Page 1

2014.10.03–10.12. BUdapest design week

Átvitt értelem figurative sense


Védnök Patron Kiemelt szakmai partnerek Leading Professional Partners Szervező Organiser Projektvezető Project Leader Kommunikáció Communication Projektmenedzserek Project Managers Design Nyomda Printing

Osvárt Judit

Fábics Natália

Meinhardt Linda Kollár Franciska José Simon | simonsays.hu MPB Hungary Kft.

Nemzetközi médiapartnerek International Media Partners

Médiatámogatók Media Partners

A Design Hét Budapest a CAFe Budapest társrendezvénye.

Felelős kiadó Publisher

Budapest Design Week is an official partner of CAFe Budapest.

Dr. Bendzsel Miklós, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A kiadvány a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megbízásából, a Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. közreműködésével, a Design Hét Budapest programiroda gondozásában készült. Commissioned by the Hungarian Intellectual Property Office, the publication was edited by the office of Budapest Design Week with the cooperation of Hipavilon Hungarian Intellectual Property Agency Nonprofit Ltd.

ISBN 978-963-9157-75-0


2014.10.03–10.12. BUdapest design week

Bevezető Introduction

A Design Hét Budapest tizenegy évvel ezelőtt alig két tucat eseménnyel indult útjára, mintegy húsz helyszínen várva a design iránt érdeklődőket. 2014-ben az eseménysorozat majd 220 rendezvényt ölel fel, és közel ugyanennyi helyszínen zajlik – ugyanakkor nemcsak léptékben nőtt ez idő alatt többszörösére a fesztivál. A kezdetben meghatározónak számító, hagyományos értelemben vett formatervezés mellett ma a design fogalma már összekapcsol szolgáltatásalapú, urbanisztikai, intermediális szakterületeket is, a mérnöki szemlélettől a társadalomtudományos megközelítésig. A design ma olyan tevékenységet jelöl, melynek alapvetése a funkcionális, érzelmi és társadalmi hasznosság elveinek, szempontjainak együttes érvényesítése. Ezt a jelentéstartalmi bővülést igyekszik tükrözni a Design Hét Budapest programsorozata is, mely idén minden korábbinál színesebb, változatosabb és sokoldalúbb. S mivel ez az izgalmas sokszínűség a hazai designéletre is jellemző, rendezvényeinken keresztül igyekszünk a hazai kreatív ipar összes ágát átfogó, teljességre törekvő betekintést nyújtani. Az elmúlt tíz évben végbement, látványos paradigmaváltás jelentős részben annak a technológiai fejlődésnek köszönhető, amely meghatározta az ezredforduló utáni időszakot. S bár életünk szinte minden területét átalakította a digitális forradalom, hatása vitathatatlanul az alkotófolyamatok terén a legérezhetőbb. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy az idei Design Hét Budapest fő témájául design és technológia sokrétű kapcsolatát választjuk – ennek szenteljük idei legnagyobb kiállításunkat, és ehhez kapcsolódik számos más programunk is. A technológia azonban még mindig nem tud pótolni egyetlen, mindennél fontosabb dolgot: az emberi kreativitást. A Design Hét Budapest eme pótolhatatlan képességünk és tudományunk tíznapos ünnepe – kiállítások, workshopok, beszélgetések, könyvbemutatók, séták, egyedi finomságok és számos egyéb esemény formájában.

Design Week Budapest was launched eleven years ago with barely two dozen events held at roughly twenty venues for an audience attracted to design. In 2014, the series of events comprises approximately 220 events at nearly the same number of venues. At the same time, not only the scale of the festival expanded during these years. Industrial design – the dominant discipline throughout the 20th century – has been overshadowed by expanding design activities in the service sector, urbanism and intermedia, ranging from engineering to social sciences. Today, design marks an activity based on the combination of functional, emotional and social utilities. This expansion related to the connotations of contemporary design is reflected now in Budapest Design Week’s programme – as varied and diverse as ever. And because the same thrilling diversity characterises also the Hungarian design scene, we seek to provide a comprehensive picture of all the branches of creative industry in Hungary through our events. The visible paradigm shift seen in the past ten years is predominantly due to technical development, which has determined the period since the turn of the millennium. And although the digital revolution has transformed virtually every aspect of our life, the impact is undoubtedly most palpable in the field of creative processes. This is exactly why we decided to select the diverse relationship between design and technology as the leading theme of this year’s Budapest Design Week – our largest exhibition is dedicated to this subject, with a number of other related programmes. Technology, however, is still unable to replace that single most important thing that outshines all: human creativity. Budapest Design Week is a 10-day celebration of our irreplaceable ability and knowledge – in the form of exhibitions, workshops, talks, book launches, walks, unique delicacies and many other events.

Ünnepeljenek velünk – jó szórakozást kívánunk!

Celebrate with us – have fun!

Osvárt Judit

Judit Osvárt

Projektvezető Design Hét Budapest

Project Leader Budapest Design Week 1


2014.10.03–10.12. BUdapest design week

Díszvendégünk

a Holland Királyság

Our Guest of Honour: The Kingdom of The Netherlands

A d cs rendezvénysorozat keretében a Design Hét Budapest idei Díszvendég országa a Holland Királyság.

As part of d cs, this year’s Guest of Honour at the Design Week Budapest is the Kingdom of the Netherlands.

Holland designról – amennyiben a szó átfogó értelmét tekintjük – alig néhány évtizede beszélhetünk. A 20. század első felét számos tehetséges holland designer jellemezte ugyan, az önálló arculatú holland design mégis csak a kilencvenes évek elején vált közismertté. A holland design, ahogyan ma ismerjük, erőteljesen konceptuális, ugyanakkor gyakorlatias és innovatív. A holland design ma már világhírű, és Hollandiát napjainkban egyértelműen a világ egyik legprogresszívebb design-nagyhatalmaként tartjuk számon.

Dutch design – taken in the broad sense of the word – has been around for a couple of decades only. Although a few talented Dutch designers were known in the first half of the 20th century, Dutch design with its particular image shot to fame in the early nineties only. Dutch design as we know it is expressly conceptual, but still extremely practical and innovative. Today, Dutch design is world-famous, and Holland is considered clearly one of the most progressive great powers in the world of design.

Az egyéni, felismerhető stíluson túl a holland design e világraszóló sikerének titka az a sajátos alkotói hozzáállás, mely minden esetben a közösség érdekeinek megvalósulásán keresztül keresi az egyéni igények kielégítésének lehetőségeit. A holland design sikerének kulcsa a csapatmunka: az egymást segítő és támogató attitűd, melyben a gyártó és a tervező, az intézményi és hatósági háttér együtt, célorientált és rugalmasan alakítható egységekbe tömörülve dolgozik a közös célok megvalósításáért. A jelenlegi hazai design-ökoszisztéma sokban hasonlít ahhoz a huszonöt évvel ezelőtti holland helyzethez, ahonnan világhódító útjára indult a holland design. Ebben a szellemben állítottuk össze tehát a Díszvendégség programjait, igyekezve teljes képet adni a Holland Királyságban jelenleg zajló folyamatokról.

Beyond an individual and recognisable style, the secret to this sensational success of Dutch design lies in the peculiar attitude of creative artists, which places community in front of the individual in most cases. The key to this success is teamwork: an attitude to support and help one another, where manufacturer and designer, the institutional and authority background all work together in goal-oriented and flexible units to implement their shared goals. The current Hungarian design ecosystem bears considerable similarities to the Dutch constellation of 25 years ago, which was the starting point of Dutch design on its path towards conquering the word. The programmes of the Guest of Honour were compiled in this spirit, seeking to provide full representation of the current processes going on in the Kingdom of the Netherlands. Veel plezier!*

Veel plezier!* *Jó szórakozást! / Have fun! Együttműködő partnereink / In cooperation with:

2


A mindennapok intelligenciája Kiállítás, előadások és workshopok

The intelligence of everyday life exhibition, talks and workshops Várkert Bazár, Déli Palota Nyitva / open: október 3 - november 2., K-V / Tue-Sun 10-18 kurátor / curator: Szemerey Samu

A Design Héten látható kiállítás az elmúlt évek kiemelkedő munkáin mutatja be a holland design szerteágazó tevékenységét. A mindennapi élet közege és működése, a hétköznapok alapját képező szokások és kérdések a kortárs holland design egyik fő témája, így az életünket egyre intenzívebben meghatározó technológiai eszközök és szolgáltatások a tervezőket is új területekre vezetik. Az újítások forrása pedig gyakran éppen a hagyományos vagy informális, közösségi megoldásokban rejlik. Az ezekre építkező design lehetőséget teremt a technológiai fejlődés otthonossá tételére, olyan megoldásokkal, amelyek a hétköznapi élet régi és új elemeit ugyanazon világ részeiként kezelik és fejlesztik tovább. A kiállított munkák tervezői a Design Hét ideje alatt előadásokat és workshopokat tartanak, ahol a munkáik megismerése mellett lehetőség nyílik az őket foglalkoztató témák megvitatására, illetve hazai példákkal összekapcsolására. Mit árul el egy állam működéséről a vizuális nyelve? Hogyan lehet újragondolni a vasutak működését? Hogy válhat egy kisvárosi közösség titkos fejlesztővé? Tud-e a design orvosi segítséget nyújtani? És katonait? Ilyen és más kérdésekkel várjuk az érdeklődőket. Részletek: designhet.hu Szervező: Design Hét Budapest és a Holland Királyság Magyarországi Nagykövetsége

csütörtök thursday

10/02

17:00

The exhibition at the Budapest Design Week presents a selection of outstanding projects from recent years. Everyday life, its context and workings, our daily habits and dilemmas are the core themes of contemporary Dutch design, thus the new technologies and services that increasingly dominate our lives open new territories for designers, too. Innovation in this field often comes from traditional, informal or community cultures. Projects that emerge from such contexts make it possible to domesticate technology and development with solutions that regard old and new as parts of the same world. The designers of the exhibited projects will talk about their work in presentations and workshops during the Design Week. Discussions will also include their topics of professional interest and local examples as references. What can we learn about a state through its visual language? How can we rethink how railways function? How does a small town community turn into secret developers? Can design provide medical assistance? And military assistance? Questions like these and others await the participants. Details: designweek.hu Organised by Budapest Design Week and Royal Netherlands Embassy Budapest 3


Jurgen Bey: A designer mint stratégiai tervező The designer as strategic planner Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Auditórium

csütörtök thursday

10/09

Előadás / Lecture

14:00

1121 Budapest, Zugligeti út 9–25. studiomakkinkbey.nl, mome.hu

Jurgen Bey 2002-ben, Rianne Makkink építésszel közösen alapította a Makkink & Bey design stúdiót. Az alkalmazott művészet számos területén dolgoznak a terméktervezéstől a köztereken és építészeti munkákon át a kiállítástervezésig. Munkamódszerük a designer szerepét kiterjeszti a stratégiai tervezésre, ami széleskörű kutatásra, több szakma csapatmunkájára és az eltérő léptékeket átfogó gondolkodásra alapozza a projektek sikerét. Megközelítésükben a várostervezés, az építészet, a tájépítészet elválaszthatatlanok a terméktervezéstől: a villanykörte alakítja az építészetet, ahogy a ház az enteriőröket, és ahogy a felhőkarcolók sem létezhetnének a lift nélkül. Több száz, múzeumok, galériák, intézmények, cégek és magánmegrendelők számára megvalósított projektjük illusztrálja alapelvüket, ami szerint a design formája annak kontextusából születik. Jurgen Bey karrierje kezdete óta tanít, 2010-től ő a Sandberg Institute igazgatója. Részletek: designhet.hu Szervező: Design Hét Budapest és a Holland Királyság Magyarországi Nagykövetsége

4

Jurgen Bey founded Studio Makkink Bey together with architect Rianne Makkink in 2002. The studio works in various domains of applied arts from product design through public spaces and architecture to exhibitions. Their approach expands the role of the designer to a broad strategic position, building the success of their projects on broad research agendas, teamwork of diverse professions and thinking through various scales. They see urban design, architecture and landscape architecture as inseparable from product design: lightbulbs shape architecture just as buildings define interiors, and as skyscrapers could not exist without the elevator. The vision that the form of design follows from its context is illustrated by several hundred projects done for museums, galleries, institutions, companies and private clients. Jurgen Bey has been active as a teacher since the beginning of his career. Since 2010 he is the director of Sandberg Institute. Details: designweek.hu Organised by Budapest Design Week and Royal Netherlands Embassy Budapest


Design ökoszisztémák konferencia / conference Helyszín információ és részletek: designhet.hu Details and location: designweek.hu kurátor / curator: Szemerey Samu

Hollandiában évtizedek óta zajló tudatos iparági, üzleti, kereskedelmi és szellemi építkezés eredménye az ország design nagyhatalommá válása, és a szakma széles körű integrációja a mindennapi életbe. A magyar kreatív iparágak jelenlegi helyzete, kapcsolataik a gyártó iparágakkal, a mindennapok közegét meghatározó szolgáltatásokkal és az üzleti szférával részben hasonlítanak arra, ahonnan a holland design indult. A design ökoszisztémákkal, azaz a kreatív iparágakat működtető, termékeiket létrehozó, forgalmazó és felhasználó hálózatokkal foglalkozó konferencia holland és magyar résztvevői három tematikus szekcióban járják körül a gyártás és gazdasági háttér, a szolgáltatás tervezés és várospolitika, illetve a design management témaköreit. A rendezvény kiemelt célja, hogy hosszú távú együttműködéseket és eredményes szakmai kapcsolatokat hozzon létre a hazai érintettek, illetve a magyar és holland szakemberek és intézmények között. Részletek: designhet.hu Szervező: Design Hét Budapest és a Holland Királyság Magyarországi Nagykövetsége

péntek Friday

szombat saturday

10/10

10/11

10:00

The leading position of Dutch design and its integration into everyday life is the result of decades of strategic development of the production, management, commercial and intellectual environment of the creative industries. The current context of Hungarian designers, their links with producers, with services that define daily life and with the business community is somewhat similar to where Dutch design started from. The conference on design ecosystems, i.e. networks which produce, manage, distribute and use design projects will feature Dutch and Hungarian speakers in three sessions exploring questions of production and economic background, service design and policy, and design management. The event aims to establish longterm collaborations and exchange and to connect stakeholders, professionals and institutions from both countries. Details: designweek.hu Organised by Budapest Design Week and Royal Netherlands Embassy Budapest 5


System D Budapest workshop és előadások

workshop and lectures Téreltérítés Munkaterület

hétfő Monday

szombat saturday

10/06

10/11

1111 Budapest, Kende u. 1. terelterites.org

A Téreltérítés Munkacsoport workshopot rendez a Sandberg Instituut kísérleti mesterképzésével, a feltáratlan informális hálózatokkal, szürkezónákkal, hétköznapi túléléssel foglalkozó System D Academy-vel (SDA). A workshop ingyenes, jelentkezni motivációs levéllel vagy portfólióval lehet az info@terelterites.org címen. Október 6-án 20 órakor az SDA vezetői, Cynthia Hathaway és Melle Smets tartanak előadást a System D-ről, bemutatva ghánai projektjüket is, melyben egy autóbontásból élő régió munkásaival és mestereivel fordították meg a termelési folyamatot, a helyi technológia és tudás felhasználásával építve meg az újrahasznosított álomautót. A nyilvános zárórendezvényen, 11-én 20 órakor a workshop résztvevői Budapest feltáratlan és sajátos rendszereit és jelenségeit, valamint ezekre adott reflexióikat mutatják be. A program a d cs részeként, az Eleven Blokk támogatásával valósul meg.

Téreltérítés Munkacsoport (Space Detournement Working Group) is organising a workshop with an experimental master programme by the Sandberg Instituut: System D Academy (SDA) – a lab that explores undiscovered informal networks and everyday survival. Participation at the workshop is free, a motivational letter or portfolio is required, at info@terelterites.org. On 6 October, at 20:00, leaders of SDA: Cynthia Hathaway and Melle Smets will talk about System D, also presenting their Ghana project where they turned the process of car-dismantling around and together with workers and masters, they build a dream car that matches local needs, using recycled elements and local knowledge only. Closing event is public (11 October 20:00), where participants of the workshop will present the unknown and informal networks and grey zones of Budapest, and their own reflections on these. The programme has been implemented as part of of d cs, sponsored by Eleven Blokk.

péntek Friday

10/03 Heineken – Open Your City Hôtel Nomuri 1051 Budapest, Sas u. 15., Nyitva / open: október 3-10, minden nap / daily 12-21 heineken.hu

A Heineken nemcsak a világ legtöbb nagyvárosában, de a sörök kifutóján is otthonosan mozog. Idén ősszel is egy új kollekcióval, a világ legtrendibb nagyvárosai inspirálta City palackokkal lepte meg fogyasztóit, s ráadásul a Central European Fashion Days kiemelt támogatójaként, egy multikulturális pop up store házigazdájaként is bemutatkozik. A Kiss Miklós dizájner tervei alapján felöltöztetett üzletben Varsó, Prága, Pozsony, Budapest és Amszterdam tervezőinek legfrissebb darabjait lehet megtekinteni és megvásárolni. Részletes információ a designhet.hu weboldalon. 6

Heineken is feels at home not only in most of the world’s major cities, but also on catwalk of beers. This fall it surprised its customers with a new collection, the City bottles, inspired by the world’s trendiest cities. Furthermore, as the main supporter of Central European Fashion Days, it will debut as the host of a multicultural pop up store. Following the plans of designer Miklós Kiss the store will be featuring the latest pieces by fashion designers from Warsaw, Prague, Bratislava, Budapest and Amsterdam. For more information, please visit designweek.hu!


DESIGN MADE IN ITALY

Philips világítástechnika előadások, szaktanácsadás

Philips lighting technology presentations, technical advice Max City 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/A Nyitva / open: H-SZ / Mon-Sat 10-20, V / Sun 10-19

péntek Friday

vasárnap Sunday

10/03

10/12

maxcity.hu

A Design Hét minden napján délután 15-17 óra között várja az érdeklődőket a Philips világítástechnikai szakmérnöke, aki egy lakberendező segítségével személyes tanácsadást tart, összekapcsolva a professzionális világítástervezést a design elvárásaival (földszint 012. üzlet). 9-én 15 órakor „Világítástechnikai alapok lakberendezőknek és belsőépítészeknek” címmel, 9-én 16 órakor pedig „Világítástechnikai ismeretek és világítási ötletek felújítást tervezőknek” címmel tartott szakmai előadásra várják a közönséget (II. emelet 231. rendezvényterem). Szervező: Max City

A lighting technology engineer from Philips will be awaiting interested visitors every afternoon between 3 p.m. and 5 p.m. during the Design Week, and give personal advice along with an interior decorator, linking professionally planned lighting to the expectations posed by design. (Shop No. 012, ground floor). Two lectures entitled “Lighting technology basics for interior decorators and designers” and “Lighting technology and lighting ideas for home renovators” will be held at 3 p.m. and 4 p.m. on 9 October, respectively (event room No. 231, 2nd floor, both in Hungarian). Organiser: Max City

péntek Friday

10/10

Bemutató / presentation

18:00

Moooi termékújdonságok New products by Moooi Spirit Home 1077 Budapest, Nagymező u. 47. Nyitva / open: H-P / Mon-Fri 11-19 spirithome.hu

Hollandia legismertebb design-exportcikke a Moooi márka, mely alig húsz év alatt vált az ország egyik jelképévé. A márkát hazánkban forgalmazó Spirit Home üzlet eseményén a Moooi legfrissebb kollekcióját Piros Panna és a márka exportmenedzsere mutatja be. Regisztráció (szeptember 25 és október 8 között): info@spirithome.hu Szervező: Spirit Home

The most widely known Dutch export items in the field of design belong to the Moooi brand, for which it took barely twenty years to become a symbol of the country. At the event held by Spirit Home, the Hungarian distributor of the brand, the latest Moooi collection will be presented by Panna Piros and the brand export manager. Registration (between 25 September and 8 October): info@spirithome.hu Organised by Spirit Home 7


péntek Friday

10/03

Workshop

15:00

Stylist workshop Code Showroom 1061 Budapest, Nagymező u. 9. Nyitva / open: H-P / Mon-Fri 10-18, SZ / Sat 10-14 codeshowroom.com

Különleges holland termékek segítségével próbálhatják ki magukat mindazok, akiket érdekel a styling, a lakberendezés: a Code Showroom workshopján ugyanis a Fem Home és a Pols Potten vadonatúj, a Design Hét alkalmából érkező lakáskiegészítő termékeiből állíthatnak össze enteriőröket, az üzlet munkatársainak segítségével. A legjobb enteriőrök tervezői díjazásban is részesülnek, látogatók számára pedig a teljes esemény nyilvános. Regisztráció a részvételhez (szeptember 25 és 30 között): info@codeshowroom.com Szervező: Code Showroom

péntek Friday

10/03

Those interested in styling and interior decoration will have a chance to try their hands at using special Dutch products: the workshop organised by Code Showroom offers brand new Fem Home and Pols Potten home decoration accessories during the Design Week to set up interiors with help from the shop staff. The best interiors will be granted designers’ awards, and the whole event will be open to visitors. Registration for participation (between 25 and 30 September): info@codeshowroom.com Organised by Code Showroom

80 év kézműves látomásai 80 éves a Leolux

80 Years of Visionary Craftmanship Celebrating 80 Years of Leolux Desidea, Max City

Idén ünnepli fennállásának 80. születésnapját a híres holland bútorgyártó, a Leolux. A márka a mai napig családi tulajdonú, és a kézművesség alapelvein készíti gyönyörű darabjait. A Leolux az ülőbútorairól és a kényelmi szempontokat illetve a fenntarthatóságot minden más elé helyező hitvallásáról híres, pedig a csodás kanapék, fotelek és karosszékek mellett már asztalokat is kínál. A hazai forgalmazónál a legfrissebb kollekció néhány szépséges darabja mutatkozik be a Design Héten. Szervező: Desidea This year marks the 80th anniversary of presence of the famous Dutch furniture manufacturer, Leolux. The brand has been in

8

2045 Törökbálint, Tópark u. 1/A Nyitva / open: H-SZ 10-20, V 10-19 desidea.hu

the family’s ownership ever since its foundation, and their beautiful pieces are produced according to the principles of handiwork. Leolux is famous for its furniture for seating and its credo, in which comfort and sustainability prevail, although today they offer tables to complement their wonderful sofas, armchairs and lazy chairs. During the Design Week, the Hungarian distributor presents some attractive pieces of their latest collection. Organised by Desidea


DESIGN MADE IN ITALY

szerda Wednesday

10/08

Megnyitó / opening event

19:00

Holland designklasszikusok

A Mobili Mania bútorstúdió a holland design egykori és kortárs nagyjainak munkáiból kíván designtörténeti metszetet nyújtani. A tárlat egyik része Gerrit Thomas Rietveld építész-designer munkássága előtt tiszteleg és az általa tervezett, elmúlt évtizedekben ikonikussá vált bútorokra épül, melyek a Cassina együttműködésével kerülnek bemutatásra, és az ”I MAESTRI” sorozat részét képezik. Ezek a történelmi darabok kerülnek párhuzamba napjaink holland tervezőinek munkáival, így Marcel Wanders, Ineke Hans, Maarten Baas formatervezett darabjaival a Mobili Mania kiállításán. A kiállítást a design világában vezető szerepet betöltő Cassina márka képviselője, Doris Sturm és Szalai András okleveles művészettörténész nyitja meg. Szervező: Mobili Mania Mobili Mania furniture studio intends to provide a cross-section of the works of outstanding prior and contemporary figures in the history

Dutch design classics Mobili Mania 1132 Budapest, Victor Hugo u. 45.

Nyitva / open: H-P / Mon-Fri 10-18, SZ / Sat 10-14 mobilimania.hu

of Dutch design. A part of the exhibition pays homage to the works of architect and designer Gerrit Thomas Rietveld, and builds on the pieces of furniture designed by him, which have become iconic in the past decades, and which will be presented in cooperation with Cassina as part of the series of events “I MAESTRI”. These historic pieces are presented parallel to the works of contemporary Dutch designers, such as design pieces by Marcel Wanders, Ineke Hans and Maarten Baas at the exhibition held by Mobili Mania. The exhibition will be opened by Doris Sturm representating the Cassina brand, a leader in the world of design, and by art historian András Szalai. Organised by Mobili Mania

szombat saturday

10/11

Programok / programmes

18:00

Gathering A „gathering“ – ahogyan a szó sokféle jelentése is mutatja – nemcsak szociális jelenség: ezúttal például olyan eseményt jelent, ahol a legkülönfélébb szakmák képviselői mutatják be a szakmáik közötti átjárhatóságot. Lesz Lumoconcept és Edinas Paper Installations által közösen tervezett fény-installáció, közösségi gasztroélmény és workshop Holland Vendégség címmel, Chován Dóra gastro event designerrel és Tóth Csaba szakáccsal, PeterMero őszi-téli kollekció Rekavago cípőkkel, papírruha bemutató, DJ szett és koktélok… Részletek és regisztráció: edinaspaper.hu Szervező: Edinas Paper Installations, Anker’t The word “gathering” – as it is also shown by its multiple meanings – is not just a social phenomenon: this time, it signifies an event where

A közösség ereje

The Power of Togetherness Anker’t 1061 Budapest, Paulay Ede u. 33. edinaspaper.hu

representatives of various trades demonstrate crossovers among their trades. The event will feature a light installation designed by Lumo concept and Edinas Paper Installations in cooperation, community gastronomic experiences and a workshop entitled ‘Dutch hospitality’ with gastro event designer Dóra Chován and chef Csaba Tóth, the autumn and winter collection by Peter Mero with Rekavago shoes, paper fashion show, DJ sets and cocktails… For details and registration, please visit: edinaspaper.hu Organised by Edinas Paper Installations, Anker’t 9


péntek Friday

vasárnap Sunday

10/03

10/12

NoNonszensz kiállítás exhibition Bank Center aula 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Nyitva / open (Design Hét alatt / during Design Week): H-V / Mon-Sun 8-20 bankcenter.hu

A holland vizualitás őszinte, individualista, a pragmatikus identitás kifejezője. Praktikus, visszafogott, egyszerű, az ötletet és a vitát előrébbvalónak tartja az esztétikumnál. Élteti a váratlant, a szokatlan kombinációkat, újrakontextualizál anyagokat, technikákat, eredményeket, de közben fesztelenül önironikus marad. Ezt a design attitűdöt visszhangzó hazai alkotókat mutat be a kiállítás, a vizuális kultúrából szélesen merítve, a fotótól a bútortervezésen át a testobjektekig. Válogatás: Oltai Kata, kurátor és Szendrő Péter, építész Szervező: Bank Center

# Design Hét Instagram A Design Hét Budapest programjainak, élményeinek digitális kiterjesztését szeretnénk megvalósítani, Veletek közösen kedves design rajongók. Arra kérünk Titeket, hogy az Instagram alkalmazással készítsetek fotókat, és osszátok meg a Design Hét különböző eseményein szerzett élményeiteket. Fontos, hogy a fotók feltöltésekor használjátok a #designhet hashtaget!  A feltöltött fotókat a socialflow.eu/designflow oldalon gyűjtjük össze, így a felületet inspirációként és a programtervezéshez is remekül használhatjátok!

Dutch visuality is sincere, individualistic and expresses a pragmatic identity. It is practical, reserved and simple; moreover, it prefers ideas and debates to the aesthetic quality. It celebrates the unexpected, unusual combinations, and puts materials, techniques and results in a new context, while keeping its relaxed self-irony. The exhibition presents Hungarian creators who reflect this design attitude, through a broad selection of the visual culture, starting from photography through furniture design to body objects. Selected by: curator Kata Oltai and architect Péter Szendrő Organised by Bank Center

# Design Week Instagram We would like to extend the Budapest Design Week experience to the digital world with the support of design fans. So we are asking you to share how you see and experience the different programs of Design Week by taking photos and publishing them on Instagram. Don’t forget to add #designhet whenever you upload a photo! The uploaded photos are published on the socialflow.eu/designflow page that will also be a great resource of inspiration and planning your own Design Week schedule.

Legyetek aktívak, mert a fotók feltöltői között hazai designerek által tervezett tárgyakat és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem gondozásában megjelent Magyar Design Évkönyv 2013 kiadványt (hdy.hu) sorsolunk ki.

Be active as all uploads take part in a poll where you can win Hungarian design objects and your own copy of the Hungarian Design Yearbook 2013 (hdy.hu) published by Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest.

Osszátok meg az élményt, legyetek részesei a Design Flow-nak! Design Flow powered by Super Channel

Share the experience and be part of the Design Flow! Design Flow powered by Super Channel

10


Design a kirakatban

Design a kirakatban Design on display Helyszínek / locations: designhet.hu

A tavalyi nagy sikerű együttműködés továbbfejlesztéseként az V. kerületi Önkormányzat támogatásával ismét művészeti alkotások jelennek meg a Design Hét alatt a Belváros számos helyszínén. A rendhagyó kiállítás létrehozásába a helyi üzletek tulajdonosait, a társasházak lakóit is bevonják a szervezők.

Design on display

péntek Friday

vasárnap Sunday

10/03

10/12

As an improved version of last year’s successful collaboration with the Municipality of the 5th District, programme ‘Design on Display’ will present again dozens of artworks in various shopwindows of Belváros. This year, local shopowners, entrepreneurs and residents will also be involved in the organization.

Október 3-12. között az V. kerület frekventált pontjain fiatal designerek és designcsapatok töltik meg alkotásaikkal a kiválasztott kirakatokat, vitrineket. A zsűri által legjobbnak ítélt kirakat tervezője személyre szabott, 3 alkalmas konzultációt kap a Design Terminál szakmai stábjával, kiegészítve egy szervezetfejlesztők által készített, professzionális személyiségprofillal és prezentációs tréninggel – a közönség által kiválasztott kirakat tervezője pedig kiállítási lehetőséget nyer a Palomában (V. Kossuth L. u. 14-16.)!

Between 3 and 12 October, young designers and design teams will fill selected shop windows with their works at busy joints in the 5th District. The designer of the shop window voted as the best by the jury will be awarded with a three-occasion series of personalised consultations with the professional staff of Design Terminal, in addition to a professional personality profile prepared by an organisation development team and a presentation training course. The designer of the audience’s favourite shop window will win a possibility of a solo exhibition in Paloma (V. Kossuth L. u. 14-16.)!

Szavazz Te is a kedvencedre, hogy saját kiállítási lehetőséget kaphasson!

Vote Your favourite, to help him/her win the exhibition possibility!

Szavazni október 20-ig lehet a facebook.com/budapestdesignweek oldalon!

Voting is open until 20 October at facebook.com/budapestdesignweek! Támogató / Sponsor:

11


A Design Terminál programjai a Design Héten Design Terminal Events on Design Week

Design Terminál 1051 Budapest, Erzsébet tér 13. designterminal.hu Smart Fashion Innovatív divattárgyak kiállítása / exhibition of innovative design ornaments Kurátor: Deutsch Szandra – Design Terminál, installáció tervezője: Hegedűs Ágnes. Látható: október 3-5.: Városligeti Műjégpálya (a Central European Fashion Days keretében); október 6-12.: Design Terminál Galéria. / Curator: Szandra Deutsch – Design Terminál, installation designed by: Ágnes Hegedűs. Open for visitors: 3-5 October (during Central European Fashion Days) at Városligeti Skating Rink; afterwards, between 6-12 October, at the Design Terminal Gallery. – október 3-5. Central European Fashion Days – Gombold újra! Közép-Európa 2014 döntő

CEFD. IMG Fashion, renowned producer of various large international fashion weeks, is the event’s key partner and consultant. – október 6., 18.00-21.00 First Monday Kreatívipari vállalkozások találkozója / Meetup for Creatives helyszín / venue: Design Terminál Konferenciaterem

INNOCRAFTS project, co-funded by ERFA through the INTERREG IVC Programme. – október 7., 18.00 – 20.00 Intelligens autók / Intelligent cars meetup helyszín / venue: Design Terminál Konferenciaterem

Hogy fognak kinézni a jövő közlekedési eszközei? Lesz-e sofőr az autóban? Milyen anyagokból készülnek, és milyen energiát használnak majd? Többek között ezekre a kérdésekre keresik a választ az autóipar fejlődését körbejáró meetup szakmai vendégei. / What will the vehicles of tomorrow look like? Will cars still have drivers? What materials will they be made of, and what energy sources will power them? These are some of the questions the expert participants of this meetup, centered around the development of the automotive industry, will try to answer. – október 7., 18.00 – 20.00 Smart City Lab Budapest

A Design Terminál és a European Entrepreneurship Foundation havonta megrendezett eseménysorozata, ahol startup vállalkozók találkoznak. / A monthly event, bringing the movers and shakers of the local startup scene together – co-hosted by Design Terminál and the European Entrepreneurship Foundation. – helyszín / venue: Városligeti Műjégpálya / október 7., 10.00-17.00 Magyar Innocrafts Nap / Városliget Skating Rink A Design Terminál idén október első Hungarian Innocrafts Day hétvégéjén szervezi meg a régió leg- helyszín / venue: Design Terminál nagyobb divateseményét, a Central Konferenciaterem European Fashion Days-t (CEFD), A Budapesti Vállalkozásfejlesztési mellyel belép a legrangosabb diKözalapítvány által szervezett helyszín / venue: Prezi, 1065 vathetek sorába. A CEFD keretében szakmai műhelyen elemzések és Budapest, Nagymező utca 54. rendezik meg a nagysikerű Gombold nemzetközi színvonalú magyar A Design Terminál által kezdeményeújra! Közép-Európa divattervezői példák bemutatásával vizsgálják zett Smart City Lab Budapest pályápályázat döntőjét is. Az esemény az arts and crafts vállalkozások zat nyertesei mutatják be fejlesztési kiemelt szakmai partnere a számos gazdaságban és foglalkoztatásban eredményeiket. Partnerek: BKK, nagy nemzetközi divathét megvaló- betöltött szerepét. A program az Főkert, Fővárosi Vízművek. / The sításában közreműködő IMG Fashion. INNOCRAFTS projekt keretében, az winners of Design Terminal’s Smart / This year, Central European INTERREG IVC Programon keresztül City Lab Budapest competition Fashion Days, the region’s largest az ERFA társfinanszírozásával vapresent their innovative results. fashion event, will be held by Delósul meg. / The workshop, hosted Partners: BKK, Főkert, Water Works sign Terminal on the first weekend by the Budapest Enterprise Agency, of Budapest of October – joining the ranks of examines the role of arts and craft – the most prestigious fashion weeks. enterprises in the economy and október 8., 17.00 – 21.00 The finale of the acclaimed Gomthe labor market, presenting stuBefektetőt keresel? / bold újra! Central European fashion dies and internationally renowned Looking for an Investor? design competition will be one of Hungarian examples. The event is helyszín / venue: Design Terminál the many highlights of this year’s organized in the framework of the Konferenciaterem

12


Befektetők és ígéretes kreatívipari – vállalkozások találkozója a divat, Október 10., 14.00-16.00 a formatervezés és az újmédia terüDesign, divat, technológia / letéről. Az előadások után kötetlen Design, fashion, technology formában folytatódik a kapcsolatAz InStyle magazin kerekasztalépítés. / A get-together of investors beszélgetése / Roundtable by and promising creative ventures InStyle magazine from the fields of fashion, industrial helyszín / venue: Design Terminál design and new media. PresentaKonferenciaterem

experts attempt to answer these questions and more. – október 11., 10.00-12.00 Mini Terminál: fókuszban a technológia / Technology

tions are followed by an informal networking gathering. – október 9., 10.00 -14.00 Design és 3D nyomtatás / Design and 3D printing Konferencia a formatervezés, a design és a technológia kapcsolatáról / Conference about the interdependencies of industrial design, creative design and technology

A Mini Terminál foglalkozásai során a 6-12 éves korosztály kreatív képességét fejlesztve, játszva ismerkedhetnek meg tudományos és szórakoztató kísérletekkel, miközben a szülők szakszerű tanácsokat és segítséget kapnak gyermekük készségeinek fejlesztéséhez. / The activities at Mini Terminal introduce the 6-12 age group to scientific and entertaining experiments in a playful way, developing their creative skills, while offering their parents professional advice and assistance for developing their children’s abilities. – október 1w1., 17.00-20.00 KÖZ | TÉR | VÁROS – Közös gondolkodás az innovatív városfejlesztésért PEOPLE | PLACES | POLIS – Brainstorming for an innovative metropolis

helyszín / venue: Design Terminál Konferenciaterem

A Budapest 3D Printing Days és a VARINEX közösen rendezett konferenciáján konkrét példákon keresztül ismerhetik meg az érdeklődök azt, hogy hogyan segíti a tervezőket a tervezés és gyártás során a 3D nyomtatás, akár az ékszertervezésben, a divat vagy a design világában. Közreműködő partnerek: 3dee Store OG, FreeDee Printing Kft., GigamaX3D Kft., Parametric-Art, MOME / At the conference, co-hosted by Budapest 3D Printing Days and VARINEX, visitors are offered insight through examples into how 3D printing can assist jewelry, fashion and other creative designers in the design and production phases of their work. Contributing partners: 3dee Store OG, FreeDee Printing Kft., GigamaX3D Kft., Parametric-Art, MOME – október 9., 18.00-20.00 Kreatív Budapest konferencia / Creative Budapest conference helyszín / venue: Design Terminál Konferenciaterem

Hogyan indítsunk kreatív vállalkozást? Jó gyakorlatok és támogatókörnyezet a vállalkozási adminisztrációban. / How to launch a creative venture: best practices and a supportive environment to aid the administration of enterprises.

Merre halad a divat a technológia korában? A hidegben felmelegedő ruha, a környezetéhez alkalmazkodni képes textíliák, az interaktív darabok – mindez fikció vagy valóság? Mennyiben változtatja meg mindez a divat ma ismert világát, és a magyar divattervezőknek jut-e mindebben szerep? Ezeket a kérdéseket feszegetik neves magyar divattervezők az InStyle magazin kerekasztal-beszélgetésén. / What does the future hold for fashion in the age of technology? Garments that warm up when exposed to cold, adaptive textiles which react to their surroundings, interactive “smart clothing” - merely fiction, or soon to be reality? How will this impact the world of fashion as we know it today, and what role could Hungarian designers play in the process? Well-known Hungarian fashion designers discuss these questions and more at InStyle magazine’s roundtable. – október 10., 18.00-20.00 Fejlesztők a fejünkben: középpontban a felhasználói élménytervezés / Coders and our Consciousness: User experience design takes center stage helyszín / venue: Design Terminál Konferenciaterem

Hogyan lesz a fémből és bitekből álló világból szerethető, jól használható, ergonomikus közeg? Mitől jól használható egy weboldalt és mitől kellemes ránézni a mobilunkra? A konferencia ezekre a kérdésekre keresi a választ szakértők segítségével. / What transforms the world of metal, bits, and bytes into an enjoyable, easy-to-use ergonomic environment? What makes a website easy to use, and what makes our smartphone pleasing to the eye? The conference and participating

in the spotlight helyszín / venue: Design Terminál Konferenciaterem

helyszín / venue: Design Terminál Galéria

Ne a problémát lásd meg, hanem a lehetőségeket! Olyan megvalósítható ötleteket keresünk, melyek a design-innováció eszközeivel képesek még jobbá tenni lakóhelyünket. Az eseményen bemutatkoznak a Design Terminál Smart City Lab Budapest pályázatának nyertes csapatai és fejlesztései is. Az eseményt és a legjobb ötleteket a Magyar Telekom szponzorálja. / Focus on opportunities, not the problem! We’re looking for feasible ideas to make our neighborhoods even better, using the tools of design and innovation. The event also features the winning teams and innovations of Design Terminal’s Smart City Labs competition. The event and the best ideas are sponsored by Magyar Telekom.

Holland Menü a Terminal étteremben! Részletek a 26. oldalon! Dutch Menu at Terminal restaurant! Details at page 26!

Részletes szakmai program / detailed program: designterminal.hu/hu/event/design-het-budapest

13


Átvitt értelem

2014.10.03–10.12.

design és technológia

BUdapest design week

Figurative sense design and technology

Szinte nem létezik olyan alkotófolyamat, amelyre ne hatott volna meghatározó mértékben a technológiai forradalom. Különösen nagy a változás a design területén, ahol egyes művészeti ágak (például a grafika vagy a belsőépítészet) az előző médiumot: a papírt elhagyva, immár szinte kizárólag számítástechnikai környezetben léteznek. A technológiai változásoknak köszönhetően létrejöttek új iparágak is – pl. a 3D nyomtatás –, de a paradigmaváltás az ékszertervezéstől az irodabútorokig szinte minden designnal kapcsolatos területre nagy hatást gyakorolt. Design és technológia sokrétű kapcsolatát elemzik a következő oldalakon ismertetett programjaink, illetve ezek egy sajátos területét járja körül idei nyitókiállításunk.

Átvitt értelem: felhasználói élmények és interakciók

csütörtök thursday

10/02

Hardly any creative process was left intact by the massive impact of the technological revolution. The change is particularly significant in the field of design, where certain disciplines of art, such as graphics or interior design, left behind their previous medium, i.e. paper, to continue their existence almost exclusively in a computeraided environment. New industries have been brought about as a result of the technological changes – e.g. 3D printing –, but this paradigm shift has had a great impact to nearly all design-related fields from jewellery design to office furniture. Our programmes described in the following pages analyse the diverse relationship of design and technology, while our opening exhibition focuses on a particular aspect of these.

Megnyitó / opening event

17:00

Figurative sense: user experience and interactions Kurátor: Nemes Attila / curator: Attila Nemes

Várkert Bazár, Déli Palota Nyitva / open: október 3 - november 2., K-V / Tue-Sun 10-18

Hol vannak a technológiai változás határai és milyen következményekkel jár mindez a jövő designerei számára? Melyek a tárgyalkotás végpontjai akkor, ha a felhasználó a termék kialakításában aktívan részt vesz? A technológia korában, amikor legtöbb eszközünk internetcsatlakozással bír, milyen feladatai vannak, lehetnek egy designernek? Az egyre inkább felhasználóiélmény-alapú piacon megtalálják-e a helyüket akkor is, amikor a tárgytervezést a folyamatok megtervezése előzi meg (service design)? A Design Hét Budapest idei nyitókiállítása a fenti kérdésekre kísérel meg elgondolkodtató válaszokat adni, a bemutatott projektek ugyanakkor jó például szolgálnak arra a felhasználói interakció és élmény vezérelte tervezői gondolkodásra is, mely az utóbbi években meghatározó jelentőségűvé vált a design legtöbb területén. Szervező: Design Hét Budapest 14

Where are the limits of technological change, and what consequences do they have for designers in the future? What are the end points of object creation when users actively participate in the product development? In the age of technology, when most of our devices have connectivity to the worldwide web, what duties may designers have? Will they find their place in a market increasingly based on user experience, even when object design is preceded by service design? This year’s opening exhibition for Design Week Budapest attempts to provide stimulating answers to the above questions, while the presented projects are also good examples of the designer attitude driven by user interaction and user experience design, which have gained major significance in most fields of design in the past years. Organised by Budapest Design Week


tech

ARCHLine.XP

tech

Belsőépítészeti tervezőszoftver bemutatók és események Demonstrations of and events related to interior design software Solinfo Lighting & Home 1077 Budapest, Wesselényi u. 6. archline.hu

Az ARCHLine.XP egy építészeti és belsőépítészeti tervezőprogram, mellyel építészeti és belsőépítészeti tervek készíthetők, beleértve a teljes technikai dokumentációt, burkolatterveket, 3D modellt, költségbecslést, fotorealisztikus képeket és 3D filmeket. A Design Hét alatt a program működéséről kaphatnak részletes képet az érdeklődők. Regisztráció: info@cadline.hu Események: 10.03, 18:00 – Bár a város tetején c. designpályázat díjkiosztója 10.07, 18:00 – A lakberendező szoftverei a tervezésben és a prezentációban, workshop 10.10, 18:00 – Legújabb stílusok, trendek a lakberendezésben, workshop Szervező: Cadline

ARCHLine.XPis an architecture and interior design program, which is used to prepare architectural and interior design plans, including full technical documentation, flooring and tiling, 3D models, cost estimates, photo-realistic images and 3D films. Interested visitors can obtain detailed information about the program during the Design Week. Registration: nfo@cadline.hu Events: 10.03. 18:00 – Award ceremony of the Rooftop Bar design competition 10.07. 18:00 – Interior designer software for planning and presenting, workshop 10.10. 18:00 – The latest styles and trends in interior design, workshop Organised by Cadline

The Format Project Social design cookbook, avagy a közösségi együttműködés receptjei Social design cookbook, or recipes of community collaboration

kedd Tuesday

10/07

Kitchen Budapest 1092 Budapest, Ráday u. 30. (bejárat a Biblia Előadás / talk

utca felől / entrance from Biblia utca)

18:00

kitchenbudapest.hu

Mi a közös a TEDx-ben, a Wikipédiában, a Critical

What do TEDx, Wikipedia, Critical Mass or the

Massben vagy a Múzeumok Éjszakájában? A Kitchen

Night of Museums have in common? Research con-

Budapest „Formátum projekt” névre keresztelt

ducted by Kitchen Budapest under the title “Format

kutatásában népszerű kollaborációs formátumokat,

Project” examines and presents popular formats of

működési modelleket vizsgál és mutat be. Bujdosó

collaboration and operating models. A presentation

Attila előadásában szó lesz arról, hogyan születnek,

delivered by Attila Bujdosó addresses how these

hogyan működnek, mitől válnak megismételhetővé,

formats are brought about, how they operate, become

alkalmazhatóvá, és sikeressé ezek a formátumok,

repeatable, applicable and successful, and why their

továbbá mitől terjednek ennyire virálisan szakmai,

spread is so viral, irrespective of professional, social

társadalmi és földrajzi határoktól függetlenül.

and geographical borders. The invited contributors

A meghívott előadók pedig arról mesélnek majd,

will tell about how they direct or organise the lives

hogy hogyan irányítják vagy szervezik budapesti

of communities in Budapest around a format. Partic-

közösségek életét egy-egy formátum köré szervezve.

ipants of the event will have the first chance to gain

Az esemény résztvevői elsőként nyerhetnek bete-

insight in the latest project research results, which is

kintést a projekt legfrissebb kutatási eredménye-

why Kitchen Budapest primarily expects participants

ibe, ezért a Kitchen Budapest elsősorban olyan

who are interested in the way communities operate,

résztvevőkre számít, akik érdeklődnek a közösségek

cultural projects are managed and who are attracted

működése, kulturális projektek menedzselése és

to social innovation.

a társadalmi innováció iránt.

Registration: theformatproject.eventbrite.com Organised by Kitchen Budapest

Regisztráció: theformatproject.eventbrite.com Szervező: Kitchen Budapest

15


csütörtök thursday

10/09

Megnyitó / opening event

19:00

Fénnyel átszőve

Interwoven with light – New Collection by Lana Moto Lucia Divatakadémia 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 62., I/7. Nyitva / open: október 9-11., 18-20 lanamoto.com

„Mint mikor a tiszta vizet egy csepp festék éri...úgy változtatja karakterét a ruha, mely nemcsak a külső fények játékának van kitéve hanem magában is hordozza azt.” LANA MOTO tervezői specialitása az innovatív (sokszor tech) elemek alkalmazása a ruhatervezésben. Elegáns, különlegesen világító viseletek egy futurisztikus világból. Megtekinthető 3 napig a Lucia Divatakadémián. Szervező: Lana Moto, Lucia Stúdió

“Similarly to a drop of dye hitting pure water...clothes keep changing their characters, exposed to and carrying in themselves the play on external lights.” The specialty of designer LANA MOTO lies in the use of innovative (often technical) elements in clothing design. At Lucia Divatakadémia, special light emitting outfits will be shown, coming from a futuristic world. Organised by Lana Moto, Lucia Stúdió

csütörtök thursday

10/09

workshop

14:00

SAP Open Lab 1031 Budapest, Záhony u. 7., H épület sap.com

Nem sokan tudják Magyarországon, hogy a világ egyik vezető üzleti szoftvergyártója, az SAP immár 10 éve fejlesztő labort működtet Budapesten. Itt a programozók és a designerek az SAP saját fejlesztésű adatbázisrendszerét alkalmazzák világelső üzleti megoldások kidolgozására. Az innovációs központ megújult környezetben, az ún. AppHaus koncepciót követve működik tovább, dinamikus feltételeket biztosítva a fejlesztésnek és a Design Thinkingnek. Az Open Lab workshop keretében a résztvevők ebben az új környezetben próbálhatják ki kicsiben, hogyan lesz ötletből termék a Design Thinking módszer segítségével, megismerkedhetnek az AppHaus környezettel és az SAP technológiával is. Regisztráció ( max. 20 fő): zsofia.czeman@sap.com Szervező: SAP Hungary Kft. 16

It is not widely known in Hungary that leading business software producer SAP has been running a development laboratory in Budapest for ten years now. Here, programmers and designers use SAP’s database system of bespoke development to work out cutting-edge business solutions. The innovation centre continues operation in a new environment, in line with the AppHausconcept, ensuring dynamic conditions for development and Design Thinking. During the Open Lab workshop, the participants will have an opportunity in this new environmentto try on a small scale how an idea is developed into a product, using the method Design Thinking, besides familiarising themselves with the AppHausenvironment and the SAP technology. Registration (max. 20 p): zsofia.czeman@sap.com Organised by SAP Hungary Kft.


tech

tech

Prezi programok Redefine Design Konferencia és workshopok redefineconf.com

• Redefine Design Konferencia Mi is az a design? Mitől lesz egy termék jó termék? Mivel teremt értéket a designer? 10/02-03, 09:00 (egész napos, angol nyelvű) Uránia Filmszínház Budapest, 1088 Rákóczi út 21. Részvételi díj: 250 USD (csak a konferencia díja) Regisztráció: redefineconf.eventbrite.com Kupon kód: DesignWeekSentMe (50 USD kedvezményre jogosít) A Design ma az egyik legnépszerűbb és egyben legelcsépeltebb kifejezés. Pontos definíciója nincs is, mivel születése óta, azaz az ipari forradalom idejétől kezdve mindenki egy kicsit mást ért alatta. Ma, az internet és a vele együtt megjelent új technológiák még jobban elmossák a határait, ugyanakkor soha nem látott lehetőségeket nyitnak meg a digitális és a tradicionális design együttműködésére, új „hybrid” termékek megjelenésére. Ez a világ, a maga rettentő gyorsan változó igényeivel óriási potenciál az új designer generáció számára. A Redefine konferencia célja, hogy tudatos tervezési elveket adjon a designerek kezébe. Olyan, előadókat hoz el Budapestre, akik újragondolták a design fogalmát és segítenek megismerni annak változó arcát. Emellett egy egész napos és egy két órás nyilvános workshoppal várják a szervezők az érdeklődőket, ahol elsajátíthatják a Prezi speciális technikáit és trükkjeit.

• Redefine Design Conference What is design anyway? What makes a great product experience today? How does the designer create value? 10/02-03, 09:00 (all day, in English) Uránia Filmszínház Budapest, 1088 Rákóczi út 21. Fee: 250 USD (conference only) Registration: redefineconf.eventbrite.com Coupon code: DesignWeekSentMe (50 USD kedvezményre jogosít)

Design has always been a continuously evolving discipline, resulting in many different approaches and definitions. In fact, the term “design” is rather vague and from its birth during the industrial revolution to today it has become a blanket term for some very diverse practices. Today, the Internet and connected technologies are further blurring its boundaries, but opening the door for hybrid experiences that merge digital and tangible facets of design. This rapidly evolving landscape offers great opportunities for the new generation of designers. The Redefine Conference will bring together a diverse collection of design professional, with the aim to take a small step towards building a more conscious design ethos for our generation.

• Redefine Workshop – A Prezi Élmény: Válj profi Prezi felhasználóvá! 10/01, 09:00 (egész napos, angol nyelvű) Prezi HQ, 1065 Budapest, Nagymező utca 54-56. Részvételi díj: 250 USD (csak a workshop díja) Regisztráció: redefineconf.eventbrite.com Kupon kód: DesignWeekSentMe (50 USD kedvezményre jogosít) A kedvezmények nem összevonhatók!

• Redefine Workshop – The Prezi Experience 10/01, 09:00 (full day, in English) Prezi HQ, 1065 Budapest, Nagymező utca 54-56. Fee: 250 USD (workshop only) Registration: redefineconf.eventbrite.com Coupon code: DesignWeekSentMe (50 USD discount) Discounts are not to be combined!

• Prezi For All – gyorstalpaló Szeretnél lélegzetelállító Prezit készíteni? Tanuld meg a profiktól, hogyan kell! 10/04, 10:00-12:00 (magyar nyelvű, ingyenes) Prezi HQ, 1065 Budapest, Nagymező utca 54-56. Regisztráció (max. létszám: 200 fő): designweekpreziworkshop.eventbrite.com Szervező: Prezi

• Prezi For All - crash course 10/04, 10:00-12:00 Would you like to make breath-taking Prezi? Learn how to be professional. Free event, in Hungarian. Registration (max. persons: 200): designweekpreziworkshop.eventbrite.com Organised by Prezi 17


Mind the Game hétfő Monday

kedd Tuesday

10/06

10/07

Úton a Smart City felé: konferencia és városi játék Heading for Smart City: conference and urban game Több helyszín / multiple venues mindspace.hu

A Mind the Game konferencia témája a gamification (játékosítás) mint eszköz használata a közösségi bevonás, megszólítás során. Az eseményen nemzetközi és magyar előadók mutatják be a gamification-t és annak gyakorlati használatát. A kétnapos konferencia nem csak elméletben foglalkozik a játékosítással, itt és most a játék nem megkerülhető. Az esemény kiemelt eleme, hogy a résztvevők a belépőjegy megvásárlásával egy smart city projektet támogatnak, mégpedig azt, amelyiket megszavazzák – emellett bemutatkoznak a Design Terminál SmartcityLab pályázatának győztesei. Részletek: smartcitybudapest.eu/conference2014 Szervező: Mindspace

Add to Cart Jewellery kiállítás exhibition Púder Bárszínház és Galéria 1092 Budapest, Ráday u. 8., kirakatok / shopwindows Nyitva / open: október 9-22, 0-24 mome.hu

A MOME ötödik horizontális laborja, a Digital Craft Lab egyik pilot projektjeként tavas�szal megvalósult az „Add to Cart Jewellery” tervezési feladat a Tárgyalkotó Tanszék Fémműves szakán. A hallgatók a DesignShop. eu webáruházzal együttműködve a digitális tárgyalkotás által többszörözhető, az online értékesítésben rejlő lehetőségekre reflektáló ékszerek tervezésének lehetőségeit járták körül, melynek eredményeképpen perszonalizálható ékszerek, ékszerkollekciók születtek. Az alapképzésben résztvevő hallgatók vizsgamunkája a tárgyak bemutatásán túl arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy az internetes értékesítés és az innovatív technológiák használatára épülő tárgyalkotás hogyan játszhat szerepet egy olyan újfajta vásárlási kultúra kialakulásában, ahol a megrendelő aktív szereplője a tervezési vagy a kivitelezési folyamatnak. Szervező:MOME, DesignShop.eu 18

The subject of ‘Mind the Game’ conference isthe use of gamification as a tool for involving and addressing the community. At the event, international and Hungarian contributors will explaingamification and its practical use. The two-day conference deals with gamification not only in theory; games are not avoidable here and now. A key element of the event is that the participants, buying their entry tickets, support a smart city project – one that they vote for –; moreover, the winners of Design Terminal’s SmartcityLab competition will be presented. Details: martcitybudapest.eu/conference2014 Organised by Mindspace

As a pilot project launched by Digital Craft Lab, the fifth horizontal laboratory of MOME, a design assignment under the title “Add to Cart Jewellery” was implemented at the Metalwork class of MOME’s Product Design Department during the spring. In cooperation with the DesignShop.eu, the students explored the possibilities of designing jewellery that can be multiplied by way of digital production to reflect on the potentials of online sales, as a result of which personalisable jewellery and collections of jewellery were created. Beyond presenting the products, the test assignments of BA students are intended to point out how online sales and product creation relying on innovative technologies can play a role in formulating a new shopping culture where the customer is an active participant in the design or implementation process. Organised by MOME, DesignShop.eu szerda Wednesday

10/08

Megnyitó / opening event

19:00


tech

Creative Mornings Budapest Special: Team Distinction Ötkert 1051 Budapest, Zrínyi u. 4.

péntek Friday

10/10

hg.hu

Tech kutatólabor Budapest szívében: „Budapestről bármi lehetséges” – a Distinction mobilapp-fejlesztő startup ezzel a hittel alapította meg kutatólaborját, ahol a legújabb technológiai megoldásokkal ismerkednek, prototípusokat készítenek, tapasztalataikat pedig felhasználják a termékfejlesztésben is. Hogyan tervezzünk okosórára, egy új gesztust a mobilunkra, és mit tud egy okoshűtő? A város egyik legnépszerűbb, kora reggeli kreatív rendezvényének különkiadásán például erről is mesélnek majd az előadók a kávé és süti mellett ébredező közönségnek. Részletek a CMBDP facebook oldalán. A korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztráció szükséges a creativemornings.com/bdp oldalon! Szervező: HG.HU X Szikra Creative Collaboration

tech

Esemény / event

08:30

Tech research lab in the heart of Budapest: “Anything is possible out of Budapest” – this was the credo of a mobile app developer startup, Distinction, when they founded their research laboratory, where the latest technological solutions are studied, prototypes are prepared and the experience is utilised also in product development. How to design for a smart watch, or anew gesture for a mobile phone, and what has a smart fridge to offer? The contributors will talk about these topics at the special issue of one of the most popular early morning creative events in town, while the audience is waking up with coffee and pastries. For details, please visit the Facebook page of CMBDP. Due to limited capacity, prior registration is necessary at creativemornings.com/bdp! Organised by HG.HU X Szikra Creative Collaboration

Én és ŐŰ szombat saturday

10/04

Kerekasztalbeszélgetés / roundtable discussion

17:00

„Az informatikai világban gyakran előfordul, hogy a külföldi betűtípus nem tartalmazza a kettős éles ékezetes betűket, mivel csak a magyar billentyűzeten fordulnak elő, illetve a betűtípusokban gyakran ~ vagy ^ kerül a kettős ékezet helyére, vagy egyáltalán nem lehet bevinni ő-t, ű-t” (Wikipédia). Az ŐŰ hungarumlautok észrevétlenül identitásunk részei. Addig észre sem vesszük, mennyire kuriózumok, amíg nem találunk valami cool betűtípust, amiből persze hiányoznak. Ezt az érdekes momentumot fedezte fel az erLab, mely Sárosi Róbert vezetésével egy designtermékcsalád kialakításán dolgozik. A Design Hét keretén belül kerekasztal beszélgetésre kerül sor a techipar képviselőivel, tipográfusokkal és nyelvművelőkkel az ŐŰ nemzeti karaktereinkről – a résztvevők ráadásul limitált számban ŐŰ termékeket kapnak ajándékba. A termékek a Design Hét alatt a King Shopban (VII. Király u. 5.) megvásárolhatók. Regisztráció (max. 100 fő): ou@erinnovations.net Szervező: erLab

Árvízt „ r „ tükörfúrógép

Me and ŐŰ Kolor

1075 Budapest, Király u. 13. őű.hu

“It is a frequent case in the world of computer technology that foreign fonts do not include double acute accents because they are only part of a Hungarian keyboard, and that double acute accents are often replaced by ~ or ^ symbols, or that the letters ő and ű are impossible to key in at all” (Wikipedia). Unnoticeably, the Hungarumlauts Ő and Ű have become part of our Hungarian identity. We normally do not even realise their uniqueness until we find a cool font that certainly lacks them. This interesting circumstance was discovered by erLab, which works on developing a design product family under the leadership of Róbert Sárosi. The Design Week will accommodate a round-table discussion with the representatives of the technological industry, typography experts and language educators about our national characters Ő and Ű – participants will receive a limited number of ŐŰ products as gifts. The products will be available during the Design Week in King Shop (VII. Király u. 5.). Registration (max. 100 p): ou@erinnovations.net Organised by erLab 19


Beérkező levelek Szigeti Zsófi és Bánlaki Kata (Karcsi Papírboltja) közös papírinstallációja

InBox

szombat saturday

10/11

workshop

16:00

Paper installation by Zsófi Szigeti and Kata Bánlaki (Karcsi Papírboltja) Kiscelli Múzeum Templomtér 1037 Budapest, Kiscelli út 108. Nyitva / open: október 11-12., 10-18 karcsipapir.hu szigetizsofi.blog.hu kiscellimuzeum.hu

Egyetlen doboz papír megmunkálásával több száz köbméternyi teret tudunk drámaian átváltoztatni, azt sugallva ezzel, hogy a design mindennapjaink része, de legalábbis könnyedén azzá tudjuk tenni. A papír, mint anyag, melynek szerepe digitális korunkban változóban van, tökéletes médium ennek bizonyítására. Ennek az anyagnak másik, kevésbé ismert arcát igyekeznek bemutatni az installáció tervezői: Szigeti Zsófi és Bánlaki Kata (Karcsi Papírboltja). A Beérkező levelek digitális korunkat szimbolizálja, melyben a papír, mint természetes eredetű anyag, és a kézírás kreatív eszközzé változott, felcserélve eredeti információ átadó szerepét. Az installációhoz workshop is kapcsolódik. Az installációra a belépődíj 700 Ft/fő, amellyel a múzeum összes kiállítása és a workshop is látogatható. Szervező: Karcsi Papír – Bánlaki Kata, Szigeti Zsófi

Working a single box of paper allows for dramatically changing hundreds of cubic meters of space, suggesting that design is a part of our everyday lives, or, can be easily involved in it. Paper, being a material whose role is undergoing a change in our digital era, is a perfect medium to prove it. The designers of the installation, Zsófi Szigeti and Kata Bánlaki (Karcsi Papírboltja) seek to present the other, less known side of the material. InBox symbolises our digital era, where paper, a material of natural origin, as well as handwriting have turned into creative tools, switching from their original role of conveying information. A workshop is linked to the installation. The admission fee to the installation is HUF 700/person, which grants access to all other exhibitions in the museum and to the workshop. Organised by Karcsi Papír – Bánlaki Kata, Szigeti Zsófi

Bora Design és technológia a konyhában

Bora

Design and technology in the kitchen interni Budapest 1051 Budapest, Vigyázó Ferenc u. 3. Nyitva / open: H-P 10-18, SZ 10-14 internibudapest.hu

Igazi designújdonság az otthoni konyha technológia piacán a Bora, mely nem más, mint elemekből összeépíthető főzőfelületek és elszívó kombinációja, különböző igényszintekben és teljesítménnyel. A bemutató alkalmából testközelből is megismerkedhetnek az érdeklődők a készülékekkel, valamint megkóstolhatják a segítségükkel elkészített finom fogásokat is. Regisztráció: info@internibudapest.hu Szervező: interniBudapest

péntek Friday

10/10 20

Bemutató / presentation

18:00

Bora represents true novelty in design at the market of home kitchen technology, offering combinations of cooking surfaces made from various elements and a kitchen hood, available at various levels of sophistication and power. At the demonstration, visitors can take a close look at the devices, and can taste the delicious meals prepared using them. Registration: info@internibudapest.hu Organised by interniBudapest


tech

Design, divat, technológia Az InStyle magazin kerekasztal-beszélgetése

Design, fashion, technology A round-table discussion by InStyle magazine Design Terminál konferenciaterem

tech

péntek Friday

10/10 14:00

1051 Budapest, Erzsébet tér 11-13. instyle.hu

A világ vezető stílusmagazinja

Merre halad a divat a technológia korában? A hidegben felmelegedő ruha, a környezetéhez alkalmazkodni képes textíliák, az interaktív darabok – mindez fikció vagy valóság? Mennyiben változtatja meg mindez a divat ma ismert világát és a magyar divattervezőknek jut-e mindebben szerep? Ezeket a kérdéseket feszegeti az InStyle magazin kerekasztal-beszélgetése, melyben neves magyar divattervezők vesznek majd részt. A beszélgetés kerete a Smart Fashion innovatív divattárgyak kiállítás, mely szintén a Design Terminál Galérián látható (kurátor: Deutsch Szandra). A rendezvény nyilvános. Szervező: InStyle magazin

Where is fashion heading in the age of technology? Clothes warming up in cold weather, textiles that are capable of adapting to the environment, interactive pieces of clothing – are these fiction or reality? How do all these change the world of fashion as we know it, and do Hungarian fashion designers have a role to play in them? The round-table discussion held by InStyle magazine and attended by prominent Hungarian fashion designers addresses these questions. The Smart Fashion exhibition of innovative fashion objects, presented at the Design Terminal Gallery (curator: Szandra Deutsch), will represent a framework to the discussion. The event is open to the public. Organised by InStyle magazin 21


Nyári hangulato3D Idézd fel nyári emlékeidet 3D nyomtatás segítségével

Summer moods 3D Recall your summer memories printed in 3D 1036 Budapest, Lajos u. 38-42., bazársor

péntek Friday

10/03

Nyitva/ open (Design Hét alatt / during Design

Megnyitó / opening event

20:00

Week): H-V / Mon-Sun 10-23 digishaper.com

A Kolosy téri bazársor a Design Hét idejére színes lampionokkal idézi meg a nyári teraszok, kerthelyiségek hangulatát. Küldd el mécses lámpásod 3D tervét, és a Digi Shaper kinyomtatja 3D-ben. Aki végigsétál a mécsesek alatt, a stúdióba betérve megismerheti a 3D nyomtatókat, illetve A DigiShaper térben rajzoló tollaival nyári benyomásait fejezheti ki három dimenzióban. Október 12-én workshopot tartanak a program szervezői a közeli piacon, ahol délelőtt gyümölcsöket szkennelhetnek be az vendégek és a 3D nyomtatáshoz való tervezés alapjaival ismerkedhetnek meg, délután pedig gyümölcs témájú ékszereket, designtárgyakat tervezhetnek és nyomtathatnak (kezdés 9 órakor). Szervező: DigiShaper

The atmosphere of summer terraces and gardens is recalled through colourful Chinese lanterns along the row of bazaar inKolosytér during the Design Week. Send us a 3D plan of your tea-light holder, and Digi Shaper will print it in 3D. Walking along under the row of tea-light holders, you can access and study 3D printers in the studio, and express your summer impressions in three dimensions using 3D pens by DigiShaper. On 12 October, a workshop will be held by the programme organisers at the nearby marketplace, where guests will have an opportunity to scan fruits, and familiarise themselves with designing for 3D printing, while in the afternoon, guests can plan and print jewellery and design objects on the theme of fruits (the programme starts at 9 a.m.). Organised by DigiShaper

3 ember kedveli ezt digitális eszközök a saját gyártású designtárgyak szolgálatában

3 likes Digital tools at the service of self-produced design objects

Heinrich-udvar 1085 Budapest, Üllői út 32., 2. Emelet. facebook.com/HEINRICH.alkotoiszint

Minél inkább a vizuális síkra terelődik manapság a kommunikáció, annál kevésbé érezzük a tárgy, vagy akár a tárgyat bemutató kép mögött rejlő munka súlyát. A Heinrich Alkotói Szint tagjainak, mint hagyományos kézi technikákon alapuló, saját tervezésű és előállítású, főként helyi kisipari megoldásokra és alapanyagokra támaszkodó tárgyakat kínáló tervezőknek nagy kérdés, hogyan állíthatjuk a saját márka szolgálatába a telekommunikációs eszközöket, hogyan építhetők be ezek a technológiai vívmányok a munkafolyamatba. Ezt az ellentétet szeretnék hangsúlyozni performanszukkal, megmutatva magukat, tárgyaikat és munkafolyamataikat a rendelkezésre álló új technológiai eszközökön keresztül. Az ékszerworkshopra a részvételi díj 1000 Ft / fő, regisztrálni a heinrichudvar@gmail. com címen lehet (szeptember 25-től október 2-ig), a performansz október 11-én 19 órakor lesz, az esemény nyilvános.

Szervező: Heinrich Alkotói Szint 22

szombat saturday

10/04 workshop

18:00

The more communication is directed tothe visual aspect, the less we feel the weight of work underlying an object or an image representing an object. Being designers offering products of traditional manual techniques, designed and produced by themselves relying mostly on local handicraft solutions and base materials, the members of Heinrich AlkotóiSzint (Heinrich Creative Workshop) are faced with the question: how to put telecommunications tools at the service of their own brands, how to incorporate these technological achievements in the work process. Their performance intends to emphasise this contrast, showing themselves, their products and work processes via the available new technological means. Registration for the jewellery workshop is obligatory at heinrichudvar@gmail.com (from 25 September, fee: 1000 HUF), performance is held on the 11th October, from 19:00, free entry.

Organised by Heinrich Alkotói Szint


tech

tech

Mitől okos az okos design? Elmélet és gyakorlati belátások – konferencia

Why is smart design smart?

Theory and practice insights – conference Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.

szerda Wednesday

10/08

marketing.uni-corvinus.hu

Az okos designhoz okos felhasználók is szükségesek. Az okosság azonban nem feltétlen személyes vonás, hanem közös tudáson alapul. A konferencia során olyan elméleti és gyakorlati kérdéseket vitatnak meg magyar és holland előadók, amelyek a közösségi kapcsolatok alapjairól, az aktív közreműködésről és az így létrejövő eredményekről szólnak. Előadók: Peeter Verlegh (University of Amsterdam, Faculty of Social and Behavioural Sciences), Horváth Dóra, Mitev Ariel Zoltán, Bauer András (Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet). Az esettanulmányok előadást Illéssy Lenke, Ille-Olla tervezője és Havasi Zoltán (Kirowski) tartja. Regisztráció (szeptember 25-től): marketing@alumni.uni-corvinus.hu

Szervező: Corvinus Egyetem

Konferencia / conference

10:00

Smart design calls for smart users. Smartness is not necessarily a personal trait; it relies on shared knowledge. At the conference, Hungarian and Dutch contributors discuss theoretical and practical questions regarding the bases of community relations, active participation and the results obtained in this way. Presented by: Peeter Verlegh (University of Amsterdam, Faculty of Social and Behavioural Sciences), Dóra Horváth, Ariel Zoltán Mitev, András Bauer (Budapest Corvinus University, Marketing and Media Institute). Case studies presented by designer of Ille-Olla, Lenke Illéssy and Zoltán Havasi (Kirowski). Registration: (opening 25 September): marketing@alumni.uni-corvinus.hu Organised by Corvinus University

We hammer – U stream ötvös-világ-hálózat egy napra planetworkshop for a whole day Ékezet Galéria 1063 Budapest, Hajós u. 41. Nyitva / Open (Design Hét alatt / during Design Week): minden nap / every day 11-21 ekezetgaleria.hu szombat saturday

10/04

Kerekasztalbeszélgetés / round table

A hagyományos technológiákkal dolgozó ötvösség és az innovációt megtestesítő digitális technológia egy asztal körül: az Ékezet Galéria ötvösművészei és a Ustream designer csapata Veiszer Alinda vezetésével járja körül a két merőben eltérő design terület ütközési és kapcsolódási pontjait. Az online közvetítés segítségével a világ távoli ötvösműhelyeit is testközelbe hozzuk, bepillanthatunk többek között olasz, finn, thaiföldi műhelyekbe, este pedig a galéria művészeinek témára reflektáló ékszereit mutatjuk be. A kerekasztal-beszélgetést 18:30-kor kiállításmegnyitó is követi.

Szervező: Ékezet Galéria

15:00 Goldsmiths’/ silversmiths’ craft and digital technology representing innovation meeting at the same table: goldsmiths / silversmiths from Ékezet Galéria and the designer team of Ustream jointly identify the clash points and linkage between these two utterly different fields, guided by Alinda Veiszer. Online broadcasting will bring remote goldsmith and silversmith workshops close, and visitors can peek into workshops in Italy, Finland and Thailand; in the evening, themed jewellery made by the artists in the gallery will be presented. The round-table discussion will be followed by a vernissage at 6.30 p.m.

Organised by Ékezet Galéria 23


EUROPA DESIGN PROGRAMOK Programs of Europa Design Europa Design Hungary Zrt. 1022 Budapest, Bimbó út 37. Nyitva / open: H−P 8:30−20:00, SZ−V 10:00−16:00 europadesign.hu, facebook.com/europadesign

• Interaktív showroom Hogyan készült az év irodája? Mekkorát tudsz sikítani? Avagy mit nyel el egy jó csendszoba? Technológiai újdonságok, innovációk, kipróbálási lehetőséggel – a Design Hét alatt folyamatosan, a bemutatóterem meghosszabbított nyitvatartási idejében!

• Interactive showroom How the office of the year has been realized? How loud can you scream? Or, what does a good silent room absorb? Technological novelties and innovations, with testing available – during the extended opening time of the showroom throughout Design Week.

• Design Workshop reggelik – közösségi tereink technológiái 10.06. Hétfő, 8:30−12:00 Csendet kérünk! Interaktív beszélgetés az irodai akusztika világáról. Van-e élet a tojástartókon túl? El kell-e viselnünk mások magánéletét? Innovatív anyagok és technológiák bemutatása és felhasználásának lehetőségei a padlótól a plafonig, ismeretbővítő előadások. Vendégek a Buzzispace (NL), a Barrisol (FR) és az Armstrong (NL) gyár tervezői, képviselői.

• Design workshop breakfasts – technologies of community spaces 10.06, 8:30-12:00 Quiet, please! An interactive talk about the world of office acoustics. Is there life beyond egg boxes? Do we have to tolerate others’ private lives? Innovative materials and technologies presented, along with their use from floor to ceiling. Lectures to share knowledge, delivered by guest designers and representatives of Buzzispace (NL), Barrisol (FR) and Armstong (NL) factories.

• Design Unplugged 2 - a Nagytestvér mindent irányít 10.08. Szerda, 8:30−12:00 8:30−10:30 Interaktív beszélgetés a modern irodák eszközeiről – avagy hová tűnt a villanykapcsoló? Okos rendszerek a közületi piacon: világ a kábelek után! Ismeretbővítő előadások az audiovizuális piac nemzetközi képviselőitől, okos rendszerek fejlesztőitől és forgalmazóitól, felhasználóitól. 10:30−12:00 A magyar design különlegességei – fiatal, tehetséges tervezők bemutatkozása.

• Big Brother controls everything – Design Unplugged 2: 10.08, 8:30-12:00 8:30-10:30 Interactive talk about the devices used in modern offices, or, where has the light switch gone? Smart systems in the corporate market, or, the post-cable world. Lectures to share knowledge, delivered by international representatives of the audiovisual market, developers, distributors and users of smart systems. 10:30-12:00 Specialities of Hungarian design – Introduction of young, talented designers

• Irodaházak Éjszakája III. 10.09. Csütörtök, 20:00-02:00 A korábbi két alkalommal hatalmas sikert aratott, éjszakai buszos design túra ismét különböző A+ minősítésű és B kategóriás, „meglepetés” irodaházakat érint, amelyekben a résztvevők építész- és belsőépítész kritikusok, illetve helyi szakemberek vezetésével járhatják be az épületeket és irodai területeket akkor, amikor a dolgozók már otthon mély álomba szenderültek. A program előreláthatólag 6 órán át tart. Pontos helyszínek, regisztráció és részletek: irodahazakejszakaja.hu Szervező: Europa Design Hungary Zrt.

• Night of Office Buildings 10.09, 20:00-02:00 An enormous success on two prior occasions, the design bus tour by night includes various “surprise” office buildings of categories A+ and B for the participants to tour the buildings and office spaces guided by architect and interior designer critiques and local experts while office workers are slumbering in their beds. The program takes approximately 6 hours. For exact venues, registration and details please visit: irodahazakejszakaja.hu. Organised by Europa Design Hungary Zrt.

24


tech

tech

DESIGNEREK, FIGYELEM! ŐSSZEL IS VÁR A DESIGN TERMINÁL KONZULTÁCIÓS PROGRAMJA! Üzletfejlesztési, márkaépítési és szabadalmi jogi tanácsok térítésmentesen a Design Terminál szakértőitől. Milyen időpontokra jelentkezhetsz?

október 11., 13.

november 18., 19.

Jelentkezés: mentor@designterminal.hu Mutasd be tevékenységed és írd meg, hogy miben tudunk segíteni! A programra olyan magyar adószámmal rendelkező vállalkozó jelentkezhet (adószámos magánszemély, egyéni vagy társas vállalkozás), akinek rendszeres jövedelme származik divat, formatervezés, vizuális kommunikáció területeken végzett tevékenységéből. Egy konzultációs alkalommal hét vállalkozás számára biztosítunk időpontot.

designterminal.pocketguideapp.com

Startup

Urbanisztika

Formatervezés

Divat

Download the Design Terminal tours to your phone for free! Powered by DT 126x40.indd 1

01/09/14 18:26 25


2014.10.03–10.12. BUdapest design week

gasztro gastro

Egy fogás akkor igazán emlékezetes, ha a szem is jóllakik tőle – a design ezért nem ismeretlen fogalom a gasztronómia világában sem. Gasztro programjainkban a külcsín és a belbecs együtt jár: a speciálisan a Design Hétre készített, különleges minőségű finomságok – melyek többsége idei Díszvendég országunk: Hollandia ízei és hagyományai előtt tiszteleg – különleges tálalással kerülnek a vendégek elé.

A meal is truly memorable when it also gratifies the eye – this is why the notion of design is not fully unknown inthe world of gastronomy. Our gastronomic programmes offer external glamour and intrinsic value alike: delicacies of exquisite quality prepared specially for the Design Week will be served in a unique arrangement– most of which pay homage to the flavours and traditions of this year’s Guest of Honour, Holland.

Jó étvágyat kívánunk!

Enjoy!

Holland menü

Dutch menu

TERMINAL Étterem és Bár 1051 Budapest, Erzsébet tér 11. Nyitva / open: H-SZ/ Mon-Wed 11-24, CS-SZ / Thur-Sat 11-03, V / Sun 11-24 terminalrestaurant.hu

A Terminal a város legújabb designétterme, mely Budapest szívében: a Design Terminálnak is otthont adó Erzsébet téri épületben nyitotta meg kapuit. Az étterem alkotóinak sikerült megtalálniuk a tökéletes egyensúlyt a retró és a modern elegancia között, és ez az étlapon is tükröződik. A Design Hét alatt az étterem séfjei, Varga Roland és Hadzsala Krisztián különleges holland menüvel várják az érdeklődőket: lesz pácolt hering, holland sajtsaláta, házi burgonyagombóc gouda sajt espumával, sőt oliebollen (egy holland fánkfajta) is – részletes menü a designhet.hu honlapon! Szervező: Terminal Étterem és Bár 26

Terminal is the most recently opened design restaurant in the city, located at the heart of Budapest in a building that also accommodates Design Terminal in Erzsébet tér. The creators of the restaurant managed to strike a perfect balance between retro style and modern elegance, which is also reflected by the menu. During the Design Week, chefs Roland Varga and Krisztián Hadzsala will prepare a special Dutch menu for interested visitors, including marinated herring, Dutch cheese salad, homemade potato dumpling with gouda cheese espuma, and oliebollen (a Dutch doughnut) – for a detailed menu, please visit designweek.hu. Organised by Terminal Étterem és Bár


gasztro

gastro

péntek Friday

10/03 17:00

Ehető fapapucs-készítés

Making edible clogs Miele Bemutatóterem 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 2. miele.hu

Ha valakit Hollandiáról kérdezünk, biztosan megemlíti a temérdek csodálatos tulipánföldet és a holland kultúra legismertebb szimbólumát, a fapapucsot. A Miele főzőesten a hollandok eme nemzeti jelképét: a fapapucsot készíthetik el a résztvevők marcipánból, melyet az eredetihez hasonlóan, egyedileg, kézzel díszíthetnek fel. A legszebb papucsok versenybe szállnak egymással, a legtöbb szavazott begyűjtő Miele porszívót nyer, az est végén pedig természetesen mindenki hazaviheti a saját fapapucsát. Regisztráció (szeptember 25-től): miele.hu Szervező: Miele Hungary

Holland sajttálak

Dutch cheese platters Delizia Gourmet & More

When asked about Holland, most people probably mention the huge fields of gorgeous tulips besides clogs, the most well-known symbol of Dutch culture. At Miele’s cooking night, participants can prepare the Dutch national symbol: clogs, made of marzipan, with unique and manually applied decoration, similarly to the original ones. The most beautiful clogs will qualify for a contest, and the one earning the highest number of votes will win a valuable gift for its maker; at the end of the night, everyone can certainly take their own clogs home. Registration (starting 25 September): miele.hu Organised by Miele Hungary

szombat saturday

vasárnap Sunday

10/04

10/05

szombat saturday

vasárnap Sunday

10/11

10/12

1124 Budapest, Hegyvidék Központ, Apor Vilmos tér 11-12. Nyitva / open: H-P / Mon-Fri 8-20, SZ / Sat 9-20, V / Sun 9-16 deliziagourmet.hu

A Delizia különleges kínálattal készül az idei Design Hétre. A hétvégénként elérhető egyedi ajánlat főszereplői a holland sajtok lesznek, melyeket különböző olajokban és fűszerekkel pácolva kínálnak majd az érdeklődőknek, de lesz tonkababos csokoládé ganache is, mely a holland kakaó műfaja előtt tiszteleg majd. A finomságokat egyedi tálalásban kínálják majd a Deliziában, szó szerint adva ízelítőt a holland gasztronómiából és gasztrodesignból. Szervező: Delizia Gourmet & More

Delizia is preparing a special offer for this year’s Design Week. The unique choice available at weekends will focus on Dutch cheeses marinated in various oils and spices, but interested visitors may also taste chocolate ganache with tonka bean, as an homage to Dutch cocoa. The delicacies will be served in a special layout in Delizia, offering a literal tasting of Dutch gastronomy and culinary design. Organised by Delizia Gourmet & More 27


Átvitt értelem gasztro menü

Figurative sense gastro menu Fruccola Juice Café

1052 Budapest, Kristóf tér 3. Nyitva / open: H-P / Mon-Fri 7-20, SZ / Sat 8-20 fruccola.hu

Míg a dizájnerek azon fáradoznak, hogy az újabbnál újabb technikai vívmányokat integrálják munkáikba, addig a Fruccola a legfinomabb ételek kikísérletezésén ügyködik – mégpedig úgy, hogy eközben megőrizzék az alapanyagok természetességét és egyszerűségét. Céljuk a komplex gasztronómiai élmény, mely a színek játékával a szemet gyönyörködteti, de közben minden egyes harapás egy falat a természetből. Ennek jegyében a Fruccola idén igazi ízorgiával készül: nyitásként a vegán koreai bibimbamp érkezik, amit egy-egy nyers, vegán narancsos-kesudiós és csokis-olivaolajos trüffel kísér, a dekoratív gyömbértea pedig már tényleg csak hab a tortán. A menü ára 1790 Ft, és kizárólag a Design Hét időtartama alatt elérhető. Szervező: Fruccola Juice Café

While designers seek to integrate current innovative technical achievements in their work, Fruccola is experimenting to find the most delicious foods – while preserving the natural characteristics and simplicity of the raw materials. Their goal is to achieve a complex gastronomic experience that gratifies the eye through a play on colours, while each mouthful is a bite of nature. On this note, Fruccola is preparing a true orgy of flavours this year: vegan Korean bibimbap to start with, accompanied by raw vegan truffles: one made with orange and cashew, the other with chocolate and olive oil. The cup of decorative ginger tea is the icing on the cake. The set menu costs HUF 1,790, and is only available during Design Week. Organised by Fruccola Juice Café

Falatnyi boldogság – high tea

with tiny cakes, special selections of tea and a warm welcome. The offer is only valid between 3 p.m. and 8 p.m. Table reservation is necessary (book at +36 20 5813399). Organised by Asztalka

A bite of happiness – high tea Asztalka 1013 Budapest, Döbrentei u. 15. (bejárat az Attila út felől / entrance from Attila street) Nyitva / open: K-P / Tue – Fri 11-20, SZ-V / Sat-Sun 11-19 asztalka.com

Hollandiában a délutáni órák különlegessége a high tea. Ez az egymásra szánt idő, a beszélgetések, különleges édes és sós falatok és önmagunk kényeztetésének az ideje. Az Asztalka a maga nyitott nappalijában erre a különleges élményre invitál: falatnyi tortakreációkkal megrakott kínálókkal, különleges teaválogatással és nagy szeretettel várja vendégeit. Az ajánlat csak 15-20 óra között érvényes és csak asztalfoglalással vehető igénybe (foglalás: +36 20 5813399). Szervező: Asztalka In Holland, a special time in the afternoon is high tea. It is time devoted to each other, time to talk, to have delicious sweet and savoury bits, and to allow for self-indulgence. In their open living room, Asztalkai nvites guests to be part of this unique experience, with cake stands loaded 28


gasztro

gastro

Sajttorta-kollekció

Cheese cake collection

Sugar! Design Cukrászdák / Confectioneries 1061 Budapest, Paulay E. u. 48., 1042 Budapest, Petőfi u. 35. (emelet), 1024 Budapest, Fény u. 2022. (Millenáris, Millipop Játszóház, emelet). Nyitva / open: H-V / Mon-Sun 10:30 – 22 (Paulay), 10-20 (Millenáris, Petőfi) sugarshop.hu

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, a Sugar! Design Cukrászda idén is különleges finomságokkal készül a Design Hétre. A csak október 3-12 között elérhető kollekció Hollandia legismertebb exportcikke: a sajt előtt tiszteleg, különleges sajttorták formájában és ízeiben. A specialitások mindhárom Sugar! Design Cukrászdában kaphatók lesznek a Design Hét időtartama alatt. Szervező: Sugar! Design Cukrászda

Similarly to earlier years, Sugar! Design Confectioneries prepare extraordinary treats for the Design Week also this year. The special collection that will be available only between 3 and 12 October honours Holland’s best known export item, i.e. cheese, in the form and flavours of special cheese cakes. During the Design Week, the specialties will be available in all three Sugar! Design Confectioneries. Organised by Sugar! Design Confectioneries

Holland menü

Dutch menu MÁK Bistro

1051 Budapest, Vigyázó Ferenc u. 4. Nyitva / open: K-SZ / Tue – Sat 12-15, 18-24 mak.hu

A MÁK bistro kulináris koncepciója az elmúlt évszázad nemzetközi trendjein és a francia ’bistrot gastronomique’ elgondoláson alapszik. Felvállalt célja, hogy széles rétegekhez, illetve valamennyi korosztályhoz eljuttassa a csúcsgasztronómia legkiemelkedőbb értékeit, mindezt egy laza, fesztelen és letisztult környezetben. Ételeik jellegzetes vonásait a gazdag magyar kulináris hagyományok, illetve – többek között – az ázsiai konyha ízei és textúrái ihlették. A MÁK-ban a Design Hét ideje alatt Mizsei János séf – akit az Év Ifjú Séftehetségének választottak idén – holland alapanyagokból készíti kompozícióit az előételektől a desszertekig – izgalmas holland csokoládékkal és sajtokkal is találkozhatnak majd. Asztalfoglalás ajánlott (tel.: 00 36 30 7239383). Szervező: Mák Bistro The culinary concept underlying MÁK Bistro relies on the international trends seen in the past century and on the notion of the French ’bistrot gastronomique’. Its declared goal is to provide access for a broad audience and all age groups to the most outstanding values of high gastronomy, in a relaxed, hassle-free and

streamlined environment. The typical features of their foods are inspired by the rich Hungarian culinary tradition, and – among others – the tastes and textures of Asian cuisine. During the Design Week, chef János Mizsei – voted Young Chef of the Year this year – will prepare his compositions using Dutch raw materials in MÁK, from appetizers to desserts; alluring Dutch chocolates and cheeses will also be on offer. Table reservation is recommended (phone: + 36 30 7239383). Organised by Mák Bistro 29


Sajtos bonbon

Cheese bonbons

Rózsavölgyi Csokoládé 1053 Budapest, Királyi Pál u. 6. Nyitva / open: H-P / Mon-Fri 10:30-13, 13:30-18:30, SZ / Sat 12-18 rozsavolgyi.com

A Rózsavölgyi idei különlegességét a holland sajtok ihlették. A sajtos bonbon készítéséhez igazi gouda sajtot használtak fel, mégpedig a holland Lindenhoff családi műhely kézműves termékét, melyből a Rózsavölgyi saját, Trincheras étcsokoládéjával ötvözve, étcsokoládés ganache-t készítettek a leghíresebb hazai csokoládéműhely mesterei. A finomság csak a Design Hét időtartama alatt kapható. Szervező: Rózsavölgyi Csokoládé This year’s specialty at Rózsavölgyi was inspired by Dutch cheeses. For making cheese bonbons, the maestros of the most famous Hungarian chocolate workshop hand-picked genuine gouda cheese from the artisan products of the Dutch Lindenhoff family farm company, and combined it with Rózsavölgyi’s own Trincheras dark chocolate ganache. The delicacy will only be available during Design Week. Organised by Rózsavölgyi Csokoládé

Bor, sajt, design

Wine, cheese, design CultiVini Borgaléria 1052 Budapest, Párizsi u. 4. Nyitva / open (Design Hét alatt / during the Design Week): H-V / Mon-Sun 11-22 cultivini.com

A CultiVini vinotékában több, mint 150 fajta prémium magyar bor áll kapható, emellett újfajta borkóstolási élményt nyújt laikus borkedvelők és profi borszakértők számára egyaránt. A borok ugyanis az olasz Enomatic különleges formatervezésű kóstológépeinek segítségével ízlelhetők meg – ez a készülék Magyarországon a CultiViniben debütál, 16 palackot tud tárolni, és a nitrogéngázas rendszer segítségével akár hetekig megőrizhető a borok eredeti frissessége és minősége. A borkóstolót különleges holland sajttokkal teszik még izgalmasabbá a CultiVini-ben, a Design Hét időtartama alatt minden este 20 és 22 óra között. Szervező: Cultivini 30

CultiVini wine shop holds over 150 kinds of premium Hungarian wines, and offers a novel wine tasting experience for lay wine enthusiasts and professional wine experts alike. The uniqueness lies in the use of the Italian Enomatic tasting machines of exclusive design; they are capable of storing 16 bottles concurrently, keeping them fresh and at optimum quality for as long as weeks by means of a system that uses nitrogen gas, and they will premiere in CultiVini in Hungary. The wine tasting is made even more intriguing by unique Dutch cheeses in CultiVini between 8 p.m. and 10 p.m. each night during Design Week. Organised by Cultivini


gasztro

gastro

31


2014.10.03–10.12. BUdapest design week

DESIGN TÚRÁK DESIGN TOURS

Design Túrák Budapesten! Töltsd le az ingyenes Budapest Design Map-et a telefonodra, és 150 izgalmas helyszínt fedezhetsz fel! Design Tours in Budapest! Download Budapest Design Map for free and discover 150 exciting locations! designhet.hu

A Design Héten hagyományosan nagy népszerűségnek örvendenek a Design Túrák, melyekből idén a korábbi években megszokottnál jóval többet kínálunk. Újdonságként ráadásul nemcsak Budapest, hanem a magyar iparművészet három világhírű, vidéki központja: a Herendi Porcelánmanufaktúra, az Ajka Kristály és a Zsolnay Kulturális Negyed is bejárható túráinkon.

Design Tours are traditionally popular programs of Design Week; the selection of tours offered this year is broader than in the previous years. Another novelty is that three world-famous Hungarian centres of applied arts outside Budapest are also available for touring: Herendi Porcelain Manufactory, Ajka Crystal and Zsolnay Cultural Quarter.

Jó szórakozást kívánunk!

Enjoy the tours!

Időpontok: schedules:

péntek Friday

szombat Saturday

péntek Friday

10/03

10/04

10/10

Ajka

Zsolnay

Herendi

Kristály

Kulturális Negyed

Porcelánmanufaktúra

A túrák egész naposak, a résztvevőket a Design Hét Budapest busszal szállítja a helyszínre. Részvételi díj: 4000 Ft/fő, mely magában foglalja az útiköltséget és a belépődíjat, valamint a helyszíni idegenvezetést (az összeg ellátást nem tartalmaz). A túrákon a max. létszám 30 fő. Regisztráció szeptember 25-től: designtura@designhet.hu (kérjük, jelezze, hogy melyik túrára jönne és hány főt szeretne regisztrálni). 32

These tours are all-day events, participants will be transported to the site by bus organised by Design Week. Participation fee: 4000 HUF / person, which includes travel costs, entry fees and guided tours of the sites (catering is not included). Each tour is limited to a number of 30 people. Registration from 25 September at designtura@designhet.hu (please specify which tour and how many persons you would like to register).


design túrák

design tours

kedd Tuesday

10/07 18:00

Bridge Budapest Office Spotting bridgebudapest.org mazda.hu

A Bridge Budapest azért jött létre, mert alapítói, az NNG, a LogMeIn, a Prezi és a Ustream a saját példájukon keresztül is szeretnék megmutatni, hogy Magyarországról indulva, budapesti székhellyel is lehet globális sikert elérni. De hol épülnek ezek a globális sikerek? Milyen épített környezetben? Mi számít? Mit kértek a ma már világhírű startupok munkatársai a belsőépítészektől és a designerektől? A biciklitárolón túl a közösségi terekig, mi ad inspirációt egy sikeres startup cég irodájának megtervezéséhez? Túránkon a LogMeIn, a Prezi, a Ustream és az NNG irodái is megtekinthetők, az egyes helyszíneken a belsőépítészek (is) mesélnek az enteriőrökről. Regisztráció (szeptember 25-től 30-ig, max. létszám: 40 fő): designtura@designhet.hu Szervező: Bridge Budapest A Bridge Budapest Office Spotting résztvevőit a MAZDA szállítja.

Text-túrák

Textile tours Goldberger Múzeum textilmuzeum.hu

A Text-túra múzeumi séta a Goldberger gyár helyszíneit és a valaha világsikerű óbudai textilipar történetét mutatja be. A program első részében a résztvevők megismerkedhetnek az egykor néhány fős manufaktúraként induló üzemmel, melyet a Goldberger család folyamatosan modernizálva tett világhírűvé. A túra második részében a résztvevők a gyártelepet járhatják be (időtartam: 2 óra, találkozóhely: Goldberger Textilipari Gyűjtemény, 1036 Budapest, Lajos u. 136-138.) Regisztráció (szeptember 25-30 között, max. létszám 20 fő): toth.anita@obudaimuzeum.hu Szervező: Goldberger Múzeum

Bridge Budapest was established because its founders, NNG, LogMeIn, Prezi and Ustream intended to show through their own examples that global success is possible to achieve also when a company starts from Hungary and is seated in Budapest. But where are these global success stories dreamed up? In what constructed environment? What factors count? What did the staff of the now world famous startup companies assign interior architects and designers to do? Beyond bicycle storage and community spaces, what gives inspiration for designing the office of a successful startup company? Our tour takes visitors to the offices of LogMeIn, Prezi, Ustream and NNG, with (also) the interior architects telling about the interiors at each location. Registration (between 25 and 30 September, tour limited to 40 participants): designtura@designhet.hu Organised by Bridge Budapest The participants of Bridge Budapest Office Spotting will be transported by MAZDA.

péntek Friday

szombat saturday

10/03

10/11

15:00

11:00

The museum walk ‘Text-túra’ presents the premises of the Goldberger factory and the history of the once world-famous textile industry in Óbuda. In the first part of the programme, the visitors take a walk around the factory that started out as a manufactory with few employees, and was incessantly developed by the Goldberger family to earn global fame. The second part of the tour takes the participants to the factory grounds (duration: 2 hours, meeting point: Goldberger Textilipari Gyűjtemény, 1036 Budapest, Lajos u. 136-138.) Registration (between 25 and 30 September, tours limited to 20 participants): toth.anita@obudaimuzeum.hu Organised by Goldberger Múzeum 33


Kávé és kifli alternatív városnézés

Chainless Budapest Urban Adventures:

coffee and rolls

Recycling Budapest

alternative sightseeing

10.05 / 11:00 és 10.12 / 11:00

We Love Budapest túrák

10.03 / 16:00 és 10.10 / 16:00

(magyarul / in Hungarian)

10.04 / 11:00 és 10.11 / 11:00

We Love Budapest tours

(angolul / in English)

hosszulepes.org welovebudapest.hu

Speciality, slow-drip, újhullámos, kézműves, lassú pörkölésű, mogyorós, etióp... ma már Budapesten is egyre több kávézóban lehet tanulni a kávékultúráról. Ha valaha elméláztál azon, hogy miért készül olyan kínzó lassúsággal a kedvenc kávéd, és hogy mit érdemes enni a kávédhoz, akkor a Kávé és kifli túra neked szól! A Chainless Budapest Urban Adventures a Hosszúlépés, a Stringbike és a Hotel Nomuri közös projektje, mely során egy magyar innováció: a bicikliláncot helyettesítő, könnyed és esztétikus stringgel hajtott Stringbike-kal túrázhatsz – a Recycling Budapest túrán ráadásul Budapest titkos helyeit lehet megtekinteni. Részletek és regisztráció: hosszulepes.org Szervező: Hosszúlépés – We Love Budapest, hosszulepes.org

Speciality, slow-drip, new wave, artisan, slow-roasted, hazelnut flavoured, Ethiopian... today an increasing number of coffee shops spread coffee culture in Budapest, too, along with the related design and fabulous bakeries. If you have ever wondered why your favourite coffee is so excruciatingly slow to make, Coffee and rolls tour is just the one for you! Chainless Budapest Urban Adventures is a joint project of Hosszúlépés, Stringbike and Hotel Nomuri, where the participants will be riding a Hungarian innovation called Stringbike, which is driven by a light and aesthetic string instead of a chain. Recycling Budapest is a tour where the participants gain access to hidden spaces of Budapest with Stringbikes. For details and registration, please visit hosszulepes.org Organised by Hosszúlépés – We Love Budapest, hosszulepes.org

szombat saturday

10/04

TűzfalTúra a Belvárosban

Firewall tour in downtown Budapest Neopaint Works

11:00

A Neopaint Works közel 10 éves fennállása óta dekorál és színesít üres, kopott falfelületeket. Az ő nevükhöz fűzödik a VII. kerületi önkormányzattal együttműködésben kialakított „TűzfalRehab az Erzsébetvárosban” elnevezésű program, amelynek köszönhetően két év alatt több mint 10 tűzfalfestmény készült el a kerületben. A túra alkalmával a festőcsoport tagjai személyesen kalauzolnak el VII. kerületi alkotásaik világában, mesélnek az előkészületekről, nehézségekről, a verejtékes munkáról és mindenről, ami egy ilyen tűzfalfestmény létrejöttéhez szükséges. Regisztráció (szeptember 25-től, max. 30 fő): designtura@designhet.hu Szervező: Neopaint 34

neopaint.hu

Neopaint Works has decorated and coloured blank and shabby firewalls for nearly 10 years of their existence. Following a host of minor works, they prepared a mural of the Actors of the Nation on the side of Rákóczi bridge in 2010, as well as a landscape at a playground in Király utca. These two paintings convinced the leaders of the district Erzsébetváros, who helped launch the programme “Firewall Rehab in Erzsébetváros”. Under the project, over 10 firewall paintings have been produced in the district, and still counting… The tour will be guided by the team members in person in the world of their creations in the 7th district, telling about the preparations, difficulties, hard work and all that is needed for such a firewall painting to be created. Registration (opening 25 September, max. 30 persons): designtura@designhet.hu Organised by Neopaint


design túrák

péntek Friday

szombat saturday

10/10

10/11

19:00

19:00

design tours

Esti stadiontúra Night tour in the stadium

Groupama Aréna 1091 Budapest, Üllői út 129. groupamaarena.hu

A Design Hét alkalmából két este is kinyitja kapuit Európa legmodernebb, négycsillagos UEFA besorolású sportlétesítménye, a különleges külső és belső építészeti tervek alapján épített Groupama Aréna. Az estek házigazdája maga a Ferencvárosi Torna Club elnöke: Kubatov Gábor, valamint a stadiont megvalósító Market Zrt. vezérigazgatója, Scheer Sándor lesz. A látogatók egy egészen különleges világba csöppenhetnek, megismerhetik a stadion kulisszatitkait és átélhetik azt az élményt, ami csak keveseknek adatik meg: beléphetnek a szentélybe, vagyis a legkorszerűbb megoldásokkal gondozott, zöld pályára, az öltözőkbe és a stadion legexkluzívabb páholyaiba. Regisztráció (szeptember 25 és október 2 között): pr@groupamaarena.com Szervező: Groupama Aréna

Az örökzöld Bauhaus Evergreen Bauhaus

ambiancetravel.hu

Az Ambiance Travel Solutions a Beyond Budapest szakképzett vezetői segítségével olyan túrákra invitálja az érdeklődőket, mely a XIII. kerület belső része, az Újlipótváros építészeti különlegességeiből szemezget, különös figyelemmel a Bauhausra. A túrán bemutatásra kerülnek a legfontosabb Bauhaus épületek és korábbi, ismert lakóik, de a terület városrendezéshez kapcsolódó kialakításáról is szó lesz. A túra végén a résztvevőket a Mobili Mania bútorstúdió vendégeli meg egy finom Lavazza kávéra (a túra időtartama 1,5 óra). Max. létszám alkalmanként 20 fő, regisztráció (szeptember 25-től): info@ambiancetravel.hu, találkozó a Jászai Mari tér – Pozsonyi út sarkán lesz. Szervező: Ambiance Travel

During the Design Week, Groupama Aréna, the most modern sports facility in Europe, which was built from special exterior and interior architectural designs and rated four-star by UEFA, will open its gates on two nights. The nights will be hosted by the president of Ferencvárosi Torna Club football club, Gábor Kubatov, and the CEO of Market Zrt., the company that constructed the stadium, Sándor Scheer. The visitors will have the chance to peek into a very special world, revealing the secrets kept behind the scenes of the stadium, and experience what only few can: enter the shrine that is the green field maintained using stateof-the-art solutions, the changing rooms and the most exquisite executive boxes in the stadium Registration (between 25 September and 2 October): pr@groupamaarena.com Organised by Groupama Aréna

szombat saturday

szombat saturday

vasárnap Sunday

10/04

10/11

10/12

10:00

10:00

10:00

Ambiance Travel Solutions invites interested visitors on a tour that is delivered by qualified tour guides of Beyond Budapest to show special architectural features in the inner part of the 13th district called Újlipótváros, with Bauhaus in the focus. The tour presents the key Bauhaus buildings and their earlier famous or known residents, as well as the planned layout of the area in terms of urban development. At the end of the tour, the participants will be treated by Mobili Mania furniture design studio to a cup of delicious Lavazza coffee (the tour takes 1.5 hours). The maximum number of participants is 20 persons per tour. Registration (starting 25 September): info@ambiancetravel.hu, meeting point: the corner of Jászai Mari tér and Pozsonyi út. Organised by Ambiance Travel 35


szombat saturday

11:00

10/04 Budapesti Hidak túra MOL Bubival

Bridges of Budapest tour riding MOLBubi molbubi.bkk.hu

A túra során a MOL Bubi kerékpárokkal járjuk végig a budapesti hidak budai hídfőit: a Lágymányosi-hídtól az Árpád-hídig ismerhetik meg az érdeklődők a jelenlegi és a már nem álló hidak történetét, a város közlekedésében, építészetében és történetében betöltött szerepüket. A bicikliket mindenki saját felelősségre veheti igénybe, ennek érdekében a résztvevők személyi igazolványa a helyszínen bescannellésre kerül. Regisztráció (szeptember 25-30 között): designtura@designhet.hu (max. létszám: 15 fő, a túra időtartama 2 óra, a bicikliket az induló és végállomáson lehet csak dokkolni, tehát a túra megszakítására, köztes állomáson történő be- és lecsatlakozásra nincs lehetőség!). A program megvalósításához Budapest Főváros és a Budapesti Közlekedési Központ járul hozzá. Szervező: Design Hét Budapest

Riding MOL Bubi bicycles, tour participants visit each bridge head on the Buda side starting from Lágymányosi bridge all the way to Árpád bridge, getting familiar with the history of the existing bridges and the ones demolished before, as well as their function in the urban traffic, architecture and history. Tour participants ride at their own risk, and are required to present identification, which will be scanned on site. Registration (between 25 and 30 September): designtura@designhet.hu (tours limited to a maximum of 15 participants, duration: 2 hours; bicycles can only be docked at the starting and the end points, which means that the tour cannot be broken, and participants cannot join or leave as they like!). Contributors to the programme are the City of Budapest and the Budapest Transport Centre. Organised by Design Hét Budapest

Analóg fotótúra Analog photo tour mockle.hu

10.04 / 14:00 – Analóg építészet, Szent István park 10.05 / 14:00 – Analóg ma, Szent Gellért tér 10.11 / 14:00 – Analóg építészet, Szent István park 10.12 / 14:00 – Analog today (in English), Szent Gellért Square

Az analóg túrákon a résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy betekintsenek a hagyományos fényképezés titkaiba, egybekötve városnézéssel, sztorikkal, építészeti csodákkal. A túrázókat fotósok vezetik, akik megmutatják a legjobb nézőpontokat és optimális beállításokat, segítenek fényt mérni, záridőt állítani és komponálni. A túrákon alkalmanként max. 7 fő vehet részt, személyi igazolvánnyal, melyet a helyszínen lefénymásolnak a fényképezőgépek védelme érdekében (a filmért 500 Ft-ot kell a helyszínen fizetni). A túra hossza 2-3 óra, regisztráció: anita.kristanova@gmail.com Szervező: Mockle Kft. 36

Participants of our analogue tours will have a chance to gain insight into the secrets of traditional photography, along with sightseeing, stories and architectural wonders. The tours are guided by photographers, who show the best viewpoints and optimum camera settings, and provide help with measuring light, setting the shutter times and composing photos. Our tours are limited to seven persons per occasion; visitor are required to show their personal ID cards, which will be photocopied on site to provide collateral against damage to cameras (HUF 500 is payable for the negative film on site). The tour takes 2 to 3 hours. Registration: anita.kristanova@gmail.com Organised by Mockle Kft.


design túrák

Az ország nyugati csücskében fekvő sopront több jelzővel is illethetjük: hűséges, élhető, műemlékes, boros, fesztiválos, egyetemi és kreatív! A kreativitásban pedig nincsenek határok: a nyugat-magyarországi egyetem az Alkalmazott művészeti intézetével, a fiatal művészek, a design szakma legkülönbözőbb területei és a több éves múltra viszszatekintő kreatív ipari vállalkozások régóta erősítik, segítik egymást. és idén valami új kezdődik…

design tours

illy Art collection és illy pop up káVézó, VendégbAristA, designsütik nyiToTT műhelyek:

sixAy furniture, edőcs mártA, sign gaszTrodesign:

hArrer cukrászdA, erhArdt étterem, el gusto, dió designerek uzsonnája:

beszélgetések terVezőkkel

Induljon hát a deSIgn hét, keep calm

and

come to Sopron!

design Túrák a belvárosban filmveTíTések, kerekaszTalbeszélgeTések és sok más érdekes program

További információ:

designheT.hu facebook.com/ designweeksopron

Az események központi helyszíne A kultúrcikk (sopron, Várkerület 96.)

designweeksopron@sign.hu 37


9:30-15:30

kedd Tuesday

10/07 www.hipavilon.hu

Találj befektetőt! Gyakorlati tanácsok értékvédelemről és tőkebevonásról dizájnerek számára

www.c3atelier.hu

C3 Atelier innovációs tudásközpont

www.hvca.hu

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Saját márkát építesz? Piaci megjelenést tervezel? Szeretnéd magad megkülönböztetni a versenytársaktól? Hiányzik az induló tőke? Akkor gyere el és Találj befektetőt! 2014. október 7-én, ahol nyitott fórumunkon szakemberek széleskörű tájékoztatást adnak arról, hogy mit jelent a szellemi alkotás értéke, annak védelme, hogyan biztosíthatod helyed a piacon,

S BIZTO BETON K ALAPO

és hogy nyerhetsz meg egy befektetőt. Az előadások során megismerheted egy konkrét szakma, a hazai betondizájn sikercégeit és induló reménységeit is. Az eseményt a Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség és a Holcim Magyarország Kft., a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület közreműködésével szervezi.

PROGRAM 09:30-9:40 Megnyitó

Magera Ottó C3 Atelier – Holcim Magyarország Kft.

09:40-10:10 Formázott érték – Kreatív védelem Dr. Botos Viktor

HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon

Ügynökség 10:10-10:40 Litracon, pXL, Litracube

Losonczi Áron

10:40-11:20 Fókuszban a befektetés

11:20-11:50 Concrete siker

Ivánka Katalin Ivanka Factory Zrt.

11:50-12:30 Kávészünet 12:30-14:00 Piactér Objektíven alkotóval, befektetővel, szakemberrel .ab concrete design Hukaya Simon Kele Sára Remember the Lion

Dr. Erdei Sándor

DBH Investment Kockázati

14:00-15:30 B2B találkozó

Tőkealap-kezelő Zrt.

Dr. Makra Zsolt

Alliance Jura-Hongrie Kockázati

Tőkealap-kezelő Zrt.

hvca – Magyar Kockázati- és

Magántőke Egyesület

Személyes konzultáció befektetőkkel, előzetes regisztráció alapján.

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezését 2014. szeptember 30-ig várjuk a kommunikacio@hipavilon.hu címen. A B2B találkozó időtartama 20 perc, helyek korlátozott számban állnak rendelkezésre. Amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel, kérjük a regisztráció során jelezze. A programváltozás jogát fenntartjuk! A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség és a Holcim Magyarország Kft. szervezésében Hungarian language presentations and workshops for designers with personal consultation. Organised by HIPAVILON Hungarian Intellectual Property Agency and Holcim Hungary Ltd.

38


kedd Tuesday

Vasárnap Sunday

10/07

11/02

MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ DESIGN MANAGEMENT DÍJ Díjátadó ünnepség és kiállítás

HUNGARIAN DESIGN AWARD DESIGN MANAGEMENT AWARD 2014 Magyar Formatervezési Díj 2014 Idén 35. alkalommal adják át a szakma legrangosabb hazai elismerését, a Magyar Formatervezési Díjat. A Magyar Formatervezési Tanács kezelésében, a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett díjat négy kategóriában – termék, vizuális kommunikáció, terv és diákmunka – ítélik oda. A díjazott alkotásokat és a kiemelt pályaműveket bemutató tárlat alátámasztja, hogy a kreativitásra építkezve jelentős távlatok nyílhatnak hazánk kreatív ipara, de a gazdaság egésze számára is. Ezzel pedig a hazai versenyképesség növelésének, az innovációnak, a vállalkozásfejlesztésnek az alapját teremthetjük meg. A legfrissebb és legteljesebb hazai design kiállításon többek között sporteszközökkel, a hazai gasztro-design remekeivel, „smart” megoldásokkal és a fenntartható életmódot támogató ötletekkel is találkozhatnak a látogatók. A tárlat mellett nyílik egy különleges kísérő-kiállítás is, amely a jubileum alkalmából az elmúlt 35 év formatervezett tárgyaira reflektál. A jubileum alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős Államtitkársága Életműdíjat ajánlott fel. A szintén harmincöt éves jubileumát ünneplő Zsennyei Műhely eddigi történetét bemutató DESIGN 35, Zsennyei Műhely - 1978-2013 című, Dr. Szilágyi B. András és Lelkes Péter DLA Habil által jegyzett kötetet a szerzők, valamint Simon Károly, a Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozatának elnöke és dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Formatervezési Tanács elnöke ismerteti.

Opening ceremony and exhibition Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. Nyitva / open: október 7 – november 2., K–V / Tue-Sun 10-18 mft.org.hu, imm.hu

Hungarian Design Awards 2014 The most prestigious recognitions of the design profession in Hungary are announced for the 35th time this year. The awards managed by the Hungarian Design Council and announced by the Minister for National Economy are presented by a jury of acclaimed designers and experts in four categories – Product, Visual Communication, Concept and Student Work – for the most outstanding Hungarian design achievements. The exhibition displaying the most distinguished works of the competition demonstrate how to open up new perspectives for Hungary’s creative industry and the entire economy, how to lay the foundations for increasing competitiveness, innovation and business development by building on progressive ideas and the creative potential lying in fresh ideas. The newest and most complete Hungarian design exhibition introduces e.g. sport utility vehicles, gastro-design elements, “smart” solutions and sustainable ideas, as well. There will be also a uinque supporting exhibition which – regarding the jubilee – reflects the last 35 years of the Hungarian design.

Design Management Díj 2014

Design Management Award 2014

Az idén hatodik alkalommal adják át a díjat, amely elismeri és bemutatja, hogy hogyan segítheti a design alkalmazása és szakszerű menedzselése egy szervezet célkitűzéseinek megvalósítását és eredményes működését. A díjátadóra belépés csak meghívóval.

The Award celebrating its 6th anniversary this year acknowledges and demonstrates how design and its professional management can help the realisation of the objectives of an organisation and its successful operation. Entrance to the opening event: by invitation only.

A Magyar Formatervezési Tanács szervezésében

Organised by the Hungarian Design Council 39


2014.10.03–10.12. BUdapest design week

NYITOTT STÚDIÓK OPEN STUDIOS

A Design Hét Budapest szervezésében Organised by Budapest Design Week

Fotó / photo by: Zsolt Zimmermann

A Design Hét egyik legrégebbi hagyományokra visszatekintő kezdeményezése idén is a design szakma legkülönbözőbb területein tevékenykedő műhelyekbe invitálja a látogatókat. A személyes élményeken, találkozásokon, beszélgetéseken keresztül az érdeklődők közelebb kerülhetnek a design valódi világához, megtapasztalhatják a látványos bemutatók, exkluzív események, izgalmas tárgyak vagy különleges tartalmak mögött folyó komoly alkotói háttérmunkát. A spektrum idén is széles: a grafikától a csokoládékészítésen át a cipőtervezésig és 3D nyomtatásig terjed – részvételi információk az egyes alkotóknál találhatók.

csütörtök Thursday

10/09 08:00-16:00

Artica 1106 Budapest, Maglódi út 55. articashop.com workshop 10.09. 09:00–12:00 14:00–17:00

Az Artica fő profilja üzletláncok, áruházak, vendéglátóipari egységek, szállodák, bankok, divatáruüzletek belsőépítészeti tervezése, tervadaptálása és teljes körű építőipari kivitelezése itthon és külföldön. Nyitott Stúdióként a húszéves cég történetét és tevékenységét bemutató előadással, korszerű faipari gyártás bemutatásával, LEGO Architecture Studio® design műhelymunkával és kötetlen beszélgetésekkel várja a látogatókat Kertész István, a vállalkozás alapítója és vezetője. A stúdió 9-én egész nap nyitva áll a látogatók előtt, a workshopokra viszont kötelező a regisztráció (max. létszám alkalmanként 20 fő), szeptember 25 és 30 között: posta.istvan.zsolt@mobilia-artica.hu. Artica has an international reputation for delivering high quality solutions to the retail sector – their main activities include design, 40

One of Design Week’s oldest features is Open Studios – a program that takes visitors to different workshops and studios of design professionals. Through the personal experiences, encounters and conversations with the creators, visitors get closer to the real world of design, the serious work and creative processes behind fashion shows, exclusive events, exciting objects and special contents. From graphic design to chocolate making, shoe design and 3D printing, a wide range of design activities is to be discovered – registration details are available at each artist’s description.

planning and turnkey construction of fashion shops, offices, bars, restaurants and retail units across Europe. In addition to a short introduction to the history and activities of Artica by founder and CEO István Kertész, visitors will have the possibility to have a closer look at furniture production processes, participate at a workshop with LEGO Architecture Studio® and will be invited to open discussions. Artica is open all day at the specified date, but registration is obligatory for the workshops (a maximum of 20 people is allowed by occasion), between 25 September and 30 September at posta.istvan.zsolt@mobilia-artica.hu.


nyitott stúdiók

szombat saturday

csütörtök Thursday

10/04

10/09

09:00-19:00 09:00-19:00

open studios

workshop 10.04. 11:00, 15:00 10.09. 11:00, 15:00, 18:00

BOTANIKA KUBIK közösségi iroda és inkubátorház

és rendelhetik meg a BOTANIKA termékeket (a coworking iroda a megadott időpontokban egész nap látogatható).

1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6. hellobotanika.blogspot.hu facebook.com/hellobotanika kubik.hu

A BOTANIKA kifinomult, környezettudatos divatmárka, középpontjában a légies, festőnövényekkel színezett textiltermékek állnak. A Budapest legújabb közösségi irodaházában, a KUBIK-ban kialakított műhelyben az érdeklődők a tervező, Hajgató Sára segédletével ismerkedhetnek meg a festőnövények színes világával, a különböző textilfestési technikákkal és alkothatnak maguknak egy kis pamutkendőt. A workshopokra előzetesen regisztrálni szeptember 25-től október 3-ig, a hello@kubik.hu e-mail címen lehet (max. létszám alkalmanként 15 fő). A Nyitott Stúdiók program ideje alatt a látogatók 15% kedvezménnyel vásárolhatják

péntek Friday

hétfő Monday

10/03

10/06

12:00-20:00 12:00-20:00

Enikő Toth Kern 1067 Budapest, Csengery u. 33. (Hunyadi tér felőli bejárat) anny-tke.tumblr.com facebook.com/enikotothkernshoe

Tóth Kern Enikő 2011-ben szerezte diplomáját a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem divat- és textiltervezés szakán. A mesterdiploma megszerzése óta foglalkozik cipőtervezéssel, célja egy extravagáns és művészi vonal bevezetése a magyar divatiparba. Júniusban nyitotta meg saját bemutatótermét, mely konvencióktól mentesen igyekszik egyesíteni a divatot a művészettel, ezért a későbbiekben különböző művészeti projektek színteréül is szolgál majd. A tervezőnő a Design Hét Budapest időtartama alatt 30%-os kedvezménnyel, egyéni konzultá-

BOTANIKA is a sophisticated and eco-conscious fashion brand focusing on ethereal textile products coloured with vegetable dyes only. At the specified dates participants are invited to meet the exciting world of colouring plants and techniques, and to create a cotton scarf with designer Sára Hajgató herself, at the newest co-working space of Budapest: KUBIK. Registration for the workshops is obligatory (between 25 September and 3 October at hello@kubik.hu, a maximum of 15 people is allowed by occasion). During Budapest Design Week, all BOTANIKA products are available at a 15% discount, while the co-working space can be visited all day at the given dates.

cióval várja látogatóit, lehetőség nyílik megrendelések leadására, a fenti időpontokban pedig megtekinthető lesz a legújabb férfi cipőkollekció is. Október 6-án 20:00 órától cipőkészítő performansszal zárja az eseménysorozatot a művésznő, ahol DJ fog zenélni. Enikő Tóth Kern has earned her MA in Fashion and Textile Design at the MoholyNagy University of Art and Design in 2011. Since then, she has been designing shoes with the strong aim of introducing an extravagant and artistic line into Hungarian fashion industry. Her showroom, opened this June, offers an insight to her unique vision, bending fashion and art by showcasing not only the shoes of the designer, but also acting as a venue for different art projects. During Budapest Design Week, a 30% discount is applied to all products, while personal consulting will also be available. A new collection of men’s shoes will also be presented at the specified dates, while at 20:00 on 6 October a shoe-making performance concludes Enikő Tóth Kern’s activities at this year’s Budapest Design Week where a DJ will play music. 41


szombat saturday

10/04

Fazekas Valéria 1056 Budapest, Váci u. 50. valeriafazekas.com

10:00-18:00

Fazekas Valéria kalapobjektjei egyszerre öltözék-kiegészítők és hangsúlyos szobrászi minőséget hordozó tárgyak. A változtathatóság, a mozgás és a játékosság épp olyan fontos jellemzőjük, mint a szimmetria és az aszimmetria közötti dinamikus egyensúly keresése. A szoborszerű képzőművészeti kalapkülönlegességek egytől egyig viselhető munkák, ugyanakkor plasztikus filozófiai alkotások. A műalkotások egyszerre tűnnek egyszerűnek és nagyvonalúnak, extravagánsnak és formabontónak. A fenti időpontban a tervezőnő kedvenc kalapjait mutatja be „Az extravagancia vonzásában” címmel.

The hat-objects by Valéria Fazekas are more than simple fashion accessories: they also carry a strong sculptural presence. Variability, movement and playfulness are at least as important features of her hats as their exquisite balance between symmetry and asymmetry. These special hat-sculptures are of course ready to wear, but at the same time they also transmit phylosophical ideas, while appearing equally simple and classy, extravagant and unusual. At the specified date, the designer will showcase her favourite pieces in a presentation entitled „Attracted to extravagance”.

péntek Friday

10/10 13:00-17:00

Fészekrészek Kaptár 1065 Budapest, Révay köz 4. feszekreszek.hu facebook.com/feszekreszek

A FészekRészek CNC-géppel készít lakberendezési tárgyakat; a tervezés során az anyagtakarékos és ötletes megvalósításra törekszik. A stúdió alapítója és designere Bergovecz László, aki londoni tanulmányaiból és munkatapasztalataiból merítve hozta létre a környezettudatos bútormanufaktúrát. A fenti időpontban egy szemléltető prezentációra és az azt követő ötletelésre várják az érdeklődőket, majd onnan kisbusszal szállítják át őket a műhelybe, ahol megtekinthető a CNC gép és tanulmányozható a gyártási folyamat. A programra előzetes regisztrációval lehet jelentkezni szeptember 25től október 3-ig, a feszekreszek@gmail.com címen (max. létszám 15-20 fő). 42

Fészek Részek, a young studio that aims at economizing on materials and realizing fresh ideas, uses CNC machines to create furniture and other home decorating objects. Founder and designer László Bergovecz has created his eco-conscious furniture workshop based on his studies and experiences in London, and welcomes all guests to a short presentation and brainstorming in his studio at the specified date. Visitors will be transferred later to the workshop, where they can see the CNC machine in action and study the production process. Registration is obligatory between 25 September and 3 October at feszekreszek@gmail.com (a maximum of 15-20 people is allowed).


nyitott stúdiók

szerda Wednesday

csütörtök thursday

péntek Friday

10/08

10/09

10/10

workshop 10.08. 10:00-20:00

10.09. 10:00-20:00

open studios

10.10. 10:00-20:00

Freedee – 3D-nyomtatás GyurmaLab, Millipop Játszóház, Millenáris park, Fogadó épület 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. freedee.hu

Budapest első és legnagyobb 3D nyomtató üzlete betekintést enged mindennapjaiba. A látogatók megismerhetik a nyomtatógépek működésének és használatának lényegét, a tervezők beszámolnak eddigi tapasztalataikról, melyek inspirálhatják a téma iránt érdeklődőket, és talán segítségükre lesznek abban, hogyan használhatják a szakterületüknek megfelelően ezt az izgalmas, lehetőségekkel teli technológiát.

Have a look at the first and biggest 3D printing shop of Budapest! Visitors can learn about the main characteristics of printing machines, while designers report on their various experiences, trying to inspire those interested in the topic – and maybe helping them find the way to use this new technology, full of opportunities, in their own expertise.

csütörtök Thursday

10:00-17:00

10/09 Kiss Zsombor 1024 Budapest, Keleti Károly u. 10., 4. em. 13. (13-as kapucsengő) kisszsombor.com behance.net/KissZsombor

Kiss Zsombor tervezőművész, a Palmetta Plan építészeti és design stúdió társalapítója, művészeti vezetője. A Magyar Képzőművészeti Egyetem grafika szakán 2005-ben diplomázott. Munkái a képzőművészet, grafika, formatervezés, téralkotás közötti határok átjárhatóságának kérdését feszegetik. Formaterveit, karakteres, beazonosítható grafikai munkáit, vagy éppen belsőépítészeti alkotásait a minimalista szellemiség és erős konceptuális töltés jellemzi. A fenti alkalom során korábbi munkáiba és alkotási folyamataiba enged betekintést a művész Regisztráció kötelező szept. 25-től: info@kisszsombor.com.

Designer Zsombor Kiss (graduated in 2005 at the Hungarian Academy of Fine Arts) is co-founder and creative director of Palmetta Plan architecture and design studio. His works question the permeability of bounderies between art, graphic -, object – and interior design. His designs – from corporate identities to interiors – are all characterised by minimalism and a strong conceptual approach. During his opening hours, Zsombor Kiss gives some insight into his creative process and allows visitors to have a closer look on his previous works. Registration from 25 September: info@kisszsombor.com. 43


A Design Hét alkalmával a fenti időpontban lehetőség nyílik személyesen találkozni a tervezővel, aki a nevét viselő márka alapítójaként és tervezőjeként 2006 óta munkáiban kreatívan párosítja a francia és az angol szabászatot; látásmódjában és ruháiban tükrözve ezáltal a modern nő kettősségét. A tervező a Magyar Iparművészeti Egyetem elvégzése után ösztöndíjjal Párizsban is tanulta a divattervezést. A divat fővárosában elsajátított térbeli francia szabászat hatással volt későbbi munkáira, kolllekcióira is, melyek budapesti showroomjában az aktuális kollekción keresztül láthatóak.

csütörtök Thursday

10/09 14:00-21:00

KONSANSZKY 1075 Budapest, Károly krt. 3/c (12-es kapucsengő) konsanszky.hu facebook.com/Konsanszky.fashion

10:00-18:00

At the specified date visitors will have the opportunity to meet the artist, who is founder and designer of the brand now bearing her name, and who is famous for combining French and English tailoring in her pieces – thus mirroring the duality of modern, self-confident women in her clothes. Fashion designer Dóra Konsánszky won a scolarship to Paris at a joint competition to Paris where she studied fashion design. She has mastered the art of threedimensional tailoring process in the capital of fashion and specialised in French haute couture corset making, which which a”ected her later works and collections. The guests can visit it in her collections at the showroom during Budapest Design Week.

péntek Friday

10/10 Workshop Galéria 1053 Budapest, Királyi Pál u. 9. (bejárat a Bástya utcáról) workshopgaleria.com facebook.com/workshopgaleria

2013 decemberében nyitott a Kuti Krisztina és George Radic házaspár műhelygalériája, ahol az általuk tervezett és készített egyedi ékszerek kaphatók. Az egyedi, kézi készítésű ékszerek igazi különlegességek. A tervezők hitvallása, hogy a művészetek szépítsék meg az ember életét, javítsák életminőségét, ezért ékszereik letisztult, jelentéssel, mondanivalóval bíró darabok. A fenti időpontban lehetőség nyílik a tervezőkkel személyesen találkozni, mindemellett az ide látogató vendégek bepillanthatnak a műhely alkotófolyamataiba is. 44

Married couple Kriszta Kuti and George Radic have opened their workshop-gallery back in December 2013, offering unique, handmade jewelry to the public. The designers aim to add beauty to everyday life with their objects, which all are clean, minimalist pieces with a second meaning. On the specified date visitors have the opportunity to meet the designers in person and to have a closer look at the creative processes of their workshop.


nyitott stúdiók

hétfő Monday

szerda Wednesday

10/06

10/08

14:00–20:00 14:00–20:00

open studios

workshop 10.06. 15:00, 17:00, 19:00 10.08. 15:00, 17:00, 19:00

Levande Chocolate 1043 Budapest, Dugonics u. 5-11. levande.hu facebook.com/levande.choolaterie

A Levande a csokoládékészítés folyamatát (temperálás, pralinéöntés, nyalókadíszítés), tárja a látogatók elé, mégpedig különleges hozzávalókkal, egyedi technikákkal és folyamatos, az alapanyagokra és a késztermékekre is kiterjedő kóstoltatással egybekötve. A megadott napokon egész nap látogatható a műhely, a Design Hét Budapest alkalmából limitált számban egyedi finomságokat is lehet vásárolni kedvezményes áron. A workshopokon minden résztvevő ajándék nyalókát kap. A workshopra a regisztráció kötelező, jelentkezni az info@levande.hu címen lehet szeptember 25-től október 3-ig (max. létszám alkalmanként 10 fő).

csütörtök Thursday

10/09

Maison d’Elysian 1149 Budapest, Angol utca 34/a maisonelysian.com facebook.com/maisonelysian

15:00-19:00

Az Elysian márkát 2012-ben két fiatal divattervező, Bódis Boglárka és Gajer Emese alapította. A showroomban eddigi két kollekciójuk lesz látható: a 2013 őszi kollekcióban a 16. századi Velence sejtelmes hangulatához, illetve a nőknek abban az időszakban a társadalomban és a történelemben betöltött szerepéhez nyúltak vissza (inspirációként A velencei kurtizán című film szolgált), a 2014. tavaszi-nyári kollekciót pedig Marokkó díszei és színvilága (valamint az ott játszódó Casablanca című film) ihlette. A tervezők ez utóbbi esetben a férfi ruhatár egyik legtradicionálisabb ruhadarabját, a szmokingot újragondoló és nőiessé varázsoló kollekciót igyekeztek létrehozni. A látogatók az egyes darabok megszemlélésén kívül az alkotókkal is találkozhatnak. Regisztráció: info@maisonelysian.com

Levande is presenting the entire process of chocolate making (tempering, praline molding, decoration) to visitors through special ingredients, unique techniques and of course tasting. The little workshop is open to everyone on specified days, offering a special discount on limited collections created especially for Budapest Design Week. Registration is obligatory for the chocolate-making workshops only, where every participant receives her own chocolate lollipop with a special design. Registration: between 25 September and 3 October at info@levande.hu (up to 10 people by occasion).

Elysian brand was founded in 2012 by two young fashion designers: Boglárka Bódis and Emese Gajer. At the specified dates, visitors may study various items of their past two collections: AW13, inspired by Venice, its magical atmosphere and the role women played in society in the 16th century (main inspiration for the collection was the movie Dangerous Beauty), and SS14, inspired by the colors and ornaments of Morocco (and the movie Casablanca in particular). At this second collection, designers tried to create a series of pieces based on a traditionally male item of the closet: the tuxedo, but in a reinvented and feminine version. At the specified date visitors will also have the opportunity to meet the designers in person. Registration: info@maisonelysian.com

45


szombat saturday

10/11 13:00-18:00

Numbernow 1053 Budapest, Papnövelde u. 8. (30-as kapucsengő) numbernow.org facebook.com/Numbernow

A fiatal építészek által vezetett designstúdió 2008 óta szerveződik és vesz részt Budapest designszcénájának átalakulásában. Munkáikban a jelen tervezői lehetőségek és helyzetek aránykeresése mutatkozik meg: gyors és hosszútávú, mikro és grandiózus léptékek közötti folyamatos váltással az építészet és a tárgytervezés területén kommunikálnak az aktuálisan bevont alkotóval, művésszel. A Design Hét Budapest alkalmából betekintést nyújtanak munkáikba, stúdiójuk életébe, látogatóiknak pedig süti helyett egy kisebb, általuk tervezett designtárggyal kedveskednek majd.

Led by young architects, Numbernow has been an active participant in the re-invention of Budapest design scene since 2008. Defined by a continous search for the perfect proportion, they balance between micro- and grand scale, short- and long term projects, always involving different architects, designers, artists in their work. At the specified date visitors will have the opportunity to meet the architects in person, to have a closer look into their creative process, and – instead of a piece of cake – they will be presented with a unique design gift.

szombat saturday

szerda Wednesday

10/04

10/08

10:00-20:00 10:00-20:00

PDSIGN 1094 Budapest, Márton u. 21. pdsign.hu facebook.com/pdsign

A PDSIGN formatervező stúdiót 2010-ben alapította Pataki Dávid és Sárközi Lilla. A stúdió munkáinak széles, sokszínű spektruma az ékszerektől kezdve a tárgyakon, lámpákon, bútorokon át a belső terek tervezéséig és kivitelezéséig terjed. Legyen szó megbízásról vagy saját munkáról, egyedi tárgyról vagy sorozatban készültről, a legfontosabb szempont, hogy kézzel fogható eredmény szülessen, ezért a stúdió folyamatosan keresi az alternatív megoldásokat, technikákat, anyagokat, amelyek segítik a saját, manufakturális kivitelezést. Az idei Design Hét Budapestre új tárgyakkal készülnek a tervezők, emellett átfogó bemutatóval és az alkotómunkába történő bevonással várják az érdeklődőket. 46

PDSIGN design studio has been founded in 2010 by Dávid Pataki and Lilla Sárközi. Since then, they have been working on a wide spectrum of the design and realization of jewellery, different objects, lamps, furniture, and even interiors. Whether it is an assignment or their private project, a unique creation or an object produced in series, their main aspect is to have a tangible result – leading the duo to always look for alternative solutions, techniques and materials which allow them an in-house, handcrafted production. Besides a presentation of their previous work, at the specified date designers will present their new creations and – if requested – they are very much open to involve visitors into the exciting process of creation.


nyitott stúdiók

open studios

szerda Wednesday

10/08 16.00-21.00

Plié by Atelier 1061 Budapest, Paulay Ede u. 49. fszt. 3. plie.hu facebook.com/pliebyatelier

A Plié by Atelier kísérleti, kreatív műhely első kollekciója saját fejlesztésű, innovatív bútorgyártási technológián alapul és a tárgyalkotás élményét a felhasználó kezébe adja. A fenti időpontban a Plié by Atelier tervezési munkafolyamatának első szakaszában egy brainstormingon vehetnek részt a látogatók, „Az átvitt értelem fogalma a bútoralkotásban” címmel – ez egy kísérlet, melynek során franciaágyat, házat vagy éppen tolltartót tervezhetnek a vendégek, egy-egy finom ital mellett. Emellett a látogatók 20% kedvezménnyel vásárolhatják meg a műhely termékeit a Design Hét Budapest időtartama alatt.

The first collection of design studio Plié by Atelier is based on a self-developed, innovative furniture making technology which allows users to create their own objects themselves. On the specified date, visitors can participate in the first phase of the design process of Plié by Atelier: a brainstorming entitled “Figurative sense in furniture making”. In this experiment, visitors will be invited to design a double bed, a house or even a pencil holder – with the relaxing help of a drink. Apart from this workshop, each visitor will be granted a 20% discount at all products during Budapest Design Week.

szombat saturday

10/11 13:00-19:00

THEFOUR 1085 Budapest, Üllői út 32. 1. em. thefour.hu facebook.com/thefour.official

A stúdió a THEFOUR márka központja, a tervezés és kísérletezés helyszíne. A három tervező 2010 óta dolgozik együtt, azóta, hogy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen diplomáztak. Zsófia és Márton a ruhákra összpontosítanak, Anett felelős a bőrárukért. Ettől függetlenül szívesen dolgoznak együtt az inspiráció megtalálásától egészen az utolsó simításokig. A Design Hét Budapest alkalmával a látogatók megtekinthetik az aktuális kollekciót és kötetlenül beszélgethetnek a tervezőkkel.

THEFOUR brand’s headquarter allows design and experimentation for the three designers, who have been working together since 2010 – ever since they graduated at Moholy-Nagy University of Arts. Zsófia and Márton are focusing on clothes, while Anett is responsible for leather products – nevertheless, the enjoy co-working, from the initial inspiration until the finishing touches. At the specified date visitors are invited to study the current collection and to meet the designers. 47


Divatbemutató / fashion show

csütörtök Thursday

18:00

HIPAVILON – Zoób Kati divatház

10/09 10:00, 13:00, 15:00

1055 Budapest, Szent István krt. 17.

Mi a sokoldalúság titka? Hogyan lehet 20 évig megőrizni és szinten tartani egy márkát? Mitől lesz izgalmas és mit üzen egy ruha? Hogyan alakíthatjuk ki saját stílusunkat? Zoób Kati divattervező kinyitja szalonját az érdeklődők előtt. Az elhivatottságáról, szakmai alázatáról, profizmusáról ismert művész vezetésével képet kapunk a magyar divatház életéből. Elénk tárul egy csodált világ, melynek küzdelmes mindennapjairól, szépségéről és buktatóiról vall a sokszínű alkotó. A magyar divatszakma nagyasszonya kifejezetten a Design Hét alkalmából mini divatbemutatót is szervez, melynek során még jobban megismerhető az a filozófia, mely sikerre vitt egy ötletet, s amely ma ismert márkaként egy országbrand részét képezi. A divatbemutató hatkor kezdődik, amire regisztrálni szeptember 25-étől lehet a rendezveny@kattizoob.hu címen. Létszám limit: max. 50 fő

kattizoob.hu facebook.com/Katti.Zoob

What is the secret to versatility? How can you preserve the values of a brand for 20 years? What makes a dress exciting, and what is the message of it? How can we build our own style? Fashion designer Kati Zoób, known for her professionalism and vocation, opens her salon to visitors for Budapest Design Week and allows a sneak peek into her world. An admired world unfolds for all visitors, with its beauties and struggles, all presented by the designer herself. The living legend of Hungarian fashion industry will also organise a mini fashion show of her recent creations, which will hopefully help visitors to get closer to her philosophy behind this well-known brand. The fashion show will start at 18:00. Registration from 25 September: rendezveny@kattizoob.hu

szombat saturday

10/11 10:00-20:00

Lőrincz V. Gabi 1012 Budapest, Logodi utca 34/b 2. emelet lvgtextileart.com

A textil körülveszi mindennapjainkat, s olyan sok arca, karaktere, oldala van, hogy lehetetlen betelni vele. De minden textil alapja a szál, amelyet, ha jól használunk, igazi műremekeket alkothatunk vele. A falikárpit műfaja például, mely évszázadokig az enteriőrök szerves részét képezte, mára szinte teljesen feledésbe merült. Lőrincz V. Gabi textilművész azon dolgozik, hogy ezen elhanyagolt műfajt népszerűsítse. Az általa szervezett nyílt napon bemutatja a falikárpit-készítés folyamatát a kezdeti ötlettől a tervezésen át a szövésig, és játékos gyakorlatok segítségével arra is rábírja a látogatókat, hogy a különböző eszközök és technikák felfedezésével kézzelfogható tapasztalatra tegyenek szert a szálakkal történő játék terén. 48

Textile surrounds us every day and it has so many faces and characteres that it is impossible to get enough of it. Fibers are the base of all these creations – fibers that, if used correctly, can also transform into art pieces. Tapestry art, which has been a part of interior design for centuries but sadly neglected in recent years, is only an example of this – an example of which extraordinary beauty artist-designer Gabi V. Lőrincz would like to promote. At her workshop she presents the whole process from the idea to design and weaving, and also invites participants to explore the possibilities of various weaving tools and techniques, thus experiencing the playfulness of fibers.


nyitott stúdiók | open studios

Hello Wood bemutatja / Hello Wood presents: szerda Wednesday

10/08

Benedetta Tagliabue (Miralles – Tagliabue EMBT) „Blending and experimentation” – előadás / lecture Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. hellowood.hu

10:00 Benedetta Tagliabue a barcelonai székhelyű EMBT (Miralles - Tagliabue) építésziroda vezetője, akit számos díj és elismerés mellett 2011-ben a RIBA az év női építészévé választott. A stúdió olyan munkákat jegyez, mint a barcelonai piac rekonstrukció, a skót parlament épülete vagy a 2010-es Shanghaji világkiállítás spanyol pavilonja. Az iroda és a Hello Wood e ponton kapcsolódik, hiszen e pavilon tervezője: Salvador Gilabert Sanz képviselte az irodát az idei Hello Wood táborban. Benedetta az elmélet és gyakorlat kapcsolatáról, az iroda és a hozzá szorosan kapcsolódó Miralles alapitvány munkájáról, eddigi sikerekről és a jövő kihivásairól, valamint arról beszél, hogy milyen nőként érvényesülni az építészet világában. Szervező: Hello Wood

Managing an architectural office (EMBT [Miralles - Tagliabue]) domiciled in Barcelona, and having been awarded multiple times, Benedetta Tagliabue was elected Woman Architect of the Year in 2011 by RIBA. The assignments of the office include projects like market reconstruction in Barcelona, the Scottish parliament building or the Spanish pavilion at the Shanghai World Expo in 2010. This is the point where the office and Hello Wood are linked, as the designer of this pavilion, Salvador Gilabert Sanz represented the office in the Hello Wood camp this year. Benedetta talks about the relationship between theory and practice, the activities of the office and the closely related Miralles Foundation, the achievements and the challenges held by future, and about how a woman can succeed in the world of architecture. Organised by Hello Wood 49


2014.10.03–10.12. BUdapest design week

Vásárlási Akció Shopping Discounts

A hagyományosan nagy népszerűségnek örvendő Vásárlási Akció idén is mintegy 80 helyszínen várja az egyedi, különleges, formatervezett tárgyak rajongóit Budapest-szerte. Divat és formatervezés, ajándék és használati tárgy, lakberendezési vagy képzőművészeti darab, ékszer vagy szakkönyv: a Vásárlási Akcióban biztosan talál majd néhány kedvére való darabot! A programfüzetben található kuponok egyszeri, 20%-os kedvezményre jogosítanak fel az adott üzletben, a kuponon megjelölt termékekre (külön jelzés hiányában a teljes árukészletre), a Design Hét Budapest időtartama alatt, azaz 2014. október 3-12 között. A kivágott kuponok csak a programfüzettel együtt érvényesek, tehát a vásárláshoz a programfüzet bemutatása is szükséges. A Design Hét Budapest Vásárlási Akció az üzletek más akcióival, ajánlataival nem vonható össze. 50

This traditionally very popular feature of Budapest Design Week is returning this year with some 80 shops all over Budapest. Fashion or industrial design, gifts and useful gadgets, books, jewellery, interior design objects and fine art pieces: you will surely find something to your taste from our selection. Coupons of this guide have to be shown upon purchase at the given shops, which in exchange offer a general discount of 20% for their products (or selected products). Coupons are valid during Budapest Design Week only (3-12 October 2014). Coupons are valid only when cut on location from this guide – please have this guide with you. Design Week discounts presented on these pages can not be combined with other offers of the stores. A Design Hét Budapest szervezésében Organised by Budapest Design Week


ANH TUAN SHOWROOM luxus minőségű, kézzel varrt táskák, kiegészítők és ruhakollekciók handmade luxury bags, accessories and clothes 1064 Budapest, Rózsa u. 74., nyitva / open: bejelentkezés alapján / by appointment only bejelentkezés / appointment: anhtuan.budapest@gmail.com www.anh-tuan.com

ABSOLOOT ART & DESIGN design papírtermékek – füzetek, képeslapok, csomagolópapírok designer paper products – notebooks, postcards, wrapping papers online shop: absoloot.bigcartel.com (jelszó / pw: DW2014) Tel.: +36 70 622 8095 www.absoloot.hu

AllLights ARON DESIGN STORE élvonalbeli és díjnyertes design tárgyak: Alessi, Kartell, Vitra leading and prize winning design objects by Alessi, Kartell, Vitra Mammut 1., 1. em., 1026 Budapest, Lövőház u. 2-6. Tel.: +36 20 444 0445, nyitva / open: H-Szo 10-20, V 10-18 www.aron-store.com

designlámpák, világítástechnika ∙ design lamps and lighting systems 1064 Budapest, Podmaniczky utca 55. (Izabella és Rózsa utca között) Tel.: +36 70 329 4897, nyitva / open (Design Hét időtartama alatt / during Budapest Design Week): H-Szo 9-20 ∙ www.allights.hu A kedvezmény minden termékre vonatkozik, de más kedvezményekkel nem vonható össze. Discount is valid for all products but does not add up with other discounts.

ARTCORE ANTIK & DESIGN magyar és francia art deco bútorok, lámpák és kiegészítők (a kedvezmény az üzlet tulajdonában lévő tárgyakra vonatkozik) Hungarian and French art deco furniture, lamps and accessories (discount is valid only for the objects owned by the shop) 1055 Budapest, Falk Miksa u. 12. Tel.: +36 1 269 2703, nyitva / open: H-P 10-18, Szo 10-14 www.art-core.hu

ART & DECO LAKBERENDEZÉS bútor, lámpa, lakásdekoráció furniture, lamps, interior design 106 1 Budapest, Király u. 16. Tel.: +36 30 865 8432, nyitva / open: H-P 10-19, Szo 10-14 www.artanddeco.hu

BALLLON

ARTISTA SHOWROOM

öltözködés, design clothing, design 1132 Budapest, Visegrádi u. 19. Tel.: +36 30 515 6006, nyitva / open: H-P 12-19 www.karattur.com, facebook.com/pages/Balllon/

egyedi tervezésű ruhák, kiegészítők designer clothing and accessories 1088 Budapest, Puskin u. 19. Tel.: +36 1 328 0290, +36 30 999 1277, nyitva / open : H-Cs 10-18, P 12-20 www.artistafashion.com

BARACK DIVATMŰHELY

BARA MARIANNE

egyedi tervezésű női öltözékek és kiegészítők designer womenswear and accessories 1026 Budapest, Érmelléki u. 8. Tel.: +36 30 421 9849, nyitva / open: K és Cs 11:30-16, a többi napon időpontegyeztetéssel (Tuesday and Friday 11:30-16, otherwise by appointment) www.barackruha.hu

egyedi kalapok és fejdíszek one-off hats and headpieces 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 38. Tel.: +36 20 985 7939, nyitva / open: előzetes egyeztetés alapján / by appointment only www.baramarianne.hu

bejuska

BARNOFF SHOWROOM

magyar tervezők és kezdő alkotók ruházati termékei, ékszerei, táskái, ajándéktárgyai, Pilgrim dán design ékszerek clothes, bags, jewellery and gift collection from Hungarian designers, Pilgrim jewellery from Denmark 1072 Budapest, Dob u. 2. ∙ Telefon +36 1 344-8444, nyitva / open: H-SZE 11-18, CS 12-19, P 11-19, SZ 12-16:30 www.bejuska.hu

női prêt-à-porter és haute couture kollekciók, méret utáni, egyedi cipők prêt-à-porter and haute couture collections for women, taylor-made, one-off shoes 1051 Budapest, József Attila u. 24. Tel.: +36 30 845 9125, nyitva / open: H-Szo 10-21, V 11-19 www.barnoff.com


BLACK BOX CONCEPT STORE Magyar divattervezők legújabb kollekciói, naponta új cuccok, normális árak Unique designer shop of young Hungarian fashion designers 1056 Budapest Irányi utca 18. Tel.: +36 30 414 8979, nyitva / open: H-P 11-19 Sz 12-18 facebook.com/blackboxstore

BIGYÓ MŰVEK üvegékszer glass jewellery 1136 Budapest, Herzen utca 6. Tel.: +36 70 615 9567, nyitva / open: H-Szo 12-19 www.bigyomuvek.com

BP Clothing BOMO ART BUDAPEST bőrkötéses kézműves naplók, fotóalbumok, dekorpapírok leather covered handmade diaries, photo albums, decor papers 1052 Budapest, Régiposta u. 14. Tel.: +36 1 318 7280, nyitva / open: H-P 10-18:30, Szo 10-18 www.bomoart.com

CANGIRA biciklistáskák – színes, mintás, vidám, egyedi… bicycle bags – custom, handmade, colorful… Mintabolt: Budapest Bike, 1077 Budapest, Wesselényi u. 13. Tel.: +36 30 944 5533, +36 30 681 0052, nyitva / open: minden nap / daily 9-18 www.cangira.hu

pólók, sapik, pulcsik és kiegészítők a legfrissebb magyar streetwear márkától! ∙ tees, caps, hoodies and accesories from the freshest hungarian streetwear brand 1077 Budapest, Wesselényi u. 24. , Tel.: +36 70 4095114, nyitva / open: H-P 11-20 SZo 11-18, V 11-16 ∙ 1062 Budapest, Váci út 1-3., Széchenyi nagykörút 7/A. , Tel.: +36 30 678 3630 , nyitva / open: H-Szo 10-21, V 10-19 ∙ Árkád 2, 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a, Tel.: +36 70 360-5741, nyitva / open: H-Szo 10-21; V 10-19 ∙ www.bpshop.hu

BUBORÉK design ajándékbolt, hazai és külföldi tervezők munkáinak színes egyvelege ∙ designer gifts, colorful mixture of local and foreign design Buborék – Buda: 1015 Budapest, Batthyány u. 48. (Ostrom u. sarok) Tel.: +36 1 212-7306, nyitva / open: H-P 12-19, Szo 11-15 Buborék – Pest: 1053 Budapest, Kecskeméti u. 5. Tel.: +36 30 389 9099, nyitva / open: H-P 11-19, Szo 11-15 www.buborekbolt.hu

CUKORKA Cukorka Sweetfabric műhely fogyasztható designt kínál. Az üzlet fő profilja az aprólékos és precíz, tervezői munka végeredménye, az úgynevezett metszett cukor, amely akár logot, vagy bármilyen mintát rejthet magában. The store’s main business comes from what we call ‚cut’ candy, which is the result of detailed and accurate design work containing either a logo or a complex pattern.

1053 Budapest, Múzeum krt. 7., passzázs / patio Tel.: +36 30 619-8257, nyitva / open: H-P 10-19, Szo 10-15 www.cukorka.com

DUCSAI JUDIT

COLORBAR retro és kortárs design retro and contemporary design 1053 Budapest, Magyar utca 22. Tel.: +36 20 219 0400, nyitva / open: H-P 10-18:30, Szo 10-14 www.colorbarbolt.hu

DAGMINELL

bőr öltözék-kiegészítők és design tárgyak leather accessories and designer objects 1134 Budapest, Váci út 43/B. Tel.: +36 70 773 0310, nyitva / open: H-P 12-18 www.ducsaijudit.hu

Danish Design Shop – dán divatmárkák, ruhák, cipők, ékszerek Danish Design Shop – Danish fashion brands, clothes, shoes, jewellery 1051 Budapest, Szent István tér 2. Tel.: +36 1 266 9919, nyitva / open: H-P 10-18, Szo 10-15 www.dagminell.com, facebook.com/DagminellShop

ENIHORN

ÉKEZET – NYITOTT MŰHELY GALÉRIA

magyar divattervező Hungarian fashion designer 1065 Budapest, Izabella utca 45. Tel.: +36 30 893 9078, nyitva / open: egyeztetés alapján / by appointment only facebook.com/enihorn

ékszer stúdió, alkotó- és kiállítótér jewellery studio, creative and exhibition space 1062 Budapest, Hajós u. 41. Tel.: +36 20 560 1361, +36 20 278 6506, +36 20 297 9725 Nyitva / open: H-P 11-17, Cs 11-19 www.ekezetgaleria.hu


EVENTUELL GALÉRIA

EUROPA DESIGN

egyedi és kisszériás lakástextilek, lámpák, öltözék kiegészítők, ékszerek, bizsuk, Blue Paprika öltözékek one-off home textiles, lamps, accessories, jewellery, trinkets, Blue Paprika clothes 1056 Budapest, Nyáry Pál u. 7. Tel.: + 36 20 567 2727, nyitva / open: H-P 11-18, Szo 10:30-14 www.eventuell.hu

designbútorok, iroda- és gyerekbútorok, home office, kiegészítők designer furniture, office and children furniture, home office, accessories 1022 Budapest, Bimbó út 37. ∙ Tel.: +36 1 274-0001 Nyitva / open: H-P 8:30-18, Szo-V: bejelentkezés szerint / weekends by appointment only at +36 30 948-0173 www.europadesign.hu

FILTER GALÉRIA

EZÜSTGALÉRIA

kortárs ékszer design és művészeti galéria contemporary jewellery design and art gallery 1136 Budapest, Pozsonyi út 49. Tel.: + 36 1 350 5743, nyitva / open: H-P 11-19 www.filtergaleria.hu

kortárs és design ékszerek contemporary and designer jewellery 1126 Budapest, MOM Lakópark, Dolgos u. 2/2. Tel.: +36 1 201 5192, nyitva / open: H-P 11-18, Szo 10-13 www.ezustgaleria.hu

HEPHAISTOS

GOAHOME – GOAMAMACOFFEE

Designers Guild és Christian Lacroix Maison termékek, lakáskiegészítők, dekorációs eszközök, lakástextil és tapéta Designers Guild and Christian Lacroix Maison products, home decoration, wallcoverings and home accessories 1056 Budapest, Molnár u. 27. Tel.: +36 1 266 1550, nyitva / open: H-P 11-18, SZo 10-14 www.hephaistos.hu

lakberendezési üzlet és kávézó interior design and café 1075 Budapest, Király utca 19-21. Tel.: + 36 1 352 8449, nyitva / open: H-P 10-19, Szo 10-14 www.goaworld.hu

ID DESIGN

I BELIEVE SHOP

dán lakberendezési áruház Danish interior design store 2045 Törökbálint, MAX City, Tópark u. 1/a., 2. emelet 232. üzlet Tel.: +36 23 444 707, nyitva / open: H-Szo 10-20, V 10-19 www.iddesign.hu

spanyol-thai-magyar tervezésű ruhák, táskák és kiegészítők Spanish-Thai-Hungarian clothes, bags and accessories 1075 Budapest, Károly körút 3/a. Tel.: +36 30 350 4507, nyitva / open: H-V: 9-20 www.ibelieve.info.hu

FEKETE KÁVÉZÓ

INSITU DESIGN

speciális kávék, házi sütemények coffee specialties, home-made cakes 1053 Budapest, Múzeum krt. 7. passzázs / patio Tel.: +36 1 787 7503, nyitva / open: H-P 7:30-19, Szo 9-19, V 9-18 www.feketekv.hu

design ajándék tárgyak, divat kiegészítők designer gifts, fashion accessories 1053 Budapest, Múzeum krt. 7. passzázs / patio Tel.: +36 1 266 3080, nyitva / open: H-P 10-19, Szo 10-15 www.insitu.hu

JUST HOME design bútorok és kiegészítők, konyhabútorok, hidegburkolatok, szaniterek, csaptelepek designer furniture and accessories, kitchen furnitures, ceramic tiles, bathroom fittings, taps 1054 Budapest, Báthory u. 6. ∙ Tel.: +36 1 798 7001, +36 30 501 7784 Nyitva / open: H–P 10–19, Szo 10–17 www.justhome.hu

Játékszerek Anno Kiállítóterem és Bolt hajdanvolt játékszerek kiállítóterme és boltja exhibition space and shop for vintage toys and games 1066 Budapest Teréz krt. 54. Tel.: +36 1 302 6234, nyitva / open: H-Szo 10-19, V 13-19 www.jatekanno.hu


JOJÓ ART SHOP design- , kézműves- és iparművészeti tárgyak designer, handmade and applied arts objects A kedvezmény a tűzzománc ékszerekre vonatkozik / Discount valid only for enamel jewelry 1052 Budapest, Károly krt. 8. Tel.: +36 30 581 0581, nyitva / open: H-P 10:30-19, Szo-V 10-14 www.jojoartshop.com, www.jojowebshop.com

JE SUIS BELLE női felsőruházat és kiegészítők womenswear and accessories 1053 Budapest, Ferenciek tere 11., Párizsi Udvar Tel.: +36 1 951 1353, nyitva / open: K-Szo 14-19 www.jesuisbelle.hu

KÉTTEMPLOM GALÉRIA country stílusú bútorok, kiegészítők, lakberendezési tervezés és kivitelezés · country style furniture, accessories, interior decoration design and implementation 1061 Budapest, Paulay Ede u. 10. · Tel.: +36 1 317 6509, nyitva / open: H-P 10-18, Szo 10-14 · www.kettemplom.hu A kedvezmény a készleten lévő viaszolt bútorokra vonatkozik / Discount valid only for waxed furniture

KONTAKT Apple+Design+Coffee 1052 Budapest, Károly krt. 22. (Röser udvar) Tel.: +36 1 952 1861, nyitva / open: H-P 8-18 kontaktstore.hu A kedvezmény a kávékra és a süteményekre vonatkozik / Discount valid for coffee and sweets only

KUBUS DESIGN CONCEPT STORE luxus technológiák – prémium design luxury technologies – premium design GIRA Bemutatóterem, 1138 Budapest, Bodor u. 5. Tel.: +36 1 447 2100, nyitva / open: H-P 9-17:30 www.kubusdesign.hu

KATA SZEGEDI SHOWROOM egyedi tervezésű, kortárs női ruhák és kiegészítők one-off, contemporary womenswear and accessories 1051 Budapest, Fehér Hajó u. 12-14. I. em. 1./69-es kapucsengő Tel.: +36 30 376 0404, nyitva / open: H-P 12-19 www.kataszegedi.com

KILIM, A NOMÁD SZŐNYEG szőnyeg, párna, ágytakaró, kárpit, falikárpit carpet, pillow, bed cover, tapestry 1056 Budapest, Irányi u. 5. Tel.: +36 1 337 1192, nyitva / open: H-P 11-19, Szo 10-14 www.kilim.hu

KUBIK Coworking KUBIK club - bérelhető munkaállomások / workplaces for rent 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6. Tel.: +36 20 5405454, nyitva / open: H-P 9-19 www.kubik.hu, facebook.com/kubikcoworking A kedvezmény a bérletekre vonatkozik / discount is valid for monthly tickets only.

LÁTOMÁS

LAONI SHOWROOM ÉS CONCEPT STORE

kortárs design ruhák és kiegészítők, gondosan válogatott, kis szériás, prêt-à-porter darabok ∙ contemporary designer clothes and accessories, carefully selected, small-scale, prêt-à-porter pieces 1077 Budapest, Király u. 39. ∙ Tel.: +36 1 786 6659, nyitva / open: H-P 11-19:30, Szo 11-18 ∙ 1074 Budapest, Dohány u. 16-18. Tel.: +36 1 267 2158, nyitva / open: H-P 11-19:30, Szo 11-18 www.latomas.hu

egyedi bőrtáskák, kiegészítők, design tárgyak, designer ruhák és ékszerek ∙ one-off leather bags, accessories, designer objects, designer clothes and jewellery 1072 Budapest, Klauzál tér 1. Tel.: +36 1 322-7481, nyitva / open: H-P 10-19 www.laoni.hu

LIGNE ROSET prémium design bútorok és kiegészítők premium design furniture and accessories 1061 Budapest, Andrássy út 37. Tel.: +36 1 269 1848, +36 20 337 2116, nyitva / open: H–P 11.00-18:30 Szo 11-14 www.ligne-roset.hu

LINK női, férfi felsőruházat, táska és egyéb kiegészítők az ille-olla, Lengyel Zsuzsi és a Zagabo munkáiból womens and menswear, bags and other accessories from ille-olla, Lengyel Zsuzsi and Zagabo Árkád, 1106 Budapest, Örs vezér tere 25., 1. emelet, 35/a üzlet Tel.: +36 70 9481199, nyitva / open: H-Szo 10-21, V 10-19 www.linkdesignter.hu


LOFT INTERIOR LOLLIPOP FACTORY BUDAPEST kisszériás magyar brandek és kortárs kiállítótér local fashion design and contemporary art space 1056 Budapest, Magyar u. 18. Tel.: +36 70 626 2233, nyitva / open: H-P 11-19:30, Szo 12-18 facebook.com/lollipopfactorybudapest

Luminis Kft. megfizethető skandináv design, modern világítási megoldások affordable design from Scandinavia, lamps and lighting solutions 1116 Budapest, Építész utca 26. Tel.: +36 1 371 1983, nyitva / open: H-P 9-17:30 www.vita-lampa.hu

MOBILI MANIA design bútorok és kiegészítők designer furniture and accessories 1132 Budapest, Victor Hugo u. 45. Tel.: +36 1 321 7310, nyitva / open: 10-18, Szo 10-14 www.mobilimania.hu

NoBorder Haj és Designer Szalon

egyedi és kisszériás tömör tölgyfa bútorok, lakásdekorációk, padló–, és homlokzatburkolatok ∙ one-off and small-scale hardwood oak furniture, home decoration , floor and facade fittings 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 8/b. Tel.: +36 20 231 7877, +36 20 379 2770 Nyitva / open: H-P 14-18, Szo: 10-14 www.loftinterior.hu

LOVEBUG VINTAGE vintage showroom régi ruhákkal, ékszerekkel, táskákkal, cipőkkel és kiegészítőkkel ∙ vintage showroom with old clothes, jewellery, bags, shoes and accessories 1027 Budapest, Margit krt. 62. fszt. 5. ∙ Tel.: +36 30 233 4739, nyitva / open (Design Hét alatt): K-P 14-19, Szo 12-18 www.lovebugvintage.com, facebook.com/lovebugvintage

MEDENCE CONCEPT STORE & DESIGN SALON design díjas Re+concept táskák, továbbá upcycling design lámpák és bútorok design award winning re+concept bags, upcycling design lamps and furniture 1093 Budapest, Pipa u. 4. ∙ Tel.: +36 1 303 4881, nyitva / open: H-P 10-18 www.medencedesign.com

Nubu

fodrászat és divat – a kedvezmény a fodrászatban, sminkeseinknél, illetve a megjelölt termékekre váltható be. hair salon and fashion – discount valid at hair salon, make-up and selected products 1074 Budapest, Hársfa utca 29. ∙ Tel.: +36 30 893 9078, nyitva / open: K-Szo 10-20 ∙ facebook.com/nobordersalon

magyar designer ruhák és kiegészítők ∙ Hungarian designer clothes and accessories ∙ NUBU flagship store, 1061 Budapest, Andrássy út 13. Tel.: +36 70 607 4903, nyitva / open: H-P 11-20 Szo 11-18 V 11-16 NUBU store, Hegyvidék Központ, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Tel.: +36 70 607 4906, nyitva / open: H-Szo 10-20 V 10-16 ∙ Mono Fashion Shop, 1054 Budapest, Kossuth Lajos u. 20. ∙ Tel.: +36 20 772 5275, nyitva / open: H-P 11-20 Szo10-18 ∙ www.nubu.hu

NAMI

MICHAL NEGRIN city

hazai tervezők itthon készült tárgyai, nem csak gyerekeknek objects from Hungarian designers produced in Hungary, not only for children ∙ 1126 Budapest, Dolgos u. 2. (MOM Park lakóépületeinek üzletsorán) ∙ Tel.: +36 30 305 2754, nyitva / open: K-P 10-18, Szo 10-13 1052 Budapest, Haris köz 3. ∙ Tel.: +36 1 318 4415, +36 30 242 1860, nyitva / open: H-P 10-18, Szo 10-18 www.nami.co.hu, www.namibudapest.hu

egyedi, kézzel készült vintage stílusú ékszerek, öltözékek (a kedvezmény csak az ékszerekre vonatkozik) unique, handmade vintage jewellery and clothes (discount valid for jewellery only) 1052 Budapest, VÁCI1 üzletház, Váci u. 1. Tel.: +36 1 766 1960, nyitva / open: H-V 10-20 www.michalnegrin.hu

ORANGERIE LAKBERENDEZÉS francia lakberendezés könnyed, elegáns stílusban French home decoration in an easy-going, elegant style 1061 Budapest, Paulay Ede u. 10. Tel.: +36 1 266 6258, nyitva / open: H-P 10-18, Szo 10-14 www.orangerie.hu A kedvezmény a készleten lévő viaszolt bútorokra vonatkozik / Discount valid only for waxed furniture

ORANGE OPTIKA egyedi szemüvegek one-off spectacles 1061 Budapest, Király u. 38. Tel.: +36 1 243 2931, nyitva / open: H-P 10-19, Szo 10-14 www.orangeoptika.hu


POINT ZERO BEMUTATÓTEREM

PALMETTA DESIGN ÉS TEXTIL GALÉRIA

designbútorok és tárgyak ∙ designer furniture and objects 1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/g Tel.: +36 1 202 4248, nyitva / open: H-P 9-18, Szo 10-14 www.pointzero.hu A kedvezmény csak a készleten levő Vitra és Magis bútorokra vonatkozik ∙ Discount valid for Vitra and Magis furniture on stock

hazai és nemzetközi design tárgyak Hungarian and international designer objects 1114 Budapest, Bartók Béla út 30. ∙ Tel.: +36 30 296 6254, nyitva / open: H-P 11-18 Szo 11-14 ∙ 2000 Szentendre, Bogdányi u. 14. Tel.: +36 26 313 649, nyitva / open: minden nap / daily 10-18 www.palmettadesign.hu

RETROCK

PRINTA AKADÉMIA – concept store

speciális vintage darabok, hazai és külföldi tervezők kisszériás ruhái, kiegészítői ∙ special vintage pieces, small-scale clothes and accessories from Hungarian and international designers 1061 Budapest, Anker köz 2. Tel.: +36 30 472 3636, nyitva / open: H-P 11-21, Szo-V 11-20 www.retrock.com

limitált szériás szitanyomatok, egyedi és újrahasznosított ökodesign darabok, kávézó és stúdió ∙ small-scale screen prints, one-off and recycled eco-design pieces, café and studio 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 10/a. ∙ Tel.: +36 30 292 0329, nyitva / open: H-P 11-19, Szo 12-18 ∙ www.printa.hu A kedvezmény kizárólag a Printa kollekcióra vonatkozik / discount valid for Printa collection only

ROOMBA HOME CULTURE

RODODENDRON ART AND DESIGN SHOP

lakberendezési stúdió, exkluzív bútorok, dekorációk, belsőépítészet interior decoration studio, exclusive furniture, decoration, interior design 1051 Budapest, Arany János u. 29. Tel.: +36 1 374 0571, nyitva / open: H-P 10-18 www.roombahome.hu

art printek, divat, design ajándéktárgyak art prints, fashion, designer gifts 1052 Budapest, Semmelweis u 19. Tel.: +36 70 419 5329, nyitva / open: H-P 10-19, Szo 10-16 www.rododendronart.com, facebook.com/rododendronart

SCOLAR KIADÓ SERIN STUDIO biciklis kiegészítők, sapkák, táskák, ruhák bicycle accessories, hats, bags, clothes 1084 Budapest, Német u. 13. 4. em 4. Tel.: +36 20 522 2625, nyitva / open: H-P 12-20 www.serinstyle.blogspot.hu

Smallgarden minden, ami design, csak gyerekeknek: ruhák, játékok, bútorok és kiegészítők magyar és külföldi tervezőktől, gondos válogatásban. everything related to design, but for kids: clothes, toys, furniture and accessoires selected from Hungarian and foreign designers. 1052 Budapest, Vitkovics M. utca 3-5. Nyitva / open: H-P 10-19h, Szo 10-14h www.smallgarden.hu

STYLE CENTER BY MÜLLER MÓNIKA lakberendezés, egyedi bútorok, textil- és tapéta világmárkák interior decoration, one-off furniture, international textile and wallpaper brands 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 21-23. Tel.: +36 20 237 5969, nyitva / open: H-P 10 – 18 , Szo 10 - 14 www.mullermonika.hu

design-, építészeti- és fotós könyvek, képző- és iparművészeti albumok design, architecture, photography, fine and applied arts books 1016 Budapest, Naphegy tér 8. ∙ Tel.: +36 1 466 7648 Nyitva / open: H-P 9-16:30 www.scolar.hu

SIMON VIKTÓRIA ékszer jewellery 1062 Budapest, Aradi utca 29. 1/8. ∙ Tel.: +36 30 407 8117 Nyitva / open (október 6-11 között / between 6-11 october): H-P 14-20, Szo 11-17, V időpontegyeztetés alapján / by appointment

SPIRIT HOME LAKBERENDEZÉS lakberendezés, konyha- és design bútorok, kiegészítők interior decoration, kitchen and designer furniture, accessories 1077 Budapest, Király u. 47. Tel.: +36 70 251 5152, nyitva / open: H-P 11-19, Szo 11-16 www.spirithome.hu


HIPAVILON - Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség szellemivagyon-felmérés, szabadalmi- és védjegyszolgáltatások Beváltható: 2014. december 15-ig 1054 Budapest, Zoltán utca 6., Tel.: +36 1 474 5954 Előzetes bejelentkezés szükséges e-mail: info@hipavilon.hu www.hipavilon.hu

SZPUTNYIK SHOP – D20

SZPUTNYIK SHOP – BAZAAR

egyedileg válogatott vintage ruhák és kiegészítők; kisszériás, új tervezői darabok hand-picked selection vintage clothing and accessories; small-scale, new designer pieces 1074 Budapest, Dohány u. 20. · Tel.: +36 1 321 3730 Nyitva / open: H-Szo 11-20, V 11-18 www.szputnyikshop.hu, facebook.com/szputnyikshop

egyedileg válogatott vintage ruhák és kiegészítők; kisszériás, új tervezői darabok hand-picked selection vintage clothing and accessories; small-scale, new designer pieces 1092 Budapest, Bakáts tér 8. · Tel.: +36 1 215 3475 Nyitva / open: H-P 11-19, Szo 11-15 www.szputnyikshop.hu, facebook.com/szputnyikshop

TRÓPUSIFA STÚDIÓ fa burkolatok, fa- és kókuszmozaik, fakavics, kültéri faburkolatok wood fittings, wood and coconut mosaic, wood stone, exterior wood fittings ∙ 1036 Budapest, Bécsi út 85. ∙ Tel.: +36 1 430 0150, nyitva / open: H-P 10-18 www.tropusifaparketta.hu, facebook.com/tropusifastudio A kedvezmény az ALI gyár bizonyos termékeire vonatkozik. Discount valid for some specified products of ALI.

TheBétaVersion különleges designer bőrtáskák és kiegészítők exclusive designer leather bags and accessories 1111 Budapest, Budafoki út 22. 4. emelet, 55. csengő Tel.: +36 20 527 4011, nyitva / open: H-P 12-20, október 4-én 12-20 www.thebetaversion.com

ÜVEG/HÁZ Design és Borkereskedés

TheGardenStudio

bor és üveg from wine to design 1051 Budapest, Sas utca 5. Tel.: +36 30 609 6346, nyitva / open: H-P 12-21 www.uveghazbudapest.com

feltörekvő kortárs magyar divattervezők boltja Hungarian designers clothing and accessories Vitkovics Mihály utca 3-5, 1052 Nyitva / open: H-V 10-19 www.thegardenstudio.hu

VADJUTKA DESIGN ÉKSZERBOLT

VA DESIGN

design ékszer különlegességek designer jewellery specialities 1053, Budapest, Kossuth Lajos u. 14-16. Paloma, félemelet (bal oldali lépcsővel szemben / opposite left side stairs) Tel.: +36 20 390 5541, nyitva / open: H-P 11-19, Szo 11-15 www.vadjutka.hu

belsőépítészet, lakberendezés, design bútor interior design and decoration, designer furniture 1061 Budapest, Király utca 26. Tel.: +36 1 666 3131, nyitva / open: H-P 10-18, Szo 10-14 www.vadesign.hu

YKRA

VIRAGNEKED.HU

YKRA hátizsákok, KEZEMURA kerámiák, FAUN longboardok és KELE Clothing darabok YKRA backpacks, KEZEMURA pottery, FAUN longboards and KELE Clothing 1075 Budapest, Madách Imre út 8. (Telep Galéria, 1. em.) Tel.: +36 30 262 6981, nyitva / open: H-Szo 15-21 facebook.com/ykrastore

virág, virágdekoráció, virágküldés, Vermont tartósított virágok, belga Serax vázák, kaspók, gyertyatartók flower, flower decoration, flower delivery, Vermont preserved flowers, Belgian Serax vases, pots, candle-holders 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. Tel.: +36 30 922 0850, nyitva / open: H-P 9-22, Szo-V 10-22 www.viragneked.hu


09

2014.10.03–10.12. BUdapest design week

30

programok programs

Kiemelt témáinkon túl (melyek a programfüzet első felében kaptak helyet) természetesen idén is rengeteg izgalmas programmal várja az érdeklődőket a Design Hét. Partnereink programjai között megtalálható számos workshop, gyerekprogram, termék-, könyv- és divatbemutató, kerekasztal-beszélgetés, kiállításmegnyitó, nyílt nap, aukció, vásár és több más programtípus. A korábbi évekhez hasonlóan legalább ilyen széles a spektrum a műfajok terén is: a következő oldalakon a világítástechnikától az ékszer-, bútor-, autó- és tárgytervezésig, a tipográfiától az urbanisztikáig, könyvkötészettől az irodatechnológiáig mindenki garantáltan talál magának érdekességet az idei Design Héten.

Beyond our priority topics (listed in the first part of the programme brochure), a number of exciting programmes will be available during the Design Week also this year. The programmes of our partners include multiple workshops, kids’ programmes, product and book launches, fashion shows, round-table discussions, vernissages, open days, auctions, fairs and numerous other types of programmes. Similarly to previous years, the spectrum of genres is no less than equally broad: from lighting technology to jewellery, furniture, car and object design, from typography to urban planning, from book binding to office technology; everyone is guaranteed to find something of interest in the following pages describing this year’s Design Week.

Jó szórakozást kívánunk!

Have fun!

NKS Design A KKMM - Nemzetközi Kerámia Stúdió csoportos kiállítása

Group exhibition by KKMM International Ceramics Studio Museion No. 1 Galéria 1091 Budapest, Üllői út 3.

kedd Tuesday

09/30 Megnyitó / opening event

17:00

Nyitva / open: szeptember 30 – október 10. / 30 September – 10 October, K-P / Tue-Fri 14-18 muveszetimuhelyek.org

Immáron harmadik alkalommal rendez a KKMM porcelánnal foglalkozó design szimpóziumokat Kecskeméten, az NKS-ban. A Museion No. 1 Galéria földszintjén az előző évek design szimpóziumainak anyagából, az emeleten a gyűjteményi anyag design termékeiből mutatnak be ízelítőt a hetvenestől a 2000-es évekig. A kiállító művészek: Andrási Edina, Monori Anita, Lublóy Zoltán, Szegedi Zsolt, Strohner Márton, Sütő Erika, Botos Balázs, Petró Zsuzsanna, Pozsonyi-Izsó Andrea, Boldog Anita, Kosch Zsófia, Németh Andrea. Szervező: Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek

For the third time now, KKMM will organise design symposia on the subject of porcelain in NKS in Kecskemét. The materials of previous years’ design symposia are exhibited on the ground floor of Museion No. 1 Galéria, while an assortment of the design products of the collection from the 1970s to the 2000s is shown upstairs. The exhibiting artists: Edina Andrási, Anita Monori, Zoltán Lublóy, Zsolt Szegedi, Márton Strohner, Erika Sütő, Balázs Botos, Zsuzsanna Petró, Andrea Pozsonyi-Izsó, Anita Boldog, Zsófia Kosch, Andrea Németh. Organised by Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek 65


10

01

szerda Wednesday

Megnyitó / opening event

10/01

18:00

Előszoba

Csoportos designkiállítás

Entrance hall Group design exhibition

Palmetta Design és Textilművészeti Galéria 1111 Budapest, Bartók Béla út 30. Nyitva / open: október 2-30., H-P / Mon-Fri 11-19, SZ / Sat 11-14 palmettadesign.hu

A Palmetta Design és Textilművészeti Galéria „Előszoba” című kiállításán neves magyar formatervezők mutatják be legújabb tárgyaikat. Az előszoba lakásaink egyik legfontosabb helyszíne – egy hely, ahonnan elindulunk, ahová megérkezünk, és ahol barátainkat, ismerőseinket fogadjuk. Egy többfunkciós tér, ahol a formatervezők igazán szabad teret kaphatnak kreativitásuk kibontakoztatására. Szervező: Palmetta Design

At the exhibition “Entrance Hall” organised by Palmetta Design and Textile Art Gallery, famous Hungarian designers present their latest objects. The entrance hall is one of the most important locations in a flat – a place where you leave and return to, and where you receive your friends. It is a multifunctional space where designers are provided ample elbowroom to deploy their creativity. Organised by Palmetta Design

Bőrödön viseled

Társadalmi konstrukciók vizuális kódjai, kiállítás

SECOND SKIN Visual codes of social constructions, an exhibition

szerda Wednesday

10/01

Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ 1065 Budapest, Nagymező u. 8. Nyitva / open: október 1 – november 16 / 1 October – 16 November, H-V / Mon-Sun 11-19 capacenter.hu

Az Oltai Kata kurátor által jegyzett kiállítás azt a kérdéskört járja körül, hogy hogyan építjük fel egyéniségünket, hogy mit jelentenek a kényszerítő vagy szabadon választott társadalmi szerepek, valamint hogyan épül fel kulturális identitásunk, hovatartozásunk, személyiségünk az egyre inkább homogenizáló globális kultúrában. Milyen jelentéssel ruház fel a többségi társadalom vagy egy szubkultúra bizonyos ruhadarabokat, teststilizálást, kellékeket? Hogyan teremt egyenruhákat meghatározott társadalmi rítusokhoz, melyek később eszközül szolgálnak az adott gyakorlat kritikájaként? A kiállítást több tárlatvezetés, kerekasztal-beszélgetés és Vírus Est is kíséri, további információ: capacenter.hu. Szervező: Capa Központ The exhibition organised by curator Kata Oltai explores the issues of how to build our personalities, the meaning of compelling or optional social roles, and how our cultural 66

Megnyitó / opening event

20:00 identities, affiliations and personalities are constructed in this increasingly homogenised global culture. What meaning does majority society or a subculture attach to certain clothing items, body styling or accessories? How are uniforms created for various social rites, subsequently used as the means of criticising a given practice? The exhibition is accompanied by a number of guided tours, round-table discussions and a ‘Vírus Est’. For more information, please visit: capacenter.hu Organised by Capa Center


10

03

Pesti Mese

Masamod Nyitott Műhely

A tale of Pest Masamod Open Workshop Masamod Showroom péntek Friday

10/03

vasárnap Sunday

10/05

1065 Budapest, Lázár u. 8. Pop-up showroom nyitva / open: október 3-5. / 3-5 October, 10-22, vetítések mindhárom napon 20 órakor / screenings each day at 20:00 masamod.com

A Design Hét látogatóinak három estén nyílik alkalma arra, hogy a tervező 100 évvel ezelőtt is kalapos műhelyként működő stúdiójában egy igazi, kalapokról szóló magyar klasszikust nézzenek meg. A Pesti mese c. film egy belvárosi kalapszalonban játszódik és egy igazi masamódról, vagyis kalapos lányról szól. A filmnézést követően a látogatók közelebbről is szemügyre vehetik a tervező kalap fejforma gyűjteményét, amelyek közül nem egy akár az 1937-ben bemutatott film szereplője is lehetett volna. A három napban emellett egy különleges installáció keretében mutatkozik be Budapesten is a Masamod Párizsban debütált 2014 őszi-téli kollekciója. Szervező: Masamod

péntek Friday

szombat saturday

10/03

10/11

Visitors of Design Week will have the opportunity on three nights to view a real Hungarian classic film about hats in the designer’s studio, which accommodated a milliner’s workshop as early as 100 years ago. The film ‘Pesti mese’ (A Tale of Pest) takes place in a downtown milliner’s salon, and is about a real mistress milliner. After the film, the visitors may have a closer look at the designer’s collection of head forms, some of which could have been used in the film premiered in 1937. Masamod’s 2014 autumn and winter collection, which debuted in Paris, is also presented in Budapest in a special installation during these three days. Organised by Masamod

Workshopok az újrahasznosítás jegyében Workshops in the name of recycling Paloma 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 14-16. félemelet Nyitva / open: H-SZ / Mon-Sat 10-20 artkraft.hu

Az artKRAFT a Design Hét kapcsán pop-up store-ral várja látogatóit. Ez idő alatt az eseményen szereplő tárgyak 20% kedvezménnyel vásárolhatók meg. Az artKRAFT számára fontos az újrahasznosítás, ezért a pop-up store-ban rendszeresen egymást érik iparművészek ilyen témájú megnyilvánulásai: lesznek gyerekfoglalkozások, készíthető lesz majd ékszer és válltáska, betonlámpa és még sok minden más. A mintegy tucatnyi különböző workshopra előzetes regisztráció szükséges (szeptember 25-től): press@artkraft.hu. Részletek a Design Hét weboldalán! Szervező: ArtKRAFT

ArtKRAFT is opening a pop-up store during Budapest Design Week which offers a general 20% discounts at all products available at the store that time. As for ArtKRAFT recycling is a central issue, they are organising a series of events and workshops in this topic: kids’ workshops will be accompanied by events for grown-ups where visitors will be able to produce jewellery, concrete lamps and many other items. For the dozen different workshop registration is available from 25 September at press@artkraft.hu. Details are on the Design Week’s website. Organised by ArtKRAFT 67


10

02

Kollektív ornamentika kiállítás

Collective decorative art

csütörtök thursday

10/02

exhibition 1033 Budapest, Fő tér 1. (Óbuda, Zichy-kastély)

Megnyitó / opening event

Nyitva / open: október 3-26., SZ-V / Sat-Sun 10-17

18:00

Kassák Múzeum

kassakmuzeum.hu

Lechner Ödön, a magyar nemzeti ornamentika megújítója az ornamentika közösségformáló hatását a nemzet vizuális formanyelvének megteremtésében kívánta hasznosítani. Azok közé tartozott, akik számára létfontosságú volt a nemzeti stílus megléte, és elkötelezettnek érezték magukat az új nyelv létrehozásában. Ma különböző ornamentika-képző szándékok és ornamentika-rendszerek élnek egymás mellett. A hagyományos ornamentika nyelvének kollektív elemei átadták a helyet a reklám és a design jeleinek, megalkotva a globális ornamentika nyelvét. Mi történt a lokális ornamentikával? Hozzáférhető a globális ornamentikán keresztül? Megmaradt-e és hozzáférhető-e az ornamentika kollektív jellege? Ha igen, ez mit jelent ma? Ezeket a kérdéseket kutatja Lepsényi Imre kiállítása. Szervező: Kassák Múzeum

A reformer of Hungarian national decorative arts, Ödön Lechner intended to utilise the community-shaping effect of decorative arts in the creation of a visual language for the nation. He belonged to those who considered existence of a national style crucial, and felt devotion to the creation of a new language of form. Today, various intentions in the shaping of decorative arts and various systems of decorative arts co-exist. The collective elements of the traditional language of decorative arts have been replaced by icons of advertisements and design, thus creating a language of global decorative arts. What happened to local decorative arts? Are they accessible through global decorative arts? Is the collective nature of decorative arts preserved and accessible? If so, what does it mean today? The exhibition by Imre Lepsényi explores these issues. Organised by Kassák Múzeum

Summer Camp

Fókuszban a Zebramade: moduláris design

Focusing on modular design by Zebramade Maverick hostel 1075 Budapest, Kazinczy u. 24-26. Nyitva / open (Design Hét alatt / during Design Week): H-V / Mon-Sun 14-22 defolab.com

A defo labor Summer Camp programja a Design Héten tartja záró eseményét, melynek alkalmából a Pop-up store a Maverick City-Lodge Hostelben állít tábort. Summer Camp programjukon arra vállalkoztak, hogy városi környezetben idézzék meg a kempingek sajátos, közösségteremtő hangulatát. Így két és fél hónapig egyéni látásmóddal rendelkező hazai tervezők táboroztak velük, akik egyrészt napjaink megváltozott igényeire reflektálnak, másrészt formálják és fejlesztik az életről, a munkáról és a szabadidő eltöltéséről kialakult gondolkodásmódunkat. Fő kiállító a Zebramade fiatal designer csapata lesz, akik raklap inspirálta modern bútorokat terveznek északi egyszerűséggel.

Szervező: defo labor 68

csütörtök thursday

10/02

Megnyitó / opening event

18:00

Defo labor organises the finissage of their Summer Camp at Design Week by building up a pop-up store at Maverick City-Lodge Hostel. Summer Camp project aimed at recalling camping experiences in the urban atmosphere, so they have been camping with Hungarian designers for two and a half months, who reflect our changed attitudes in contemporary living and who also are able to develop our ideas about life, work and leisure time. Main invited exhibitor will be Zebramade, a group that creates contemporary furniture in a nordic style – built mainly from recycled pallets.

Organised by defo labor


10

péntek Friday

vasárnap Sunday

10/03

10/05

Mercedes-Benz Connect Me Design

01, 02

sen kidolgozott 5 koncepció modelljei pedig a design jövőjébe kalauzolnak. Szervező: Mercedes-Benz Hungária Kft., Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Formatervező Tanszék

kiállítás

exhibition Central European Fashion Days divatsátor / fashion marquee 1146 Budapest, Városliget Nyitva / open: október 3-5., minden nap / daily 10-22

mercedes.benz.hu/design

A Mercedes-Benz járművei megjelenésükben is mindig a lenyűgöző eleganciát képviselték. A Design Hét keretében a csillagos márka egy saját kiállításon mutatja meg a jelen és a jövő formatervezésének prémium szegmensét. Megtekinthető a márka három legújabb alkotása: a formabontó S-Coupé, a dinamikus CLS és a lélegzetelállító CLS Shooting Brake. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel közö-

Regarding their appearance, the vehicles by Mercedes-Benz have always represented remarkable elegance. The brand with the starshaped logo holds an exhibition during the Design Week to present the premium segment of design in our days and in the future. The three most recent creations of the brand will be on show: an avant-garde S-Coupé, a dynamic CLS and a breath-taking CLS Shooting Brake. The five concept models developed in cooperation with Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest will take visitors to the future. Organised by Mercedes-Benz Hungária Kft., Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest, Product Design Department

Gigodesigned

kiállítás a szlovén Gigo Design

+ Communications munkáiból exhibition of works by Slovenian Gigo Design + Communications 1056 Budapest, Bástya u. 25.

péntek Friday

gigodesign.com Megnyitó / opening event

20:00 A Szlovén Köztársaság Nagykövetsége szervezésében Budapestre érkezik az egyik legfrissebb szlovén designkollektíva: a Gigodesign Design + Communications munkáiból. A Gigodesigned címmel megrendezésre kerülő kiállítás a társulat által tervezett olyan tárgyakat mutatja be, melyek alkotása során már az egészen korai fázisban is meghatározó szerepet játszott a design. Az ügyfél és designer közötti folyamatos kommunikáció valamint a hibátlan technikai kivitelezés eredményeként létrejött, kiállításra kerülő tárgyak között lesz vitorlás hajó és Red Dot díjas síléc, gyerekszék és konyhai eszköz egyaránt (nyitva tartási információk a designhet.hu weboldalon). Szervező: Szlovén Köztársaság Nagykövetsége, Gigodesign Design + Communications

10/03

Organised by one of the most recent design collectives hits Budapest with objects by Gigodesign Design + Communications. The exhibition organised under the title ‘Gigodesigned’ presents objects designed by the company, where design played a crucial role already in the early stage of creation. The objects exhibited here are a result of continuous communication between customer and designer, as well as impeccable technical implementation, and include a sailboat, Red Dot awarded skis, a kid’s chair and kitchen utensils alike (opening hours available at designweek.hu website). Organised by the Embassy of the Republic of Slovenia and, Gigodesign Design + Communications 69


03

10

A bortól a tárgyakig

Sajátos inspirációk a tárgytervezésben, kiállítás

From wine to objects Special inspirations in object design szombat saturday

10/11

Üvegház Design- és borkereskedés Kóstolás és játék / Tasting and game

1051 Budapest, Sas u. 5. Nyitva (Design Hét alatt / during Design Week):

19:00

H-P / Mon-Fri 12-21, SZ / Sat 16-21 uveghazbudapest.com

A projekt kiindulópontját a bor kóstolásakor felmerülő képi asszociációk adják. Egy-egy tétel egészen érdekes, sokszor vicces, játékos dolgokra emlékezteti a fogyasztót (fű, gyümölcsök, ázott bőr, dohánylevél, kuplung, gyapot, csokoládé stb.). Ezen asszociációknak a képi világa adja a kiállítás alapját, vagyis olyan megvásárolható használati és dísztárgyakat, melyek között kiemelt szerepet kapnak a borfogyasztást kiegészítő darabok. A szombati borkóstolón laza játék keretében vehetnek részt az érdeklődők: a kiállított tárgyakat inspiráló borok kóstolásakor meg kell találniuk a megfelelő asszociációkat. A sikeres találgatók ajándékot kapnak! Szervező: Üvegház Budapest

péntek Friday

péntek Friday

10/03

10/31

The project focuses on the visual associations that arising during wine tasting. Certain items may generate interesting, sometimes even funny or playful impressions in consumers (grass, fruits, wet leather, tobacco leaves, clutch, cotton, chocolate, etc.). The exhibition relies on the visuality of these associations, and presents objects of use and decoration, paying special attention to accessories of wine consuming. The objects will be on sale at the exhibition. Visitors can participate in the wine tasting on Saturday, combined with a relaxed game: tasting the wines that inspired the exhibited objects, they are to find the right associations. Successful guesses will be awarded! Organised by Üvegház Budapest

KREA Portfólió Lapozz bele!

KREAPortfolio Have a look! KREA Kortárs Művészeti Iskola 1051 Budapest, Október 6. u. 18., félemelet / mezzanine Nyitva / open: október 3-31., H-P / Mon-Fri 9-20, szimpóziumok / symposiums: október 8., 9-10., 18:00 kreaiskola.hu

A Krea kiállítása bemutatja az elmúlt években divattervező, divatstylist, enteriőrtervező, fotográfia és tervezőgrafika szakon végzett designerek munkáját. A kiállításhoz szimpóziumok is kapcsolódnak, melyek során az iskolában oktató szakemberek és végzett designerek mesélnek munkájukról. A kötetlen beszélgetésekhez az iskola leendő designerei gasztro különlegeségekkel és KREA hangulattal készülnek. Részletek a designhet.hu weboldalon! Szervező: KREA Kortárs Művészeti Iskola 70

The exhibition by Krea shows the works of designers graduated as fashion designers, fashion stylists, interior designers, photographers and graphic designers. The exhibition is accompanied by symposia, where experts teaching at the school and former students talk about their work. The future designers at school contribute gastronomic delicacies and KREA atmosphere to the relaxed discussions. For details, please visit the designweek.hu website! Organised by KREA Contemporary Art School


10

03

Homlokzati színjáték

Building front colour plays Lánchíd 19 design hotel**** 1013 Budapest, Lánchíd u. 19.

Megtekinthető / on view: Design Hét alatt minden nap 19-22 óráig / during Design Week, daily 19-22 lanchid19hotel.hu

A Lánchíd 19 design hotel üveghomlokzata fiatal magyar művészek önálló képzőművészeti alkotása, melynek köszönhetően a szálloda egyfajta „világítótoronyként” áll a Duna-parton. A Design Hét alkalmából már hagyományként, a hét minden napján más-más színre vált a homlokzat, ezzel is egy kis változatosságot és különlegességet varázsolva a városba. A Lánchíd 19 a magyar design elkötelezett híve, 48 szobáját fiatal magyar kreatívok alkotásai teszik egyedivé. Szervező: Lánchíd 19 design hotel****

The glass facade of Lánchíd 19 design hotel is an independent visual art creation of young Hungarian artists, which lends the hotel the look of a “lighthouse” at the Danube bank. As a recent tradition, the façade changes colour on every day of the Design Week, adding a pinch of diversity and special features to the city. Lánchíd 19 is committed to Hungarian design, with 48 of its rooms decorated individually with creations of young Hungarian creative artists. Organised by Lánchíd 19 design hotel****

péntek Friday

10/03

Megnyitó / opening event

19:00

Fénytörések

EOSinE pop-up kiállítás

Refractions EOSinE pop-up exhibition Paloma 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 14-16. félemelet Nyitva / open (Design Hét alatt / during Design Week): H-SZ / Mon-Sat 12-19 eosine.hu

Az EOSinE márka tervezője: Bozsik Szilvia a Design Hét keretein belül mutatja be új őszi-téli kollekcióját. Az EOSinE kiegészítők folyamatosan változó színüket a lakkrétegen megjelenő fénytörésnek, s a fény interferenciájának köszönhetik. Minden darab egyszeri és megismételhetetlen, színük napszaktól és a fényviszonyoktól függően mindig más. A tárgyak Majoros Áron Zsolt szobrászművész különleges fényinstallációjában jelenek meg. Szervező: EOSinE

The designer of the brand EOSinE, Szilvia Bozsik presents her new autumn and winter collection during the Design Week. The ever-changing colours of EOSinE accessories are owed to the refraction of light on their finishing coat of varnish, and to the interference of light. Each piece is unique and unrepeatable, and its colours keep changing depending on the time of day and the lighting conditions. The objects are presented in a distinctive light installation by sculptor Áron Zsolt Majoros. Organised by EOSinE 71


10

03

Inga Sempé és a Bouroullec fivérek

Vendégtervezők: Hegedűs Andrea és az IVANKA, kiállítás

Inga Sempé and the Bouroullec brothers Guest designers: Hegedűs Andrea and IVANKA Ligne Roset 1061 Budapest, Andrássy út 37. Nyitva / open (Design Hét alatt / during Design Week): H-P / Mon-Fri 11-19, SZ / Sat 11-14 ligne-roset.hu, hegedusandrea.hu, ivanka.hu

A Ligne Roset budapesti bemutatótermébe látogató érdeklődők a híres sztártervezők: Inga Sempé és a Bouroullec fivérek termékeiből kialakított enteriőrt tekinthetik meg, amelyben egyúttal egy magyar tervező és designcég legújabb kollekciói is bemutatásra kerülnek. Hegedűs Andrea új üvegtextil kollekcióját a Dunának és a folyóban tükröződő budapesti fénystruktúrának szentelte, ezeket állítja ki a Design Héten. A tervezőnő munkái mellett a hazai kreatívipar egyik legkiemelkedőbb design cége, az IVANKA prezentálja újonnan debütáló betonpaneljeit és más újdonságait. Az Ivánka Katalin és Ivánka András tervezőpáros alkotta design cég mára meghódította az egész világot. Termékpalettájuk folyamatosan bővül, aminek kapcsán egyre izgalmasabb projektekhez tervezhetnek. A szervezők Design Hét ideje alatt ezekre a termékekre fokuszálnak. Szervező: Ligne Roset, Hegedűs Andrea, IVANKA

Goldberger Textilipari Gyűjtemény Tárlatvezetések, pop-up store

Goldberger Textiles Collection Guided exhibition, pop-up store Goldberger Textilipari Gyűjtemény 1036 Budapest, Lajos u. 136-138. Nyitva / open: K-V / Tue-Sun 10-18

The Ligne Roset showroom in Budapest presents an interior set up using the works of the famous and celebrated designers, Inga Sempé and the Bouroullec brothers, where the latest collections by a Hungarian design company are displayed concurrently. The new glass textile collection by Andrea Hegedűs is dedicated to the river Danube and the light structure of Budapest as reflected in the river, which will be on display during Design Week. Besides works by the designer, one of the most prominent design companies of the Hungarian creative industry, IVANKA presents their newly débuting concrete panels and other novelties. Consisting of designers Katalin Ivánka and András Ivánka, the design company has conquered the whole world. Their product range is continuously expanding, whereby theare provided opportunities to design for increasingly stimulating projects. The designers will focus on these products during the Design Week. Organised by Ligne Roset, Andrea Hegedűs, IVANKA péntek Friday

10/03 Megnyitó / opening event

17:00

textilmuzeum.hu

Az Óbudai Múzeum–Goldberger Textilipari Gyűjteménye új, állandó kiállításával méltó emléket kíván állítani az 1784-ben alapított textilgyár történetének. Az állandó kiállításban a Design Hét alkalmából tárlatvezetéseket tartanak, időpontok: október 4. (11:00), október 7. (14:00), október 8. (11:00), október 9. (14:00). Emellett a Gyűjtemény a Design Hét alkalmából négy tervezőnek ad lehetőséget egy pop-up kiállításban való részvételre. A négy márka – Panni Véssey, Twofold Concept, Alma Abonyi és Oh my deer! – termékei meg is vásárolhatók (a pop-up store megnyitója: október 3., 17:00, látogatható: október 3-12, K-V 10-18). Szervező: Óbudai Múzeum – Goldberger Textilipari Gyűjtemény 72

The Goldberger Textile Collection of Óbuda Museum has launched its new permanent exhibition to commemorate the history of the textile factory founded in 1784. During the Design Week, guided tours are held in the permanent exhibition on 4 October (11 a.m.), 7 October (2 p.m.), 8 October (11 a.m.), 9 October (2 p.m.). Moreover, the Collection provides an opportunity for four designers during Design Week to participate in a pop-up exhibition. The products of the four brands – Panni Véssey, Twofold Concept, Alma Abonyi and Oh my deer! – can be purchased (opening event of the pop-up store: 5 p.m. on 3 October, open from 10 a.m. till 6 p.m. on Tuesday through Sunday on 3 to 12 October). Organised by the Goldberger Textile Collection of Óbuda Museum


03

10

Orange Műhely

Optika merev keretek nélkül, workshop

Orange Workshop Optics without rigid frames Orange Optika csütörtök thursday

Megnyitó / opening event

18:00

10/02

Az Orange a műhelymunka keretein belül szeretné megmutatni, hogy egy optika feladata mennyi mindenben túlmutathat a szemüvegkeretek, lencsék és kontaktlencsék forgalmazásán. Hiszen központban van az ember, aki nem csak segédeszközöket keres a látáshoz, de kiegészítőt életéhez, mely stílusban passzol hozzá és hozzáad valami extrát hétköznapjaihoz. Így tulajdonképpen a cél az, hogy a technikai háttér megismerésén túl a beszélgetések során a résztvevők kicsit betekinthessenek a szakma személyesebb, empirikus oldalába  is. Regisztráció (szeptember 25-től, alkalmanként max. 12 fő): info@orangeoptika.hu. A Design Hét alatt olyan hazai tervezők kibővített kollekcióit tekintheti meg a nagyközönség. mint a Tipton, Ludvig, Battila Concept, Barollé, Woody wood. Szervező: Orange Optika

Óceán. Szörf. HULLÁMOK.

– a testen, kiállítás

Ocean. Surf. WAVES.

1061 Budapest, Király u. 38. Nyitva / open: H-SZ 10-19, workshop (a Design Hét alatt / during Design Week) H-SZ / Mon-Sat 18 órától / starting at 18 orangeoptika.hu

Orange intends to show within the framework of a workshop how much broader an optics shop’s function is than selling optic frames, lenses and contact lenses. This is because it is focused on people who seek not only aids for vision but also accessories for their lives, which match them in style and adds something to their everyday lives. Eventually, tye goal is to let the participants have a peek in the more personal and empirical aspects of the profession through conversations, in addition to getting familiar with the technical background. Registration at the workshops (starting 25 September, max. 12 people allowed by occasion): info@orangeoptika.hu. During Design Week, Orange Optika presents new collections by Tipton, Ludvig, Battila Concept, Berollé and Woody wood as well. Organised by Orange Optika péntek Friday

kedd Tuesday

10/03

10/07

– on the body, exhibition Anna Amélie Showroom 1051 Budapest, Zrínyi u. 4., 2. emelet Nyitva / open: október 3-7., H-P / Mon-Fri 12-20, SZ-V / Sat-Sun 12-18 dorivisy.hu annaamelie.com

Dorivisy WAVES kollekciójának kiállítása az A3 showroomban. A tengerszínű karkötők, fülbevalók és nyakláncok vízállók, különösen könnyűek és még strapabírók is. A feltűnő, ám mégis finom kézimunkák japán papír és műgyanta keverékéből készülnek. Mintha az óceán szörfös hullámait viselné magán az ember. Az Anna Amélie márka 2011 óta van jelen a piacon. A márka palettáján egyedi és kis szériás női bőrtáskákat illetve kiegészítőket találhatunk, ezek is kiállításra kerülnek a Design Hét alatt. Szervező: Dorivisy, Anna Amélie

An exhibition of the WAVES collection by Dorivisy in A3 showroom. Sea-coloured bracelets, earrings and necklaces are waterproof, particularly light and durable. The conspicuous though delicate handiwork is made of a mixture of Japanese paper and synthetic resin - as if you were wearing ocean surf waves. The brand Anna Amélie has been around in the market since 2011. The brand includes exclusive and limited-edition women’s leather bags and accessories, which will be on show during the Design Week. Organised by Dorivisy, Anna Amélie 73


10

03

In Dust Real

Occupation – kiállítás // Flow – buli

Megnyitó / opening event

20:00

Occupation – exhibition // Flow – party

péntek Friday

Telep

10/03

Toldi Mozi

1075 Budapest, Madách Imre út 8. 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. industreal.tumblr.com

Halász Előd és Prokai Ádám az IN DUST REAL stúdió-műhely alapítói. Már olyan munkákat tudhatnak maguk mögött, mint az Élesztő, a Staropramen mobilpultja, vagy a Madách téri Keksz étterem tervezése. A belsőépítészeti munkák mellett készítenek lámpákat, bútorokat, ékszereket, díjakat is. Az alkotópáros a MOME formatervező mestereitől tanult. A Design Héten OCCUPATION c. projektjükkel vesznek részt. Tárgyaikkal egy hétre elfoglalják a Telepet, és a csapat oda költözik. Október 3-án egy rendhagyó hegesztés-performansszal nyitják meg az egyhetes kiállítást, október 11-én pedig jelenlegi munkájukat mutatják meg, annak helyszínén, a Toldiban, ahol az elmúlt hetekben a Mozi-Klub új belső terét tervezték és építették. 22:30-tól egy laza warm-up és beszélgetés után egy hatalmas bulival ünnepelnek, melyre Alex Banks érkezik az NVC jóvoltából. Szervező: In Dust Real

Előd Halász and Adam Prokai, founders of studio-workshop IN DUST REAL. They already “copyrighted” suck works as Élesztő, Staropramen mobile counter, and the design of Keksz restaurant at Madách square. Beside the interior works they also prepare lamps, furniture, jewellery and awards/trophies. The creative duo learned from the design-masters of MOME. They take part in Design Week with their project OCCUPATION. Telep is occupied with their items for a week and the crew moves there too. The one-week exhibition will be opened with an irregular welding-performance. On the 11th of October their current work will be shown at its spot, Toldi, where they designed and built the new interior of the Cinema-Club. From 22.30 after an easy warm-up and talk they are going to celebrate with a huge party, where Alex Banks is coming thanks to NVC. Organised by In Dust Real

Symbel 2014 2018

Áttűnés 1914

Dissolve 1914 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 1014 Budapest, Bécsikapu tér 2-4. Nyitva / open: október 3-10, minden nap / daily 10-16 mnl.gov.hu

A SYMBEL 2014-2018 project az I. világháború eseményeit dolgozza fel, nemzetközi divattervező- és társművész team közreműködésével. A Design Hét keretében az utolsó békeés az első háborús év, 1914 jelentős háborús történéseit mutatják be egy különleges hatású kiállítás keretében, melynek helyszíne a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár Lovagterme lesz. A projektnek a Levéltár „A Hátország a Nagy Háborúban” című állandó kiállítása ad keretet, a látogatók így teljes képet kapnak az I. világháború történeti eseményeiről, a háború gazdasági és társadalmi hatásairól annak a mintegy másfélszáz forrásnak a feldolgozásával, amit a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára őriz. 74

The SYMBEL 2014-2018 project works through the events of World War I with the participation of a team of international fashion designers and artists of associated disciplines. During Design Week, the significant wartime events of 1914, the last year of peace and the first year of war are presented in an exhibition making a special impression at the Knights’ Hall of the Hungarian National Archives. The project is backed by the permanent exhibition “Home front in the Great War” shown in the Archives, which provides a full representation of the historic events of World War I, as well as the economic and social impacts of the war, reviewing the approximately 150 sources available in the National Archives of the Hungarian Archives.


03

10

Nekünk nyolc!

Programok a Palomában

Give you eight! Programmes in Paloma

péntek Friday

szombat saturday

10/03

10/11

PALOMA – kortárs kreatív projekt 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 14-16., félemelet / mezzanine Nyitva / open: H-SZ / Mon-Sat 10-19 (egyes programok esetében hosszabb nyitvatartással / some programmes are open late. For the English version please visit designweek.hu! facebook.com/PalomaBudapest

A Paloma egy kortárs kreatív projekt Budapest belvárosában, a patinás Wagner-ház belső udvarának félemeletén. Azzal a céllal született, hogy a körfolyosóról nyíló különböző helyiségekben a kortárs kreatív művészet különféle területein működő feltörekvő illetve már befutott hazai dizájnerek egyénileg vagy csoportosan dolgozhassanak – saját vagy közös projektjeiken. A Paloma tervezői a Design Héten napról napra más programmal várják az érdeklődőket: lesz számos divatbemutató, ékszertervező workshop, kirakatkiállítás, szakmai előadások és jótékonysági foglalkozás is. Programok

• Megnyitó 10.03 / 17:00 Mastalli Zsuzsanna interaktív kiállítása Részletek: facebook.com/mastalliart • Megnyitó 10.03 / 18:00 Room 5: Otthon-relax-fények Részletek: Timarcs timarcs.com; Rikov facebook.com/Rikovi; Ditta facebook.com/dittafelt; Krisz design facebook.com/hangulatlampa; nandi facebook.com/nandi. clothing • Megnyitó 10.03 / 18:00 Rikov Eco Print Textile kirakatkiállítás Részletek: facebook.com/Rikovi • Workshop 10.04 / 13:00-15:00 nandi workshop: Fess… Részvételhez regisztráció szükséges (szeptember 25-ig): nandiclothes@gmail.com Részletek: facebook.com/nandi.clothing • Workshop 10.04 / 15:00-18:00 Indi go workshop: Kő papír olló / Slow design A workshop ingyenes, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges: vikofulop@yahoo.com Részletek: facebook.com/IndiGo. Viktoria.Fulop • Megnyitó 10.06 / 17:00 Szabó Judit divattervező kiállítása: Hozomány Részletek: facebook.com/szabojuditgardrobja

• Előadás 10.07 / 17:00 Csohány Bori – Szöllősi Lívia: A változó ember és tárgyi környezete Az előadás szervezője a No Kredit Magazin. Részletek: facebook.com/NoKreditMagazin • Workshop 10.08 / 17:00-20:00 Vadjutka workshop: Adj új életet a nagyi kitűzőinek! A workshop ideje alatt a résztvevők 30%-os kedvezménnyel vásárolhatnak Vadjutka ékszereket. Részvételi díj: 4.000 Ft / fő Jelentkezés: 2014. október 6. hétfő estig a hello@vadjutka.hu címen. • Előadás 10.08 / 18:00 Rikov: A természetes textilfestésről Részletek: facebook.com/Rikovi • KINCSKERESŐ 10.09 és 10.11 Kezdés: 17:00 Paloma+WonderLAB presents: Kincskereső Játssz velünk designer ajándékcsomagért! (részletek: 112. oldal) • Előadás 10.09 / 18:00 Berkes Dóra: Az ipari szépség Light box installációk bemutatója Részletek: facebook.com/NoKreditMagazin • Előadás 10.10 / 17:00 Art & Business: Art & Communication Hogyan tehető piacképessé egy kreatív vállalkozás? Ács Zoltán, a Design Terminál inkubációs programjának vezetője és kommunikációs szakembere lesz a vendég előadó. Az előadás szervezője a Gang Design Gallery. Részletek: facebook.com/gangdesigngallery

• Divatbemutatók 10.10 / 18:00 Divatbemutatók a Palomában! Somogyi Réka / Kooperoo.co: Hordható Festmények Szabó Judit: Hozomány Részletek: kooperoo.co; somogyireka.hu; facebook.com/szabojuditgardrobja • Ékszer workshop 10.10 / 14.00-17.00 / 18.00-21.00 Ékszer workshop a Meska.hu-val // Lakásdekorációs workshop a Meska. hu-val Jótékonykodj velünk! A workshop bevételéből a Csodalámpa Alapítvány gyermekeinek kívánságait teljesítjük. Paloma, Mimi /events with love workshop terem Regisztráció: csodalampa.meska.hu Augusztus 31-ig történő jelentkezés esetén: 5.900 Ft, október 3-ig történő jelentkezés esetén 7.900 Ft a részvételi díj. 13:30; 17:30 A két workshop között a befolyt ös�szegből ünnepélyes kívánságteljesítés, ajándékátadás. • Lakásdekorációs workshop 10.11 / 10.00-13.00 és 14.00-17.00 • Workshop 10.11 / 13:00-15:00 Dittafelt workshop: Nemez ékszerkészítés Részletek: facebook.com/dittafelt • Előadás 10.11 / 15:00 Szűcs András: Homosaphiens urbanus - A várost lakó ember Részletek: facebook.com/NoKreditMagazin

75


03

10

Letterpress alkotóműhely

Letterpress creative workshop

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 4-10. Nyitva / open (Design Hét alatt / during Design Week): H-V / Mon-Sun 10-18 totfalusi.uw.hu

A Szily Kálmán Műszaki Középiskola Tótfalusi Nyomdaipari Tagozata tavaly hozta létre a Nyomdamúzeum Egyesülettel közös alkotóműhelyét. A műhely célja, hogy bárki betekintést nyerhessen a nyomdászat csodás világába és önállóan vagy kis segítséggel létrehozhasson nyomatokat, plakátokat vagy bármi mást. A Design Hét alkalmából kipróbálható a magas- és mélynyomtatás, a linómetszés, a stencil és a textilnyomtatás is. Szervező: Szily Kálmán Műszaki Középiskola, Tótfalusi Nyomdaipari Tagozat, Nyomdamúzeum Egyesület

The established a joint creative workshop in cooperation with the purpose of the workshop is to allow anyone to gain insight into the wonderful world of printing, and allow them to create prints, posters or anything else on their own or with a little help. During Design Week, letterpress printing and intaglio printing, as well as linocutting, stenciling and textile printing are available for trying. Organised by Tótfalusi Printing Industry Faculty at Szily Kálmán Technical Secondary School and the Printing Press Museum Association

csütörtök thursday

10/09

Előadás / talk

17:00

A lakk fénye

Balogh Gabriella iparművész kiállítása

The luster of lacquer Exhibition by designer Gabriella Balogh Trópusifa-stúdió 1036 Budapest, Bécsi út 85. Nyitva / open (Design Hét alatt / during Design Week): október 3-12, H-P / Mon-Fri 10-18, SZ / Sat 10-14 tropusifaparketta.hu

A technikai újdonságok forgatagában a nyugalomra vágyók közül egyre többen fordulnak az ősi hagyományok értékei felé. Nekik szól Balogh Gabriella iparművész kiállítása, ahol az érdeklődők ízelítőt láthatnak a művész által, a japán lakkművészet eredeti technikáival és alapanyagaival készített tárgyaiból: aranyozott tálakból, szelencékből, ékszerekből, képekből. A kiállításhoz előadás is kapcsolódik, ahol az alkotó mesél a hagyományos japán lakk-készítő folyamatról, mint meditációról, valamint az ember és természet harmóniájáról az alkotófolyamatban. A stúdió meglepetéssel is várja látogatóit. Szervező: Trópusifa-stúdió 76

An increasing number of people who desire peace and calm in the vortex of today’s technical innovations turn to the values of ancient traditions. They are the target audience of the exhibition by decorative artist Gabriella Balogh, where visitors are shown an assortment of the artist’s objects produced using the original techniques and raw materials of Japanese lacquerware: gilded bowls, boxes, jewellery and pictures. The exhibition is accompanied by a presentation, where the creator tells about the traditional process of preparing Japanese lacquerware as a form of meditation, and about the harmony of man and nature in the creative process. Surprise awaits visitors in the studio. Organised by Trópusifa-stúdió


10

03

So Delicious Fashion

10 divattervező – 10 mestercukrász

10 fashion designers – 10 master pastry chefs Sofitel Budapest Chain Bridge 1051 Budapest, Széchenyi tér 2. Nyitva / open: H-V / Mon-Sun 0-24 sofitel.com/Budapest

A „So Delicious Fashion” kiállítás a divat és a gasztronómia szerelemgyermeke. E két művészeti ág együttműködése nem újdonság, a Sofitel azonban ezt új szintre emelte: tíz magyar divattervezőt kért fel arra, hogy egy-egy jellegzetes, szellemiségüket tökéletesen tükröző ruhát kiemelve munkásságukból vegyenek részt a projektben. Mindegyik tervezőhöz a Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel egy-egy mestercukrásza alkotott süteményt – a végeredmény a szálloda halljában a Design Hét teljes időtartama alatt ingyenesen megtekinthető, a sütemények pedig megvásárolhatók a Paris Budapest Étteremben. Szervező: Sofitel Budapest

The exhibition “So Delicious Fashion” is a love child of fashion and gastronomy. Cooperation in these two disciplines of art is no novelty; however, Sofitel lifted it to a new level by requesting ten Hungarian fashion designers to participate in the project by picking one typical piece of clothing each out of their own work, which perfectly reflects their own spirit. For each designer, a master pastry chef of Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel was assigned to create a pastry – the end result is visible in the hotel lobby during the entire Design Week free of charge, while the pastries can be purchased in the Paris Budapest Restaurant. Organised by Sofitel Budapest péntek Friday

vasárnap Sunday

10/03

10/05

ELEVEN design hétvége

ELEVEN design weekend

több helyszín / different venues 1111 Budapest, Bartók Béla út Nyitva / open: október 3-5. facebook.com/kult11

A 3 napos összművészeti-kulturális hétvége célja a design, a művészet, a kreativitás testközelbe hozása. A szervezők a hangsúlyt a tudatos és kreatív környezetépítésre, környezetés közösségformálásra helyezik majd, illetve szeretnék bemutatni, promotálni és piachoz juttatni az inspiratív és innovatív kreatív alkotásokat, termékeket, szolgáltatásokat, Budapest kreatív erejét. A legkülönbözőbb tárgyak, alkotások, szolgáltatások, performanszok, installációk, színházi és zenei programok bemutatására a Bartók Béla úti galériák, design shopok, kávézók és éttermek biztosítanak összetett és sokszínű helyszínt. Részletes programok a Facebookon! Szervező: Kult11 Egyesület

A 3-day cultural weekend to address all disciplines of art with the aim of bringing design, art and creativity close to visitors. The organisers focus on the conscious, and creative construction of the environment and on the formation of the environment and the community. Moreover, they intend to present, promote and market inspirational and innovative creative works, products, services, i.e. the creative power of Budapest. Galleries, design shops, coffee shops and restaurants along Bartók Béla út provide complex and diverse premises for presenting a wide range of objects, works, services, performances, installations, theatrical and musical programmes. For a detailed programme, please visit our Facebook page. Organised by Kult11 Egyesület 77


03

10

kedd Tuesday

10/07

Workshop

10:00

Alma Abonyi több helyszín / multiple venues Nyitva / open (a Design Hét ideje alatt / during Design Week): H-V 10-18, workshopok / workshops: október 7., 10-12 és / and október 9., 16-18., divatbemutató / fashion show: október 9., 20:00 almaabonyi.com

Az Alma Abonyi termékekben a tökéletes szépség és az időtálló egyszerűség, az innovatív technológia és a tradicionális manufaktúra hangulata és értékei keverednek. A Design Hét keretében nyílik meg az Alma Abonyi első bemutatóterme, egy másik programon workshopok keretében lehet megtekinteni a szobrász-designer saját műhelyébe. A részvétel korlátozott létszámú, regisztrációhoz kötött (szeptember 25-től), pontos cím és részletek: pr@almaabonyi.com. A márka emellett a Design Héten ünnepli első születésnapját is, mégpedig divatbemutatóval. Pontos időpontok és helyszínek a designhet.hu oldalon. Szervező: Alma Abonyi

Products by Alma Abonyi blend the atmospheres and values of perfect beauty and lasting simplicity, innovative technology and traditional manufactories. The first Alma Abonyi showroom will be opened during Design Week, while workshops organised as a different programme will allow a peek into the sculptor and designer’ own workshop. Participation is limited and subject to registration (opening 25 September). For the address and details, please visit: pr@almaabonyi.com. In addition, a fashion show will be held during Design Week to celebrate the brand’s first birthday. For exact times and venues, please visit designhet.hu. Organised by Alma Abonyi

Vitrea kapcsolók bemutató

Vitrea switches show Just Home 1054 Budapest, Báthory u. 6. Nyitva / open: H-P / Mon-Fri 10-19, SZ / Sat 10-17 justhome.hu

A Just Home komplett belsőépítészeti projektek kiszolgálására szakosodott: a háromszintes, közel 700 m 2 -es bemutatóteremben tizenöt tematika termékválasztéka érhető el. A bővülő termékportfolió kialakításában a design mellett az innováció is lényeges szempont volt, így például a Design Héten mutatkozik be egy új termékkör: a Vitrea kapcsolócsalád, amely önállóan és intelligens rendszerbe integráltan is használható. A speciális érintésérzékelő szenzorral felszerelt, cserélhető üvegfelületű kapcsolók az új technológiát a designnal ötvözik. Szervező: Just Home 78

Just Home is specialised in serving complete projects of interior architecture: in a nearly 700 m2 showroom covering 3 storeys, product assortments of 15 themes are available. On developing an extending product portfolio, innovation was also a key consideration in addition to design; accordingly, a new product range is introduced during Design Week: the light switch range Vitrea, which can be used alone or integrated in a smart system. Equipped with a special touch sensor, the switches integrate new technology and design with their replaceable glass surfaces. Organised by Just Home


10

péntek Friday

péntek Friday

10/03

10/10

11:00-24:00

11:00-24:00

03

Késő éjszakai vásárlás a BP Clothing szervezésében a Wesselényi utcai BP Shop-ban. A szervezők a legfrisebb BP, New Era, Nike, Adidas, Puma kollekciókkal, valamint a legforróbb nemzetközi streetwear márkákkal várják a vásárlókat, akiket egy kis nasi, ital és persze a 20%-os kedvezmény is kényeztet majd, a Design Hét mindkét péntekjén, este nyolctól éjfélig (csak a Wesselényi utcai üzletben). Szervező: BP Clothing

BP CLOTHING PRESENTS: Late Night Shopping BP SHOP 1077 Budapest, Wesselényi u. 24. Nyitva / open: október 3. és / and október 10., mindkét nap / both days 11-24 bpclothing.hu

Late-night shopping organised by BP Clothing in the BP Shop in Wesselényi utca. The organisers expect customers with the latest BP, New Era, Nike, Adidas and Puma collections, as well as the hottest international streetwear brands, along with some treats, drinks and a 20% discount on both Fridays of the Design Week, between 8 p.m. and midnight (only in the shop in Wesselényi utca). Organised by BP Clothing

csütörtök thursday

10/03 Design Hét a Max Cityben! Design Week in MaxCity!

Max City 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/A Nyitva / open: H-SZ / Mon-Sat 10-20, V / Sun 10-19 maxcity.hu

Idén a törökbálinti MAXCity számos work– shoppal, előadással, érdekességgel várja a design kedvelőit. Minden délután várja az érdeklődőket a Philips világítástechnikai szakmérnöke, aki lakberendező segítségével ad tanácsokat, összekapcsolva a professzionális világítástervezést a design elvárásaival (7. oldal). 8-án a Hülsta innovációk mutatkoznak be az I. emelet 114. üzletben, emellett előadások is lesznek. Október 8-án 17 órakor a 3D nyomtatás fejlődéséről és hatásáról lesz szó a formatervezésben illetve az ipari gyártás területein (előadó: Pozsonyi József, II. emelet, 222. üzlet), 9-én 17 órakor pedig Generatív design – Parametrikus Design címmel lesz arról szó, hogy hogyan változtatja meg a hagyományos tervezést a 3D nyomtatási technológia (előadók: Vörös Bettina, Murvai Henriett, II. emelet 222. üzlet). Részletek a designhet.hu oldalon! Szervező: Max City

This year, MAXCity in Törökbálint offers a number of workshops, talks and curiosities to visitors attracted to design. A lighting engineer from Philips expects visitors every afternoon, along with an interior decorator to provide expert advice, linking professional lighting design with the expectations of design (see page 7.). On 8 October, at 17, Hülsta innovations are shown in shop No. 114 on the 1st floor, while programmes related to 3D printing will also be available (in Hungarian, see above). Organised by Max City 79


10

03

péntek Friday

10/03

Bemutató / book launch

11:00

Vadas József: A magyar iparművészet története A századfordulótól az ezredfordulóig – könyvbemutató

József Vadas: The history of Hungarian applied art From the turn of the century to the turn of the millennium – book launch Iparművészeti Múzeum könyvtár / library, 1091 Budapest, Üllői út 33-37. corvinakiado.hu, imm.hu

A kortárs iparművészet és design kutatójának új könyve az első átfogó munka a modern magyar iparművészet történetének legutóbbi évszázadáról. A mintegy 300 oldalas, 228 színes képpel illusztrált vaskos monográfia korszakról korszakra haladva elemzi-értékeli a legfontosabb szellemi tendenciákat és alkotói pályákat. A könyvet a Kiadó képviselője vezeti fel, a szerzővel pedig Pohárnok Mihály fog beszélgetni a hivatalos könyvbemutatón. Szervező: Corvina Kiadó, Iparművészeti Múzeum

A new book by a researcher of contemporary applied art and design is the first comprehensive work addressing the latest century of modern Hungarian applied art. The roughly 300-page heavy monograph illustrated with 228 colour images proceeds from epoch to epoch while analysing and assessing the key intellectual trends and artist careers. The book is introduced by the publisher’s representative, and the author is interviewed by Mihály Pohárnok at the official book launch. Organised byCorvina Kiadó and the Museum of Applied Arts

péntek Friday

Megnyitó / opening event

18:00

10/03

Haunted Lounge by NextArt NextArt Galéria 1054 Budapest, Aulich u. 4-6. Nyitva / open: október 3-11, K-P / Tue-Fri 12-18, SZ / Sat 10-14 nextartgaleria.hu, a-z.eu.com

A kiállítás a NextArt Galéria művészeinek exkluzív együttműködése az a+z Design két alapítójával: F. Kovács Attilával és Megyesi Zsuzsával. A kooperáció idejére a galéria tere extravagáns belsőépítészeti bemutatótérré alakul, ahol designer berendezési tárgyak találkoznak a kortárs képzőművészettel. A kiállítás kizárólag a Design Hét alatt látható, utolsó napján tárlatvezetéssel egybekötött finisszázs is lesz (október 12., 11:00). Szervező: NextArt Galéria, A+Z Design Stúdió 80

The exhibition presents exclusive cooperation between the artists at NextArt Galéria and the two founders of a+z Design: Attila F. Kovács and Zsuzsa Megyesi. For the period of cooperation, the gallery space is converted into an extravagant interior design showroom, where designer home products encounter contemporary visual arts. The exhibition is available exclusively during the Design Week, and conclude with a guided finissage (11 a.m. on 12 October). Organised byNextArt Gallery and A+Z Design Stúdió


10

Segítő vásárlás – Design Randi

péntek Friday

Design termékek megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató

Megnyitó / opening event

műhelyek részére

DESIGN THAT HELPS - DESIGN DATES

03

18:00

10/03

social design products Bálna Budapest 1093 Budapest, Fővám tér 11-12. Nyitva / open (Design Hét alatt / during Design Week): H-P / Mon-Fri 10-18, SZ / Sat 10-16 salvavita.hu, segitovasarlas.hu, magnetbank.hu

A Salva Vita Alapítvány „Segítő Vásárlás” programja keretében, a MagNet Bank kezdeményezésére, 2014 júniusában a Design Randin találkoztak megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató szervezetek és designerek. A projekt célja, hogy a kortárs ízlésnek megfelelő, piacképes termékek készüljenek a fogyatékkal élőket foglalkoztató műhelyekben. 16 designer és 10 cég egymásra találásából születtek az új termékek, amelyeket a Design Hét Budapest keretében a Bálnában mutatunk be. A programról további információ a segitovasarlas.hu oldalon található. A program támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Szervező: Salva Vita Alapítvány

Initiated by MagNet Bank, and within Salva Vita Foundation’s “Shopping that Helps” program, a Design Date was organised in June 2014 to help non-profit organisations that employ people with disabilities meet with designers. The programme seeks to ensure that the workshops that employ people with disabilities to meet contemporary taste. Currently, 16 designers and 10 companies cooperate in designing of new products, the first exhibition of which is shown during Design Week. For more information please visit segitovasarlas.hu. Programme is sponsored by Ministry of Human Capacities. Organised by Salva Vita Foundation

Be visual!

Workshopok workshops

Corvin Rajziskola 1114 Budapest, Bartók Béla út 53. corvinrajziskola.hu

Alkoss! Ismerd meg a design különböző területeinek grafikai alkotómódszereit, technikát, stílust, eszközhasználatot ismert tervezők vezetésével. A workshopokon a résztvevők bepillantást nyerhetnek a divatgrafika világába Hajdu Anettel (NUBU, október 3., 16:00), az illusztráció technikáiba Pálfi Györggyel (MOME, egyetemi docens, október 5 és 6., 16:00) és a grafikai illetve mozgókép alkotói módszerek, eszközök és anyagok rejtelmeibe a skicctől a festményig. Lesz kommunikációs rajz is Mónus Noémivel (Príma Primissima díjas építész, október 4., 10:00), valamint tér-, táj-, tárgyábrázolás és -értelmezés grafikai eszközökkel. A workshopokon maximum 12 főt tudnak fogadni alkalmanként, regisztráció (október 1-ig, részvételi díj: 7900 Ft/fő/alkalom): corvinrajziskola@gmail.com Szervező: Pepper Art Project, Bors Művészeti Alapítvány, Corvin Rajziskola

Create! Get familiar with the graphic methods of creation, the techniques and the tools used in the various areas of design under the guidance of renowned designers. Participants of the workshops can gain insight into the world of fashion graphics with Anett Hajdu (NUBU, 4 p.m. on 3 October), illustration techniques with György Pálfi (university lecturer at MOME, 4 p.m. on 5 and 6 October) and the secrets of creation methods, tools and materials of graphics and motion pictures from sketches to paintings, but communication drawings will also be explained by Noémi Mónus (architect, holder of the Príma Primissima award, at 10 a.m. on 4 October), as well as the representation and interpretation of space, landscapes and objects using graphical methods. The maximum number of participants allowed at the workshops is 12 persons per occasion; please register (until 1 October, participation fee: HUF 7,900/person/occasion) at corvinrajziskola@gmail.com Organised by Pepper Art Project, Bors Művészeti Alapítvány, Corvin Rajziskola 81


10

03

NUBUism Vol. 1.

Boldizsár CR filmje a NUBU számára

A film by Boldizsár CR for NUBU NUBU 1061 Budapest, Andrássy út 13. Nyitva / open: H-P / Mon-Fri 11-20, SZ / Sat 11-18, V / Sun 10-16 nubu.hu

A NUBUism sorozat keretében készült első film Boldizsár CR filmes munkáinak kreatív bemutatása, melyet külön a bolt számára állított össze, figyelembe véve annak adottságait. A szóban forgó, hang nélküli installáció főszereplője egy szubjektíven láttatott London, a film a NUBU új, kifejezetten a NUBU Man darabok számára kialakított térhez készült, és a Design Hét alatt folyamatosan megtekinthető. Szervező: Nubu

The first film in the series NUBUism is a creative presentation of Boldizsár CR’s cinematographic works, which has been compiled expressly for the shop, taking its attributes into consideration. The main character in the said soundless installation is a subjectively presented London; the film was specially made for the new space formulated for the new NUBU Man collection, and is continuously on show during Design Week. Organised by Nubu

péntek Friday

10/03

Megnyitó / opening event

20:00

Body up!

Corner Design Store megnyitó

Corner Design Store opening Corner Design Store 1093 Budapest, Lónyay u. 14. és Erkel u. 8. sarok Nyitva / open (Design Hét alatt / during Design

A Corner Design Store a Design Héten mutatkozik be a nagyközönségnek. A galéria célja, hogy tervezőművészek számára nyújtson bemutatkozási lehetőséget. A fő profil az ékszer és a divatkiegészítő lesz az üzletben, amely a Design Hét alatt hosszú nyitva tartással várja az érdeklődőket, ráadásul a Battila Concept Eyewear újdonságai is megtekinthetők lesznek. A Design Hét teljes időtartama alatt a Holy Rollerz DJ-i gondoskodnak majd a háttérzenéről, illetve a VJ centrum is vizuális effektekkel dobja fel majd a Corner Design Store falait. Szervező: Corner Design Store 82

Week): minden nap / daily 12-22 cornerdesignstore.com

Corner Design Store will be officially inaugurated during Budapest Design Week. The aims of the new gallery are to offer visibility to a wide variety of designers, focusing on jewellery and fashion accessories. During Design Week, opening hours will be longer than usual, and there will be a preview of Battila Concept Eyewear’s new products. Holy Rollerz DJs and VJ centrum will be responsible for visual effects and perfect atmosphere. Organised by Corner Design Store


10

03

ÚJRAÉLEDÉS

Paczona Márta design kollekciójának bemutatása

RE-birth Presentation of Márta Paczona’s design collection

Megnyitó / opening event

18:00

péntek Friday

10/03

1137 Budapest, Újpesti rakpart 5. Nyitva / open (Design Hét alatt / during Design Week): H-P / Mon-Fri 10-18 yunodesign.hu, molnarandrea.eu, paczonamarta.com

A Yuno Design Kft. bemutatótermében Paczona Márta festő-és textilművész design kollekciója mutatkozik be, a kiállítást dr. Szalai András építész, művészettörténész, egyetemi docens nyitja meg. Október 4-én „Flow élmények, találkozások a bennünk létrejövő alkotásokkal” címmel szervez interaktív beszélgetést, előadássorozatot a Yuno, résztvevők: Paczona Márta festő- és textilművész, Molnár Andrea tréner és coach szupervizor, valamint Dávid Júlia, a YUNO Design ügyvezetője. A beszélgetésen a részvétel regisztrációhoz kötött (szeptember 25-től): yuno@yunodesign.hu. Szervező: YUNO Design

In the exhibition hall of Yuno Design Kft., a design collection by painter and textile artist Márta Paczona will be on show; the vernissage will be held by architect, art historian and university lecturer dr. András Szalai. On 4 October, an interactive discussion and a series of talks will be organised by Yuno under the title “Experience of flow, encounters with the works created within us” with the participation of painter and textile artist Márta Paczona, trainer and coach supervisor Andrea Molnár and managing director of YUNO Design Júlia Dávid. Participation in the discussion is subject to registration (opening on 25 September) at yuno@yunodesign.hu. Organised by YUNO Design

szombat saturday

Megnyitó / opening event

20:00

10/04

ECreativity beszélgetések és kiállításmegnyitó

ECreativity talks and vernissage

Brody Studios művészeti klub / art club 1064 Budapest, Vörösmarty utca 38. Nyitva / open: október 3-4, mindkét napon / both days 19-23 brodyhouse.com

Szívd magadba a Brody Studios különleges levegőjét! Lebilincselő beszélgetések az e-Kreativitás témájában nemzetközi és helyi szerzőkkel, vállalkozókkal, fiatal tehetségekkel és művészekkel. Zenés koncertek és filmvetítések, kiállítások, cocktail bár és club café várja az érdeklődőket 3 színpadon 2 estén keresztül a zene, technológia, művészet és kreativitás hatékony ötvözetének szentelve. 4-én ráadásul kiállítás is nyílik, Lőrincz Réka kortárs ékszereiből és objektjeiből, valamint Joel Eschbach fotográfiáiból, Felsmann István: Családi Porcelán Készlet installáció & performansz „Somló Dani dobos” közreműködésével. A megnyitót afterparti követi. Szervező: Brody Studios

Breathe in the special distinctive air of Brody Studios! Captivating discussions on the topic of e-Creativity with international and local authors, entrepreneurs, young talents and artists. Musical concerts and film screenings, exhibitions, a cocktail bar and club café will all be available for visitors on three stages for two nights, dedicated to a blend of music technology, art and creativity. On 4 October, an exhibition will be opened presenting contemporary jewellery and objects by Réka Lőrincz, along with photography by Joel Eschbach, as well as an installation & performance by István Felsmann under the title “Family porcelain set” with “drummer Dani Somló”. The opening event will be followed by an after part. Organised by Brody Studios 83


10

04

Hullámok a térben

Lakásprojekt és ékszerkiállítás

Waves in the space Housing project and jewellery exhibition 1062 Budapest, Aradi u. 29., I/8 Nyitva / open: október 6-10.: 14-20, október 11.: 11-17, vagy előzetes időpontegyeztetés alapján / or by appointment simonviktoria.hu

Simon Viktória nevével és ékszereivel már találkozhattak az érdeklődők galériákban és üzletekben. Most azonban egy hosszú korszak lezárásaként bepillanthatnak az alkotó lakásába, és megtekinthetnek egy különleges ékszerkiállítást is. Lakás ez, vagy kiállítótér? Egy művész életében minden lehetőség a véleményformálásra – a most berendezett térben az ékszerek átlényegülnek, de csak addig, míg a helyükre nem kerülnek. Ebben vár segítséget látogatóitól a tervező. Szervező: Simon Viktória

The name of and jewellery by Viktória Simon could have been encountered in galleries and shops. This time, however, we may peek in the artist’s flat as the conclusion of a long epoch, and view a special jewellery exhibition. Is this a flat or an exhibition space? In an artist’s life, everything is an opportunity to form an opinion – in the space arranged now, the jewels are transformed, but only until they find their places. This is the point where the designer expects help from visitors. Organised bySimon Viktória

szombat saturday

10/04

Tárlatvezetés / Guided tour

15:30

A vonal alatt

Forrai Ferenc tipografikai kiállítása

Below the line Typography exhibition by Ferenc Forrai Artus Stúdió 1116 Budapest, Sztregova u. 7. (a Fonó mögötti gyárépületben / in the factory building behind Fonó) Nyitva / open (Design Hét alatt / during Design Week): H-V / Mon-Sun 10-20 typodesign.hu

Mondd el egy vonalnak, hogy mi az a gömb! – szólított fel a budapesti graffiti. Forrai Ferenc grafikus-tipográfus először arra keresi a választ, hogy mi az a vonal? Végtelen egyenes? Külön egydimenziós világ, amelyben ki tudja, milyen élet lüktet? Elválasztó-összekötő határvonal? A múlt évi, „Betűképek” című sikeres kiállítás nyomdokain haladva a művész szövegből varázsol grafikát és kiállítási installációt, irodalmi műveket szab föl és értelmez át témáját boncolgatva. Így válik például a Jónás könyve és a Katódsugárzás szépsége vonalak játékterévé a kiállításán szereplő műalkotásaiban. Szervező: Forrai Ferenc és az Artus Studio 84

‘Explain a sphere to a line!’ – a graffiti in Budapest goes. Graphic designer and typographer Ferenc Forrai first seeks an answer to what a line is. An infinite straight? A distinct one-dimensional world with who knows what kind of life throbbing inside? A delimiter to divide and link? In the wake of last year’s successful exhibition “Letter images”, the artist conjures graphics and an exhibition installation from text, cutting up and reinterpreting literary works on exploring his subject. This is how the ‘Book of Jonah’ and ‘The Beauty of Cathode Rays’ are turned into a playground for lines in the works of art presented in the exhibition. Organised by Forrai Ferenc and Artus Studio


04

10

-ART+

szombat saturday

nem árt meg, kiállítás

it won’t hurt, exhibition Art 9. Galéria 1092 Budapest, Ráday u. 47.

Megnyitó / opening event

20:00

10/04

Nyitva / open: október 5-12., 12-16 facebook.com/PTEGrafika

Ma már a vizuális kommunikáció hihetetlenül sokrétű. Az új média világában a technológiai lehetőségek által nyitott új kommunikációs utakon a vizualitás hatványozottan jut szerephez. Nem csak a fizikai, a virtuális világ útvesztőiben is képi elemek, infografikák, jelek mutatják a helyes utat. A PTE Művészeti Kar – Tervezőgrafika Szakirány hallgatóinak kiállítása a pécsi régióból kiindulva próbál mintát mutatni a mai irányító rendszerek, arculatok, csomagolástervek és plakátok formabontó megjelenítésére. Olyan, új kihívásoknak is megfelelő, tervezőgrafikai problémamegoldások ezek ahol a látvány és a tartalom fontos részét képezi az alkotó-művészi attitűd. Szervező: Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar – Tervezőgrafika szakirány

Visual communication today is incredibly diverse. In the world of new media, visuality plays a priority role in the new communication paths opened by the potentials of technology. Not only in the labyrinths of the physical world, but also in those of virtual reality, the way is shown by visual elements, infographics and signs. The exhibition by students of design graphics at PTE Arts Faculty takes the region of Pécs as the starting point and attempts to set an example for an out-of-the-box design of today’s control systems, images, package designs and posters. They represent a graphic design solution to problems, which meets new challenges and where the creating artist and the artistic attitude form a crucial part of the sight and content. Organised by PTE Arts Faculty - graphic design department

Droid a fán Workshopok

Droid up the tree workshops Verebetdesign 1081 Budapest, Bezerédj u. 19., fszt. kert / garden Nyitva / open: október 4. és / and 11., 11-14 és / and 14-17 verebet.hu klaudianagydesign.blogspot.hu

A program a 2013-as „Vissza a fára” projekt folytatása, melyben a Verebet design innovatív bútortervezői szemlélete kiegészül az NK design árnyalt grafikai világával. E két természetes elveket követő tervező fúziója a program, ezzel ünnepelve az 1 éve fennálló együttműködést. A workshopok célja a kezekhez hozzánőtt tabletek, okostelefonok elhelyezésére alkalmas tárgyak készítése és azok égetéses technikával való díszítése. A négy időpontra regisztrálni kell (legkésőbb három nappal a workshop időpontja előtt, megjelölve, hogy a délelőtti vagy a délutáni workshopra szeretne-e jelentkezni), a klaudianagydesign@gmail.com címen. Szervező: Verebet design, NK design

The programme continues the 2013 project “Back on the tree”, where the innovative furniture design attitude of Verebet design is combined with the sophisticated graphic world of NK design. The programme is brought about by the fusion of these two designers who both follow natural principles, in celebration of their cooperation that has been going on for a year. The workshops focus on designing objects suited to hold tablets and smart phones that are virtually grown to our hands, and on decorating them with a burning technique. Registration is necessary for the four appointments (three days before the workshop date, at the latest, indicating your preference for the morning or afternoon workshop) at klaudianagydesign@gmail.com. Organised by Verebet design, NK design 85


10

04

Ismerd meg a Risograph technikát, és készíts saját képeslapot!

Workshop

13:00

szombat saturday

Study Risograph technique, and produce your own postcard!

10/04

(kiállítótér & print studio)

Brody ArtYard 1061 Budapest, Vasvári Pál u. 8. Nyitva / open (Design Hét alatt / during Design

A Risography a nyomtatás egy környezetbarát, gazdaságos és könnyű módja. Az egyedülálló esztétikával rendelkező Riso nyomtatási folyamat hasonló a szitanyomáshoz, ám reprodukálja is az eredeti példányt, akárcsak a fénymásoló gép. Szója alapú tintával működik, a nyomtatásra használt papír, a „master” pedig banánlevélből készül, így garantálva a különleges minőségű eredményt. A workshop házigazdája, Mimma Nosek, a Risograph print stúdió vezetője bemutatja, hogyan működik a Risograph, és vezetésével bárki megalkothatja képeslap sorozatát fényképek, rajzok és kivágások alapján. A workshop végén a csoport magával viszi egyedi, saját kezűleg elkészített alkotását és kiállítja a Brody Studios egyik falán. Regisztráció szeptember 25-től (max. létszám: 6 fő, részvételi díj: 6000 Ft): info@brodyartyard.com. A workshop után afterparti is lesz. Szervező: Brody ArtYard

Week): 13-18 brodyartyard.com

Risography is an eco-friendly, economic and super easy way to print. With a unique aesthetic, Riso printing process is similar to silkscreen, but it reproduces through a copy like machine. It uses soy based inks and the master (equivalent to a ‘screen’) is made from banana leaf paper to produce unique quality outcomes. The workshop will be hosted by Mimma Nosek, who runs our Risograph print studio. You will learn how the Risograph works and create a series of postcards from photos, drawings and cut-outs. You’ll leave the workshop with a set of your own designed postcards. Registration (from 25 September, max. 6 people, fee: 6000 HUF) at info@brodyartyard.com . Workshop will be followed by an after party. Organised by Brody ArtYard

Nyílt napok a NoBorderben

Open days at NoBorder

NoBorder Haj és Designer Szalon 1074 Budapest, Hársfa u. 29. Nyitva / open: K-SZ / Tue-Sat: 10-20, workshopok / workshops: október 4., 14-20 (Artrdops, Doreenka), október 7., 14-20 (Cimbi) facebook.com/nobordersalon

Kíváncsi vagy, hogyan készülnek a rogyasztott üveg, más néven fusing üvegékszerek? Hogy kerülnek bele a minták? Az Artdrops workshopján kiderül. Összeállíthatod saját ékszeredet, amit a NoBorder műhelyében készítenek el, majd visszajuttatják hozzád. Doreeenka különleges nyakláncokat készít rézből illetve acélból – az ő workshopján ilyen réz nyakláncot lehet megrajzolni, hogy pontosan milyen formát öltsön. A Cimbi táskák alkotói workshopukkal már bejárták Európát: foglalkozásaikon különféle hulladékokból varázsolnak használható tárgyakat, kiegészítőket. Regisztráció nem szükséges. Szervező: NoBorder Haj és Designer Szalon 86

Are you curious how fused glass jewellery is made? How the patterns are incorporated? The workshop by Artdrops reveals these secrets. You can compile your own jewellery, which will then be produced by the workshop of No Border, and sent to you. Doreeenka prepares unusual necklaces from copper or steel – at her workshop, you can draw the exact form of a necklace of your liking in this style. The creating artists of Cimbi bags have toured all around Europe with their workshop: at their sessions, visitors can conjure up objects of use and accessories from various waste materials. Registration is not necessary. Organised by NoBorder Haj és Designer Szalon


04

10

szombat saturday

Megnyitó / opening event

18:00

10/04

Keresem Michaelt

Kortárs ékszer és fotókiállítás

Looking for Michael Contemporary jewellery and photo exhibition Ponton Galéria 1015 Budapest, Batthyány u. 65. Nyitva / open: október 4-23., K-SZ / Tue-Sat 12-18 pontongaleria.hu

Mindannyian keresünk valamit. Helyes utat, jó döntést, megfelelő válaszokat, Michaelt. De ki is valójában Michael? A négy ékszertervező Huber Kinga, Kecskés Orsolya, Stomfai Krisztina, Vékony Fanni és a fotográfus Pecsics Mária harmadik alkalommal dolgoznak együtt közös projekten. Idén új budapesti helyszínen, Somlói Kolos fotográfussal kiegészülve állítanak ki, tárlatukhoz előadás, tárlatvezetés és finisszázs is kapcsolódik, részletes információk: designhet.hu Szervező: Vékony Fanni, Ponton Galéria

We are all in search of something: the right path, a good decision, adequate answers, Michael. But who is Michael, really? Four jewellery designers, Kinga Huber, Orsolya Kecskés, Krisztina Stomfai, Fanni Vékony and a photographer Mária Pecsics have worked together for the third time on a shared project. This year-, they hold their exhibition at a new venue in Budapest, with an added participant, photographer Kolos Somlói. Lectures, guided tours and a finissage will accompany their event. For detailed information, please visit: designhet.hu. Organised by Fanni Vékony, Ponton Gallery

BomoArt workshopok

Telefon. Könyv. Kötés.

BomoArt Workshops Phone. Book. Binding. 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. Nyitva / open: H-P / Mon-Fri 10-18:30, SZ / Sat 10-18, workshopok / workshops: október 4., 10:00, október 10., 17:00 bomoart.com

Ismerkedj meg a klasszikus könyvkötészet kulisszatitkaival, és nyerj betekintést egy igazi kézműves műhelyünkbe, ahol már az angol anyakirálynő születésnapjára is kötöttek könyvet! A workshopok alkalmával mindenki saját kezűleg készíthet el egy félbőr/vászon kötésű naplót, vagy egy félbőr/vászon kötésű egyedi mobiltokot. Az egyedi tárgyakhoz a Bomo Art saját tervezésű csomagolópapírjaiból lehet válogatni. Résztvételi díj: 4900 Ft (tartalmazza a program és az alapanyagok árát). Regisztráció (szeptember 25-től, max. létszám alkalmanként 10 fő): bomo.sales@bomoart.com Szervező: Bomo Art

Find out the behind-the-scenes secrets of classic bookbinding, and gain insight into our true handcraft workshop, which has bound a book even for the birthday of the British Queen Mother! During the workshop, visitors can produce a diary bound in half leather/canvas or a unique mobile phone case bound in half leather/canvas by their own hands. Wrapping papers of Bomo Art’s own design are available for the exclusive objects. Participation fee: HUF 4,900 (including the programme and the base materials). Registration (opening 25 September, maximum number of participants per occasion: 10 persons): bomo.sales@bomoart.com Organised by Bomo Art 87


04

10

LOOP

kiállítás és installáció

exhibition and installation

szombat saturday

10/04

Möbelkunst Megnyitó / opening event

1097 Budapest, Földváry u. 4.

16:00

október 5-10., 10-16

Nyitva / open: október 4., 16-20, mobelkunst.hu

A Möbelkunst nem csak egy 20. századi bútorrelikvia-gyűjtemény, hanem egyre inkább alkotóműhely is, a tárgyak kreatív felújítása ugyanis állandó kísérletezés terepe. Ezúttal a csapatot olyan designerek erősítik, akiket korábban is foglalkoztatott az upcycling: Kele Sára forma- és Újszászi Tünde textiltervező segít a tárgyak újraalkotásában, Rajnai Ákos médiaművész pedig a kollekciót bemutató installációért felel. A LOOP projekthez 60-70 éves pihenőszék-vasvázakat választottak. Megmentésük során nem az eredeti állapot imitálása volt a cél, hanem egy teljesen új, egyedi darabokból álló kollekció létrehozása. A székek hurkok, csomók, kötelek rajzos struktúrájával, játékos rugalmasságával, élénk színekkel kezdenek új életet, azaz visszacsatlakoznak a használati tárgyak körforgásába. Szervező: Möbelkunst

szombat saturday

10/04 Megnyitó / opening event

17:00

Möbelkunst is not just a collection of 20th century furniture relics but increasingly a creative workshop, as creative renovation of objects is a permanent arena for experimenting. This time, the team is reinforced by designers also engaged in upcycling: designer Sára Kele and textile designer Tünde Újszászi helps re-creating objects, while media artist Ákos Rajnai is responsible for the installation presenting the collection. For the LOOP project, iron frames of 60 to 70-year old relax chairs were selected. Their salvation did not aim at imitating their original state, but at creating a completely new collection of unique pieces. The chairs are revived with graphic structures, playful flexibility and vivid colours made of loops, knots and ropes; this is how they return to the circle of objects for use. Organised by Möbelkunst

Képletesen szólva Négy filmkocka az észt ékszerművészetből

Figuratively speaking Four film frames of Estonian jewellery art Toldi Mozi 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. Nyitva / open: október 4-16., H-V / Mon-Sun 14-22

Anneli Tammik, Kaire Rannik, Maria Valdma és Ketli Tiitsar észt ékszertervezők helyspecifikus kiállítása egy egészen más célra szolgáló köztérbe, a moziba invitál. Az ismerős filmszínházba betérő látogatók ízig-vérig mai ékszerekkel találkozhatnak, amelyek, akárcsak a filmek, magára a nagybetűs életre reflektálva gondolatokat, megfigyeléseket, érzelmeket és fantáziákat jelenítenek meg. Az ékszerek nemcsak fizikai valójukban láthatók, hanem nagyméretű fotókon is szembeköszönnek, mintha csak kimerevített filmkockák vagy moziplakátok szereplői lennének. A megnyitón a művészek jelenlétében meglepetés akció várja a formabontó ékszerek szerelmeseit. Szervező: Magyarországi Észt Intézet 88

esztorszag.hu

The venue-specific exhibition by Estonian jewellery designers Anneli Tammik, Kaire Rannik, Maria Valdma and Ketli Tiitsar invites the audience to a public space that has a different original purpose, i.e. to a cinema. Upon entering the familiar cinema, the visitors encounter fully contemporary jewellery that, similarly to films, represent thought, observations, emotions and phantasies reflecting on life. Not only the physical jewels are on display, but also large photos of them, as if on freeze frames shots or film posters. At the opening event, fans of unusual jewellery will be up for a surprise promotion in the presence of the artists. Organised by the Estonian Institute in Hungary


10. madeinhungary + 3. meed Határtalan design

Design without borders design, antidesign és társadalmi design kiállítás cseh, lengyel, szlovák és magyar designerek illetve képzőművészek munkáiból design, anti-design and social design exhibition of works by Czech, Polish, Slovakian and Hungarian designers and visual artists Új Budapest Galéria (Bálna Budapest) 1093 Budapest, Fővám tér 11-12. Nyitva / open: október 3. – november 23., Design Hét alatt / during Design Week: H-V 10-18 Design Hetet követően hétfő kivételével minden nap / following Design Week daily (except Mondays): 10-18 madeinhungary.co.hu

Kiállítás, megnyitó: okt. 4., 18:00 A tizedik évébe lépő madeinhunngary (a magyar designerek és képzőművészek tárlata) idén is együtt mutatkozik be az immár harmadik meed (Meeting of European and Central Eastern European Designers) kiállítással, mely cseh, lengyel és szlovák designerek és képzőművészek tárgyaiból, a Visegrádi Alap és az NKA támogatásával jött létre. A kiállítás fővédnöke: Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke. A megnyitó est háziasszonya: Teszári Nóra televíziós műsorvezető. A kiállításmegnyitó a Visegrad Fund Igazgatója, Karla Wursterová támogatásával jött létre. • Szakmai nap, okt. 5., 10:00-től A szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a kiállításhoz kapcsolódó szakmai nap szervezésére. A programban ezúttal a résztvevő művészek 10-10 perces előadásaiból álló sorozatát nemzetközi projektek, így pl. a stuttgarti Akademie Schloss Solitude ösztöndíjlehetőségeit illetve a Lodzi Design Fesztivál bemutatkozását is meghallgathatják az érdeklődők. Részletek a designhet.hu és a madeinhungary.co.hu oldalakon Szervező: madeinhungary

Exhibition, opening: 4th Oct., 18:00 In its tenth year of existence, madeinhungary (an exhibition of Hungarian designers and visual artists) returns this year again alongside the third meed (Meeting of European and Central Eastern European Designers) exhibition – presenting objects by Czech, Polish and Slovakian designers and visual artists, supported by the Visegrád Fund and National Cultural Fund of Hungary (NKA). Patron of the exhibition is Dr. Miklós Bendzsel, President of the Hungarian Intellectual Property Office, hostess will be Nóra Teszári, tv presenter. Opening event has been realized by the help of Ms. Karla Wursterová, director of Visegrad Fund. • Professionals’ Day, 5th Oct., starting at 10:00 In addition to a series of presentations held by exhibiting artists, visitors can meet representatives and listen to lectures by the scholarship provided by the Akademie Schloss Solitude in Stuttgart, Germany, and also by Lodz Design Festival. Details: designweek.hu, madeinhungary.co.hu Organised by madeinhungary 89


03

10

szombat saturday

10/04

Megnyitó / opening event

15:00

Miért ne?

kiállítás az APLI design tárgyaiból

Why not? exhibition of APLI design objects 1051 Budapest, Sas u. 5., 11-es csengő / doorbell 11 Nyitva / open: október 4., 14-22, október 6-11., 16-20 aplidesign.com

Az APLI Design – Zsabokorszky Lili + Püspöki Apor idei merítése sokrétű munkáikból belvárosi stúdiójukban.Kandalló + wifi? Fine dining + carbon? Ó-Kalocsa + alumínium? Ékszer + öntöttvas? Bocuse d’Or + akril? Miért ne!? Ha érdekel, miért ne jönnél el!? A kiállításon és interaktív bemutatón a mai technológia és az egyre elfeledettebb kézművesség találkozásával ismerkedhetsz meg, az egyedi tárgyaktól a többezres példányszámú termékekig. Szervező: APLI design

This year’s selection of APLI Design – Zsabokorszky Lili + Püspöki Apor from their diverse body of works in their downtown studio. Fireplace + wifi? Fine dining + carbon? Ó-Kalocsa + aluminium? Jewellery + cast iron? Bocuse d’Or + acryl? Why not? If you are interested, why not come? The exhibition and interactive show presents an encounter of today’s technology with dwindling crafts, from unique objects to products manufactured in thousands of copies. Organised by APLI design

szombat saturday

10/04

Megnyitó / opening event

16:00

The 9 Design Studio 1093 Budapest, Lónyay u. 54., fszt 3. (kapucsengő / doorbell: 120) Nyitva / open: H-P / Mon-Fri 12-20, SZ / Sat 12-18 facebook.com/the9designstudio

Az egy éve alakult THE 9 DESIGN STUDIO, mely showroom, iroda, stúdió és műhely egyben, több hazai fiatal tervezőnek és márkáiknak ad otthont. A stúdió a Design hét teljes időtartama alatt nyitva áll a látogatók számára, akik vetítéseken és néhány munkafolyamat bemutatásán keresztül betekintést nyerhetnek a tervezők munkájába is. Mindemellett a Design Hét alatt tartják a stúdió hivatalos megnyitóját, illetve a rendezvény ideje alatt a Pikkpack Shoes, BLACKLIST, AB Concrete Design és THE 9 DESIGN STUDIO termékeit bemutató kiállítás is megtekinthető (a termékek meg is vásárolhatók). Szervező: The 9 Design Studio 90

Founded one year ago, THE 9 DESIGN STUDIO is concurrently a showroom, an office, a studio and workshop, accommodating a number of young Hungarian designers and their brands. The studio will be open to visitors during the entire Design Week, who may gain insight in the work of the designers through screenings and demonstration of some work processes. Moreover, the official opening of the studio will be held during Design Week, while the exhibition presenting products by Pikkpack Shoes, BLACKLIST, AB Concrete Design and THE 9 DESIGN STUDIO can also be viewed during the event (and the products can be purchased). Organised by The 9 Design Studio


10

04

szombat saturday

A 3 Cakó

Festészet, szobrászat, divat együtt,

10/04

egy különleges kiállításon

The 3 Cakós Painting, sculpting and fashion concurrently at a special exhibition

Megnyitó / opening event

LAONI la STORE

18:00

1072 Budapest, Klauzál tér 1. Nyitva / open: október 4-12., minden nap / daily 10-19 laoni.hu

Ebben a high-tech szemléletű kultúrában és információtechnológiával átszőtt életmódban hogyan értelmezik a design és az alkotás szerepét szoros lelki kötődésben élő és különböző művészeti ágakban alkotó generációk? A Cakó család két generációjának (Cakó Ferenc grafikus, Cakó Kinga öltözéktervező és Cakó Dániel szobrász) kiállításán keresztül a szervezők azt szeretnék, ha a látogatók felfedezhetnék, hogyan hatott korunk információs forradalma egy művészcsalád alkotói hitvallására. Szervező: LAONI la STORE

How do the various generations working in various disciplines of art but closely bonded with each other interpret the role of design and creation in this high-tech oriented culture and way of life interwoven with information technology? Through the exhibition of two generations in the Cakó family (graphic designer Ferenc Cakó, attire designer Kinga Cakó and sculptor Dániel Cakó), the organisers’ intention is to make visitors discover how the information revolution of our age has affected the creating artist’s credo in an artist family. Organised by LAONI la STORE

DIY alkotóműhely DIY creative workshop

Apacuka 1204 Budapest, Csorba u. 5. Workshopok / workshops: október 4., 16-18., október 9., 9-11, október 11., 16-18 vintagebazaar.hu/apacuka

Az Apacuka várja az érdeklődőket a Design Hét ideje alatt megnyíló DIY alkotóműhelyébe, hogy elkészíthessék saját Apacuka kerámia tányérjukat. Több mint 60 darab mintázó hengerből választhatnak a résztvevők, akik összesen 4 darab tányért készíthetnek, emellett a tervezők egy kiégetett tányért közösen mázaznak meg a látogatókkal. A workshop díja (alapanyagokkal együtt): 9.000 Ft/fő, regisztráció szükséges (szeptember 25-től): info@vintagebazaar.hu. Előre egyeztetett, egyéb időpontokban a látogatók megismerkedhetnek néhány klasszikus grafikai technikával, úgymint linóleummetszés, hidegtű és szitanyomtatás. Ezeken kívül mindig lesznek más területről hívott szakemberek, akik mindenki számára új technikákkal mutatkoznak be, így ebben a félévben stencil műhely és üvegműhely is helyet kap majd a programok között. Szervező: Apacuka

Apacuka opens its DIY workshop to visitors for Design Week, in order to allow them to prepare their own Apacuka ceramic plates. The participants can choose from over 60 pattern paint rollers when making a maximum of 4 plates each, and the designers will apply enamel to one fired plate together with the visitors. The workshop fee (including base materials) is HUF 9,000/person, registration is necessary (opening 25 September) at info@vintagebazaar. hu. At other times, the visitors can get familiar with a few classic graphical techniques, such as linocutting, cold needle and silk-screen printing. In addition, experts of other fields will always be invited to introduce techniques that are new to everyone, giving rise to a stencil workshop and a glass workshop in this semester among the programmes. Organised by Apacuka 91


10

04

Ékszerkészítő workshop

Jewellery-making workshop TheBétaVersion 1111 Budapest, Budafoki út 22., IV/20. Nyitva / open: október 4., 12-20 thebetaversion.com

A TheBétaVersion műhelyében bőr illata tölti be a levegőt, kalapálás ritmusa adja az ütemet, tapinthatóvá válnak a különböző anyagok, textúrák, megízlelhető az alkotás, mint létforma. A műhely most kitárja ajtaját az érdeklődőknek, akik képet kaphatnak a tervezés folyamatáról, és egy finom ital mellett ők maguk is átélhetik az alkotás örömét. Színes bőrök közül válogatva, és azokat a Dragée meseszép kerámia gyöngyeivel kombinálva elkészíthetik saját bőr kiegészítőjüket, amelyben Rainer Zsófi, a TheBétaVersion tervezője lesz segítségükre, a látogatók ráadásul a Design Hét alkalmából 20% kedvezménnyel vásárolhatják és rendelhetik meg a TheBétaVersion táskákat és kiegészítőket. Szervező: TheBétaVersion, Dragée

Közös többszörös

Gera Noémi és Jermakov Katalin kortárs ékszerkiállítása

Common multiple Contemporary jewellery exhibition by Noémi Gera and Katalin Jermakov Ezüstgaléria 1126 Budapest, MOM Park lakópark, Dolgos u.

The workshop of TheBétaVersion is filled with the scent of leather and the rhythm of hammering, the various materials and textures become palpable, and creation as a form of existence is available for testing. The workshop now opens its doors to those interested, who can now catch a glimpse of the design process, and have the opportunity to experience the joy of creation along with a delicious drink. Selecting from colourful leathers, and combining them with the fabulously beautiful ceramic beads by Dragée, the visitors can create their own leather accessories, while designer from TheBétaVersion Zsófi Rainer offers assistance. Moreover, the visitors can buy and order TheBétaVersion bags and accessories at 20% discount during the Design Week. Organised by TheBétaVersion, Dragée szombat saturday

10/04 Megnyitó / opening event

16:00

2/2. sz. épület Nyitva / open: október 4-12., H-P / Mon-Fri 11-18, SZ / Sat 10-13 ezustgaleria.hu

A két művész két különböző szemlélettel gondolkodik közös kiállításukon. Gera Noémi KIVEHETSZ! című anyagának tárgyait a sziklamászás ihleti: a mászás technikája, eszközei, anyagai, helyszíne. A mozgásforma gondolatés érzésvilága, fizikai és szellemi háttere inspirálja, ékszereinek formai és technikai megoldásai is erre rímelnek, az elmozdulások-irányok: függőleges, vízszintes, átlós értelemben is. Jermakov Katalin anyagának címe EGYMÁSRA UTALVA. Olyan ékszereket állít ki, amelyekben több anyag együtt, egyenrangú hangsúllyal jelenik meg. Intarziák, egymás mellé és egymásba feszülő anyagok és formák, amelyekben egyik sem érvényesülhet a másik nélkül. Szervező: Ezüstgaléria 92

The two artists express different views at their joint exhibition. The objects of the exhibition KIVEHETSZ! (YOU CAN TAKE ME OUT!) by Noémi Gera are inspired by rock climbing: the techniques, tools, materials and locations of climbing. She is inspired by the thoughts and feelings, the physical and intellectual background of this form of motion, and her jewellery rhymes with these in terms of form and technical solutions, with vertical, horizontal and diagonal motions and directions. The material presented by Katalin Jermakov is entitled EGYMÁSRA UTALVA (INTERDEPENDENCE). Her jewellery integrates multiple materials with an equal emphasis. Intarsia, materials and forms inlaid next to and into each other, ensuring that none can exist without the other. Organised by Ezüstgaléria


10

szombat saturday

10/04

04

Stylewalker Day&Night V. kerületi designüzletek Design shops in district 5 stylewalker.hu

14:00–22:00 Október 4-én több, mint 20 helyszínnel, ismét visszatér a Belváros-Lipótváros Önkormányzata által támogatott design program a Stylewalker Day&Night. A délutántól késő estig tartó eseményen az V. kerületi magyar vonatkozású design üzletek kedvezményekkel és feltörekvő grafikusok kiállításaival várják a látogatókat (utóbbi egy pályázat keretén belül valósul meg, részvételi feltételek és a további infók a Stylewalker oldalán találhatóak). Szervező: Stylewalker Promotion

On 4 October, the design programme Stylewalker Day&Night supported by the Local Government of Belváros-Lipótváros will return with over 20 venues. At the event that will span from the afternoon to late night, design shops with a Hungarian implication in the 5th district will expect visitors with discounts and exhibitions of emerging graphic designers (the latter is implemented in the form of a competition; for the conditions of participation and further information, please visit Stylewalker’s website. Organised by Stylewalker Promotion

szombat saturday

Graduation Projects

Lengyel, magyar, cseh és szlovák design

10/04

Megnyitó / opening event

16:00

diplomadíjasok kiállítása Exhibition of Polish, Hungarian, Czech and Slovak design students’ awarded graduation projects Lengyel Intézet 1065 Budapest, Nagymező u. 15. Nyitva / open: október 5 – november 14., H-CS / Mon-Thu 9-21, P / Fri 9-17 lengyelintezet.hu

40 diplomamunka. Érdekes grafikák, izgalmas tárgyak, szociálisan érzékeny és kísérleti projektek – mustra a visegrádi országok friss diplomázóinak legjobbjaiból a lengyel 2+3d lap, a Zamek Cieszyn Központ, a cseh Typo Magazine, a szlovák 1977 Organization és a magyar Plusminus vizuális intelligencia fórum által létrehozott zsűri válogatásában. A Graduation Projects kiállítás 2005-től, minden évben a Cieszyni Vár design központjában látogatható elsőként. A kiállítást megnyitják: Ewa Gołębiowska, a Zamek Cieszyn lengyel design központ igazgatója és Somogyi Krisztina vizuális intelligencia kutató. A képen: Graduation Projects kiállítás a Cieszyni Várban, fotó: Dominik Gajda Szervező: Lengyel Intézet, Plusminus

40 design graduation projects – an exhibition of the most interesting and recent graphic ideas, objects, participatory and experimental design projects selected by 2+3d polish design magazine,ZamekCieszyn (PL), Typo Magazine (CZ), 1977 Organization (SK) and Plusminus Visual Intellgience (HU). Since 2005, diplomas are first presented at the exhibition in the Castle Cieszyn Design Center. Opened by: Ewa Gołębiowska, head of ZamekCieszyn design center and Krisztina Somogyi researcher of visual communication Pictured: Graduation Projects” exhibition in the Castle Cieszyn, photo by Dominik Gajda Organised by Lengyel Intézet, Plusminus 93


05

10

Lágyról – keményen

Az IVANKA és az AIAIÉ közös anyagismereti kurzusa, nem csak profiknak

About softness in a hard tone Joint course on materials by IVANKA and AIAIÉ, not only for professionals IVANKA Stúdió 1165 Budapest, Újszász utca 47/c

vasárnap Sunday

10/05

ivanka.hu

Tudtad, mire jó az öngyújtó teszt, vagy mit keress, ha a Külső-Hebridákra utazol? Hogyan lesz burkolatból ruha, villanykapcsolóból szemüvegkeret? Egy izgalmas workshop keretén belül kooperál egymással az IVANKA és AIAIÉ márka, hogy megismertesse az érdeklődőkkel saját szakterületének alapanyagait. Mindkét brand nagy hangsúlyt fektet az anyagközpontúságra, a fejlesztésekre és az újszerű felhasználásra. A program célja egy tudatosabb felhasználói magatartáshoz segítés. A részvétel regisztrációhoz kötött (szeptember 25-től, max.40 fő): info@ivanka.hu Szervező: Ivanka

Workshop

15:00-17:00

Did you know what a cigarette lighter test is good for, or what to look for when you travel to the Outer Hebrides? How is covering material transformed into clothes, or light switches into optic frames? The brands IVANKA and AIAIÉ cooperate in this exciting workshop, in order to present the base materials of their own fields to the visitors. Both brands lay a major emphasis on their focus on materials, on developments and innovative use. The purpose of the programme is to achieve a more conscious user attitude. Participation is subject to registration (max. 40 persons, from 25 Sept.): info@ivanka.hu Organised by Ivanka

vasárnap Sunday

10/05

10:00-18:00

Iparművészeti és design vásár

Creative Arts Fair Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. imm.hu

Az Iparművészeti Múzeum hagyományos design vásárral várja a tárgykultúra szerelmeseit iparművészek által készített egyedi, minőségi ékszerekkel, ruhákkal, kerámiákkal, és kiegészítőkkel, a Design Hét első vasárnapján. Szintén az Iparművészeti Múzeumban kap helyet a Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj kiállítás (39. old.), valamint Vadas József: A magyar iparművészet története a századfordulótól az ezredfordulóig c. könyvének bemutatója is (80. old.). Szervező: Iparművészeti Múzeum 94

The Museum of Applied Arts offers a traditional design fair to those attracted to objects, including unique high-quality jewellery, clothing, ceramics and accessories produced by applied artists on the first Sunday of the Design Week. The Museum of Applied Arts also accommodates the exhibitions ‘Hungarian Design Award’ and ‘Design Management Award’ (page 39.), as well as a book launch (page 80.). Organised by Museum of Applied Arts


05

10

vasárnap Sunday

10/05

Törpék kora Megnyitó / opening event

15:00

Kiállítás és aukció

The age of gnomes Exhibition and auction WERK by Loffice 1085 Budapest, Salétrom utca 4. (megnyitó és kiállítás / opening event and exhibition), Art Market, Millenáris D épület, 1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20. (aukció / auction), Kiállítás / exhibition nyitva / open: október 6-10., minden nap / daily 14-20 Loffice.hu, werkakademia.hu

A WERK Akadémia és a LOFFICE feltette napjaink égető kérdését: hogyan is állunk a törpékkel? A válaszokat jeles kortárs művészek adják meg: minden meghívott alkotó egy-egy valódi kerti törpén keresztül felel. A műveket október 5-én 15:00-kor mutatják be a Salétrom utca 4. kertjében törpe kerti party keretében. Az alkotások október 12-én 12 órakor árverésre kerülnek az Art Marketen, a Millenáris D épületében. Az aukciót Winkler Nóra vezeti, az aukción való részvétel regisztrációhoz kötött (október 11. szombat 12.00-ig az aukcio@werk-akademia.hu e-mail címen). Szervező: WERK Akadémia és LOFFICE

WERK Academy and LOFFICE posed the burning question: what’s our attitude towards gnomes? Answers are given by recognized contemporary artists: each invited artist gives an answer through a real garden gnome. The artworks will be presented in the frame of a gnome garden party, the venue will be @ 4 Saletrom str., on the 5th of October, at 3 pm. The Gnomes will be auctioned at Art Market, Millenaris D building on 12th of October at 12.00. The auction will be led by Nora Winkler. Registration for the auction is required at aukcio@werk-akademia.hu e-mail address until the 11th of October 2014. Organised by WERK Akadémia és LOFFICE

vasárnap Sunday

10/05

Megnyitó / opening event

18:00

A kert

Gaál Gyöngyvér ékszerei a kertből

The Garden Gyöngyvér Gaál’s jewels from the garden Filter Galéria 1137 Budapest, Pozsonyi út 49. Nyitva / open: H-P / Mon-Fri 11-19 gaalgyongyver.hu

Gyerünk ki a városból! Szippantsunk nagyot az illatos levegőből, nézzünk fel az égre, figyeljük a madarak röptét, szedjünk meggyet, rugdossuk a kavicsokat, számolgassuk a hangyákat! Gaál Gyöngyvér kiállított ékszerei a kertben töltött idő meghitt pillanatainak lenyomata. A kiállítást megnyitja Ádám Krisztián tervezőművész. Szervező: Filter Galéria és Gaál Gyöngyvér

Let’s get out of town! Let’s fill our lungs with fragrant air, and look up into the sky, watch the birds fly, pick sour cherries, kick pebbles, count ants! The jewellery exhibited by Gyöngyvér Gaál is an imprint of intimate moments spent in a garden. The exhibition is opened by design artist Krisztián Ádám. Organised by Filter Galéria and Gaál Gyöngyvér 95


05

10

vasárnap Sunday

hétfő Monday

10/05

10/06

Workshop

10:00-18:00

EightDays

Design gondolkodás és vallási tradíció a kortárs judaikában, workshop és kiállítás

Design thinking and religious tradition in contemporary Judaica, workshop and exhibition Magyar Zsidó Levéltár 1077 Budapest, Dohány utca 2. facebook.com/EightDaysDesign

Az EightDays egy interjúkon alapuló, terméktervező workshoppal várja a látogatókat és az azon készült, prototípusokból kiállítást szerveznek diákokkal a kortárs design gondolkodás és a tradicionális zsidó judaika ötvözésére. A programot inspiráló előadásokkal és 3D technológia prototipizálásával teszik még izgalmasabbá. Az interjúsorozat különböző korú és élethelyzetű zsidó emberekkel készült, akiket a tradícióhoz, a mindennapi zsidó élet megélésében használt tárgyaikról kérdeztek. A workshop 10-15 formatervező diákkal kétnapos workshop keretében prototipizálják az interjúkon alapuló tárgyakat, amik képesek a kortárs igényeket és a tradíciót is képviselni. A workshop vezetője: Pini Leibovich. A tárgyakból kiállítás is nyílik, további információ a weboldalon. Regisztráció (szeptember 25-től, max. létszám alkalmanként 15 fő, részvételi díj 2500 Ft / fő): workshop8days@gmail.com Szervező: EightDays, Magyar Zsidó Levéltár

Stilblog Design Weekend Central Passage 1061 Budapest, Király u. 8-10. Nyitva / open: október 5., 10-19 bestofstilblog.hu

Eightdays expects visitors with an interview-based product design workshop and with an exhibition to be organised with the students for the prototypes produced there in order to amalgamate contemporary design thinking and traditional Judaica. The programme will be made more exciting through inspiring talks and the prototyping of 3D technology. The series of interviews was made with Jewish people of various ages and walks of life, asking them about the traditions and their objects used for experiencing their Jewish identity in their everyday lives. At the 2-day workshop to be held with 10 to 15 design students, the objects will be prototyped based on the interviews, in a way that is suitable to represent contemporary needs and traditions alike. The workshop is conducted by Pini Leibovich. An exhibition will be opened to present the objects. For more information, please visit the website. Please register (opening 25 September, the maximum number of participants per occasion is 15 persons, participation fee: HUF 2,500) at workshop8days@gmail.com Organised by EightDays, Magyar Zsidó Levéltár

A korábbi évek hagyományait követve idén is különleges programmal várja az érdeklődőket a Stilblog a Design Hét ideje alatt. A legtehetségesebb hazai designerek alkotásait felvonultató design vásár mellett idén is izgalmas előadásokkal és tematikus eseményekkel készülnek a szervezők. Részletek a weboldalon! Szervező: Stilblog Following earlier years’ traditions, Stilblog awaits visitors with a special programme during the Design Week. Besides the design fair that presents works by the most talented Hungarian designers, the organisers offer exciting talks and thematic events also this year. For details, please visit our website. Organised by Stilblog

96


10

06

AGES : CHANGES Kortárs ékszer- és fotókiállítás Exhibition of contemporary jewellery and photography

hétfő Monday

TOBE Gallery

10/06

Megnyitó / opening event

1136 Budapest, Herzen u. 6.

19:00

tobegallery.hu

„A kor: változás. minden pillanata egyedülálló, és nem csupán a vakító fényben tett első lépések gyönyörűek.” (Claudia Kraus) – a változás belülről fakadó szépségére mutatnak rá Claudia Kraus osztrák fotográfus és Vági Flóra ékszertervező alkotásai. Elmúlás és újjászületés, két művész különleges találkozása a TOBE Gallery-ben. A megnyitót Szűcs Péter, az InStyle magazin főszerkesztője tartja. Szervező: TOBE Gallery

Nyitva / open: október 6-31., H-P / Mon-Fri 12-18

“Age means changing. Every moment is unique, and not only the first steps taken in dazzling light are beautiful.” (Claudia Kraus) – the works by Austrian photographer Claudia Kraus and jewellery designer Flóra Vági point out the intrinsic beauty of change. Passing and revival – a distinctive encounter of two artists in TOBE Gallery. The opening event is held by editor-in-chief of InStyle magazine Péter Szűcs. Organised by TOBE Gallery

Hangminták // Ikiiki Purnhauser Karolina textiltervező // Horányi Kinga ékszertervező kiállításai

Voice samples // Ikiiki Exhibitions by textile designer Karolina Purnhauser // jewellery designer Kinga Horányi Eventuell Galéria 1056 Budapest, Nyáry Pál u. 7. Nyitva / open (Design Hét alatt / during Design Week): H-SZ / Mon-Sat 11-18, V / Sun 14-18 eventuell.hu

Szeptember 19 és október 7 között Purnhauser Karolina kiállítása tekinthető meg a húszéves Eventuellben. A Hangminták c. kiállításon az emberi hang különböző tónusai, vibrációi által létrehozott mintakollekció mutatkozik be, finisszázs tárlatvezetéssel 6-án 17 órakor lesz. Horányi Kinga ékszertervező fémhabbal dolgozik: ennek az ipar több területén használatos anyagnak a formai sajátosságát különböző felületkezeléssel és festéssel hangsúlyozza a tervező, érzékeltetve a felszín és a járatok mélységeinek kontrasztját. Az elkészült darabok fülbevaló, medál, karkötő és gyűrű formájában öltenek testet. Horányi Kinga kiállításmegnyitója október 9-én 18 órakor lesz, a tárlat október 18-ig látható. Szervező: Eventuell Galéria

Between 19 September and 7 October, an exhibition by Karolina Purnhauser will be on show in the 20-year old Eventuell, under the title ‘Voice Samples’, which consists of a collection of samples generated by the various tones and vibrations of human voice. The finissage with a guided tour will take place at 5 p.m. on 6 October. Jewellery designer Kinga Horányi works with metal foam; she emphasizes the peculiar form of the material, which is used in multiple areas in the industry, by treating the surface to highlight the contrast between the surface and the depth of the tunnels. The finished pieces are shaped as earrings, pendants, bracelets and rings. The vernissage of Kinga Horányi’s exhibition will start at 6 p.m. on 9 October, and the exhibition closes on 18 October. Organised by Eventuell Galéria 97


06

10

hétfő Monday

10/06

Happening

19:00

Gombolygó kiállítás

Buttons, buttons exhibition Gombmúzeum 1142 Budapest, Szatmár u. 13. Nyitva / open: H-P / Mon-Fri 9-17 gombmuzeum.hu

Műhely a múltból: a Gombolygó egy ipartörténeti kiállítóhely, mely a múlt század negyvenes éveinek elején épült az egykori légópincében. Egy autentikus hely, ahonnan egykor a Gombdinasztia műhelye indult, és ahol a látogatók megismerhetik a behúzott gombok gyártását. Tárlatvezetések minden nap 12, 16 és 20 órakor. Szervező: Gombmúzeum

A workshop from the past: Gombolygó is an exhibition venue of industrial history that was built in the early forties of the past century in a former air-raid shelter. An authentic place where the workshop of the Button dynasty was launched, and where visitors can find out about the manufacturing of fabric covered buttons. Guided tours at noon, 4 p.m. and 8 p.m every day. Organised by Gombmúzeum

VA DESIGN tömörfa bútorok Saját tervezésű kollekció bemutatása

VA DESIGN solid wood furniture Collection of bespoke design on show VAM Design Center Megnyitó / opening event

12:00

showroom at 2. floor

10/06

SZ / Sat 10-16

Az ismert belvárosi designbútor üzlet tulajdonosa és tervezőnője, Vincze Ágnes ötlete és tervei alapján készülnek az archaikus, tiszta vonalvezetésű tömörfa bútorok. A nemes fa alapanyagokat egy-három tömbből kivágva hozzák létre. Az összeillesztések a klasszikus bútorgyártás technikáit használják fel, a ma már alig fellelhető csapolásos módszer a bútordarabok többségén fellelhető. A fa eredeti szépségét megtartva a felületkezelés a selyemfényre csiszolásnál megáll, sem lakk, sem festék nem módosítja az erezetek látványát. A végső kezelés narancsolajos bedörzsölés, melytől a fa felülete szaténfényt kap. A bútorokat megnyitó keretében mutatják be, melyet tervezői nyílt nap követ, emellett a Design Hét alatt minden hétköznap 14 órakor a VAM Design Múzeum is megtekinthető, tárlatvezetéssel. Szervező: VA Design 98

1061 Budapest, Király u. 26., 2. emeleti showroom /

hétfő Monday

Nyitva / open: H / Mon 10-20, K-P / Tue-Fri 10-18, vadesign.hu

The owner and designer of the widely known design furniture shop, Ágnes Vincze originated the idea of and plans for pure design archaic solid wood furniture. The noble wood base materials are cut from 1 to 3 blocks. Techniques of classic furniture manufacturing are used for joints, most of the pieces feature the now rare dovetail joints. Preserving the original beauty of wood, the surfaces are finished with no more than polishing to add a silky smooth finish, leaving the wood grain visible with no varnish or paint applied. Finally, orange oil is rubbed in, which lends a satin finish to the wood surface. The furniture is presented in an opening event followed by an open day for designers, and a guided tour of the VAM Design Múzeum will be available during the Design Week every weekday at 2 p.m. Organised by VA Design


10

hétfő Monday

szombat saturday

10/06

10/11

06

17:00

6Art Fesztivál 6Art Festival

pArt12 Designer Galéria 1137 Budapest, Pozsonyi út 12. Nyitva / open: H-P / Mon-Fri 10-19, események / events: október 6-11., minden nap / daily at 17:00 facebook.com/part12galeria

Művészeti, design és kézműves fesztivál hat érzékre hangszerelve – ez a 6Art Fesztivál. A hét számos programja között szerepel fotóművészeti minitárlat, kézműves és aromaterápiás workshop, színcoaching, önkifejező örömfestés és borkóstoló. A résztvevők eközben 30 hazai designer és készműves 3000 alkotásával találkozhatnak – részletek a pArt12 Designer Galéria Facebook oldalán! Szervező: pArt12 Designer Galéria

An art, design and handcraft festival orchestrated for the six senses – this is 6Art Festival. Among the numerous programs of the week there is a mini exhibition of photography, craft and aromatherapy workshops, colour coaching, self-expression joy painting and wine tasting. Meanwhile the guests can experience 3000 creations from 30 Hungarian designers and artisans. For details, please visit our Facebook page! Organised by pArt12 Designer Gallery

kedd Tuesday

10/07

Megnyitó / opening event

17:00

Anyag – technológia – design

BME ipari termék- és formatervező hallgatók kiállítása

Material – technology - design Exhibition by students of design and industrial product design at MBE BME R épület, 1. emelet 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. Nyitva / open: október 7-9., minden nap / daily 17-20 gt3.bme.hu

Az új anyagok és technológiák kiemelt lehetőséget biztosítanak a tervezőknek a kreatív, új megoldások, formák kialakítására. A Budapesti Műszaki Egyetem ipari termék- és formatervező hallgatói a Furukawa Electric Institute of Technology Ltd. új anyagait és technológiai lehetőségeit felhasználó termékjavaslatokat készítettek. A kiállítás az elkészült munkák eredményeit mutatja be. Szervező: BME Gép- és Terméktervezés Tanszék

New materials and technologies provide excellent possibilities for designers to develop creative new solutions and forms. Students of the Budapest Technical University studying design and industrial product design prepared proposed products using new materials and technological potentials provided by Furukawa Electric Institute of Technology Ltd. The exhibition presents the results of their work. Organised by Budapest Technical University 99


Átvitt értelem

07

10

Herendi Porcelán a 21. Században

kedd Tuesday

10/07

Figurative sense Előadás / talk

18:00

Herend porcelain in the 21st century Herend – Belvedere Márkabolt 1061 Budapest, Andrássy út 16. Nyitva / open: H-P / Mon-Fri 10-18, SZ / Sat 10-14 Herend.com

A Herendi Porcelánmanufaktúra esetében az Átvitt értelem szlogen szó szerint érthető: a manufaktúrában ugyanis nem használnak digitális technológiákat, ellenben átviszik a hagyományt generációról generációra, miáltal a tradicionális technológiák új látványtervekben, új formavilágban nyernek új értelmezést. Az eseményen Giba Ágnes designer beszél majd arról, hogy neki – mint korábban digitális technológiát használó tervezőnek – mekkora újdonság volt az anyagszemléletű tervezés, és hogy hogyan tudott alkalmazkodni a sokéves hagyománnyal rendelkező manufaktúra elvárásaihoz. A tervező előadása utáni kerekasztal-beszélgetésen Meixner Etelka és Tamás Ákos iparművészek is részt vesznek. Regisztráció: rita.cserhalmi@herend.com Szervező: Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.

In the case of Herend Porcelain, the slogan ‘Figurative sense’ is to be taken literally: the manufactory uses no digital technologies, but passes on traditions from generation to generation, whereby traditional technologies are reinterpreted in new visualisations and design. At the event, porcelain designer artist Ágnes Giba will talk about the novelty that material-based design meant to her, being a designer used to relying on digital technology, and how she managed to adapt to the expectations of the manufactory with its long years of tradition. Decorative artists Etelka Meixner and Ákos Tamás will also take part in the round-table discussion to be held after the designer’s talk. Registration: rita.cserhalmi@herend.com Organised by Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.

A technológia és bútor találkozása

Hogyan támogatja a digitális technológia az információmegosztást és a kollaborációt?

Furniture and Technology Integration How can people connect and collaborate in the digital World? Blue Business Interior 1138 Budapest, Váci út 135-139. , B épület 6. emelet Időpontok / schedules: október 7 és / and 9., mindkét napon / both days 9-11 blue.hu

A virtuális világ életünk és irodánk mindennapi részévé vált, melyet, ha megfelelően kihasználunk, időt takaríthatunk meg és növelhetjük a munkatársak hatékonyságát. A Blue Business Interior workshopján jelenlegi és jövőbe mutató trendeket és megoldásokat mutatnak be a témához illően. A vendégek választ kaphatnak arra, hogyan tudja a technológia és bútor találkozása a mindennapi munkát az irodában támogatni, illetve hogyan lehet a tárgyalók működését és kihasználtságát hatékonnyá tenni a technológia használatával. A program résztvevői megismerhetik, hogyan hasznosíthatók a függőleges falfelületek az információ megosztásra, milyen integrált technológiák állnak ehhez a rendelkezésre a jövő irodájában. Reggelizz a szervezőkkel, akik minden látogatót vendégül látnak egy croissantra is! Regisztráció (szeptember 25-től): designhet@blue.hu Szervező: Blue Business Interior 100

The virtual world has become an everyday part of our lives and offices, which, when utilised properly, may help save time and improve staff efficiency. At the Interior workshop by Blue Business, current and forward-looking trends and solutions are presented on the theme. Visitors can find answers to how the encounter of technology and furniture can support dayto-day work at the office, and how to improve the efficiency of operating and utilising meeting rooms through the use of technology. The participants of this programme can find out how vertical surfaces on walls can be used to share information, what integrated technologies will be available to do so in an office in the future. Have breakfast with the organisers, who treat each visitor to a croissant! Registration (opening 25 September): designhet@blue.hu Organised by Blue Business Interior


10

07

kedd Tuesday

10/07

Bemutató / book launch

18:00

Design 35

Zsennyei Műhely – 1978-2013, könyvbemutató

Zsennyei Workshop – 1978-2013, book launch Fuga Budapesti Építészeti Központ 1052 Budapest, Petőfi S. u. 5. designworkshop.hu

A bemutatásra kerülő könyv a 35 éve működő Zsennyei Műhelyt, vagyis folyamatában közel három nemzedék szakmai felfogását és törekvését mutatja be. A kötet egyszerre kísérli meg dokumentálni és reprezentálni a rendszerváltoztatás előtti hazai és kelet-európai formatervezés elméleti, gyakorlati és szakmai útkeresését, a tervezők kapcsolatrendszerét és munkálkodását, a politikai rendszerváltás éveit, valamint a jelenkort: a fiatal tervezői gondolkodást, a design értékeit és annak állandóságát. A könyv szerzői: Dr. Szilágyi B. András és Lelkes Péter DLA Habil, a kötetet dr. Vadas József Munkácsy-díjas művészettörténész mutatja be. Szervező: Zsennye Design Workshop

The book to be launched describes Zsennye Design Workshop in its 35th year of operation through the artistic approach and aspirations of nearly three generations. The volume attempts to document and represent the theoretical, practical and artistic efforts seen in Hungarian and in Eastern European design prior to the regime change, the relationship networks and activities of designers, the years of political regime change and the current years: the mentality of young designers, the values and permanence of design. The book authored by Dr. András B. Szilágyi and DLA Habil Péter Lelkes is presented by Munkácsy awarded art historian dr. József Vadas. Organised by Zsennye Design Workshop

Ducsai: Studio Life 1134 Budapest, Váci út 43/B, 1. emelet Nyitva / open: október 7., 13-20 ducsaijudit.hu

Az érdeklődők bepillantást nyerhetnek Ducsai Judit kiegészítőtervező stúdiójába, ahol megismerkedhetnek a finom illatú bőrökkel, egy designtárgy tervezésének folyamatával és a tervezői szakma sokrétűségével. Ez alkalommal a kényelem, a praktikum és az esztétikum jegyében az alkotó legújabb filc-bőr kollekciójának táskái és kiegészítői mutatkoznak be, amiket hétköznapi okos tárgyaink és a minőségi alapanyagok összhangja ihletett. A látogatók saját kezűleg készíthetik el apró, egyedi bőr kiegészítőjüket a tervező segítségével, illetve a Design Hét alatt 20% kedvezménnyel vásárolhatják meg a Ducsai termékeket. Szervező: Ducsai

Visitors can peep into the studio of accessories designer Judit Ducsai, where they have an opportunity to study fine smelling leathers, the process of object design and the diversity of the designer trade. This time, the leading theme is centred on convenience, practicality and aesthetic quality for the creator’s latest collection of felt and leather bags and accessories inspired by a harmony between our everyday smart objects and high-quality raw materials. Visitors can make their own small individual leather accessories with help from the designer, and can buy Ducsai products with 20% discount during Design Week. Organised by Ducsai 101


10

07

kedd Tuesday

Megnyitó / opening event

Visszacsatolás

17:00

10/07

Feedback

Budapesti Kommunikációs Főiskola 1052 Budapest, Galamb u. 6. Nyitva / open: október 7-9., 16-21 bkf.hu

Az ország legnagyobb művészeti felső-oktatási intézménye, a BKF programjai a Kézműves szak sokszínű struktúráját, illetve azon keresztül a craft és design kettősségét, a kézműves technikák 21. századi lehetőségeit mutatják be. A megnyitó után Szilvitzky Margit textilművésszel lesz beszélgetés, 8-án 18 órától a belsőépítész hallgatók a fenntartható fejlődés témáját körbejáró UNITED FUTURE projektbe vonják be a látogatókat, 9-én 18 órakor pedig a textilesek és a média designerek formabontó divat- és mintaszínháza mutatkozik be. A BKF mentorálásával, több partner együttműködésében október 27-én kerül megrendezésre a Kortárs magyar formatervezés c. konferencia is – részletek: www.bkf.hu/konferencia Szervező: Budapesti Kommunikációs Főiskola

The programmes of BKF, the largest institution of tertiary education for art studies in Hungary present the diverse structure of the Crafts department, as well as the duality of craft and design through it, along with the possibilities of handicraft techniques in the 21st century. The opening event will be followed by a talk with textile artist Margit Szilvitzky; interior designer students will involve the audience in the UNITED FUTURE project, exploring the topic of sustainable development from 6 p.m. on 8 October; then, at 6 p.m on 9 October, textile and media designers will present an unusual fashion and pattern theatre. Mentored by BKF, the conference ‘Contemporary Hungarian design’ will be held in cooperation with multiple partners on 27 October – for details, please visit www.bkf.hu/konferencia Organised by University of Applied Sciences, Budapest

“You are the creator”

Vendéggrafikus a NON+ ruhákon és NON+ Esőkabát-kollekció bemutató Guest graphic designer on NON+ clothes and NON+ fashion show of a raincoat collection NON+ Flagship Store és NON+ Mom Park nonplusz.hu

A NON+ 13. kollekciójának mottója, a “You are the creator”. A NON+ FLAGSHIP STOREban (VII. Madách Imre út 10.), 9-én 18 órakor debütál az a kapszulakollekció, melyben ezt a mottót értelmezi újra és jeleníti meg a ruhákon Farkas Anna (anagraphic). A kapszulakollekció természetesen limitált darabszámban készül és további különlegessége, hogy egyedi, kifejezetten ezekhez a ruhákhoz tervezett csomagolást kap. A NON+ MOM Parkban található üzletében pedig 7-én 18 órakor mutatkozik be a márka első esőkabát-kollekciója, mégpedig forró italok és egy egyedülálló NON+ moodpack segítségével, mely segíti élménnyé varázsolni az esős őszi napokat. Regisztráció mindkét eseményre (szeptember 25-től): kisss@nonplusz.hu Szervező: NON+ 102

The motto of the collection NON+ 13 goes “You are the creator”. Anna Farkas (anagraphic) re-interprets and displays this motto on her clothes in a capsule collection to be launched in the NON+ FLAGSHIP STORE (VII. Madách Imre út 10.), at 6 p.m. on 9 October. The capsule collection is certainly a limited edition, coupled with a further speciality: it comes in unique packaging designed specifically for these clothes. In the NON+ shop in MOM Park shopping centre, the first raincoat collection of the brand will be presented at 6 p.m. on 7 October, brought along with hot drinks and a unique NON+ moodpack, which will bring sunshine in rainy days. Register for both events (opening 25 September): kisss@nonplusz.hu Organised by NON+


10

Shapes of Hungary kiállítás és Design Párbaj

Shapes of Hungary exhibition and Design Duel FISE Galéria

07

kedd Tuesday

10/07

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 16. Nyitva / open: október 7-24., H-P / Mon-Fri 13-18 fise.hu

Eddig négy rangos londoni design eseményen mutatta be a FISE a magyar kortárs design legjavát – ezekből nyílik kiállítás a Galériában. A megnyitót előadások előzik meg, ahol 16 órától a kiállító alkotók számolnak be tapasztalataikról, vállalkozásuk fejlődéséről. Másnap, 8-án 18 órakor a Galéria Társalgójában Design párbajra kerül sor, mely a tervezőknek lehetőséget ad arra, hogy véletlenszerűen összesorsolt csapatokban, megadott időre és feltételek mellett valósítsanak meg egy feladatot. A párbaj nyilvános, további részletek a designhet.hu oldalon. Szervező: Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület

Megnyitó / opening event

18:00

kedd Tuesday

10/07

Megnyitó / opening event

18:00 FISE has presented the best of contemporary Hungarian design at four high-profile design events in London – and now an exhibition of these works is shown in the Gallery. The vernissage is preceded by presentations where the exhibiting artists give an account of their respective experience and the development of their enterprises, starting at 4 p.m. The next day, at 6 p.m. on 8 October, a Design Duel is held in the lobby of the Gallery, where designers are provided an opportunity to implement an assignment in random teams, within a specified timeframe and under specified conditions. The duel is open to the public; for more details, please visit designhet.hu. Organised by Studio of Young Designers Association

Madarak és gépmadarak kiállítás Érdekes lemezjátékok

Birds and Iron Birds exhibition Interesting Tin Toys Játékszerek Anno Kiállítóterem és Bolt 1066 Budapest, Teréz krt. 54. Nyitva / open: október 3-20., H-SZ / Mon-Sat 10-19, V / Sun 13-19 jatekanno.hu

A kiállításon, a megnyitón és a bemutatókon összehasonlításra kerülnek régi és új játékok a világ minden tájáról, az „Átvitt értelem” szlogen jegyében. Részben kipróbálhatóak lesznek lemezből készült játékszerek: hangot adó madarak (csipogó kétlábúak, csipegető csibe, kakas, liba, madár kalitkában) valamint játék repülő szerkezetek (duplaszárnyú, bukfencező repülő, helikopter, rakéta), sőt: egy Escher kockakirakó is. A design és technológia találkozásának jegyében bemutatásra kerül egy,akár okostelefonról vezérelhető, távirányítású, újgenerációs repülőszerkezet is. Bemutató időpontok: 10.03 (18:00), 10.05 (15:00), 10.09 (18:00), 10.11 (15:00). Szervező: Játékszerek Anno

At the exhibition, vernissage and shows, old and new toys from all over the world collected under the slogan “Figurative sense” are displayed for comparison. Some of the tin toys can be tested, such as birds that give out sounds (chirping two-legged birds, pecking chicks, roosters, geese, birds in cages), as well as toy flying structures (biplane aircraft, tumbling aircraft, helicopters, rockets), and even an Escher cube puzzle. On the note of the encounter of design and technology, a new-generation aviation structure that can be remote-controlled even from a smart phone is presented. Show times: (6 p.m.) 03.10, (3 p.m.) 05.10, (6 p.m.) 09.10, (3 p.m.) 11.10. Organised by Játékszerek Anno 103


10

08

Kreativitás és mobilitás

Campus Hungary záró rendezvény

Creativity and Mobility Campus Hungary closing event

szerda Wednesday

10/08

Balassi Intézet 1016 Budapest, Somlói út 51.

Nyílt nap / open day

balassiintezet.hu

10:00-18:00 A Balassi Intézet a Campus Hungary Program keretében „Kreativitás és mobilitás” címmel jelentetett meg egy újszerű könyvet, melyben a magyar felsőoktatási intézmények különböző tudományterületekhez kapcsolódóan mutatkoznak be, és amelyben mindegyik területhez kapcsolódóan híres magyar innovációk szerepelnek. A kötetet, mely a felsőoktatás, a mobilitás és a kreativitás közötti kapcsolatot tárja fel, a Design Hét keretében mutatják be, ehhez kapcsolódóan kiállítás kerül megrendezésre a Balassi Intézetben. A nyílt napon a kiállítás és a könyv is megismerhető. Szervező: Balassi Intézet

In the framework of Campus Hungary Programme, Balassi Institution has published an innovative book titled “Creativity and Mobility”, which presents the Hungarian institutions of higher education by the various fields of science, enumerating the famous Hungarian innovations associated with each. The volume, which explores the relation of higher education, mobility and creativity, will be launched during Design Week, along with a related exhibition in Balassi Institution. Organised by Balassi Institute

csütörtök thursday

10/09

Workshop

14:00

Agneskovacs

Nyitott műhely és workshop

Open day and workshop 1012 Budapest, Logodi u. 74-76. (bejárat a Körmöci lépcső felől / entrance by Körmöci stairs) Nyitva / open: október 8-9., 16-20 agneskovacs.hu

A kifinomult, minimalista bőrtáskáiról ismert tervező, Kovács Ágnes először nyitja meg lakásműhelyét az érdeklődők előtt. A tavalyi Gombold újra! Közép-Európa pályázat egyik fő díjazottja nem csupán bepillantást enged alkotóterébe, ahol kézzel, izgalmas formai trükköket alkalmazva készíti táskáit, de workshopja keretein belül lehetőséget ad arra is, hogy vendégei egészen közelről ismerhessék meg a készítési folyamatot. Ugyancsak a Design Héten debütál az AGNESKOVACS új kollekciója, amelynek első darabjai a nyitott műhely ideje alatt kedvezménnyel kaphatók. Regisztráció a workshopra (szeptember 25-től): info@agneskovacs.hu. Szervező: AGNESKOVACS 104

This is the first time that designer Ágnes Kovács, known for her sophisticated minimalistic leather bags, will open her home workshop to interested visitors. One of the main awardees of last year’s Gombold újra! Central Europe competition, she not only allows a glimpse in her space of creation where she produces her bags manually, applying exciting tricks of form, but also offers her guests an opportunity to closely observe the creative process at her workshop. The new collection by AGNESKOVACS will also début during Design Week, the first pieces of which can be purchased with a discount during the open workshop. Registration for the workshop (opening 25 September): info@agneskovacs.hu. Organised by AGNESKOVACS


10

08

Smúzolj velünk! Hipavilon kirakat Ingyenes szellemitulajdon-védelmi fogadóóra

Smooth with us! Hipavilon shopwindow Free advice on protecting intellectual property Smúz Café

szerda Wednesday

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. Fogadóóra / consultation

Hipavilon.hu, facebook.com/smuz.viragneked

10:00-17:00 Végre kötetlenül beszélgethetsz iparjogvédelmi szakemberekkel dizájnról, márkavédelemről, a szellemi alkotás értékéről, piaci hasznosításról és a hamisítás veszélyeiről. Mi a szellemi tulajdon? Mekkora értéket képvisel? Hogyan védhetem meg a saját márkám? Profitálni szeretnék az ötletemből és nyitni nemcsak a hazai, hanem a külföldi piacok felé is. Hogyan induljak el? Mit tehetek a hamisítókkal szemben? Túl sok a kérdés? Gyűjtsd össze és hozd őket magaddal!Egy kávéra a Hipavilon vendége vagy. Ez a Te pillanatod, élj vele! A jó hangulatról ráadásul 16 órától Szőke Nikoletta, Szakcsi Lakatos Róbert és Barcza Horváth József formációja gondoskodik. Szervező: Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség

10/08

Finally, you can have an informal chat with experts of industrial property rights protection about design, brand protection, the value of intellectual works, market utilisation and the risks of forgery. What is intellectual property? What value does it represent? How can I protect my own brand? I want to benefit from my idea, and open to domestic and foreign markets alike. How shall I start? What can I do against counterfeiters? Too many questions? Collect them, and bring them along with you! Hipavilon treats you to a coffee. This is your moment, use it! A pleasant atmosphere will be created by a music formation of Nikoletta Szőke, Róbert Szakcsi Lakatos and József Barcza Horváth from 4 p.m. Organised by Hungarian Intellectual Property Agency

szerda Wednesday

10/08

Megnyitó / opening event

17:00

GEO-SZUB-DRAM Zipernowsky Tudományok és Művészetek Háza 1113 Budapest, Bartók Béla út 33. Nyitva / open (Design Hét alatt / during Design Week): H-P / Mon-Fri 10-18 modelldivatiskola.hu

A kiállítás betekintést nyújt az iskola művészeti képzésében részt vevő végzős diákok vizsgamunkájába: négy képzés, négy különböző téma feldolgozását láthatják az érdeklődők. A textilrajzoló és modelltervező szakosok a Geometrikus alapformákra építkeztek, a divatés stílustervező szakosok a 20. századi szubkultúra sokszínűségét járták körül. A bőrműves szakosok az Obi-ugor tárgykultúrát vették alapul, míg a díszlet- és jelmeztervező szakosok Choderlos De Laclos Veszedelmes viszonyok című művének Kiss Csaba rendező által készített színházi adaptációját dolgozták fel. Szervező: Modell Divatiskola és a Zipernowsky Tudományok és Művészetek Háza

The exhibition provides a glimpse of the exam projects of students graduating from the school: visitors can view four subjects interpreted by four forms of training. The students of textile drawing and modelling relied on basic forms of geometry, while the students of fashion and style explored the diversity of 20th century subcultures. Students of leather works built on the Ob-Ugric object culture, whereas decorator and costume designer students explored the theatrical adaptation of Choderlos De Laclos Dangerous Liaisons directed by Csaba Kiss. Organised by Modell Divatiskola and Zipernowsky Tudományok és Művészetek Háza 105


08

10

Hasznos design

szerda Wednesday

Kiállítás

Useful design

10/08

exhibition Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 1036 Budapest, Korona tér 1. Nyitva / open: október 8 – november 9., K-V / Tue-Sun 10-18 mkvm.hu

Megnyitó / opening event

18:00 Valaha a használati cél felülírt és meghatározott mindent, így a tárgy külső jegyeit is. A válogatás egy olyan múzeum anyagából jött létre, amely „ipartörténeti” jellege miatt egyébként is főleg hasznos és használható tárgyakat gyűjtött és gyűjt napjainkig. Az átvitt értelem maga volt a használhatóság, méghozzá hosszú távra szólóan, és az akkori műszaki színvonal legmagasabb fokán. Sőt, a cél (maga a használat) szentesítette az eszközt, a szó legnemesebb értelmében – így jöttek létre, később akár a sorozatgyártás termékeiként is, a meggymagozók, a csizmahúzók, a sörmelegítők és a diódarálók, melyek a kiállításon mind láthatóak lesznek. Szervező: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Back in time, purpose of use determined and overwrote everything, including the external attributes of objects. The selection presents material from a museum that has collected mostly useful and practical objects due to its “industrial history” orientation. Figurative sense here meant long-term usability at the highest technical standard of the time. Moreover, the end (use itself) justified the means in the noblest sense of the word – this is how cherry pitters, bootjacks, beer warmers and walnut grinders were brought about later even as products of serial production, which will all be shown at the exhibition. Organised by Hungarian Museum of Trade and Tourism

szerda Wednesday

10/08

Beszélgetés / talk

17:00

Otthonok az ad hoctól a tervezettig 2014-ben Magyarországon

Homes from ad-hoc to designed in 2014 in Hungary Loft Interior Bemutatóterem

1135 Budapest, Reitter F. u. 8/B Nyitva / open: H-P / Mon-Fri 14-18, SZ / Sat 10-14 loftinterior.hu

Eszmecsere a lakberendező, belsőépítész és tárgytervező szakmák lehetőségeiről, státuszáról, ismertségéről és elismertségéről, határairól, a minket érő stílus- és design-ingerekről, a magyar piac helyzetéről 2014-ben és a fogyasztók fogalomtáráról. Tapasztalatcsere résztvevő tervezőkkel és szakértőkkel: többek között Karsai Dina, Kauker Szilvia, Kodolányi Gábor, Németh Gabriella, Nikoletti Petra, Paller Eszter, Pásztor Erika Katalin, Szikszai László, Zeibig Anna tervezőkkel. Szervező: Loft Interior 106

An exchange of ideas about the possibilities, status, awareness and recognition of the interior decorator, interior designer and object designer trades, as well as the stimuli of style and design around us, the situation of the Hungarian market in 2014, and the glossary of consumers. An exchange of experience with the participating designers and experts, including designers Dina Karsai, Szilvia Kauker, Gábor Kodolányi, Gabriella Németh, Petra Nikoletti, Eszter Paller, Erika Katalin Pásztor, László Szikszai, Anna Zeibig. Organised by Loft Interior


10

Megnyitó / opening event

18:00

„Szemes” juhar

Intarzia portrék a Wood Arts-tól

08

szerda Wednesday

10/08

“Eye” Maple Intarsia portraits from Wood Arts Byart Galéria / Photofools stúdió 1092 Budapest, Ráday utca 31/b. Nyitva / open: október 8-11., minden nap / daily 14-18 woodartsintarsia.com

Sándor László a tradicionális intarzia technikát felfrissítve, Wood Arts néven készít egyedi intarzia portrékat, valamint tipográfiai munkákat. „Szomorúan látom, hogy a minőségi faanyagokat egyre inkább nélkülözzük a mindennapjainkból, így lassan teljesen eltűnhet ez a nagy múltú szakma is. Ezt szeretném megakadályozni ezzel a hiánypótló tevékenységgel, remélve, hogy újra a napjaink része lehet ez a méltatlanul elfeledett művészeti ág.” A látogatás regisztrációhoz kötött: woodartsintarsia@gmail.com Szervező: Wood Arts

Refreshing the traditional technique of intarsia, László Sándor produces unique intarsia portraits and typography works under the name Wood Arts. “I am sad to see that high-quality wooden materials are increasingly missing from our everyday lives, which may result in the extinction of this trade boasting a significant history. This is what I intend to prevent through this gap-filling activity, hoping that this discipline of art that has fallen into undeserved oblivion may return to our day-to-day lives.” Please register before visiting at: woodartsintarsia@gmail.com Organised by Wood Arts

szerda Wednesday

10/08

Workshop

18:00

Hogyan készül?

Virágtrendek élőben tulipános jó estét!

How is it made? Live flower trends good evening with tulips! Café Smúz – Virágneked 1055 Budapest, Kossuth tér 18. facebook.com/smuz.viragneked

A virág, mint enteriőrelem a kor lenyomata, jó kezekben művészeti alkotásokkal egyenrangú design tárgy. A Viragneked a Café Smúzban bemutatja, hogyan készül a dekoráció egy mai minimál vagy klasszikus lakásba. A Hollandia előtti tisztelgés jeleként fő alapanyag a tulipán, amelyet minden formájában a híres belga Serax design tárgyaiba álmodnak. És hogy ne csak nézni lehessen, három, a helyszínen kisorsolt vendég maga is elkészítheti friss lakás díszét! Szervező: Café Smúz, Viragneked.hu

Flowers as an element of interior decoration are a snapshot of an era, which, in good hands, may be a design object equal to works of art. In Café Smúz, Viragneked shows how decoration is prepared for a contemporary home in minimalistic or classic style. As an homage to Holland, the main base material will be tulips, dreamed into the famous Belgian Serax design objects in every possible form. Receiving more than just viewing, three guests selected by drawing on the spot will be provided an opportunity to prepare their own fresh home decoration. Organised by Café Smúz, Viragneked.hu 107


10

09

csütörtök thursday

10/09

Bemutató / presentation

19:00–21:00

POSITION Collective

2014-es bútorkollekció bemutató

2014 furniture collection on show position-collective.com

Szinte már hagyománnyá váltak a Design Hét keretein belül megrendezett POSITION Collective bútorkollekció bemutató partyk. A fiatalokból álló tervezői csapat 2014-es kollekciójában az új lakáskiegészítők mellett kárpitos bútorok is szerepet kaptak. Egy rendhagyó installáció keretein belül az új bútorcsalád mellett a korábbi termékek is bemutatásra kerülnek, a megszokott remek hangulatban. Helyszín és további részletek szeptember 20-tól:  facebook.com/POSITION.Collective Szervező: POSITION Collective

The parties accompanying the show of furniture collections by Position Collective during Design Week are almost a tradition now. In addition to new home accessories, upholstered furniture is also included in the 2014 collection of the team of young designers. Within the installation on show in HÔTEL NOMURI, further products are presented beside the new furniture range, in the now customary high spirit. Venue and further details from 20 September: facebook.com/POSITION.Collective Organised by POSITION Collective

Giulio Cappellini + Ceramica FLAMINIA bemutató és előadás presentations and talk Das Bad & Wellness 1061 Budapest, Paulay Ede u. 57. Nyitva / open: H-SZ / Mon-Sat 10-18 dasbadwellness.hu csütörtök thursday

10/09

A Das Bad & Wellness hazánk egyik nagy múltú szaniterkereskedés vállalkozása, akik a Design Hét idejére igazi különlegességgel kedveskednek a szakma szerelmeseinek és az érdeklődőknek: elhoznak Budapestre egy igazi sztárdesignert, Giulio Cappellini-t, aki számos magánház és iroda megtervezése után egy exkluzív fürdőszoba berendezést álmodott meg az ismert olasz márka, a Ceramica Flaminia számára. A program alatt vetítést tekinthetnek meg a látogatók a designer életéről és munkásságáról. Az előadásra regisztráció szükséges (szeptember 25-től): dbw@dasbadwellness.hu Szervező: Das Bad & Wellness Kft. 108

Előadás / talk

18:00

Das Bad & Wellness is one of the interior design enterprises that have a renowned history in Hungary. They offer a real delicacy during Design Week to the fans of the trade and anyone interested: they bring a true star designer, Giulio Cappellini to Budapest, who has dreamed up an exclusive bathroom interior for the famous Italian brand Ceramica Flaminia, after having designed a number of private homes and offices. During the programme, the visitors can watch a film about the life and work of the designer. For the talk, registration is necessary (opening on 25 September) at dbw@dasbadwellness.hu Organised by Das Bad & Wellness Kft.


10

• Nyitott Stúdiók / Open Studios

10:00-18:00 • WEILER: Kiss * Kiss * Wow * Wow

Kiállításmegnyitó / vernissage 21:00

csütörtök thursday

10/09

09

HÔTEL NOMURI 1051 Budapest, Sas u. 15. nomuri.co

• DESIGN WEEK PARTY

22:00

A HÔTEL NOMURI több mint egy ház: sokkal inkább egy közösségi tér, aminek koncepcióját a városi nomádok életstílusa inspirálta. A házban helyet kap többek között egy újhullámos kávézó, streetfood büfé, bár és szórakozóhely, közösségi iroda, kiállítótér, illetve irodák és stúdiók a design, divat és kreatív iparág területéről érkező cégek és startupok számára. 9-én betekithettek többek között a USE, a POSITION Collective, a David Barath Design, a Toni&Guy Fashion Week Budapestet szervező BigBag Pr, a Ma este Színház, a Hosszúlépés. Járunk?, illetve a HÔTEL NOMURI-t fejlesztő Baldaszti Group csapatának mindennapi életébe is. Az egyes stúdiók különböző meglepetésekkel várnak Benneteket, este Weiler Péter új képeiből nyílik kiállítás (megtekinthető november 6-ig, H-SZ 10-18, CS-SZ 22-05 között), tízkor pedig kezdetét veszi a hivatalos Design Hét parti! Részletek a weboldalon! Szervező: HÔTEL NOMURI

HÔTEL NOMURI is more than just a building: it is more like a community space with a concept inspired by the lifestyle of urban nomads. The building accommodates a new-wave café, a streetfood snack bar, a bar and pub, a community office, an exhibition hall, as well as offices and studios for companies and startups operating in the fields of design, fashion and the creative industry. On 9 October, visitors can gain insight in the day-to-day lives of USE, POSITION Collective, David Barath Design, BigBag Pr organising Toni&Guy Fashion Week Budapest, Ma este Színház, Hosszúlépés. Járunk?, as well as the team of the Baldaszti Group, the developer of HÔTEL NOMURI. Each studio will prepare various surprises for the visitors. In the evening, an exhibition of Péter Weiler’s new pictures will be opened (available until 6 November, from 10 a.m. to 6 p.m. from Monday to Wednesday, and 10 p.m. and 5 a.m. between Thursday and Saturday), and at 10 p.m. the official Design Week Party kicks off! For details, please see our website. Organised by HÔTEL NOMURI 109


09

10

Art Market programok Art Market programmes

Art Market, Millenáris Park D csarnok, Inside Art terem / room 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. artmarket.hu

Idén 6000 négyzetméteren 500 művész mutatkozik be az Art Marketen, különös figyelemmel a két fókusztémára: Berlinre és az Art Photo Budapestre. A programhoz október 9 és 12 között minden nap magyar és angol nyelvű tárlatvezetés, valamint 12-én 17 órakor kerekasztalbeszélgetés kapcsolódik, melyben a kortárs képzőművészet és a design kapcsolatáról lesz szó. A tárlatvezetésekre regisztráció (szeptember 25-től, max. létszám alkalmanként 30 fő): muzped.artmarket@gmail.com. Szervező: Art Market

csütörtök thursday

10/09

Art Market this year presents 500 artists in an area of 6,000 square meters, focusing on two topics: Berlin and Art Photo Budapest. The programme is accompanied by Hungarian and English guided tours every day between 9 and 12 October, and a round-table discussion at 5 p.m. on 12 October, addressing the relation of contemporary visual art and design. Registration for guided tours (opening 25 September, maximum number of participants is 30 persons per occasion) at: muzped.artmarket@gmail.com. Organised by Art Market

Melyik ENIHORN táska illik hozzád?

Nyílt nap / open day

Which ENIHORN bag fits you?

12:00-19:00

1065 Budapest, Izabella utca 45.

ENIHORN Webshop Room enihorn.com

A Design Hét keretein belül a tervező megtalálja a hozzád illő ENIHORN táskát, amivel befotóznak egy fotófal előtt, majd a képeket feltöltik a Facebook oldalukra. A legtöbb lájkot kapott fotó szereplője nyer: maga választhatja ki, hogy milyen színű MINIMINI bőrtáskával szeretne gazdagodni. Soha vissza nem térő alkalom ez, hogy egy számodra igazán különleges darabot nyerj meg és vihess haza saját ruhatáradba. Szervező: ENIHORN Within the framework of Design Week, the designer will find an ENIHORN bag that suits you, to be photographed with you in front of a photo wall, and to be uploaded to their Facebook page. The person seen in the photo that generates the highest number of likes will win: he or she can choose a MINIMINI leather bag in the colour of their liking. It is a unique occasion to win a distinctive piece to take home to your wardrobe. Organised by ENIHORN 110


09

10

csütörtök thursday

Előadás / lecture

18:00

10/09

Tom Lloyd designer előadása „Hisszük, hogy ami hasznos, az szép is.” Kommunikációt és kollaborációt ösztönző bútorok

Presentation of Tom Lloyd designer “We believe that an efficient product is a beautiful one.” Communication and collaboration incentive furniture Budapesti Építészeti Központ (FUGA) 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 5. bene.hu

Ahogy életmódunk változik, úgy alakul át munkavégzésünk is. Mindez többek között olyan tényezőknek köszönhető, mint a különböző generációs igények, az állandó harc a tehetséges munkaerőért, az erőforrások és energia létfontosságú átcsoportosítása, valamint a globális kapcsolat- és projekt-orientált gazdaság. Az imént felsoroltak megkövetelik az új és előremutató koncepciókat a munkaszervezés és munkakultúra területén is. A Bene osztrák irodabútor gyártó cég a PearsonLloyd által tervezett Parcs bútorcsaládjával választ ad a kihívásokra. Az új kollekciót a Design Héten mutatják be, a rendezvény ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött: petra.szekely@bene.com Szervező: Bene Budapest

Our working habits change with our changing lifestyles. All these are due to factors such as the different needs of different generations, the constant battle for talented workforce, the vital regrouping of resources and energy, as well as the global economy driven by relationships and projects, among others. The factors listed above call for new and forward-looking concepts also in the fields of organising work and labour culture. The Austrian office furniture manufacturing company, Bene responds to the challenges with its furniture range ‘Parcs’ designed by PearsonLloyd. The new collection will be presented at Design Week. Admission to the event is free of charge, but it is subject to registration at: petra.szekely@bene.com Organised by Bene Budapest 111


10

03

Paloma+WonderLAB presents: Kincskereső Játssz velünk designer ajándékcsomagért!

Treasure Hunting at wonderLAB concept store WonderLAB 1053 Budapest, Veres Pálné 3.

Nyitva / open: K-SZ / Tue-Sat 12-20, játék / game: 10.09 és / and 10.11., 17:00 facebook.com/wonderLABconcept

Mi lehet a cél egy Kincskereső játékban, ha nem az, hogy a rejtvények és feladatok megoldása után valami értékes és izgalmas csomagot találjunk? A Paloma és a WonderLAB Kincskeresőjében résztvevő leggyorsabb és legügyesebb csapatra márpedig ez vár: egy nagy csomag design-cucc a Paloma és a WonderLAB tervezőitől! A Kincskereső játékra egyedül és csapatban is lehet jelentkezni (maximális létszám 5 fő); viszont egy ember csak egyszer vehet részt a játékban. Jelentkezés határideje: 2014. október 8, 12 óra. A jelentkezés akkor érvényes, ha megadjátok a részvételi dátumot is és a résztvevő játékosok nevét. Regisztráció: palomawonderlab@gmail.com (a helyszínt és a pontos részleteket e-mailben kapják meg a játékosok a játék napjának reggelén). Szervező: wonderLAB concept store, Paloma

Nyitott kapuk

What else could be the goal in a Treasure Hunt game, if not to find a valuable and exciting package after resolving riddles and tasks? The quickest and most resourceful team is to expect so in the game of Treasure Hunt organised by Paloma112. and WonderLAB: a huge package of design stuff from the designers of Paloma and WonderLAB! Apply on your own or in a team (of maximum 5 persons) for the Treasure Hunt game; however, each person is allowed to participate in the game only once. Application deadline: at noon on 8 October 2014. The application is valid if you specify the date of participation and the names of participating players. Registration: palomawonderlab@gmail.com (the venue and the exact details will be sent to the players in e-mail on the morning of the day when they play). Organised by wonderLAB concept store, Paloma

Király Tamás ’80s

csütörtök thursday

Majakovszkij 102 – tranzit.hu

10/09

Open gates

nyitott iroda / open office 1068 Budapest, Király u. 102., I/1. Nyitva / open: október 13 – november 28.,

Megnyitó / opening event

H-P / Mon-Fri 10-16, illetve bejelentkezésre /

19:00

or by appointment, Tel.: +36 30 5702034 hu.tranzit.org

Király Tamás avantgárd divattervező provokatív ruhaszobraival tört be a 80-as évekbeli magyar undergroundba. Rendszerkritikát sem nélkülöző performanszai, divatsétái hullámként söpörtek végig Budapest alternatív klubjain és a Váci utcán. Ekkor jellemző minimalizmusát és geometrikus formavilágát a punk hatotta át, így az sem véletlen, hogy Vivienne Westwooddal is összetalálkozott nemzetközi bemutatók kifutóin. A tranzit.hu egy kiállítással tiszteleg a tavaly elhunyt alkotó munkássága előtt, amelynek fókuszában a rendszerváltás előtti évek és az azt követő remények állnak. Szervező: hu.tranzit.org 112

Avant-garde fashion designer Tamás Király burst into the Hungarian underground scene of the eighties with his provocative clothes sculptures. His performances and fashion walks, which were not void of criticism of the regime, swept across alternative clubs in Budapest and the fashion street Váci utca. At that time, his characteristic minimalism and geometric design was influenced by punk, no wonder he encountered even Vivienne Westwood on the catwalks of international fashion shows. Now tranzit.hu devotes an exhibition to honour the work of the artist, who died last year, focusing on the years preceding the regime change and on the subsequent hopes. Organised by hu.tranzit.org


Újrafogalmazott értékeink Design és reuse az enteriőr- és öltözéktervezésben

Our values redefined

Design and reuse in interior and outfit design Francia Intézet 1011 Budapest, Fő u. 17. Nyitva / open: október 8-10., 10-18., október 11., 10-14 rkk.uni-obuda.hu, franciaintezet.hu csütörtök thursday

10/09

Bemutató / show

18:00

A kiállításon az Óbudai Egyetem RKK, Ipari termék- és formatervező mérnöki szak Textil és enteriőr modulos hallgatóinak féléves projektfeladatai kerülnek bemutatásra: terítékek különböző nemzetek stílusában és enteriőr tárgyak a környezettudatos szemlélet jegyében. A divatbemutatón hasonló koncepciójú, látványos öltözékek vonulnak fel, különleges technológiai- és formai megoldásokkal, anyagmanipulációkkal és drapéria-változatokkal. Mindehhez a Francia Intézet izgalmas terei adnak otthont. Szervező: Óbudai Egyetem RKK Terméktervező Intézet, Francia Intézet Budapest

The exhibition presents the half-year projects by students of the textile and interior module at the design and industrial product design engineering department of Óbudai Egyetem RKK: dinner sets in the styles of various nations and objects of interior decoration on the note of an environmentally conscious attitude. At the fashion show, spectacular outfits inspired by the same concept will be paraded, featuring special solutions of technology and form, material manipulations and drape versions. All these are accommodated by the stimulating spaces in the French Institute. Organised by Óbudai Egyetem RKK Product Design Institute, French Institute in Budapest

D!Sign Solutions Red Dot győztesek Németországból Winners of Red Dot from Germany Casati Budapest Hotel, Casati Corner Art Gallery 1061 Budapest, Paulay E. u. 31. Nyitva / open: október 9-11., 10-18 dsignsolutions.hu csütörtök thursday

Megnyitó / opening event

17:00 A német design legjobbjaival: bútorokkal, szőnyegekkel, különleges egyedi agyag tárgyakkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők a Casati Hotel Budapest galériájában kialakított pop-up bemutatóteremben. Október 9-én Leon Lemmen és Friedrich Bender izgalmas előadások keretében tárják fel a német minőség és a friss, egyedi stílus különleges összhangjának alkalmazását a KFF és a KYMO legfrissebb újdonságain keresztül. Az estét live DJ set produkció zárja a KYMO közreműködésével, party kíséretében. Regisztráció a limitált férőhely miatt szükséges az info@dsignsolutions.hu címen. Szervező: D!sign Solutions

10/09

The audience can see the best of German design: furniture, carpets, special and unique clay objects at the pop-up showroom set up in the gallery of Casati Hotel Budapest, where on 9 October, Leon Lemmen and Friedrich Bender give thrilling talks to reveal the use of a peculiar harmony between German quality and the fresh, unique style through the latest novelties of KFF and KYMO. The night will be concluded with a live DJ set production with the participation of KYMO, along with a party. Due to the limited capacity, registration is necessary at info@dsignsolutions.hu. Organised by D!sign Solutions 113


09

10

csütörtök thursday

péntek Friday

szombat saturday

10/09

10/10

10/11

20:00

Budapesti Design Film Fesztivál

Budapest Design Film Festival Kolor 1075 Budapest, Király u. 13. Vetítések: esténként / daily at 20:00 superchannel.hu

Az idei Design Hét keretében debütál a Super Channel szervezésében életre hívott Budapesti Design Film Fesztivál. A hazai kreatív ipar fejlődésének eredményeképpen egyre nagyobb számban születnek színvonalas alkotások, melyek a szektor sikeres projektjeit dokumentálják. A fesztivál ezekből a filmekből válogat különböző tematikák mentén, a teljes kreatív spektrumot lefedve. A filmvetítéseket alkotói beszélgetések és Super Channel popcorn-bár színesíti. Regisztráció a designhet.hu és a superchannel.hu weboldalán! Szervező: Super Channel

Organised by Super Channel, the Budapest Design Film Festival débuts during this year’s Design Week. As a result of the development seen in Hungary’s creative industry, an increasing number of high-standard works are released, documenting the successful projects in the sector. The festival provides a selection of these films along the lines of various themes, covering the entire creative spectrum. The film screenings are accompanied by discussions with the creating artists and a Super Channel popcorn bar. Registration at designweek.hu and suparchannel.hu. Organised by Super Channel

Fresh Mind Hannabi bútorbemutató Hannabi furniture show Solinfo

csütörtök thursday

10/09

1077 Budapest, Wesselényi u. 6. Bemutató / presentation

10:00-19:00

Mindannyian egyensúlyt keresünk, az emberi elme és lélek ösztönösen is erre törekszik. A városi impulzus-kavalkádban csendre és elmélyülésre vágyunk, csöndes helyen pedig gyakran a város nyüzsgésére. A Hannabi legújabb, Fresh Mind kollekciója ezt az ösztönös harmóniára történő vágyakozást fordítja le a formák és anyagok nyelvére. A végletek országa, Japán volt az ihlető forrás, amiről egyszerre jut eszünkbe az őrületes neonfények villódzása és a tiszta tudat csendes, zen állapota. A tradíció és a progresszió együttélése a Hannabi bútorainak szerves része, az új kollekció is azt mutatja meg, hogy nem léteznek olyan nagy kontrasztok, amik között a megfelelő arányok ne tudnának harmóniát teremteni. Szervező: Hannabi, Solinfo 114

Nyitva / open: H-P / Mon-Fri 10-19, SZ / Sat 10-14 hannabisofa.hu, solinfo.hu

We all search for balance; the human mind and soul instinctively seek it. In the tsunami of impulses in an urban environment, we all desire quiet and absorption, while in a tranquil environment, often we long for the hustle and bustle of the city. The latest collection by Hannabi, Fresh Mind, translates this instinctive desire for harmony into the language of forms and materials. The country of extremes, Japan was the source of inspiration, which recalls the crazy flash of neon lights and the quiet zen state of the pure mind, concurrently. The coexistence of tradition and progress represents an integral part of Hannabi’s furniture; the new collection follows suit in showing that there cannot be contrasts that are too big to be harmonised by the adequate proportions. Organised by Hannabi, Solinfo


10

09

csütörtök thursday

10/09

Megnyitó / opening event

19:00

Kísérleti Műhely

Experimental Workshop 1075 Budapest, Kazinczy u. 30., I/1. Nyitva / open: október 10-11., 14-18

Benson Marcell, Borbás Péter és a frissen alakult Pont5 studio a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem építőművészet szakos hallgatói kísérleti műhely keretein belül készült tárgyaiból szervez kiállítást. Az elmúlt 5 év válogatott tárgy-, anyag- és koncepciótervei mind funkcionálisan, mind formailag innovatívak és különlegesek, melyek megérettek a bemutatásra. A kész tárgyaknak és maketteknek a Pont5 studio által installált kiállítási tér ad helyet, emellett pedig a megnyitón személyes találkozóra is van lehetőség a fiatal tervezőkkel. (A megnyitón kívüli bejutáshoz telefonálni kell, az alábbi számok valamelyikén: +36 70 5814979, +36 70 6618616, +36 20 9333138) Szervező: Pont5 Studio

Marcell Benson, Péter Borbás and the recently founded Pont5 studio organise an exhibition of objects prepared within the framework of an experimental workshop of students of architecture at Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest. The selection of object, material and concept designs of the past five years are unique and innovative in terms of both function and form, all worthy of presentation. The produced objects and maquettes are accommodated by an exhibition space provided by Pont5 studio, while an opportunity will be provided to meet young designers in person at the opening event. (For admission to other than the opening event, please call one of these numbers: +36 70 5814979, +36 70 6618616, or +36 20 9333138) Organised by Pont5 Studio

csütörtök Thursday

péntek Friday

10/09

10/10

14:00-19:00

11:00-20:00

Graphasel Lounge esettanulmányok case studies 1024 Budapest, Káplár u. 11-13., C lépcsőház, tetőtér 22., (bejárat a Pengő köz felől, 66-os csengő / entrance from Pengő köz, doorbell 66.) graphasel.com

A Graphasel idén is rendhagyó programmal készül a Design Hétre: szakmai munkásságuk bemutatásán túl sztorizós szeánszokra és koccintásra is jut majd idő. A stúdió tagjai szeretettel várnak mindenkit, aki érdeklődik a tervezőgrafika iránt, és szeretne bepillantást nyerni a 2013-ban Aranyrajzszöggel díjazott stúdió életébe, október 9-én 14-19 illetve 10-én 11-20 óra között. Szervező: Graphasel

Graphasel prepares an extraordinary programme for Design Week again: beyond a presentation of their professional activity, there will be time for story-telling sessions and for touching glasses. The studio members welcome everyone interested in graphic design for a glimpse into the life of the studio, which won the Aranyrajzszög (Golden Drawing Pin) award in 2013, between 2 and 7 p.m. on 9 October and between 11 a.m. and 8 p.m. on 10 October. Organised by Graphasel 115


10

10

Geometrikus villanások A Studio Nomad új bútorkollekciójának bemutatkozása

Geometric gleams csütörtök thursday

10/09

Bemutató / presentation

17:00

Introducing Studio Nomad’s new furniture collection Meet Lab 1111 Budapest, Stoczek u. 11. Nyitva / open: előre egyeztetett időpontban / by appointment only

Letisztult anyaghasználat és minimalista geometria jellemzi a Studio Nomad új bútorkollekcióját. Az este folyamán kiderül, hogy hogyan alakult ki ez a formavilág, illetve meghívott vendégek segítségével megpróbálunk fényt deríteni arra, hogy pályakezdő designereknek milyen anyagokkal, formákkal és technológiákkal lehet módja kísérletezni saját zsebből – azaz milyen a mai magyar design infrastruktúra a fiatalok nézőpontjából. A beszélgetés után: Farbwechsel & Syncnoise audiovizuális jam – analóg elektronika és absztrakt geometriák. A kiállítás előre egyeztetett időpontban máskor is megtekinthető, érdeklődni: info@meetlab.hu. Szervező: Csiszár Mátyás, Eleven Blokk Művészeti Alapítvány

meetlab.hu

Streamlined material use and minimalist geometry are intrinsic to the furniture collection produced by Studio Nomad. During the night, it will be revealed how these design elements were brought about; then, our invited guests will help us explore what materials, forms and technologies are available for career starter designers to experiment with, funded from their own resources – i.e. what today’s Hungarian design infrastructure is like from the aspect of youth. The discussion is followed by Farbwechsel & Syncnoise For a visit please contact info@meetlab.hu. Organised by Mátyás Csiszár and Touchpoint Art Foundation

péntek Friday

10/10

Előadás / talks

19:00

Inspiráló Designelmélet Előadássorozat

Inspiring Design Theories talks Toldi Klub 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. facebook.com/inspiralodesignelmelet

Átvitt értelem - ki viszi át az értelmet? Hova? Mikor és miként? És leginkább: miért és mivel? Az Inspiráló Designelmélet estjén a MOME Designelmélet szakos oktatói és hallgatói tárgyak, kontextusok, közegek és közösségek elemzésén keresztül annak járnak utána, hogy miképpen is vannak a dolgok - asztalok és táskák, táblák és táblagépek, gördeszkák és interfészek - közöttünk. És hogy miképpen lesznek ezek a dolgok mássá: értelemmé és érzelemmé. Szervező: Inspiráló Designelmélet 116

Figurative Sense – who will figure sense? Where? When and how? And most of all: why and with what? At the night of Inspiráló Designelmélet (Inspiring Theory of Design), tutors and students of MOME’s Design Theory department explore the way of things – tables and bags, boards and tablet computers, skateboards and interfaces - among us through analysing objects, contexts, media and communities. And how these turn into different things: sense and sentiment. Organised by Inspiráló Designelmélet


Transzformersz Tárgyátalakító pályázat, kiállítás és aukció Object transformation competition, exhibition and auction MÜSZI, Művelődési Szint 1085 Budapest, Blaha Lujza tér 1., 3. emelet, bejárat a Somogyi Béla utca felől, nagy zöld ajtó / entrance by Somogyi street, big green door Nyitva / open (Design Hét alatt / during Design Week): H-P / Mon-Fri 10-22, SZ-V / Sat-Sun

péntek Friday

10/10

14-20

Aukció / auction

19:00

muszi.org

2014 őszén már harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Transzformersz tárgyátalakító pályázat és aukció. A MÜSZI upcycling projektjének csúcspontja az átalakított tárgyak aukciója, Szentpéteri Márton designkritikus vezetésével. A pályázatra minden profi és amatőr alkotó jelentkezését várják, aki képes meglátni az új lehetőségeket a régi tárgyakban. Az aukción mindazok részvételére számítanak, akik szeretik kreatív energiákkal újraélesztett berendezési tárgyakkal körülvenni magukat. Részletek és időpontok a weboldalon! Szervező: MÜSZI – Művelődési Szint

In the autumn of 2014, the Transformers object transformation competition and auction will have been organised for the third time. The auction of transformed objects represents the peak of MÜSZI’s upcycling project, conducted by design critic Márton Szentpéteri. The competition is open to all professional and amateur creative artists who are capable of seeing new opportunities in old objects. Those who like being surrounded by home decoration objects revived with creative energies are expected at the auction. For details and times, please visit the website. Organised by MÜSZI – Művelődési Szint péntek Friday

10/10

Megnyitó / opening even

19:00

Mindflick / Egyszerűsítés bemutatkozik a Maform design stúdió

Mindflick / Simplification

Introduction of Maform design studio Három Hét Galéria 1114 Budapest, Bartók Béla út 37. Nyitva / open: október 10-11., mindkét napon / both days 10-20 maform.hu

A Maform egy dinamikusan fejlődő, fiatal designstúdió. A Molnár L. Péter és Csire Géza alkotta tervezőpáros mindig keresi az új lehetőségeket, felkutatják az újdonságokat. Szeretik az átalakuló, mozgó és összecsukható dolgokat. A kiállítás a tervezési filozófiájukon keresztül mutatja be tevékenységüket és eredményeiket a design területén, itt kerülnek bemutatásra legfrissebb munkáik is, többek között a megújult PAQ chair. Szervező: Maform

Maform is a dynamically developing young design studio. Designers Péter L. Molnár and Géza Csire always seek new possibilities, and search for novelties. They are attracted to transforming, moving and collapsible objects. The exhibition presents their activity and achievements in design through their philosophy of design, and publishes also their latest works, including the renewed PAQ chair. Organised by Maform 117


10

10

Humanisztikus Design Zsennye Design Workshop 2014, kiállítás

Humanistic Design Zsennye Design Workshop 2014, exhibition Zipernowsky Ház 1114 Budapest, Bartók Béla út 33. designworkshop.hu

A Zsennyei Műhely 35 éves hagyományaihoz hűen idén is folytatódott a workshop és szimpózium története – ezúttal új helyszínen, Nagyrécsén. Az idei program középpontjába azok kerültek, akik terveznek és akiknek tervezünk – az ember. Az egyhetes program során profi tervezők és diákok 5 szekcióban dolgoztak fel az aktuális témához és a helyszínhez kapcsolódó problémákat, a kiállítás ennek a munkának az eredményeit mutatja be. Szervező: Zsennye Design Workshop

In line with the 35-year traditions of Zsennyei Műhely, the history of the workshop and the symposium is carried on, now at a new venue in Nagyrécse. This year’s programme is centred on those who design and those who are designed for – humans. During the one-week programme, professional designers and students addressed problems related to the topic and the venue in five sections, and the exhibition shows the results of the work. Organised by Zsennye Design Workshop

péntek Friday

10/10

Workshop

10:00

SZÍV 17 workshop 1063 Budapest, Szív utca 17. Nyitva / open (Design Hét alatt / during Design Week): 11-20 facebook.com/sziv17

Augusztusban nyílt Budapest belvárosában a Szív utca 17. szám alatt található design stúdió és bemutatóterem. A SZIV17 grafikus- és építész csapata október 10-én egy játékon alapuló közös workshopot szervez, ahova minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programon született anyagokból este 7-től kiállítást rendeznek a helyszínen. A workshopon való részvétel limitált férőhelyes (maximum 15 fő), regisztrálni a sziv17studio@gmail.com lehetséges. Szervező: sziv17 118

The design studio and showroom opened this August in downtown Budapest at Szív utca 17. The graphic designer and architect team of ‘17’ invites everyone for a game-based workshop, for 10 October at 10 a.m. The outcome of the workshop will be exhibited on the same day at 7 p.m. You can register for the workshop at sziv17studio@gmail.com, but keep in mind that the capacity of the workshop is limited to a maximum of 15 participants. Organised by sziv17


10

szombat saturday

10/11

11

Nyal(ó)ka legények! Folqa Casting csokoládéworkshop

Hipster Popsicles!

Folqa Casting chocolate workshop Chefparade Csoki- és Sütiműhely

Workshop

1051 Budapest, Sas u. 21.

11:00–18:00

folqa.hu, chefparade.hu

A Folqa Collection figurákra már sokan mondták, hogy ennivalóak – most végre megvalósulnak a vágyak! Gyere el a workshopra, mintázz és formázz olyan Folqa csokinyalókát, amilyet te szeretnél! Ha pedig nem vagy biztos magadban, rád vár a Folqa cupcake, egy puha csokis piskóta, finom csokis krémmel és Folqa ihlette színes marcipánokkal. Míg a csoki megdermed, megismerkedhetsz a Chefparade Csoki és Sütiműhely kínálatával, kurzusaival, a csokoládé egyedi világával is. A kézműves foglalkozásért a felhasznált csokoládék arányában jelképes árat kérnek a szervezők, mellyel a Tűzoltó utcai Gyermekklinika hivatalos alapítványát, az Őrzők Alapítványt is támogatják. Szervező: Folqa, Chefparade

Rollark a Minipolisban Ökotudatos workshop gyerekeknek

Rollark at Minipolis

Folqa Collection figures have often been referred to as sweet enough to eat – now these dreams can finally come true! Come to the workshop to shape and form a Folqa chocolate popsicle of your imagination! If you are unsure of your dexterity, try a Folqa cupcake, a soft chocolate pastry filled with yummy chocolate cream and colourful marzipan figures inspired by Folqa. Until the chocolate firms, you can get familiar with the offers and courses of Chefparade Chocolate and Cookies Workshop, as well as the unique world of chocolate. The organisers charge a symbolic fee for the artisan workshop, depending on the quantity of chocolate used, and spend the proceeds on sponsoring the official foundation of the Children’s Clinic in Tűzoltó utca (Őrzők Alapítvány). Organised by Folqa, Chefparade szombat saturday

10:00–14:00

10/11

Eco-conscious workshop for kids Minipolis 1024 Budapest, Lövőház u. 21. Nyitva / open: október 11., 10-14 facebook.com/Emberdesignmanufactory facebook.com/minipolis.hu

A Rollark egy olyan formatervezett játék, amely a vele játszó gyereket kreativitásra ösztönzi. Különleges és mágikus, csakúgy, mint a Minipolis, ami Budapest legizgalmasabb gyermekdesign- és játékboltja. A Rollark és a Minipolis a Design Hétre összekapcsolódik és kinyitja a tartalmas, fenntartható, kreatív családi időtöltés szelencéjét: a Minipolis bemutatja a fenntarthatóság jegyében kialakított minikollekcióját, a látogatók pedig részt vehetnek a Rollark Red Dot díjas formatervezője: Policsányi István által vezetett workshopon. Itt a gyerekek és szüleik megismerkedhetnek a klasszikus anyagokkal, megtapasztalhatják a fával, papírral való munka élményét, és átélhetik, milyen az, amikor saját kézzel alkot az ember. Szervező: Ember Design Manufactory, Minipolis

Rollark is a designed toy that boosts the creativity of the kids playing with it. It is special and magical, just like Minipolis, which is the most exciting kids’ design toy shop in Budapest. Rollark and Minipolis join forces during Design Week to open up the box of meaningful, sustainable and creative family pastimes: Minipolis presents its mini-collection compiled on the theme of sustainability, and the visitors can participate in a workshop conducted by Rollark’s Red Dot-awarded designer István Policsányi. Here the kids and their parents can study classic materials, experience work with wood and paper, and get the feeling of creation with their own hands. Organised by Ember Design Manufactory, Minipolis 119


10

11

Art Loves Design aukció és előadás auction and talk Higgs Mező Galéria & Café 1051 Budapest, Hercegprímás u. 11.

szombat saturday

10/11

Kezdés / starts at

17:00

Nyitva / open: csak az aukció napján / at auction day only, október 11. / 11-17 designworkshop.hu

Kortárs művészet strandtörölközőkön? Körbefont Thonet székek Ai Weiweitől? Egy korszakalkotó hazai művész mozaikfala? A design gyakran látogat a képzőművészet területére. Az Artmagazin legendás előadó-párosa: Topor Tünde és Winkler Nóra magyar és nemzetközi kincseket mutat sok képpel és történettel az Artmagazin előadásán. Az ezt követő aukción lesznek festményekről tárgyakra átsétált nőalakok, kobaltkék vázák, Andy Warhol a Rolling Stones-nak, Hantai képekre hajazó párnák, fotók, festmények, művek inspirálta ruhák. Winkler Nóra szeretnivaló tételei és történetei, melyekben összeér design és művészet. Mindez egy 1907-ben, Lajta Béla által tervezett térben, designbútorok közt, frissen pörkölt kávéillatban. Szervező: Artmagazin, Winkler Nóra

Contemporary art on beach towels? Thonet chairs woven all around by Ai Weiwei? A mosaic wall by an epoch-making Hungarian artist? Design often crosses over to the field of visual art. The legendary pair of presenters from Artmagazin, Tünde Topor and Nóra Winkler show Hungarian and international treasures with lots of images and stories at Artmagazin’s talk. The subsequent auction features female figures that have passed from paintings to objects, cobalt coloured vases, cushions reflecting Andy Warhol’s Hantai pictures of the Rolling Stones, clothes inspired by photos, paintings and works of art. Loveable items and stories presented by Nóra Winkler, in which design and art meet. All these set in 1907, in a space designed by Béla Lajta, among pieces of design furniture, with scent of freshly roasted coffee hovering above. Organised by Artmagazin, Nóra Winkler

szombat saturday

vasárnap Sunday

10/11

10/12

Workshop

Kilégzés Designologist workshop

Exhale

Babérliget vendégház

Két napos workshop a Designologist szervezésében, melyen a résztvevők bevezetést kapnak Stanislav Grof módszertanába, megismerkednek a holotrop légzéssel és megtapasztalják, hogy az önmeghaladás képessége és a bennünk szunnyadó kreativitás előhívható. Az ún. légzésceremóniák mellett előadások, filmvetítés, az átéltek megosztása, közös étkezések teszik teljessé a programot. Az előadó Karen Helle Grue, Dániából érkező terapeuta, Stanislav Gróf tanítványa lesz. A program regisztrációhoz és részvételi díjhoz kötött, a jelentkezés az előleg befizetésével válik hatályossá (max. 18 fő, angol nyelvű), további információk és jelentkezés: designologist@designologist.hu Szervező: Designologist 120

Polány, 7548 designologist.hu

Two-day workshop, organised by Designologist. Participants will be introduced to the methodology of Stanislav Grof, will study holotrop breathing and will realize that creativity is within easy reach in ourselves. Apart from the breathing ceremonies, there will be talks, screenings, discussions and shared meals. Guest lecturer will be Helle Grue (Denmark), a student of Stanislav Grof. Registration is obligatory, details about the registration fee at designologist@designologist.hu. Workshop will be held in English, application is valid only after the advance payment will be made. Organised by Designologist


11

10

Bútort alkotni, de hogyan?

Most Te is betekinthetsz az Enter Team műhelyébe!

Create furniture – but how? Peek into the workshop of Enter Team! Enter Team Műhely Nyílt nap / open day

08:00–19:00

szombat saturday

10/11

Kíváncsi vagy rá, hogyan kezdődik és hogyan ér véget egy designbútor gyártási folyamata? Most tanulod a designt, a lakberendezést, esetleg már jártas vagy a szakmában, de kíváncsi vagy és kérdéseid vannak? Pillants be a több, mint 10 éve működő EnterTeam műhelyébe, ahol egyedi designbútorok és a legújabb hazai tervezésű Kattuska gyerekjátékok gyártása folyik! A cég nyílt napján Csorba Anita tértervezőtől kérdezhetsz, sőt: a szervezők a legkisebbeket is várják a designjátékokkal berendezett játszóházukban. Műhelylátogatások vezetéssel: október 11-én 10, 14 és 17 órakor, regisztráció kötelező az info@enterteam.hu címen (a regisztráltaknak transzfert is biztosítanak), további információk: designhet.hu Szervező: EnterTeam

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út. 1., IPARI PARK enterteam.hu

Do you want to know how the manufacturing process of design furniture starts and concludes? Are you a student of design, interior decoration, or are you skilled in the trade but you are curious, and have questions? Peek into the workshop of EnterTeam, which has been operating for over 10 years, where unique design furniture and the latest Kattuska children’s toys of Hungarian design are manufactured! During the company’s open day, visitors can ask space designer Anita Csorba questions, and the organisers expect the youngest visitors in their play house equipped with design toys. Guided tours of the workshop at 10 a.m., 2 p.m. and 5 p.m. on 11 October; registration is mandatory at info@enterteam.hu (the registered visitors are provided transfer), for more information please visit designweek.hu! Organised by EnterTeam

vasárnap Sunday

10/12

Piknik / Picnic

10:00

Cellux Piknik Cellux Picnic

Fekete Kutya Gastropub 1074 Budapest, Dob utca 31. celluxcsoport.hu

A Cellux Csoport szeretettel vár mindenkit a Fekete Kutyában egy egész napos piknikre. Gyerekprogrammal, tervezői villám workshoppal és mini kiállítással mutatkozik be megújult működésük: a Közösségi Műhely, az Elméleti Labor és a Design Stúdió. A közös alkotás, tervezés és falatozás közben lehetőség nyílik a Cellux-tagokkal való beszélgetésre és munkájuk megismerésére. Részletes program a weboldalon! Szervező: Cellux Csoport

The Cellux Team invite everyone to Fekete Kutya for a full day of picnic. Programmes for kids, a flash workshop for designers and a mini exhibition will be available at the presentation of their renewed operation: the Community Workshop, the Theoretical Lab and the Design Studio. While creating and designing works and having a bite or two, the members of Cellux Team will be available for talking and explaining their work. For a detailed programme, please visit the website. Organised by Cellux Team 121


10

12

vasárnap Sunday

10/12

10:00–18:00

WAMP design vásár

WAMP design fair Millenáris Teátrum

1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. Nyitva / open: október 12., 10-18 wamp.hu

A WAMP több, mint hét éve az a kulturális fórum, ahol fiatal iparművészek, designerek termékeivel találkozhat a szépre vágyó látogató és a design-értő városlakó. A Budapesti Design hét alkalmából a WAMP azokat a kiemelkedő, innovatív tervezőket mutatja be, akik az elmúlt 7 évben a Hónap tervezői díját illetve a WAMP+ pályázatokat nyerték el, így egy helyen találkozhat a látogató a magyar design legjobbjaival. Az exkluzív seregszemle mellett itt jelennek meg először a őszi-téli kollekciók, amelyeket maguktól a tervezőktől lehet megvásárolni. Szervező: Wamp

For over seven years now, WAMP has been the cultural forum where urban visitors attracted to beauty and having an understanding of design have had an opportunity to encounter the products of young decorative artists and designers. During Budapest Design Week, WAMP presents prominent innovative designers who have won Designer of the Month and WAMP+ awards in the past seven years, which means that the cream of Hungarian design is present at the same place. Besides this exclusive array, this is where autumn and winter collections can be viewed for the first time and purchased from the designers themselves. Organised by Wamp

Bauhaus konferencia Évtizedekre szóló szellemi program

Bauhaus conference

Intellectual programme for decades Konferencia / conference

17:00–22:00

hétfő Monday

10/13

A Kozma Lajos épület mintegy egy évtizedes csend után 2012 őszén Átrium Film-Színház néven nyitotta meg újra kapuit a nagyközönség előtt. A színház működtetői kiemelten fontosnak tartják a Bauhaus eszmeiségét, a művészettörténeti értékeit és a társadalomra gyakorolt hatását. Az intézmény vezetőinek célja, hogy az Átrium egyfajta Bauhaus központtá váljon Budapesten, ezért a Design Hét alatt egy izgalmas konferenciával kedveskednek a látogatóiknak. Regisztráció: (szeptember 25-től): pr@ atriumfilmszinhaz.hu. Részvételi díj: 1500 Ft , diákok és nyugdíjasok számára 1000 Ft. Szervező: Átrium Film-Színház, BME – Építész Szakkollégium 122

Átrium Film-Színház 1024 Budapest, Margit krt. 55. atriumfilmszinhaz.hu

After nearly a decade of silence, the Lajos Kozma building opened its doors to the public again in the autumn of 2012, under the name Átrium Film-Színház. The people running the theatre consider the mentality of Bauhaus prominently important, similarly to its values to art history and its impact on the society. The institution managers aim at making Átrium a kind of Bauhaus hub in Budapest, which is why they organise a stimulating conference during Design Week to please visitors. Registration (opening 25 September): pr@atriumfilmszinhaz. hu. Participation fee: HUF 1,500, HUF 1,000 for pensioners and students. Organised by Átrium Film-Színház, BME – Építész Szakkollégium


A design és a divat találkozása Fashion Hotelek Budapest belvárosában

Design and Fashion

Fashion Hotels in downtown Budapest mellowmood.hu

Bárhonnan és bármilyen céllal érkezzen is a vendég, itt tartózkodásának élményét leginkább az határozza meg, hogy szálláshelye mennyire nyeri el tetszését. A Mellow Mood Hotels saját márkája, a Fashion Hotels brand koncepciójának jellemzői a trendet követő egyedi kialakítások és színvilág, valamint az 2580 szobás szálloda méret. A márka képviselői követik a koncepciót, mégis rendkívül egyediek. A felszereltség és a szolgáltatások magas minősége mellett a szálloda elhelyezkedése jelenti a legnagyobb vonzerőt: az Atrium Fashion Hotel a Blaha Lujza tér szomszédságában, a Buda Castle Fashion Hotel a Várnegyed szívében, az Estilo Fashion Hotel és a La Prima Fashion Hotel Budapest a Váci utcán, míg a Mirage Fashion Hotel a Hősök terénél található. Nem csak a kényelmes szobák, a fiatalos, mégis elegáns összhangot tükröző színvilág, de az apró egyedi design elemek és a magas szintű kiszolgálás teszik a szállodában eltöltött időt még kellemesebbé.

No matter from where and with what purpose you arrive to a city, your stay there is pretty much defined by the accommodation you stay at. The concept of the Fashion Hotels, Mellow Mood Hotels own brand, is based on exceptional interior design and colour use that is line with the latest trends, as well as the 25-80-room hotel size. Representatives of the brand adopt the concept, yet are very unique. Not only the high quality of amenities and services, but also their locations are very attractive: Atrium Fashion Hotel is in the neighbourhood of Blaha Lujza square, the Buda Castle Fashion Hotel is in the heart of the Castle District, while Estilo Fashion Hotel and La Prima Fashion Hotel Budapest are situated on Váci street, and Mirage Fashion Hotel just next to Heroes Square. Not only the comfortable rooms, the dinamic, yet elegant colour schemes, but also the tiny, special design elements and the high quality of services make your stay at the hotel even more pleasurable.

A szállodákról bővebb információ a mellowmood.hu oldalon elérhető.

You can find more information about the hotels at mellowmood.hu

A Design Hét Budapest alkalmával a Fashion Hotelek ajándékkal kedveskednek vendégeiknek. Aki a fesztivál idejére (október 3-12.) a Mellow Mood Hotels bármely Fashion Hotelében foglal szállást és felmutatja ezt a kiadványt, annak a szálloda egy üdvözlőitallal kedveskedik. Szervező: Fashion Hotels

During Budapest Design Week, Fashion Hotels welcome their guests with a gift. If you book your stay at any Fashion Hotel of Mellow Mood Hotels for the time of the festival (3-12 October) and present the Budapest Design Week program brochure upon your arrival, you receive a welcome cocktail in our bar. Organised by Fashion Hotels 123


2014.10.03–10.12. BUdapest design week

Napi bontás daily schedules

Kiállításmegnyitók, előadások, divatbemutatók és más nyilvános, egyszeri események (a bontás nem tartalmazza a több alkalommal megrendezésre kerülő vagy regisztrációt igénylő túrákat, workshopokat és más eseményeket. Részletek a számmal jelzett oldalon!)

09/30

NKS Design, Nemzetközi kerámia stúdió, kiállításmegnyitó / opening event › 65. – 10/01

Előszoba, Palmetta design, kiállításmegnyitó / opening event › 66. Bőrödön viseled, Capa Központ, kiállításmegnyitó / opening event › 66. – 10/02

Átvitt értelem, Várkert Bazár, kiállításmegnyitó / opening event › 14. Kollektív ornamentika, Kassák Múzeum, kiállításmegnyitó / opening event › 68. Summer Camp, Defo, kiállításmegnyitó / opening event › 68. Orange Műhely, kiállításmegnyitó / opening event › 73. Prezi, konferencia / conference › 17. – 10/03

Central European Fashion Days, Városligeti Műjégpálya › 12. Stylist workshop, Code Showroom, workshop › 6. Nyári hangulato3d, Kolosy tér, kiállításmegnyitó / opening event › 22. Gigodesigned, kiállításmegnyitó / opening event › 69. Fénytörések, EOSinE, kiállításmegnyitó / opening event › 71. Goldberger Pop-up Store, megnyitó / opening event › 72. In Dust Real, kiállításmegnyitó / opening event › 74. Late Night Shopping, Bp Clothing › 79. A magyar iparművészet története, könyvbemutató / book launch › 80. Haunted Lounge by Nextart, kiállításmegnyitó / opening event › 80. Design Randi, kiállításmegnyitó / opening event › 81. Body Up!, Corner Design Store megnyitó / opening event › 82. Újraéledés, Yuno Design, kiállításmegnyitó / opening event › 83. Archiline workshop, Solinfo › 15. Prezi, konferencia / conference › 17. – 10/04

Central European Fashion Days, Városligeti Műjégpálya › 12. Én és őű, Kolor, kerekasztal-beszélgetés / talk › 19. 124

Exhibition openings, talks, presentations, fashion shows and other one-of events (these pages do not include workshops and other events in series or requiring registration. For details see the page specified at each programme!)

We hammer..., Ékezet Galéria, kerekasztal-beszélgetés / talk › 23. Ecreativity, Brody Studios, kiállításmegnyitó / opening event › 83. A vonal alatt, Artus Stúdió, kiállításmegnyitó / opening event › 84. -árt+, PTE Művészeti Kar, kiállításmegnyitó / opening event › 85. Keresem Michaelt, Ponton Galéria, kiállításmegnyitó / opening event › 87. Loop, Möbelkunst, kiállításmegnyitó / opening event › 88. Képletesen szólva, észt ékszerművészet, kiállításmegnyitó / opening event › 88. 10. madeinhungary + meed, kiállításmegnyitó / opening event › 89. The 9 Design Stúdió, megnyitó / opening event › 90. A 3 Cakó, kiállításmegnyitó / opening event › 91. Ékszerkészítő workshop, The Béta Version › 92. Közös többszörös, Ezüstgaléria, kiállításmegnyitó / opening event › 92. Stylewalker Day & Night, kiállításmegnyitó / opening event › 93. Graduation Projects, kiállításmegnyitó / opening event › 93. Prezi For All, workshop › 17. – 10/05

Central European Fashion Days, Városligeti Műjégpálya › 12. Lágyról keményen, IVANKA, workshop › 94. Iparművészeti vásár, Iparművészeti Múzeum, vásár / fair › 94. Törpék kora, Werk – Loffice, kiállításmegnyitó / opening event › 95. A kert – Gaál Gyöngyvér, Filter Galéria, kiállításmegnyitó / opening event › 95. Eightdays, kortárs judaika workshop › 96. Stilblog Design Weekend › 96. – 10/06

First Monday, Design Terminál › 12. Europa Design reggeli / breakfast › 24. Ages : changes, TOBE Gallery, kiállításmegnyitó / opening event › 97. Hangminták, Eventuell Galéria, finisszázs / finissage › 97. Gombolygó, happening › 98. VA Design, bemutató / presentation › 98. 6Art Fesztivál, megnyitó / opening event › 99. Mind the game, konferencia / conference › 18. – 10/07

Találj befektetőt! Hipavilon – C3 Atelier › 38.


Magyar Innocrafts Nap, Design Terminál › 12. Intelligens Autók, Design Terminál › 12. Smart City Lab, Prezi › 12. The Format Project, Kitchen Budapest, előadás / talk › 15. Anyag – technológia – design, BME, kiállításmegnyitó / opening event › 99. Átvitt értelem, Herendi Porcelánmanufaktúra, előadás / talk › 100. A technológia és bútor találkozása, Blue, workshop › 100. Design 35, könyvbemutató / book launch › 101. Ducsai: Studio Life, nyílt nap / open day › 101. Visszacsatolás, BKF, kiállításmegnyitó / opening event › 102. Esőkabát-kollekció bemutató / fashion show, NON+ › 102. Shapes of Hungary, FISE, kiállításmegnyitó / opening event › 103. Madarak és gépmadarak, kiállításmegnyitó / opening event › 103. Archiline workshop, Solinfo › 15. Mind the game, konferencia / conference › 18. – 10/08

Benedetta Tagliabue előadása / lecture, MOME – Hello Wood › 49. Mitől okos az okos design? Corvinus – SZTNH, Konferencia / conference › 23. Holland designklasszikusok, Mobili Mania, kiállításmegnyitó / opening event › 9. Hülsta innovációk, Max City, bemutató / presentation › 79. Europa Design beszélgetés / talk › 24. Add to Cart Jewellery, kiállításmegnyitó / opening event › 18. A 3D nyomtatás bemutatása, Max City, előadás / presentation › 79. Design Párbaj, FISE, workshop › 103. Kreativitás és mobilitás, könyvbemutató és nyílt nap / book launch and open day › 104. Smúzolj velünk, Hipavilon, fogadóóra / consultation › 105. Szub-geo-dram, Modell Divatiskola, kiállításmegnyitó / opening event › 105. Hasznos design, MKVM, kiállításmegnyitó / opening event › 106. Otthonok az ad hoc-tól a tervezettig, Loft Interior, beszélgetés / talk › 106. „Szemes” juhar, Wood Arts, kiállításmegnyitó / opening event › 107. Hogyan készül? Virágneked, workshop › 107. – 10/09

Jurgen Bey sztárdesigner, előadás / lecture › 4. 3D nyomtatás konferencia / conference, Design Terminál › 13. Kreatív Budapest konferencia / conference, Design Terminál › 13. A lakk fénye, Trópusifa Stúdió, kiállításmegnyitó / opening event › 76. Lana Moto, kiállításmegnyitó / opening event › 16. SAP open lab › 16. Generatív design, Max City, előadás / presentation › 79. Ikiiki, Eventuell Galéria, kiállításmegnyitó / opening event › 97. A technológia és bútor találkozása, Blue, workshop › 100. Irodaházak éjszakája, túra / tour › 24. You are the creator, NON+, bemutató / fashion show › 102. Agneskovács, nyílt nap / open day › 104. Position Collective, bemutató / presentation › 108. Giulio Cappellini, Das Bad & Wellness, előadás / lecture › 108. Hôtel Nomuri, nyílt nap, kiállításmegnyitó és party / open day, opening event and party › 109.

Enihorn, nyílt nap / open day › 110. Tom Lloyd, Bene Budapest, előadás / lecture › 111. Király Tamás kiállítás, Tranzit, kiállításmegnyitó / opening event › 112. Újrafogalmazott értékeink, Óbudai Egyetem, divatbemutató / fashion show › 113. D!sign solutions, Red Dot győztesek, kiállításmegnyitó / opening event › 113. Design Film Fesztivál › 114. Fresh Mind, Hannabi, bemutató / presentation › 114. Kísérleti Műhely, megnyitó / opening event › 115. Graphasel Lounge, nyílt nap / open day › 115. Geometrikus villanások, Studio Nomad, kiállításmegnyitó / opening event › 116. Philips világítástechnika, Max City, előadások / talks › 7. – 10/10

Creative Mornings, előadás / talk › 19. Bora, interni budapest, bemutató / presentation › 20. Moooi újdonságok, Spirit Home, bemutató / presentation › 7. Design, divat, technológia: InStyle kerekasztal beszélgetés / round table, Design Terminál › 21. Fejlesztők a fejünkben, konferencia / conference, Design Terminál › 13. Late Night Shopping, Bp Clothing › 79. Design Film Fesztivál › 114. Graphasel Lounge, nyílt nap / open day › 115. Inspiráló Designelmélet, előadások / talks › 116. Transzformersz, aukció / auction › 117. Mindflick, Maform Design Stúdió › 117. Szív 17, workshop › 118. Archiline workshop, Solinfo › 15. – 10/11

Beérkező levelek, Kiscelli Múzeum, workshop › 20. Gathering, Anker’t › 9. A bortól a tárgyakig, Üvegház, kóstolás és játék › 70. In Dust Real, Flow buli / party › 74. Design Film Fesztivál › 114. Nyal(ó)ka legények, Folqa, workshop › 119. Rollark a Minipolisban, workshop › 119. Art Loves Design, aukció és előadás / auction and talk › 120. Kilégzés, Designologist, workshop › 120. Bútort alkotni, Enter Team, nyílt nap / open day › 121. Cellux Piknik › 121. Mini Terminál, workshop › 13. Közös ötletelés egy innovatív világvárosért, Design Terminál, workshop › 13. 3 ember kedveli ezt, Heinrich-udvar, performance › 22. 10/12

Törpék kora, Werk – Loffice, aukció / auction › 95. Wamp Design Vásár / fair › 122. – 10/13

Bauhaus konferencia / conference › 122.

125


együttműködő partnereink cooperating partners


DESIGN HÉT BUDAPEST A 90.9 JAZZY RÁDIÓ HULLÁMHOSSZÁN

BUDAPEST DESIGN WEEK ON 90.9 JAZZY RADIO jazzyradio.hu

A Design Hét Budapest idén is jelentkezik a 90.9 Jazzy Rádió hullámhosszán: a fesztivál programjaival, híreivel kapcsolatos folyamatos tájékoztatáson túl a tematikus Design Percek rovatban a rádió műsorvezetői szakértő interjúalanyokkal beszélgetnek a design világ érdekességeiről és a legnagyobb hazai design eseménysorozat kiemelt programjairól.

This year again, Budapest Design Week conquers the wave-length of 90.9 Jazzy Radio as well: in addition to providing information about the festival, interviews with experts of the design profession are also broadcasted.

02. Csütörtök

07. Kedd

The programs of 90.9 Jazzy Radio are available in Hungarian only.

17:25 Design Percek

17:25 Design Percek

Indul a Design Hét! A Design Hét Budapest 2013 témája és programjai Vendég: Osvárt Judit, a Design Hét Budapest projektvezetője

Díszvendégünk: Hollandia Vendég: Szemerey Samu, a díszvendégség programjainak kurátora

03. Péntek

Nyitott Stúdiók Vendég: Osvárt Judit, a Design Hét Budapest projektvezetője

08. Szerda 17:25 Design Percek

17:25 Design Percek

Central European Fashion Days első alkalommal a Design Héten Vendég: Böszörményi-Nagy Gergely, a Design Terminál igazgatója 06. Hétfő 17:25 Design Percek

Átvitt Értelem A Design Hét Budapest nyitókiállítása Vendég: Nemes Attila, a kiállítás kurátora

09. Csütörtök 17:25 Design Percek

Design Túrák Vendég: Osvárt Judit, a Design Hét Budapest projektvezetője 10. Péntek 17:25 Design Percek

A Magyar Formatervezési Díj 2014 és nyertesei Vendég: Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke 128


designhet.hu | designweek.hu facebook.com/budapestdesignweek

Design Week Budapest 2014  

A Design Hét Budapest fesztivál idén ősszel is tíz napra a fővárosba varázsolja a hazai és a nemzetközi design élet legjavát, a programok sz...

Design Week Budapest 2014  

A Design Hét Budapest fesztivál idén ősszel is tíz napra a fővárosba varázsolja a hazai és a nemzetközi design élet legjavát, a programok sz...

Advertisement