Visit Dalane 2012

Page 1

visit dalane EIGERSUND BJERKREIM l

2012

l LUND


2   EIGERSUND - BJERKREIM - LUND

EGERSUND CITY CENTRE Photo: Fotohuset Centrum

Dalane er starten på den fantastiske landsdelen Fjord Norge, som starter med Jøssingfjorden. I Dalane finner du bysenteret Egersund og tettstedene Vikeså og Moi. Her kan du besøke mange unike steder. Opplev Magma Geopark, Egersund Visefestival, Aurefestivalen og innlandscruise med M/K Ørsdølen. Dalbuen liker å se på tilreisende som gjester og ikke turister, med det som utgangspunkt ønsker de å gi besøkende til regionen gode opplevelser. Dalane is the gateway to fantastic Fjord Norway, which starts at the Jøssingfjord.In Dalane, you will find the town of Egersund and the villages Vikeså and Moi. There are lots of unique places to visit. Experiences Magma Geopark, Egersund Visefestival (folkmusic festival), Aurefestivalen (Trout festival) and inlandscruise on board M/K Ørsdølen. The inhabitants of Dalane regard visitors as guests and not tourists, and therefore wish to give visitors great experiences. In Dalane mit dem Jøssingfjord beginnt das fantastische Fjordnorwegen. Hier finden Sie die Stadt Egersund und die Orte Vikeså und Moi. In Dalane können Sie zahlreiche Attraktionen besuchen. Erleben: Magma Geopark, Egersund Visefestival (Gesangerfestival), Aurefestivalen (Forellenfestival) und inlandscruise auf dem Ørsdalseen mit M/K Ørsdølen. Dalbuen betrachtet seine Besucher gern als Gäste und nicht als Touristen. Man möchte nämlich alles dafür tun, dass die Besucher viel Schönes erleben.


www.visitdalane.no   3

Gloppedalsura, Bjerkreim Photo: Morten Aakre

Innhold

Fra fjord til fjell 4 I Det skjer i Dalane 6 I Kart 8 I Overnatting 9 I Informasjon 10 I Fiske 12 I Dykking 13 I Utstyrsbanken 15 I Eigersund 16 I Komler i Dalane 29 I Magma Geopark 30 I Bjerkreim 32 I På topp i Dalane 40 I Sykkelturer i Dalane 42 I Vinter i Dalane 43 I Lund 44 I

Content

From fjords to mountains 4 I Events in Dalane 6 I Map 8 I Accommodation 9 I Information 10 I Fishing 12 I Diving 13 I Equipmentbank 15 I Eigersund 16 I Potato dumplings in Dalane 29 I Magma Geopark 30 I Bjerkreim 32 I Summit trips in Dalane 40 I Cycling in Dalane 42 I Winter in Dalane 43 I Lund 44 I

Inhalt

Von den Bergen zum Fjord 4 I Veranstaltungen in Dalane 6 I Karten 8 I Übernachtung 9 I Informationen 10 I Angeln 12 I Tauchen 13 I Ausrustüngbank 15 I Eigersund 16 I Kartoffelklöße aus Dalane 29 I Magma Geopark 30 I Bjerkreim 32 I Auf den Gipfeln von Dalane 40 I Fahrradtouren in Dalane 42 I Vinter in Dalane 43 I Lund 44 I

Ansvarlig utgiver: Visit Dalane BA, Sokndalsveien 26, 4370 Egersund - www.visitdalane.no Bestilling av brosjyrer: post@visitdalane.no eller tlf.: 51 20 70 49 Utgiver tar ikke ansvar for eventuelle trykkfeil. Redaksjonen avsluttet: 7. mars 2012 Opplag: 35.000. Trykk: Color Print Norge Layout: www.designstrek.no Forsidefoto: Gunnar Iversen / Dalane Friluftsråd

Publisher: Visit Dalane BA, Sokndalsveien 26, NO-4370 Egersund - www.visitdalane.no To order brochures, contact: post@visitdalane.no or tel.: +47 51 20 70 49 The publisher does not take responsibility for any misprints. Editing concluded: 7 March 2012 Number printed: 35.000. Printer: Color Print Norge Layout: www.designstrek.no Cover photo: Gunnar Iversen / Dalane Friluftsråd

Verantwortlicher Herausgeber: Visit Dalane BA, Sokndalsveien 26, NO-4370 Egersund - www.visitdalane.no Bestellung von Broschüren: post@visitdalane.no oder tel.: +47 51 20 70 49 Der Herausgeber haftet nicht für eventuelle Druckfehler. Redaktionsschluss: 7. mars 2012 Auflage: 35.000. Druck: Color Print Norge Layout: www.designstrek.no Foto auf der Titelseite: Gunnar Iversen / Dalane Friluftsråd


4   EIGERSUND - BJERKREIM - LUND

Fra fjord til fjell

From fjords to mountains I Von den Bergen zum Fjord

EIGERØY, eigersund Photo: Richard Larssen / Dalane Miljø og Ressurslag

En reise i Dalane kan være en reise gjennom tiden med kulturminner helt fra de første menneskene kom til området etter hvert som isen trakk seg tilbake, gjennom steinalder, bronsealder, vikingtiden, folkevandringstid, reformasjonstiden, seilskutetiden frem til i dag hvor du vil finne et spennende og allsidig samfunn. Mye har forandret seg gjennom tidene, klimaet har blitt mildere, menneskene er blitt høyere, men det gode fisket har nok alltid vært blant landets beste både i områdets flotte lakseelver og i havet som du alltid har like i nærheten.

I Eigersund kommune finner du områdets eneste by; Egersund, med koselig gågate, trehusbebyggelse fra 1800-tallet og flott gjestehavn. Byen er kåret til julenissens hjemsted! Bjerkreim kommune er kanskje mest kjent for laksevassdraget Bjerkreims-elva, og Nord-Europas største steinur; Gloppedalsura. Bjerkreim er også landets største sauekommune. Lund kommune tilbyr mange spennende utendørsaktiviteter; som for eksempel padling, vannski, fiske og friluftsliv. Her finner du også den beryktede Tronåsen. I Dalane finner du alt fra kyst med øyer og fjorder til daler, heier og fjelltopper - alt innen korte av-stander. Nettopp de korte avstandene mellom alle de kjente attraksjonene er viktig for de som ikke vil tilbringe store deler av ferien i bilen. Vil du heller bruke sykkel kan du nyte en

LUNDEVANNET LAKE, LUND Photo: Moi Hotell

av de flotteste etappene av den internasjonale sykkelruten ’The North Sea Cycle Route’ som går tvers gjennom regionen. Ellers har området ca. 200 km med merkede stier å by på som stadig er i bruk både av innbyggerne og gjester.

exciting and multifarious society of the present day. Much has changed through the ages; the climate has become milder and people have grown taller, but the fisheries have always been among the country’s best - both in the district’s outstanding salmon rivers and in the ocean, which is always right on your doorstep.

Dalanes spesielle geologi har resultert i et karakteristisk landskap. Geologiske prosesser for 935-920 millioner år siden har etterlatt en spesiell geologisk arv som man ikke finner andre steder. Geologiske ressurser i form av malmårer og kaolin har gitt etableringer av bergverksindustri som Titania AS i Sokndal, Fayancefabrikken i Egersund og nedlagte Gursli gruver i Lund. Noen av de rike naturressursene har tatt slutt, men mange vil vare i enda mange hundre år. I dag er også pukkverk og natursteinsproduksjon blitt viktige industrier i området. I dette området finner man en UNESCO geopark som har fått navnet Magma Geopark, hvor bakgrunnen er områdets spesielle geologiske arv, bergverksindustri og kulturhistorie.

Egersund, in the municipality of Eigersund, is the region’s only town. It has charming pedestrian streets, wooden 19th century houses and an attractive guest marina. The town has been proclaimed the home of Santa Claus. Bjerkreim municipality is probably best known for the Bjerkreimselva salmon river, and for Gloppedalsura, Northern Europe’s biggest boulder field. Bjerkreim is also the municipality in Norway with most sheep. Lund municipality has many exciting outdoor activities to offer, such as kayaking, waterskiing, fishing and outdoor pursuits. It also has the famous Tronåsen pass with its old road.

A journey in Dalane is like a journey through time, with ancient monuments and cultural heritage ranging from when the first human beings came to the area at the end of the Ice Age, and from the Stone Age, the Bronze Age, the Dark Ages, the Viking Age, the Reformation and the Age of Sail right up to the

In Dalane, you will find everything from a coast with fjords and islands to inland valleys, moorland and mountain tops, all within a short distance of each other. The proximity of all the well-known attractions means that visitors to the area do not have to spend a large part of their holidays in their cars. If you would rather cycle, you can enjoy one of the finest stages of the international North Sea Cycle Route, which runs


www.visitdalane.no   5

ØrsdalSVANNET, Bjerkreim Photo: Morten Aakre

right through the region. Otherwise, the district has about 200 kilometres of signposted paths and trails that are very popular with both the locals and visitors. The peculiar geology of Dalane has resulted in a distinctive landscape; processes that took place between 935 and 920 million years ago left a unique geological heritage. Geological resources in the form of ore veins and kaolin led to the establishment of mining-based industry such as Titania AS in Sokndal, the faience factory in Egersund and the now abandoned Gursli mines in Lund. Some of the rich natural resources have been depleted, but many others will last for a good few centuries yet. Gravel extraction and natural stone production have become important local industries. There is also a UNESCO geopark in the area. The park, which is called Magma Geopark, focuses on the area’s unique geology, and its mining industry and cultural history.

Eine Reise durch Dalane kann als Reise durch die Zeit gestaltet werden aufgrund der Kulturstätten, die bis zu den ersten Siedlern in dieser Gegend nach der Eiszeit zurückdatiert werden können. Die Reise führt durch die Stein-, Bronze- und Wikingerzeit, durch die Zeit der Völkerwanderung und der Reformation, die Epoche der Segelschoner bis in

die Gegenwart, in der Dalane alle Vorzüge einer abwechslungsreichen und vielseitigen Region aufzubieten hat. Vieles hat sich im Laufe der Zeiten gewandelt; das Klima ist milder geworden, die Menschen sind heute größer, doch die Bedingungen zum Fischfang gehören nach wie vor zu den besten in Norwegen. In Dalane gibt es einige der besten norwegischen Lachsflüsse, außerdem ist das Meer ist immer in Ihrer Nähe.

Zur Gemeinde Eigersund gehört auch die einzige Stadt der Region: Egersund mit einer gemütlichen Fußgängerzone, einer Holzhausbebauung aus dem 19. Jahrhundert und einem sehr schönen Gästehafen. In Norwegen gilt die Stadt als Heimatort des Weihnachtsmanns! Die Gemeinde Bjerkreim ist vor allem wegen des Lachsflusses Bjerkreimselva und Nord-Europas größter Gerölllawine Gloppedalsura bekannt. Bjerkreim ist darüber hinaus die größte Schafzuchtgemeinde des Landes. Die Gemeinde Lund wird als Paradies für aktive Urlauber betrachtet: Paddeln, Wasserski, Angeln und OutdoorAktivitäten gehören zu den beliebtesten Aktivitäten. Die berühmtberüchtigten Serpentinen von Tronåsen liegen ebenfalls in dieser Gemeinde. In Dalane finden Sie die ganze Palette norwegischer Landschaften: die Küste mit ihren Inseln, die Fjorde und Täler, Hügellandschaften und Berge – und alles ganz in der Nähe. Gerade die

geringen Entfernungen zwischen all den bekannten Attraktionen sind wichtig, wenn Sie möglichst wenig Zeit im Auto verbringen möchten. Wenn Sie lieber mit dem Fahrrad unterwegs sind, können Sie in Dalane auf einer der schönsten Etappen des internationalen Radwanderweges ’The North Sea Cycle Route’ radeln, der quer durch die Region führt. Außerdem gibt es rund 200 km markierte Wanderwege, die von Einheimischen und Gästen gleichermaßen gern genutzt werden. Die besondere Geologie dieser Region hat eine ungewöhnliche Landschaft hinterlassen. Geologische Prozesse, die sich vor 935 bis 920 Millionen Jahren abspielten, haben Boden- und Gesteinsformen geschaffen, die man sonst nirgends findet. Geologische Ressourcen in Form von Erzadern und Kaolin sind der Grund dafür, dass Firmen wie das Bergbauunternehmen Titania AS in Sokndal, die Fayencefabrik in Egersund und die heute stillgelegten Gruben von Gursli in Lund gegründet wurden. Einige der reichen Rohstoffvorkommen sind mittlerweile aufgebraucht, andere hingegen können noch viele hundert Jahre lang abgebaut werden. Ein Schotterwerk und die Natursteinproduktion sind außerdem zu wichtigen industriellen Gewerben geworden. In diesem Gebiet finden Sie einen UNESCOGeopark, den Magma Geopark, dessen Hintergrund das besondere geologische Erbe, die Bergbauindustrie und Kulturgeschichte bilden.

EigERØY LIGHTHOUSE Photo: Magma Geopark


6   EIGERSUND - BJERKREIM - LUND

EGERSUND VISEFESTIVAL (FOLK SONG FESTIVAL) Photo: Morten Aakre

Det skjer i Dalane

Events in Dalane I Veranstaltungen in Dalane (Med forbehold om endringer) APRIL 13. Stand Up med bla. Vidar Hodnekvam (Bergen) og Rune Bjerga (Stavanger). Grand revyscene kl. 21.00. EIGERSUND 19. Vinsmaking Champagne / Musserende. Kursholder: Francois Henzel. Grand Hotell kl 20.00. EIGERSUND 20. - 22. Grand Prix-show. Arr.: Bjerkreim Brassband. BJERKREIM 21. Barneteater i kulturbanken. BJERKREIM 25. Drøs. Egersund Fayancemuseum, kl 18:30. Arr.: Museets venneforening og Egersund historielag. EIGERSUND 28. Lundheimrittet. LUND MAI 2. - 5. Vårsprett i Egersund Sentrum. 5. Moteshow i Egersund sentrum 10. - 12 Hærlig Tid, Amfi Eikunda. EIGERSUND 19. Hagedag i Egersund sentrum 23. Drøs, tema: Fotlandsfossen og bruken av den. Tengs, 4370 Egersund (gården til Samuel Thengs) kl 18:30. Arr.: Museets venneforening og Egersund historielag. EIGERSUND 24. - 26. Dalane Bluesfestival, EIGERSUND www.dalaneblues.com JUNI/JULI/AUGUST 23.6 - 4.8 Galleri Sjøbua. Debyutstilling med billedkunstner Elisabeth Feyling. Bilder i Akryl. Keramikk - et samarbeid mellom keramiker Torgeir Torgeirsen og billed kunstner Elisabeth Feyling. EIGERSUND 25.6 - 4.8 Åpent verksted og lek med leire. For barn i følge med voksne. Verkstedbesøk hos Egersund Terracotta og Keramikk. EIGERSUND JUNI 1. - 6. Fyrfestivalen, www.fyrfestivalen.no. EIGERSUND 9. Nordsjørittet, Egersund - Sandnes 16. Tangokonsert, Pittergarden. BJERKREIM 17. Hovsheradmarsjen. LUND 24. Motbakkeløpet Varberg opp. EIGERSUND 28.6 - 7.7 EGERSUNDSUGÅ 28. Pølsefest i Egersund sentrum 30. Fiskeriets Dag. EIGERSUND

JULI 2. Barnas Dag. EIGERSUND 3. Fajansens Dag. EIGERSUND 5. - 7. Egersund Visefestival, www.egersundvisefestival.no 15. Tour of Norway for kids. Sykkelløp i Egersund Sentrum AUGUST 10. - 12. Aurefestivalen. LUND 24. - 26. Bygdedager på Heskestad og Ualand. LUND 24. konsert med Rita og Frank Eriksen Heskestad kulturhus. LUND 25. Aktiviteter for små og store på Ualand. LUND 26. Åpen gård og museum, gamle skolehuset, Ualand. LUND 26. Markensdag på Kløgetvedttunet kl. 13-17. Salg av lokale varer. BJERKREIM SEPTEMBER 6. - 9. Okka Festival, www.okkafestival.no. EIGERSUND 22. Moteshow kl. 13. Amfi Eikunda. EIGERSUND

28. - 30. Bjerkreimsmarken. BJERKREIM SEPTEMBER/OKTOBER 28.9, 29.9 Oktoberfestival 2012. EIGERSUND & 5., 6.10 www.oktoberfestiegersund.no OKTOBER 6. Høstmarken i Egersund sentrum. 15. - 20 Prisfestdager. Amfi Eikunda. EIGERSUND NOVEMBER 15. Distriktets Dag. EIGERSUND 16. KRIK Cup og konsert. BJERKREIM DESEMBER 2. Kulturdagen. BJERKREIM 6. - 9. og Julebyen Egersund 13. - 16. www.julebyen.no. 6. - 22. Kunstutstilling med grafiske arbeider av billedkunstner Herbert Thoma. Egersund Terracotta og Keramikk. EIGERSUND 18. Nattåpent. Amfi Eikunda. EIGERSUND 31. Nyttårsfeiring med fyrverkeri. EIGERSUND

(Subject to change) APRIL 19 Wine-tasting Champagne / Sparkling wine. Course held by Francois Henzel. Grand Hotell at 20.00. EIGERSUND 20 - 22 Eurovision show. Org. by Bjerkreim brass band. BJERKREIM 21 Children’s theatre at kulturbanken. BJERKREIM 28. The Lundheim race. LUND MAY 2 - 5 Vårsprett run in the centre of Egersund 5 Fashion show in the centre of Egersund 10 - 12 ‘Hærlig Tid’, Amfi Eikunda. EIGERSUND 19 Garden day in the centre of Egersund 24 - 26 Dalane Bluesfestival, EIGERSUND www.dalaneblues.com JUNI/JULI/AUGUST 23.6 - 4.8 Galleri Sjøbua. Début exhibition by artist Elisabeth Feyling. Acrylic paintings. Ceramics – a collaboration between ceramicist Torgeir Torgeirsen and artist Elisabeth Feyling. EIGERSUND 25.6 - 4.8 Open workshop and ‘play with clay’. For children accompanied by adults. Workshop visit at Egersund Terracotta og Keramikk. EIGERSUND JUNE 1 - 6 Fyrfestivalen (cultural festival for the disabled). www.fyrfestivalen.no. EIGERSUND 9 Nordsjørittet cycle race, Egersund - Sandnes 16 Tango concert, Pittergarden. BJERKREIM 17. The Hovsherad march. LUND 24 ‘Varberg opp’ uphill race. EIGERSUND 28.6 - 7.7 EGERSUNDSUGÅ festival 28 Hot dogs and sausages, Egersund centre 30 Fisheries Day EIGERSUND JULY 2 Children’s Day EIGERSUND 3 Faience Pottery Day EIGERSUND 5 - 7 Egersund Visefestival (folk song festival) www.egersundvisefestival.no 15 Tour of Norway for kids. Cycling race in the centre of Egersund


www.visitdalane.no   7

AUTUMN MARKET Photo: Egersund Sentrumsforening

AUGUST 10 - 12 Trout Festival. LUND 24 - 26 Local festival at Heskestad and Ualand. LUND 24 Concert featuring Rita and Frank Eriksen, Heskestad culture centre. LUND 25 Activities for both children and adults at Ualand. LUND 26 Open farm and museum, old school house, Ualand. LUND 26 Market day at Kløgetvedttunet from 13.-17. Sale of local produce. BJERKREIM SEPTEMBER 6 - 9 Okka Festival (festival for children and teenagers), www.okkafestival.no. EIGERSUND 22 Fashion show at 13.00 at Amfi Eikunda. EIGERSUND

28 - 30

Bjerkreims Market. BJERKREIM

SEPTEMBER/OCTOBER 30.9, 1.10 Oktoberfestival 2012. EIGERSUND & 7., 8.10 www.oktoberfestiegersund.no OCTOBER 6 Autumn market in Egersund centre 15 - 20 Shopping festival. Amfi Eikunda. EIGERSUND NOVEMBER 15 District Day. EIGERSUND 16 KRIK football cup and concert BJERKREIM DECEMBER 2 Culture Day BJERKREIM 6 - 9 and Julebyen Egersund (Christmas town of 13 - 16 Egersund) www.julebyen.no 6 - 22 Art exhibition of graphic works by artist Herbert Thoma. Egersund Terracotta og Keramikk. EIGERSUND 18 Late-night shopping Amfi Eikunda. EIGERSUND 31 New Year celebration with fireworks. EIGERSUND

(Änderungen vorbehalten) APRIL 19. Weinprobe Champagner / Schaumwein. Kursleiterin: Francois Henzel. Grand Hotel 20.00 Uhr. EIGERSUND

20. - 22. Grand Prix-Show. Veranstalter: Bjerkreim Brassband. BJERKREIM 21. Kindertheater in der Kulturbank. BJERKREIM 28. Lundheim Rennen. LUND Mai 2. - 5. Der Lauf “Vårsprett” im Zentrum von Egersund. 5. Modeshow im Zentrum von Egersund. 10. - 12. Hærlig Tid (“Herrliche Zeit”), Amfi Eikunda. EIGERSUND 19. Gartentag im Zentrum von Egersund. 24. - 26. Dalane Bluesfestival www.dalaneblues.com. EIGERSUND JUNI/JULI/AUGUST 23.6. - 4.8. Galerie Sjøbua. Debutausstellung mit der Künstlerin Elisabeth Feyling. Bilder in Acryl. Keramik - eine Zusammen arbeit zwischen dem Keramiker Torgeir Torgeirsen und der Künstlerin Elisabeth Feyling. EIGERSUND 25.6. - 4.8. Tag der offenen Tür in der Werkstatt und Spielen mit Ton. Für Kinder in Begleitung von Erwachsenen. Werkstatt besuch bei Egersund Teracotta og Keramikk. EIGERSUND Juni 1. - 6. Leuchtturmfestival, Festival für Behinderte. www.fyrfestivalen.no. EIGERSUND 9. „Nordsjørittet”, Radrennen zu Sandnes. EIGERSUND

16. Tangokonzert, Pittergarden. BJERKREIM 17. Hovsherad März. LUND 24. Berglauf “Varberg opp”. EIGERSUND 28.6. - 7.7. EGERSUNDWOCHE 28. Würstchenfest im Zentrum von Egersund. 30. Tag der Fischerei. EIGERSUND Juli 2. Tag der Kinder. EIGERSUND 3. Tag der Fayance. EIGERSUND

5. - 7. Egersund Visefestival, Gesangsfestival, www.egersundvisefestival.no 15. Tour of Norway for kids. Radrennen im Zentrum von Egersund. AUGUST

10. - 12. Forellenfestival. LUND 24. - 26. Heimattage ”Bygdedager” in Heske stad und Ualand. LUND 24. Konzert mit Rita und Frank Eriksen. Kulturhaus Heskestad. LUND 25. Aktivitäten für Groß und Klein in Ualand. LUND 26. Tag der offenen Tür auf dem Hof und im Museum, in der alten Schule von Ualand. LUND 26. Volksfest ”Markensdag” im Freilicht museum Kløgetvedttunet, 13.-17. Uhr. Verkauf von lokalen Produkten. BJERKREIM September 6. - 9. Okka Festival, Festival für Kinder. www.okkafestival.no. EIGERSUND 22. Modeshow 13.00 Uhr Amfi Eikunda. EIGERSUND

28. - 30. Bjerkreimsmarkt. BJERKREIM SEPTEMBER/OKTOBER 30.9, 1.10 Oktoberfestival 2012. EIGERSUND & 7., 8.10 www.oktoberfestiegersund.no OKTOBER 6. Herbstmarkt im Zentrum von Egersund 15. - 20. Preisfest-Tage. Amfi Eikunda. EIGERSUND NOVEMBER 15. Distrikt-Tag. EIGERSUND

16.

KRIK (Christlicher Sportkontakt), Cup und Konzert. BJERKREIM

Dezember

2.

Kulturtag. BJERKREIM

6. -9. und Weihnachtsstadt Egersund, 13. - 16. www.julebyen.no

6. - 22. Kunstausstellung mit graphischen Arbeiten des Künstlers Herbert Thoma. Egersund Terracotta og Keramik. EIGERSUND 18. Ein Abend mit ganz besonders günstigen Angeboten. Amfi Eikunda. EIGERSUND 31. Silvester mit Feuerwerk. EIGERSUND

For mer informasjon / For more information / Nähere Informationen unter:

www.visitdalane.no


8   EIGERSUND - BJERKREIM - LUND ellet elle ellet ett e

Kongeparrkk en

## ##

ÅlgÂrd ÅlgÂr Ålg Šllg g Ârrd d Ålgård lgård

Våål V ållaan andss-k en n Vinjakula V injakula

Gjesdal Gjje G essdal esdal dal d

##

##

45

Heella H lan nd dss-nipa nip ni ipa pa

506

10 503

Bukka Bukk kka

##

< STAVANGER

##

Ivesdal

Malmei

##

Rambjørheia

9

a elv

Mjåvassknuten

Bje

rkre

ims

Solbjørgniben

da

Trollarinda Navarsheia

Åsen

Slettebø Tengs 5

Nordragabet

Skadberg

##

Eigerøya ##

Rogleheia 6

Hovland

3

##

Økjaheia h iaa

Eik

EIGERSUND

Sætra

LUND

Eigeli-

#

Heskestad

Steins SSteinsvassinsv sskn knuten nu en n

Stora Heia Kassen

Solknuden

Høghei

##

Eide

4

Gråhei

E39 Drangsdalen ##

##

Grønhaug

na

iså Mo

Lundarviga

1

2

Hestheia

Ualand

Refslandsknuten

Egersund

##

Høgeknuten

Helleland

Hellelandselva

502 ##

Gyaåna

a

d ya

Grønhaug

&

44

ø Røyn Røy R Røynesheii Røynesh øyynesheii y eshei eiiiii

ale n len

Bryneslandsvatnet

##

Soltua Maurholen stasjon

##

##

ldd

Rygla

42

14

+

##

Brendam¯net am m¯net m ne net

Nystølheia N yystøl stølheia sttø st øllh øl ølh h

Slettheia

ine

G

Tengesdal

Ørsdalen

Mjåvassknuten

Store Skykul a Sk

n ale

12

Vassbø

##

et

tn lsva

Ørs

8

Bjerkreim

Soltua

7

Holmaheia

##

d

##

Fa Fa

Bjorda

BJERKREIM

+

Hellvik

la vit eK r ø

13 Stavtjørn

Hegelstad

Vikeså

St. Olavsormen

Gryteheia

#

SStøle St Stø tøle tø øle øl ø le le

n ale

d

Oreheia

S

Austrumdal

+

##

EikelandsEik EEi ikkke iike ikela kelandsela elan a knuten knu nuten enkknut kn nu ut

11

+

knu knuten kn nu en

len

Svartaknuten

a aelv Ogn

Svaaarteevvvaaassss-Sv

Espeland

504 Rv504Fiskje L

Hemmane Hem H em em mmane mane e

##

Kyd Ky K yd ydlan ydla yd dlan dla an dland Kydland

Ulvarulla U lv 505 Ulvarulla

l

Øvre Ø M audal Øvvvre vrre e Maudal Mau aud daal dal d a

Trollakyrkja Trolla Tr ollakkyrkja olla yyrk yr rkkja

dh e Un Undheim U ndheim heim eim e ndhe nd

na Og

M

ula laa

Veen

Søyland

Byrkjedal Byrrkjedal By Byrkjeda B rkjedal rkj rk all #

##

Sikvalandskula SSikvala Sik k an kvala aandsk nd ku ndsk kula u

a

15

knuten

##

##

TIME ME ME

##

+

Fitja Fitjanu FFitj tjan ja u ute ut uten tten en n Fitjanuten itjanu ##

##

Gilja G jaa

Tyslandsvadet

Solliknuden Moi 19

Auglend

20

+

Kondalsheia

501

##

16

Lund ## ##

##

> FLEKKEFJORD / KRISTIANSAND

Fossbruno KARTREFERANSER / MAP REFERENCES / KARTEN REFERNZEN 1. Eigerøy Fyr - Lighthouse - LeuchturmStapnes 44 Mydland 2. Lindøy Batteri 3. Varberg 4. Vannbassengene SOKNDAL Sandbekk 5. Dalane Folkemuseum 6. Mysinghålå Sokndal 7. Maurholen Golf Hauge Kisthei 8. M/K Ørdølen Nesvåg Sletthei 9. FN-parken - UN park Sokna KalveTellenes 10. Gloppedalsura knuden 11. Kløgetvedt Sogndal12. Hetlandsskogen strand 13. Stavtjørn Alpin Li n 14. Terland Klopp rde Bu o j f g 44 sin 15. Byrkjedalstunet Jøs 16. Tronåsen Åna Åna-Sira 17. Gursli Molybdegruver - Gursli Molybdenum mines - Molybdänbergwerk Gursli ro on ellet on llet le et Åna BBron Løyning Sira18. Verdens Første Flytur - The world’s first flight - Der erste Flug der Welt 19. Utstyrsbanken - Equipment bank - Ausrüstung Bank Rolighe Roligheta Rolighe eta 20. Lund Bygdemusem og Kulturbank - rural museum - Lund Heimatmuseum und Kulturbank #

Sir Sira ira raa

17

##

Postmyr

##

##

+

#

18

##

SSo o olla lan an nd dsssvard varden va a den e en

##

Tjø Tjørsvåg Tjø Tj ørsvåg ørsv ør ø rsv rs rsvåg svå våg åg SSve Svei Sv vveig eiga eig eiig ga ga Sveiga V rd

ellllll

FFjell Fj Fje jellsÊ elllsÊ e lsÊ sÊÊ FjellsÊ

Dra Drang Dr D rang rang g

+ +

FFlle lekke ekkke ke o

##

##

#

o

10 0 km k

Flikkkk Flikka

##

L

5 km

Siira Sira SSir irraa ir

Baaak Bakke B akke kke eB

SSirnes Si irrn iirn rnes rrne ne n e ess

##

##

0

+

Lo Loga Log og ga ga oga

##

© KystAtlas AS / Statens kartverk

467

und - eLundevatnet vatne

#

##

#


www.visitdalane.no   9

Photo: Hugo Lütcherath

OVERNATTING  ACCOMODATION  ÜBERNACHTUNG

For at du lettere skal kunne orientere deg i tilbudene vil du finne disse symbolene i annonsene.  The following symbols have been used in ads to make it easier for you to find your way around.  Damit es Ihnen leichter fällt, die verschiedenen Angebote zu vergleichen, finden Sie diese Symbole in den Anzeigen.

ACCOMODATION Hotel

Tørketrommel / Dryer /  Troknertrommel

Kiosk

Sykkelutleie / Bicycle rental /  Fahradverleih

Campingplass / Camping site / Campingplatz

Vaskemaskin / Washing machine / Washmaschine

Solarium

Turterreng / Hiking trails / Wandergebiet

Bobilparkering / Parking for camper vans / Wohnmobilparpplatz

Ikke røyk / Non smoking /  Nicht rauchen

Campingvogn / Caravans / Campingwagen

Parabol / Satellite dish / Parabol

Hytte / Cabin / Hütte

SERVICE Dusj / Shower / Dusche Tilrettelagt / Access for the disabled /Behindert engerecht TV på rom / Rooms with TV / TV im zimmer

Lekeplass / Playground / Kinderplatz

ACTIVITIES Badeplass / Bathing / Badeplatz

Oppvask maskin / Dishwasher machine / Spülmaschine

Båtutleie / Boat hire / Bootverleih

Bobiltømming / Emtying stations / Entleerungsstellen

Fiske / Fishing / Angeln

DINING Kafeteria / Cafeteria Restaurant

Golf

Alle rettigheter / Fully licensed / Schanklizenz für alle

Nettverkstilkobling /  Network connection

Minigolf

Øl og vin / Beer and wine / Schanklizenz für Wein

Fryseboks / Freezer / Gefriertruhe

Padling / Canoeing / Kanupaddeln

Hund / Dog / Hunden

EIGERSUND Alf’s Feriehus 4376 Helleland. Tel. (+47) 51 49 72 03. adybi@online.no. Ben’s kafe og motell 4390 Helleland. Tel. (+47) 51 49 70 00. post@benskafe.no. www.benskafe.no. Grand Hotell Johan Feyersgate, 4370 Egersund. Tel. (+47) 51 49 60 60. booking@grand-egersund.no. www.grand-egersund.no. Hauen Camping Hovland, 4370 Egersund. Tel. (+47) 51 49 23 79. hauen.camping@online.no. www.hauencamping.no.

Hellvikhyttene Trosavigveien 213, 4375 Hellvik. Tel. (+47) 51 49 56 00. kr-joha3@online.no. Steinsnes Camping Tengs, 4370 Egersund. Tel. (+47) 974 00 966. post@steinsnescamping.no. www.steinsnescamping.no

LUND Moi Hotell 4460 Moi, Tel. (+47) 51 40 99 00. post@moi-hotell.no. www.moi-hotell.no. Dybing Farm Heskestad, 4463 Ualand. Tel. (+47) 51 40 09 85. post@dybingfarm.no. www.dybingfarm.no. Skjerpe Gard Heskestad, 4463 Ualand. Hytteutleie / Cabins for rent / Hüttenvermietung. Tel. (+47) 90 99 20 16. leirflaat_ole@yahoo.no.

BJERKREIM Byrkjedalstunet Byrkjedal, 4335 Dirdal. Tel. (+47) 51 61 29 00, post@btunet.no. www.byrkjedalstunet.no. Søya Gardsutsalg og Hytteutleie Søyland, 4330 Ålgård, Tel. (+47) 51 61 59 59. soeya@online.no. www.soeya.no. Veen Gardscamping Veen, 4389 Vikeså. Tel. (+47) 51 45 19 41. camping@veengard.no. www.veengard.no.

SOKNDAL Bakkaåno Camping & Gjestagard Fitje, 4380 Hauge i Dalane. Tel. (+47) 51 47 78 52. visit@bakkaanocamping.no. www.bakkaanocamping.no.


10   EIGERSUND - BJERKREIM - LUND

Course & conference and exiting activities in Dalane Photo: Hugo Lütcherath

Info

NØDNUMMER / EMERGENCY NUMBERS / NOTNUMMERN Brann / Fire / Feuerwehr: Tel.: 110 Politi / Police / Polizei: Tel.: 112 Ambulanse / Ambulance / Notartz: Tel.: 113

NYTTIGE TELEFONNUMMER / USEFUL NUMBERS / NUMMERN Legevakt / Doctor / Ärzlicher Bereitschaftsdiens: Egersund: (+47) 51 46 46 00. Moi: (+47) 51 40 12 34. Veterinær / Vet / Tierarzt: Dalane Dyreklinikk Tel.: (+47) 51 49 44 55, Elvegaten 20, 4370 Egersund. E-mail: post@dalanedyreklinikk.no. www.dalanedyreklinikk.no. Eigersund Dyreklinikk Tel.: (+47) 51 49 13 04. Nytorget 3, 4370 Egersund. post@eigersunddyreklinikk.no www.eigersunddyreklinikk.no

BANK OG VALUTA / BANKING AND CURRENCY / Banken und Währung DnB NOR Nytorget 6, 4370 Egersund. Tel.: (+47) 954 63 000. www.dnbnor.no. SpareBank 1 SR-Bank Egersund Torget 6, 4370 Egersund. Lund Stasjonsveien 5, 4460 Moi. Bjerkreim Vikeså, 4389 Vikeså. Tel.: (+47) 02002. www.sparebank1.no.

TRANSPORT Ferger / Ferry / Fähren: Hirtshals - Stavanger & Hirtshals - Kristiansand: Fjordline, Tel.: (+47) 815 33 500. TOG / TRAIN / Zug Regionstog / Region train / Regionzug: Oslo - Kristiansand - Moi - Egersund - Stavanger. Lokaltog / Local train / Lokalzug: Stavanger - Egersund www.nsb.no. Tel.: (+47) 23 15 00 00. Taxi Egersund Taxi Tel.: (+47) 51 49 00 00. Annetur Persontransport Sokndal. / Passenger transport Sokndal. / Personentransport Sokndal: Tel.: (+47) 926 47 413, www.annetur.no.

Egersund - Stavanger (Sola) 1 - 16 pers. Sightseeing Tel.: (+47) 51 49 00 00

TURISTINFORMASJON / TOURIST INFORMATION / TOURISTENINFORMATION Bjerkreim: Bjerkreim kommune: Tel.: (+47) 51 20 11 00. postmottak@bjerkreim.kommune.no, www.bjerkreim.kommune.no. Vikeså Veiservice: Tel. (+47) 51 45 97 00. Eigersund: Eigersund kommune: Tel. (+47) 51 46 80 00. post@eigersund.kommune.no. www.eigersund.kommune.no. Lund: Lund kommune, Tel.: (+47) 51 40 38 00 / 51 40 47 00. postmottak@lund.kommune.no. www.lund.kommune.no. Dalane: Visit Dalane BA: Tel.: (+47) 51 20 70 49. post@visitdalane.no. www.visitdalane.no.

Guidetjenester / Guide / Führungen Annetur tilbyr busstransport og guidetjenester. Skreddersyr turer til inn- og utland. Info og påmelding på tlf. 926 47 413, www.annetur.no. Bus transport and guiding services. Exciting trips in Norway and abroad. Information and booking at tel. +47 926 47 413, www.annetur.no.

Naturvern og bruk av naturen / Protection and use of nature / Schutz und Nutzung der Natur Åpen ild er forbudt hele sommerhalvåret. Det er fri ferdsel i utmark, dvs. ikke dyrket mark eller nær boliger. Respekter bånd-tvang for hund. Husk pose! The use of open flames is prohibited from 1 April to 1 Oct. Unrestricted access to uncultivated land. Dogs must be kept on a leash all year round. Remember to take a bag for dog poo! Offene Feuer sind das ganze Sommerhalbjahr verboten. Man darf nicht durch kultiviertes Gelände u. private Wohnbereiche gehen. Im Sommer sind die Hunde an der Leine führen. Bitte Hundetüte mitnehmen!


www.visitdalane.no   11

S for Skikk & Bank

Nytorget 6, Egersund, Telefon +47 954 63 000

dnbnor.no Vi er her for alle fra A til Å

Foto: Morten Aakre

We are here for everyone from A to Z

U for utlandsbetaling Når du bruker kortet ditt i utlandet, får du ofte valget om å bli trukket i lokal valutta eller norske kroner. Betal alltid i lokal valutta - det lønner seg som regel alltid.

Laksefiske

U for using credit card When you use your credit card abroad, you are often offered to be drawn in your currency or local currency. Choose local currency - it mostly pays off.

Aurefiske

HENT BOKEN GRATIS SOM ER HELT

Fiskekort

Salmonfishing - Lachsflusse

Troutfishing - Forellenangeln

Fishingpermits - Angelscheine

www.dalaneelvene.no

www.aurefiske.no www.504fiskje.no

www.inatur.no


12   EIGERSUND - BJERKREIM - LUND

Fiske

Fishing I Angeln

salmon Fishing in fotlandsfossen, part of bjerkreimselva river Photo: Morten Aakre

Fiske

Dalane har en lang kyststripe og fisket har alltid vært viktig for lokalbefolkningen. Nå har sportsfiskere fra hele Europa oppdaget det eventyrlige fisket. Ikke bare i havet, Dalane har noen av landets beste lakseelver og mange fiskerike innlandsvann. HAVFISKE  Egersund har en av Norges viktigste

fiskerihavner. Årsaken er bl.a. de store fiskebankene utenfor Dalanekysten. Du kan også prøve fiskelykken, enten fra land eller båt. Båter kan leies flere steder. Det er en rekke landingsplasser i skjærgården ved Egersund. Flere av plassene er tilrettelagt med brygge og toalett. De vanligste fiskesortene er sei, torsk, makrell, lyr og sjøørret. Fisket i saltvann er fritt hele året, men hold god avstand til elveutløpene. Se www.visitdalane.no for informasjon. LAKSEFISKE  I Dalane er det svært gode fiske-

muligheter i ferskvann. Laksefisket i Bjerkreimselva er godt kjent i inn- og utland, og er blant Norges beste lakseelver. Sokna og Sire-Åna er også gode lakseelver og byr på mange fine fiskeplasser. Sokna byr også på napp av bekkeørret. I Åna-Sira foregår fisket i overgangen mellom elv og sjø. På Tengs i Eigersund kan man se laksen hoppe i fossen og vandre opp i laksetrappa. Det er satt opp informasjon om fiske i Hellelandselva, samt vist forslag til parkeringsplasser. Flere fiskeplasser er også skiltet i terrenget. Egersund og Helleland elveeigarlag kan også tilby gratis utlån av båt i Slettebøvatnet. FERSKVANNSFISKE  I Dalane finnes over 4.000 innsjøer og vann. I disse er det fisk som f.eks ørret og røye. Alt ferskvannsfiske krever fiskekort for det aktuelle område du skal fiske i. Egersund Turistinformasjon selger kommunale fiskekort. Langs FV504 og i Lund kommune er det mange flotte fiskeplasser og fin ørret. PRISER - ELVEFISKE  Fiskekort Depositum tilbake-

betales når utfylt fangstrapport leveres til kort-

selger. Fangstrapport leveres så snart som mulig etter avsluttet fiske, og senest 1. oktober. Gjelder også i tilfelle null fangst. For mer informasjon og fiskekort, kontakt Dalane Miljø- og Ressurslag: tlf. 930 06 880, post@dalafisk.no eller www.dalafisk.no. I tillegg finner man detaljerte opplysninger om fiske i spesielle brosjyrer ved Turistkontorene eller på følgende websider: www.fiskeguiden.no, www.fylkesmannen.no. Se også kart side 8 for fiskeplasser i Dalane. FISKETRYGDAVGIFT  Alle personer over 16 år, må løse fisketrygdavgift til staten for å få kjøpt fiskekort. Avgiften kan løses på alle norske postkontor.

Fishing

With its long coastline, Dalane has always had a close association with the sea and the harvesting of its resources. Anglers from all over Europe have now discovered just how good the fishing can be in Dalane. In addition to sea fishing, the area has some of Norway’s best salmon rivers. SEAFISHING  Egersund has one of Norway’s

largest fishing ports, with large fishingbanks located just off the coast. You can also try your luck from land or boat. Boats can be hired in several places. There are many places you can moor along the coast of Egersund, some of them with quays and toilets. The most common species are saithe, cod, mackerel, sea trout and pollack. While fishing in the sea is open to everyone, you should keep your distance from the mouths of rivers. More information at www.visitdalane.no. SALMONFISHING  Dalane is justifiably proud of

the quality of its freshwater fishing. The salmon river Bjerkreimselva is well known in Norway and abroad, and salmon catches are amongst

the best in Norway. The Sokna and Sire-Åna rivers are also good salmon rivers with many good fishing spots. Brown trout also bite in the Sokna, while in the Åna-Sira, the best fishing is near where the river joins the sea. At Tengs, you can watch salmon jump in the waterfall and make their way up the salmon ladder. There are information boards about fishing in the Hellelandselva river and about where you can park. There are also signs in the terrain showing several of the fishing spots. Egersund and Helleland river owners’ association can also supply a boat free of charge on Slettebøvatnet lake. FRESHWATER FISHING  Dalane boasts more than

4,000 freshwater lakes and tarns, containing fish species such as trout and char. All freshwater fishing requires a fishing permit for the area in question, which can be bought from Egersund Tourist Information Office. If you prefer trout fishing, then try the many lakes along the FV504 road and in Lund municipality. PRICES - RIVER FISHING  Fishing permits Deposit,

refundable when a completed catch report is returned to the permit seller. The catch report should be handed in as soon as possible after you have finished fishing, and at all events before 1. October. This applies even if you have not caught anything. For more information and to obtain a fishing permit, contact Dalane Miljø- og Ressurslag (Dalane environmental and resource association): tel.: +47 930 06 880, post@dalafisk.no or www.dalafisk.no. The tourist information offices also have free brochures about fishing. Detailed information is also available at www.fiskeguiden.no and www.fylkesmannen.no. See the map on page 8 for fishing spots in the Dalane area. FISHING LICENCE FEE  Everyone over the age of 16 must pay a licence fee to the Norwegian Government for the right to purchase fishing permits. The fee can be paid at any post office.


www.visitdalane.no   13

Seafishing Photo: Johnny Nesvåg

Angeln

Dalane hat einen langen Küstenstreifen, weswegen das Fischen stets wichtig für die Einwohner hier war. Nun haben Sportangler von ganz Europa dieses herrliche Angelgebiet für sich entdeckt. Außer dem Meer bietet Dalane auch die besten Lachsflüsse und viele fischreiche Seen.

Für das jeweilige Gewässer muss ein Angelschein erworben werden. Angelscheine für das Angeln in kommunalen Gewässern sind bei der Touristeninformation in Egersund erhältlich. Entlang der FV504 und in der Gemeinde Lund gibt es zahlreiche gute Angelplätze, an denen man einen guten Forellenfang machen kann. PREISE - FLUSSANGELN  Angelscheine Das Depo-

MEERESANGELN  Egersund ist einer der wich-

tigsten Fischereihäfen in Norwegen dank der reichhaltigen Fischbestände an der Küste von Dalane. Probieren Sie doch mal Ihr Angelglück von Land oder vom Boot aus, Boote gibt es an vielen Orten zu mieten. Mehrere Anlegestellen an der Küste Egersunds sind mit Kai und Toilette ausgestattet. Die gewöhnlichsten Fischsorten sind Köhler, Dorsch, Makrele, Pollack und Seelachs. Fischen im Salzwasser ist das ganze Jahr frei. Bitte halten Sie guten Abstand zu Flussmündungen. Weitere Informationen unter: www.visitdalane.no. LACHSFLÜSSE  In Dalane gibt es sehr gute Angel-

möglichkeiten in Binnengewässern, Lachsangeln im Bjerkreimselva z.B. ist im In- und Ausland sehr bekannt - dieser Fluss ist einer der besten Lachs-flüsse in Norwegen. Sokna und Sire-Åna sind weitere Lachsflüsse, die viele gute Angelmöglichkeiten bieten. Im Sokna beißen außerdem Bachforellen an, und im Sire-Åna kann man in dem Gebiet angeln, in dem der Fluss ins Meer mündet. Bei Tengs in Eigersund können Sie Lachsen beim Erklimmen des Wasserfalls zusehen. Informationen über das Angeln im Fluss Hellelandselva und Vorschläge für Parkplätze sind ausgehängt. An den Flussufern sind mehrere Angelplätze ausgeschildert. Der Grundbesitzerverband Egersund und Helleland (Elveeigarlag) leiht außerdem kostenlos ein Ruderboot im See Slettebøvatnet aus. ANGELN IN BINNENGEWÄSSERN  In Dalane gibt es mehr als 4000 Seen und Flüsse. Die am meisten verbreiteten Fischarten sind Forelle und Saibling.

situm wird bei Abgabe der Fangmeldung vom Verkäufer der Angelerlaubnis zurückgezahlt. Die Fangmeldung ist so schnell wie möglich nach Abschluss des Angelns und spätestens am 1. Okt. ausgefüllt abzugeben. Dies gilt auch, wenn kein Fang getätigt wurde. Weitere Informationen sowie Angelscheine sind bei Dalane Miljø- og Ressurslag: Tel.: +47 930 06 880, post@dalafisk.no oder unter www.dalafisk.no erhältlich. Darüber hinaus gibt es kostenlose Angelbroschüren mit ausführlichen. Informationen in den Touristeninformationen oder auf den folgenden Webseiten: www.fiskeguiden.no oder www.fylkesmannen.no. Siehe auch Karte, Seite 8, zu Angelplätzen in Dalane. STAATLICHE FISCHEREIABGABE  Alle, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, müssen vor Erwerb eines Angelscheins die staatliche Fischereiabgabe entrichten. Diese Gebühr kann bei allen Postämtern eingezahlt werden.

Dykking

Dalanekysten er et populært område for dykking. Det er et stort biologisk mangfold og det finnes en rekke vrak å se. Med en sikt på opptil 50 m er det få andre kystområder i Europa som er bedre. De beste dykkerområdene finnes ved Eigerøy Fyr, Nesvåg i Sokndal, Bu i Jøssingfjord, Mong og Nålaugvika i Egersund.

FAKTA  Luftfylling Egersund brannstasjon pri-

mært mellom 08.00-15.00. Utenfor denne tiden ring stasjonen på tlf.: 51 46 83 40. Du må ta med eget utstyr. Leie av båt Hauen Camping - motorbåter (Egersund), tlf.: 51 49 23 79. M/S Sjødis - sertifisert fiskeskøyte for 12 pers. (Sokndal), tlf.: 51 47 75 00. Informasjon se: www.egersund-dykkeklubb.no GENERELT  Golfstrømmen drar seg heldigvis helt inn til kysten og sørger for at sjøen ikke blir for kald. Kombinasjonen av varmt vann fra sør og kaldere vann fra nord sørger for en rik og variert biologi her på Sør-Vestlandet. Stortaren danner tareskoger på mer enn to meters høyde. Disse havets skoger skjuler et stort mangfold av dyrearter. Om sommeren og langt utover høsten kan en svømme blant store fiskestimer. Kyststrømmen sørger for ramsalt havvann, og bidrar til at tareskogen holder seg frisk. På seinsommeren og tidlig høst er det innsig av varmt vann fra sør. Da er det ikke uvanlig å treffe på eksotiske fiskeslag som for eksempel St. Petersfisk og Mulle. Vinterstid er sjøen krystallklar, og det er ikke unormalt med sikt på opptil 50 meter. Under slike forhold er det vrakdykking som er tingen. Det er flere fine vrak innenfor rekkevidde for en sportsdykker. Men det anbefales en del dykk i loggen for å dykke i åpent vann langs line ned til vraket. Et par av vrakene har satt seg på hvile på bunnen nesten helt intakte og er flotte fotomotiver for den som driver med undervannsfotografering. FLORA OG FAUNA  Fasinerende opplevelser står i

kø. Fiskelivet er rikt, spesielt sommerstid. Breiflabb, torsk, sypike, sei, lyr, lange, ulike flatfisker, kutlinger, leppefisker og ulker er så vanlige at de treffes på nesten hvert dykk. Ser du derimot mer nøye etter vil du finne de mindre dyrene som gjør området spesielt. Nakensnegler, små krepsdyr og hav- edderkopper påtreffes hvis bare øynene tar seg tid til å oppfatte detaljene.


14   EIGERSUND - BJERKREIM - LUND

Dykking Diving I Tauchen

Visibility along this part of the coast can be up to 50 metres when conditions are good. Photo: Frank Emil Moen

Utover sommeren kan maneter av ulike slag opptre i store antall. Og kikker du riktig nøye etter kan du også se små krepsdyr som sitter på manetene som små blindpassasjerer. Dykker du på Skarvøys østside finnes kjempestore steinblokker. Disse fortsetter fra land og ned på ca. 10 meters dyp. Under og mellom disse steinene er det et rikt dyreliv. Fra fargerike sjøanemoner til spøkelseskreps og den lite synlige hornkvabben trives godt i dette tussmørke. Går en ned til 3040 meters dyp så er sannsynligheten stor for å treffe på den vernede og rødlista hvite hornkorallen som kun er funnet ved Egersund og ved Skottland. For å få utbytte av et dykk her anbefales det å ta med lykt. Ved Tingelsete mellom undervannsryggen og øyas vestside finnes en vakker dal med kritthvit sand. På veggene her kan du finne fjærstjerner og begerkorall i stort antall. Er du interessert i biologi og naturopplevelser skulle mulighetene langs Dalanekysten være store. SKIPSVRAK  I Bomvik og Svaddekilen ser man

restene av flere seilskuter. Likeså i Nålaugvika der man kan dykke på restene av Hartlepool som forliste i desember 1888. Utfor Tenholmen ligger restene av Cathrine, og i Østre Stabbsøvik ligger et ukjent vrak sansynligvis fra Holland. I Svåsunnet står vårt stauteste vrak, Landan. Denne lille lastebåten forliste tidlig på 1950tallet. Ved Rausvåg ligger restene av ’kålbåten’ og flere kanoner er synlige ved selve innseilingen. Disse stammer sansynligvis fra et gammelt krigsfartøy som forliste for hundreder av år siden.

Diving

The coast of Dalane is a popular diving area. It is biologically diverse and there are many wrecks to see. With visibility of up to 50 metres, there are few other coastal areas in Europe that can rival it. The best diving locations are Eigerøy lighthouse, Nesvåg in

Sokndal, Bu in the Jøssingfjord, and Mong and Nålaugvika in Egersund. FACTS  Compressed air Egersund fire station between 08.00-15.00. Outside these hours, call the station on tel.: +47 51 46 83 40. You must bring your own equipment with you.

Boat hire Hauen Camping – motor boats (Egersund), tel.: +47 51 49 23 79. M/S Sjødis – certified fishing boat (Sokndal) tel.: +47 51 47 75 00. Information: www.egersund-dykkeklubb.no. GENERAL  Fortunately, the Gulf Stream hugs the

coast, preventing the sea from getting too cold. The combination of warm water from the south and cold water from the north ensures a rich and diverse biology here in the southern part of Western Norway. Kelp forms forests more than two metres in height. These seabed forests conceal a huge diversity of animal species. In the summer and well into the autumn, you can swim alongside huge shoals of fish. The coastal current ensures fresh seawater that enables the kelp forest to remain healthy. In the late summer and early autumn, warm water from the south drifts northwards and it is not uncommon to see exotic species of fish such as St Peter’s fish and red mullet. The sea is crystal clear in winter and visibility of up to 50 metres is not unusual. These conditions are great for wreck diving. There are several excellent wrecks within the range of a sports diver. But it is recommended that you have some dives in your logbook before diving in open water along a line down to a wreck. A couple of the wrecks resting on the seabed are almost completely intact and they make great subjects for underwater photographers. AND FAUNA  Fascinating experiences await you. The fish life is rich, especially in summer. Monkfish, cod, poor cod, saithe, pollack, ling, different types of flatfish, gobies, wrasse and bullrouts are so common that you FLORA

encounter them on almost every dive. If you look more closely, however, you will find the smaller species that make the area special. Sea slugs, small crustaceans and sea spiders can be seen in certain places if your eyesight is good. Throughout the summer, various kinds of jellyfish can appear in large numbers. And if you look really closely, you may see small crustaceans catching a free ride on a jellyfish. If you dive on the east side of Skarvøy, you will see huge blocks of stone. They extend from the shore down to a depth of about ten metres. There is rich animal life under and in between these stones, from colourful sea anemones to ghost shrimps and the barely visible yarrel’s blenny, which thrives in this twilight zone. If you dive down to a depth of 3040 metres, you have a good chance of seeing the protected and endangered white horn coral that is only found off the coasts of Egersund and Scotland. To get the most out of your dive, it is recommended that you bring a torch. At Tingelsete between the underwater ridge and the west side of the island, you will find a beautiful valley with chalk-white sand. There are many feather stars and cup coral on the walls there. If you are interested in biology and nature experiences, there are endless possibilities in the Dalane area. SHIPWRECKS  The wrecks of several sailing ships

can be seen at Bomvik and Svaddekilen. In Nålaugvika you can see the wreck of the Hartlepool, which sank in December 1888. Off Tenholmen lies the wreck of the Cathrine, and an unidentified wreck, probably from Holland, lies in Østre Stabbsøvik. Our grandest wreck, the Landan, is found in Svåsunnet sound. This little cargo boat sank in the early 1950s. The wreck of the ’kålbåten’ is off Rausvåg, and several canons are visible in the approach to the harbour. They probably originate from an old warship that sank there hundreds of years ago.


www.visitdalane.no   15

Equipmentbank, lund Photo: Lund municipality

Tauchen

Die Küste von Dalane ist ein äußerst beliebtes Tauchrevier, das sich durch seine biologische Vielfalt auszeichnet. Darüber hinaus gibt es hier eine Reihe Wracks. Dank der hier herrschenden günstigen Sichtverhältnisse (bis zu 50 Meter) gibt es nur wenige Küstengebiete in Europa, die noch bessere Tauchbedingungen bieten. Die besten Tauchreviere befinden sich am Leuchtturm Eigerøy, bei Nesvåg in Sokndal, Bu i Jøssingfjord, Mong und Nålaugvika in Egersund. FAKTEN  Sauerstoffbefüllung Bei der Feuerwehr in Egersund zwischen 08.00-15.00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten bei der Feuerwehr unter +47 51 46 83 40 anrufen. Die Ausrüstung ist mitzubringen.

Bootsverleih Hauen Camping, Motorboote (Egersund), Tel.: +47 51 49 23 79. M/S Sjødis, Fischkutter, für 12 Pers. zugelassen (Sokndal). Tel.: +47 51 47 75 00. Informationen unter: www.egersund-dykkeklubb.no. ALLGEMEINES  Der Golfstrom kommt glücklicherweise bis an die Küste heran, sodass das Meer sich nicht zu sehr abkühlt. Die Kombination von warmem Wasser aus dem Süden und kälterem Wasser aus dem Norden sorgt für eine reiche und variierte biologische Vielfalt in Südnorwegen. Hier gibt es Wälder aus Riesentang, mehr als zwei Meter hoch, in denen sich eine große Vielfalt von Tierarten verbirgt. Im Sommer und bis weit in den Herbst hinein kann man hier zwischen großen Fischschwärmen schwimmen. Der Strom sorgt für frisches Meereswasser und trägt dazu bei, dass der Tangwald gesund bleibt. Im Spätsommer bis Herbstanfang kommt warmes Wasser aus dem Süden. In dieser Jahreszeit kann es schon mal vorkommen, dass man exotische Fischarten wie Petersfische und Meerbarben antrifft. Im Winter ist das Meer kristallklar, eine Sicht von bis zu 50 Metern

ist dann nicht ungewöhnlich. Unter solchen Bedingungen macht das Wracktauchen besonders Spaß. Innerhalb der Reichweite der Sporttaucher liegen mehrere interessante Wracks. Man sollte jedoch reichlich Erfahrung im Tauchen haben, um im offenen Meer an der Leine zu einem Wrack abzutauchen. Einige Wracks liegen fast unbeschädigt auf dem Meeresboden und dienen Unterwasserfotografen als schöne Motive. FLORA UND FAUNA  Faszinierende Erlebnisse lösen einander ab. Besonders im Sommer gibt es die verschiedensten Fischarten zu sehen: Seeteufel, Dorsche, Zwergdorsche, Köhler, Pollack, Lengfische, verschiedene Arten von Plattfischen, Grundeln, Lippfische und Groppen sind so gewöhnlich, dass man sie fast bei jedem Tauchgang antrifft. Bei näherem Hinschauen werden Sie jedoch die kleineren Tiere finden, die dieses Revier zu etwas ganz Besonderem machen. Nacktschnecken, kleine Krebstiere und Seespinnen sind zu erkennen, wenn man den Augen ein bisschen Zeit für das Erfassen der Details lässt. Im Laufe des Sommers kann die Zahl der verschiedenen Quallenarten deutlich zunehmen. Und wenn Sie genau hinschauen, werden Sie kleine Krebstiere sehen, die als Blindpassagiere auf den Quallen mitschwimmen. Beim Tauchen auf der Ostseite von Skarvøy werden Sie riesige Steinblöcke vorfinden. Sie reichen vom Land bis ins Meer in eine Tiefe von ca. 10 Metern. Unter und zwischen diesen Steinen befindet sich eine reichhaltige Fauna. Bunte Seeanemonen, Gespensterkrebse und die kaum erkennbaren Stachelrücken fühlen sich in diesem Halbdunkel sehr wohl. In einer Tiefe von 30-40 Metern ist außerdem die Wahrscheinlichkeit, die unter Naturschutz stehende und vom Aussterben bedrohte weiße Hornkoralle, die bisher nur bei Egersund und Schottland gefunden worden ist, zu sehen, groß. Um so viel wie möglich bei dem Tauchgang zu sehen, sollten Sie eine Lampe mitbringen. Bei Tingelsete zwischen dem Unterwasserrücken und der Westseite der Insel gibt es

ein wunderschönes Tal mit kreideweißem Sand. An den Wänden können Sie eine große Zahl von Haarsternen und Becherkorallen finden. Falls Sie sich für Biologie und Naturerlebnisse interessieren, eröffnen sich Ihnen an der Küste von Dalane große Möglichkeiten. SCHIFFSWRACKS  In Bomvik und Svaddekilen sieht man Reste mehrerer Segelschoner. Dasselbe gilt für die Bucht Nålaugvika, in der man nach den Resten der Hartlepool, die hier im Dezember 1888 unterging, tauchen kann. Vor Tenholmen liegen die Reste der Cathrine, und in der Bucht Østre Stabbsøvik liegt ein unbekanntes Wrack, das vermutlich aus Holland stammt. In Svåsunnet befindet sich unser stattlichstes Wrack, die Landan. Dieses kleine Lastschiff ging Anfang der 50er Jahre des 20. Jh.s unter. Bei Rausvåg liegen die Reste des ’Kålbåten’ (dt. ’das Kohlschiff’), darüber hinaus sind in der Hafen-einfahrt mehrere Kanonen zu sehen. Diese stammen vermutlich von einem alten Kriegsschiff, das vor Hunderten von Jahren hier sank.

Utstyrsbanken

Utleie av friluftsutstyr, båt kano, kajakk, redningsvester, stormkjøkken, fjelltelt, lavu m.m. Kontakt Lund kommune tlf.: 51 40 47 00.

Equipmentbank

Hire of outdoor equipment, boats, canoes, kayaks, life jackets, field cookers, mountain tents, Sami tents, etc. Contact Lund Municipality, tel.: +47 51 40 47 00.

Ausrustüngbank

Verleih von Freizeitausrüstung, Booten, Kanus, Kajaks, Rettungswesten, Kocher, Gebirgszelten, Lavvo u.v.m. Näheres bei der Gemeinde Lund, tel.: +47 51 40 47 00.


16   EIGERSUND

eigersund i

i

Turist informasjon: Vikeså Veiservice A/S tel.: (+47) 51 45 97 00, fax: (+47) 51 45 97 01 OpenTourist every Information day 07-23. E-mail: veiservi@frisurf.no Open during summer: Jernbaneveien 1 Bjerkreim kommune tel.: (+47) 51 2051 1146 0080 00 Eigersund kommune, tel.: (+47) www.bjerkreim.kommune.no E-mail: post@eigersund.kommune.no E-mail: postmottak@bjerkreim.kommune.no www.eigersund.kommune.no Rest of the year: Sokndalsveien 26 Tel.: (+47) 51 20 70 49 E-mail: post@visitdalane.no www.visitdalane.no eigerøy lighthouse Photo: Jan Ernst Samuelsen

Som en naturlig molo ligger Eigerøya og skjermer fastlandet innenfor mot Nordsjøens mektige bølger. Et kjærkomment ly for båtfarende mellom Lista og Nord Jæren har gitt gode forhold for lystbåter, yrkesfiskere og skipsfart gjennom mange århundre, og bidratt til at Egersund i dag er en av Norges største fiskehavner.

Oslo. E39 går gjennom kommunen 10 km fra sentrum, mens FV44, Nordsjøvegen, går langs kysten og gjennom sentrum. Næringen rettes mot hav og fiske som fiskeforedlingsbedrifter for fiskeolje,- mel og konsum, i tillegg til oljerelatert virksomhet, maritim elektronisk industri og notbøteri. Handelsentrum i Dalane, med spesialbutikker og større handlesentere.

FAKTA  Innbyggere: ca. 14.000. Areal: ca. 429 km2.

før og nå  Flere arkeologiske funn viser bosetting fra tidlig bronse- og jernalder, bla. på Auglend. Dette området er også et unikt og godt bevart kulturlandskap med naust og rasteplass for besøkende over land eller med båt. Leiren på Eigerøy var grunnlaget for den store fayanse-

Steinet, kupert kystlinje mot Nordsjøen i kontrast til innlandets steile fjell og koller, sletter, skog og kulturlandskap. En times kjøring til Stavanger Lufthavn, togforbindelse ved Jærbanen og Sørlandsbanen til henholdsvis Stavanger, Kristiansand og


www.visitdalane.no   17

EGERSUND CHURCH Photo: Johan Aakre

industrien i Egersund og det er åpnet museum over denne industriens 132 års historie. Egersund er kjent for sin unike steinsort, anortositt. Slike store felt finnes kun her, i Canada og på månen! Ta turen til Eigerøy fyr og bli langs stien kjent med anortosittens spesielle historie. Spennende, variert natur i Egersundsområdet innbyr til vandre- og sykkelturer. Den gamle Jærbanen fra Egersund til Hellvik er nå både tur- og sykkelløype. TREHUSBEBYGGELSEN  Egersund by har en av de best bevarte trehusbebyggelsene i Norge. Store deler av byområdet er nå regulert til antikvarisk spesialområde. Strandgaten var tidligere byens hovedgate. Den ble til etter en regulering i 1843 da en stor brann la hele bebyggelsen i aske. Ved gjenoppbyggingen fikk ytre bydel rette gater i jevnt rutemønster.

A: Egersund kirke  Plassen hvor den vakre korskirken fra 1600-tallet ligger, ble fra gammelt av kalt Heidningeholmen og har alltid vært et hellig og sentralt sted. I vikingtiden lå kongens leidangskip ved bryggen her og innkrevde

skatter og avgifter. De gamle ferdselsårene både til lands og vanns førte hit. Torvet, fra gammelt av kalt Lahedla og Haugen har nær tilknytning til området rundt kirken. B: Strandgt. 58 En av de mest karakteristiske bygninger i senempire stil. Bygningen ble oppført av sorenskriver Christian Feyer i 1846. Parken på motsatt side av gaten var tidligere eiendommens hage. Rundt 1870 ble bygningen kjøpt av kommunen og siden brukt som middelskole og gymnas, fram til 1990. Nå disponeres den til kontorer. C: Hauen Egersunds ’middelalderby’. Selv om bygningene her opp gjennom tidene har gjennomgått stadige endringer, er tuftene de samme som da området ble utbygd, i tiden 1750-1800. Hauen har grodd opp av seg selv, utviklet fra behov og bruk, ikke etter noen byplan. Boliger, uthus, verksteder, løer og fjøs lå i skjønn forening. Området var sterkt truet av riving på slutten av 1970-tallet, men fremstår nå i rehabilitert form med butikker, kro, sjokoladefabrikk, m.v.

D: Pricilla Presleys plass Markert øverst i Kirkegaten. I et lite hvitmalt trehus vokste hennes bestefar opp. E: Meieriet Kronprinsesse Mette Marit har solide røtteri Egersund. Hennes mor ble født her og bodde sine første år ved det gamle meieriet hvor bestefaren var meieribestyrer. TREHUSBEBYGGELSENS FARGEPRAKT Et slående trekk ved trehusbebyggelsen i Egersund er de mange fargene som preger husene i bybildet. Mens de andre byene langs sørkysten av Norge, fra Kragerø til Skudeneshavn er hvite blir en møtt av et koloristisk mangfold i Egersund. Frem til begynnelsen av 1900 tallet hadde alle trebyene dette fargerike utseendet. Bare et fåtall hus var hvite. Frem til den billige zinkbaserte hvitmalingen kom på markedet var hvitt den dyreste fargen og ble brukt av de rike og velstående. Da hvitfargen ble billig ble hvit en farge alle ville ha. I motsetning til de andre kystbyene var Egersund alt fra slutten av 1840-årene preget av industri. Røyken fra fabrikken la et sotbelegg på de hvitmalte husene. På hus med andre farger var sotlaget mindre synlig. På grunn av fayancefabrikken ble derfor Egersund aldri en hvit by, men beholdt sin varierte og spennende fargeprakt.

B A AMFI EIKUNDA EGERSUND FAYANCEMUSEUM

C

E D

The island of Eigerøy acts as a natural breakwater shielding the mainland from the rough seas of the North Sea. It provides welcome shelter for sailors on the exposed coast between Lista and north Jæren and has provided excellent conditions for recreational sailing, fishing and shipping for centuries, and has helped put Egersund on the map as one of the biggest fishing ports in Norway.


Photo: John Mossige, Morten Aakre, Hugo Lütcherath

18   EIGERSUND

Grand Hotell er et moderne hotell med lange tradisjoner. Hotellet ligger i sentrum av Egersund og er et glimrende utgangspunkt for opplevelser i og utenfor byen. Vi har 68 rom, restaurant/bar og gratis parkering. Kurs & Konferanse - Ferie & Fritid - Forretningsreiser - Selskap - Bryllup

The Grand Hotell is a modern hotel with long-standing traditions. The hotel, which is situated in the centre of Egersund, is a great starting point for exploring the town and its surroundings. We have 68 rooms, a restaurant/bar and free parking. Course & Conference - Holidays & Leisure - Business travel - Functions - Weddings

Grand Hotell AS, Joh. Feyersgt. 3. P.b 16, N-4379 Egersund. Tel.: (+47) 51 49 60 60 - Fax: (+47) 51 49 60 61. booking@grand-egersund.no. www.grand-egersund.no

e

EGERSUND CITY CENTRE

In our charming city centre, we welcome you to a variety of pleasant shops offering great service among well preserved wooden houses lining narrow streets and alleys. Free parking located in the city centre.

WELCOME TO EGERSUND CITY CENTRE!

Cell: (+47) 47 46 96 66 post@egersund-sentrumsforening.no


www.visitdalane.no   19

DAY OF THE FISHERIES Photo: Morten Aakre

FACTS  Population: approx. 14.000, size: approx.

429 km2. The rocky, hilly coastline along the North Sea contrasts with the steep mountains and hills, plains, forests and cultural landscape further inland. It is an hour’s drive to Stavanger Airport, and there is a train service via the Jærbanen railway and the Sørlandsbanen railway to Stavanger, Kristiansand and Oslo respectively. The E39 road runs through the municipality, 10 km from the town centre, while the FV44 road, the North Sea Road, runs along the coast and through the town centre. The economy is largely based on marine activities and fishing, and there are fish-processing companies producing fish oil, fishmeal and fish for consumption as well as oilrelated activities, maritime electronics and net repair workshops. The centre of commerce in Dalane, with specialist shops and large shopping centres. before and now  Several archaeological finds

bear witness to settlement from the early Bronze and Iron Ages, at Auglend, among other places. This area is also a unique and well-preserved cultural landscape with a boathouse and picnic area for visitors arriving by sea or by land. The clay on Eigerøy was the basis for the large-scale faience industry in Egersund, and a museum has been opened to celebrate the industry’s 132-year history. Egersund is famous for its unique type of rock, anorthosite. Similar sized fields of anorthosite are only found in Canada and on the moon! Take a trip to Eigerøy Lighthouse and learn about the unique history of anorthosite along the way. The exciting varied landscape of the Egersund area is perfect for walking and cycling trips. The old Jærbanen railway from Egersund to Hellvik is now both a walking and cycling trail.

Strandgaten was previously the town’s main street. It became the main street after the town plan regulation of 1843 - the year a big fire swept through the town. When it was rebuilt, this area was built in a grid pattern of straight streets. A: Egersund Church The site of the beautiful 17th century cruciform church, which was originally known as Heidningeholmen, has always been a sacred and important place. During the Viking Age, the king’s Leidang ship moored here to collect taxes. The old transport routes on land and sea all led to this site. The market square, formerly known as Lahedla and Hauen, is situated in immediate proximity to the church. B: Strandgaten 58 One of the most characteristic buildings in Late Empire style, it was built by district recorder Christian Feyer in 1846. The restored park on the other side of the street used to be the property’s garden. Around 1870, the building was purchased by the municipality and used first as a lower secondary school and later as an upper secondary school until 1990. It is now in use as offices. C: Hauen Egersund’s ‘old town’. Although the buildings here have undoubtedly undergone many changes through the ages, the foundations date from when the area was first developed, during the period 1750-1800. Hauen grew as needs dictated, rather than being planned, and dwellings, outhouses, workshops, barns and byres were all jumbled together. At the end of the 1970s, the area was threatened by the planner’s axe, but it survived and has been rehabilitated and now features shops, café, chocolate factory etc.

WOODEN HOUSES  Egersund town has one of

the best preserved wooden house settlements in Norway. Large parts of the town are now designated an area of special historic interest.

D: Pricilla Presleys square At the top of Kirkegaten. Her grandfather grew up in a little white wooden house here.

E: Meieriet (the dairy) Crown Princess Mette Marit has roots in Egersund. Her mother was born here and lived for a few years at the old dairy, which was run by her grandfather. THE COLOURFUL SPLENDOUR OF THE WOODEN BUILDINGS  One of the most striking features

of the wooden houses in Egersund is the many colours that brighten up the town. While the other towns along the coast of Southern Norway, from Kragerø to Skudeneshavn are white, visitors to Egersund are met by a wide range of colours. Up until the early 1900s, all the wooden buildings were brightly coloured. A mere few were painted white. Before cheap, zinc-based white paint came on the market, white was the most expensive colour and was only used by the rich and prosperous. When white paint became cheap, everyone wanted to paint their houses white. Unlike the other towns along the coast, Egersund was already an industrial town by the end of the 1840s. The smoke from the factory left a layer of soot on the houses that were painted white, but it was not as visible on houses that were painted in other colours. The faience factory is therefore the reason that Egersund never became a ‘white’ town, but kept its varied and exciting colour palette.

Wie eine natürliche Mole liegt die Insel Eigerøya vor der Küste und schützt das Festland vor den mächtigen Wellen der Nordsee. Hier an der rauen Küste zwischen Lista und Nord Jæren hat die Insel Freizeitbooten, Fischkuttern und anderen Schiffen mehrere Jahrhunderte hindurch Schutz geboten und dazu beigetragen, das Egersund heute einer der größten Fischereihäfen Norwegens ist.


20   EIGERSUND

Velkommen til et koselig opphold! Stort utvalg av hytter for enhver smak helårsåpent - rimelige priser - moderne sanitæranlegg - rikelig plass for telt, bobil eller campingvogn. Campingplassen ligger ved FV44, 3 km nord fra Egersund sentrum. Gode turmuligheter og kortsalg for laksefiske i Bjerkreimselven. Sykkelutleie og trådløst internett.

Welcome to a plesant stay! We offer a great variety of cabins open all year - friendly prices modern wc-facilities, campingsite, Rv and Caravan - Situated along FV44, 3 km nord of Egersund centre. Hiking and Fishingcards for sale (in Bjerkreimselven). Bike rental and wireless internett connection.

Willkommen zu einem gemütlichen Aufenthalt!

Jærveien 190, Tengs N-4370 EGERSUND Tel.: (+47) 974 00 966 - G.P.S.: +58° 28’ 41.29”, +5° 59’ 46.31” post@steinsnescamping.no - www.steinsnescamping.no - www.naf.no/egersund

Große Auswahl von Hütten für jeden Geschmack - Das ganze Jahr geöffnet. Günstige Preise - moderne Sanitäranlagen - reichlich Platz für Zelt, Wohnmobil oder Campingwagen. Der Campingplatz liegt an der FV44, 3 km nördlich von Egersund Zentrum. Gute Wandermöglichkeiten und Angelscheine für Lachsfischen im Bjerkreimfluß. Fahrradverleih und Drahtlos Internet (WLAN).

Hauen Camping 4 stjerners familiehytter ved innseilingen til Egersund. Hytter m/u dusj/toalett. Moderne og velholdt sanitæranlegg. Helårsåpent hytteutleie. Åpent for bobil, campingvogn og telt i perioden: 1.4 - 1.10 Four-star family cabins on the seaward approach to Egersund. Cabins with/without shower/WC. Modern and well kept sanitary facilities. Cabin hire all year. Open for camper vans, caravans and tents from 1 April to 1 October. 4-Sterne-Familienhütten an der Hafeneinfahrt von Egersund. Hütten mit/ohne Dusche/Toilette. Moderne und gepflegte sanitäre Anlagen. Hüttenvermietung ganzjährig. Geöffnet für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte: 1.4.-1.10.

GPS: 58.26.030 - 5.58.621 Steinbakken 52, N-4370 Egersund Tel.: (+47) 51 49 23 79 hauen.camping@online.no www.hauencamping.no


www.visitdalane.no   21

EGERSUND HARBOUR Photo: Johan Aakre

FAKTEN  Einwohner: ca. 14.000. Fläche: ca. 429 km2. Die felsige Hügellandschaft zur Nordsee hin bildet einen markanten Kontrast zu den steilen Bergen und Felskuppen, Ebenen, Wäldern und Kulturlandschaften im Binnenland. Eine Autostunde bis zum Flugplatz Stavanger Lufthavn Sola sowie Zuganbindung an die Strecken Jærbanen und Sørlandsbanen, die nach Stavanger, Kristiansand bzw. Oslo führen. Die E39 verläuft 10 km von der Stadtmitte entfernt durch die Gemeinde, während die F44, die sogenannte Nordseestraße, an der Küste entlang und durch die Stadt führt. Die Wirtschaft ist auf das Meer und die Fischerei ausgerichtet, es gibt hier z.B. Fischverarbeitungsbetriebe für Fischöl, Fischmehl und Speisefisch. Darüber hinaus findet man Zulieferbetriebe für die Ölindustrie, maritime elektronische Industrie und Netzflickerei. Einkaufen kann man in Dalane, wo es Fachgeschäfte und größere Einkaufszentren gibt. Früher und heute  Mehrere archäologische

Funde weisen auf eine Besiedlung seit der frühen Bronze- und Eisenzeit hin, u.a. bei Auglend. Dieses Gebiet gilt als einmalige und gut bewahrte Kulturlandschaft mit Anleger und Rastplatz für Besucher, die über Land oder mit dem Boot kommen. Der Lehm von Eigersund bildete die Grundlage für die Fayenceindustrie in Egersund. Es ist daher ein Museum zu deren 132 jährigen Geschichte eröffnet worden. Egersund ist auch für seine einzigartige Gesteinsart Anorthosit bekannt, derartig große Felder gibt es sonst nur in Kanada und auf dem Mond! Machen Sie einen Abstecher zum Leuchtturm Eigerøy und lernen Sie auf dem Weg dorthin die besondere Geschichte des Anorthosits kennen. Die interessante, abwechslungsreiche Natur in der Umgebung von Egersund lädt außerdem zu Wanderungen und Radtouren ein, die stillgelegte Eisenbahnstrecke von Egersund nach Hellvik z.B. ist heute eine wunderschöne Wander- und Radstrecke.

DIE HOLZHAUSBEBAUUNG  Die Holzhäuser Eger-

sunds gehören zu den am Besten erhaltenen Holzhäusern Norwegens. Große Teile des Stadtgebietes unterliegen mittlerweile den besonderen Bestimmungen des norwegischen Denkmalschutzes. Die Straße Strandgaten war in früherer Zeit die Hauptstraße der Stadt. Sie entstand gemäß eines Flächennutzungsplanes im Jahre 1843, nachdem ein Großfeuer die gesamte Bebauung in Schutt und Asche gelegt hatte. Beim Wiederaufbau wurden die Straßen im äußeren Stadtteil in geraden Linien im Schachbrettmuster angelegt. A: Die Kirche von Egersund Der Platz, an dem die schöne Kreuzkirche aus dem 17. Jh. steht, wurde einst Heidningeholmen genannt und ist stets ein heiliger und wichtiger Ort gewesen. In der Wikingerzeit lagen die Kriegsschiffe des Königs hier am Kai und trieben Steuern und Abgaben ein. Die ehemaligen Verkehrsadern, sowohl zu Wasser als auch zu Land, führten hierher. Der Marktplatz, der in alter Zeit Lahedla genannt wurde, und Haugen sind eng mit dem Gelände, das die Kirche umgibt, verknüpft. B: Strandgt. 58 Dieses ungewöhnliche Gebäude ließ der Amtsrichter Christian Feyer im Jahre 1846 im Stil des Spätempire erbauen. Der Park auf der anderen Straßenseite war früher der Garten des Anwesens. Um 1870 wurde das Haus von der Gemeinde erworben, die in ihm zunächst eine Mittelschule, später dann bis 1990 ein Gymnasium unterbrachte. Heute wird es für Büros genutzt. C: Hauen Die ’Mittelalterstadt’ von Egersund. Obwohl die Gebäude in diesem Viertel im Laufe der Zeit oft verändert wurden, sind die Fundamente seit dem Entstehen dieses Stadtteils zwischen 1750 und 1800 unverändert. Hauen entwickelte sich nach den damaligen Bedürfnissen und Nutzungen, einen Flächennutzungsplan gab es nicht. Hier lagen Wohnhäuser,

Schuppen, Werkstätten, Scheunen und Ställe dicht nebeneinander. Das Viertel war Ende der 70er Jahre des 20. Jh.s vom Abriss bedroht, heute jedoch beherbergen die mittlerweile rehabilitierten Häuser Geschäfte, Gaststätten, Schokolade Fabrik usw. D: Pricilla Presley plass Ganz oben in der Kirkegaten. Es handelt sich hierbei um ein weißgestrichenes Holzhäuschen, in dem ihr Großvater aufwuchs. E: Meieriet Kronprinzessin Mette Marit ist tief in Egersund verwurzelt. Ihre Mutter kam hier auf die Welt und verbrachte die ersten Jahre ihrer Kindheit in der Nähe der Molkerei, deren Leiter Mettes Großvater war. DIE FARBENPRACHT DER HOLZHÄUSER  Besonders auffallend bei Egersunds Holzhäusern sind deren bunt gestrichene Fassaden, die das Stadtbild prägen. Während in den anderen Städten an der norwegischen Südküste, von Kragerø bis Skudeneshavn, weiß vorherrscht, trifft man in Egersund auf eine farbenfrohe Vielfalt. Bis zu Beginn des 20. Jh.s sahen alle Städte mit Holzhäusern so aus, nur einige wenige Häuser waren weiß. Bis die billige weiße Zinkfarbe auf den Markt kam, war nämlich weiß die teuerste Farbe und wurde nur von den Reichen und Wohlhabenden verwendet. Als die weiße Farbe billiger wurde, wollten alle sie haben. Im Gegensatz zu anderen Küstenstädten war Egersund allerdings bereits ab Ende der 40er Jahre des 19. Jh.s von Industrie geprägt. Der Rauch von den Fabrikschornsteinen führte zu deutlichen Rußablagerungen an den Wänden der weißgestrichenen Häuser, während bei den bunt gestrichenen Hauswänden der Ruß weniger sichtbar war. Wegen der Fayencefabrik wurde Egersund daher nie zu einer weißen Stadt, sondern behielt seine abwechslungsreiche und interessante Farbenpracht.


22   EIGERSUND

.

Dalane Folkemuseum & Egersunds Fayancemuseum Sorenskrivergården på Slettebø i Egersund er museet sitt hovedanlegg. Ved omvisninger i bygningene kan en oppleve embetsmannskulturen og bondekulturen. Stor samling av bondens arbeidsredskaper og andre tradisjonelle håndverk, som smed og hornmaker. På anlegget kan en besøke krambu, skolehus og brannstasjon og en utstilling om 2. verdenskrig. Egersund Fayancemuseum har utgangspunkt i den tidligere hjørnesteinsbedriften Egersund Fayancefabriks Co. sin produksjon og virksomhet. Fabrikken eksisterte fram til 1979, da den ble nedlagt etter 132 år med drift. Museet forteller historien om fabrikken og byen og viser fram deler av produksjonen. Museet er universelt utformet og har et eget berøringsgalleri. Dalane Folkemuseum har flere museumsbygg i kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal, som også er åpne for besøkende. Se vår nettside. The old district recorder’s residence at Slettebø in Egersund forms the core of the museum. Guided tours will give you an insight into the old system of state officials and farming culture. The museum has a large collection of farming implements and traditional tools used by blacksmiths and horn craftsmen, among others. You can also visit an old general store, schoolhouse, fire station and see an exhibition about World War II at the museum. Egersund Faience Museum is based on the former cornerstone company Egersund Fayancefabriks Co’s production and activities. The Factory was in operation until 1979, when it closed after 132 years of production. The museum tells the story of the factory

and the town and exhibits some of the pottery produced at the factory. The museum has a universal design and has a special touch gallery. Dalane Folk Museum has several branches in the municipalities Bjerkreim, Eigersund, Lund and Sokndal, which are also open to visitors, see our website. Das Haus des ehemaligen Amtsrichters, der ‘Sorenskrivergården’ in Slettebø bei Egersund, ist die Hauptanlage des Museums. Auf Führungen in den Gebäuden kann man die alte Beamten- und Bauernkultur erleben. Hier befindet sich eine große Sammlung von Arbeitsgeräten aus der Zeit, als noch vieles manuell erledigt wurde und Zugtiere verwendet wurden. Man erhält einen Einblick in die Arbeit des Schmieds, des Hornbearbeiters sowie in eine Reihe anderer traditioneller Handwerke. In der Anlage kann man einen ehemaligen Krämerladen besuchen, ein Schulhaus, eine Feuerwache und eine Ausstellung aus dem zweiten Weltkrieg. Das Fayencemuseum Egersund beherbergt Ausstellungen, die die Produktion der ehemaligen Fayencefabrik, eines der damals größten Arbeitgeber der Stadt Egersund, präsentieren. Die Fabrik wurde 1979 nach 132jähriger Produktion stillgelegt. Das Museum berichtet von der Geschichte der Fabrik und der Stadt und stellt einzelne Teile aus der Produktion vor. Es ist universell gestaltet und hat eine eigene Ausstellung zum Anfassen. Das Heimatmuseum Dalane Folkemuseum besteht aus mehreren Museumsgebäuden in den Dalane-Gemeinden Bjerkreim, Eigersund, Lund und Sokndal, die für Besucher geöffnet sind. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Dalane Folkemuseum, Slettebø Address: Museumsveien 20. Office and archives: weekdays 9.00 - 14.00 (please call to make an appointment).

Egersund Fayancemuseum Address: Fabrikkgaten 2. Open: 25th of June to 31 of August, everyday 11.00-17.00 Rest of the year: Wed-Fri: 11.00-15.00. Sat-Sun: 11.00-17.00.

Open: 25th of June to 12th of August, Everyday 11.00 - 17.00 Open by arrangement outside advertised opening times.

Dalane Folkemuseum, P. O. Box 338, NO-4379 Egersund. Tel.: +47 51 46 14 10. Fax: +47 51 46 14 11. E-mail: post@dalanefolke.museum.no www.dalanefolke.museum.no

Velkommen til Egersunds handlegate under tak med 28 butikker Willkommen in der überdachten Einkaufsstraße von Egersund mit 28 Geschäften Welcome to Egersund’s indoor market street with 28 shops AMFI EIKUNDA WHAT YOU WANT - IN EGERSUND TOWN CENTER ÅPENT/OPEN 10-20 (18) DAGLIGVARE/GROCERIES 08-21 (09-20) AMFI-EIKUNDA.NO


www.visitdalane.no   23

Statue of Johan Feyer - founder of Egersund Faience Factory Photo: Eigersund Kommune

Attraksjoner

Kartref. 1 Eigerøy Fyr Oppført i 1853-54, et av Europas sterkeste. Fyret ble bygget for å trygge skipstrafikken langs kysten. For første gang ble det bygget støpejernstårn i Norge. Seksjonene ble levert fra Bærums verk. 70.000 stein ble brukt til fôring av tårnet. Det er 134 trappetrinn i selve tårnet i tillegg til de 34 opp til inngangen. Fra parkeringsplassen ved Nautasundet som også har toaletter og renovasjon, går en fint opparbeidet tursti på 2 km frem til området like ved fyret. Det er 7 geo-stopp langs stien hvor en kan lære mer om den unike steinsorten anortositt. Fyrtårnet har besøksåpent søndager i sommermånedene. Den gamle fyrvokterboligen er restaurert og er kafé i samme tidsrom. Fyrvokterboligen kan også leies for overnatting. Avstand fra sentrum til parkeringsplass er ca. 12 km, følg RV502, ta til høyre etter Eigerøy bro, skiltet fra Segleim. Kartref. 5 Dalane Folkemuseum 1) Dalane Folkemuseum Slettebø Sorenskriver gård fra 1850-tallet. Bygningene med utstillinger gir et godt bilde av hverdagslivet i Dalane på 1800- og tidlig 1900-tallet. Åpent daglig 25. juni - 12. august 11.00-1700. For nærmere informasjon besøk Dalane Folkemuseums nettsider: www.dalanefolke.museum.no eller ring 51 46 14 10. 2) Egersund Fayancemuseum i Egersund sentrum. Viser et stort utvalg av Egersund Fayacefabriks Co produksjon og 132 årige historie. Universelt utformet. Åpent daglig 25. juni - 31. august 11.00-17.00. Resten av året onsdag til søndag. For nærmere informasjon besøk Dalane Folkemuseums nettsider: www.dalanefolke.museum.no eller ring 51 46 14 10. Kartref. 3 Varberg Området har små naturstier og vei til toppen som har en flott utsikt over byen, innseilingen og distriktet. På toppen er det en kikkert for detaljer i terrenget. Ved foten

av Varberg, innerst i Øvre finnes helleristninger fra yngre bronsealder (ca. 1000 - 500 f.kr.). Dette feltet består av to skips-figurer. Varberg er skiltet fra sentrum, 15 min. spasertur eller bil til parkeringsplass 5 min. Kartref. 2 Lindøy Batteri Gammel kystfestning som ble anlagt i første del av det 18. århundre under Christian IV, og nedlagt i 1826. Fortet ligger ved innseilingen til Egersund havn med utsyn til både søndre og nordre sund. Det er et restaurert krutthus og kanoner på fortet. Ved foten av batteriet, i sjøen, står aluminiumskulpturen, ’Linda’, utført av kunstneren Hannu T. Konttinen. Adkomst fra sentrum mot Eigerøy, til venstre før tunnelen, deretter til høyre og så til venstre inn Åsaneveien. Kjør gjennom fabrikkområdet hvor det er parkeringsplass. Kartref. 6 Mysinghålå Ligger på Mysingheia, Helleland, ca. 12 km fra Egersund sentrum. Fin 10 km lang merket tursti. Mysinghålå var tilholdssted for Vestige IV med sersjant Alf Aakre under 2. verdenskrig. Hulen ble innredet med ovn, brisker, bord og vindu. Skjulestedet ble aldri funnet av tyskerne. Videre kan en ta seg frem 2 km til Hestadfjellet hvor et trekkfly havarerte under 2. verdenskrig. Dette flyet hadde tilknytning til Operasjon Freshman og tungtvannsproduksjonen på Vemork. Området er flott for både friluft- krigs- og kulturhistorieinteresserte. Veien fram til Mysinghålå tydelig merket. Fra E39 følg veien mot Mysing og merket løype fra parkeringsplassen. Ca. 40 min. gange i rolig tempo. For nærmere informasjon besøk Dalane Folkemuseums nettsider www.dalanefolke.museum.no eller ring 51 46 14 10. HISTORISKE BRUER  Sokkatjørrbrua Steinhvelvbru med tre hvelv, en av seks verneverdige bruer. Bygget i årene 1841-42 og er 5,3 m bred. Ligger like ved FV42 nord for Egersund.

Kartref. 20 Terland Klopp Gyadalen ved FV42 ca. 15 km fra Egersund sentrum og 3 km fra Helleland. Steinhellebru (huldikebru) på 60 m med 21 løp fra tidlig 1800-tall.

Attractions

Map ref. 1 Eigerøy Lighthouse Erected in 185354, it has one of Europe’s most powerful lights. The lighthouse was built to ensure the safety of the shipping traffic along the coast. It was the first cast-iron tower to be built in Norway. The sections were delivered by Bærum steelworks. In addition, 70,000 stones were used to line the tower. There are 134 steps in the tower itself, as well as 34 up to the entrance. From the car park by Nautasundet, which has toilets and waste collection, there is a good path that runs 2 km up to the lighthouse. There are seven geo stops along the path, which give you an opportunity to learn more about the unique deposit anorthosite. The lighthouse is open to visitors on Sundays during summer. The old lighthouse keeper’s dwelling has been renovated and houses a café which is also open during the summer. Overnight stays can also be booked in the lighthouse keeper’s dwelling. It is roughly 12 km from the centre of the town to the car park. Follow the RV502 road, turn right past Eigerøy bridge, and it is signposted from Segleim. Map ref. 5 Dalane Folkemuseum 1) Dalane Folk Museum The district recorder’s estate at Slettebø from the 1850s.The buildings and exhibitions give a good picture of what life was like in the 19th and early 20th century. Open every day from 25 June to 12 August 11.00-17.00. For more information, see: www.dalanefolke.museum.no, or call tel. +47 51 46 14 10.


24   EIGERSUND

Egersund offers lots of restaurants and cafÉs Photo: Morten Aakre

2) Egersund Faience Museum In the centre of Egersund. Exhibits a large selection of Egersund Fayancefabriks Co’s production and 132-year history. Universal design. Open everyday from 25 June to 31 August 11.00-17.00. Wednesday to Sunday the rest of the year. For more information, see Dalane Folk Museum’s website at www.dalanefolke.museum.no, or call tel. +47 51 46 14 10. Map ref. 3 Varberg The area has short nature trails and a path to the top of the hill, which provides a good view of the town, the sea approach and the outlying area. At the top, there is a telescope that you can use to study details in the terrain. At the foot of Varberg hill, at the end of Øvre Prestegårdsvei, there are rock carvings from the Late Bronze Age (approx. 1,000 to 500 BC). The carvings include two ship figures. Varberg is signposted from the town centre, 15 minutes’ walk, or a 5-minute walk if you drive to the car park.

Map ref. 2 Lindøy Batteri An old coastal fortress built in the first half of the 18th century during the reign of Christian IV, and abandoned in 1826. The fortress lies by the approach to Egersund harbour with views of both the southern and northern sounds. There is a renovated gunpowder house and canons at the fortress. In the sea at the foot of the fortress, you will see the aluminium sculpture, ‘Linda’, by the sculptor Hannu T. Konttinen. Access: from the centre of town towards Eigerøy, turn left before the tunnel, then turn right and then left into Åsaneveien. Drive through the industrial estate to the car park. Map ref. 6 Mysinghålå At Mysingheia, Helleland, approx. 12 km from the centre of Egersund. There is a good 10 km marked walking path here. Mysinghålå was the base for the Vestige IV group under Sergeant Alf Aakre during World War II. The cave was equipped with an oven, bunks, tables and a window. The Germans never found this hiding place. You can walk a further 2 km to Hestadfjellet where a plane pulling a glider went down during World War II. This plane was

involved in Operation Freshman and sabotage of the heavy water production at Vemork. This is a great area for recreation and for those interested in aviation, war and cultural history. The road to Mysinghålå is clearly marked today. From the E39 road, follow the road to Mysing and the marked trail from the car park. It is an approx. 40 min. walk at a leisurely pace. For more information, see www.dalanefolke.museum.no, or call tel. +47 51 46 14 10. HISTORICAL BRIDGES  Sokkatjørbrua bridge A stone bridge with three arches, one of six listed bridges. It was built in the years 1841 to 1842 and is 5.3 metres wide. Located just north of Egersund, just beside the FV42 road.

Map ref. 20 Terland Klopp In the Gyadalen valley by the FV42 road approx. 15 km from Egersund town centre and 3 km from Helleland. A 60-metre-long clapper bridge with 21 piers built in the early 19th century.

BEN’S KAFE & MOTELL Sørlandsveien 525, N-4376 Helleland Tel.: (+47) 51 49 70 00, Fax: (+47) 51 49 70 07, post@benskafe.no

Ligger i landlige omgivelser ved E39, 70 km sør for Stavanger og 10 km nordøst fra kystbyen Egersund. Situated along E39, 70 km south of Stavanger and 10 km norteast of Egersund. In ländlicher Umgebung an der Straße E39, 70km südlich von Stavanger, und 10km nordöstlich von der Küstenstadt Egersund.

www.benskafe.no

HELLVIKHYTTENE Trosavigveien 213, N-4375 Hellvik Tlf./Tel.: (+47) 51 49 56 00, Cell: (+47) 911 61 377 E-mail: kr-joha3@online.no 3 soverom m/ 2 sengeplasser + hems med 2 sengeplasser 3 bedrooms, each sleeping 2 pers. + half-loft sleeping 2 pers. 3 Schlafzimmer m/ jeweils 2 Betten + Schlafboden m/ 2 Betten


www.visitdalane.no   25

skadbergsanden beach Photo: DesignStrek

Attraktionen

Kartenref. 1. Eigerøy Fyr 1853-54 gebaut, ist einer der lichtstärksten Leuchttürme Europas. Die Anlage wurde errichtet, um den Schiffsverkehr an der Küste entlang zu sichern. Erstmals in Norwegen wurde dabei ein Turm aus Gusseisen erbaut. Die einzelnen Sektionen kamen von der Fabrik Bærums verk in Ostnorwegen. Zum Ausmauern des Turmes wurden 70.000 Steine benötigt. Im eigentlichen Turm gibt es 134 Treppenstufen, dazu kommen die 34 Stufen zum Eingang hinauf. Vom Parkplatz am Nautasund, auf dem es auch Toiletten und Mülleimer gibt, führt ein sehr gut präparierter 2 km langer Pfad zum Leuchtturmgelände. An dem Pfad entlang gibt es 7 Geo-Stationen, an denen man mehr über die einzigartige Gesteinsart Anorthosit lernen kann. Der Leuchtturm ist in den Sommermonaten sonntags für Besucher geöffnet. Die ehemalige Wohnung des Leuchtturmwächters wurde restauriert und wird heute an Feriengäste vermietet. Im Sommer befindet sich hier außerdem ein Café. Die Entfernung von der Stadtmitte bis zum Parkplatz beträgt etwa 12 km. Folgen Sie der RV502 und biegen Sie hinter der Brücke Eigerøy nach rechts ab. Ab Segleim ist der Leuchtturm ausgeschildert. Kartenref. 5 Bezirksmuseum Dalane Folkemuseum 1) Heimatmuseum Dalane Slettebø Der ehemalige Hof des Amtsrichters aus den 50er Jahren des 19. Jh.s. Die Gebäude und Ausstellungen gewähren einen guten Einblick in den Alltag des 19. und frühen 20. Jh.s in Dalane. 25.6 bis 12.8 täglich geöffnet 11.00-17.00 Uhr. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Heimatmuseums Dalane unter www.dalanefolke.museum.no. Sie können auch unter +47 51 46 14 10 anrufen. 2) Fayencemuseum Egersund Im Zentrum von Egersund. Zeigt eine große Auswahl an Produkten aus der 132jährigen Produktion der Fayencefabrik in Egersund. Universell gestaltet. 25.6

bis 31. August täglich geöffnet 11.00-1700 Uhr, ansonsten von Mi bis So. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Heimatmuseums Dalane unter www.dalanefolke.museum.no. Sie können auch unter +47 51 46 14 10 anrufen. Kartenref. 3 Varberg Das Gebiet ist durchzogen von kleinen Naturpfaden und einem Weg zum Gipfel, von dem aus man einen herrlichen Blick über die Stadt, die Hafeneinfahrt und das Umland hat. Auf dem Gipfel gibt es ein großes Fernglas, durch das man die Umgebung genauer betrachten kann. Am Fuß des Varberg, am Ende der Straße Ø. Prestegårdsvei, gibt es Felszeichnungen aus der späten Bronzezeit (ca. 1000 - 500 v.Chr.) Es handelt sich hierbei um die Darstellung von zwei Schiffen. Varberg ist von der Stadtmitte aus ausgeschildert, der Spaziergang dauert 15 Min., vom Parkplatz sind es nur 5 Min. Kartenref. 2 Lindøy Batteri Ein altes Küstenfort, das in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts unter Christian IV. angelegt und 1826 stillgelegt wurde. Das Fort liegt an der Fahrrinne zum Hafen von Egersund, von wo aus man über den südlichen und den nördlichen Sund blicken kann. Im Fort gibt es ein restauriertes Pulverhaus und Kanonen. Im Meer unterhalb der Festung steht die Aluminiumsskulptur ’Linda’, die vom Künstler Hannu T. Konttinen geschaffen wurde. Anfahrt: Ab Stadtmitte Richtung Eigerøy, vor dem Tunnel links abbiegen, danach rechts und wieder links in die Straße Åsaneveien hinein. Fahren Sie über das Fabrikgelände bis zum Parkplatz. Kartenref. 6 Mysinghålå Liegt in Mysingheia, Helleland, etwa 12 km von der Ortsmitte Egersunds entfernt. Schöner, 10 km langer markierter Wanderpfad. Während des 2. Weltkriegs hatten hier die Heimatfrontsoldaten der Abteilung Vestige IV unter Sergeant Alf Aakre ihren Standort. Die Höhle war mit Ofen, Pritschen, Tisch und Fenster ausgestattet. Das Versteck

wurde von den Deutschen nie entdeckt. Geht man noch 2 km weiter, kommt man zur Anhöhe Hestadfjellet, wo im 2. Weltkrieg ein Leichtflugzeug abstürzte. Dieses Flugzeug gehörte zur Sabotageoperation Freshman gegen die Produktion von schwerem Wasser in Vemork. Das Gelände ist für Wanderer ebenso wie für kriegsund kulturgeschichtlich Interessierte lohnend. Heute ist der Weg nach Mysinghålå deutlich gekennzeichnet. Von der E39 folgen Sie der Straße Richtung Mysing und danach dem gekennzeichneten Pfad vom Parkplatz. Die Wanderung dauert in ruhigem Tempo etwa 40 Minuten. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Heimatmuseums Dalane unter www.dalanefolke.museum.no. Sie können auch unter +47 51 46 14 10 anrufen. HISTORISCHE BRÜCKEN  Sokkatjørrbrua

Steingewölbebrücke mit drei Wölbungen, eine von sechs erhaltenswerten Brücken, in den Jahren 1841-42 erbaut und 5,3 m breit. Sie liegt an der FV42 nördlich von Egersund. Kartenref. 20 Terland Klopp Gyadalen an der FV42, ca. 15 km von der Stadtmitte Egersund und 3 km von Helleland entfernt. Mit Naturstein gelegte Brücke, 60 m lang mit 21 rechtwinkligen Öffnungen aus dem frühen 19. Jahrhundert.

Aktiviteter

TUROMRÅDER

Auglend Et innholdsrikt friluftsområde ytterst på Søre-Eigerøy. Tidligere en kystgård, nå med sjøbumiljø i Vandringshavn. Parkering, toalett, merket gangdrag, gode sjøfiskemuligheter, lokal natur- og kulturinformasjon. Kartref. 4 Vannbassengene Et sentrumsnært friluftsområde med mange gode turstier. Badeplass, toalett, parkering, lysløype og fiskevann.


26   EIGERSUND

Walk- and cycle path along old Jærbanen railway Photo: Magma Geopark

Området har navnet etter det gamle vannverket som i mange år forsynte eigersundere med drikkevann. Både bassengene og de åpne kanalene skaper spenning og variasjon i skogsmiljøet. Skiltet fra rundkjøringen FV44 ved Mosbekk. Kommunen og ulike organisasjoner har utviklet merkede turveier og stier for både vandring og sykling. Følgende nettsider gir mange tips: www.eigersund.kommune.no, northseatrail.org, magmageopark.com og friluftsrad.no/dalane. FISKE  Utmerkede fiskeområde fra land og på sjø. Sjøfiske krever ikke fiske-

kort, mens det kreves fiskekort for elv og ferskvannsfiske. Disse fås kjøpt hos bl.a. Steinsnes Camping, oppsittere langs Bjerkreimselva og hos Sporty Egersund, Nytorget. Tlf.: 51 49 02 75. BADEPLASSER  Skadbergsanden N. Eigerøy. Den største badeplassen i

Dalaneregionen med 500m sandstrand og lave sanddyner. Området er utstyrt med toaletter og parkering. Stranden er lett tilgjengelig med bil eller buss fra sentrum. Vannbassengene Ved sentrum. Ferskvann, toaletter og parkering. Gådå Tengesdal. Ferskvann, toaletter, parkering. Ca. 9 km fra Egersund sentrum. For den som ønsker en mer usjenert badeplass, er det mindre strender. Mastrastranden, Gyahavn og Naversanden ligger i sundet og er fint tilrettelagt for både barn og voksne som disponerer fritidsbåt. Toalett og renovasjon.

GOLF  Kartref. 7 Maurholen Golfpark Hullene slynger seg mellom knauser

og lyng i det unike og dramatiske landskapet som kjennetegner Dalaneregionen. Hull: 9, Par: 35. Maurholen Golfpark ligger ca. 10 km nord for Egersund. Beste adkomst til banen er fra FV44 mot Hellvik, og avkjøringen er skiltet ’Golfbane’. Egersund golfklubb, Pb. 26, 4379 Egersund. www.egersund-golfklubb.no.

Activities

Walking areas

Auglend An exciting recreational area situated on the tip of southern Eigerøy. It was formerly a coastal farm, and now has wharfside boathouses in Vandringshavn. There is a car park, toilet, marked paths, great fishing opportunities, and an information board about the local nature and culture. Map ref. 4 Vannbassengene A recreational area close to the town centre with lots of great walking paths. Bathing spot, toilet, car park, floodlit trail and fishing lake. The area is named after the old waterworks that supplied drinking water to the inhabitants of Eigersund for many years. Both the reservoirs and the open channels provide exciting variety in the forested scenery. Signposted from the roundabout on the FV44 road at Mosbekk. The municipality and various organisations have developed marked walking trails and paths for walking and cycling. You can find lots of good tips on the following websites: www.eigersund.kommune.no, northseatrail.org, magmageopark.com and friluftsrad.no/dalane. FISHING  Excellent fishing from the shore and at sea. Fishing permits are not required for sea fishing, but they are required for fishing in rives and freshwater lakes. Fishing permits can be purchased at Steinsnes Camping, from landowners along the Bjerkreimselva river and at Sporty Egersund (sports shop), among other places. Nytorget. Tel.: +47 51 49 02 75. BATHING SPOTS  Skadbergsanden N. Eigerøy. The biggest bathing

Kari Agner NBK • BKFR • Paintings • Sculptures

Open studio: Saturdays 11 - 14 or by appointment, tel.: (+47) 928 28 910 Elvegaten 15, 4370 Egersund studio@kariagner.no www.kariagner.no

spot in the Dalane region with a 500-metre sandy beach and low sand dunes. There are toilets and parking facilities in the area. The beach is easily accessible by car or by bus from the town centre. Vannbassengene Near the town centre. Freshwater, toilets and car park. Gådå Tengesdal. Fresh water, toilets, car park. Approx. 9 km from the centre of Egersund. For those looking for a more private place to swim, there are smaller beaches. Mastrastranden, Gyahavn and Naversanden are situated in the sound and are well-adapted for children and adults on leisure boats. Toilets and waste disposal.


www.visitdalane.no   27

Wooden houses Photo: Hugo Lütcherath

GOLF  Map ref. 7 MAURHOLEN GOLFPARK The fairways wind between rocky outcrops and heather in the unique and dramatic landscape that is characteristic of the Dalane region. Holes: 9, Par: 35. Maurholen Golfpark is about 10 km north of Egersund. The best access to the course is from the FV44 road in the direction of Hellvik; the turn-off is signposted ’Golfbane’. Egersund golfklubb, P. O. Box 26, NO-4379 Egersund. www.egersund-golfklubb.no.

Aktivitäten.

WANDERGEBIETE

Auglend Ein abwechslungsreiches Erholungsgebiet auf Søre-Eigerøy. Früher wurde an diesem Ort Landwirtschaft betrieben, heute befinden sich hier Bootshäuser mit Anleger (Vandringshavn). Hier gibt es Parkplatz, Toiletten, gekennzeichnete Wege, gute Angelmöglichkeiten sowie Informationstafeln zur Natur und Kultur in dieser Gegend.

ANGELN  Ausgezeichnete

Angelmöglichkeiten von Land und auf See. Für das Angeln in Binnengewässern benötigt man einen Angelschein, für das Angeln im Meer nicht. Angelscheine sind erhältlich bei Steinsnes Camping, bei den Pächtern am Bjerkreimselva und bei Sporty Egersund, Nytorget, Tel.: +47 51 49 02 75.

BADEPLÄTZE  Skadbergsanden N. Eigerøy mit 500 Meter Sandstrand und niedrigen Sanddünen ist der größte Badeplatz in der Region Dalane. Hier gibt es Toiletten und einen Parkplatz. Der Strand ist von der Stadt aus leicht mit dem Auto oder Bus zu erreichen. Vannbassengene In Zentrumsnähe. Binnensee, Toiletten und Parkplatz. Gådå Tengesdal. Binnensee, Toiletten und Parkplatz. Etwa. 9 km von der Stadtmitte Egersunds entfernt. Wer lieber etwas einsamer baden möchte, findet kleinere Strände. Mastrastranden, Gyahavn und Naversanden Liegen im Sund und sind sehr schön aufbereitet für Kinder und Erwachsene, die über ein Boot verfügen. Toilette und Müllentsorgung sind vorhanden. GOLF  Kartenref. 7 MAURHOLEN GOLFPARK Die

Kartenref. 4 Die Vannbassengene (dt. etwa ’Die Wasserbecken’) Ein Naherholungsgebiet mit zahlreichen schönen Wanderwegen. Hier gibt es Badeplatz, Toiletten, Parkplatz, Flutlichtloipe und fischreiche Seen. Die Gegend wurde nach einem ehemaligen Wasserwerk benannt, das viele Jahre lang die Eigersunder mit Trinkwasser versorgte. Sowohl die Becken als auch die offenen Kanäle sorgen für Spannung und Vielfalt in dieser Waldgegend. Ausgeschildert ab Kreisverkehr FV44 bei Mosbekk. Die Gemeinde und verschiedene Organisationen haben gekennzeichnete Wander- und Radwege angelegt. Auf den folgenden Webseiten werden viele Tipps erteilt: www.eigersund.kommune.no, northseatrail.org, magmageopark.com und friluftsrad.no/dalane.

Löcher sind umrahmt von Anhöhen und Büschen in einer für dieser Region charakteristischen, variierten Landschaft. Löcher: 9, Par: 35. Der Maurholen Golfpark liegt etwa 10 km nördlich von Egersund. Am Besten kommt man über die FV44 Richtung Hellvik dorthin. Die Abzweigung ist mit ’Golfbane’ ausgeschildert. Egersund golfklubb, Pb 26, 4379 Egersund. www.egersund-golfklubb.no.

butikker. Det er keramikerverksted og butikk hvor du blant annet får kjøpt kopier fra Egersund Fayancefabrik og en sjokoladebutikk hvor den lokale egghøna i fayanse er blitt til sjokoladehøne. Lokal slakter med Rogalands beste pølser, kjøttdeig og pannekaker. Ferske lokale bakervarer frister også. Flere trivelige restauranter og kaféer gir et pusterom i handlingen. På Jernbaneveien 28 like ved sentrum ligger byens lokale bryggeri og mineralvannfabrikk med utsalg av drikke til både store og små.

Shopping

Egersund is a natural centre for shopping in Dalane. The stores and shops in and around the town centre offer everything from cars and furniture to toiletries and cosmetics. Amfi Eikunda - Egersund’s shopping centre with 28 shops. Free parking nearby. In the network of pedestrian streets you will find specialist shops. There are pottery workshops and shops in which you can buy copies of the pottery from Egersund faience factory and a lovely chocolate shop where they sell chocolate replicas of the faience pottery hens. Local butcher selling Rogaland’s best sausages, mince and pancakes. Fresh local bakes are also on offer to tempt you. Have a break from shopping at one of several lovely restaurants and cafés. At the local brewery and soft drink factory Berentsen Brygghus, situated near the town centre at Jernbaneveien 28, you can buy drinks for adults and children alike.

Handel

Egersund er et naturlig handelssenter for hele Dalane. Varehusene og butikkene i og rundt bykjernen gir et variert tilbud fra biler og møbler til egenpleie. Amfi Eikunda - Egersunds handlegate under tak, med 28 butikker. Gratis parkering i nær tilknytning. I gågatenettet finnes nisje-

Shopping

Egersund ist das Geschäftszentrum für die gesamte Region Dalane. Das Angebot der Warenhäuser und Geschäfte im und um den Stadtkern ist äußerst vielseitig - hier kann man


28   EIGERSUND

Maurholen golfpark Photo: Maurholen Golfpark

alles bekommen, von Autos, Möbel bis hin zu Kosmetik. Amfi Eikunda - die Einkaufsstraße von Egersund mit 28 Geschäften, alle unter einem Dach. Kostenlose Parkplätze befinden sich in direkter Nähe. In den Fußgängerzonen findet man Spezialgeschäfte. Darüber hinaus gibt es eine Töpferei mit Laden, wo Sie unter anderem Kopien von Produkten der Fayencefabrik kaufen können, sowie ein Schokoladengeschäft, in dem das „Fayence-Huhn“ zum Schokoladenhuhn geword-en ist. Bei einem Schlachter vor Ort bekommen Sie die besten Würstchen, das beste Hackfleisch und die besten Speckpfannkuchen Rogalands. Frisches Gebäck wird Sie ebenfalls in Versuchung führen. Mehrere gemütliche Restaurants und Cafés laden zu einer Verschnaufpause beim Einkaufsbummel ein. Direkt in der Nähe des Zentrums befinden sich die lokale Brauerei und die Limonadenfabrik mit Verkauf von Getränken für Groß und Klein. Besuchen Sie die Brauerei Berentsen Brygghus im Jernbaneveien 28.

Kunst & kultur/ Art and culture Dalane Folkemuseum Slettebø, 4370 Egersund. Tel.: (+47) 51 46 14 10. Egersund Fayancemuseum Amfi Eikunda, 4370 Egersund. Tel.: (+47) 51 46 14 10. Egersund terracotta og keramikk & Galleri Sjøbua Strandgt. 44, 4370 Egersund. Tel.: (+47) 51 49 15 96. Kari Agners Atelier Elvegaten 15, 4370 Egersund. Cell: (+47) 928 28 910. E-mail: studio@kariagner.no. www.kariagner.no.

Spisesteder/ Places to eat/Restaurants Ben´s Kafé og Motell 4376 Helleland. Tel.: (+47) 51 49 70 00. Grand Restaurant (Grand Hotell), Joh. Feyersgt. 16, 4370 Egersund. Tel.: (+47) 51 49 60 60. Kafé Fayancen Coop Eikunda, 4370 Egersund. Tel.: (+47) 51 46 26 56. Mamarosa, Pizza & Kebab House Storgaten 24, 4370 Egersund. Tel.: (+47) 51 49 40 30.

Egersund week  28 June - 7 July. Egersund visefestival (folkmusic festival) plays host to about 60 concerts during this period where well-known and less known artists and bands play in pubs, cafés, restaurants and in Egersund Church. www.eigersund.kommune.no, www.egersundvisefestival.no. Christmas market in Egersund  ‘Julebyen Egersund’ is now in its ninth year. Music, choirs and theatre combined with lights, smells and tastes in a setting of bustling streets make the run-up to Christmas a special experience in Egersund! www.julebyen.no.

Vi anbefaler

Dalane Bluesfestival  24. - 26. mai. Internasjo-

nale, nasjonale og lokale band som spiller alt fra tradisjonell blues til rock. www.dalaneblues.com.

Wir emfpehlen

Dalane Bluesfestival  24. - 26 Mai. Egersundsugå  28. juni - 7. juli. I løpet av denne perioden gjennomføres Egersund visefestival. Ca. 60 konserter med kjente og mindre kjente artister og band som spiller på puber, kaféer, restauranter og i Egersund Kirke. www.eigersund.kommune.no og www.egersundvisefestival.no. Julebyen Egersund  For niende år på rad arran-

geres Julebyen Egersund. Musikk, kor og teater blandet med lys, lukt og smaksopplevelser i en setting av myldrende folkeliv gjør førjulstiden til en helt spesiell opplevelse i Egersund! www.julebyen.no.

We recommend

Dalane Blues Festival  24 - 26 May.

International, national and local bands playing everything from traditional blues to rock. www.dalaneblues.com.

internationale, nationale und lokale Gruppen, die von traditionellem Blues bis Rock alles spielen. www.dalaneblues.com. Die Festwoche Egersundsugå  28. Juni - 7. Juli.

In dieser Woche findet auch das Sängerfest Egersund visefestival statt. Ca. 60 Konzerte mit bekannten und weniger bekannten Musikern und Gruppen, die in Kneipen und Cafés, Restaurants sowie in der Kirche von Egersund auftreten. www.eigersund.kommune.no und www.egersundvisefestival.no. Weihnachtsstadt Egersund  Bereits das neunte Jahr hintereinander lädt die Weihnachtsstadt Egersund ein. Musik, Gesang und Theater begleitet von Kerzenlicht, weihnachtlichen, Düften, Geschmackserlebnissen und fröhlichem Treiben machen die Vorweihnachtszeit zu einem ganz besonderen Erlebnis in Egersund! www.julebyen.no.


www.visitdalane.no   29

Komler i Dalane Photo: Morten Aakre

Potato dumplings in Dalane Kartoffelklöße in Dalane

Komler lages av raspede poteter som formes til en ball og kokes i kraft. Komle kalles også for kompe, klubb og raspeball i andre deler av landet. Her i Rogaland har det opp igjennom tidene vært god tilgang på poteter og lammekjøtt, og det er nok derfor denne retten har blitt så mye brukt. Tilbehøret kan være gulrøtter, kålrabi, middagspølser, salt kjøtt av lam eller svin, bacon, sukker og smeltet smør. Til drikke brukes ofte melk eller kulturmelk. Stekt komle, dagen etter, er nok også manges favoritt! Komlene serveres ofte på torsdager og torsdagskomle er defor blitt et begrep hos kaféer og restauranter. Oppskrift på komler, fra Ben’s Kafè og Motell 4 porsjoner: 1 ½ kg rå poteter, 4 kokte poteter, 4 ½ dl hvetemel, 1 ½ ts salt, 1 ts pepper, lammefett til dott, 1 kg salt lammekjøtt Kok saltet lammekjøtt i usaltet vann til det er mørt, ca. 1 ½ time. Rå poteter skrelles og raspes. Skrell og mal kokte poteter, bland med de rå. Potetene blandes med hvetemel, salt og pepper til passe konsistens. Lag runde baller, ha litt lammefett i midten dersom du ønsker dott i komla. Kokes i ca.1 ½ time i kraften fra lammekjøttet. Erling Grøsfjeld hos Ben’s Kafè og Motell anbefaler lammefett som dott i komla. Plasser man kan gå for å få servert denne tradisjonelle retten er Ben’s Kafè og Motell og Kafé Fayancen i Egersund. Byrkjedalstunet og Vikeså Veiservice i Bjerkreim. Moi hotell i Lund kommune. Avhengig av sesong anbefales også andre tradisjonsrike retter som er fårikål, kokt torsk, lam, rømmegrøt, pinnekjøtt og kjøttkaker.

Potato dumplings, or komler as they are known locally, are made from grated potatoes that are shaped into dumplings and boiled in stock. Komler are also called kompe, klubb and raspeball in other parts of the country. Here in

Rogaland, potatoes and lamb have always been in plentiful supply, and that is probably why this dish has always been popular. The dumplings can be accompanied by carrots, turnip, sausages, salted lamb or pork, bacon, sugar and melted butter. Milk or cultured milk is often drunk with these dumplings. Fried left-over komle from the day before is probably many people’s favourite version! The dumplings are often served on Thursdays, and Thursday-komle has therefore become a regular feature on the menu at cafés and restaurants. Recipe for komler from Ben’s Kafé og Motell Serves four: 1 kg raw potatoes, 4 boiled potatoes, 4 ½ dl plain flour, 1 ½ tsp salt, 1 tsp pepper, diced lamb fat, 1 kg of salted lamb Boil the salted lamb in unsalted water until tender, approx. 1 ½ hours. Peel and grate the raw potatoes. Peel and mash the boiled potatoes, mix them with the grated raw potatoes. Mix the potatoes with flour, salt and pepper until the consistency is just right. Form round dumplings, insert some lamb fat into the middle if you want ‘that little bit extra’ in your dumplings. Boil for approx. one hour in the lamb stock. Erling Grøsfjeld of Ben’s Kafé og Motell recommends using lamb fat in komler. Good places to go if you want to try this traditional dish are Ben’s Kafé & Motell and Kafé Fayancen in Egersund, Byrkjedalstunet and Vikeså Veiservice in Bjerkreim, Moi hotell in Lund. Other seasonal dishes that we can recommend are fårikål (mutton in cabbage stew), poached cod, lamb, rømmegrøt (sour cream porridge), pinnekjøtt (dried mutton ribs, soaked and steamed) and meat rissoles.

Kartoffelklöße Komler sind ein beliebtes Gericht in Dalane. Sie werden aus geriebenen Kartoffeln, die zu Klößen geformt und in Brühe gar gekocht werden, zubereitet. In anderen Teil-

en Norwegens wird der 'Komle' auch 'Kompe', 'Klubb' und 'Raspeball' genannt. Hier in Rogaland gab es schon immer reichlich Kartoffeln und Lammfleisch, was wohl auch der Grund dafür ist, dass dieses Gericht in dieser Gegend so oft gekocht wird. Als Beilagen kann man Möhren, Kohlrabi, Fleischwurst, Pökelfleisch vom Lamm oder Schwein, Bacon, Zucker und geschmolzene Butter reichen. Als Getränk dazu wird häufig Milch oder Sauermilch serviert. Gebratene Komler am Tag danach gehören zu den Lieblingsessen von vielen. Komler werden oft am Donnerstag serviert, daher sind 'Donnerstags-Komler' zu einem Begriff in Cafés und Restaurants geworden. Rezept für Komler von Ben’s Kafè og Motell 4 Portionen: 1 kg rohe Kartoffeln, 4 gekochte Kartoffeln, 4 ½ dl Weizenmehl, 1 1/2 Tl. Salz, 1 Tl. Pfeffer, Lammfett für die Füllung, 1 kg gepökeltes Lammfleisch Das gesalzene Lammfleisch in ungesalzenem Wasser etwa 1 1/2 Std. weich kochen. Die rohen Kartoffeln schälen und reiben. Die gekochten Kartoffeln schälen, zerdrücken und mit den rohen Kartoffeln vermischen. Die Kartoffeln mit Weizenmehl, Salz und Pfeffer mischen. Darauf achten, dass die Masse die passende Konsistenz hat. Klöße daraus formen, etwas Lammfett in die Mitte geben, falls Sie eine Füllung wünschen. Etwa 1 Stunde in der Brühe vom Lammfleisch kochen. Erling Grøsfjeld von Ben’s Kafè og Motell empfiehlt Lammfett als Füllung für die Komler. In Ben’s Kafè og Motel und Kafé Fayancen in Egersund, auf dem Byrkjedalstunet und beim Vikeså Veiservice in Bjerkreim und im Moi hotell in der Gemeinde Lund kann man dieses traditionelle Gericht bekommen. Je nach Saison können wir außerdem traditionelle Gerichte wie z.B. 'Fårikål' (Lamm- und Kohleintopf), gekochten Dorsch, Lamm, Sauerrahmbrei, 'Pinnekjøtt' (auf Birkenholz geschmorte Schafsrippchen) und Frikadellen empfehlen.


30   EIGERSUND - BJERKREIM - LUND

Photo: Oddvar Rodvelt

Magma Geopark

Text: Magma Geopark

Chris Woodley-Steward, Geopark Manager, UK.

I mars 2010 ble Magma Geopark tatt opp som medlem av det europeiske geoparknettverket (EGN), som er støttet av FNs organisasjon for utdannelse, vitenskap og kultur - UNESCO. Dette betyr at vi nå anses som en offisiell global geopark - en av totalt 37 geoparker i Europa som kan tilby en unik geologisk og kulturell arv. Et vindu til jordens indre - like i nærheten

Lokaliteter i geoparken En lokalitet er et særlig spennende sted i geoparken når det gjelder geologi, natur, landskap og/eller kultur. I samarbeid med partnere og grunneiere arbeider vi med å tilrettelegge for 46 lokaliteter i geoparken. Eksempler på disse er: Eigersund: St. Olavsormen, Eigerøy fyr. Sokndal: Blåfjell, Hellersheia og Helleren. Bjerkreim: Solbjørgnipa, Åsen og Ørsdalen. Lund: Gursli og Tronåsen. Flekkefjord: Brufjell og Flekkefjordbanen.

Magma Geopark strekker seg over 2329 km2, og innbefatter kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal og Flekkefjord. Dette er et sted med unik geologi og kulturhistorie. Historien begynte allerede for 1,5 milliarder år siden, da rødglødende magma og himmelhøye fjell preget grunnen i området. Gjennom millioner av år har isbreer formet det karakteristiske landskapet vi har i dag.

’Geoparks are not only about rocks – they are about people’

Chris Woodley-Steward, Geopark Manager, UK.

In March 2010, Magma Geopark was accepted as a member of the European Geoparks Network (EGN), which is supported by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). This means that we are now officially recognised as a global geopark – one of a total of 37 geoparks in Europe, which offers a unique geological and cultural legacy. A window to the centre of the earth Magma Geopark covers an area of 2,329 km2, including the municipalities Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal and Flekkefjord.

This is an area of unique geology and cultural history. Its history began 1.5 billion years ago when the area was covered in red-hot magma and colossal mountains. Glaciers formed the unique landscape we see today over millions of years. Although the mountain massifs have now been washed away and the magma has cooled, the area still serves as a window to what it is like under the earth’s crust. There are types of rock that you would be hard put to find anywhere else on earth, including anorthosite, which is otherwise only found on the moon. This means

Photo: Jone C. Omdal

’Geoparker handler ikke bare om steiner – de handler om mennesker’

Selv om fjellmassivene nå er vasket bort og magmaen kjølt ned, er området et vindu til hvordan det er under jordens overflate. Her er bergarter du knapt finner andre steder på jorden, blant annet anortositt som du må til månen for å finne mer av. Dette gir området høy verdi i både lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng.


www.visitdalane.no   31

I gamle dager trodde man at det var hjulsporene til Tor med Hammeren som hadde laget de markante stripene man ser i fjellet på vei til Eigerøy Fyr. Den geologiske sannheten er at dette er norittganger. In olden times, people believed that it was the wheel marks of Thor’s chariot that had made the stripes you can see in the rock on the way to Eigerøy Lighthouse. The geological explanation is that they are dykes of the mineral norite. In der alten Zeit glaubte man, dass die markanten Streifen, die man im Felsen auf dem Weg zum Leuchtturm Eigerøy sehen kann, Wagenspuren, die Thor mit dem Hammer hinterlassen hatte, waren. Geologisch richtig gedeutet handelt es sich hierbei jedoch um Noritgänge.

THOR WITH HIS HAMMER - ON HIS WAY ACROSS MIDTBRØDØYA ISLAND Illustration: Ole Ressem Østring

Localities in the geopark A locality is a particularly interesting place in the geopark with respect to geology, nature, landscape and/or culture. In collaboration with partners and landowners, we are working on preparing 46 localities in the geopark. Examples include: Eigersund: St. Olav’s serpent, Eigerøy lighthouse. Sokndal: Blåfjell mines, Hellersheia anorthosite landscape and Helleren overhanging rock. Bjerkreim: Mount Solbjørgnipa, Åsen farm cluster and Ørsdalen mines. Lund: Gursli mines and Tronåsen road. Flekkefjord: Brufjell caves and the Flekkefjordbanen railway.

’Geoparks handeln nicht nur von Steinen - sie handeln auch von Menschen’ Chris Woodley-Steward, Geopark Manager, UK.

Im März 2010 wurde der Magma Geopark als Mitglied in das europäische Geoparknetzwerk (EGN) aufgenommen, das von der UNOOrganisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur - UNESCO - unterstützt wird. Dies bedeutet, dass wir jetzt offiziell ein globaler Geopark sind - einer von insgesamt 37 Geoparks in Europa, der ein einzigartiges geologisches und kulturelles Erbe zu bieten hat. Ein Fenster in das Innere der Erde - in direkter Nähe Der Magma Geopark erstreckt sich

über 2329 km2 und umschließt die Gemeinden Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal und Flekkefjord. Es handelt sich hierbei um eine Gegend mit einer einzigartigen Geologie und Kulturgeschichte. Die Geschichte begann bereits vor 1,5 Milliarden Jahren, als rotglühendes Magma und Berge, die bis in den Himmel ragten, die Landschaft dieser Gegend prägten. Durch Millionen von Jahren hindurch haben Gletscher die charakteristische Landschaft so, wie wir sie heute sehen, geformt.

dieses Gebiet, einem Fenster ähnlich, einen Blick unter die Oberfläche der Erde. Die Gesteinsarten, die man hier findet, sind äußerst selten wie zum Beispiel der Anorthosit, den es sonst nur noch auf dem Mond gibt. Daher wird diesem Gebiet große Bedeutung beigemessen, sowohl in lokalem, nationalem als auch internationalem Zusammenhang. Lokalitäten im Geopark Eine Lokalität ist ein in Bezug auf Geologie, Natur, Landschaft und/oder Kultur besonders interessanter Ort im Geopark. In Zusammenarbeit mit Partnern und Grundeigentümern sind wir dabei, 46 Lokalitäten im Geopark für Besucher zugänglich zu machen. Beispiele dafür sind: Eigersund: Die geologische Formation St. Olavsormen, der Leuchtturm Eigerøy. Sokndal: Die Blåfjell-Gruben, der Berg Hellersheia und der Felsvorsprung Helleren. Bjerkreim: Die Gipfel Solbjørgnipa und Åsen und das Tal Ørsdalen. Lund: die Gursli-Gruben und die Serpentinen Tronåsen. Flekkefjord: Der Berg Brufjell und die Flekkefjord-Bahn.

Auch wenn das Bergmassiv heute abgetragen ist und das Magma sich abgekühlt hat, gewährt

Photo: Pål Thjømøe

that the area is very valuable in a local, national and international perspective.


32   BJERKREIM

bjerkreim i

i

Turist informasjon: Vikeså Veiservice A/S tel.: (+47) 51 45 97 00, fax: (+47) 51 45 97 01 OpenTourist every day 07-23. Vikeså Veiservice A/S informasjon: E-mail: veiservi@frisurf.no Tel.: (+47) 51 45 97 00, Bjerkreim kommune Fax: (+47) 51 45tel.: 97 (+47) 01 51 20 11 00 www.bjerkreim.kommune.no Open every day 07 - 23 E-mail: postmottak@bjerkreim.kommune.no veiservi@frisurf.no Bjerkreim kommune. Tel.: (+47) 51 20 11 00 E-mail: postmottak@bjerkreim.kommune.no www.bjerkreim.kommune.no

M/K Ørsdølen CRUISING THE ØRDALVANNET LAKE Photo: Morten Aakre

Bjerkreim byr på rekreasjon og opplevelser i variert natur og et velstelt kulturlandskap. Bjerkreimvassdraget er et av landets beste på laks med 12,9 tonn fangst i 2011. Fiskemulighetene er også gode etter innlandsfisk som aure og røye. Du finner også et flott turterreng med 420 km merkede løyper. FAKTA  Innbyggere: ca. 2.750, areal: ca. 659 km2. Bjerkreim er en sentralt plassert innlandskommune sør-øst i Rogaland. Kommunen ligger ca. 50 km sør for Stavanger, og E39 går gjennom kommunen. Det er ca. 40 min. til Stavanger Lufthavn, Sola. I sør er heiene lave og jorden er godt

egnet til landbruk. Reiser en nordover møter en fjell og daler, og lengst i nord strekker toppene seg over 900 m. Bjerkreimselva ligger som en levende nerve gjennom landskapet. Langs hele dette store vannsystemet ligger det tett med bygder og gårdsbruk. Geologien deler landskapet i to: I nord ligger grunnfjellet med gneis og granitt som gir et storslått landskap. Her finner du Nordens største steinur, Gloppedalsura. I sør kommer vi inn i Magma Geopark og kan se det karakteristiske småknudrete og mer nakne landskap. Bjerkreim er kjent for sine gode fiskefangster og tilrettelagte overnattinger langs


www.visitdalane.no   33

Kløgetvedttunet Photo: Alf S. Ognedal

elv og vann. På Stavtjørn er det skianlegg med alle tilhørende fasiliteter og oppkjørte turløyper. Her er også gode turmuligheter både sommer og vinterstid. På Vikeså ligger Tore´s Tempo, et museum som inneholder Norges største samling av temposykler. En reise i tid får en ved å ta søndagsturen på det 18 km lange innlandsfjorden Ørsdalsvannet, Her får en oppleve en majestetisk båttur samtidig som en får spennende innføring i hvordan de levde og livnærte seg på gårdene langs vannet før. HISTORISK BOSETNING  Funn fra steinalderen dokumenterer bosetning i Bjerkreim så langt tilbake som 5-6000 år. Uadalsområdet på Storrsheia, 2-3 km nord for Vikeså ved E39, er et eksempel på gammel gårdsdrift og bosetting. Her har det bodd folk fra 350 e.Kr. og fram til Svartedauden i 1349. Området er særpreget i fylkessammenheng og det mest intakte anlegget av sitt slag. I samme beltet ligger Auglend med tydelige spor etter langhusene som var reist her. Disse anleggene viser at folk drev jakt, fiske og enkelt jordbruk (kilde og for mer info: www.fornminner.no). BJERKREIMSMARKEN  Bjerkreim er landets største

sauekommune og har i flere tiår arrangert Bjerkreimsmarken, et tradisjonelt marked med landbruksutstyr, dyreutstillinger, salgs- og informasjonsboder inne og utendørs. I 2008 arrangerte Bjerkreim verdensmesterskap i saueklipping. Du er hjertelig velkommen til å besøke Bjerkreimsmarken 28-30. september 2012.

Bjerkreim offers tourists recreation and experiences in varied scenery and a well-maintained cultural landscape. The Bjerkreimsvassdraget river is one of the best salmon rivers in Norway with a total catch of 12.9 tonnes in 2011. There are also great

fishing opportunities for freshwater fish such as trout and arctic char. The area also has great walking terrain with 420 km marked trails. FACTS  Population: approx. 2.750, size: approx:

659 km2. Bjerkreim is a centrally located inland municipality in south-east Rogaland. The municipality is about 50 km south of Stavanger, and the E39 road runs through it. Stavanger Airport Sola is about 40 minutes away. In the south, the hills are low and the soil is well-suited for agriculture. If you travel north, you will find mountains and valleys, and there are peaks of over 900 metres in the far north. The Bjerkreimselva river runs like a central nerve through the landscape. Villages and farms are situated all the way along this water system. The area is geologically divided into two different areas. In the north, the gneiss and granite bedrock form magnificent scenery. This is where you can find the largest rock strewn slope in the Nordic countries Gloppedalsura. In the south, you enter Magma Geopark where you will see the characteristic rocky, and more bare landscape. Bjerkreim is known for its excellent fish catches and convenient accommodation along rivers and lakes. There is a ski centre at Stavtjørn with all the facilities and prepared tracks. There are also great opportunities for cross-country skiing in the winter and hiking in the summer. Tore’s Temposamling is located at Vikeså - a museum containing Norway’s largest collection of tempo bikes. You can travel back in time by taking a Sunday walk along the 18-kmlong inland fjord, Ørsdalsvannet. Here, you can experience a majestic boat trip and get an interesting introduction to how people lived and worked on the farms along the lake in the olden days.

HISTORIC SETTLEMENT  People have lived in Bjerkreim for 5-6,000 years, a fact borne out by finds from the Stone Age. The Uadals area in Storrsheia, 2-3 km north of Vikeså on the E39 road is an example of an old farming settlement. People lived here from the year 350 until the Black Plague in 1349. The area is unique and the most intact settlement of its kind in the county. In the same area, Auglend bears clear traces of historic longhouses. These houses show that the settlers hunted, fished and farmed to some extent. (source and more information: www.fornminner.no) BJERKREIMSMARKEN MARKET  Bjerkreim is the largest sheep municipality in Norway, and has played host to the Bjerkreimsmarken market for several decades, a traditional market that feat-ures agricultural equipment, animal shows, indoor and outdoor stalls and information stands. In 2008, Bjerkreim held the World Championship in sheep-shearing. You are welcome to visit the Bjerkreimsmarken Market from 28 - 30 September 2012.

Bjerkreim bietet seinen Besuchern Erholung und Erlebnisse in abwechslungsreicher Natur und einer gepflegten Kulturlandschaft. Der Bjerkreimselva wurde zu einem der besten Lachsflüsse Norwegens erkoren, 2011 wurden 12,9 Tonnen Lachs in ihm gefangen. Auch fischreiche Binnengewässer mit Forellen und Saiblingen sind vorhanden. Darüber hinaus gibt es hier ein schönes Wandergebiet mit 420 km gekennzeichneten Loipen. FAKTEN  Einwohnerzahl: ca 2.750, Areal: ca 659

km2. Bjerkreim ist eine zentral gelegene Gemeinde im Südosten von Rogaland. Sie liegt etwa 50 km südlich von Stavanger an beiden Seiten der


34   BJERKREIM

Veen Gardscamping Lek og stell av dyr 1 velutstyrt hytte m/ 8 sengeplasser 10 campinghytter m/ 4 sengeplasser tilknyttet sanitæranlegg.

Play with, and look after our animals

Spielen mit und Pflegen von Tieren

One well-equipped cabin sleeping eight Ten camping chalets, each sleeping four persons, with access to sanitary facilities.

1 gut ausgestattete Hütte mit 8 Schlafgelegenheiten 10 Campinghütten mit 4 Schlafgelegenheiten, sanitäre Anlage in der Nähe.

Veen Gardscamping - Veen, N-4389 Vikeså - GPS: N58°44.81922, E006°12.74028 Tel.: (+47) 51 45 19 41 - E-mail: camping@veengard.no - www.veengard.no

V

VIKESÅ VEISERVICE AS

Åpent til kl. 23.00 hver dag Open till 23.00 every day Täglich geöffnet bis 23.00 Uhr

Like ved E39. Turistinformasjon og salg av fiskekort. Vi aksepterer alle kredittkort, samt ESSO-kort. Kortpumpe døgnet rundt for både bensin og diesel, Kafé, storkiosk, dagligvarer, stellerom. Situated along highway E39. Tourist information, fishingcards, we accept all credit cards + Esso card, 24 hour open petrol & diesel facility, cafe, kiosk, groseries, nursery. Liegt an der Autobahn E39. Touristeninformationen. Angelscheinverkauf. Wir akzeptieren alle Kreditkarten, sowohl ESSOKarten, Kartenautomat für Benzin und Diesel, Tag und Nacht, Kafe, Grosskiosk, tägliche Nahrungsmittel, Wickelzimmer.

Tel.: (+47) 51 45 97 00, Fax: (+47) 51 45 97 01, veiservi@frisurf.no

i


www.visitdalane.no   35

Candle making Photo: Byrkjedalstunet

E39. Bis zum Flugplatz Stavanger Lufthavn Sola sind es etwa 40 Minuten mit dem Auto. Im Süden erstreckt sich eine Ebene, deren Boden für die landwirtschaftliche Nutzung gut geeignet ist. Weiter im Norden wird die Landschaft gebirgiger mit über 900 Meter hohen Gipfeln. Der Bjerkreimselva durchzieht wie ein lebendiger Nerv die Landschaft. An dieser Wasserader entlang liegen Ortschaften und Bauernhöfe. Die Geologie teilt die Landschaft in zwei unterschiedliche Gebiete. Im Norden trifft man auf Grundgebirge mit Gneis und Granit - eine großartige Landschaft. Hier finden Sie das größte Geröllfeld Skandinaviens, das Gloppedalsura! Im Süden kommen wir in das Magma Geopark mit seiner charakteristischen, unebenen und etwas kahleren Landschaft. Bjerkreim ist für seine fischreichen Gewässer und guten Übernachtungsmöglichkeiten an den Flüssen und Seen bekannt. Am Stavtjørn gibt es ein Skizentrum mit den dazugehörigen Anlagen und gespurten Loipen. Hier kann man außerdem sowohl im Sommer als auch im Winter gut wandern. Tore’s Temposamling in Vikeså - ein Museum mit der größten Sammlung von Rennrädern in Norwegen eingerichtet. Sie können eine Reise durch die Geschichte dorthin unternehmen, z.B. mit dem Schiff auf dem 18 km langen Ørdalsvatn. Dies ist ein unvergesslicher Schiffsausflug, auf dem man gleichzeitig eine interessante Einführung in die Lebensweise auf den am See gelegenen Höfen in früheren Zeiten erhält. HISTORISCHE BESIEDLUNG  Funde aus der Stein-

zeit dokumentieren, dass sich bereits vor 5-6000 Jahren die ersten Menschen in Bjerkreim niederließen. Das Gebiet Uadal bei Storrsheia, 2-3 km nördlich von Vikeså an der E39, ist ein Beispiel für ehemalige landwirtschaftliche Nutzung und Besiedlung. Es war in der Zeit von 350 n. Chr. bis zum Ausbruch der Pest 1349 bewohnt und ist einzigartig in Rogaland - die Siedlungsstätte hier gilt als die besterhaltene Anlage dieser Art. Im gleichen Gürtel liegt auch

Auglend, wo deutliche Spuren von Langhäusern, die hier in dieser Gegend gebaut wurden, zu sehen sind. Diese historischen Orte zeugen davon, dass die Menschen auf die Jagd gingen, fischten und einfache Landwirtschaft betrieben. (Referenzen und weitere Informationen finden Sie unter: www.fornminner.no). BJERKREIMSMARKEN MARKT  Bjerkreim ist die Gemeinde Norwegens, in der am meisten Schafe gehalten werden. Seit mehr als 20 Jahren wird hier ein Jahrmarkt arrangiert mit Verkauf von landwirtschaftlichen Ausrüstungen, Tierausstellungen, Verkaufs- und Informationsständen unter freiem Himmel sowie unter Dach. Im 2008 arrangierte Bjerkreim eine Weltmeisterschaft im Schafescheren. Wir laden Sie zu einem Besuch der Landwirtschafts- und Freizeitmesse ”Bjerkreimsmarken” ein, 28. - 30. September 2012.

Attraksjoner

Kartref. 10 Gloppedalsura Nord-Europas største steinur, steiner store som hus! Kjent fra krigshandlinger i april 1940. FV503 går gjennom ura og ned til Byrkjedalstunet. En ny stein i Gloppedalsura I oktober 2001 fant kunstneren en stein i Gloppedalsura og tok den med til Oslo. Der ble det støpt en nøyaktig kopi av denne steinen i bronse. Kunstneren malte den falske steinen for hånd slik at den skulle ligne den ekte steinen. I april 2002 ble den falske steinen lagt på plassen til den ekte steinen. Der ligger den nå et sted i Gloppedalsura. Kartref. 11. Kløgetvedttunet Gammelt gårdstun med våningshus, steinfjøs, stall og smie. Bruksgjenstander fra det gamle bondesamfunnet. Åpent med tilbud om omvisning og enkel kafé hver søndag kl. 13 - 17 i sommermånedene.

Kartref. 15 Byrkedalstunet Rogalands nest mest besøkte turistattraksjon. Lysstøperi hvor barna kan dyppe sine egne lys, åpent 10 - 17. Restaurant med tradisjonsrik norsk mat, åpent 10 - 18. Byrkjedal, 4335 Dirdal, tlf.: 51 61 29 00. Kartref. 9 FN-parken Ligger ved E39 i Vikeså sentrum. Minnestøtte over soldater fra Rogaland som har omkommet under FN-tjeneste. Parken er plassert i Bjerkreim fordi den første norske soldaten som falt i FN-tjeneste kom fra kommunen. Bjerkreim kyrkje Langkirke bygd i 1835 etter Lindstowmodellen med ca. 410 sitteplasser. Altertavlen er malt av Ivar Moland. Kirken ble restaurert i 1935 og 1985. Gardsmuseet i Austrumdal Kornløe fra 1600tallet - stor samling av gamle redskaper og gammelt inventar fra gården. Åpent etter avtale, tlf. 51 45 85 80 eller 945 72 875.

Attractions

Map ref. 10 Gloppedalsura The largest rock strewn slope in Northern Europe with boulders as large as houses! Famous for being the scene of World War II skirmishes in April 1940. The FV503 road runs through it to Byrkjedalstunet. A new stone at Gloppedalsura scree In October 2001, the artist found a stone at Gloppedalsura scree and brought it back to Oslo where an exact replica of the stone was cast in bronze. The artist painted the ’fake’ stone by hand to make it resemble the ’real’ stone. In April 2002, the fake stone was put in the exact place where the real stone was taken from. And that’s where it is today – somewhere at Gloppedalsura scree. Mapref. 11. Kløgetvedttunet Old farm cluster, with farm house, stone barn, stable and smithy.


36   BJERKREIM

Gudlen Photo: Pål Thjømøe

Collection of items from the old farming society. Open for guided tours and simple refreshments sold every Sunday from 13 - 17 during summer. Map ref. 15 Byrkjedalstunet Rogaland’s second most popular tourist attraction. Candle-making workshop where children can make their own candles, open 10 - 17. Restaurant serving traditional Norwegian fare, open

10 -18. Byrkjedal, NO-4335 Dirdal, tel.: +47 51 61 29 00. Map ref. 9 The UN-park Situated by the E39 road in the centre of Vikeså. Memorial to soldiers from Rogaland who have died during service for the United Nations. The memorial park is situated in Bjerkreim because the first Norwegian soldier to die during UN service was from the municipality.

Turkommunen Bjerkreim Kart med 520 km merkede turløyper HIKING IN BJERKREIM Map with 520 km of marked hiking trails

Innlandscruise på Ørsdalsvannet Inland cruise on Ørsdalsvannet lake Innlandcruise auf dem Ørsdalsee - M/K Ørsdølen går tur hver søndag fra 1 juli t.o.m 26 august. - Avgang kl 11.00 fra Odlandstø, skiltet fra Bjerkreim sentrum. - Besøk på den nedlagte gården Dyrskog inngår i turen. Grillmat serveres i Lauperak. Det er også mulig å bestille ekstraturer. Turen tilpasses da spesielle ønsker, bl.a. med matservering. - M/K Ørsdølen departs every Sunday from 1st July - 26 august - Departure at 11.00 from Odlandstø, follow the signs from Bjerkreim centre. - A visit to the non-operative Dyrskog farm is included.

WANDERN IN BJERKREIM Karte mit 520 km markierte Wanderwege

It is possible to book private tours, and organise the tour for special events (may include food serving). - M/K Ørsdølen geht jeden Sonntag vom 1. juli bis 26. august. - Abgang 11.00 Uhr von Odlandstø, beschildert von Bjerkreim Zentrum. - Besichtigung des niedergelegten Bauernhofs Dyrskog (im Preis inkludiert). Es ist auch möglich Extratouren zu bestellen, die Ihren Wünschen entsprechen, z.Bsp.mit Servierung. Tel.: (+47) 958 23 015 www.bjerkreimselva.no/orsdolen

Selges hos / FOR SALE AT / Verkauf an Bjerkreim kommunehus, Horjen (Hauge i Dalane), Lund rådhus, Esso Vikeså Veiservice, Sporty Egersund & Magneten sport Ålgård.


www.visitdalane.no   37

Bjerkreim Church Photo: Åse Hestnes

Bjerkreim Church Long church built in 1835 based on the Lindstow model and seating approx. 410. The altarpiece was painted by Ivar Moland. The church was restored in 1935 and 1985.

eigenen Kerzen ziehen. 10-17 Uhr geöffnet. Restaurant mit traditioneller norwegischer Küche, 10-18 Uhr geöffnet. Byrkjedal, 4335 Dirdal, Tel. +47 51 61 29 00.

Farm museum in Austrumdal Grainery from the 17th century with a large collection of old tools and old inventory from the farm. Open by arrangement, tel.: +47 51 45 85 80 or +47 945 72 875.

Kartenref. 9 Der UN-Park Direkt an der E39 in der Ortsmitte Vikeså gelegen. Einen Gedenkpark für die Soldaten aus Rogaland, die im UN-Dienst ihr Leben lassen mussten. Der Park befindet sich in Bjerkreim, weil der erste im UNEinsatz gefallene norwegische Soldat aus dieser Gemeinde stammte.

Attraktionen

Kartenref. 10 Gloppedalsura Nord-Europas größtes Geröllfeld mit Steinen, die so groß wie Häuser sind! Bekannt als Kriegsschauplatz im April 1940. Die FV503 führt durch das Geröllfeld zum Byrkjedalstunet, wo traditionelle norwegische Küche und Übernachtung in gemütlichen alten Holzhäusern angeboten wird. Ein neuer Stein im Geröllfeld Gloppedalsura Im Oktober 2001 fand ein Künstler einen Stein im Gloppedalsura und nahm ihn mit nach Oslo. Dort stellte man eine exakte Kopie dieses Steins aus Bronze her. Der Künstler bemalte den falschen Stein von Hand, sodass er dem echten Stein ähnelte. Im April 2002 wurde der falsche Stein an die Stelle des echten Steins gelegt. Er befindet sich jetzt im Gloppedalsura. Kartenref. 11 Kløgetvedttunet Altes Gehöft mit Wohnhaus, Viehstall aus Stein, Scheune und Schmiede. Ausgestellt sind Gebrauchsgegenstände aus der alten Bauernkultur. Geöffnet in den Sommermonaten jeweils sonntags zwischen 13 und 17 Uhr, mit Führung sowie Café mit einfacher Bewirtung. Kartenref. 15 Byrkedalstunet Die zweitbeliebteste Touristenattraktion Rogalands. Kerzenzieherei - hier können die Kinder ihre

Bjerkreim Kirche Eine 1835 aus Holz, dem Lindstowmodell nachgebaute Langkirche mit 410 Sitzplätzen. Die Altartafel wurde von Ivar Moland bemalt. Die Kirche wurde 1935 und 1985 restauriert. Hofmuseum in Austrumdal Kornscheune aus dem 17. Jh. - große Sammlung alter landwirtschaftlicher Geräte und alten Inventars vom Hof. Geöffnet nach Absprache mit dem Eigentümer unter Tel. +47 51 45 85 80 oder +47 945 72 875.

Aktiviteter

INNLANDSCRUISE  Kartref. 8 M/K Ørsdølen Inn-

landscruise på Ørsdalsvatnet søndager fra første helg i juli til siste helg i august. Avgang fra Odlandsstø kl. 11. Skiltet fra Bjerkreim sentrum. Besøk i Dyrskog, premiert kulturlandskap med 200 frukttre av 35 forskjellige sorter. FISKE  Bjerkreimselva Rangeret som landets

fjerde beste lakseelver med totalt 54 km fiskbar strekning. I 2011 ble det tatt 12,9 tonn laks og fjellørret på stang. Ved rasteplassen på Gjedlakleivå/E39 ved Bjerkreim finnes en fin fiskeplass med lett adkomst for funksjonshemmede. For mer informasjon se: www.bjerkreimselva.no

Aurefiske Flere gode fiskevann i sammenhengende område langs FV504. BADEPLASSER  Kartref. 12 Hetlandsskogen Sand, ferskvann. Ta av E39 og følg FV51 til Tengesdal. Følg skilt mot Hetland. Badeplassen ligger i den nordvestre enden av Eikjesvatnet. Hofreistæ Sand, ferskvann. Ligger ved Eikeland nord for Vikeså. Grenser til FV503. TUROMRÅDER  Flott turterreng med 420 km merkede løyper, disse er inntegnet på et nytt turkart for Bjerkreim kommune.

Kartref. 12 Hetlandsskogen Flott turområde med 12 merkede turstier, varierer i lengde fra 1-7 km. Lun badeplass med toalett, fiskeplass for funksjonshemmede med toalett. Ta av fra E39, FV51 mot Tengs og Tengesdal. Skiltet videre. Rambjørgheia Gammel ’driftaveg’ på fjellryggen mellom Austrumsdals- og Ørsdalsvatnet. Starter på Hegelstad og går videre opp under Rambjørgknuten. Krevende, men storslagen tur som tar 5-6 timer. Parkering langs veien på Hegelstad eller Austrumdal. Vinjakula 907 m.o.h. merket, delvis krevende løype. Fantastisk utsikt. Parkering på Veen. Kartref. 13 Stavtjørn Alpin Moderne alpinanlegg med fire skitrekk og seks nedfarter, løypetraséer, skiutleie, kafeteria m.v. Gode turmuligheter også utenom skisesongen. Fiske, bærplukking og sauesanking om høsten er andre aktiviteter du kan være med på. For mer info: tlf.: 51 45 17 17 eller 918 14 831.


38   BJERKREIM

Gloppedalsura Photo: Jarle Hovalnd / Visit Dalane

Activities

INLAND CRUISE  Mapref. 8 M/K Ørsdølen Inland

cruise on the Ørsdalsvatnet lake Sundays from the first weekend in July to the last weekend in August. Departure from Odlandsstø at 11. Signposted from the centre of Bjerkreim. Visit the prize-winning cultural landscape Dyrskog, with its 200 fruit trees consisting of 35 varieties. FISHING  Bjerkreimselven

River Ranked as Norway’s fourth best salmon rivers, along which a total of 54 km are suitable for fishing. In 2011, 12.9 tonnes of salmon and sea trout were caught by fishing rod. By the parking spot at Gjedlakleivå / the E39 road at Bjerkreim, you can find a good fishing spot with easy access for disabled, for more information, see www.bjerkreimselva.no Trout fishing several good fishing lakes in an area along the FV504 road.

BATHING AREAS  Map ref. 12 Hetlandsskogen Sand, freshwater. Turn off the E39 road and follow the FV51 road to Tengesdal. Follow the signposts to Hetland. The bathing spot is situated at the north-west end of Eikjesvatnet lake. Hofreistæ Sand, freshwater. Situated by Eikland, north of Vikeså. Just off the FV503 road.

A demanding but fantastic walk that takes 5-6 hours. Parking along the road at Hegelstad or Austrumdal. Vinjakula 907 metres, marked path, partially demanding. Magnificent views. Parking at Veen. Map ref. 13 Stavtjørn Alpin Modern ski centre with four ski lifts and six slopes, marked trails, ski hire, cafeteria, etc. Great opportunities for trips also outside the skiing season. Fishing, berry-picking and taking sheep down from their summer pastures are among the activities on offer. For more information: tel.: +47 51 45 17 17 or +47 918 14 831.

Aktivitäten

Inland Cruise  Kartenref. 8 M/K Ørsdølen Schifffahrt auf dem Binnensee Ørsdalsvatnet, sonntags vom erste Wochenende im Juli bis zum letzten Wochenende im August. Abfahrt 11 Uhr ab Odlandsstø. Ausgeschildert ab Ortsmitte Bjerkreim. Besuchen Sie Dyrskog, eine prämierte Kulturlandschaft mit 200 Obstbäume, die 35 verschiedene Sorten tragen.

WALKING AREAS  Great walking terrain with 420

km of waymarked trails. They are included on a new walking map for Bjerkreim municipality. Map ref. 12 Hetlandsskogen Great walking area with 12 marked paths, varying from one to 7 km in length. Sheltered bathing spot with toilet, fishing spot for the disabled with toilet. Turn off the E39 road and take the FV51 road towards Tengs and Tengesdal. Signposted from there. Rambjørgheia Old cattle road over a mountain ridge between Austrumdalsvatnet and Ørsdalsvatnet lakes. The trip starts at Hegelstad and continues up below mount Rambjørgknuten.

ANGELN  Bjerkreimselva Bewertet als viertbeste Norwegens Lachsflüsse des Landes, mit einer insgesamt 54 km langen Angelstrecke. 2011 wurden in diesem Fluss mit der Angelrute 12,9 Tonnen Lachs und Forellen gefangen. Am Rastplatz in Gjedlakleivå/E39 bei Bjerkreim gibt es einen sehr guten, für Behinderte leicht zugänglichen Angelplatz. Nähere Informationen unter: www.bjerkreimselva.no. Forellenangeln Mehrere gute Seen in einem zusammenhängenden Gebiet an der FV504. BADEPLÄTZE  Kartenref. 12 Hetlandsskogen Sand, Süßwasser. Von der E39 abbiegen und auf der FV51 weiter nach Tengesdal fahren. Dem

Schild Richtung Hetland folgen. Der Badeplatz liegt am nordwestlichen Ende des Eikjesvatnet. Hofreistæ Sand, Süßwasser. Bei Eikeland gelegen, nördlich von Vikeså. An die FV503 grenzend. WANDERGEBIETE  Schönes Wandergebiet mit 420

km an gekennzeichneten Wanderwegen, die auf einer neuen Wanderkarte der Gemeinde Bjerkreim zu finden sind. Kartenref 12 Hetlandsskogen Herrliches Wandergebiet mit 12 markierten, 1 - 7 km langen Wanderrouten. Geschützter Badeplatz mit Toilette, Angelplatz für Behinderte, mit Toilette. Biegen Sie von der E39 auf die FV51 Richtung Tengs und Tengesdal ab. Der weitere Weg ist ausgeschildert. Rambjørgheia Dieser alte Saumpfad führt an einem Bergrücken zwischen dem Austrumdals und dem Ørsdalsvatn entlang. Die Wanderung beginnt bei Hegelstad und geht weiter unterhalb des Rambjørgknutens entlang. Eine anstrengende, jedoch wunderschöne Wanderung, die 5-6 Stunden dauert. Parkplätze an der Straße bei Hegelstad oder Austrumdal. Vinjakula 907 m ü.d.M. - markierter Pfad teilweise anspruchsvoll. Phantastische Aussicht. Parkplatz, Veen. Kartenref. 13 Stavtjørn Alpin Moderne Skianlage mit 4 Skiliften, 6 Pisten, gespurten Loipen, Skiverleih, Caféteria u.v.m. Gute Ausflugsmöglichkeiten auch außerhalb der Skisaison. Angeln, Beeren sammeln und Schafe eintreiben im Herbst sind andere Aktivitäten, an denen Sie ebenfalls teilnehmen können. Weitere informationen: +47 51 45 17 17 oder +47 918 14 831.


www.visitdalane.no   39

Spødervollstolen Photo: Alf Sigurd Ognedal / Dalane Friluftsråd

Kunst & kultur Art and culture Gitar og handverk Store Svela. Tel. +47 51 45 23 86. gitar-handverk@hesbynett.no Kløgetvedttunet Omvisning og annet program. Åpent søndager 13-17 om sommeren. / Guided tours and varied programme. Open Sundays 1317. / Führungen und Programm. Im Sommer Sonntags 13-17 Uhr geöffnet. Tel.: (+47) 51 20 11 00. Norsk Tempomuseum Norges største samling av temposykler fra Øglend sykkelfabrikk på Sandnes. Åpent: Hver søndag i sommerhalvåret: 12 - 16. Juli hver dag 12 - 16. Ellers etter avtale, tlf.: 478 27 588, www.norsk-tempomuseum.com E-post: tempotore@gmail.com. Norwegian Tempomuseum Norway’s largest collection of tempo bikes from Øglend bike factory in Sandnes. Open: every Sunday during summer 12 - 16. July every day 12 - 16 or by arrangement. Tel. +47 478 27 588. E-mail: tempotore@gmail.com. www.norsk-tempomuseum.com. Norwegisches Tempo museum Norwegens größte Sammlung von Rennrädern aus der Øglend sykkelfabrikk in Sandnes. Geöffnet: Jeden So im Sommerhalbjahr 12 - 16 Uhr. Im Juli jeden Tag 12 - 16 Uhr. Sonst nach Vereinbarung, tel.: +47 478 27 588, tempotore@gmail.com. www.norsk-tempomuseum.com. Pittergarden Vikeså. Arrangerer kulturaktiviteter som konserter, teaterforestillinger eller lukkede selskap. Tlf.: 51 45 23 36 Cultural events such as concerts, theatrical performances or private functions. Tel.: +47 51 45 23 36 Arrangeur von kulturellen Aktivitäten wie z. B. Konzerten, Theateraufführungen oder geschlossenen Gesellschaften. Tel.: +47 51 45 23 36.

Restaurants

Vikeså veiservice Veikro. Tel.: (+47) 51 45 97 00. Byrkjedalstunet Byrkjedal, 4335 Dirdal. Tel. (+47) 51 61 29 00.

Vi anbefaler

Bjerkreimsmarken Arrangeres hvert år om høsten. Aktiviteter og innslag, som for eksempel dyreutstillinger, hesteriding og helikoptersightseeing. I år er Bjerkreimsmarken 28. - 30. september. Kartref. 8 M/K Ørsdølen Den siste båten som gikk i organisert rutetrafikk på en innsjø i Rogaland. Trafikken ble formelt avviklet i 1983. På disse turene kan en også gå i land i Dyrskog, en fraflyttet gård med over 200 frukttrær og et rikt kulturminnemiljø. For mer informasjon om rutetider og priser: www.bjerkreimselva.no/orsdolen. Kartref. 15 Byrkjedalstunet Lysstøperi hvor barna kan dyppe sine egne lys, åpent 10 - 17. Restaurant med tradisjonell norsk mat, åpen 10 - 18.

We recommend

Bjerkreimsmarken market An annual autumn event. Activities and entertainment, such as animal shows, horse riding and helicopter sightseeing. This year Bjerkreims market is held 28 - 30 September. Map ref. 8 M/K Ørsdølen Ørsdsølen was the last boat to run a regular service on a lake in Rogaland. The service came to an end in 1983.

On the trips, the ferry stops at Dyrskog, an abandoned farm, where there are more than 200 fruit trees and a rich cultural environment. For more information about times and prices, see: www.bjerkreimselva.no/orsdolen. Map ref. 15 Byrkjedalstunet Candle-making workshop where children can make their own candles, open 10 - 17. Restaurant serving traditional Norwegian fare, open 10 - 18.

Wir empfehlen

Der Bjerkreimsmarkt Eine jährliche Veranstaltung im Herbst. Aktivitäten und Beiträge, z. B. Tierausstellungen, Reiten und Helikopterrundflüge. In diesem Jahr wird Bjerkreimsmarkt 28. - 30. September. Kartenref. 8 Die M/K Ørsdølen Sie ist das letzte Schiff, das im Linienverkehr auf einem See in Rogaland eingesetzt war. Der Verkehr wurde formell 1983 eingestellt. Auf diesen Rundfahrten kann man bei Dyrskog, einem stillgelegten Hof mit über 200 Obstbäume und zahlreichen Kulturdenkmälern, an Land gehen. Weitere Informationen über Fahrzeiten und Preise unter: www.bjerkreimselva.no/orsdolen. Kartenref. 15 Byrkedalstunet Kerzenzieherei - hier können die Kinder ihre eigenen Kerzen ziehen, geöffnet 10-17 Uhr. Restaurant mit traditioneller norwegischer Küche, 10 - 18 Uhr geöffnet.


40   EIGERSUND - BJERKREIM - LUND

På topp i Dalane Summit trips in Dalane Auf den Gipfeln von Dalane

View towards MJÅVASSKNUTEN, BJERKREIM Photo: Sissel Grøtteland Vikeså / Dalane Friluftsråd

Turer i fantastiske omgivelser for hele familien. Merkede løyper tilpasset for barn og mer krevende toppturer som tar deg til de høyeste toppene i Dalane. Eigersund  Eigerøy fyr (5 moh, 4,5 km, 1,5 t. tur/ retur) Norges høyeste støpejernsfyr. Fra P-plassen går turveien over til Midtbrødøya. Gruset turvei som går på lesiden av øya. Etter 1,8 km stopper turveien og rødmerket sti starter. Fyret er åpent i helger og sommerferie (se www.eigersund.kommune.no). Dyr på beite. Hund forbudt. BARNAS TUR. GEO-TUR. Store-Skykula (906 moh, 11 km, 5 t.) Den høyeste toppen i Eigersund. Parkering på P-plass ved Skineldvatnet. Følg ‘Opplev Dalane’ stien mot Vassbø. Bratt opp fra parkeringsplassen opp mot Skytafjellet. Videre på vestsiden av Bjørnvatnet og et stykke ned etter Bjørnåna før bekken krysses og en bratt kneik følger. Videre på ‘Opplev Dalane’ stien til sørkanten av et tjern, her tar stien til store Skykula av sørover og oppover. Retur samme rute eller ned ‘radarveien’. Dyr på beite. Bjerkreim  Foreknuten (193 moh, 3 km, 1 t.)

Ved Vikeså. Flott rundtur i skogsterreng. Starter ved Bjerkreimshallen. Turen går på rødmerket sti og traktorvei. Du vil passere en gapahuk som kan benyttes til rast. Turen går gjennom Foreknuten landskapsvernområde, vis hensyn. BARNAS TUR. Vinjakula (907 moh, 11 km, 5 t.) Den høyeste toppen i Bjerkreim, 700 m over utgangspunktet. Parkering på Veen. Enkelte bratte parti og berg mot toppen. Flott utsikt på en godværsdag. Følg traktorvei inn Mjådalane og sti videre langs bekken til Mørdalstjørn. Videre opp til Stemmatjørn og opp i dalen på nordsiden av tjernet. Deretter inn i skaret som går østover og opp på ryggen mot toppen. Retur samme vei. Dyr på beite. Lund  Gursli gruver (324 moh, 8,8 km, 2,5 t.) Starter fra Gursli på FV1, følger ‘Opplev Dalane’ stien, som følger den gamle gruveveien helt frem til gruva. Det er lett å gå, veien er for det meste tørr og fin. Gruveveien går i hårnålssvinger oppover lia. I siste sving før skaret, ser vi et bratt fjell på høyre side, dette er Gullbergknuten, 485 moh. Følg veien videre til toppen av Skaret. Herfra er det nedoverbakke til Gullvannet. Ved vannet er det fint å bade, raste og fiske. Veien følges videre helt fram til gruvene. Tilbaketuren kan legges rundt Gullvannet.

Følg veien videre forbi flere avstengte gruveinnganger, gjennom en tunell og inn på merket sti langs vannet og nedover bekken. Ta av til venstre i første stikryss inn på rideveien, over høyden og ned på gruveveien. Dyr på beite. BARNAS TUR. GEO-TUR. Solknuden (480 moh, 6 km, 2 t.) ved Heskestad er en flott tur med utsikt over Eide og Heskestad. Følg veien fra Heskestad kirke, hvor det er parkering, ca 700 m, til ‘Opplev Dalane’ stien tar av fra veien og opp i heia. Følg stien videre i 700 m til veiviser mot Solknuden. Videre på stien vil du komme opp til en ruin, fin rasteplass, til høyre for løypa vil du se varden på Hellefjellet (405 moh). Stien forsetter videre inn mot toppen, bratt kneik siste biten opp mot toppen. Dyr på beite. FRILUFTSLOVEN og allemannsretten bygger på hensynsfull opptreden i forhold til grunneiere, andre brukere og respekt for naturmiljøet. Om du ikke kjenner hele innholdet i friluftsloven, vil du allikevel komme langt med omtenksomhet og sunn fornuft. Vi minner allikevel om noen gode huskeregler: • IKKE parker slik at du stenger for grunneier eller andre brukere • IKKE skrem eller mat beitedyr • Hold hunden i bånd • Trø ikke ned gjerder • Lukk grinder etter deg • Flytt ikke stein fra steingjerder eller andre kulturminner • Ikke sag ned trær • IKKE kast søppel • IKKE gjør opp ild i skog og mark • HUSK at du er gjest i naturen og i det kulturlandskapet som gårdbrukerne har skapt opp gjennom tiden.

Walks in fantastic surroundings for the whole family. Waymarked trails that are suitable for children, and more demanding summit trips that take you to the highest summits in Dalane.

Eigersund  Eigerøy lighthouse (5 m.a.s.l, 4.5 km, 1 1/2 h. there and back) is Norway’s tallest cast iron lighthouse. From the car park, the trail takes you over to Midbrødøya island. A gravel path follows the sheltered side of the island. After 1.8 km, the trail stops and a red-marked path starts. The lighthouse is open at weekends and during summer holidays (see www.eigersund.kommune.no). Grazing animals. Dogs are not allowed. CHILDREN’S WALK. GEO-WALK.

Store-Skykula (906 m.a.s.l, 11 km, 5 h.). The highest summit in Eigersund. Parking at the car park by Skineldvatnet lake. Follow the ’Opplev Dalane’ (experience Dalane) path towards Vassbø. Steep ascent from the car park up towards Skytafjellet mountain. Continue on the west side of Bjørnvatnet lake and some way down after Bjørnåna, cross the stream and walk up a steep section. Continue following the ’Opplev Dalane’ path to the south side of a tarn, where the path to Store Skykula heads upwards in a southerly direction. Return by the same route or down ’radarveien’. Grazing animals. Bjerkreim  Foreknuten (193 m.a.s.l, 3 km, 1 h.) By Vikeså. Lovely round trip in wooded terrain. Starts at Bjerkreimshallen. The walk follows a red-marked path and a tractor road. You will pass a lean-to where you can take a break. The walk takes you through the Foreknuten landscape protection area. Exercise due care. CHILDREN’S WALK. Vinjakula (907 m.a.s.l, 11 km, 5 h.) The highest summit in Bjerkreim is 700 metres higher than the starting point. Car park at Veen. Some steep sections and rocky near the summit. Great view on clear days. Follow the tractor road into Mjådalane and then the path along the stream to Mørdalstjørn tarn. Continue up to Stemmatjørn tarn and up the valley on the north side of the tarn. Then walk through the ravine that continues east and up onto the ridge towards the top. Return on the same route. Grazing animals. Lund  Gursli mines (324 m.a.s.l, 8.8 km, 2 1/2 h.) Starts from Gursli on the FV1 road. Follow the ‘Opplev Dalane’ (experience Dalane) path, which follows the old mine road right up to the mine. This is an easy walk on a generally dry, good road. The mine road climbs in hairpin bends up the hillside. At the last bend before the ridge, you can see a steep mountain to the right – Gullbergknuten, which is 485 m. Follow the road to the top of the ravine. From here, the walk continues downhill to Gullvannet lake, which is a nice spot to go for a swim, have something to eat or fish. Follow the road until you arrive at the mines. You can walk back around Gullvannet lake. Continue to follow the road past a number of closed mine entrances, through a tunnel and onto a marked path along the lake and down the stream. At the first fork in the path, turn left onto the riding road, walk over the hill and down to the mine


www.visitdalane.no   41

walk to Mt. Tussefjellet, view of Ørsdalsvatnet by Hytland, Bjerkreim Photo: Alf Sigurd Ognedal / Dalane Friluftsråd

road. Grazing animals. CHILDREN’S WALK. GEO-WALK Solknuden (480 m.a.s.l, 6 km, 2 h.) at Heskestad is a lovely walk with views of Eide and Heskestad. Follow the road from Heskestad church, where there is a car park, for about 700 metres until you get to the ‘Opplev Dalane’ (experience Dalane) path, which veers away from the road up the hill. Follow the path for another 700 metres until you get to the signpost pointing you towards Solknuden. Further along the path you come to an old ruin, which is a good place to take a break. To the right of the trail you can see the cairn on top of Hellefjellet mountain (405 metres). The path continues up to the top. There are steep sections on the last part of the trail. Grazing animals. THE COUNTRYSIDE ACT and the common right to roam are based on considerate behaviour with respect to the land owners, other users of the land and respect for the environment. Even if you don’t know the details of the Act, exercising consideration and common sense will go a long way. A few rules of thumb: • Do not park where you will obstruct land owner or other users • Do not startle or feed grazing animals • Keep your dog on a leash • Do not flatten fences • Close gates behind you • Do not move stones from stone dykes or other heritage stone constructions • Do not chop down trees • DO NOT litter • DO NOT light fires in woodland or fields. • REMEMBER that you are a guest of nature and the landscape formed by farming through the years

Wanderungen in wunderschöner Natur für die ganze Familie. Gekennzeichnete Wanderwege für Kinder sowie anspruchsvollere Wanderungen, die Sie auf die höchsten Gipfel von Dalane führen.

Eigersund  Leuchtturm Eigerøy (5 m ü.d.M., 4,5 km, 1,5 Std. hin und zurück). Norwegens höchster gusseiserner Leuchtturm. Vom Parkplatz führt der Wanderweg hinüber nach Midtbrødøya. Geschotterter Wanderweg auf der Leeseite der Insel. Nach 1,8 km endet der Wanderweg und ein rot gekennzeichneter Pfad beginnt. Der Leuchtturm ist an den Wochenenden und in den Sommerferien geöffnet (siehe www.eigersund.kommune.no). Hier gibt es

weidende Tiere. Hunde verboten. WANDERUNG FÜR KINDER. GEO-TOUR. Store-Skykula (906 m ü.d.M., 11 km, 5 Std.) Der höchste Gipfel in Eigersund. Parkplatz am See Skineldvatnet. Folgen Sie dem ‘Opplev Dalane’ (”Erleben-Sie-Dalane”)-Pfad Richtung Vassbø. Vom Parkplatz führt der Weg steil hinauf in die Berge Skytafjellet. Danach geht es auf der Westseite des Sees Bjørnvatnet weiter und ein Stück am Bjørnåna entlang hinunter, bevor der Bach überquert wird und eine steile Anhöhe folgt. Weiter auf dem ‘Opplev Dalane’ (”Erleben-Sie-Dalane”)-Pfad kommt man an die Südseite eines Sees, wo der Pfad hinauf zum Store Skykula in südlicher Richtung abbiegt. Zurück kann man denselben Weg nehmen oder aber den ‘Radarveien’. Hier gibt es weidende Tiere. Bjerkreim  Foreknuten (193 m ü.d.M., 3 km, 1 Std.) Bei Vikeså. Schöne Rundwanderung in einem bewaldeten Gebiet. Start an der Bjerkreimshalle. Man wandert auf einem rot gekennzeichneten Pfad und einem Traktorweg. Sie werden an einem Unterstand vorbeikommen, an dem Sie eine Rast einlegen können. Die Wanderung führt durch das Landschaftsschutzgebiet Foreknuten, bitte nehmen Sie Rücksicht. WANDERUNG FÜR KINDER. Vinjakula (907 m ü.d.M., 11 km, 5 Std.) Der höchste Gipfel in Bjerkreim, 700 m oberhalb des Ausgangspunkts. Parken bei Veen. Einige steile Partien und Felsen auf dem Weg zum Gipfel. Bei schönem Wetter hat man von hier einen wunderbaren Blick. Folgen Sie dem Traktorweg hinein nach Mjådalane und einem Pfad am Bach entlang zum Mørdalstjørn. Danach geht es weiter bis zum Stemmatjørn und das Tal hinauf auf der Nordseite des Sees. Jetzt wandern Sie durch die Felskluft Richtung Osten und über den Bergrücken Richtung Gipfel. Zurück nehmen Sie denselben Weg. Hier gibt es weidende Tiere. Lund  Gursli-Gruben (324 m ü.d. M., 8,8 km, 2,5 Std.) Bei Gursli an der FV1 starten und auf dem ‘Opplev Dalane’ (”Erleben-Sie-Dalane”)-Pfad, der dem ehemaligen Grubenweg bis direkt zu den Gruben folgt, wandern. Der Weg ist meist trocken und in gutem Zustand und ist daher leicht begehbar. Der Grubenweg führt in Serpentinen den Hang hinauf. In der letzten Kurve vor der Kluft sehen Sie auf der rechten Seite einen hohen Berg, dies ist der Gullbergknuten, 485 m ü.d.M. Folgen

Sie dem Pfad bis an das obere Ende der Kluft. Von hier aus geht es bergab zum See Gullvannet. Am See gibt es einen schönen Badeplatz, wo man sich ausruhen und auch angeln kann. Sie folgen dem Weg bis direkt zu den Gruben. Auf dem Weg zurück können Sie um den Gullvannet wandern. Gehen Sie auf dem Weg an mehreren geschlossenen Grubeneingängen vorbei durch einen Tunnel hindurch und danach weiter auf einem gekennzeichneten Pfad am See entlang und den Bach hinunter. Biegen Sie an der ersten Kreuzung nach links auf den Reitweg ab und wandern Sie über die Anhöhe und auf dem Grubenweg hinunter. Hier gibt es weidende Tiere. WANDERUNG FÜR KINDER. GEO-TOUR. Solknuden (480 m ü.d.M., 6 km, 2 Std.) bei Heskestad ist eine schöne Wanderung, auf der man einen herrlichen Blick auf Eide und Heskestad hat. Folgen Sie der Straße von der Kirche in Heskestad, an der es einen Parkplatz gibt, ca. 700 m, bis der ‘Opplev Dalane’ (”Erleben-Sie-Dalane”)-Pfad von der Straße abbiegt und hinauf in die Hügellandschaft führt. Auf diesem Pfad wandern Sie 700 m bis zum Wegweiser Richtung Solknuden. Weiter oben auf dem Pfad werden Sie zu einer Ruine und einem schönen Rastplatz kommen, und rechts werden Sie die Steinpyramide auf dem Hellefjellet (405 m. ü.d.M.) sehen. Der Pfad führt weiter über eine steile Anhöhe bis auf den Gipfel. Hier gibt es weidende Tiere. DAS NORWEGISCHE GESETZ ÜBER DIE NUTZUNG DER NATUR und die Rechte der Grundbesitzer und anderer Nutzer sowie die natürliche Umgebung respektiert werden. Auch wenn Sie den Wortlaut des Gesetzes nicht kennen, genügt es, wenn Sie Rücksicht zeigen und gesunde Vernunft walten lassen. Wir möchten Sie dennoch an einige gute Regeln erinnern: • Parken Sie bitte nicht so, dass Grundbesitzer oder andere Nutzer behindert werden • Die Tiere auf der Weide NICHT scheu machen und NICHT füttern. • Hunde sind an der Leine zu führen • Bitte treten Sie keine Zäune herunter • Verschließen Sie die Pforten wieder • Tragen Sie keine Steine von Steinwällen oder anderen Kulturschätzen ab. • Fällen Sie keine Bäume • Werfen Sie keinen Müll in die Natur • Im Wald und in der Flur KEIN Feuer machen. • Bedenken Sie bitte: Sie sind Gast in der Natur und in dieser Kulturlandschaft, die von den Bauern in langer Zeit geschaffen wurde.


42   EIGERSUND - BJERKREIM - LUND

Sykkelturer i Dalane Photo: Dalane Friluftsråd

Cycling trips in Dalane Fahrradtouren in Dalane

Med sykkel kan du sykle etter veier og stier i lavlandet, og fritt i høyfjellet. Du kan også sykle på stier og veier gjennom innmark som er åpen for allmenn ferdsel. Det er ikke bakkene som tar pusten fra deg, men naturen! Eigersund  Geologi sykkeltur Eigerøy fyr 24km.

4 km grus, 20 km asfalt. Starter fra Egersund sentrum, over Eigerøy bru, ta til høyre. Sving ned mot Seglemsveien og sykle eller gå ut til fyret fra 1854 som ligger ytterst på øya. Studer de 7 geopark-lokalitetene som ligger langs veien. Samme vei tilbake til sentrum. Nodland 28km. 4km grus 24km asfalt. Start ved brannstasjonen i Egersund, følg FV44 ut av byen, til Nodland og demningen ved Nodlandsvatnet. Følg veien videre ned til Vannbassengene og byen. Bjerkreim  Ognedal turen 19km. Asfalt. Starter på

Vikeså og ta til høyre mot Ognedal. Det går jevnt oppover til veikrysset hvor du tar til Kløgetvedt og ned til Bjerkreim. Følg sykkelstien tilbake til Vikeså. Rundt Storafjellet 20km. Asfalt. Turen starter på Vikeså, følg FV503 østover mot Byrkjedal. Ta av til venstre ved Ivesdal, forbi kirka og opp til Asheimsvatnet, som er høyeste punktet på turen. Videre nedover forbi Skjævelandsvatnet, langs Skjævelandsåna og ned til Vikeså.

Eigersund  Geology cycling trip, Eigerøy lighthouse 24km. 4km gravel, 20km tarmac. Starts in the centre of Egersund, across Eigerøy bridge, then turn right. Turn down towards Seglemsveien road and cycle or walk to the lighthouse dating from 1854 which is situated on the far side of the island. Study the seven geopark localities in the area. Same route back to the town centre. Nodland 28km. 4km gravel, 24km tarmac. Start at the fire station in Egersund, follow the FV44 road out of the town to Nodland and the dam at Nodlandsvatnet lake. Follow the road down to the Vannbassengene lakes and the town. Bjerkreim  Ognedal trip 19km. Tarmac. Starts at Vikeså, turn right towards Ognedal. The route takes you steadily upwards to the crossroads where you turn towards Kløgetvedt and down to Bjerkreim. Follow the cycle path back to Vikeså. Around mount Storafjellet 20km. Tarmac. The trip starts at Vikeså, follow the FV503 east towards Byrkjedal. Turn left at Ivesdal, past the church and up to Asheimsvatnet lake, which is the highest point on the trip. Cycle down past Skjævelandsvatnet lake, along Skjævelandsåna river and down to Vikeså.

ved jernbanestasjonen på Moi, følg veien langs jernbanen ned mot Lundevatnet og opp mot E39, som følges til Tronåsen. Bratt oppstigning og nedkjøring (inntil 1:3) ned mot Tonstad. Ved FV42 ta mot Egersund og tilbake til Moi. Elve 50km tur-retur. 25km grus, 25km asfalt. Start ved jernbanestasjonen på Moi, følg FV1 mot Sokndal langs Lundevatnet, ta av til venstre mot Elve. Ved Elve slutter veien og du sykler samme rute tilbake. Ved kirka ta av ned til småbåtanlegget og følg turveien langs Lundevatnet tilbake til Moi.

Lund  Tronåsen 82km. 22km gravel, 60km tarmac. Start at the railway station at Moi, follow the road along the railway down towards Lundevatnet lake and up to the E39 road, which you follow to Tronåsen. Steep ascent and descent (up to 1:3) down towards Tonstad. On the FV42 road, turn towards Egersund and back to Moi. Elve 50km, return trip. 25km gravel, 25km tarmac. Start at the railway station at Moi, follow the FV1 road towards Sokndal along Lundevatnet lake, turn left towards Elve. The road ends at Elve, and you cycle the same route back. At the church, turn off down to the marina and follow the walking path along the Lundevatnet lake back to Moi.

On a bike, you can cycle on roads or paths in the lowlands and mountains. You can also cycle on paths and roads through infields which are open to the public. It is not the hills that will take your breath away, but the scenery!

Mit dem Fahrrad können Sie in den Niederungen an Straßen und Wegen entlang und im Gebirge im freien Gelände fahren. Sie können auch auf Wegen durch das Weide- und Ackerland, das für alle zugänglich ist, Rad fahren. Nicht die

Lund  Tronåsen 82km. 22km grus, 60km asfalt. Start

Steigungen nehmen Ihnen den Atem, sondern die Natur! Eigersund Geologie-Fahrradtour Leuchtturm Eigerøy 24km. 4km Kiesweg, 20km Asphalt. Start im Zentrum von Egersund, dann über die Brücke Eigerøy, rechts abbiegen. Biegen Sie Richtung Seglemsveien ab und fahren Sie oder gehen Sie zum Leuchtturm von 1854 am äußeren Ende der Insel. Besichtigen Sie die 7 Geopark-Attraktionen auf dem Weg zum Leuchtturm. Auf demselben Weg zurück ins Zentrum. Nodland 28km. 4km Kiesweg, 24km Asphalt. Start bei der Feuerwehr in Egersund, weiter auf der FV44 aus der Stadt heraus nach Nodland und zum Damm am Nodlandsvatnet. Dann die Straße hinunter zum Erholungsgebiet Vannbassengene und zur Stadt. Bjerkreim  Fahrradtour Ognedal 19km. Asphalt. Start in Vikeså, dann rechts Richtung Ognedal abbiegen. Es geht stetig bergauf bis zur Kreuzung, wo Sie Richtung Kløgetvedt abbiegen und nach Bjerkreim hinunterfahren. Dem Radweg zurück nach Vikeså folgen. Rund um den Storafjellet 20km. Asphalt. Start in Vikeså, der FV503 nach Osten Richtung Byrkjedal folgen. Bei Ivesdal nach links abbiegen, an der Kirche vorbei hinauf zum Asheimsvatnet, dem höchsten Punkt der Tour. Weiter hinunter am Skjævelandsvatnet vorbei, am Skjævelandsåna entlang und hinunter nach Vikeså. Lund  Tronåsen 82 km. 22 km Kiesweg, 60 km

Asphalt. Start am Bahnhof von Moi, der Straße an der Eisenbahnlinie folgen hinunter bis zum Lundevatnet und hinauf Richtung E39, dann an der E39 entlang bis Tronåsen. Steiler Anstieg und steile Abfahrt (etwa 1:3) Richtung Tonstad. An der FV42 Richtung Egersund abbiegen und zurück nach Moi. Elve 50km hin und zurück. 25km Kiesweg, 25km Asphalt. Start am Bahnhof von Moi, der FV1 Richtung Sokndal am Lundevatnet entlang folgen, nach links Richtung Elve abbiegen. Bei Elve hört der Weg auf, Sie fahren auf demselben Weg wieder zurück. An der Kirche zum Kleinboothafen hinunterfahren und dem Radweg am Lundevatnet entlang zurück nach Moi folgen.


www.visitdalane.no   43

Vinter i Dalane Winter in Dalane I Vinter in Dalane

julebyen egersund (christmas market) Photo: Egersund Byutvikling

Vinter

Stavtjørn Alpin Bjerkreim. Består i alt av 4 heiser og har en høydeforskjell på 300 meter. Løypetraséer med internasjonalt sertifikat. Meget variert terreng. Skiutleie, varmestue og gode parkeringsmuligheter ved senteret! Bjørnestad Skisenter Sirdal, Vest-Agder. ”T-krok”-heis, flombelysning og snøproduksjonsanlegg. Skibakken har to hovednedfarter. Turterreng for de som vil gå på langrenn rett ovenfor trekket. Skiutleie, varmestue og gode parkeringsmuligheter. Julebyen Egersund 6. - 9. og 13. - 16. desember fra formiddag til kveld, danner 60-70 utsalgs- og matboder rammen for nostalgisk julestemning i trehusbyen. Handel og underholdning til langt på kveld, med kulturelle innslag der musikk, kor og dukketeater blander seg med lys, lukt og smaksopplevelser. www.julebyen.no.

bjørnestad skisenter (alpin) Photo:Glenn Andrè Frøyland

Winter

Stavtjørn Alpin Bjerkreim. This ski centre has four ski lifts and a height difference of 300 metres. Internationally-certified ski runs. Highly varied terrain. Ski hire, cafeteria and good parking facilities at the centre! Bjørnestad Skisenter Sirdal, Vest-Agder. A T-bar tow lift, floodlit slopes and snow cannons. The ski slope has two main downhill runs. Excellent touring terrain near the top of the lift for those who want to go cross-country skiing. Ski hire, cafeteria and good parking facilities. Christmas town Egersund On 6. - 9. and 13. - 16. December, from afternoon to evening, between 60 and 70 market stalls and food stalls form the backdrop for a nostalgic festive mood among the wooden houses. Shopping and entertainment until late evening, with cultural performances, where music, choir song and puppet theatre will mix with Christmas lights, wonderful smells and tastes. www.julebyen.no.

Vinter

Stavtjørn Alpin Bjerkreim. Besteht aus 4 Skiliften und hat einen Höhenunterschied von 300 Metern. Die Abfahrten sind nach internationalem Standard zertifiziert. Das Gelände ist sehr abwechslungsreich. Skiverleih, Wärmestube und gute Parkmöglichkeiten am Zentrum! Bjørnestad Skisenter Sirdal, Vest-Agder. Schlepplift, Flutlichtbeleuchtung und Schneekanone. Am Abhang gibt es zwei Hauptabfahrten. Für diejenigen, die gern Langlauf machen, gibt es ein Gebiet mit Loipen direkt oberhalb des Lifts. Skiverleih, Wärmestube und gute Parkmöglichkeiten. Weihnachtsstadt Egersund Vom 6. bis 9. und vom 13. bis 16. Dezember bilden vormittags bis abends 60-70 Verkaufs- und Imbissstände den Rahmen für eine nostalgische Weihnachtsstimmung in der Holzhausstadt. Bummeln und unterhalten lassen von kulturellen Darbietungen auf der Straße, bei denen sich Musik, Gesang und Puppentheater mit Kerzenlicht, weihnachtlichen Düften und Geschmackserlebnissen mischen. www.julebyen.no.

stavtjørn alpin Photo: Stavtjørn Alpin

• Located approx. 50 km from Egersund and 75 km from Stavanger • 4 ski lifts - 3700 persons per hour • Parking right next to the lifts • Cafeteria offering light meals • Ski- and snowboard rental • Snow canons

OPEN: Saturdays and Sundays 10-16 during the winter season. January - April: School hollidays and public hollidays: every day For more information: Tel. (+47) 51 45 17 17 www.stavtjornalpin.no


44   LUND

lund i

i

Turist informasjon: Vikeså Veiservice A/S tel.: (+47) 51 45 97 00, fax: (+47) 51 45 97 01 OpenLund everyTourist day 07-23. Information, 4460 Moi. E-mail: veiservi@frisurf.no Tel.: (+47) 51 40 38 00 Bjerkreim (+47) Cell.:kommune (+47) 47 tel.: 45 67 44 51 20 11 00 www.bjerkreim.kommune.no Fax: (+47) 51 40 47 10 E-mail: postmottak@bjerkreim.kommune.no www.lund.kommune.no E-mail: postmottak@lund.kommune.no Åpent / Open / Geöffnet: 01.07 - 15.8. Tel.: low season: (+47) 51 40 47 00

Lundevannet lake Photo: Morten Aakre

Lund ligger geografisk og klimatisk på grensen mellom sør- og vestlandet. Dette vises igjen i naturen, her finner en både store åpne lyngheier og dype sørlandske furuskoger. Skogen har satt sitt preg på næringslivet med blomstrende og levende håndverksindustri basert på trevare og ikke minst tredreiing. FAKTA  Innbyggere: ca. 3.100, areal: ca. 414 km2.

De tre sentrale stedene i Lund er; Hovsherad, Ualand/Heskestad og Moi. Lund kommune og tettstedet Moi ligger midt mellom Stavanger og Kristiansand. Lund har svært gode kommunikasjonsmuligheter ved at både E39 og sørlands-

banen går gjennom kommunen. Fergeforbindelse med Danmark, fra Kristiansand. Det er under 1,5 timers kjøring til nærmeste flyplass, Stavanger Lufthavn Sola. På Moi og i Lund finner en flere utsalg som selger spennende treprodukter ut fra den gamle håndverksproduksjonen som bl.a. gyngestoler og tresko. Her kan en også kjøpe de karakteristiske norske sauebjellene, som blant annet var den offisielle bjølla under Ski-VM i Oslo 2011. Ved Lund bygdemuseum og kulturbank som ligger ved prestegården finner en 10.000 gjenstander som gir et interessant innblikk i tidligere tiders hverdagsliv, både landbruk og industri.


www.visitdalane.no   45

Tronåsen Photo: Lund Bygdemuseum og Kulturbank

Husmannsplassen ’Haien’ har en kulturhistorisk frukthage, som er et klonarkiv under Nordisk genbank. Det er en utstyrsbank i tilknytning til Lundevannet hvor en kan leie kano, lavu, stormkjøkken, kajakker m.m. Henvendelse til Lund kommunes sentralbord, tlf.: 51 40 47 00. Det finnes mange flotte turløyper i kommunen. Fra parkeringsplassen i Gursli kan du følge en vakker anlagt gruvevei til de nedlagte Gursli gruvene og lære mer om gruvehistorien. Tronåsen  Åpnet i 1844 som en del av den Vest-

landske Hovedveg. Går med stigninger opp til 1:3 og har 8 skarpe svinger opp på vestsiden og 3 ned på østsiden. Den var en beryktet del av rally Monte Carlo i 1931. Langs vegen er det satt opp stabbesteiner og smijernsrekkverk. I dag er den en enveiskjørt ’veteranvei’ fra Rogalandssida mot Vest-Agder. Det er rasteplass med informasjon i Tronvik. Sesong-åpent: 01.05-01.09. NB! Veien er kun egnet for personbiler og minibusser. Skomakeren  Sagnet sier at en omstreifer, som også var skomaker, var av futen idømt en meget streng straff. Da futen trengte ett par sko, sa han til den dømte: 'Her er en skreppe med det du trengerfor å lage ett par sko. Klarer du å komme deg opp på denne fjelltopp (nabbe), lage ett par sko, og komme deg velberget ned igjen, skal jeg benåde deg'. Den aktuelle toppen ligger mellom gården Solbjørg og Lundevatnet. Denne fjelltopp var tilsynelatene umulig å bestige, men den dømte gjorde ett forsøk, og klarte oppdraget. Futen fikk sine sko, og omstreiferen ble benådet. Etter denne hendelsen har den aktuell fjelltopp fått navnet Skomakeren. Skomakeren kan ses fra Skarefjell, ca 5 min. gange fra veien på Solbjørg.

Lund is situated on the geographical and climatic border between Southern and Western Norway. This is evident in Lund’s

landscape, where you find wide, open heathland and deep southern pine forests. The forests have left their mark on local industry, giving rise to a flourishing craft industry based on wood and, not least, wood turning. FACTS  Population: approx. 3.100, size: approx. 414 km2. The three central places in Lund are: Hovsherad, Ualand/Heskestad and Moi. Lund Municipality and the village of Moi are situated between Stavanger and Kristiansand. Lund has excellent transport links as both the E39 road and the Sørlandsbanen railway run through the area. Ferry connection to Denmark from Kristiansand. It is less than a one and a half hour’s drive to the nearest airport, Stavanger Airport Sola.

At Moi and in Lund, there are a growing number of outlets that sell exciting wooden products such as rocking chairs and clogs that are based on traditional craft production. It is also possible to buy traditional Norwegian sheep bells which, among other things, were the official bells used during the Nordic World Ski Championships in Oslo in 2011. At Lund Bygdemuseum og Kulturbank (rural museum and culture bank), which is situated by the vicarage, there are more than 10,000 objects that provide a fascinating insight into daily life in bygone times, both with respect to agriculture and industry. At the cotter’s farm ’Haien’, there is a cultural history orchard, which is a clone archive under the Nordic Genetic Resource Centre. At Lundevannet lake, you can hire a canoe, lavvo (Sami tent), camping stove, kayaks etc. For enquiries, contact Lund Municipality’s switchboard at +47 51 40 47 00. There are lots of great walking trails in the municipality. From the car park at Gursli, you can follow a beautiful old mining road to the disused Gursli mines and learn about their history.

Tronåsen  Opened in 1844 as part of the

old ‘Vestlandske Hovedveg’ road. There are gradients of up to one in three, eight sharp bends on the way up the west side and three on the way down the east side. It formed an infamous stretch of the Monte Carlo Rally in 1931. Large standing stones and wrought-iron railings have been set up along the road. Today, it is a oneway ‘veteranvei’ (veteran road) from Rogaland towards Vest-Agder. There is a picnic area with an information board in Tronvik. Season: 1 May to 1 September. NOTE! The road is only suitable for cars and minibuses. The cobbler  The story goes that a tramp, who

was also a cobbler, was given a very harsh punishment by the local bailiff. Since the bailiff needed a new pair of shoes, he said to the felon: ’Here is a sack with what you need to make a pair of shoes. If you manage to get yourself up to the top of this mountain, make a pair of shoes and come back down again safely, I will pardon you.’ The mountain in question is between Solbjørg farm and Lundevatnet lake. The summit seemed impossible to climb, but the cobbler made an attempt and succeeded in his mission. The bailiff got his new shoes, and the tramp was pardoned. Since then, the mountain top has been called Skomakeren (the Cobbler). Skomakeren can be seen from Mt. Skarefjell, about five minutes’ walk from the road at Solbjørg.

Geografisch und klimatisch liegt Lund an der Grenze zwischen Süd- und Westnorwegen. An der Natur in der Gemeinde ist dies gut zu erkennen - hier treffen die Besucher sowohl auf große weite Heidelandschaften als auch auf tiefe südnorwegische Kiefernwälder. Der Wald hat das Wirtschaftsleben dieser Gegend geprägt - die Hand-


46   LUND

LUNDEVANNET LAKE Photo: Morten Aakre

werksindustrie, nicht allein auf Holzprodukten, sondern auch auf dem Drechslerhandwerk basierend, ist am Blühen. FAKTEN  Einwohnerzahl: ca. 3.100, Areal: ca.

414 km2. Die drei zentralen Orte in Lund sind Hovsherad, Ualand/Heskestad und Moi. Die Gemeinde Lund und der Hauptort Moi liegen auf halber Strecke zwischen Stavanger und Kristiansand. Die Verkehrsanbindung ist sehr gut, da sowohl die E39 als auch die Zugverbindung zwischen Oslo, Kristiansand und Stavanger durch die Gemeinde führen. Die Fähren nach Dänemark - von Kristiansand - sind ebenfalls schnell zu ereichen. Über die gut ausgebaute E39 sind es weniger als 1,5 Stunden bis zum nächstgelegenen Flugplatz, Stavanger Lufthavn Sola. In Moi und in Lund gibt es mehrere Verkaufsstellen, die außergewöhnliche Holzprodukte, nach alter Handwerkstradition gefertigt, anbieten, unter anderem Schaukelstühle und Holzschuhe. Hier können Sie auch die typischen, norwegischen Schafsglocken kaufen, von denen eine als offizielle Glocke bei der Ski-WM in Oslo 2012 diente. Im Heimatmuseum Lund und der Kulturbank, am Pfarrhof gelegen, findet man 10.000 Gegenstände sowohl aus der Landwirtschaft als auch aus der Industrie, die einen interessanten Einblick in den Alltag in alter Zeit vermitteln. An der Häuslerkate ’Haien’ gibt es einen kulturhistorischen Obstgarten, ein Klonarchiv der Nordischen Genbank. Am See Lundevannet kann man Kanus, Kajaks, Lavvo (Lappenzelt), Sturmküche u.a.m. mieten. Anfragen können telefonisch an die Gemeinde Lund gerichtet werden, +47 51 40 47 00. In der Gemeinde gibt es zahlreiche schöne Wege. Vom Parkplatz in Gursli können Sie einem schön angelegten Grubenweg bis zu dem stillgelegten Bergwerk Gursli und dessen Geschichte folgen.

Tronåsen  1844 eröffnet als Teil der ‘West-

norwegischen Hauptstraße‘. Die Strecke hat eine Steigung von bis zu 33% mit 8 Serpentinen auf der Westseite bergauf und 3 Serpentinen auf der Ostseite bergab. Bei der Rallye Monte Carlo im Jahre 1931 war dies eine gefürchtete Teilstrecke. Der Weg ist mit Randsteinen und schmiedeeisernem Geländer gesichert. Heute ist dies eine als Einbahnstraße zugelassene ’Veteranenstraße’ von Rogaland hinüber nach Vest-Agder. In Tronvik gibt es einen Rastplatz mit Informationstafel. Vom 01.05. bis 01.09. für den Verkehr freigegeben. Achtung! Diese Strecke eignet sich nur für Pkws und Minibusse. Schuhmacher  Man erzählt sich, dass ein Landstreicher, der auch Schuhmacher war, vom 'Landvogt' zu einer sehr strengen Strafe verurteilt wurde. Als der Vogt ein paar Schuhe brauchte, sagte er zu dem Verurteilten: Hier ist ein Ranzen mit all dem, was du brauchst, um ein paar Schuhe zu machen. Wenn Du es schaffst, auf diesen Berggipfel zu kommen, ein paar Schuhe zu machen und wieder wohlbehalten herunter kommst, werde ich dich begnadigen. Der besagte Gipfel liegt zwischen dem Hof Solbjørg und dem Lundevatnet. Seine Erklimmung war ganz offenbar ein unmögliches Unterfangen, der Verurteilte unternahm jedoch einen Versuch und führte den Auftrag aus. Der Vogt erhielt seine Schuhe und der Landstreicher wurde begnadigt. Nach diesem Ereignis wurde der Berg 'Skomakeren’ genannt. Man kann ihn vom Skarefjell, ca. 5 Min. zu Fuß von der Straße bei Solbjørg, sehen.

Kartref. 17 Gursli Molybdengruver Etter prøveboring i 1914 ble det i 1915 startet drift i Gursli molybdengruver. Gruvene var i drift frem til 1919 og var i disse årene den største bedriften i Lund kommune. På det meste var arbeidsstyrken på hele 120 arbeidere. Ved Gullvannet kan en fremdeles finne rester etter den gamle gruvedriften. Kjentfolk kan peke ut tuftene til både vasker og stigerbolig. Også den gamle steintippen er godt synlig. Kartref. 18 Verdens første flytur På Navrestad er det satt opp en informasjonstavle om urmakeren Hans Andreas Navrestad fra Lund som laget et fly og klarte å fly 3-400 meter i 1825, 68 år før Lilienthal ifølge litteraturen gjorde verdens første flytur. Lund Kirke Kirken ble første gang nevnt i 1429. Dagens kirke ble bygget i 1808 oppå gulvet av den gamle gravkjelleren. I 1805 ble det forbudt å begrave prester og offiserer under kirken. Fortsatt ligger 15 voksne og 9 barn begravet her. Mange av kistene er kledd med svart fløyel og har vakre sølvbeslag. Den nye kirken er bygget i empirestil. I 1935 startet et omfattende restaureringsarbeid. Prekestolen ble bygget etter modell fra Lunde kirke i Sirdal. Altertavlen er kopi av altertavlen i Trefoldighetskirken i Oslo, malt av Adolph Tidemann. Heskestad Kyrkje Langkirke bygd i 1904 i tømmer med 220 plasser.

Attractions

Attraksjoner

Kartref. 16 Tronåsen Vegen ble bygd i perioden 1839 til 1844. Enveiskjørt fra vest og åpen for kjøring med personbil og minibuss i tiden 01.0501.09 fra kl. 08.00 - 20.00.

Map ref. 16 Tronåsen This road was built in the period from 1839 to 1844. The road is one-way from the west and is open to cars and minibuses from 1 May to 1 Sept. from 08.00 to 20.00.


www.visitdalane.no   47

lund RURAL MUSEUM Photo: Per Chr. Salvesen

Map ref. 17 Gursli Molybdenum mines Following test drilling in 1914, the mines started operation in 1915. They were in operation until 1919 and during this period, mining at the Gursli mines was the biggest industry in Lund Municipality. The mines employed 120 people in their heyday. By Gullvannet lake, traces of the old mining industry can still be found. Locals can point out the foundations of the rock washing site and workers’ cottages. The old slag heap is easy to spot.

Kartenref. 17 Molybdänbergwerk Gursli Nach Probebohrungen 1914 wurde 1915 in Gursli mit der Gewinnung von Molybdän begonnen. Die Gruben waren bis 1919 in Betrieb - sie waren der größte Betrieb in der Gemeinde Lund mit bis zu 120 Angestellten in Spitzenzeiten. Am See Gullvatn sieht man bis heute noch die Reste des ehemaligen Grubenbetriebs - Ortskundige zeigen Interessierten die Reste der Wäscher- und Steigerwohnungen. Auch die alte Steinhalde ist noch gut zu sehen.

Map ref. 18 The world’s first flight In Navrestad there is an information board which provides information about the clockmaker Hans Andreas Navrestad from Lund who constructed a plane and managed to fly 3-400 metres in 1825 - 68 years before Lilienthal made the world’s first flight according to the history books.

Kartenref. 18 Der erste Flug der Welt In Navrestad wurde eine Informationstafel errichtet über den Uhrmacher Hans Andreas Navrestad aus Lund, der ein Flugzeug baute und mit ihm im Jahre 1825 3-400 Meter weit flog, 68 Jahre bevor Lilienthal laut einschlägiger Literatur den ersten Flug durchführte.

Lund Church The church was first mentioned in 1429. The present church was built in 1808 on the floor of the old crypt. In 1805, it was forbidden to inter priests and officers under the church. There are still 15 adults and 9 children buried there. Many of the coffins are draped in black velvet and have beautiful silver fittings. The new church is built in the Imperial style. In 1935, major restoration work was started. The pulpit is based on a model from Lunde Church in Sirdal. The altar is a copy of the one in Trinity Church in Oslo, painted by Adolph Tidemann.

Lund Kirche Diese Kirche wurde 1429 erstmals schriftlich erwähnt. Die heutige Kirche erbaute man 1808 auf dem Fundament des alten Grabkellers. Seit 1805 war es verboten, Pfarrer und Offiziere unter der Kirche zu begraben, es liegen jedoch immer noch 15 Erwachsene und 9 Kinder hier begraben. Viele der Särge sind von schwarzem Samt umhüllt und haben wunderschöne Silberbeschläge. Die neue Kirche wurde im Empirestil erbaut. 1935 wurden umfangreiche Restaurierungsarbeiten eingeleitet - die Kanzel wurde der Kanzel der Lunde Kirche in Sirdal nachgebaut, während die Altartafel eine Kopie der Altartafel in der Trinitatis-kirche in Oslo, bemalt von Adolph Tidemann, ist.

Heskestad church A long church built in 1904, seats 220 persons.

Heskestad Kirche Langkirche, 1904 in Holz erbaut, mit Platz für 220 Personen.

Attraktionen

Kartenref. 16 Tronåsen Die Straße wurde in den Jahren von 1839 bis 1844 gebaut. Freigegeben für PKWs und Minibusse in einer Fahrtrichtung: 01.05. - 01.09., 08.00 - 20.00 Uhr.

Aktiviteter

Kartref. 19 Utstyrsbanken Utleie av friluftsutstyr, båt, kano, kajakk, redningsvester, stormkjøkken, fjelltelt, lavu m.m. Kontakt Lund kommune, tlf.: 51 40 47 00. TURFORSLAG  A-knipen

(Naså) Karakteristisk fjellformasjon med ansiktsprofil. Flott utsikt over Moi. Turlengde 1,5 time. Postveien Gammel kløvvei mellom Hovsherrad og Ualand. Gode parkeringsmuligheter på Eik og ved Ualand vannverk. Sætra-området Tur og utfartsområde sommer/ vinter. Merket sti til Sandstøl. Fiskemuligheter, leirduebane og lysløype. God parkeringplass i Sætra. Kvitingen-omådet Attraktivt utfartsområde sommer og vinter. Vekslende terreng. Merket sti via Solli langs Vigelandsvannet til Flatstøl. Turlenge 2-3 timer. Gode parkeringsmuligheter i Kvitingen.

BADEPLASSER  Lundevannet Kommunal bade-

plass ved Nygård. Her finnes også sandvollyballbane. FISKEPLASSER  Ferskvannsfiske

Svært gode fiskemuligheter både i Ualand, Hovsherad og Moi.

Activities

Map ref. 19 Equipment bank Hire of outdoor equipment, boat, canoes, kayak, life jackets, camping stoves, mountain tents, Sami tents, etc. Contact Lund Municipality, tel.: +47 51 40 47 00. WALKING AREAS  A-knipen or Naså (the nose) Characteristic mountain formation with a profile


48   LUND

aurefestivalen (Trout Festival) Photo: DesignStrek

resembling a face. Great views of Moi. The walk takes 1 ½ hours.

FISHING  Fresh water fishing Excelling fishing opportunities in Ualand, Hovsherad and Moi.

Postveien (Postal Road). Former pack horse path between Hovsherad and Ualand. Good parking facilities at Eik and next to Ualand Vannverk.

Aktivitäten

The Sætra-area Walking and recreational area summer and winter alike. Marked path to Sandstøl. Fishing opportunities, clay pigeon shooting range and floodlit track. Good parking in Sætra.

Kartenref. 19 Utstyrsbanken Verleih von Freizeitausrüstung, Booten, Kanus, Kajaks, Rettungswesten, Kocher, Gebirgszelten, Lavvo u.v.m. Näheres bei der Gemeinde Lund, tel.: +47 51 40 47 00.

The Kvitingen-area Attractive recreational area summer and winter alike. Varied terrain. Marked path via Solli along Vigelandsvannet lake to Flatstøl. The walk takes roughly 2-3 hours. Good parking in Kvitingen.

WANDERVORSCHLÄGE  A-knipen oder Naså charakteristische Gebirgsformation mit dem Profil eines Gesichts. Herrliche Aussicht über Moi. Dauer der Wanderung 1.5 Stunden.

BATHING  Lundevannet lake Public bathing spot

by Nygård. You will also find a sand volleyball court here.

Sandstøl. Angelmöglichkeiten, Tontaubenstand und Flutlichtloipe. Guter Parkplatz in Sætra. Kvitingen-Gebiet Attraktives Ausflugsgebiet im Sommer und Winter. Variiertes Gelände. Markierter Pfad über Solli am See Vigelandsvatn entlang nach Flatstøl. Dauer der Wanderung 2-3 Stunden. Gute Parkmöglichkeiten in Kvitingen. BADEPLÄTZE  Lundevannet Kommunaler Badeplatz bei Nygård. Hier finden Sie einen Beachvolleyballplatz. ANGELSTELLEN  Süßwasserangeln Sehr gute Möglichkeiten zum Angeln in Ualand, Hovsherad und Moi.

Die Poststraße Alter Saumweg zwischen Hovsherad und Ualand. Gute Parkmöglichkeiten in Eik und beim Ualand Wasserwerk. Sætra-Gebiet Wander- und Ausflugsgebiet im Sommer und Winter. Markierter Pfad nach

Lund Bygdemuseum og Kulturbank

MOI HOTELL

MED UTSIKT OVER LUNDEVANNET

Aktiviteter - Historisk eplehage - Tekniske kulturminner

29 rom - kafeteria - restaurant -søndagsmiddag OVER LUNDEVANNET -MED kurs ogUTSIKT konferanseavdeling - selskapslokaler rom -alle kafeteria - restaurant -29 catering rettigheter - Salg av fiskekort

Activities - Historical garden - Cultural inheritans

WITH VIEW OVER LUNDEVANNET konferanseavdeling - selskapslokaler -

søndagsmiddag - kurs og

29 rooms - cafe - restaurant - sunday specials catering alle rettigheter - familierom - conference fasilities - private parties - catering rom- har dusj, toalett, TV ogfortelefon. -Alle all rights familyroom. Fishingcards sale

Aktivitäten - Historisscher Apfelgarten - Tecknische Kulturantiquitäten

Lund Bygdemuseum & Kulturbank Tel.: (+47) 51 40 17 05 kulturbank@lundmuseum.no

Kunst og kultur

Kartref. 20 Lund Bygdemuseum og kulturbank En opplevelse av Lunds historie. Utvikling-en fra landbruk til industri, gjenspeiler

Åpent / Open / Geöffnet Ons. , tors. og fre. 12 - 16, sønd. 15 - 18 i hele juli. Ellers se egen aktivitetsplan: www.lundmuseum.no Wed. , Thurs, and Fri 12 - 16, Sun. 15 - 18 in July. See detailed activityplan at: www.lundmuseum.no Mi., Do und Fr 12 - 16, So 15 - 18 im Juli. Eigen kalender über Aktivitäten: www.lundmuseum.no

Moi Hotell - Moi, 4460 Moi Tel.: (+47) 51 40 99 00 Fax: (+47) 51 40 99 01 post@moi-hotell.no E39, midveis mellom www.moi-hotell.no Stavanger og Kristiansand

SalgAUSSICHT av fiskekort MIT ÜBER DEN SEE LUNDEVANNET 29 Zimmer - Kafeteria - Restaurant - Sonntagsmittag - Kurs und Konferenzabteilung -Moi Gesellschaftslokale - Catering Hotell - Moi - 4460 Moi alle Rechte -Tlf.: Familienraum. Angelscheinen 51 40 99 00Verkauf - Faks: von 51 40 99 01 E-post: post@moi-hotell.no www.moi-hotell.no


www.visitdalane.no   49

Walk to gursli mines Photo: Anne Lise Grastveit

seg i samlingens gjenstander. Museet har ca. 10.000 gjenstander. I området ligger også husmannsplassen ’Haien’. Huset ble bygget i 1860 i tradisjonell Dalane-stil. Åpent juli, ons. - fre. 12 - 16. Søn. 15 - 18. Ellers etter avtale. Kontakt Lund kommune, tlf.: 51 40 47 00 eller turistinformasjonen, tlf.: 51 40 38 00 / 47 45 67 44.

Art and culture

Photo: Magma Geopark

Map ref. 20 Lund Bygdemuseum og Kulturbank (rural museum and culture bank) Provides a chance to experience the history of Lund, and the area’s transition from agricultural to industrial society is reflected in the collection at the museum. The museum houses around 10,000 items. The cotter’s farm ‘Haien’ is also in the area. The house was built in 1860 in the traditional ‘Dalane’ style. Open in July, Wed. to Fri., 12 - 16. Sun. 15 - 18. Otherwise by arrangement. Contact Lund Municipality, tel.: +47 51 40 47 00 or Tourist Information, tel.: +47 51 40 38 00 or +47 47 45 67 44.

Kunst und kultur

Kartenref. 20 Lund Heimatmuseum und Kulturbank Ein Erlebnis aus der Geschichte Lunds! Die Entwicklung von der Landwirtschaft zur Industrie spiegelt sich in den etwa 10.000 Gegenständen des Museums wieder. Auf dem Museumsgelände liegt auch die Kate ’Haien’, die 1860 im traditionellen Dalane-Stil erbaut wurde. Geöffnet im Juli Mi-Fr 12-16 Uhr und So 15-18 Uhr. Ansonsten nach Vereinbarung. Näheres bei der Gemeinde Lund, Tel.: +47 51 40 47 00 oder der Touristeninformation +47 51 40 38 00 / +47 47 45 67 44.

Restaurants

Moi Hotell Ved/by/bei E39, Tel.: (+47) 51 40 99 00

Vi anbefaler

Aurefestivalen Går tradisjonen tro av stabelen 2. helg i august. Underholdning, konkurranser, diverse retter med aure som hovedingrediens og utedans om kvelden.

We recommend

Aurefestivalen (Trout festival) In keeping with tradition, the festival will be held in the second weekend in August. Entertainment, competitions, various trout dishes and outdoor dancing in the evening.

Wir empfehlen

Forellenfestival Dieses Wettfischen findet der Tradition treu am 2. Wochenende im August statt. Unterhaltung, Wettbewerbe, verschiedene Forellengerichte und Tanz unter freiem Himmel.


50   EIGERSUND - BJERKREIM - LUND

annetur TILBYR BUSSTRANSPORT og guidetjenester. Skreddersyr turer til inn- og utland. Info og påmelding på www.annetur.no. Vi har ledige plasser for vogner på åremål. Døgnplasser for bobil, vogner og telt. 9 hytter i forskjellige størrelser, 7 trippelrom i spennende Gårdshotell. Bed & breakfast.I elven Bakkaåno har vi en nydelig badeplass. Lakse og ørretfiske. Liten hysdyrpark. Chip & put golfbane. We have vacancies for year-long lets for caravans. Day-lets for camper vans, caravans and tents. Nine cabins of different sizes. Seven triple rooms in our exciting Gårdshotell hotel. Bed & Breakfast.We have a lovely bathing spot by the Bakkaåno river. Salmon and trout fishing. Small pet animal park. Chip & Putt golf course.

annetur OFFERS BUS TRANSPORT and guiding services. Exciting trips in Norway and abroad. Information and booking at www.annetur.no.

Wir haben freie Wohnwagen-Stellplätze, die für einen bestimmten Zeitraum gemietet werden können. Außerdem bieten wir Stellplätze pro Tag für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte an. 9 unterschiedlich große Hütten und 7 Dreibettzimmer in einem interessanten Bauernhofhotel. Bed & breakfast. Am Fluss Bakkaåno haben wir einen wunderschönen Badeplatz. Lachs- und Forellenangeln, kleiner Haustierpark. Chip & Putt Golfplatz.

Bakkaåno Camping & Gjestegard, N-4380 Hauge i Dalane Tel./fax: (+47) 51 47 78 52 www.bakkaanocamping.no visit@bakkaanocamping.no

Drageland 2, N-4380 Hauge i Dalane Cell.: (+47) 926 47 413, Tel.: (+47) 51 47 74 99, Fax: (+47) 51 47 74 58 post@annetur.no, www.annetur.no

Du trenger ikke å reise til månen! Guiding, aktiviteter, arrangement og undervisning.

You do not need to travel to the moon! Guiding, activities, arrangements and education.

Sie brauchen nicht auf den Mond zu reisen!

Illustration: Destino. Photo: LindesnesRegionen og Region Stavanger

Guiding, Aktivitäten, Veranstaltung und Lehre.

Et UNESCO initiativ A UNESCO initiative Eine Initiative der UNESCO

Bergen

Lindesnes lighth

ouse

Magma Geopark Sokndalsveien 26, N-4370 Egersund, Tel.: +47 917 82 594 post@magmageopark.com, www.magmageopark.com

it rock

The pulp

Oslo

Haugesund Kristiansand

The North Sea Road, which follows the coast of South Western Norway from Haugesund to Kristiansand, has many fantastic experiences to offer. You will be impressed by the contrasts – from the dramatic fjord landscape in the north to the flat landscape and open sea of Jæren and the skerries and picturesque white wooden houses of Southern Norway. For more experiences, visit: www.nordsjovegen.no


i

www.visitdalane.no   51

Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane. Tel.: (+47) 51 47 06 00. E-mail: postmottak@sokndal.kommune.no www.sokndal.kommune.no www.cittaslow.com

SOKNDAL – Det gode liv The good life I Das gute Leben

Sogndalstrand. Photo: Knut Bry Sokndal ligger ved kysten helt sør i Rogaland, 110 km fra Stavanger. Administrasjonssenter er Hauge i Dalane. Variert næringsliv. Kulturhotell, campingplasser, gallerier, museer m.v. Unike fiskemuligheter i innlandsvann, lakseelv og sjø. Mange merkede turløyper og toppturer. Nordsjøvegen, The North Sea Cycle Route og Nave Nortrail går gjennom Sokndal. Sokndal var den første kommune i Norden som i 2003 ble medlem av den internasjonale bevegelsen Cittaslow. Tanken er å bremse litt på jaget, skru ned tempoet og prioritere livskvalitet og det gode liv. I Sokndal er det lov å være annerledes og litt gal. Vi har begravd Janteloven. Vi har egen kjærlighetsuke. Vi har ingen turister - bare gjester.

Culture hotel, campsites, galleries, museums etc. Unique fishing opportunities in freshwater lakes, salmon rivers and the sea. Lots of marked walking trails and summit walks. The North Sea Road, the North Sea Cycle Route and the North Sea Trail run through Sokndal. In 2003, Sokndal was the first municipality in the Nordic countries to become a member of the international Cittaslow movement. The idea is to reduce the hustle and bustle of daily life, to slow down and prioritise life quality and the good life. In Sokndal, you are allowed to be different and slightly crazy and the ‘tall poppy’ syndrome is dead and buried. We have our own love week. There are no tourists in Sokndal - only guests.

Mange flotte severdigheter: Sogndalstrand Fredet kulturmiljø med trehusbebyggelse fra 1700- og 1800-tallet med omkringliggende kulturlandskap. Kulturhotell, landhandel, galleri, havrafting, butikker, amfi, fiskerimuseum, skulpturmolo, golf og mye annet. Et av Rogalands best besøkte reisemål. Jøssingfjord Kjent fra Altmark-affæren, den første krigshandling på norsk jord under 2. verdenskrig. Innerst i Jøssingfjord ligger 2 små hus fra begynnelsen på 1800tallet under fjellveggen i Helleren. Sokndal kirke Fra 1803. Ruggesteinen - Nord-Europas største bevegelige steinblokk på 74 tonn, nedlagte Blåfjell Gruver, Rekefjord, Nesvåg, Fruktbarhetskult på Rossland m.v.

Lots of great attractions: Sogndalstrand Group of 18th and 19th century listed wooden buildings with surrounding cultural landscape. Culture hotel, general store, gallery, ocean rafting, shops, outdoor amphitheatre, fisheries museum, a sculpture pier, golf and lots more. One of Rogaland’s most popular destinations. Jøssingfjord Known from the Altmark incident, the first act of war on Norwegian soil during WW II. Innermost in Jøssingfjord, there are two early 19th century houses under an overhanging rock at Helleren. Sokndal church From 1803. Ruggesteinen (the rocking stone) - Northern Europe’s biggest movable stone block of 74 tonnes, the disused Blåfjell mines, Rekefjord, Nesvåg, the fertility cult at Rossland etc.

Sokndal is situated on the coast in the very south of Rogaland county, 110 km from Stavanger. Hauge i Dalane is the municipality’s administrative centre. The area is home to a variety of businesses and industry.

Sokndal liegt an der Küste ganz im Süden von Rogaland, 110 km von Stavanger entfernt. Das Verwaltungszentrum ist Hauge in Dalane. Hier findet

Strandaåsen Photo: Knut Bry

Salmonfishing in river Sokno Photo: Knut Bry

Helleren in Jøssingfjord. Photo: JanOve Grastveit man ein vielfältiges Wirtschaftsleben sowie Kulturhotel, Campingplätze, Galerien, Museen u.a.m. Einmalige Angelmöglichkeiten an Binnengewässern, am Lachsfluss Sokno sowie im Meer. Zahlreiche gekennzeichnete Wanderwege und Gipfelwanderungen. Die Nordseestraße, der Nordseeradweg und der Nave Nortrail führen durch Sokndal. Sokndal war die erste Gemeinde in Skandinavien, die sich 2003 der internationalen Bewegung Cittaslow anschloss. Das Ziel dieser Bewegung ist, die ständige Hektik einzuschränken, das Tempo zu drosseln und anstatt dessen auf Lebensqualität und gutes Leben zu fokussieren. In Sokndal darf man etwas anders und verrückt sein. Wir haben das ’Janteloven’, den sogenannten Kleinbürgerkodex, begraben. Bei uns gibt es eine extra Woche für die Liebe. Bei uns gibt es keine Touristen, sondern nur Gäste. Zahlreiche attraktive Sehenswürdigkeiten: Sogndalstrand Ein unter Denkmalschutz stehendes Kulturmilieu aus dem 18. und 19. Jahrhundert, von Kulturlandschaft umgeben. Kulturhotel, Tante-EmmaLaden, Galerie, Meeresrafting, Geschäfte, Amphitheater, Fischerei-museum, Skulpturenmole, Golf und vieles mehr. Eins der meistbesuchten Reiseziele Rogalands. Jøssingfjord Bekannt aus der ’Altmarkaffäre’, der ersten Kriegshandlung auf norwegischem Boden während des 2. Weltkriegs. Am inneren Teil des Jøssingfjords liegen 2 kleine Häuser vom Beginn des 19. Jh.s direkt unter einer Felswand, dem Helleren. Die Kirche in Sokndal Von 1803. Der Ruggestein - Nordeuropas größter beweglicher Steinblock, 74 Tonnen schwer, die stillgelegten Blåfjell-Gruben, Rekefjord, Nesvåg, der Fruchtbarkeitskult bei Rossland u.v.m.

Aboard the MS Sjødis at the approach to Nesvåg Photo: Knut Bry


Beautiful and fast to Norway

Fjord Line Express

Sail directly from Denmark to the fabled fjords of Norway. Enjoy spectacular views and beautiful scenery between Stavanger and Bergen. On board we offer restaurants, entertainment and a duty free shop.

The trip from Denmark to Norway takes just 2 hours and 15 minutes – faster than any other vessel! We offer a buffet, café and a duty free shop on board.

Welcome aboard!

Welcome aboard!

Photo: CH / www.visitnorway.com & Fred Johnny Hammerø / Møre og Romsdal fylke

MS Bergensfjord

Bergen

Stavanger Kristiansand

Hirtshals

Norway: Germany: Netherlands: Denmark: Poland:

Tel: +47 815 33 500 Tel: +49 3821 709 72 10 Tel: +31 43 327 00 61 Tel: +45 97 96 30 00 Tel: +48 61 825 88 88