Page 1

Est. since 21.10.13

Prospectus


Bond, Jazz Bond© een unieke manier om te investeren in cultuur Met Jazz Bond© versterkt u uw band met de u de nieuwe activiteiten van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw.

Jazz Bond© wordt uitgegeven door Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw


Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw o.l.v. Henk Meutgeert is een opwindende bigband, met een ritmesectie van wereldklasse, fantastische blazerssecties en solisten die tot de absolute Nederlandse en internationale top behoren. Het orkest speelt jazz met een open blik op het eigen genre en aanverwante muziekstijlen en vanuit de missie om te verbinden: De verbinding met u als publiek in onvergetelijke jazzconcerten in de Grote Zaal van het Concertgebouw. Kortom, met een Jazz Bond versterkt u uw binding met het Jazz Orchestra of the Concertgebouw.

Het orkest, dat in 1996 werd opgericht, voert sinds 1999 op uitnodiging van toenmalig directeur van Het Concertgebouw, Martijn Sanders, de naam Jazz Orchestra of the Concertgebouw. Sindsdien heeft het Jazz Orchestra of the Concertgebouw een prominente plek verworven in het Nederlandse orkestenbestel. Jaarlijks bezoeken bijna 35.000 mensen de concerten. Het heeft met vele grote namen uit de internationale en Nederlandse jazzwereld opgetreden en getoerd in onder meer Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, China, Japan en Indonesië. De cd Blues for the Date leverde het orkest in 2010 de Edison Jazz&World op en werd door de invloedrijke Amerikaanse website All About Jazz uitgeroepen tot een van de vijf beste big band-cd’s van dat jaar. Kortom, het Jazz Orchestra of the Concertgebouw is sinds de oprichting in 1996 uitgegroeid tot een volwassen en toonaangevend orkest. Maar tevreden achterover leunen doen we niet. In de huidige belevingseconomie wil de concertbezoeker deelgenoot zijn van een inspirerend totaalgebeuren, waarin muziek een factor is. De frequentie van de concerten, de visuele vormgeving, de energie en de flow van het concert en omgevingsfactoren zoals kwaliteit en reputatie van de concertzaal zijn steeds belangrijker geworden. Op dat gebied heeft het orkest nog een ontwikkeling door te maken. Daarom hebben we nieuwe toekomstplannen gemaakt en investeren we in onze productionele kwaliteit, voortbouwend op de uitstekende muzikale prestaties en inspelend op de wensen van ons publiek. Zo gaan we – meer dan in de afgelopen jaren – opereren vanuit onze thuishaven: de Grote Zaal van Het Concertgebouw in Amsterdam. Als één van meest prestigieuze concertzalen van de wereld biedt Het Concertgebouw alle mogelijkheden invulling te geven aan de nieuwe ideeën. Maar we sluiten niet uit dat we ook producties gaan doen in grotere zalen, gericht op een breed publiek, zoals in de Heineken Music Hall, Ziggo Dome en Ahoy. Daarnaast gaan we werken met een concertregisseur om de visuele kracht en de flow van onze concerten te versterken. Ten slotte zullen we onze concerten zelf gaan produceren, om zo onafhankelijk mogelijk te zijn in onze artistieke keuzes. Kortom, volledige vrijheid in programmering en ontwikkeling van nieuwe artistieke concepten.

Est. since 21.10.13 Jazz Orchestra of the Concertgebouw Jazz Bond

5

Prospectus

Introductie orkest en toekomstvisie


Het business model voor de Jazz-Bonds: eenvoudig en flexibel Gestimuleerd door een veranderende rol van de overheid zoeken wij financiering die past bij deze ondernemende plannen. Niet met subsidies maar met private middelen. Daarom gaat de Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw obligaties uitgeven, onder de naam Jazz Bond. De Jazz Bond is een uniek, innovatief financieel product waarmee particuliere beleggers hun betrokkenheid kunnen tonen, onze plannen kunnen financieren en tevens een interessant rendement kunnen behalen.


Het business model van het Jazz Orchestra is betrekkelijk eenvoudig. De Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gaat in eigen beheer concerten produceren. Onze inkomsten worden gevormd door ticketopbrengsten en sponsoring, onze uitgaven door aan de concerten gerelateerde kosten zoals zaalhuur, gages, beeldrechten en publiciteit. Inkomsten gedreven door zaalbezetting Belangrijkste driver van de inkomsten is de zaalbezetting. Deze is afhankelijk van de artistieke prestaties van het orkest, de programmering van gastartiesten, het geprogrammeerde repertoire, de prijsstelling van tickets, de concertkalender, de concertfrequentie en eventueel concurrerende evenementen en – voor een belangrijk deel – marketing en reclame. Onze track record voor de bezetting in de grote zaal van Het Concertgebouw van de afgelopen 5 jaar is weergegeven in onderstaande tabel.

gemiddelde bezetting break even point

2009

2010

2011

2012

2013

4 concerten

3 concerten

3 concerten

4 concerten

4 concerten

track record voor de bezetting in de grote zaal van Het Concertgebouw van de afgelopen 5 jaar

Het break-even point van een enkel concert ligt rond de 55%. In alle concerten van de afgelopen vijf jaar lag de zaalbezetting aanzienlijk hoger, namelijk 78%. Dit is natuurlijk geen garantie dat de bezetting in de toekomst zo blijft: de frequentie van concerten in de grote zaal zal hoger worden, waardoor er verzadiging kan optreden; de smaak van het publiek kan veranderen waardoor het publiek de voorkeur gaat geven aan culturele alternatieven; de kwaliteitsperceptie op het orkest kan veranderen, economische omstandigheden kunnen het budget voor culturele bestedingen aantasten, keuzes in de programmering kunnen niet in de smaak vallen, etc. Naar onze inschatting is er echter nog veel ruimte voor nieuwe producties van het orkest. Deze vooronderstelling wordt ingegeven door de volgende overwegingen. In de afgelopen jaren heeft het orkest bij optredens in kleinere zalen, zoals het Bimhuis, regelmatig te maken gehad met een ruimschoots grotere vraag dan zaalcapaciteit. De zaalbezetting in de grote zaal van Het Concertgebouw is in afgelopen jaren gerealiseerd zonder noemenswaardige publiciteit. Veel concerten verkochten op aankondigingen in de jaarkalender van Het Concertgebouw (waar in de toekomst door ons in eigen beheer geproduceerde concerten ook in worden opgenomen) en de website van Het Concertgebouw.

Est. since 21.10.13 Jazz Orchestra of the Concertgebouw Jazz Bond

7

Prospectus

Introductie orkest en toekomstvisie


De ervaring is ook dat goede publiciteit met eenvoudige middelen, zoals aankondigingen via abri’s, de vraag sterk stimuleert. Deze mogelijkheden zijn tot heden nagenoeg onbenut gebleven. De ervaring leert dat een grotere frequentie van concerten de vraag juist stimuleert in plaats van verzadigt. Zoals u leest in de cijfers van de afgelopen vijf jaar bevindt het orkest zich in een groeiende trend. Inkomsten die voortkomen uit exploitatie muziek en beeldrechten In de komende jaren gaan we alle concerten van het orkest in Het Concertgebouw professioneel laten opnemen en de rechten van al onze opnames, zowel geluid als beeld, verwerven. Deze rechten zullen op verschillende manieren geëxploiteerd worden. Zowel door de verkoop van cd’s en dvd’s, maar ook door licentieovereenkomsten met verschillende zendgemachtigden, zowel in Nederland als in het buitenland. Deze exploitatie genereert niet alleen inkomsten, maar vergroot ook de naamsbekendheid van ons orkest en draagt daardoor bij aan de zaalbezetting van onze concerten. Inkomsten die voortkomen uit sponsoring Een ander deel van de inkomsten wordt gevormd door concertsponsoring. De mogelijkheden hiervoor worden positief ingeschat. De kwaliteitsperceptie van het orkest, de reputatie van Het Concertgebouw, de hoogwaardige mogelijkheden voor ontvangst en catering van gasten, de ligging, veiligheid en bereikbaarheid van het gebouw worden door ondernemingen hoog gewaardeerd. In het algemeen zijn professionele producties in Het Concertgebouw populaire sponsoring-evenementen. Concerten van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw bieden een meer casual, en daarmee voor bedrijven aantrekkelijk alternatief voor klassieke concerten. In de afgelopen jaren zijn nagenoeg alle concerten van het orkest in Het Concertgebouw gefinancierd geweest met – door Het Concertgebouw geworven bedrijfssponsors, waaruit wij opmaken dat er vanuit het bedrijfsleven belangstelling is voor de sponsoring van onze concerten. Uiteraard realiseren wij ons dat mogelijkheden voor sponsoring niet onveranderd positief blijven. Bedrijven hebben in de huidige economische omstandigheden beperkter budget voor sponsoring. Zij zijn kritisch bij het maken van keuzes uit alternatieven en op de resultaten van sponsoring. Bovendien zijn veel culturele instellingen door krimpende subsidies aangewezen op sponsoring door bedrijven, zodat het aanbod van kwalitatief hoogwaardige alternatieven in de komende jaren naar verwachting zal groeien. Ten slotte moet het management van het orkest ervaring opdoen met het werven van sponsors. Daartoe is het bestuur versterkt met een aantal leden die uitstekende ingangen in het bedrijfsleven hebben.

Est. since 21.10.13 Jazz Orchestra of the Concertgebouw Jazz Bond

8

Prospectus

Businessmodel: eenvoudig en flexibel


Uitgaven De uitgaven van het orkest bestaan uit de volgende categorieĂŤn: Gages en onkostenvergoedingen aan muzikanten en gastsolisten Muziekarrangementen Huur van zaal, instrumenten en geluid- en lichtinstallaties Publiciteit en marketing Verwerving muziekrechten en opnames van eigen concerten Management en productie De uitgaven van het orkest zijn nagenoeg geheel variabel. De orkestleden en orkestleiding worden ingehuurd op freelance basis en de gages worden voor elk concert afzonderlijk bepaald op basis van de verwachte zaalopbrengst. Dit geldt ook voor de gages van gastsolisten van het orkest. Ook de kosten van de muziekarrangementen variĂŤren met het aantal concerten. De Stichting legt zaalhuur voor de duur van maximaal een seizoen vast en voor een vast aantal concerten. Publiciteit en marketing variĂŤren eveneens met het aantal concerten. Management en productie krijgen een vergoeding op commissiebasis. Toch is het mogelijk dat door economische omstandigheden de kosten van het produceren van concerten harder stijgen dan de opbrengsten. Bij een zeer sterke stijging van de uitgaven gedurende een langere termijn kan de situatie ontstaan dat de Stichting haar verplichtingen onder de Jazz Bond niet of slechts gedeeltelijk kan nakomen.

Est. since 21.10.13 Jazz Orchestra of the Concertgebouw Jazz Bond

9

Prospectus

Businessmodel: eenvoudig en flexibel


Hoe werkt de Jazz BondŠ? De Jazz BondŠ biedt verschillende mogelijkheden om het Jazz Orchestra of the Concertgebouw te ondersteunen bij zijn ambitie om jazz van wereldklasse uit te voeren in de Grote Zaal van Het Concertgebouw. Hiernaast vindt u een opsomming van de mogelijkheden.


De Jazz Bond© als aantrekkelijke belegging Als houder van een Jazz Bond leent u voor de duur van vijf jaar een bedrag van €1.000 (of een veelvoud daarvan) aan de Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw tegen een jaarlijkse rente van 2,5%. Dit rendement is in beginsel netto: de Jazz Bond valt voor particulieren niet in de vermogensrendementsheffing. Maar de Jazz Bond heeft nog een interessant voordeel: per Jazz Bond kunt u als particulier een bedrag van €1.093 als culturele gift in aftrek brengen op uw belastbare inkomen. Als u aan alle voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld: u moet in 2013 uw inleg storten) geniet u daarmee een teruggave van inkomstenbelasting die kan oplopen tot 52% van €1.090 = €567. Uw netto-investering is dan €1.000 - €567 = €433 terwijl u de Stichting met een bedrag van €1.000 financiert. Op uw investering van €433 geniet u vervolgens een rente van 2,5% van €1.000 = €25 per jaar. Over de netto-investering van €433 is dat een effectieve rente van 5.7%. Hoe is de aftrek berekend? Als Jazz Bond houder stelt u €1.000,- ter beschikking, maar krijgt gedurende vijf jaar €25 rente per jaar, ofwel in totaal €125,-. Deze €125,- vormt geen schenking. Per saldo wordt €875,- als schenking beschouwd. Volgens de Geefwet is die schenking van €875 voor 125% (de multiplier) aftrekbaar, dus 125% x €875 = €1.093,De rente en aflossing Als de Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw de Jazz Bond na vijf jaar aflost, ontvangt u €1.000 per obligatie. De Stichting zal de rente en aflossing putten uit de opbrengsten van concerten die zij gaat produceren in Het Concertgebouw en vergelijkbare andere zalen. De rente die u ontvangt blijft onbelast. De aflossing in 2018 wordt vervolgens belast voor het bedrag dat u in 2013 heeft afgetrokken, in het voorbeeld hierboven dus €1.093. Over dit bedrag betaalt u bij 52% tarief €567 belasting. Over de gehele looptijd heeft u per Jazz Bond dan netto €433 belegd en daarover jaarlijks €25 rente genoten, ofwel 5,7% rendement. Deze fiscale behandeling is door de Belastingdienst bevestigd. Voorts heeft de Belastingdienst aangegeven dat de Jazz Bond niet in de grondslag voor de vermogensrendementsheffing valt. Vergeleken met een normale belegging scheelt dat 1,2% rendement. Ter vergelijking: als u €433 gedurende vijf jaar zou vastzetten tegen 2,5% zou uw nettorendement 2,5% minus 1,2% = 1,3% zijn. Het nettorendement van de Jazz Bond is in het gunstige geval (als u volledige aftrek heeft tegen het hoogste tarief) 5,7% en in het ongunstigste geval (als u geen aftrek geniet) 2.5%. En – last but not least - u heeft de Stichting effectief €1.000 geleend tegen een voor de Stichting goedkope rente. De Jazz Bonds worden geadministreerd in de beleggersadministratie van Optimix Vermogensbeheer NV.

Est. since 21.10.13 Jazz Orchestra of the Concertgebouw Jazz Bond

9

Prospectus

Businessmodel: eenvoudig en flexibel


Voorwaarden voor aftrek Hierboven is er vanuit gegaan dat u de inleg op een Jazz Bond als culturele gift mag aftrekken van uw inkomen. Aftrek van culturele giften is aan voorwaarden gebonden. Enerzijds is de aftrek gemaximeerd: de extra aftrek door de multiplier is maximaal €1.250. Stel, u koopt acht Jazz Bonds. De aftrek wordt dan als volgt berekend. Van de €8.000 inleg op de Jazz Bonds wordt €8.000 – 8 x €125 (de rente) = €7.000 als schenking beschouwd. De extra aftrek op grond van de multiplier bedraagt €7.000 x 0.25 = €1.750, met een maximum van €1.250. Uw totale aftrek bedraagt dus €7.000 + €1.250 = €8.250. Bij een tarief van 52% is uw teruggave dus €4.290. Uw netto-investering bedraagt dan dus €8000 - €4.290 = €3.710. Uw jaarlijks rendement bedraagt 8 x €25 = €200. Dit komt neer op 5.4%. De meest effectieve aftrek geniet u bij vijf Jazz Bonds. Daarna neemt het nettorendement geleidelijk af. Een andere voorwaarde voor belastingaftrek is dat u een drempel over moet voordat u aftrek kunt genieten. Deze drempel is 1% van uw verzamelinkomen met een minimum van €60. Deze drempel moet u in mindering brengen op de gift. Stel, u koopt 3 Jazz Bonds en mag in principe 3 x €1093 = €3.279 aftrekken. Stel, uw verzamelinkomen bedraag €40.000. De drempel is dus 1% van €40.000 = €400. Deze €400 moet u in mindering brengen op de aftrekbare gift van €3.279, zodat een aftrek resteert van €2.879. De Jazz Bond in combinatie met een gift van de rente Hoewel de Jazz Bond financiering tegen een lage rente verschaft, staan wij altijd open voor verdere financiële ondersteuning van onze activiteiten. Wilt u meer steun aan het orkest geven, dan bieden wij de mogelijkheid om het recht op de jaarlijkse couponrente te schenken aan de Stichting Vrienden Jazz Orchestra of the Concertgebouw. Dat is een stuk handiger dan separaat vriend worden – iets dat u mogelijk toch al van plan was. Zo hoeft u geen aparte bankoverschrijving te regelen en uw donatie stopt automatisch bij aflossing van de Jazz Bond. Voor u is vriend worden door schenking van coupons eenvoudig te regelen door het betreffende vakje op het inschrijfformulier voor de Jazz Bonds aan te kruisen. Voor ons scheelt deze manier van doneren veel administratief werk. Zo hoeven wij geen facturen op te maken en te verzenden, geen debiteurenbeheer te doen en nemen de bankkosten af. Tijd en geld dat wij liever besteden aan het maken van mooie producties. Omdat de Stichting Vrienden een ANBI-status heeft, zal de schenking van couponrente als culturele gift aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting opnieuw met multiplier. Als u dus een Jazz Bond koopt en de rente wegschenkt is in totaal €1.250 aftrekbaar. De Jazz Bond© als culturele gift Het is ook mogelijk dat u een grotere schenking aan de Stichting overweegt. In dat geval kunt u een of meer Jazz Bonds kopen en daarbij op het inschrijfformulier verklaren dat u afziet van rente en aflossing. Voor de Jazz Bonds waarvan u de aflossing aan de Stichting schenkt hoeft u na vijf jaar niets als inkomen aan te geven.

Est. since 21.10.13 Jazz Orchestra of the Concertgebouw Jazz Bond

8

Prospectus

Businessmodel: eenvoudig en flexibel


Omdat de aankoop van de Jazz Bond door de Belastingdienst al wordt aangemerkt als aftrekbare gift is ook deze manier van schenken eenvoudig: het enige dat u hoeft te doen is op het inschrijfformulier aan te kruisen voor welk aantal van de door u gekochte Jazz Bonds u afziet van aflossing. Wilt u uw schenking toch notarieel vastleggen dan kan dat via notariskantoor Voorneman en Geenen via www.v-g.nl. U kunt dan contact opnemen met Guillaume Mounier via zijn e-mail adres g.mounier@v-g.nl De Jazz Bond: ook interessant als u geen belastingaftrek heeft Aan de aftrek van culturele giften zijn voorwaarden verbonden (zie www.jazzbonds.nl voor een volledige beschrijving van de voorwaarden*). Stel dat u geen aftrek geniet omdat u het maximum voor culturele giften al volledig heeft gebruikt: investeren in de Jazz Bond kan dan nog steeds aantrekkelijk zijn: u belegt dan â‚Ź1.000 en ontvangt jaarlijks 2,5% rente. Bij aflossing is er niets belast. Omdat de Jazz Bond niet in de grondslag van de vermogensrendementsheffing valt, bespaart u 1,2% per jaar ten opzichte van normale beleggingen. Kortom, ook als u geen belastingaftrek geniet kan het aantrekkelijk zijn in Jazz Bonds te beleggen. Vraag advies bij investering in Jazz Bonds door een onderneming of BV of als u buiten Nederland woont. De fiscale voordelen van een Jazz Bond zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zo is de aftrek afhankelijk van uw verzamelinkomen en de overige (culturele) giften die u in 2013 doet. Voorts is de hierboven gegeven beschrijving van de fiscale gevolgen van investering in de Jazz Bonds alleen van toepassing voor particulieren die hun Jazz Bond houden als binnenlands belastingplichtige belegger. Als u bijvoorbeeld Jazz Bonds koopt vanuit een onderneming of via een BV gelden andere regels. Wij adviseren u in dat geval advies te vragen aan een fiscaal expert. Hetzelfde geldt als u niet in Nederland woont.

Est. since 21.10.13 Jazz Orchestra of the Concertgebouw Jazz Bond

9

Prospectus

Businessmodel: eenvoudig en flexibel


Samenvatting van uw opties Per saldo heeft u drie opties:  r +L1Haa)VUKHSZPU]LZ[LYPUN<SLN[WLY1Haa)VUKPULUNLUPL[ jaarlijks 25 rente per bond en in 2018 ontvangt u 1.000 aflossing per bond. Afhankelijk van de fiscale mogelijkheden trekt u per Jazz Bond maximaal 1.093 af en bij aflossing geeft u het bedrag dat u heeft afgetrokken weer aan. Het nettorendement varieert – afhankelijk van uw situatie - van 2.5% tot 5.7%.  r +L1Haa)VUKTL[^LNNLZJOVURLUYLU[L<SLN[WLY1Haa)VUK in en schenkt de rente weg aan de SVJOC. U geniet in 2018 aflossing van 1.000 per bond. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u maximaal 1.250 per Jazz Bond van uw inkomen aftrekken. Bij aflossing wordt deze aftrek weer belast.  r +L1Haa)VUKHSZJ\S[\YLSLNPM[<SLN[WLY1Haa)VUKPU<NLUPL[ geen rente of aflossing. In 2013 is per Jazz Bond maximaal 1.250 aftrekbaar als culturele gift.

Risico’s Zoals aan elke belegging zijn ook aan de Jazz Bond risico’s verbonden. Het risicoprofiel van de Jazz Bonds is hoger dan dat van “gewone” obligaties. Op de website www. jazzbonds.nl vindt u een uitgebreide beschrijving van deze risico’s. Wij adviseren u deze beschrijving goed te lezen voordat u beslist in Jazz Bonds te investeren. Kort samengevat komt dit er op neer dat het risico van de Jazz Bond nauw samenhangt met de zaalbezetting van onze concerten, dus het percentage kaartjes dat wordt verkocht. Als dat structureel onder 55% zou liggen, loopt u risico. Gelukkig heeft zich dat in de afgelopen vijftien jaar bij geen van onze concerten in de grote zaal van Het Concertgebouw voorgedaan. In tegendeel, onze goede zaalbezetting - gemiddeld 78% over de afgelopen vijf jaar- is juist voor ons de reden op deze zaal te concentreren en zelf te gaan produceren!

Est. since 21.10.13 Jazz Orchestra of the Concertgebouw Jazz Bond

8

Prospectus

Businessmodel: eenvoudig en flexibel


Est. since 21.10.13 Jazz Orchestra of the Concertgebouw Jazz Bond

9

Prospectus

Businessmodel: eenvoudig en flexibel


De Jazz Bond wordt uitgegeven door de Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw. Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw heeft een culturele ANBI status. Het bestuur van de stichting bestaat uit Hans Brouwer (voorzitter) Jan Andreae (secretaris) mr. Rutger Hafkenscheid (penningsmeester) Frans van Geest (orkestlid) ComitĂŠ van aanbeveling Martijn Sanders Jan Aalberts

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw wordt ondersteund door de Stichting Vrienden Jazz Orchestra of the Concertgebouw (SVJOC). SVJOC is een steunstichting die zich ten doel stelt fondsen te werven voor het Jazz Orchestra of the Concertgebouw en richt zich verder op de relatie tussen het orkest en publiek. De SVJOC heeft evenals de Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw de ANBI status. Bestuur Stichting Vrienden Jazz Orchestra of the Concertgebouw Floris Jansen (voorzitter) mr. Jan Karel van der Staay (secretaris) prof. mr. Tom Ottervanger (penningmeester) Juan Martinez (artistiek lid) Sounding board drs. Cees Boer prof. dr. Dolf van den Brink prof. Ir. Wim Dik drs. Anton Dreesmann Karel van Eerd ir. Francine Houben ir. Hessel Lindenbergh mr. Jan Kalff drs. Guus Lubsen mr. Yvonne van Rooy mr. Willem Stevens

Colofon Product development en fiscale adviezen / mr. Rutger Hafkenscheid Juridische adviezen / mr. Tom Ottervanger NotariĂŤle ondersteuning / Voorneman en Geenen Notarissen, A.J. Ernststraat 199, 1083 GV Amsterdam Administratieve verwerking / Optimix Vermogensbeheer NV Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam. Grafisch ontwerp / Design Discovery Productie / Juan Martinez voor Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw


www.jazzbonds.nl

Joc bond prospectus  
Joc bond prospectus  
Advertisement