Page 1

VERWIJSKAART DEMENTIE GERIANT HELPT Nu zijn er ruim 8.000 mensen met dementie in Noord-Holland Noord. Dat worden er in de komende decennia 21.000. Dementie treft niet alleen patiënten zelf, maar ook hun familieleden en naasten. Mensen met dementie willen graag thuis kunnen blijven wonen, Geriant helpt daarbij. Dat willen we samen doen met anderen: gezamenlijk optrekken met de huisarts en andere hulp thuis is het uitgangspunt.

BASIS- OF SPECIALISTISCHE GGZ? In principe beslist vanaf 01-01-2014 de verwijzer, i.c. de huisarts, over de keuze tussen basis- en specialistische GGZ bij verwijzing. Kan de huisarts dat op het moment van verwijzing nog niet inschatten? Geen probleem: dan neemt Geriant het initiatief om na de intake en diagnostiek te overleggen over de uiteindelijke keuze.

HULPAANBOD Diagnostiek: zowel ‘ziektediagnostiek’ als ‘zorgdiagnostiek’ Casemanagement: actieve en langere begeleiding van patiënt en familie Behandeling: medicamenteus, gesprek, groepen Geriant scholing & advies: informatie, voorlichting, consultatie en scholing.

Vuistregels voor het verschil tussen basis- en specialistische GGZ: 1) Patiënt jonger dan 70 jaar. 2) Er is probleemgedrag aanwezig die de zorg echt belemmert (denk ook aan bemoeizorg). 3) Er is psychiatrische of somatische comorbiditeit die van invloed is op het beloop van dementie. 4) Er zijn problemen binnen de familie of met mantelzorgers die de zorg echt bemoeilijken. 5) Patiënt en/of zijn netwerk is niet in staat tot ‘eigen regie’ over de situatie en de problemen daarbij.

EERSTE CONTACT KAN KOSTELOOS Voor veel patiënten is verwijzing naar Geriant toch een grote stap. Daarom is er de mogelijkheid tot een eerste kennismaking in de vorm van een kosteloos contact. Dat kan de drempel verlagen.

Specialistische GGZ is in de regel aan de orde als er sprake is van twee of meer van deze factoren. Ook als uw verwijsvraag specifiek ‘ziektediagnostiek’ is, gaat daar al gauw zoveel tijd en inzet van meerdere disciplines inzitten, dat specialistische GGZ aan de orde is.

www.geriant.nl

voor huisartsen in Noord-Holland Noord KOSTEN De hulpverlening van Geriant valt onder de basispolis van de ziektekostenverzekering en in verzorgingshuizen onder de AWBZ. Er zijn aan de hulp geen kosten verbonden. Maar het overheidsbeleid kan daarin van jaar tot jaar wijzigen. Wel is het eigen risico op de zorgpolis van de patiënt van toepassing.

VERWIJZEN NAAR GERIANT �

Altijd door of met instemming van de huisarts of medisch specialist. Door de huisarts via het aanmeldpunt ouderen: 088 65 65 000 of digitaal via www.geriant.nl Ook via ‘beter verwijzen’ is digitale aanmelding rechtstreeks mogelijk.


DIRECT CONSULT VAN EEN COLLEGA-SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE? DAT KAN!

WAT KAN DE HUISARTS ZELF DOEN?

LOCATIES EN CONTACTGEGEVENS

HUISARTSEN KUNNEN RECHTSTREEKS BELLEN MET HUN GERIANT-COLLEGA’S.

VIJF STAPPEN BIJ VERMOEDEN VAN DEMENTIE:

In de Kop van Noord-Holland: Carla Sluijter: 06-54 90 7772 Marianne Metz: 06-51 36 9450 Martin Kooij (verzorgingshuizen): 06-53 49 0871

� Maak zaken bespreekbaar: kies voor het open gesprek.

Goede dementiehulp doe je niet in je eentje! Geriant heeft op elke locatie een breed samengesteld team, ingespeeld en gespecialiseerd op dementie: casemanager, specialist ouderengeneeskunde, gz-psycholoog en ouderenpsychiater. Geriant heeft teams op vijf locaties:

In Noord-Kennemerland Noord: Boudewijn Freriks: 06-10 44 0376 Peter Neven: 06-10 30 3899 Lineke Kleemans (verzorgingshuizen): 06-22 93 5434

➁ Test de cognitie: doe de MMSE.

➂ Sluit andere aandoeningen uit: doe lichamelijk onderzoek en routine lab.

In Noord-Kennemerland Zuid: Sian Lien Oh: 06-12 99 0191 Marja de Bruin: 06-10 15 3449

➃ Kijk naar de belasting voor de omgeving: praat met partner of kinderen.

In West-Friesland: Jos Mol: Jolanda Wiering: Anja Thio (verzorgingshuizen):

➄ Voor hulp bij diagnostiek of verdere zorg: verwijs naar Geriant of andere partners in de hulpverlening bij dementie.

06-53 18 5888 06-53 52 3949 06-83 67 9504

Geriant-kliniek: Cor Wabeke:

06-22 93 1523

Consulent-psychiater: Leny van Dalen:

06-41 73 3951

Zelf meer diagnostiek doen? Gebruik de NHG-standaard!

Geriant Kop van Noord-Holland Drs. F. Bijlweg 4, 1784 MC Den Helder t 0223 64 81 00 e info1@geriant.nl Geriant Noord-Kennemerland Noord Titanialaan 15a, 1702 AZ Heerhugowaard t 072 527 03 90 e info2@geriant.nl Geriant West-Friesland Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn t 0229 741 741 e info4@geriant.nl Geriant Noord-Kennemerland Zuid James Wattstraat 10a, 1817 DC Alkmaar t 072 514 66 66 e info5@geriant.nl

Geriant-Kliniek Titanialaan 15a, 1702 AZ Heerhugowaard t 072 527 22 65 e info3@geriant.nl

www.geriant.nl

Verwijskaart Dementie  
Verwijskaart Dementie  

Work done for GHO. Verwijskaart Dementie for Geriant.

Advertisement