Page 1

Jaarverslag 2019

De Sprong vzw

1


Inhoud INHOUD ............................................................................................................................................................................. 2 VOORWOORD .................................................................................................................................................................... 3 OVER ONS .......................................................................................................................................................................... 4 ORGANOGRAM ........................................................................................................................................................................... 4 VISIE ......................................................................................................................................................................................... 4 PERSONEEL ................................................................................................................................................................................ 6 AFDELING GROENONDERHOUD ......................................................................................................................................... 7 NIEUWE VESTIGING...................................................................................................................................................................... 7 SAMENWERKING SOCIALE EN REGULIERE ECONOMIE .......................................................................................................................... 7 DUURZAAM MATERIAAL................................................................................................................................................................ 7 AFDELING FIETSENATELIER ................................................................................................................................................. 8 OPLEIDING TOT FIETSHERSTELLER.................................................................................................................................................... 8 INTERN FIETSBELEID ..................................................................................................................................................................... 8 VOORBEREIDINGEN OPENING NIEUWE FIETSWINKEL ........................................................................................................................... 8 FIETSVERHUUR............................................................................................................................................................................ 8 AFDELING RECYCLAGE ........................................................................................................................................................ 9 UPDATE RAS.............................................................................................................................................................................. 9 GLASBOLLEN .............................................................................................................................................................................. 9 REPAINT .................................................................................................................................................................................... 9 BACKCUP ................................................................................................................................................................................... 9 ARBEIDSZORG .................................................................................................................................................................. 10 NESTKASTJES VOOR KOOLMEZEN .................................................................................................................................................. 10 MULTIDOP ............................................................................................................................................................................... 10 MUSIC FOR LIFE ........................................................................................................................................................................ 10 INSECTENHOTELS ....................................................................................................................................................................... 10 GROENONDERHOUD DOMEIN GALBERGEN ..................................................................................................................................... 10 VORMING ......................................................................................................................................................................... 11 OVERZICHT VORMINGEN ............................................................................................................................................................. 11 TAALCOACH ............................................................................................................................................................................. 12 TEA FOR TWO ........................................................................................................................................................................... 12 DOORSTROOM.......................................................................................................................................................................... 13 BESTUUR .......................................................................................................................................................................... 14

2


Voorwoord Naar jaarlijkse gewoonte brengen we een overzicht van de realisaties van het voorbije jaar. We nemen je graag mee in het verhaal van onze afdelingen en activiteiten. 2019 was een jaar met heel wat nieuws. Op 1 januari ging het nieuwe maatwerkdecreet van start. Sindsdien is de Sprong officieel een maatwerkbedrijf. Bij dit label komen heel wat nieuwe regels en verplichtingen kijken. In 2018 is er hard gewerkt om hier op voorbereid te zijn en in 2019 volgen we dit nauwgezet verder op. Ons contingent (erkende plaatsen voor doelgroepwerknemers) werd uitgebreid met 6 wat het nieuwe totaal op 69,5VTE erkende plaatsen brengt. Op 1 februari konden we verhuizen naar ons nieuwe hoofdkantoor. Een ruim en modern gebouw in de Vaartstraat nr 1 te Meerhout. Het grootste deel van de afdeling groenonderhoud nam er reeds zijn intrek. Daarnaast biedt het gebouw ook nog opportuniteiten voor nieuwe activiteiten. In 2019 zaten we niet stil en werkten we een nieuw project uit voor de afdeling recyclage. Vanaf januari 2020 start Backup op in de nieuwe hal van ons hoofdkantoor. Evenementorganisatoren kunnen dan bij ons terecht voor het huren van herbruikbare bekers. Ook voor de afdeling Fietsenatelier was er een mooie opportuniteit in dit gebouw. Op 16 januari 2020 openen we hier een nieuwe fietsenwinkel. Een mooie en moderne winkel met een groot aanbod elektrische fietsen en aangepaste fietsen. Nog meer nieuws vanuit de afdelingen lees je verder in dit jaarverslag. 2019 was ook een feestjaar voor de Sprong. We mochten 20 verjaardagskaarsjes uitblazen. Dat vierden we met ons personeel tijdens de jaarlijkse sportdag en een extra familiedag in de Ark van NoĂŤ waar we alle medewerkers en hun gezin trakteerden op leuke activiteiten en lekker eten. Op naar de volgende 20 jaar!

Alvast een welgemeende dankjewel aan iedereen die van ver of dichtbij een steentje heeft bijgedragen. Mocht u na het lezen van dit jaarverslag nog vragen hebben, ideeĂŤn met ons willen uitwisselen of de Sprong beter leren kennen.. gaan we hier graag op in.

3


Over ons De Sprong vzw is een, door de Vlaamse Overheid erkend, Kempens maatwerkbedrijf. We stellen mensen te werk voor wie de afstand naar de reguliere arbeidsmarkt op de moment van aanwerving (nog) te groot is omwille van diverse redenen. Wij doen dit: Door zinvol werk op maat van elk individu aan te bieden; Door in te zetten op persoonlijke groei; Door een breed netwerk van partners aan te spreken; Door een uitgebreide dienstverlening aan te bieden; Met het oog op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Organogram

Visie Verbindende waarden Onze kernwaarden sturen onze beslissingen en bepalen het gedrag binnen onze organisatie. Zij geven een gemeenschappelijk taalgebruik en richting aan elke interne en externe samenwerking.

KERNWAARDE 1: DUURZAAMHEID Wij bouwen aan duurzaam werk. Wij leggen de focus op versterking van onze medewerkers met oog op een duurzaam tewerkstellingstraject met groeikansen. We betrekken ons netwerk om een duurzaam engagement aan te gaan zodat we optimale leerkansen creĂŤren voor onze medewerkers. Zodanig dat: o We medewerkers duurzaam versterken in hun persoonlijke groei. o We interne en externe stagemogelijkheden voorzien. o We onze partners kunnen stimuleren om onze medewerkers alle kansen te geven en doorstroommogelijkheden kunnen creĂŤren. Wij bouwen aan een duurzame organisatie. Wij realiseren een stabiele en financieel gezonde organisatie. Wij ondernemen op een ecologisch verantwoorde wijze. We stimuleren hergebruik en recyclage binnen onze organisatie en de maatschappij en blijven hierin innoveren. Wij werken via onze dienstverlening mee aan een betere samenleving. Wij staan voor een goede communicatiestroom. In de Sprong is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar rugzak/achtergrond.

4


Zodanig dat: o We een maatschappelijke meerwaarde creëren zowel op ecologisch als menselijk vlak. o We een open organisatie zijn. o We alle medewerkers in onze communicatie op een gelijkwaardige manier benaderen o We ons naar de buitenwereld kunnen profileren als één organisatie met verschillende locaties en verscheidene activiteiten.

KERNWAARDE 2: GROEI Groei van de medewerkers Wij werken aan groei via een stappenplan. Wij werken op maat van elk individu. Wij benoemen kwaliteiten en werkpunten van medewerkers. Wij motiveren onze medewerkers om uitdagingen aan te gaan. Zodanig dat: o Hun zelfvertrouwen stijgt en ze zo zeker genoeg zijn van zichzelf om huidige en toekomstige tewerkstelling aan te gaan. o Onze medewerkers kunnen groeien als persoon met oog op tewerkstelling en hun deelname aan de maatschappij. o Onze medewerkers inzicht krijgen in hun vaardigheden en groeiproces. o Er blijvend gewerkt wordt aan persoonlijke ontwikkeling. o Onze medewerkers kansen kunnen grijpen. Groei van de organisatie We nemen als groeiende organisatie stapsgewijs de uitdagingen binnen onze onderneming aan. We gaan op zoek naar innoverende mogelijkheden toepasbaar in de sociale economie Zodanig dat: o We in onze activiteiten steeds de nodige aandacht hebben voor de koppeling tussen mens en activiteit. o We een zinvol tewerkstellingsaanbod met voldoende uitdaging en afwisselingsmogelijkheden creëren. o We inzetten op begeleiding met het oog op maximale doorstroom. o We de organisatie samen evalueren en bijsturen.

KERNWAARDE 3: WELZIJN Welzijn van de medewerkers Wij begeleiden onze medewerkers individueel en op maat vanuit persoonlijk contact. Wij creëren de mogelijkheid tot sociale contacten op de werkvloer. Wij zijn partner van de lokale welzijnsorganisaties en andere hulpverlening. Zodanig dat: o We vertrekken vanuit ieders persoonlijke noden rekening houdend met zijn of haar rugzak. o We er zijn voor onze medewerkers, met een luisterend oor. o We samen met onze medewerkers gericht op zoek kunnen gaan naar de juiste ondersteuning. o Iedereen zich gewaardeerd mag voelen op de werkvloer. o Er een collegiale werksfeer heerst. Welzijn als organisatie Wij werken samen met regionale partners zoals openbare besturen, bedrijven, lokale welzijnsorganisaties,… Zodanig dat : o We de maatschappelijke ontwikkelingen toepassen en vertalen in onze organisatie. o We de stem van onze medewerkers kunnen vertolken naar de maatschappij en beleid.

5


Personeel De kernopdracht van de Sprong is sociale tewerkstelling. De activiteiten die we doen zijn ontwikkeld om die tewerkstelling mogelijk te maken. We stellen mensen tewerk in verschillende statuten:

aantal mensen in dienst op 31/12/19 76

80 70 60 50 40 30 20 10 0

30 13

11

9

1

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de woonplaats van alle personeelsleden: 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

arbeidszorg artikel 60 doelgroep

Verdeling doelgroepwerknemers in leeftijdsgroep en geslacht: 25 20 15 man 10

vrouw

5 0 21 tot 30 j

31 tot 40 j

41 tot 50 j

51 tot 60 j

boven 60 j

6

Westerlo

Zandhoven

Tessendero

Pelt

Retie

Olmen

Olen

Mol

Neerpelt

Meerhout

Lommel

Mechelen

Linkhout

Lille

Laakdal

Leopoldsburg

Kasterlee

Herselt

Hulshout

Herenthout

Herentals

Geel

Ham

Eindhout

Dessel

Berlaar

Balen

omkadering


Afdeling Groenonderhoud Nieuwe vestiging Sinds 1 februari 2019 nam het grootste deel van onze afdeling groen zijn intrek in het nieuwe hoofdkantoor in de Vaartstraat te Meerhout. We waren reeds enkele jaren op zoek naar een nieuwe locatie, onze vestiging in de Ambachtsstraat te Meerhout, achter de gemeentelijke werkplaatsen, was dringend aan vervanging toe. We zijn dan ook heel blij dat we konden verhuizen naar een mooi en modern gebouw. Er werd heel hard gewerkt om alles tijdig af te krijgen en de verhuis is daarom ook heel vlot verlopen. Onze medewerkers kunnen nu vertrekken vanuit de nieuwe locatie die mooi ingericht werd met alle gereedschap en machines. Op het dak van het nieuwe gebouw zorgen zonnepanelen voor groene stroom die gebruikt wordt om o.a. de accu’s van de heggenscharen, bosmaaiers en kettingzagen op te laden.

Samenwerking Sociale en Reguliere Economie Sinds 1 juli 2019 zijn we een unieke samenwerking gestart met groenbedrijf Verbruggen. Voor het groenonderhoud van de site van Belgoproces in Mol dienden we samen een offerte in en kregen we de opdracht ook gegund voor vier jaar. Deze samenwerking biedt veel mooie kansen!

Duurzaam materiaal Dankzij een investeringssubsidie konden we ook dit jaar nieuw duurzaam materiaal aankopen voor onze afdeling groenonderhoud. Er werden 2 aanhangwagens met een elektrisch kantelsysteem aangekocht en enkele elektrische schoffels. Dit materiaal zorgt ervoor dat de fysieke belasting voor onze medewerkers sterk daalt. Het materiaal wordt ondertussen volop gebruikt. Daarnaast konden we ook een volledig elektrische camionette aankopen waardoor we een mooie stap vooruit konden zetten in het uitbouwen van een ecologisch wagenpark.

7


Afdeling Fietsenatelier Opleiding tot fietshersteller In samenwerking met CVO HIK bieden we sinds september 2019 de officiĂŤle opleiding tot fietshersteller aan onze medewerkers van het fietsenatelier aan. Elke donderdag volgen zij een halve dag les. We hebben een beginnersgroep en een groep gevorderden. Van technische opleidingen maken we dit jaar en ook volgend jaar een belangrijk punt.

Intern fietsbeleid Sinds mei kunnen medewerkers van de Sprong in het fietsplan stappen. Dat wil zeggen dat medewerkers een stadsfiets of elektrische fiets kunnen kopen en deze afbetalen via hun fietsvergoeding. De Sprong zorgt voor de verzekering, een slot en jaarlijks onderhoud. De medewerkers van het fietsenatelier zorgen voor afstellen en leveren van de fietsen. Ook verzorgen zij jaarlijks per vestiging 2 onderhoudsmomenten. We zien enkele maanden na de start van het fietsplan al een stijging in het aantal fietsers.

Voorbereidingen opening nieuwe fietswinkel De verhuis naar ons nieuw hoofdkantoor bracht een mooie opportuniteit met zich mee. Het pand heeft een grote winkelruimte die vroeger dienst deed als fietswinkel. De mogelijkheid om hier een tweede vestiging van onze eigen fietswinkel te openen werd grondig bestudeerd en kreeg een GO. Er werd enorm hard gewerkt om de nieuwe winkel klaar te krijgen. 16 januari 2020 is het dan eindelijk zover: onze nieuwe fietswinkel opent de deuren. In het kader van 'fietsen zonder zorgen', kunnen klanten bij ons terecht voor het kopen, onderhouden en herstellen van hun persoonlijke fietsen of de fietsen van hun bedrijf. Wij bieden stadsfietsen en elektrische fietsen aan uit het gamma van Oxford, Cube en Norta en ook aangepaste fietsen van Van Raam.

Fietsverhuur Ook dit jaar konden we weer heel wat fietsen verhuren aan onze klanten. We bieden zowel gewone stadsfietsen, tandems als aangepaste fietsen aan. De laatste maanden van 2019 hadden we een mooie samenwerking met het ziekenhuis in Herentals. Zij waren aan het verbouwen, waardoor de bestaande parking enkele maanden niet volledig kon gebruikt worden. Het personeel van het ziekenhuis kon de auto wat verderop parkeren en dan een stukje fietsen met een van de 80 huurfietsen die we daar gestald hadden.

8


Afdeling Recyclage Update RAS Reuse A Shoe is een samenwerking tussen De Sprong en Nike. Via een machinaal proces verwerken onze medewerkers oude of foutief geproduceerde sportschoenen tot nieuwe grondstoffen: rubber, TPU en EVA, onder de noemer ‘Nike Grind’. Deze grondstoffen worden gebruikt als basis voor nieuwe producten (o.a. sportvloeren). Van oktober 2018 tot juli 2019 werd er niet gedraaid maar in samenwerking met o.a. preventieadviseurs en ingenieurs werd er hard gewerkt om de machine een grondige aanpassing te geven zowel op het gebied van veiligheid als productiecapaciteit. De medewerkers worden blijvend ingezet om de binnenkomende schoenen te sorteren. Daarnaast gaan ze twee keer per week bij Nike in Ham werken om daar ter plaatse een grote hoeveelheid voetbalschoenen te sorteren. Na de herstart van de machine was er nog wat werk om deze terug goed af te stellen maar na enkele weken draaide de machine op volle toeren. In december mochten we ook een Amerikaanse filmploeg ontvangen die het hele proces van een gebruikte schoen in beeld gaat brengen. De reportage kadert in de promotie van Nike die ze voeren om de circulaire economie te promoten. De reportage zal volgend jaar ook getoond worden op verschillende filmfestivals in Amerika.

Glasbollen IOK afvalbeheer startte een nieuw project om zwerfvuil rond de glasbollen tegen te gaan. De collega’s uit onze recyclage-afdeling in Olen plaatsten hiervoor kartonnen inspecteurs en meters/peters naast de glasbollen.

Repaint Ons Repaint project breidt alweer uit! We halen nu verf op in alle containerparken van IOK en onze verf wordt in 2 extra Kringwinkels verkocht: Retie en Heist-op-den-berg. In totaal bieden nu 6 Kringwinkels de Repaint verf aan. Nog steeds aan €3 per liter. We zijn ook bezig met een projectplan om Repaint in de toekomst nog verder uit te breiden.

Backcup Een nieuwe activiteit voor onze afdeling recyclage! Organisatoren van evenementen kunnen vanaf januari 2020 bij ons terecht voor het huren en wassen van herbruikbare bekers. Wij bieden bekers aan in duurzaam plastic in verschillende formaten. Zowel kleine als grotere evenementen kunnen bij ons terecht. Op verschillende locaties in de Kempen kunnen de bekers afgehaald worden. De afwas van de bekers is steeds in de huurprijs inbegrepen, de bekers moeten enkel gespoeld terug binnen gebracht worden. We maken het project volledig circulair door de bekers op het einde van hun levensduur te recycleren via een gespecialiseerd bedrijf. De locatie voor dit project zal Meerhout worden.

9


Arbeidszorg Nestkastjes voor koolmezen De koolmees is de ideale natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. De koolmees is namelijk een grote liefhebber van deze rups en eet hem tijdens verschillende fasen van zijn levenscyclus. Door nestkastjes te plaatsen zetten gemeentebesturen meer en meer in op duurzame bestrijding van de processierups. Onze arbeidszorgmedewerkers maakten alvast 100 nestkastjes voor gemeente Meerhout en we verwachten nog meer bestellingen.

Multidop Ook dit jaar werkten we opnieuw samen met de firma Multidop in Meerhout. We doen voor hen een stukje productiewerk. Na een positieve evaluatie werd beslist de samenwerking tussen arbeidszorg en Multidop in 2020 verder te zetten.

Music for life In de loop van november werkten onze medewerkers aan houten theelichthouders voor de Warmste Week. Dit jaar sloegen we de handen in elkaar met bouwbedrijf Driesen. Zij maakten, in samenwerking met het Arbeidszorgproject van De Sprong, houten theelichthouders in verschillende maten en kleuren. Dit zorgde voor net dat extra tikkeltje sfeer tijdens de feestdagen. De opbrengst is volledig ten voordele van Revalidatie en MS Centrum/vzw Boemerang.

Insectenhotels Dit jaar waren we creatief en maakten we ook enkele insectenhotels. We boden ze te koop aan op een marktje. Daarnaast maakten we er ook enkele voor stad Geel om bij openbare bloemenweides te hangen.

Groenonderhoud domein Galbergen Ons vast takenpakket bestaat nog steeds uit het onderhoud van domein de Galbergen. Zo zorgen we er o.a. voor dat de speeltuin proper blijft, het zwerfvuil geruimd wordt, de schoolomgeving mooi onderhouden wordt, de dieren in onze kleine zorgboerderij verzorgd worden, enz.

10


Vorming Overzicht vormingen Op basis van de vormingsbevraging eind 2018 werkte de vormingsdienst opnieuw een gevarieerd aanbod uit. Hierbij een overzicht van het interne en externe aanbod: Opleiding voor doelgroepwerknemers: Interne opleidingen gegeven door vormingsdienst De goed gevoel stoel Assertiviteit Tijd voor vrije tijd Gezonde soep maken Teambuilding met je ploeg Sollicitatietraining Infosessie preventie van teken

Opleidingen voor omkaderingspersoneel: E-procurement (SOM) Rijbewijs BE (rijschool Defensief) Psychische aandoeningen (VIVO) Basiscursus werkvloerbegeleider (VIVO) Coachingsvaardigheden (VIVO) Omgaan met conflicten (VIVO) Functionerings- en evaluatiegesprekken (VIVO) Coachen van werkleiders (VIVO) Werken met POP (VIVO) Bouwen aan cultuursensitieve zorg Omgaan met en preventie van agressie (VIVO) Feedback geven en moeilijke gesprekken (VIVO)

Externe opleidingen Kettingzaag ECS 1 (Inverde) Technische werking van de DIBO onkruidstomer EHBO (Rode Kruis) Gezonde voeding (Logo Kempen) Rijbewijs BE (rijschool Defensief) Heffen en tillen (Idewe) Werken in team (VIVO) Opfriscursus heftruck (De Coninck) Conflictvaardig handelen (VIVO) Omgaan met veerkracht en stress (VIVO) Aangepaste fietsen (Van Raam) Elektrische fietsen (Bosch) Opleiding fietshersteller module 1 en 2 (CVO HIK)

Invloed van kansarmoede op de werkvloer (VIVO) Veranderingsmanagement (VIVO) Excel voor gevorderden (I-diverso) Werken met een hoogtewerker Omgaan met alcohol en drugs op de werkvloer (VIVO) Opleiding tot taalcoach op de werkvloer (VDAB) ACT-workshop (VDAB) Webinar alcohol en drugs (Idewe) TMA masterclass Mindmapping (Voka) Van notitie tot notuleren (Escala) Supervisie over voeren van POP-gesprekken

11


Taalcoach In september 2019 startte vormingsmedewerkster Lies de opleiding ‘taalcoaching Nederlands op de werkvloer’ van VDAB. Twee halve dagen per week krijgt Lies training bij ons op de werkvloer. Het einde van de opleiding is voorzien in februari 2020. Daarna mag Lies zich officieel taalcoach noemen. Wat doet een taalcoach op de werkvloer? - Ondersteuning en coaching bieden aan doelgroepwerknemers en begeleiders a.d.h.v. observaties, tips en advies geven, handvaten uitwerken,.. - Taalscreenings van anderstalige medewerkers om taalniveau te bepalen en van daaruit talige doelen opstellen waar we mee aan de slag gaan - Workshop klare taal voor begeleiders. Hierin leren ze boodschappen geven in klare taal. - Taalrijke omgeving creëren - Instructiekaarten maken - Klare taal in de algemene communicatie van de organisatie mee bewaken - …

Tea for two Samen met twee andere maatwerkbedrijven en drie woon-zorgcentra nemen we deel aan een Europees project: Tea for two. Dit project wil onderzoeken wat de meerwaarde kan zijn van een samenwerking tussen sociale economie en de zorgsector. In ons geval gaat dit over Woon- en Zorgcentrum Ter Vest (WZC) in Balen. We willen testen hoe sociale economie een deel kan uitmaken van de bewonerszorg in een WZC (in de brede zin van het woord). Concreet: kunnen we in de zorgsector bepaalde taken uit handen geven aan medewerkers van de sociale economie en de tijd die dan bij het zorgpersoneel vrijkomt investeren in de bewoners? In 2019 organiseerden we in Ter Vest 2 stageperiodes voor telkens 2 doelgroepwerknemers. In de eerste stageperiode (april tot juni) werkten onze doelgroepwerknemers mee in de groendienst van het woonzorgcentrum. De stage verliep heel goed. Iedereen was heel tevreden over het geleverde werk, het rusthuis zag er ongelooflijk netjes uit  De tweede stageperiode startte in december en loopt tot eind maart 2020. In de tweede stageperiode voeren de doelgroepwerknemers taken in het rusthuis uit. In de voormiddag zorgen ze ervoor dat de kamers ordelijk zijn, maken ze de afwasmachine leeg,… In de namiddag staan er allerlei taken op het programma: leeggoed sorteren, controleren van de speeltuin, was wegleggen, rolstoelen poetsen, bewoners naar activiteiten brengen,…

12


Bij dit ESF project horen ook enkele buitenlandse bezoeken. Tea for two heeft een samenwerking met enkele buitenlandse partnerorganisaties in o.a. Denemarken, Zweden en Finland. In 2019 mochten we op bezoek in Denemarken en Finland. Daar konden we kennismaken met de Deense en Finse sociale economie en de rusthuissector. Een heel leerrijk en boeiend bezoek!

Doorstroom Vanuit onze visie en strategische doelstellingen zetten we sterk in op groei en doorstroom van onze medewerkers. Graag delen we het mooie verhaal van Maarten: Maarten werkte sinds 2000 bij De Sprong en kon eind vorig jaar doorstromen naar melkveebedrijf SintJozefhoeve in Balen. Tijd voor een dubbelinterview met Maarten en zijn werkgever Luc! De Sint-Jozefhoeve is een familiebedrijf. Omdat ze naast een melkveebedrijf ook teambuildings en boerderijklassen organiseren en deze combinatie te zwaar werd om alleen met de familie te dragen, ging Luc op zoek naar een medewerker die mee kon helpen bij het runnen van het melkveebedrijf. Maarten is blij dat hij de stap heeft gezet. Veel van zijn taken komen dagelijks terug zoals melk geven aan de kalfjes, zorgen dat de koeien het juiste voedsel krijgen op de juiste momenten, de melkrobot bedienen en proper maken,... Hij houdt van het werk, de nieuwe warme omgeving waar hij vertrouwen krijgt en waarin men hem kansen geeft om nieuwe dingen te leren. De afwisseling in het takenpakket vindt hij leuk en als boerenzoon zijn deze taken op zijn lijf geschreven. Luc is van mening dat je als werkgever niet moet verwachten dat je werknemer van dag 1 alles kan, maar dat mensen nog dingen moeten leren en dat het een kwestie is van geven en nemen. Je moet een deel van uw werk loslaten en uw werknemer zal het nooit helemaal op dezelfde manier doen als jij het zelf deed, maar dat is ook niet erg. Daarnaast moet je tijd investeren om uw personeel op te leiden en hen handvaten bieden om hun werk goed te kunnen doen. Eens dit gebeurd is, is de tijdsinvestering miniem en is het een grote meerwaarde om iemand in dienst te hebben die goed kan zorgen voor de dieren. Zo heeft Luc lijstjes gemaakt als hulpmiddel voor Maarten bij het voederen van de dieren. Hiermee kan hij zelfstandig berekenen hoeveel kilogram hij nodig heeft. Ook voor het bedienen van de melkrobot en het melk geven aan de kalfjes heeft Luc schema’s gemaakt. Luc probeert zijn visie op aanwerving van mensen door te geven aan andere werkgevers. Hij gaat met andere werkgevers in gesprek om hen te laten weten dat de tijd die je in de beginperiode investeert in uw personeel om zaken aan te leren, je nadien dubbel en dik terug krijgt. De VOP premie die werkgevers krijgen wanneer ze iemand die werkte in de sociale economie aanwerven, is mooi meegenomen. Voor Luc is het dan ook niet erg als een bepaalde taak iets langer duurt, wanneer ze goed wordt uitgevoerd. We sluiten het gesprek af met een bezoekje aan de koeien en nemen nog snel een foto van deze warme werkgever met zijn tevreden werknemer. 13


Bestuur De raad van bestuur bestaat op 31/12/2019 uit volgende personen Karel Byl (Voorzitter)

Raf Moons (Ondervoorzitter)

Lieve Nevelsteen

Pieter CowĂŠ

Theo Verschaeren

Linda Huybrechts

Jan van Ballaer

Lynn De Ceuster

Stef van Hoof

Rit Kerstens

Paul Helsen

Erik Borgmans

De algemene vergadering bestaat op 31/12/2019 uit volgende personen Vicky Bastiaenssen

Linda Huybrechts

Jan Van Ballaer

Erik Borgmans

Pieter CowĂŠ

Jan Peys

Karel Byl

Rit Kerstens

Stef Van Hoof

Wendy Soeffers

Raf Moons

Diane Caeyers

Chris Bakelants

Theo Verschaeren

Bert Vangenechten

Tonnie Steeman

Mineke Viaene

Lynn De Ceuster

Paul Helsen

Lieve Nevelsteen

14

Profile for De Sprong vzw

Jaarverslag 2019  

Jaarverslag 2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded