Page 1

Væksthus Midtjylland · Årsberetning 2010


Indhold


Side 4

Formanden og direktøren har ordet

Side

6

Kapitel 1 · Erhvervsservice i region Midtjylland

Side

8

Vækstkortlægning, Aftaler samt Fælles værktøjer

Side

10

Kapitel 2 · VEJE TIL VÆKST i region Midtjylland

Side 12 Den Midtjyske Model, Imidt, Evaluering og effektmåling samt MEA Side 14

Kort med bevillinger

Side 16

VÆKSTmidt Accelerator

Side

STARTmidt & STARTmidt Accelerator

18

Side 20 INVESTORmidt Side 22 EnergiTEKmidt Side 24 KLYNGEmidt Side 26 FØDEVAREmidt Side 28 KOMPETENCEmidt Side 30

Internationalisering af midtjyske virksomheder

Side 32 BISP

Side

34

Side 36

Kapitel 3 · VEJE TIL VÆKST i Danmark

Early Warning

Side 38 Vitus Side 40

Etnisk Erhvervsfremme

Side 42

VEJE TIL VÆKST og Uge 46

side 02 03


2010 blev året, hvor finanskrisen endnu ikke havde sluppet sit tag, men mange ting tyder på, at udviklingen har en positiv retning, væk fra krisen. Data fra Væksthus Midtjyllands varetagelse af den nationale projektledelse på Erhvervs- og Byggestyrelsens tilbud til kriseramte virksomheder, Early Warning, bekræfter, at mange virksomheder fortsat har det svært og endnu er langt fra niveauet før finanskrisen. Derfor er det også meget glædeligt, at Væksthus Midtjyllands målopfyldelsesprocent i resultatkontrakten med Erhvervs- og Byggestyrelsen i 2010 blev 83,3%. Dette er ikke blot Væksthus Midtjyllands højeste score eller den højeste score i 2010 blandt væksthusene, men den højeste score nogensinde i væksthusenes fireårige historie. Sammenholdt med en række øvrige indikationer på, at krisen fortsat havde tag i erhvervslivet i 2010, er det en meget stor tilfredsstillelse, at vi samtidig kan præsentere denne høje målopfyldelsesprocent. De flotte resultater skyldes naturligvis ene og alene de midtjyske virksomheder, men der er for os ingen tvivl om, at vi via en række attraktive programmer – igangsat af Vækstforum for Region Midtjylland – har haft helt særligt gode muligheder for at komme i dialog med målgruppen af vækstpotentielle virksomheder. Samtidig er det enstrengede erhvervsservicesystem med den lokale indgang til tilbuddene en sikkerhed for, at tilbudene når ud til målgruppen i alle dele af region Midtjylland. 2010 blev det sidste år i den første periode i væksthusenes liv; væksthusene blev skabt på det særlige grundlag, at kommunerne fra starten i 2007 har haft ejerskabet og dermed bl.a. også flertallet i bestyrelserne, men indtil udgangen af 2010 finansierede Erhvervs- og Byggestyrelsen den grundlæggende aktivitet (vækstkortlægning). Fra 1. januar 2011 er disse midler overgået til kommunerne via bloktilskuddet, mod at kommunerne anvender beløbet til at finansiere væksthusene. Jeg vil derfor benytte denne lejlighed til at takke Erhvervs- og Byggestyrelsen for et særdeles konstruktivt samarbejde gennem hele opstarten og den første periode i Væksthus Midtjyllands liv. Der er lagt et godt fundament for de kommende år – og jeg er glad for, at Erhvervs- og Byggestyrelsen fortsat vil samarbejde med os om en række centrale funktioner i væksthusene i årene, der kommer. Eksempelvis har vi på det seneste fået ansvaret for den landsdækkende ordning ”Bedre adgang til kapital”, der bl.a. bygger videre på de gode midtjyske erfaringer med kapitalcoaches. Endelig vil jeg også gerne rette en tak til vores samarbejdspartnere, herunder de private rådgivere, den lokale erhvervsservice og kommunerne samt Vækstforum for Region Midtjylland. Flemming Eskildsen Borgmester og formand for Væksthus Midtjylland


2010 blev det hidtil travleste år i Væksthus Midtjyllands historie. Finanskrise eller ej var der gennem hele året stor søgning til vore tilbud – mere end 1.000 iværksættere og virksomheder fik foretaget vækstkortlægning, og over 500 opnåede medfinansiering til at realisere deres vækstpotentiale fra et af de regionale programmer, hvor Væksthus Midtjylland er operatør. Gode indikationer på, at der er gang i det midtjyske erhvervsliv – hvilket også den flotte målopfyldelse i resultatkontrakten med Erhvervs- og Byggestyrelsen er udtryk for. 2010 blev også året, hvor vi havde fornøjelsen af at åbne det landsdækkende videncenter for etnisk erhvervsfremme. Via et langt og konstruktivt forarbejde i samarbejde med Integrationsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen, en række regioner og en kreds af landets største kommuner lykkedes det at realisere en platform, hvor det fremover bliver muligt at skabe indsigt i og operationalisere de ressourcer, som iværksættere og virksomhedsledere med anden etnisk baggrund end dansk repræsenterer. Sammen med lokale enheder – der primært har til opgave at vejlede målgruppen af etniske iværksættere og virksomhedsejere – i København, Odense, Slagelse, Vejle, Aalborg og Aarhus har vi kun grund til at tro på, at der vil blive aktiveret betydelige vækstpotentialer via initiativet i det kommende år.

samt etableringen af ”den internationale platform” i 2010, hvor vi lagde rammer til en slagkraftig international indsats, bestående af de muligheder som Eksportrådet/Udenrigsministeriet, Vitus og Invest in Denmark giver. Mange flere ting fra 2010 kunne fremhæves, og det vil være umuligt at nævne dem alle her. Dog vil jeg gerne nævne, at vi i 2010 planmæssigt afsluttede to regionale programmer, nemlig STARTmidt og INVESTORmidt. Alene inden for rammerne af STARTmidt blev det muliggjort at bistå ikke færre end 800 nye virksomheder siden starten på programmet i 2008. En indsats, som vi forhåbentligt vil se gode resultater af også i de kommende år.

2010 resulterede også i en ny og bedre udgave af Rådgiverbørsen, som nu rummer mere end 1.800 rådgiverprofiler fra hele landet. Den nye rådgiverbørs indeholder mulighed for kundernes rating af rådgivere, rådgivernetværk, udbud af opgaver mm. – et klart forbedret produkt, som åbner en række nye muligheder for at linke den vækstpotentielle virksomhed med de relevante rådgivere. Og som igen giver muligheder for at videreudvikle tilbuddene i Rådgiverbørsen, eks. ift. internationale rådgivere. Rådgiverbørsen anvendes af alle væksthusene og varetages af Erhvervs- og Byggestyrelsen i samarbejde med Væksthus Midtjylland.

I 2011 tager vi i samarbejde med en række samarbejdspartnere fat på gennemførelsen af det nye STARTmidt Accelerator, som også rummer de tidligere tilbud under INVESTORmidt, og der med et budget på kr. 131 mio. i perioden 2011 – 13 er Danmarks største samlede iværksætterindsats. Vi er meget taknemmelige for, at Vækstforum for Region Midtjylland har muliggjort dette program og glæder os over, at vi dermed kan hjælpe ca. 500 nye virksomheder årligt med at realisere deres vækstpotentiale via programmets mange tilbud. Udover medfinansiering af vækstpotentielle nye og unge virksomheders køb af specialiseret rådgivning ifm. vækstforløb, indeholder STARTmidt Accelerator en række muligheder, som yderligere vil udbygge tilbuddene i den midtjyske iværksætterinfrastruktur – eks. planlægges et vestdansk spin offcenter etableret, der i tæt samspil med Vækstfonden (som fra 2011 vil have faste træffetider hos Væksthus Midtjylland), regionale business angelsnetværk, kapitalcoaches, CONNECT Denmark og den kommende midtjyske iværksætterfond vil styrke vækstpotentielle nye og unge virksomheders forudsætninger for vækst. En stor tak skal lyde til medarbejderne for en engageret indsats gennem 2010 samt alle vore samarbejdspartnere.

Endelig vil jeg også gerne nævne lanceringen af Imidt. dk som Danmarks største regionale ”vækstshop”-

Erik Krarup Direktør for Væksthus Midtjylland

side 04 05


Kapitel 1

i region Midtjylland

side 06 07


VÆKSTkortlægning

En strømlinet identitet sparer tid og giver kunder Se godt ud og sælg bedre. Så kort kan det næsten siges, hvis du vil have dit produkt ud over rampen. Virksomheden fra Struer, Prosign, kunne med det samme se gevinsten ved deres nye visuelle identitet. Afklaringen skete gennem vækstkortlægning. ”For os har det gjort en stor forskel, at vi fik mulighed for at gøre det rigtigt med det samme,” siger Michael Jensen, direktør i Prosign. Virksomheden laver løsninger til lager- og produktionsstyring ved hjælp af RFID-chips, der også kaldes stregkodens afløser. Med kunder i blandt andet Holland, Polen og England fandt Prosign ud af, at deres deres visuelle identitet ikke passede til en virksomhed med eksportambitioner. Derfor havde de brug for en ny og klar identitet, som appellerede til kunder i både Danmark og Europa. ”Vi er en lille virksomhed og har ikke råd til at bruge ressourcer de forkerte steder. Med hjælp fra Væksthuset fik vi kortlagt vores muligheder og udfordringer meget præcist, ” siger Michael Jensen. Fandt stenen i skoen. Prosign fik gennem Væksthjulet og vækstkortlægning afklaret virksomhedens styrker og svagheder, og fandt ud af, at den visuelle identitet var en afgørende sten i skoen, der skulle forbedres for at få det rette fodfæste på eksportmarkederne. Prosign har på baggrund af kortlægningen fået udviklet en ny visuel identitet og en webløsning, der betyder, at virksomhedens sælgere nu kan henvise til hjemmesiden i stedet for at sende materiale ud til kunderne med mail. Michael Jensen er ikke i tvivl om, at Prosign uden vækstkortlægning havde været et andet sted i dag. ”Vi har fået en rød tråd i vores identitet, som understøtter de værdier, vores virksomhed står for, samtidig med at vi har fået optimeret nogle arbejdsgange i virksomheden. Det betyder, at vi fremstår meget mere professionelle, når vi møder vores kunder,” forklarer Michael Jensen.

direktør Michael Jensen · Prosign A/S Struer Kommune [ 1 ]


Aftaler mellem lokale erhvervsserviceoperatører, Kommuner og Væksthus Midtjylland · Fakta Det er i høj grad de lokale erhvervsserviceoperatører, der er med til at skabe Væksthus Midtjyllands succes. I region Midtjylland har man implementeret et enstrenget erhvervsservicesystem; og i 2010 blev det endnu engang bevist, at de lokale erhvervsserviceoperatører, der yder den indledende basale vejledning, er i stand til at skabe kontakt til de virksomheder, der har vækstpotentiale. Successen i det midtjyske afhænger af, at så mange virksomheder som muligt får kendskab til mulighederne, for jo flere der får hjælp - jo bedre bliver resultaterne.

[1]

[2]

Væksthjulet og CRM system – fælles værktøjer · Fakta Væksthjulet er et værktøj, som kan brugs i forbindelse med vejledning og screening af iværksættere og virksomheder. I region Midtjylland er alle erhvervsservicekonsulenter certificeret i Væksthjulet; det giver mulighed for, at erhvervsservicesystemet taler samme fælles sprog, når de hjælper iværksættere og virksomheder. Customer Relationship Management – et CRM system, et fælles et af slagsen, har alle der arbejder med erhvervsservices i region Midtjylland adgang til – endnu et vigtigt værktøj, som er med til at sikre, at iværksættere og virksomheder får den bedst mulige hjælp og sparring.

Samsø Kommune [ 2 ]

”Afklaringen og vækstkortlægningen har betydet alt, virkelig alt, for os. Vi fik afklaret vores kompetencer, og fandt ud af hvilken yderligere rådgivning vi kunne have brug for. Vi vil helt sikkert bruge Væksthuset igen, for det har fungeret utrolig godt med en professionel sparringspartner i opstarten,” siger Flemming Salomonsen, der sammen med Louise Vedel har etableret Falkecenter Samsø, som i 2010 havde besøg af 9000 turister. adm. direktør Flemming Salomonsen · FALKECENTER SAMSØ

side 08 09


Kapitel 2

i region Midtjylland

side 10 11


Den Midtjyske Model, Imidt, Evaluering og effektmåling samt MEA

Den høje målopfyldelse hos Væksthus Midtjylland er et resultat af ”Den Midtjyske Model.” En model, hvor der i alle region Midtjyllands kommuner er adgang til lokal basal erhvervsservice, – uanset hvor en iværksætter vælger at starte op i regionen, eller uanset hvor en virksomhed befinder sig i regionen, så er der adgang til lokal erhvervsservice. For de iværksættere og virksomheder, der har ambitioner om at vækste, er der så mulighed for at blive henvist til Væksthus Midtjylland. Via en lang række udviklingsprogrammer finansieret via EU’s strukturfonde og Region Midtjylland, har Væksthus Midtjylland mulighed for at give tilskud til vækstpotentielle iværksættere og virksomheders køb af specialiseret rådgivning. Dette er helt unikt i Danmark – dette er ”Den Midtjyske Model.” Evaluering og effektmåling. Væksthus Midtjylland har igangsat et større arbejde med evaluering og effektmåling af de regionale udviklingsprogrammer. Inden udgangen af 2012 skal der udarbejdes en analyse, der giver et samlet billede af indsats, resultater og forbedringsmuligheder i de midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling. Målet er dels at dokumentere programmernes effekter på brugernes kompetencer, konkurrenceevne og vækst. Dels at beskrive og evaluere ”den midtjyske erhvervsfremmemodels DNA” – det vil sige kombinationen af enstrenget erhvervsfremme, uvildig/specialiseret vejledning i Væksthuset, vægt på private rådgivere som problemløsere, virksomhedstilskud til køb af rådgivning, samt store, ambitiøse programmer samlet hos én operatør (Væksthuset) for at skabe kritisk masse mv.


Imidt.dk · Fakta Imidt.dk er Danmarks største regionale vækstshop for iværksættere og virksomheder med vækstambitioner. I efteråret lancerede Væksthus Midtjylland Imidt.dk portalen – Uanset hvor en iværksætter eller virksomhed befinder sig i livsforløbet som iværksætter eller virksomhed, så er der hjælp og information at hente på Imidt.dk. Tanken er, at Imidt.dk kan gøre processen fra tanke til virksomhed og videre til yderligere udvikling af virksomheden endnu nemmere. Med Imidt.dk har virksomhederne i Midtjylland let adgang til de muligheder, der er i det regionale system. Der vil på Imidt.dk være kontinuerligt fokus på at gøre adgangen til og overblikket over de mange tilbud til iværksættere og virksomheder såvel regionalt som nationalt og internationalt så nemt og brugerorienteret som overhovedet muligt. Imidt.dk er en levende organisme, der fremover vil udvikle sig i takt med de mange tilbud og muligheder til iværksættere og virksomheder. www.Imidt.dk MEA · Fakta Erhvervsservicessystemet i region Midtjylland er på mange områder First-movers – et af områderne, hvor region Midtjylland virkelig har skabt noget, som alle andre regioner skeler til – er på området for kompetenceudvikling af de ansatte i erhvervsudviklingssystemet. I 2007 skabte Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland i samarbejde med kommunerne i region Midtjylland Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi. Visionen for Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi - i daglig tale MEA - er at skabe en fælles kompetenceindsats af de erhvervspolitiske aktører i den midtjyske erhvervsudviklingsindsats. MEA’s mission er at tilbyde de midtjyske aktører et anvendelsesorienteret efteruddannelsestilbud med et højt kvalificeret fagligt indhold, der er skræddersyet til aktørernes behov. Det er MEA’s ambition på sigt at blive et anerkendt, akkrediteret erhvervspolitisk efteruddannelsestilbud i region Midtjylland. Siden starten og frem til årsskiftet 2010/2011 har der været afholdt ikke mindre end 19 moduler i regi af MEA; plus – ikke at forglemme – det årlige Erhvervsudviklingsdøgn, som i 2010 blev afholdt i Randers med 120 deltagere. www.MEAmidt.dk

side 12 13


2010: Vækstkortlægninger = 1.049 Individuelle bevillinger i de regionale programmer = 562 Deltagere i kollektive forløb = 492 I 2010 fik 1.049 (1.047 i 2009) virksomheder kortlagt deres vækstpotentiale (blev vejledt) af Væksthus Midtjylland. Der blev i 2010 givet 562 (444 i 2009) individuelle bevillinger i de regionale programmer VÆKSTmidt Accelerator, STARTmidt, INVESTORmidt, EnergiTEKmidt og FØDEVAREmidt. Der var 492 (426 i 2009) virksomheder, der deltog i kollektive forløb under de regionale programmer VÆKSTmidt Accelerator, STARTmidt og KLYNGEmidt. I 2010 fik 139 (48 i 2009) virksomheder i region Midtjylland tilskud gennem det landsdækkende program ”Vækst gennem rådgivning”. Programmet blev afsluttet i 2010.

Symbolforklaring:

Vejledninger/kortlægninger af vækstpotentiale Individuelle bevillinger under de regionale programmer Antal deltagere i kollektive forløb Vækst gennem rådgivning

[1] Favrskov

[2] Hedensted

[3] Herning

[4] Holstebro

40 20

[5] Horsens

74 28

12

64

8

11

32 13

[6] Ikast/Brande

34 13

22

10

7

6

85 56

[7] Lemvig

18 7

20

13

6

1

59 36

[8] Norddjurs

38 11

12

36

8

1


[ 15 ]

[7]

[ 10 ]

[ 18 ]

[ 16 ] [4]

[8]

[ 17 ]

[1] [3]

[ 13 ] [ 19 ]

[6]

[ 14 ]

[ 11 ] [5]

[9] [ 12 ]

[2]

[9] Odder

[ 10 ] Randers

[ 11 ] Ringkøbing/Skjern

[ 12 ] Samsø

17 6

[ 13 ] Silkeborg

75 35

[ 17 ] Syddjurs

39 15

10

19

17

3

4

4

105 38

[ 14 ] Skanderborg

56 29

[ 18 ] Viborg

94 32

20

20

45

13

5

13

50 23

[ 15 ] Skive

49 18

[ 19 ] Aarhus

153 165

30

39

89

10

5

32

8 1

[ 16 ] Struer

23 16

3

11

0

2

side 14 15

De regionale programmer er finansieret af EU’s Regional- og Socialfond samt Region Midtjylland


Genvej til vækst Vidensvirksomheden EKTOS A/S har speedet væksten betydeligt op med rådgivning og tilskud fra programmet VÆKSTmidt Accelerator. Efter kun godt tre år på markedet køber EKTOS i november 2010 udviklingsafdelingen i en anden virksomhed og får dermed flere ansatte til at udvikle og teste elektronik og software for kunder i maskinindustrien og elektronikindustrien. De to kompagnoner ingeniørerne Niels Martin Jørgensen og Jesper Holst har via VÆKSTmidt Accelerator fået hjælp til at træffe den store beslutning på et kvalificeret grundlag. ”Via programmet fik vi udvidet vores rådgivningsbudget og råd til at købe viden om international økonomi og håndtering af internationale kunder. Ligesom vi har købt os til viden om, hvordan vi skriver kontrakter, der holder i byretten i både København og New York,” fortæller direktør Niels Martin Jørgensen, EKTOS. Nyttig rygvind ”Vi kunne godt selv have slidt os til det, men hjælpen fra VÆKSTmidt Accelerator har betydet, at vi i stedet kunne koncentrere kræfterne, om det vi er bedst til og holde fokus på det. Det har givet os nyttig rygvind i forbindelse med overtagelsen”, fortsætter han. Formålet med at overtage alle udviklingsmedarbejdere og -projekter i T&O Stelectric A/S var at styrke og udvikle organisationen og få to-tre års vækst i et hug. ”Vi ville gerne købe en hel udviklingsafdeling for at få vækstpotentiale i form af flere kompetente projektledere samt erfarne danske udviklere. I vores virksomhed styrer en dansk projektleder seks-syv udviklingsfolk i datterselskabet i Ukraine”, siger Niels Martin Jørgensen. Virksomheden bor stadig i de samme lokaler i Viborg, men er på vej til endnu en gang at udvide, så der bliver 800 kvadratmeter til de godt 10 ansatte og EKTOS´ danske udviklings- og testlaboratorier.

direktør Niels Martin Jørgensen · EKTOS A/S Viborg Kommune [ 1 ]


VÆKSTmidt Accelerator · Fakta VÆKSTmidt Accelerator er et virksomhedsudviklingsprogram målrettet virksomheder med vækstpotentiale. Programmet kobler virksomheder med viden og kapitalressourcer til afdækning, løsning og finansiering af vækstudfordringer. Programmets hovedaktivitet er rådgivningspakker til køb af specialiseret rådgivning samt målrettede kompetenceudviklings- og netværksforløb, der skal forberede innovative virksomheder til hurtig vækst på internationale markeder. www.VÆKSTmidtaccelerator.dk

[2] [1]

[3]

Lemvig Kommune [ 2 ]

Markedsundersøgelser viser vej til nye kunder i Afrika for AL Materiel A/S, der allerede har fået sin første afrikanske ordre. En afrikansk ordre på 3,2 millioner giver travlhed i produktionshallen hos AL Materiel A/S i Lemvig. Ordren er fra en kunde i Ghana, og Lemvig-virksomheden forventer flere ordrer fra andre afrikanske lande inden længe. Det er første gang, at virksomheden afsætter sine produkter til Afrika. “Da finanskrisen gjorde telefonerne tavse, kiggede vi os om efter nye og lidt skæve markeder, som alle de andre ikke render efter,” fortæller administrerende direktør Allan Laursen. Valget faldt på Afrika, og med støtte fra programmet VÆKSTmidt Accelerator fik AL Materiel halvdelen af udgifterne betalt til at få foretaget fem grundige markedsundersøgelser af en dansk konsulent med speciale i Afrika. ”Jeg tror ikke, at vi havde turdet kaste os over det afrikanske marked, hvis ikke vi havde fået halvdelen af udgifterne til markedsundersøgelserne betalt”, siger han og tilføjer: ”Det er da mange penge, vi også selv har investeret i undersøgelserne, men rent psykologisk virker det mere oplagt at kaste sig ud i projektet, når man kan få halvdelen dækket af VÆKSTmidt Accelerator.” · direktør Allan Laursen · AL MATERIEL A/S

Randers Kommune [ 3 ]

VSB-Industri i Randers har travlt - meget travlt. Men væksten skal styres. En ekstern rådgiver har hjulpet med at afklare den fremtidige strategi. I løbet af marts fik de ansatte på VSB 50 nye kolleger. Det er ikke et hverdagssyn at en industrivirksomhed vokser så markant i medarbejderstaben. Men VSB Industri i Assentoft udenfor Randers kan med deres viden om offshore-industri og vindmølleindustri levere eftertragtede produkter, og det skaber væksten. ”Vi har en målsætning om vækst, og et af de områder vi skulle have afklaret, var den fremtidige strategi for vores overfladebehandling,” forklarer adm. direktør Flemming Werk, der gennem VÆKSTmidt Accelerator fik tilskud til en ekstern konsulent. Eksterne giver et ekstra pust. Konsulenten skabte afklaring, lavede de konkrete handlingsplaner og satte implementeringen i system. Det har blandt andet resulteret i byggeriet af to nye haller på virksomheden, der siden 1968 har oparbejdet og udviklet en stærk kompetence indenfor blandt andet coating af havvindmøller, et område der nu fylder cirka en femtedel af virksomhedens omsætning. · adm. direktør Flemming Werk · VSB INDUSTRI- OG STÅLMONTAGE A/S side 16 17


Vokseværk i Stauning Tre brødre står bag en smedevirksomhed med stor succes. Kyndig ekspertrådgivning fra virksomhedens begyndelse er en af forklaringerne. VPM Industri, der fremstiller minitraktorer til boligforeninger, kommuner og servicevirksomheder, vokser med lynets hast. En ekstern rådgiver har været med fra starten og har hjulpet med til at lave en grundig markedsundersøgelse. Viden fra undersøgelsen kombineret med en præcis forretningsplan betyder, at virksomheden i dag kan fokusere på at vokse og videreudvikle. De tre brøde Christensen kunne deres smedehåndværk men havde ikke drømt om, at de skulle ende som partnere i VPM Industri i Stauning mellem Skjern og Ringkøbing. Tilfældigheder og en virksomhed, der var til salg, gjorde udslaget. Men snusfornuft betød, at de tre brødre gik grundigt til værks. Rådgivning satte tempoet op. ”Vi fik kontakt med en ekstern konsulent og fik gennem STARTmidt finansieret en stor del af udgiften. Det faktum, at vi ikke selv skulle betale så meget men fik professionel hjælp, har været med til at speede hele processen med at få virksomheden etableret, op i et langt højere tempo,” forklarer Henrik Christiansen. Markedsundersøgelsen viste, at kunderne efterlyste mere komfort, og en ny minitraktor med hovedfokus på kundernes ønsker blev udviklet. ” Vi agerede på de undersøgelser, vi fik lavet, og i dag er vi 14 ansatte, hvor vi på samme tid sidste år var syv. Så det går rigtig godt, og jeg er ikke i tvivl om, at vores grundige research inden opstarten er en af grundene,” slutter Henrik Christensen. medindehaver Henrik Christiansen · VPM INDUSTRI Ringkøbing-Skjern Kommune [ 1 ]


STARTmidt · Fakta STARTmidt programmet blev afsluttet ved udgangen af 2010. Programmet har gennem specialiseret rådgivning og forskellige andre tilbud sigtet mod at skabe et solidt fundament for vækst hos de iværksættere, der både har vækstambitioner og vækstpotentiale. Programmets hovedaktiviteter var STARTpakken og VÆKSTpakken, der tilbyder målgruppen tilskud til køb af specialiseret rådgivning for op til 40.000 kr. Desuden indeholdt programmet en lang række kollektive forløb for iværksættere med ambitioner og potentiale til vækst. Ved afslutningen af programmet har 800 iværksættere modtaget et tilskud til køb af specialiseret rådgivning, og 674 har deltaget i et kollektivt forløb. I 2011 opstartes STARTmidt Accelerator programmet, som er STARTmidt’s efterfølger. Det nye program indeholder flere af de velkendte produkter fra STARTmidt, men også en lang række nyskabelser. www.STARTmidt.dk

[2]

[1] [3]

Favrskov Kommune [ 2 ]

”Mit produkt sælger sig selv bedre, fordi vi har fået mulighed for at arbejde med den sidste finish og en professionel designlinie. Derfor er jeg rigtig glad for, at jeg kunne brug en ekstern rådgiver til at sparke min virksomhed ud over rampen,” siger Jacob Brink Nielsen, der som iværksætter i Fiduz Design blandt andet har fremstillet en ny beholder til papvin. iværksætter Jacob Brink Nielsen · FIDUZ DESIGN Odder Kommune [ 3 ]

”Vi har fået nogle gode input fra vores eksterne rådgiver, som har været med at udfordre den måde, vi arbejder og tænker på. Det har betydet, at vi er blevet mere målrettede og har mere fokus på, at vi skal tjene penge på det, vi laver,” siger Søren Olsen, der producerer vinger til de små husstandsvindmøller. direktør Søren Olsen · OLSEN BOATS

side 18 19


Der er penge til den gode idé ”Vi kontaktede seks banker, inden vi fik ja fra den syvende. Til gengæld sagde de to første investorer, vi kontaktede, ja og meget hurtigt havde vi et tocifret millionbeløb. Så min oplevelser har været, at den del med investorerne er klart den nemmeste.” Martin Hansen, stifter og direktør i Kiermar Technology A/S, fik gennem Skanderborg Erhvervsudvikling kontakt til Væksthus Midtjylland og INVESTORmidt programmet. Revisor Lasse Nejsum blev koblet på, og sammen tog Martin Hansen, hans partner Erik Fisker og Lasse Nejsum til møder med de mulige investorer. ”At vi havde Lasse med gav en sikkerhed og vished for, at alt det tekniske omkring ejeraftaler og investeringsaftaler var på plads.” Martin Hansen er ingeniør og med sine egne ord så tilpas nørdet, at han kunne få ideen til den maskine, der er hele fundamentet for Kiermar Technology A/S. Det er som at stoppe med at bruge traktor og selvbinder og i stedet opfinde mejetærskeren. Vi har lavet en maskine, der er specialiseret indenfor hydrauliske pressere. En maskine, der kan løse helt bestemte opgaver. Men de opgaver løser den til gengæld både bedre og billigere. ”Der er mange, der siger: Hvorfor er der dog ingen, der har tænkt på det? Og det er en fantastisk reaktion. I det hele taget har vi udelukkende fået positive reaktioner og er nærmest overvældede af den store interesse, vi har oplevet. Både fra mulige kunder, men også fra virksomheder der gerne vil være forhandlere for os.” Foreløbig har Kiermar Technology A/S patenteret maskinen og skabt kontakter, ikke bare til det danske marked, men også til England, Tyskland og Italien. Men iværksætteren, der i løbet af ganske kort tid har fået otte ansatte, forsøger at bevare beskedenheden, mens han sidder i sit lejede kontor udenfor Skanderborg og kigger på fremtiden. ”Det kommer til at gå stærkt, men vi arbejder hele tiden ud fra den mest pessimistiske model. Ifølge vores businessplan skal vi ikke sælge nogle maskiner i 2011, men det kan godt være, vi ikke helt kan overholde den plan.”

direktør Martin Hansen · KIERMAR TECHNOLOGY A/S Skanderborg Kommune [ 1 ]


INVESTORmidt · Fakta INVESTORmidt programmet blev afsluttet ved udgangen af 2010. Programmet havde til formål at lette adgangen til risikovillig kapital for iværksættere. Via tilknytning af kapitalcoaches til iværksætterne skulle INVESTORmidt medvirke til at udvikle iværksætteres kompetencer og viden omkring tiltrækning af risikovillig kapital – og de udfordringer og muligheder, der opstår i den forbindelse. Ved afslutningen af programmet havde 60 iværksættere gennemført et kapitalcoachforløb; ud af disse er 19 forløb afsluttet med, at iværksætterne har fået tilført ny kapital. I alt har virksomhederne fået tilført mere end 80 mio. kr. i ny kapital. www.INVESTORmidt.dk

[1]

[2]

Sparring til at få den gode idé ud over rampen Tænk, hvis du havde de samme muligheder, når du køber tøj på nettet, som når du shopper i virkeligheden. Tænk, hvis du kunne prøve blusen sammen med et par bukser eller finde det rigtige tørklæde til din jakke. Og tænk, hvis du kunne spørge dine venner til råds, inden du trykker “godkend.” Det er præcis de udfordringer, Søren Filbert Johansen forsøger at løse med lazylazy.com, der er et online indkøbscenter, hvor du kan sammensætte tøjet på en model, der ligner dig, og hvor du kan invitere alle dine Facebook-venner med på shoppetur. ”Med lazylazy.com vil jeg gerne give folk den samme oplevelse og de samme muligheder, som de kender fra en shoppetur i den virkelige verden. Derfor skal de f.eks. kunne tage deres venner med ud og shoppe i mit virtuelle indkøbscenter,” siger Søren Filbert Johansen. For ikke så længe siden var lazylazy.com bare en god ide, men så fik Søren Filbert Johansen hjælp fra en kapitalcoach fra Væksthuset gennem programmet INVESTORmidt. Coachen hjalp ham med at skrue hans ide og forretningsmodel rigtigt sammen. ”Den professionelle sparring, jeg har fået fra vores eksterne konsulent, har været ekstremt god. Jeg gik fra at sidde alene til at få en professionel sparringspartner, der hjalp mig med at udvikle og finjustere min ide, så jeg følte, jeg var meget skarpere på, hvad jeg ville, da jeg skulle sælge ideen videre til mulige investorer,” siger Søren Filbert Johansen og fortsætter: “Jeg er faktisk ikke i tvivl om, at netop hjælpen fra kapitalcoachen og INVESTORmidt har været en afgørende faktor for, at det rent faktisk lykkedes mig at få en investor ind, så min ide kunne blive til virkelighed.”

Søren Filbert Johansen · LAZYLAZY.COM Hedensted Kommune [ 2 ]

side 20 21


Kommunerne styrer selv lyset Med Alfred Priess’ energivenlige lysmaster kan kommuner og virksomheder selv styre, hvordan masterne skal lyse. Det sker via en webportal, som er udviklet med støtte fra EnergiTEKmidt. Alfred Priess vandt sidste år Dansk Designpris – for en lygtepæl, som ikke bare kan give lys i gaderne, men som også ser godt ud imens. Med virksomhedens seneste lysmast er stålvirksomheden fra Vinderup nord for Holstebro gået skridtet videre. Lysmasten Touché er både arkitekttegnet og sender lys ud i gaderne ved hjælp af solenergi. Oven i købet kan ejerne for første gang også selv styre, hvordan og hvornår lygtepælene skal være tændt. Det gør Alfred Priess’ nye lysmast til noget særligt. ”Vi ville gerne skubbe lidt til udviklingen og lave en lysmast, der både er pæn at se på, og som kan lyse ved hjælp af solenergi uanset, hvordan masten vender i forhold til solen. Vi besluttede os for at være ambitiøse, når vi alligevel skulle i gang med et stort udviklingsprojekt,” siger Ole Bjerre Christiansen. En prototype på masten havde passende nok premiere foran Bella Centret i København, hvor det internationale klimatopmøde blev afholdt i efteråret 2009. Efterfølgende har Alfred Priess præsenteret den klimavenlige lysmast på en stor messe i Frankfurt, hvor responsen var særdeles positiv. Det gav blod på tanden til at videreudvikle den energivenlige lysmast. ”Vi havde en flot lysmast, som kunderne gerne ville købe, men vi drømte om at lave det ideelle produkt, som også teknisk var fremtidssikret. I den sidste udviklingsfase kom midlerne fra EnergiTEKmidt derfor til at spille en afgørende rolle for, at vi kunne udvikle det bedste tænkelige produkt fra starten,” fortæller Ole Bjerre Christiansen. Med støtte fra programmet EnergiTEKmidt fik Alfred Priess penge til sammen med århusianske North Sensor at udvikle en webbaseret portal, så ejerne selv kan styre blandt andet, hvornår lygterne skal tændes og slukkes, og hvor stærkt lyset skal være. ”Den økonomiske støtte har selvfølgelig betydet meget for vores projekt, men den kontakt, vi har haft med Væksthusets konsulent, har næsten været mere vigtig i forhold til inspiration og afklaring af muligheder. Jeg oplever EnergiTEKmidt programmet som en god og vigtig katalysator, der er god til at styrke udviklingen i området,” siger Ole Bjerre Christiansen.

direktør Ole Bjerre Christiansen · Alfred Priess AS Holstebro Kommune [ 1 ]


EnergiTEKmidt · Fakta EnergiTEKmidt er en støtteordning i form af økonomisk tilskud til ekstern konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder til udvikling og kommercialisering af teknologi inden for energiområdet og miljøteknologi i tilknytning til energiproduktion. Programmet har fokus på produkter/projekter indenfor energiproduktion ved vedvarende energikilder, energiforbrug/-besparelser generelt og afledte miljøteknologier. www.EnergiTEKmidt.dk

[1]

[2]

Ikast-Brande Kommune [ 2 ]

”Vi mødte en rådgiver med en virkelig god forståelse af vores behov, og som har hjulpet os fremad og givet et vitamintilskud til processen,” fortæller Carsten Filsø, direktør i Skjern Vinduer, der har fået rådgivning omkring udvikling og introduktion af lavenergivindue. ”Det har været en stor lettelse for os, at der er så kort fra idé til handling. Det er meget vigtigt for en virksomhed som vores,” siger Carsten Filsø. direktør Carsten Filsø · Skjern Vinduer AS

side 22 23


Det afgørende kvalitetstempel overfor tyske kunder Lokale eksperter er et must, hvis man vil sælge på det tyske marked. Derfor er Erik Jakobsen og hans kompagnoner mere end tilfredse med, at Væksthusets økonomiske støtte gav dem mulighed for at bruge tyske programmører til at udvikle deres bogbindingsmaskine Teknobook. Når tyske familier foreviger deres ferieminder i en fotobog, ser Erik Jakobsen fra Skive gerne, at bogen bliver trykt på den maskine, han har udviklet sammen med to kompagnoner. Teknobook, som maskinen hedder, er udviklet specielt til at trykke fotobøger og mindre oplag af f.eks. børnebøger. Med ganske få tryk er maskinen indstillet og klar til brug. Det gør den billigere at sætte i gang end de maskiner, der ellers er på markedet lige nu. Erik Jakobsen og hans to partnere har tilsammen investeret 4,5 mio. kr. i at udvikle den nye bogbindingsmaskine. At maskinen er billig at sætte i gang er ikke det samme som, at den kan erhverves for en slik, og Erik Jakobsen forventer kun at kunne sælge få maskiner til det danske marked. Fra kontoret på Skive Smede- og Maskinsteknik har Erik Jakobsen derfor sammen med partnerne fra virksomhederne Skatek og Steen K Pedersen A/S besluttet at satse på det store tyske marked. Det stiller nogle afgørende krav til maskinen. “Vi havde brug for at få udviklet noget software til maskinen, så den kan bruges sammen med mange forskellige systemer. Med økonomisk støtte fra KLYNGEmidt kunne vi få softwaren fremstillet af anerkendte tyske programmører. Det, at vi har valgt nogle programmører, der er kendt blandt vores tyske kunder, fungerer som et kvalitetsstempel,” siger Erik Jakobsen. Den økonomiske opbakning har været afgørende for, at Teknobook-maskinen nu er på vej ind på det tyske marked. “Sammen med mine partnere er vi blot en lille virksomhed, og vi har allerede investeret mange penge i at udvikle maskinen. Så for os havde det været en meget længere proces, hvis vi ikke havde fået støtte fra KLYNGEmidt,” siger Erik Jakobsen.

direktør Erik Jakobsen · TEKNOBOOK AS Skive Kommune [ 1 ]


KLYNGEmidt · Fakta KLYNGEmidt har til formål at skabe vækst ift. bl.a. indtjening, innovation, eksport mv. via forretningsbaserede netværk. Virksomheder med vækstambitioner tilbydes at deltage i forretningsbaseret netværkssamarbejde, som har til formål at skabe forretningsmæssig vækst i de deltagende virksomheder. Der er via KLYNGEmidt udpeget en række netværksmæglere, som kan hjælpe virksomhederne med at vurdere mulighederne for at skabe forretningsbaserede netværk. www.KLYNGEmidt.dk

[1]

[2]

Ny type seng gør livet lettere på hospitalerne Fire virksomheder er gået sammen om at udvikle fremtidens intelligente hospitalsseng, der både skåner personalet for tunge løft og giver vigtig information om patienternes tilstand. ”Med udviklingen af den intelligente seng er vi begyndt helt fra bunden. Alle facetter er med, og vi sikrer os en nyskabende hospitalsseng, der passer til alle behov,” forklarer Jens Bay fra KR Hospitalsudstyr, den ene del af forretningsnetværket, der også tæller virksomhederne Design Partners, Cetrea og Zibo. Det første halve år var erhvervsklyngen i tæt dialog med Region Midtjylland og Randers Regionshospital, der er aftager af de første senge. ”Vi fandt ud af, at det er en opgave med flere delopgaver. Sengen skal være intelligent, så den kan hjælpe sygeplejerskerne med eksempelvis at aflæse patientens vægt, om sengen er våd og sende alarm, når det er nødvendigt. Her kom vores forskellighed for alvor i spil. Cetrea har stor erfaring med at løse opgaver for hospitaler og ved, hvordan vi kan sende informationerne fra sengen til sygeplejerskerne. Zibo har kompetencer inden for udvikling af madrasser, og med Design Partners får vi, et helt nyt design, der samtidig repræsenterer en optimal løsning på fremtidens behov”, siger Jens Bay. Stor bevågenhed. For at udvikle et banebrydende produkt har klyngesamarbejdet researchet vidt og bredt i Skandinavien, der i første omgang er målgruppen, og interessen for den nye seng er stor: ”Vi har haft bevågenhed fra både ind- og udland, og vi har fået mange bidrag, ikke bare fra Teknologisk Institut, der er konsulent på projektet - men også fra sygeplejersker, der har fortalt om deres behov. Det bekræfter os i, at vi har fat i det rigtige”, siger Jens Bay. ”KLYNGEmidt har været en vigtig medspiller i vores projekt, der er en stor økonomisk satsning. Så uden støtten var vi ikke gået i gang. Samarbejdet i vores forretningsnetværk har været rigtig godt. Vi er gode hver især, men slår vi vores kompetencer sammen, når vi nye højder”, fastslår Jens Bay. Den første intelligente hospitalsseng forventes at være på markedet i 2012.

DESIGN PARTNERS APS, CETREA AS OG ZIBO AS Aarhus Kommune [ 2 ]

side 24 25


Lokal honning til hele verden Jakobsen & Hvam i Aulum nord for Herning sælger honning, masser af honning. Både som private labels og under deres eget navn Aulumgård. Selvom virksomheden er en af Skandinaviens største producenter af honning, er det alligevel tid til, at der skal ske noget nyt. Direktør Helle Reinvald vil gerne udvide sortimentet, så Jakobsen & Hvam ikke kun sælger honning men også kan tilbyde blandingsprodukter, hvor honning bare er en af ingredienserne. Det er blevet til projektet ”Fra lokal til global”, som har fået støtte fra FØDEVAREmidt. ”Vi ville gerne blive bedre til at brande vores egne produkter og samtidig tilbyde nogle nye varer i vores eget navn til vores kunder. Derfor har vi fået hjælp både til at udvikle nogle anderledes varetyper og til at få strammet op på vores eksterne kommunikation, så vi får en klarere profil,” fortæller Helle Reinvald. En af ambitionerne er også at styrke salget i udlandet – deraf titlen på projektet. Det kræver nytænkning på alle fronter. ”Hvis vi skal klare konkurrencen fra de andre producenter på markedet, er vi nødt til at tænke i andre baner. Det betyder, at vi har brug for nye varer på hylderne – og for et stærkt brand. Vi skal have en klar og entydig profil, som også er gangbar i lande som Finland og England,” siger Helle Reinevald. Udviklingen af nye produkter er i fuld gang. Faktisk er det første produkt klar, og med hjælp fra en konsulent er Jakobsen & Hvam i gang med at strømline produktionen, så virksomheden f.eks. kan håndtere andre typer emballage og ingredienser end tidligere. Sideløbende er Helle Reinvald ved at vælge det bureau, der skal hjælpe med at finde et nyt navn og udarbejde en strategi, der kan sælge produkterne og brande virksomheden. ”For en forholdsvis lille virksomhed som os har støtten fra FØDEVAREmidt betydet, at vi kan arbejde meget mere professionelt med at udvikle og fremtidssikre vores virksomhed. Samtidig har det været en stor hjælp, at det er enkelt at søge om støtte, og at der er god kontakt til de tilknyttede konsulenter,” siger Helle Reinvald.

direktør Helle Reinvald · JAKOBSEN & HVAM A/S Herning Kommune [ 1 ]


FØDEVAREmidt · Fakta FØDEVAREmidt er et virksomhedsudviklingsprogram – særligt rettet mod fødevarevirksomheder, som har til formål at øge innovationskompetencerne i de små og mellemstore fødevarevirksomheder, via rådgivning og nye rådgivningskoncepter. www.FØDEVAREmidt.dk

[1]

side 26 27


Uddannelse er en sejr 200 medarbejdere fra Aker Seafoods Denmark A/S lagde laks, rødspætter og torsk til side for sammen med beskæftigelsesminister, Inger Støjberg, at sætte tænderne i røde pølser, da efteruddannelsesprojektet KOMPETENCEmidt lagde sin succesfulde vej forbi fiskefabrikken i Grenaa. KOMPETENCEmidt projektet har taget en succesfuld færd med pølsevogn og uddannelse gennem hele region Midtjylland. De gratis tilbud om efteruddannelseskurser er blevet godt modtaget på samtlige virksomheder, der alle som en har fulgt besøget af pølsevognen op med efteruddannelse til medarbejderne. Svært at få armene ned - med tatoveringerne slet skjulte under en hvid T-shirt står Asbjørn Andreasen parat ved pølsevognen i et lagerlokale på Aker Seafoods. Han er en såkaldt Learning Angel, og er med pølsevognen fordi han selv har taget imod efteruddannelse. Til hverdag er han arbejdsmand på Horsens Kommunes materielgård, men i dag er han med for at fortælle om sine egne oplevelser: ”Jeg har fået undervisning i dansk og matematik, og mine stavefejl er helt klart blevet færre, men endnu vigtigere, så kan jeg nu hjælpe min søn på 11 år med hans matematik,” forklarer Asbjørn Andreassen og tilføjer: ”Jeg håber, at jeg kan overbevise rigtig mange om at tage imod det her tilbud ved at fortælle om alle de fordele, der er ved undervisning. For jeg ville ønske, at mange flere tog imod uddannelse. Der er jo ikke plads til så mange med sorte hænder, vi er nødt til at komme i gang.” Asbjørn Andreasen, Learning Angel Norddjurs Kommune [ 1 ]


KOMPETENCEmidt · Fakta KOMPETENCEmidt programmet sætter fokus på de særlige uddannelsesmæssige udfordringer, der ligger i region Midtjylland, hvor hver 3. lønmodtager i dag er ufaglært. Programmets målgruppe er derfor virksomhedernes kortuddannede medarbejdere, der gennem efteruddannelse skal sættes i stand til at varetage nye og mere krævende jobfunktioner på det regionale arbejdsmarked. Desuden skal virksomhederne via KOMPETENCEmidt blive bedre til at tænke kompetenceudvikling som et strategisk element til fortsat vækst og udvikling. www.KOMPETENCEmidt.dk

[1]

[2]

En helflugter til medarbejderudviklingen Peter Stampe, administrerende direktør i Virklund Sport, modtager løbende utallige tilbud om kurser og efteruddannelse fra forskellige udbydere. Tilbud, der i reglen parkeres i skrivebordsskuffen til den dag et aktuelt behov måtte opstå. Sådan er det ikke længere. Et to måneder langt strategisk uddannelsesforløb, tilrettelagt og gennemført af to uddannelseskonsulenter fra Kursuscenteret i regi af KompetenceCenter Silkeborg, betyder at der nu tænkes offensivt i Virklund Sport. Den mere end 50 år gamle virksomhed syd for Silkeborg har fået øjnene op for vigtigheden af efteruddannelse af medarbejderne. ”Vi har i dag en samlet database over, hvad hver enkelt medarbejder drømmer om inden for kompetenceudvikling og efteruddannelse. En database, som gør, at vi på en nem og overskuelig måde kan sammensætte kursusforløb for en eller flere medarbejdere. Til glæde for den enkelte medarbejder og til gavn for virksomheden som helhed”, siger Peter Stampe. ”Det gik virkelig op for mig, hvilken værdi der er at hente i at gå systematisk til værks, når det drejer sig om efteruddannelse af medarbejderne,” siger Peter Stampe. Sikker holdscoring. At der var udbredt skepsis blandt medarbejderne, da de første gang blev bekendte med det forestående strategiske uddannelsesforløb, lægger Peter Stampe ikke skjul på. Nogle vidste ikke, hvad forløbet dækkede over, mens andre frygtede, at det var udtryk for, at de ikke længere kunne bruges. ”Derfor var det betydningsfuldt, at kursusholderne allerede på det indledende fællesmøde for alle medarbejdere fik punkteret bekymringerne og fik skabt en god og tryg stemning omkring forløbet,” siger Peter Stampe. I dag glæder direktøren for Virklund Sport sig over at stå med en medarbejderstab, der har fået ny inspiration, og som sætter pris på, at virksomheden har øje for deres fortsatte personlige og faglige udvikling. ”Det er til glæde for hele holdet,” lyder det fra sportsdirektøren.

direktør Peter Stampe · VIRKLUND SPORT A/S Silkeborg Kommune [ 2 ]

side 28 29


WORTH KEEPING Det var tydeligvis en god idé der ramte, Anne Steen og hendes kompagnon i Worth Keeping Janne Damborg. For hvorfor skal det tre-dimensionelle format være forbeholdt de nyeste spillefilm? I juni 2009 solgte Worth Keeping de første 3D-postkort til blandt andet posthuse, zoologiske haver og akvarier, og det skabte hurtigt gang i butikken. De to kvinder, der selv står for design, teknik og produktion, har med hjælp fra Eksportrådet / Udenrigsministeriet kastet sig over det europæiske marked med succes. I dag er de i gang med at udvide produktionen til også at omfatte store 3D-plakater til eksempelvis facader og messer. “Eksportrådgiveren, der er placeret på Væksthus Midtjyllands kontor, hjalp os med at få strømlinet vores virksomhed og få sat stikket rigtigt i, så vi blev klar til at eksportere til hele Europa. Det har styrket vores virksomhed betydeligt, fordi vi ikke selv havde erfaring med eksport”, siger Anne Steen, medindehaver af Worth Keeping. Under programmet Internationalisering har Worth Keeping fået hjælp til at gøre deres bestillingssystem, lagerstyring og faktureringssystem klar til at tage imod de internationale kunder, som nu udgør en betragtelig del af virksomhedens grundlag. Derudover har virksomheden også fået hjælp til at finde de rigtige distributører med bistand fra blandt andet den danske ambassade i Schweiz. “Vi har fået hjælp fra kompetente og engagerede rådgivere, der har været dejligt fri af janteloven, og som stillede de rigtige spørgsmål til os. Rådgivningen har uden tvivl løftet vores virksomhed op på et andet niveau”, siger Anne Steen. Anne Steen og Janne Damborg · WORTH KEEPING APS Syddjurs Kommune [ 1 ]


Internationalisering af midtjyske virksomheder · Fakta Projektet ”Internationalisering af midtjyske virksomheder” har til formål at lette adgangen for virksomheder i region Midtjylland til tilbuddene fra Eksportrådet / Udenrigsministeriet, og herved opnå øget anvendelse af disse. Desuden har projektet til formål at opnå synergi mellem Eksportrådets tilbud og de virksomhedsudviklingstilbud, som Vækstforum for Region Midtjylland har tilvejebragt til iværksættere og virksomheder i region Midtjylland. I regi af projektet er der indstationeret en medarbejder fra Eksportrådet / Udenrigsministeriet hos Væksthus Midtjylland. Medarbejderen gennemfører opsøgende arbejde i forhold til virksomheder, lokal erhvervsservice m.fl www.INTERNATIONALISERING.dk

[1]

[2]

Horsens Kommune [ 2 ]

”Jeg har ikke bare fået en pose penge. Jeg har også selv været på skolebænken og set, hvor meget det giver at arbejde strategisk med sin virksomhed. Med Eksportrådets / Udenrigsministeriets hjælp er jeg gået fra at være en glad iværksætter til at være en leder, der viser retning og følger op på vores mål og resultater,” siger Michael Prip, indehaver af Nordshop. direktør Michael Prip · NORDSHOP AS

side 30 31


Hvad kunderne i virkeligheden vil ha´ BISP projektet er brugerdrevet innovation rettet mod ingeniør- og arkitektbranchen. Servicevirksomheder der er udfordret af at levere viden, og som til tider halser efter kunderne, frem for at spørge selvsamme kunder inden nye produkter udvikles. ”Vi har fået skærpet vores knive og er blevet langt mere bevidste om, hvad det er for ord, vi kan sætte på de ydelser, vi leverer. Det er jo ikke nok, at vi som ingeniører forstår, hvad vi gerne vil lave. Det hele handler om at finde frem til kundernes behov.” Direktør i Develco, Kresten Nørgaard Christensen, har taget udfordringen op, og har gennem BISP projektet blandt andet fået kontakt til en antropolog for at undersøge kundernes ønsker og behov. ”Vi har haft en antropolog tilknyttet, som har lavet en række interviews med vores kunder, og det var en helt ny verden, der åbnede sig for os, da vi fik kontakt til hende,” forklarer Kresten Nørgaard Christensen. Foreløbig har virksomheden, der primært arbejder for større industrivirksomheder, brugt omkring 100 timer på BISP-projektet. Timer der er givet godt ud, og som hele tiden udvikler virksomheden med de mange ingeniører. ”Der er ingen tvivl om, at vi som ingeniører har en særlig udfordring i forhold til at lytte til vores kunder. For os ingeniører kan det til tider ikke bliver nørdet nok, men der er jo som oftest mere end en kundegruppe til et produkt, og det bør man holde fokus på, når produktudviklingen skal i gang. Det er jo ikke alle, der holder af tekniske detaljer og mener, der skal være et utal af knapper på eksempelvis en fjernbetjening,” slutter direktøren, der med BISP projektet vurderer, at Develco er løftet både på metode og netværk.

direktør Kresten Nørgaard Christensen · DEVELCO A/S Aarhus Kommune [ 1 ]


BISP · Fakta BRUGERDREVEN INNOVATION I PRAKSIS er et tilbud til rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomheder, der ønsker hands-on erfaring med nye værktøjer til brugerdreven innovation. Projektet har til formål at forankre den nyeste viden indenfor brugerdreven innovation i rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomheder og udruste virksomhederne til aktivt at kunne inddrage deres kunder på nye måder i udviklingen af produkter og services. www.BISP.dk

[1]

side 32 33


Kapitel 3

i Danmark

side 34 35


Early Warning har siden 2007 - igennem den måske sværeste tid for dansk økonomi - hjulpet over 1500 danske virksomheder i økonomiske vanskeligheder. Nogle virksomheder er blevet lukket i tide, mens andre har fået fornyet vækst. Ordningen er dermed et fremragende eksempel på et stykke politik, der virker. Økonomisk så vel som menneskeligt. Det resultat var ikke nået uden engagerede konsulenter i de fem væksthuse i samarbejde med et stort korps af frivillige, der bruger deres frie tid på at hjælpe andre. Fra min stol skal der lyde en stor tak for den indsats. Det er imponerende. vicedirektør Anders Hoffmann · ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN

Region Midtjylland: [ 1 ] Hurtigt videre efter konkursen - En af Early Warnings dedikerede opgaver kan være at hjælpe med at lukke virksomheden på en måde, der ikke handlingslammer ejeren. Det lykkedes i bogstaveligste forstand i forhold til Thomas Filyo. “Hvis ikke jeg havde fundet frem til Early Warning, er jeg temmelig overbevist om, at det ville være endt med, at jeg havde fået mig et lønmodtagerjob i forlængelse af konkursen. Den mentale støtte jeg fik hos både vækstkonsulenten og – ikke mindst – den frivillige rådgiver var afgørende for, at jeg fik lyst til at arbejde videre som selvstændig. Jeg mødte stor forståelse for min situation og blev opfordret til ikke at se mig så meget tilbage, men komme videre og fokusere på de positive muligheder, der vitterligt var i situationen.” Thomas Filyo – FIOTECH (i begyndelsen af 2010 gik Thomas Filyo konkurs med F.L. Industri-elektronik. I dag er han videre som selvstændig konsulent og indehaver af virksomheden FIOTECH)

Region Hovedstaden [ 2 ] Genoptræning er et nøgleord for Haimin Wung-Sung’s arbejde som frivillig rådgiver for Early Warning. ”Begrebet “vennetjeneste” har en særlig betydning for mig, som rækker langt ind i min funktion som frivillig rådgiver i Early Warning. For når du yder et stykke ulønnet arbejde, er du frisat fra alle de bindinger og dagsordener, der gælder i en kommerciel relation. Jeg er på ingen måde indfedtet i at varetage nogens interesser. Derfor kan jeg sige sandheden, præcist som jeg ser den, og etablere en unik relation til virksomhedsejeren. Der er megen psykologi involveret i et sådant samarbejdsforhold, og derfor er menneskekundskab for mig at se en meget vigtig forudsætning for at kunne fungere som frivillig rådgiver – sat ind i en faglig kontekst, hvor du kan stille nogle værktøjer til rådighed.” frivillig rådgiver Haimin Wung-Sung Region Syddanmark [ 3 ] En travl hverdag, hvor hun både leder en servicevirksomhed i vækst og har ansvar for en stor familie, animerer den fynske virksomhedsejer til i særlig grad at interessere sig for sit eget køn, når hun agerer som frivillig rådgiver i Early Warning. ”Hvis man sætter sig noget for, kan man det meste. Det er min erfaring, hvis blot mavefornemmelsen er i orden. Og jeg er meget glad for mit arbejde som frivillig rådgiver i Early Warning. Det særlige koncept, hvor selvstændige hjælper selvstændige i samarbejde med professionelle konsulenter fra de regionale væksthuse, er unikt og adskiller sig fra alle andre tilbud til kriseramte virksomhedsejere.” frivillig rådgiver Hanne Lindholmer


Early Warning · Fakta Early Warning tilbyder fortrolig, uvildig og gratis hjælp til virksomheder i krise. Early Warning finansieres af Erhvervs- og Byggestyrelsen via globaliseringsmidler og har til formål at hjælpe kriseramte virksomheder. Den uvildige assistance til virksomhederne foregår fortroligt og er gratis for virksomheden. Via Early Warning får virksomheden overblik over situationen og får skitseret hovedpunkterne i en plan, som kan bringe virksomheden videre. www.earlywarning.dk

[4]

[1]

[2]

[3]

[5]

Region Nordjylland [ 4 ] Dybdegående massage på ledelseskompetencer pyntede på Cosmeca. En kombineret indsats fra en privat rådgiver og Early Warning tog kegler i Brovst. ”På få måneder lykkedes det ved hjælp af mine kompetente sparringspartnere både at forbedre salget og effektivisere driften, så kassekreditten fik et ordentligt gok i nødden... Det er dejligt at mærke, og i det hele taget kan jeg konstatere, at sparringen og rådgivningen fra Early Warning har været med til at udvikle mig og gøre mig stærkere som leder. Jeg er nu mere fokuseret på, hvad jeg foretager mig, og hvordan jeg agerer, og jeg er ikke i tvivl om, at det har stor positiv betydning for den måde, jeg driver min virksomhed på.” Merethe Carlsen · CLINIQUE COSMECA Region Sjælland [ 5 ] Nedturen var hård, men lærerig for Tiroflex. ”Hos os var Early Warning kun inde i en kort periode, der startede med, at en konsulent analyserede situationen sammen med os på et indledende møde. Derefter fik vi koblet en virksomhedsejer på som frivillig rådgiver, og i dag tjener vi flere penge end før finanskrisen. Det har været en hård tur, men den har også lært os noget om at styre virksomheden bedre. I dag producerer vi hellere med en uges efterslæb fremfor at være to uger foran. Det presser os mere, men til gengæld har vi ingen situationer, hvor vi ikke kan udnytte produktionsapparatet fuldt ud. Det kan ses på bundlinjen.” Tim Rosenquist · TRIOFLEX

side 36 37


Som del af Eksportrådets strategi 2010-2015 er der udviklet et nyt rådgivningsprogram målrettet et begrænset antal udvalgte små og mellemstore danske virksomheder med et særligt højt og globalt vækstpotentiale samt ressourcer og kompetencer til hurtig og effektiv penetrering på et nyt eksportmarked. Formålet med programmet er at kick-starte de udvalgte virksomheders eksport på et nyt marked til gavn for virksomheden selv og for at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Indsatsen føres hele vejen frem til konkret eksport på et nyt marked - inden for en periode på ni måneder (det er den tid, det tager at føde en eksportsucces!). Programmet er navngivet ”Vitus” efter den legendariske Vitus Bering, der erobrede nye markeder. Vitus programperiode kører fra 1. april 2010 til 30. november 2012. I denne periode vil i alt fire hold gennemgå Vitus programmet. Hvert hold vil bestå af 10 danske virksomheder i hele Danmark. Programsekretariatet for Vitus er forankret i Væksthus Midtjylland, der i februar 2010 vandt udbudsrunden for at gennemføre Vitus programmet. Væksthus Midtjylland har bl.a. oprettet et internationalt kontor i Aarhus med internationaliseringsrådgiver og Invest in Denmark fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet. Det første Vitus hold er godt i gang med eksekveringsfasen i deres valgte lande, og de første eksportsucceser er allerede opnået indenfor de ni måneder. Hold to med 10 andre virksomheder er startet primo februar 2011 med strategiprocessen, som er den forberedende del af programmet. Netop kombinationen af grundig forberedelse og benhård eksekvering i tæt parløb med vores eksportrådgivere bosiddende i de valgte markeder, giver muligheder for at opnå eksportsucces på blot ni måneder. kontorchef Steen Hommel · EKSPORTRÅDET, UDENRIGSMINISTERIET

Region Midtjylland [ 1 ] Dansk miljøteknologi gør Thailand grønnere Et opkald fra Eksportrådet satte skub i eksportdrømmen for ingeniørvirksomheden DGE Group, der leverer grøn know how om jord og vand til Thailand. “Det er nu, man skal bide sig fast, hvis man vil ind på det asiatiske marked for grøn teknologi. Området er i vækst, og Thailand er et godt sted at starte, fordi landet er inde i en positiv udvikling,” fortæller administrerende direktør i DGE Group, Poul Erik Jensen. Eksporteventyret til Thailand er blevet til i et samarbejde med VITUS, der via en lokal eksportrådgiver har hjulpet DGE Group med netværk og sparring. “Den thailandske kultur adskiller sig meget fra den danske og den europæiske kultur. Derfor har det været væsentligt for os at forstå thailandske skikke og leveregler, så vi undgår de værste misforståelser. Det har vores lokale eksportrådgiver fra VITUS hjulpet os med.” DGE Group mødes i februar med flere ingeniørvirksomheder for at afsøge muligheden for joint ventures. Region Nordjylland [ 2 ] Dybvad Stålindustri lægger brasilianske fødevarer på køl Som verdens førende producent af pladefrysere har Dybvad Stålindustri sat kurs mod et brasiliansk fødevaremarked, der tørster efter effektiv og billig nedkøling. “Brasilien er et af de største fødevareproducerende og -eksporterende lande på verdensplan, og behovet for at nedkøle fødevarer som fisk og kylling så effektivt og billigt som muligt er stort. Det kan vi hjælpe dem med,” siger eksportchef for Dybvad Stålindustri, Mads Sigsgaard. Dybvad Stålindustri er blandt de 10 virksomheder, der i 2010 blev udvalgt til at deltage i Eksportrådgivningens nye eksportprogram VITUS. Mads Sigsgaard fremhæver især den lokale VITUS-eksportrådgiver som afgørende for de hurtige resultater. “Vi har allerede indgået aftale med to kølefirmaer og er i færd med at overføre viden til de medarbejdere, der skal installere fryserne hos fødevareproducenterne. Det er sket med en fart, der kan kun tilskrives en yderst effektiv lokal rådgivning fra VITUS.” Region Syddanmark [3 ] Tyskerne elsker danske luksustekstiler fra Georg Jensen Damask På blot fire måneder lykkedes det kort før jul tekstilvirksomheden Georg Jensen Damask at lande en vigtig eksportordre til Tyskland. I januar blev ordren fornyet. “Eksportordren er første, vigtige skridt ind på det tyske marked og vi håber, vi kan kopiere succesen til andre udenlandske markeder,” siger administrerende direktør i Georg Jensen Damask, Peter Hulweg Christiansen. Eksportordren er resultatet af et intensivt rådgivningsforløb under VITUS og ifølge Peter Hulweg Christiansen den indsats, der skal til, hvis små og mellemstore virksomheder vil erobre nye eksportmarkeder. “Grundig forberedelse og fokuseret eksekvering er nødvendigt for at sikre et solidt fodfæste på et nyt eksportmarked. Det har vi fået hjælp til af VITUS, der gennem positiv rådgivning og kritiske spørgsmål har skærpet vores strategier. Vi havde helt sikkert ikke fået et så hurtigt gennembrud uden deltagelse i VITUS-programmet.”


Vitus · Fakta Vitus er Eksportrådets nyeste eksportprogram, som hvert halve år giver 10 særligt udvalgte små og mellemstore virksomheder mulighed for at kick-starte eksporten hurtigt og effektivt på et nyt marked efter eget valg. Forløbet er intensivt og strækker sig over ni måneder, hvor hver virksomhed får tilknyttet en eksportrådgiver fra Eksportrådets repræsentation i det valgte land. Den enkelte eksportrådgiver har relevant sektorerfaring og deltager sammen med virksomheden i to workshops over to dage med internationalt anerkendte eksperter for at udvikle en solid eksport- og salgsstrategi. Herefter giver et ekspertpanel respons på strategien, inden samarbejdet fortsætter via eksportrådgiveren med en effektiv eksekvering på det valgte marked. Væksthus Midtjylland vandt opgaven med gennemførelsen af Vitus; og Væksthuset gennemfører opgaven i samarbejde med Symbion. www.vitus.dk [2]

[1]

[5]

[3]

[4]

Region Sjælland [ 4 ] Power Stow letter amerikansk bagagehåndtering En bagagehåndteringsløsning udviklet af danske Power Stow skal gøre det nemmere og billigere at håndtere bagagen i amerikanske ’narrow body’ passagerfly. Deltagelsen i VITUS skal bringe virksomheden tættere på målet om hurtig eksport til et amerikansk luftfartsselskab. “Vi er i færd med at indlede et testsamarbejde med et amerikansk luftfartsselskab for at undersøge, om Power Stow fungerer med deres øvrige bagagehåndtering. Når test-forløbet er gennemført, håber vi på en eksportordre, der kan bringe os ind på det amerikanske marked,” siger salgschef for Power Stow, Henrik Nielsen. For Power Stow har nytænkning og en skarpt formuleret business case været nøgleordene på et marked, der byder på færre krav til det amerikanske arbejdsmiljø. I mange EU-lande er det lovpligtigt at anvende bagagehåndteringsløsninger som f.eks. Power Stow af hensyn til arbejdsmiljøet. Sådan er det ikke i USA. “Derfor har vi sammen med vores lokale eksportrådgiver udarbejdet en business case, der forklarer fordelene for de amerikanske aftagere. Sidst men ikke mindst har VITUS og vores lokale eksportrådgiver hjulpet os med at skabe kontakt til amerikanske flyselskaber.” Region Hovedstaden [ 5 ] Safecom skruer ned for tyskernes printspild Grundig forberedelse og tæt parløb med VITUS gjorde forskellen, da softwarevirksomheden Safecom efter tidligere forsøg satte kurs mod det tyske marked for printteknologi. Nu venter første sommerordre om hjørnet. “Vi har tidligere forsøgt at starte en eksport til det tyske marked – uden held. Det har deltagelsen i VITUS lavet om på ved at gribe forarbejdet anderledes an og sætte os op med de rigtige partnere,” fortæller VP Business Development i Safecom, Hugo Marqvorsen. “En af de ting vi har lært, er, at dét, der fungerer på ét eksportmarked, ikke nødvendigvis fungerer på et andet. Tyskerne er mere konservative, og derfor har vi indledt et samarbejde med Hewlett-Packard, der allerede er en stor aktør på det tyske marked. Vi har også etableret et kontor i Stuttgart og sammen med det danske Udenrigsministerium inviteret en række finansielle virksomheder i Tyskland til workshops, hvor vi kan demonstrere produkterne.” Ifølge Hugo Marqvorsen er der udsigt til en eksportordre inden sommerferien 2011. side 38 39


“Jeg ser Etnisk Erhvervsfremme som et vigtigt og nyskabende initiativ, der kan bidrage til at fremme både væksten og integrationen i Danmark. Etnisk Erhvervsfremme forener på en ny og spændende måde erhvervspolitik og integrationspolitik. Den erhvervspolitiske vækstdagsorden kræver, at vi udnytter alle potentialer i samfundet - og etniske iværksættere kan have nogle ekstra særkompetencer i form af netværk f.eks. i udlandet og kendskab til sprog og kultur, som muliggør vækst og tidlig globalisering. På integrationsdagsordenen vil vi gerne udvikle nye metoder til at understøtte nydanskeres beskæftigelse og selvforsørgelse, bl.a. ved at understøtte nydanskeres iværksætterpotentiale. Samtidig forener vi med Etnisk Erhvervsfremme på en ret unik måde statslige, regionale og kommunale interesser i et gensidigt forpligtende samarbejde.” departementschef Claes Nilas · INTEGRATIONSMINISTERIET

Region Midtjylland [ 1 ] “Det er en fantastisk idé at skabe et projekt, hvor man som nydansker har mulighed for at få vejledning ved virksomhedsopstart. Det er især godt, at Etnisk Erhvervsfremmes målgrupper er brede og også omfatter internationale studerende og medfølgende ægtefælle, som har iværksætterdrømme. Så kommer der fokus på, hvor mange kompetencer, folk med anden etnisk baggrund har, og hvor mange forskellige brancher, vi spreder os over.” ejer og køkkenchef Jürgen Frühwirth · MAD MED SMAG OG FRÜD, AARHUS Region Syddanmark [ 2 ] “Jeg synes, Etnisk Erhvervsfremme er et rigtig godt initiativ. For nydanske iværksættere er det guld værd, at vejledere hjælper dem i gang med virksomhedsopstart ved blandt andet at give dem nogle værktøjer til at komme i gang, bede dem tænke i målgrupper, markedsanalyser og meget andet. Jeg har selv fået vejledning via Udvikling Odense, inden jeg åbnede min indiske take-away restaurant, Ammi Jee’s, som har fået stor succes.” Yasar Nazir, direktør · AMMI JEE’S “Vejle Erhvervsudvikling oplever helt klart, at Etnisk Erhvervsfremme styrker det lokale arbejde inden for vejledning af nydanske iværksættere. Når den enkelte vejleder har sine egne lokale projekter, kan det ind imellem være svært at få et overblik over, hvad der sker på nationalt plan, og hvordan man som vejleder kan udvikle sig på baggrund af dette. Det hjælper Etnisk Erhvervsfremme med ved at tilbyde vejledere vidensdeling, kompetenceudvikling og nye input via konferencer. Vores lokale projekter bliver også synlige på landsplan, og på den måde kan vi på sigt tiltrække flere og andre typer iværksættere.” etnisk iværksætterkonsulent Muhsin Türkyilmaz · VEJLE ERHVERVSUDVIKLING Region Hovedstaden [ 3 ] “Københavns Erhvervscenter har med glæde fulgt arbejdet med at realisere Etnisk Erhvervsfremme. Det er et meget spændende samarbejde mellem kommuner, ministerier og regioner. Projektets konstruktion gør det muligt at drøfte viden og erfaringer på tværs samt at løfte strategiske problemstillinger. Vi ser Etnisk Erhvervsfremme som en oplagt mulighed for at fokusere på nye indsatsområder som f.eks. unge med nydansk baggrund og medfølgende ægtefælle - og glæder os til det videre samarbejde i projektet.” chefkonsulent Jette Vinther Kristensen · KØBENHAVNS ERHVERVSCENTER


Etnisk Erhvervsfremme · Fakta Etnisk Erhvervsfremme er et nationalt initiativ, der har til formål at fremme etablering, overlevelse og vækst for nydanske iværksættere og virksomhedsejere. Etnisk Erhvervsfremme udvikler og forbedrer vejledning og rådgivning i forhold til nydanske virksomhedsejere og iværksættere - med særligt fokus på unge nydanskere under uddannelse, kvinder og medfølgende ægtefælle. Initiativet er forankret i Væksthus Midtjylland, hvor det nationale videnscenter er placeret. Videncentret har til opgave at lede indsatsen samt opsamle og koordinere viden og netværk og tilbyde vejlederne kompetenceudvikling. De seks lokale enheder i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Vejle og Slagelse udfører den praktiske vejledning af iværksættere og virksomhedsejere og står for den opsøgende kontakt, specialkurser, mentorordninger og netværk. Bag initiativet er et partnerskab mellem Københavns, Aarhus, Odense, Aalborg, Vejle og Slagelse kommuner, regioner, Integrationsministeriet og Økonomiministeriet, der er repræsenteret ved Erhvervs- og Byggestyrelsen. www.etniskerhvervsfremme.dk

[5]

[1] [3]

[2]

[4]

Region Sjælland [ 4 ] “Det har en meget positiv effekt for Slagelse Kommune at være en del af Etnisk Erhvervsfremme. Vi er blevet mere synlige blandt de etniske erhvervsdrivende, og vi har modtaget flere henvendelser om at få professionel vejledning. Vi er også ’i marken’ næsten dagligt for at opsøge nye iværksættere, og vi er i gang med at opbygge et bredt netværk omkring projektet, så vi rammer målgrupperne bedst muligt.” iværksætterkonsulent Jonas Ghiyati · SLAGELSE KOMMUNES CENTER FOR INNOVATION OG ERHVERVSUDVIKLING Region Nordjylland [ 5 ] “Via Etnisk Erhvervsfremme kan Aalborg Samarbejdet i langt højere grad end tidligere tilbyde hjælp til nydanske iværksættere og virksomhedsejere. Nu kan vi nemmere overvinde praktiske, administrative og ikke mindst kulturelle barrierer i vejledningssituationen. Derved får iværksætterne bedre mulighed for at sætte deres efterspurgte internationale kompetencer i spil.” erhvervskonsulent John Kærgaard · ERHVERVSAFDELINGEN I AALBORG KOMMUNE

side 40 41


POWER til iværksættere og virksomheder i vækst

Uge 46 2010 satte verden over fokus på iværksætteri og vækst. I forbindelse med den verdensomspændende iværksætteruge blev der i region Midtjylland afholdt en lang række spændende arrangementer for iværksættere og virksomheder. Bag arrangementerne stod den lokale erhvervsservice og Væksthus Midtjylland. Emnerne spændte vidt fra digital markedsføring til Innovation og miljø. 1.666 deltagere blev det til i region Midtjylland – landets højeste regionale deltagerantal.


VEJE TIL VÆKST 2010

Den 18. november 2010 var Væksthus Midtjylland vært for VEJE TIL VÆKST konferencen i NRGi Park i Aarhus. 700 rådgivere, iværksættere og virksomheder fra hele Danmark deltog på konferencen, hvor der bl.a. var oplæg fra økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen, Anders Dam, Jyske Bank, Karsten Ree, Ree Holding og Jesper ”KASI” Nielsen, Kasi Group. På konferencen var også et standområde med 100 stande. Konferencen blev arrangeret sammen med Erhvervs- og Byggestyrelsen, DI Videnrådgiverne, Dansk Erhverv, Danske Advokater, FSR – Foreningen af Statsautoriserede revisorer, FRR – Foreningen af Registrerede Revisorer og Væksthusene.

side 42 43


Væksthus Midtjylland INCUBA Science Park Katrinebjerg Åbogade 15 8200 Aarhus N Tlf. 70 22 00 76 E-mail: info@vhmidtjylland.dk Væksthus Midtjylland Innovatorium Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf. 70 22 00 76 E-mail: info@vhmidtjylland.dk

Vaeksthus Central Denmark, Report 2010  

Vaeksthus Central Denmark, Business Development Centre is a non-profit organisation, partly financed by national and regional authorities. V...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you