Page 1

№ 1 2009


Ежемесячный журнал об охоте, рыбалке, туризме на Черниговщине и не только... Печатается как дополнение к газете «Деснянская правда». 14000, г. Чернигов, пр-т Победы, 62. Руководитель проекта Лариса Милова Автор проекта и главный редактор Игорь Тютькало Литературный редактор Леся Кошель Корректор Алена Шевченко Компьютерный дизайн и верстка Александр Божок тел.: (0462) 690-188, 8 (067) 285-43-61, (0462) 4-40-07 e-mail: giga777@yandex.ru, miloval@ukr.net В номере использованы фотографии: А. Черепана, И. Тютькало, Ю. Лаврика, Д. Тищенко, В. Чередниченко, С. Паскевича Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. Ответственность за достоверность фактов, собственных имен и прочих сведений несут авторы публикаций. Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнениями авторов публикуемых материалов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Воспроизведение в любой форме статей, иллюстраций, рекламных и иных материалов – только с предварительного разрешения редакции, с обязательной ссылкой на источник. Редакция оставляет за собой право редактировать материалы.

5 Положення

про порядок поводження із зброєю, видачі ліцензій на добування мисливських тварин та проведення полювань

8 Год быка.

Каким он станет для зубра?

13 ПЛАН

работы Черниговской областной секции охотничьего со­баководства на 2009 год

17 Учет дичи

в угодьях Менского ­УООРа

22 бобровицкая

6 Начало весны

10 Рожденные в СССР.

ТОЗ-34

14 Іграшка чи робочий

інструмент?

19 Коропские ­соревнования

по ловле рыбы со льда 2009

Деснянские озера: 

Старуха

– 25 Весняно літня заборона

2009 року

28 Садиба «Андріївські

озера»

32 Чернобыль-2

Пророческие фантазии Стругацких

35 Выставка в ­Киеве

24 Прецедент

27 Черниговский «Патриот»

30 Відпочинок у полісь­ко­му

селі

очі 34 Наповни свої

красою живої природи...


Охота

4


Охота ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомлісгоспу України 02.04.2007 № 129 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2007 р. за № 389/13656

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок поводження зі зброєю, видачі ліцензій на добування  мисливських тварин та проведення полювань Це Положення, розроблене відповідно до статей 6, 14, 16, 17 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» (1478-14), ст. 15 Закону України «Про тваринний світ» (2894-14), є загальним при здійсненні полювань у мисливських угіддях України і є обов’язковим для всіх користувачів мисливських угідь. 1. Порядок поводження зі зброєю 1.1. Мисливська зброя є предметом підвищеної небезпеки, персональну відповідальність за її технічний стан несе власник зброї. 1.2. Умовою безпечного користування мисливською зброєю є чітке виконання правил користування нею та сувора дисципліна всіх мисливців під час полювання. 1.3. Не допускається виїзд мисливців і перебування їх на полюванні з несправною та незареєстрованою зброєю. 1.4. Забороняється: – направляти зброю на людину чи домашніх тварин, навіть якщо вона незаряджена; – стріляти без потреби; – рушницю з внутрішніми курками тримати з відкритим запобіжником. 1.5. При заряджанні і розряджанні зброї її ствол повинен бути направлений вгору або в землю. 1.6. Зустрівши людину в мисливських угіддях, зброю потрібно відкрити, вийняти з неї патрони, якщо вона заряджена. 1.7. При пересуванні на всіх видах транспорту до місця полювання зброя обов’язково має бути розрядженою, розібраною і знаходитись у чохлах.

1.8. Під час долання перешкод зброю потрібно розрядити і переносити її у відкритому вигляді або з відкритим замком. 1.9. Не можна брати рушницю стволом до себе при виході із човна, машини, мотоцикла та інших видів транспорту. 1.10. При наближенні до населеного пункту, місця відпочинку, збору і т.ін. за 200 метрів мисливець зобов’язаний розрядити рушницю. 1.11. Особливої обережності мисливець повинен дотримуватися при стрільбі в чагарнику. Забороняється стрільба по птахах, які злітають, нижче 3 метрів на дистанції 10 метрів. 1.12. Забороняється стріляти на шум, шарудіння, по невиразно видимій цілі (у тумані, сильному снігопаді, сутінках і т.ін.). 1.13. Стрільбу мисливець має вести із особливою обережністю і попередньо переконавшись в тому, що в напрямку пострілу немає людей і домашніх тварин. Враховуючи, що куля випущена із гладкоствольної зброї, небезпечна на відстані 300 метрів. 1.14. Під час відпочинку зброю в незарядженому стані слід підвішувати або класти на надійну опору. 1.15. Під час стрільби, при осічці, мисливець не повинен відкривати рушницю раніше, ніж через сім-вісім секунд, в іншому випадку порох може спалахувати повільно, внаслідок чого буде «затяжний» постріл. 1.16. У випадку падіння рушниці або мисливця потрібно відразу розрядити рушницю і переконатися, що в канали стволів не потрапили сторонні предмети. 1.17. Після пострілу треба перевірити, чи не залишилися

в каналах стволів частинки розірваних гільз та інших предметів. 1.18. Не можна використовувати не за призначенням приклад зброї (добивати пораненого звіра). 1.19. У разі якщо патрон не входить в патронник стволів, заборонено його туди втискати, треба обережно вийняти і замінити іншим. 1.20. Не дозволяється стріляти із човна над головами людей, які в ньому знаходяться. 1.21. Стрільба з човна веслярами забороняється. 1.22. При пересуванні на човні рушниці мисливців повин­ ні бути розряджені. 1.23. Забороняється стрільба по тваринах з автомототранспортного засобу незалежно від того, знаходиться він в русі чи ні. 1.24. Під час групового полювання кожен мисливець зобов’язаний знати його умови і суворо дотримуватись правил безпеки при користуванні зброєю. Голова В. М. Сівець

5


Охота

Начало весны М

ороз, пурга, оттепель – неровная в феврале погода! Медленно падают большие пушистые хлопья снега. И вдруг налетит холодный пронизывающий ветер, и бешено закружится метель, нанося за одну ночь глубокие сугробы. А через несколько дней – как другое время года наступает! Разошлись свинцово нависшие облака, и кажется лучезарной и ясной бездонная лазурь неба. У зверей наступает период гона. Сезон охоты закрыт и теперь можно лишь вспоминать, или любоваться на фото, добытыми за зиму трофеями.

6

Птицы с образованием наста прекращают ночевки в снегу; в конце месяца перемещаются в районы весенних токов и гнездовий. В марте днем уже совсем по-весеннему пригревает солнце, но еще часты звонкие утренние морозцы, сковывающие ледком подтаявший наст. Это бывает чрезвычайно губительным для копытных, режущих в кровь ноги и делающихся легкой добычей волка и других хищников. Это время прилета птицы на токовище, место весенних брачных игрищ. 21 мата – равноден-

ствие: день равен ночи, после чего продолжительность дня непрерывно возрастает. Вскоре, в начале апреля, волна за волной начинается массовый прилет разнообразных видов птиц. Звонким разноголосым щебетом полон весенний лес. На заре слышится бормотание и чуфыканье тетеревов. Высоко в небе – раздольная подоблачная перекличка пролетных стай, стремительно несущихся к своим далеким гнездовьям. У животных появляется приплод, идет весенняя линька.


Охота

7


Охота

Год быка.

Каким он станет для зубра? В

это смутное время, когда Украина погрязла в болоте экономических и политических проблем, когда законодателям и государственным чиновникам глубоко наплевать и на закон, и на судьбу самого государства, когда афоризмы «спасение утопающих – дело рук самих утопающих» или «если им можно, то что я – рыжий?» стали жизненными принципами многих, в это смутное время всегда остаются заложники ситуации, выживание которых зависит от остатков совести, ответственности и человечности остальных. Но так, уж, повелось в нашей стране, что если благотворительные акции относительно людей еще возможны, то животные могут рассчитывать только на свои природные способности. В этой связи, глубина трагедии и безнадежности многих – в том, что человечество давно и необратимо уничтожило сами условия, без которых эти «Божьи твари» просто неспособны самостоятельно существовать и развиваться. И как не парадоксально с точки зрения обывателя (для посвященных это – закон природы), но са-

8

мые сильные и самые большие животные, по сравнению с которыми человек – «червь земной», – именно эти животные и обречены на скорое исчезновение, если же сам человек не одумается и не подставит им плечо. Примером такой трагедии с вот уже многовековой историей стала судьба дикого лесного быка – зубра, чудом уцелевшего к началу 20-го века. Еще тысячу лет назад миграции бесчисленных стад были обычным сезонным явлением в Европе, а к 1927 году в природе исчез последний зубр. Лишь в зоопарках сохранилось 53 особи, причем, они произошли только от 12 родителей (!). Если бы не смекалка ученых, если бы международная общечеловеческая забота, все, что бы нам досталось, так это – пропитанные нафталином лохматые музейные чучела. Дабы спасти вид, люди пошли на его гибридизацию с американским бизоном. Несмотря на десятки тысяч лет самостоятельного существования, оба сохранили способность к спариванию и воспроизводству жизнеспособных и плодовитых телят. Но далее – пришлось немало

потрудиться, чтобы в увеличивающемся поголовье, кропотливо отсеивать «зерно от плевел», воссоздавая генетически чистых зубров. Этот процесс продолжается и ныне, а проблема «американской крови» и высокой степени инбридинга (близкородственного смешения) все также актуальна, что и 70 лет назад. Тем не менее, к концу 20-го века в мире насчитывалось до трех тысяч зубров. Однако такая статистика вряд ли может утешить, если взглянуть на ситуацию более детально. Проблема заключается в том, что львиная доля восстановленного поголовья находилась в странах Восточной Европы, т.е. – в государствах, переживших огромные экономические и политические потрясения. Прежняя, спасшая зубров система рухнула, а новая погрязла в воровстве и алчности. И как не прискорбно это отметить, но в отношении зубров, как и в отношении многих других аспектов жизни, Украина показала очередной позорный пример. К моменту приобретения независимости у нас насчитывалось до 685 зверей, и это было поголовье одно из самых больших в мире, мы этим гордились. Сейчас же осталось около 200, но и в этой цифре уверенности нет. Но исчезло не 485, а с учетом ежегодного прироста – гораздо более 1000 животных! Куда они делись? Нетрудно догадаться, зная нравы нашего общества. Проблема зубра – это отражение наших общих проблем. В настоящее время в Украине нет го-


Охота сударственных программ по его охране и восстановлению. Проблемами инбридинга и селекции никто не занимается. В стране нет вообще (!) ни одного специалистаученого, зуброведа. Их никто и не готовит. В настоящее время лишь четвертая часть из оставшегося поголовья обитает на заповедных территориях, причем с не очень высоким охранным статусом. Остальные – в охотничьих (!) хозяйствах. Для многих хозяйств зубр лишь непосильная обуза. В условиях полувольного содержания (на ограниченной по размере территории) он – та же корова и нуждается в постоянной подкормке и уходе, а его природное стремление к дальним переходам болезненная проблема как для самого зубра, так и для прилегающих сельскохозяйственных территорий. В сознании наших людей нет табу на зубра: зверя тут же убивают. При катастрофическом снижении численности он, как в насмешку, имеет лишь 6-ю охранную категорию согласно «Красной книге Украины», т.е. как «восстановленный» вид. Зато у нас есть государственный документ, предусматривающий «селекционный» отстрел зверя, и не сложно догадаться, что причины для такой «выбраковки» бывают весьма «весомыми» и к селекции не имеющие никакого отношения. Существует до 7 интернетовских сайтов (российские, украинские, украинско-турецкий), которые предлагают услуги по организации «царской охоты» на зубра в Украине. Расценки впечатляют: от 300 до 4500 евро, в зависимости от туроператора и ценности трофея. При этом следует иметь ввиду, что раскошеливаются только заезжие гости, представители местной знати нередко даже не удосуживаются получить липовое разрешение. За всю историю нашей независимости к суду привлечено лишь 2 (!) человека (а 1000 зверей исчезла). Более того, даже в тех случаях, когда деньги были уплачены по назначению, на благополучии оставшихся зубров это никак не

сказалось, численность их снижалась и снижается. Таким образом, основные причины трагедии зубра в Украине лежат не только в отсутствии жизненного пространства и обедненной генетике оставшихся представителей данного вида. Куда более важные причины – в халатном и безответственном отношении тех государственных структур и служащих, которые обязанных оберегать вид, а также – в алчности и бессовестности власть и деньги имущих. Можно сколько угодно оправдывать тех, кто в условиях полного отсутствия государственной поддержки пошел на «продажу» или убийство зубра ради собственного выживания. Но не может быть оправдания человеку, для которого «высшим кайфом» является убийство ради убийства и пренебрежение Законом. Еще одной причиной трагедии зубра является отсутствие регулярно и широко распространяемой информации, что собственно и побудило меня написать эту заметку. В советские времена, как бы мы к ним не относились, зубр был символом государственной природоохранной политики. О нем говорили в школах и телевизионных передачах. По проблеме зубра собирались совещания и конференции, созданы десятки зубропитомников, воспитаны сотни специалистов. У наших соседей – в Беларуси и России – такое (или почти такое) отношение сохранилось. И как следствие – поголовье растет. О достижениях поляков можно только мечтать. У них специалистов-зуброведов, наверное, больше, чем у нас всех практикующих териологов (зоологов, изучающих млекопитающих), а количество зубров перевалило за 900! Увы, но мы докатились до того, что даже многим зоологам, которым в силу профессиональной компетенции не мешало бы знать о ситуации с краснокнижным видом, о нем знали лишь только то, что он есть в Украине. А что, собственно, мы можем сделать, если не в силах даже свою собственную жизнь спасти?

Ответы совсем не очевидны, тем более, когда страна уж 20 лет как в состоянии хаоса и стагнации. Но одно – несомненно: нужно единое общественное мнение. Чтобы кого не спросили, на Донбассе или Волыни, торговца-лоточника или инженера-технаря, этнического украинца или иммигранта из Вьетнама, верующего или разуверившегося во всем – чтобы 99% населения Украины ответили: «Зубр – это наш национальный символ, его надо любить и охранять». В таких условиях и чиновники охотнее пойдут на решение бюрократических проблем, и «олигархи» скорее сообразят, что собственный зубропитомник намного престижнее, чем собственное фотоизображение над трупом, а там глядишь и «простой народ» начнет уважать писаные правила. В последние годы природоохранники, «зеленые» и некоторые ученые развернули движение в защиту зубра. В чем-то разумное, удачное, в чем-то не­уклюжее, в чем-то экстремистское, но первые сдвиги есть. Началась разработка государственной программы, поданы судебные иски, разошлись предписания о создании заказников в местах обитания зубров, отменено положение, разрешающее селекционный отстрел, заблокировано создание любых хозяйств, если нет гарантий надежной охраны, проведены пресс-конференции, и т.д. Это движение – движение пока лишь немногих. Но оно приобретет гораздо большую широту и силу, если каждый из нас отдаст свой голос в поддержку зубра. Ну, а если поможет еще деньгами или действиями, то, как говорится, слава и почет! Этот год, по восточному календарю, считается годом Быка. Давайте его посвятим спасению зубра!

P. S. В 1992 г. в Даневском охотхозяйстве Черниговской обл. обитало 120 зубров, одна из самых больших субпопуляций в Украине. Весной 2007 года погибли последние 7 животных. В 1998 г. в Чернобыльскую зону отчуждения вместе с лошадьми Пржевальского завезли пару зубров, один погиб почти сразу в результате травмы, другой – в конце 2000 года в результате безответственного отношения. Одна из ближайших еще сохранившихся групп содержится в спецохотхозяйстве «Залесье» в Киевской обл. (около 10 зверей), и в Сумской обл. – до трех десятков. Самые большие группы зубров (до 60–80 животных в каждой) сохранились в Черновецкой и Винницкой областях

Кандидат биологических наук, заместитель директора Международной радиоэкологической лаборатории Славутича

Сергей Петрович Гащак

9


Охота

Рожденные в СССР

ТОЗ-34 В

истории отечественного охотничьего оружия второй половины уходящего века наиболее заметный след оставили несколько образцов, пользующихся заслуженной популярностью у российских (и не только!) охотников. Среди них в классе двуствольных ружей можно назвать, например, ижевские «горизонталки» ИЖ-54, ИЖ-58 и «вертикалки» ИЖ-12, ИЖ-27, а также тульские ружья – «курковку» ТОЗ-БМ и «вертикалку» ТОЗ34. Среди тульских ружей последняя модель наиболее популярна, так как перешагнула, с начала своего производства, уже на четвертый десяток лет. Вообще-то, родилась тульская «тридцатьчетверка» еще в 1965 году, разработанная молодым конструктором-самородком Николаем Ивановичем Коровяковым при участии конструкторов завода В. П. Очнева, В. А. Парамонова, С. С. Ферапонтова. В «Истории Тульского оружейного завода» (М., «Мысль», 1973 г.) отмечается, что «...это ружье с хорошей точностью и кучностью боя, легкое, компактное, прочное и пригодное для мас-

10

сового производства, сразу получило признание охотников... Конструкторский коллектив и рабочие, участвовавшие в создании ружья ТОЗ-34, были в 1965 году удостоены премии имени С. И. Мосина». Представленный в этом же году на международной Лейпцигской ярмарке образец ружья ТОЗ-34 был за оригинальность конструкции удостоен золотой медали и диплома. В 1968 году на заводе началось изготовление в штучном исполнении улучшенной модели ТОЗ-34Е, имеющей механизм автоматического выбрасывания гильз (эжектор), сконструированный Коровяковым. Но крупносерийное производство двуствольных ружей ТОЗ-34, ТОЗ-34Е началось на Тульском заводе лишь с 1969 года, поэтому именно в 1999 году можно отметить тридцатилетие изготовления данной модели, которое продолжается и в настоящее время. Ружье стало базовым образцом для разработки и производства целого семейства унифицированных моделей ружей. Как уже было отмечено, ружье ТОЗ-34 (ТОЗ-34Е) относится к типу двуствольных ружей с вертикально расположенными стволами. Его признание на международной ярмарке не было случайным: конструкция отличалась рядом новаций, к тому же, как отмечали авторы книги «Охотничье ружье» М.М. Блюм и И.Б. Шишкин, это было «...первое наше легкое, универсальное ружье с вертикально расположенными стволами». Стволы ружья

соединены казенной муфтой и дополнительно скреплены межствольными планками, они могут изготавливаться как со сплошной прицельной планкой, так и с планкой вентилируемого типа (кстати, это скорее дань моде, непосредственно для охоты она практически не нужна). Каналы стволов и патронники подвергаются хромированию. Дульные устройства стволов ружья ТОЗ-34 в процессе производства претерпели некоторые изменения: первоначально размер дульных сужений составлял для нижнего ствола 0,8-1,0 мм, для верхнего 1,1-1,3 мм, но позже их размеры стали стандартными: 0,6 мм – нижний ствол 1,0 мм – верхний. В настоящее время ружья изготавливаются с более широким диапазоном дульных устройств. Стволы ружей ТОЗ-34, ТОЗ-34Е имеют патронники длиной 70 мм. Соединение блока стволов с коробкой ружья данной модели имеет оригинальную конструкцию (в отечественных ружьях более не встречающуюся) – оно осуществляется при помощи кольцевых шарниров (частично они срезаны для обеспечения отделения стволов). Конечно, такое устройство предъявляет повышенные требования к машинному изготовлению кольцевых пазов и выступов, зато дает возможность получить более низкое расположение стволов в коробке, что, в свою очередь, позволило уменьшить ее высоту, придать ружью весьма эстетические формы. Хотя стволы ружья ТОЗ-34 рассчитывались для примене-


Охота ния патронов с бумажными, пластмассовыми и металлическими гильзами, все же последние менее желательны, так как несколько снижают кучность и равномерность дробовой осыпи. Запирание стволов ружей типа ТОЗ-34 – одинарное, осуществлялся широкой запорной рамкой на крюк ствольной муфты. Такой способ запирания, несмотря на свою простоту, обеспечивает гарантированную живучесть ружья более 12000 выстрелов (практически значительно выше). Аналогичный способ запирания также применяется в ижевских ружьях ИЖ-12, ИЖ-27 и даже в штучном ЦКИ Бовском ружье МЦ 7. Экстракция стреляных гильз осуществляется в ружье ТОЗ-34 обычным экстрактором (выталкивателем), а в ружье ТОЗ-34Е – расдельными автоматическими выбрасывателями (эжекторами); в этом случае выбрасывается только стреляная гильза, а из патронника ствола, из которого выстрел не производился, патрон только выдвигается на небольшую длину. Поджатие пружин эжекторов происходит при открывании стволов (одновременно со взведением курков). Отличительной особенностью ружья ТОЗ-34 (ТОЗ-34Е) является отъемная пластина на «лбе» коробки, крепящаяся двумя винтами, что дает владельцу ружья возможность устранить увеличившийся зазор между «лбом» коробки и казенным срезом стволов путем установки

под отъемную пластину металлической прокладки. Ударно-спусковой механизм ружья с внутренними курками и двумя спусковыми крючками обычного (традиционного) действия целиком смонтирован на отдельном основании. Бойки – раздельные от курков; имеются указатели взведения курков на верхней плоскости коробки ружья. Механизм позволяет производить плавный спуск курков с боевого взвода; он также снабжен перехватывателями курков (интерсепторами), что гарантирует безопасность обращения с оружием. Предохранитель ружья – неавтоматический, запирает шептала ударно-спускового механизма. Оригинальной особенностью ударно-спускового механизма

ружья ТОЗ-34 (ТОЗ-34Е) являются боевые пружины необычной подковообразной формы из специальной проволоки круглого сечения, что упрощает их изготовление. Практика эксплуатации ружей ТОЗ-34 подтвердила высокую надежность действия этих пружин. Самая специфическая особенность ружья ТОЗ-34 (ТОЗ-34Е) заключается в нетрадиционном способе отделения его стволов. Для этого, произведя плавный спуск курков, нужно нажать на передний спусковой крючок, и, не отпуская его, отвести рычаг запирания вправо до отказа, после чего можно опустить стволы и отделить их от коробки, выведя из зацепления кольцевые шарниры. При обратной сборке перед введением в зацепление шарниров необходимо экстрактор (эжектор) вытянуть на себя до упора, иначе стволы не закроются. Вследствие некоторой сложности данной операции (особенно при отделении стволов в новом ружье, когда детали механизма еще не притерлись), наблюдались случаи поломки внутренних деталей при приложении чрезмерных усилий, поэтому в 1977 году пришлось ввести в конструкцию ружья

11


Охота

     Один охотник другому: – Я когда промазываю на охоте то моя собака падает на спину и смеется… – А когда попадаешь, что делает? – Не знаю. Она у меня только три года...

специальный флажок на правой стороне коробки: для отделения стволов достаточно повернуть его вниз – стволы легко отделяются лишь при отводе вправо рычага запирания. Ружья с флажками в маркировке получили добавочную букву «М»: ТОЗ-34М, ТОЗ-34ЕМ (в настоящее время эта буква имеет другое значение). Цевье в ружьях типа ТОЗ-34 – неотъемное, состоит из двух половинок, крепящихся к стволам винтами. В первых партиях ружей цевье в сечении имело квадратную форму, что оказалось неудобным для охотников, и форму пришлось изменить. Несколько неуклюжими также были первоначально очертания передних граней коробки. Когда их изменили, это сразу придало ружью более эстетичные, плавные формы. Приклад ружья имеет шейку пистолетной формы и отвод вправо для лучшей прикладистости. Затылок приклада изготавливается из пластмассы, но может быть и резиновым (для смягчения отдачи); в этом случае к маркировке ружья добавляется буква «Р». Ружья ТОЗ-34 с гладкими

стволами изготавливаются 12, 20 и 28 калибров, совсем недавно прибавился и 16 калибр. В небольших количествах изготавливались комбинированные ружья с гладким стволом 28 и 20 калибра (нижним) и верхним нарезным калибра 5,6 мм под патроны кольцевого воспламенения, но они не завоевали большой популярности среди промысловиков, видимо, из-за слишком малой длины стволов (всего 500 мм), а также некоторых неудобств прицеливания по открытому прицелу и т.п. Ружья с маркировкой ТОЗ34М, ТОЗ-34ЕМ, ТОЗ-34-20М, ТОЗ-34-20ЕМ имеют паз под кронштейн оптического прицела. Как можно видеть из таблицы, заводом значительно расширен диапазон дульных устройств, что предоставляет охотнику широкие возможности выбора. Ружья изготавливаются заводом с различными вариантами внешнего оформления, в том числе (по заказам) сувенирного исполнения, включая комплектование их деревянными футлярами и дополнительными аксессуарами. Говоря об общих достоинствах ружей модели ТОЗ-34, нельзя не согласиться с заводом-изготовителем, утверждающим в своем проспекте на эти изделия: «...Ружья отличаются современными строгими формами, имеют прекрасный баланс, хорошую прикладистость и высокую кучность боя». Это подтверждается положительными отзывами многих охотников. Например, охотник Сергей Фокин, 20 лет успешно охотящийся с ружьем ТОЗ-34, пишет в журнале «Магнум» (№1-98 г.): «...Главное достоинство моего ТОЗ-34 – это хороший бой... На моем счету около 50 «королевских дуплетов», когда птицы падали и по-

сле первого, и после второго выстрела... Ружье почти всегда давало хорошую резкость. Средняя кучность моего ружья составляла 60-65% при равномерности осыпи 75-80 долей стодольной мишени... По вине ружья за 20 лет не было ни одной осечки (были лишь по вине капсюлей и заводских патронов)... Хочу надеяться, что мое ружье еще долго будет радовать меня удачными выстрелами». Что касается встречающихся порой среди охотников претензий к ружью ТОЗ-34, то они, как правило, не являются следствием каких-либо недостатков конструкции, а лишь качества изготовления ружей. Что греха таить, автору этих строк за время тридцатилетней деятельности в области выставочного экспонирования отечественного спортивно-охотничьего оружия не раз приходилось отмечать, что у ружей ТОЗ-34 первых партий механизмы, как правило, действовали безукоризненно, а у ружей последующих выпусков уровень их отладки определенно снизился. Если охотник пишет в нашей охотничьей печати, что при разборке ружья «... Вынужден был удалять из механизма частички металлических опилок», – значит, заводу нужно вплотную заняться повышением культуры производства, если он заботится о конкурентности своей продукции на оружейном рынке. Какой можно подвести итог вышесказанному о ружье ТОЗ34? Созданное талантливым конструктором Н.И. Коровяковым, оно вполне оправдало полученную еще буквально «при рождении» золотую награду и вот уже тридцать лет пользуется заслуженной популярностью среди охотников. Николай Аксенов

Куплю ружье 20 калибра иностранного производства.

Тел. 8-095-268-25-45

12


Охота

ПЛАН работы Черниговской областной секции  охотничьего собаководства на 2009 год Выставочная работа Проведение областной выставки

кинолог и ответственные по породам

май Полевые испытания

Областные испытания лаек по вольерному кабану

сентябрь

Смиян О.П.

Испытания гончих

согласно графика работы испытательной станции

Буштрук С.Я., Соловей М.А.

Бобровицкие межрайонные испытания

октябрь

Буштрук С.Я.

Испытание легавых

согласно графика работы испытательной станции

Черепан А.Н.

апрель

Черепан А.Н.

октябрь

Черепан А.Н.

август

кинолог и ответственные по породам

согласно плана ВС ­УООР

кинолог и ответственные по породам

Областные состязания по дупелю Областные испытания по полевой дичи Черниговские межрайонные испытания по водоплавающей дичи Участие во Всеукраинских состязаниях

Для уточнения дат проведения мероприятий обращаться: Е. Н. Сачек,  председатель Черниговской областной секции  охотничьего собаководства.  Тел.: (0462) 676-360. А. Н. Черепан,  охотовед.  Тел.: 8-095-26-82-545.

13


Охота

     – Привет! – Привет. – Ну как дела? – Купил себе охотничью собаку. – Какой породы? – Гончая. – Ну? – Да. Я ей говорю ФАС! А она смотрит на меня и отвечает: «Хозяин, ты гонишь!»

14

Іграшка чи робочий інструмент? О

дним з самих страшних ворогів розвитку мисливського собаківництва в наш час є не збідніння мисливців – справжні «собачники» стерплять і виживуть, зберігши породу. Не недолуга нормативна база, що регулює цей розвиток та діяльність деяких «законотворців», далеких від життєво необхідних напрямків розвитку цієї галузі мисливського господарства – вони рано чи пізно відсіються, як полова, на їх місце прийдуть інші, розумніші, більш раціонально мислячі, що приведуть нормативну базу у відповідність з реальними потребами мисливців. І навіть не хвороби – з ними можна впоратись за допомогою ліків та спеціалістів ветеринарної медицини. Ні, найстрашніший ворог мисливського собаківництва – мода. Так-так, простісінька мода, тобто, говорячи словами «Словаря русского языка» С.І. Ожегова: «Совокупность привычек и вкусов, господствующих в определенной общественной среде в определенное время».

«Первоначально подавляющее большинство пород возникло в качестве охотничьих собак. Разные этапы развития охоты и разные условия вызвали необходимость в соответствующем типе собаки. Именно поэтому, например, на просторных русских степях возникла русская псовая борзая, которая может настичь любого степного зверя, будь то заяц, лисица или волк. Разные породы норных собак возникли, главным образом, из-за необходимости успешно закончить охоту на лисицу, когда она, преследуемая высоконогими гончими, исчезает в норе. Разные породы легавых показывали охотникам, где скрывается птица, чтобы они могли словить ее или накрыть сетями, а с появлением у них огнестрельного оружия, подойти к ней на расстояние выстрела». (Найманова-Гумпал, «Атлас пород собак», Державне видавництво сільськогосподарської літератури, Прага).

Ця думка існує у багатьох людей, котрим не байдуже, що чекає мисливське собаківниц­ тво в майбутньому. «При распространении пород нередко большую роль играет мода, популярность. Тогда число собак этой породы резко возрастает, чтобы через несколько лет уступить место новой модной, становящейся популярной, породе. Это возникновение новых модных пород во многом содействует их значительному распространению. Однако не всегда можно утверждать, что модность породы служит ей на пользу. Коммерческие, конъюктурные причины сбивают породу до низкого уровня, если собаководческие организации данной породы не примут достаточно энергичных мер для того, чтобы в племенное разведение включались только типичные особи и чтобы подбор родительских пар, независимо от спроса, строго подчинялся основным требованиям отбора и подбора». (Автор той же, НаймановаГумпал). Як не крути, а мисливець, хоч на нього уже достатньо чіп-

ко навісили, як реп’яхи собаці на хвіст, клейма – «убивця тварин», «губитель живої природи» і тому подібне, має навкруг себе ореол героїчності, мужності, зразка активного способу життя. І одною з ознак, які визначають такий образ мисливця, є мисливський пес. Він – одна зі складових часток цього частково опосередкованого образу мужньої людини, яка не боїться ні спеки, ні холоду, ні вітру, може брести по коліно в снігу, болоті, мокнути під дощем, спати в наметі, з псом, на голій землі, варити мисливську юшку, «з димком», на відкритому вогнищі. А за потреби ступне у вогонь, у вируючу воду, в заметіль, на тонку кригу, щоб врятувати чиєсь життя. От так і виходить, що хлопчики, очі яких у дитинстві горіли під час читання творів Фенімора Купера про знаменитого Звіробоя, ті, хто тихцем, ховаючись від батьків під ковдрою, з кишеньковим ліхтариком у руці, до двох годин ночі зачитувався Арсеньєвим, його прекрасним «В дебрях Уссурийского края», в глибині душі своєї зберігають образ


Охота мужньої людини, що впевнено протистоїть дикій природі, негоді, у той же час залишаючись невід’ємною частиною навколишнього живого світу. Ставши дорослими, ці хлопчики стають інженерами, бухгалтерами, водіями, директорами, підприємцями... Однак не всі вони, отримавши доступ до більш дорогих «іграшок», купують рушницю, «бродні», намет та цуценя мисливського пса, в подальшому тренуючи його для полювання. У більшості з них в пам’яті залишився лише зовнішній антураж мисливця, як зразка мужньої людини. Не будемо вдаватися у глибини психології особистості, згадуючи Фрейда та інших світил психологічної науки. Досить лише нагадати читачу, як тяжко бродити по коліно в снігу, коли мороз і вітер обпікають обличчя, або по болоту, коли комарі в очі лізуть, а шия і руки пухнуть від їх укусів, а по спині струмками стікає піт. Легше полежати на дивані, дивлячись телевізор, поряд з теплим каміном чи під струменем прохолодного повіт­ря від кондиціонера. Але ж у чомусь треба свою мужність, чоловічність виявити, хоча б зов­нішньо?! Тому і оточують такі «мисливці» себе псевдомисливськими атрибутами – трофеями, купленими на ринку, рушницями – які стріляють один-два рази на рік і то по пляшках на пікніку. А поряд з собою вони садять мисливського собаку. Цей пес все своє життя бачить дичину лише по телевізору, в програмах про природу, а «полює» лише біля миски та на котів у дворі. А що зробиш, справжніх чоловіків, що не бояться складнощів, негоди, можуть «тропити» зайця по снігу кілька годин поспіль, розпалити багаття з одного сірника і вижити в екстремальних умовах, стає все менше і менше, а мати хоча б якусь, бодай ілюзорну належність до

цього геройського братства хочеться! Модно! Жертвою такої моди і стають останні 200-300 років мисливські пси. Більше десятка порід мисливських псів стали жертвою цієї згубної пристрасті людини – моди. Одні лише частково, інші ж повністю деградували, як мисливці, перетворившись на живу іграшку для «чоловіка», котрий ходить «на полювання» лише в кухню – до плити та холодильника, а полювати найбільше любить, лежачи на дивані біля телевізора. А поряд з диваном, знемагаючи від нудьги, лежить мисливський (в минулому) пес. Де дог, у першу чергу, далматський – білий, в чорну пляму, королівський гончак на оленів? Де барбет – мисливський пудель, прекрасний пес для полювання на качок? Де арлекін, чи як його називають у Західній Європі, далматинець, красивий і хороший робочий гончак? Всі вони стали декоративними придиванними килимками, що тішать самолюбство «диванних мисливців». І якщо слово «дог» для слуху іще щось значить, то «барбет» і «арлекін» уже нікому нічого не говорять. Барбет щез повністю, а арлекін перетворився на далмаинця, декоративну красиву іграшку. Погоня за декоративними «прекрасностями», за «показухою», бажанням похизуватися

тим, що: «У мене такий же пес, як у...», ну припустимо, Клінтона. Ви здивовані? Нічого дивного. Згадайте, якої породи собака Клінтона? Так-так, лабрадор. Двадцять років тому про цю породу знали набагато менше і вона була розповсюджена також набагато менше, ніж тепер. А тепер подивіться, скільки лабрадорів водять по вулицях. А яка частка з них, (судячи з екстер’єру та робочих якостей), прямих потомків «ретриверів», шукачів по кров’яному сліду, використовується на полюванні? Мінімум! Решта все життя вештається з хазяїном вулицями на короткому повідку. Таким же чином «модники» повелися з таксами, російськими псовими, афганськими борзими, спанієлями, фокстер’єрами, вельштер’єрами, сеттерами – англійським, ірландським, шотландським (гордоном), курцхаарами. Слава Богу, що у свій

Щенки дратхаара от рабочих дипломиро­ ванных родителей. 8-097-438-10-22

15


Охота

Подготовлю к охоте (выношу) ястребатетеревятника. Тел. 8-097-239-07-53

час заводчики створили дратхаара не таким привабливим у декоративному плані, тому ця порода ще не спаскуджена «показушниками». На питання «собачникам» – «що є дратхаар?» звучить – «трактор». Прос­тий мисливський працівник, який «переорює» болото і не боїться ні комарів, ні драговини, ні морозу, ні снігу. Сильний удар також нанесений тим, що останнім часом почали організовувати виставки собак декоративних порід спільно з мисливськими породами, де оцінюють лише їх екстер’єр, а не робочі якості. Таким чином, «показушники» законно отримали можливість узаконити «показуху». Вона ж праці багато не вимагає: не треба виїжджати в поле, тренуючи собаку на витривалість, не треба займатись натаскою, палячись під літнім сонцем і мокнучи під дощем... Годуй пса вчасно, води двічі на день на прогулянку на повідку, мий її та вичісуй. От практично, і все... Однак, варто лише випустити в поле цю, замучену цивілізацією, «декоративну цяць-

ку», як її мисливські інстинкти, що дрімали до цих пір, часто прокидаються, собака згадує, що її предки були не іграшками, а мисливськими псами. Але спробуйте вивести в мисливські угіддя, на полювання, наприклад, декоративного «афгану» з його м’якою, довгою шерстю, що так красиво майоріє на вітрі підчас її бігу. Це буде жах! Через 1-2 години цей прекрасний на вигляд хорт перетвориться на клубок реп’яхів, змішаних з шерстю. Доходить до того, що цей собака рухатись не може, скований реп’яхами та вовчками, як кайданами. А потім мисливець сидить півдня, видираючи їх із пса. То кому, у цьому випадку, стало краще – собаці, її власнику-мисливцю, чи, може мисливському собаківництву взагалі? Скажете, що таких собак треба вигулювати лише на газоні, на повідку? А куди подіти темперамент, мисливський азарт?! Це ж закладено в їхніх генах, цих собак віками відбирали для полювання, готували до невтомної скачки за дичиною по безкрайніх степових

просторах, виховували злобу до звіра. А вона лише красиво вилежується на дивані, біля хазяїна. Цього «диванного мисливця» (хазяїна, а не собаку), замкнути б у чотирьох стінах і не давати розвернутись поза їх межами. Та він же сказиться, він же на стіну полізе через тиждень від неможливості себе реалізувати! А пес терпить і повільно, тихо гасне, деградує... У період свого правління король Франції Людовік ХІ ввів для самих своїх запеклих ворогів, що потрапили йому до рук, особливе катування – людину поміщали у залізну клітку, де вона не могла випрямитись у весь ріст, і тримали по кілька років (кардинал Балю, винахідник цієї клітки, просидів сам у ній 11 років – історичний факт). Хочеш мисливського пса мати – май. Але май на увазі – мисливський пес – не іграшка, він теж має право на повноцінне життя, тобто, на полювання... Пам’ятай про це! Антуан де Сент Екзюпері у своєму безсмертному творі «Малень­кий принц» сказав правильно: «Ми всі відповідаємо за тих, кого при­ручили...». Сергій Черкас

На базе Менского УООРа (Черниговская область) создана испытательная станция для проведения испытаний по болотной, водоплавающей и полевой дичи, для легавых, и других пород собак. А так же – натаска, дрессировка, обучение. Справки по тел. 80952682545.

16


Охота

Учет дичи

в угодьях Менского УООРа

6

февраля этого года в угодьях Менского УООРа, председателем которого является известный фермер и меценат Алексей Бутенко (недавно получивший медаль как победитель областной акции «Благотворитель года – 2008), был произведен плановый учет дичи. При проведении мероприятия присутствовал главный

специалист отдела экологического контроля биоресурсов и естественно-заповедного фонда в Черниговской области – Александр Парфентьев. Ну а если оставить протокольный язык, то это действо происходило так. Выбиралось по 30% лесных, полевых и водноболотных угодий. Егери загоняли дичь, а расставленные учетчики подсчитевали ее. Погода стояла туманная и сырая, но это не помешало провести это мероприятие четко и профессионально. Была задействована техника – канадский снегоход.

По итогам этого учета и других в угодьях Менского ­УООРа численность: • Зайца – 2888 • С лисой, как с вредным хищником велась успешная борьба – отстреляно 90 штук. • Куропатки стало немного меньше, чем было ранее (изобилие лисы) – 2199 • Копытные, в частности кабан – 150 • Коза – 102. Козы тоже немного меньше. В общем, картина положительная, что может служить примером для других хозяйств. При таком профессиональном подходе к делу, технической базе, грамотности и дисциплине егерей и охотоведов Менчане явно будут прогрессировать в ведении охотничьего хозяйства.

17


Рыбалка

18


Рыбалка

Коропские соревнования по ловле рыбы со льда 2009

1

февраля 2009 года, в Коропе, под эгидой главы города Николая Васильевича Белана, на водоеме озерного типа Панское проводились соревнования по ловле рыбы со льда. Здесь, стоит заметить, что соревнования эти проводятся уже во второй раз, и немаловажная заслуга в этом как самих организаторов соревнований, так и спонсоров без финансовой поддержки которых, подобное мероприятие могло, и не состоятся. А таковых нашлось ни много, ни мало, 25 организаций, и это невзирая, на сложную экономическую ситуацию в стране! Именно, благодаря достаточно сильной спонсорской поддержке и упорной работе оргкомитета, соревнования удалось не просто провести, а провести их на очень даже достойном уровне. Призы были представлены сразу в пятнадцати номинациях, но, обо всем по порядку. Итак, заявки на участие в соревнованиях подали девятнадцать команд, по регламенту соревнований, команда должна была состоять из трех человек.

Были, так же разосланы объявления о проведении соревнований и в другие районы облас­ ти, но, к сожалению, никто не прибыл, будем надеяться, что в следующем году, все таки, соревнованиями заинтересуются представители других районов области. Но, вернемся к самому ходу соревнований. В семь часов утра, организационный комитет совместно с представителями МЧС района, провели тщательное обследование акватории ловли, на предмет безопасности проведения соревнований, после чего, была выделена акватория. Были также установлены и шалаши, где можно было бы укрыться от неприятных сюрпризов погоды, которых, к слову, небыло, и ни что не помешало проведению соревнований. В семь часов тридцать минут, состоялось торжественное открытие соревнований. Вступительное слово открытия, с торжественным поднятием флага, было за главой города. Так сложилось, что день проведения соревнований совпал с праздником дня вывода

наших войск из Афганистана, в честь этого праздника, участники и организаторы, почтили память воинов афганцев минутой молчания. После этого, глава организационного комитета Николай Колодко объявил регламент проведения соревнований. Согласно регламента, соревнования проводились в однодневном режиме с восьми и до одиннадцати часов утра, в командном зачете, победителя определили по общему весу выловленной рыбы. Ловить разрешалось не более чем на две удочки, оснащенные не более чем четырьмя крючками или мормышками. Категорически запрещалось использовать вспомогательные средства ловли, а также, не допускалось общение с посторонними людьми, находившимися на водоеме. Из состава оргкомитета, были назначены десять судей, которые были обеспеченны специальной одеждой, обеспечение которой взял на себя Коропский «Агролесхоз». После объявления регламента, был проведен инструктаж работниками

     – Почему вместо обещанного карася ты принес треску? – недовольно спрашивает жена. – Когда я в прошлый раз вместо леща принес осетрину, ты не возражала.

19


Рыбалка МЧС по правилам поведения на льду. В восемь часов, был дан старт, и команды отправились демонстрировать свое профессиональное мастерство и удачу. Уже на первых минутах соревнований, Анатолий Демченко из пятнадцатой команды (команды именовались по номерам), поймал первую рыбу. А, тем временем, пока участники соревновались, представители инициативной группы, занимались подготовкой праздничного стола. Судейская коллегия, постоянно контролировала ход ведения соревнований, и честность ведения борьбы представителями команд. В одиннадцать часов, был объявлен финиш соревнований, все команды прибыли вовремя, после традиционного взвешивания, было объявлено построение участников, на котором, и были объявлены имена победителей во всех номинациях, и вручены ценные призы. Первое место: заняла команда №10 в составе: Телелейко Алексей, Лаврик Валерий, Андрос Александр, их суммар-

20

ный улов составил 1440 грамм. Команда была награждена зимними рыболовными ящиками; Второе место: команда №3 в составе: Сьома Игорь, Помпа Владимир, Седько Александр, общий вес улова – 1365 грамм, призы – палатки; Третье место: команда №18 в составе: Магдыч Владимир, Цыкур Николай, Олефиренко Алексей, общий вес улова 1280 грамм, призы – льдобуры; За первую выловленную рыбу, спиннинговую катушку получил Демченко Анатолий; За самую крупную рыбу, которой оказалась плотва весом в 85 грамм, спиннинговым удилищем был награжден Василий Городиский; За наибольший улов (870 грамм), спиннинговой катушкой был награжден Алексей Телелейко; За самую мелкую выловленную рыбу, вес которой весы так и не смогли показать, удилище получил Николай Грынь; За самую необычную рыбу, которой оказалась верховодка, рыболовным садком был награжден Сергей Прокопенко;

За самую примитивную снасть, используемую на соревнованиях, Владимир Магдыч был награжден спиннинговым удилищем; За волю к победе, команда №2, не поймавшая ни единой рыбины, была награждена тремя бутылками подсолнечного масла, как высказались организаторы, чтобы было на чем жарить картошку, поскольку рыбы не поймали; Команда №16, также не поймавшая ни единой рыбы, была награждена зимними удочками, с помощью которых, надеемся, они смогут более тщательно подготовиться к следующим соревнованиям; Рыболовный садок получил и самый молодой участник соревнований Вадим Мурза, 22 года; Отдельно, спиннинговая катушка была вручена, также и самому юному рыбачку Володе Безрукову, которому исполнилось четыре года. Все призы вручали лично мер города и глава оргкомитета. После объявления победителей и призеров, на участников ожидала и культурноразвлекательная программа, во время которой, участников ожидали еще призы за лучшие анекдоты и раскрытие рыболовных секретов. Также, не обошлось и без уже упомянутого выше праздничного стола, за которым, участников ожидали вкусная уха, «українські млинці»


Рыбалка со шкварками, бутерброды и, конечно же, напитки, включая и те, что покрепче. Благодаря одному из участников киевлянину Владимиру Соколу, был организован праздничный концерт, на котором прозвучали как популярные песни, так и его личные, авторские. Традиционно, первым тостом, участники помянули память известных в прошлом рыболовов Коропского района. Праздник длился до позднего вечера. Завершая рассказ об этих, бесспорно, знаковых, как для района, так, я надеюсь, в будущем, и для всей области соревнованиях, хотелось бы, еще раз поблагодарить тех людей, благодаря организаторской и спонсорской поддержке которых, таки удалось организовать соревнования подобного уровня. Хочется верить также в то, что данные соревнования, положат начало развития рыболовного спорта в области, и привлекут внимание к проблеме его развития и представителей рыболовных фирм, занимающихся торговлей рыболовными снастями на территории области, и, возможно, не только области. Ведь, именно поддержки со стороны этой категории людей, покуда так не хватает молодому, еще не окрепшему рыболовному движению облас­ ти. Коропские соревнования 2009 завершились, от всей души поздравляю организаторов и участников с успешным их проведением, и: «До встречи, в 2010 году!» P.S. Как я уже говорил, эти соревнования проводятся во второй раз, на момент написания данного отчета, в ходе общения с представителями оргкомитета соревнований, мне сообщили, что соревнования получили статус традиционных, и теперь, проводиться будут ежегодно. При чем, организаторы, все-таки, настроены вывести их за рамки одного района. Так что, уже в следующем го-

ду, будем ожидать участников с других районов, а, возможно, и регионов. Предварительная информация о проведении соревнований будет выкладываться

в местных СМИ, а также, информацию и регламент можно будет узнать на сайте: www. charka.org.ua Юрий Лаврик

21


Рыбалка

Деснянские озера «Черниговскио Охотник, Рыбак, Турист» намерен начать публикацию серии информативных статей «Деснянские озера». Из них читатель может получить исчерпывающую информацию о близлежащих популярных, а так же малоизвестных и отдаленных водоемах, которые несомненно вызовут интерес у охотников, рыбаков и туристов нашего региона. Озер таких великое множество и находятся они в основном в пойме реки Десна. Природа не статична. Каждый год происходят изменения, и не только в облике озер и иных придеснянских водоемов, но и в течении и месторасположении самой реки. Так что редакция будет особенно благодарна за предоставление сведений, отчетов и фото наших читателей касающейся этой темы. Итак...

Бобровицкая Старуха

Э

то популярный водоем который находится почти в черте города. Добраться сюда не составляет особого труда. Нужно доехать на 1 тролейбусе или маршрутке до остановки «Диагностический центр» или «Бобровица» а потом отправиться пешком к водоему. Это озеро напоминает по форме серп с утолщенной ручкой. Подходы к нему затруднены так как у берега растет лозняк с камышом, а над озе-

22

ром растет ольха, тополь, осина. Ранее, в 1970х годах, озеро соединялось с Десной. У основания Старухи река размывала высокий берег и несколько ниже изгиба образовывала мощный круговорот воды. В этом месте глубина реки достигала 14 метров. Вся Старуха разбивается как бы на три больших бочага. Глубина среднего – 3 метра, боковые мелководны. Вообще водоем сильно зарастает лопухами, кугой, осокой. Так

что особый интерес Старуха представляет для ловли рыбы зимой. Здесь водится плотва, красноперка, окунь, средних размеров щука, жерех, синец, густера, ерш и ерш-носарь. Ранее, летом, в Бобровицкую Старуху можно было входить из Десны на лодках и даже небольших катерах (с осадкой не более 50 см). Сейчас это невозможно. Так как озеро входит в 12 киллометровую зеленую зону, то охота здесь запрещена.


Рыбалка

23


Рыбалка

Прецедент 10 декабря прошлого года председателем Государственного комитета рыбного хозяйства Украины (госкомрыбхоз) М. М. Шведенко было направлено обращение к коллеге, Председателю президиума Всеукраинского совета Украинского общества охотников и рыболовов, Шуляру Н.С. Текст письма приводим полностью:

24

Совершенно своевременное, полезное и правильное решение об объединении усилий двух организаций в борьбе с браконьерством и охраной водных ресурсов в условиях кризиса. В этой связи непонятна и странна позиция руководства Черниговгосрыбохраны, которое, несомненно, было ознакомлено с обращением своего патрона, но сделало все с точностью до «наоборот». Уже 19.01.09 г. председателю Черниговской областной организации УООР,

Прокопьеву А.В. было направлено письмо, где сообщалось что: «Договір про співробітництво у сфері організації спортивного і любительського рибальства і проведення робіт охорони і відтворення рибних запасів на вказані ділянки водойм укладати недоцільно». Такое решение несомненно побудило председателя УООРа изложить свое виденье проблемы в ответном письме председателю Госкомитета рыбного хозяйства Украины:


Рыбалка «Черниговский Охотник, Рыбак, Турист» лоббирует в первую очередь интересы тысяч охотников и рыбаков Черниговщины. Журнал выступает за то чтобы рыбалка и охота для наших жителей была максимально доступной, успешной и незабюрократизированой. Право на охоту и рыбалку, есть такое же неотьемлемое право человека, как право на труд и отдых. Мы готовы предоставить страницы нашего журнала для выражения точки зрения Черниговгосрыбохраны, так как это дело не межведомственное, а непосредственно касается многих тысяч рыбаков и охотников нашей области.

Весняно–літня заборона 2009 року

Головне державне управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Чернігівській області встановило весняно–літню заборону на промислове та любительське рибальство та пересування всіх видів плавзасобів на період нересту риб і розмноження інших водних живих ресурсів на підконтрольних рибогосподарських водоймах у такі строки: – у всіх водосховищах – з 1 квітня до 9 червня, включно; – р. Дніпро – на ділянці від м. Лоїв, Республіки Білорусь до с. Дніпровське, р. Сож від населеного пункту Яриловицький Скиток до гирла річки – з 1 квітня до 31 травня, включно; – у всіх інших річках в корінних водах – з 1 квітня до 20 травня, включно; – в придаткових водоймах (озерах) – з 1 квітня до 29 червня, включно. Також забороняється всякий лов раків у період виношування ікри, личинок першої і другої линьок з 1 квітня до 31 травня, включно, і з 15 серпня до 25 вересня, включно. Дозволяється любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега, в період весняно–літньої заборони, на наступних ділянках водойм: – р. Десна в районі м. Новгород-Сіверський, від пристані вгору проти течії 1,5 км по правому берегу; – р. Десна в межах населеного пункту с. Оболоння Коропського району по правому берегу; – р. Десна у межах населеного пункту с. Макошино Менського району по правому берегу; – р. Десна районі м. Чернігова по правому берегу від човнової станції фірми «Полісся» до автодорожнього мосту; – р. Десна у межах населеного пункту м. Остер Козелецького району по лівому берегу; – р. Десна нижче Виповзянської затоки, від високовольтної мережі через р. Десна до Євминської затоки по правому берегу; – р. Стрижень, з водосховищами у межах м. Чернігова; – р. Снов у межах м. Щорс по лівому берегу; – р. Убедь у межах м. Сосниця по правому берегу; – р. Сейм у межах смт Батурин Бахмацького району по лівому берегу; – р. Удай у межах населеного пункту м. Прилуки; – р. Остер у межах м. Ніжин; – р. Остер від смт Козелець до м. Остер; – р. Дніпро від с. Кам’янка Ріпкинського району, 1,5 км вниз за течією; – р. Дніпро в районі смт Любеч Ріпкинського району від Любецького затону вниз за течією 1,5 км по лівому берегу; – р. Дніпро та затон «Якір» в районі с. Неданчичі, Ріпкинського району по лівому берегу від виходу Кривої річки до виходу затону «Якір»; – р. Пакулька від автомобільного мосту через р. Дніпро до с. Пустинки, Чернігівського району; – в Талалаївському районі: в урочищі «Дендропарк»; – в Ріпкинському районі: в урочищі «Замглай». Валентина Василівна Бойправ, іхтіолог І категорії

     Ученые открыли новый вид рыб – рыба-падла. Не ловится и все тут…

25


Туризм

26


Туризм

Черниговский «Патриот» П

оисково-исторический клуб «Патриот» занимается поисковой работой уже несколько лет. Основное его направление – поиск захоронений военнослужащих времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Особенностью работы клуба в нашей области является то, что в период наступления и освобождения г. Чернигова от немецких оккупантов, погибшие солдаты и офицеры оставались на освобожденной территории. Их после боя, как положено, хоронили и оставляли сведения о погребенных. Безымянных могил этого периода мало. Другое дело – захоронения 1941 года. Захватчики отнюдь не утруждались погребением погибших. Этим, украдкой от немцев занималось местное население, обычно прикапывая их там, где они погибли. И только память, передаваемая от отцов детям, сохраняет места, где покоится прах этих безвестных воинов. Очень часто, погибших в бою далеко от населенных пунктов так и оставались лежать, пока их останки не зарастали травой, да не замывало дождями и песком. Вот и случается, что на ровном месте, где протекает дождевая вода, вдруг появляются на поверхность чьи-то кости… А ведь это те, кто погиб за нас, за наше будущее. Клуб «Патриот» занимается выявлением таких захоронений, их эксгумацией и надлежащим захоронением, с воинскими почестями в братских могилах. Если есть хоть

малейшая зацепка, члены клуба стараются установить личность погибшего, найти его родственников. Из архивных документов и со слов очевидцев, известно, что на территории современной горбольницы №1, на месте одного из ее корпусов во время оккупации фашистами было уничтожено более 500 человек. На этом месте был расположен лагерь военнопленных. От болезней и расстрелов погибло порядка 1500 наших соотечественников. Как показала биолокация, траншеи с захоронениями находятся под асфальтированными дорожками и площадками, под построенными зданиями. Сейчас согласован вопрос об установлении на территории бывшего концлагеря памятного знака. Так как

денег на это власти не выделяют, сейчас решается вопрос об открытии специального счета, куда все желающие могли бы перечислить средства для этой благой цели. Как только этот вопрос будет решен, номер счета будет опубликован. Давайте не будем забывать о тех, кто погиб за нас и наше будущее. Сообщайте нам об известных вам безымянных могилах, собирайте данные об истории их возникновения, и от кого получены сведения. Пока не похоронен последний погибший солдат – война продолжается… Заместитель председателя клуба «Патриот» Михаил Михайлович Балан

27


Туризм

Садиба «Андріївські озера»

Л

юдина – це дитя природи. Ліси, ріки, озера, чисте повітря, яскраві зірки на нічному небі – ось що потрібно сучасній людині для повноцінного відпочинку. Людина і природа були створені як нерозлучне ціле, саме природа надихала споконвіків поетів, художників, музикантів на створення шедеврів. Усе чим може пишатись наша Україна, наприклад твори О. Довженка, було створено саме тими людьми, що серцем кохають матінку Природу.

28

Наприклад, побувавши навіть всього декілька годин на «Андріївських озерах», людина, що обожнює природу, що втомилась від постійного

міського шуму, одразу відчуває, ніби то вся негативна енергетика, заміщується позитивом, щедро подарованим природою.


Туризм

Садиба «Андріївські озера» розташована за 20 км від Чернігова на березі мальовничого озера. Тут можна помилуватися дивовижними краєвидами полісся, порибалити, пополювати, взяти участь в сільськогосподарських роботах, покататися на бричці запряженій конем, приготувати шашлики, покупатися, пограти на природі в улюблені ігри та розслабитися в бані, з кружкою запашного пива, та ніжним дотиком березового віника. А уважна господиня почастує Українською народною кухнею. Відпочиваючі можуть розміститися у затишному будинку з атрибутами української історії, розрахованому на 15 осіб, а також у двомісних кімнатах у бані. Простора тераса з банкетним та конференц-залами дозволяє провести масу колективних заходів – корпоративних вечірок, банкетів, конференцій, семінарів, тренінгів. Незважаючи на те що садиба ще зовсім молода, була відкрита у червні 2006 року, її встигли відвідати учасники ООН, гості з різних куточків Сполучених Штатів Америки, та багато людей з України, Білорусі та Росії. Садиба «Андріївські озера» чекає на вас. За більш ширшою інформацією звертайтесь за номером 97-08-09 (Кузнєцов А.М.) Людмила Тарасенко

29


Туризм

Відпочинок у поліському селі Ранчо «Стара підкова» Садиба розташована у мальовничій місцевості на краю лісу, за 1,5 км від м. Славутич. До Ваших послуг затишні кімнати для проживання, баня. У будинку є холодна і гаряча вода. У кафе та барі, оформлених в українському стилі, Вас нагодують смач­ними оригінальними стравами. Дві зали на 20 та 30 осіб – чудове місце для проведення банкетів тa корпоративних вечірок. Шанувальників активного відпочинку очікує полювання з собаками, катання на конях, пішохідні прогулянки у хвойному лісі. Ріпкинський район, с. Червона Гута. Тел.: 8-067-75-62-725, 8-098-43-27-888

База відпочинку Комфортабельний відпочинок у Чернігові на березі річки Десна. Для Вас сучасний будинок з 12 зручними дво- та триміс­ними номерами, більярд, баня, конференц-зала, кафе. Для люби­телів активного відпочинку – прогулянки на конях, яхті, рибо­ловля, спортивні велосипеди, взимку – лижі, аеросани. м. Чернігів, вул. Набережна, 31. Тел.: (0462) 614-341, 614-357; моб. 8 050 5062240

Садиба «Андріївські озера» Розташована за 20 км від Чернігова на березі мальовничого озера. Тут можна помилуватися дивовижними краєвидами північної України, порибалити, приготувати їжу на мангалі, пограти на природі в улюблені ігри, покупатися, попаритися у бані. Відпочиваючі можуть розміститися у затишному будиночку на 10 осіб, а також у двох двомісних кімнатах у бані. Для приготування їжі є кухня. Простора тераса з банкетним та конференц-залами – ідеальне місце для проведення колек­тивних заходів – корпоративних вечірок, банкетів, семінарів, конференцій, тренінгів. Чернігівський район, с. Андріївка, вул. Колгоспна, 100. Тел.: (04622) 3-69-14, 8-050-35-22-968, 8-050-35-21-899 e-mail: stozhari@ukr.net http://www.andrlakes.org.ua

Міні-готель «Компаніс» Невеликий готель на 22 особи. До послуг гостей більярд, бібліотека, дві сауни, одна з яких з контрастним душем, інша з басейном. Ще один басейн (6x12 м) на території двору. При готелі працює кафе з банкетною залою. Чернігівський район, с. Смолин, вул. Спортивна, 3. Тел.: (0462) 686-435; моб.: 8-095-9032030, 8-095-9032032

Регіональний ландшафтний парк «Міжрічинський» Розташований у межиріччі Дніпра і Десни в межах Козелецького та Чернігівського районів. Є однією з ключових територій Всесвітньої екологічної мережі, що зберігає у природному стані типові та унікальні ландшафти Придніпровського Полісся. Розміщений на площі 102,5 тис. гектарів. Основну частину території займають ліси. Поширені також заплавні луки, болота, водойми. На особливу увагу заслуговують типові тайгові угруповання – сосняки із суцільним покриттям «оленячого моху» та журавлиномохові болота із сосновим рідколіссям. Розроблені територією парку пішохідні, автомобільні та водні маршрути подарують незабутні хвилини спілкування з уні­кальними об’єктами незайманої природи, дозволять насо­лодитися фотополюванням, риболовлею, збиранням ягід та грибів. Козелецький район, с. Отрохи, вул. Гагаріна, 2. Тел.: 8-067-32-70-626; 8-067-99-23-378

30

База відпочинку «Елінг» Розташована у мальов­ничій місцевості на березі річки Десна, усього за кілометр від Чернігова. Тут Ви зможете відпочити у комфортабельних двомісних номерах або приватних буди­ночках, попаритися у бані, покататися на конях, гірських вело­сипедах, здійснити прогулянки на катері або човні, замовити екскурсії по Чернігову. До ваших послуг кафе-бар та дві банкетні зали для проведення урочистих та ділових заходів. м. Чернігів, вул. Набережна, 33. Тел.: (0462) 613-221, 611-544; http://www.eling.com.ua


Туризм Садиба «Медобори» Розташована на березі річки Снов. У будинку можуть розміс­титися до 8 осіб, є можливість ночівлі на сіннику. Ви маєте нагоду скуштувати запашного меду з господарської пасіки, попаритися у бані, здійснити прогулянку до лісу за грибами та ягодами, скупатися у річці. Щорський район, с. Піщанка, вул. Юрченка, 39. Тел.: 8-095-69-79-148

Садиба «Стара хата» Традиційна сільська хата для проживання 4 осіб у літній період. Господарка може забезпечити харчування. До Ваших послуг – затишний відпочинок на лоні чарівної природи північної Чернігівщини, пішохідні прогулянки у лісі, купання у річці, збирання грибів, ягід, квітів. Корюківський район, с. Жукля, вул. Центральна, 31. Тел.: (04657) 2-13-09; 8-067-12-95-438

Садиба «Монастирська хата» Пропонує тихий спокійний відпочинок у традиційній українській хаті на святій землі Рихлівського монастиря. Тут Ви зможете поблукати у лісі, насолодитися прогулянками у вікових алеях, покупатися у Святому озері, оглянути руїни монастиря, відчути благодатну енергію стародавніх печер. Побувавши один раз, ви полюбите цю землю назавжди. Коропський район, с. Рихли, територія Рихлівського Свято-Миколаївського монастиря. Тел.: (04656) 2-14-34,2-12-05; 8-067-46-05-012

Готельно-туристичний комплекс «Перлина Полісся» Пропонує прекрасний відпочинок на березі річки Убідь, серед вікових сосен та беріз. До Ваших послуг затишні одно- та двомісні номери, номери класу «Люкс», У ресторані на три зали Вас нагодують оригінальними смачними стравами. В барі та магазині можна придбати будь-які напої, солодощі та побутові дрібниці. Завжди для Вас: комфортабельна сауна і басейн, супутникове телебачення, автостоянка, туристичний автобус. Розташування комплексу дозволяє поєднати відпочинок на природі з можливістю відвідати культуриоісторичні об’єкти Чернігівщини Сосницький район, с. Рудня. Тел.: (04655) 2-76-49, 2-76-48

Міні-готель «Мисливський будиночок»

Садиба «Біля Святого озера» Затишна садиба у сосновому лісі, на території урочища «Святе» у Чернігові – чудове місце для проведення вечірок, святкувань днів народжень, професійних свят. На території садиби – двоповерховий будинок з дво- та тримісними кімнатами, зала з каміном та пічкою з лежанкою, фінська баня я душем, гараж на дві машини. Поряд з садибою – Святе озеро, де у 989 році мешканці Чернігова прийняли святе хрещення. м. Чернігів, Урочище «Святе», ­Товариство енергетиків, №175. Тел.: (0462) 77-64-13; 8-096-34-15-573

Чудове місце для відпочинку біля витоків річки Бреч. Тут створені сучасні умови для повноцінного відпочинку – три дво­місні номери з усіма зручностями, кухня, камінна зала з музичними інструментами, сауна, басейн, тренажери, супутникове телебачення. Для любителів активного відпочинку – квадроцик­ ли, скутери, велосипеди та лижі. Поряд – мисливські угіддя, рибні озера. Коркжівський район, с. Бреч.  Тел. (0462) 622-529

Садиба «Соколиний хутір» Бажаєте відірватися від міської суєти, поринути у колоритний світ національних традицій, насолодитися дивовижною при­родою – завітайте до садиби «Соколиний хутір», яка, за пере­казами старожилів, розташована на землі гетьмана І. Мазепи у мальовничій місцевості в оточенні лісів та озер. Тут Ви зможете відчути спокій та затишок українського села. До послуг відпочиваючих дво- та трикімнатні будиночки на 4–6 осіб з традиційним інтер’єром та колекцією козацької зброї, у шинку – широкий вибір страв української кухні. Любителям активного відпочинку пропонуються соколине полювання, мандрівки шляхами лісостепової зони на конях та велосипедах, водні прогулянки на човнах, взимку – катання на лижах та на колесі по льоду. Усі бажаючі мають нагоду здійснити подорожі на авто- та гужовому транспорті до визначних пам’яток палацово-паркової архітектури кінця XVIII– XIX століть – Качанівки, Тростянця, Сокиринців. Ічнянський район, с. Петрушівка, вул. Набережна, 68. Тел. (04633) 2-42-34

Садиба «Мисливська паланка» Розташована поряд з визначною пам’яткою садово-паркового мистецтва – Тростянецьким дендропарком, на землях, що належали славетному роду Скоропадських. У садибі одночасно можуть розміститися до 10 осіб. Господарі пропонують дво- та тримісні кімнати з інтер’єрами мисливської оселі, вишукані страви традиційної української кухні. Вас очікують прогулянки на гужовому транспорті та велосипедах, козацькі розваги, риболовля. У домашньому музеї можна побачити зразки старовинної зброї, монети, книги, предмети селянського побуту, твори народного мистецтва, зразки традиційного одягу, фотографії та документи, пов’язані з історією роду Скоропадських. Є можливість здійснити екскурсії до визначних пам’яток палацово-паркової архітектури кінця XVIII-XIX століть – Качанівки, Тростянця, Сокиринців. Ічнянський район, с. Тростянець, вул. Асаулюка, 6. Тел.: 8-097-38-45-205. e-mail: info@palanka.com.ua

31


Туризм

Чернобыль-2

Пророческие фантазии Стругацких

О

б «Обитаемом острове» я вспомнил совсем недавно, а перечитав повесть поразился гению писателей. Как точно и реалистично им удалось передать обстановку и атмосферу одного из самых удивительных мест Чернобыльской зоны отчуждения – одного из секретных военных объектов бывшего Советского Союза – города Чернобыль-2. Те же заброшенные и заросшие молодой древесной растительностью коммуникации и дороги. Участки старого соснового леса замусорены опавшими ветками и рухнувшими мертвыми деревьями. Среди леса встречаются останки брошенной техники. Невдалеке от секретного объекта находится заброшенная система противовоздушной обороны. Сейчас на месте дислокации ракетного комплекса можно обнаружить остатки ракетных тягачей и заброшенные здания и сооружения. Чернобыль-2 – «тень» древнего, небольшого и спокойного Полесского городка Чернобыль. В стране победившего социализма все секретные объ-

32

екты, работавшие на обеспечение военных задач, назывались именами городов-соседей, вероятно, с целью запутать вражескую разведку. Двадцать лет назад это был совершенно секретный объект – жемчужина космической разведки и мечта военных, позволявшая следить за перемещением всех видов надземных целей над Европой и не только: она дававала возможность «видеть» пуски ракет потенциального против-

ника на северо-американском континенте. Очевидно, благодаря таким исключительным способностям комплекс получил название «загоризонтные радиолокационные станции» (ЗГРЛС) или «Дуга-1». В Советском Союзе было создано всего три таких радара – в Николаеве, Комсомольске-на-Амуре и Чернобыле. Уникальные способности радара кроются в новаторских идеях конструкторов, воплотившихся в исполинских размерах конструкций мачт и принимающих антеннах. Трудно судить о точных геометрических размерах ЗГЛРС. Данные общедоступных источников противоречивы и, вероятно, не точны. Так, высота мачт большой антенны составляет от 135 до 150 мет­

ров, а длина от 300 до 500. Второй радар несколько скромнее. Порядка 250 метров в длину и до 100 метров в высоту. При таких поражающих воображение размерах объект виден почти с любого места Чернобыльской зоны отчуждения. По данным некоторых источников, стоимость капиталовложений вдвое превышала строительство самой Чернобыльской АЭС. Возведение ЗГРЛС возле атомной электростанции можно объяснить большим энергопотребленем объекта: по имеющейся информации, ЗГРЛС потребляла около 10 мегаватт. Важно отметить, ЗГРЛС в Чернобыле-2 предназначалась только для приема сигнала. Для передачи существовал другой радар – возле города Любеч Черниговской области, в 60 км от Чернобыля-2. Радар в Любече был меньше и ниже, его высота составляла 85 мет­ров. На данный момент этот радар уничтожен. Некоторые источники утверждают, что после начала роботы чернобыльского радара ряд правительств западных стран заявили о недопустимости работы этой системы, которая препятствует безопасной работе гражданской авиации в Европе. Но разработчики ЗГРЛС отвергали обвинения и говорили, что возмущение правительств европейских стран заключается в том, что СССР накрыл «колпаком» все воздушное пространство над Европой, и страны НАТО не могли ничего этому противопоставить. Для решения проблемы совпадения рабочих частот ЗГРЛС с частотами гражданской авиа-


Туризм

ции потребовалась модернизация. Возле радара, сооруженного в районе Чернобыля, был создан гарнизон, где жили военные и их семьи. Этот поселок кроме жилых домов, включал такие объекты соцкультбыта (давно забытое слово!) как школу, детский садик, клуб, стадион, магазины Военторга и даже гостиницу. В гарнизоне была расквартирована воинская часть дальней космической связи №74939, которой командовал полковник Владимир Мусиец. Авария на ЧАЭС изменила судьбу не только 100 тысяч людей, эвакуированных из зоны радиоактивного заражения, но и определила грустную участь сверхсекретного объекта. Принятый на вооружение в 1985-м, Чернобыль-2 перестал нести боевое дежурство год спустя. Полное его закрытие было проведено не сразу – до 1987 года он был законсервирован. Но со временем стало понятно, что эксплуатировать ее в условиях зоны отчуждения невозможно. Основные узлы системы ЗГРЛС были демонтированы и вывезены в г. Комсомольк.

Сегодня это действительно настоящий город-призрак. Брошенный военными и почти забытый людьми, опустошенный город стоит среди радиоактивно загрязненного, неухоженного и захламленного леса. К городу, как в «Обитаемом острове» Стругацких, ведет старая, забытая дорога из бетонных плит. Попасть в город и подойти к ЗГРЛС и сегодня достаточно трудно: объект режимный и находится под постоянной охраной одного из предприятий, которое работает в Чернобыльской зоне. Чернобыль-2 – уникальный памятник интеллектуальной мощи военных инженеров Советского Союза. Он красноречиво и убедительно демонстрирует уровень существовавшего в то время научного, финансового и сырьевого потенциала военнопромышленной индустрии государства. Осматривая мачты и элементы радара, невольно задумываешься о количестве исследований, научных знаний и технических решений, которые вобрали в себя эти сооружения. Невольно задумываешься о колоссальных ресурсах потраченных на создание комп­ лекса. Ведь даже сегодня, в 2008 году, металлические конструкции выглядят достаточно надежными и главное, они выполняют свое функциональное назначение – удерживают на себе колоссальные нагрузки от смонтированных на них элементов радара. Тросы, несущие мачты, вибраторы – без значительных коррозионных повреждений. Конфигурацию периметра строгой охранной зоны можно увидеть и сейчас: сплошной забор, поверх которого натянута «колючка» (когда-то – под напряжением), осветительные плафоны. На этом заборе и сейчас висят надписи «Стой! Заражено!», хотя зна-

ков радиационной опасности не видно. По углам охранной зоны – наблюдательные вышки. Недалеко от них устроены «грибочки» (пикеты) для часовых. Некоторые оборудованы специальными переговорными устройствами. Сами устройства выглядят очень раритетными и, что удивительно, не тронуты мародерами – все провода и даже трубка на месте… Мало кто знает, но кроме гигантских мачт радаров ЗГРЛС была оборудована и уникальной системой спутниковой связи. Например, на снимке с сайта «Википедии» он указан, как «Satellite commu­nicative center». По данным других источников указывается: это станция Возвратно-Наклон­ного Зондирования Ионо­сферы, главная задача которой – обнаружение цели для больших радаров ЗГРЛС. Покидая Чернобыль-2, меня не оставляло чувство досады и горечи. Единственный доживший до наших дней уникальный

объект почему-то полностью изолирован от общественности. Его сородичей в Николаеве и Комсомольске-на-Амуре уже не существует! Это последний уцелевший военный монстр СССР, заглянувший за горизонт. Сверхгосударство распалось, оставив нам на память нержавеющий остов былой военной мощи. Так почему же мы, вместо памяти и простого человеческого уважения предали забвению объект и людей, которые его создавали? Канд. биол. наук, Славутич  Паскевич Сергей По материалам сайта www.chornobyl.in.ua

• Разработчики ЗГРЛС – Е. Штырен, В. Шамшин, Франц Кузьминский, Э. Шустов • Первая ЗГРЛС построена в 1975 году, в  Комсомольскена-Амуре. • Первое опытное включение ЗГРЛС в Чернобыле-2 – в 1980 году.

     Почему под Чернобылем нельзя собирать грибы? Они разбегаются!

33


Туризм

Знай наших!

Наповни очі свої красою живої природи...

О

лексій Дерев’янко народився у 1961 р. в с. Красне Чернігівського району. З 1976 р. по 2004 р. служив у Збройних Силах (підполковник запасу). Пірографією (випалюванням по дереву) захоп­ люється з 2005 р. Живе і працює у м. Київ за адресою: вул. Теодора Драйзера, 18, кв. 2, тел.: 8 (044) 547-21-22, 8-097-767-22-98. Створює мистецькі вироби на мисливську тематику (картини на дошках, тарелях, шкатулках тощо), які призначені бути коштовним подарунком, а також окрасою інтер’єру. Працює в жанрах пейзажу і портрета. Незмінний учасник Міжнародних спеціалізованих виставок «Охота и Рыбалка» (м. Київ).

М

истецтво випалювання – це не професія, це захоплення, це бунт проти сучасного стану речей, це ствердження тих вічних цінностей, що

34

виторгуються чи забуваються у вирі соціальних революцій. Бажання творити – це вже достатня причина та пояснення, чому це корисно та благотворно.

+его координаты

Цінно все те, що приводить до дії етичні гальма, спонукає до «чесної гри». Відчувати такий захват при баченні живої краси, терпіти голод, спрагу і холод, щоб тільки наповнити нею свої очі Хто готовий до цього? Мисливець! Мисливець, наповнивши очі свої дивовижністю дощу, вітру та снігу, зірок, блискавок та хмар, зайців, лисиць та качок, – співає потім хвалу природі у своїх творіннях..., а Олексій Дерев’янко випалює вогнем по дереву. Звідки в Олексія Дерев’янка ця пристрасть до випалювання, пристрасть до вогню та дерева? Мабуть, від його прізвища та від тепла Батьківщини. Тому перед очима товаришів-мисливців, рідних та знайомих, постають картини природи, картини полювання, що пройшли через очі й душу вдумливого спостерігача, пристрастного мисливця, закоханого в рідну природу.


Туризм

Выставка в Киеве Т

С

4 по 7 марта в Киеве, Тор­гово-про­ мышленная палата Украины в партнерстве с журналом «Світ рибалки» провели очередную, уже 16 выставку «Охота и рыбалка». Это самая крупная выставка в Украине по данной тематике и одна из крупнейших среди стран СНГ. Проводя выставку два раза в год (весна и осень), Торгово-прмыш­лен­ ная палата Украины собирает под одной крышей почти 200 участников с разных стран мира. Время проведения удачно гармонирует с учетом сезонности и пожеланий участников.

о, что каждую выставку посещают около 20 000 человек, говорит о тенденциях развития и возрастающем интересе потребителей. Дебютировал на этой выставке (и довольно успешно) наш «Черниговский Охотник, Рыбак, Турист». В целом, по мнению специалистов, ассортимент продукции выставляемой на обозрение был несколько скромнее, чем в иные годы. Сказался кризис. Но это имело и свои положительные моменты. На любой товар предоставлялась 10 а то и 15% скидка. И это притом, что изначальная цена была прямо от производителя. Но и это не все. Можно было поторговаться и сбросить еще 10%... Так что

народ смотрел, скупался и в прекрасном расположении духа покидал павильоны. А смотреть было на что. Огромный ассортимент оружия и амуниции, масса рыбацких принадлежностей, внедорожники, лодки, снаряжение для подводной охоты и дайвинга. Без преувеличения можно сказать, что увидеть или купить здесь можно было все, «от маленького крючка до океанской яхты». Ну а встреча и общение такого большого количества охотников и рыбаков со всех регионов Украины и зарубежья, многого стоит! Очередная, 17 выставка «Охота и рыбалка» состоится 21-24 октяб­ря 2009 года.

35


Лучшее место для доброй компании

г. Чернигов, ул. Шевченко, 33 а Тел. (0462) 4-13-58

Журнал "Черниговский охотник, рыбак, турист"  

Журнал "Черниговский охотник, рыбак, турист"