Page 1

Wegwijzer voor Ondernemend Haarlemmermeer Zuid november 2017

Ondernemers Vereniging Haarlemmermeer Zuid

t h c a r k n ken e D va er w n e m sa Van de voorzitter BIZ op Spoorzicht en Pionier Samenwerking met Ons Tweede Huis & Meerlanden Voetsporen - Bernard Perdaan Ondernemers op de kansel


Inhoudsopgave Ondernemers Vereniging Haarlemmermeer Zuid

Van de Voorzitter

pagina 3

Update BIZ op Spoorzicht en Pionier

pagina 4

Unieke samenwerking met Ons Tweede Thuis en Meerlanden De voetsporen – column Bernard Perdaan Wie was waar?

pagina 5 pagina 6

pagina 7

Patatwandeling

Op bezoek bij de Brandweer

Ondernemers op de kansel

pagina 10


Van de Voorzitter Ondernemers Vereniging Haarlemmermeer Zuid

Ik heb het van de kansel mogen roepen: Welkom in het Groothertogdom Nieuw-Vennep!

niet kunnen verwerven van deskundige medewerkers. Dat geldt ook voor eenvoudig productiewerk.

Dat was tijdens het geweldige 6e Haarlemmermeerse Ondernemers Congres in het witte kerkje aan de Hoofdvaart. Wederom een zeer geslaagd evenement. U kunt de beelden bekijken via de website van de OH en de OVHZ en daaruit blijkt dat er ongeveer 200 gasten genoten hebben van dit congres.

Al met al is het deze periode niet saai. Een nieuw kabinet waar iedereen wat van moet vinden. Een heftige MeToo campagne (ik durf niks meer). Een gender discussie waarbij ik het soms ook niet meer weet en het Zwarte Pieten verhaal duikt weer op. Waar maken we ons allemaal druk over? Een kleine minderheid wil en zal bepalen voor de meerderheid, het moet niet gekker worden.

Het gaat gelukkig voor velen een stuk beter, maar ik maak me zorgen over Schiphol en dan vooral over de luchtvracht. Het terugdringen van het aantal vrachtvluchten geeft veel onrust onder bedrijven in Haarlemmermeer. Maatregelen zijn noodzakelijk want wij hebben te veel bedrijven en leden die hier mee te maken hebben.

Laten wij als OVHZ bestuur ons maar druk maken over wat onze leden belangrijk vinden en ons stinkende best blijven doen. Want ook al lijkt het beter te gaan, het gaat zeker niet vanzelf. De kreet van de regering “vertrouwen in de toekomst‘’ gebruiken wij als OVHZ al jaren. Maar we moeten het wel zelf doen.

Wij zijn trots op diverse van onze leden die in de zakelijke prijzen en Awards vallen en zij halen daar commercieel hun voordeel mee. Ook de OVHZ businessborrels worden goed bezocht op de tweede donderdag van de maand.

Ik wens u veel kijk en leesplezier met deze uitgave en een positief vierde en laatste kwartaal van 2017.

We horen weer lekker positief gemopper over het

Andries Stokvis

Ik zie u graag op ons feestelijke kerstdiner bij de Rustende Jager op zaterdag 16 december.

3.


De tweede BIZ van start: na Spoorzicht nu ook BIZ op Pionier

Begin dit jaar is de Stichting BIZ op Pionier opgericht. Vanuit de OVHZ bestaat al enige tijd de wens om ook een BIZ op te richten op bedrijvenpark Pionier.

Tweede ronde De BIZ op Spoorzicht is inmiddels aan de tweede ronde van vijf jaar begonnen met groot succes. Op Spoorzicht gaan de ondernemers verder met een nieuw groenplan. Dat plan wordt voor een groot deel met verkregen subsidie gefinancierd. En – ook heel belangrijk – de werkzaamheden worden uitgevoerd door lokale ondernemers. Ook de beveiliging blijft uiteraard zeer belangrijk en steeds opnieuw aangepast aan de laatste innovaties. Op Spoorzicht gaat men werken met het SmartBusinessParc concept. Een innovatieve manier met slimme camera’s om afwijkend gedrag te signaleren. De beelden die met deze slimme camera’s worden gemaakt zijn altijd te gebruiken voor opsporing, ook in het donker. Middels ingebouwde algoritmen in de software en koppeling met landelijke databases, kunnen inbraken voorkomen worden.

BBQ op Pionier Om de ondernemers op Pionier te informeren is er in september een barbecue georganiseerd waar de ondernemers geïnformeerd werden. Er zijn folders verspreid van deur tot deur en er is een website waar men informatie kan vinden. Leuke bijkomstig-

4.

heid is natuurlijk om de buren te leren kennen. Op Pionier zitten ongeveer 80 ondernemers die met elkaar tot een plan komen. In de komende maanden gaat het bestuur beginnen met de draagvlakmeting om te voldoen aan de wet.


Ondernemers Vereniging Haarlemmermeer Zuid

BIZ: eel h , n o o Sch lig vei

Wat is BIZ ook alweer? Schoon, heel en veilig Een Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) is een gebied waarin een heffing bovenop de Onroerende Zaak Belasting (OZB) wordt geheven. De ondernemers nemen daarvoor zelf het initiatief en ze beheren zelf het fonds waar de heffing in wordt gestort. Dit is uitstekend voor het bedrijfsleven en het ondernemersklimaat. Tevens geeft een BIZ ruimte om subsidies te ontvangen van provincie en gemeente.

Het bestuur van BIZ op Pionier gaat daar de komende periode mee aan de slag. De voorlopig twee grote speerpunten zijn: veiligheid en snel internet (glasvezel of anders). www.bizopspoorzicht.nl www.bizoppionier.nl

Wat gaat er nu gebeuren? Draagvlak en communicatie Het instellen van een BIZ kan pas nadat een stemming is gehouden onder de ondernemers. Daarbij is een wettelijke meerderheid nodig, namelijk tweederde bij deelname van minstens 50% van de stemgerechtigde ondernemers. De voorstanders moeten ook een grotere WOZ waarde vertegenwoordigen dan de tegenstanders.

5.


Unieke samenwerking zorgt voor schoner Spoorzicht

afval met de mensen in de omgeving. Hierdoor krijg je nog meer het gevoel ertoe te doen en erbij te horen. Dat willen onze medewerkers graag. Misschien ontstaan er nieuwe relaties en werkzaamheden op het bedrijventerrein en kan dit een opstap naar ander werk zijn.”

In september halen medewerkers van Werkcentrum Ons Tweede Thuis op Spoorzicht in Nieuw -Vennep bij bedrijven het oud papier en karton op. Vervolgens wordt het Meerlanden Bedrijfsafval ingezameld en naar een recyclingbedrijf gebracht. Dit initiatief van BIZ op Spoorzicht is onderdeel van een pilot van drie jaar en het is de bedoeling dat ook andere afvalstromen gescheiden bij de bedrijven worden opgehaald. Deze bijzondere samenwerking tussen het werkcentrum van Ons Tweede Thuis, BIZ op Spoorzicht en Meerlanden Bedrijfsafval biedt de medewerkers, die allen een lichte tot matige verstandelijke beperking hebben, nieuwe uitdagingen. Magnus, één van de medewerkers, legt dit uit: “Het is een nieuwe ervaring. We leren de omgeving en bedrijven netjes te houden en leren zo ook nieuwe mensen kennen.” Vereerd Arthur Richardson, manager Bedrijfsafval, voelt zich vereerd met zijn nieuwe ‘collega’s’: “Deze samenwerking heeft niet zozeer alleen ecologisch of financiële waarde, maar vooral sociale waarde. Ons gezamenlijke doel is meer bedrijven te betrekken en meer stromen in te zamelen. Veel succes met jullie schouders eronder te zetten.” Verbinding Regiomanager van Ons Tweede Thuis, Annemarie Zuidweg, benadrukt de verbinding die deze samenwerking moet opleveren: “We verbinden hier onze medewerkers via het inzamelen van

6.

Navolging Ook parkmanager en initiatiefnemer Ton Sels van BIZ op Spoorzicht is trots dat dit in Nieuw Vennep gelukt is: “Dit is een mooie dag voor de ondernemers, maar vooral voor de mensen van Werkcentrum Spoorzicht. Ze gaan er op uit. Ontzorgen de bedrijven. Maken kennis met de mensen daar. Zo wordt dit het mooiste bedrijvenpark van Haarlemmermeer.”


Voetsporen

Ondernemers Vereniging Haarlemmermeer Zuid

Iemand wees mij erop dat het precies 25 jaar geleden is dat mijn vader zijn voorzitterschap beëindigde op het moment dat ik het voorzitterschap overneem van Andries Stokvis. Grappig weetje waar ik me niet direct van bewust was. Wat ik wel weet is dat mijn vader zich soms ontzettend druk kon maken over zaken die er speelden binnen de Vennepse gemeenschap. Bijvoorbeeld de aanleg van de S20, nu de N207, heeft hem veel grijze haren opgeleverd. Zijn irritatie ten aanzien van het handelen van het gemeentebestuur vond ik legendarisch. Wij, als kinderen waren altijd goed instaat het vuurtje tijdens het avondeten aan te wakkeren. Nu zit ik zelf in een soortgelijke situatie, met dien verstande dat ik iets minder snel geïrriteerd ben dan mijn vader was. Laten we dat maar evolutie noemen. Als ik dan tijdens het tafelen eens iets zeg over de misstanden waar we als OVHZbestuur wel eens tegenaan lopen, is er altijd wel weer een kind bereid te roepen: ”lekker belangrijk pap.”

“Het zit gewoon gebakken in je DNA.” Toch bedacht ik dat het inderdaad belangrijk is. Ik vind zelfs dat er een bepaalde mate van vanzelfsprekendheid zit in het betrokken zijn bij je woon- en werkomgeving. Niet aan de kant staan en onbekommerd mopperen, maar participeren. Dit is denk ik het resultaat van je opvoeding. Het zit gewoon gebakken in je DNA. Participeren heeft de gemeente hoog in haar vaandel. Wat ik van belang vind is hoe dat vorm gegeven wordt. Is participeren louter achteraf

aanhoren wat er bedacht is, of is het meedenken en meepraten aan het begin van een ontwikkelingstraject. Ondernemers beschikken over specifieke eigenschappen die enorm van nut kunnen zijn bij ontwikkelingen die het gemeentebestuur voor ogen heeft. Mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld bij de aanleg van een rotonde op belangrijke doorgaande wegen. Als er in een ondernemersvereniging een transportondernemer zitting heeft in het bestuur zou het toch zeer voor de hand liggend zijn deze ervaringsdeskundige te betrekken bij de planvorming. Deze kennis is gratis en voor niets voorhanden. Je zou kunnen stellen dat er soms sprake is van onbegrip tussen de beleidsbepalers en de praktijkmensen. Deze kloof te dichten zou zo maar eens gezien kunnen worden als een aantrekkelijke uitdaging. Hoe dan ook, ik kijk uit naar het aanstaande voorzitterschap, met de wetenschap dat het nog een hele klus zal zijn om in de voetsporen te treden van mijn voorgangers. Bernard Perdaan

7.


Patatwandeling Ondernemers Vereniging Haarlemmermeer Zuid

Traditiegetrouw vond de wandeling in juli plaats bij Jan en Ben Ham op de Elisabeth Hoeve. We starten met een demonstratie van de aardappel was- en sorteermachine en men kon van bovenaf het hele proces volgen.

Regen werd getrotseerd tijdens de wandeling met natuurlijk de heerlijke patatten als warme beloning. Grote dank weer aan alle mensen van de Elisabeth Hoeve, inclusief de patatbakkers!

10.


Op bezoek bij de Brandweer In oktober gingen we Op bezoek bij de Brandweer. Na een welkom van Theo Schippers (ploegchef) werden er groepjes gevormd die een rondleiding door het hele pand kregen. Via de keuken en gezellige woonkamer – met luxe fauteuils – naar de slaapkamers en de fitness ruimte. Maar de meeste belangstelling was natuurlijk voor de spuitwagen en de auto met de boot erachter. Ook hebben de mannen een eigen werkplaats en kunnen ze zelf klein onderhoud aan de voertuigen doen.

Na een gezellige borrel met heerlijke hapjes gingen de ondernemers een ervaring rijker naar huis. Met dank aan de ploeg van Theo.

11.


O v h z

Een congres in de KERK.

Ondernemersvereniging Ondernemers Vereniging Haarlemmermeer Haarlemmermeer Zuid

Het kan. Zeker als het gaat om het Witte Kerkje in NieuwVennep. Compleet met gospelkoor en super sprekers. De ĂŠĂŠn nog zenuwachtiger dan de ander. Begrijpelijk, want het zijn ondernemers en geen geoefende sprekers. Het zesde Haarlemmermeers Ondernemerscongres, dat plaats vond op 17 oktober jl., was weer een groot succes.

De aansluitende borrel en het diner waren gezellig en perfect verzorgd door het team van De Rustende Jager. Wie het gemist heeft, heeft wat gemist.

Er waren natuurlijk ook weer hilarische momenten, die niet alleen veroorzaakt werden door de Belgische poppencabaretier Armand Schreurs. De ruim 200 deelnemers aan het congres hebben niet alleen gelachen, men kon ook nog wat leren van de verhalen van de sprekers.

1. Eric van Limpt - Icaelo Jewellery

En wat zijn we weer trots op onze sprekers. Bedankt voor jullie prachtige, inspirerende verhalen en openheid.

2. Angela van Wijk - Doelen Coach 3. Angeline Kierkels - CEO van Meerlanden 4. Martin Langeveld - MeerLive Productions 5. John Stassen - Siekman&Stassen 6. Ron Pointl en Jeroen Peters - De Wijnzaak.

Het ging over Italiaanse vriendinnen en (nep) diamanten, over wijn en de snelheid van een champagnekurk, over een warm bad in een garage en over de schok die een echtscheiding teweeg kan brengen. Maar ook over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en over een Pietje Precies. En dat het bij 15 graden onder nul echt niet kan regenen.....

8.


1.

4.

2.

5.

3.

6.

9.


Wist u dat.....

Om te noteren OVHZ feestelijk kerstdiner 16 december Nieuwjaarsreceptie 13 januari Vanaf februari elke 2e donderdag de Businessborrel bij Grand-Café De Bulls.

Onze website Kijk ook regelmatig op onze website. Na elk evenement worden de foto’s in het fotoalbum gezet. Maar u vindt er ook de ledenlijst en kunt u de agenda bekijken. www.ovhz.nl Volg ons op ook op LinkedIn en Facebook.

Fotografie: Jaap Romijn, Ton Hofstra Redactie en vormgeving: Designmasters. Drukwerk: Logo’s & Letters

Nieuwsbrief OVHZ november 2017  
Nieuwsbrief OVHZ november 2017  
Advertisement