Page 1

Het sluiten van de cirkel product

Ge br uik

g

ing ekk ed

Het DESSO Take Back™ Terugna me

rancier Leve

Tapijttegel Technische Cyclus = Refinity® proces

el + s

verige d e +o

in onze Cradle to Cradle®-

installatie ty ®

in

voe

ren in R

i ef

Desso’s designvisie combineert Cradle to Cradle® met creativiteit en functionaliteit. Voor onze klanten betekent dit: tapijtoplossingen die het verschil maken.

n

PA 6 g are n a n d e re v e z

van de Technische Cyclus

ni

E erste en t w ee d e s c h ei d i n g s f a s e

jes elt

programma is onderdeel

aanpak.

yolefin e Pol

cking laag ba

bitum e

g- en dak b we

l

eb

aa

rui

materi

k t p ro d u c t

tie uc od r P

Terugname DESSO Take Back™ is het terugnamesysteem dat gebruikt tapijt inzamelt van welk merk of type dan ook, behalve pvc-houdend tapijt. In plaats van verspilling op vuilstorten of verbrandingsovens, hergebruikt Desso het tapijt als waardevolle grondstof. Scheiding Refinity® is een innovatieve techniek waarmee garen en andere vezels van de backing kunnen worden gescheiden. Hierdoor ontstaan er twee hoofd materiaalstromen, die vervolgens kunnen worden hergebruikt. Hergebruik Na een extra zuiveringsfase wordt het PA 6 garen (met de vereiste zuiverheid) teruggeleverd aan de garenfabrikanten die er nieuw garen van maken. De reguliere bitumen rug wordt hergebruikt als waardevolle grondstof voor dakbedekking en wegenbouw. Alle niet-recyclebare fracties worden gebruikt als secundaire brandstof in de cementindustrie. De polyolefinelaag van de DESSO EcoBase® backing kan volledig worden hergebruikt in Desso’s productieproces.

DESSO Refinity® en het Desso Take BackTM programma worden financieel ondersteund door de Europese Unie.

Desso BV | Postbus 169 | 5140 AD Waalwijk | Nederland | www.desso.nl

Vrijwaring van aansprakelijkheid: Beschrijvingen, kleuren en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden aangepast. Desso is niet verantwoordelijk voor typografische of fotografische fouten. Het daadwerkelijke product kan afwijken van de illustratie. Alle rechten voorbehouden. Volledige of gedeeltelijke reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder is verboden. De informatie in dit document is geen onderdeel van een prijsopgave of contract, is in opzet nauwkeurig en betrouwbaar en kan zonder kennisgeving worden aangepast. Noch de uitgever, noch Desso accepteert aansprakelijkheid voor enig gevolg van het gebruik. Alle internationale eigendomsrechten met betrekking tot DESSO EcoBase® en DESSO Refinity® behoren toe aan Desso. Desso © 2012. De informatie die in deze brochure wordt verstrekt geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van het EACI, de Europese Commissie of een andere Europese instelling weer.

Een toekomst voor gebruikt tapijt Desso Take Back™


Vijf duurzame stappen Bij hergebruik speelt u een belangrijke rol, omdat u de

1 Kies

2 Contact

3 Inzamelen

4 Ophalen

5 Bewijs

Kies uw afvoermethode

Bel of mail Desso voor een prijsopgave en bestel direct

Nu kunt u uw gebruikte tapijt inzamelen. Kunt u alle

Wanneer u contact opneemt met Desso,

Als garantie voor recycling volgens de

uw RollerDocs™ of container. U ontvangt deze binnen

controlevragen met ja beantwoorden? Dan kan het

wordt het tapijt binnen 48 uur bij u opge-

Cradle to Cradle®-principes, ontvangt

48 uur voor een periode van twee weken. Hierna

tapijt veilig en duurzaam verwerkt worden.

haald voor duurzame verwerking.

u voor het ingezamelde materiaal het

keuze maakt om het tapijt duurzaam te verwerken. Daarvoor zijn vijf duurzame stappen te nemen.

Wij hebben de RollerDocs™ voor u ontwikkeld om het vervoeren en innemen van oude tapijttegels eenvoudiger te maken. De compacte RollerDocs™ past door elke deur, in elke lift en is daarmee ideaal voor renovatieprojecten.

ontvangen wij deze graag in dezelfde staat retour.

DESSO Take Back™ certificaat.

Klaar voor verwerking?

Tapijttegels afvoeren op RollerDocs™

Controlevragen:  etreft het geen pvc-houdend tapijt? B Dit is namelijk ongeschikt voor hergebruik.

RollerDocs™ binnen 48 uur geleverd

Past door smalle deuren en in liften

Tegels

Kamerbreed tapijt

 iggen de tapijttegels in twee stapels op L de RollerDocs™ (Gebruik hiervoor de stapelhulpstang) of in vier stapels op de pallets van minimaal 120 cm en maximaal 140 cm hoog? Zo kan de spanband goed vastgemaakt worden.

Gebruikt tapijt binnen 48 uur opgehaald The Floor is Yours

 teken de tegels niet buiten de pallet of S RollerDocs™?

DESSO Take Back™

 iggen de pallets op een goed bereikbare L plaats en zijn ze omwikkeld met krimpfolie?

Tapijttegels afvoeren op eigen pallets

Certificate

 eeft u op één locatie minimaal H 4 pallets of 8 RollerDocs™ in te zamelen?

Gebruik eigen pallets

Vervoer met eigen palletwagen

 amelt u in op de RollerDocs™ of Z eenmalige pallets? Pallets worden niet geretourneerd.

Company bv heeft succesvol bijgedragen aan het DESSO Take Back™ programma, door het beschikbaar stellen van tapijt voor hergebruik. Op 26 januari 2012 werd op de kantoorlocatie in Utrecht 1240 kg tapijt teruggenomen.

Gebruikt tapijt binnen 48 uur opgehaald

Het ingezamelde materiaal wordt verwerkt in Refinity®: Desso’s eigen terugnamesysteem. Dit materiaal wordt vervolgens hergebruikt als hoogcalorische brandstof in de cementindustrie of als grondstof voor nieuw tapijt. Het DESSO Take Back™ programma vormt een essentieel onderdeel van Desso’s Cradle to Cradle® aanpak. Het uiteindelijke doel is een volledig gesloten technische productiecyclus. Desso beoogt de productie van hoogwaardig tapijt dat een positieve impact heeft op mensen en hun omgeving. Waalwijk, [datum] Desso BV

Klaar voor verwerking?
 Rudi Daelmans Director of Sustainability

Controlevragen: Is het vochtgehalte lager dan 10%?

Kamerbreed tapijt afvoeren per container

Is de vervuilingsgraad van niet-tapijtstromen maximaal 2%? Dit zijn bijvoorbeeld bouw- en sloopaval, karton en kunststoffen.

Container binnen 48 uur geleverd

Tapijt gescheiden van ander afval in de container

Is er geen gevaarlijk afval dat bij renovatie vrij kan komen? Bijvoorbeeld blikjes tapijtlijm, TL-lampen en andere zaken Heeft u alleen textiele vloerbedekking? Andere vloerbedekkingen zoals parket, laminaat, pvc-houdend tapijt, linoleum, kurk en rietmatten zijn ongeschikt voor hergebruik.

Gebruikt tapijt binnen 48 uur opgehaald

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

+31 (0)416 68 42 00 refinity-nl@desso.com

NL_DESSO_Take Back system  

Elk jaar worden miljoenen vierkante meters versleten tapijt weggegooid; vaak worden ze verbrand of komen op een stortplaats terecht, wat lei...