Page 1

The Floor is Yours

AirMaster速 Atmos 9032

AirMaster速 Blend 9503 / AirMaster速 9504

DESSO AirMaster速 Het tapijt dat de lucht zuivert

Cradle to Cradle Certified is a certification mark sublicensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute CM

met EcoBaseTM-rug


Inhoud

Innovatie die gezondheid en welzijn van de mens verbetert

5

Zuivere lucht is van levensbelang

6

Wat is fijnstof?

8

Hoe fijnstof ons lichaam binnendringt

12

De belangrijke rol van DESSO AirMaster®

14

Gepatenteerde technologie voor het opvangen van fijnstof

16

Bewezen effectiviteit bij het zuiveren van de lucht

18

Onderzoek levert bewijs voor de effecten van DESSO AirMaster®

20

Minder fijnstof in de ademzone

24

Constante luchtfiltering

26

Bijdrage aan een betere werkomgeving

30

Betere luchtkwaliteit in de gezondheidszorg

32

Frisse lucht in klaslokalen

34

Gezonde lucht op drukke locaties

36

AirMaster®, inspirerende ruimtes in tal van combinaties

38

AirMaster® Elements, voor een meer organisch all-overpatroon

42

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/circlesofarchitects

Bekijk onze filmpjes op YouTube: www.youtube.com/dessogroup

AirMaster® Blend, speels combineren en samenbrengen van designs

48

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/DessoGroup

Volg ons op LinkedIn: www.linkedin.com/company/desso

Het tapijt dat de lucht zuivert

50

Projectpartners

52

Beschrijvingen, kleuren en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden aangepast. Desso is niet verantwoordelijk voor typografische of fotografische fouten. Het daadwerkelijke product kan afwijken van de illustratie. Alle rechten voorbehouden. Volledige of gedeeltelijke reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder is verboden. De informatie in dit document is geen onderdeel van een prijsopgave of contract, is in opzet nauwkeurig en betrouwbaar en kan zonder kennisgeving worden aangepast. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig gevolg van het gebruik ervan. Publicatie hiervan verleent of impliceert geen enkele licentie onder octrooirechten of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten. In geval van twijfel of bij verschil van uitleg prevaleert de Engelse versie over alle anderstalige versies. © 2014 DESSO®.

Contactinformatie 54


Innovatie die gezondheid en welzijn van de mens verbetert Desso ontwerpt meer dan tapijten: we ontwerpen vloerbedekkingen om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren. We gebruiken onze kennis over veilige materialen en productdesign om ingrijpende nieuwe functionaliteit in te bouwen in onze producten. Voorbeelden daarvan zijn het reduceren van mogelijk schadelijk fijnstof in het binnenklimaat, het verminderen van ongewenst geluid of het drastisch verbeteren van signalering door een combinatie van verlichting en tapijttechnologie. In ons geval gaat het om het anders ontwerpen van onze producten om onze visie te verwezenlijken: ‘dat we de vloer laten bijdragen aan onze gezondheid en ons welzijn’. Onze innovatiestrategie concentreert zich op drie pijlers: Creativiteit: Superieur design is een prioriteit in al onze bedrijfssegmenten. We laten ons inspireren door de nieuwste trends op het gebied van mode, architectuur, kunst en interieur ontwerp. Daarnaast willen we co-creatie van adembenemende nieuwe designs stimuleren via ons internationale platform Circles of Architects® of in succesvolle partnerschappen met vooraanstaande architecten en ontwerpers. Functionaliteit: Baanbrekende oplossingen die leiden tot een gezondere en prettigere leef- en werkomgeving. Tijdens dit proces vragen we ons af wat onze tapijten kunnen betekenen voor de gezondheid en het welzijn; dat heeft geleid tot innovaties zoals de DESSO AirMaster® en SoundMaster®, tapijten die de hoeveelheid fijnstof in het binnenklimaat verminderen en ongewenst geluid binnen dempen. Cradle to Cradle®: Het is onze passie producten te maken die vandaag de dag een positieve invloed hebben op de gezondheid, bij mensen thuis en op kantoor, en die bijdragen aan een duurzamer bedrijfsmodel in de toekomst. Dat bereiken we door Cradle to Cradle®-ontwerp: waarbij producten worden ontworpen met gezonde materialen die kunnen worden gerecycled en daarmee wordt een beter gebruik van niet hernieuwbare natuurlijke grondstoffen gerealiseerd. Het is goed voor de aarde en voor de menselijke gezondheid. Onze lopende campagne – The Great Indoors1) – ondersteunt ons voortdurend streven naar vergroting van het bewustzijn en een verbetering van de kennis over de noodzaak, om ervoor te zorgen dat wij allen meehelpen aan het creëren van een gezonde gebouwde omgeving. Met deze campagne en ons programma met de drie innovatiepijlers – Creativiteit, Functionaliteit en Cradle to Cradle® – zetten we ons in om hieraan een positieve bijdrage te leveren en om gezondheid en welzijn in het milieu wereldwijd te verbeteren.

AirMaster® 9522 / 2914 4

1)

Zie de campagne The Great Indoors op www.desso-thegreatindoors.com 5


Zuivere lucht is van levensbelang

We hebben allemaal het recht om zuivere lucht in te ademen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft heldere richtlijnen opgesteld voor luchtverontreiniging door fijnstof (binnen en buiten) en stelt dat fijnstof met een aerodynamische diameter van 10 Îźm of minder (PM10) schadelijk is voor de gezondheid. Deze kleine stofdeeltjes zijn onzichtbaar

Helaas is dat niet overal ter wereld het geval. Janez PotoÄ?nik , de Eurocommissaris voor Milieu, zei onlangs dat meer mensen overlijden door slechte

voor het blote oog en produceren niet altijd een waarneembare geur. Daarom kan de lucht in een op het oog schone kamer toch verontreinigd zijn.

luchtkwaliteit dan ten gevolge van verkeersongevallen.

De WHO heeft uitvoerig aangetoond dat concentraties van fijnstof in de meeste steden van ontwikkelde landen een ernstige bedreiging

2)

vormen voor de volksgezondheid. In het meest recente onderzoek3) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt gemeld dat in 2012 circa 7 miljoen mensen zijn overleden ten gevolge van de blootstelling aan luchtverontreiniging binnen en buiten (dat is 1 op de 8 overledenen wereldwijd). Deze cijfers zijn meer dan twee keer zo hoog als de vorige ramingen en bevestigen dat luchtverontreiniging wereldwijd het grootste enkele gezondheidsrisico in het milieu is. Door het verminderen van luchtverontreiniging kunnen miljoenen levens worden gered. Als we bedenken dat we 90% van onze tijd binnen doorbrengen, is het van groot belang dat de binnenlucht zo zuiver mogelijk is. De aanwezigheid en de grootte van stofdeeltjes of fijnstof zijn bepalend voor de luchtkwaliteit en kunnen een directe oorzaak zijn van gezondheidsproblemen4). Eenmaal

2)

Europese Commissie Directoraat-generaal Milieu: Nieuw beleidspakket voor schonere lucht in Europa, Brussel, 18 december 2013.http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-516_en.htm

ingeademd kunnen deze deeltjes besmettingen veroorzaken met bacteriĂŤn, schimmels, pollen en allergenen . Bovendien kunnen deze stofdeeltjes

3)

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en

het hart en de longen aantasten en ernstige fysiologische problemen veroorzaken (zoals een veranderde longfunctie en ontstekingen).

4)

World Health Organisation Air quality guidelines for particulate matter, bijgewerkt 2005.

5)

Pima County, Department of Environmental Quality.

5)

6

7


PM 2.5 <2.5 µm in diameter Menselijke haar 70 µm gemiddelde diameter

Wat is fijnstof?

PM 10 <10 µm in diameter

90 µm in diameter Fijn strandzand

Fijnstof is de verzamelnaam voor zeer kleine stofdeeltjes. De grootte van deze deeltjes bepaalt in welke mate ze gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Hoe kleiner de deeltjes, des te schadelijker zijn ze voor de gezondheid. Fijnstof kan worden onderverdeeld in twee categorieën: PM10 Deeltjes die ingeademd kunnen worden, met een aerodynamische diameter van maximaal 10 μm6) (daaronder vallen ook alle deeltjes die kleiner zijn). Deeltjes van deze omvang kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken, omdat ze via de keel de longen kunnen bereiken7).

8

PM2,5

Kleine deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 2,5 μm. Deeltjes van deze omvang of nog kleiner kunnen de ademhaling

en het cardiovasculaire systeem (hart en bloedvaten) aantasten.

6)

Het symbool μm staat voor micrometer, of een duizendste deel van een millimeter.

7)

World Health Organisation Air quality guidelines for particulate matter, bijgewerkt 2005. 9


AirMaster速 Sphere 9523


1 4

12

2l3

Hoe fijnstof ons lichaam binnendringt

1

Fijnstof dringt ons ademhalingssysteem (de longen) binnen via neus en keel.

2l3

Grotere stofdeeltjes verdwijnen door te hoesten, niezen of slikken.

4

Kleinere stofdeeltjes kunnen tot diep in de longen doordringen. Ze kunnen zelfs de longblaasjes bereiken,

waardoor long- en hartproblemen ontstaan en schadelijke chemicaliĂŤn in de bloedsomloop kunnen terechtkomen.

13


De belangrijke rol van

DESSO AirMaster 速 Een onderzoek van de Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB)8) toonde in 2005 al aan dat de schadelijke werking van fijnstof aanzienlijk minder is als er, in plaats van een harde vloer, tapijt wordt gelegd. In de nieuwe DESSO AirMaster速 is deze eigenschap nog verder ontwikkeld. De gepatenteerde technologie is speciaal ontwikkeld om schadelijk fijnstof op te vangen en vast te houden. DESSO AirMaster速 is zelfs acht keer effectiever in het opnemen en vasthouden van fijnstof dan harde vloeren en viermaal effectiever dan standaard tapijt (PM10)9). Daarmee is het de meest effectieve oplossing voor het opvangen van fijnstof in de binnenlucht.

14

8)

Onderzoek uitgevoerd door de Deutsche Allergie- und Asthmabund e.V. in 2005.

9)

Gebaseerd op testen van GUI, waarbij DESSO AirMaster速 werd vergeleken met een standaard harde PVC-vloer en een standaard gestructureerd lussenpooltapijt. 15


DESSO AirMaster®

Gepatenteerde technologie voor het opvangen van fijnstof

Hoe werkt het? Uitvergroot profiel van DESSO AirMaster®

Fine dust (< 10µm) Coarser dust (> 10µm)

Zeer fijne stofdeeltjes worden

Grovere

opgevangen en vastgehouden

opgevangen

stofdeeltjes

door het dunne garen van de

dikkere garen van de DESSO weer in de lucht terechtkomt.

DESSO AirFiltersTM.

DustCollectorsTM.

door

worden De unieke structuur van DESSO het AirMaster® voorkomt dat stof

Dit product met Desso-technologie vangt fijnstof op zonder gebruik te maken van chemische hulpmiddelen. De structuur van het tapijt maakt een mechanische oplossing mogelijk, wat zorgt voor een permanente werking zonder neveneffecten. De hoge pool bestaat uit zeer dun garen (DESSO AirFiltersTM), dat de kleinste deeltjes fijnstof kan opvangen en vasthouden (< 10 μm). Het grovere stof wordt opgevangen in het dikkere garen van de lage pool (DESSO DustCollectorsTM). De open structuur van het product zorgt ervoor dat het stof eenvoudig kan worden verwijderd, voor een optimale regeneratie 10)) van de filteringfunctie van het tapijt.

10)

16

Zie hoofdstuk: DESSO AirMaster® – constante luchtfiltering. 17


DESSO AirMaster

®

® DESSO AirMasterDESSO Laboratoriumtest laboratory AirMaster test –®Particulate - fijnstof (PM Matter ) (PM10) 10

Bewezen effectiviteit bij het zuiveren van de lucht

DESSO AirMaster® is getest in het laboratorium van het onafhankelijke Duitse testinstituut GUI, dat gespecialiseerd is in het analyseren van de luchtkwaliteit van binnen- en buitenklimaat. Daar is de superieure filterfunctie van het tapijt vastgesteld. Tijdens de testen blaast men een bepaalde hoeveelheid fijnstof in een simulatiekamer, die is voorzien van een bepaalde vloer (harde vloer, standaard tapijt of DESSO AirMaster®). De simulatiekamer wordt vervolgens met rust gelaten, zodat het fijnstof kan neerdalen op de vloer. Na een bepaalde tijd wordt de luchtstroom in de kamer weer op gang gebracht, waarmee wordt gesimuleerd dat iemand de kamer betreedt of een deur opent. Daarna wordt de vermindering van de fijnstofconcentratie in de lucht gemeten.

131,4

Met DESSO AirMaster® is de With DESSO AirMaster® the hoeveelheid stofdeeltjes in de lucht amount of airborne particulate acht keer kleinthan als with methard harde matter is 8zo x lower floors. vloeren.

Harde vloer Hard Floor

Standaard tapijt solution Standard carpet

Fijnstofconcentratie [μg/m3]

Fine dust concentration [µg/m3]

DESSO AirMaster®® DESSO AirMaster

WithDESSO DESSO AirMaster ® Met AirMasterthe neemt de concentration of particulate matter concentratie stofdeeltjes drops significantly faster thanaanzienlijk with sneller af dan met harde vloeren. hardfloors. ®

67,2

Met vloeren de hoeveelheid Withharde hard flooring theisamount of airborne particulate matterconsistent stays stofdeeltjes is de lucht consistently higher than theniveau peak met groter dan het hoogste level of DESSO AirMaster®. DESSO AirMaster®.

16,8

0 0

Start circulatie Start circulation

10

30

Tijd [minuten] Time [minutes]

60

Metingen zijn uitgevoerd eenofhoogte en zone) 110 cm (in de ademzone) Measurements are carried out atop a height 80 and 110van cm (in80 the cm breathing

Met DESSO AirMaster®is de concentratie fijnstof in de binnenlucht 8 keer lager dan bij harde vloeren (PM10)12) Met DESSO AirMaster®is de concentratie fijnstof in de binnenlucht 4 keer lager dan bij standaard tapijtoplossingen (PM10)13)

Op basis van deze testresultaten is DESSO AirMaster® het eerste product ter wereld dat gecertificeerd is met een GUI Gold-logo11). .

11)

18

10

Het gouden logo van GUI wordt toegekend als een product meer dan 80% (PM ) effectief is in het vasthouden van fijnstof.

12)

Gebaseerd op testen van GUI, waarbij DESSO AirMaster®werd vergeleken met een standaard harde PVC-vloer.

13)

Gebaseerd op testen van GUI, waarbij DESSO AirMaster® werd vergeleken met een standaard gestructureerd lussenpooltapijt. 19


Onderzoek levert bewijs voor de effecten van DESSO AirMaster® Uit onderzoek blijkt telkens weer dat textiele vloerbedekkingen kunnen bijdragen aan het bestrijden van het ernstige probleem van slechte

Het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO heeft eerder een verkennend onderzoek15) uitgevoerd naar de relatie tussen fijnstof in het binnenklimaat

binnenluchtkwaliteit, dat vooral wordt veroorzaakt door het inademen van kleine stofdeeltjes waardoor ernstige hart- en longkwalen kunnen ontstaan.

en de aanwezigheid van zachte of harde vloerbedekking in de betreffende ruimten. Een van de resultaten van het onderzoek was dat textiele

We brengen 90% van onze tijd binnen door. Ongeacht dus of het gaat om woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen of andere gebouwen, uit dit

vloerbedekking meer deeltjes uit de lucht opslaat dan een harde vloer. Dat is te danken aan het grotere micro-oppervlak van een dergelijke

onderzoek blijkt dat het leggen van tapijt een snelle en eenvoudige manier is om gezondheid en welzijn in gebouwen te verbeteren.

vloerbedekking en het betere contact tussen het oppervlak en de lucht. Dat leidt ertoe dat een zachte vloerbedekking de concentratie van stofdeeltjes in de lucht in het binnenklimaat kan beperken.

Een onderzoek14) naar luchtverontreinigers in de binnen- en buitenlicht in Europa, uitgevoerd door de Duitse onderzoeksinstelling Fraunhofer WKI, identificeerde stofdeeltjes PM2,5 en PM10 als het meest verontreinigend in termen van impact op de menselijke gezondheid. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Akzo Nobel, Philips en Desso. Gezien de feiten die uit deze onderzoeken naar voren komen, is het verrassend dat er in Europa en de VS nog geen wetgeving is voor de binnenluchtkwaliteit in relatie tot fijnstofdeeltjes.

20

14

Fraunhofer WKI report / Literature survey on pollutants which are relevant for today’s science on indoor air quality (IAQ) in Western Europe – No. MAIC-2013-1097

15)

TNO report / TNO-060-UT-2011-01978 21


Uit praktisch onderzoek blijkt dat DESSO AirMaster® fijnstofconcentratie vermindert. Om onze kennis verder op te bouwen, laten we ook specifieke onderzoeken uitvoeren of nemen we eventueel deel aan dergelijke initiatieven. Een

Kortgeleden besloot Desso ook een praktijkgerichte test17) uit te voeren in samenwerking met de onafhankelijke Nederlandse onderzoeksinstelling

dat wordt uitgevoerd aan het Radboudumc in Nederland, in opdracht van de provincie Gelderland. In dit

TNO op een school in Nederland. Het doel was het effect vast te stellen van AirMaster®-tapijt met betrekking tot de concentratie fijnstof (PM10) in de

onderzoek werden een luchtzuiveringsinstallatie van Philips en AirMaster®-tapijt van Desso gebruikt in een klaslokaal om het effect van deze twee

binnenlucht vergeleken met harde vloeren. De test had een periode van enkele weken en werd uitgevoerd in bijna identieke klaslokalen. Op basis

ingrepen vast te stellen. De conclusie van het onderzoek was dat de concentratie fijnstof (PM10 ,PM2,5 en PM1,0) gemeten gedurende een periode van

van deze test concludeerde TNO dat de concentratie fijnstof (PM10) aanmerkelijk afnam met AirMaster®. Bovendien kwam ook een sterke verlaging

twee weken, aanmerkelijk afnam. Om precies te zijn reduceerden de gecombineerde interventies samen stofdeeltjes (PM10, PM2,5, PM1,0) en zwarte

van het maximale fijnstofniveau naar voren, wat kan worden toegeschreven aan het feit dat AirMaster® de opwerveling van fijnstof in een kamer

rook met 60-90% (gedurende het weekend) en 30-50% (door de week).

vermindert. Dit was met name duidelijk tijdens het schoonmaken; de fijnstofconcentratie was dan aanmerkelijk hoger bij harde vloeren dan in de

voorbeeld daarvan is een onderzoek

16)

ruimte waar AirMaster® lag.

16)

Radboudumc report / Influence of a combined dust reducing carpet and compact air filtration unit on the indoor air quality of a classroom, P.T.J. Scheepers, J.J. de Hartog, J. Reijnaerts, G. Beckmann, R.B.M. Anzion, February 2013

17)

22

TNO report / Onderzoek naar de werking van DESSO AirMaster® in de praktijk / Case study on the functionality of DESSO AirMaster® - Dr. J. Duyzer, M.M. Moerman - TNO 2013 R11203 23


DESSO AirMaster®

Harde vloer Hard floor

DESSO AirMaster®

Minder fijnstof in de ademzone

Ademzone Breathing zone

Zoals gezegd bepaalt de grootte van stofdeeltjes in welke mate ze gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Stofdeeltjes met een aerodynamische diameter van 10 μm of kleiner (PM10) kunnen de longen binnendringen en deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 μm (PM2,5) kunnen zelfs het cardiovasculaire systeem bereiken. Dit heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid18). De grootte van de stofdeeltjes is ook bepalend voor de tijd dat ze in de

pet solution

aster® Elements

24

With DESSO AirMaster® Elements the amount of airborne particulate matter is 8 x lower than with hard floors.

With DESSO AirMaster® Elements the concentration of particulate matter drops significantly faster than with hardfloors.

atmosfeer aanwezig blijven. Deeltjes van PM10 blijven urenlang in de lucht hangen. Kleinere deeltjes kunnen er zelfs nog langer blijven, afhankelijk van de luchtcirculatie19). Met DESSO AirMaster® wordt fijnstof opgevangen en vastgehouden, zodat er een schonere ademzone ontstaat20).

18)

United States Environmental Protection Agency (US EPA).

19)

Wereldgezondheidsorganisatie, Europees factsheet EURO/04/05.

20)

Metingen worden uitgevoerd in de ademzone (PM10) op een hoogte van 80 en 110 cm (PM10). 25


DESSO AirMaster速

Constante luchtfiltering

8412 Een regelmatig en grondig schoonmaak- en onderhoudsprogramma is voor elk type vloer belangrijk. Door goed onderhoud kan DESSO AirMaster速 het best blijven presteren bij het vasthouden van fijnstof uit de binnenlucht. Dankzij de geribbelde structuur en de ruimte tussen het dikke en het dunne garen ontstaat er een optimale luchtcirculatie om tijdens het stofzuigen het verzamelde stof te verwijderen. Testen tonen aan dat daarbij meer dan 80% van het stof uit het tapijt wordt verwijderd, 16% meer dan bij standaard tapijten21). Aanvullend onderzoek wijst uit dat de luchtsnelheid in de kern van de tapijtstructuur tijdens het stofzuigen 55% hoger is dan bij standaard tapijten22), waardoor het stof sneller loslaat23).

21)

26

Testen uitgevoerd door Philips Floorcare, met 350W zuigkracht en een Tri-active mondstuk (getest volgens 60312).

22)

Testen uitgevoerd door BOND Textile Research, waarbij DESSO AirMaster速 is vergeleken met een standaard gestructureerd lussenpooltapijt.

23)

Desso adviseert een borstelroller als mondstuk voor professioneel gebruik. Stofzuigen met de pool mee garandeert een optimale reiniging. 27


AirMaster速 Blend 2023


Bijdrage aan een betere werkomgeving De gemiddelde werknemer brengt maar liefst 1880 uur per jaar in de werkomgeving door. Dat is meer dan 21% van zijn of haar tijd. Het binnenklimaat op het werk heeft dus een grote invloed op gezondheid en welzijn van werknemers. De Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) noemt het binnenklimaat zelfs een van de vijf belangrijkste gezondheidsbedreigingen in onze omgeving. Onderzoekers stelden bovendien vast dat de financiële voordelen van een beter klimaat op het werk (door bijvoorbeeld minder ziekteverzuim) acht tot zeventien keer hoger zijn dan de kosten van deze verbeteringen24). Schonere lucht draagt bij aan een gezondere werkomgeving. DESSO AirMaster® vangt schadelijk fijnstof in de lucht effectiever op dan welke andere vloeroplossing dan ook.

24)

30

William J. Fisk en Arthur H. Rosenfeld van het Lawrence Berkeley National Laboratory in Berkeley, Californië, Verenigde Staten.

AirMaster® Atmos 9092 / 9096 31


Verbeteren van de luchtkwaliteit in de gezondheidszorg Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het gebruik van tapijt in de gezondheidszorg veel voordelen heeft. Steeds meer beleidsbepalers zien dit ook in. Tapijt zorgt voor meer comfort en door de rustige en plezierige omgeving voelen patiënten zich meer op hun gemak. Dit leidt in veel gevallen tot een betere nachtrust en een sneller herstel. Bovendien zorgt het minder gladde oppervlak van tapijten voor minder ongevallen. Als een patiënt al valt, is de kans op letsel veel kleiner dan bij een val op een harde vloer (1,5% in plaats van 4%)25). Sinds de introductie van DESSO AirMaster® heeft een tapijtoplossing nog meer voordelen. Onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie toont aan dat stofdeeltjes die kleiner zijn dan 10 μm kunnen leiden tot acute gezondheidsproblemen, zoals longontstekingen, ademhalingsproblemen, een ongunstig effect op het cardiovasculaire systeem en een verhoogd medicijngebruik. Bovendien resulteert langdurige blootstelling aan deze deeltjes in een aanzienlijke verkorting van de levensverwachting. DESSO AirMaster® kan fijnstof uit de lucht filteren, waardoor het risico op het inademen van stofdeeltjes aanmerkelijk kleiner wordt26).

AirMaster 8412 ®

32

25)

Lussenpooltapijt met 4 mm poolhoogte (bron: Booth et al, 1996, BR Orth. Res. Soc. Proc., sept.)

26)

Test uitgevoerd door het onafhankelijke Duitse testinstituut GUI. 33


Frisse lucht in klaslokalen

Desso-tapijten zorgen voor een betere leeromgeving. Tapijt draagt niet alleen bij aan een smaakvolle schoolinrichting waarin scholieren en docenten graag leren en lesgeven, maar maakt de omgeving ook veiliger voor kinderen. Tapijt is minder glad dan harde oppervlakken en leidt minder snel tot letsel bij een val. Bovendien zorgt tapijt voor een betere akoestiek, vooral wanneer gebruik wordt gemaakt van DESSO SoundMaster速.27) Akoestiek is een eigenschap die steeds belangrijker wordt voor scholen. Het draagt bij aan een productievere leeromgeving, omdat de klaslokalen comfortabeler en rustiger zijn. Het is bekend dat een slechte luchtkwaliteit in klaslokalen grote gevolgen kan hebben voor het comfort en de gezondheid van scholieren, dat weer van invloed is op de concentratie, de aanwezigheid en de studieprestaties. Ook kan het op de lange termijn leiden tot gezondheidsproblemen als astma. Kleinere kinderen hebben vaak nog meer last van een slechte luchtkwaliteit, omdat ze lichamelijk actiever zijn en op die manier zorgen voor een constante circulatie van stofdeeltjes. Hetzelfde effect kan zich voordoen in grotere klassen. DESSO AirMaster速 verbetert het binnenklimaat, zodat onze kinderen in een schonere en veiligere omgeving kunnen leren.

27)

34

Neem voor meer informatie over DESSO SoundMaster速 contact op met de vertegenwoordiger van Desso of ga naar www.desso.com.

AirMaster速 8508 35


Voor gezonde lucht op drukke locaties Op drukke locaties als winkelcentra of vliegvelden bevinden zich dagelijks honderden of zelfs duizenden mensen. Tapijt verbetert niet alleen het comfort, de geluidsdemping en de akoestische prestaties van deze locaties, het draagt ook bij aan een schonere lucht. Met DESSO AirMaster速 wordt fijnstof opgevangen en vastgehouden. Dit voorkomt een grootschalige verspreiding van besmettelijke deeltjes (zoals schimmels, pollen en allergenen) onder bezoekers, passagiers en personeel.

AirMaster速 9502 36

37


AirMaster , inspirerende ruimtes in vele combinaties ®

Kleuren en patronen bepalen de uitstraling en het karakter van een gebouw

of een kamer. DESSO AirMaster®is leverbaar in 24 kleuren, zodat er talloze mogelijkheden zijn. Door kleuren en structuren met elkaar te combineren, ontstaan bijzondere designs die kunnen worden gebruikt om bepaalde locaties of zones in een kamer of gebouw beter te laten uitkomen. Desso biedt nu de mogelijkheid om je eigen AirMaster® te ontwerpen.

8811*

8902

9511*

9084

2914*

1958

9504*

9502*

9522

9104

6

Meer dan miljoen ontwerpmogelijkheden! Met het ‘Create Your Own AirMaster’®-concept hebt u de vrijheid om de kleurencombinatie van deze tapijttegels zelf te creëren.

7311

8412

3923

8501

3211

4208

4406

zes achtergrondkleuren maximaal vijf accentkleuren U hebt de keuze uit

en u kunt

kiezen uit een collectie van zestien.

9091* 38

4407

4307

3118

8508

8208

7218

*Ook achtergrondkleuren voor Create your own AirMaster®

Nieuwsgierig? Ga meteen naar www.desso.com 39


Create Your Own AirMaster速 / AirMaster速 9504


AirMaster Elements, voor een meer organisch all-overpatroon ®

AirMaster® Sphere 9032 Creativiteit en prestaties komen samen in de DESSO AirMaster® Elements Collection. Deze unieke collectie combineert creativiteit en de functionaliteit van de originele AirMaster®en zorgt zo voor meer vloer ontwerpmogelijkheden. Tests die zijn uitgevoerd door het onafhankelijke Duitse testinstituut GUI28), dat gespecialiseerd is in het analyseren van de luchtkwaliteit van binnen- en buitenklimaat, hebben aangetoond dat AirMaster® Elements de meest effectieve vloerbedekking is waarmee fijnstof uit de lucht kan worden gefilterd. AirMaster® Elements  bestaat uit vier verschillende producten, elk met een eigen persoonlijkheid en stijl: Atmos, Cosmo, Oxy en Sphere. Deze zijn beschikbaar in zes kleuren. De collectie wijkt af van het lineaire van de originele AirMaster®-ontwerpen en heeft een glad, gaaf uiterlijk met niet-gerichte organische patronen die een kalmerende en rustgevende achtergrond vormen voor elke ruimte.

AirMaster® Sphere 9032 / 9505 42

28)

Gebaseerd op testen van GUI, waarbij DESSO AirMaster® Elements werd vergeleken met een standaard harde PVC-vloer en een standaard gestructureerd lussenpooltapijt. 43


AirMaster Elements, vier ontwerpen in telkens 6 kleuren 速

AirMaster速 Oxy 9523

Atmos

Cosmo

Oxy

Sphere

9505 L51,70/LRV19,88

9505 L51,78/LRV19,95

9505 L51,12/LRV19,37

9505 L51,20/LRV19,44

DESSO AirMaster速 Elements kleurenlijn

9505 L51,70/LRV19,88

9032 L31,17/LRV6,72

9031

L20,75/LRV3,18

9096 L51,89/LRV20,04

9523

L34,56/LRV8,28

9092 L26,65/LRV4,97

AirMaster速 Oxy 9523 44

45


AirMaster速 Cosmo 9031


AirMaster Blend, speels combineren en samenbrengen van designs ®

AirMaster® Blend 8823 Het gemêleerde garen van DESSO AirMaster® Blend creëert een speels maar toch bescheiden all-overpatroon voor eindeloze ontwerpmogelijkheden. Tegelijkertijd beschikt dit tapijt over de gepatenteerde technologie die de fijnstofconcentratie in de lucht vermindert. Om creativiteit de ruimte te geven en mixing & matching mogelijk te maken, zijn alle kleuren perfect te combineren met het originele DESSO AirMaster®-gamma.

2023 L44,65/LRV14,29

2951 L31,53/LRV6,88

8823 L42,90/LRV13,09

9095 L45,92/LRV15,21

9503

L35,19/LRV8,59

9980 L31,77/LRV6,98

AirMaster® Blend 8823 48

49


DESSO AirMaster速

Het tapijt dat de lucht zuivert

Een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie toont aan dat steeds meer schadelijke gezondheidseffecten het gevolg zijn van stofdeeltjes in de lucht29). Desso richt zich op het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van mensen door een bijdrage te leveren aan een beter binnenklimaat. Of het nu op kantoor is of in het klaslokaal, in winkelcentra, op vliegvelden of in de gezondheidszorg, overal is DESSO AirMaster速 een buitengewone vloeroplossing die de binnenluchtkwaliteit drastisch verbetert. Op die manier draagt DESSO AirMaster速 op een aantoonbare manier bij aan betere werk- en leefomstandigheden in kantoren, scholen, zorgcentra en andere zakelijke omgevingen.

29)

50

World Health Organisation Air quality guidelines for particulate matter, bijgewerkt 2005.

c l e a r s

AirMaster速 t h e

a i r

51


Projectpartners GUI (Gesellschaft für Umwelt- und Innenraumanalytik GmbH) is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut dat microbiologische, immunologische en chemische onderzoeken uitvoert voor individuele huishoudens, maar ook grootschalige projecten voor wetenschap en industrie. Koninklijke Philips Electronics NV is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en de merkbelofte van ‘Innovation and You’. TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Door haar veelzijdigheid en capaciteit tot integratie van deze kennis neemt TNO een unieke positie in. Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. We ontwikkelen kennis niet om de kennis, maar om de praktische toepassing. Om nieuwe producten te creëren die het leven aangenamer en waardevoller maken, en die bedrijven helpen te innoveren. Om creatieve antwoorden te vinden op de vragen die de samenleving stelt. Fraunhofer WKI is Europa ’s grootste toepassingsgerichte onderzoeksorganisatie. De onderzoeksinspanningen zijn volledig gericht op de menselijke behoeften: gezondheid, veiligheid, communicatie, energie en milieu. Een van de belangrijkste onderzoeksonderwerpen van Fraunhofer WKI is de kwaliteit van de binnenlucht en bescherming tegen emissie. Op interdisciplinair vlak richten de activiteiten zich op milieubescherming. Radboudumc is een van de acht universitaire medische centra in Nederland. Radboudumc bevordert menselijke kennis door het uitvoeren van biomedisch, translationeel en klinisch onderzoek om het welzijn te verbeteren.

AirMaster® Cosmo 9505 52

53


Contactinformatie Hoofdkantoren Headquarters Desso Taxandriaweg 15 5142 PA Waalwijk The Netherlands Hospitality, Marine, Aviation Taxandriaweg 15 5142 PA Waalwijk P.O. Box 169 5140 AD Waalwijk The Netherlands Address (Production) R. Ramlotstraat 89 9200 Dendermonde Belgium

Verkoopkantoren en dealers T: +31 (0)416 684 100 F: +31 (0)416 335 955 www.desso.com

T: +31 (0)416 684 100 F: +31 (0)416 335 955

Home Carpets Taxandriaweg 15 5142 PA Waalwijk P.O. Box 169 5140 AD Waalwijk The Netherlands Desso Sports R. Ramlotstraat 89 9200 Dendermonde Belgium

(ga naar www.desso.com voor de volledige adressen van onze verkoopkantoren over de hele wereld)

T: +31 (0)416 68 42 45 F: +31 (0)416 68 42 67

T: +32 (0)52 262 411 F: +32 (0)52 221 767

T: +32 (0)52 262 411 F: +32 (0)52 221 767

Showrooms

54

Belgium Robert Ramlotstraat 89 9200 Dendermonde Belgium

T: +32 522 62 480 F: +32 522 62 489 service-be@desso.com

France Parc du pont de Flandre 11 Rue de Cambrai F-75 019 Paris France

T: +33 155 26 39 39 F: +33 155 26 39 40 service-fr@desso.com

Middle East Bayswater Tower, Business Bay Level 9, Office 08 Dubai, United Arab Emirates

T: +971 439 859 00 F: +971 439 859 08 service-mea@desso.com

Netherlands Taxandriaweg 15 5142 PA Waalwijk The Netherlands

T: +31 (0)416 684 100 F: +31 (0)416 335 955 info@desso.com

Poland Plac Piłsudskiego 2 00-073 Warszawa Poland

T: +48 22 331 32 22 F: +48 22 331 32 23 service-pl@desso.com

Russia Pokrovka Street 33/22 Office 418 Moscow 105062 Russia

T: +7 495 225 9408 F: +7 495 225 9409 service-ru@desso.com

Spain T: +34 914361805 Torre de Valencia C/ O’donnell, 4 - 1ra. Planta - Of. 19 -20 F: +34 914314678 28009 Madrid service-es@desso.com Spain Switzerland Türliackerstrasse 4 8957 Spreitenbach Switzerland

T: +41 55 645 21 11 F: +41 55 645 23 43 service-ch@desso.com

United Kingdom 23-25 Great Sutton Street London EC1V 0DN United Kingdom

T: +44 20 7324 5500 F: +44 20 7324 5510 service-uk@desso.com

Albania, Croatia & Balkans T: +385 1615 55 50 service-hr@desso.com

China (Northern) T: +86 13 501 064 621 service-china@desso.com

Mexico T: +52 155 41406688 service-me@desso.com

South Africa T:+971 439 859 00 info@desso.co.za

Argentina T: +54 11 4342 3345 service-latam@desso.com

China (Southern) T: +86 13 801 884 918 service-china@desso.com

Middle East / India T: +971 439 859 00 service-mea@desso.com

Spain T: +34 91436 1805 service-es@desso.com

Asia T: +31 416 685 402 service-asia@desso.com

Colombia T: + 57 318 735 1770 service-co@desso.com

Norway T: +47 23 12 05 22 service-no@desso.com

Sweden T: +46 (0) 8 531 880 50 service-se@desso.com

Australia T: +61 427 337 883 service-aus@desso.com

Czech Republic T: +42 0774 993 723 service-cz@desso.com

Panamá T:+31 416 684 128 service-latam@desso.com

Switzerland T: +41 55 645 21 11 service-ch@desso.com

Austria T: +43 1 716 44-0 office@ambiente-textil.at

Denmark T: +45 32 71 36 56 service-dk@desso.com

Peru T:+31 416 684 128 service-latam@desso.com

The Netherlands T: +31 416 684 130 service-nl@desso.com

Belgium & Luxembourg T: +32 522 62 480 service-be@desso.com

Finland T: +358 (0)10 6665 170 service-fi@desso.com

Poland T: +48 22 331 32 22 service-pl@desso.com

Turkey T:+44 7584007698 service-tr@desso.com

Bolivia T:+31 416 684 128 service-latam@desso.com

France T: +33 155 26 39 39 service-fr@desso.com

Portugal T: +351 22 099 4261 service-pt@desso.com

United Kingdom T: +44 1235 554 848 service-uk@desso.com

Brazil T: +55 11 99600 3864 service-br@desso.com

Germany T: +49 6122 58 73 410 service-de@desso.com

Puerto Rico T:+31 416 684 128 service-latam@desso.com

Uruguay T:+54 11 4342 3345 service-latam@desso.com

Bulgaria T:+44 7584007698 service-bg@desso.com

Hungary +420 773 526 444 service-hu@desso.com

Romania T :+44 7584007698 service-ro@desso.com

USA T: +1 888 337 7687 service-us@desso.com

Central America/Andean/ Carribean T: +57 1 618 0537 service-latam@desso.com

Italy T: +80 007 650 765 service-it@desso.com

Russia / Baltics +7 985 766 3163 service-ru@desso.com

Venezuela T:+57 318 7351770 service-ven@desso.com

Japan T:+31 416 685 402 service-japan@desso.com

Slovakia T: +42 0774 993 723 service-sk@desso.com

Chile T: +55 11 99600 3864 service-chile@desso.com

55


The Floor is Yours

Over DESSO® Desso is een internationaal bedrijf van tapijten, tapijttegels en sportvelden en is actief in meer dan 100 landen. De producten van Desso worden geleverd aan kantoren, het onderwijs, de gezondheidszorg, overheidsinstellingen, woningen en ook aan hotels, cruiseschepen en luchtvaartmaatschappijen. Daarnaast produceert Desso sportoppervlakken van wereldklasse zoals de DESSO GrassMaster®, die is geïnstalleerd op de voetbalvelden van topclubs en bij de ‘voetbaltempel’ Wembley. Tegenwoordig brengen de meeste mensen 90% van hun tijd binnen door, wat heeft geleid tot de bedrijfsvisie: ‘Hoe kan de vloer bijdragen aan onze gezondheid en ons welzijn’. Onze missie is om te zorgen dat we unieke producten ontwikkelen die een aanmerkelijk beter binnenklimaat creëren waarin een optimale gezondheid en het welzijn van mensen centraal staat, met positieve gevolgen voor hun prestaties. Dit wordt geleid door ons innovatieprogramma op basis van de drie pijlers Creativiteit, Functionaliteit en Cradle to Cradle®. Ga voor meer informatie naar onze website www.desso.com.

NL_Desso_AirMaster  

De lucht die we inademen is van grote invloed op onze gezondheid en ons welzijn. Omdat we gemiddeld meer dan 90% van onze tijd binnen doorbr...

Advertisement