På top i Dalane 2015

Page 1

EI M

K

RK

R

ND

BJE

AL

ÅD

DA L

E F R I L UF T S R

AN

EIG

ERSUND LUN

D

SO

I friluftslivets år utfordrer vi alle til å være aktive ute i Dalanes flotte natur. På topp i Dalane byr på alt du måtte ønske av turutfordringer. Vi er også overbevist om at en topptur eller to i uken vil gi deg bedre fysisk form, flotte naturopplevelser med mye frisk luft i variert vær. Og ikke minst en tilfredshet over å ha beseiret små og store fjelltopper og samlet flotte turminner.

I år har vi 20 turer, med åtte nye turmål. Detaljerte kart for de nye turene vil bli lagt ut på vår hjemmeside. Alle turene vil bli beskrevet på friluftsrådets turlogg side www.telltur.no/dalane. Vi oppfordrer flest mulig til å bruke denne siden for å registrere sine turer. Vi ønsker deg mange flotte turer og gode turminner fra årets toppturtilbud!

PÅ TOPP I

DALANE

2015 Gaudland i Sokndal

FORKLARING OG REGLER Ved hvert turmål er det satt opp en kasse med gjestebok, ei klippetang for å klippe et merke i kanten av folderen, og en kode for registrering på www.telltur.no/dalane. Hver tur gir fra 5 til 30 poeng. Poengene står noenlunde i forhold til turens stigningsgrad eller gangtid. I turomtalen er det opplyst om bratte partier, lengde og anslått tidsforbruk. Stiene er godt merket og lette å følge når det er god sikt, men ta med kart og kompass. GRADERING AV TURENE Det er påført gradering på alle turene, ved nymerking vil veiviserskiltene bli påført gradering. Gradering handler om å være bevisst ulikheter mellom forskjellige stier. Å tildele en sti en typebetegnelse betyr at man kategoriserer stien i forhold til andre ved hjelp av kriterier som høyde, underlag, tekniske utfordringer etc. Vi har valgt et enkelt system med utgangspunkt i internasjonale standarder, for mer informasjon om gradering se vår hjemmeside.

LETT

MIDDELS

KREVENDE VANSKELIG

TURLOGG PÅ INTERNETT OG REGISTRERING MED SMS Det er mulig å registrere dine besøk til turmålene ved hjelp av SMS eller web. På www.telltur.no/dalane kan du registrere deg som bruker, se din egen loggbok på web m.m. Ved SMS-registrering sendes kodeordet TELLTUR + koden for turmålet til 2401. FERDSELSRETT OG FERDSELSVETT FØLGER HÅND I HÅND Friluftsrådet har vært så heldige å få lov til å tilrettelegge og merke flere private områder, slik at du som turgåer skal kunne parkere

og finne frem til flotte turmål. Den tilliten vi har fått fra grunneierne ønsker vi å leve opp til – vi ber deg som bruker om å gjøre ditt for at vi skal lykkes med dette! Allemannsretten bygger på hensynsfull opptreden i forhold til grunneiere, andre brukere og respekt for naturmiljøet. Om du ikke kjenner hele innholdet i allemannsretten og friluftsloven, vil du likevel komme svært langt med omtenksomhet og sunn fornuft. Vi minner om noen selvsagte, men gode huskeregler: • Sporløs ferdsel Husk å ta med deg alt søppel hjem igjen! Hvis noen har glemt å rydde etter seg, er det god skikk å rydde etter dem også. Vi setter pris på sporløs ferdsel. Trå ikke ned gjerder og husk å lukke grinda etter deg. Flytt ikke på stein fra steingjerder eller andre kulturminner, bygg ikke nye varder. • Båndtvang er lovregulert av norske myndigheter mellom 1. april - 20. august. I tillegg finnes det egne bestemmelser i hver kommune om utvidet båndtvang. • Ikke mat husdyr: Respekter annen manns eiendom. Husdyr skal ikke mates! Skrem ikke beitedyr. • Kart og kompass Ha alltid med kart og kompass og lær hvordan det skal brukes. Studerer kartet før turen starter og merk deg punkter underveis. Dersom været først blir dårlig er det viktig å ha gode holdepunkter for å finne veien tilbake. Bruk kompass og noter deg hvilken retning du skal, og hvilken retning du kom fra. Med kart og kompass sikrer du deg og dine en tryggere tur uten de store overraskelsene. En av årets turer er umerket, så her er kart og kompass nødvendig. • Respekt for vær og vind Kle deg etter forholdene og husk at været kan være uforutsigbart. Ta alltid med ekstra tøy.

www.telltur.no/dalane

• •

Parkering Parker ikke slik at du stenger for grunneier eller andre brukere. Bestemmelser om bruk av ild Det er ikke tillatt å gjøre opp ild i skogmark i perioden 15. april til 15. september. I noen områder kan det være innført helårsforbud. Husk at du er gjest i naturen og i det kulturlandskapet som gårdbrukerne har skapt opp gjennom tiden. Husk at du er gjest i naturen og i det kulturlandskapet som gårdbrukerne har skapt opp gjennom tiden.

Har du spørsmål om friluftsloven kan du ta kontakt med kommunene eller Dalane friluftsråd. Mer informasjon om friluftsliv finner du på friluftsrådets hjemmeside: www.friluftsrad.no/dalane. PREMIER trekkes blant alle som har levert inn folderen eller har registrert seg i vår turlogg. 4 hovedpremier og 4 trøstepremier. Egen premie trekkes blant de som registrer seg og bruker vår turlogg på internett www.telltur.no/dalane Blant de som har vært på alle toppene, trekker vi ut en gavepremie verdi minst kr 5.000,-. Alle barn, inntil 12 år, som har samlet minimum 80 poeng, får premie ved innlevering av folder. I tillegg trekkes det ut 5 gavepremier blant barna. PINS Alle som oppnår 80 poeng, 200 poeng eller har gått alle turene, vil ved innlevering av folder/utskrift fra TellTur, få utlevert en PIN, etter oppnådd poeng. INNLEVERINGSFRIST 20. oktober 2015. Lever inn folderen eller registrer turene på TellTur, og du er med i trekkingen av premier. Husk å føre på navn, alder og adresse!

www.friluftsrad.no/dalane

Følg Dalane Friluftsråd på Facebook


NY

- Ny tur 2015

KORT OMTALE AV TURENE

NB! For hver tur du går må du huske å klippe merke på det aktuelle turnummeret. Tang er utlagt på turmålet.

BJERKREIM

B1 Dvergasteinen 10 POENG (143 moh. 2,6 km. 1 time, T/R) P-plass på Versland, følg landbruksveien nordover forbi gården, etter 400 meter ta av til høyre i veikrysset mot Fjermedal. Følg veien videre 300 meter, følg skilting opp veien til høyre. Følg veien til endes, Dvergasteinen ligger 200 meter til venstre for veien, til høyre for veien er det ett flott utsiktspunkt. Retur samme vei. Dyr på beite. Daurmålknuten 20 POENG (542 moh. 5,8 km. NY B2 2,5 time T/R) Parkering ved Berland. Følg traktorveien inn mot Mjåvatnet. Her starter stigningen opp til høyre. God landbruksvei opp gjennom beite. Deretter sti i høyfjellsterreng ut mot toppen. Flott utsikt. Retur samme vei. Dyr på beite. B3 Torvhelleren 20 POENG (115 moh. 4,3 km. 1,5 time, rundtur) P-plass ved Eikesvatnet, Hetlandskogen, følg hvit merket løype forbi badeplassen. Småkupert før den siste lange bakken opp til helleren. Etter helleren, stien opp på skogsbilvei som følges ned til P-plass. Mulighet for lengre tur, 7,5 km, ved å parkere ved Hetlandsvatnet og følge hvit merket sti derfra. B4 Faureknuten 20 POENG (579 moh. 6,6 km. 2,5 timer, T/R) Merket fra FV.112 mellom Nedrebø og Skjæveland. Flere P-plasser langs grusveien opp mot Faureknuten. Følg grusveien forbi et tjern på venstre side. Like etter tjernet tar stien av opp Grolidalen, da er det 1,5 km med jevn motbakke opp dalen. I det øverste skaret tar stien til venstre opp til toppen. Retur samme vei. Dyr på beite. B5 Kalvatoknuten 30 POENG (805 moh. 7,7 km. 3 timer, T/R) P-plass ved Lone, følg veien videre inn mot Bjordal, 700 meter, ta av til høyre langs gjerdet ned til elva. Følg denne til bru. På andre siden av brua starter stigningen opp til Bjordalbrekka. Oppe på brekka flater det ut inn over dalen, stien går på sørsiden av Kalvatolegå og tar opp til venstre i renna under Kalvetoknuten og går opp på baksiden av toppen. Retur samme vei. Dyr på beite.

Faureknuten tur B4, Bjerkreim

EIGERSUND

Gyahavn 20 POENG (1 moh, 4,8 km, 1 time 30 min, NY E1 rundtur) Parkering ved renseanlegget i Trosavik.

Følg turveien ned til sjøen. Ta til venstre langs sjøen, inn på hyttevei som følges ca 200 meter. Inn på sti som følges frem til Gyahavn, 1,7 km. Kassen med turboken er på den indre bryggen. Følg stien videre frem til Æsan, 2,4 km. Følg stien til venstre mot Holan, 3,5 km. Følg veien tilbake til Trosaviga. Det anbefales å forlenge turen om Skadsbergvågen. Følg stien rett frem ved Æsan til Skadsbergvågen, 4,1 km. Derfra sti opp til turveien til Hellvik, 5,0 km, følg turveien mot Hellvik til stien tar av mot Æsan, 5,2 km. Følg stien til stikryss mot Holan, 6,5 km. Herfra følges samme rute som rundturen til Gyahavn mot Holan. Totalt 8, 3 km. E2 Eigerøy fyr 20 POENG (5 moh. 4,5 km. 1,5 time, T/R) Norges første støpejernsfyr. Fra P-plass går turveien over til Midtbrødøya. Gruset turvei som går på lesiden av øya. Etter 1,8 km stopper turveien og rødmerket sti starter. Turkassen er plassert ved siden av fyrvokterboligen. Fyret er åpent i helger og sommerferien, se Eigersund kommunes hjemmesider for åpningstider. Dyr på beite. Hund forbudt. E3 Hovlandsheia 20 POENG (361 moh. 4,8 km. 2 timer, T/R) Parkering før gården Hovland. Turen går til minnesmerke i forbindelse med flyhavari under tungtvannsaksjonen, ‘Operasjon Freshman’ under 2. verdenskrig. Følg veien mot gården, 100 meter, ta av til høyre inn på sti. Så vidt innom landbruksvei, 250 meter, før det går videre på gammelt veidrag. Passér gjennom porten til Smitteskaret, 800 meter. Etter ca 2 km slutter og den gamle ferdselsveien og det går over til sti, over en blaut myr og oppe i lia står varden med minneplakket. Retur samme vei. Dyr på beite. E4 Storlibu 20 POENG (140 moh, 5,0 km, 1,5 time, T/R) Friluftsrådets hytte ved Nodlandsvatnet. Turen starter fra T-plass ved Kvednaflåt/Møgedal. Følg ”Opplev Dalane” stien forbi gården Imeseid og over hengebrua i enden av Hyttevatnet. Storlibu er åpen og kan benyttes av alle. Friluftsrådet har nå også satt opp to gapahuker i tilknytning til hytta, slik at det mulig å overnatte med en skoleklasse. Hestnes 5+5 POENG ( 2,8 km, 1 time, rundtur). NY E5 To turmål, Løkkå 97 moh og Hyseberget 40 moh. Parkering ved Rundevoll skole. Følg tursti forbi trafokiosk, ta til venstre og følg stien på høydedraget ut til Løkkå, 0,7 km. Flott utsikt ut over søra sundet. Følg stien videre ned til stien fra Hestnes, 1,2 km, ta til høyre mot Ryttervik. Følg stien frem til Hyseberget, 1,8 km, fin rasteplass. Følg stien videre mot Ryttervik, vår tur tar av ved første stikryss mot Rundevoll. Anbefaler å følge stien vider ut mot Ryttervik og ta av opp mot Kjellandsmyra og Rundevoll, denne turen blir på 4,2 km.

Summer dine poeng og overfør de til registreringsskjemaet. På friluftsrådets nettside www.friluftsrad.no/dalane vil du finne turbeskrivelser og kart til alle turene.


Gyahavn tur E1, Eigersund

LUND

L1 Gullbergknuten 20 POENG (485 moh, 4 km. 1,5 time, T/R) En flott utsiktstopp som de fleste har sett fra E39. Start fra Gursli på FV.1, følg Opplev Dalane stien oppover gruvevien til den siste hårnålsvingen, 1,2 km. Da står du rett under toppen som stiger opp til høyre for stien. Følg stien opp i skaret, 1,4 km, ta til høyre mot toppen. Rett under toppen, 1,7 km, starter det bratteste partiet med litt klyving. For noen vil dette være en stor utfordring, men det er verdt det når du kommer opp. Vær forsiktig, spesielt ned. Retur samme vei. Dyr på beite. Bringedal (5,8 km. 2,5 timer, rundtur). NY L2 To turmål, Bringedalshytta 194 moh (10 POENG) og Skopollen 363 moh (20 POENG). Parkering Tronvik. Følg turvei opp langs elven forbi Bringedalstjørna og opp til Bringedalshytta, 1,1 km. Følg stien over elven og inn i skogen og opp mot fossen, 1,5 km, en avstikker inn til fossen er spennende. Følg stien til høyre opp dalen, og ut til utsiktspunktet Kredjen, 2 km. Videre inn over Kregemyr (Einarvatn naturreservat), 2,5 km. Hvor stien til Konnstali tar av til høyre. Følg stien opp til kraftlinja, over Skotsmyr og opp til Skopollen, 3,4 km. Følg stien vider ned til Bringedalshytta. L3 Grønhaug 30 POENG (631 moh, 12,6 km. 5 timer, rundtur) Start fra Lundheim. Følg turvei til høyre ca 500 meter, over på sti. Ta til høyre hvor stien deler seg mot Solli, 2,5 km, passér over Svebekken, øst for Fikelaus og nord for Langavatn. Toppen er synlig på lang avstand. 6,3 km inn til toppen. Ned går turen på øst og sørsiden av vannene og forbi Ørnetjørn. Her møter du stien som går til Solli, 9 km, ta til venstre ned under Kjelesbergknuten og inn på stien du fulgte opp. Alternativ: til høyre på stien mot Solliknuten og ta med denne toppen også, ca 19 km. L4 Vestknuten 20 POENG (521 moh, 4 km. 1,5 time, T/R) Merket fra FV.15 fra Ualand til Heskjestad. Parkering på oppsiden av tunnelen under E39 på Åmdal. Følg landbruksvei til venstre for bekken, kryss over bekken etter ca 200 meter, jevn stigning opp til tjernet. Herfra ser du toppen. Kryss utløpsbekken og følg stien opp til toppen. Retur samme vei. Dyr på beite. Kjeldeknuten 30 POENG (632 moh. 7,8 km, 4 timer, NY L5 rundtur) Parkering ved Sætrahytta. Følg merking gjennom lysløypa, 500 meter, og inn på skiløypa som går opp mot Gauksåmknut. Oppe på toppen av bakken, 1,4 km, flater det ut før stien deler seg, 1,8 km, opp mot Åsefjell. Åsefjell er første toppen, 2,1 km. Videre ned i skaret til venstre for lite tjern, før oppstigningen til Kjeldeknuten, 2,5 km. Videre ned i Rauneskar og opp på tredje toppen, 3,1 km. Ned i nytt skar før oppstigning til fjerde og siste toppen i rekka, 3,4 km. Følg ryggen og start nedstigningen til stien møter turstien fra Sætra til Sandstøl, 4,2 km. Følg stien til venstre tilbake forbi Langelandstjørna tilbake til Sætra. Dyr på beite.

SOKNDAL

S1 Knudknuten 10 POENG (203 moh. 3 km. 2 timer, T/R) Ved Åmot. Parkering ved badeplassen Linepollen. Følg Blåfjellbanen 400 meter, ta til venstre, oppstigningen starter. Jevn stigning opp i skaret, etter 1,1 km ta til venstre opp på platået. 1,2 km. Siste del småkupert. Retur samme vei, kan kombineres med rundtur via den nedlagte Sandbekkbanen. Dyr på beite. Retur samme vei, kan kombiners med rundtur via den nedlagte Sandbekkbanen og opp til Åmotfjellet. S2 Fladen 20 POENG (177 moh. 1,5 km. 1 time, T/R). Parkering ved Helleren i Jøssingfjord. Følg trallebanen opp fra FV.44 mot tørkeanlegget til Titania. Opp trapp til høyre og følg merking ut til toppen. Flott utsikt utover Jøssingfjorden og ned til Helleren. Guddal 30 POENG (186 moh. 5,6 km. 3 timer, T/R). NY S3 Parkering på høyeste punktet på FV.1 ved Årsvoll på 380 moh. Turen følger Opplev Dalane stien opp forbi hyttene og opp Smørdalen, 1 km, til høyeste punktet på turen 460 moh. Herfra går det nedover, til man kommer til en rygg som stikker frem, 1,5 km. Flott utsikt over Guddalsvatnet. Stien tar av til venstre ned skaret mot øvre Guddal. Her ble det drevet jordbruk i vikingtida. Ved stidele, 2,2 km, går Opplev Dalane-stien videre til Brombo, mens vår sti går bratt ned til nedre Guddal. Turmålet er under en stor heller, 2,8 km. Dyr på beite. Åmotfjellet 20 POENG (152 moh. 3,4 km. 1 time, NY S4 rundtur). Parkering ved Eikedal kyrkjegard. Følg veien tilbake til Blåfjellbanen, ta til venstre over brua og til venstre inn på FV.1 mot Moi, 400 meter. Følg veien til stien tar opp til høyre, 670 meter. Stien følges opp gjennom skogen og opp til en liten utsiktstopp, 1 km. Vider opp ryggen til toppen av Åmotfjellet, 1,2 km. Videre over toppen og ned gjennom skogen, vær forsiktig ved passering av gjerder og på de bratteste partiene nedover. Når stien flater ut går den i dalsøkket ned mot Sandbekkbanen 1,9 km. Banen følges nedover, gjennom en tunnel og ut på FV.1 tilbake til start. Dyr på beite. Kan kombiners med Knudknuten i en rundtur. S5 Solliknuden 30 POENG (620 moh. 10,8 km. 5 timer, T/R) Start fra Lunden. Umerket sti. Følg veien inn til Solli. Til høyre for gården (gult hus) er det en grind hvor stien starter. Følg denne forbi Kråkeknut og opp til bekken fra Tangavatn. Følg bekken på høyre side oppover dalen forbi Tangavatn og opp dalen som starter nord-øst i vatnet. På toppen av dalen kommer du inn på stien fra Moi og det er merket opp til toppen. Fra Lundheim (11,1 km. 5 timer, Rundtur) Start fra Lundheim. Følg turvei til høyre ca 500 meter, over på sti. Ta til høyre hvor stien deler seg mot Grønhaug, 2,5 km, fortsett rett frem. Du møter stien fra Grønhaug etter 3,6 km, fortsett rett frem. Ved Bukkesteinen, 4,6 km, tar stien av mot høyre og opp til toppen, 5,4 km. Følg stien ned til Lange Eikelandsvatnet forbi Bjørnstjørna og Prestvatnet ned på turveien og følg denne tilbake til parkering.


B1 10p

B2 20p

B3 20p

B4 20p

B5 30p

E1 20p

E2 20p

E3 20p

E4 20p

E5 5+5p

L1 20p

L2a 10p

L2b 20p

L3 30p

L4 20p

L5 30p

S1 10p

S2 20p

S3 30p

S4 20p

45

Oltedal

Hetland

44

REGISTRERING

epp

rd a

lså

rn

a

45

Madland

Byrkjedal

Gjesdal

Adresse: Helleland Postnr./-sted: Eidland Eigeland

Time

505

756

Poeng:

pe

Øvrebygd

st Au

Røyslandvt.

Oslandsvt-

Snøsvt.

na Ru ret a sk

Moi

Oppstad

537

Eikeland

Ør

ls sda

vat

ne

ple

vD

Hovlandsheia (E3)

42 ne

Ognabukta

725

Gy

t tne 736 Rusdal

n

Helleland

580

Krossmoen

Gjermestad

42

421

Helleland Koparknuden 358

Opp

Åmdal

pp

lev

Rødland

lev D

658

Kjørmo

LUND

Ualand

Vestknuten (L4) O

Mysing

Kjørberg

Kjedleknuten (L5) Eik

Trosavika

Handeland

lan

Grøsfjellvt.

Storlibu

ala

vD

Nodlandsvatnet

ple

Myklebust

Gullbergtuva 463

Storlibu (E4)

Slettebø

Opp

Heskestad

Dyping

Solknuden 480

g D ra n

s d a le

Eidsvatnet

Eiavatnet

Håland

Steinsvatn

Hunnefoss

155

Nålaugvika

Mong

230

SOKNDAL

44 Rekeland

Sandbekk

e Åmotfjellet Knudknuten (S1) alan lev D

Nesvåg

Rekefjord

Solli 45

Tjellesvik

Øvre Myssa

Sira Sirnes

Guddal (S3)

Hellesmork

Guddalsvatn

Opp

E39

Navrestad

Flikka

Flikkeid

Hellersheia 315

Hauge

Sogndalstrand

Tronvik

Solliknuden (S5) Skåland Gullbergknuten (L1) Orrestad

Mydland

Jibbe(S4) heia 274 FløiknutenSokndal 203

Vatland

472 Akniben

Nedre Myssa

Gaudland

Åvendal

Gråhei 618

Grønnhaug (L3) Moi Skopollen (L2) Bringedalshytta (L2)

Gursligruver Kjerringfjellet 427

Barstadvatnet

Hestfjellet

e

net

Kjerringfjellet

alan

Lundevat

501 Løtuft

Svånes

n

Lunden

Åse

Søragabet

Hovsatnet

E39

Eide

Eigerøya

Hyseberget (E5) EGERSUND Løkkå (E5) Eigerøy fyr (E2) Nordre Eigerøya EIGERSUND

lev D

60

Stora Heia 656

Heigravatnet

Nodland

Lundevika

dra Seglem Nor

ne

Tengs

Gyahavn (E1) et gap

Nokkåsen Kjervall Eigeland 217

Loga

Hellern

Fladen (S2)

Østefjellså Elve

den Bu

FLEKKEFJORD

44

E F R I L UF T S ÅD

Roligheten

AN

R

DA L

-Sira Ån a 317 Sedeknuten Åna-Sira

Hidra

Kirkehamn

Rogaland Fylkeskommune

Bjerkreim kommune

Eigersund kommune

Lund kommune

Sokndal kommune

AL

469

ND

EI M

K

or de n

GD ST -A

R

EIG

ERSUND LUN

VE

fj rr e Be

RK

ER

Fjellså BJE

Levering av registreringsskjema: Bjerkreim kommune, heradshuset på Vikeså. Eigersund kommune, rådhuset. Lund kommune, rådhuset på Moi. Sokndal kommune, servicekontoret på Soknatun. Turlogg Det er mulig å registrere dine besøk til turmålene ved hjelp av SMS eller Web. På www.telltur.no/dalane kan du registrere deg som bruker, se din egen loggbok på web m.m.

J

or ngfj øs s i

Ramsli

e

Da

Røyseland

Eigeli

Oykjaheia

Sætra

alan

e

Hellvik

Liland

Viglandsvatnet

Bilstadvatnet

Jonsokknuten 427

Stapsåsen 353

Eige Hegrestad

450 Espelistøl

Rusdalsvt.

Åsen

Torvhelleren (B3) a

Sirevåg

va

Kvitingen

a

Stokkafjellet Botnavt.

aelv

Ogna

G ya å n

Apeland

Hetland

Ogn

696

Mydland

ala

Navarsheia

Dvergasteinen (B1)

da na Og Krågevatn 109

Brusand

Skoglund

Vassbø

Store Skykula Op

Op

44

Hovland

t

le

Gravdal

Kalvatoknuten Nespervatnet (B5)

Bjordal

Eik

Rambjørheia

Lauperak

Bjerkreim

Værsland

865 Skarkaknuten

Bjørnestad

Foreknuten Svelavatnet

Kløgetedttunet

igrestad

Furevatnet

Stavtjørn

lane

Ognedal

vestad

Kvitlen

t

Stolfjellet

Daurmålknuten (B2) Mjåvassknuten 542

Hegavatnet

l da

535

Solbjørgnipa 466

Håland

lsv

a is l Kv

Spødavoll Vikesdal

Synesvarden

a md

e at n

BJERKREIM

Hegelstad

Skjæveland Storafjellet

Vikes å

561 Lakssvelafjellet

Kartavoll

360

ru

Da plev

Op

Bue

Fuglestad

Støle

Austrumdal

Faureknuten Nedrebø (B4)

Tjåland

Heresvela

Maudal

re Sø

Hofreistævt.

Åmot

Vinjakula 907

Espeland

Søyland

alen

n ale

Birkedalsvatnet

Undheim

504

d

eåd Sk r

et Myrfjell 985

Veen

Oppsal

Sikvaland

Mossige

op

My

tn r va

503

Lende Alder:

estad

Gl

Vedafjelle

Haraland

506

len

612

811

Bjelland

Ålgard

øda

Gilja

Vålandsknuten

Lommeland

Tomannsbu

Øvstbøstølen

teb Øvs

Oltedalsvatnet

Kvernaland Navn: KONGEPARKEN

Lyefjell

45

Mjåland

Figgjo

Orstad

Eikeskog

Dirdal

Di

H i d ra

D

SO

Layout: DesignStrek. Foto: Dalane Friluftsråd

Foss

Sviland på turene du har gjennomført Klipp i rutene over,

en

Ganddal

S5 30p