Page 6

Afval wordt grondstof

specifieke niches zoals kledij voor de medische sector of voor het leger en de brandweer. Andere vezels vormen de basis voor katoenen ontschminkings­ doekjes, voor luiers, voor brandvrije dekens of voor operatiedoeken.” www.schrurs.be

Sinds de vervanging van het Afvalstoffen­ decreet door het Materialendecreet in 2011 is de recyclingindustrie in Vlaanderen booming. Bedrijven doen niet louter aan afvalverwerking, maar profileren zich steeds meer als spelers op de grondstoffenmarkt. Met een gemiddeld recyclagepercentage van meer dan 70% staat Vlaanderen aan de Europese en zelfs wereldtop. Er zijn naar schatting 600 Vlaamse bedrijven actief in de afval- en recyclage­ sector. Met een jaarlijkse groei van meer dan 5% kan de sector tegen 2020 uitmonden in een circulaire economie met 27.000 nieuwe jobs, 2,3 miljard euro toegevoegde waarde en 3,5 miljard euro minder materiaalkosten. De toekomst is met andere woorden aan creatieve afvalinzamelaars, handige harry’s, ecodesigners en ondernemers in alternatieve recyclingmodellen.

Degels Metal Zoals de naam doet vermoeden, legt Degels Metal zich vooral toe op de milieuvriendelijke afvalscheiding van metalen. Marjola Maes, echtgenote en medezaakvoerder: “Onze toeleveranciers zijn heel divers, gaande van par­ ticulieren tot afbraakfirma’s, landbouwbedrijven, nutsbedrijven, gemeen­ tes en firma’s actief in sanitair, elektriciteit en dakwerken. We taxeren de aangeleverde materialen op zuiverheid en sorteren ze. In de recyclage geldt immers: hoe zuiverder het materiaal, hoe hoger de prijs. Door te knippen, branden of persen, bekomen we meer compacte reststromen en dus transportvolumes. Degels Metal voert de smeltovenklare materialen uit naar onder meer Frankrijk en Duitsland, maar net zo goed naar gieterijen van West-Vlaamse machinebouwers. “Het grote voordeel van staal is dat het niet aan kwaliteit inboet. Het is oneindig recycleerbaar.” www.degelsmetal.be

Galloo Een omzet van 610 miljoen euro, 700 werknemers en 50 sites in België, Nederland en Frankrijk. Galloo behoort onmiskenbaar tot de belangrijkste recyclagebedrijven van ferro- en non-ferrometalen in West-Europa. Het bedrijf recycleert op industriële schaal afgedankte consumptiegoederen tot grondstoffen voor onder meer de staalnijverheid, de kunststofindustrie, de cementindustrie, de wegenbouw en de auto-industrie. De site in Gent, waar Galloo zich toelegt op scheepsafbraak, laat zien hoe ingenieus recy­ cling intussen geworden is. “Als het schip toekomt, halen we er eerst alle afvalstoffen zoals betimmering, meubilair en isolatie uit. In een tweede fase volgt het asbest”, licht Peter Wyntin, verantwoordelijk voor de recyclage van schepen bij Galloo, toe. “Dan rest enkel de staalstructuur en gaat de bovenbouw eraf. We halen de machinekamers leeg en tenslotte knippen we het overgebleven karkas op de betonnen helling van de scheepswerf kapot”. Het levert Galloo een rendement van maar liefst 98% op. www.galloo.com

Schrurs Wat hebben de brandweer, het leger, de medische sector en de rallysport gemeen? Textielveredeling! Het Ieperse bedrijf Schrurs is gespecialiseerd in het recycleren van oud textiel. Zaakvoerder Serge Schrurs: “We halen gebruikt textiel op en vermalen het waarna we via een industrieel proces bepaalde eigenschappen toevoegen. Dat kan gaan van waterafstotend tot brandwerend. Die innovatieve vezels voeren we wereldwijd uit naar firma’s die er garen of vlies van maken. Het eindproduct is meestal textiel voor

6

– Marijke Pollentier

Profile for Designregio Kortrijk

Makers n°6  

Makers is een blad voor ondernemers die willen proeven van creativiteit. De initiatiefnemers Designregio Kortrijk en Voka West-Vlaanderen ge...

Makers n°6  

Makers is een blad voor ondernemers die willen proeven van creativiteit. De initiatiefnemers Designregio Kortrijk en Voka West-Vlaanderen ge...

Advertisement