Page 1

AMSTERDAM NOORD - VAN

DER

PEKBUURT

P5. CHARJAN STEENHUIS P. 1/95


DE VAN

DER

PEKBUURT

P. 2/95


P. 3/95


- GESCHIEDENIS - CONFLICT - VISIE - ONTWERP - REFLECTIE P. 4/95


GESCHIEDENIS GESCHIEDENIS - CONFLICT - VISIE - ONTWERP - REFLECTIE P. 5/95


AMSTERDAM

ROND

1900

P. 6/95


VOORVECHTERS

EBENEZER HOWARD - ENG

VAN

SOCIALEWONINGBOUW

JAN ERNST

VAN DER

PEK - NL

P. 7/95


EBENEZER HOWARD - ENG

JAN ERNST

VAN DER

PEK - NL

P. 8/95


VAN DER PEK TUINDORP AMSTERDAM NOORD - ANNO 1918

N P. 9/95


VIJF

PRINCIPES BELANGRIJK

VANUIT CULTUREEL/ HISTORISCH

OOGPUNT P. 10/95


A. SOCIALE EMANCIPATIE

ZORG

VOOR DE

ARMERE

BEVOLKING WAS

NOBEL P. 11/95


B. VOORUITSTREVENDE TECHNIEKEN

SCHOON DRINKWATER RIOLERING LICHTE RUIMTES

P. 12/95


C. DIVERSITEIT PLATTEGRONDEN

AFGESTEMD

OP VERSCHILLENDE SOORTEN HUISHOUDENS P. 13/95


D. ESTHETISCHE GELIJKHEID

GELIJKE

WONINGEN,

GELIJKE

BEHANDELING

P. 14/95


E. VAKMANSCHAP

KWALITATIEF

GOEDE

WONINGBOUW P. 15/95


HARMONIE WIJK & BEVOLKING

WIJK

BEVOLKING P. 16/95


CONFLICT GESCHIEDENIS - CONFLICT - VISIE - ONTWERP - REFLECTIE P. 17/95


WIJK

IS

ONTWRICHT

N P. 18/95


WONINGCORPORATIE

P. 19/95


ECONOMISCHE C

V ERSCHERP T TOEZICH RISIS NE T , TTO VERL IES VAN 3 30 MILJOEN

P. 20/95


20 JAAR

GEEN

ONDERHOUD...

P. 21/95


...& VERWAARLOZING

WIJK

P. 22/95


OPENBARE

RUIMTES NIET ONDERHOUDEN

PUBLIEKE

RUIMTES ONBRUIKBAAR P. 23/95


“Mijn buren zijn boos en bang..”

“We vinden het fijn hier, maar de staat van de wijk is heel slecht.”

P. 24/95


SCEPTICISME, BOOSHEID & EMIGRATIE

! !

?

!

!

?

? !

?

P. 25/95


PONT,

SPAARZAME PLEK VAN INTERACTIE

P. 26/95


YMERES RENOVATIEPLAN - 2012

INTRANSPARANT & TOP DOWN P. 27/95


P. 28/95


POLITIEKE CLASH “Ymere mag slopen” “Gentrificatie door renovatie” “Top Down benadering is ongelofelijk”

“De mensen worden als een last gezien”

“Snelle vooruitgang” “Beschermd stadsgezicht”

P. 29/95


7 JAAR

VAN

DISCUSEREN...

HUURDERS VERENIGING:

“RENOVATIE

OP EEN

WONINGCORPORATIE:

SOCIALE

MANIER”

“SLOPEN

IS

GOEDKOPER”

“CULTURELE WAARDEN”

“GENTRIFICATION”

“MENSEN”

“OMZET”

P. 30/95


SAMENWERKINGS OVEREENKOMST

& DATE: 28 FEBRUARY 2013 P. 31/95


GEZAMENLIJK PLAN

Illustratie: Lotte Woerde

DATE: 10 JULY 2013 P. 32/95


GEEN HARMONIE WIJK & BEVOLKING

OPLOSSING PROBLEMEN P. 33/95


VISIE GESCHIEDENIS - CONFLICT - VISIE - ONTWERP - REFLECTIE P. 34/95


AMSTERDAM

VAN

DER

PEKBUURT

P. 35/95


VERSCHIL

BEBOUWING

VS.

GROENSTRUCTUUR P. 36/95


SCHAKEL...

... TUSSEN

DE STAD EN DE REST VAN

AMSTERDAM NOORDP.

37/95


NIEUWE ARMEN

TUINDORP 60/70 BEBOUWING GRACHTEN PANDEN

ZZPERS, STUDENTEN, KUNSTENAARS, ARTIESTEN P. 38/95


VISIE - “PIJP”

VAN

NOORD

P. 39/95


PIJP

ALS

SCHAKEL

P. 40/95


KWALITEITEN PIJP

BIJEENKOMEN & FLANEREN

SPECIAAL ZAKEN

MARKT & WINKELS P. 41/95


NIET

ZO SIMPEL

MEER

NODIG DAN KOPIEËREN

PIJP P. 42/95


WAAROM WIJK

NIET?

IS VERWAARLOOSD, GEEN SOCIALE STRUCTUUR

“PIJP”

VAN

NOORD, HOE?

1. SOCIALE STRUCTUUR - RENOVEREN 2. FUNCTIES P. 43/95


NIEUWE VAN DER PEK TUINDORP - STRATEGIE

P. 44/95


RENOVATIE EN TOEWIJZING PUBLIEKE RUIMTES BELANGRIJKE

VAN

AS

PLEIN - VERSCHEIDENE INVULLINGEN COLLECTIEF PARTICULIER URBAN FARMING UITZONDERLIJKE R RUIMTE UIMTE,

EXTRA AANDACHT

P. 45/95


TOEGEPAST

OP DE

WIJK

EXTRA VERBINDING PLEIN - VERSCHEIDENE INVULLINGEN COLLECTIEF PARTICULIER URBAN FARMING - WIJKNIVEAU BELANGRIJKE

AS

UITZONDERLIJKE

RUIMTE

P. 46/95


UITGELICHT

URBAN FARMING

PLEIN

COLLECTIEF PARTICULIER

P. 47/95


MOSVELD

SCHAKEL

TUSSEN WIJK EN STAD P. 48/95


SCHAKEL MOSVELD

1. SOCIALE STRUCTUUR 2. FUNCTIES

VERSTERKEN

TOEVOEGEN P. 49/95


ONTWERP GESCHIEDENIS - CONFLICT - VISIE - ONTWERP - REFLECTIE P. 50/95


MOSVELD

P. 51/95


A.V. DE VOLEWIJCKERS

P. 52/95


MOSVELD 1968

P. 53/95


MOSVELD PROBLEMEN

P. 54/95


GEEN MARKT - LEEGTE

P. 55/95


WEG

EN

BOMEN - BLOKKADE

ZICHT

P. 56/95


ROMMELIG - WEGTREKKEN KLANTEN

P. 57/95


AANVOERWEG

WIJK

- TUNNEL

EFFECT

P. 58/95


ONTWIKKELAARS PLAN

? ? ? P. 59/95


MOSVELD KWALITEITEN

P. 60/95


WIJDSE

ENTREE

P. 61/95


VEEL

RUIMTE EN MOGELIJKHEID

P. 62/95


HUIDIGE SITUATIE

P. 63/95


P. 64/95


SCHOON

EN

GROEN

P. 65/95


AANPASSEN

WEG WEG

ONDER DE GROND

WEG

ALS BRUG

P. 66/95


BESTAANDE

WEG

- UITHOLLEN

P. 67/95


VERBINDINGEN

P. 68/95


POORT FUNCTIE

P. 69/95


VARIANTEN PROCES

P. 70/95


COMBINATIE

P. 71/95


AFMETINGEN - ONDERDOORGANGEN

P. 72/95


AFMETINGEN - HOOGTE

P. 73/95


OVERZICHT

ONDERDOORGANGEN MARKT ONDER WEG DOOR PLINT MET FUNCTIES GALLERIJ SOCIALE WONINGBOUW GROENE INVULLING P. 74/95


SITUATIE URBAN FARMING

PARK

TERRAS

VIJVER

HEUVELS

VOETBALKOOI

URBAN FARMING

INVULLING: BELANGRIJKE AS - URBAN FARMING - PLEIN - GROEN P. 75/95


P. 76/95


1E VERDIEPING

EN

2E VERDIEPING GALLERIJ

EN

GRAND CAFE

VRIJE

WONING PLATTEGRONDEN P. 77/95


UITLEG DOORSNEDE

P. 78/95


IMPRESSIE GALLERIJ

P. 79/95


GEVELAANZICHTEN GEVEL

GEVEL

ONTWORPEN VOOR WEG

ONTWORPEN VOOR MARKT P. 80/95


P. 81/95


REFLECTIE ? GESCHIEDENIS - CONFLICT - VISIE - ONTWERP - REFLECTIE P. 82/95


CULTUUREEL/ HISTORISCHE KWALITEITEN A. SOCIALE EMANCIPATIE B. VOORUITSTREVENDE TECHNIEKEN C. DIVERSITEIT PLATTEGRONDEN D. ESTHETISCHE GELIJKHEID E. VAKMANSCHAP P. 83/95


A. SOCIALE EMANCIPATIE

+++

PROMINENT SOCIALE WONINGBOUW NIEUWE ARMEN

P. 84/95


P. 85/95


B. VOORUITSTREVENDE TECHNIEKEN VORM

VAN

+

DUURZAAMHEID

HOUTSKELETBOUW

P. 86/95


P. 87/95


C. DIVERSITEIT PLATTEGRONDEN

+++

ZELF BOUW GROTE VRIJHEID

P. 88/95


P. 89/95


D. ESTHETISCHE GELIJKHEID

+++

P. 90/95


P. 91/95


E. VAKMANSCHAP

++

HOUTSKELETBOUW PREFAB ELEMENTEN

P. 92/95


HARMONIE WIJK & BEVOLKING

? DOOR

RENOVATIE STRATEGIE WIJK EN ONTWERP

MOSVELD P. 93/95


“PIJP”

VAN

NOORD

1. SOCIALE STUCTUUR VERSTERKT

2. FUNCTIES TOEGEVOEGD P. 94/95


BEDANKT

P. 95/95


P. 96/95


OPHANGING GEVELELEMENT -

DMV ISOKORF

P. 97/95


P. 98/95


P. 99/95


P. 100/95

Protect, Respect & Reconnect Van der Pek  

Graduation Presentation Charjan Steenhuis. Mentor team: Luc Willekens, Engbert van der Zaag, Ekim Tan & Wouter Vanstiphout. Date of Graduati...

Advertisement