__MAIN_TEXT__

Page 1

HAVBRUK www.okmarine.no

RENSEFISKSPESIALISTEN 1


OK MARINE OK Marine er en del av Egersund Group med fokusområdet på rensefisk. Vi jobber hele tiden tett sammen med de fremste oppdretterne i landet for å utvikle oss og produktene våre.

VÅR VISJON

Trygg leverandør av not-teknologi, servicetjenester og utstyr til havbruksnæringen

VÅRE VERDIER

TILLIT Vi skal holde ord og være pålitelige. Gjennom seriøsitet og ærlighet vil vi være attraktiv som arbeidsgiver og leverandør. Vi bryr oss - og tar godt vare på våre medarbeidere og kunder. KOMPETANSE Gjennom kunnskap og engasjement skal vi være innovative og løsningsorienterte i våre handlinger. Vår erfaring skal brukes til fremtidsrettet verdiskapning, og vår fagkunnskap skal sikre kvalitet i alle ledd. TRIVSEL Helse, miljø og sikkerhet skal stå sentralt i vår virksomhet. På bakgrunn av dette skal vi skape og opprettholde en trygg og trivelig arbeidsplass for våre kollegaer. Ved å ta vare på hverandre, vise respekt, være positive og inkluderende, skaper vi i fellesskap et arbeidsmiljø vi kan være stolt av. HØFLIGHET OG RESPEKT En virksomhet assosieres i stor grad med hvilke personer som jobber eller har jobbet i bedriften, det være seg ledere eller øvrige ansatte. Virksomheten blir på mange måter det vi er. Som ansatte i Egersund Group skal vi derfor vise anstendighet i vår framferd, både i forhold til det vi sier og måten vi oppfører oss på. Våre medarbeidere og ledere skal fremstå som gode ambassadører for vårt firma, våre produkter og våre tjenester. Vi skal utvise høflighet og respekt overfor hverandre, overfor ulike kulturer og overfor for våre kunder og leverandører.

SE HELE VÅRT VAREUTVALG PÅ WWW.OKMARINE.NO ORDREMAIL: INFO@OKMARINE.NO 2


RENSEFISKSKJUL RENSEFISKSKJUL

Vi i OK Marine har lang erfaring med bruk av rensefiskskjul og er sammen med oppdrettere hele tiden på jakt etter å utvikle nye og mere effektive skjul for at rensefisken skal fungere best mulig. Vi produserer og leverer rensefiskskjul i flere forskjellige varianter. Vi lagerfører en rekke standardutgaver, men kan også spesialtilpasse etter behov med kort leveringstid. Våre skjul er kjent for å ha en høy kvalitet og lang holdbarhet. Skjulene er sydd i kraftig materiale og er trippelbrettet for å lage mange gode skjuleplasser for rensefisken. Her kan du se noen av «Standard skjulene» våre. Dette er skjul som passer de fleste merder og lokaliteter, men vi tilpasser også etter ønske.

TO-DELT GARDIN SKJUL En av våre mest solgte og populære modeller. Disse monteres normalt i «korridorer» slik at laksen får en naturlig plass å svømme inn for å bli avlust av rensefisken. Skjulene er delt på midten slik at man kan trekke en del av skjulet til side for å tørke en del av gangen. En vil på den måten fortsatt ha en del av korridoren i sjøen. Skjulet kan håndteres uten bruk av kranbåt, og er tilpasset både leppefisk og rognkjeks. Teknisk: • 12 remser av 10m • 1,25m avstand mellom strengene • Leveres med lodd/blyline Skjulene leveres i både tykk og normal plast. Skjulene kan leveres som rene tareskjul eller som kombiskjul. (På kombiskjulene er annenhver remse laget dobbeltbrettet tykkere plast som er beregnet som en sugeflate for rognkjeksen)

Illustrasjon: nedlodding blyline

Illustrasjon: nedlodding blyløkker

Illustrasjon: kombiskjul

3


GARDIN/UTTREKKSSKJUL

Samme prinsipp som to-delt gardinskjul, men her trekkes hele skjulet til den ene siden. Passer til både rognkjeks og leppefisk. Teknisk: • 8 remser av 10m • 1,25m avstand mellom strengene • Leveres med lodd/blyline Skjulene leveres i både tykk og normal plast. Skjulene kan leveres som rene tareskjul eller som kombiskjul. (På kombiskjulene er annenhver remse laget dobbeltbrettet tykkere plast som er beregnet som en sugeflate for rognkjeksen)

Illustrasjon: nedlodding blyline

Illustrasjon: nedlodding blyløkker

Illustrasjon: kombiskjul

TAREPANEL

Tareremser festet på toppline og blyline/blylodd i bunnen. Skjulene har ikke gardinfunksjonen og det anbefales dermed kranbåt for tørk/vask. Det er monterte opphengsringer på topplinen som det kan monteres blåser i. Teknisk: • 13 remser av 10m • 0,5m avstand mellom strengene • Leveres med lodd/blyline Skjulene leveres i både tykk og normal plast. Skjulene kan leveres som rene tareskjul eller som kombiskjul. (På kombiskjulene er annenhver remse laget dobbeltbrettet tykkere plast som er beregnet som en sugeflate for rognkjeksen)

Illustrasjon: nedlodding blyline

Illustrasjon: nedlodding blyløkker

Illustrasjon: kombiskjul


RAMMESKJUL

10 tarestrenger a 10m som monteres på flyteramme. På hver langside av flyterammen henger da 5stk tareremser som lager en korridor som laksen oppsøker for å bli avlust av rensefisken. På disse skjulene anbefales kranbåt for tørk og vask. Teknisk: • 2x4m firkantramme (12m omkrets) • 10 remser av 10m • 1m avstand mellom strengene • Leveres med lodd/blyline Skjulene leveres i både tykk og normal plast.

Illustrasjon: nedlodding blyline

Illustrasjon: nedlodding blyløkker

LØSE TARESTRENGER

I vårt sortiment har vi også løse tarestrenger i lengdene 5,6,10 og 60m. Disse kan leveres i både tykk og normal plast. Vi kan også levere tarestrengene ferdig montert med hurtigsnapper og lodd.

5


GENERELLE ANBEFALINGER VED BRUK AV RENSEFISKSKJUL

MENGDE

Erfaringsmessig brukes det enn innblanding på mellom 5-20% rensefisk i forhold til laks i merdene, avhengig av lusepress. VÅR ANBEFALING: - Vi anbefaler at man beregner omkring 10-30 rensefisk per løpemeter med skjul, avhengig av type og størrelse.

PLASSERING I MERD

For at rensefisken skal være effektiv er det viktig at det lages møteplasser mellom laks og rensefisk. Ved å plassere skjulene i korridorer vil laksen svømme inn i korridorene for å bli kvitt lusa. Øverste bilde illustrerer skjul som er satt i V-form. Disse er satt med tanke på at laksen lettere stopper opp for å bli avlust. Våre erfaringer/tilbakemeldinger er laksen stopper opp i korridorene uansett om de er satt i V-form eller om de er satt rettlinjet. Ha min. 2 meter mellom tareveggene. VÅR ANBEFALING: Sett skjulene i korridorer, enten rettlinjet eller i V-form. Plasser skjulene på langs med strømmen. Plasser skjulet utenfor sonen til laksens forspreder (foringen til rensefisken plasseres i skjulet) Dersom skjulene skal rengjøres ved tørking på merdkant, så plasser tre skjul ved siden av hverandre så det hele tiden er tilgjengelig en korridor for laksen.

6


RENHOLD

Det er svært viktig at skjulene er rene for at rensefisken skal fungere. Rene skjul hindrer rensefisken i å spise groe og krepsdyr som oppstår i skjulene. VÅR ANBEFALING: Tørk skjulene langs merdkanten som vist på illustrert bilde (nederst). Eller bruk vaskemaskin for rengjøring. Det er viktig at det til enhver tid er korridorer i sjøen. Dette kan gjøres ved å bruke doble korridorer. Da kan man hele tiden ha et skjul til tørk samtidig som det er en korridor i sjøen.

Tørking på merdkant

Dette er en generell veileder for bruk av rensefiskskjul. Små justeringer og tilpasninger må normalt gjøres til hver enkel lokalitet. Kontakt oss for råd og veiledning. Anbefalingene er basert på samarbeid og erfaringer med de beste i bransjen. OK Marine har lang erfaring med rensefisk og skjul. Vi leverer til de fleste oppdrettere i Norge og Nord-Europa.

Dobbel korridor med 3 skjul plassert ved siden av hverandre

7


UTSETTSTASJON/VENTEMERD FOR RENSEFISK

UTSETTSTASJON/VENTEMERD FOR RENSEFISK

Sammen med noen av landets fremste oppdrettere på bruk av rensefisk har vi utviklet en mottakstasjon/ventemerd. Slike utsettstasjoner er viktig for at rensefisken ikke skal svømme til bunns i oppdrettsmerden og for at rensefisken raskere skal begynne sin jobb som lusespiser. Merden har flere smarte løsninger som gjør den enkel i bruk. I tillegg til å akklimatisere rensefisken hjelper stasjonen oppdretteren å holde kontroll på dødelighet i den første tiden etter levering. Merden er også velegnet som lagringsmerd ved behov. Kontakt oss for mer informasjon / veiledning om bruk. Teknisk • Størrelse: 190 x 300 cm. Ca 8,5 m3 • Merden leveres komplett med flyteramme, takbøyler, taknett og plast tare.

Varene er sjekket og i orden når de blir sendt fra oss. Sjekk likevel at alt er som bestilt, og at det ikke har oppstått skader på varene under transport Legg mottaksstasjonen på flatt underlag. Deretter legges flytekragen oppå. Legg hver hjørneløkke over stolpene i hjørnene, og fest deretter to strips på hver langside

Lukk muleåpningen ved hjelp av ''fingerhekling''. dette for at den skal kunne åpnes fra toppen når merden skal tømmes.

Påse at fluktåpningene er lukket, og at tauene til å åpne med ikke er i klem bak lokkene. (Dersom merden skal brukes til lagring, festes lokket med en strips) Plasser tareskjulet diagonalt over merden ved å henge løkkene over hjørnestolpene (se øverste bilde på denne siden)

8


DØDFISKHOVER

DØDFISKHOVER

Vi levere dødfiskhover tilpasset behov. Våre standard dødfiskhover har fluktåpninger for rensefisken.

FORINGSPOSER TIL LEPPEFISK

FORINGSPOSER TIL LEPPEFISK

For at rensefisken skal være effektiv og spise mest mulig lus så må den i tillegg fores. Vi leverer foringsposer i forskjellige størrelser med forskjellige maskestørrelser. Det er viktig at leppefisken fores i skjulet.

9


DIVERSE UTSTYR TAUVERK

Vi lagerfører og leverer tauverk i både flettet og 3-slått i stort utvalg av dimensjoner.

PLASTBELAGTE LODD

GJENFANGSTEINER

Vi har gjenfangsteiner for rensefisken og jobber kontinuerlig for å utvikle nye gjenfangstmetoder

FLETTET BLYLINE

Plastbelagt stålkule. Leveres i 2,5kg, 5kg, 10kg, 20kg og 30kg

Flettet blyline. Leveres i 1kg, 2kg, 3kg og 5kg pr.m

Plastbelagt stålkule. Leveres i 60kg, og 100kg

HOVER

Laget i kraftig knuteløs småmåsket not tilpasset rensefisk. 1m skaft, 35x30cm hov. Velg mellom våthov med presseningsbunn eller vanlig not. Plastbelagt stålring. Diameter 100cm. Leveres i 40kg og 60kg.

Plastbelagt stålring. Diameter 200cm. 40kg

Skaftlengde inntil 270cm, Velg mellom Ø40, Ø50 eller Ø60cm hov

10


SPESIALPRODUKTER På vår fabrikk i Litauen kan vi lage det meste av produkter som brukes i havbruksnæringen. Vår spesialfelt er innenfor produkter som inneholder notlin og presseningstoff, men har også tilgang på mekanisk verksted. Vi elsker utfordringer og kan tilby det meste med kort leveringstid til konkurransedyktige priser. Kontakt oss dersom vi kan hjelpe med noe. TRENGER DU RÅDGIVING VED BRUK AV RENSEFISK OG RENSEFISKPRODUKTER? Vi i OK Marine har lang erfaring sammen med de beste i bransjen ved bruk av rensefisk og rensefiskprodukter. Dersom dere trenger hjelp og tips til riktig bruk av rensefisk vil vi gjerne være med å sette opp en mal tilpasset deres lokaliteter. Vi tar utgangspunkt i systemer vi vet fungerer og spesialtilpasser til den enkelte lokalitet. Send oss en henvendelse så hjelper vi deg. Besøk hjemmesiden vår www.okmarine.no for komplett produktsortiment og nyheter.

SE HELE VÅRT VAREUTVALG PÅ WWW.OKMARINE.NO ORDREMAIL: INFO@OKMARINE.NO 11


WWW.OKMARINE.NO

OK Marine AS, MjĂĽvannsveien 73, 4628 Kristiansand

12

info@okmarine.no www.okmarine.no

Profile for DesignStrek

Ok Marine - havbruk  

Vi i OK Marine har lang erfaring med bruk av rensefiskskjul og er sammen med oppdrettere hele tiden på jakt etter å utvikle nye og mere effe...

Ok Marine - havbruk  

Vi i OK Marine har lang erfaring med bruk av rensefiskskjul og er sammen med oppdrettere hele tiden på jakt etter å utvikle nye og mere effe...