FOR/ AGAINST

Page 1


for students and graduates who have completed their studies in the last 5 years

CALL FOR ENTRIES

Create a poster showcasing an issue or a phenomenon that is important to you. Show the world what you believe brings a positive change or what you would like to criticise and improve. Your poster can show your support and appreciation for a cause but it can also be a protest. What are you FOR and what are you AGAINST? Express your opinion and share your ideas with the world.

MORE ABOUT THE COMPETITION

HOW TO SUBMIT A POSTER

Each participant can submit up to three different posters. Applications can be only submitted online by completing the submissions form found below. DEADLINE FOR SUBMISSIONS: 30.07.2020 (23:59 GMT)the world.

ONLINE SUBMISSIONS FORM

AWARDS

From all submitted applications, an international jury will select 50 best posters which will be presented during four post-competition exhibitions in Kraków, Szczecin, Olsztyn and Łódź in Poland. The list of all exhibition venues and dates will be published at a later date.

MEET THE JURY MEMBERS

→ POSTER.PJA.EDU.PL Polsko-Japo Technik Komputerowych w Warszawie /

ORGANIZATOR/ ORGANISER

CO-ORGANISER

Polish-Japanese Academy of Information Technology in Warsaw

ATOR /

Akademia Sztuki w Szczecinie / Academy of Arts in Szczecin Dydo Poster Gallery

PARTNERZY / PARTNERS

Academy of Fine Arts in Lodz

W ko-Mazurskiego w Olsztynie University of Warmia and Mazury in Olsztyn

WYDARZENIE TOW EVENT ACCOMPANYING


dla studentów i absolwentów, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich 5 lat.

ZAPROSZENIE

Zaprojektuj plakat podejmujący ważny dla Ciebie problem lub zjawisko. Pokaż światu, co Twoim zdaniem przynosi pozytywną zmianę albo co chcesz skrytykować i poprawić. Twój plakat może pokazać poparcie i uznanie dla sprawy czy idei, ale może być również protestem. Co powoduje, że jesteś ZA a co sprawia, że jesteś PRZECIW. Wyraź swoją opinię i podziel się nią ze światem!

WIĘCEJ O KONKURSIE

ZGŁASZANIE PRAC

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy różne plakaty. Prace są przyjmowane online przez formularz konkursowy znajdujący się na stronie konkursu. TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 30.07.2020 (23:59 GMT)

ZGŁOŚ PRACĘ

FINALIŚCI

Ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń międzynarodowe jury wybierze 50 najlepszych plakatów, które zostaną zaprezentowane podczas wystaw pokonkursowych w Krakowie, Szczecinie, Olsztynie i Łodzi.

POZNAJ CZŁONKÓW JURY

→ POSTER.PJA.EDU.PL Polsko-Japo Technik Komputerowych w Warszawie /

ORGANIZATOR/ ORGANISER

CO-ORGANISER

Polish-Japanese Academy of Information Technology in Warsaw

ATOR /

Akademia Sztuki w Szczecinie / Academy of Arts in Szczecin Dydo Poster Gallery

PARTNERZY / PARTNERS

Academy of Fine Arts in Lodz

W ko-Mazurskiego w Olsztynie University of Warmia and Mazury in Olsztyn

WYDARZENIE TOW EVENT ACCOMPANYING


dla studentów i absolwentów, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich 5 lat

THE JURY

LECH MAJEWSKI Poland

SUZANA MACHICAO Bolivia

GÖTZ GRAMLICH Germany

LEO LIN Taiwan

XAVIER BERMÚDEZ Mexico

NATALIA DYDO Poland

AGNIESZKA ZIEMISZEWSKA Poland

ARAFAT AL-NAIM UAE

TOMOKO MIYAGAWA Japan

LAZE TRIPKOV Macedonia

OLGA SEVERINA Ukraine / USA

HERVÉ MATINE France

ADAM KLASA Poland

RIKKE HANSEN Denmark

KRZYSZTOF DUCKI Hungary

XU WEI China

→ POSTER.PJA.EDU.PL

ORGANIZATOR/ ORGANISER

CO-ORGANISER

ATOR /

PARTNERZY / PARTNERS

WYDARZENIE TOW EVENT ACCOMPANYING