__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ERIK GROENENDIJK


ERIK GROENENDIJK

‘But his words fell on deaf ears. The boy continued to soar up into the bright blue sky, edging nearer and nearer to the sun and, as Daedalus flew along below him, he saw a bright white feather flutter through the sky and, looking up, watched in horror as more and more feathers detached themselves from his son’s wings.’


ERIK GROENENDIJK

education ‘But his words fell on deaf ears.


ERIK GROENENDIJK

industry

education ‘But his words fell on deaf ears.


LEARNING BY DOING

RE-IMAGINING CRAFT EDUCATION DESIGN AS POLITICS: New Utopias on the Ruins of the welfare state TU Delft, MSc Architecture Erik Groenendijk, 4249364

Mentors:

ir. Huib Plomp

ir. Bas Gremmen

drs. Marta Relats


DYSTOPIA UTOPIA

CONTENTS

ERIK GROENENDIJK

UTOPIA: LEARNING BY DOING

1. Introduction 2. Problem statement 3. New guilds 4. Learning by doing 5. Future developments

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 1 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

ERIK GROENENDIJK

INTRODUCTION brief explanation of this thesis

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 2 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

DESIGN AS POLITICS

ERIK GROENENDIJK

MSC 3 & 4

INTRODUCTION

NEW UTOPIAS: ON THE RUINS OF THE WELFARE STATE

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 3 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

THE WELFARE STATE

ERIK GROENENDIJK

DESIGN AS POLITICS

MOVING TOWARDS A NEW SOCIETY

Combined with the need to reduce the governemt deficit, this will cause the classical welfare state to change into a participation society.

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 4 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

NEW UTOPIA’S

ERIK GROENENDIJK

DESIGN AS POLITICS

WHAT DO I ENVISION?

utopia noun - ideal state - non place

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 5 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

SUMMARY

ERIK GROENENDIJK

INTRODUCTION

NEW UTOPIA’S

ON THE RUINS OF THE WELFARE STATE

TOWARDS A NEW SYSTEM

WHAT DO I ENVISION?

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 6 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

ERIK GROENENDIJK

PROBLEM STATEMENT description of issue that will be adressed

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 7 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

INSTITUTIONALIZATION OF LEARNING

ERIK GROENENDIJK

RUIN OF THE WELFARE STATE

Een hotel, een supermarkt maar geen geschikte lokalen Onder wijs Hoe ROC Leiden zich liet verleiden door vastgoedadviseurs.

Door onze redacteuren Merijn Rengers en Juliette Vasterman LEIDEN. Hoe het hier is? Een zooitje, ant-

woordt een student die buiten in de kou een sigaretje rookt. Hij staat maandagochtend op de trap voor het ROC-gebouw Lammenschans in Leiden. „Het pand is een zooitje en het onderwijs ook.” Hij hoorde vorige week dat het ROC Leiden wordt overgenomen door het ROC ID College. Dat moet perspectief bieden, denkt de student. „Want erger dan dit, kan het niet worden.” Hij en een studiegenoot vertellen dat het onderwijsgebouw van de buitenkant misschien op een ruimteschip lijkt, maar aan de binnenkant bijna uit elkaar valt. Het pand is slecht afgewerkt en grote de-

INTRODUCTION

rende opening. Circusartiesten op stelten gekleed in glanzende rode pakken, heetten de gasten welkom. Binnen waren optredens en toespraken. En iedereen was voorzien van een glas champagne. Level, de naam van het prestigieuze gebouw kwam niet uit de lucht vallen. Projectontwikkelaar Aart Jan Verdoold liet die dag weten: „Level heeft iets met onderwijs; je bent jezelf aan het ontwikkelen om tot een volgend level te komen.” De Leidse burgemeester Henri Lenferink kwam superlatieven te kort bij de opening. De PvdA’er sprak over „een fenomenaal gebouw”, dat „enorme indruk” maakte en er „gelikt” uitzag. Tegen een zaal vol genodigden zei hij: „De uitstraling van binnen en van buiten is fantastisch. Ik ben er echt supertrots op.”

PROBLEM STATEMENT

De garage in het gebouw werd opgeleverd zonder strepen of verlichting, winkels bleven leeg

scholieren voortaan samenkomen. Om de onderwijspaleizen te realiseren, ging ROC Leiden een publiek-private samenwerking aan met Green Real Estate –het vastgoedbedrijf van Jan Zeeman, van winkelketen Zeeman – en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De deal zag er als volgt uit: het ROC bouwde en betaalde de panden en verkocht deze direct na oplevering aan Green Real Estate. De Leidse mbo-instelling zou vervolgens de gebouwen voor miljoenen per jaar huren. En na twintig jaar terugkopen van het vastgoedbedrijf.

NEW GUILDS

Steeds weer onderhandeld Aan deze constructie werd nadien uitgebreid gesleuteld. Zo gold de terugkoopver-

dige supermarkt en parkeergarage in het gebouw Lammenschans. En het hotel, het restaurant, het fitnes- en het revalidatiecentrum die in Level onderhuurden. Het mintgroene pand bij station Lammenschans gaf de meeste problemen. De garage werd opgeleverd zonder strepen of verlichting en de supermarkt bleek zonder stroom te zitten. Winkelruimtes bleven leeg en personeel en studenten klaagden dat hun pand niet geschikt was als school. Terwijl Knigge en zijn adviseurs de vastgoedproblemen te lijf gingen, bleek het ROC op andere terreinen al water te maken. In april 2013 concludeerde de onderwijsinspectie dat er „risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs” waren. De „kwaliteit van de examinering” was bij de onderzochte opleidingen ondermaats, als gevolg

recht op hebben. Niet uit te sluiten valt zelfs dat deze studenten straks, als het tot een faillissement zou komen, op straat komen te staan.”

Geen doos maar een fiets Het ministerie van Onderwijs gaf vrijdag ook de conclusies van twee onderzoeken vrij. Daarin wordt genadeloos vastgesteld hoe ROC Leiden zich vlak na de millenniumwisseling in de luren liet leggen door projectontwikkelaars en adviseurs. Aanvankelijk wilde het ROC een bescheiden „vernieuwbouwoperatie”. Maar dat idee werd steeds ambitieuzer. In plaats van een ouderwets onderwijsgebouw, „een doos” zoals de onderwijsinstelling het indertijd noemde, moest er „een fiets” worden ge-

LEARNING BY DOING

Henk de Jong zag uiteindelijk geen andere uitweg dan zich tot het ID College te wenden. In het verleden had het ROC Leiden al bij deze mbo-instelling aangeklopt, maar tot een fusie kwam het nooit. Onder meer vanwege het vastgoed, zegt De Jong. „Daar zat niemand op te wachten.” Het ligt niet voor de hand dat de gebouwen opnieuw voor onderwijs gebruikt worden. Volgens de De Jong waren ze niet alleen te duur maar ook ongeschikt. Level is volgens hem „modern, transparant en lijkt op Centre Pompidou in Parijs”. Maar het pand heeft geen roltrappen en te weinig liften. Ook zijn er veel „openbare ruimtes waarin je geen les kan geven.” Dat is nog niets in vergelijking met Lammenschans, waar „de onderwijsmogelijkheden minimaal zijn”. De Jong vertelt dat

FUTURE DEVELOPMENTS

Het ROC-gebouw Lammenschans in Leiden ziet er van buiten futuristisch uit, maar aan de binnenkant is het pand afgeraffeld, zeggen betrokkenen. Hoe het verder gaat met de panden, is nog onduidelijk. Het ID College neemt ze niet over. FOTO WALTER HERFST

8 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

INSTITUTIONALIZATION OF LEARNING

ERIK GROENENDIJK

RUIN OF THE WELFARE STATE

Een hotel, een supermarkt maar geen geschikte lokalen Onder wijs Hoe ROC Leiden zich liet verleiden door vastgoedadviseurs.

ROC Leiden dieper in crisis MBO Het noodlijdende ROC Leiden raakt verder in problemen door scherpe daling van het aantal nieuwe aanmeldingen. Door onze redacteuren Merijn Rengers en Juliette Vasterman AMSTERDAM. Bij het noodlijdende

ROC Leiden heeft zich voor aankomend schooljaar naar schatting een kwart minder leerlingen aangemeld. Dat betekent op termijn ook een kwart minder inkomsten. Dat is een nieuwe tegenvaller voor de school die op de rand van de afgrond staat. Begin deze maand werd de mbo-instelling met circa 9.000 studenten gered door minister Jet Bussemaker (Onderwijs, PvdA). Zij stelde onverwacht 40 miljoen euro beschikbaar om de ergste nood te lenigen. Het geld komt uit het reguliere mbo-budget; dat be-

Door onze redacteuren Merijn Rengers en Juliette Vasterman LEIDEN. Hoe het hier is? Een zooitje, ant-

woordt een student die buiten in de kou een sigaretje rookt. Hij staat maandagochtend op de trap voor het ROC-gebouw Lammenschans in Leiden. „Het pand is een zooitje en het onderwijs ook.” Hij hoorde vorige week dat het ROC Leiden wordt overgenomen door het ROC ID College. Dat moet perspectief bieden, denkt de student. „Want erger dan dit, kan het niet worden.” Hij en een studiegenoot vertellen dat het onderwijsgebouw van de buitenkant misschien op een ruimteschip lijkt, maar aan de binnenkant bijna uit elkaar valt. Het pand is slecht afgewerkt en grote de-

INTRODUCTION

rende opening. Circusartiesten op stelten gekleed in glanzende rode pakken, heetten de gasten welkom. Binnen waren optredens en toespraken. En iedereen was voorzien van een glas champagne. Level, de naam van het prestigieuze gebouw kwam niet uit de lucht vallen. Projectontwikkelaar Aart Jan Verdoold liet die dag weten: „Level heeft iets met onderwijs; je bent jezelf aan het ontwikkelen om tot een volgend level te komen.” De Leidse burgemeester Henri Lenferink kwam superlatieven te kort bij de opening. De PvdA’er sprak over „een fenomenaal gebouw”, dat „enorme indruk” maakte en er „gelikt” uitzag. Tegen een zaal vol genodigden zei hij: „De uitstraling van binnen en van buiten is fantastisch. Ik ben er echt supertrots op.”

PROBLEM STATEMENT

De garage in het gebouw werd opgeleverd zonder strepen of verlichting, winkels bleven leeg

scholieren voortaan samenkomen. Om de onderwijspaleizen te realiseren, ging ROC Leiden een publiek-private samenwerking aan met Green Real Estate –het vastgoedbedrijf van Jan Zeeman, van winkelketen Zeeman – en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De deal zag er als volgt uit: het ROC bouwde en betaalde de panden en verkocht deze direct na oplevering aan Green Real Estate. De Leidse mbo-instelling zou vervolgens de gebouwen voor miljoenen per jaar huren. En na twintig jaar terugkopen van het vastgoedbedrijf.

NEW GUILDS

Steeds weer onderhandeld Aan deze constructie werd nadien uitgebreid gesleuteld. Zo gold de terugkoopver-

tekent dat alle mbo’s in Nederland worden gekort. ROC Leiden zit in zware problemen door onder meer onverantwoorde vastgoedconstructies. Het bestuur liet twee grote en kostbare schoolgebouwen bouwen. Om die te betalen bezuinigde het ROC op docenten en ging het ingewikkelde en riskante financiële constructies aan. De situatie bij ROC Leiden lijkt op die bij de scholenkoepel Amarantis, die na jaren van wanbeheer in 2012 werd opgesplitst in 3 losse mbo-instellingen. Eén van deze scholen – ROC Top – staat inmiddels opnieuw onder verscherpt financieel toezicht bij de onderwijsinspectie. Datzelfde geldt voor ROC Leiden en voor ROC Landstede. De scherpe daling van het aantal aanmeldingen bij ROC Leiden is volgens betrokkenen een van de redenen dat de school niet is overgenomen door het ID-college, een andere regionale mbo-instelling. Die zou zich per 1 juli ontfermen over de leerlingen en

dige supermarkt en parkeergarage in het gebouw Lammenschans. En het hotel, het restaurant, het fitnes- en het revalidatiecentrum die in Level onderhuurden. Het mintgroene pand bij station Lammenschans gaf de meeste problemen. De garage werd opgeleverd zonder strepen of verlichting en de supermarkt bleek zonder stroom te zitten. Winkelruimtes bleven leeg en personeel en studenten klaagden dat hun pand niet geschikt was als school. Terwijl Knigge en zijn adviseurs de vastgoedproblemen te lijf gingen, bleek het ROC op andere terreinen al water te maken. In april 2013 concludeerde de onderwijsinspectie dat er „risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs” waren. De „kwaliteit van de examinering” was bij de onderzochte opleidingen ondermaats, als gevolg

docenten van ROC Leiden, maar dat was plots van de baan toen Bussemaker bekendmaakte 40 miljoen in de onderwijsinstelling te steken. Volgens de minister bracht de overname te veel risico’s met zich mee, zowel financieel als maatschappelijk. Dit leidde tot verbazing bij het ID

RAPPORT VAN BUREAU PWC

40

procent van de bijna 200 opleidingen van ROC Leiden scoorde in 2012/2013 een onvoldoende, aldus een rapport van PWC. In 2011/2012 was dat 27 procent.

60

procent van het budget geeft ROC Leiden uit aan personeel. Bij goed scorende mbo’s is dat 70 procent.

recht op hebben. Niet uit te sluiten valt zelfs dat deze studenten straks, als het tot een faillissement zou komen, op straat komen te staan.”

Geen doos maar een fiets Het ministerie van Onderwijs gaf vrijdag ook de conclusies van twee onderzoeken vrij. Daarin wordt genadeloos vastgesteld hoe ROC Leiden zich vlak na de millenniumwisseling in de luren liet leggen door projectontwikkelaars en adviseurs. Aanvankelijk wilde het ROC een bescheiden „vernieuwbouwoperatie”. Maar dat idee werd steeds ambitieuzer. In plaats van een ouderwets onderwijsgebouw, „een doos” zoals de onderwijsinstelling het indertijd noemde, moest er „een fiets” worden ge-

LEARNING BY DOING

College. „Wij wisten van niets”, vertelt een woordvoerder. „Wij hebben keihard gewerkt en gingen er vanuit dat de overname per 1 mei of 1 juli een feit zou zijn.” De minister vond bovendien het budget dat het ID College nodig dacht te hebben om ROC Leiden weer gezond te maken, te hoog. Volgens bronnen rond de onderhandelingen circuleerden er berekeningen van experts waarin dit transitiebudget op kon lopen tot maximaal 140 miljoen euro. Dat hing vooral samen met de hoge kosten rond de gebouwen van ROC Leiden. De daling van het aantal aangemelde studenten klopt, zegt een woordvoerder van het ROC Leiden die geen precieze cijfers geeft. Zij zegt dat de daling een vertekend beeld kan opleveren. „Vorig jaar zagen we juist een stijging van het aantal leerlingen, mogelijk door onze nieuwbouw.” Het ID-college zag het aantal aanmeldingen voor het nieuwe studiejaar juist stijgen. Of dat direct te maken

Henk de Jong zag uiteindelijk geen andere uitweg dan zich tot het ID College te wenden. In het verleden had het ROC Leiden al bij deze mbo-instelling aangeklopt, maar tot een fusie kwam het nooit. Onder meer vanwege het vastgoed, zegt De Jong. „Daar zat niemand op te wachten.” Het ligt niet voor de hand dat de gebouwen opnieuw voor onderwijs gebruikt worden. Volgens de De Jong waren ze niet alleen te duur maar ook ongeschikt. Level is volgens hem „modern, transparant en lijkt op Centre Pompidou in Parijs”. Maar het pand heeft geen roltrappen en te weinig liften. Ook zijn er veel „openbare ruimtes waarin je geen les kan geven.” Dat is nog niets in vergelijking met Lammenschans, waar „de onderwijsmogelijkheden minimaal zijn”. De Jong vertelt dat

FUTURE DEVELOPMENTS

heeft met de problemen den, kan de woordvoerd gen. „We hebben ook loc Leiden. En misschien hee we huisstijl ook geholpe haar blijft ROC Leiden i over te nemen, maar dan veer drie jaar.

Het ROC-gebouw Lammenschans in Leiden ziet er van buiten futuristisch uit, maar aan de binnenkant is het pand afgeraffeld, zeggen betrokkenen. Hoe het verder gaat met de panden, is nog onduidelijk. Het ID College neemt ze niet over. FOTO WALTER HERFST

8 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

INSTITUTIONALIZATION OF LEARNING

ERIK GROENENDIJK

RUIN OF THE WELFARE STATE

Een hotel, een supermarkt maar geen geschikte lokalen Onder wijs Hoe ROC Leiden zich liet verleiden door vastgoedadviseurs.

ROC Leiden dieper in crisis MBO Het noodlijdende ROC Leiden raakt verder in problemen door scherpe daling van het aantal nieuwe aanmeldingen. Door onze redacteuren Merijn Rengers en Juliette Vasterman AMSTERDAM. Bij het noodlijdende

ROC Leiden heeft zich voor aankomend schooljaar naar schatting een kwart minder leerlingen aangemeld. Dat betekent op termijn ook een kwart minder inkomsten. Dat is een nieuwe tegenvaller voor de school die op de rand van de afgrond staat. Begin deze maand werd de mbo-instelling met circa 9.000 studenten gered door minister Jet Bussemaker (Onderwijs, PvdA). Zij stelde onverwacht 40 miljoen euro beschikbaar om de ergste nood te lenigen. Het geld komt uit het reguliere mbo-budget; dat be-

Door onze redacteuren Merijn Rengers en Juliette Vasterman LEIDEN. Hoe het hier is? Een zooitje, ant-

woordt een student die buiten in de kou een sigaretje rookt. Hij staat maandagochtend op de trap voor het ROC-gebouw Lammenschans in Leiden. „Het pand is een zooitje en het onderwijs ook.” Hij hoorde vorige week dat het ROC Leiden wordt overgenomen door het ROC ID College. Dat moet perspectief bieden, denkt de student. „Want erger dan dit, kan het niet worden.” Hij en een studiegenoot vertellen dat het onderwijsgebouw van de buitenkant misschien op een ruimteschip lijkt, maar aan de binnenkant bijna uit elkaar valt. Het pand is slecht afgewerkt en grote de-

INTRODUCTION

rende opening. Circusartiesten op stelten gekleed in glanzende rode pakken, heetten de gasten welkom. Binnen waren optredens en toespraken. En iedereen was voorzien van een glas champagne. Level, de naam van het prestigieuze gebouw kwam niet uit de lucht vallen. Projectontwikkelaar Aart Jan Verdoold liet die dag weten: „Level heeft iets met onderwijs; je bent jezelf aan het ontwikkelen om tot een volgend level te komen.” De Leidse burgemeester Henri Lenferink kwam superlatieven te kort bij de opening. De PvdA’er sprak over „een fenomenaal gebouw”, dat „enorme indruk” maakte en er „gelikt” uitzag. Tegen een zaal vol genodigden zei hij: „De uitstraling van binnen en van buiten is fantastisch. Ik ben er echt supertrots op.”

PROBLEM STATEMENT

De garage in het gebouw werd opgeleverd zonder strepen of verlichting, winkels bleven leeg

scholieren voortaan samenkomen. Om de onderwijspaleizen te realiseren, ging ROC Leiden een publiek-private samenwerking aan met Green Real Estate –het vastgoedbedrijf van Jan Zeeman, van winkelketen Zeeman – en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De deal zag er als volgt uit: het ROC bouwde en betaalde de panden en verkocht deze direct na oplevering aan Green Real Estate. De Leidse mbo-instelling zou vervolgens de gebouwen voor miljoenen per jaar huren. En na twintig jaar terugkopen van het vastgoedbedrijf.

NEW GUILDS

Steeds weer onderhandeld Aan deze constructie werd nadien uitgebreid gesleuteld. Zo gold de terugkoopver-

tekent dat alle mbo’s in Nederland worden gekort. ROC Leiden zit in zware problemen door onder meer onverantwoorde vastgoedconstructies. Het bestuur liet twee grote en kostbare schoolgebouwen bouwen. Om die te betalen bezuinigde het ROC op docenten en ging het ingewikkelde en riskante financiële constructies aan. De situatie bij ROC Leiden lijkt op die bij de scholenkoepel Amarantis, die na jaren van wanbeheer in 2012 werd opgesplitst in 3 losse mbo-instellingen. Eén van deze scholen – ROC Top – staat inmiddels opnieuw onder verscherpt financieel toezicht bij de onderwijsinspectie. Datzelfde geldt voor ROC Leiden en voor ROC Landstede. De scherpe daling van het aantal aanmeldingen bij ROC Leiden is volgens betrokkenen een van de redenen dat de school niet is overgenomen door het ID-college, een andere regionale mbo-instelling. Die zou zich per 1 juli ontfermen over de leerlingen en

dige supermarkt en parkeergarage in het gebouw Lammenschans. En het hotel, het restaurant, het fitnes- en het revalidatiecentrum die in Level onderhuurden. Het mintgroene pand bij station Lammenschans gaf de meeste problemen. De garage werd opgeleverd zonder strepen of verlichting en de supermarkt bleek zonder stroom te zitten. Winkelruimtes bleven leeg en personeel en studenten klaagden dat hun pand niet geschikt was als school. Terwijl Knigge en zijn adviseurs de vastgoedproblemen te lijf gingen, bleek het ROC op andere terreinen al water te maken. In april 2013 concludeerde de onderwijsinspectie dat er „risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs” waren. De „kwaliteit van de examinering” was bij de onderzochte opleidingen ondermaats, als gevolg

docenten van ROC Leiden, maar dat was plots van de baan toen Bussemaker bekendmaakte 40 miljoen in de onderwijsinstelling te steken. Volgens de minister bracht de overname te veel risico’s met zich mee, zowel financieel als maatschappelijk. Dit leidde tot verbazing bij het ID

RAPPORT VAN BUREAU PWC

40

procent van de bijna 200 opleidingen van ROC Leiden scoorde in 2012/2013 een onvoldoende, aldus een rapport van PWC. In 2011/2012 was dat 27 procent.

60

procent van het budget geeft ROC Leiden uit aan personeel. Bij goed scorende mbo’s is dat 70 procent.

recht op hebben. Niet uit te sluiten valt zelfs dat deze studenten straks, als het tot een faillissement zou komen, op straat komen te staan.”

Geen doos maar een fiets Het ministerie van Onderwijs gaf vrijdag ook de conclusies van twee onderzoeken vrij. Daarin wordt genadeloos vastgesteld hoe ROC Leiden zich vlak na de millenniumwisseling in de luren liet leggen door projectontwikkelaars en adviseurs. Aanvankelijk wilde het ROC een bescheiden „vernieuwbouwoperatie”. Maar dat idee werd steeds ambitieuzer. In plaats van een ouderwets onderwijsgebouw, „een doos” zoals de onderwijsinstelling het indertijd noemde, moest er „een fiets” worden ge-

LEARNING BY DOING

College. „Wij wisten van niets”, vertelt een woordvoerder. „Wij hebben keihard gewerkt en gingen er vanuit dat de overname per 1 mei of 1 juli een feit zou zijn.” De minister vond bovendien het budget dat het ID College nodig dacht te hebben om ROC Leiden weer gezond te maken, te hoog. Volgens bronnen rond de onderhandelingen circuleerden er berekeningen van experts waarin dit transitiebudget op kon lopen tot maximaal 140 miljoen euro. Dat hing vooral samen met de hoge kosten rond de gebouwen van ROC Leiden. De daling van het aantal aangemelde studenten klopt, zegt een woordvoerder van het ROC Leiden die geen precieze cijfers geeft. Zij zegt dat de daling een vertekend beeld kan opleveren. „Vorig jaar zagen we juist een stijging van het aantal leerlingen, mogelijk door onze nieuwbouw.” Het ID-college zag het aantal aanmeldingen voor het nieuwe studiejaar juist stijgen. Of dat direct te maken

Henk de Jong zag uiteindelijk geen andere uitweg dan zich tot het ID College te wenden. In het verleden had het ROC Leiden al bij deze mbo-instelling aangeklopt, maar tot een fusie kwam het nooit. Onder meer vanwege het vastgoed, zegt De Jong. „Daar zat niemand op te wachten.” Het ligt niet voor de hand dat de gebouwen opnieuw voor onderwijs gebruikt worden. Volgens de De Jong waren ze niet alleen te duur maar ook ongeschikt. Level is volgens hem „modern, transparant en lijkt op Centre Pompidou in Parijs”. Maar het pand heeft geen roltrappen en te weinig liften. Ook zijn er veel „openbare ruimtes waarin je geen les kan geven.” Dat is nog niets in vergelijking met Lammenschans, waar „de onderwijsmogelijkheden minimaal zijn”. De Jong vertelt dat

FUTURE DEVELOPMENTS

heeft met de problemen den, kan de woordvoerd gen. „We hebben ook loc Leiden. En misschien hee we huisstijl ook geholpe haar blijft ROC Leiden i over te nemen, maar dan veer drie jaar.

Het ROC-gebouw Lammenschans in Leiden ziet er van buiten futuristisch uit, maar aan de binnenkant is het pand afgeraffeld, zeggen betrokkenen. Hoe het verder gaat met de panden, is nog onduidelijk. Het ID College neemt ze niet over. FOTO WALTER HERFST

8 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

INSTITUTIONALIZATION OF LEARNING

ERIK GROENENDIJK

RUIN OF THE WELFARE STATE

Een hotel, een supermarkt maar geen geschikte lokalen Onder wijs Hoe ROC Leiden zich liet verleiden door vastgoedadviseurs.

ROC Leiden dieper in crisis MBO Het noodlijdende ROC Leiden raakt verder in problemen door scherpe daling van het aantal nieuwe aanmeldingen. Door onze redacteuren Merijn Rengers en Juliette Vasterman AMSTERDAM. Bij het noodlijdende

ROC Leiden heeft zich voor aankomend schooljaar naar schatting een kwart minder leerlingen aangemeld. Dat betekent op termijn ook een kwart minder inkomsten. Dat is een nieuwe tegenvaller voor de school die op de rand van de afgrond staat. Begin deze maand werd de mbo-instelling met circa 9.000 studenten gered door minister Jet Bussemaker (Onderwijs, PvdA). Zij stelde onverwacht 40 miljoen euro beschikbaar om de ergste nood te lenigen. Het geld komt uit het reguliere mbo-budget; dat be-

Door onze redacteuren Merijn Rengers en Juliette Vasterman LEIDEN. Hoe het hier is? Een zooitje, ant-

woordt een student die buiten in de kou een sigaretje rookt. Hij staat maandagochtend op de trap voor het ROC-gebouw Lammenschans in Leiden. „Het pand is een zooitje en het onderwijs ook.” Hij hoorde vorige week dat het ROC Leiden wordt overgenomen door het ROC ID College. Dat moet perspectief bieden, denkt de student. „Want erger dan dit, kan het niet worden.” Hij en een studiegenoot vertellen dat het onderwijsgebouw van de buitenkant misschien op een ruimteschip lijkt, maar aan de binnenkant bijna uit elkaar valt. Het pand is slecht afgewerkt en grote de-

INTRODUCTION

rende opening. Circusartiesten op stelten gekleed in glanzende rode pakken, heetten de gasten welkom. Binnen waren optredens en toespraken. En iedereen was voorzien van een glas champagne. Level, de naam van het prestigieuze gebouw kwam niet uit de lucht vallen. Projectontwikkelaar Aart Jan Verdoold liet die dag weten: „Level heeft iets met onderwijs; je bent jezelf aan het ontwikkelen om tot een volgend level te komen.” De Leidse burgemeester Henri Lenferink kwam superlatieven te kort bij de opening. De PvdA’er sprak over „een fenomenaal gebouw”, dat „enorme indruk” maakte en er „gelikt” uitzag. Tegen een zaal vol genodigden zei hij: „De uitstraling van binnen en van buiten is fantastisch. Ik ben er echt supertrots op.”

PROBLEM STATEMENT

De garage in het gebouw werd opgeleverd zonder strepen of verlichting, winkels bleven leeg

scholieren voortaan samenkomen. Om de onderwijspaleizen te realiseren, ging ROC Leiden een publiek-private samenwerking aan met Green Real Estate –het vastgoedbedrijf van Jan Zeeman, van winkelketen Zeeman – en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De deal zag er als volgt uit: het ROC bouwde en betaalde de panden en verkocht deze direct na oplevering aan Green Real Estate. De Leidse mbo-instelling zou vervolgens de gebouwen voor miljoenen per jaar huren. En na twintig jaar terugkopen van het vastgoedbedrijf.

NEW GUILDS

Steeds weer onderhandeld Aan deze constructie werd nadien uitgebreid gesleuteld. Zo gold de terugkoopver-

tekent dat alle mbo’s in Nederland worden gekort. ROC Leiden zit in zware problemen door onder meer onverantwoorde vastgoedconstructies. Het bestuur liet twee grote en kostbare schoolgebouwen bouwen. Om die te betalen bezuinigde het ROC op docenten en ging het ingewikkelde en riskante financiële constructies aan. De situatie bij ROC Leiden lijkt op die bij de scholenkoepel Amarantis, die na jaren van wanbeheer in 2012 werd opgesplitst in 3 losse mbo-instellingen. Eén van deze scholen – ROC Top – staat inmiddels opnieuw onder verscherpt financieel toezicht bij de onderwijsinspectie. Datzelfde geldt voor ROC Leiden en voor ROC Landstede. De scherpe daling van het aantal aanmeldingen bij ROC Leiden is volgens betrokkenen een van de redenen dat de school niet is overgenomen door het ID-college, een andere regionale mbo-instelling. Die zou zich per 1 juli ontfermen over de leerlingen en

dige supermarkt en parkeergarage in het gebouw Lammenschans. En het hotel, het restaurant, het fitnes- en het revalidatiecentrum die in Level onderhuurden. Het mintgroene pand bij station Lammenschans gaf de meeste problemen. De garage werd opgeleverd zonder strepen of verlichting en de supermarkt bleek zonder stroom te zitten. Winkelruimtes bleven leeg en personeel en studenten klaagden dat hun pand niet geschikt was als school. Terwijl Knigge en zijn adviseurs de vastgoedproblemen te lijf gingen, bleek het ROC op andere terreinen al water te maken. In april 2013 concludeerde de onderwijsinspectie dat er „risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs” waren. De „kwaliteit van de examinering” was bij de onderzochte opleidingen ondermaats, als gevolg

docenten van ROC Leiden, maar dat was plots van de baan toen Bussemaker bekendmaakte 40 miljoen in de onderwijsinstelling te steken. Volgens de minister bracht de overname te veel risico’s met zich mee, zowel financieel als maatschappelijk. Dit leidde tot verbazing bij het ID

RAPPORT VAN BUREAU PWC

40

procent van de bijna 200 opleidingen van ROC Leiden scoorde in 2012/2013 een onvoldoende, aldus een rapport van PWC. In 2011/2012 was dat 27 procent.

60

procent van het budget geeft ROC Leiden uit aan personeel. Bij goed scorende mbo’s is dat 70 procent.

recht op hebben. Niet uit te sluiten valt zelfs dat deze studenten straks, als het tot een faillissement zou komen, op straat komen te staan.”

Geen doos maar een fiets Het ministerie van Onderwijs gaf vrijdag ook de conclusies van twee onderzoeken vrij. Daarin wordt genadeloos vastgesteld hoe ROC Leiden zich vlak na de millenniumwisseling in de luren liet leggen door projectontwikkelaars en adviseurs. Aanvankelijk wilde het ROC een bescheiden „vernieuwbouwoperatie”. Maar dat idee werd steeds ambitieuzer. In plaats van een ouderwets onderwijsgebouw, „een doos” zoals de onderwijsinstelling het indertijd noemde, moest er „een fiets” worden ge-

LEARNING BY DOING

College. „Wij wisten van niets”, vertelt een woordvoerder. „Wij hebben keihard gewerkt en gingen er vanuit dat de overname per 1 mei of 1 juli een feit zou zijn.” De minister vond bovendien het budget dat het ID College nodig dacht te hebben om ROC Leiden weer gezond te maken, te hoog. Volgens bronnen rond de onderhandelingen circuleerden er berekeningen van experts waarin dit transitiebudget op kon lopen tot maximaal 140 miljoen euro. Dat hing vooral samen met de hoge kosten rond de gebouwen van ROC Leiden. De daling van het aantal aangemelde studenten klopt, zegt een woordvoerder van het ROC Leiden die geen precieze cijfers geeft. Zij zegt dat de daling een vertekend beeld kan opleveren. „Vorig jaar zagen we juist een stijging van het aantal leerlingen, mogelijk door onze nieuwbouw.” Het ID-college zag het aantal aanmeldingen voor het nieuwe studiejaar juist stijgen. Of dat direct te maken

Henk de Jong zag uiteindelijk geen andere uitweg dan zich tot het ID College te wenden. In het verleden had het ROC Leiden al bij deze mbo-instelling aangeklopt, maar tot een fusie kwam het nooit. Onder meer vanwege het vastgoed, zegt De Jong. „Daar zat niemand op te wachten.” Het ligt niet voor de hand dat de gebouwen opnieuw voor onderwijs gebruikt worden. Volgens de De Jong waren ze niet alleen te duur maar ook ongeschikt. Level is volgens hem „modern, transparant en lijkt op Centre Pompidou in Parijs”. Maar het pand heeft geen roltrappen en te weinig liften. Ook zijn er veel „openbare ruimtes waarin je geen les kan geven.” Dat is nog niets in vergelijking met Lammenschans, waar „de onderwijsmogelijkheden minimaal zijn”. De Jong vertelt dat

FUTURE DEVELOPMENTS

heeft met de problemen den, kan de woordvoerd gen. „We hebben ook loc Leiden. En misschien hee we huisstijl ook geholpe haar blijft ROC Leiden i over te nemen, maar dan veer drie jaar.

Het ROC-gebouw Lammenschans in Leiden ziet er van buiten futuristisch uit, maar aan de binnenkant is het pand afgeraffeld, zeggen betrokkenen. Hoe het verder gaat met de panden, is nog onduidelijk. Het ID College neemt ze niet over. FOTO WALTER HERFST

8 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

INSTITUTIONALIZATION OF LEARNING

RUIN OF THE WELFARE STATE

ERIK GROENENDIJK

BIG EDUCATIONAL INSTITUTIONS MOVED AWAY FROM CORE BUSINESS

Een hotel, een supermarkt maar geen geschikte lokalen Onder wijs Hoe ROC Leiden zich liet verleiden door vastgoedadviseurs.

ROC Leiden dieper in crisis MBO Het noodlijdende ROC Leiden raakt verder in problemen door scherpe daling van het aantal nieuwe aanmeldingen. Door onze redacteuren Merijn Rengers en Juliette Vasterman AMSTERDAM. Bij het noodlijdende

ROC Leiden heeft zich voor aankomend schooljaar naar schatting een kwart minder leerlingen aangemeld. Dat betekent op termijn ook een kwart minder inkomsten. Dat is een nieuwe tegenvaller voor de school die op de rand van de afgrond staat. Begin deze maand werd de mbo-instelling met circa 9.000 studenten gered door minister Jet Bussemaker (Onderwijs, PvdA). Zij stelde onverwacht 40 miljoen euro beschikbaar om de ergste nood te lenigen. Het geld komt uit het reguliere mbo-budget; dat be-

Door onze redacteuren Merijn Rengers en Juliette Vasterman LEIDEN. Hoe het hier is? Een zooitje, ant-

woordt een student die buiten in de kou een sigaretje rookt. Hij staat maandagochtend op de trap voor het ROC-gebouw Lammenschans in Leiden. „Het pand is een zooitje en het onderwijs ook.” Hij hoorde vorige week dat het ROC Leiden wordt overgenomen door het ROC ID College. Dat moet perspectief bieden, denkt de student. „Want erger dan dit, kan het niet worden.” Hij en een studiegenoot vertellen dat het onderwijsgebouw van de buitenkant misschien op een ruimteschip lijkt, maar aan de binnenkant bijna uit elkaar valt. Het pand is slecht afgewerkt en grote de-

INTRODUCTION

rende opening. Circusartiesten op stelten gekleed in glanzende rode pakken, heetten de gasten welkom. Binnen waren optredens en toespraken. En iedereen was voorzien van een glas champagne. Level, de naam van het prestigieuze gebouw kwam niet uit de lucht vallen. Projectontwikkelaar Aart Jan Verdoold liet die dag weten: „Level heeft iets met onderwijs; je bent jezelf aan het ontwikkelen om tot een volgend level te komen.” De Leidse burgemeester Henri Lenferink kwam superlatieven te kort bij de opening. De PvdA’er sprak over „een fenomenaal gebouw”, dat „enorme indruk” maakte en er „gelikt” uitzag. Tegen een zaal vol genodigden zei hij: „De uitstraling van binnen en van buiten is fantastisch. Ik ben er echt supertrots op.”

PROBLEM STATEMENT

De garage in het gebouw werd opgeleverd zonder strepen of verlichting, winkels bleven leeg

scholieren voortaan samenkomen. Om de onderwijspaleizen te realiseren, ging ROC Leiden een publiek-private samenwerking aan met Green Real Estate –het vastgoedbedrijf van Jan Zeeman, van winkelketen Zeeman – en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De deal zag er als volgt uit: het ROC bouwde en betaalde de panden en verkocht deze direct na oplevering aan Green Real Estate. De Leidse mbo-instelling zou vervolgens de gebouwen voor miljoenen per jaar huren. En na twintig jaar terugkopen van het vastgoedbedrijf.

NEW GUILDS

Steeds weer onderhandeld Aan deze constructie werd nadien uitgebreid gesleuteld. Zo gold de terugkoopver-

tekent dat alle mbo’s in Nederland worden gekort. ROC Leiden zit in zware problemen door onder meer onverantwoorde vastgoedconstructies. Het bestuur liet twee grote en kostbare schoolgebouwen bouwen. Om die te betalen bezuinigde het ROC op docenten en ging het ingewikkelde en riskante financiële constructies aan. De situatie bij ROC Leiden lijkt op die bij de scholenkoepel Amarantis, die na jaren van wanbeheer in 2012 werd opgesplitst in 3 losse mbo-instellingen. Eén van deze scholen – ROC Top – staat inmiddels opnieuw onder verscherpt financieel toezicht bij de onderwijsinspectie. Datzelfde geldt voor ROC Leiden en voor ROC Landstede. De scherpe daling van het aantal aanmeldingen bij ROC Leiden is volgens betrokkenen een van de redenen dat de school niet is overgenomen door het ID-college, een andere regionale mbo-instelling. Die zou zich per 1 juli ontfermen over de leerlingen en

dige supermarkt en parkeergarage in het gebouw Lammenschans. En het hotel, het restaurant, het fitnes- en het revalidatiecentrum die in Level onderhuurden. Het mintgroene pand bij station Lammenschans gaf de meeste problemen. De garage werd opgeleverd zonder strepen of verlichting en de supermarkt bleek zonder stroom te zitten. Winkelruimtes bleven leeg en personeel en studenten klaagden dat hun pand niet geschikt was als school. Terwijl Knigge en zijn adviseurs de vastgoedproblemen te lijf gingen, bleek het ROC op andere terreinen al water te maken. In april 2013 concludeerde de onderwijsinspectie dat er „risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs” waren. De „kwaliteit van de examinering” was bij de onderzochte opleidingen ondermaats, als gevolg

docenten van ROC Leiden, maar dat was plots van de baan toen Bussemaker bekendmaakte 40 miljoen in de onderwijsinstelling te steken. Volgens de minister bracht de overname te veel risico’s met zich mee, zowel financieel als maatschappelijk. Dit leidde tot verbazing bij het ID

RAPPORT VAN BUREAU PWC

40

procent van de bijna 200 opleidingen van ROC Leiden scoorde in 2012/2013 een onvoldoende, aldus een rapport van PWC. In 2011/2012 was dat 27 procent.

60

procent van het budget geeft ROC Leiden uit aan personeel. Bij goed scorende mbo’s is dat 70 procent.

recht op hebben. Niet uit te sluiten valt zelfs dat deze studenten straks, als het tot een faillissement zou komen, op straat komen te staan.”

Geen doos maar een fiets Het ministerie van Onderwijs gaf vrijdag ook de conclusies van twee onderzoeken vrij. Daarin wordt genadeloos vastgesteld hoe ROC Leiden zich vlak na de millenniumwisseling in de luren liet leggen door projectontwikkelaars en adviseurs. Aanvankelijk wilde het ROC een bescheiden „vernieuwbouwoperatie”. Maar dat idee werd steeds ambitieuzer. In plaats van een ouderwets onderwijsgebouw, „een doos” zoals de onderwijsinstelling het indertijd noemde, moest er „een fiets” worden ge-

LEARNING BY DOING

College. „Wij wisten van niets”, vertelt een woordvoerder. „Wij hebben keihard gewerkt en gingen er vanuit dat de overname per 1 mei of 1 juli een feit zou zijn.” De minister vond bovendien het budget dat het ID College nodig dacht te hebben om ROC Leiden weer gezond te maken, te hoog. Volgens bronnen rond de onderhandelingen circuleerden er berekeningen van experts waarin dit transitiebudget op kon lopen tot maximaal 140 miljoen euro. Dat hing vooral samen met de hoge kosten rond de gebouwen van ROC Leiden. De daling van het aantal aangemelde studenten klopt, zegt een woordvoerder van het ROC Leiden die geen precieze cijfers geeft. Zij zegt dat de daling een vertekend beeld kan opleveren. „Vorig jaar zagen we juist een stijging van het aantal leerlingen, mogelijk door onze nieuwbouw.” Het ID-college zag het aantal aanmeldingen voor het nieuwe studiejaar juist stijgen. Of dat direct te maken

Henk de Jong zag uiteindelijk geen andere uitweg dan zich tot het ID College te wenden. In het verleden had het ROC Leiden al bij deze mbo-instelling aangeklopt, maar tot een fusie kwam het nooit. Onder meer vanwege het vastgoed, zegt De Jong. „Daar zat niemand op te wachten.” Het ligt niet voor de hand dat de gebouwen opnieuw voor onderwijs gebruikt worden. Volgens de De Jong waren ze niet alleen te duur maar ook ongeschikt. Level is volgens hem „modern, transparant en lijkt op Centre Pompidou in Parijs”. Maar het pand heeft geen roltrappen en te weinig liften. Ook zijn er veel „openbare ruimtes waarin je geen les kan geven.” Dat is nog niets in vergelijking met Lammenschans, waar „de onderwijsmogelijkheden minimaal zijn”. De Jong vertelt dat

FUTURE DEVELOPMENTS

heeft met de problemen den, kan de woordvoerd gen. „We hebben ook loc Leiden. En misschien hee we huisstijl ook geholpe haar blijft ROC Leiden i over te nemen, maar dan veer drie jaar.

Het ROC-gebouw Lammenschans in Leiden ziet er van buiten futuristisch uit, maar aan de binnenkant is het pand afgeraffeld, zeggen betrokkenen. Hoe het verder gaat met de panden, is nog onduidelijk. Het ID College neemt ze niet over. FOTO WALTER HERFST

8 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

INSTITUTIONALIZATION OF LEARNING

ERIK GROENENDIJK

RUIN OF THE WELFARE STATE

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 9 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

INSTITUTIONALIZATION OF LEARNING

ERIK GROENENDIJK

RUIN OF THE WELFARE STATE

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 9 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

INSTITUTIONALIZATION OF LEARNING

ERIK GROENENDIJK

RUIN OF THE WELFARE STATE

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 9 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

TOO MANY HIGH-EDUCATED PEOPLE

RUIN OF THE WELFARE STATE

ERIK GROENENDIJK

OVER-EDUCATED

4. Aandeel 25–64-jarige hoogopgeleiden dat een beroep onder zijn of haar opleidingsniveau uitoefent, 2007/2009 Nederland

echter wel de provincie waar hoo duidend minder participeren dan in

In vijf provincies kwam het bij hoog voor dat ze een beroep onder hun hoogopgeleide vrouwen. Bij de 25 mannen in bijna alle provincies vak vrouwen. De groep vrouwen tusse hoog opleidingsniveau is relatief nog iets minder vaak dan mannen o cent, tegen 39 procent voor manne aan het begin van hun carrière. M iets vaker een baan die (nog) nie opleidingsniveau.

Zeeland Friesland Limburg Drenthe Overijssel Flevoland Groningen Noord-Brabant Gelderland Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht 0

5

10

Vrouwen

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

15

20

25

30

35

40

45

50 %

CBS, 2010, Jaarboek Onderwijs in Heerlen.

Mannen

NEW GUILDS

Tabel 1 Arbeidsparticipatie van 25–64-jarige hoogopgeleiden, 2007/2009

Literatuur

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 10 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

LACK OF CRAFTSMEN

ERIK GROENENDIJK

RUIN OF THE WELFARE STATE

MISMATCH IN TEACHING

8%

INTRODUCTION

0,8%

8% of the working force is

There are 63.000 engineers

unemployed, this is 628.000

and craftsman needed. This is

people

0,8% of the working force

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 11 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

RISK OF LOSING COMPETITIVE ADVANTAGE

RUIN OF THE WELFARE STATE

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

ERIK GROENENDIJK

IT BECOMES A THREAT TO SOCIETY

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 12 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

WHY IS THERE A LACK OF CRAFTSMEN?

HOW TO GET MORE CRAFTSMEN?

AWARENESS, IMAGE, AND EDUCATION

There are not enough students who pursue a career as a craftsman. These are the main things to consider: status, image, lack of awareness and the educational system. (SER (2013) p. 25)

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

ERIK GROENENDIJK

NEW GUILDS

i

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 13 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

WHY IS THERE A LACK OF CRAFTSMEN?

HOW TO GET MORE CRAFTSMEN?

AWARENESS, IMAGE, AND EDUCATION

There are not enough students who pursue a career as a craftsman. These are the main things to consider: status, image, lack of awareness and the educational system. (SER (2013) p. 25)

- What people know about craftsmen - What people think about craftsmen - How craftsmen are educated

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

ERIK GROENENDIJK

NEW GUILDS

i

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 13 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

CURRENT EDUCATIONAL MODEL

ERIK GROENENDIJK

RUIN OF THE WELFARE STATE

FOCUS ON LIMITED AMOUNT OF SKILLS

linguistic intelligence

intrapersonal intelligence

logical-mathematical intelligence

interpersonal intelligence musical intelligence

spatial intelligence bodily kinesthetic intelligence

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 14 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

RESEARCH QUESTION

ERIK GROENENDIJK

UTOPIA: LEARNING BY DOING

‘What would an alternative, tertiary educational model, which focusses on craft skills, look like?’

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 15 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

SUB-RESEARCH QUESTIONS

ERIK GROENENDIJK

UTOPIA: LEARNING BY DOING

‘How to embed this new model so that it revitalises the city’

‘How can this model stimulate other educational facilities, so that the students have a broad range of options’

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 16 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

SUMMARY

PROBLEM STATEMENT

ERIK GROENENDIJK

INSTITUTIONS MOVED AWAY FROM CORE BUSINESS EDUCATION IS BECOMING TOO EXPENSIVE SOCIETY IS OVEREDUCATED THERE IS A MISMATCH IN TAUGHT SKILLS THIS HAS LED TO A SHORTAGE OF CRAFTSMEN THREE THINGS HAVE CAUSED THIS: LACK OF AWARENESS, BAD IMAGE AND EDUCATION TESTS ALL THE SKILLS WITH THE SAME TESTS

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 17 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

ERIK GROENENDIJK

NEW GUILDS how to fix this failing model

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 18 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCES

ERIK GROENENDIJK

HOWARD GARDNER

EQUAL OPPORTUNITIES linguistic intelligence

intrapersonal intelligence

logical-mathematical intelligence

interpersonal intelligence musical intelligence

spatial intelligence bodily kinesthetic intelligence

(Gardner, 1983) INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 19 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

CRAFT GUILDS IN 1662

ERIK GROENENDIJK

HOW SHOULD CRAFT GUILDS FUNCTION?

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

REINSTATE CRAFT GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 20 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

CRAFT GUILDS IN 1662

ERIK GROENENDIJK

HOW SHOULD CRAFT GUILDS FUNCTION?

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

REINSTATE CRAFT GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 20 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

CRAFT GUILDS IN 2020

HOW SHOULD CRAFT GUILDS FUNCTION?

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

ERIK GROENENDIJK

IN A CONTEMPORARY WAY

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 21 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

CURRENT MODEL

ERIK GROENENDIJK

HOW SHOULD CRAFT GUILDS FUNCTION?

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

INSTITUTIONALIZATION

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 22 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

PROPOSED MODEL

ERIK GROENENDIJK

HOW SHOULD CRAFT GUILDS FUNCTION?

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

INTERACTION BETWEEN INDUSTRY AND EDUCATION

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 23 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

SUMMARY

ERIK GROENENDIJK

SOLUTION

GARDNER’S THEORY OF MULTIPLE INTELIGENCES USE CRAFT GUILDS TO ORGANIZE EDCUATION STRONGER LINK BETWEEN INDUSTRY AND EDUCATION

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 24 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

ERIK GROENENDIJK

LEARNING BY DOING the future of craft education

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 25 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

SCHOONHOVEN

ERIK GROENENDIJK

SILVER CITY: CASE STUDY FOR NEW EDUCATION

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

THE SILVER CITY

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 26 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

WHAT DOES SILVER LOOK LIKE?

ERIK GROENENDIJK

SCHOONHOVEN: SILVER CITY

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 27 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

SILVER IN DAILY LIFE

ERIK GROENENDIJK

SCHOONHOVEN: SILVER CITY

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 28 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

SILVER IN DAILY LIFE

ERIK GROENENDIJK

SCHOONHOVEN: SILVER CITY

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 28 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

SILVER IN DAILY LIFE

ERIK GROENENDIJK

SCHOONHOVEN: SILVER CITY

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 28 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

SILVER IN DAILY LIFE

ERIK GROENENDIJK

SCHOONHOVEN: SILVER CITY

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 28 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

VAKSCHOOL

ERIK GROENENDIJK

SCHOONHOVEN: SILVER CITY

INTRODUCTION

ISOLATED INSTITUTION IN CITY

18 hours a week practical skills

8 hours a week theory

traditional

Dutch, English, Math Physics, Chemistry

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 29 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

VAKSCHOOL

ERIK GROENENDIJK

SCHOONHOVEN: SILVER CITY

INTRODUCTION

ISOLATED INSTITUTION IN CITY

18 hours a week practical skills

8 hours a week theory

traditional

Dutch, English, Math Physics, Chemistry

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 29 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

THE NEW CRAFT SCHOOL

ERIK GROENENDIJK

EDUCATION BECOMES PART OF THE CITY

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

SCHOONHOVEN

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 30 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

THE NEW CRAFT SCHOOL

EDUCATION BECOMES PART OF THE CITY

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

ERIK GROENENDIJK

PROPOSED EDUCATIONAL AREA

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 30 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

THE NEW CRAFT SCHOOL

ERIK GROENENDIJK

EDUCATION BECOMES PART OF THE CITY

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

CITY CENTER

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 30 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

THE NEW CRAFT SCHOOL

ERIK GROENENDIJK

EDUCATION BECOMES PART OF THE CITY

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

INDUSTRIAL AREA

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 30 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

CITY CENTER

ERIK GROENENDIJK

SCHOONHOVEN: SILVER CITY market

market

student housing

workshops

ateliers classroom

redesigned street

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 31 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

INDUSTRIAL AREA

ERIK GROENENDIJK

SCHOONHOVEN: SILVER CITY

practical classroom

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 32 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

WORKSHOPS AND MARKET

ERIK GROENENDIJK

CITY CENTER

market

workshops

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 33 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

WORKSHOPS AND MARKET

ERIK GROENENDIJK

CITY CENTER

market

workshops

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 33 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

HAVENKAZERNE & DOELENPLEIN

ERIK GROENENDIJK

SCHOONHOVEN: SILVER CITY

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

OLD MILITARY GROUND

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 34 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

HAVENKAZERNE & DOELENPLEIN

ERIK GROENENDIJK

SCHOONHOVEN: SILVER CITY

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

OLD MILITARY GROUND

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 34 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

SILVER MUSEUM

ERIK GROENENDIJK

SCHOONHOVEN: SILVER CITY

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

FACILITATING START UPS

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 35 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

SILVER MUSEUM

ERIK GROENENDIJK

SCHOONHOVEN: SILVER CITY

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

FACILITATING START UPS

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 35 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

SILVER MUSEUM

ERIK GROENENDIJK

SCHOONHOVEN: SILVER CITY

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

FACILITATING START UPS

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 35 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

SILVER MUSEUM

ERIK GROENENDIJK

SCHOONHOVEN: SILVER CITY

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

FACILITATING START UPS

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 35 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

FIRST FLOOR

ERIK GROENENDIJK

LEARNING BY DOING 1 N

first floor level 0.000

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 36 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

FIRST FLOOR

ERIK GROENENDIJK

LEARNING BY DOING 1 N

workshops

workshops market

hobby area

student area

first floor level 0.000

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 36 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

SECOND FLOOR

ERIK GROENENDIJK

LEARNING BY DOING 1

N

second floor level +4000

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 37 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

SECOND FLOOR

ERIK GROENENDIJK

LEARNING BY DOING 1

N

office

lecture space

exhibition space

second floor level +4000

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 37 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

WORKSHOPS

ERIK GROENENDIJK

LEARNING BY DOING 2

section

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 38 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

VISIBILITY OF CRAFTSMANSHIP

ERIK GROENENDIJK

LEARNING BY DOING 3

slope

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 39 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

CRAFT MARKET

ERIK GROENENDIJK

LEARNING BY DOING 4

section

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 40 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

CRAFT MARKET

ERIK GROENENDIJK

LEARNING BY DOING 4

section

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 41 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

CRAFT MARKET

ERIK GROENENDIJK

LEARNING BY DOING

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

FACILITATING DIFFERENT ACTIVITIES

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 42 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

CRAFT MARKET

ERIK GROENENDIJK

LEARNING BY DOING

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

FACILITATING DIFFERENT ACTIVITIES

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 42 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

CRAFT MARKET

ERIK GROENENDIJK

LEARNING BY DOING

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

EDUCATIONAL ACTIVITIES IN PUBLIC REALM

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 43 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

CRAFT MARKET

ERIK GROENENDIJK

LEARNING BY DOING

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

EDUCATIONAL ACTIVITIES IN PUBLIC REALM

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 43 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

CLASSROOMS

ERIK GROENENDIJK

CITY CENTER

classroom

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 44 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

CLASSROOMS

ERIK GROENENDIJK

CITY CENTER

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 45 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

CLASSROOMS

ERIK GROENENDIJK

CITY CENTER

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 46 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

CLASSROOMS

ERIK GROENENDIJK

CITY CENTER

N

first floor level 0.000

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 47 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

CLASSROOMS

ERIK GROENENDIJK

CITY CENTER

N

second floor level +3500

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 48 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

CLASSROOMS

ERIK GROENENDIJK

CITY CENTER

section

section INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 49 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

CLASSROOMS INTERIOR

ERIK GROENENDIJK

CITY CENTER

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 50 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

STUDENT HOUSING

ERIK GROENENDIJK

CENTRAL AREA

student housing

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 51 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

RESTORING OLD WORKSHOP TYPOLOGY

ERIK GROENENDIJK

STUDENT HOUSING

The polders around the city are parralel to each other.

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 52 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

RESTORING OLD WORKSHOP TYPOLOGY

ERIK GROENENDIJK

STUDENT HOUSING

The lots were allocated perpendicular to the structure of the polders. As a result of this, every house has its own backyard.

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 52 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

RESTORING OLD WORKSHOP TYPOLOGY

ERIK GROENENDIJK

STUDENT HOUSING

Silversmiths built workshop in the back of the backyard. This way the workshop was separated of the house.

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 52 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

RESTORING OLD WORKSHOP TYPOLOGY

ERIK GROENENDIJK

STUDENT HOUSING

At a certain moment around 40% of the houses in Schoonhoven had its own workshop in the backyard.

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 52 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

RESTORING OLD WORKSHOP TYPOLOGY

ERIK GROENENDIJK

STUDENT HOUSING

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 53 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

RESTORING OLD WORKSHOP

ERIK GROENENDIJK

STUDENT HOUSING

KEYWORD / DIAGRAM

The idea is to restore this typology by giving people the opportunity to house students in their backyard.

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 54 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

STUDENT HOUSING

ERIK GROENENDIJK

CENTRAL AREA

4000 mm

6400 mm

6400 mm

4000 mm

first floor level 0.000

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

second floor level + 2400

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 55 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

STUDENT HOUSING

ERIK GROENENDIJK

CENTRAL AREA

section A

section B

scale

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

0

LEARNING BY DOING

1

2

3

4

5

FUTURE DEVELOPMENTS 56 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

TECHNICAL CLASSROOM

ERIK GROENENDIJK

INDUSTRIAL AREA

technical classroom

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 57 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

TECHNICAL CLASSROOM

ERIK GROENENDIJK

INDUSTRIAL AREA

This vacant industrial building is transformed into a practical classroom. In this building students will learn the skills that they need in order to become a silversmith.

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 58 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

TECHNICAL CLASSROOM

ERIK GROENENDIJK

INDUSTRIAL AREA

By inserting a new element, the building will open up to the public. This allows people to see what is going on inside the classroom.

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 58 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

PRACTICAL CLASSROOM

ERIK GROENENDIJK

INDUSTRIAL AREA

N

first floor level 0.000

INTRODUCTION

second floor level +3700

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 59 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

PRACTICAL CLASSROOMS

ERIK GROENENDIJK

INDUSTRIAL AREA

section A

section B

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 60 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

REDESIGN STREET

ERIK GROENENDIJK

CITY CENTER

redesigned street

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 61 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

REDESIGN STREET

ERIK GROENENDIJK

CITY CENTER

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 62 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

REDESIGN STREET

ERIK GROENENDIJK

CITY CENTER

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 62 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

REDESIGNED STREET

ERIK GROENENDIJK

CITY CENTER

4000

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

2000

NEW GUILDS

4000 16000

2000

4000

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 63 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

REDESIGN STREET

ERIK GROENENDIJK

CITY CENTER

4000

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

2000

NEW GUILDS

4000 16000

2000

4000

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 64 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

ERIK GROENENDIJK

FUTURE DEVELOPMENTS how to accomodate other educational facilities

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 65 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

AGRICULTURE SCHOOL

ERIK GROENENDIJK

INDUSTRIAL AREA

agriculture school

classroom

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 66 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

AGRICULTURE SCHOOL

ERIK GROENENDIJK

INDUSTRIAL AREA

G

N PARKI

OES POTAT RY POULT

DAIRY

MEAT

FISH

CORN S FRUIT ES VEGGI S SPICE

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 67 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

TOURISM SCHOOL

ERIK GROENENDIJK

CITY CENTER

restaurant

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 68 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

TOURISM SCHOOL

ERIK GROENENDIJK

CITY CENTER

N

restaurant

2 restaurant

1

1 workshop 1

workshop 2

workshop 3

workshop 4

workshop 5

workshop 6

workshop 7

A

market area

hobby area

student area

meeting area

storage

3D print office

first floor level 0.000

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING bar

2

FUTURE DEVELOPMENTS 69 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

TOURISM SCHOOL

ERIK GROENENDIJK

CITY CENTER

N

bar

2

bar

1

1

office

A storage

lecture space

exhibition space

freezer

kitchen

dishwashing area

kitchen

refrigirator

2

A

second floor level +4000

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 69 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

TOURISM SCHOOL

ERIK GROENENDIJK

CITY CENTER

section

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 70 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

MODERN CRAFTSMANSHIP

ERIK GROENENDIJK

NEW TECHNOLOGIES

section

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 71 / 72


DYSTOPIA UTOPIA

SUMMARY

ERIK GROENENDIJK

LEARNING BY DOING

STREET AS STRUCTURAL ELEMENT BUILDINGS SCATTERED ALONG STREET EDUCATION BECOMES PART OF PUBLIC LIFE EVERYBODY BENEFITS FROM THE SCHOOL

INTRODUCTION

PROBLEM STATEMENT

NEW GUILDS

LEARNING BY DOING

FUTURE DEVELOPMENTS 72 / 72

Profile for Design as Politics

Learning by Doing  

Graduation Presentation Erik Groenendijk. Mentor team: Huib Plomp, Bas Gremmen and Marta Relats.

Learning by Doing  

Graduation Presentation Erik Groenendijk. Mentor team: Huib Plomp, Bas Gremmen and Marta Relats.

Advertisement