Page 23

Notposer fra Egersund Net

Dokumentert kvalitet Utviklet og testet gjennom generasjoner

Egersund Net er aktiv innenfor hele verdikjeden når det gjelder å skape fremtidens not-teknologi for oppdrett av fisk.Vi bidrar aktivt til at havbruk er en miljøvennlig og bærekraftig vekstnæring som produserer sunn sjømat til et globalt marked.

Egersund Group produserer spesialiserte fiskeredskaper og utstyr til fiskeri- og havbruksnæringen. Konsernets hovedlokaler ligger i Svanavågen, Egersund, men er i de senere årene etablert med flere datterselskap, både langs norskekysten og utenlands. Konsernet Egersund Group, som blant annet består av Egersund Trål og Egersund Net, sysselsetter i dag om lag 400 medarbeidere. Vi sysselsetter dyktige medarbeidere i alle ledd, innen en rekke ulike fagområder og vi vet at dette er nøkkelen til suksess.Vi ønsker deg derfor velkommen til oss. • Produksjon og service • Elektriker • Prosessteknikk • Mekanisk, plate og sveis • Lager • Logistikk • Ledelse • Administrasjon • Økonomi • Innkjøp • IT • Salg • Markedsføring • HMS • Produktutvikling • Teknisk tegning

www.egersundgroup.no Opp te Husabø

23

Eik nr6  

Opp te Husabø nr 6

Eik nr6  

Opp te Husabø nr 6