Page 1

#EGERSUND2013 GUIDEN TIL GODE SOMMEROPPLEVELSER FESTIVALER - KUNST & KULTUR - FOTTURER - FISKE - DYKKING - SHOPPING - MAT & DRIKKE


EGERSUND2013

vi anbefaler #Eigerøy Fyr

Oppført i 1853 -54, et av Euro pas sterkeste. Fyret ble bygg et for å trygge skipstrafikken langs kysten. Fo r første gang bl e det bygget støpejernstårn i Norge. Seksjo nene ble levert fra Bærums ve rk . 70.000 stei n ble brukt til fôring av tårnet . Det er 134 tra ppetrinn i selve tårnet i tillegg til de 34 opp til inngangen. Fra parkeringsplas sen ved Nautas undet som også har toaletter og renovasjon, gå r en fint opparbeidet tursti på 2 km frem til området like ved fyret. Det er 7 geo-stopp langs stien hvor en kan lære m er om den unike steinsorten anortositt. Fyrtå rnet har besøks åpent søndager i sommermåned ene. Den gamle fyrvokterboligen er restau rert og er kafé i samme tidsrom Fyrvokterboligen . kan også leies for overnatting. Avstand fra sentrum til park eringsplass er ca. 12 km, fø lg RV502, ta til høyre etter Eigerøy bro, sk iltet fra Segleim .

åpent FYR hver sø ndag fra juni til august . Kiosk i fyrvokterboligen 12.00 til 17.00 Ønsker du Å bestille guidet tur?

Magma Geopark tilb yr guidet tur for grupper til Eigerø y fyr samt alle turene du kan lese om på side 23,24 og 25.


3 Parkering Sommeren fører med seg økt trafikk. Det har vi løst ved at det i området på Gruset ved bussholdeplassen/drosjeholdeplassen er fri parkering hele dagen. Det er også fri parkering ved handlesentrene og på torget i sentrum, men av hensyn til kundene i sentrumsbutikkene, er det tidsbegrenset parkering der.

Båtturister

Velkommen til Eigersund Dette er en hilsen til alle innbyggere, hytteeiere og sommergjester som kommer til Eigersund. På vegne av kommunen ønsker jeg dere alle en fin sommer og håper dere får mange trivelige dager i Egersund. I løpet av sommeren og utover høsten, vil du se at det skjer masse spennende og kjekt i sentrum. Det vil bli arrangert konserter, Bluesfestival og Visefestival, Fyrfestival, Egersundsugå, Okka festival, Oktober festival og i desember er det duket for det 10. Julebyarrangementet. I tillegg vil det bli avviklet et uttall idrettsarrangement. EIK har rykket opp og skal spille i 2. divisjon og Eiger rykket opp til 3. divisjon. Det tilsier at vi får besøk av mange spennende motstanderlag, og kampene i Idrettsparken i Egersund og i Hålå på Eigerøy er kjent for å huse et engasjert publikum. Ta turen og bli med på opplevelsen.

Attraktive butikker og handlesenter Egersund sentrum har en mengde butikker med hyggelig betjening som ønsker deg velkommen og vil gjøre sitt ytterste for at du skal finne det du er på jakt etter. Skulle du få lyst på en kopp kaffe eller noe å spise, vil du finne flere steder å gjøre det i sentrum. Både i gågaten, på torget og i handlesentrene er det etablerte serveringssteder som kan tilby god mat i hyggelige og uformelle miljøer.

Egersund Gjestehavn, som ligger helt innerst i havnen, har i flere år fått meget god omtale i båtmagasiner. Gjestehavnen drives av Egersund Seilforening og det er medlemmene der som står for den daglige driften. I gjestehavnen kan du bli kvitt avfall, vaske klær, og du kan få ta en velfortjent dusj etter en stri tørn over Jærhavet, eller fra Lista.

Byvandring Egersund er kjent for sine vakre trehus. Eierne har lagt ned mye tid og penger i renovering for at eiendommene skal være presentable. Jeg anbefaler en byvandring som starter ved kirken, og følg kartet som du får utdelt ved Turistinformasjonen. Du vil få se mye vakkert. Turmuligheter i naturen finnes i fleng. Her har kommunen, grunneiere, skog og treplantingsselskapet samt Dalane Friluftsråd lagt ned en formidabel jobb for at vi skal kunne ferdes på gode stier i naturen. Benytt muligheten til å oppleve Dalanenaturen på sitt vakreste. En tur på byfjellet Varberg kan virkelig anbefales. Der vil du få et flott overblikk over kommunen, fra hav til hei. Mer informasjon kan innhentes på vår Turistinformasjon som er åpen daglig fra 10.00 – 17.00 og lørdag 10.00 – 15.00. Kommunens hjemmesider www.eigersund.kommune.no er også å anbefale. Der vil du finne oppdatert informasjon.

Leif Erik Egaas ordfører

Visste du?

Navnet Eigersund kommer fra norrønt Eikundasund, sundet mellom eiketrær. Kommunen heter Eigersund og administrasjonssenteret heter Egersund Ansvarlig utgiver: Egersund Sentrumsforening i samarbeid med Eigersund kommune. Utgiver tar ikke ansvar for eventuelle trykkfeil. Redaksjonen avsluttet: 3.juni. 2013 Opplag: 21.000. Trykk: Ålgård Offset Layout: designstrek.no og bulldogreklame.no Forsidefoto: FotoHuset Egersund. Modell: Stine Mathiesen. Øvrige fotografer: Jan Ove Grastveit, Eirik Grastveit, John Mossige, Åse Hestnes, Ivar

Sleveland, Jone Omdal, Pål Thjømøe, Jan Ernst Samuelsen, Sem Hadland, Erling Svendsen, Magnus Seglem, Bjørn Roger Rasmussen, Kai Preben Fosse, Pete Seglem, Terje Rakke Nordic Life Region Stavanger, Knut Bry, Dalane Folkemeuseum, Fotografen AS, Ove Magnor Kittelsen Sand, Johan Aakre og Egersund Sentrumsforening


EGERSUND2013

Arrangement OG aktiviteter I EGERSUND åpen kirke Kirken er åpen 24. juni 4. august fra 11 - 15 hver dag unntatt tirsdag.

31.MAI-2.Juni FYRFESTIVALEN

08.juni nordsjørittet

Musikkstund hver man., ons. og fre i juli kl. 12.

OffisiellPlumbo.com

23.-25.mai DALANE BLUESFESTIVAL

22.juni PLUMBO konsert i Byteltet

eigersund

i 

Turist informasjon. Jernbaneveien 1 Åpen 24. juni - 17. august: Hverdager 10 - 17 og lørdag 10 - 15.

Eigersund kommune, 51 46 80 00 E-mail: post@eigersund.kommune.no www.eigersund.kommune.no Egersund Sentrumsforening leder@egersund-sentrumsforening.no

04.-06.juli VISEFESTIVALEN

Som en naturlig molo ligger Eigerøya og skjermer fastlandet innenfor mot Nordsjøens mektige bølger. Et kjærkomment ly for båtfarende mellom Lista og Nord Jæren har gitt gode forhold for lystbåter, yrkesfiskere og skipsfart gjennom mange århundre, og bidratt til at Egersund i dag er en av Norges største fiskehavner.

FV44, Nordsjøvegen, går langs kysten og gjennom sentrum. Næringen rettes mot hav og fiske som fiskeforedlingsbedrifter for fiskeolje, mel og konsum, i tillegg til oljerelatert virksomhet, maritim elektronisk industri og notbøteri. Handelsentrum i regionen, med spesialbutikker og større handlesentere. før og nå  Flere arkeologiske funn viser

FAKTA  Innbyggere: ca. 14.500. Areal: ca. 429

km2. Steinet, kupert kystlinje mot Nordsjøen i kontrast til innlandets steile fjell og koller, sletter, skog og kulturlandskap. En times kjøring til Stavanger Lufthavn, togforbindelse ved Jærbanen og Sørlandsbanen til henholdsvis Stavanger, Kristiansand og Oslo. E39 går gjennom kommunen 10 km fra sentrum, mens

bosetting fra tidlig bronse- og jernalder, bla. på Auglend. Dette området er også et unikt og godt bevart kulturlandskap med naust og rasteplass for besøkende over land eller med båt. Leiren på Eigerøy var grunnlaget for den store fayanse-industrien i Egersund og det er åpnet museum over denne industriens 132 års historie.


5

Vi anbefaler

Dalane Bluesfes tival 

Internasjonale, na sjonale og lokale band som spiller alt fra tradisjonell blues til rock. www.dalaneblues.c om.

26.JUNI-6.JULI EGERSUNDSUGÅ 29.JUNI FISKERIETS DAG 2.Juli BRUKT OG ANTIKKMESSE i BYTELTET

Egersundsu

01.juLi BARNAS DAG I SENTRUM

13.juLi TOUR OF NORWAY FOR KIDS

gå  I løpet av denn e perioden gjennom føres Egersund visefestival. Ca. 60 konserter med kjente og mindre kjente artister og band som spiller på puber, kaféer, restauranter og i Eg ersund Kirke. www.egersundvise festival.no.

11.-15. SEPTEMBER Okka festival 27.-28.sept&4.-5.OKT OKTOBERFESTIVAL

MEDIO OKTOBER HØSTMARKEN

Vi anbefaler nd 

Julebyen Egersu

DEL DINE SOMMERMINNER FRA EGERSUND

5.-8. og 12.-15. desember JULEBYEN

Vinn Sentrumsgavekort - verdi kr 1.000,-

ter blandet Musikk, kor og tea akssm med lys, lukt og g av ttin se en i r lse oppleve r gjø myldrende folkeliv esiell sp lt he en til n førjulstide d! un opplevelse i Egers www.julebyen.no.

Last opp dine bilder på Instagram og merk dem med #EGERSUND2013

Info

NØDNUMMER Brann: 110 Politi: 112 Ambulanse: 113

NYTTIGE TELEFONNUMMER Legevakt 51 46 46 00. Veterinær Dalane Dyreklinikk Tlf.: (+47) 51 49 44 55, Gamle Sokndalsveien 38, 4372 Egersund E-mail: post@dalanedyreklinikk.no. www.dalanedyreklinikk.no. Eigersund Dyreklinikk Tlf.: (+47) 51 49 13 04. Nytorget 3, 4370 Egersund. post@eigersunddyreklinikk.no www.eigersunddyreklinikk.no

BANK OG VALUTA DnB NOR Nytorget 6, 4370 Egersund. Tel.: (+47) 954 63 000. www.dnbnor.no. SpareBank 1 SR-Bank Torget 6, 4370 Egersund. Tel.: (+47) 02002. www.sparebank1.no.

TRANSPORT Ferger Hirtshals - Stavanger & Hirtshals - Kristiansand: Fjordline, Tlf.: 815 33 500. TOG Regionstog: Oslo - Kristiansand - Moi - Egersund - Stavanger. Lokaltog: Stavanger - Egersund www.nsb.no. Tel.: (+47) 23 15 00 00.

Visste du?

Eigersund stam mer fra den gammelnorske betegnelsen på leia mellom Eig erøya og fastla ndet som het Eikunda sund. Navnet på Eigerøya, Eikun d, kommer av de rike forekomst ene av Eiketræ r på øya i gammel tid. Navnet er blant de eldste stedsn avn i Norge. I formen Eikun dasund finner vi det alt i Olav den he lliges saga i Sn orre. Fra 1000 -årene lå Olav den He llige sin flåte ofte he r. Vi finner også navnet i tekste r og skaldekvad i Olavs saga.

Taxi Egersund Taxi 51 49 00 00. Dalane Taxi 51 49 30 00

Naturvern og bruk av naturen Åpen ild er forbudt hele sommerhalvåret. Det er fri ferdsel i utmark, dvs. ikke dyrket mark eller nær boliger. Respekter båndtvang for hund. Husk pose!

REDNINGSVEST

Skal du på sjøen? Husk redningsvest! Har du ikke egen vest kan du låne vest på Brannstasjonen - alle størrelser. Koster 10 kroner pr. dag, 20 kroner pr. helg og 50 kroner for en uke pr vest.


EGERSUND2013

MERKEVAREBUTIKKEN I GĂ…GATEN Moods of Norway

Sand

Matinique

G-Star RAW

Ricco Vero

Elvegaten 5, Egersund. Tlf: 51 46 77 11 Wrangler

Bruun & Stengade

Lapidus

Anerkjendt


7

sommer • 2013 Gjør en oppdagelse

Sko • Vesker • Skjerf • Interiør Dame • Herre • Ungdom • Barn. Storgaten 29, Egersund • Telefon: 51 49 12 31


EGERSUND2013

Reve

Riktig utstyr er like viktig om turen kort eller lang, lett eller vanskelig. Vi på Tengesdal Sport har fagkunnskapen og kan veilede deg til å gjøre det beste kjøpet for deg. Helt enkelt god kompetanse og service.

Kleppe

Orrevatnet

Kvern

Friestad

507

Frøylandsvatnet

Tjøtta

Orre

Bryne

Pollestad

Åse

Orstad

Klepp

Time

Hognestad

44 Haugland

Lend

505 Mossige

U Nesheim

Obrestad fyr

Nærbø

Vigre

5

Oppstad

kompetanse Hå

504

KVALITET Hobberstad

Varhaug

SERVICE

Synesvarde

Håland

Evestad

Vigrestad Hårr

Here Kvassheim fyr

44

Brusand

Fuglesta

Raunen

Ognabukta

Ogna

Sire

Nor

Eigerøy f

Cross Machine C3 DISK

DBS INVASION X3 21S

Dame og herresykkel vår pris 5.690,Vekt 11,5/11,7 kg Ramme 1750 g CROSS 2 lightweight double butted6061 Alu. Gaffel Speed by Hard Rocx Alu. Felger Alex Ace17m/ dobbel bunn ANTALL GIR 24

DBS IMPACT F6/F6W 21S Dame og herresykkel vår pris 2.990,DBS Impact F6 kommer med lett og fin alu. ramme med et lekkert design. Solide Shimano komponenter og Suntour dempegaffel sørger for en god kjørekomfort. Impact F6 kommer helt ned i str 38 og passer derfor utmerket til ungdom som skolesykkel eller andre som ønsker en solid og trygg sykkel som transportmiddel eller til tur.

GUTT og PIKESYKKEL vår pris 2.490,Vekt 12,7 kg DBS Invasion X3 er utstyrt med dempegaffel, v-bremser og 21 solide Shimano gir for å tåle en hverdag med tøff behandling uten at det påvirker ytelsen. Det perfekte valget for de som ønsker en sykkel med et stort bruksområde. Passer fra 8 år og oppover.

Elvegaten 26, 4370 Egersund. Åpent: Man-fre: 0900-1700. Tors: 0900-1800. Lør: 0900-1500. TLF.: 51 49 12 68. GOD PARKERING


Di

Oltedalsvatnet

45

KONGEPARKEN

rn

GJESDAL

a

Bjelland

Eigeland

Bukka llet

de

Veen Oppsal Sikvaland

Undheim

Mau

503

Til Stavanger

Glo

pp

en dal

e

dals

vatn

Bue R

un

Røyslandvt.

Oslandsvt-

as

ka

rre

Øvre Sirdal Sandvass

Støle

et

Farkekollen

Lindeland

Urdvassheii

Byrkjelandsvatnet

tr Aus

Hofreistævt.

Snøsvt.

n

Hemmane

ØvreMaudal

Trollkyrkja

Søyland

Tjåland 505

Skre

ale d åd

Si rd al en

TIME

Åmli

Tomannsbu

et vatn Myr Myr ell

Byrkjedal

Ripa

Haraland

Eidland

Dorgafoss

Ausd

Helleland

506

9

SIRDAL

Gilja

Madland

Gjesdal

Øydevatn

Øvstbøstølen

Mjåland

Vålandsknuten

Ålgard

l øda teb Øvs 45

Eikeskog

al

Sølbjørg ellet

Lommeland

naland

rd

um

dals

vat

ne t

Stavtjørn

BJERKREIM

ds

da

len

Liland

Guddal Furevatnet

en B jø rd al

468

Eik

t

L

n illa

Sira

Figgjo

Ørs dal en

Kartavoll

G jo sd al

Nespervatnet

Brendamønet

as d al en

Gjosdal

en

Vikeså

Svelavatnet Ørs

E39

Åmot Hagavatnet

Fintland

Osen dal

sva

tne

t

Store Skykula

Tonstad

Espetveit Bjørnestad

Stakkhom ellet

Mydland

42

Bjerkreim

esvela Gy a

net

Hetland

e lv a

Botnavt. Bilstadvatnet

Eige

evåg Hegrestad

Krossmoen

Gjermestad

Mysing

EIGERSUND

42

Liland

Haughom

Ualand

Helleland

Hellvik

Viglandsvatnet

Rusdalsvt.

LUND

Si rd al as

Ogna

a

vat

42

j

Eik Sætra

Trosavika apet

Grøs ellvt.

D ra ng sd

vi ka

Eidsvatnet Viberodden fyr

Reinsheia

E39

al en

Skydn

Moi

Eiavatnet

44 Skarvøya

Borknedalsheii

Hovsatnet

Heigravatnet

Nodland

EGERSUND

Lu n d e

Nordre Eigerøya

Nodlandsvatnet

502

Eigerøya

Seglem yr

Heskestad

Slettebø

Myklebust

Steinsvatn Åse

Søragabet Svånes

SOKNDAL

Mong

t

Sandbekk

Hauge

Sira

L u n de v a t n e

Nålaugvika

Guddalsvatn Gyland Navrestad

Nesvåg

.

r de

n

Åna

Drangeid

Åna-Sira

44

VE

RO

GA

LA

ND

Roligheten

FLEKKEFJORD

Likn

ER

fjo

GD

i ng

Overnatting

Grand Hotell Egersund, Johan Feyers gate 3, 4370 Egersund. Tlf.: 51 49 60 60. GPS: N 58° 27.063’, Ø 5° 59.987’ Hauen Camping, Steinbakken 52, 4374 Egersund. Tlf.: 51 49 23 79. GPS: N 58° 26.012’, Ø 5° 58.573’ Steinsnes Camping, Jærveien 190, 4373 Egersund. Tlf.: 97 40 09 66. GPS: N 58° 28.685’, Ø 5° 59.782’ Hellvikhyttene, Trosavikveien 213, 4375 Hellvik. Tlf.: 51 49 56 00. GPS: N 58° 28.560’, Ø 5° 52.018’ Bens Kafe og Motell, Sørlandsveien 525, 4376 Helleland. Tlf.: 51 49 70 00. GPS: N 58° 31.601’, Ø 6° 7.606’

466

Tellnes gruver

-A

J øs s

E39

Sogndalstrand

ST

Lille Presteskjær fyr

FLEKKEFJORD

Tronvik

501

n de jor ref Ber

Til KRISTIANSAND

469

Abelsnes Hidra

F

a ed

or

de

n

S

Rorvik

Andabeløya

Høyskohe

Gjervollstad

Åpta

Drange

n Breida ellet

Å

Herad

pt

FARSUND

a or de

Skrelia

n

AN

Lista fyr

E F R I L UF T S

R

Farsund lufthavn

465

Vanse Farbrot

EI M

K

RK

R

ND

BJE

AL

ÅD

DA L

rdrag

Sletta ellsheii

Kjervall

Tengs

Åvedal

ellet

Gyaåna

va n n et

ad

Stakkhom-

Røynesheii

EIG

ERSUND LUN

D

SO

FARSUND

Håvik

43


EGERSUND2013

vi anbefaler

#TREHUGSE-LSEN BEBYG

rte best beva r en av de a h y re b to d S n . Egersu i Norge rt til yggelsene trehusbeb mrådet er nå regule o y b d n v a a dteler råde. Str spesialom ate. g sk d ri e a v o kv h ti an re byens e lig d 843 ti 1 r i a gaten v gulering etter en re bebyggelsen i l ti le b n De ele ytre brann la h da en stor noppbyggingen fikk er. je st g n d ø e V m . te e ask r i jevnt ru te a g e tt bydel re

#SKRIVERGÅRDEN

Byvandring på mobilen


11

#Egersund Kirke

BYVANDRING

A: Egersund kirke Plassen hvor den vakre korskirken fra 1600-tallet ligger, ble fra gammelt av kalt Heidningeholmen og har alltid vært et hellig og sentralt sted. I vikingtiden lå kongens leidangskip ved bryggen her og innkrevde skatter og avgifter. De gamle ferdselsårene både til lands og vanns førte hit. Torvet, fra gammelt av kalt Lahedla og Haugen har nær tilknytning til området rundt kirken. Kirken er åpen 24. juni 4. august fra 11 - 15 hver dag unntatt tirsdag. Musikkstund hver man., ons. og fre i juli kl. 12. B: Skrivergården. En av de mest karakteristiske bygninger i senempire stil. Bygningen ble oppført av sorenskriver Christian Feyer i 1846. Parken på motsatt side av gaten var tidligere eiendommens hage. Rundt 1870 ble bygningen kjøpt av kommunen og siden brukt som middelskole og gymnas, fram til 1990. Nå disponeres den til kontorer. C: Hauen Selv om bygningene her opp gjennom tidene har gjennomgått stadige endringer, er tuftene de samme som da området ble utbygd, i tiden 1750-1800. Hauen har grodd opp av seg selv, utviklet fra behov og bruk, ikke etter noen byplan. Boliger, uthus, verksteder, løer og fjøs lå i skjønn forening. Området var sterkt truet av riving på slutten av 1970-tallet, men fremstår nå i rehabilitert form med butikker, kro, sjokoladefabrikk, m.v.

D: Pricilla Presleys plass Markert øverst i Kirkegaten. I et lite hvitmalt trehus vokste hennes bestefar opp. E: Meieriet Kronprinsesse Mette Marit har solide røtteri Egersund. Hennes mor ble født her og bodde sine første år ved det gamle meieriet hvor bestefaren var meieribestyrer.

FARGEPRAKT

Et slående trekk ved trehusbebyggelsen i Egersund er de mange fargene som preger husene i bybildet. Mens de andre byene langs sørkysten av Norge, fra Kragerø til Skudeneshavn er hvite blir en møtt av et koloristisk mangfold i Egersund. Frem til begynnelsen av 1900 tallet hadde alle trebyene dette fargerike utseendet. Bare et fåtall hus var hvite. Frem til den billige zinkbaserte hvitmalingen kom på markedet var hvitt den dyreste fargen og ble brukt av de rike og velstående. Da hvitfargen ble billig ble hvit en farge alle ville ha. I motsetning til de andre kystbyene var Egersund alt fra slutten av 1840-årene preget av industri. Røyken fra fabrikken la et sotbelegg på de hvitmalte husene. På hus med andre farger var sotlaget mindre synlig. På grunn av fayancefabrikken ble derfor Egersund aldri en hvit by, men beholdt sin varierte og spennende fargeprakt.

I indre havn av Egersund kan man se en godt bevart sjøhusrekke. Disse er unike for området og grunnen er at sydvest for Egersund, utenfor Eigerøy, ligger det et såkalt amfidromisk punkt, dvs. et nullpunkt i havet i forhold til tidevannet. Tidevann fra to forskjellige retninger, nemlig den engelske kanal og nord for Skottland, treffes her og nøytraliserer hverandre. Resultatet er at det ikke er forskjell på flo og fjære i Egersund. Langs kysten av vestlandet og sørlandet er det på grunn av dette nullpunktet heller ikke store tidevannsforskjeller.

Kunst & kultur

Dalane Folkemuseum Slettebø Sorenskriver gård fra 1850-tallet. Bygningene med utstillinger gir et godt bilde av hverdagslivet i Dalane på 1800- og tidlig 1900-tallet. Åpent daglig medio juni - medio august 11-17. www.dalanefolke. museum.no Egersund Fayancemuseum i Egersund sentrum. Viser et stort utvalg av Egersund Fayacefabriks Co produksjon og 132 årige historie. Universelt utformet. Åpent daglig medio juni tom august 11-17. Resten av året onsdag til søndag. Amfi Eikunda Kari Agners Atelier Elvegaten 15, 4370 Egersund. Cell: (+47) 928 28 910. E-mail: studio@kariagner.no. www.kariagner.no.

Knut Hamsund

B A AMFI EIKUNDA EGERSUND FAYANCEMUSEUM

C

E D

SJØHUSREKKEN

Det fortelles at Knut Hamsund hadde skrivesperre, men fikk skrivelysten tilbake på Grand Cafe. Bor og arbeider noen måneder på Skjelbrei på Egerøya ved Egersund om sommeren 1936. Oppfordrer velgerne til å stemme på Nasjonal Samling ved stortingsvalget, men bruker ikke selv sin stemme. Utgir sin siste roman Ringen sluttet, som han selv beskriver slik: «Ringen sluttet er både som fantasi og tanke det beste jeg har gjort. Jeg tror nok leseren kan gå ut fra at jeg har litt skjønn på det.»


EGERSUND2013

#Finanshuset i Egersund Verdalen

KLEPP

EGERSUND2013

Privat

Reve

Bedrift

Eiendom

Kleppe

Orrevatnet

Orstad

Klepp

Frøylands-

Finanshuset i Egersund Bryne

Pollestad

Åse

Å

vatnet

Tjøtta

Orre

Fi

Kvernaland

Friestad

507

E39

505

Lyefjell

Eigela

Hognestad

44

Haugland

506

Time Lende

505

Privat1 SR-Bank • Bedrift • og Eiendom SpareBank er det største eldste Finanshuset i Egersund, og det er vi stolte av!

Mossige

TIME

Nesheim

Obrestad fyr

Våre dyktige rådgivere står klare til å hjelpe deg med hva enn det måtte være:

Undheim

Nærbø

Vigre

Tjåland 505

Kontakt Finanshuset Egersund for en samtale med en av våre dyktige rådgivere: Oppstad

PÅ SAMME LAG

504

Hobberstad

Kartavoll

Varhaug

- for Egersund!

Synesvarden Håland

Åmot Haga

Evestad

Vigrestad Hårr

Heresvela Kvassheim fyr

44

Brusand

Fuglestad

Raunen

Henning

AStrid

Hilde

Per ingve

Ognabukta

frode

Anne

Ogna

Ogna

e lv a

Sirevåg

Hegr

Sverre

Jørgen

egil

Sparebank 1 SR-Bank har vært aktiv støttespiller for Egersunds IK i mange år. Vi er stolte over å ha gitt 500 000 kroner til opprustning av anlegget til EIK. Arne tHrine Anne Gamle og nye ansatte i banken setter pris på muligheten til å støtte lokalidretten.

Foto: Hugo Lütcherath

Dere støtter oss, og vi støtter dere!

eli Ann

KriStiAn

Sveinung

CAtHrine

Bank. Forsikring. Og deg.

line

MArie

gunnAr

lAnA

MArit

tone-elin

Alf Henning

Hellvik Trosavika

Nord

ra

t gape

Seglem Eigerøy fyr Nordre Eigerøya


13

Ray Ban Folding Wayfarer 1450,-

Ray Ban Pilot 1450,-

Møt sommeren med sesongens fargeglade solbriller fra Ray Ban og Oakley. Finn din favoritt hos Eger Optikk

Oakley Frogskin 980,-

Oakley Holbrook 1180,-

DIN LOKALE OPTIKER Storgaten 33, Egersund, Telefon 51 49 07 78

#Badeplasser

Skadbergsanden N. Eigerøy. Den største badeplassen i Dalaneregionen med 500m sandstrand og lave sanddyner. Området er utstyrt med toaletter og parkering. Stranden er lett tilgjengelig med bil eller buss fra sentrum. Vannbassengene Ved sentrum. Ferskvann, toaletter og parkering. Gådå Tengesdal. Ferskvann, toaletter, parkering. Ca. 9 km fra Egersund sentrum. For den som ønsker en mer usjenert badeplass, er det mindre strender. Mastrastranden, Gyahavn og Naversanden ligger i sundet og er fint tilrettelagt for både barn og voksne som disponerer fritidsbåt. Toalett og renovasjon.


EGERSUND2013 Mandag 24. Fredag 28. juni

elektrikerEn med fokus på kvalitetsløsninger

G A D E J N KAMPA DAN R O N D E M SUND

EGER R É T N O OS M

H

÷15%

Grillkvelden varer lenger med terrassevarmer Brytere tilpasset designet på ditt nye bad, i stuen eller på kjøkkenet. Lysbryteren eller kontakten behøver ikke være hvit. Tenk på designet og la brytere og kontakter bli en naturlig del av designet. I tillegg kan du få ‘smarte’ brytere som for eksempel slår på og av lyset.

SOLAVSKJERMING

÷35% SKYVEDØRER YTTERDØRER

÷45% VINDUER BALKONGDØRER

Bestillingsvarer betales på forskudd ved bestilling Spenning AS Jernbaneveien 21, 4370 Egersund Tlf: 51 46 56 00 post@spenning.as www.spenning.as

Montér Egersund Sokndalsveien 140, 4372 Egersund. Tlf. 47 65 20 00. 7-17 (7-19) 8-14

monter.no


15

Sett farge på sommeren både inne og ute.

La deg inspirere i blomsterverkstedet på torvet. Dekorative arrangementer, koselig pynt og lykter, og ikke minst det som blomstrer finner du hos oss. Gode gaveideer til små og store anledninger. Vi har også gavekort. Velkommen til Oasen. oasen@data.no

gsgs

Timebestilling scann eller gå til hargallerietpedersen.no/app

Bestill time direkte fra din

iPhone eller Android telefon

Trenger du elektriker?

Snakk med oss om installasjon i nybygg, rehabilitering, antenner, varmepumper og maritim elektronikk.

51 49 60 00 el-experten.no besøk vårt... besøk vårt...


EGERSUND2013

Besøk Besøk vår vår nye nye fiskeavdeling! fiskeavdeling!

En En spennende spennende butikk butikk midt midt ii Egersund Egersund sentrum sentrum Alltid fersk makk på lager! Alltid fersk makk på lager! Alltid fersk makk på lager!

Besøk Besøk vår vår nye nye fiskeav fiskeav En spennende butikk midt i Egersu En spennende butikk midt i Egersu Alltid fersk makk på lager! Alltid fersk makk på lager!

Vi kjenner Vi kjenner de lokale forhold de lokale forhold og vet hva og vet hva fisken liker! fisken liker!

AS Sporty

AS AS Sporty Sporty Egersund - Tlf. 51 49 02 75 Egersund - Tlf. 51 49 02 75

s s

sport er alt sport er alt

Foto: Hugo Lütcherath

Egersund - Tlf. 51 49 02 75 Egersund - Tlf. 51 49 02 75

Vi kjenner Vi kjenner de lokale forhold de og lokale forhold vet hva og vet hva fisken liker! fisken liker!

Skal du bygge nytt eller pusse opp? Da har du gjerne behov for en elektriker. M&G Elektro er et sertifisert elektrofirma som teller 18 ansatte med hovedavdeling i Egersund, og en avdeling på Vikeså og i Sokndal. Vi er medlem i EL-PROFFEN - Norges største kjede av frittstående elektroentreprenører. Vi utfører alt av elektroarbeid, fra små serviceoppdrag og nybygg til større oppdrag i næring og industri. Egen svakstrømsavdeling som driver med det meste fra telefonsystemer, til installasjon av videovervåking, brannalarm (bolig, næring og landbruk) og innbruddsalarm (bolig og næring) samt parabolantenner o.l. Våre montører har bred erfaring og god kompetanse når det gjelder de fleste typer oppdrag. Vi legger stor prestisje i å gjøre kunden fornøyd. Lurer du på hvilke muligheter som finnes for ditt elektriske anlegg, ring eller kom innom våre lokaler i Kvellure - her har vi også butikk hvor vi selger utstyr til gunstige priser. 24timers vakttelefon Tlf.: 51 49 49 10

Kvellurveien 1A, 4373 Egersund post@mgelektro.no

Åpningstider butikk: Man. - Fre.: 07 - 15 Lør.: Stengt

Bytte sikringsskap? Fordelene med å bytte ut sikringsskapet er mange. Vi bytter ut de gamle sikringene dine med nye jordfeilautomater. Du får et sikkert og godt anlegg med sikringer som er lette å legge inn igjen, du bare knipser dem på igjen. Jordfeil representerer som kjent brannfare og fare for liv og helse. Med jordfeilautomat på alle kurser er du beskyttet. Oppstår det jordfeil, vil kun kursen med feil på legge ut, resten av huset vil være uberørt.


17

visste du?ISKE #ELVEF

t: ndsvanne n ogFotla Tengselve 1 kg laks i 2012. 8.2 totalt 628 2. selva: ure i 201 Helleland ks og sjøa la g k 0 0 totalt 5 ske se: sjon om fi a rm fo in For mer fisk .no www.dala lva.no se g n www.te o .n e h .e w ww

#TENGSELVA Foto: Morten Aakre

Fiske har alltid vært viktig for lokalbefolkningen. Nå har sportsfiskere fra hele Europa oppdaget det eventyrlige fisket. Ikke bare i havet, men i fantastiske lakseelver og mange fiskerike innlandsvann.

HAVFISKE 

Egersund har en av Norges viktigste fiskerihavner. Årsaken er blandt annet de store fiskebankene utenfor kysten. Du kan også prøve fiskelykken, enten fra land eller båt. Båter kan leies flere steder. Det er en rekke landingsplasser i skjærgården. Flere av plassene er tilrettelagt med brygge og toalett. De vanligste fiskesortene er sei, torsk, makrell, lyr og sjøørret. Fisket i saltvann er fritt hele året, men hold god avstand til elveutløpene. Se www.dalafisk.no for informasjon.

LAKSEFISKE 

I Dalane er det svært gode fiskemuligheter i ferskvann. Laksefisket i Bjerkreimselva er godt kjent i inn- og utland, og er blant Norges beste lakseelver. På Tengs i Eigersund kan man se laksen hoppe i fossen og vandre opp i laksetrappa. Det er satt opp informasjon om fiske i Hellelandselva, samt vist forslag til parkeringsplasser. Flere fiskeplasser er også skiltet i terrenget. Egersund og Helleland elveeigarlag kan også tilby gratis utlån av båt i Slettebøvatnet.

FERSKVANNSFISKE 

Det finnes en rekke innsjøer og vann. I disse er det fisk som f.eks ørret og røye. Alt ferskvannsfiske krever fiskekort for det aktuelle område du skal fiske i. Egersund Turistinformasjon selger kommunale fiskekort.

PRISER ELVEFISKE 

Fiskekort Depositum tilbakebetales når utfylt fangstrapport leveres til kortselger. Fangstrapport leveres så snart som mulig etter avsluttet fiske, og senest 1. oktober. Gjelder også i tilfelle null fangst. For mer informasjon og fiskekort, kontakt Dalane Miljø- og Ressurslag: tlf. 930 06 880, post@dalafisk.no eller www.dalafisk.no. I tillegg finner man detaljerte opplysninger om fiske i spesielle brosjyrer ved Turistkontoret og www.fiskeguiden.no eller www.fylkesmannen.no.

FISKETRYGDAVGIFT 

Alle personer over 16 år, må løse fisketrygdavgift til staten for å få kjøpt fiskekort. Avgiften kan løses på alle norske postkontor.


EGERSUND2013 Mexx • Tommy Hilfiger • ane mone • claire • fransa steilman • vero moda • only • sisters point • pieces

Storgaten 31, egersund. Tlf 51 49 08 62

Vi er på plass i nye lokaler midt i sentrum – Velkommen innom!

kirkegaten 2 , 4370 Egersund. Tlf: 97 68 62 06

Mexx • tommy hilfiger • giovanni • FQ • superdry jack & jones • selected • frislid


19

#Magma geopark

visste du?

SKAPT AV FORTIDEN. OPPLEVES I DAG. IVARETAS FOR FREMTIDEN. Unik geologi og kulturhisto rie – Magma Geopark er et vindu inn til jordens indr e og brer seg over 2329 km2. Geoparken innbefatter kommunene Bjerkreim, Ege rsund, Lund, Sokndal og Flekkefjord. Det te er et sted med unik geologi og kulturhisto rie. Historien begynte allerede for 1,5 milliarder år siden, da rødglødende ma gma og himmelhøye fjell preget grunnen i områd et. Gjennom millioner av år har isbreer formet det karakteristiske landskapet vi har i dag. Naturen i Magma Geopark er unik i europeisk sammenheng – geologien må du til månen for å se mer av samlet på et sted. På de neste sidene kan du lese mer om hva Magma Geopark kan by på. Mer info på www.magmageopark.com Magma Geopark arbeider med flere turistprosjekter. Har du en forretn ingside innen lokal mat, overnatting, aktiviteter etc. Kontakt oss, så kanskje vi kan hjelpe deg. post@magmageopark.com


EGERSUND2013

Hva ER En GEOPARK?

Støttet av UNESCO

HVORFOR MAGMA GEOPARK?

geologi

De mest unike geologiske områdene finner du i verdens geoparker. Europeiske geoparker representerer områder med en unik europeisk geologisk arv. For å bli godkjent som geopark, må man ha en bærekraftig utviklingsstrategi med en sterk ledelsesstruktur. Med andre ord er det fokus på fremtidig utvikling av geoparken.

Selv om de enorme fjellmassivene nå er vasket bort og magmaen kjølt ned, gir området her i det sør-vestlige hjørnet av Norge et innblikk i hvordan det er under jordens overflate. Her er bergarter du knapt finner andre steder på jorden. Dette gjør området unikt og verdifullt i både lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng.

I 2000 ETABLERTE EUROPEAN GEOPARKS NETWORK (EGN) 4 GEOPARKER. I MARS 2013 FANTES DET 54 EUROPEISKE GEOPARKER SOM TILSAMMEN DEKKER CA. 1% AV EUROPAS OVERFLATE www.europeangeoparks.org.

I mars 2010 ble Magma Geopark tatt opp som medlem av det europeiske geoparknettverket – EGN, som er støttet av FNs organisasjon for utdannelse, vitenskap og kultur – UNESCO. Dette betyr at vi nå anses som en offisiell global geopark, en av totalt 54 geoparker i Europa og 94 i verden, som kan ivaretar en unik geologisk og kulturell arv.

Anortositt Sjelden bergart som bl.a. finnes på månens overflate. Den mest simple magmatiske bergarten som finnes, da den nesten kun inneholder ett mineral. Noritt Magmatisk bergart oppkalt etter Norge. Samme type bergart som anortositt, men noritt inneholder også jernmineraler. Gneis: Alminnelig metamorf bergart (utsatt for høyt trykk og omkrystallisert) ofte av magmatisk opprinnelse.


21

”Geoparker handler ikke bare om steiner – de handler om mennesker”

Chris Woodley-Steward, Geopark Manager, UK.

Mer enn ’bare’ geologi

Magma Geopark er mye mer enn et unikt geologisk område ”man ikke ser maken til i Europa”. Med denne spesielle geologien følger det også med en helt spesiell natur, flora, fauna og kultur. Litt om geologen: Bergartene i Magma-området er av magmatisk opprinnelse, det vil si bergart dannet fra en steinsmelte. Det er tre hovedtyper bergarter; metamorfe, sedimentære og magmatiske. I nord kneiser høyere fjell av gneis med noen av de største innlandsfjordene i landet og Europas største ras, Gloppedalsura. E39 følger nesten grensen mellom gneisene i nord og anortosittene og norittene i sør. Tar vi en tur opp på Solbjørgnipa er det spesielt tydelig at naturen er forskjellig nord og sør for E39. Solbjøgnipa er foreslått som starten på den norske fjellkjeden (www.fjellkjeden.no). Tar vi FV44 mot vest, er det ingen som tviler på at geologien skifter nå vi kommer til Jæren. Gruvedriften i området har satt og setter fortsatt sitt preg på både landskap og kultur. Det hele startet for mer enn 2000 år siden med myrmalmsovnene ved Tagholdt i Lund. Forsøkene på å starte kommersiell gruvedrift i regionen har vært mange, noe de mer enn 100 gruver og skjerp i geoparken vitner om og det vil bli flere i årene som kommer. De fleste har vært mislykkede eller marginale, men noen har lykkes, som for eksempel Titania AS. Magma Geopark har også spennende arkeologiske områder, sjeldne blomsterarter som f.eks. Klokkesøte, samt et rikt fugleliv – her kan du bl.a. se havørn.

Opplevelser som setter spor

Vi i Magma Geopark arbeider med produktutvikling gjennom prosjekter med lokale bedrifter, tilrettelegging av infrastruktur, guiding og markedsføring av regionen. En geopark skal ivaretas slik at også kommende generasjoner kan få glede av den. Samtidig ønsker vi å bidra til å utvikle og styrke regionen ved å tilrettelegge for nyetableringer og flere arbeidsplasser. Bærekraftig turisme – Besøkende skal få unike opplevelser som setter spor, uten at de selv etterlater seg annet enn fotspor. Med fokus på geoturisme bidrar vi til å ivareta og forsterke regionens egenart.

Vandring

Vandring er populært både blant besøkende i området og fastboende. Her opplever du alt fra bratt gneislandskap og dype daler, anortosittens månelandskap og et spennende og dramatisk kystlandskap. Området byr på mer enn 500 km merkede stier. Kommunene i regionen har igjennom vandreprosjekter som for eksempel ‘Opplev Dalane’ og via samarbeid med Friluftsråd, tur- og turistforeninger, grunneiere og geoparken brukt mye tid og ressurser på tilrettelegging i et, til tider, krevende terreng. Dette har gjort regionen til et eldorado for vandrere i alle kategorier. Her er turer for deg – uansett i hvilken form du er i!


EGERSUND2013

Steder å besøke, steder å elske!

rlig spennende En lokalitet er et sæ r det gjelder sted i geoparken nå kap og/eller ds geologi, natur, lan d partnere me id rbe ma kultur. I sa vi med er og grunneiere arbeid aliteter i lok 46 for e å tilrettelegg geoparken.

Sykling

Dresinsykling

Det er flere merkede sykkelruter i regionen som St. Olavs-ruta, som er etablert av geoparken og Norsjø-sykkelruta. Egersund er en sykkelby og regionen har mange flotte sykkelturer å by på.

Et must når man er i regionen. Her er det godt tilrettelagt med start fra Flekkefjord sentrum. 17 km med panoramautsikt innimellom de 17 tunellene. Husk varmt tøy!

Padling

Fiske

KlatRing

Vannsport

Ridning

Dykking

Padling i geoparkens 6000 innsjøer og langs den dramatiske og varierte kysten er en frisk og livsbekreftende opplevelse – Kan anbefales! ”Padleguiden”, som kan kjøpes på Magma’s Webshop, beskriver flere flotte ruter.

Jøssingfjord er kjent som et av de beste stedene å klatre i landet. Her satses det på enda bedre tilrettelegging for klatrere. Egersund har en aktiv klatreklubb og det kommer dessuten en Via Ferrata (klatresti med wire) i Jøssingfjord og en i Dåtlandsstrand ved Gården Li i Flekkefjord.

Det å få oppleve det krevende terrenget i månelandskapet fra hesteryggen er foreløpig kun for noen få entusiaster. Geoparken ønsker at det blir bedre tilrettelegging og større satsning på ridestier ifremtiden, så flere får denne muligheten.

Fiskemulighetene i området er utallige. Båtturer langs den dramatiske kysten og havfiske på rike fiskebanker kan gi noen uforglemmelige opplevelser. Det å dra sin egen villaks i land fra en av de rike lakseelvene i regionen er noe alle kan gjøre og flere og flere gjør.

Vannski og wakeboard med Rixen i Flekkefjord kabelbane er noe som bare må prøves! Det kan høres vanskelig ut, men det er lettere enn du tror. Du trenger jo ikke starte med salto!

Flere steder langs kysten har man mulighet til å dykke i klart vann med en spennende flora og fauna. Har du dykkerutstyr og vil bort fra kyststripa, er det mulighet for å leie båt.


23

Turfhunt Gratis GPS-basert spill for smarttelefon. Spill alene - eller inviter resten av familien til å delta sammen med deg. Spillerne drar til ulike GPS-koordinater i spillet og svarer på spørsmål. Du kan også lage ditt eget spill!

Vi anbefaler: Eigersund

St. Olavsormen i Egersund er et spennende fenomen. ”Ormen” snor seg 2 km gjennom landskapet og på det markerte utsiktpunktet får man en fin utsikt over den mest synlige delen. Før man kjente til den geologiske forklaringen om istiden, trodde man at Midgardsormen som ble drept av Olav den Hellige, lå her. Derav navnet. I dag vet vi at dette er spor etter en smeltevannselv som rant inn under isen. Enorme mengder vann fraktet med seg grus og stein og bygde opp denne meandrerende (svingete) åsryggen. Andre steder du bør besøke i Egersund er bl.a. Eigerøy fyr, Borgaråsen, Jonsokknuten og Mysinghålå, Ankerhus gruver, Terland Klopp og Auglend.

Vi anbefaler: Flekkefjord

Brufjell i Flekkefjord er et sted du kan komme tilbake til mange ganger og stadig oppdage nye og spennende ting. Stedet er helt unikt med sin bølgeplattform og mange grotter som ble glattskurt av vann, is og stein for 4-6000 år siden. Brufjellgrottene er et bevis på den landhevning som har skjedd siden isen trakk seg tilbake etter siste istid. I dag ligger grottene mer enn ti meter over havoverflaten. På veien ut til grottene passerer du også rullesteinsstranda og lagunen Sandvika. Andre ting du må se i Flekkefjord er Flekkefjordsbanen, Gården Li, Kirkehamn og Tronåsen med Bakke bru.

Vi anbefaler: Sokndal

Blåfjell i Sokndal inneholder fortsatt ilmenittrike (titanjernstein) malmårer. Det spesielle med Blåfjell er at her kan du ikke bare studere hvordan gruvedriften foregikk mellom 1863 til 1875, men du kan også studere malmårene. På veien opp til Blåfjell kan du forsøke å rugge på den ca. 70 tonn tunge ruggesteinen som ble fredet allerede i 1923 og studere det flotte fagarbeidet som ble utført, da banen ble bygget. Andre musts når du er i vakre Sokndal er Jøssingsfjorden, Sogndalstrand og Rosslandsguden. Anbefalte turer er Gaudland, Hellersheia, Jibbeheia og Strandaåsen.

Vi anbefaler: LUND

Gursli gruver i Lund er et spennende sted å besøke. Her kan du bli med på guidet tur i gruva og gå på oppdagelsesferd i området hvor det finnes spor etter mange hus. Under første verdenskrig var det stor aktivitet i gruvene her. Da fant de molybden. Når dette stoffet ble blandet inn stål, ga det stålet bedre smidighet og styrke, samt god motstandskraft mot rust. Dette var viktige egenskaper for krigsindustrien. I 1918 foregikk gruvedriften uavbrutt hele året og det arbeidet 12 funksjonærer og 106 arbeidere her, deriblant 6 kvinner. Andre steder du bør besøke i Lund kommune er bl.a Tronåsen og Lund bygdemuseum og Kulturbank. I utstyrsbanken finner du alt til turen.


EGERSUND2013

Vi anbefaler: BJERKREIM

Solbjørgnipa i Bjerkreim tårner opp over anortosittlandskapet som gneisenes siste utpost mot sør. Turen opp byr både på arkeologi, spennende fangstgroper, geologi og en fantastisk utsikt ut mot havet i sør og fjellene i nord. Ved foten av Solbjørgnipa mot øst starter noe som en gang var en enormt magmakammer og er i dag Europas største lagdelte intrusjon (lag med flere bergarter), som går gjennom Egersund og Lund helt ned til Rekefjord i Sokndal. Andre steder du bør ta turen til når du er i Bjerkreim er Gloppedalsura, Ørsdalen, Kløgtvedttunet og Åsen. Anbefalte turer er Vinjakula og Ramnafjellet.

PÅ to hjul - GEO-BIKE ST.Olavsormen

Start fra ‘Gruset’ parkeringsplass i Egersund. På sykkelsti, følg FV44 til jernbanestasjonen over broa. I rundkjøringen forsetter sykkelstien til venstre mot Eigerøya, følg sykkelstien i en svak motbakke rett frem i to rundkjøringer. Vi er nå kommet inn på Nordsjøruta, sykkelrute 1, og kan følge merkingen for denne. 1 km Sykkelstien tar av fra RV 502 inn mot Åsan, følg sykkelveien til skiltet ”Den Gamle Jærbanen”, kryss veien og kjør ned bakke under RV502.

1,5 km Ved parkeringsplassen for turveien er det informasjonstavle om turveien. Sykkelruta følger ”Den Gamle Jærbanen” frem til Hellvik stasjon. Turveien går på den gamle jernbanetraseen og er stort sett flat, men har noen bratte bakker i forbindelse med kryssing av den nye jernbanen. Vær forsiktig ved nedkjøringer på grunn av løs grus og krappe svinger. Fra parkeringsplassen er det grusdekke helt frem til Hellvik stasjon. Turveien følger kysten, går gjennom store skoger, passerer flere små vann, går gjennom en tunnel og passerer Maurholen stasjon. 9,4 km 100 meter etter Hellvik stasjon tar sykkelruta av til høyre, under jernbanen, inn på Netlandsveien langs Netlandstjørna. Ved 10,1 km starter en motbakke som stiger jevnt opp frem til 10,5 km, her slutter asfaltdekket. Nedkjøringen til FV44 går på grusvei, vær forsiktig ned bakken og ut på riksveien. 10,8 km FølgFV44 forbi pukkverk og langs Sporavatnet. Etter 11,5 km starter en stigning som går frem til 14,6 km. 11,9 km Nordsjøruta tar av til venstre inn på den Veslandske hovedvei. Vår rute forsetter på FV44 oppover bakken og frem til skilt som viser veien til Eige. 13,5 km Ta til venstre ved skiltet EIGE, her stiger det jevnt oppover frem til 14,6 km. 14,6 km Nå er det omtrent bare nedoverbakker og flater tilbake til byen. 16,2 km St.Olavsormen, P-plass og info. 16,4 km På Eige, ved skilt FOTLAND 4 tar ruta av til høyre inn på en grusvei. Denne veien går i idyllisk landskap med skog og vann. 19,9 km Vær forsiktig ved utkjøring fra grusveien. Ta av til høyre ved skilt EGERSUND, veien går langs Fotlandsvatnet og i enden av vannet ligger


25

Fotlandsfossen med laksetrapp, 20,4 km. Den enkleste måten å komme ned til laksetrappa er 50 meter etter busstoppet. Følg veien videre nedover mot FV44 og skilt mot Egersund. 21,2 km Ta av til venstre ved skilt EGERSUND, over riksvegen, og inn på sykkelsti. Denne følges mot jernbanebrua, hvor Nordsjø-sykkelruta kommer over. 23,5 km Ta av til venstre ved skilt SJUKEHUS og følg Nordsjøruta langs jernbanen, forbi Fayancemuseet 23,8 km. 24,1 km Ta av til høyre under jernbanen og følg sykkelveien oppover langs FV42. 24,5 km Ta til høyre under RV42 og over Hestvad bru (fra 1851). Ta til venstre etter brua og følg veien langs Slettebøvatnet og ned langs elva Lundåna, forbi Elverhøy (park) 25,1 km. Følg veien over bru 25,9 km og kryss FV44. 26 km Ruta går gjennom gågata. Husk å ta hensyn til gående, farten bør

ET GAMMELT SAGN FORTELLER OM KAMPEN MELLOM DEN KRISTNE KONGEN OLAV DEN HELLIGE OG MIDGARDSORMEN SOM PRØVDE Å KOMME SEG FRA FJORDEN OG OPP TIL ET VANN INNENFOR. OLAV DEN HELLIGE SEIRET OG I DAG LIGGER ‘ORMEN’ SOM ET SYNLIG TEGN PÅ DENNE HENDELSEN. OLAV HARALDSSON, SOM I ETTERTIDEN BLE KALT OLAV DEN HELLIGE, VAR FLERE GANGER I EGERSUND-TRAKTENE I 1020-ÅRENE.

ikke være større enn gåtempo. Følg denne til den slutter. 26,3 km Ta av til høyre forbi hotellet og ned til og rundt Egersund kirke 26,4 km. Følg kaia oppover til brua over Lundåna og inn på parkeringsplassen. Totalt er ruta 26,7 km.

OPPDAG GEOLOGIEN PÅ TUR TIL EIGERØY FYR Fra parkeringsplassen på Eigerøy Fyr og ut til fyret er det syv Geo-stopp som beskriver de unike geologiske fenomenene som du lett kan se. En brosjyre som beskriver geologien kan du hente gratis på turistinformasjonen. Turen er lettgått på grusvei og passer for hele familien. Prøv også TurfHunt-spillene med spørsmål som er laget til turen ut til fyret.

DEN GEOLOGISKE FORKLARINGEN PÅ DEN BUKTENDE FORMASJONEN ER AT FOR CA 10.000 ÅR SIDEN VAR DETTE OMRÅDET DEKKET AV EN SMELTENDE ISBRE. ‘ORMEN’ LÅ VED FOTEN AV DENNE SVÆRT TYKKE BREEN. ISEN HER BEVEGET SEG FRA NORDØST MOT SYDVEST, FRA HØYRE MOT VENSTRE NÅR DU SER PÅ FORMASJONEN. MELLOM ISBREEN OG BERGGRUNNEN RANT STORE ELVER AV SMELTEVANN I ISTUNELLER. SAND, GRUS OG STEIN SOM BLE ETTERLATT AV SMELTEVANNET DANNET ‘ORMEN’. DENNE BUKTENDE ISTIDSAVSETNING KALLES FOR EN ESKER.


EGERSUND2013

Magma Geopark

Sokndalsveien 26, 4372 Egersund post@magmageopark.com

www.magmageopark.com

Magma Geopark “The Honest Guide” 2012. Hvis du vil vite mer om aktiviteter og få turforslag i Magma Geopark-området, kjøp boken “The Honest Guide“, utgitt av Magma Geopark. Her finner du også informasjon om overnatting og spisesteder. Pris: 150 kr Kan kjøpes på turistinformasjonen i Egersund eller på vår webshop: www.magmageopark.com Magma Geopark “The honest guide” 2012

BJERKREIM KOMMUNE

EIGERSUND KOMMUNE

FLEKKEFJORD KOMMUNE

LUND KOMMUNE

SOKNDAL KOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE


27

www.grand-egersund.no

Nye

Grand Hotell Stig inn - i nye oaser på Grand Hotell i Egersund! Når vi nå har utvidet, er det med stolthet vi åpner dørene til nye rom og møtesteder. Alt innredet med respekt for tradisjoner og i kjærlighet til byen. Vi tror både bysbarn og gjester vil se at dette gjenspeiles i detaljer så vel som i helheten.

Grand Restaurant byr på vårt beste og det meste i lyse, trivelige hjørnelokaler midt i byens hjerte! Her finner du alltid fersk sjømat på menyen. Eller kanskje du bare vil nyte en god kopp kaffe på takterrassen vår? Våre dyktige kokker og imøtekommende personale ønsker å gi deg en hyggelig og smaksrik opplevelse –enten du bare er innom for å spise, ønsker å holde selskap eller er overnattingsgjest.

«Sånn he det gått i generasjona, sånn he hjertan stått i brann. Gjønom Egersund gjekk sangen, gjønom kvinna, gjønom mann.»

Værsågod: Okka hotell e dokka hotell!

Grand Hotell Egersund Postboks 16 / Johan Feyersgate 3 4379 Egersund Tlf. 51 49 60 60 booking@grand-egersund.no www.grand-egersund.no


EGERSUND2013

D O ! G R E SOMM amfi EIKUNDA SENTERET I SENTRUM åpent manDAG-freDAG 10-20 lørDAG 10-18 Alisher Mirzo Galleri – Apotek1 – bare barn – Bik Bok – Brilleland – Coop ByggMix – Cafè Fayancen Coop Mega – Cubus– Din Ztil – Dressmann – EuroSko – Expert – Floriss – G-Sport – Gullfunn – KappAhl – Kitch’n Lindex – Modern Design – Notabene – Princess – Skin Tonic – Skoringen – Vita – Wagner Savoy – Yes! Vi leker.

amfi-EIKUNDA.no


29

#Spisesteder

Grand Restaurant (Grand Hotell), Joh. Feyersgt. 16, 4370 Egersund. Tlf.: 51 49 60 60. Hauen Kro Storgaten 20 Hauen, 4370 Egersund. Tlf.: 51 49 37 77 Kniv Gaffel Jernbanekaien , 4370 Egersund. Tlf.: 51 49 44 99 Mocca Kaffebar Storgaten 29, 4370 Egersund. Tlf.: 474 53 411 Roxman Storgaten 40, 437 0 Egersund Kafé Fayancen Coop Eiku nda, 4370 Egersund. Tlf.: 51 46 26 56. Mamarosa, Pizza & Keb ab House Storgaten 24, 4370 Egersund. Tlf.: 51 49 40 30. Bens Kafe Sørlandsveie n 525, 4376 Helleland. Tlf.: 51 49 70 00 Kosen Cafe Jærveien 190 , 4373 Egersund. Tlf.: 51 49 01 14 Hellvik Bistro 4375 Hel lvik . Tlf.: 51 49 20 70 Sarepta Cafe (Egersund Arena) Gamle Eigerøyveien 34, 4373 Ege rsund. Tlf.: 51215378 Lille India Storgaten 14 B, 4370 Egersund. Tlf.: 976 88 866 PibBaren & Nelliken Stra ndgaten 76, 4370 Egersund. Tlf.: 468 13 077 Shanghai House Arenes et 11, 4370 Egersund. Tlf.: 51 49 61 10 Peking House Storgaten 11, 4370 Egersund. Tlf.: 51 49 25 94 Fu Zhou Restaurant Stra ndgaten 61, 4370 Egersund. Tlf.: 51 49 40 33

SHOPPING

gågatenettet består av Storgaten og Elvegaten. Her finnes nisjebutikker som byr på fagkunnskap, service og merkevarer. Innenfor et forholdsvis lite område finner du design og merkevarer som man normalt må til storbyene for å få tak i. Butikker med lange tradisjoner - de eldste godt over 150 år - byr på moderne varer og produkter for hele familien. I gågaten finnes også to sjokoladebutikker som byr på mørke og lyse fristelser av høy kvalitet laget i former med lokale motiv. La deg friste - ta en pause i shoppingen og unn deg selv en liten sjokoladepause. Lokal slakter som en del mener byr på Rogalands beste pølser, kjøttdeig og pannekaker. Ferske lokale bakervarer frister også. Slaktere og bakere trenger også ferie - derfor holder desverre slakterbutikken Grøsfjeld og bakeriet Kalles stengt en periode på sommeren, men ta turen innom Roxman som holder åpent hele sommeren. Sjømat er også en viktig del av matopplevelsene Egersund kan by på - legg turen innom fiskebua til Fonn på Torget. Nyt ferske reker på bryggekanten en sommerdag - det er fantastisk! Flere restauranter og kaféer gir et pusterom i handlingen. Kjenn roen senke seg med en deilig fiskesuppe på Hauen Kro. Hør måkeskrik og bølgeskvulp og slapp av med noe kaldt i glasset og en saftig burger på Kniv & Gaffel som du finner ved gjestehavnen. Oppdag bakgården og den intime atmosfæren på Mocca Kaffebar som byr på fantastisk mat og kaffe. Eller legg turen inn på nyoppussede Grand Hotell - det tradisjonsrike hotellet som nå fremstår i

moderne drakt. Her kan du nyte lokal kalv og utsøkte fiskeretter - hotellet er et av 37 spisesteder i Norge som er medlem av ’Smak av Kysten’. På Jernbaneveien 28 like ved sentrum ligger byens lokale bryggeri og mineralvannfabrikk. Her er det eget utsalg hvor du finner lokale produkter samt kjente og mindre kjente ølsorter fra inn- og utland. Amfi Eikunda - Egersunds handlegate under tak, med 27 butikker. Her finner du kjedebutikker som Lindex, Kappahl og Cubus som har det meste til hele familien. Utstyrsbutikker med spennende utvalg til hus og hjem som Kitch’n og Coop Elektro og mye mer. Amfi Eikunda er lokalisert i bygget som tidligere var Egersund Fayancefabrik. I dag er fayancemuseet lokalisert her i 3. etg. I tillegg er biblioteket også å finne på Amfi. Eger Stormarked er kjøpesenteret nærmest togstasjonen. Her finner du en flott dagligvarebutikk, samt møbel- og interiør butikker og en stor sportsbutikk. Årstaddalen - ca 1,5 km fra sentrum, mot Hauge i Dalane. Her finner du store kjeder som Montér, Bohus og Europris På Tengs finner du de fleste av byens bilforhandlere samt hagesenteret.

Gratis parkering

I nær tilknytning til Egersund sentrum og handlesenterne i og utenfor sentrum er det gratis parkering. I sentrum er det tidsbegrenset parkering til 2 timer. Ønsker du mer shoppingtid - sett heller bilen på gruset (ved bussholdeplassen) - kun 200 m fra sentrum. Der kan bilen stå gratis hele dagen.


EGERSUND2013


31

Seglem Gaver & Interiør. Torget 1b, Egersund. Tlf 51 46 39 00

SOMMER

g l a S -30-60% HERRE

LEVIS WESC Solid BLEND GABBA DIESEL ICEMAN OUTFITTERS NATION BJÖRN BORG LJUNG Björkvin vannucchi BØLGER FQ 1924 Marin Alpin DAME LEE ICHI LEVIS FLOYD SORBET INWEAR B-YOUNG OUTFITTERS NATION WEARHOUSE FREEQUENT Desigual Marin Alpin Marc Lauge Elvegaten 7, Egersund, Telefon 51 49 25 57

D E G R E L

PP O

VI K

STARTER 26.JUNI

e varer på en mengd


EGERSUND2013

Velkommen inn til sommersalg!

Storgaten 21, 4370 Egersund. Tlf.: 51 49 07 83

Mote og klassiske smykker til hverdag og fest.

Hvitt gull med diamanter

Hvitt gull med hvite og sorte diamanter

Ring Ørepynt 0,06 carat 0,12 carat FØR 3 499,- FØR 3 999,-

Anheng 0,06 carat FØR 2 299,-

Ørepynt. Anheng. Ring. 0,04 carat 0,20 carat 0,33 carat FØR 3 399,- FØR 4 399,- FØR 8 499,-

2 499,-

1 599,-

2 599,-

2 799,-

2 999,-

5 999,-

HAUEN GULL OG SØLV, STORGATEN 22, EGERSUND TLF 51 49 18 14

Solskjerming får du hos oss! Det som henger i vinduet er en viktig del av interiøret ditt. I tillegg har innvendig solskjerming praktiske egenskaper gjennom å skjerme for sol og innsyn. Kom å ta en prat med oss, så viser vi deg mange spennende muligheter til å dekorere vinduene! Vi har solskjerming i mange fasonger og farger. Vi tar mål av dine vinduer slik at du får noe som passer perfekt!

20% rabatt

på innendørs solskjerming! innendørs solskjerming! Det som henger i vinduene er en viktig del av interiøret. Kom å ta en prat med oss, så gir vi deg mange spennende muligheter til å dekorere vinduene i din stil. Vi kan ta mål og finne akkurat den varianten og fargen som passer til ditt hjem.

20% 20% rabatt på måtilpasset solskjerming

Tilbudene gjelder tom 20. april 2013

Tilbudene gjelder tom 9. april 2013

Åpent:08.30 -16.30, torsdag 08.30-18.00, lørdag 09.00-14.00

Nytorget, Egersund, 51 49 03 94

Norges største fargehandel


33

visste du?

#Utstyrsbank

Dalane Frilufts råd for Dalane i de har i år etablert ustyrsbank n gamle stallk roa på Bakkeb i Eigersund. De ø t er særlig utst yr til friluftsliv som vil bli leid /lånt ut. Ekse mpler på utst er: kanoer, ka yr jakker, rednin gsvester, lavv slalomski, lang oer, rennski, skøyte r, truger, telt, ryggsekker, ko keutstyr, snow board, alpinh mer, pulker, sy jelkler m/hjelm , kjelker/akeb kompass, gps, rett, liggeunderlag. KONTAKT Dala ne Friluftsråd på telefon: 51 46 10 38, post@friluftsra d-dalane.no el www.friluftsra ler d.no/dalane

Last ned brosjyren På topp i Dalane

Turevei langs gamle jærb anen mellom Egersund og Hellvik. Foto: Mag m a Geopark

Turer

Varberg Området har små naturstier og vei til toppen som har en flott utsikt over byen, innseilingen og distriktet. På toppen er det en kikkert for detaljer i terrenget. Ved foten av Varberg, innerst i Øvre finnes helleristninger fra yngre bronsealder (ca. 1000 - 500 f.kr.). Dette feltet består av to skipsfigurer. Skiltet fra sentrum, 15 min. spasertur eller bil til P-plass 5 min. Lindøy Batteri Gammel kystfestning som ble anlagt i første del av det 18. århundre under Christian IV, og nedlagt i 1826. Ligger ved innseilingen til Egersund havn med utsyn til både søndre og nordre sund. Det er et restaurert krutthus og kanoner på fortet. Ved foten av batteriet, i sjøen, står aluminiumskulpturen, ’Linda’, utført av kunstneren Hannu T. Konttinen. Adkomst fra sentrum mot Eigerøy, til venstre før tunnelen, deretter til høyre og så til venstre inn Åsaneveien. Kjør gjennom fabrikkområdet hvor det er P-plass. Mysinghålå Ligger på Mysingheia, Helleland, ca. 12 km fra Egersund sentrum. Fin 10 km lang

merket tursti. Mysinghålå var tilholdssted for Vestige IV med sersjant Alf Aakre under 2. verdenskrig. Hulen ble innredet med ovn, brisker, bord og vindu. Skjulestedet ble aldri funnet av tyskerne. Videre kan en ta seg frem 2 km til Hestadfjellet hvor et trekkfly havarerte under 2. verdenskrig. Dette flyet hadde tilknytning til Operasjon Freshman og tungtvannsproduksjonen på Vemork. Området er flott for både friluft- krigs- og kulturhistorieinteresserte. Veien fram til Mysinghålå tydelig merket. Fra E39 følg veien mot Mysing og merket løype fra parkeringsplassen. Ca. 40 min. gange i rolig tempo. Mer info: www.dalanefolke.museum.no Vannbassengane Egersunds mest benyttede turområde. Stier og opparbeidede grusveier. Flott område til trening og turgåing. To fine badeplasser. Ca 1 km fra sentrum. Stor parkeringsplass.

Toppturer

Dalane Friluftsråd gir årlig ut brosjyren På Topp i Dalane - som beskriver ulike turer med ulik vanskelighetsgrad i de fire Dalanekommunene.

En ny tur pr kommune hvert år. Sank poeng og delta i toppturkonkurransen. Brosjyren kan lastes ned fra www.friluftsrad.no/dalane. Boks med gjestebok, klippetang og en kode for registrering på www.telltur.no/dalane finnes ved hvert turmål. I Eigersund kommune går i år toppturene til: Roda, Eigerøy fyr, Hovlandsheia, Stapsåsen, Ravnafjellet og Årstadfjellet.

Historiske bruer

Sokkatjørrbrua Steinhvelvbru med tre hvelv, en av seks verneverdige bruer. Bygget i årene 1841-42 og er 5,3 m bred. Ligger like ved FV42 nord for Egersund. Terland Klopp Gyadalen ved FV42 ca. 15 km fra Egersund sentrum og 3 km fra Helleland. Steinhellebru (huldikebru) på 60 m med 21 løp fra tidlig 1800-tall.


EGERSUND2013

Artres

Arkitektonisk belysning for bruk inne og ute. Finnes for vegg og pullert i ulike størrelser. Leveres i fargene: hvit, aluminium, antrastitt og svart.

Tollbod Tollbod er designet i samsvar med PH elliptiske reflektor. Kan fås både som stolpe- og vegglampe til utendørsbruk og som pendel til innendørsbruk. Tollbod 120 Pendel 1495,Tollbod 155 Stolpe 4290,Tollbod 155 Vegg 3210,-

Vårt fag er elektro og våre dyktige medarbeidere utfører små og store oppdrag. Vi utfører elektro installasjon ved rehabilitering/ ombygging, nyoppføring av bygg, tilbygg og påbygg. Prosjektering og serviceoppdrag for privatkunder og næringskunder. Kvassheims Elektriske Forretning AS er autorisert elektroentrepenør, og har også reparasjonsverksted for hvitevarer og er godkjent Miele reperatør.

PH 50

PH50 Pendelen er designet til å henge over et bord, samtidig som den gir et moderat lys til omgivelsene. Farger: Chili-rød, kokos-hvit, mint-blå, oliven-svart eller wasabi-grønn, våtlakkert. PH 5: Hvit, våtlakkert. PH 50 pendel 4.995,-

Trenger du tips til riktig belysning? Velkommen innom - gode tips og råd er gratis!

Smarte HYTTER OG hjem - ta kontroll Kvassheim installerer og prosjekterer smarthus løsninger i hytter, boliger og næringsbygg. Smarthus er en bolig hvor det er installert tekniske løsninger som gjør det mulig å styre for eksempel lys, varme og andre elektroniske apparater i huset fra et kontrollpanel på veggen.

Johan Feyers gate. 9, Egersund Telefon: 51 49 14 33 www.kvassheims-el.no ÅPENT: Butikk og kontor: hverdager 09.00 - 16.00. Installasjon: hverdager 07.00 - 15.00


35 ak faller i sm garantert m so en v a G

et t r o k e v a g s m Sentru få Kjekteå lt å gi! - enk

r e r u t s g a d e t l a f Anbe Preikestolen

Kjøretid ca 1,5 timer + 20 min ferge Turen (1-2 timer) starter fra Preikestolen Fjellstue er 3,8 km med en høydeforskjell på 330 meter. Platået er tilnærmet flatt, ca. 25 × 25 m og rager 604 moh. på nordsiden av Lysefjorden i Forsand kommune. Kåret til verdens beste utsiktpunkt av reisebokforlaget Lonely Planet i boken «1000 ulitmate sights», 2011.

Nasjonal turistveg Jæren

41 kilometer lang veistrekning mellom Ogna og Bore. På Jæren finner du åpen himmel med en uendelig horisont og mange kulturminner. Det milde klimaet byr på milevis med sandstrender og surfemuligheter.

46 brukersteder A. Friestad • Brillehjørnet • Byggvell Egersund • Dressmagasinet • Eger Optikk • Endre • Feel EGERSUND • Fotohuset EGERSUND• Glassmagasinet Øgrey • Grand Hotell • Gullsmed Lode • Hauen Gull & Sølv • Hauen Kro • H.E. Seglem • Hårgalleriet Pedersen • Imsland EDV. EFTF. • Kiwi Egersund •KNIV & GAFFEL • Kvassheim Elektriske Forretning • Laila Parfymeri • MARIA & MAIKEN • MIN BUTIKK • Mekk • Mocca Kaffebar • Mocca Sko • MØBELRINGEN EGERSUND • Nille Egersund • Oasen Flora-Dekor • O.C. Roxman Bakeri & Konditori • O.H. Bøe & Sønner • Peder’s Ursenter • Rema 1000 KVELLUREN • Sisu • Skadberg-Hansen • Skeie Idé og Design • Spa Clinic • Sporty • Tengesdal Sport • TINGBØ • Tove’s • VIA Travel • Vigrestad • Zavanna.

Kjøpes her Tengesdal Sport • Dressmagasinet • Eger Optikk • Vigrestad • Grand Hotell • SHEE / O.H Bøe.

Bedrifter, kontakt: Egersund Sentrumsforening. post@egersund-sentrumsforening.no. Tlf.: 47 46 96 66

Sogndalstrand

Kjøretid ca 30 min fra Egersund sentrum. Følg FV44, Nordsjøvegen sørover til Sokndal og følg skilt til Sogndalstrand. Eneste by i Norge som er fredet. Trehusbebyggelse fra 17- og 1800-tallet. Et av Rogalands best besøkte reisemål. Kulturhotell, gallerier, lakseelv, utendørs amfi med mer.

Jøssingfjord

Kjøretid ca 40 min fra Egersund sentrum. Følg FV44, Nordsjøvegen sørover til Sokndal. ca 8 km fra Hauge i Dalane mot Åna Sira og Flekkefjord. Spektakulær liten fjord kjent fra Altmark-affæren - første krigshandling på norsk jord. Husene under helleren fra begynnelsen av 1800-tallet. Bygget i ly for været under fjellhammeren. Gode klatreløyper for de erfarne.

Gloppedalsura

Kjøretid ca 45 min fra Egersund sentrum. Følg FV42 til Krossmoen. Ta mot Stavanger. Ta til høyre ved Vikeså mot Veen og Byrkjedalen. Nord-Europas største steinur med steiner store som hus. Den består av rasblokker som ligger oppå en endemorene. Den ble skapt for 10.000 år siden da isbreene smeltet bort fra Gloppedalen.


EGERSUND2013 xl-bygg.no rustfrie. Bør beises/oljes når bordene er tørre. Krom- og arsenfri. perfekt for terrasse eller platting. Monteres raskt med terrasseskruer og gjerne Trykkimpregnerte terrassebord med avrundede kanter. For bruk over mark og

5

Stigningsgrad: 34 grader. Materialdimensjon: 45 x 115 mm. Trykkimpregnert materiale. Steghøyde: 17 cm. Stegdybde: 25 cm.

TERRASSEBORD 21X95

TRAPPEVANGER 2-3-4-5-6-7 TRINN

990

79,4 trinn 219,3 trinn 99,2 trinn 79,-

pr lm

7 trinn 398,6 trinn 329,5 trinn 269,-

STK

XL-Bygg Hellvik støtter TERRASSE lokale musikalske helter! FRA KR

KANONPRIS! Tingbø DA • Arenessmauet 6, 4370 Egersund • tlf: 47 63 82 80 Mandag -fredag 10-16, torsdag 10-18, lørdag 10-15

produkter. overflate lenge, og reduserer behovet for vedlikehold i forhold til konkurrerende og kan legges uavhengig av vær og vind. Terrassen holder en vakker og varig Roal Impregnerte terrassebord klar til bruk uten behov for videre behandling,

som f.eks til terrasser. Krom- og arsenfri. i konstruksjoner der det stilles spesielle krav til holdbarhet og styrke, Trykkimpregnerte konstruksjonsvirke er spesielt egnet for bruk

KONSTRUKSJONSVIRKE

ROYAL IMPREGNERT 28X120 TERRASSEBORD

2990

2990

1590 pr lm

48X148MM

folk trenger hus • hus trenger trær • trær trenger tid

TERRASSE TERRASSE

pr lm

pr lm

48X98MM KANONPRIS! KLASSE 1 KANONPRIS! TERRASSEBORD

VEDLIKEHOLDSVENNLIG

12 12 29 12

TERRASSE

KA

1

KLA

28X12

90 90 90

KLASSE 1

Trykkimpregnerte terrassebord med avrundede kanter. For bruk over mark og perfekt for terrass Monteres raskt med terrasseskruer og gjerne rustfrie. Bør beises/oljes når bordene er tørre. Krom

TERRASSEBORD 28X120 TERRASSE

Monteres raskt med terrasseskruer og gjerne rustfrie. Bør beises/oljes når bordene er tørre. Krom- og arsenfri. Trykkimpregnerte terrassebord med avrundede kanter. For bruk over mark og perfekt for terrasse eller platting.

pr lm

VEDLIKEHOLDSVENNLIG

pr lm

90 15 90 15 9

TERRASSEBORD KANONPRIS! KANONPRIS! 28X120 pr lm KLASSE 1 TERRASSEBORD 28X120 KLASSE 1TERRASSEBORD ROYAL IMPREGNERT 28X120 TERRASSEBORD Trykkimpregnerte terrassebord med avrundede kanter. For bruk over mark og perfekt for terrasse eller platting. ROYAL IMPREGNERT 28X120 Monteres raskt med terrasseskruer og gjerne rustfrie. Bør beises/oljes når bordene er tørre. Krom- og arsenfri.

12 2912

pr lm

folk trenger hus • hus trenger trær • trær trenger tid

Roal Impregnerte terrassebord klar til bruk uten behov for videre behandling, og kan legges uavhengig av vær Trykkimpregnerte terrassebord med avrundede kanter. For bruk over markog og vind. perfekt Terrassen for terrasse eller platting. en vakker og varig overflate holder Monteres raskt med terrasseskruer og gjerne rustfrie. Bør beises/oljes når bordene er tørre. Krom- og terrassebord arsenfri. Roal Impregnerte bruk uten behov for videre behandling, lenge, og reduserer behovet klar fortilvedlikehold i forhold til og kan legges uavhengig av vær og vind. Terrassen holder en vakker og varig konkurrerende produkter. overflate lenge, og reduserer behovet for vedlikehold i forhold til konkurrerende VEDLIKEHOLDSVENNLIG 48X98MM

90 2990

produkter.

pr lmVEDLIKEHOLDSVENNLIG

pr lm

pr lm

90

KLASSE 1

folk trenger hus • hus trenger trær • trær trenger tid

90

pr lm

KANONPRIS!

90 90

90 lm 29pr

pr lm

pr lm

pr lm

48X148MM

Trykkimpregnerte terrassebord med avrundede kanter. Trykkimpregnerte konstruksjonsvirke er spesielt egnet for bruk 90 For bruk over mark og perfekt for terrasse eller platting. i konstruksjoner der det stilles spesielle krav til holdbarhet og styrke, Trykkimpregnerte konstruksjonsvirke er spesielt egnet for TERRASSEBORD som f.eks til terrasser. Krom- og arsenfri. bruk i konstruksjoner der det stilles spesielle krav til holdMonteres raskt med terrasseskruer og gjerne rustfrie. ROYAL IMPREGNERT 28X120 barhet og styrke, som f.eks til terrasser. Krom- og arsenfri. Bør beises/oljes når bordene er tørre. Kromog arsenfri. KONSTRUKSJONSVIRKE

Roal Impregnerte terrassebord klar til bruk uten behov for videre behandling, Trykkimpregnerte terrassebord med avrundede kanter. For bruk over mark og perfekt for terrasse ellervind. platting. og kan legges uavhengig av vær og Terrassen holder en vakker og varig Monteres raskt med terrasseskruer og gjerne rustfrie. Bør beises/oljes nårlenge, bordene tørre. Kromog arsenfri. overflate og er reduserer behovet for vedlikehold i forhold til konkurrerende produkter.

Man-fre 06.30 - 15.30 Torsdag 06.30 - 18.00 Lørdag 08.00 - 13.00

folk trenger hus • hus trenger trær • trær trenger tid

TERRASSEBORD 28X120 VEDLIKEHOLDSVENNLIG

2990

Roal Impregnerte terrassebord klar til bruk uten behov for videre behandling, og kan legges uavhengig av vær og vind. Terrassen holder en vakker og varig overflate lenge, og reduserer behovet for vedlikehold i forhold til konkurrerende KANONPRIS!48X98MM produkter.

9

90 TERRASSE 1590

pr lm 1250, 4375 Hellvik pr lm XL-BYGG Hellvik, Jærveien pr lm KANONPRIS! Telefon: 51 46 16 30, firmapost@hellvikhus.no xl-bygg.no XL-BYGG Hellvik, Jærveien 1250, 4375 Hellvik

Telefon: 51 46 16 30, firmapost@hellvikhus.no folk trenger hus • hus trenger trær • trær trenger tid

TERRASSEBORD ROYAL IMPREGNERT 28X120

9

299090 48X148MM

pr lm

KONSTRUKSJONSVIRKE TERRASSEBORD 21X95 VEDLIKEHOLDSVENNLIG

Roal Impregnerte terrassebord klar til bruk uten behov for videre behandling, og kan legges uavhengig av vær og vind. Terrassen holder en vakker og varig Trykkimpregnerte spesielt egnet for og bruk Trykkimpregnerte terrassebord medkonstruksjonsvirke avrundede kanter. er For bruk over mark

29

pr lm

TERRASSEBORD 21X95

Trykkimpregnerte konstruksjonsvirke er spesielt egnet for bruk i konstruksjoner derterrassebord det stilles spesielle krav til holdbarhet styrke, Trykkimpregnerte med avrundede kanter. Forog bruk over mark og som f.eksfor til terrasse terrasser. Kromog arsenfri. perfekt eller platting. Monteres raskt med terrasseskruer og gjerne rustfrie. Bør beises/oljes når bordene er tørre. Kromog arsenfri. FRA KR

Trykkimpregnerte terrassebord med avrundede kanter. For bruk over mark og perfekt for terrasse eller platting. Monteres raskt med terrasseskruer og gjerne rustfrie. Bør beises/oljes når bordene er tørre. Krom- og arsenfri.

79,STK

2 trinn 79,3 trinn 99,4 trinn 219,-

pr lm

5 trinn 269,6 trinn 329,7 trinn 398,-

FRA KR

79,xl-bygg.noSTK

TRAPPEVANGER 2-3-4-5-6-7 TRINN 48X98MM Trykkimpregnert materiale. Steghøyde: 17 cm. Stegdybde: 25 cm.

Trykkimpregn i konstruksjon som f.eks til te

48X98MM

48X148MM

TERRASSEBORD 20X120 TERRASSEBORD 28X120 KANONPRIS! KONSTRUKSJONSVIRKE ÅPENT: KONSTRUKSJONSVIRKE TERRASSEBORD ROYAL IMPREGNERT 28X120

KONST

2 trinn 79,3 trinn 99,-

5 trinn 269,6 trinn 329,-

TRAPP

Trykkimpregn Stigningsgrad


37

Best i Europa?

#Dykk med 50 meter sikt

Kysten utenfo r Egersund er et populært område for dy kking. Det er et stort biologisk mangfold og det finnes en rekke vrak å se. Med en sikt på opptil 50 m er det få andre kystom råder i Europa som er bedre. De beste dykk erområdene fin nes ved Eigerøy Fyr og Nålaugvika. For mer info ko ntakt: www.egersun d-dykkeklubb .no

Foto: Erling Svendsen

LUFTFYLLING

Luftfylling Egersund brannstasjon primært mellom 08.00-15.00. Du må ta med eget utstyr.

GENERELT

Golfstrømmen drar seg heldigvis helt inn til kysten og sørger for at sjøen ikke blir for kald. Kombinasjonen av varmt vann fra sør og kaldere vann fra nord sørger for en rik og variert biologi her på Sør-Vestlandet. Stortaren danner tareskoger på mer enn to meters høyde. Disse havets skoger skjuler et stort mangfold av dyrearter. Om sommeren og langt utover høsten kan en svømme blant store fiskestimer. Kyststrømmen sørger for ramsalt havvann, og bidrar til at tareskogen holder seg frisk. På sensommeren og tidlig høst er det innsig av varmt vann fra sør. Da er det ikke uvanlig å treffe på eksotiske fiskeslag som for eksempel St. Petersfisk og Mulle. Vinterstid er sjøen krystallklar, og det er ikke unormalt med sikt på opptil 50 meter. Under slike forhold er det vrakdykking som er tingen. Det er flere fine vrak innenfor rekkevidde for en sportsdykker. Men

det anbefales en del dykk i loggen for å dykke i åpent vann langs line ned til vraket. Et par av vrakene har satt seg på hvile på bunnen nesten helt intakte og er flotte fotomotiver for den som driver med undervannsfotografering.

FLORA OG FAUNA 

Fasinerende opplevelser står i kø. Fiskelivet er rikt, spesielt sommerstid. Breiflabb, torsk, sypike, sei, lyr, lange, ulike flatfisker, kutlinger, leppefisker og ulker er så vanlige at de treffes på nesten hvert dykk. Ser du derimot mer nøye etter vil du finne de mindre dyrene som gjør området spesielt. Nakensnegler, små krepsdyr og havedderkopper påtreffes hvis bare øynene tar seg tid til å oppfatte detaljene. Utover sommeren kan maneter av ulike slag opptre i store antall. Og kikker du riktig nøye etter kan du også se små krepsdyr som sitter på manetene som små blindpassasjerer. Dykker du på Skarvøys østside finnes kjempestore steinblokker. Disse fortsetter fra land og ned på ca. 10 meters dyp. Under og mellom disse steinene er det et rikt dyreliv. Fra fargerike sjøanemoner til spøkelseskreps og

den lite synlige hornkvabben trives godt i dette tussmørke. Går en ned til 30-40 meters dyp så er sannsynligheten stor for å treffe på den vernede og rødlista hvite hornkorallen som kun er funnet ved Egersund og ved Skottland. For å få utbytte av et dykk her anbefales det å ta med lykt. Ved Tingelsete mellom undervannsryggen og øyas vestside finnes en vakker dal med kritthvit sand. På veggene her kan du finne fjærstjerner og begerkorall i stort antall.

SKIPSVRAK

I Bomvik og Svaddekilen ser man restene av flere seilskuter. Likeså i Nålaugvika der man kan dykke på restene av Hartlepool som forliste i desember 1888. Utfor Tenholmen ligger restene av Cathrine, og i Østre Stabbsøvik ligger et ukjent vrak sansynligvis fra Holland. I Svåsunnet står vårt stauteste vrak, Landan. Denne lille lastebåten forliste tidlig på 1950-tallet. Ved Rausvåg ligger restene av ’kålbåten’ og flere kanoner er synlige ved selve innseilingen. Disse stammer sansynligvis fra et gammelt krigsfartøy som forliste for hundreder av år siden.


EGERSUND2013

TILBUD

Lang holdbarhet! – opp til 16 år

TRE-

LAST GJELDER til 1. oktOBER 2013

LANGE LYSE KVELDER

PÅ NY TERRASSE impREGNERT TERRASSEBORD 28x120 KL.1 KUN

11,90

Gran grunnet hvit kledning 19x148 KL.1 KUN

15,90

TERRASSEBORD Impregnert kl.1 21x95 Impregnert kl.1 28x120 Impregnert rillet 28x120 Royal impregnert Duo 28x120 Bryggeplank 34x145

KLEDNING

Grunnet kledning, gran, hvit 19x148 Kledning impregnert 19x148

PLANK

Priser pr. løpemeter kr 7,90 kr 11,90 kr 13,90 kr 29,90 kr 29,90

kr 15,90 kr 16,90

Plank kl.1 impregnert 48x98 Plank kl.1 impregnert 48x148 Plank kl.1 impregnert 48x198

kr 16,90 kr 26,90 kr 32,90

Lekt impregnert 36x68 Lekt impregnert48x68

kr 13,90 kr 15,90

Topprekke impregnert 34x145

kr 29,90

TILBEHØR

Terrasseskruer, Ruspert. 4,2x55mm. 200 stk Terrasseskruer, Rustfri. 4,2x55mm. 200 stk Terrasseskruer, Syrefast. 4,2x55mm. 250 stk Stolpesko 2’’ Stolpestøtte 35cm

10L 1299,Beskytt huset ditt like nøye som du beskytter deg selv!

One er en ny generasjon dekkende eksteriørmaling som beskytter ekstremt lenge - 16 år! Utviklet for det tøffe nordiske klimaet. Velger du Svanemerket, velger du samtidig det beste for deg og miljøet! Tørker på 2 timer, du rekker 2 strøk på samme dag!

Beskytt terrassegulvet mot solen

kr 69,00 kr 139,00 kr 249,00 kr 35,00 kr 35,00

BYGGVELL Jernbaneveien 30, Egersund. Telefon: 51 49 28 68 egersund@byggvell.no. www.byggvell.no ÅPENT: Man. - fre.: 7 - 16, Tors.: 7 - 18, Lør.: 9 - 15 (14 vinter)

Perrongen Interiør as Jernbaneveien 22, Egersund, Telefon: 51 46 18 50 Åpent: Man. - fre. 9 - 17, Tors. 9 - 18, Lør. 9 - 15. www.nordsjoidedesign.no


39

#MAURHOLEN GolfPARK

Hullene slynger seg mellom knauser og lyng i det unike og dramatiske landskapet som kjennetegner Dalaneregionen. Banen har mange spennende hull som er lagt inn i områdets naturlige topografi. Her er det viktig å slå rette slag, da slag utenfor fairway blir straffet nådeløst. Hull: 9, Par: 35. Maurholen Golfpark ligger ca. 10 km nord for Egersund. Beste adkomst til banen er fra FV44 mot Hellvik, og avkjøringen er skiltet ’Golfbane’. Åpen hele året. Egersund golfklubb, Pb. 26, 4379 Egersund. Mer informasjon: www.egersund-golfklubb.no

Din lokale regnskapsfører På vår avdeling i Egersund har vi fageksperter som kan bistå deg med kompetanse innen regnskap, lønn og økonomisk rådgivning. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat: Tone Vaule, tlf.: 92 45 79 29, e-post: egersund@visma.no visma.no/services/egersund

2013_05_Egersund_profil_190x136.indd 1

28.05.2013 10:38:50


EGERSUND2013

Senter for avslappet syn

Godt syn er viktig i mange situasjoner, for eksempel i trafikken og på arbeidsplassen. Vi hjelper deg med å få et skarpt og avslappet syn.

Feel puter KUN 99,-

Kjøper du to puter eller fler får du en løper til 99,- med på kjøpet. Tilbudet gjelder ut uke 28. Feel Egersund - Storgaten 19 - 21 05 30 12

OVERSPILLING

VI OVERFØRER DINE GAMLE FILMER TIL DVD

Carl Zeiss var først i verden med å produsere et individuelt tilpasset progressivt glass, Gradal Individual. Nå går Carl Zeiss ytterligere et steg videre. Ved hjelp av avansert bildeteknikk tas alle sentreringsmål helt nøyaktig i løpet av sekunder. Vi optikere kan nå optimalisere synsopplevelsen og synskomforten. Som brillebruker vil du allerede i forretningen merke at glassene sitter som 'hånd i hanske' og tilvenningstiden vil bli sterkt redusert. Optikeren overlater ingenting til tilfeldighetene når det gjelder å gi øynene dine høyeste komfort. Vår kompetanse, det tekniske utstyret og samarbeidet med Carl Zeiss gjør oss i dag i bedre stand til å gjøre din hverdag mer avslappet. Se forskjellen.

Eger Optikk - den 2. demobutikken i Europa og den eneste i Norden.

[Visste du?] Bare 0,5 millimeter feil sentrering pr. øye i verste fall kan gi helt opp til 25% mindre synsfelt i progressive glass.

F RA VHS, VHS- C , Hi8, og M INI -DV:

kr 250,-

PR KASSETT

( MAX 90 MIN )

F RA 8 MM OG 16 MM FILMRULLER TA KONTAKT FOR PRIS

TA VARE PÅ DE VIKTIGE ØYEBLIKKENE!

G ÅGATEN WWW .F OTOHUSET . BIZ

K IRKEGATEN 6 T LF : 51491272 M AIL : POST @ FOTOHUSET . BIZ

DIN LOKALE OPTIKER Storgaten 33, Egersund, Telefon 51 49 07 78


41

KONKURRANSE: FINN BOKSTAVENE Vinn Sentrumsgavekort - verdi kr 1.000,I Egersund sentrum er det plassert bokstaver i ulike farger som til sammen blir ordet EGERSUND. Bokstavene har en størrelse på ca 20 cm bredde og 40 cm høyde. Finn bokstavene og skriv inn navnet på handelsstedet du fant bokstaven. Fyll ut og send ditt svar til Egersund Sentrumsforening PB 534, 4379 Egersund. Eller send løsningen på SMS til 474 69 666 innen 1. september 2013

E G E R S U N D NAVN ADRESSE TELEFON

KONKURRANSE: SPØRSMÅL OM EGERSUND HINT: Svarene finner du i brosjyren. Vinn Sentrumsgavekort - verdi kr 1.000,Fyll ut og send ditt svar til Egersund Sentrumsforening PB 534, 4379 Egersund. Eller send løsningen på SMS til 474 69 666. 1. Hva heter ordføreren i Eigeresund kommune? 2. Hvem byggde Skrivergården i 1846? 3. I følge sagnet; hvem beseiret Midgardsormen som i dag kalles St. Olavsormen? 4. Hvilket skip forliste utenfor Nålaugsvika i 1888? 5. Hvor i Egersund finner du skateparken? NAVN

ADRESSE

TELEFON

DEL DINE SOMMERMINNER FRA EGERSUND Vinn Sentrumsgavekort - verdi kr 1.000,Last opp dine bilder PÅ INSTAGRAM og merk dem med #EGERSUND2013

Turfhunt

Gratis GPS basert spill for smart telefonen. Spill alene - eller inviter resten av familien til å delta i eksisterende spill. Spillerne drar til ulike GPS koordinater i spillet og svarer på spørsmål. Du kan også lage ditt eget spill!


EGERSUND2013

Dette skjer i Egersund 2013 MAI

23. – 25. Dalane Bluesfestival

MAI/JUNI

31.5-2.6 Fyrfestivalen. en kulturfestival for utviklingshemmede. www.fyrfestivalen.no

JUNI

07. Barnas Nordsjøritt. www.nordsjorittet.no 07 3. divisjon Eiger – Klepp 07. - 09. EIK Fotballskole med Ajax 08. Nordsjørittet. www.nordsjorittet.no 08. Konsert med Stavanger Operakor. Eigersund Kulturhus 09. EIK Friidrett: Kretsmesterskap for aldersklassene 13-19 år i Egersund 13. – 14. Revy med Lagård ungdomsskole. Eigersund Kulturhus 14. Trimløp i Vannbassengan. Arr. EIK Friidrett 15. Bye & Husby konsert på Grand Hotell 20. Dialog og ideverksted, “Pakking og kommersialiering av opplevelser i Magma Geopark” 22. Oddsenligaen: EIK – Arna-Bjørnar 22. 3. divisjon Eiger - Eiger – Mandalskameratene 22. Plumbo konsert i Byteltet 26. Egersundsugå. Underholdning og handledager 27. Pølsefest i Egersund sentrum 29. Fiskeriets dag

JULI

01. Barnas Dag i Egersund Sentrum 02. Brukt og antikk messe i Byteltet 04.-06 Egersund Visefestival 05. Champagnelunch med Are Sleveland på Grand Hotell 13. Tour of Norway for kids. Sykkelløp i Egersund sentrum. www.tourkids.no 20. Oddsenligaen: EIK – Fyllingsdalen 27. Oddsenligaen: EIK - Arendal

AUGUST 05. 07. - 14. 10. 12. – 14.

3. divisjon Eiger – Start 2 3. divisjon Eiger Fotballskole Oddsenligaen: EIK – Flekkerøy EIK Fotballskole

16. – 18. Tour des Fjords. 4. og siste etappe starter i Egersund. www.tourdesfjords.no 19. 3. divisjon Eiger – Sandnes Ulf 2 23. 3. divisjon Eiger – Vigør 24. Oddsenligaen: EIK – Vidar 31. Trimløp i Kiellandskogen. Arr. EIK Friidrett

SEPTEMBER

03 3. divisjon Eiger - Staal Jørpeland 05. Kretsstevne i friidrett 06. 3. divisjon Eiger – Flekkefjord 07. Oddsenligaen: EIK – Notodden 11. - 15. Okka festival. Festival for barn og unge med gratis konsert i byteltet lørdag 14. september. www.okkafestival.no 15. Geologiens Dag. Arr.: Magma Geopark 21. Trimløp Egersund sentrum. Arr. EIK Friidrett 21. 3. divisjon Eiger – Jerv 22. Bendit FotballCup. Arr EIK Fotball 27.-28. Oktoberfestival. www.oktoberfestiegersund.no 28. Oddsenligaen: EIK – Vindbjart 28. Avslutningsstevne i friidrett

OKTOBER 04. 04.-05. 07. – 09. 07. - 09. 10. - 11. 12. 19. 20. 26.

3. divisjon Eiger – Lyngdal Oktoberfestival. www.oktoberfestiegersund.no EIK Fotballskole 3. divisjon Eiger Fotballskole 3. divisjon Eiger Innendørs fotballturnering 7-16 år Oddsenligaen: EIK – Brann2 3. divisjon Eiger – Donn Åpent svømmestevne for krets/region. www.egersundsvomming.no Trimløp i Vannbassengan. Arr. EIK Friidrett

NOVEMBER

14. Distriktets Dag 24. Doktor Proktor. Eigersund Kulturhus

DESEMBER

05.-08. og 12. – 15. Julebyen Egersund. www.julebyen.no 31. Nyttårsløp i Vannbassengan. Arr. EIK Friidrett 31. Nyttårsfeiring med fyrverkeri og underholdning på torget


Illustrasjon: Øyvind Westgård Illustrasjon: Øyvind Westgård

Illustrasjon: Øyvind Westgård

#SKATEPARK

Slettebø ved Dalane Folkemuseum Nyåpnet skatepark med ramper og railer. Parken er åpen for alle.

43

Siden 1. januar 2011 har vi svart på telefoner døgnet rundt, 365 dager i året, for å hjelpe våre privatkunder med store og små utfordringer. Finnes det noen Siden 1. januar vi svart på telefonervåre døgnet rundt, dager i året, for grunn til at 2011 ikke har bedriftskundene skal få 365 samme å hjelpe våre privatkunder med store og små utfordringer. Finnes det noen grunn mulighet? Nei,Hele detdøgnet, gjøre alle detdager. ikke. Så fra og med i dag A for Alltid åpent. til at ikke bedriftskundene våre skal få samme mulighet? Nei, det gjøre det ikke. kan både små, mellomstore og store bedrifter også Så fra og med i dag kan både små, mellomstore og store bedrifter også ringe ringe oss når det passer. På samme oss når det passer. På samme nummer, 04800. nummer, 04800. dnb.no Siden 1. januar 2011 har vi svart på telefoner døgnet rundt, 365 dager i året, for å hjelpe våre privatkunder med store og små utfordringer. Finnes det noen grunn til at ikke bedriftskundene våre skal få samme mulighet? Nei, det gjøre det ikke. Så fra og med i dag kan både små, mellomstore og store bedrifter også ringe oss når det passer. På samme nummer, 04800.

A for Alltid åpent. Hele døgnet, alle dager. dnb.no

Berit Ur

Tor Hugo Mellemstrand Tore Molnes STK

SMB

Steinar Stornes

Rune Andersen

Randi Torgersen

SMB

Finansrådgiver

Finansrådgiver

Finansrådgiver

Aud Torunn Tronerud Banksjef

Norunn Malmin Kundeansvarlig daglig bank

Siden 1. januar 2011 har vi svart på telefoner døgnet rundt, 365 dager i året, for å hjelpe våre privatkunder med store og små utfordringer. Finnes det noen grunn til at ikke bedriftskundene våre skal få samme mulighet? Nei, det gjøre det ikke. Så fra og med i dag kan både små, mellomstore og store bedrifter også ringe Anne Marie Langemyr Johnny Nicolai Olsen Aarthun Christine Bjørnemo oss når det passer. På samme nummer,Lisbeth 04800. Kundeansvarlig kreditt Eiendomsmegler Eiendomsmegler Eiendomsmegler DNB Nytorget 6, 4370Hele Egersund. Sentralbord 03000. AEgersund. for Alltid åpent. døgnet, alle dager. Kundeservice 04800 (24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året) DNB Eiendom 954 63 000, egersund@dnbeiendom.no

dnb.no


Egersund byr på gode opplevelser OGSÅ høst og vinter. Ta turen til Høstmarken i oktober å la barnA møte dyrene på torget. Opplev eventyret Julebyen som i år Feirer 10-årSJUBILE UM 5.-8. og 12.-15. des. www.julebyen.no

Egersund2013 lr  

Sommermagasinet for Egersund. GUIDEN TIL GODE SOMMEROPPLEVELSER. FESTIVALER - KUNST & KULTUR - FOTTURER - FISKE - DYKKING - SHOPPING - MAT &...