Urban Regeneration through Citizen Participation

Page 1

Stadsvernieuwing door burger participatie Herstructurering van een verlaten terrein met de hulp van burgers


Onderzoeksvraag

Introductie

Hoe kunnen burgers betrokken worden bij de stadsvernieuwing van verlaten stedelijke gebieden?


Locatie

Introductie


Locatie

Binnenstad van Delft

DSM west

Introductie

Onderszoeksgebied


Participatie door burgers?

Introductie


Inzoomen op locatie

Binnenstad van Delft

DSM west

Introductie

Onderszoeksgebied


Inzoomen op locatie

Binnenstad van Delft

DSM west

Introductie

Onderszoeksgebied


Huidige situatie

Analyse

Onderszoeksgebied


Huidige situatie

Analyse

Onderszoeksgebied

Zicht op de zuidkant


Huidige situatie

Analyse

Onderszoeksgebied

Zicht op de zuidkant


Huidige situatie

Analyse

Onderszoeksgebied

Zicht op de oostkant


Huidige situatie

Analyse

Onderszoeksgebied

Zicht op de oostkant


Huidige situatie

Analyse

Onderszoeksgebied

Zicht op de noordkant


Huidige situatie

Analyse

Onderszoeksgebied

Zicht op de noordkant


Verandering van het gebied

Analyse

Onderszoeksgebied


Verandering van het gebied

Analyse

Onderszoeksgebied

Eigenaren

DSM gebied in gebruik Voormalig CalvĂŠ terrein (Unilever), ongebruikt


Verandering van het gebied

Gebied verlaten

Analyse

Onderszoeksgebied

Verandering

DSM gebied in gebruik Voormalig CalvĂŠ terrein (Unilever), ongebruikt


Verandering van het gebied

Analyse

Huidige situatie

DSM gebied in gebruik Voormalig CalvĂŠ terrein (Unilever), ongebruikt Leegstaande monumentale gebouwen

Fabrieken in gebruik door DSM Gebied verhuurd aan OBS door DSM


Betrokken partijen

Analyse


Bestemmingsplan

Gemeente Delft publiceerd het bestemmingsplan voor Bedrijventerrein Delft Noord Burgers mogen meepraten over het nieuwe ontwerp

Analyse

januari 2013


Huidige betrokkenheid partijen De burgers The people

Big stakeholders Grote partijen

Case study area Onderszoeksgebied

Zoning plan Bestemmingsplan Ontwerp ‘Design’

Analyse

OntwerpProcess proces


Poblemen

*

De invloed van burgers is laag, ze zijn betrokken, maar pas nadat de plannen zijn gemaakt * De herstructurering van het gebied is bureaucratisch en duurt lang *

Burgers zouden in staat moeten zijn hun democratische invloed eerder uit te oefenen, maar ze hebben hier vaak niet de middelen voor

Probleemstelling

* Het onderzoeksgebied is een dynamisch gebied met veel verschillende betrokken partijen, die allemaal hun eigen belangen proberen te behartigen


Beoogde oplossing

*

Ontwikkel een generiek participatie middel (tool), die ontwerp scenario’s als oplossing voor verlaten terreinen genereert, met als hoofddoel de participatie van burgers bij stadsvernieuwing te vergemakkelijken.

Doel


Verandering betrokkenheid De burgers The people

Big stakeholders Grote partijen

Participatie tool

Case study area Onderszoeksgebied

Zoning plan Bestemmingsplan Ontwerp ‘Design’

Doel

OntwerpProcess proces

Involvement tool


De participatie tool

*

De participatie tool werkt als een matrix, die ontwerp scenario’s vanuit een variabele invoering genereert

*

De gebruikers van deze matrix voeren variabelen in. Het resultaat is een ontwerp scenario als oplossing voor het relevante gebied

*

Voor de participatie tool zijn 4 variabelen vastgesteld, bestaand uit 2 tegenovergestelde elementen

Oplossing

* De variabelen voor de matrix zijn algemene elementen die gevonden kunnen worden bij elk stadsvernieuwing project


De matrix Regels ssttrriikctt

VS

ans inginpglsplan zon m m bersuteles ns l e g reregsulatio

De participatie tool

s g planan zoneimnmingspl stles breu ns rergeeglsulatio

oesle

flexliob


De matrix Regels

Betrokken partijen

ssttrriikctt

VS

ans inginpglsplan zon m m bersuteles ns l e g reregsulatio

VS De participatie tool

s g planan zoneimnmingspl stles breu ns rergeeglsulatio

oesle

flexliob


De matrix Regels

Betrokken partijen

ssttrriikctt

VS

Duur

VS

ans inginpglsplan zon m m bersuteles ns l e g reregsulatio

VS De participatie tool

s g planan zoneimnmingspl stles breu ns rergeeglsulatio

oesle

flexliob


De matrix Regels

Betrokken partijen

ssttrriikctt

VS

Duur

VS

ans inginpglsplan zon m m bersuteles ns l e g reregsulatio

De participatie tool

s g planan zoneimnmingspl stles breu ns rergeeglsulatio

oesle

flexliob

Bebouwing

VS

VS


De matrix Variabele combinatie

1

ings-

2

gs-

3

gs-

4

ings-

5

ings-

6

mm Beste plan

mmin

Beste plan

mmin

Beste plan

mm Beste plan

mm Beste plan

gs-

mmin

Beste plan

gs-

mmin

7 8

gs-

mmin

Beste plan

9

ings-

10

gs-

11

gs-

12

ings-

13

ings-

14

mm Beste plan

mmin

Beste plan

mmin

Beste plan

mm Beste plan

mm Beste plan

gs-

mmin

Beste plan

gs-

mmin

Beste plan

Ontwerp scenario

15 16

De participatie tool

gs-

mmin

Beste plan

Beste plan

Ontwerp scenario Variabele combinatie


Ontwerp scenario voorbeeld Ontwerp 3; tijdelijke industrie

De participatie tool


Ontwerp scenario voorbeeld Ontwerp 10; woonwijk met monumenten

De participatie tool


Website

Campagne


Website

Campagne


Resultaten

Ontwerp Design

x x x x x x x x

46

Betrokken partijen DuurTemporary Top Down Bottom Up Permanent Top down Bottom up Permanent Tijdelijk x x x x

x x

x x x x x x x x

x x x x

28

20

30

69

74

x x x x

x x

54

x x

x x

x x

x x

x x

x x x x

x

x

x x

x x x x

x x

x

44

5

Aantal keer Voted gestemd 1 5 2 3 0 13 1 21 0 4 1 4 0 7 0 12

x x x

x x x x

Bebouwing Buildings Niet Wel

No Buildings

Campagne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

RegelsNo Rules Strikt Flexibel Rules


Winnend ontwerp Ontwerp 8; tijdelijke creatieve industrie met monumenten

Campagne

Tijdelijke creatieve industrie, gebruik maken van de monumenten en bottom up uitvoeren


Ontwerp principes Betrokken partijen

Volg de regels:

Bottom up aanpak:

Volg het bestemmingsplan

Initiatieven van externe partijen zijn mogelijk

* max 80% bebouwd * gebruik rooilijn * geen zwakke functies * creative industrie

Zij ontwerpen het plan en voeren het uit

Duur

Bebouwing

Tijdelijke duur:

Gebruik de monumenten

Ontwikkelingen worden snel uitgevoerd Ontwikkelingen blijven tot 2020 Flexibele lay-out met tijdelijke bebouwing

Nieuwe route van voormalig CalvĂŠ terrein naar de binnenstad Monumenten kunnen direct gebruikt worden, versneld ontwikkeling

Winnend ontwerp

Regels


Vlekkenplan

N

Milieu verontreiniging Rooilijn Interactie met water Belangrijke assen Ingang Doortrekken van functie lijn Monumenten

Winnend ontwerp

Barriere


Vlekkenplan

N

Barriere

Milieu verontreiniging

Open gebied

Rooilijn

Percelen met kavels

Interactie met water Belangrijke assen

Hallen Vrije ruimte

Doortrekken van functie lijn

Herkenningspunt Monumentale functie

Monumenten

Monumenten

Ingang

Winnend ontwerp

Barriere


Verkaveling

N

Open gebied Percelen met kavels Hallen Vrije ruimte Herkenningspunt Monumentale functie Monumenten

Winnend ontwerp

Barriere


Verkaveling

N Winnend ontwerp

Bebouwd gebied

Gemeenschappelijke ruimte

Tuinen

2.6m zee container

6.0m

2.5m


Stap 1 en 2

Winnend ontwerp

Vegetatie

Straten

Verharding

Monumenten

Riool faciliteit Generator faciliteit

Hallen

Perceel paden

Park paden

Containers

Ontmoetingsplek

Bomen

N


Stap 3 en 4

Winnend ontwerp

Vegetatie

Straten

Verharding

Monumenten

Riool faciliteit Generator faciliteit

Hallen

Perceel paden

Park paden

Containers

Ontmoetingsplek

Bomen

N


Stap 5 en 6

Winnend ontwerp

Vegetatie

Straten

Verharding

Monumenten

Riool faciliteit Generator faciliteit

Hallen

Perceel paden

Park paden

Containers

Ontmoetingsplek

Bomen

N


Stap 7 en 8

Winnend ontwerp

Vegetatie

Straten

Verharding

Monumenten

Riool faciliteit Generator faciliteit

Hallen

Perceel paden

Park paden

Containers

Ontmoetingsplek

Bomen

N


Stap 9 en 10

Winnend ontwerp

Vegetatie

Straten

Verharding

Monumenten

Riool faciliteit Generator faciliteit

Hallen

Perceel paden

Park paden

Containers

Ontmoetingsplek

Bomen

N


Uiteindelijke ontwerp Vegetatie Verharding Straten Monumenten Riool faciliteit Generator faciliteit Hallen

Perceel paden Ontmoetingsplek Park paden Bomen

N

Winnend ontwerp

Containers