Destelheide International Club krijgt vorm en we sturen opnieuw enkele jonge creatievelingen naar het buitenland voor bakken inspiratie. 22

Š Johannes Debruycker


INTERNATIONAAL

De voorbije jaren hebben we gewerkt aan de integratie van de Europese waarden in onze organisatie, aan de uitbouw van ons internationaal netwerk, aan het opzetten van een vrijwilligerswerking met Europese jongeren, aan het organiseren van een jaarlijks internationaal project… 2019 wordt een jaar waarin de scepter wordt doorgegeven. Niet alleen laat Lies Jacob, de bezielster van het internationale luik van Destelheide, de projecten even los, we stomen ook de jeugd klaar om zelf aan het roer te staan van de volgende internationale bewegingen. Dit staat er in 2019 op de planning:

Platform of Quality Label of Youth Centers De voorbije jaren trok Destelheide naar Finland, Portugal, Servië en Hongarije om te participeren in het Platform van Europese Jeugdcentra. Op deze samenkomsten wisselen we knowhow uit met soortgelijke organisaties, starten we samenwerkingsverbanden op en wisselen we expertise uit. In 2019 trekken we opnieuw naar Boedapest en volgen we een training met betrekking tot de Human Rights Education.

European Solidarity Corps Ook in 2019 ontvangen we met veel enthousiasme enkele buitenlandse jongeren die in Destelheide en Hanenbos leerervaringen komen opdoen. Alice (Italië), Katica (Montenegro) en Marta (Italië) zijn 3 straffe madammen, die vanaf januari gedurende 10 maanden zullen meedraaien in onze organisatie. Ze leren de werking van onze jeugdcentra in al zijn facetten kennen, participeren in onze kunsteducatieve projecten, werken aan een persoonlijk project, verkennen België, leren Nederlands… Ze gaan zeker ook in interactie treden met de jongeren op het domein zelf en krijgen zo de kans om internationale vriendschappen te sluiten. Dat dit een ongelofelijke uitwisseling wordt, is duidelijk. Ook voor het voltallige team van Destelheide & Hanenbos is het trouwens steeds een fijne en verrijkende ontmoeting. De vrijwilligers brengen immers hun eigen kleur, knowhow en expertise mee in onze organisatie. Lees maar wat Valentina, onze EVS-vrijwilliger die in januari – na een verblijf van 9 maanden – afscheid van ons nam, over haar ervaring schrijft. Een prachtige brief aan alle medewerkers van Destelheide! De nieuwe vrijwilligers stellen zich verder in dit magazine ook aan u voor. Volg hun ervaringen via de sociale media en via hun blog: evsdestelheidehanenbos.wordpress.com

© Johannes Debruycker

23


DESTELHEIDE & HANENBOS

ENYC Vanaf 2018 maakt Destelheide ook deel uit van het European Network of Youth Centers. Een netwerk waarin we andere jeugdwerkers met een hart voor internationaal werk kunnen ontmoeten om samen interculturele projecten te realiseren. In februari worden we uitgenodigd in Timişoara om onze toekomstige projecten en werking toe te lichten en te bekijken waar we eventueel nieuwe samenwerkingsprojecten kunnen realiseren met andere internationale partners.

Internationaal jongerenproject 24

In de paasvakantie van 2019 participeren we met een aantal jongeren in een internationaal uitwisselingsproject in wannseeFORUM in Berlijn. Evelyne van Hecke ‒ ook de drijvende kracht achter de Destelheide International Club (leer haar kennen op de pagina hiernaast!) ‒ neemt een bende creatievelingen mee naar Duitsland om daar 10 dagen te werken rond de opera Petrushka van Stravinsky en L’Enfant et les Sortilèges van Ravel. Na een bezoek achter de schermen aan de Opera in Berlijn en het onderzoeken van het medium ‘komische opera’ wordt er via verschillende artistieke workshops gewerkt rond de thematieken van deze opera’s. Jongeren uit Italië, Bulgarije, Turkije en België werken uiteindelijk samen aan een eigen operapresentatie voor een publiek. Een open oproep voor jongeren om deel te nemen aan dit project volgt snel.

© Johannes Debruycker

Destelheide International Club Destelheide start in 2019 met de werking van een International Club. Bedoeling is jongeren, die geïnteresseerd zijn in internationaal jeugdwerk of buitenlandse projecten, bijeen te brengen en samen met andere Europese jongeren artistieke projecten te laten ontwerpen. Destelheide wil hen coachen in hun projectmanagement, in het vinden van Europese partners en het schrijven van hun dossier voor subsidies van Europa. Binnenkort wordt een oproep gelanceerd voor de rekrutering van jongeren met buitenlandse dromen.

© Barbara Jovanovic


INTERNATIONAL CLUB

25 In de zomer van 2018 trok Evelyne Van Hecke samen met Gaëlle Callewaert en Jecsan Jimenez Leon naar Finland om ervaring en kennis op te doen voor de uitbouw van een heuse International Club in Destelheide & Hanenbos. Via deze club willen we jongeren engageren om zelf internationale projecten op poten te zetten, waarbij kunsteducatie ingezet wordt om te werken rond mensenrechten. Dat is een kolfje naar de hand van Evelyne, de drijvende kracht achter dit project. Tijd voor een interview. Evelyne, jij gebruikt kunsteducatie bijna dagelijks als een middel om elkaar te ontmoeten. Ja, ik ben al jaren als freelancer actief binnen de kunsteducatie. Mijn domeinen zijn voornamelijk dans en theater, choreografie en storytelling. Dit zijn de artistieke tools die ik vanuit mijn humanistische filosofie gebruik om mensen bij elkaar te brengen en te emanciperen. Met mijn eigen interculturele en inclusieve dansgezelschap Moving Ground wil ik cultuur toegankelijk maken voor mensen met een kwetsbare achtergrond. Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van verbindende projecten en onze pleinwerking, waarmee we letterlijk op straat en via de dans de ontmoeting met kinderen aangaan. Waarom is kunst net zo’n goede tool om te werken rond mensenrechten? We leven in een modern tijdperk, maar nog lang niet alle mensenrechten zijn verwezenlijkt voor alle burgers in onze samenleving. Vaak is het een soort ‘onbegrip’ dat in de weg staat, een gemis aan empathie voor wie anders is. Kunst is een manier om tot die empathie te komen, om die aan te wakkeren. Via een toneelstuk of choreografie kan je in de huid kruipen van de ander. Omdat het ‘maar

doen alsof’ is, is het een interessante, intense, maar ook veilige vorm om gevoelens te uiten en andere verhalen te onderzoeken. Omdat het daarenboven vaak gaat over emoties die iedereen herkent, is kunst een sterk verbindend middel. Waarom die drang om internationale projecten te organiseren en anderen daar in aan te moedigen? Ik ben zelf voor een stuk opengebloeid door mijn internationale ervaringen. Mijn studietijd met Erasmus en mijn reizen hebben mij meer zelfvertrouwen gegeven. Internationale ontmoetingen zijn zo verrijkend. Ik wil die ervaringen toegankelijk maken voor iedereen. We leven soms zo hard in onze eigen bubbel, maar er valt daarbuiten zo veel te leren van elkaar. Tijdens de training in Finland merkte ik ook dat er een grote noodzaak bij de jongeren bestaat voor dergelijke projecten. De manier waarop in sommige landen met de mensenrechten wordt omgegaan, zelfs in Europa, is verontrustend. Ik hoop dat we door deze uitwisselingen elkaar beter zullen begrijpen en dat we ons tegelijkertijd ook bewust worden van onze sterktes.


EVS: WELKOM KATICA, ALICE & MARTA

Hi! I am Katica from Montenegro. I’m a 26 years old self-taught photographer with a degree in Social Work and Politics. Photography is my passion and I’d like to make it my profession too! I’ve applied for many different projects, but when I saw an open call for Destelheide I knew this is the place where I should do my EVS! Why here? Because I always wanted to work in a place where I could be surrounded by art and inspirational people, sharing ideas with them, learning from them… I’m sure that this 10-months-stay in Belgium will also be the perfect opportunity to get to know myself better, living out of my comfort zone. I’ll have many opportunities to express myself as a photographer but as a social worker as well I guess, through different social projects, doing portraits, writing different life stories…

26

So all in all I’m sure that this experience in Destelheide will help me to grow and achieve my dreams, to be able to express my creativity and to produce art through complete artistic freedom and waves and waves of inspiration. © Katica Nisavic

I’m so looking forward to start my EVS!

My name is Alice and I’m the youngest of this bunch of volunteers. I’m a 19 years old girl from Como, a very beautiful city in the North of Italy. I’m a sporty person: I like hiking, skiing, rock climbing, running and also swimming. The thing that I like most about sport, is that most of the time I’m in contact with nature, so spending most of my time in Hanenbos, I think this will be a perfect match. Another remarkable thing in my life is art; I like it in every form. I think that making art is an unconventional and unique way to express yourself. It creates a link between you and the world around you and helps you to communicate your emotions. The project of Destelheide & Hanenbos seems to be a very good combination between art and nature, and that’s why I find it so interesting. I think that taking part in a long-term volunteer project in another country offers me the opportunity to share and learn how to work together as a team. It’ll give me the opportunity to meet a lot of new people which can help me to look at life from a different perspective. At the same time it gives me the opportunity to learn something about new cultures and languages. I’m looking forward to putting myself out of my comfort zone and into the nature of Destelheide & Hanenbos!

© Barbara Jovanovic


INTERNATIONAAL

My name is Marta

27

and I come originally from a village in one of the smallest regions of Italy. I spent my childhood and adolescence feeling an outsider in my hometown, and that feeling made me wonder – is there a place where I can really feel at home? That question pushed me to look for my own place in the world, to challenge and force myself outside my comfort zone, to explore, and to engage myself with university studies and job experience in that domain I have always loved: art. I’ve always had difficulties answering the question about who I am, I just use a pun saying I’m becoming, as I really feel that every day I experience something that is significantly changing me. This is what is driving me to Belgium, to this new experience – to learn something more about myself, to grow up and, last but not least, to engage in something I believe in – the power of art – with other people sharing the same passion. I expect to learn something I would have never expected from this experience, and to have the chance to share my deep love for arts and culture with people who will deepen my trust in a better future. Looking forward to meeting you!

:

Volg de avonturen van de nieuwe EVS-vrijwilligers via: Volg de avonturen van de nieuwe EVS-vrijwilligers via: evsdestelheidehanenbos.wordpress.com evsdestelheidehanenbos.wordpress.com

© Barbara Jovanovic


INTERNATIONAAL: EVS: AFSCHEID VAN VALENTINA

Nine months in Destelheide: A little thank-you note for this EVS-adventure Lovely people of Destelheide

28

Thank you for the warm welcome, for making me feel that I belong here. Thank you for all the opportunities I got, to learn, grow and explore. I worked on projects I never thought I would have the chance to before. As a project assistant in the DHartsteam I helped raising consciousness about Human Rights through education, creating educational games, making art and so much more. Working in this surrounding with the amazing DHartsteam enriched my knowledge and experience above all my expectations. Thank you for the opportunity to get to know this beautiful country and your culture. I was looking forward to every ‘Nederlandse les’. And although most of the time you could just hear me say ‘goed’ or ‘dank je wel’, I promise I’ve learned much more than that. Thank you for all the smiles, for all those good morning-greetings. Thank you for always asking me ‘How are you?’. Belgium, Destelheide and all the people I met here will have a big place in my heart forever. Goodbye dear people of Destelheide and thank you for all the cookies. Valentina.

Lieve mensen van Destelheide Dank jullie wel voor het warme welkom en om mij het gevoel te geven dat ik hier thuishoor Dank voor alle mogelijkheden die ik hier kreeg om te leren, te groeien en te ontdekken. Ik kon werken aan projecten waarvan ik nooit gedacht had dat ik er de kans toe zou hebben. Als projectmedewerker in het DHarts-team hielp ik mee bewustzijn te creëren voor de mensenrechten door middel van educatie, kunsteducatie, kunst en nog zo veel meer. Werken in deze omgeving en met het geweldige DHarts-team betekende een verrijking van mijn kennis en ervaring en overtrof mijn verwachtingen. Dank je dat ik dit mooie land en jullie cultuur mocht leren kennen. Ik keek uit naar elke Nederlandse les. En hoewel jullie me meestal enkel ‘goed’ of ‘dank je wel’ hoorden zeggen, beloof ik dat ik veel meer geleerd heb dan dat. Bedankt voor elke glimlach, voor alle ‘goeiemorgens’. Bedankt om me altijd te vragen hoe het met me ging. België, Destelheide en alle mensen die ik hier heb ontmoet, zullen voor altijd een grote plaats innemen in mijn hart. Tot ziens, lieve mensen van Destelheide, en bedankt voor alle cookies. Valentina.

© Barbara Jovanovic


29

DESTELHEIDE ARTIEST IN HUIS Er resideren deze maanden een pak oude bekenden in Destelheide! Maak kennis met de Artiesten in Huis van januari tot mei 2019.


ARTIEST IN HUIS

 18 – 20/1

 28 – 30/1

ELEKTRO JAM

BOSUM

MUZIEK

MUZIEK

 4 – 8/3

 8 – 10/3

CIE ONE SHOT

EEN STAD VOOR IEDEREEN EN NIEMAND (MADAME FORTUNA)

CIRCUS

MUZIEK

 29 – 31/3

24 – 28/3

MET-X

GAN GAH + NYEGE NYEGE

MUZIEK

MUZIEK

 8 – 12/4

 8 – 12/4 en 15 – 19/4

FABULEUS: ZERO FOR CONDUCT

KIFESH (PIANOFABRIEK)

DANS

DANS

 13 – 14/4 THERE THERE COMPANY CIRCUS

 15 – 19/4 FABULEUS: EDWARD TWEE THEATER

Ben je zelf een professionele artiest en zoek je een inspirerende plek om aan je volgende productie te werken? Verblijf in Destelheide en maak gratis gebruik van onze professionele repetitieruimtes! Check onze voorwaarden op www.destelheide.be/artiest-in-huis of stuur een mailtje naar info@destelheide.be voor meer informatie.


DESTELHEIDE ARTISTIEKE VORMINGEN Een nieuw jaar, een nieuwe zomeracademie, een nieuwe look! Fris, speels, intrigerend, inspirerend‌ de Zomeracademie als artistiek doolhof om creatief je weg in te verliezen en via de draden en kruimels van de coaches met zoveel meer bagage de uitgang te vinden. De grafische identiteit mag dan wel veranderd zijn, het concept is hetzelfde gebleven: 10 uitdagende ateliers Ên 1 week om artistiek te werken. Benieuwd wat de Zomeracademie 2019 brengt? Sla snel de pagina om! 31


DESTELHEIDE

32

Reeds meer dan 15 jaar slaan De Veerman en Destelheide de handen in elkaar om een 100-tal enthousiaste makers een kader te bieden waarbinnen zij zich kunnen onderdompelen in een kunstdiscipline. Tien ateliers voor makers. Zeven dagen lang. Een artistieke werkweek waarin je je laat begeleiden door professionele coaches en inspiratie vindt bij jezelf, de ander, de omgeving. Maar waarin je vooral zelf handelt. Voor iedereen vanaf 18 jaar met creatieve energie. En zeker: voor diegene die niet bij het artistiek-creatieve handje wil gehouden worden, maar uitdagingen zoekt om bij te tanken.

EXPERIMENTEREN MET NIEUWE MATERIALEN

SONGWRITING

We werken met stoffen, non-wovens, schuimsoorten, kunststoffen en papier. We schilderen en vouwen. We bewerken dit met een sublimatieprinter, hittepersen, stomers en een lasersnijder. We experimenteren met andere technieken en komen tot andere vormen. We laten de serendipiteit (het toeval) toe.

Hoe bouw je een song op, hoe houd je hem spannend, hoe verpak je een verhaal op een muzikale manier? Hoe zit dat met metrum, beschrijvingen, inhoud en structuur? En is het ene genre ‘beter’ dan het andere? Kan je Guido Belcanto vergelijken met Wannes Cappelle, om maar iets te zeggen? Creëren, zingen en muziek maken: that’s it!

DIY-INSTRUMENTEN EN (NIEUWE) MUZIEK

ANIMATIEFILM

Hoe kan je de grenzen van je eigen muzikaliteit verleggen door te werken met zelfgebouwde of experimentele instrumenten? Op welke manier kan je zelfbouw-instrumenten inzetten in een artistiek of educatief parcours (bv. muziek-initiatie)? Hoe kan je deze instrumenten combineren met klassieke instrumenten? Orchestre Sauvage wordt een zoektocht naar unieke klankkleuren en naar de klankkunstenaar in jezelf.

België staat sinds Ce Magnifique Gâteau op de wereldkaart met de stop-motion film. Beeld per beeld, shot per shot een eigen universum opbouwen in de vorm van een korte animatiefilm. Een persoonlijk verhaal, een gedurfd experiment, een frustratie, een videoclip …. Je werkinstrumenten zijn papier, klei en wat er allemaal voorhanden is … de iPad zorgt voor de technische oplossingen.

Anita Evenepoel en Tine De Ruysser

Bert Bernaerts en Jo Zanders

Lennaert Maes en Martine De Kok

Roman Klochkov


ZOMERACADEMIE

VIDEOMOVEMENTPOETRY

SCHRIJVEN

What if we create something like a dance and trace it? How do we track these movements? With the Loopstation, a camera and a computer we capture moments and movements. We slow them down, turn them inside out, press repeat, erase, record. The Loopstation shows us new possibilities of creating and capturing movement.

Waarom en waarover wil jij schrijven? En wat dan? En hoe? Welke vorm, welke toon? Een onderzoek naar de mogelijkheden van taal en schrijven. Een atelier waar je niet ‘leert’ schrijven, maar de ruimte krijgt om de antwoorden in alle vrijheid uit te zoeken. Het plezier, de zinnelijkheid én de uitdaging van het schrijven.

Pipo Tafel, Oscar Loeser en het Loopstation

(Dit atelier wordt gegeven in het Engels)

HOORSPELEN EN KLANKVERHALEN

Bernard Dewulf

Wederik De Backer

DRUKTEMAKERS

Een klankverhaal bedenken. Het scenario schrijven. Acteurs zoeken. Regisseren. Opnemen. Monteren. Tel deze zes acties op en je hebt een klankverhaal. Klaar! Podcast is een vorm en een medium waarin je voluit kan experimenteren, zowel bij het schrijven, regisseren als producen. Trial & error, experiment en luisteren vormen de basiselementen van dit atelier.

“Zeefdrukkers zijn kleurenfluisteraars en printtovenaars”, schrijft Knack. Fluister en tover mee en ontdek de meest uiteenlopende methodes om je beeld te maken: collagetechnieken, tekenen, papier knippen, objecten belichten, stencils … Maar vooral: ga met elkaar een visuele dialoog aan en reageer met je ontwerp op het ontwerp van de ander.

BEELD EN BEELDTAAL

COLLECTIEF THEATER MAKEN

Onderzoek al doende wat een beeld sterk maakt. Zeggen je beelden datgene wat je wil zeggen? Kijk intenser naar andere beelden en vind een nieuwe manier om ze te lezen. Laat beelden ontstaan door te experimenteren met verschillende materialen. Onderzoek, reflecteer, ga in dialoog en verlaat je comfortzone.

Via improviseren een fundament vinden van waaruit nieuwe dingen ontstaan. Laten groeien vanuit het niets, vanuit het nog-niet-bedachte. Dialogen ontwikkelen vanuit samenspel. Een creatief (zoek)proces waarbij beeld, taal en beweging de hoofdingrediënten vormen. Een wandeling waarbinnen de meest diverse vormen van theatraliteit tot iets bijzonders kunnen leiden.

Els Baeten en Jasper Van Grunsven

Dirk Pauwels

Beatrijs Lauwaert

PRAKTISCH Wanneer?

Van maandag 15 juli tot en met zondag 21 juli 2019

Waar?

In Destelheide

Prijs?

€ 370 € 420 € 500

Accomodatie?

Je verblijft in vol pension. Maaltijden en overnachtingen zijn in de prijs inbegrepen.

Info en inschrijven?

www.zomeracademie.be

attest jeugdwerk voor -35 jaar voor +35 jaar

33


TELEX  Destelheide & Hanenbos, de nieuwe combo van jeugdcentra in Dworp, is één jaar oud en dat vierden we op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op 24 januari. Ook Lucinda, die in december met pensioen ging, werd uitvoerig in de bloemetjes gezet, net als Eline Leonard, Bart Herremans en Karine Elpers die respectievelijk 5, 15 en 25 jaar aan de slag zijn in Destelheide en Hanenbos.

 We heetten daarenboven best wat nieuwe medewerkers welkom in ons team: Audrey Muschter en Veerle Meurisse versterken het onthaal en Leen Sucaet is al enkele maanden een nieuwe waarde in de keuken. Daarnaast krijgt Liesbet Van Lil een nieuwe uitdagende functie als coördinator van Hanenbos en neemt Leen Jespers de job van Lucinda over. Welkom en proficiat iedereen!

34

 Nog enkele verschuivingen op personeelsvlak: zoals jullie reeds konden lezen in magazine nr. 45 trekt Lies Jacob, coördinator van het kunsteducatieve team, er een jaartje tussenuit. We wensen haar alvast een fijne reis! Wie haar vervangt, lezen jullie in ons volgende magazine.

© Piet Vranckx  In januari namen we daarenboven ook afscheid van

Valentina, onze EVS-vrijwilliger die als projectmedewerker het DHarts-team versterkte. Ze ontwierp onder andere de prenten voor onze Human Rights Day en de fotocollage van al onze Human Rights-gerelateerde projecten beneden in de gang van de 001. We zullen haar artistieke talenten en inzet missen! © Barbara Jovanovic

 We blijven investeren om onze gebouwen zo toegankelijk mogelijk te maken en dus installeerden we in december een betonnen helling aan de ingang van Destelheide. Deze vervangt de houten hellingen en helpt de rolstoelgebruiker om gemakkelijker ons gebouw binnen te rijden.

 Vanaf 2019 zet de ADJ een grote stap vooruit op het vlak van gezonde en duurzame woon-werkverplaatsingen. Zo wordt er bijvoorbeeld geïnvesteerd in de aankoop van (elektrische) fietsen die ter beschikking worden gesteld aan de werknemers en wordt er gekozen voor een volledige terugbetaling van een abonnement voor het openbaar vervoer.


#destelheidedesteleuker #hallohanenbos

35

Destelheide & Hanenbos, de twee verblijfscentra van Dworp, vormen één team met één visie. Middenin het groen willen wij een inspirerend en verrijkend verblijf bieden aan jongeren, jeugdwerkgroepen, onderwijsinstellingen en socioculturele organisaties uit binnen- en buitenland. Met dit magazine houden we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen en verschillende activiteiten in Destelheide & Hanenbos en bieden we je een kijkje achter de schermen. Wil je dit magazine graag (gratis) thuis ontvangen of wil je via onze nieuwsbrief op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van Destelheide & Hanenbos, schrijf je hiervoor dan in op onze site www.destelheide.be.

Destelheide & Hanenbos worden, samen met De Hoge Rielen, uitgebaat door vzw ADJ in opdracht van de Vlaamse Overheid.


Volg ons op de sociale media facebook.com/destelheide facebook.com/hanenbos twitter.com/destelheide vimeo.com/destelheide issuu.com/destelheide instagram.com/ destelheide_hanenbos

V.U. Guy Uyttebroeck, Destelheidestraat 66, 1653 Dworp. Destelheide & Hanenbos worden samen met de Hoge Rielen in opdracht van de Vlaamse Overheid beheerd door de vzw ADJ, Molenstraat 62, 2460 Kasterlee.

Profile for Destelheide

DHHB infomagazine nr.48 feb - mei 2019  

met o.a.: - interview met kunstenares Joke Raes - interview met Pieter Nuytinck - Overzicht De Zomeracademie - ...

DHHB infomagazine nr.48 feb - mei 2019  

met o.a.: - interview met kunstenares Joke Raes - interview met Pieter Nuytinck - Overzicht De Zomeracademie - ...

Advertisement