Page 1

HMore M a g a z i n e

B u s i n e s s

Business

j a a r g a n g

&

Experience

1

|

n r .

1

2 0 1 2

M a g a z i n e

L i f e s t y l e

Travel

H a a r l e m m e r m e e r

R e g i o

S c h i p h o l


‘More voor

H’meer’

magazine voor andere ondernemers én hun gezinnen. Het is dus een blad geworden voor mensen met een brede interesse. Meer Haarlemmermeer voor Haarlemmermeerders dus. Niet alleen informatie over de bedrijvigheid, maar ook de mensen achter het merk en de prettige dingen die het leven mooier maken. Zoals lekker (uit)eten, reizen, welness, winkelen of cultuur. Alles komt samen in deze glossy. Mensen die mij iets beter kennen weten dat ik een bovengemiddelde interesse heb voor koken en muziek, maar ook voor fotografie. Het onderwerp ‘fotogeniek Haarlemmermeer’ spreekt mij dan ook erg aan. En

de

sfeerbeelden

van

het

reisverslag

over

Madagaskar doen mij bijna boeken…Maar doen mij ook denken aan de gelijknamige tekenfilm van DreamWorks Animation die mijn jongste dochter graag kijkt. Zoals u wellicht weet, is het centrale citymarketing thema van Haarlemmermeer ‘Ontmoeten en Verbinden’. Ook HMore brengt dit in de praktijk. Naast de ontmoetingen met burgemeeser Theo Weterings, ’10 vragen aan…’ en ‘de auto van…’ staat ook het netwerken centraal in dit nummer. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: zonder goed netwerk is het lastig zakendoen. Kennis delen, leren van elkaars ervaringen maar ook social netwerken is onmisbaar. Aan dat laatste wordt ook voldoende aandacht besteed in dit nummer. Alle ins en outs komen aan bod. Wij hebben een sterke locale en regionale bedrijvigheid. Ik draag ondernemers in Haarlemmermeer een meer dan warm hart toe. Dankzij het veelzijdige aanbod worden nationale en internationale bedrijven Het eerste corporate magazine voor een breed

aangetrokken om zich hier te vestigen. Uiteraard

georiënteerd publiek is een feit: HMore. HMore,

is de goede bereikbaarheid en de nabijheid van

betekent letterlijk: meer HM, meer Haarlemmermeer.

Schiphol daarbij een pluspunt. Zo ook is de kwali-

Daar kun je niet tegen zijn: een dynamisch en mooie

teit van werklocaties erg belangrijk. Initiatieven om

gemeente waar plezierig wonen, werken en recreëren

de aantrekkelijkheid van de regio als vestigings-

mogelijk is. De gemeente waar u woont of werkt of

locatie te vergroten, zoals de Beuk Erin, daar ben ik

zelfs woont én werkt.

erg blij mee. Elders in dit magazine leest u er meer over. Met HMore hebben de founders een mooie

Ik ben door de groep founders van deze glossy, een

glossy

groep lokale en actieve ondernemers, gevraagd het

De passie voor het vak en het leven spat ervan af.

eerste voorwoord te schrijven. Een eer en ik doe

Ik vind het een mooi en smaakvol magazine geworden.

het met veel plezier. De founders van dit magazine

Ik wens u More leesplezier.

willen graag een corporate magazine om zich te

Arthur van Dijk,

kunnen presenteren en profileren, maar ook bedrijfs-

Wethouder Economie, Schiphol en Cultuur.

voor

en

door

ondernemers

gecreëerd.


MoreinBusiness

Master Totaalinrichting: toonaangevend

“Voor iedereen wel een “Sinds we hier gevestigd zijn trekken we steeds meer klanten,” zegt Paul van den Brink, samen met broer Eric en Jeroen de directie van Master Totaalinrichting. Niet alleen vanaf de weg is het een opvallend pand op bedrijventerrein De President, binnen is het nog een groter feest voor elke fotograaf. Van een lokaal bedrijf naar een toonaangevende landelijke speler in de markt, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?

Veel licht, veel kleuren, veel stoffen, de entree voert

bewezen. Eric: “Het is snel schakelen, veel ad hoc

naar een trendy loungeroom achter in het pand.

werk. Vandaag bestellen, morgen aan de slag.

Een oase in het verder wel heel kantoorachtige bedrijvenpark. “Ja, we houden van gezelligheid,”

Groot en klein

zo doet Paul zijn verhaal.

Maar het zijn niet alleen de grote

Master Totaal is gespecialiseerd in inrichting van

Master

bedrijfsmatige panden. “Primair in de kantorenmarkt,”

benadrukt Paul. “We zijn blij met zowel grote als

licht Paul toe, “maar daarnaast hebben we een aparte

kleine opdrachten. Laatst kwam hier een klant aarzelend

divisie voor sport en zorg , denk aan ziekenhuizen en

binnen: ‘Ik heb maar vier kantoortjes...’

andere zorginstellingen - en werken we veel voor over-

Nou, natuurlijk konden we die man helpen.

heden, scholen en dorpshuizen. Verder zijn we actief in

Waar het bij ons op aankomt is creativiteit, flexibiliteit

de mediawereld, zoals voor TV-zenders.”

en meedenken. Voor iedereen hebben we wel een

“We hebben werk gedaan voor onder meer het Big

oplossing. ”Een groot deel van de opdrachten komt uit

Brotherhuis en voor Eigen Huis en Tuin,” licht Eric

de vastgoedsector. Paul: “Zo worden we bijvoorbeeld

toe. “Belangrijk daarbij is dat je rekening houdt met

gevraagd

eisen van de camera. Stoffen mogen bijvoorbeeld niet

Zo mogelijk worden we in een vroeg stadium bij het

reflecterend zijn.

architectonisch plan betrokken.”

”Een snelle wereld, waar Master zijn kracht heeft

Totaalinrichting

voor

een

groot

facelift

afnemers die

hebben

voor

de

gemaakt,

verhuur.


‘We scoren goed met de ontwerpstudio’

oplossing”


waar andere normen gelden. Hierbij gelden strenge eisen ten aanzien van de vlakheid en de maten moeten tot de op de millimeter nauwkeurig kloppen.” Nieuwbouw Paul en Eric van den Brink zijn het bedrijf zestien jaar geleden gestart. Zij vormen het gezicht naar buiten terwijl broer Jeroen de uitvoering onder zijn verantwoording heeft. Paul: “We zijn gestart op de Nieuweweg, maar op een gegeven moment waren we daar helemaal uitgegroeid. Zodoende hebben we ons op deze nieuwbouw gericht.” Dat was wel spannend, vervolgt hij. “Had ik net mijn handtekening gezet en een week later zaten we in de recessie. Toch hebben we ons geen moment zorgen gemaakt. Ik heb geleerd dat je anticylisch moet investeren en visie moet hebben. Die visie was gericht op doorgroei. De schaalvergroting die we inmiddels hebben gerealiseerd was direct merkbaar. We zitten nu echt op een zichtlocatie en dat trekt veel architecten en interieurarchitecten. Daarnaast zijn de werken op zich groter geworden, waarbij je tevens met aanbestedingsregels te maken Een van de succesfactoren die daaraan debet zijn is

krijgt.”

de eigen ontwerpstudio. “We hebben een drietal interieurarchitecten die daarin werken 2d en 3d

De grote trots van de broers is de showroom.

technieken. Daar scoren we erg goed mee.”

“De mooiste in Nederland,” zegt Paul zonder schroom. “Je kunt hier echt alles bekijken.” Hij voert ons rond

Trends

langs de diverse afdelingen. Van de topcollectie van

Natuurlijk is het volgen van trends een must voor de

Paul Boon tot wandbekleding tot de sportvloeren, alles

Van den Brinks. Eric: “Daarvoor gaan we naar beurzen

in enorme variëteit. Hij wijst op custommade tapijten.

in o.m. Hannover en Kortrijk. We willen het nieuwste

“Dat zie steeds meer opkomen. Bijvoorbeeld zo’n tapijt

van het nieuwste kunnen aanbieden. De omloopsnel-

met de plattegrond van Haarlemmermeer, of met je

heid van nieuwe producten valt echter mee vergeleken

eigen logo. Alles is mogelijk.”

met kleding. De meeste ontwikkeling zit op dit moment in houten vloeren. Daarnaast zie je bijvoorbeeld meer

Kwaliteit

tapijten voor mensen met allergie.”

Bijna overbodig te melden, maar kwaliteit hoort ook in het rijtje van creativiteit en flexibiliteit.

Afhankelijkheid van de vastgoedsector, maakt dat niet

Paul: “Uiteraard. Wat dat betreft hebben we inmiddels

kwetsbaar in deze tijden?

met ons bedrijf alle benodigde certificaten binnen,

Paul: van den Brink: “Dat valt mee. We draaien in elk

zoals ISO 9001 en 14001.

geval goed. Vorig jaar was stabiel, maar sinds eind vorig jaar zijn we constant aan het plussen. Met name hebben we veel profijt van onze toespitsing op de sport- en zorgsector. Die stap hebben we bewust gemaakt na 9/11. Letterlijk een andere tak van sport,

‘Gewoon doen en geloven in jezelf’


We zijn in het bijzonder gericht op duurzaamheid. Dat vind je terug in producten die cradle to cradle zijn opgebouwd. Ook met de bouw van ons pand hebben we daarmee rekening gehouden, het verbruik van elektriciteit is laag en ook de vuilverwerking is duurzaam. Zo hebben we met leveranciers een regeling voor het terugnemen van snijafval. Dankzij onze nieuwe software kunnen we bouwtekeningen verwerken waardoor we nog minder snijafval overhouden. Zo zie je dat duurzaam niet meteen duurder hoeft te betekenen. Wij kunnen erdoor besparen. Je eigen knop moet dus om, maar dat was voor ons ook de uitdaging.” Betrokkenheid Een voorbeeldbedrijf voor Haarlemmermeer dus? Nou, betrokkenheid bij de gemeente in elk geval. Paul: “We zijn actief in Haarlemmermeer Culinair en Meerlive. We tennissen verder alledrie bij de Kikkers in Nieuw Vennep. Zo leer je veel mensen kennen. En we houden wel van een stukje gezelligheid. ”Eric: “Contacten onderhouden is wezenlijk in ons vak en de gunningsfactor is groot. Die houding laten we ook terugkomen in het pand. We hechten veel waarde aan een goede werksfeer. Als mensen het naar hun zin hebben stralen ze dat ook uit.” Hoe is jullie verhouding onderling? Eric: “Dat gaat heel goed. Je loopt hard voor elkaar, waarbij je gebruik maakt van elkaars kwaliteiten. Ik zelf vind het leuk om nieuwe relaties binnen te halen, het onderweg zijn, met mensen bezig zijn.”Echt moeilijke keuzes zijn er in de loop van de jaren niet voorgedaan. Paul: “We hebben plannen gemaakt en hebben er voor 100% vertrouwen in. Voor de rest: och, door schade en schande word je wijs, hè. Het is gewoon doen en geloven in jezelf.” Voor de toekomst staan er nog vele mooie plannen op stapel geeft Eric aan. “We zien nog goede uitbreidingsmogelijkheden, maar dat blijft nog even geheim... Belangrijk blijft het totaalconcept van ontwerp tot verkoop en uitvoering. Waarbij de klant één aanspreekpunt heeft. dat wordt erg gewaardeerd.” Paul tot slot: “De ene keer zit je in een kantoorpand, dan weer in een uitvaartcentrum en een volgende keer in een sporthal. Mooi vak toch?”


HMore M a g a z i n e

B u s i n e s s

Business

j a a r g a n g

Lifestyle

1

|

n r .

2

2 0 1 2

M a g a z i n e

&

L i f e s t y l e

Travel

H a a r l e m m e r m e e r

R e g i o

Ex-

S c h i p h o l


Meerwaarde met

HMore

Meerwaarde, toegevoegde waarde, hoe vaak klinken

verbinden. Het werkt! De eerste uitgave heeft enorm

deze woorden niet in zakelijk Haarlemmermeer? Elk

veel positieve reacties opgeleverd. Wij bedanken Henk

bedrijf, elke ondernemer zet zich tenslotte tot het ui-

Teunissen directeur Rivièra Maison voor zijn mooie

terste in om die meerwaarde te bieden. Net een stap

woorden bij het in ontvangst nemen van het eerste

verder gaan. De een vertaalt het in nog meer service,

exemplaar bij Long Island begin dit jaar. Tevens felici-

in aftersales, de ander in een mooie showroom. Echt

teren wij hem met de opening van zijn Flagship Store

waar voor je geld dus. Als founders van HMore willen

in Hoofddorp, Ook wethouder Arthur van Dijk bedan-

we een stukje meerwaarde bieden aan Haarlemmer-

ken wij voor zijn zeer positieve voorwoord in de eerste

meer, regio Schiphol.

uitgave. Ook in deze najaarsuitgave treft u een interes-

Een fraai vormgegeven glossy magazine met een

sante mix tussen verhalen over ondernemerschap, hoe

degelijke en aantrekkelijke inhoud over ‘business and

staat het met “De Beuk erin” en wat komt er kijken bij

lifestyle’. Niet alleen het ondernemen staat centraal,

vastgoed, tips voor buitenleven, wat moet ik met m’n

maar alles wat wonen, werken en recreëren in ons

pensioen, horeca, shopping, de wereld van het trans-

“werkgebied” zo plezierig maakt. Een glossy magazine

port, travel, evenementen... En…voor de derde editie

niet alleen voor ondernemers dus, maar ook voor hun

zullen wij een (bekende) gastredacteur uitnodigen.

gezinnen; want lokaal ondernemen vraagt om een

We wensen u More leesplezier.

sterk thuisfront. Als actieve en gedreven ondernemers met een sterke betrokkenheid tot Haarlemmermeer,

Namens de founders en bladmedewerkers.

zijn we trots op HMore. Het vraagt tenslotte lef om in

CTS Group, Master Totaalinrichting,

economisch lastige tijden en temidden van een hausse

Millenaar Adviesgroep, Schenk Makelaars,

aan informatievoorziening met een dergelijk initiatief te

Velota Zonwering & Buitenleven

komen. Voor de founders is het tegelijkertijd een bevestiging dat samenwerking vruchten afwerpt.

Wij bieden u graag editie 3 aan.

Van harte ondersteunen wij ook het centrale thema

Mail naar info@hmore.nl of gebruik

van Citymarketing Haarlemmermeer: ontmoeten en

de QR code. HMore is interactief!


Grotere ruimte en toch persoonlijker en gezelliger?

‘ Het is een genot om hier te werken’


Moreprofile

Praktijkcase tennisvereniging De Kikkers

Het kán! Dat een grote ruimte een persoonlijke en gezellige uitstraling kan hebben, bewijst Master Totaalinrichting uit Hoofddorp. Het nieuwe gebouw en terras van tennisvereniging De Kikkers in Nieuw-Vennep zijn dusdanig sfeer vol ingericht, dat leden langskomen voor een drankje of een hapje, zelfs als ze niet tennissen. Het ultieme bewijs van een geslaagd ontwerp en project. Waar gewerkt wordt, is een praktische inrichting geen

voelen. Dat creëren we bijvoorbeeld door de keuze

wens, maar een must. Voor Arjan Verbaas, pachter

voor duurzame, natuurlijke materialen. Daarnaast

van De Kikkers, was het zaak de ontwerpen hieraan te

moest het geschikt zijn voor een jaarvergadering, een

toetsen. ‘Dan moet je denken aan zaken als: staat de

dansfeest of diner en vooral voor de leden die hier

koelkast op de juiste plaats en dat je makkelijk achter

verblijven als ze komen tennissen.’

de bar kan werken. Je wilt elkaar niet in de weg lopen. En daarnaast vond ik akoestiek heel belangrijk.

Naar hoger niveau

Persoonlijk ben ik een grand café man met donkerbruin

Enthoven is zeer te spreken over het resultaat. ‘Het is

tinten. Maar deze moderne inrichting bewijst dat het

één geheel geworden. Het is naar een hoger niveau

ook zo zeer sfeervol kan zijn. Dit komt onder andere

getild. Qua inrichting, maar ook wat betreft dienst-

door het plafond met niveauverschillen, speels én

verlening. Van de leden krijgen we veel complimenten.

sfeervol. Bijzonder voor zo’n grote ruimte. Het heeft de

Ze zijn er ook veel vaker, zelfs bij slecht weer! Master

uitstraling van een paviljoen en lang niet meer van een

Totaalinrichting heeft gelukkig al het mogelijke uit ons

kantine. Ik ben echt het meest trots op die uitstraling.

budget kunnen halen. Zij toonden grote inzet, betrok-

We hebben één van de mooiste locaties van Nederland

kenheid, deskundigheid en flexibiliteit, mijn compli-

gecreëerd. Het is een genot om hier te werken!’

menten! Want natuurlijk realiseren we ons dat het best bijzonder is in deze tijd zo’n mooi park neer te zetten.’

Thuis voelen Als voorzitter van de projectgroep relocatie is René Enthoven vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwbouw. Daarbij heeft hij dankbaar gebruik gemaakt van de deskundigheid van Martien Horsman (bouwdirectie), Michel van Kooten (projectmanagement) en vele andere vrijwilligers. Er waren vier belangrijke eisen waaraan het ontwerp moet voldoen: sfeer, multifunctioneel, duurzaam en passend binnen het budget. ‘ Onze vereniging was altijd al gezellig. We wilden dat de omstandigheden nu ook zo zouden worden dat mensen zich thuis zouden Door Master is gekozen voor hoogwaardige, luxe materialen, zoals een eiken bar en eiken meubilair met lederen stoffering


Moreprofile

Functionaliteit ontmoet design

Inspirerende werkomgeving leidt tot betere prestaties De tijd van saaie grijze bureaus, degelijke zwarte bureaustoelen en functionele kantinetafels op de vergaderplek is voorbij. Steeds meer bedrijven denken heel serieus na over de inrichting van hun pand en schakelen daarbij de hulp in van een professionele ontwerper. Een goede keuze. Werknemers voelen zich namelijk prettiger in een inspirerende omgeving en dat leidt tot betere prestaties, minder ziekteverzuim en meer loyaliteit.

Kantoren moeten warm en huiselijk zijn, kleur mag niet

ontwerpstudio met interieurarchitecten en verzorgt de

ontbreken en er moet een duidelijke eigen identiteit

inrichting van veel grote bedrijven, zoals UPC , Health

zichtbaar zijn. Sfeer is belangrijker dan ooit. Want laten

City en het pand van EndeMol. ‘Maar juist – of voor-

we eerlijk zijn: veel mensen besteden meer tijd op het

al - ook kleinere bedrijven zijn bij ons aan het goede

werk dan thuis. Waarom zou het op de werkplek dan

adres’, geeft Van den Brink aan. ‘Ondernemers heb-

niet net zo behaaglijk kunnen zijn als thuis? Natuurlijk

ben nog wel eens de angst dat het te duur wordt als je

is functionaliteit ook van belang, maar design net zo

een professionele partij voor je inrichting inhuurt. Juist

goed.

niet! Een goede inrichter weet wat de mogelijkheden zijn door de aanwezige product- en materiaalkennis.

Meer uit beperkt budget

Wij kunnen dus veel meer uit een beperkt budget ha-

Werk aan de winkel dus volgens Paul van den Brink

len dan een leek.’

van Master Totaalinrichting. Zijn bedrijf heeft een eigen


Het ontwerp beleven

de indeling definitief is, komen de 3D ontwerpen en bij

Om tot de ideale inrichting te komen wordt een vast-

grote projecten zelfs een videotour. Dit zorgt voor een

omlijnd, maar logisch protocol gevolgd. Eerst met de

realistisch beeld van het mogelijke eindresultaat, want

klant om de tafel: wat zijn wensen en wat wil hij berei-

de klant loopt letterlijk door het ontwerp heen. Een

ken met zijn inrichting. Dan volgt er een bedrijfsbezoek

voorbeeldkamer is ook een methode om de klant het

om de mogelijkheden te bekijken en te ontdekken hoe

ontwerp te laten beleven. Werknemers kunnen hier bij-

er naar de uitgangssituatie toe kan worden gewerkt. Al

voorbeeld al vanuit werken en zo bepalen of het goed

snel daarna volgen de eerste schetsen. Van den Brink:

voelt en praktisch werkt. ‘Zo werken we met elkaar toe

‘Belangrijk is dat er eerst een functionele indeling wordt

naar het eindresultaat. Je begint in een kaal pand of

gemaakt. In deze eerste fase gaan we het nog niet na-

verouderde inrichting en je eindigt met een werkplek

drukkelijk over kleur en materiaal hebben. Wel probe-

waar iedereen ontzettend trots op is en graag werkt’,

ren we al direct een bepaalde sfeer neer te zetten.’ Als

besluit Paul van den Brink.


HMore M a g a z i n e

B u s i n e s s

&

L i f e s t y l e

Zomer 2013

Business J a a r g a n g

Travel 2

|

n r .

3

2 0 1 3

M a g a z i n e

Experience

Lifestyle

H a a r l e m m e r m e e r

R e g i o

S c h i p h o l


Gastredacteurs bij

HMore Voor deze uitgave viel ons de eer te beurt om gast-

Caby ging op weg naar Laren om woondesigner

redacteur te zijn van dit prachtige blad voor onderne-

Marcel Wolterinck te ontmoeten, die een creatieve

mers, HMore nummer 3.

duizendpoot blijkt te zijn in interieur en design. Ook koppelde hij pastoor Van Lent aan ondernemer

Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het blijkt

Raimond v.d. Broek en hij ontdekte verrassend veel

toch een vak apart. Het proces van ideeĂŤn bedenken,

overeenkomsten tussen religie en ondernemerschap.

brainstormen en besluiten vergt veel creativiteit en slagkracht. Zaken die we als ondernemers dagelijks

Verder kunt u onderwerpen terugvinden als duurzaam-

toepassen uiteraard, maar die in deze context toch een

heid en sociaal bewogenheid, maar ook lekker eten en

heel andere betekenis hebben.

watersporten. Het zijn nog steeds zware tijden voor veel ondernemers, maar laten we vooral kijken naar

We leerden veel en hebben interessante mensen ont-

alles wat wel goed gaat.

moet. Zo heeft Paul een interview gedaan met Nicky

Kortom, HMore nummer 3 zit weer barstenvol leuke

Westerhof van het Adamas Inloophuis. Wat een leuke,

artikelen, informatie en gadgets.

levendige vrouw met een missie. Ook nam Paul Health City onder de loep; een organisa-

We wensen u More leesplezier!

tie die maar blijft groeien en ondertussen ook over de grens gaat. Dat betekent dat sporten en conditie hou-

Namens de founders,

den heel belangrijk wordt gevonden. Juist ook voor

Paul van den Brink en Caby van Bodegraven.

ondernemers! In het prachtige artikel over Royal Van Lent Shipyard

Wij bieden u graag editie 3 aan.

leest u over deze prestigieuze scheepswerf, die ook in

Mail naar info@hmore.nl of gebruik

verre werelddelen haar sporen verdiend heeft.

de QR code. HMore is interactief!


Moresport

‘Geen tijd om te sporten? Het begon met een tennispark op Arnolduspark in Hoofddorp, ruim vijfentwintig jaar geleden. De ambitie om te groeien was er, zeker. Maar 279 Health-City-vestigingen, verdeeld over zeven Europese landen? Nee, directeur projecten Dennis Aarts had niet ver wacht dat het zó snel zou gaan. Toch maakt ook hij in alle drukte tijd vrij om te sporten. ‘Het gaat om je gezondheid. Dan is ‘geen tijd’ toch nooit een excuus?’

Alles inbegrepen Ontspannen komt hij aanwandelen in Health-City

moeite vijf mensen in geperst kunnen worden. Nee,

Toolenburg: Dennis Aarts, één van de drie grond-

leden kunnen terecht in een compleet wellness-

leggers van de Health-City-sportscholen, die je in-

centrum, met naast sauna’s met verschillende tempe-

middels bij elkaar gerust een imperium kunt noemen.

raturen ook een infraroodsauna en Turks stoombad.

Maandelijks komen er vestigingen bij. De teller staat

Ook buiten bevindt zich een sauna, evenals een jacuzzi

op ongeveer 279, de clubs zitten in Nederland, maar

en een ruime ligweide.

ook in Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje en Italië. Wat is de verklaring voor dit enorme succes? Collega-ondernemer en minstens even druk bezet man Paul van den Brink van Master Totaalinrichting, aangeschoven bij het gesprek, weet het wel: ‘Kijk om je heen. Alle faciliteiten die Health-City biedt, zijn bij het lidmaatschap inbegrepen. Super toch?’ In derdaad, die faciliteiten, dat zijn er nog al wat. Gratis koffie, thee en frisdrank bijvoorbeeld, kinderopvang, gebruik van sauna en zwembad. Waarbij ‘sauna’ niet moet worden opgevat als houten hokje waar met veel

2 2

|


Onzin.’ Laagdrempelig

Nieuwe trend vraagt nieuwe vloer

‘Een mooie en ontspannen ambiance, waarin het

De nieuwste trend in fitnessland? ‘Dat is absoluut het

leuk en gemakkelijk is om aan je gezondheid te wer-

‘functioneel trainen’,’ aldus Aarts. ‘In plaats van ap-

ken, dát is wat we mensen willen bieden,’ licht Aarts

paraten worden hierbij losse attributen en het eigen

toe. ‘Dat sporten goed is voor de gezondheid hoef je

lichaamsgewicht gebruikt om allerlei oefeningen te

niemand meer uit te leggen. De vraag is voor veel men-

doen. Wij signaleren zo’n trend en zorgen direct dat er

sen meer: hoe pas ik sporten in in mijn drukke leven?

ruimte voor wordt gemaakt in de fitnesszaal. Paul zorgt

Daar helpen wij bij door de drempel zo laag mogelijk te

dan voor de juiste verende vloer erbij.’

maken. Dat begint al op de ruime parkeerplaats. Niets

Van den Brink grijnst bescheiden. Hij is kind aan huis

is zo vervelend als je auto niet kwijt kunnen. Er zijn dus

bij Health-City. Niet alleen om te sporten, maar vooral

voldoende parkeerplekken. Dan de kleedkamers; die

ook om te zorgen dat iedere vestiging de juiste vloeren

zijn zo opgezet dat er altijd voldoende ruimte is om je

en meubilair krijgt. Een verende vloer in de aerobics-

om te kleden en een eigen locker te hebben.’ Gekoelde

zaal, een stevige vloer onder de zware apparaten en

sportzalen, voldoende apparaten zodat niemand hoeft

een vochtbestendige vloer in de douches. ‘Paul weet

te wachten en iedere vier jaar nieuwe apparatuur; ook

precies wat we willen, hij heeft aan twee woorden

daarmee proberen Aarts en zijn compagnons steeds

genoeg. Hij zorgt voor het ontwerp en de uitvoering.

weer de beste kwaliteit te leveren. Plus natuurlijk de

Het is echt prima samenwerken met hem.’

nieuwste sport- en fitnesstrends. ‘Stilstand is achteruit-

‘We zijn de afgelopen maanden bezig geweest om ver-

gang, vinden wij. Ook in deze tijden van economische

schillende Health-City-vestigingen in Nederland een

tegenwind. Dus nee, wij doen niet een jaartje langer

make-over te geven’, vult Van den Brink aan. ‘En we

met de fitnessapparatuur om kosten te besparen. Onze

hebben de vloeren in de twintig Duitse vestigingen

klanten hebben recht op de beste producten.’

gelegd. Nu zijn we samen in Utrecht aan de slag.’

|

2 3


‘Alle faciliteiten die Health-City biedt, zijn bij het lidmaatschap inbegrepen’ om een uur of half zeven. Dat werkt voor mij beter dan eerst naar huis gaan, want dan gebeurt het meestal niet meer. Dus hup, uit het werk naar de sportschool, en daarna nog even lekker de sauna in. Heerlijk.’ ’s Avonds de deur nog uit gaan om te sporten, kan lastig zijn, erkent Aarts: ‘Lange werkdag achter de rug, kinderen die je aandacht opeisen, eindelijk even zitten. Kom dan nog maar eens in beweging. Daar is heel wat Meer energie en frisser denken

discipline voor nodig.’ Daarom plant Aarts zijn sport-

Maar Van den Brink komt niet alleen vloeren leggen in

momenten vóór de werkdag. ‘Ik sta drie keer per week

de sportschool. Hij werkt zich er ook regelmatig in het

om half acht ’s ochtends in de sportschool. Dan werk ik

zweet. ‘Dat plan ik in mijn agenda. Sporten geeft ener-

me even flink in het zweet en daarna ben ik klaar voor

gie, je gaat frisser denken. Meestal ga ik na het werk,

de werkdag. Als een raket ga ik dan.’

2 4

|


Sporten kan altijd Handig: leden van Health-City kunnen bij iedere vestiging in het land terecht. Wie veel onderweg is, of files wil omzeilen, kan op tientallen locaties terecht om een uurtje beweging mee te pakken. Van zeven uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds zijn de clubs geopend, zeven dagen per week. Mmm, zo wordt een uitvlucht wel heel lastig te verzinnen. ‘Als je in al die tijd geen gaatje kunt vrijmaken om te sporten, ben je op een verkeerde manier druk bezig, denk ik. Dan stel je de verkeerde prioriteiten.’ Wie van zichzelf weet dat de discipline soms te wensen overlaat, kan desgewenst een personal trainer inschakelen. Ideaal, vindt Van den Brink: ‘Je kunt een sportschema op maat laten maken, helemaal aangepast aan je eigen wensen. Sterker worden, afvallen, conditie opbouwen. Zo’n personal trainer houdt je wel aan de gang.’ Afhaken is er niet bij; de personal trainer zorgt door middel van sms en mail voor de benodigde motivatie. Sporten, dat is eigenlijk het enige dat Van den Brink en Aarts nooit samen doen. ‘Dat komt vooral omdat we op verschillende tijdstippen sporten, Dennis liever ’s ochtends, ik juist ‘s avonds’, zegt Van den Brink. Aarts vult grappend aan: ‘En ik ben natuurlijk een stuk sterker…’

|

2 5


Epoxy vloeren

Raamdecoratie

2 6

|

Behang

Gordijnen

Buitenzonwering

Kantoormeubilair


Ontwerp & advies

Maatwerkmeubilair

Schilderwerken

Dirk Storklaan 65 2132 PX Hoofddorp Tel: 023 562 7098 info@masterproject.nl www.masterproject.nl Openingstijden: ma - vrijdag: 09:00 uur - 18:00 uur zaterdag 10:00 uur - 17:00 uur

Sportvloeren

Parketvloeren

Meubilair

Hmore Magazine - Master Totaalinrichting  

Exclusief Business & Lifestyle Magazine. Klassiek trendy en zakelijk. Van, voor en door ondernemers in Haarlemmermeer / Regio Schiphol.