Velkommen til det gode liv i Sokndal!

Page 1

Velkommen til det gode liv i Sokndal! - Welcome to the good life in Sokndal! -

SOKNDAL

WWW.VISITSOKNDAL.NO

- www.sokndal.kommune.no -


SOKNDAL Sokndal er den sørligste kommunen i Rogaland med ca. 3.300 innbyggere. Administrasjonssenter er Hauge i Dalane (Haua). Andre tettsteder: Åna-Sira, Jøssingfjord, Sogndalstrand, Rekefjord, Nesvåg, Ålgård, Myssa, Mydland, Barstad og Eia. Fylkesvei 44/Nordsjøvegen går gjennom store deler av kommunen og forbinder Sokndal med Egersund og Flekkefjord. Stavangerekspressen går mellom Sokndal og Stavanger. Sokndal is the southernmost municipality in Rogaland county, with a population of around 3,300. Its administrative centre is Hauge i Dalane (Haua). Other villages in the municipality include Åna-Sira, Jøssingfjord, Sogndalstrand, Rekefjord, Nesvåg, Ålgård, Myssa, Mydland, Barstad and Eia. The FV 44 county road/ the North Sea Route runs through much of the municipality and links Sokndal to Egersund and Flekkefjord. The Stavangerekspressen bus service runs between Sokndal and Stavanger.

Design & layout: DesignStrek. Trykk Grafo Trykkeri. Opplag 10.000 Fotgrafer: Jan-Ove Grastveit, Eduardo Grund / Region Stavanger, Karina Jacobsen Johansen, Eirik Grastveit, Vestfoto & Forlag Sindre Grastveit, Gunnar Holmen og Nils Jacobsen.


Velkommen til det gode liv i Sokndal! - Welcome to the good life in Sokndal! -

Sokndal var den første kommune i Norden som i 2003 ble medlem av den internasjonale bevegelsen Cittaslow. Vi har fokus på livskvalitet, identitet og gjestfrihet. Du ønskes velkommen til kystkultur, fredet trehusbebyggelse, lakseelver, innlandsvann, sjø, merkede turstier i en fantastisk natur og mye mer.

Sogndalstrand Amfi. Lakseelva Sokna har sitt utløp ved Sogndalstrand.

HAV, FJORDER OG FJELL Kystlinjen mot Nordsjøen er 48 km. Sju små fjordarmer skjærer inn i landet og danner naturlige havner. Det er kort vei fra du løser fortøyningen til du er ute på det åpne havet med mange gode fiskeplasser. Unike fiskemuligheter i sjø, lakseelva Sokna, lakseelva i Åna-Sira og innlandsvann. Fra

geologi som er av internasjonal betydning, som er anerkjent av UNESCO og der bærekraftig utvikling spiller en svært viktig rolle. Selv om bakgrunnen for en geopark er geologi handler geoparker først og fremst om mennesker – både lokale og tilreisende, som er interesserte i å utforske, oppleve og dele de uendelige mulighetene innen både natur og kultur i en geopark. Det er hele 46 geologiske og kulturelle lokasjoner i regionen som du kan utforske! For mer informasjon: magmageopark.com

Bergverksbedriften Titania er kommunens hjørnesteinsbedrift med ca. 220 ansatte. Dette er verdens største ilmenittmalmforekomst og drives som dagbrudd. Ellers har Sokndal et variert næringsliv Sokndal er en liten, fin og trivelig kommune. Vi har ingen med en rekke mindre bedrifter. turister, bare gjester. Det betyr at du blir godt mottatt, vil finne Overnattingsmuligheter på kulturhotell, fred og ro, og ikke minst få med deg mange gode opplevelser. campingplass og private hytter/hus. I Vi håper at du blir så godt fornøyd med besøket at du vil komme kommunesenteret Hauge i Dalane finnes igjen og igjen til Sokndal. en rekke butikker som er kjent for god service.

CITTASLOW – ET MERKE MED MANGE KVALITETER

Sokndal var den første kommunen i Norden som sluttet seg til Cittaslow, en internasjonal bevegelse som startet i Italia i 1999. Tanken er å bremse litt på jaget, skru ned tempoet og prioritere livskvalitet og det gode liv. I Sokndal er det lov å være annerledes og litt gal. Jøssingfjord Vitenmuseum – et senter Sokndal is a small, pretty and pleasant municipality. We have Vi har begravd Janteloven. Vi har egen der natur- og kulturhistorie møtes – er Kjærlighetsuke og fokus på de nære ting. no tourists, only guests. This means that you will be made to feel under planlegging. Tema vil være: Natur, Vi har ingen turister – bare gjester! welcome, find peace and quiet, and, not least, enjoy many great mennesker og teknologi. Fantastiske Besøk gjerne en eller flere av de experiences. We hope that you will enjoy your visit so much that turmuligheter i en rekke merkede andre nordiske Cittaslow-kommunene: you keep coming back to Sokndal. turløyper. Regionalt motorsportsenter Kristinestad i Finland, Falköping i Sverige, er under planlegging. Tellenes Vindpark Svendborg i Danmark, Djúpivogur på ble etablert i 2017. Sokndal kommune Island samt Ulvik i Norge. Mer informasjon finner du arbeider aktivt for etablering av nye arbeidsplasser. kystområdene strekker Sokndal seg innover et på Facebook: Cittaslow Nordic Network. Moderne skole og full barnehagedekning. Moderne heilandskap med topper på opptil 600 meter over lekeplass midt i sentrum og idrettsanlegg med havet. Flotte turområder med mange merkede KULTURKOMMUNEN SOKNDAL fotballbaner, tennisbane, frisbee, sandvolleyball, turløyper. De merkede toppturene er svært Sokndal er en kulturkommune med en rekke ballbinge, idrettshall m.v. populære. The North Sea Cycle Route går gjennom frivillige organisasjoner, idrettshall, fotballbaner med Sokndal. kunstgras, skytebane, tennisbane, ballbinge, frisbee SOGNDALSTRAND og mye mer. I løpet av året gjennomføres en rekke Sogndalstrand er et av de best besøkte reisemål i EN SJELDEN GEOLOGISK ARV store og mindre arrangement. For mer informasjon Rogaland. Sogndalstrand er det eneste Geologien i Sokndal og Dalane er spesiell og har om arrangementer i kulturkommunen Sokndal: tettstedet i Norge hvor både trehusbebyggelsen resultert i et karakteristisk landskap. www.sokndal.kommune.no. fra 1700- og 1800-tallet og omkringliggende Geologiske prosesser for 935 til 920 millioner år kulturlandskap er fredet. Tidligere ladested siden har etterlatt en spesiell geologisk arv som og egen kommune fram til 1944. I dag er det man ikke finner andre steder. Geologiske ressurser kulturhotell, galleri, golfbane, landhandel, utendørs i form av malmårer har resultert i etableringen In 2003, Sokndal was the first municipality in the amfi, skulpturmolo, havrafting og fiskerimuseum. av bergverksbedriften Titania. Magma UNESCO Nordic countries to become a member of the Om sommeren er det flere store konserter i Global Geopark er et geografisk område med en international Cittaslow movement. We focus on

- www.sokndal.kommune.no -


quality of life, identity and hospitality. Welcome to coastal culture, listed wooden buildings, salmon rivers, lakes, the sea, waymarked walking trails in fantastic scenery and lots, lots more. The mining company Titania is a cornerstone of the municipality’s economy, employing around 220 people. It is the world’s largest ilmenite ore, and is operated as an opencast mine. Sokndal otherwise has a varied business sector with a host of small businesses. Accommodation options are available at the culture hotel, campsite and private cabins and houses. There are a range of shops in the administrative centre of the municipality Hauge i Dalane, which are well known for providing excellent service. Jøssingfjord Science Museum – a museum combining natural and cultural history – is under

development. It will focus on nature, people and technology. There are great opportunities for walks on the many waymarked walking trails in the area. A regional motor sports centre is also in the pipeline. Tellenes Wind Farm started operation in 2017. Sokndal municipality actively seeks to create new jobs. The municipality has a modern school and full kindergarten coverage. There is a modern playground in the centre of Hauge i Dalane, and a sports ground with football pitches, a tennis court, a frisbee court, beach volleyball court, an enclosed area for ball games and an indoor sports arena etc.

SOGNDALSTRAND Sogndalstrand is one of the most popular destinations in Rogaland. It is the only village in Norway in which buildings dating from both the 18th and 19th centuries and the surrounding cultural landscape have protected status.

It used to be a staple port, and it was a separate municipality until 1944. It now has a culture hotel, a gallery, a golf course, a village shop, an outdoor amphitheatre, a sculpture jetty, a fisheries museum and an ocean rafting company. Sogndalstrand Amfi hosts several big concerts during summer. Sogndalstrand is located at the mouth of the Sokna salmon river.

OCEAN, FJORDS AND MOUNTAINS Sokndal has a 48-km stretch of North Sea coastline. Seven small fjord arms cut into the land, creating natural harbours. When you push off from the quay, it’s not far to the open sea and many excellent fishing spots. There are unique opportunities for fishing in lakes, the salmon river Sokna, the salmon river in Åna-Sira and the sea. Sokndal extends from the coast inwards to rolling uplands with summits of up to 600 metres. These are great areas for


Geologien i Sokndal og Dalane er spesiell og har resultert i et karakteristisk landskap. Geologiske prosesser for 935 til 920 millioner år siden har etterlatt en spesiell geologisk arv som man ikke finner andre steder. The geology of Sokndal and Dalane is unusual and has given the area its characteristic landscape. Geological processes that took place 935 to 920 million years ago resulted in a unique geological legacy that is not found anywhere else.

walks with many waymarked trails. The waymarked summit tours are very popular. The North Sea Cycle Route runs through Sokndal.

RARE GEOLOGICAL LEGACY The geology of Sokndal and Dalane is unusual and has given the area its characteristic landscape. Geological processes that took place 935 to 920 million years ago resulted in a unique geological legacy that is not found anywhere else. Geological resources in the form of ore veins have led to the establishment of the mining company Titania. Magma UNESCO Global Geopark is a geographical area with internationally important geology, which is recognised by UNESCO and where sustainable development is a key factor. Although the background for a geopark is its geology, its primary focus is people, both locals and visitors, who are interested in exploring, experiencing and sharing the

countless nature and culture opportunities a geopark represents. There are a total of 46 geological and cultural sites in the region to explore! For more information, see magmageopark.com

CITTASLOW – A MULTI-FACETED BRAND. Sokndal was the first municipality in the Nordic countries to join Cittaslow, an international slow-city movement that started in Italy in 1999. The idea is to escape the daily grind, slow down and focus on quality of life and the good life. In Sokndal, it’s OK to be a bit different and slightly crazy. The ‘tall poppy syndrome’ (Law of Jante) is dead and buried. We organise a special Love Week and focus on the important things in life. We have no tourists – only guests! Why not visit one or more of the other Nordic Cittaslow municipalities – Kristinestad in Finland, Falköping in Sweden, Svendborg in

Denmark, Djúpivogur on Iceland or Ulvik in Norway? More information is available on Facebook under Cittaslow Nordic Network.

SOKNDAL – MUNICIPALITY OF CULTURE Sokndal is a municipality of culture and home to a number of voluntary organisations, a sports hall, artificial-grass football pitches, a shooting range, tennis court, an enclosed area for ball games, a frisbee court and lots, lots more. A number of large and small events are held in Sokndal during the year. For more information about events in Sokndal municipality of culture, see www.sokndal.kommune.no.

- www.sokndal.kommune.no -Steder du må oppleve - Places you have to experience -

Sokndal har mye å by på, så bruk gjerne flere dager hos oss. Besøk gjerne nabokommunene Eigersund og Flekkefjord. En tur til Preikestolen er bare 2 timer unna. Her er et lite utdrag av det som Sokndal har å tilby:

En rekke merkede turstier i området, blant annet til spektakulære Kolbolten.

SOGNDALSTRAND KULTURMILJØ I KARTREF. 8

Ble fredet i statsråd 24. juni 2005 og består av trehusbebyggelse fra 1700- og 1800-tallet med omkringliggende kulturlandskap. Det eneste tettsted TITANIA AS I KARTREF. 4 i Norge hvor både bebyggelse og kulturlandskap Kommunens hjørnesteinsbedrift, verdens største er fredet. Gammelt ladested og egen kommune ilmenittmalmforekomst. Drives som dagbrudd og fram til 1944, da det ble slått sammen med har enorme dimensjoner som er vel verdt et besøk. BRUFJELL I KARTREF. 1 Sokndal kommune. Tidligere handelssenter for Norges største lastemaskin. Kun for grupper med I Åna-Sira, ligger 184 m.o.h. og har fantastisk utsikt et større omland. Stedet har i dag kulturhotell, guide. over Listalandet og Sokndalskysten. Jettegrytene galleri, landhandel, fiskerimuseum, utendørs ligger på rekke og rad på et platå, ca. 20 meter amfi, skulpturmolo, havrafting m.v., over havflaten. Kjør FV44 mellom Hauge Nordsjøløype mellom Sogndalstrand i Dalane og forbi Åna-Sira, ta av mot Briggen “Vidar” er trolig det mest kjente seilskipet fra og Jøssingfjord. Merket topptur til Roligheten. Parker på parkeringsplassen Sogndalstrand. I 1866 tok “Vidar” under kommando av kaptein Standaåsen. Moderne sanitæranlegg ved skolen og gå ca. 2 kilometer på veien Alfred Nielsen seg opp St. Lawrence elva og over de store og gjestekai. Sogndalstrand er i dag et ut mot havet og til en snuplass. Ved innsjøene til Chicago. Bare noen få seilskip hadde klart denne av Rogalands best besøkte reisemål. Se snuplassen begynner stien som er merket turen tidligere. Mottakelsen var derfor strålende. www.sogndalstrand-kulturhotell.no oppover mot Brufjell og videre nedover til Brufjell-hålene.

ÅNA-SIRA I KARTREF. 2

The brig ‘Vidar’ is probably the most well-known sailing ship from Sogndalstrand. In 1866, ‘Vidar’ under the command of Captain Alfred Nielsen made its way up the St. Lawrence river and across the great lakes to Chicago. This was a feat previously only achieved by a few sailing ships. It therefore received a great welcome on its arrival.

Ligger på grensen mellom Flekkefjord og Sokndal og på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder. Elva deler bygda i to. Gammelt fiskevær hvor det blant annet finnes kirke, rekefabrikk og kraftstasjon. Joker Åna-Sira er nærbutikken som eies av bygdefolket. Butikken har også bensinstasjon og ladestasjon for el-biler. Butikken fungerer også som turistinformasjon. Gode fiskemuligheter i lakseelv. Badeplass i Hammerhølen. Utleie hytter/leiligheter. Frisbee. Grottene i Brufjell ligger på Flekkefjord-siden av Åna-Sira er en populær og spektakulær opplevelse.

JØSSINGFJORD I KARTREF. 3 Kjent fra Altmark-affæren – den første krigshandling på norsk jord under 2. verdenskrig – 16. februar 1940. Minnesmerke og informasjonsskilt. Innerst i Jøssingfjord ligger to hus under Helleren, som er en gammel boplass. Husene er fra slutten av 1700-tallet/ begynnelsen av 1800-tallet. På stien inn til husene finnes en bronseplate over Kjell Aukrusts figur Mysil Bergsprekken, som skal være født under et steinsprang i Jøssingfjord i 1918. Nordsjøløype mellom Jøssingfjord og Sogndalstrand.

BLÅFJELL GRUVER I KARTREF. 5 Ble drevet i perioden fra 1863 til 1876. Malmen fra gruven ble skipet ut i Rekefjord. Det ble bygget en jernbanetrasé fra Blåfjell til Rekefjord. Dette er i dag en fin gang- og sykkelsti. Flott tursti fra badeplassen Linepollen og videre innover til Blåfjellet.

RUGGESTEINEN I KARTREF. 6 Nord-Europas største bevegelige steinblokk på 74 tonn. Parker ved badeplassen Linepollen og gå videre innover til Ruggesteinen og nedlagte Blåfjell Gruver.

FREDSVARDEN I KARTREF. 7

LILLE PRESTESKJÆR FYR I KARTREF. 9

Ved innløpet til Rekefjord er et støpejernsfyr bygget i 1895. Fyret ble automatisert i 1972. Fyret ble tidligere bebodd av fyrmester og hans assistent. Lille Presteskjær Fyr kan leies til overnatting, møter, selskaper og annet. Du kommer til fyret med båt eller ved å følge turstien fra Nordfjord. Lille Presteskjær åpent for allmennheten hele året. Tlf. 909 63 112.

REKEFJORD I KARTREF. 10 Verneverdig trehusbebyggelse i Åve. Den østlige delen av Rekefjord var en del av Sogndal Ladested. Her var det bradbenk, rekefabrikker, fiskemottak, sildekummer, anløpsted for Kystruten, utskipning av malm fra Blåfjell Gruver med mer. I dag finnes pukkverk på begge sider av fjorden, asfaltverk og losstasjon. Det gamle Tollpakkhuset fra tidlig på 1800-tallet er restaurert og eies av Sokndal Bygdetun. Moderne gjestekai på Malmkaien innerst i fjorden.

Lokalisert på Myssa består av stein fra alle landets kommuner. Flott spasertur fra Fylkesvei 1 til varden med muligheter for en rundtur videre fra toppen.

- www.sokndal.kommune.no -


NESVÅG I KARTREF. 11 Er et gammelt fiskevær med verneverdig sjøhusrekke. På Nesvåg finnes Nesvaag Sjø- og Motormuseum med gamle, restaurerte båtmotorer, Fiskarheim som kan brukes til mindre møter og sammenkomster. MS Sjødis er en sertifisert fiskeskøyte for 12 personer, og brukes til fiske- og sjøturer samt at det her er 3 robåter til utleie.

HAUGE I DALANE (HAUA) I KARTREF. 12 Kommunens administrasjonsenter med et rikt utvalg av butikker, post i butikk, servicebedrifter, kafeteria, informasjonskontor i kommunehuset Soknatun og mer. Besøk gjerne den flotte parken og lekeplassen midt i sentrum hvor du kan slappe av og ta livet med ro. I parken ble Janteloven begravet i 2005. Besøk også Thildahaugen, som er et flott parkområde bak kirken. Pendlerparkering med ladestasjon for el-biler v/YX bensinstasjon.

SOKNDAL KIRKE I KARTREF. 12 Fra 1803 med prekestol og altertavle fra 1600-tallet. Korskirke bygget i Louis XVI-stil. Tlf. 907 63 905.

FRUKTBARHETSKULT PÅ ROSLAND I KARTREF. 13 Gudehode, steinalter og blotingskar fra eldre jernalder – ca. 2000 år gammelt. Sagnet forteller at alteret ble brukt til hesteofringer til guden Frøy. Sokndal has lots to offer so it’s well worth spending a couple of days here. You can also visit our neighbouring municipalities Eigersund and Flekkefjord. A trip to Pulpit Rock is just two hours

away. Here is a taster of what you can see and do in Sokndal:

BRUFJELL I MAPREF. 1 Åna-Sira is situated at an elevation of 184 metres above sea level, and has fantastic views across Listalandet and the coast of Sokndal. The Jettegrytene potholes cover a plateau, approx. 20 metres above sea level. Follow the FV44 road between Hauge i Dalane and past Åna-Sira, turn off towards Roligheten. Park at the parking area beside the school and walk approx. two kilometres along the road towards the sea and to a turnaround. The path starts at the turnaround and is waymarked up towards Brufjell and on down to the Brufjell caves.

ÅNA-SIRA I MAPREF. 2 Is situated on the boundary between Flekkefjord and Sokndal and between the counties of Rogaland and Vest-Agder. The river cuts the village in two. This old fishing village has a church, a prawn-processing factory and a power station. The grocery shop, Joker Åna-Sira, is owned by the people who live there. The shop also has petrol pumps and a charging station for electric cars. It also provides tourist information. The salmon river offers great fishing. There is a bathing spot at Hammerhølen. Cabins/apartments for let. Frisbee court. The Brufjell caves, located on the Flekkefjord side of Åna-Sira, are a popular and spectacular attraction.

rock ledge Helleren innermost in the Jøssingfjord, which is an ancient settlement. The houses date from the late 18th/early 19th century. On the path to the houses, you will pass a bronze plaque commemorating one of the Norwegian author Kjell Aukrust’s characters, Mysil Bergsprekken, who was said to have been born under a rock ledge in the Jøssingfjord in 1918. The North Sea Trail runs between Jøssingfjord and Sogndalstrand. There are several waymarked trails in the area to, among other things, the spectacular Kolbolten bolt.

TITANIA AS I MAPREF. 4 A cornerstone of the municipality’s economy, is the world’s largest ilmenite ore. It is an opencast mine and its huge size makes it well worth a visit. Norway’s largest crawler-loader is found at the mine. Tours are only available for groups with a guide.

THE BLÅFJELL MINES I MAPREF. 5 Were in operation from 1863 until 1876. The ore from the mine was shipped from Rekefjord. A railroad was built from the mines to Rekefjord, which is now a lovely walking and cycling path. There is also a nice walking trail from the bathing spot at Linepollen inland to Blåfjellet.

RUGGESTEINEN I MAPREF. 6

JØSSINGFJORD I MAPREF. 3

Is Northern Europe’s largest rocking boulder and weighs 74 tonnes. Park at the bathing spot at Linepollen and walk inland to Ruggesteinen and the abandoned Blåfjell Mines.

Is famous for the ‘Altmark Incident’ – the first act of war, on 16 February 1940, to take place on Norwegian soil during WW II. Memorial and information board. Two houses stand under the

Located at Myssa has been built from stones from all of Norway’s municipalities. Lovely walk from the

THE MYSSA PEACE CAIRN I MAPREF. 7


FV 1 road to the cairn, with options for a circular walk from the top.

SOGNDALSTRAND CULTURAL ENVIRONMENT I MAPREF. 8

walking trail from Nordfjord. It is otherwise open to the public all year. Tel.: (+47) 909 63 112.

of buildings along its sea front that are worthy of preservation. In Nesvåg, you will find Nesvåg Sea and Motor Museum, which houses old restored boat motors, and Fiskarheim “Dråben” i Helleren er legendarisk. Fra berget bak det røde which is a great venue for small meetings and events. MS Sjødis is a certified fishing huset drypper det vann kontinuerlig. Folket under helleren har vessel for 12 people, and is used for til alle tider samlet dette vannet i spann og bøtter. “Dråben” skal fishing trips and other trips on the sea smake spesielt godt. Det ryktes at dersom du drikker vann fra etc. Three rowing boats for hire.

Was protected by law at a Council of State meeting on 24 June 2005. It comprises wooden buildings dating from the 18th and 19th centuries and the surrounding denne kilden blir du yngre. cultural landscape. HAUGE I DALANE (HAUA) I It is the only village in Norway where MAPREF. 12 both the buildings and the cultural ‘Dråben’ (the drop) behind the houses at Helleren i Jøssingfjord Is the administrative centre of the landscape are protected by law. It is legendary. Water continuously drips from the rock behind the municipality, and has a wide range of was an old staple port and a separate red house. People living under this rock ledge have collected the shops, an in-store post office, service municipality until 1944 when it merged water in vessels and buckets since time immemorial. The water enterprises, a café and an information with Sokndal municipality. It used to be office in Soknatun council offices. Relax the trading centre for the surrounding from ‘Dråben’ is said to be particularly good. Rumour even has and take it easy in the lovely park and area. Its attractions now include a culture it that the water from this source has anti-aging properties. play area in the centre. The ‘tall poppy hotel, a gallery, a village shop, a fisheries syndrome’ (Law of Jante) was buried in museum, an outdoor amphitheatre, a the park in 2005. Also visit Thildahaugen, a lovely sculpture jetty and an ocean rafting company etc., REKEFJORD I MAPREF. 10 park area behind the church. Parking area for and the North Sea Trail between Sogndalstrand With its wooden buildings worthy of preservation in commuters with a charging station for electric cars and Jøssingfjord. Waymarked summit tour to Åve. The eastern part of Rekefjord was once part of at YX petrol station. Standaåsen. Modern sanitary facilities and a guest Sogndalstrand staple port. There used to be repair marina. Sogndalstrand is now one of the most docks, prawn-processing factories, a fish landing popular destinations in Rogaland. See www. SOKNDAL CHURCH I MAPREF. 12 facility and herring vats here. It was also a stop on sogndalstrandkulturhotell.no Consecrated in 1803 has a pulpit and altarpiece the coastal route and the shipping point for ore from dating from the 17th century. It is a cruciform church LILLE PRESTESKJÆR LIGHTHOUSE I MAPREF. 9 the Blåfjell Mines. Today, there are stone crushing built in the style of Louis XVI. Tel.: (+47) 907 63 905 works on both sides of the fjord, an asphalt plant On the approach to Rekefjord is a cast iron and a pilot station. The old customs warehouse lighthouse built in 1895. The lighthouse was FERTILITY CULT AT ROSLAND I MAPREF. 13 dating from the early 1800s has been restored and is Features a godhead, stone altar and early Iron-Age automated in 1972. A lighthouse keeper and now owned by Sokndal Bygdetun. There is a modern an assistant used to live at the lighthouse. sacrificial vessel, which are around 2,000 years old. guest marina at Malmkaien innermost in the fjord. Lille Presteskjær Lighthouse can be hired for Legend has it that the altar was used to sacrifice accommodation, meetings and functions etc. You horses to the god Frey. NESVÅG I MAPREF. 11 can get to the lighthouse by boat or by following the Idyllic Nesvåg is an old fishing village with a row

- www.sokndal.kommune.no -Idyll i Åna-Sira! - Village atmosphere in Åna-Sira! - www.sokndal.kommune.no -


14

13

1. BRUFJELL 2. ÅNA-SIRA 3. JØSSINGFJORD 4. TITANIA AS 5. BLÅFJELL GRUVER 6. RUGGESTEINEN 7. FREDSVARDEN 8. SOGNDALSTRAND 9. LILLE PRESTESKJÆR FYR 10. REKEFJORD 11. NESVÅG 12. HAUGE I DALANE 12. SOKNDAL KIRKE 13. FRUKTBARHETSKULT PÅ ROSLAND 14. FISKE 15. BAKKAÅNO CAMPING & GJESTEGARD 16. VÅGAN CAMPING EN FRISK SEILAS FRA KONTINENTET Sokndal ligger ikke langt fra toglinjen og E39. Flotte gjestekaier på Sogndalstrand og i Rekefjord. Egersund (til togstasjon og E39) 30 km Flekkefjord (til E39) 40 km Stavanger (til flyplass og ferje til Danmark) 110 km Kristiansand (til flyplass samt ferje til Danmark) 150 km

A BRISK SAIL FROM THE CONTINENT Sokndal is not far from a railway line and the E39 road. Sogndalstrand and Rekefjord have lovely guest marinas. Egersund (to the railway station and the E39 road) 30 km Flekkefjord (to the E39 road) 40 km Stavanger (to the airport and ferry to Denmark) 110 km Kristiansand (to the airport and ferry to Denmark) 150 km

12 11

10 16

9

8


7

15 6

5

3

4

2

- www.sokndal.kommune.no -

1Aktiviteter - Activities GOLF I KARTREF. 8

MALMTOGET

Sogndalstrand Golfbane ligger idyllisk plassert på Kjelland, nær Sogndalstrand. Banen spilles på 6 hull, par 19. Selv om størrelsen er begrenset, vil du finne utfordringer også som øvet golfspiller. www.dalane-golfklubb.no

Malmtoget har plass til 36 personer og brukes i forbindelse med ulike arrangement. Kan leies av grupper. Kontakt Annetur, tlf. 926 47 413.

FISKE Det er kort vei fra du løsner fortøyningen til du er ute på åpne havet med mange gode fiskeplasser. Hvis du heller ønsker å prøve fiskelykken med beina på fastlandet, har du muligheter i lakseelva Sokna, lakseelva i Åna-Sira eller i en rekke innlandsvann med gode muligheter for fangst. Kjøp av fiskekort: www.inatur.no. Lakseelva Sokna: www.sokndalselva.no

KARTREF. 14 I Innlandsvann med fiskemuligheter hos Gaute Urdal på Evja. Muligheter for leie av båt og garn. Mobil 93 86 11 70.

BÅTTUR I KARTREF. 11 MS Sjødis, sertifisert fiskeskøyte, kan leies til fisketurer eller til turkjøring. I tillegg er det 3 robåter med redskap til leie. Tlf. 928 35 889. www.nesvaag-motormuseum.no

HAVRAFTING Sogndalstrand Havrafting har en hurtiggående båt som brukes til spenning og opplevelser langs Dalanekysten. Tlf. 915 70 672. www.sogndalstrand-havrafting.no

DYKKING Gode muligheter for dykking mange steder utenfor kysten.

TURMULIGHETER Gode turmuligheter i flott turterreng. Mange merkede turløyper og toppturer. Sokndal er en del av The North Sea Cycle Route som går gjennom Sokndal. Sokndal er også en del av Nordsjøløypa, som har merket tur mellom Jøssingfjord og Sogndalstrand. En rekke merkeder turer – du finner mer informasjon på Facebook under Opplev Sokndal. Stavanger Turistforening leier kommunens eiendom på Gaudland med overnattingsmuligheter, fiskevann og mange fine turløyper. Dalane Friluftsråd: www.friluftsrad.no/dalane til: Løypenettet Opplev Dalane og toppturer i Dalane.

SYKKELTURER I Sokndal finnes en rekke fine muligheter for sykling. Veiene i Sokndal er lite trafikkert og passer godt for sykling. Sykkelløypa Nordsjøløypa – The North Sea Cycle Route - går gjennom Sokndal. Sogndalstrand Kulturhotell har 15 sykler til utleie. Ved gjestehavnen på Malmkaien finnes noen sykler til utlån for besøkende som kommer med båt.

BADEPLASSER Linepollen på Åmodt. Ferskvann. Parkering, toalett og vannsklie. Ved parkeringsplassen finner du en flott sandvolleyballbane. Hølan, Rekedal ved Rekefjord. Ferskvann. Parkering og toalett. Halen, Rekedal ved Rekefjord. Brakkvann. Parkering og toalett. Badeplassen Hammerhølen i Åna-Sira.

GOLF I MAPREF. 8 Sogndalstrand Golfbane is situated in an idyllic location in Kjelland, close to Sogndalstrand. It is a 6 hole, par 19 course. Although limited in size, the golf course presents challenges even for experienced golfers. www.dalane-golfklubb.no

FISHING

Tel.: (+47) 928 35 889. www.nesvaagmotormuseum.no

RAFTING Sogndalstrand Havrafting has a speedboat which is used for exhilarating trips along the coast of Dalane. Tel.: (+47) 915 70 672. www.sogndalstrand-havrafting.no

DIVING Great diving opportunities many places along the coast.

HIKING Excellent opportunities for walks in beautiful terrain. Many waymarked trails and summit tours. The North Sea Cycle Route runs through Sokndal. It is also part of the North Sea Trail, with a waymarked trail between Jøssingfjord and Sogndalstrand. Many waymarked trails – more information is available under ‘Opplev Sokndal’ on Facebook. Stavanger Trekking Association rents the municipality’s property at Gaudland where you will find accommodation, fishing lakes and many lovely walking trails. Dalane Friluftsråd (outdoor recreation board): www.friluftsrad.no/dalane to: The Experience Dalane trail network and summit tours in Dalane.

MALMTOGET The ‘Malmtoget’ train has room for 36 passengers, and is used in connection with various events. For hire for groups. Contact Annetur, tel.: (+47) 92 64 74 13.

When you push off from the quay, it’s not far to the open sea and many excellent fishing spots. If you would prefer to try fishing with your feet firmly planted on the ground, you can try the Sokna salmon river in Åna-Sira or one of the many lakes where you stand a good chance of catching a fish. To buy a fishing permit: www.inatur.no.

CYCLING

Sokna salmon river: www.sokndalselva.no

BATHING SPOTS

MAPREF. 14 Fishing opportunities in freshwater lakes with Gaute Urdal in Evja. Boat and net hire available. Mobile phone (+47) 93 86 11 70.

BOAT TRIP I MAPREF. 11 You can hire the MS Sjødis, a certified fishing vessel, for fishing trips or other trips. There are also three rowing boats with tackle for hire.

Sokndal offers many great cycling opportunities. Little traffic on the roads makes them great for cycling. The North Sea Cycle Route runs through Sokndal. Sogndalstrand Kulturhotell has 15 bikes for hire. Visitors who arrive by boat can borrow bikes at the guest marina at Malmkaien.

Linepollen at Åmodt. Fresh water. Parking area, toilets and water slide. There is a great beach volleyball court beside the parking area. Hølan, Rekedal by Rekefjord. Fresh water. Parking area and toilets. Halen, Rekedal by Rekefjord. Brackish water. Parking area and toilets. Bathing spot Hammerhølen in Åna-Sira.

- www.sokndal.kommune.no -Norges råeste rasteplass! - Norways most spectacular stopping place! Sykkelrasteplassen – Tunellstuo - ligger i den gamle tunellen på utsiden av tunnellen før du kommer til Jøssingfjord fra vest. Her kan du sitte ned og nyte utsikten og få informasjon om da vegen ble bygget. Muligheter for overnatting i hengekøyer inne i tunellen.

Tunellstuo, a stopping place for cyclists, is situated in the old tunnel beside the new tunnel as you approach Jøssingfjord from the west. You can take a break here and enjoy the view, and read up on when the road was built. You can also spend the night in a hammock inside the tunnel.

- www.sokndal.kommune.no -


Hunden Donn bodde på Lille Presteskjær fyr ved innseilingen til Rekefjord i Sokndal. Dette fyret hadde ikke tåkelur. Hunden tilhørte familien Gjertsen, som trente den opp til å bjeffe til skip og båter når det var tåke. Den ble veldig populær og mange ganger hente det at skip kjørte nær inntil fyret og kastet kjøttbein til hunden. Donn døde i 1938, og da ble det skrevet en nekrolog i Aftenposten. 27. juli 2019 avdukes bronsefigur til minne om hunden Donn på Lille Presteskjær Fyr. Donn the dog at Lille Presteskjær Lighthouse Donn the dog lived at Lille Presteskjær Lighthouse on the approach to Rekefjord in Sokndal. The lighthouse had no foghorn, so the dog’s owners, the Gjertsen family, trained it to bark at ships and boats when it was foggy. The dog became very popular and ships often passed close to the lighthouse so they could throw a bone to the dog. Donn died in 1938, and an obituary was written and published in Aftenposten newspaper. On 27 July 2019, a bronze sculpture was unveiled in memory of Donn the dog at Lille Presteskjær Lighthouse.


Overnatting - Accommodation HOTELL OG CAMPING Sogndalstrand Kulturhotell I KARTREF. 8. Ligger i den gamle fredede trehusbebyggelsen på Sogndalstrand. Hotellet disponerer 10 bygninger. Folvik kafé serverer alt fra enklere retter til de flotteste selskaper. Fengselspub i det gamle kommunehuset er åpen enkelte dager. Kurs og konferanselokaler. Alle rettigheter. I tillegg har hotellet en landhandel med en rekke lokale produkter. Tlf. 51 47 72 55. www.sogndalstrand-kulturhotell.no Bakkaåno Camping & Gjestegard I KARTREF. 15 Ligger i naturskjønne omgivelser på Fitje ca. 3 km fra Hauge sentrum. Campingvogner, bobiler og telt. Hytter, utleierom i tidligere låve og silo. Flere aktivitetstilbud for store og små. Lekeplass og gode bademuligheter. Tlf. 51 47 78 52. www.bakkaanocamping.no Vågan Camping I KARTREF. 16 Ligger ved Nesvåg. Moderne sanitæranlegg, strømuttak, båtutleie og badeplass i nærheten. Kort vei til sjø. Rett ved campingplassen går sykkelruta The North Sea Cycle Route. Tlf. 930 37 687

GJESTEKAI KARTREF. 10 På Malmkaien i Rekefjord er det moderne gjestekai med alle fasiliteter. På gjestekaien finnes sykler til gratis utlån. KARTREF. 8 Moderne gjestekai på Sogndalstrand med alle fasiliteter.

HUS/HYTTER/LEILIGHETER Mange private har hus, hytter og leiligheter til leie. Vennligst ta kontakt med kommunens informasjonskontor for mer informasjon, tlf. 51 47 06 00 eller postmottak@sokndal.kommune.no

HOTELL OG CAMPING Sogndalstrand Kulturhotell I MAPREF. 8 is situated among the old listed wooden buildings in Sogndalstrand, and the hotel occupies ten of these buildings. Folvik kafé serves everything from simple dishes to catering for grand functions. Fengselet pub in the old council offices is open certain days of the week. Course and conference rooms. Fully-licensed. The hotel also has a little grocery shop, which sells a range of local products. Tel.: (+47) 51 47 72 55. www.sogndalstrand-kulturhotell.no

Bakkaåno Camping & Gjestegard I MAPREF. 15 Is situated in beautiful surroundings in Fitje around 3 km from the centre of Hauge. Caravans, camper vans and tents. Cabins and rooms for hire in a converted barn and silo. Activities for children and adults. Playground and great bathing opportunities. Tel.: (+47) 51 47 78 52. www.bakkaanocamping.no Vågan Camping I MAPREF. 16 Is situated in Nesvåg. Modern sanitary facilities, power outlets, boat hire and bathing spot in the vicinity. Not far from the sea. The North Sea Cycle Route runs right past the campsite. Tel.: (+47) 930 37 687

GUEST MARINA MAPREF. 10 There is a modern full-facility guest marina at Malmkaien in Rekefjord. You can borrow bikes free of charge at the guest marina. MAPREF. 8 Modern full-facility guest marina at Sogndalstrand.

HOUSES/CABINS/APARTMENTS Many private individuals let houses, cabins and apartments. Contact the municipality’s information desk for more info, tel.: (+47) 51 47 06 00 or postmottak@sokndal.kommune.no

Spisesteder - places to eat Lille Haua I KARTREF. 12 Ligger i rådhuset, Soknatun, i Hauge sentrum. Kafé og pub med alle rettigheter. Tlf. 967 57 900

kommunehuset er åpen enkelte dager. Kurs og konferanselokaler. Alle rettigheter. www.sogndalstrand-kulturhotell.no

Sogndalstrand Kulturhotell I KARTREF. 8 Ligger i den gamle trehusbebyggelsen på Sogndalstrand. Hotellet disponerer 10 bygninger. Folvik kafé serverer alt fra enklere retter til de flotteste selskaper. Fengselspub i det gamle

Lille Haua I MAPREF. 12 Is in the town hall, Soknatun, in the centre of Hauge. Café and fully-licensed pub. Tel.: (+47) 967 57 900

Sogndalstrand Kulturhotell I MAPREF. 8 Is situated among the old wooden buildings in Sogndalstrand. and the hotel occupies ten of these buildings. Folvik kafé serves everything from simple dishes to catering for grand functions. Fengselet pub in the old council offices is open certain days of the week. Course and conference rooms. Fully-licensed. www.sogndalstrand-kulturhotell.no

- www.sokndal.kommune.no -


Frank Tønnesen, alias Tønes, er en viseartist fra Sokndal. Han skriver og framfører sanger om nære og fjerne ting med mye humor og ironiserende visdom. Han synger på Sokndalsdialekt, som i 2006 av NRK Rogaland ble kåret til Rogalands fineste dialekt. Frank Tønnesen, known as Tønes, is a folk singer from Sokndal. He writes and performs his songs on all manner of subjects with a lot of humour and ironic wisdom. He sings in the Sokndal dialect, which was voted Rogaland’s prettiest dialect in 2006 by the broadcaster NRK Rogaland.


Kunst og kultur - Art and culture Dalane Folkemuseum, avd. Fiskerimuseum I KARTREF. 8 Sogndalstrand. Inneholder gamle fiskeredskaper, noen små båter og diverse fiskeutstyr. Museet har åpent i helgene i sommermånedene. Tlf. 51 46 14 10. Dalane Folkemuseum, avd. Fasgardløe, Barstad. Du er velkommen til å besøke Fasgardløa på Barstad, men den er dessverre ikke åpen for publikum. Tlf. 51 46 14 10. Galleri Rosengren I KARTREF. 8 Sogndalstrand. Regionens største galleri innenfor samtidskunst. Galleriet har utstilling med diverse kunstnere i tillegg til salg av ulike kunstverk som malerier, akvareller, gaveartikler og lignende. Tlf. 51 47 71 99. www.kunstgalleri.net

Nesvaag Sjø- og Motormuseum I KARTREF. 11 Nesvåg. En rekke gamle, restaurerte båtmotorer og diverse fiskeredskaper og utstyr. Sertifisert fiskeskøyte MS Sjødis. 3 robåter med redskap til utleie. Tlf. 928 35 889. www.nesvaag-motormuseum.no Dalane Folk Museum, Fisheries Museum I MAPREF. 8 Sogndalstrand. Houses old fishing tackle, some small boats and various fishing equipment. The museum is open at the weekends during summer. Tel.: (+47) 51 46 14 10.

however it is not open to the public. Tel.: (+47) 51 46 14 10. Galleri Rosengren I MAPREF. 8 The largest contemporary art gallery in the region. The gallery shows the works of various artists, and sells paintings, watercolour paintings and gift items etc. Tel.: (+47) 51 47 71 99. www.kunstgalleri.net Nesvåg Sea and Motor Museum I MAPREF. 10 Nesvåg. Houses many old, restored boat motors and various fishing tackle and equipment. It has a certified fishing vessel, MS Sjødis, and three rowing boats with tackle for hire. Tel.: (+47) 928 35 889. www.nesvaag-motormuseum.no

Dalane Folk Museum, Fasgardløe, Barstad. You are welcome to visit Fasgardløa barn at Barstad,

Handel - Shopping Hauge i Dalane har et rikt utvalg av forretninger og servicetilbud. Post i butikk, dagligvareforretninger, klesbutikker, suvenirprodukter, kafeteria, pub, bensinstasjoner, blomsterbutikker, jernvarehandel, bilforretning, bilverksted, mekanisk verksted og mye mer. Sogndalstrand Her finner du koselig landhandel, galleri og spisested. www.sogndalstrand-kulturhotell.no

Gjør en god handel i rolige omgivelser, der du treffer trivelig betjening og får god service! Hauge i Dalane has a wide range of shops and services. An in-store post office, grocery shops, clothes shops, souvenir products, café, pub, petrol station, florists, ironmonger, car dealership, garage, mechanical workshop etc. Charging station for

electric cars at YX petrol station. Sogndalstrand Has a friendly village shop, gallery and restaurant. www.sogndalstrand-kulturhotell.no Enjoy some shopping in peaceful surroundings where you will find friendly staff and excellent service!

- www.sokndal.kommune.no -Guiding og transport - Guiding and transport -

Annetur driver med transport, arrangerer turer og foretar guiding, tlf. 926 47 413. www.annetur.no Maxi Taxi 992 42 429 Svein Tore Aarstad 994 11 122 Oscar Sverre Løtoft 480 76 662 Annetur 926 47 413

Ladestasjoner for el-biler YX bensinstasjon, Egersundsveien 12, Hauge i Dalane Joker Åna-Sira, Åna-Siraveien 1560, Åna-Sira Annetur operates transport, organises trips and provides guides, tel. (+47) 926 474 13. www. annetur.no

Magma Geopark. www.magmageopark.com Sokndal kirke Tlf. 907 63 905. Jøssingfjord Vitenmuseum er under planlegging. Guiding Jøssingfjord og Titania. Tlf. 918 47 020. Sogndalstrand Kulturhotell tilbyr guiding for gjester, tlf. 51 47 72 55.

Maxi Taxi (+47) 992 42 429 Svein Tore Aarstad (+47) 994 11 122 Oscar Sverre Løtoft (+47) 480 76 662 Annetur (+47) 926 47 413

Magma Geopark. www.magmageopark.com Sokndal church Tel. (+47) 907 63 905 Jøssingfjord Science Museum is under development. Guided tours of Jøssingfjord and Titania. Tel. (+47) 918 47 020. Sogndalstrand Kulturhotell offers guiding for guests Tel. (+47) 51 47 72 55 Charging stations for electric cars YX petrol station, Egersundsveien 12, Hauge i Dalane Joker Åna-Sira, Åna-Siraveien 1560, Åna-Sira

Turistinformasjon - Tourist information -

Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane Tel.: +47 51 47 06 00 Email: postmottak@sokndal.kommune.no

www.visitsokndal.no www.cittaslow.no www.magmageopark.com

www.nordsjovegen.no www.regionstavanger.no

- www.sokndal.kommune.no -


Velkommen til det gode liv i Sokndal - Welcome to the good life in Sokndal -


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.