Issuu on Google+

ET NYT OG EFFEKTIVT PROGRAM FOR DANSKE VIRKSOMHEDER, DER KAN OG VIL EKSPANDERE GLOBALT


VITUS: ET EFEKTIVT EKSPORTPROGRAM EN NY EKSPORTSUCCES PÅ 9 MÅNEDER SPARRING MED SUCCESRIGE EKSPORTVIRKSOMHEDER TÆT PARLØB MED EN ERFAREN EKSPORTRÅDGIVER BOSIDDENDE PÅ MARKEDET INTENSIVE WORKSHOPS 265 RÅDGIVNINGSTIMER PLADS TIL 10 VIRKSOMHEDER HALVÅRLIG VITUS HENVENDER SIG TIL VIRKSOMHEDER DER VIL IGANGSÆTTE EKSPORT TIL MARKEDER INDEN FOR EU, EFTA1), NORDAMERIKA2) OG OCEANIEN3)

1) Island, Schweiz, Norge og Lichtenstein 2) USA og Canada 3) Australien og New Zealand

Vitus er Eksportrådets eksport program for danske virksomheder, der kan og vil ekspandere globalt. Programmet skal hjælpe danske virksomheder med at sætte kurs mod nye markeder og kickstarte eksporten hurtigt og effektivt. Vi har opkaldt programmet efter den store danske opdagelsesrejsende Vitus Bering, fordi vi sammen med jer også har store ambitioner om at kortlægge og erobre nye territorier. Vitus er ikke for hvem som helst Vitus eksportprogram er for små og mellemstore virksomheder med et globalt vækstpotentiale. For at komme i betragtning skal din virksomhed derfor opfylde følgende kriterier (gælder hele koncernen): • Maksimum 100 mio. kr. i omsætning • Mellem 5 til 100 ansatte • Erfaring fra mindst et eksportmarked Desuden skal din virksomhed have både vilje, finansiering og kompetencer til at ekspandere globalt. Vitus søsættes 2 gange om året med et hold på 10 særligt udvalgte virksomheder.

EN EKSPORTSUCCES PÅ 9 MÅNEDER

VITUS GIVER ET STORT UDBYTTE

Kernen i Vitus er solid forberedelse og benhård eksekvering i et intensivt parløb mellem din virksomhed og en eksportrådgiver bosiddende på det valgte marked. Med udgangspunkt i mange års salgserfaring hjælper rådgiveren med at udvikle din virksomheds eksportstrategi og gennemføre den i praksis. Målet er klart: En ny eksportsucces på 9 måneder!

Der er mange fordele og gevinster ved at være med i et intensivt rådgivnings- program med fokus på eksport til et helt nyt marked. Udbyttet af vitus vil være: • Opnåelse af eksportordre på et nyt marked • En eksportstrategi for et marked udvalgt af jeres virksomhed • Et stærkt netværk i danmark og udlandet via Udenrigsministeriet • Værdifuld sparring med erfarne eksport rådgivere • Kompetenceløft i virksomheden


SALG, STRATEGI OG EKSEKVERING Eksportprogrammet Vitus er opdelt i to moduler. Den første modul har fokus på udvikling af salg og strategi. Den anden på eksekvering af strategien. Strategiudviklingen varer 2 måneder, eksekvering 7 måneder. Alt i alt tilbyder Vitus jeres virksomhed 265 timer sammen med en erfaren eksportrådgiver, der vil indgå i et tæt samarbejde med jer. Strategiudvikling Under strategiudviklingen får virksomheden sparring og rådgivning fra eksportrådgiveren til udarbejdelse af en Go-To-Market Plan for det valgte marked. Eksportrådgiveren indstationeres i virksomheden så der opnås et grundigt kendskab til virksomheden. Desuden deltager virksomheden og eksportrådgiveren i 2 workshops, som gennemføres af internationalt anerkendte undervisere i salgs- og strategiudvikling. Virksomheden får også mulighed for at teste eksportstrategien af på et ekspertpanel bestående af erfarne virksomhedsledere. Ud af det samlede forløb vægter strategiudviklingen ca. 20 % og omfatter kort sagt: • Indstationering af eksportrådgiver i virksomheden • 2 workshops i Danmark med internationale undervisere og din udvalgte eksportrådgiver • Løbende sparring og markedsresearch ved eksportrådgiveren • Feedback fra ekspertpanel

WORKSHOP 1: GO-TO-MARKET-STRATEGI

WORKSHOP 2: KUNDE- OG SALGSSTRATEGI

På den første workshop introduceres til en række teorier og konkrete værktøjer, som deltagerne arbejder med for at udarbejde en 9 punkt Go-To-Market-Plan målrettet det valgte eksportmarked. Workshoppen varer 2 dage og ledes af Ted Zoller fra Kauffmann Labs, USA med speciale i små- og mellemstore virksomheder.

På den anden workshop arbejdes videre med 9 punkt strategien med fokus på kunde- og salgsstrategi. Der introduceres en række teorier og konkrete værktøjer til opbygning og systematisk bearbejdning af kundesegmenter og kundeportefølje fra de første kontakter til afslutning af en kontrakt. Workshoppen varer 2 dage og ledes af Bob Thorpe fra Miller Heimann i England, der har specialiseret sig i strategisk salg.


STRATEGI OG EKSEKVERING

VITUS PRISEN VITUS PRISEN GIVES TIL DEN VIRKSOMHED, DER HAR GJORT DET EKSTRA GODT. DER VIL BLIVE LAGT VÆGT PÅ FØLGENDE; • SUCCESFULD INDTRÆNGEN

PÅ DET VALGTE MARKED • AKTIV DELTAGELSE

I WORKSHOPS • TÆT SAMARBEJDE MED

EKSPORTRÅDGIVEREN • GENNEMARBEJDET

GO-TO-MARKET PLAN • GOD KOMMUNIKATION OG

KULTURFORSTÅELSE

Eksekvering I det andet modul eksekveres Go-To-Market planen i et tæt samarbejde mellem virksomheden og eksportrådgiveren. Eksekveringsdelen vægter ca. 80 % af det samlede forløb og har fokus på udførelsen af Go-To-Market planen. Eksekveringen er et individuelt forløb og afhænger af strategien fastlagt i Go-To-Market planen. Kernen er dog, at der vil være fokus på konkrete salgsaktiviteter som led i jagten på den første eksportordre. Virksomheden får her stor glæde af, at rådgiveren er bosiddende på markedet og dermed kender til muligheder og eventuelle faldgruber. Vitus Prisen Vitus programmet afsluttes officielt med en årlig overrækkelse af Vitus Prisen til den virksomhed, der har klaret sig bedst. De øvrige virksomheder får et diplom for at have været udvalgt og gennemført Vitus programmet. Vitus ansøgning og ansøgningsfrist Prisen for deltagelse er 75.591 kr. for 265 rådgivningstimer (værdi 215.975 kr.). Herudover betaler Eksportrådet alle udgifter til undervisere og workshopfaciliteter. Ved deltagelse i Vitus programmet sparer din virksomhed således 140.384 kr. svarende til 65 % alene på eksportrådgivning og får samtidig mange gode internationaliseringsværktøjer og – kompetencer. Timeprisen reguleres én gang årligt ud fra retningslinier fra Finansministeriet.

VITUS KNOWHOW…

VITUS NETVÆRK…

VITUS GØR EN FORSKEL

Bliver jeres virksomhed udvalgt til programmet, vil I ud over at få sat gang i eksporten på bare 9 måneder, også kunne drage nytte af den tilførte ”know how”.

Når jeres virksomhed deltager i Vitus programmet, får I opbygget et værdifuldt netværk både i Danmark og i udlandet via Udenrigsministeriet.

På bare 9 måneder får jeres virksomhed mulighed for at gennemføre en ny eksportsucces. Vitus er for virksomheder, der både kan og vil ekspandere globalt. 11248

Kontakt programsekretariatet på 96 11 99 99 for yderligere information. Vær opmærksom på, at ansøgningsfristen til sidste hold er den 1. december 2011. Indsend gerne din ansøgning før.


VITUS program