Page 5

Телепрограма

№ 92 (27923) 20 серпня 2009 року

A 06.05 Х/ф «Весна» 07.35 «Корпорацiя Сiмба» 07.50, 23.40 Анiмацiйний фiльм «Лис Микита» 08.20, 23.00 Я, українець 09.00 МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ 09.50 УРОЧИСТОСТI ТА ВIЙСЬКОВИЙ ПАРАД З НАГОДИ 18-ї РIЧНИЦI НЕЗАЛЕЖНОСТI УКРАЇНИ 11.05 М/ф «Енеїда» 12.20 Д/ф «Радянська iсторiя» 13.50, 15.45, 17.35, 21.20, 22.40 Погода 14.00 Олiмпiйський лiтопис незалежної України. Фiльм 8. «Пекiн-2006» 15.10 Д/ф. Прем’єра. «Обличчя свободи» 15.55 Х/ф «Бiлий птах з чорною ознакою» 17.45 Фестиваль мистецтв України. Творчi колективи дiаспори 20.00 «Попередження» 21.00 Новини 21.30 СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ З МАЙДАНУ НЕЗАЛЕЖНОСТI 22.55 Трiйка, Кено 00.15 «Острiв скарбiв» 01.20Службарозшукудiтей 03.25 Д/ф «Українцi на Колимi. Магадан»

B 06.50 Х/ф «Мiльйон на Рiздво» 09.05 «Фестиваль «Нова Хвиля» – Юрмала» 11.30, 13.45, 16.00, 20.00 Х/ф «От любові до кохання» 19.30 ТСН 21.00 «Чорноморськi iгри 2009» 23.00, 04.35 Х/ф «Вiдок» 00.45 Х/ф «Украдене щастя»

Z

17.00 «Неймовiрнi iсторiї кохання» 18.10, 22.10 Т/с «Доктор 05.50 «Перепустка до Хаус» Європи iз Самантою 19.10 У пошуках iстини Браун» «Таємний код україн06.10 Х/ф «Кубанськi ського прапора» козаки» 20.10 «Вечори на хуторi 08.10, 09.10 Х/ф «Богданбiля Диканьки». Зiновiй ХмельницьМюзiкл кий» 23.10 «Моя правда. Во09.00, 12.00, 14.00 Спецлодимир Висоцький» випуск Новини 00.35 Х/ф «Любов зла» 11.00, 12.10, 14.10 Ювiлейний концерт С. Ротару 14.50 «Вечiрнiй квартал» 06.00 Факти 17.05 Новини 06.15, 09.50 Погода 17.20 «Жди меня» 06.20 Т/с «Троє згори» 19.00 Т/с «Двi сторони 07.10 Т/с «Леся+Рома» однiєї Анни» 07.50 Х/ф «Вiдпустка у 20.00, 01.30 «Подробицi» Європi» 20.30 Т/с «Обручка» 09.55 Х/ф «Iндiго» 21.30 Т/с «Аннушка» 12.00 Козирне життя 23.40 «Мiс Всесвiт-2009» 12.45 Факти. День 02.10, 05.00 Т/с «Майстри 12.55, 18.55 Спорт жахiв-2». (3) 13.00 Д/ф «Прапороносцi» 13.40 Iнший футбол 14.10 Х/ф «Ворошиловський стрiлець» 06.30 «Документальний 16.40 Т/с «Зворотнiй детектив. Страта вiдлiк» перед об’єктивом» 17.40 Т/с «Агент на07.00 Т/с «Вона написала цiональної безпеки» вбивство» 18.45 Факти. Вечiр 08.00 Х/ф «Якщо ти 19.00 Х/ф «День мене чуєш» Незалежностi» 10.00 «ВусоЛапоХвiст» 22.00 Х/ф «Другий у 11.00 «Моя правда. командi». Тiматi» 00.00 Х/ф «Команда 12.00 «Фантастичнi Америка: Свiтова iсторiї. Шосте чуття» полiцiя». 12.55 «Слiдство вели. 02.00 Т/с «Герої» Повiтрянi пiрати» 13.55 «Документальний детектив. Остання страта» 05.05 Золотi намисто 14.30 «Документальний України. Глухiв детектив. Фея для 05.15 Зона ночi лиходiя» 06.20 Х/ф «Нестерпна 15.00 Т/с «Кулагiн та жорстокiсть» Партнери» 07.50 Х/ф «Крокодил 16.00 «Моя правда. Дандi-2» Дар’я Донцова – 10.05 Х/ф «Астерiкс i Обежиття, як детектив» лiкс проти Цезаря»

E

D

G

12.20 Х/ф «Астерiкс i Обелiкс. Мiсiя Клеопатра» 14.40 Х/ф «Астерiкс на Олiмпiйських iграх» 17.00, 21.20 Т/с «Татусевi дочки» 18.00, 22.20 Т/с «Щасливi разом» 19.00, 00.15 Репортер 19.15 Спортрепортер 19.20, 00.35 Погода 19.25 Т/с «Кадети» 20.20 Т/с «Ранетки» 23.20 Т/с «Загубленi-5» 00.40 Служба розшуку дiтей 00.45Х/ф«ДваднiвПарижі» 02.45 Х/ф «Одне кохання на мiльйон» 04.25 Студiя Зона ночi Культура

5

на понеділок, 24 серпня J

14.30, 23.40 Х/ф «Любка» 18.00 Т/с «Колись прийде кохання» (133 с) 06.30, 00.30 «Дiзнайся 19.30 Т/с «Платина» своє майбутнє» (9,10 с) 07.30, 19.30 «Дом-2» 21.30 Х/ф «Ключ вiд всiх 08.30 М/с «Табалуга» дверей» 09.00 Ранковий мультик 03.00 Критична точка 09.30, 21.00 «Звана 04.00 Х/ф «Печера» вечеря» 10.30 Т/с «Приватний детектив Магнум» 11.30, 23.00, 06.00 «Ди- 06.00, 02.40 «Особистий вись!» погляд» 12.00 «Правдивi 06.30 «Переможний голiвудськi iсторiї» голос вiруючого» 13.00 «Давай одружи07.00 Х/ф (1) «Кевiн з мося» пiвночi» 14.00 М/с «Казкова 09.10, 22.00 Т/с «CSI: Ласполiцiя» Вегас» 14.30 М/с «Черепашки- 10.10, 23.00 Т/с «Закон i нiндзя» порядок» 15.30 М/с «Зоокрам11.10 Т/с «Бандитський ничка» Петербург – 2» 16.00 «Єралаш» 06.00 Клуб 700 17.00 М/с «Лабораторiя 13.15 Х/ф «Баал – бог 06.25, 17.00, 23.10, 02.40, шторму» Декстера» 03.45, 04.45, 05.35 15.15 Х/ф (1) «Батальйо18.00 «З колекцiї Твiй хiт ни просять вогню» улюблених 06.55, 08.45 Фiтнес16.40 Х/ф «Фанат» мультфiльмiв» А.Р.М.I.Я 18.25 «Агенти впливу» 18.30 «Цiна кохання» 07.15, 23.00, 02.30, 03.30, 20.30 Вечiрнiй мультик 19.00, 00.00, 02.15, 05.10 04.30 Сильнi свiту «Свiдок» 22.00 «Вiкна» сього 19.25 Х/ф «Америкен бой» 23.30 «Дом-2».Спецви07.30 ДайджестПРО 00.30 Х/ф (3) «Експерипуск 07.47, 19.00 Хiт-парад мент «Скорпiон» 00.00 «Дивись, хто диких тварин 05.35 «Легенди бандитприйшов!» 09.00, 17.30, 02.05, 03.10, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, ської Одеси» 04.10, 05.10 Диваки 05.30 7 VJ 10.20, 15.00 Шоу Оксани Марченко 06.00 Програма передач 12.00, 20.40, 22.50, 23.45, 06.01, 18.45 «Київський 02.00 Погода 06.00 Мультфiльми час» 12.05 Школа ремонту 06.30, 09.00, 19.00 Подiї 06.20 «Напередоднi» 12.55, 23.55 Погляд у 06.45, 09.30 Погода майбутнє 07.00 Х/ф «Королева льоду» 06.30, 07.30, 08.20, 00.15, 03.40, 05.15 «Час 16.00 Смертельная 09.25, 23.30 Спортивнi спорту» дюжина подiї 17.56 Неймовiрне тiло 09.35 Срiбний апельсин 06.35, 07.45, 08.50, 10.55, 04.30 «Огляд преси» людини 10.30 Д/ф «Справжня 06.40, 07.50, 00.30 20.00 Жива пустеля iсторiя отамана «Автопiлот-новини» 20.45 Солодка казка Сiрко» 06.50, 11.20, 16.20 «Звер21.00 Х/ф «Практично 11.30 Нова Хвиля. iдеальнє пограбуни увагу з Тетяною Творчий вечiр Юрiя вання» Антонова Рамус»

L

I

M

K

07.00, 08.30, 23.30, 02.15 «Час-Тайм» 07.20, 08.10, 22.15, 23.20, 05.25 «Бiзнес-час» 07.40, 09.20, 12.20, 14.20, 17.20, 21.50, 23.50, 03.50, 05.30 «Погода в Українi» 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 23.00, 02.00, 05.00 «Час новин» 09.30, 10.30, 11.30, 12.30 «Прес-конференцiї у прямому ефiрi» 13.30, 14.35 «5 елемент» 15.30 «Своїми очима» 16.30 «На межi» 17.30 «Територiя закону» 18.30, 19.20, 04.13 «Хронiка дня» 19.00, 22.00, 00.00, 04.00 «Час новин» (рос.) 19.25, 01.00 «Новий час» 21.00, 03.00 «Час» 22.25, 02.35, 05.35 «Велика полiтика» 00.40 «Рестораннi новини»

v 07.00 Х/ф «Вiслюча шкiра» 08.50 «Вiдкритий свiт: Потворнi тварини Н.Марвiна» 09.50 «Городок» 10.30 Х/ф «Одружений парубок» 12.25 Х/ф «Не намагайтеся зрозумiти жiнку» 14.10 Х/ф «Чаклун i Румба» 16.00, 19.25 Т/с «Солдати» 18.10 Т/с «Полювання на генiя» 19.10 «Один день. Новини» 21.30 «Один день» 22.00 «Iнше кiно»: «Захiд сонця» 00.15, 06.25 «Один день. Спорт»

00.35 «Нiчне життя» 06.35 AutoEVO

ЧЕРНІГІВ 08.00 Цей день в історії 08.05 «Тиждень» 08.45 Імена 09.15 Музичний калейдоскоп до Дня Незалежності 09.30 Знамениті українці В.Стус 10.00 Україна: час місцевий 12.00 Цей день в історії 12.05 Інформаційнорозважальна програма «Телевізор» 13.05 Х.ф. «Пам’ять і пробачення», 2с 14.45 Цей день в історії 14.50 Студія «Інформ» 15.00 Трансляція ТРК «Новий Чернігів» 16.00 Від щирого серця 16.30 Крок до Незалежності. День Незалежності 16.40 Музичний калейдоскоп до Дня Незалежності 16.55 Д.ф. «Нариси культури України», 1ч 17.25 М.ф. «Дерев’яні чоловічки» 17.35 Д.ф. «Нариси культури України», 2ч 17.55 Цей день в історії 18.00 Трансляція ТРК «Новий Чернігів» 20.00 Д.ф. «Відкрий для себе Україну!» 20.30 «Час країни» 21.00 По Суті 21.30 Історія одного експонату 21.40 Пісенний фестиваль «Родина» ім.Н.Яремчука 22.40 Д.ф. «Бригантина біля Хортиці» 23.20 Музичний калейдоскоп до Дня Незалежності

N

b

f

g

Q

e

w

u

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Доброго ранку» 09.15 «Малахов+» 10.20, 02.10 «Модний вирок» 11.30 «Контрольна закупiвля» 12.15, 04.05 Т/с «Принцеса цирку» 13.10 «Детективи» 13.55 Iншi новини 14.20 «Хочу знати» 15.15 Т/с «Палаючий лiд» 16.15 «Слiд» 17.00 «Федеральний суддя» 18.20 «Зрозумiти. Пробачити» 19.00 «Чекай на мене» 19.50, 03.00 «Давай одружимося!» 21.00 «Час» 21.30 Т/с «Одна родина» 22.40 «Дмитро Дюжев. На свiтлому боцi життя» 23.45 Т/с «Коханки» 00.45 Х/Ф «Круте поле»

05.00 Д/ф «Слiдами Iндiани Джонса» 06.00 Мультфiльми 06.30 М/с «Фриказоїд!» 07.00 М/с «Пригоди мультяшок» 07.30 М/с «Бешкетнi анiмашки» 08.00 М/с «Людина-павук» 08.30, 16.15 Т/с «Андромеда» 09.25 Т/с «Дивнi iсторiї» 10.15 Х/ф «Ядерний ураган» 12.15 Програма «Сигнал небезпеки» 13.15 Програма Мiськi легенди. Москва. Сталiнськi висотки» 14.15 Х/ф «Соло» 17.05, 00.00 Т/с «Псiфактор» 18.00 Т/с «Костi» 19.00 Д/ф «Таємнi знаки. Вiдьма Йосипа Сталiна» 20.00 Д/ф «Загубленi свiти. Мiсто мрiї Йосипа Сталiна» 21.00 Х/ф «Торговець сном» 23.00 Т/с «Зоряна брама»

09.05 KOTV: класика боксу 10.05 Хокей на травi. Чемпiонат Росiї. Суперлiга. ДинамоЕлектросталь v ШВСМ Iзмайлово 11.05, 19.05 Дiалоги про риболовлю 11.20 Wrestling: небезпечна зона 12.05 Маунтинбайк 12.35, 17.35 Iсторiя NHL 13.05, 18.05 Класика: NHL 14.05 Екстрим: початок столiття 14.35 Клуб пiдкорювачiв простору 15.05, 20.20 Великий гоночний вiк-енд 15.35, 22.35 Ралi-Рейди Росiї 16.05 BTCC 2009 17.05, 03.05 X-treme 99,9 19.20 Свiтовий Футбольний Тиждень 20.05 Серфiнг. Свiтовий тур 21.05 Дартс 22.05 Свiтовий Спортивний Тиждень 23.05 Покер 00.05, 01.05, 02.05 Спортманiя 03.45 За межею

06.00, 07.05, 08.10 «Доброго ранку, Бiлорусь!» 06.45, 07.45 «Зона Х. Кримiнальна хронiка» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новини 07.30, 08.25, 14.50 «Дiлове життя» 08.20 «Готуємо разом» 08.30 «У свiтi моторiв» 09.05 «Панорама тижня» 10.05 «Життя як життя» 11.00 «Артикул» 11.05 «Кiнометри вiйни» 11.30 «Трудодень» 12.10 «Його вiдпустка» 13.35 Д/ф «Дiва Марiя з Рожковки» 14.00 «Лiкарськi таємницi з доктором А.Терещенко» 14.25 «Арсенал» 15.15, 19.20 «Новини регiону» 15.25 «Каранi» 15.50 Фільм «Батьки й дiти» 17.10 «Час зустрiчi» 17.35 Д/ф «Iсторiя одного мiста» 18.00 «Рокiровка» 19.30 Т/с «Жаркий лiд» 20.20 «Великий план». Римма Казакова 20.35, 23.55 «Арена» 21.00, 00.15 «Панорама» 21.50, 01.00 «Проклятий затишний будинок» 22.35 «Вiдповiдний хiд»

05.00 Т/с «Афромосквич-2» 05.30 «Реальний спорт» 05.45, 10.00 «Година суду» 06.40, 12.00 «Звана вечеря» 07.30, 20.00 Т/с «Солдати10» 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 «24» 09.00, 17.00, 22.00 «У годину пiк» 11.00 Д/ф «Iзраїль у пошуках свого пiднебiння», ч.1 13.00 Х/ф «Бандитки» 15.00 «П’ять iсторiй»: «Таємницi чорного рiелтора» 16.00 «Вiйна статей» ф.5 «Увага: амазонки! Як залишитися холостяком» 18.00 «Вижити в мегаполiсi» 19.00 «Нерозгадана планета» ф.1 «Динозавр – друг людини?» 21.00, 03.10 «Гучна справа»: «Дитяче пекло» 22.30 «24» Пiдсумковий випуск 23.00 «Актуальне чтиво» 23.15 «Репортерськi iсторiї» 23.45 Т/с «Спецназ» 00.45 Х/ф «Влад» 02.20 «Вiйськова таємниця» 03.55 Д/ф «Iзраїль у пошуках свого пiднебiння»

05.00, 01.00 Програма «Клуб детективiв» 05.55 «Музика на ДТВ» 06.00, 06.10, 06.25, 06.40, 07.00, 07.10 Мультфiльми 07.30 Програма «Тисяча дрiб’язкiв» 08.00, 13.00, 20.00 Програма «Поза законом» 08.30, 15.00 Т/с «Морська полiцiя: Спецвiддiл 5» 09.30 Х/ф «Мiж життям i смертю» 11.30, 18.30 «Найсмiшнiше вiдео» 12.00, 16.00 Програма «Судовi страстi» 13.30, 16.55, 20.30 Т/с «Безмовний свiдок» 14.00 Т/с «Бандитський Петербург. Адвокат (10)» 17.25, 00.00 «На розi бiля Патрiарших-3 (10)» 19.00, 19.30, 23.00 Детективне реалити «Шлюбне чтиво» 20.55 Т/с «Бандитський Петербург. Адвокат (11)» 22.00 Т/с «Закон i порядок. Спецiальний корпус 6» 23.30 «Голi приколи» 03.00, 03.45 Т/с «Дiагноз: убивство» 04.30 Закiнчення ефiру

05.00, 10.20 «Дочки Маклеода-V» 05.40 «Читальня» 07.20 «Дочка нареченої» 08.50 «Коли Бiлл перемагає Боббi» 11.10 «Неприрученi – III» 12.00 «Убивства в Мiдсомерi – ХI» 13.40 «Iнспектор мама – II» 15.10 «Блондинка» 16.40,19.10«Джорданрозслiдує-II» 17.30 «Скарлетт» 20.00 «Романи Джейн Остiн: Емма» 22.00 «Доктор Живаго»

06.00 «Вся королiвська рать» 08.00 «Переполох у Гiмалаях» 10.00, 02.10 «Людина, яка хотiла стати королем» 12.10, 04.15 «Танго з убивцею» 14.05 «Прочисть мiзки!» 16.15 «Злi вулицi» 18.05 «Веселi часи у школi «Рiджмонт» 20.00 «1984» 22.00 «Досить сучасна Мiллi» 00.20 «Хронiки звичайного божевiлля»

V

O

x

S

n

U

05.00 «Доброго ранку, Росiє!» 08.50, 00.25 «Академiк Iсаак Халатников: зовсiм не секретно» 09.45 Вiстi-Москва 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вiстi 10.25 Х/ф «Вибiр моєї неньки» 12.05, 22.15 «Суд iде» 13.20 Вiстi-спорт 13.30, 01.55 Т/с «Лiнiї долi» 14.20 «Розпачливi домогосподарки» 16.25 Вiстi-Московська область 16.45, 01.10 «Городок». Дайджест 17.15, 02.40 Т/с «Тайга» 18.05, 03.25 Т/с «Кармелiта. Циганська пристрасть» 19.45 Т/с «Циганочка з виходом» 21.25, 04.10 «Моя срiбна куля. Нiна Усатова» 23.05 «Вiстi+» 23.20 Х/ф «Анiскiн i Фантомас»

05.00 «Настрiй» 07.30 Х/ф «Час бажань» 09.25 Д/ф А.Папанов. «Так хочеться пожити...» 10.10, 14.10, 16.50 «Петрiвка, 38» 10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 19.30, 22.35 Подiї 10.45 Х/ф «Єдиному, до запитання» 12.35 Т/с «Угода» 13.45 «Дiлова Москва» 14.30 Т/с «Головний пiдозрюваний» 15.30 Д/ф «Мiстика. Священнi релiквiї» 17.15 М/ф «Русалонька», «Двi казки», «Ну, постривай!» 18.05 Т/с «Пригоди королiвського стрiльця Шарпа» 18.55 Т/с «Золота теща» 19.55 Х/ф «Повернення «Святого Луки» 21.45 «Момент iстини» 22.50 «Зiрки балету Марiїнського театру в Москвi» 23.55 «Небезпечна зона» 00.35 Т/с «Суто англiйське вбивство» 02.10 Х/ф «Крок назустрiч» 03.30 Х/ф «Смерть фiлателiста»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 Сьогоднi 05.10 Сьогоднi зранку 07.10 Т/с «30 випадкiв майора Земана». 19 с. «Третя скрипка». ч.2 08.05 Т/с «Адвокат». «Любов – рима кров» 09.30 Щиросерде зiзнання 10.05 «Кремлiвськi дiти». «Дiти Андропова. Двi сiм’ї – два життя» 11.00, 00.15 Середнiй клас 12.40 «Кулiнарний двобiй» 13.35 Квартирне питання 14.30, 18.35, 01.55 Огляд. Надзвичайна подiя 15.30, 01.05 Т/с «Господарка долi» 16.25 Т/с «Графиня де Монсоро» 17.30 «Документальний детектив». «Небезпечний при затриманнi. Справа 2004 року» 19.10 Година суду. Справи сiмейнi 20.00 Т/с «Адвокат». «Палiї» 21.00 Т/с «Псевдонiм «Албанець» 22.20 Т/с «Морськi дияволи-2». 9 с. «Китайська нiчия» 23.20 Т/с «30 випадкiв майора Земана». 20 с. «Синi вогнi». ч.1

06.00, 03.55 Т/с «Затока Доусона – 5» 06.50, 02.10, 03.45, 05.25 Кiнорiк 06.55, 12.20, 14.25, 02.05, 03.50, 05.55 Прогноз 07.00, 16.30 М/с «Котопес – 3» 07.30, 17.30 М/с «Злюкибобри – 5» 08.00, 17.00 М/с «Джиммi Нейтрон – 3» 08.30, 18.00 «Шоу Беннi Хiлла» 09.00 «Танцюю для тебе – 2» 13.00 Кiноманiя 15.00 М/с «Скеля Фреглiв» 15.30 «Цирк Сонця» 18.30 Т/с «Зниклi безвiсти» 14 19.30 Мiстерiя кiно: х/ф «З життя таємних агентiв» 21.30 Мiстерiя кiно: х/ф «Розкрадачi гробниць» 16 23.30 «Секс з Анфiсою Чеховою» 00.05 Iкс мiсiя: х/ф «Лiтнi розваги» 21 01.35 Кiноляпи 02.30 Х/ф «НаталкаПолтавка» 05.30 Book

08.00 Х/ф «Остання хвиля» 10.01 Строката стрiчка (В. Шукшин) 11.14 Х/ф «Дивнi люди» 12.51 Лебедєв великим планом 13.11 Старий i кiнь 13.30 Ведмежий цирк 14.00 Х/ф «Чистими руками» 15.48 Д/ф «Бiп залишається в Ленiнградi» 16.13 Д/ф «Свої, зовсiм особливi вiршi» 16.33 Д/ф «Фiзик» 16.43 Зiрки ефiру (Ворошилов) 17.54 Що, Де, Коли? Фiнал1980 19.20 Х/ф «Глибокi родичi» 20.00 Х/ф «Манiя величностi» 22.07 Зiрки ефiру. Блакитний вогник 22.56, 00.19 Х/ф «Фантазiї Фарятьєва» 02.00 Х/ф «Панянки з Вiлько» 04.08 Зiрки ефiру (Леонiд Фiлатов) 04.34 Телевистава. «Кiшка на радiаторi» 05.41 Д/ф «Гляньте на обличчя» 05.51 Д/ф «Беннi Гудман у СРСР»

05.00 «Хрусталев, машину!» 07.35 «Бiля крутого яру» 08.30 «Людина-амфiбiя» 10.15 «Сумка iнкасатора» 12.00 «Вулицi розбитих лiхтарiв». «Менти-9». 22 с. «Кiлька зелених каменцiв» 13.00, 21.00 «Собачий бенкет» 14.55, 22.55 «Друга весна» 16.30, 00.30 «Соло» 17.00, 01.00 «Постарайся зостатися живим» 18.15, 02.15 «Солдат Iван Бровкiн» 20.00, 04.00 «Вулицi розбитих лiхтарiв». «Менти-9». 23 с. «Тiкай, бiлий кролику»

m

r

03.00, 21.00 «40-річний дiвич» 05.00 «Справи в НьюДжерсi» драма 07.00 «На ваш суд» комедiя 08.30 «Давай потанцюємо» комедiя 10.30 «Вона ненавидить мене» комедiя-драма 13.00 «Подивися на мене» комедiя-драма 15.00 «Амелi» комедiядрама 17.00 «Таємне життя слiв» 19.00 «Альфа Дог» драма 23.10 «Ситуацiя» драма 01.00 «Контроль» трилер

09.00, 17.00, 01.00 «Останнiй куплет», драма 10.55, 18.55, 02.55 «Вiлла на озерi», мелодрама 12.30, 20.30, 04.30 «З полум’я та свiтла» 1 с, драма 13.20, 21.20, 05.20 «Iржавий алюмiнiй», драма 15.00, 23.00, 07.00 «Брат вiйна», бойовик

t

o

08.00, 15.20, 21.10 «Кiноляпи» 08.50, 03.50 Х/ф «Кутузов» 11.10, 18.45, 23.30 «Саундтреки» 11.55, 18.10, 00.05 «SMSголосування» 12.10, 14.45, 17.55 «Вiтрина-ТБ» 13.00 Х/ф «Золота жила» 15.55 Х/ф «Я, ти i всi, кого ми знаємо» 19.15 Х/ф «Амарiллiс» 21.30 Х/ф «Блiдо-голуба стрiла» 00.20 Х/ф «Дiвчинка з брудними руками»

19.00, 01.00 Т/с «Досьє детектива Дубровського» 20.00, 02.00 Т/с «Ментовськi вiйни 3». Ф. 1. «Козакирозбiйники» 21.00, 03.00 Т/с «Чорний ворон» 22.00 Т/с «Джек Восьмеркин – «американець» 23.30 Т/с «Сiльський детектив»

W

0

05.00 «День, коли Земля зупинилася» 07.00, 17.00 «Бiжи, товстун, бiжи» 09.00, 19.00 «Харвi Мiлк» 11.10 «Виклик» 13.30, 23.00 «Не стрiляйте в аптекаря!» 15.00, 01.00 «Обернений» 21.10 «Гарольд i Кумар 2: Втеча з Гуантанамо» 03.00 «Iзгой»

06.35, 14.00 Все краще, для вас 07.35, 10.00, 17.00 Красуня 08.00 Доброго ранку, кохана! 09.00 Ранковий фреш 11.00, 02.00 Нашi дiти 12.00, 18.00 Ваш лiкар 13.00, 22.00 Краса й здоров’я 13.30, 22.30 Т/с «Гваделупе» 15.00, 04.00 Твiй будинок 16.00 Iсторiї успiху 19.00 Дзеркало життя 20.00 Ваш особистий психолог 21.00 Сексуальна революцiя 23.00 «Клуб бажань»

Деснянська правда №27923  
Деснянська правда №27923  

стор. 33 Урядова підтримка підприємствам, які бережуть кадровий потенціал Учасників цукрового ринку зобов’язали зменшити ціну Скільки цього...

Advertisement